DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával"

Átírás

1 DED9970 HU Gázos hősugárzó 4,6 kw Használati utasítás garancia kártyával DEDRA HU Az alábbi használati utasítás kizárólag akkor érvényes, ha az alábbi országkód megtalálható a berendezésen. Ha ez a kód nem szerepel a berendezésen, akkor azokraz a műszaki utasításokra kell hivatkozni, melyek biztosítják a szükséges információkat a berendezés adott ország használati körülményeihez való módosításáról. DED9970 Tartalomjegyzék 1. Fényképek és ábrák 3. old. 2. Munkabiztonság 7. old. 3. Berendezés rendeltetése 8. old. 4. Használati korlátozások 8. old. 5. Műszaki adatok 9. old. 6. Előkészítés az üzemeléshez 10. old. 7. Gázpalack csatlakoztatása 10. old. 8. Hősugárzó beindítása 10. old. 9. Hősugárzó használata 10. old. 10. Folyamatos kezelési tevékenységek 10. old. 11. Meghibásodások önálló megoldása 11. old. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések 11. old. 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája 11. old. 14. Jegyzetek 12. old. 15. Garancia Kártya 15. old. Megfelelőségi Nyilatkozat külön lap FIGYELEM A berendezéssel végzett munka közben ajánlott mindig betartani az alapvető munkabiztonsági előírásokat, a tűzesetek, áramütés vagy mechanikai sérülések elkerülése érdekében. A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a Használati Utasítás tartalmával. Kérjük, őrizze meg a Használati Utasítást és a Megfelelőségi Nyilatkozatot.

2 A Használati Utasításban foglalt tanácsok és utasítások szigorú betartása hatással lesz az Ön berendezése élettartamának meghosszabbítására. A Megfelelőségi Nyilatkozat külön dokumentumként van mellékelve a berendezéshez. A Megfelelőségi Nyilatkozat hiánya esetén vegye fel a kapcsolatot a Dedra-Exim Sp. z o.o. vállalattal. Kapcsolat: DEDRA EXIM Sp. z o.o PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8 tel: ( 22) ; fax: (22) , 165 melléklet Minden jog fenntartva. Az alábbi kiadványt szerzői jogok védik. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése részletekben vagy egészben a DEDRA-EXIM engedélye nélkül tilos. A Használati utasítás a után megvásárolt darabokra érvényes A Dedra-Exim fenntartja magának a jogot a szerkezeti-műszaki valamint készlet módosítások bevezetésére bármilyen értesítés nélkül. ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK JELENTÉSE - FIGYELEM! Forró felületek. - Ne takarja le. - Használat előtt olvassa el a használati utasítást. - Óvja csapadéktól. - Egyéb veszélyek - HASZNÁLJA JÓL SZELLŐZŐ HELYISÉGEKBEN A berendezés égésterméket bocsát ki. Használja jól szellőző helyiségekben Névleges táblázat - Logó - Modell - Név

3 - Teljesítmény - Működési paraméterek - Veszélyek és tanácsok - Bejelentett szervezet - CE jelölés - CE jelölés megadásának éve - Közvetlen hozzáféréssel szembeni védelmi szint - Tételszám - Gyártási év 2. Munkabiztonság FIGYELEM Kérjük, alaposan ismerkedjen meg az alábbi fejezet tartalmával, hogy a maximális mértékben megelőzhetők legyenek a helytelen üzemeltetésből, vagy a Munkabiztonsági Előírások Szabályainak ismeretének hiányából származó sérülések, vagy balesetek. Munkahely általános munkabiztonsági feltételei A munkavégzés helyének övezetét tartsa rendben és tisztaságban. A rosszul megvilágított, rendetlen munkahely balesetveszélyes. Ne dolgozzon a berendezéssel gyúlékony anyagok közelében (gázok, porok, stb.). A berendezés működése közben magas hőmérséklet keletkezik, ami gyulladás forrása lehet. Tilos gyermekeknek a berendezés működése közben annak közelében tartózkodni. Harmadik személyek ott tartózkodása a berendezés feletti kontroll elveszítését okozhatja. Személyi biztonság A berendezés nem alkalmas fizikailag vagy szellemileg sérült személyek (köztük gyermekek), vagy a berendezéssel való munkában tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha azok felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságért felelős személy által a berendezéssel végzett munka témájában ki lettek képezve. A berendezést olyan módon tárolja, hogy gyermekek számára elérhetetlen legyen. A berendezést műszaki ellenőrzéseknek kell alávetni (nem ritkábban, mint egy évben egyszer a fűtési szezon előtt). Ellenőriztetni kell a szigeteléseket, rögzítéseket, a mozgó részek megfelelő működését, hogy azok nincsenek-e blokkolva (ha azoknak mozogniuk kell). A műszaki ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek nem sérültek, vagy repedtek és nem fogják a berendezés helytelen működését okozni. A hibás elemeket javításra kell átadni. A berendezés használatának meg kell felelnie az alábbi használati utasításnak. Az előírások be nem tartása veszélyes helyzeteket idézhet elő. Ne használja a berendezést, ha a tápláló vezeték (gáz vezeték), vagy a menetek sérültek.

4 Ne húzza a tápláló vezetéket (gázvezeték) a berendezés kikapcsolása, áthelyezése/áttolása céljából. Ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő berendezést. Ne engedje át a berendezést gyermekeknek játék céljából. Ne érintse a berendezés borítását működés közben, a berendezés kikapcsolása után várjon kb. 10 percet a borítás lehűléséig. Ne érintse a hősugárzó elején található védőrácsot működés közben és közvetlenül a működés befejezése után. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírások pontjait, nem használhatják ezt a berendezést. Azon személyek, akik nem ismerik a biztonsági előírásokat és nincs tapasztalatuk a berendezés használatában, balesetet okozhatnak. Szerviz A berendezés javítását kizárólag gázos engedélyekkel rendelkező szakember végezheti el, eredeti alkatrészek használatával. Az ilyen eljárás garantálja a berendezés biztonságának megőrzését. Berendezés kezelése és használata Berendezés biztonságos használata Tilos a hősugárzó használata lakóépületekben, pincékben, vagy földszint alatt. Tilos a berendezés használata olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok, vagy gőzök fordulhatnak elő. A hősugárzó ilyen helyen történő használata tűz- és gyulladásveszélyes. A berendezés kezelése közben tilos a dohányzás, tilos égő vagy izzó tárgyakkal közelíteni a berendezéshez, valamint tilos olyan tárgyak (szerszámok, tartozékok) használata, melyek szikrázást idézhetnek elő. A hősugárzó kizárólag jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A helyiség levegőjét rendszeresen cserélni kell (legalább óránként kétszer, vagy gyakrabban). A nem megfelelő szellőzés következtében alacsony oxigén mennyiséget idézhet elő, csökkentve a hősugárzó égési teljesítményét és hőhatékonyságát, valamint szén-monoxid képződhet, ami súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. Gázszivárgás esetén először a palack szelepét kell elzárni, majd biztosítsa a lehető legnagyobb légáramlást a helyiség kiszellőztetése, valamint a gáz hígítása és eltávolítása céljából. A gázpalackot stabil, lapos alapon helyezze el, mindig szeleppel függőlegesen felfelé. Tilos a palack elhelyezése a meleg levegő kivezetésének közelében. Ellenőrizze a hősugárzó reduktorának megfelelő működését (a Műszaki Adatok szerint Használati Utasítás 3. pontja). Minden esetben bizonyosodjon meg, hogy a hajlékony gázvezeték nincs összecsavarodva, elhajlítva vagy nem sérült. Ne rövidítse le a vezetéket!

5 Tilos a hősugárzó táplálása közvetlenül a palackból. Használjon megfelelő, a Használati Utasítás további részében leírt reduktort. Kizárólag I3B/p gázzal feltöltött palackot használjon. Ne használjon a hősugárzó használatának helyén spray-ket, a spray-kből kijutó gáz tűz- és robbanásveszélyes. A hősugárzót olyan helyen használja, ahol a levegőben nem szerepelnek gyúlékony anyagok részei (papírdarabok, faforgács, szövet darabok, stb.). Az ilyen anyagok hősugárzó általi beszippantása az anyagok gyulladását okozhatja, ami tűzveszélyes. Tilos a gáz ellátás vagy a hősugárzó kimenet (rács) blokkolása. Ez a berendezés helytelen működését okozhatja és tűzveszélyes. Tilos bármilyen módosítást végezni a berendezés szerkezetében. Ez különösen veszélyes. A berendezés szétszerelése helytelen működést, tüzet vagy robbanást okozhat. Ne használja a berendezést magas nedvességtartalmú helyiségekben. Ne tegye ki a berendezést csapadék hatásának (eső, hó). A kezelési tevékenységek, tisztítás, felhasználási helyváltoztatás és egyebek megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a berendezést. Ne használja a hősugárzót olyan anyagok mellett, melyek meggyulladhatnak. A tűzveszéllyel szembeni biztosítás érdekében működés közben biztosítsa a megfelelő teret. Minimális távolságok: kimenettől (eleje) 2 méter, bemenettől (hátulja) 2 méter, oldalaktól 2 méter, felülről 2 méter. Abban az esetben, ha a berendezést veszélyes helyen hagyja, bizonyosodjon meg, hogy semmilyen módon nem lesz beindítva. Ne engedje, hogy a berendezés túlmelegedjen. A túlmelegedés tüzet vagy robbanást okozhat. Tilos a gázpalack lecsavarása vagy cseréje a berendezés működése közben, ez különösen veszélyes! Tüzet vagy robbanást okozhat! Ne indítsa be a berendezést borítás nélkül. 3. Berendezés rendeltetése A hősugárzó zárt, nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségek fűtésére szolgál. A berendezés propán-bután gázzal működik. A palackra való rögzítésnek köszönhetően a hősugárzó nem igényel külön teret bárhol használható, ahol biztonságosan (lásd. 5. pont) el lehet helyezni a palackot. A szabályozógomb segítségével a felhasználó szabályozhatja a berendezés teljesítményét 0% - 50% - 100% tartományban. 4. Használati korlátozások A DED9970 hősugárzó kizárólag az alábbi Megengedett munkakörülmények részben leírtak alapján használható. Használat idején feltétlenül be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat (lásd. 2. pont) FIGYELEM! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő hősugárzót. Tilos a berendezést használni, ha nincs szellőzés, vagy a szellőzés nem megfelelően működik.

6 A szerkezetben önállóan elvégzett beavatkozások, egyéb módosítások, a Használati Utasításban nem említett kezelési tevékenységek veszélyesek lehetnek az életre, az egészségre és a tulajdonra. Minden fent említett módosítás jogtalannak minősül és a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A rendeltetésnek nem megfelelő, vagy a Használati Utasítás tanácsainak és utasításainak nem megfelelő használat a Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik. A berendezés kizárólag helyesen működő szellőzéssel rendelkező helyiségben használható. A szellőzés hiánya, vagy nem megfelelő működése szén-monoxid képződését okozhatja, ami közvetlenül veszélyes az egészségre és az életre. MEGENGEDETT MUNKAKÖRÜLMÉNYEK S1 folyamatos munka A berendezés kizárólag nem lakott, jól működő szellőzéssel rendelkező helyiségekben használható. A berendezés kizárólag a Műszaki Adatokban (Használati Utasítás 5. pontban) említett gázzal használható. 5. Műszaki adatok Berendezés DED9970 Típus gázos hősugárzó, közvetlen hőátadású (nyílt láng) Üzemanyag propán-bután gáz / I3 B/P kategória (lengyel piacra szánt) Fűtési teljesítmény 4,5 kw Üzemanyag fogyasztás (100% teljesítmény) 340g/h Csatlakozó nyomás 37 mbar Rendeltetési ország PL, DE, LV, LT, CZ, SK, HU Nyomás reduktor A694 Műszaki specifikáció: - bemeneti nyomás: gázpalack nyomása - kimeneti nyomás: 37 mbar (0,037 bar) - névleges áramlás: 1,5 kg/h - gázpalack csatlakozás (bemeneti): csatlakozás kis vagy nagyméretű gázpalackhoz, mely teljesíti az EN G8 melléklet szabvány előírásait - kimeneti csatlakozás (rugalmas vezetékkel): G3/8 L.H. mely teljesíti az EN H6 melléklet szabvány előírásait A reduktor másképp lett megtervezve és kivitelezve, mint az otthoni felhasználású reduktorok, tilos lakóépületekben használni. A hősugárzóhoz csatlakoztatott reduktor egy egyfokozatú nyomás szabályozó folyékony gázhoz, állandó kimeneti nyomással, mely közvetlenül rögzíthető a gázpalackra. Használat és csatlakoztatás: - csatlakoztatáskor tartsa meg a borításon lévő nyilak által mutatott áramlási irányt ( F/I ábra); - bizonyosodjon meg, hogy biztosítva van a rendszer elemeinek áteresztősége;

7 - ellenőrizze, hogy a csatlakozás jól szigetelt (lásd. Használati Utasítás 7. pont); - ha szabad levegőn használja a reduktort, biztosítsa széllel és rossz időjárási körülményekkel szemben, valamint sár, olaj, stb. szennyeződésekkel szemben; - gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalack szelepét és vegye fel a kapcsolatot a reduktor eladójával; - a reduktort a gázpalackkal összekötő rögzítőcsavar teljes rácsavarása után ne húzza meg erősebben a csavart. Ez meggátolja a gázszivárgást; - ha hosszabb ideig nem használja a hősugárzót, zárja el a gázpalack szelepét. Tilos szikrázást okozó berendezéseket használni! Gázgyulladást vagy robbanást okozhat! Ne használjon más reduktort! Ha a hősugárzóban más reduktor beszerelését venné észre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A hősugárzó nem lakótérben történő felhasználásra szánt. Használata kizárólag olyan helyiségekben engedélyezett, melyek jogi szabályozása ezt nem tiltja. Semmilyen esetben se indítsa be a berendezést, ha a gázpalack szelepe más irányban áll, mint függőlegesen felfelé. 6. Előkészítés az üzemeléshez A berendezés kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a készletből nem hiányzik semmi a készlet leírásban (lásd. 13. pont) szereplő elemek közül. A berendezés összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy az elemeken nincsenek-e mechanikai sérülések. A kiválasztott tartót csatlakoztassa a hősugárzóval úgy, hogy a csavar nyílásai körül lévő nyomatok egymás felé legyenek irányítva (B ÁBRA) és csavarja rá a szárnyas anyát. Az egészet helyezze rá a gázpalack peremére és rögzítse a három szárnyas anyával úgy, hogy egyik csavar se maradjon laza. Mivel a berendezés a gázpalack peremére van rögzítve, figyeljen arra, hogy a palack kemény alapon legyen elhelyezve, ami garantálja a készlet stabilitását. A láng elterjedésének elkerülésének érdekében tilos bármilyen tárgy, bútor, növény, stb. elhelyezése 2 méterre a hősugárzó előtt és felett (H ÁBRA) 7. Gázpalack csatlakoztatása A Használati Utasítás 6. pontja szerint beszerelt készlethez csavarja rá a gázvezetéket (figyeljen a bal menetre az órajárással ellentétes irányba kell csavarni). Ezután a palackhoz közelebbi vezetékvéget csavarja rá a reduktorra az áramlással megegyező iránnyal (a reduktor alján lévő nyílnak a hősugárzó felé kell mutatnia; figyeljen a bal menetre ). Csavarja a reduktort a palack szelep kimenetéhez ( bal menet ). FIGYELEM Tilos a berendezés beindításának próbája reduktor nélkül vagy, ha fennáll a gyanúja, hogy az sérült.

8 8. Hősugárzó beindítása Ha elvégezte a Használati Utasítás 6. és 7. pontjában leírt tevékenységeket, elindíthatja a hősugárzót. Nyissa meg a gázpalack szelepét. Állítsa a hősugárzó szabályozógombját 0 pozícióból 1 pozícióba (C és D ÁBRA). Ekkor a gázáramlás a berendezés hőérzékelője által le van állítva. FIGYELEM! A szabályozógomb egy elforgatás elleni zárral ellátott, a szabályozógomb kiválasztott pozícióba történő átállításához a szabályozógombot megfelelően nyomja meg vagy engedje fel. A működési magasságokat a C ÁBRA mutatja be. A hősugárzó beindításához nyomja be a szabályozógombot 1a pozícióba (C/D ÁBRA) és saját tűzforrással gyújtsa meg a kerámia égőkből kiáramló gázt (az égési sérülések előfordulásának minimalizálása érdekében ajánljuk a hosszú gyufák, vagy a tenyértől legalább 10 cm távolságra lévő gyújtóval rendelkező gyújtó használatát. A láng begyújtása után tartsa nyomva a szabályozógombot 1a pozícióban (C/D ÁBRA) az érzékelő felmelegedéséig, általában 5-7 másodpercig. Ha a hősugárzó kialszik a szabályozógomb 1 pozícióba történő felengedése után ismételje meg a 8. pont második bekezdésében leírt tevékenységeket. 9. Hősugárzó használata A DED9970 hősugárzó 2 üzemmódban működtethető 50 és 100% teljesítménnyel. A kiválasztást a szabályozógomb 2 pozícióba (D ÁBRA) történő elcsavarásával lehet elvégezni. Az 1 pozícióból 2 pozícióba (D ÁBRA) történő átállítás a szabályozógomb (C ÁBRA) benyomása nélkül lehetséges. Ugyanilyen elv alapján csökkentheti a hősugárzó fűtési teljesítményét. A berendezéssel végzett munka befejezéséhez állítsa a szabályozógombot 0 pozícióba (D ÁBRA), enyhén benyomva a szabályozógombot az 1 pozícióból 0 pozícióba történő átállítás alatt (C ÁBRA). 10. Folyamatos kezelési tevékenységek A folyamatos kezelési tevékenységeket kicsatlakoztatott gázpalack mellett kell végezni. Rendszeresen ellenőrizze a berendezés műszaki állapotát: - Ellenőrizze, hogy a berendezésen (főleg a gáz egység környékén) nem jelentek meg korrózió jelei. Az erősen korrodálódott berendezést tilos használni. - Beindítás előtt és használat után (! lehűlés után!) ellenőrizze, hogy a berendezés (főleg az alábbiak: gázegység kivezető fúvóka, kerámia égők, láng érzékelő és szabályozógomb) nem szennyezettek. Szennyeződések esetén távolítsa el azokat törlőronggyal, vagy finom kefével. FIGYELEM! Tisztításhoz ne használjon gyúlékony és lejárt szavatosságú anyagokat.

9 11. Meghibásodások önálló megoldása PROBLÉMA KIVÁLTÓ OK MEGOLDÁS Nem gyullad meg a láng. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott a gázpalack szelepe. Helytelenül elvégzett hősugárzó beindítási folyamat. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Cserélje ki a gázpalackot. Ellenőrizze, hogy a beindítás a Használati Utasítás 8. pontja szerint lett elvégezve. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. A láng nem stabil. Nincs gáz a palackban. Meghibásodott reduktor. Meghibásodott/helytelenül működő gázegység (vagy bármelyik alkatrésze). Cserélje ki a gázpalackot egy telire. Adja be a berendezést szervizbe. Adja be a berendezést szervizbe. Ha az ajánlott tevékenység nem oldja meg a problémákat az Ön berendezésének működésével kapcsolatban, kérjük, csatlakoztassa ki a gázvezetéket a meghibásodott berendezést pedig adja be szervizbe. 12. Hősugárzó készlet, záró megjegyzések A zárójelben szereplő számok az A összeszerelési rajzon lévő alkatrész számot jelölik 1. Hősugárzó gázegységgel (2, 4, 5, 6, 7) 2. Gázvezeték (10) 3. Reduktor (11) 4. Gázpalack peremére rögzítő tartó (3) 5. Gázpalack szelepe alá rögzítő tartó (német típus) (8) MEGJEGYZÉSEK: Cserealkatrészek megrendelésénél kérjük, adja meg a berendezés borításán található sorozatszámot. Kérjük, írja le a meghibásodott részt és adja meg a termék megvásárlásának hozzávetőleges időpontját. FIGYELEM!!!A berendezés jellegéből adódóan nem ajánljuk bármilyen módosítás vagy javítás elvégzését a megfelelő képesítéssel (gáz berendezés szerelő) nem rendelkező személyek által. Az illetéktelen személyek által végzett javítások baleset- és életveszélyesek. A garanciális időszakban, a javítások a Garancia Kártyán megadott feltételek szerint lesznek elvégezve. A reklamált terméket kérjük, a vásárlás helyén adja be javításra (az eladó köteles átvenni a reklamált terméket), vagy küldje el a DEDRA - EXIM Központi Szervizébe. A cím a Használati Utasítás utolsó oldalán, valamint a Garancia Kártyán található. Kérjük, csatolja az Importőr által kiállított Garancia Kártyát. Ezen dokumentum nélkül a javítás garancián kívülinek fog számítani. Kérjük, alaposan írja le a

10 berendezés hibájának típusát. A garanciális időszak lejárta után a javításokat a Központi Szerviz végzi. A meghibásodott terméket a Szervizbe kell elküldeni (a szállítási költséget a felhasználó fedezi). 13. Kapcsolási rajzok, alkatrészek listája lásd. A ábra Szám Alkatrész neve db. az ábrán 1. Gyújtási/égési övezet - 2. Kerámia égő 2 3. Peremre rögzítő tartó 1 4. Láng érzékelő 1 5. Hősugárzó borítás 1 6. Szabályozógomb 1 7. Gáz egység 1 8. Szelep alá rögzítő tartó 1 9. Keverő kamra bemenet Gázvezeték Reduktor JEGYZETEK DEDRA Csináld velünk otthon Köszönjük, hogy a DEDRA elektromos szerszámát választotta Ajánljuk, hogy próbálja ki egyéb, fa, kerámia és fém megmunkálására szolgáló szerszámainkat és elektromos berendezéseinket. Kínálatunkban többek között az alábbiakat találja: Asztali tárcsafűrészek fához, láncfűrészek, kézifűrészek valamint sarokfűrészek 600 W 3000 W Vastagsági gyalugépek, élgyaluk valamint elektromos kézigyaluk Hordozható és kézi élfűrészek valamint marógépek Gyémánttárcsás csempevágók valamint barázdavágók Ütvefúrók, asztali és kézi fúrógépek valamint köszörűgépek akkumulátoros fúró -csavarozók Fémvágó szalagfűrészek valamint darabológépek Sarokcsiszolók Elektromos emelők Tárcsafűrészek fához karbidokkal, valamint univerzális tárcsafűrészek 600 mm átmérőig

11 Tárcsafűrészek gyémánttal kerámia vágáshoz és csiszoláshoz 110 mm-350 mm átmérővel Gyémánt koronafúrók kerámiához Wolfram-karbidos résvágók valamint reszelők Lyukfűrészek fához Keverőgépek habarcsokhoz, vakolatokhoz, ragasztókhoz valamint festékekhez Kulcs-, rátét-, munkavég- készletek Csavarhúzók, kombinált fogók, fogók, harapófogók valamint szegecselők Fúró készletek fához, kerámiához és fémhez Fúró készlet valamint véső ütvefúróhoz Kézi fűrészek valamint fémfűrészlapok Csévélős és összecsukható mérőszalagok, kések Vízszintezők, lézeres vízszintezők, mérőlécek Üvegvágó kések, tapadókorongok, olajok Szerszámtáskák valamint számos egyéb szerszám és tartozél Kérjük, látogassa meg honlapunkat, vagy vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot. Minden fontos tájékoztatást megkapnak a kereskedelmi és műszaki osztályunk munkatársaitól. Az Önök rendelkezésére áll a DEDRA elektromos szerszám szerviz, ahol megvásárolható minden tetszőleges alkatrész az összes berendezésünkhöz.

12 DEDRA EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) fax: (+48 / 22) http: //www.dedra.pl Garancia Kártya DEDRA Eladó pecsétje Dátum és aláírás... Katalógus szám: DED9970 Név: Gázos hősugárzó 4,6kW Sorozatszám:... Az eladott termékre szóló garancia nem zárja ki, nem korlátozza, és nem függeszti fel a vásárlónak, a termék és a szerződés nem egyezésével kapcsolatos jogait. GARANCIA FELTÉTELEK 1. Garantáljuk a termék megfelelő működését a Használati Utasításban leírt műszaki felhasználói feltételek szerint. Az alábbi dokumentumban bejegyzett vásárlás dátumától számított 12 hónapra nyújtunk garanciát. A garancia a Magyarország teljes területére vonatkozik. A reklamációt írásban kell benyújtani a garancia érvényességi idején belül. 2. A garancianyújtó kötelességeit az értékesítési pont vállalja. 3. Az alábbi garancia a hibás anyagok, a nem megfelelő összeszerelés, a gyártási hibák által okozott meghibásodásokra érvényes. 4. A garanciális időszakban megjelent meghibásodásokat a DEDRA-EXIM megszűnteti a felek által megállapított időpontban. 5. A reklamált terméket az értékesítési pontba kell eljuttatni. A reklamáció megvizsgálásának feltétele az alábbi dokumentumok bemutatása: - helyesen kitöltött Garancia Kártya, - vásárlást igazoló irat (vagy annak másolata) a Garancia Kártyán szereplő dátummal megegyező dátummal, 6. A garancia nem érvényes az alábbiakból származó meghibásodásokra: - a Használati Utasítás rendeltetésének és tanácsainak nem megfelelő használat, - amatőr barkácsolóknak szánt gép professzionális használata, - berendezés túlterhelése, mely a motor vagy a mechanikus áttételek meghibásodását okozza, - illetéktelen személyek által végzett szerelési munkák, - a szerkezeten végrehajtott módosítások, - mechanikai, fizikai, vegyi meghibásodások, melyeket külső erők és tényezők váltottak ki, - helytelen elemek vagy alkatrészek használatából, nem megfelelő zsírok, olajok, karbantartási eszközök alkalmazásából származó meghibásodások, 7. A garancia nem érvényes az üzemelés során természetes módon elhasználódó részekre, mint: hőbiztosítékok, elektrografit kefék, ékszíjak, eszköz fogók, akkumulátorok, elektromos eszközök betétei (körfűrész, fúrók, marók, stb.) 8. A berendezés névleges táblázatának olvashatónak kell lennie. A reklamált példányt gondosan biztosítsa sérülésektől, melyek a szállítás során jöhetnek létre. Amennyire lehetséges, szállítsa eredeti csomagolásban. Vásárlói Nyilatkozat A garancia feltételeit megismertem, ezt saját kezű aláírással tanúsítom: dátum és hely vásárló aláírása

13 FELJEGYZÉSEK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁSOKRÓL Javítás bejelentésének dátuma Javítás elvégzésének dátuma Javítás terjedelme, javítási tevékenységek leírása Javítást végző személy aláírása

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS HU 57 PL 75 02mf11_Manuel_AC300_INT_12010.indd 57 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK...59 AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK...62

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben