Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás"

Átírás

1 Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz vagy meghibásodásához, egyéb dologi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. Az összeszerelés és minden üzembe helyezés elıtt ezért olvassa el a jelen útmutató megfelelı fejezetét. Kövesse a munka lépéseit a megadott sorrendben, és tartsa be az azokban megadott biztonsági útmutatásokat. Ez az útmutató a termék részét képezi, tartsa ezért mindig a termék közelében, és minden újabb felhasználónak adja tovább.

2 Tartalomjegyzék Mőszaki adatok 3 A csomagolás tartalma 4 Kötıelemek 5 Robbantott rajz 6 Kezelıelemek 7 Mőködés 7 Használat 8 Szavatosság és a felelısség kizárása 8 Biztonsági rendszabályok 9 Az alkalmazott útmutatások definíciója 9 Veszély: Forró felületek és alkatrészek 10 Veszély: A gáz erısen gyúlékony 11 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént 12 Összeszerelés 13 Az összeszerelés végrehajtása 14 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése 21 A gázpalack csatlakoztatása 22 Kezelés 24 A grillsütı üzembe helyezése 24 Az oldalégı üzembe helyezése 25 A grillsütı üzemen kívül helyezése 25 Tisztítás 26 Grillsütı 26 Lávakövek 26 Gázrendszer 26 Karbantartás 27 Környezetvédelmi hivatkozások és ártalmatlanítási intézkedések 27 Hibakeresés és elhárítás 28 Használati utasítás propán-bután gázpalackokhoz 30 Megfelelıségi nyilatkozat 31

3 Mőszaki adatok Engedélyek Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) Vizsgálati szám CE A grillsütı Készülék-kategória I3B/P, a DIN EN 498 szerint Összes súly kb. 25,5 kg Méretek (hossz. x mag. x szél.) kb. 118 x 105 x 50 cm Grillfelület (hossz. x szél.) kb. 54 x 34 cm Izzó kövek Mennyiség kb. 3 kg Kivitel lávakövek, közepes szemcseméret (35-50 mm) Gázrendszer Hıteljesítmény kb. 7 kw + 1,3 kw Gázáramlás mértéke (tömegáram) 2 x 250 g/h + 1 x 92 g/h Égés idıtartama kb. 1,7 h/kg, teljes teljesítménynél Gázfajta cseppfolyós gáz (propán-bután) Gázpalack a kereskedelemben szokásos 3, 5 vagy 11 kg-os töltısúly Gáztömlı CE-engedéllyel rendelkezı tömlı (max. 1,5 m) Gyújtás piezoelektromos gyújtó Lángszabályozás fokozatmentes, 0 és a maximum között Fúvóka átmérıje fı égık 0,81 mm oldalégı 0,51 mm

4 A csomagolás tartalma Tétel db Megnevezés Tétel db Megnevezés 1 4 ablaktartó 31 2 keréktartó láb 2 1 ablak 32 1 keréktengely 3 1 ablakkeret 33 2 kerék 4 1 hımérı 34 2 elülsı takarólemez tartólapja 5 2 hıálló alátét 35 1 U -tartó, bal 6 1 fedél fogantyúja 36 1 vízszintes merevítı 7 2 rugós sasszeg 37 4 távtartó hüvely 8 4 M6x45 csavar 38 1 grillezı edény 9 1 kampó a zsírgyőjtı edényhez 39 8 hıálló alátét 10 1 zsírgyőjtı edény 40 2 grillezı edény csuklója 11 1 oldalsó munkapolc 41 2 Ø5x25 csap 12 6 M6 anya M5x10 csavar 13 1 U -tartó, jobb 43 8 Ø4x10 lemezcsavar 14 2 tartókar az I. oldalsó munkapolchoz 44 1 égı 15 1 tartozék-kampó 45 1 lávakövek rácsa 16 2 tartókar a II. oldalsó munkapolchoz 46 kb. 3 kg lávakı 17 8 tartókapocs 47 1 grillrács 17a 10 Ø4,8x20 lemezcsavar 48 1 melegen-tartó rács 18 8 M6x20 csavar 49 1 fedél 19 4 M6x65 csavar 50 2 fedél csuklója 20/20a 1 elülsı takarólemez gázszabályozóval 51 2 M6x6 csavar 21 3 szabályzó gomb 52 8 M5x20 csavar 22 2 piezoelektromos gyújtó 53 2 M4x8 csavar 23 2 támasztóláb 54 1 oldalégı takarólemeze M5 anya 54a 1 oldalégı gázszabályozója M5x35 csavar 55 1 oldalégı elektródja (elıre összeszerelve) 26 2 láb zárókupakja 56 1 oldalégı polca 27 1 elülsı oldal védıburkolata 57 1 M4 szárnyas anya 28 1 alsó lerakó polc 58 1 oldalégı 29 2 kerék zárókupakja 59 1 edénytartó karika 30 2 M8 ütközı anya

5 Kötıelemek

6 Robbantott rajz

7 Kezelıelemek Tétel Megnevezése Funkciója A Piezoelektromos gyújtó Gáz meggyújtása az égın (benyomva). B Lángszabályozó jobbra Az égıt a meggyújtáshoz meg kell tölteni gázzal (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı jobb oldala számára (forgatással). balra Gyújtsa be a bal égıt (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı bal oldala számára (forgatással). G0 Gázpalack Tüzelıanyag-tartály G1 Palackszelep Leválasztó védıszerkezet; a gázpalack kinyitása (balra forgatva) és elzárása (jobbra forgatva). G2 Palackszelep menete A gázpalack és a nyomáscsökkentı összekapcsolásához G3 Nyomáscsökkentı hollandi anyája A gázpalack csatlakoztatásához (balra forgatva) és leválasztásához (jobbra forgatva). G4 Nyomáscsökkentı A gáznyomás csökkentéséhez. G5 Nyomáscsökkentı csatlakozó menete A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G6 Hollandi anya A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G7 Gáztömlı A gáz továbbítása az égıhöz. Mőködés A palackszelep (G1) és a lángszabályozó (B) nyitott helyzetében a gáz a gáztömlın (G7) és a gázszabályozón keresztül az égıbe (44) áramlik. A piezoelektromos gyújtó (A) mőködtetésénél az égı (44) gyújtógyertyáján szikra keletkezik, mely begyújtja a gázt. A gázláng felmelegíti a lávaköveket (46), mely a hıt egyenletesen a fölötte elhelyezkedı grillrácsra (47) és a rajta lévı grillezendı ételre továbbítja. A lángszabályozókkal (B) az égı bal és a jobb oldalának hıteljesítményét lehet szabályozni.

8 Használat Rendeltetésszerő használat A lávaköves grill egy gázgrill-készülék, szabadban történı felhasználásra. Használata akkor minısül rendeltetésszerőnek, ha kizárólag grillezhetı ételek elkészítésére használják, melynek során a jelen útmutató valamennyi elıírását betartják. Csak magánjellegő használatra! Nem rendeltetésszerő használat A fentitıl eltérı vagy azon túlmenı alkalmazás nem megengedett. Ez a tiltás különösen érvényes az ésszerően számításba jöhetı következı hibás alkalmazásokra: ne mőködtesse a grillsütıt faszénnel vagy más tüzelıanyaggal, hanem csak a propánbután gázzal, ne használja a grillsütıt tőzhelyként, ha lábasokat és serpenyıket alkalmaz. Erre csak az oldalégı alkalmas, ne használja a grillsütıt főtésként. Ne használja a grillsütıt a lávaköveken és a grillezhetı élelmiszereken kívül más anyagok felhevítésére. Szavatosság és a felelısség kizárása A grillsütıt a szerkesztés megkezdésének idıpontjában a technika aktuális ismert szabályai, valamint a CE megfelelıségi jelölés követelményeinek megfelelıen készítettük, és azt az Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) elfogadta és engedélyezte (vizsgálati szám: CE-0359). A grillsütı a gyárat mőködési és biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban hagyta el. Szavatosságot vállalunk a grillsütıért a vásárlás keltétıl számított két évig. A szavatosság kiterjed a kidolgozási hibákra és a hibás alkatrészekre, és magába foglalja ezen alkatrészek cseréjét. A szállítási költség, a beszerelés, a kopott és egyéb alkatrészek cseréje nem képezi a szavatosság tárgyát. A szavatosság megszőnik, és mindenféle felelısség a kivitelezıt terheli: ha a grillsütıt nem rendeltetésének megfelelıen használják, ha a grillsütıt a nyilvánvalóan felismerhetı hiányosságok és a nem teljes mértékő összeszerelés ellenére üzembe helyezik, ha a grillsütın mőszaki változtatásokat hajtanak végre, ha olyan tartozékokat (pl. lávaköveket) használnak, amelyek nem kifejezetten ehhez a grillsütıhöz vannak engedélyezve (kétség esetén érdeklıdjön az ügyfélszolgálatnál), ha nem a LANDMANN-Peiga GmbH & Co. KG eredeti tartalék alkatrészeit használják.

9 Biztonsági rendszabályok Az alkalmazott útmutatások definíciója A veszélyekre és fontos információkra történı utalás érdekében a jelen utasításban a következı piktogramokat és jelzıszavakat használjuk: Biztonsági rendszabályok Piktogram és jelzıszó Utalás... Veszély Figyelem... egy lehetséges veszélyre, mely súlyos személyi sérüléseket vagy dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre.... egy lehetséges veszélyre, mely dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre. Alkalmazási útmutatások Piktogram Utalás egy segítı funkcióra vagy egy hasznos ötletre.

10 Veszély: Forró felületek és alkatrészek Használat közben a grillsütı egyes alkatrészei nagyon felforrósodnak, különösen a grillezı edény közelében. Lehetséges következmények: Súlyos égési sérülések a grillezı edény közelében lévı alkatrészek megérintésekor. Tőz vagy kokszolódást okozó égés, ha a grillsütı közelében tárgyak és anyagok vannak. Grillezés elıtti védıintézkedések: A felhasználási helyet úgy válassza meg, hogy a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. Grillezés alatti védıintézkedések: használjon grillezı kesztyőt, soha ne hagyja a grillsütıt felügyelet nélkül. Erre különösen akkor figyeljen, ha a grillsütı közelébe gyerekek vagy háziállatok kerülhetnek.

11 Veszély: A gáz erısen gyúlékony A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül gyullad meg. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban és jó szellızı helyen használja. A gázpalackot és a gázcsövet védje meg a közvetlen napfénytıl és más hıforrásoktól (max. 50 ºC). A gázcsınek különösen a grillsütı forró részeit nem szabad megérintenie. A gázpalackot az égıfej közelsége miatt ne tegye az alsó rakodófelületre. A gázláng begyújtásakor ne hajoljon a grillfelület fölé. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el (a szelep jobbra forgatásával). A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ez érvényes, pl. rovarok által eltömített tömlıkre vagy szerelvényekre is, mert ilyen esetben veszélyes visszalobbanás következhet be.

12 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént A PB-gáz nehezebb az oxigénnél, ezért a helyiség alján győlik össze, és kiszorítja onnan az oxigént. Lehetséges következmények: az oxigénhiány következtében fulladásveszély, ha kialakul az ehhez szükséges gázkoncentráció. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban, jól szellızı helyen és a talajszint felett (tehát a talajszint alatti mélyedésekben nem) szabad használni. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el. A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a gázpalack csatlakozását szüntesse meg és azt szabályszerően tárolja: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

13 Összeszerelés Mielıtt hozzákezdene A grillsütı gyors és eredményes összeszerelése érdekében közöljük az alábbi néhány útmutatást: Ellenırizze a csomagolás tartalmát és helyezze az egyes alkatrészeket áttekinthetıen egy üres asztalra (a kisebb mőszaki módosítások jogát, pl. a kis alkatrészek csomagjának tartalmára vonatkozóan fenntartjuk magunknak). Ha a gondos gyári ellenırzés ellenére valami mégis hiányozna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (ld. utolsó oldal), haladéktalanul segíteni fogunk. Válogassa szét a kis alkatrészeket, mivel pl. a csavarok részben csak kicsit különböznek egymástól, és könnyő ıket összecserélni. Az összeszereléshez csak egy közepes mérető csavarhúzóra és alkalmas csavarkulcsokra (villás-, győrő- vagy dugókulcs) lesz szüksége. A gázpalack csatlakoztatásához egy 17-es villáskulcsra (kulcsnyílás: 17) lesz szükség. Csak kifogástalan és jól illeszkedı szerszámokat használjon. Elhasználódott vagy nem illeszkedı szerszámokkal a csavarokat nem lehet elég szorosan meghúzni, de úgy el lehet deformálni ıket, hogy azokatt többé nem lehet elfordítani. Minden kötıelemet (csavarok, anyák, stb.) úgy szereljen össze, ahogyan azt a következı ábrák mutatják. Ha egy kötıelem elveszne, szerezzen helyette egy megfelelıt, mert a szerkezet biztonsága és stabilitása csak így biztosítható. A közölt munkalépéseket feltétlenül a megadott sorrendben hajtsa végre! A végrehajtás elıtt teljesen olvassa végig az összeszerelés egy-egy lépésének szövegét, mivel a segítı útmutatásokat néha csak utólag adtuk meg. Ha Ön nem gyakorlott ezermester, az összeszerelés rendszerint akkor sem tart sokkal tovább egy óránál.

14 Az összeszerelés végrehajtása Az összeszerelés 1. lépése Az alsó lerakó polcot (28) csavarokkal erısítse a két keréktartó lábhoz (31) és a két támasztólábhoz (23). Ehhez a mővelethez nyolc darab M5x35 csavart (25) és nyolc darab M5 anyát (24) használjon fel. A mővelet során ügyeljen arra, hogy: - a keréktartó lábak (31) rövidebbek, mint a támasztólábak (23), - a lábak bemélyedései kifelé mutassanak, - a csavarfejek mindig kifelé, a grillsütıtıl elfelé mutassanak. A keréktengelyt (32) dugja át a keréktartó lábak (31) alsó furatain. Helyezze fel a kerekeket (33) a tengely (32) végeire. Biztosítsa a kerekeket (33) az M8 ütközıanyákkal (30), majd helyezze fel a kerekekre (33) azok zárókupakjait (29). Az összeszerelés 2. lépése Húzza rá az elülsı oldal védıburkolatának (27) zárt oldalát felülrıl az elülsı keréktartó lábra (31). Feszítse rá az elülsı oldal védıburkolatát (27) a támasztólábra (23), és a védıburkolatot tépızárral rögzítse a támasztóláb köré.

15 Az összeszerelés 3. lépése Az U-tartókat ( ) helyezze rá a keréktartó és a támasztólábakra ( ). Ügyeljen arra, hogy az U-tartókon a furatok befelé nézzenek!! Az összeerısítéshez nyolc db M5x35 csavart (25) és nyolc M5 anyát (24) használjon fel. Az összeszerelés 4. lépése Szerelje fel az oldalsó munkapolcot (11) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez a mővelethez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. A tartozék-kampót (15) csak az egyik oldalsó munkapolcra (11) szerelje fel. Ehhez 2 db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. Az összeszerelés 5. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtóról (22) az ellenanyát, dugja át a piezoelektromos gyújtót az oldalégı takarólemeze (54) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. Szerelje fel az oldalégı gázszabályozóját (54a) az oldalégı takarólemezére (54) a következık szerint: - az oldalégı gázszabályozóját (54a) hátulról dugja bele az oldalégı takarólemezének (54) erre szolgáló nyílásába, - az oldalégı gázszabályozóját (54a) M4x8 csavarok (53) segítségével rögzítse. Helyezze fel a lángszabályozó gombot (21) az oldalégı gázszabályozójára (54a).

16 Az összeszerelés 6. lépése Szerelje fel az oldalégı polcát (56) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db M5x20 csavart (52) használjon fel. Az oldalégı takarólemezét (54) két db M5x10 csavarral (42) erısítse az oldalégı polcához (56). Helyezze fel az égı csövét az oldalégı polcára (56) úgy, hogy az égıcsı a takarólemez (54) felé nézzen. A gyújtókábelt az oldalégı polcának (56) nyílásán keresztül helyezze fel. Csavarozza fel az oldalégıt (58) az oldalégı polcára (56). Ehhez egy M4 szárnyas anyát (57) használjon. Helyezze fel az égı (58) fölé az edénytartó karikát (59). Az összeszerelés 7. lépése A fentiek szerint összeszerelt oldalpolcot (11) és a keresztmerevítıt (36) erısítse hozzá az U- tartókhoz ( ). Az oldalpolcok tartóit elıször a felsı furatokhoz erısítse hozzá M6x20 csavarok (18) segítségével. A II. oldalpolc (16) tartóinak rögzítése az alsó furatokhoz egy M6x65 (19) csavarral és egy M6 (12) anyával történik. - Az I. oldalpolc (14) tartóját a keresztmerevítıhöz (36) kell erısíteni. Ehhez egy M6x65 csavart (19) használjon.

17 Az összeszerelés 8. lépése Szerelje fel az elülsı takarólemez tartólapját (34) belülrıl az U-tartókhoz ( ). Ehhez négy db M6x20 csavart (18) használjon fel. Az összeszerelés 9. lépése Az összeszerelés 10. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtó (22) ellenanyáját, dugja át a gyújtót az elülsı takarólemez (20) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. A gázszabályozót (20a) a következık szerint szerelje fel az elülsı takarólemezre (20): - a gázszabályozót (20a) hátulról dugja át a takarólemez (20) erre szolgáló nyílásán, - a gázszabályozót (20a) M6x6 csavarokkal (51) rögzítse A lángszabályozó gombokat (21) dugja rá a gázszabályozókra (20a). Az elülsı takarólemezt (20) a takarólemez tartólapjai (34) közé erısítse fel. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon fel.

18 Az összeszerelés 11. lépése Helyezze rá a grillezı edényt (38) az U- tartókra ( ) és állítsa be ezeket egymáshoz. A grillezı edényt (38) csavarokkal erısítse a két U-tartóhoz ( ). Ehhez négy db távtartó hüvelyt (37), M6x45 csavarokat (8) és M6 anyákat (12) használjon. A grillezı edény csuklóit (40) csavarokkal erısítse rá a grillezı edényre (38). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. Ne cserélje össze a fedél csuklóit (50) a grillezı edény csuklóival (40). A fedél csuklója (50) beilleszthetı a grillezı edény csuklójának pofái (40 (és nem 50!)) közé. Az összeszerelés 12. lépése Erısítse be az égıt (44) a grillezı edénybe (38). Ellenırizze az égın (44) a gyújtógyertya és a gáz kilépı nyílásai közötti távolságot, ennek kb. 2 mm-nek kell lennie. Ha nem így lenne, be kell állítani. Ellenırizze, hogy az égı csövei helyesen vannak-e beállítva. Szükség esetén fordítsa a megfelelı helyzetbe: a gyújtókábel hátul jobbra, az égıcsövek elıre mutassanak. Az égı csövét úgy dugja át a grillezı edény fenekén lévı kerek nyíláson, hogy az égıcsı elıre nézzen. A gyújtókábelt dugja át a grillezı edény fenekén lévı nagy ovális nyíláson. Az égıt (44) csavarral erısítse a grillezı edény aljához. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon. A gyújtókábelt dugja rá a piezoelektromos gyújtó (22) csatlakozó csapjára, majd ellenırizze annak szilárd helyzetét.

19 Az összeszerelés 13. lépése Erısítse az ablakot (2) az erre szolgáló ablaktartókkal (1) és a hımérıvel (4) a fedél nyílásához. Csatlakoztassa az ablakkeretet (3) a fedélhez (43). Az M5x10 csavarokat (42) a fedél belsı oldaláról vezesse át az erre szolgáló furatokon keresztül, húzza rá a hıálló alátéteket a csavarokra, és a csavarokkal rögzítse a fedél fogantyúját (6). Az összeszerelés 14. lépése Az összeszerelés 15. lépése A fedél csuklóit (50) csavarozza hozzá a fedélhez (49). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. A fedelet (49) úgy helyezze fel a grillezı edényre (38), hogy a fedél két csuklója (50) belenyúljon a grillezı edény csuklóiba (40). Dugjon át egy-egy csapot (41) a fedél és a grillezı edény csuklóin. A két csapot (41) úgy rögzítse, hogy a rugós sasszeg (7) egyenes szárát átdugja a csap végén lévı furaton. Ellenırizze mindkét sasszeg szilárd helyzetét. Lassan és óvatosan nyissa ki, majd zárja le a fedelet. Ha a fedél nekiütközne valamihez, akkor semmi esetre se erıltesse, mert ezzel elgörbítheti a csuklókat. Az akadályt azonnal meg kell szüntetni. Ha a fedelet könnyen ki lehet nyitni, és vissza lehet zárni, akkor húzza meg a csuklók valamennyi csavarját.

20 Az összeszerelés 16. lépése Helyezze a lávakövek rácsát (45) a grillezı edénybe (38). Terítse el a lávaköveket (46) egy rétegben a lávakövek rácsára (45). A fedés kb. a felület 80%-át tegye ki. Az égın még fel lehessen ismerni a lángot. Helyezze a grillrácsot (47) a grillezı edénybe (38). A melegen-tartó rácsot (48) csatlakoztassa a fedélhez (49) és a grillezı edényhez (38). A zsírgyőjtı edény (10 (és nem 12!)) tartóját (9) csatlakoztassa a grillezı edény alján található kis nyíláshoz. A zsírgyőjtı edényt (10) akassza be annak tartójába (9).

21 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése Szükséges alkatrészek és szerszámok 17-es csavarkulcs (villáskulcs 17-es nyílással) Gázpalack A kereskedelemben használatos 3,5 vagy 11 kg töltısúlyú kemping gázpalack (pl. szürke kemping propán gázpalack). Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. Szivárgásvizsgáló anyag A szivárgásvizsgáló anyaggal lehet felderíteni a gázrendszer szivárgásait. Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. A szivárgásvizsgáló anyag kezelési utasítását tartsa be. Nyomáscsökkentı Állandó értékre beállított és CE megfelelıségi jelzéssel rendelkezı nyomáscsökkentı, max. 1,5 kg/h, üzemi nyomás 50 mbar, mely illeszkedik az alkalmazott gázpalackhoz. Egy ilyen nyomáscsökkentıt szintén szakkereskedésben lehet kapni. A következı alkatrész megtalálható a készülékhez mellékelt elemek között, és megfelel az illetı országra érvényes szabványnak, amelybe a LADNMANN-Peiga cég termékeket szállít. Gáztömlı CE-elismeréssel rendelkezı és elegendı hosszúságú gáztömlı, mely lehetıvé teszi a megtörésmentes szerelést.

22 A gázpalack csatlakoztatása Veszély: A kiáramló gáz meggyulladása A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül meggyullad. Védıintézkedések: A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. 1. Válasszon ki egy alkalmas telepítési helyet a grillsütı számára. Gyızıdjön meg róla, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan áll-e. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Helyezze a gázpalackot a grillsütı mellé. a gázpalackot soha ne fektesse le, és ne állítsa az alsó rakodófelületre, a gáztömlınek nem szabad megtörnie vagy megfeszülnie. 3. Ellenırizze a gázpalack szelepének menetén lévı tömítés (G2) meglétét és szabályszerő állapotát. Ne használjon egyszerre két tömítést. 4. Kapcsolja össze a nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) a palackszelep menetével (G2), és a hollandi anyát (G3) balra forgatva kézzel húzza meg. Erre a célra ne használjon szerszámot, mert máskülönben a palackszelep tömítése megsérülhet, ezáltal a tömítettség már nem biztosított. 5. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) és a gáztömlı (G7) csatlakozását, hogy elég szoros-e. Ehhez a hollandi anyát (G6) egy 17-es villáskulccsal forgassa balra. 6. Ugyanezzel a módszerrel ellenırizze a gáztömlı (G7) és a gázszabályozó (az elülsı takarólemez alatt) csatlakozását. 7. Balra történı elforgatással nyissa ki a palack szelepét (G1), és egy kereskedelemben kapható szivárgásvizsgáló anyaggal ellenırizze, hogy minden csatlakozás gáztömör-e. Tartsa be a szivárgásvizsgáló anyag útmutatásait! A nyílt lánggal történı szivárgásvizsgálat tilos, a hallás után történı szivárgásvizsgálat pedig nem szolgáltat biztos eredményt. Ha szivárgást észlel, a gázpalack szelepét azonnal zárja el (jobbra történı elfogatással), és a tömítetlen csatlakozást húzza utána vagy a tömítetlen alkatrészt cserélje ki. Ezután ismételje meg a szivárgásvizsgálatot. 8. Ha nem kívánja azonnal megkezdeni a grillezést, akkor a palack szelepét zárja el (G1, jobbra elforgatva).

23 A gázpalack leszerelése 1. Zárja el a gázpalack szelepét (G1 jobbra elforgatva). 2. A nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) jobbra forgatással lazítsa meg, és húzza le a nyomáscsökkentıt (G4) a palackszelep menetérıl (G2). 3. A nyomáscsökkentıt (G4) a gáztömlıvel (G7) együtt helyezze a grillsütı alá. Ügyeljen arra, hogy a gáztömlı ne törjön meg. 4. Tárolja a gázpalackot szabályszerően: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot, ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

24 Kezelés A grillsütı üzembe helyezése 1. Ellenırizze, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Ellenırizze, hogy - a grillsütı teljesen össze van-e szerelve, és hogy semmilyen szemmel látható hiba nem észlelhetı rajta, - a lávakövek rácsa (45), a lávakövek (46) és a grillrács (47) be van-e helyezve, valamint a zsírgyőjtı edény (10) fel van-e erısítve a grillezı edényre (38). 3. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) hollandi anyáját (G3), hogy szorosan zár-e. Ha nem, akkor a hollandi anyát (G3) kézzel csavarja bal felé. 4. Nyissa ki a palack szelepét (G1, balra elforgatva). 5. Ellenırizze, hogy a gázrendszer tömör-e. Máskülönben a palack szelepét (G1) azonnal forgassa jobbra (elzárás). 6. Nyissa ki a grillezı edény (38) fedelét (49), és a gyújtási mővelet alatt tartsa nyitva. Figyelem! A következı két mővelet a 7. és 8. pont alatt ne hajoljon a grillsütı fölé, hanem tartson megfelelı távolságot. 7. Nyomja be és fordítsa el az egyik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe. 8. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 9. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg a 7-9. pontokban leírt mőveleteket. 10. Nyomja be és fordítsa el a másik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva, amíg az égınek az az oldala is meg nem gyullad. A meggyújtás a már üzembe helyezett égırészrıl történik. 11. Zárja le a fedelet (49), és hagyja a grillsütıt teljes teljesítménnyel felmelegedni. Az elsı használatnál a grillsütıt a grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 12. Ha a grillsütı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 13. Ekkor lehet a grillezendı élelmiszert a rácsra helyezni. Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt.

25 Az oldalégı üzembe helyezése A Grillsütı üzembe helyezése fenti biztonsági pontjaiban megadott szempontok betartásával: Figyelem! A következı mőveletek az 1-3. pont alatt ne hajoljon az oldalégı fölé, tartson megfelelı távolságot. 1. Nyomja be és fordítsa el a lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva. 2. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 3. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg az 1-3. pontokban leírt mőveleteket. 4. Az elsı használatnál az oldalégıt grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 5. Ha az oldalégı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 6. Most ráhelyezheti az edényt vagy a serpenyıt az edénytartóra (59). Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt. A grillsütı üzemen kívül helyezése 1. Zárja el a gázpalackon a szelepet (G1, jobbra fogatással). 2. Forgassa a lángszabályozót (B) (ki) helyzetbe. 3. Várja meg, hogy az összes alkatrész lehőljön, majd tisztítsa meg a szennyezett elemeket. 4. Zárja le a fedelet (49). 5. Ha a grillt hosszabb ideig nem használja: szerelje le a gázpalackot (ld. A gázpalack leszerelése fejezetet) a grillsütıt száraz helyen tárolja.

26 Tisztítás Grillsütı Hogy a grillsütıt sokáig használhassa, minden használat után miután az összes alkatrésze lehőlt azonnal tisztítószerrel, kefével és kendıvel tisztítsa meg. Késıbb, amikor a szennyezések már megszáradtak, ez sokkal több munkába fog kerülni. Figyelem! Az égı gyújtógyertyája elgörbülhet! A tisztítás során az égın lévı gyújtógyertyát könnyen el lehet görbíteni vagy le lehet törni. Lehetséges következmények: Az égı nem fog begyulladni. Védıintézkedések: Az égı körüli területen különös óvatossággal végezze a tisztítást. Lávakövek Ha a lávaköveken a gyakori használat következtében zsír és húsmaradékok győlnének össze, akkor a grillsütıt kb. 10 percen át teljes hıteljesítménnyel és a fedél zárt állapotában (grillezendı étel nélkül) érdemes üzemeltetni, mert ezzel leégetjük róla a maradékokat. A lávaköveket korlátlan ideig lehet használni, de javasoljuk, hogy azokat évente egyszer tisztítószerrel és vízzel tisztítsa meg. Ha a grillsütıt nem használja, akkor annak fedelét (49) mindig tartsa lezárva, mert így a lávaköveket nem teszi ki szükségtelenül a környezet szennyezı hatásának. Gázrendszer A gázszabályozón a gáz kilépı nyílásait (az elülsı takarólemez alatt) szükség esetén egy tővel lehet megtisztítani. Az összes többi gázzal érintkezı alkatrészt csak szakembernek szabad megtisztítania. A gázszabályozót semmi esetre se szerelje szét!

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA BBC4500, BBC4510, BBK4500 BBC5700, BBC5710, BBK5700 Fontos tudnivaló: Mielott használatba venné a gépet, figyelmesen olvassa végig ezt a Használati utasítást, és

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben