DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával"

Átírás

1 DED9970 HU Gázos hősugárzó 4,6 kw Használati utasítás garancia kártyával DEDRA HU Az alábbi használati utasítás kizárólag akkor érvényes, ha az alábbi országkód megtalálható a berendezésen. Ha ez a kód nem szerepel a berendezésen, akkor azokraz a műszaki utasításokra kell hivatkozni, melyek biztosítják a szükséges információkat a berendezés adott ország használati körülményeihez való módosításáról. DED9970 Tartalomjegyzék 1. Fényképek és ábrák 3. old. 2. Munkabiztonság 7. old. 3. Berendezés rendeltetése 8. old. 4. Használati korlátozások 8. old. 5. Műszaki adatok 9. old. 6. Előkészítés az üzemeléshez 10. old. 7. Gázpalack csatlakoztatása 10. old. 8. Hősugárzó beindítása 10. old. 9. Hősugárzó használata 10. old. 10. Folyamatos kezelési tevékenységek 10. old. 11. Meghibásodások önálló megoldása 11. old. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések 11. old. 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája 11. old. 14. Jegyzetek 12. old. 15. Garancia Kártya 15. old. Megfelelőségi Nyilatkozat külön lap FIGYELEM A berendezéssel végzett munka közben ajánlott mindig betartani az alapvető munkabiztonsági előírásokat, a tűzesetek, áramütés vagy mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a Használati Utasítás tartalmával. Kérjük, őrizze meg a Használati Utasítást és a Megfelelőségi Nyilatkozatot.

2 A Használati Utasításban foglalt tanácsok és utasítások szigorú betartása hatással lesz az Ön berendezése élettartamának meghosszabbítására. A Megfelelőségi Nyilatkozat külön dokumentumként van mellékelve a berendezéshez. A Megfelelőségi Nyilatkozat hiánya esetén vegye fel a kapcsolatot a Dedra-Exim Sp. z o.o. vállalattal. Kapcsolat: DEDRA EXIM Sp. z o.o PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8 tel: ( 22) ; fax: (22) , 165 melléklet Minden jog fenntartva. Az alábbi kiadványt szerzői jogok védik. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése részletekben vagy egészben a DEDRA-EXIM engedélye nélkül tilos. A Használati utasítás a után megvásárolt darabokra érvényes A Dedra-Exim fenntartja magának a jogot a szerkezeti-műszaki valamint készlet módosítások bevezetésére bármilyen értesítés nélkül. ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK JELENTÉSE - FIGYELEM! Forró felületek. - Ne takarja le. - Használat előtt olvassa el a használati utasítást. - Óvja csapadéktól. - Egyéb veszélyek - HASZNÁLJA JÓL SZELLŐZŐ HELYISÉGEKBEN A berendezés égésterméket bocsát ki. Használja jól szellőző helyiségekben Névleges táblázat - Logó - Modell - Név

3 - Teljesítmény - Működési paraméterek - Veszélyek és tanácsok - Bejelentett szervezet - CE jelölés - CE jelölés megadásának éve - Közvetlen hozzáféréssel szembeni védelmi szint - Tételszám - Gyártási év 2. Munkabiztonság FIGYELEM Kérjük, alaposan ismerkedjen meg az alábbi fejezet tartalmával, hogy a maximális mértékben megelőzhetők legyenek a helytelen üzemeltetésből, vagy a Munkabiztonsági Előírások Szabályainak ismeretének hiányából származó sérülések, vagy balesetek. Munkahely általános munkabiztonsági feltételei A munkavégzés helyének övezetét tartsa rendben és tisztaságban. A rosszul megvilágított, rendetlen munkahely balesetveszélyes. Ne dolgozzon a berendezéssel gyúlékony anyagok közelében (gázok, porok, stb.). A berendezés működése közben magas hőmérséklet keletkezik, ami gyulladás forrása lehet. Tilos gyermekeknek a berendezés működése közben annak közelében tartózkodni. Harmadik személyek ott tartózkodása a berendezés feletti kontroll elveszítését okozhatja. Személyi biztonság A berendezés nem alkalmas fizikailag vagy szellemileg sérült személyek (köztük gyermekek), vagy a berendezéssel való munkában tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha azok felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságért felelős személy által a berendezéssel végzett munka témájában ki lettek képezve. A berendezést olyan módon tárolja, hogy gyermekek számára elérhetetlen legyen. A berendezést műszaki ellenőrzéseknek kell alávetni (nem ritkábban, mint egy évben egyszer a fűtési szezon előtt). Ellenőriztetni kell a szigeteléseket, rögzítéseket, a mozgó részek megfelelő működését, hogy azok nincsenek-e blokkolva (ha azoknak mozogniuk kell). A műszaki ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek nem sérültek, vagy repedtek és nem fogják a berendezés helytelen működését okozni. A hibás elemeket javításra kell átadni. A berendezés használatának meg kell felelnie az alábbi használati utasításnak. Az előírások be nem tartása veszélyes helyzeteket idézhet elő. Ne használja a berendezést, ha a tápláló vezeték (gáz vezeték), vagy a menetek sérültek.

4 Ne húzza a tápláló vezetéket (gázvezeték) a berendezés kikapcsolása, áthelyezése/áttolása céljából. Ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő berendezést. Ne engedje át a berendezést gyermekeknek játék céljából. Ne érintse a berendezés borítását működés közben, a berendezés kikapcsolása után várjon kb. 10 percet a borítás lehűléséig. Ne érintse a hősugárzó elején található védőrácsot működés közben és közvetlenül a működés befejezése után. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírások pontjait, nem használhatják ezt a berendezést. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírásokat és nincs tapasztalatuk a berendezés használatában, balesetet okozhatnak. Szerviz A berendezés javítását kizárólag gázos engedélyekkel rendelkező szakember végezheti el, eredeti alkatrészek használatával. Az ilyen eljárás garantálja a berendezés biztonságának megőrzését. Berendezés kezelése és használata Berendezés biztonságos használata Tilos a hősugárzó használata lakóépületekben, pincékben, vagy földszint alatt. Tilos a berendezés használata olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok, vagy gőzök fordulhatnak elő. A hősugárzó ilyen helyen történő használata tűz- és gyulladásveszélyes. A berendezés kezelése közben tilos a dohányzás, tilos égő vagy izzó tárgyakkal közelíteni a berendezéshez, valamint tilos olyan tárgyak (szerszámok, tartozékok) használata, melyek szikrázást idézhetnek elő. A hősugárzó kizárólag jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A helyiség levegőjét rendszeresen cserélni kell (legalább óránként kétszer, vagy gyakrabban). A nem megfelelő szellőzés következtében alacsony oxigén mennyiséget idézhet elő, csökkentve a hősugárzó égési teljesítményét és hőhatékonyságát, valamint szén-monoxid képződhet, ami súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. Gázszivárgás esetén először a palack szelepét kell elzárni, majd biztosítsa a lehető legnagyobb légáramlást a helyiség kiszellőztetése, valamint a gáz hígítása és eltávolítása céljából. A gázpalackot stabil, lapos alapon helyezze el, mindig szeleppel függőlegesen felfelé. Tilos a palack elhelyezése a meleg levegő kivezetésének közelében. Ellenőrizze a hősugárzó reduktorának megfelelő működését (a Műszaki Adatok szerint Használati Utasítás 3. pontja). Minden esetben bizonyosodjon meg, hogy a hajlékony gázvezeték nincs összecsavarodva, elhajlítva vagy nem sérült. Ne rövidítse le a vezetéket!

5 Tilos a hősugárzó táplálása közvetlenül a palackból. Használjon megfelelő, a Használati Utasítás további részében leírt reduktort. Kizárólag I3B/p gázzal feltöltött palackot használjon. Ne használjon a hősugárzó használatának helyén spray-ket, a spray-kből kijutó gáz tűz- és robbanásveszélyes. A hősugárzót olyan helyen használja, ahol a levegőben nem szerepelnek gyúlékony anyagok részei (papírdarabok, faforgács, szövet darabok, stb.). Az ilyen anyagok hősugárzó általi beszippantása az anyagok gyulladását okozhatja, ami tűzveszélyes. Tilos a gáz ellátás vagy a hősugárzó kimenet (rács) blokkolása. Ez a berendezés helytelen működését okozhatja és tűzveszélyes. Tilos bármilyen módosítást végezni a berendezés szerkezetében. Ez különösen veszélyes. A berendezés szétszerelése helytelen működést, tüzet vagy robbanást okozhat. Ne használja a berendezést magas nedvességtartalmú helyiségekben. Ne tegye ki a berendezést csapadék hatásának (eső, hó). A kezelési tevékenységek, tisztítás, felhasználási helyváltoztatás és egyebek megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a berendezést. Ne használja a hősugárzót olyan anyagok mellett, melyek meggyulladhatnak. A tűzveszéllyel szembeni biztosítás érdekében működés közben biztosítsa a megfelelő teret. Minimális távolságok: kimenettől (eleje) 2 méter, bemenettől (hátulja) 2 méter, oldalaktól 2 méter, felülről 2 méter. Abban az esetben, ha a berendezést veszélyes helyen hagyja, bizonyosodjon meg, hogy semmilyen módon nem lesz beindítva. Ne engedje, hogy a berendezés túlmelegedjen. A túlmelegedés tüzet vagy robbanást okozhat. Tilos a gázpalack lecsavarása vagy cseréje a berendezés működése közben, ez különösen veszélyes! Tüzet vagy robbanást okozhat! Ne indítsa be a berendezést borítás nélkül. 3. Berendezés rendeltetése A hősugárzó zárt, nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségek fűtésére szolgál. A berendezés propán-bután gázzal működik. A palackra való rögzítésnek köszönhetően a hősugárzó nem igényel külön teret bárhol használható, ahol biztonságosan (lásd. 5. pont) el lehet helyezni a palackot. A szabályozógomb segítségével a felhasználó szabályozhatja a berendezés teljesítményét 0% - 50% - 100% tartományban. 4. Használati korlátozások A DED9970 hősugárzó kizárólag az alábbi Megengedett munkakörülmények részben leírtak alapján használható. Használat idején feltétlenül be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat (lásd. 2. pont) FIGYELEM! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő hősugárzót. Tilos a berendezést használni, ha nincs szellőzés, vagy a szellőzés nem megfelelően működik.

6 A szerkezetben önállóan elvégzett beavatkozások, egyéb módosítások, a Használati Utasításban nem említett kezelési tevékenységek veszélyesek lehetnek az életre, az egészségre és a tulajdonra. Minden fent említett módosítás jogtalannak minősül és a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A rendeltetésnek nem megfelelő, vagy a Használati Utasítás tanácsainak és utasításainak nem megfelelő használat a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A berendezés kizárólag helyesen működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A szellőzés hiánya, vagy nem megfelelő működése szén-monoxid képződését okozhatja, ami közvetlenül veszélyes az egészségre és az életre. MEGENGEDETT MUNKAKÖRÜLMÉNYEK S1 folyamatos munka A berendezés kizárólag nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségekben használható. A berendezés kizárólag a Műszaki Adatokban (Használati Utasítás 5. pontban) említett gázzal használható. 5. Műszaki adatok Berendezés DED9970 Típus gázos hősugárzó, közvetlen hőátadású (nyílt láng) Üzemanyag propán-bután gáz / I3 B/P kategória (lengyel piacra szánt) Fűtési teljesítmény 4,5 kw Üzemanyag fogyasztás (100% teljesítmény) 340g/h Csatlakozó nyomás 37 mbar Rendeltetési ország PL, DE, LV, LT, CZ, SK, HU Nyomás reduktor A694 Műszaki specifikáció: - bemeneti nyomás: gázpalack nyomása - kimeneti nyomás: 37 mbar (0,037 bar) - névleges áramlás: 1,5 kg/h - gázpalack csatlakozás (bemeneti): csatlakozás kis vagy nagyméretű gázpalackhoz, mely teljesíti az EN G8 melléklet szabvány előírásait - kimeneti csatlakozás (rugalmas vezetékkel): G3/8 L.H. mely teljesíti az EN H6 melléklet szabvány előírásait A reduktor másképp lett megtervezve és kivitelezve, mint az otthoni felhasználású reduktorok, tilos lakóépületekben használni. A hősugárzóhoz csatlakoztatott reduktor egy egyfokozatú nyomás szabályozó folyékony gázhoz, állandó kimeneti nyomással, mely közvetlenül rögzíthető a gázpalackra. Használat és csatlakoztatás: - csatlakoztatáskor tartsa meg a borításon lévő nyilak által mutatott áramlási irányt ( F/I ábra); - bizonyosodjon meg, hogy biztosítva van a rendszer elemeinek áteresztősége;

7 - ellenőrizze, hogy a csatlakozás jól szigetelt (lásd. Használati Utasítás 7. pont); - ha szabad levegőn használja a reduktort, biztosítsa széllel és rossz időjárási körülményekkel szemben, valamint sár, olaj, stb. szennyeződésekkel szemben; - gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalack szelepét és vegye fel a kapcsolatot a reduktor eladójával; - a reduktort a gázpalackkal összekötő rögzítőcsavar teljes rácsavarása után ne húzza meg erősebben a csavart. Ez meggátolja a gázszivárgást; - ha hosszabb ideig nem használja a hősugárzót, zárja el a gázpalack szelepét. Tilos szikrázást okozó berendezéseket használni! Gázgyulladást vagy robbanást okozhat! Ne használjon más reduktort! Ha a hősugárzóban más reduktor beszerelését venné észre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A hősugárzó nem lakótérben történő felhasználásra szánt. Használata kizárólag olyan helyiségekben engedélyezett, melyek jogi szabályozása ezt nem tiltja. Semmilyen esetben se indítsa be a berendezést, ha a gázpalack szelepe más irányban áll, mint függőlegesen felfelé. 6. Előkészítés az üzemeléshez A berendezés kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a készletből nem hiányzik semmi a készlet leírásban (lásd. 13. pont) szereplő elemek közül. A berendezés összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy az elemeken nincsenek-e mechanikai sérülések. A kiválasztott tartót csatlakoztassa a hősugárzóval úgy, hogy a csavar nyílásai körül lévő nyomatok egymás felé legyenek irányítva (B ÁBRA) és csavarja rá a szárnyas anyát. Az egészet helyezze rá a gázpalack peremére és rögzítse a három szárnyas anyával úgy, hogy egyik csavar se maradjon laza. Mivel a berendezés a gázpalack peremére van rögzítve, figyeljen arra, hogy a palack kemény alapon legyen elhelyezve, ami garantálja a készlet stabilitását. A láng elterjedésének elkerülésének érdekében tilos bármilyen tárgy, bútor, növény, stb. elhelyezése 2 méterre a hősugárzó előtt és felett (H ÁBRA) 7. Gázpalack csatlakoztatása A Használati Utasítás 6. pontja szerint beszerelt készlethez csavarja rá a gázvezetéket (figyeljen a bal menetre az órajárással ellentétes irányba kell csavarni). Ezután a palackhoz közelebbi vezetékvéget csavarja rá a reduktorra az áramlással megegyező iránnyal (a reduktor alján lévő nyílnak a hősugárzó felé kell mutatnia; figyeljen a bal menetre ). Csavarja a reduktort a palack szelep kimenetéhez ( bal menet ). FIGYELEM Tilos a berendezés beindításának próbája reduktor nélkül vagy, ha fennáll a gyanúja, hogy az sérült.

8 8. Hősugárzó beindítása Ha elvégezte a Használati Utasítás 6. és 7. pontjában leírt tevékenységeket, elindíthatja a hősugárzót. Nyissa meg a gázpalack szelepét. Állítsa a hősugárzó szabályozógombját 0 pozícióból 1 pozícióba (C és D ÁBRA). Ekkor a gázáramlás a berendezés hőérzékelője által le van állítva. FIGYELEM! A szabályozógomb egy elforgatás elleni zárral ellátott, a szabályozógomb kiválasztott pozícióba történő átállításához a szabályozógombot megfelelően nyomja meg vagy engedje fel. A működési magasságokat a C ÁBRA mutatja be. A hősugárzó beindításához nyomja be a szabályozógombot 1a pozícióba (C/D ÁBRA) és saját tűzforrással gyújtsa meg a kerámia égőkből kiáramló gázt (az égési sérülések előfordulásának minimalizálása érdekében ajánljuk a hosszú gyufák, vagy a tenyértől legalább 10 cm távolságra lévő gyújtóval rendelkező gyújtó használatát. A láng begyújtása után tartsa nyomva a szabályozógombot 1a pozícióban (C/D ÁBRA) az érzékelő felmelegedéséig, általában 5-7 másodpercig. Ha a hősugárzó kialszik a szabályozógomb 1 pozícióba történő felengedése után ismételje meg a 8. pont második bekezdésében leírt tevékenységeket. 9. Hősugárzó használata A DED9970 hősugárzó 2 üzemmódban működtethető 50 és 100% teljesítménnyel. A kiválasztást a szabályozógomb 2 pozícióba (D ÁBRA) történő elcsavarásával lehet elvégezni. Az 1 pozícióból 2 pozícióba (D ÁBRA) történő átállítás a szabályozógomb (C ÁBRA) benyomása nélkül lehetséges. Ugyanilyen elv alapján csökkentheti a hősugárzó fűtési teljesítményét. A berendezéssel végzett munka befejezéséhez állítsa a szabályozógombot 0 pozícióba (D ÁBRA), enyhén benyomva a szabályozógombot az 1 pozícióból 0 pozícióba történő átállítás alatt (C ÁBRA). 10. Folyamatos kezelési tevékenységek A folyamatos kezelési tevékenységeket kicsatlakoztatott gázpalack mellett kell végezni. Rendszeresen ellenőrizze a berendezés műszaki állapotát: - Ellenőrizze, hogy a berendezésen (főleg a gáz egység környékén) nem jelentek meg korrózió jelei. Az erősen korrodálódott berendezést tilos használni. - Beindítás előtt és használat után (! lehűlés után!) ellenőrizze, hogy a berendezés (főleg az alábbiak: gázegység kivezető fúvóka, kerámia égők, láng érzékelő és szabályozógomb) nem szennyezettek. Szennyeződések esetén távolítsa el azokat törlőronggyal, vagy finom kefével. FIGYELEM! Tisztításhoz ne használjon gyúlékony és lejárt szavatosságú anyagokat.

9 11. Meghibásodások önálló megoldása PROBLÉMA KIVÁLTÓ OK MEGOLDÁS Nem gyullad meg a láng. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott a gázpalack szelepe. Helytelenül elvégzett hősugárzó beindítási folyamat. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Cserélje ki a gázpalackot. Ellenőrizze, hogy a beindítás a Használati Utasítás 8. pontja szerint lett elvégezve. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. A láng nem stabil. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. Ha az ajánlott tevékenység nem oldja meg a problémákat az Ön berendezésének működésével kapcsolatban, kérjük, csatlakoztassa ki a gázvezetéket a meghibásodott berendezést pedig adja be szervizbe. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések A zárójelben szereplő számok az A összeszerelési rajzon lévő alkatrész számot jelölik 1. Hősugárzó gázegységgel (2, 4, 5, 6, 7) 2. Gázvezeték (10) 3. Reduktor (11) 4. Gázpalack peremére rögzítő tartó (3) 5. Gázpalack szelepe alá rögzítő tartó (német típus) (8) MEGJEGYZÉSEK: Cserealkatrészek megrendelésénél kérjük, adja meg a berendezés borításán található sorozatszámot. Kérjük, írja le a meghibásodott részt és adja meg a termék megvásárlásának hozzávetőleges időpontját. FIGYELEM!!!A berendezés jellegéből adódóan nem ajánljuk bármilyen módosítás vagy javítás elvégzését a megfelelő képesítéssel (gáz berendezés szerelő) nem rendelkező személyek által. Az illetéktelen személyek által végzett javítások baleset- és életveszélyesek. A garanciális időszakban, a javítások a Garancia Kártyán megadott feltételek szerint lesznek elvégezve. A reklamált terméket kérjük, a vásárlás helyén adja be javításra (az eladó köteles átvenni a reklamált terméket), vagy küldje el a DEDRA - EXIM Központi Szervizébe. A cím a Használati Utasítás utolsó oldalán, valamint a Garancia Kártyán található. Kérjük, csatolja az Importőr által kiállított Garancia Kártyát. Ezen dokumentum nélkül a javítás garancián kívülinek fog számítani. Kérjük, alaposan írja le a

10 berendezés hibájának típusát. A garanciális időszak lejárta után a javításokat a Központi Szerviz végzi. A meghibásodott terméket a Szervizbe kell elküldeni (a szállítási költséget a felhasználó fedezi). 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája lásd. A ábra Szám Alkatrész neve db. az ábrán 1. Gyújtási/égési övezet - 2. Kerámia égő 2 3. Peremre rögzítő tartó 1 4. Láng érzékelő 1 5. Hősugárzó borítás 1 6. Szabályozógomb 1 7. Gáz egység 1 8. Szelep alá rögzítő tartó 1 9. Keverő kamra bemenet Gázvezeték Reduktor JEGYZETEK DEDRA Csináld velünk otthon Köszönjük, hogy a DEDRA elektromos szerszámát választotta Ajánljuk, hogy próbálja ki egyéb, fa, kerámia és fém megmunkálására szolgáló szerszámainkat és elektromos berendezéseinket. Kínálatunkban többek között az alábbiakat találja: Asztali tárcsafűrészek fához, láncfűrészek, kézifűrészek valamint sarokfűrészek 600 W 3000 W Vastagsági gyalugépek, élgyaluk valamint elektromos kézigyaluk Hordozható és kézi élfűrészek valamint marógépek Gyémánttárcsás csempevágók valamint barázdavágók Ütvefúrók, asztali és kézi fúrógépek valamint köszörűgépek akkumulátoros fúró -csavarozók Fémvágó szalagfűrészek valamint darabológépek Sarokcsiszolók Elektromos emelők Tárcsafűrészek fához karbidokkal, valamint univerzális tárcsafűrészek 600 mm átmérőig

11 Tárcsafűrészek gyémánttal kerámia vágáshoz és csiszoláshoz 110 mm-350 mm átmérővel Gyémánt koronafúrók kerámiához Wolfram-karbidos résvágók valamint reszelők Lyukfűrészek fához Keverőgépek habarcsokhoz, vakolatokhoz, ragasztókhoz valamint festékekhez Kulcs-, rátét-, munkavég- készletek Csavarhúzók, kombinált fogók, fogók, harapófogók valamint szegecselők Fúró készletek fához, kerámiához és fémhez Fúró készlet valamint véső ütvefúróhoz Kézi fűrészek valamint fémfűrészlapok Csévélős és összecsukható mérőszalagok, kések Vízszintezők, lézeres vízszintezők, mérőlécek Üvegvágó kések, tapadókorongok, olajok Szerszámtáskák valamint számos egyéb szerszám és tartozél Kérjük, látogassa meg honlapunkat, vagy vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot. Minden fontos tájékoztatást megkapnak a kereskedelmi és műszaki osztályunk munkatársaitól. Az Önök rendelkezésére áll a DEDRA elektromos szerszám szerviz, ahol megvásárolható minden tetszőleges alkatrész az összes berendezésünkhöz.

12 DEDRA EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) fax: (+48 / 22) http: //www.dedra.pl Garancia Kártya DEDRA Eladó pecsétje Dátum és aláírás... Katalógus szám: DED9970 Név: Gázos hősugárzó 4,6kW Sorozatszám:... Az eladott termékre szóló garancia nem zárja ki, nem korlátozza, és nem függeszti fel a vásárlónak, a termék és a szerződés nem egyezésével kapcsolatos jogait. GARANCIA FELTÉTELEK 1. Garantáljuk a termék megfelelő működését a Használati Utasításban leírt műszaki felhasználói feltételek szerint. Az alábbi dokumentumban bejegyzett vásárlás dátumától számított 12 hónapra nyújtunk garanciát. A garancia a Magyarország teljes területére vonatkozik. A reklamációt írásban kell benyújtani a garancia érvényességi idején belül. 2. A garancianyújtó kötelességeit az értékesítési pont vállalja. 3. Az alábbi garancia a hibás anyagok, a nem megfelelő összeszerelés, a gyártási hibák által okozott meghibásodásokra érvényes. 4. A garanciális időszakban megjelent meghibásodásokat a DEDRA-EXIM megszűnteti a felek által megállapított időpontban. 5. A reklamált terméket az értékesítési pontba kell eljuttatni. A reklamáció megvizsgálásának feltétele az alábbi dokumentumok bemutatása: - helyesen kitöltött Garancia Kártya, - vásárlást igazoló irat (vagy annak másolata) a Garancia Kártyán szereplő dátummal megegyező dátummal, 6. A garancia nem érvényes az alábbiakból származó meghibásodásokra: - a Használati Utasítás rendeltetésének és tanácsainak nem megfelelő használat, - amatőr barkácsolóknak szánt gép professzionális használata, - berendezés túlterhelése, mely a motor vagy a mechanikus áttételek meghibásodását okozza, - illetéktelen személyek által végzett szerelési munkák, - a szerkezeten végrehajtott módosítások, - mechanikai, fizikai, vegyi meghibásodások, melyeket külső erők és tényezők váltottak ki, - helytelen elemek vagy alkatrészek használatából, nem megfelelő zsírok, olajok, karbantartási eszközök alkalmazásából származó meghibásodások, 7. A garancia nem érvényes az üzemelés során természetes módon elhasználódó részekre, mint: hőbiztosítékok, elektrografit kefék, ékszíjak, eszköz fogók, akkumulátorok, elektromos eszközök betétei (körfűrész, fúrók, marók, stb.) 8. A berendezés névleges táblázatának olvashatónak kell lennie. A reklamált példányt gondosan biztosítsa sérülésektől, melyek a szállítás során jöhetnek létre. Amennyire lehetséges, szállítsa eredeti csomagolásban. Vásárlói Nyilatkozat A garancia feltételeit megismertem, ezt saját kezű aláírással tanúsítom: dátum és hely vásárló aláírása

13 FELJEGYZÉSEK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁSOKRÓL Javítás bejelentésének dátuma Javítás elvégzésének dátuma Javítás terjedelme, javítási tevékenységek leírása Javítást végző személy aláírása

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Aktuális a 2013. január 1. után megvásárolt példányokhoz TARTALOMJEGYZÉK:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Aktuális a 2013. január 1. után megvásárolt példányokhoz TARTALOMJEGYZÉK: PANSAM Mini pneumatikus csiszoló Modell: A 532101 1. ábra HASZNÁLATI UTASÍTÁS Olvassa el a használati utasítást Aktuális a 2013. január 1. után megvásárolt példányokhoz TARTALOMJEGYZÉK: 1. EK Megfelelőségi

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Ventillátoros hősugárzó Modell: DED9931 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra - Működési fokozat kapcsoló - Hőmérséklet szabályozó kapcsoló

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával Forrasztóállomás 60W Modell: DED7541 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2014. január 1-től kijelző hőmérséklet skála váltó gomb ( C / F) kapcsológomb hőmérséklet szabályozó gomb forrasztópáka

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Csiszoló-marógép Modell: DED7747 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával DEDRA Érvényes: 2012. január 1. után vásárolt termékekre - Kefe csatlakozás - Biztonsági zár - Gyémánttárcsa burkolat 1. kép TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

DED9949 DED9948. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 30 kw, 15 kw, 30 kw Használati utasítás garancia kártyával

DED9949 DED9948. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 30 kw, 15 kw, 30 kw Használati utasítás garancia kártyával DED9941 DED9948 DED9949 HU Gázos hősugárzó 30 kw, 15 kw, 30 kw Használati utasítás garancia kártyával DEDRA Érvényes a 2014. június 1. után megvásárolt példányokra Tartalomjegyzék 1. Fényképek és ábrák

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

Kompresszor. Modell: A 040300 HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával. Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra

Kompresszor. Modell: A 040300 HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával. Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra PANSAM Kompresszor Modell: A 040300 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra Olvassa el! TARTALOMJEGYZÉK: 1. EK (EC) Megfelelőségi Nyilatkozat 2. Kompresszor

Részletesebben

DEDRA. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával. Elektromos hősugárzó. Modell: DED9921. Érvényes: 2012. január 1. után vásárolt termékekre

DEDRA. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával. Elektromos hősugárzó. Modell: DED9921. Érvényes: 2012. január 1. után vásárolt termékekre Elektromos hősugárzó Modell: DED9921 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával DEDRA Érvényes: 2012. január 1. után vásárolt termékekre - Ventilátor szabályozó gomb - Biztosíték nullázás gomb - Hőmérséklet

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garancia Kártyával Műanyag hegesztőgép termoplasztikus csövekhez DED7515 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2012. január 1-től Melegítő lap Fűtőszál működésének jelzője Hegesztő fejek Állvány Fogantyú

Részletesebben

HU Elektromos csőmenetmetsző Használati utasítás garancia kártyával Eredeti használati utasítás EN Portable electric pipe threader

HU Elektromos csőmenetmetsző Használati utasítás garancia kártyával Eredeti használati utasítás EN Portable electric pipe threader DED7511 HU Elektromos csőmenetmetsző Használati utasítás garancia kártyával Eredeti használati utasítás EN Portable electric pipe threader Users manual with warranty Érvényes a 2014.06.01. után megvásárolt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

A TERMÉK BESZERELÉSI UTASÍTÁSA, AJÁNLÁSOK, ÉS A JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A TERMÉK BESZERELÉSI UTASÍTÁSA, AJÁNLÁSOK, ÉS A JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A TERMÉK BESZERELÉSI UTASÍTÁSA, AJÁNLÁSOK, ÉS A JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A VÁLTÓÁRAMÚ GENERÁTOR BESZERELÉSE 1. Beállítani és lazán becsavarni a generátort 2. Feltenni és megfeszíteni az ékszíjat 3.

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Asztali fúrógép TARTALOMJEGYZÉK

Asztali fúrógép TARTALOMJEGYZÉK Asztali fúrógép Modell DED7707 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garanciakártyával Érvényes: 2013. január 1-től Hajtóműtér Fúrótokmány billenő borítása Alsó asztal rögzítőnyílásokkal Hajtómotor Hosszanti előtolás

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

HU Asztali csiszológép

HU Asztali csiszológép A067110 PANSAM HU Asztali csiszológép Használati utasítás garancia kártyával Eredeti használati utasítás Érvényes 2014. március 1-től Tartalomjegyzék: 1. Fényképek és ábrák 3. old. 2. Munkabiztonság 6.

Részletesebben

HU Porszívó, szűrő tisztítás funkcióval

HU Porszívó, szűrő tisztítás funkcióval A063030 HU Porszívó, szűrő tisztítás funkcióval Használati utasítás garancia kártyával PANSAM Tartalomjegyzék: 1. Fényképek és ábrák 3. old. 2. Munkabiztonság 7. old. 3. Porszívó rendeltetése 8. old. 4.

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas Típusazonosító: CA-GB09 Cikkszám: 050104-0010 Megnevezés: Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas Figyelmeztetés: Csak a szabadban használható

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Használati útmutató 10012128 Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

Sky Klímaberendezések

Sky Klímaberendezések Sky Klímaberendezések Sky-al Működési tartomány -25 és +52 között WI-FI rendszer Sky vezérlőegysége Címzett: TEKNO POINT Klíma Kft Műszaki vevőszolgálat Budapest Öntöde u. 6. 1211 JÓTÁLLÁSI JEGY KÉRJÜK,

Részletesebben

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 1 BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garanciajeggyel. Meghajtó motor Váltóház TARTALOMJEGYZÉK:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Garanciajeggyel. Meghajtó motor Váltóház TARTALOMJEGYZÉK: Asztali fúrógép Modell DED7710 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garanciajeggyel Érvényes a következő dátum után vásárolt termékekre: 2014 január 1. Meghajtó motor Váltóház Fúróorsó előtolás szabályozó Ékszíj feszesség

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Teljesen mozgatható fali tartó

Teljesen mozgatható fali tartó Teljesen mozgatható fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta

Részletesebben

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819 5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819-5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Panel leírása... 3 3.0 Telepítési

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató Fix fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Q80 ventilátor használati útmutató

Q80 ventilátor használati útmutató Q80 ventilátor használati útmutató Olvassuk el és őrizzük meg a használati útmutatót. Fontos biztonsági tudnivalók Elektromos készülék használata esetén az alábbi biztonsági utasításokat szigorúan tartsuk

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Levegő víz hőszivattyú telepítési utasítás

Levegő víz hőszivattyú telepítési utasítás Levegő víz hőszivattyú telepítési utasítás Hőszivattyú egység telepítése 1. A hőszivattyú egységet egy könnyen átszellőző helyre kell telepíteni, ahol elég hely van a bemeneti és kimeneti levegőnek. Ne

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató Hőelem kalibrátor Model AX-C830 Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a személyi sérülést: - Soha ne kapcsoljon 30V-nál nagyobb feszültséget

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK Modell Modell verzió Modell év FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 FIAT Ducato III 250/251 2014-től Citroen Jumper II 250/250D/250L

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Az autós mobiltartó A Nokia CR-123 mobiltartó & HH-22 rögzítőeszköz segítségével mindig egyszerűen elérheti telefonját.

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

STIHL AK 10, 20, 30. Biztonsági tudnivalók

STIHL AK 10, 20, 30. Biztonsági tudnivalók { STIHL AK 10, 20, 30 Biztonsági tudnivalók magyar Tartalomjegyzék Az eredeti használati útmutató fordítása 1 Biztonsági tudnivalók................................ 1 1.1 Figyelmeztető szimbólumok.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez -1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez A lapra szerelt terméke összeszerelése a csomagolásban található szerelési rajz útmutatását követve egyszerűen elvégezhető. A szerelési rajz szigorúan követendő

Részletesebben

Klarstein konyhai robotgép ID: /

Klarstein konyhai robotgép ID: / Klarstein konyhai robotgép ID: 10006254/ 10006255 Tisztelt vásárló, Elsősorban, szeretnénk Önnek gratulálni a berendezés vételéhez. Alaposan olvassa el a használati utasítást, mely a berendezés használatához

Részletesebben