,,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen."

Átírás

1 ,,Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - Senki sincsen, bizonyára senki sincsen. Bethlen és a hit,,az a mindenható Felséges Istennek bölcsessége, hatalmassága, az minthogy e világnak benne való minden állatokkal együtt semmiből való teremtéséből látszik derekasabban meg: úgy kibeszélhetetlen nagy irgalmassága az elesett embernek a bűn alól való feltámadásából, szent fiának e világra való bocsáttatásából tündöklik ki, ki az ő szent atyjának ellenünk méltán fellobbant haragjának eleget tenne, megmentene minket az örök halálnak kárhozatjából, és az ő benne igazán hívőknek örök életünk lenne. Bizonyára, ha ennél több jót nem cselekedett volna is velünk, az Úr Istent senki eléggé nem csodálhatná, se meg nem köszönhetné, ha ezt a világot által élhetné is. De ezeken kívül mennyi irgalmasságát számlálhatatlanul közlötte az ő híveivel, ki (tudná) azokat sok idők alatt is előszámlálni? - Idézet Bethlen Gábor végrendeletéből. Szinte minden ember életében eljön az a pillanat, amikor körülnézve a természetben rádöbben arra, hogy amit tapasztal maga körül, amit érzékel, tapint, lát és hall, az oly csodás és oly tökéletes, mely nem lehet, sőt gyakorlatilag teljességgel lehetetlen, hogy a véletlen műve legyen. Ha pusztán csak kimegyünk sétálni az erdőbe tavasszal és látjuk, ahogyan a fák zöldülnek, virágba borulnak, gyümölcsöznek, ahogyan az állatok társat választanak és kicsi fiókák, kölykök születnek. Ahogyan a mókusok a fán kergetőznek és a madarak a távolban lassan, messze-messze

2 elrepülnek. Ahogyan az őzgidák a messzeségben futkároznak és a tiszta vizű tóban a halak pikkelyei a napfénytől a szivárvány minden színében szikráznak. Ahogyan felnézünk a tiszta ragyogóan fénylő kék égre, ahogyan a bárányfelhők millióit repíti a szél a távolba, a végtelennek tűnő messzeségbe. A szívünk, a lelkünk valahogyan megkönnyebbül, a mindennapok súlyos terhei egyszerűen és megmagyarázhatatlan módon legördülnek rólunk, végtelenül boldogok leszünk. Ilyenkor értjük meg igazán azt, hogy milyen lehet SZABADNAK lenni.. Olyasmi érzés kerít hatalmába, olyan szabadnak és könnyűnek érezzük magunkat, hogy szinte úgy gondoljunk, hogy repülni és képesek volnánk szállni a magasba a végtelenbe akár a madár. Amikor ezt átéljük önkénytelenül is hálát adunk a Teremtőnek, aki ezt a csodálatos világot létrehozta és minket pedig arra rendelt, hogy ezen a Földön éljünk. Majd, ha kissé tovább gondoljuk, hogy ha mindezt a jót egy személy hozta létre annak ellenére, hogy mennyi gonoszság van a világon, akkor rádöbbenünk arra a csodálatos tényre, hogy Isten végtelenül jó hozzánk! Hiszen minden nap felhozza ránk a napot, soha nem ébredünk kietlen, puszta, rémisztő sötétségre mindig megöntözi a földet, hogy az termést hozzon, teljesen függetlenül attól, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. Annyira jó hozzánk mindennapon és annyira kegyelmes, hogy igazából azt emberi ésszel fel se lehet fogni. Jézus azt mondta:,,semmi sem jó, csak egy, az Isten. Ha ebbe belegondolunk, hogy mi mennyi természetes dologra mondjuk azt az igen egyszerű szót, hogy jó (pl: milyen jó ez a napsütés, vagy milyen jó vagy hozzám, jó szeretnék lenni, jó, ízletes volt ez az étel, milyen jó kint sétálni az erdőben..) ami számunkra kedves és szép, esetleg kellemes, arra szoktuk azt mondani, hogy jó. Ezzel ellentétben Jézus azt mondta, hogy csakis az Isten jó. Gondoljunk bele, hogy akkor milyen lehet az Isten? Hányan lettünk volna képesek arra,

3 hogy a számunkra a legkedvesebbet, az egyetlen egy gyermekünket oda adjuk engesztelő áldozatul (Mózesi törvény (tóra) szerint, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.) olyan emberek számára, akik még gyűlölnek minket? Erre csak az igaz szeretet képes, hogy minden józan érdeket félre téve, önmagát feláldozva, Istentől elhagyatott állapotban (Bár nem teljesen, mivel Dávid fia volt és Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő leszármazottaitól soha nem fog végleg eltávozni az ő kegyelme, és még a legmélyebb ponton is képesek visszafordulni, ami jelen esetben a Seol volt. Tehát ha Jézus nem Dávid fia lett volna, tulajdonképpen nem is tudott volna feltámadni, mert Isten kegyelme teljesen eltávozott volna tőle, mivel az emberiség bűneit magára vette.) keresztre feszítsék és három napig a pokol legmélyét is megjárja, (Jézus még az özönvízben elkárhozott emberekkel is beszélt.) mindezt azért, hogy éljen a világ! Tehát ez a hatalmas önzetlen szeretet a jóság. De, hogy hogyan kapcsolódik ez a hosszú gondolatmenet Bethlen Gábor hitéhez? Amikor elolvastam a pályázatra kiírt feladatot, rögtön eldöntöttem, hogy Bethlen hitéről fogok esszét írni. Mivel egy embert belsőleg legjobban abból lehet megismerni, hogy mi, vagy jelen esetben ki a hitének a tárgya. Hiszen ez merőben meghatározza az említett személy gondolkodásmódját, ami pedig elengedhetetlen tény ahhoz, hogy megismerjünk egy embert és jelen esetben be tudjam mutatni a világnézetét a hitéletét. Könyvtárakban, internetes forrásokban kerestem a választ arra, hogy milyen is lehetett ez a kiemelkedő személyiségű ember, akinek keze alatt Erdély felvirágzott és aranykorát élte. És végül kezembe akadt a végrendelete. Megdöbbentem ilyen tiszta látású, értelmes dokumentumot ritkán talál az ember... Miután elolvastam, egyértelműen és tisztán egy olyan személy jellembeli körvonalai rajzolódnak ki élesen bennem, aki számára

4 rendkívül fontos volt a hit egész életében, hiszen még végrendeletéből is az első három oldalt ennek szentelte. Látszik, hogy életében az első helyen Jézus állt és valószínűleg ezért tudott ilyen remek döntéseket hozni, mert Isten vezetésében járt mindvégig, ezért a Mindenható hatalmasan megáldotta őt és ezzel megújulást, felemelkedést hozott egész Erdély számára is. A fejedelem rendkívül nagy hangsúly tett arra is, hogy tanulmányozza a Bibliát. Ő maga állítólag 28-szor olvasta ki a Szentírást. Innen következtettem, hogy nyilván alaposan ismerhette a Bibliát. Továbbá kapcsolatot ápolt Szenci Molnár Alberttel. A református teológus külföldön és Magyarországon zajló szótárírói és zsoltárfordítói munkásságát támogatta. Majd külön a fejedelem kérésére lefordította magyar nyelvre Kálvin János Istitutióját. Az erdélyi hitvita (Pázmány Péterrel az esztergomi érsekkel folytatott hitvita, a reformációról és ellenreformációról) református képviselője, Alvinczi Péter volt Bethlen Gábor hitének és politikai felfogásának a fő alátámasztója. A fejedelem egész életén át törekedett a vallásszabadság fenntartására és a különböző vallások irányába való tolerancia megőrzésére. Végezetül pedig, a címben említett mondatot szeretném úgymond bemutatni, esetleg körül írni.,,ha Isten velünk kicsoda ellenünk? Senki sincsen, bizonyára senki sincsen. A mondat első fele, Pál Apostol Rómabeliekhez írt levelének 8/31. részében található. Míg a második felét önmaga teszi hozzá, mintha csak ő válaszolna rá egyfajta megvallásban. Nem véletlenül, hogy több forrás szerint is ez volt kedvenc mondata Bethlennek. Hiszen oly korban élt e földön, mikor rengeteg ellensége volt az országnak. Hiszen Magyarország

5 és Erdély az 1600-as években egyik legnehezebb időszakát élte. Egyik oldalról a törökök fojtogatták őket, másik oldalról a Habsburgok elnyomó keze fonódott köréjük, és mindehhez még a belső viszályok sem kímélték a fejedelmet. Tehát ebben az időben igenis óriási hitre és reményre lehetett szüksége, hogy úgy tudjon lavírozni, hogy tulajdonképpen mindenkinek megfeleljen és mégis önálló országrésznek megtartsa Erdélyt. Ehhez mind rendkívül nagy erő, ész és kegyelem kellett. De miután valóban bízott és hitt a Mindenhatóban, Isten úgy megáldotta, hogy megadatott neki, hogy az ő keze alatt felvirágozzon és e korszak alatt aranykorát élje Erdély. Bethlen Gábor szerintem rendkívül bátor, harcias, igazi hősies jellemű, bölcs férfi lehetett. Aki remekül és józanul uralkodott és mindemellett, példaértékű hite és reménye is volt, amit mindig, kivétel nélkül előtérbe helyezett az életében. Véleményem szerint méltó példa lehet mindannyiunk számára. Valóban igaz az, hogy Ha Isten velünk kicsoda ellenünk? - így hát a fejedelemre való méltó emlékezésképpen mi is fűzzük hozzá sajátos megvallását - SENKI SINCSEN, BIZONYÁRA SENKI SINCSEN!!! Készítette: Ferenczi Deborah (Bornemisza Péter Gimnázium)

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már nem Olaszországból, hanem innen a nagyváradi stúdiójából és természetesen

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Tükör által, homályosan

Tükör által, homályosan 7. tanulmány február 9 15. Tükör által, homályosan SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:17; Jób 12:10; János 12:31; 1Korinthus 1:18-21; 6:19-20 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez

Kálvin János. Magyarázat János apostol első leveléhez Kálvin János Magyarázat János apostol első leveléhez 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. fejezet...3 1Jn1:1-2...3 1Jn1:3-7...5 1Jn1:8-10...9 2. fejezet...11 1Jn2:1-2...11 1Jn2:3-6...13 1Jn2:7-11...15 1Jn2:12-14...17

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy Feladatod van! Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben