DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával"

Átírás

1 DED9970 HU Gázos hősugárzó 4,6 kw Használati utasítás garancia kártyával DEDRA HU Az alábbi használati utasítás kizárólag akkor érvényes, ha az alábbi országkód megtalálható a berendezésen. Ha ez a kód nem szerepel a berendezésen, akkor azokraz a műszaki utasításokra kell hivatkozni, melyek biztosítják a szükséges információkat a berendezés adott ország használati körülményeihez való módosításáról. DED9970 Tartalomjegyzék 1. Fényképek és ábrák 3. old. 2. Munkabiztonság 7. old. 3. Berendezés rendeltetése 8. old. 4. Használati korlátozások 8. old. 5. Műszaki adatok 9. old. 6. Előkészítés az üzemeléshez 10. old. 7. Gázpalack csatlakoztatása 10. old. 8. Hősugárzó beindítása 10. old. 9. Hősugárzó használata 10. old. 10. Folyamatos kezelési tevékenységek 10. old. 11. Meghibásodások önálló megoldása 11. old. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések 11. old. 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája 11. old. 14. Jegyzetek 12. old. 15. Garancia Kártya 15. old. Megfelelőségi Nyilatkozat külön lap FIGYELEM A berendezéssel végzett munka közben ajánlott mindig betartani az alapvető munkabiztonsági előírásokat, a tűzesetek, áramütés vagy mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a Használati Utasítás tartalmával. Kérjük, őrizze meg a Használati Utasítást és a Megfelelőségi Nyilatkozatot.

2 A Használati Utasításban foglalt tanácsok és utasítások szigorú betartása hatással lesz az Ön berendezése élettartamának meghosszabbítására. A Megfelelőségi Nyilatkozat külön dokumentumként van mellékelve a berendezéshez. A Megfelelőségi Nyilatkozat hiánya esetén vegye fel a kapcsolatot a Dedra-Exim Sp. z o.o. vállalattal. Kapcsolat: DEDRA EXIM Sp. z o.o PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8 tel: ( 22) ; fax: (22) , 165 melléklet Minden jog fenntartva. Az alábbi kiadványt szerzői jogok védik. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése részletekben vagy egészben a DEDRA-EXIM engedélye nélkül tilos. A Használati utasítás a után megvásárolt darabokra érvényes A Dedra-Exim fenntartja magának a jogot a szerkezeti-műszaki valamint készlet módosítások bevezetésére bármilyen értesítés nélkül. ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK JELENTÉSE - FIGYELEM! Forró felületek. - Ne takarja le. - Használat előtt olvassa el a használati utasítást. - Óvja csapadéktól. - Egyéb veszélyek - HASZNÁLJA JÓL SZELLŐZŐ HELYISÉGEKBEN A berendezés égésterméket bocsát ki. Használja jól szellőző helyiségekben Névleges táblázat - Logó - Modell - Név

3 - Teljesítmény - Működési paraméterek - Veszélyek és tanácsok - Bejelentett szervezet - CE jelölés - CE jelölés megadásának éve - Közvetlen hozzáféréssel szembeni védelmi szint - Tételszám - Gyártási év 2. Munkabiztonság FIGYELEM Kérjük, alaposan ismerkedjen meg az alábbi fejezet tartalmával, hogy a maximális mértékben megelőzhetők legyenek a helytelen üzemeltetésből, vagy a Munkabiztonsági Előírások Szabályainak ismeretének hiányából származó sérülések, vagy balesetek. Munkahely általános munkabiztonsági feltételei A munkavégzés helyének övezetét tartsa rendben és tisztaságban. A rosszul megvilágított, rendetlen munkahely balesetveszélyes. Ne dolgozzon a berendezéssel gyúlékony anyagok közelében (gázok, porok, stb.). A berendezés működése közben magas hőmérséklet keletkezik, ami gyulladás forrása lehet. Tilos gyermekeknek a berendezés működése közben annak közelében tartózkodni. Harmadik személyek ott tartózkodása a berendezés feletti kontroll elveszítését okozhatja. Személyi biztonság A berendezés nem alkalmas fizikailag vagy szellemileg sérült személyek (köztük gyermekek), vagy a berendezéssel való munkában tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha azok felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságért felelős személy által a berendezéssel végzett munka témájában ki lettek képezve. A berendezést olyan módon tárolja, hogy gyermekek számára elérhetetlen legyen. A berendezést műszaki ellenőrzéseknek kell alávetni (nem ritkábban, mint egy évben egyszer a fűtési szezon előtt). Ellenőriztetni kell a szigeteléseket, rögzítéseket, a mozgó részek megfelelő működését, hogy azok nincsenek-e blokkolva (ha azoknak mozogniuk kell). A műszaki ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek nem sérültek, vagy repedtek és nem fogják a berendezés helytelen működését okozni. A hibás elemeket javításra kell átadni. A berendezés használatának meg kell felelnie az alábbi használati utasításnak. Az előírások be nem tartása veszélyes helyzeteket idézhet elő. Ne használja a berendezést, ha a tápláló vezeték (gáz vezeték), vagy a menetek sérültek.

4 Ne húzza a tápláló vezetéket (gázvezeték) a berendezés kikapcsolása, áthelyezése/áttolása céljából. Ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő berendezést. Ne engedje át a berendezést gyermekeknek játék céljából. Ne érintse a berendezés borítását működés közben, a berendezés kikapcsolása után várjon kb. 10 percet a borítás lehűléséig. Ne érintse a hősugárzó elején található védőrácsot működés közben és közvetlenül a működés befejezése után. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírások pontjait, nem használhatják ezt a berendezést. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírásokat és nincs tapasztalatuk a berendezés használatában, balesetet okozhatnak. Szerviz A berendezés javítását kizárólag gázos engedélyekkel rendelkező szakember végezheti el, eredeti alkatrészek használatával. Az ilyen eljárás garantálja a berendezés biztonságának megőrzését. Berendezés kezelése és használata Berendezés biztonságos használata Tilos a hősugárzó használata lakóépületekben, pincékben, vagy földszint alatt. Tilos a berendezés használata olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok, vagy gőzök fordulhatnak elő. A hősugárzó ilyen helyen történő használata tűz- és gyulladásveszélyes. A berendezés kezelése közben tilos a dohányzás, tilos égő vagy izzó tárgyakkal közelíteni a berendezéshez, valamint tilos olyan tárgyak (szerszámok, tartozékok) használata, melyek szikrázást idézhetnek elő. A hősugárzó kizárólag jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A helyiség levegőjét rendszeresen cserélni kell (legalább óránként kétszer, vagy gyakrabban). A nem megfelelő szellőzés következtében alacsony oxigén mennyiséget idézhet elő, csökkentve a hősugárzó égési teljesítményét és hőhatékonyságát, valamint szén-monoxid képződhet, ami súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. Gázszivárgás esetén először a palack szelepét kell elzárni, majd biztosítsa a lehető legnagyobb légáramlást a helyiség kiszellőztetése, valamint a gáz hígítása és eltávolítása céljából. A gázpalackot stabil, lapos alapon helyezze el, mindig szeleppel függőlegesen felfelé. Tilos a palack elhelyezése a meleg levegő kivezetésének közelében. Ellenőrizze a hősugárzó reduktorának megfelelő működését (a Műszaki Adatok szerint Használati Utasítás 3. pontja). Minden esetben bizonyosodjon meg, hogy a hajlékony gázvezeték nincs összecsavarodva, elhajlítva vagy nem sérült. Ne rövidítse le a vezetéket!

5 Tilos a hősugárzó táplálása közvetlenül a palackból. Használjon megfelelő, a Használati Utasítás további részében leírt reduktort. Kizárólag I3B/p gázzal feltöltött palackot használjon. Ne használjon a hősugárzó használatának helyén spray-ket, a spray-kből kijutó gáz tűz- és robbanásveszélyes. A hősugárzót olyan helyen használja, ahol a levegőben nem szerepelnek gyúlékony anyagok részei (papírdarabok, faforgács, szövet darabok, stb.). Az ilyen anyagok hősugárzó általi beszippantása az anyagok gyulladását okozhatja, ami tűzveszélyes. Tilos a gáz ellátás vagy a hősugárzó kimenet (rács) blokkolása. Ez a berendezés helytelen működését okozhatja és tűzveszélyes. Tilos bármilyen módosítást végezni a berendezés szerkezetében. Ez különösen veszélyes. A berendezés szétszerelése helytelen működést, tüzet vagy robbanást okozhat. Ne használja a berendezést magas nedvességtartalmú helyiségekben. Ne tegye ki a berendezést csapadék hatásának (eső, hó). A kezelési tevékenységek, tisztítás, felhasználási helyváltoztatás és egyebek megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a berendezést. Ne használja a hősugárzót olyan anyagok mellett, melyek meggyulladhatnak. A tűzveszéllyel szembeni biztosítás érdekében működés közben biztosítsa a megfelelő teret. Minimális távolságok: kimenettől (eleje) 2 méter, bemenettől (hátulja) 2 méter, oldalaktól 2 méter, felülről 2 méter. Abban az esetben, ha a berendezést veszélyes helyen hagyja, bizonyosodjon meg, hogy semmilyen módon nem lesz beindítva. Ne engedje, hogy a berendezés túlmelegedjen. A túlmelegedés tüzet vagy robbanást okozhat. Tilos a gázpalack lecsavarása vagy cseréje a berendezés működése közben, ez különösen veszélyes! Tüzet vagy robbanást okozhat! Ne indítsa be a berendezést borítás nélkül. 3. Berendezés rendeltetése A hősugárzó zárt, nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségek fűtésére szolgál. A berendezés propán-bután gázzal működik. A palackra való rögzítésnek köszönhetően a hősugárzó nem igényel külön teret bárhol használható, ahol biztonságosan (lásd. 5. pont) el lehet helyezni a palackot. A szabályozógomb segítségével a felhasználó szabályozhatja a berendezés teljesítményét 0% - 50% - 100% tartományban. 4. Használati korlátozások A DED9970 hősugárzó kizárólag az alábbi Megengedett munkakörülmények részben leírtak alapján használható. Használat idején feltétlenül be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat (lásd. 2. pont) FIGYELEM! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő hősugárzót. Tilos a berendezést használni, ha nincs szellőzés, vagy a szellőzés nem megfelelően működik.

6 A szerkezetben önállóan elvégzett beavatkozások, egyéb módosítások, a Használati Utasításban nem említett kezelési tevékenységek veszélyesek lehetnek az életre, az egészségre és a tulajdonra. Minden fent említett módosítás jogtalannak minősül és a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A rendeltetésnek nem megfelelő, vagy a Használati Utasítás tanácsainak és utasításainak nem megfelelő használat a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A berendezés kizárólag helyesen működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A szellőzés hiánya, vagy nem megfelelő működése szén-monoxid képződését okozhatja, ami közvetlenül veszélyes az egészségre és az életre. MEGENGEDETT MUNKAKÖRÜLMÉNYEK S1 folyamatos munka A berendezés kizárólag nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségekben használható. A berendezés kizárólag a Műszaki Adatokban (Használati Utasítás 5. pontban) említett gázzal használható. 5. Műszaki adatok Berendezés DED9970 Típus gázos hősugárzó, közvetlen hőátadású (nyílt láng) Üzemanyag propán-bután gáz / I3 B/P kategória (lengyel piacra szánt) Fűtési teljesítmény 4,5 kw Üzemanyag fogyasztás (100% teljesítmény) 340g/h Csatlakozó nyomás 37 mbar Rendeltetési ország PL, DE, LV, LT, CZ, SK, HU Nyomás reduktor A694 Műszaki specifikáció: - bemeneti nyomás: gázpalack nyomása - kimeneti nyomás: 37 mbar (0,037 bar) - névleges áramlás: 1,5 kg/h - gázpalack csatlakozás (bemeneti): csatlakozás kis vagy nagyméretű gázpalackhoz, mely teljesíti az EN G8 melléklet szabvány előírásait - kimeneti csatlakozás (rugalmas vezetékkel): G3/8 L.H. mely teljesíti az EN H6 melléklet szabvány előírásait A reduktor másképp lett megtervezve és kivitelezve, mint az otthoni felhasználású reduktorok, tilos lakóépületekben használni. A hősugárzóhoz csatlakoztatott reduktor egy egyfokozatú nyomás szabályozó folyékony gázhoz, állandó kimeneti nyomással, mely közvetlenül rögzíthető a gázpalackra. Használat és csatlakoztatás: - csatlakoztatáskor tartsa meg a borításon lévő nyilak által mutatott áramlási irányt ( F/I ábra); - bizonyosodjon meg, hogy biztosítva van a rendszer elemeinek áteresztősége;

7 - ellenőrizze, hogy a csatlakozás jól szigetelt (lásd. Használati Utasítás 7. pont); - ha szabad levegőn használja a reduktort, biztosítsa széllel és rossz időjárási körülményekkel szemben, valamint sár, olaj, stb. szennyeződésekkel szemben; - gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalack szelepét és vegye fel a kapcsolatot a reduktor eladójával; - a reduktort a gázpalackkal összekötő rögzítőcsavar teljes rácsavarása után ne húzza meg erősebben a csavart. Ez meggátolja a gázszivárgást; - ha hosszabb ideig nem használja a hősugárzót, zárja el a gázpalack szelepét. Tilos szikrázást okozó berendezéseket használni! Gázgyulladást vagy robbanást okozhat! Ne használjon más reduktort! Ha a hősugárzóban más reduktor beszerelését venné észre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A hősugárzó nem lakótérben történő felhasználásra szánt. Használata kizárólag olyan helyiségekben engedélyezett, melyek jogi szabályozása ezt nem tiltja. Semmilyen esetben se indítsa be a berendezést, ha a gázpalack szelepe más irányban áll, mint függőlegesen felfelé. 6. Előkészítés az üzemeléshez A berendezés kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a készletből nem hiányzik semmi a készlet leírásban (lásd. 13. pont) szereplő elemek közül. A berendezés összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy az elemeken nincsenek-e mechanikai sérülések. A kiválasztott tartót csatlakoztassa a hősugárzóval úgy, hogy a csavar nyílásai körül lévő nyomatok egymás felé legyenek irányítva (B ÁBRA) és csavarja rá a szárnyas anyát. Az egészet helyezze rá a gázpalack peremére és rögzítse a három szárnyas anyával úgy, hogy egyik csavar se maradjon laza. Mivel a berendezés a gázpalack peremére van rögzítve, figyeljen arra, hogy a palack kemény alapon legyen elhelyezve, ami garantálja a készlet stabilitását. A láng elterjedésének elkerülésének érdekében tilos bármilyen tárgy, bútor, növény, stb. elhelyezése 2 méterre a hősugárzó előtt és felett (H ÁBRA) 7. Gázpalack csatlakoztatása A Használati Utasítás 6. pontja szerint beszerelt készlethez csavarja rá a gázvezetéket (figyeljen a bal menetre az órajárással ellentétes irányba kell csavarni). Ezután a palackhoz közelebbi vezetékvéget csavarja rá a reduktorra az áramlással megegyező iránnyal (a reduktor alján lévő nyílnak a hősugárzó felé kell mutatnia; figyeljen a bal menetre ). Csavarja a reduktort a palack szelep kimenetéhez ( bal menet ). FIGYELEM Tilos a berendezés beindításának próbája reduktor nélkül vagy, ha fennáll a gyanúja, hogy az sérült.

8 8. Hősugárzó beindítása Ha elvégezte a Használati Utasítás 6. és 7. pontjában leírt tevékenységeket, elindíthatja a hősugárzót. Nyissa meg a gázpalack szelepét. Állítsa a hősugárzó szabályozógombját 0 pozícióból 1 pozícióba (C és D ÁBRA). Ekkor a gázáramlás a berendezés hőérzékelője által le van állítva. FIGYELEM! A szabályozógomb egy elforgatás elleni zárral ellátott, a szabályozógomb kiválasztott pozícióba történő átállításához a szabályozógombot megfelelően nyomja meg vagy engedje fel. A működési magasságokat a C ÁBRA mutatja be. A hősugárzó beindításához nyomja be a szabályozógombot 1a pozícióba (C/D ÁBRA) és saját tűzforrással gyújtsa meg a kerámia égőkből kiáramló gázt (az égési sérülések előfordulásának minimalizálása érdekében ajánljuk a hosszú gyufák, vagy a tenyértől legalább 10 cm távolságra lévő gyújtóval rendelkező gyújtó használatát. A láng begyújtása után tartsa nyomva a szabályozógombot 1a pozícióban (C/D ÁBRA) az érzékelő felmelegedéséig, általában 5-7 másodpercig. Ha a hősugárzó kialszik a szabályozógomb 1 pozícióba történő felengedése után ismételje meg a 8. pont második bekezdésében leírt tevékenységeket. 9. Hősugárzó használata A DED9970 hősugárzó 2 üzemmódban működtethető 50 és 100% teljesítménnyel. A kiválasztást a szabályozógomb 2 pozícióba (D ÁBRA) történő elcsavarásával lehet elvégezni. Az 1 pozícióból 2 pozícióba (D ÁBRA) történő átállítás a szabályozógomb (C ÁBRA) benyomása nélkül lehetséges. Ugyanilyen elv alapján csökkentheti a hősugárzó fűtési teljesítményét. A berendezéssel végzett munka befejezéséhez állítsa a szabályozógombot 0 pozícióba (D ÁBRA), enyhén benyomva a szabályozógombot az 1 pozícióból 0 pozícióba történő átállítás alatt (C ÁBRA). 10. Folyamatos kezelési tevékenységek A folyamatos kezelési tevékenységeket kicsatlakoztatott gázpalack mellett kell végezni. Rendszeresen ellenőrizze a berendezés műszaki állapotát: - Ellenőrizze, hogy a berendezésen (főleg a gáz egység környékén) nem jelentek meg korrózió jelei. Az erősen korrodálódott berendezést tilos használni. - Beindítás előtt és használat után (! lehűlés után!) ellenőrizze, hogy a berendezés (főleg az alábbiak: gázegység kivezető fúvóka, kerámia égők, láng érzékelő és szabályozógomb) nem szennyezettek. Szennyeződések esetén távolítsa el azokat törlőronggyal, vagy finom kefével. FIGYELEM! Tisztításhoz ne használjon gyúlékony és lejárt szavatosságú anyagokat.

9 11. Meghibásodások önálló megoldása PROBLÉMA KIVÁLTÓ OK MEGOLDÁS Nem gyullad meg a láng. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott a gázpalack szelepe. Helytelenül elvégzett hősugárzó beindítási folyamat. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Cserélje ki a gázpalackot. Ellenőrizze, hogy a beindítás a Használati Utasítás 8. pontja szerint lett elvégezve. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. A láng nem stabil. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. Ha az ajánlott tevékenység nem oldja meg a problémákat az Ön berendezésének működésével kapcsolatban, kérjük, csatlakoztassa ki a gázvezetéket a meghibásodott berendezést pedig adja be szervizbe. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések A zárójelben szereplő számok az A összeszerelési rajzon lévő alkatrész számot jelölik 1. Hősugárzó gázegységgel (2, 4, 5, 6, 7) 2. Gázvezeték (10) 3. Reduktor (11) 4. Gázpalack peremére rögzítő tartó (3) 5. Gázpalack szelepe alá rögzítő tartó (német típus) (8) MEGJEGYZÉSEK: Cserealkatrészek megrendelésénél kérjük, adja meg a berendezés borításán található sorozatszámot. Kérjük, írja le a meghibásodott részt és adja meg a termék megvásárlásának hozzávetőleges időpontját. FIGYELEM!!!A berendezés jellegéből adódóan nem ajánljuk bármilyen módosítás vagy javítás elvégzését a megfelelő képesítéssel (gáz berendezés szerelő) nem rendelkező személyek által. Az illetéktelen személyek által végzett javítások baleset- és életveszélyesek. A garanciális időszakban, a javítások a Garancia Kártyán megadott feltételek szerint lesznek elvégezve. A reklamált terméket kérjük, a vásárlás helyén adja be javításra (az eladó köteles átvenni a reklamált terméket), vagy küldje el a DEDRA - EXIM Központi Szervizébe. A cím a Használati Utasítás utolsó oldalán, valamint a Garancia Kártyán található. Kérjük, csatolja az Importőr által kiállított Garancia Kártyát. Ezen dokumentum nélkül a javítás garancián kívülinek fog számítani. Kérjük, alaposan írja le a

10 berendezés hibájának típusát. A garanciális időszak lejárta után a javításokat a Központi Szerviz végzi. A meghibásodott terméket a Szervizbe kell elküldeni (a szállítási költséget a felhasználó fedezi). 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája lásd. A ábra Szám Alkatrész neve db. az ábrán 1. Gyújtási/égési övezet - 2. Kerámia égő 2 3. Peremre rögzítő tartó 1 4. Láng érzékelő 1 5. Hősugárzó borítás 1 6. Szabályozógomb 1 7. Gáz egység 1 8. Szelep alá rögzítő tartó 1 9. Keverő kamra bemenet Gázvezeték Reduktor JEGYZETEK DEDRA Csináld velünk otthon Köszönjük, hogy a DEDRA elektromos szerszámát választotta Ajánljuk, hogy próbálja ki egyéb, fa, kerámia és fém megmunkálására szolgáló szerszámainkat és elektromos berendezéseinket. Kínálatunkban többek között az alábbiakat találja: Asztali tárcsafűrészek fához, láncfűrészek, kézifűrészek valamint sarokfűrészek 600 W 3000 W Vastagsági gyalugépek, élgyaluk valamint elektromos kézigyaluk Hordozható és kézi élfűrészek valamint marógépek Gyémánttárcsás csempevágók valamint barázdavágók Ütvefúrók, asztali és kézi fúrógépek valamint köszörűgépek akkumulátoros fúró -csavarozók Fémvágó szalagfűrészek valamint darabológépek Sarokcsiszolók Elektromos emelők Tárcsafűrészek fához karbidokkal, valamint univerzális tárcsafűrészek 600 mm átmérőig

11 Tárcsafűrészek gyémánttal kerámia vágáshoz és csiszoláshoz 110 mm-350 mm átmérővel Gyémánt koronafúrók kerámiához Wolfram-karbidos résvágók valamint reszelők Lyukfűrészek fához Keverőgépek habarcsokhoz, vakolatokhoz, ragasztókhoz valamint festékekhez Kulcs-, rátét-, munkavég- készletek Csavarhúzók, kombinált fogók, fogók, harapófogók valamint szegecselők Fúró készletek fához, kerámiához és fémhez Fúró készlet valamint véső ütvefúróhoz Kézi fűrészek valamint fémfűrészlapok Csévélős és összecsukható mérőszalagok, kések Vízszintezők, lézeres vízszintezők, mérőlécek Üvegvágó kések, tapadókorongok, olajok Szerszámtáskák valamint számos egyéb szerszám és tartozél Kérjük, látogassa meg honlapunkat, vagy vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot. Minden fontos tájékoztatást megkapnak a kereskedelmi és műszaki osztályunk munkatársaitól. Az Önök rendelkezésére áll a DEDRA elektromos szerszám szerviz, ahol megvásárolható minden tetszőleges alkatrész az összes berendezésünkhöz.

12 DEDRA EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) fax: (+48 / 22) http: //www.dedra.pl Garancia Kártya DEDRA Eladó pecsétje Dátum és aláírás... Katalógus szám: DED9970 Név: Gázos hősugárzó 4,6kW Sorozatszám:... Az eladott termékre szóló garancia nem zárja ki, nem korlátozza, és nem függeszti fel a vásárlónak, a termék és a szerződés nem egyezésével kapcsolatos jogait. GARANCIA FELTÉTELEK 1. Garantáljuk a termék megfelelő működését a Használati Utasításban leírt műszaki felhasználói feltételek szerint. Az alábbi dokumentumban bejegyzett vásárlás dátumától számított 12 hónapra nyújtunk garanciát. A garancia a Magyarország teljes területére vonatkozik. A reklamációt írásban kell benyújtani a garancia érvényességi idején belül. 2. A garancianyújtó kötelességeit az értékesítési pont vállalja. 3. Az alábbi garancia a hibás anyagok, a nem megfelelő összeszerelés, a gyártási hibák által okozott meghibásodásokra érvényes. 4. A garanciális időszakban megjelent meghibásodásokat a DEDRA-EXIM megszűnteti a felek által megállapított időpontban. 5. A reklamált terméket az értékesítési pontba kell eljuttatni. A reklamáció megvizsgálásának feltétele az alábbi dokumentumok bemutatása: - helyesen kitöltött Garancia Kártya, - vásárlást igazoló irat (vagy annak másolata) a Garancia Kártyán szereplő dátummal megegyező dátummal, 6. A garancia nem érvényes az alábbiakból származó meghibásodásokra: - a Használati Utasítás rendeltetésének és tanácsainak nem megfelelő használat, - amatőr barkácsolóknak szánt gép professzionális használata, - berendezés túlterhelése, mely a motor vagy a mechanikus áttételek meghibásodását okozza, - illetéktelen személyek által végzett szerelési munkák, - a szerkezeten végrehajtott módosítások, - mechanikai, fizikai, vegyi meghibásodások, melyeket külső erők és tényezők váltottak ki, - helytelen elemek vagy alkatrészek használatából, nem megfelelő zsírok, olajok, karbantartási eszközök alkalmazásából származó meghibásodások, 7. A garancia nem érvényes az üzemelés során természetes módon elhasználódó részekre, mint: hőbiztosítékok, elektrografit kefék, ékszíjak, eszköz fogók, akkumulátorok, elektromos eszközök betétei (körfűrész, fúrók, marók, stb.) 8. A berendezés névleges táblázatának olvashatónak kell lennie. A reklamált példányt gondosan biztosítsa sérülésektől, melyek a szállítás során jöhetnek létre. Amennyire lehetséges, szállítsa eredeti csomagolásban. Vásárlói Nyilatkozat A garancia feltételeit megismertem, ezt saját kezű aláírással tanúsítom: dátum és hely vásárló aláírása

13 FELJEGYZÉSEK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁSOKRÓL Javítás bejelentésének dátuma Javítás elvégzésének dátuma Javítás terjedelme, javítási tevékenységek leírása Javítást végző személy aláírása

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN The Buzz HUN Üzembehelyezési és használati útmutató HUN 1.1 A 1.3 1.4 B 1.5 1.6 1 < < < < D 1.7 1.8 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 < < < < Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Biztonsági tudnivalók.... 4 2.1 Tanácsok

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT. AR4P01 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU TERMOVENTILATORE FAN HEATER THERMOVENTILATEUR

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a Campingaz katalitikus infra hősugárzó készüléket választotta. Ez a használati útmutató a következő típusokra érvényes: Campingaz IR 5000 POHODA és IR 5000 TURBO Infra

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

Polar S1 lábméro. Használati utasítás

Polar S1 lábméro. Használati utasítás Polar S1 lábméro Használati utasítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulálunk A Polar S1 lábmérő a legjobb választás a futás közbeni sebesség/tempó és távolság mérésére. A mérő pontos sebesség/tempó és távolság mérési

Részletesebben

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

GOLDEN MEDIA GM 50-120

GOLDEN MEDIA GM 50-120 GOLDEN MEDIA GM 50-120 1. 2. Ellenőrizze, hogy az antennatartó csőcsonk 0 - on áll-e, amennyiben nem úgy manuálisan állítsa oda a csőcsonk mozgató gombok segítségével. 3. A beállítás előtt bizonyosodjon

Részletesebben

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor:

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor: Menetiránynak háttal Felhasználói kézikönyv ECE R44 04 korcsoport Testtömeg: Életkor: 0+ 0-13 kg 0-12 hónap 1 Köszönjük, hogy BeSafe izi Go ISOfix terméket választott A BeSafe különös gonddal fejlesztett

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu 2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A

Kézi gőztisztító. Használati utasítás. Modellszám: PSC-001A Kézi gőztisztító Használati utasítás Modellszám: PSC-001A Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy a használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót és fordítson figyelmet a biztonsági szempontokra.

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu PAPERFOX vágás, lyukasztás, hajtogatás Figyelmeztetés a) A gépet csak zárt helyiségben használja (műhely, üzlet). b) A gép használatbavétele előtt olvassa

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Aito Verkko 6kW 907228 Aito Verkko 6kW 907229 1. ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA CSOMAG 1. Kályha szabályozó-berendezéssel 5. Szaunakályha szerelési és használati útmutató 3

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez G-OLD Infrapanel 2890 Tata, Almási út 1. Tel: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 http://www.infrapanel.info 1.Ajánlott

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS:

BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: BESZERELÉSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 32983 8 szenzoros tolatóradarhoz BEÉPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS: FIGYELEM! A beszerelést bízza szakemberre! A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W

EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W EW3961 Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W 2 MAGYAR EW3961 - Univerzális, automatikus autós adapter notebookhoz 90 W Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

HOME. Elektronikus ajtózár. Kezelési útmutató. Zseniálisan biztonságos. Zseniálisan egyszerű. www.burg.biz

HOME. Elektronikus ajtózár. Kezelési útmutató. Zseniálisan biztonságos. Zseniálisan egyszerű. www.burg.biz Elektronikus ajtózár HOME Zseniálisan biztonságos. Zseniálisan egyszerű. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 02/2013 Kezelési útmutató BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Felépítés

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Menetiránynak háttal Felhasználói kézikönyv ECE R44 04 korcsoport Testtömeg Életkor 0 + 0-13 kg 0-12 hónap 1 Köszönjük, hogy BeSafe izi Sleep ISOfix terméket választott A BeSafe különös gonddal fejlesztett

Részletesebben

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK TERMÉKLEÍRÁS BE-SSP-2R/2R os melegvíztároló két regiszterrel A BE-SSP-sorozatú napkollektoros melegvíztárolóknál acélból készült (S 23 JR) zománcozott melegvíz készítőkről van szó. Korrózióvédelemként

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE A HP Officejet X 451dw, 476dw, 551dw, 576dw nyomtató modellekhez

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 900 0 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz Minden, ami szállítószalag Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz C400S C500S C650S H www. beltservice. hu 2 Bevezető Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy, megtisztelt bizalmával és termékünket

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás A biztonsági szelepmeghajtó motorokat többnyire ésszelepekhez, valamint ésszelepekhez alkalmazzák. A biztonsági

Részletesebben