20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * CSŐSZERELÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Csőhálózat-szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7621 Csőhálózat-szerelő szakmunkás 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7621 Vízvezeték- és központi fűtés szerelő 7621 Gázvezeték- és -készülék szerelő 7622 Szellőző- és klímaberendezés szerelő 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása A csőhálózat-szerelő szakmunkás különböző halmazállapotú anyagok (víz, gőz, gáz, levegő, olaj stb.) szállítására szolgáló csővezetékek és az azokból alkotott hálózatok összeszerelését végzi a tervdokumentációk alapján. Feladata az épületgépészeti - központi fűtés, ivóvíz, csatorna, gáz, szellőző és klíma hálózatok - és technológiai, illetve ipari transzport vezetékek kialakítása, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása. A szakmunkásnak képesnek kell lennie: - az épületgépészeti rajzok, a műszaki dokumentáció olvasására és értelmezésére, - ennek alapján saját és vele együtt dolgozó segítők munkájának megtervezése, a műveleti folyamatok végrehajtása, - önállóan kiválasztani, használni a szükséges kéziszerszámokat, gépesített kéziszerszámokat, gépeket és berendezéseket, valamint ezen eszközöket karbantartani, - végrehajtani a szükséges technológiai műveletsorozatot, elvégezni az előkészítési, megmunkálási és szerelési alapműveleteket, - kiválasztani a szükséges segédanyagokat, azokat technológiai előírás szerint használni, tárolni, kiválasztani, használni és karbantartani a különféle segédeszközöket, segédberendezéseket, - a technológiai fegyelmet betartani, - minőségi munka végzésére és annak megfelelő ellenőrzésére, - környezetében a munka- és egészségvédelmi, tűz- és baleset-elhárítási előírások maradéktalan betartására és betartatására. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

3 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - Jogszabály értelmezése, alapfogalmak és a jogrendszer (Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv, adótörvények stb.), a tanulói jogviszonyból, valamint a tanulószerződésből adódó alapvető jogok és kötelességek ismerete. - Gazdálkodási folyamatok, vállalkozási ismeret. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása. - A munkahelyen működő szakmai érdekképviseletek rendszere. - A munkahely kialakításának szabályai. - A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások betartása és betartatása. - A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó-szolgálat értesítése. - Munkahelyi tűzvédelmi előírások ismerete, a tűzvédelmi berendezések, eszközök szakszerű használata. - A munkahely elhagyásának szabályai, a különféle anyagok tárolására, használatára, szállítására, vonatkozó védő rendszabályok ismerete, betartása, védőfelszerelések használata. - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása. - A technológiai folyamatokból kikerülő anyagok, melléktermékek, hulladékok tárolási előírásainak ismerete és betartása. Az anyagok kezelése, ártalmatlanításukra vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása. - Elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtése. - A légszennyezés csökkentése, a technológiai folyamatoknál. 2. A munkafolyamatok megtervezése, a munka előkészítése és eredményeinek ellenőrzése, értékelése - A kiviteli terv dokumentáció tartalmi követelményeinek ismerete. Annak tanulmányozása, az elvégzendő feladatok önálló átgondolása, részműveletekre történő bontása. - Helyszíni méretellenőrzés, a vezetékhálózat nyomvonalának kijelölése. - A részműveletek alapműveletekre bontása, azok sorrendjének meghatározása az előírt csőhálózat anyagának függvényében. - A szükséges szerszámok, gépek, gépesített szerszámok, berendezések kiválasztása, előkészítése, üzemképességük, használhatóságuk ellenőrzése. - Segédeszközök, berendezések, munkavédelmi eszközök biztosításának ellenőrzése. - Munkaterület átvétele. - A tervek ismeretében a helyszínre szállított, előre gyártott anyagok, berendezések, gépek ellenőrzése, mennyiségi és minőségi átvétele, méreteinek ellenőrzése. - A munka eredményének folyamatos ellenőrzése a tervek és a műszaki leírás alapján. - A beépített termékek beépítési előírásának, üzembiztonságának ellenőrzése. - A kivitelezés korszerű technológiájának ismerete. Összehasonlítása más technológiákkal. A kivitelezés költségeinek összetevői, nagyságának becslése. 3. A műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása - A műszaki rajzok szabványnak megfelelő készítése, rajzeszközök ismerete, használata, karbantartása, kivitelezése és annak előírásainak ismerete (vonalak, szabványbetűk, rajzlapméretek, feliratmezők). Síkmértani szerkesztések, térmértani szerkesztések ismerete (képsíkok, vetítések, metszések, áthatások), egyszerűbb munkadarabok térbeli ábrázolása (perspektivikus, axonometrikus). Alapvető építészeti rajzi ismeretek: épületek ábrázolási módjai, épületszerkezetek tervjelei, építési rajzok méretmegadási rendje. Épületgépészeti terv jelek, ábrázolási módok. - Csőhálózatok tervjelképei, ábrázolási módjai. Alaprajzok, függőleges csőterv, helyszínrajz, hossz-szelvény készítése. Csőhálózatok axonometrikus ábrázolása. Előregyártási tervek jelképi jelei. Előregyártási tervek készítése. Épületgépészeti tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek ismerete. Épületgépészeti tervek engedélyezési eljárásainak ismerete. Közműtervek engedélyezési eljárásainak ismerete. Technológiai és ipari vezetékek engedélyezési terveinek ismerete, és a jóváhagyási eljárás ismerete. - Egyszerűbb elektromos kapcsolási rajzok olvasása és értelmezése. - Korszerű módszerek a tervezésben és a dokumentálásban. Számítógépes tervező rendszerek alapelemeinek

4 ismerete (CAD/CAM). - A kivitelezés dokumentációjának ismerete. 4. Ellenőrzés, mérés - Hossz-, vastagság-, szélességmérés, csőátmérő-mérés, távolságmérés. - Szögmérés, menetmérés, derékszög ellenőrzése, hajlítási szög, ívek, hajlítások ellenőrzése. - Függőlegesség, vízszintesség, lejtési viszonyok ellenőrzése. - Nyomás, hőmérséklet mérése. - Csővezetékek nyomás és tömörségi próbája. 5. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei Technológiai folyamatok - Különböző anyagú és méretű csövek megmunkálása forgácsolással, hideg- és melegalakítással. Csövek összekötése oldható és nem oldható kötésekkel. Csővezetékek fektetése, szerelése közterületeken, lakóházakban, üzemekben. Előkészítő, megmunkálási és szerelési alapműveletek: - Kézi szerszámokkal: előrajzolás, fűrészelés, hajlítás, csőhajlítás, csőegyengetés, menetfúrás, csavarmenet-vágás, csőmenetvágás, nyírás, vágás, forrasztás, peremezés, lyukasztás, reszelés, süllyesztés, szegecselés, kovácsolás, idomvasak egyengetése, egyszerű szigetelések, gipszelés, tömítés, nyomvonal-kijelölés, különféle típusú és anyagú csőkötések készítése, csővezetékek szerelése, bilincselés, konzolozás, függesztés, csőfektetés, szelepcsiszolás, tömítések cseréje, vakolás, alapmázolás. - Gépekkel, berendezésekkel: fúrás, csőmenetvágás, csőhajlítás, peremezés, csővágás, egyengetés, hőkezelés, melegítés, köszörülés (szerszám élezés), lángvágás, lánghegesztés, ívhegesztés, CO védőgázas hegesztés, műanyagok hegesztése, teheremelés. - Gépesített kéziszerszámokkal: csőegyengetés, fúrás, csőmenetvágás, forrasztás, szelepmarás, köszörülés, ütvefúrás, szegbelövés (csak bemutatás), falfúrás, falvésés, betonvésés. Alapműveletek elvégzéséhez szükséges szerszámokkal eszközökkel, gépekkel berendezésekkel, kapcsolatos feladatok: - Kiválasztani, használni, karbantartani a szerszámokat eszközöket. - Szerszámok élezése. - Gépek, berendezések kezelése, beállítása, karbantartása. - Segédeszközök, segédberendezések használata. 6. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - Tulajdonságok, illetve a gyári jelölések alapján a különféle csőanyagok felismerése. - A csőhálózat-szerelés segédanyagainak felismerése, kiválasztása, használata, alkalmazása, tárolása. - A csőhálózat elemeinek kiválasztása, a tipizált és előre gyártott elemek, félkész gyártmányok felismerése, kiválasztása, használata, alkalmazása, tárolása. - Keménységvizsgálatok, repedésvizsgálatok ultrahanggal és mágneses eljárással, hegesztések jósági vizsgálatai. 7. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Tervrajzok alapján a csőhálózat egyes szerkezeti elemeinek gyártása, üzemi előregyártás (légtelenítő tartályok, nyitott tágulási tartályok, csőtartó konzolok, alátámasztások, táptartályok, gyűjtőtartályok, leválasztók stb.). - Tervrajzok alapján kész szerkezetek beépítése a csőhálózatba (alátámasztó, felfüggesztő szerkezet, előre gyártott tartályok, zárt tágulási tartály). - Tervrajzok alapján különféle berendezési tárgy bekötése a csőhálózatba (fürdőszobai vizes berendezések - szaniter áru -, kazánok, bojlerek, melegvíztermelők, szivattyúk, ventilátorok, konyhai gázberendezések, nagykonyhai berendezések, technológiai gépek bekötése). - Biztonsági és szabályozó csőszerelvények és szerkezetek bekötése (biztonsági szelepek, nyomásbiztosító szelepek, lefúvató szerkezetek, légbeszívó és légkibocsátó szelepek, nyomásszabályzó, hőmérséklet-szabályozó, különféle automatikus szabályzó szelepek bekötése). - Érzékelő és mérő műszerek szerelése, üzembe helyezése (hőmérsékletmérők, higanyos hőmérő beépítése csőhálózatba, hőmérsékletérzékelők, termoelem, ellenállás hőmérő beépítése, szélsebesség-érzékelő lekötése, dobozos nyomásmérők bekötése, nyomásérzékelők szerelése, hőmennyiségmérő, vízmérő, gáz fogyasztásmérő szerelése).

5 8. Csőhálózatok, berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - Különféle csőhálózatok, a beépített berendezések, szerkezetek üzembe helyezésének feltételei, szabályai. - Az üzembe helyezés iratai, eljárása. - A garanciavállalás feltételei, a vele kapcsolatos jogi szabályok. 9. Alapfokú számítógép-kezelés - A számítógép üzembe helyezése, munkavédelmi és baleset-elhárítási szabályok - A számítógép használatával kapcsolatos alapismeretek (DOS operációs rendszerrel kapcsolatos műveletek). - Különféle szakmával kapcsolatos szoftverek futtatása (csőhálózat méretező, berendezési tárgy kiválasztó, költségvetés készítő stb). 10. Karbantartás - A TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) rendszer ismerete. - A munkahely karbantartási rendszerének ismerete. - Alapfogalmak a karbantartási rendszerben. - Gépkezelői feladatok, gépek, berendezések ápolási és karbantartási feladatok ellátása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkaszerződés (munkavállalói szerződés, tanulószerződés) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok megnevezése, lényeges tartalmi vonatkozásainak felsorolása. - Az adózási rendszer (személyi, vállalkozó, társasági ÁFA) fontos részeinek felsorolása, értelmezése. - A gazdálkodás folyamatainak értelmezése a vállalkozásban. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A szakmára, a munkahelyre vonatkozó munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása. - A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban. - A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása. - A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése. - A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazásuk. - Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete. Az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az áramütés által okozott baleseteknél. - A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a szennyezéseket csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása. 2. A munkafolyamatok megtervezése, a munka előkészítésének és eredményének ellenőrzése, értékelése - A kiviteli tervdokumentáció tanulmányozása. Műveleti terv készítése. - Helyszíni méretek ellenőrzése. Nyomvonal kitűzése. - Alkalmazandó technológia megállapítása, a munkafolyamatok részműveletekre bontása, műveleti sorrend meghatározása. - Műveleti terv alapján szerszámok, gépek, gépesített szerszámok kiválasztása, előkészítése. - Mérőeszközök, segédberendezések, segédeszközök kiválasztása. - A munka eredményének ellenőrzése. A beépített szerkezetek ellenőrzése, üzembiztonsági előírások ismerete. - A munkaterület átvételi szabályainak ismerete. - A kivitelezés költségeinek becslése. Költségvetés elemeinek ismerete. 3. A dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása - Építészeti rajzok, helyszínrajzok olvasása. Főbb a kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása a rajzokról. - Épületgépészeti tervek olvasása. A kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása értelmezése. - Kisebb épületek pl. családi házak, egy lakás épületgépészeti (víz, csatorna, gáz, központi fűtés) rajzainak elkészítése vázlatterv szinten. - Légtechnikai csőhálózat rajzainak olvasása, értelmezése, a kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása. - Különféle csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése. Kisebb csőhálózat helyszínrajzának elkészítése. Hossz-

6 szelvény készítése. - Meglévő csőhálózatról, illetve kiviteli terv dokumentáció alapján axonometrikus rajz készítés. Előgyártási tervjelek alkalmazása. - Egyszerűbb csőelemek, csőhálózat szakaszok, épületgépészeti blokkok előregyártási rajzának elkészítése. - Műszaki dokumentáció rajzainak alapján anyagkivonat készítése, illetve költségvetés ellenőrzése. - Kisebb csőszerelő munkák költségvetésének, illetve árajánlatának elkészítése. - Elektromos hálózatrajzok olvasása. - Számítógépes dokumentáció készítés elemeinek ismerete. - Jegyzőkönyvek felvétele, építési napló vezetése, felmérési napló, jegyzőkönyv készítése. Számlakészítés. 4. Ellenőrzés, mérés - Hosszúság mérése tolómérővel, összecsukható mérőléccel, mérőszalaggal. Csőátmérő mérése tolómérővel. - Szögek mérése változtatható szögmérővel. Hajlítási ívek ellenőrzése idomszerekkel. - Csavarmenetek, csőmenetek mérése, ellenőrzése idomszerrel. - Függőlegesség, vízszintesség, lejtés mérése, mérőónnal, vízszintmérővel. Szerelési magasság átvitele tömlős vízszintmérővel. - Nyomás, hőmérséklet mérése különféle ipari mérő szerkezettel. - A tömörségi próba műszereinek, berendezéseinek ismerete, használata. 5. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei - Előrajzolás, pontozás, jelölés az anyagok tulajdonsága és felületük figyelembevételével. Furatközpontok, mérési bázisok előrajzolása, pontozása, lemezszabási tervek rajzolása. - Csövek - acél, PVC, kpe, KG, réz, alumínium, lágyacél - vágása, darabolása, különféle kéziszerszámokkal, gépekkel. - Csövek hajlítása meleg technológiával, hajlító géppel, kézi hajlító szerszámokkal, a cső méreteinek és anyagának megfelelően. - Csőmenetvágás kézi-, gépesített szerszámmal és géppel. - Csőkötések létrehozása: menetesen, hegesztéssel, szorító- és roppantógyűrűvel, forrasztással különféle anyagú csőhálózatokban. - Leágazáskészítés menetes idomos kötéssel, hegesztéssel, karimás kötéssel, forrasztással különféle anyagú csőhálózatokban. - Lemezalakítási műveletek, szabás, hajlítás, peremezés, korcolás, szegecselés. - Szigetelések (hő, víz, korrózió elleni) elhelyezése csővezetéken, rögzítése. - Csőtartók, felfüggesztők elhelyezése. - Csőszerelés horonyba, rögzítéssel, helyreállítással. - Csőszerelés szabadon, alátámasztással, felfüggesztéssel helyreállítással. - Csőszerelés földárokban. - Szerszámok élezése, szerszámok, gépek, segédeszközök, berendezések karbantartása. 6. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - Az alapanyagok tulajdonságainak ismerete. Alkalmazható technológia ismerete megmunkálásuk során. Előírások ellenőrzése. - A szerelés segédanyagainak ismerete, kezelésükre vonatkozó előírások betartása. - Szerelvények, gyártmányok anyagának, működésének ismerete, kiválasztásuk, alkalmazási előírások betartása. - Hegesztések, anyagok, technológiák alapvető minőségi vizsgálatának ismerete, egyszerűbb vizsgálatok elvégzése. 7. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Különféle épületgépészeti és csőhálózati tartály készítése. - Csőtartó és felfüggesztő szerkezetek készítése. - Előre gyártott szerkezetek, szerelvények beépítése a csőhálózatba. - Alapvető berendezési tárgyak szereléstechnológiájának ismerete, bekötése a csőhálózatba. - A csőrendszer biztonságos és folyamatos működését biztosító szerelvények és szerkezetek bekötése a csőhálózatba. - A csőhálózatok működésének ellenőrzésére, illetve a működés befolyásolására szolgáló szerkezetek, műszerek bekötése.

7 8. Csőhálózatok, berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - Szakaszos és teljes nyomáspróba elvégzése. - Tömörségi próba végrehajtása. - Csőhálózatok feltöltése, beüzemelése. - Kisebb csőrendszerek működésének beszabályozása. - Csőhálózat átadásának hatósági eljárása. - A garanciavállalás feltételeinek ismerete. 9. Alapfokú számítógép-kezelés - A számítógép üzembe helyezése, vírusellenőrzés, vírusírtás módszereinek alkalmazása. - Programkezelés, programhasználat. - A szakmával kapcsolatos szoftver futtatása. 10. Karbantartás - A karbantartás szervezetének ismerete. - A menetvágó, csőhajlító kis- és nagygépek működésének ellenőrzése. - Szerkezeti vizsgálatok elvégzése. A gép működésével kapcsolatos észrevételek írásos gyűjtése. - Egyszerűbb beállítási feladatok elvégzése. - Korrózió elleni védelem. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek 120 perc. - Munkatervezés 120 perc. b) A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama - Vizsgamunka 300 perc. c) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek. - Gazdasági ismeretek. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Az erre fordítható idő feleletenként 5-10 perc maximum. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével a) Írásbeli vizsga tartalma A Szakmai ismeretek tartalma A Szakmai ismeretek tantárgyból az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza a feladat: - szerelőipari anyagok, szerkezetek és technológiák: alapvető csőanyagok és segédanyagok tulajdonságai, felhasználási területeik és vizsgálataik, csőhajlítási hosszak meghatározása, szerelési méretek meghatározása, különféle szerelvények, berendezések rendszerbe kötésének feltételei, kapcsolási lehetőségeinek felvázolása, - csőhálózatok méretmeghatározásai, műszaki dokumentáció kiértékelése, kisebb rendszerek csőátmérőinek meghatározása tapasztalati módszerekkel, műszaki dokumentáció alapján anyagkivonat készítése, tervjelek, jelképek ismerete. A vizsga tesztlapos lebonyolítása esetén a kérdéseknek mindkét területről több feladatot kell tartalmazniuk. A Munkatervezés tartalma - Kisebb épület, csőhálózat vázlatterveinek elkészítése az alábbi területek valamelyikéből: vízellátás, csatornázás, gázellátás, központi fűtés, légtechnika, technológiai vezeték, távvezeték, közművezeték.

8 - Vázlattervek alapján műveleti sorrend, szükséges anyagok, szerszámok, segédeszközök és berendezések meghatározása. - Kisebb szerkezeti egységről, szerelvényről, előregyártási rajz, gyártási vázlat készítése. - Szakmai számítások, csőméret, csőhossz, energiaszükséglet, teljesítmény, hatásfok, bérköltségek, anyagköltségek. b) Gyakorlati vizsga tartalma Szerelési vázlat alapján valamilyen gépészeti egység elkészítése, amelynek csőhálózat szerelési, hegesztési (láng-, ív-, CO-), szerelvény, berendezési tárgy, áramlástechnikai gép (szivattyú, ventilátor) bekötési műveletekből kell állni. Ezenkívül a vizsgázónak el kell végezni az elkészült szerkezeti egység üzembe helyezését, illetve a szükséges nyomáspróbát. c) Szóbeli vizsga tartalma - Szakmai ismeretek (a III/1., 5., 6., 7., 8. pontok alatt jelzett szakmai témák elméleti ismeretei). - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek (jogok, kötelességek, érdekképviseletek, a baleset-elhárítással kapcsolatos, a minőségbiztosítást szabályozó nemzetközi és hazai előírások). - Gazdasági alapismeretek (költségszámítások, adózási és vállalkozási alapismeretek). - Terv dokumentációról (rajzolvasás) anyagkivonat készítése.

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása 17668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám A Kormány /2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 9/2010.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 524 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2014. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben