Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás"

Átírás

1 Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz vagy meghibásodásához, egyéb dologi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. Az összeszerelés és minden üzembe helyezés elıtt ezért olvassa el a jelen útmutató megfelelı fejezetét. Kövesse a munka lépéseit a megadott sorrendben, és tartsa be az azokban megadott biztonsági útmutatásokat. Ez az útmutató a termék részét képezi, tartsa ezért mindig a termék közelében, és minden újabb felhasználónak adja tovább.

2 Tartalomjegyzék Mőszaki adatok 3 A csomagolás tartalma 4 Kötıelemek 5 Robbantott rajz 6 Kezelıelemek 7 Mőködés 7 Használat 8 Szavatosság és a felelısség kizárása 8 Biztonsági rendszabályok 9 Az alkalmazott útmutatások definíciója 9 Veszély: Forró felületek és alkatrészek 10 Veszély: A gáz erısen gyúlékony 11 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént 12 Összeszerelés 13 Az összeszerelés végrehajtása 14 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése 21 A gázpalack csatlakoztatása 22 Kezelés 24 A grillsütı üzembe helyezése 24 Az oldalégı üzembe helyezése 25 A grillsütı üzemen kívül helyezése 25 Tisztítás 26 Grillsütı 26 Lávakövek 26 Gázrendszer 26 Karbantartás 27 Környezetvédelmi hivatkozások és ártalmatlanítási intézkedések 27 Hibakeresés és elhárítás 28 Használati utasítás propán-bután gázpalackokhoz 30 Megfelelıségi nyilatkozat 31

3 Mőszaki adatok Engedélyek Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) Vizsgálati szám CE A grillsütı Készülék-kategória I3B/P, a DIN EN 498 szerint Összes súly kb. 25,5 kg Méretek (hossz. x mag. x szél.) kb. 118 x 105 x 50 cm Grillfelület (hossz. x szél.) kb. 54 x 34 cm Izzó kövek Mennyiség kb. 3 kg Kivitel lávakövek, közepes szemcseméret (35-50 mm) Gázrendszer Hıteljesítmény kb. 7 kw + 1,3 kw Gázáramlás mértéke (tömegáram) 2 x 250 g/h + 1 x 92 g/h Égés idıtartama kb. 1,7 h/kg, teljes teljesítménynél Gázfajta cseppfolyós gáz (propán-bután) Gázpalack a kereskedelemben szokásos 3, 5 vagy 11 kg-os töltısúly Gáztömlı CE-engedéllyel rendelkezı tömlı (max. 1,5 m) Gyújtás piezoelektromos gyújtó Lángszabályozás fokozatmentes, 0 és a maximum között Fúvóka átmérıje fı égık 0,81 mm oldalégı 0,51 mm

4 A csomagolás tartalma Tétel db Megnevezés Tétel db Megnevezés 1 4 ablaktartó 31 2 keréktartó láb 2 1 ablak 32 1 keréktengely 3 1 ablakkeret 33 2 kerék 4 1 hımérı 34 2 elülsı takarólemez tartólapja 5 2 hıálló alátét 35 1 U -tartó, bal 6 1 fedél fogantyúja 36 1 vízszintes merevítı 7 2 rugós sasszeg 37 4 távtartó hüvely 8 4 M6x45 csavar 38 1 grillezı edény 9 1 kampó a zsírgyőjtı edényhez 39 8 hıálló alátét 10 1 zsírgyőjtı edény 40 2 grillezı edény csuklója 11 1 oldalsó munkapolc 41 2 Ø5x25 csap 12 6 M6 anya M5x10 csavar 13 1 U -tartó, jobb 43 8 Ø4x10 lemezcsavar 14 2 tartókar az I. oldalsó munkapolchoz 44 1 égı 15 1 tartozék-kampó 45 1 lávakövek rácsa 16 2 tartókar a II. oldalsó munkapolchoz 46 kb. 3 kg lávakı 17 8 tartókapocs 47 1 grillrács 17a 10 Ø4,8x20 lemezcsavar 48 1 melegen-tartó rács 18 8 M6x20 csavar 49 1 fedél 19 4 M6x65 csavar 50 2 fedél csuklója 20/20a 1 elülsı takarólemez gázszabályozóval 51 2 M6x6 csavar 21 3 szabályzó gomb 52 8 M5x20 csavar 22 2 piezoelektromos gyújtó 53 2 M4x8 csavar 23 2 támasztóláb 54 1 oldalégı takarólemeze M5 anya 54a 1 oldalégı gázszabályozója M5x35 csavar 55 1 oldalégı elektródja (elıre összeszerelve) 26 2 láb zárókupakja 56 1 oldalégı polca 27 1 elülsı oldal védıburkolata 57 1 M4 szárnyas anya 28 1 alsó lerakó polc 58 1 oldalégı 29 2 kerék zárókupakja 59 1 edénytartó karika 30 2 M8 ütközı anya

5 Kötıelemek

6 Robbantott rajz

7 Kezelıelemek Tétel Megnevezése Funkciója A Piezoelektromos gyújtó Gáz meggyújtása az égın (benyomva). B Lángszabályozó jobbra Az égıt a meggyújtáshoz meg kell tölteni gázzal (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı jobb oldala számára (forgatással). balra Gyújtsa be a bal égıt (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı bal oldala számára (forgatással). G0 Gázpalack Tüzelıanyag-tartály G1 Palackszelep Leválasztó védıszerkezet; a gázpalack kinyitása (balra forgatva) és elzárása (jobbra forgatva). G2 Palackszelep menete A gázpalack és a nyomáscsökkentı összekapcsolásához G3 Nyomáscsökkentı hollandi anyája A gázpalack csatlakoztatásához (balra forgatva) és leválasztásához (jobbra forgatva). G4 Nyomáscsökkentı A gáznyomás csökkentéséhez. G5 Nyomáscsökkentı csatlakozó menete A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G6 Hollandi anya A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G7 Gáztömlı A gáz továbbítása az égıhöz. Mőködés A palackszelep (G1) és a lángszabályozó (B) nyitott helyzetében a gáz a gáztömlın (G7) és a gázszabályozón keresztül az égıbe (44) áramlik. A piezoelektromos gyújtó (A) mőködtetésénél az égı (44) gyújtógyertyáján szikra keletkezik, mely begyújtja a gázt. A gázláng felmelegíti a lávaköveket (46), mely a hıt egyenletesen a fölötte elhelyezkedı grillrácsra (47) és a rajta lévı grillezendı ételre továbbítja. A lángszabályozókkal (B) az égı bal és a jobb oldalának hıteljesítményét lehet szabályozni.

8 Használat Rendeltetésszerő használat A lávaköves grill egy gázgrill-készülék, szabadban történı felhasználásra. Használata akkor minısül rendeltetésszerőnek, ha kizárólag grillezhetı ételek elkészítésére használják, melynek során a jelen útmutató valamennyi elıírását betartják. Csak magánjellegő használatra! Nem rendeltetésszerő használat A fentitıl eltérı vagy azon túlmenı alkalmazás nem megengedett. Ez a tiltás különösen érvényes az ésszerően számításba jöhetı következı hibás alkalmazásokra: ne mőködtesse a grillsütıt faszénnel vagy más tüzelıanyaggal, hanem csak a propánbután gázzal, ne használja a grillsütıt tőzhelyként, ha lábasokat és serpenyıket alkalmaz. Erre csak az oldalégı alkalmas, ne használja a grillsütıt főtésként. Ne használja a grillsütıt a lávaköveken és a grillezhetı élelmiszereken kívül más anyagok felhevítésére. Szavatosság és a felelısség kizárása A grillsütıt a szerkesztés megkezdésének idıpontjában a technika aktuális ismert szabályai, valamint a CE megfelelıségi jelölés követelményeinek megfelelıen készítettük, és azt az Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) elfogadta és engedélyezte (vizsgálati szám: CE-0359). A grillsütı a gyárat mőködési és biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban hagyta el. Szavatosságot vállalunk a grillsütıért a vásárlás keltétıl számított két évig. A szavatosság kiterjed a kidolgozási hibákra és a hibás alkatrészekre, és magába foglalja ezen alkatrészek cseréjét. A szállítási költség, a beszerelés, a kopott és egyéb alkatrészek cseréje nem képezi a szavatosság tárgyát. A szavatosság megszőnik, és mindenféle felelısség a kivitelezıt terheli: ha a grillsütıt nem rendeltetésének megfelelıen használják, ha a grillsütıt a nyilvánvalóan felismerhetı hiányosságok és a nem teljes mértékő összeszerelés ellenére üzembe helyezik, ha a grillsütın mőszaki változtatásokat hajtanak végre, ha olyan tartozékokat (pl. lávaköveket) használnak, amelyek nem kifejezetten ehhez a grillsütıhöz vannak engedélyezve (kétség esetén érdeklıdjön az ügyfélszolgálatnál), ha nem a LANDMANN-Peiga GmbH & Co. KG eredeti tartalék alkatrészeit használják.

9 Biztonsági rendszabályok Az alkalmazott útmutatások definíciója A veszélyekre és fontos információkra történı utalás érdekében a jelen utasításban a következı piktogramokat és jelzıszavakat használjuk: Biztonsági rendszabályok Piktogram és jelzıszó Utalás... Veszély Figyelem... egy lehetséges veszélyre, mely súlyos személyi sérüléseket vagy dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre.... egy lehetséges veszélyre, mely dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre. Alkalmazási útmutatások Piktogram Utalás egy segítı funkcióra vagy egy hasznos ötletre.

10 Veszély: Forró felületek és alkatrészek Használat közben a grillsütı egyes alkatrészei nagyon felforrósodnak, különösen a grillezı edény közelében. Lehetséges következmények: Súlyos égési sérülések a grillezı edény közelében lévı alkatrészek megérintésekor. Tőz vagy kokszolódást okozó égés, ha a grillsütı közelében tárgyak és anyagok vannak. Grillezés elıtti védıintézkedések: A felhasználási helyet úgy válassza meg, hogy a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. Grillezés alatti védıintézkedések: használjon grillezı kesztyőt, soha ne hagyja a grillsütıt felügyelet nélkül. Erre különösen akkor figyeljen, ha a grillsütı közelébe gyerekek vagy háziállatok kerülhetnek.

11 Veszély: A gáz erısen gyúlékony A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül gyullad meg. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban és jó szellızı helyen használja. A gázpalackot és a gázcsövet védje meg a közvetlen napfénytıl és más hıforrásoktól (max. 50 ºC). A gázcsınek különösen a grillsütı forró részeit nem szabad megérintenie. A gázpalackot az égıfej közelsége miatt ne tegye az alsó rakodófelületre. A gázláng begyújtásakor ne hajoljon a grillfelület fölé. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el (a szelep jobbra forgatásával). A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ez érvényes, pl. rovarok által eltömített tömlıkre vagy szerelvényekre is, mert ilyen esetben veszélyes visszalobbanás következhet be.

12 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént A PB-gáz nehezebb az oxigénnél, ezért a helyiség alján győlik össze, és kiszorítja onnan az oxigént. Lehetséges következmények: az oxigénhiány következtében fulladásveszély, ha kialakul az ehhez szükséges gázkoncentráció. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban, jól szellızı helyen és a talajszint felett (tehát a talajszint alatti mélyedésekben nem) szabad használni. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el. A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a gázpalack csatlakozását szüntesse meg és azt szabályszerően tárolja: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

13 Összeszerelés Mielıtt hozzákezdene A grillsütı gyors és eredményes összeszerelése érdekében közöljük az alábbi néhány útmutatást: Ellenırizze a csomagolás tartalmát és helyezze az egyes alkatrészeket áttekinthetıen egy üres asztalra (a kisebb mőszaki módosítások jogát, pl. a kis alkatrészek csomagjának tartalmára vonatkozóan fenntartjuk magunknak). Ha a gondos gyári ellenırzés ellenére valami mégis hiányozna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (ld. utolsó oldal), haladéktalanul segíteni fogunk. Válogassa szét a kis alkatrészeket, mivel pl. a csavarok részben csak kicsit különböznek egymástól, és könnyő ıket összecserélni. Az összeszereléshez csak egy közepes mérető csavarhúzóra és alkalmas csavarkulcsokra (villás-, győrő- vagy dugókulcs) lesz szüksége. A gázpalack csatlakoztatásához egy 17-es villáskulcsra (kulcsnyílás: 17) lesz szükség. Csak kifogástalan és jól illeszkedı szerszámokat használjon. Elhasználódott vagy nem illeszkedı szerszámokkal a csavarokat nem lehet elég szorosan meghúzni, de úgy el lehet deformálni ıket, hogy azokatt többé nem lehet elfordítani. Minden kötıelemet (csavarok, anyák, stb.) úgy szereljen össze, ahogyan azt a következı ábrák mutatják. Ha egy kötıelem elveszne, szerezzen helyette egy megfelelıt, mert a szerkezet biztonsága és stabilitása csak így biztosítható. A közölt munkalépéseket feltétlenül a megadott sorrendben hajtsa végre! A végrehajtás elıtt teljesen olvassa végig az összeszerelés egy-egy lépésének szövegét, mivel a segítı útmutatásokat néha csak utólag adtuk meg. Ha Ön nem gyakorlott ezermester, az összeszerelés rendszerint akkor sem tart sokkal tovább egy óránál.

14 Az összeszerelés végrehajtása Az összeszerelés 1. lépése Az alsó lerakó polcot (28) csavarokkal erısítse a két keréktartó lábhoz (31) és a két támasztólábhoz (23). Ehhez a mővelethez nyolc darab M5x35 csavart (25) és nyolc darab M5 anyát (24) használjon fel. A mővelet során ügyeljen arra, hogy: - a keréktartó lábak (31) rövidebbek, mint a támasztólábak (23), - a lábak bemélyedései kifelé mutassanak, - a csavarfejek mindig kifelé, a grillsütıtıl elfelé mutassanak. A keréktengelyt (32) dugja át a keréktartó lábak (31) alsó furatain. Helyezze fel a kerekeket (33) a tengely (32) végeire. Biztosítsa a kerekeket (33) az M8 ütközıanyákkal (30), majd helyezze fel a kerekekre (33) azok zárókupakjait (29). Az összeszerelés 2. lépése Húzza rá az elülsı oldal védıburkolatának (27) zárt oldalát felülrıl az elülsı keréktartó lábra (31). Feszítse rá az elülsı oldal védıburkolatát (27) a támasztólábra (23), és a védıburkolatot tépızárral rögzítse a támasztóláb köré.

15 Az összeszerelés 3. lépése Az U-tartókat ( ) helyezze rá a keréktartó és a támasztólábakra ( ). Ügyeljen arra, hogy az U-tartókon a furatok befelé nézzenek!! Az összeerısítéshez nyolc db M5x35 csavart (25) és nyolc M5 anyát (24) használjon fel. Az összeszerelés 4. lépése Szerelje fel az oldalsó munkapolcot (11) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez a mővelethez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. A tartozék-kampót (15) csak az egyik oldalsó munkapolcra (11) szerelje fel. Ehhez 2 db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. Az összeszerelés 5. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtóról (22) az ellenanyát, dugja át a piezoelektromos gyújtót az oldalégı takarólemeze (54) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. Szerelje fel az oldalégı gázszabályozóját (54a) az oldalégı takarólemezére (54) a következık szerint: - az oldalégı gázszabályozóját (54a) hátulról dugja bele az oldalégı takarólemezének (54) erre szolgáló nyílásába, - az oldalégı gázszabályozóját (54a) M4x8 csavarok (53) segítségével rögzítse. Helyezze fel a lángszabályozó gombot (21) az oldalégı gázszabályozójára (54a).

16 Az összeszerelés 6. lépése Szerelje fel az oldalégı polcát (56) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db M5x20 csavart (52) használjon fel. Az oldalégı takarólemezét (54) két db M5x10 csavarral (42) erısítse az oldalégı polcához (56). Helyezze fel az égı csövét az oldalégı polcára (56) úgy, hogy az égıcsı a takarólemez (54) felé nézzen. A gyújtókábelt az oldalégı polcának (56) nyílásán keresztül helyezze fel. Csavarozza fel az oldalégıt (58) az oldalégı polcára (56). Ehhez egy M4 szárnyas anyát (57) használjon. Helyezze fel az égı (58) fölé az edénytartó karikát (59). Az összeszerelés 7. lépése A fentiek szerint összeszerelt oldalpolcot (11) és a keresztmerevítıt (36) erısítse hozzá az U- tartókhoz ( ). Az oldalpolcok tartóit elıször a felsı furatokhoz erısítse hozzá M6x20 csavarok (18) segítségével. A II. oldalpolc (16) tartóinak rögzítése az alsó furatokhoz egy M6x65 (19) csavarral és egy M6 (12) anyával történik. - Az I. oldalpolc (14) tartóját a keresztmerevítıhöz (36) kell erısíteni. Ehhez egy M6x65 csavart (19) használjon.

17 Az összeszerelés 8. lépése Szerelje fel az elülsı takarólemez tartólapját (34) belülrıl az U-tartókhoz ( ). Ehhez négy db M6x20 csavart (18) használjon fel. Az összeszerelés 9. lépése Az összeszerelés 10. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtó (22) ellenanyáját, dugja át a gyújtót az elülsı takarólemez (20) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. A gázszabályozót (20a) a következık szerint szerelje fel az elülsı takarólemezre (20): - a gázszabályozót (20a) hátulról dugja át a takarólemez (20) erre szolgáló nyílásán, - a gázszabályozót (20a) M6x6 csavarokkal (51) rögzítse A lángszabályozó gombokat (21) dugja rá a gázszabályozókra (20a). Az elülsı takarólemezt (20) a takarólemez tartólapjai (34) közé erısítse fel. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon fel.

18 Az összeszerelés 11. lépése Helyezze rá a grillezı edényt (38) az U- tartókra ( ) és állítsa be ezeket egymáshoz. A grillezı edényt (38) csavarokkal erısítse a két U-tartóhoz ( ). Ehhez négy db távtartó hüvelyt (37), M6x45 csavarokat (8) és M6 anyákat (12) használjon. A grillezı edény csuklóit (40) csavarokkal erısítse rá a grillezı edényre (38). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. Ne cserélje össze a fedél csuklóit (50) a grillezı edény csuklóival (40). A fedél csuklója (50) beilleszthetı a grillezı edény csuklójának pofái (40 (és nem 50!)) közé. Az összeszerelés 12. lépése Erısítse be az égıt (44) a grillezı edénybe (38). Ellenırizze az égın (44) a gyújtógyertya és a gáz kilépı nyílásai közötti távolságot, ennek kb. 2 mm-nek kell lennie. Ha nem így lenne, be kell állítani. Ellenırizze, hogy az égı csövei helyesen vannak-e beállítva. Szükség esetén fordítsa a megfelelı helyzetbe: a gyújtókábel hátul jobbra, az égıcsövek elıre mutassanak. Az égı csövét úgy dugja át a grillezı edény fenekén lévı kerek nyíláson, hogy az égıcsı elıre nézzen. A gyújtókábelt dugja át a grillezı edény fenekén lévı nagy ovális nyíláson. Az égıt (44) csavarral erısítse a grillezı edény aljához. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon. A gyújtókábelt dugja rá a piezoelektromos gyújtó (22) csatlakozó csapjára, majd ellenırizze annak szilárd helyzetét.

19 Az összeszerelés 13. lépése Erısítse az ablakot (2) az erre szolgáló ablaktartókkal (1) és a hımérıvel (4) a fedél nyílásához. Csatlakoztassa az ablakkeretet (3) a fedélhez (43). Az M5x10 csavarokat (42) a fedél belsı oldaláról vezesse át az erre szolgáló furatokon keresztül, húzza rá a hıálló alátéteket a csavarokra, és a csavarokkal rögzítse a fedél fogantyúját (6). Az összeszerelés 14. lépése Az összeszerelés 15. lépése A fedél csuklóit (50) csavarozza hozzá a fedélhez (49). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. A fedelet (49) úgy helyezze fel a grillezı edényre (38), hogy a fedél két csuklója (50) belenyúljon a grillezı edény csuklóiba (40). Dugjon át egy-egy csapot (41) a fedél és a grillezı edény csuklóin. A két csapot (41) úgy rögzítse, hogy a rugós sasszeg (7) egyenes szárát átdugja a csap végén lévı furaton. Ellenırizze mindkét sasszeg szilárd helyzetét. Lassan és óvatosan nyissa ki, majd zárja le a fedelet. Ha a fedél nekiütközne valamihez, akkor semmi esetre se erıltesse, mert ezzel elgörbítheti a csuklókat. Az akadályt azonnal meg kell szüntetni. Ha a fedelet könnyen ki lehet nyitni, és vissza lehet zárni, akkor húzza meg a csuklók valamennyi csavarját.

20 Az összeszerelés 16. lépése Helyezze a lávakövek rácsát (45) a grillezı edénybe (38). Terítse el a lávaköveket (46) egy rétegben a lávakövek rácsára (45). A fedés kb. a felület 80%-át tegye ki. Az égın még fel lehessen ismerni a lángot. Helyezze a grillrácsot (47) a grillezı edénybe (38). A melegen-tartó rácsot (48) csatlakoztassa a fedélhez (49) és a grillezı edényhez (38). A zsírgyőjtı edény (10 (és nem 12!)) tartóját (9) csatlakoztassa a grillezı edény alján található kis nyíláshoz. A zsírgyőjtı edényt (10) akassza be annak tartójába (9).

21 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése Szükséges alkatrészek és szerszámok 17-es csavarkulcs (villáskulcs 17-es nyílással) Gázpalack A kereskedelemben használatos 3,5 vagy 11 kg töltısúlyú kemping gázpalack (pl. szürke kemping propán gázpalack). Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. Szivárgásvizsgáló anyag A szivárgásvizsgáló anyaggal lehet felderíteni a gázrendszer szivárgásait. Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. A szivárgásvizsgáló anyag kezelési utasítását tartsa be. Nyomáscsökkentı Állandó értékre beállított és CE megfelelıségi jelzéssel rendelkezı nyomáscsökkentı, max. 1,5 kg/h, üzemi nyomás 50 mbar, mely illeszkedik az alkalmazott gázpalackhoz. Egy ilyen nyomáscsökkentıt szintén szakkereskedésben lehet kapni. A következı alkatrész megtalálható a készülékhez mellékelt elemek között, és megfelel az illetı országra érvényes szabványnak, amelybe a LADNMANN-Peiga cég termékeket szállít. Gáztömlı CE-elismeréssel rendelkezı és elegendı hosszúságú gáztömlı, mely lehetıvé teszi a megtörésmentes szerelést.

22 A gázpalack csatlakoztatása Veszély: A kiáramló gáz meggyulladása A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül meggyullad. Védıintézkedések: A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. 1. Válasszon ki egy alkalmas telepítési helyet a grillsütı számára. Gyızıdjön meg róla, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan áll-e. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Helyezze a gázpalackot a grillsütı mellé. a gázpalackot soha ne fektesse le, és ne állítsa az alsó rakodófelületre, a gáztömlınek nem szabad megtörnie vagy megfeszülnie. 3. Ellenırizze a gázpalack szelepének menetén lévı tömítés (G2) meglétét és szabályszerő állapotát. Ne használjon egyszerre két tömítést. 4. Kapcsolja össze a nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) a palackszelep menetével (G2), és a hollandi anyát (G3) balra forgatva kézzel húzza meg. Erre a célra ne használjon szerszámot, mert máskülönben a palackszelep tömítése megsérülhet, ezáltal a tömítettség már nem biztosított. 5. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) és a gáztömlı (G7) csatlakozását, hogy elég szoros-e. Ehhez a hollandi anyát (G6) egy 17-es villáskulccsal forgassa balra. 6. Ugyanezzel a módszerrel ellenırizze a gáztömlı (G7) és a gázszabályozó (az elülsı takarólemez alatt) csatlakozását. 7. Balra történı elforgatással nyissa ki a palack szelepét (G1), és egy kereskedelemben kapható szivárgásvizsgáló anyaggal ellenırizze, hogy minden csatlakozás gáztömör-e. Tartsa be a szivárgásvizsgáló anyag útmutatásait! A nyílt lánggal történı szivárgásvizsgálat tilos, a hallás után történı szivárgásvizsgálat pedig nem szolgáltat biztos eredményt. Ha szivárgást észlel, a gázpalack szelepét azonnal zárja el (jobbra történı elfogatással), és a tömítetlen csatlakozást húzza utána vagy a tömítetlen alkatrészt cserélje ki. Ezután ismételje meg a szivárgásvizsgálatot. 8. Ha nem kívánja azonnal megkezdeni a grillezést, akkor a palack szelepét zárja el (G1, jobbra elforgatva).

23 A gázpalack leszerelése 1. Zárja el a gázpalack szelepét (G1 jobbra elforgatva). 2. A nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) jobbra forgatással lazítsa meg, és húzza le a nyomáscsökkentıt (G4) a palackszelep menetérıl (G2). 3. A nyomáscsökkentıt (G4) a gáztömlıvel (G7) együtt helyezze a grillsütı alá. Ügyeljen arra, hogy a gáztömlı ne törjön meg. 4. Tárolja a gázpalackot szabályszerően: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot, ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

24 Kezelés A grillsütı üzembe helyezése 1. Ellenırizze, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Ellenırizze, hogy - a grillsütı teljesen össze van-e szerelve, és hogy semmilyen szemmel látható hiba nem észlelhetı rajta, - a lávakövek rácsa (45), a lávakövek (46) és a grillrács (47) be van-e helyezve, valamint a zsírgyőjtı edény (10) fel van-e erısítve a grillezı edényre (38). 3. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) hollandi anyáját (G3), hogy szorosan zár-e. Ha nem, akkor a hollandi anyát (G3) kézzel csavarja bal felé. 4. Nyissa ki a palack szelepét (G1, balra elforgatva). 5. Ellenırizze, hogy a gázrendszer tömör-e. Máskülönben a palack szelepét (G1) azonnal forgassa jobbra (elzárás). 6. Nyissa ki a grillezı edény (38) fedelét (49), és a gyújtási mővelet alatt tartsa nyitva. Figyelem! A következı két mővelet a 7. és 8. pont alatt ne hajoljon a grillsütı fölé, hanem tartson megfelelı távolságot. 7. Nyomja be és fordítsa el az egyik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe. 8. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 9. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg a 7-9. pontokban leírt mőveleteket. 10. Nyomja be és fordítsa el a másik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva, amíg az égınek az az oldala is meg nem gyullad. A meggyújtás a már üzembe helyezett égırészrıl történik. 11. Zárja le a fedelet (49), és hagyja a grillsütıt teljes teljesítménnyel felmelegedni. Az elsı használatnál a grillsütıt a grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 12. Ha a grillsütı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 13. Ekkor lehet a grillezendı élelmiszert a rácsra helyezni. Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt.

25 Az oldalégı üzembe helyezése A Grillsütı üzembe helyezése fenti biztonsági pontjaiban megadott szempontok betartásával: Figyelem! A következı mőveletek az 1-3. pont alatt ne hajoljon az oldalégı fölé, tartson megfelelı távolságot. 1. Nyomja be és fordítsa el a lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva. 2. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 3. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg az 1-3. pontokban leírt mőveleteket. 4. Az elsı használatnál az oldalégıt grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 5. Ha az oldalégı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 6. Most ráhelyezheti az edényt vagy a serpenyıt az edénytartóra (59). Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt. A grillsütı üzemen kívül helyezése 1. Zárja el a gázpalackon a szelepet (G1, jobbra fogatással). 2. Forgassa a lángszabályozót (B) (ki) helyzetbe. 3. Várja meg, hogy az összes alkatrész lehőljön, majd tisztítsa meg a szennyezett elemeket. 4. Zárja le a fedelet (49). 5. Ha a grillt hosszabb ideig nem használja: szerelje le a gázpalackot (ld. A gázpalack leszerelése fejezetet) a grillsütıt száraz helyen tárolja.

26 Tisztítás Grillsütı Hogy a grillsütıt sokáig használhassa, minden használat után miután az összes alkatrésze lehőlt azonnal tisztítószerrel, kefével és kendıvel tisztítsa meg. Késıbb, amikor a szennyezések már megszáradtak, ez sokkal több munkába fog kerülni. Figyelem! Az égı gyújtógyertyája elgörbülhet! A tisztítás során az égın lévı gyújtógyertyát könnyen el lehet görbíteni vagy le lehet törni. Lehetséges következmények: Az égı nem fog begyulladni. Védıintézkedések: Az égı körüli területen különös óvatossággal végezze a tisztítást. Lávakövek Ha a lávaköveken a gyakori használat következtében zsír és húsmaradékok győlnének össze, akkor a grillsütıt kb. 10 percen át teljes hıteljesítménnyel és a fedél zárt állapotában (grillezendı étel nélkül) érdemes üzemeltetni, mert ezzel leégetjük róla a maradékokat. A lávaköveket korlátlan ideig lehet használni, de javasoljuk, hogy azokat évente egyszer tisztítószerrel és vízzel tisztítsa meg. Ha a grillsütıt nem használja, akkor annak fedelét (49) mindig tartsa lezárva, mert így a lávaköveket nem teszi ki szükségtelenül a környezet szennyezı hatásának. Gázrendszer A gázszabályozón a gáz kilépı nyílásait (az elülsı takarólemez alatt) szükség esetén egy tővel lehet megtisztítani. Az összes többi gázzal érintkezı alkatrészt csak szakembernek szabad megtisztítania. A gázszabályozót semmi esetre se szerelje szét!

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

12794hu. "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

12794hu. Gázgrill-kocsi Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Változat: 12794hu Állapot: #274-2009 Kiadás: 03/09bt-ta H "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Kérjük, minden üzembehelyezés előtt vegye tudomásul! A jelen útmutatóban lévő előírások

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WLICVU11907-0 Sorszám: Késıbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a Campingaz katalitikus infra hősugárzó készüléket választotta. Ez a használati útmutató a következő típusokra érvényes: Campingaz IR 5000 POHODA és IR 5000 TURBO Infra

Részletesebben

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN The Buzz HUN Üzembehelyezési és használati útmutató HUN 1.1 A 1.3 1.4 B 1.5 1.6 1 < < < < D 1.7 1.8 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 < < < < Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Biztonsági tudnivalók.... 4 2.1 Tanácsok

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok...

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 900 0 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR R B Elhelyezési távlság a páraelszívótól (pict. A) A (pict. 1) (pict. 1A) MIELŐTT A FŐZŐLAPOT HASZNÁLJA Mielőtt

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

X. FEJEZET IPARI GÁZPALACKOK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

X. FEJEZET IPARI GÁZPALACKOK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK X. FEJEZET IPARI GÁZPALACKOK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1.1. Gázpalack: olyan fémbıl, fémbıl és kompozitból, vagy kompozitból készült nyomástartó edény, amely sőrített, cseppfolyósított

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE 1. AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM DE A VÁRAT MEG IS KELL VÉDENI!!! ELSİDLEGES VÉDELM A KERÍTÉS ÉS A KAPÚ A kerítés kapuját tartsa zárva még nappal is de a kulcsot ne hagyják benne.

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Biztonság. Üzemeltetési utasítás 60DJ, J78R, GDJ gáz-nyomásszabályozó VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT

Biztonság. Üzemeltetési utasítás 60DJ, J78R, GDJ gáz-nyomásszabályozó VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Edition 08. GB F NL I E K S N P GR www.docuthek.com Üzemeltetési utasítás 0J, J8R, GJ gáz-nyomásszabályozó Fordítás német nyelvről 0 Elster Gmb Tartalomjegyzék 0J, J8R, GJ gáz-nyomásszabályozó... Tartalomjegyzék....

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat 1/9 1) Termékleírás A beep&park egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/ vagy mögött észlelt akadályokat. 6 szettből álló kínálat 1 sz. szett 4 hátsó érzékelő 1 hangszóró

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

1.1 Bemutató 1.2 Rendszerkövetelmények 1.3 Tartozékok

1.1 Bemutató        1.2 Rendszerkövetelmények 1.3 Tartozékok 1. Fejezet Áttekintés 1.1 Bemutató Fontos figyelmeztetés: A televízió adások vétele a mindenkori vételi viszonyok illetve DVB-T lefedettség függvénye. A vételt befolyásolja továbbá a használt tetıantenna

Részletesebben

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modell: HO-105-50, HO-105S-50, HO-105-60, HO-105S-60 HO-205-50, HO-205S-50, HO-205-60, HO-205S-60 Magyar nyelvű szerelési és használati

Részletesebben

series Használati utasítás

series Használati utasítás series Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu 2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

Részletesebben

Palettázó, töltı berendezés, robot

Palettázó, töltı berendezés, robot Palettázó, töltı berendezés, robot Pack-Modern Kft 8600 Siófok, Sarok utca 6. Fax +36 84 314041/ Mobil +36 30 9707 477 Mail: info@pack-modern.com Palettázó PAL 1100 és 2400 HR A gép alkalmas meghatározott

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

SFA. Nitrogéntöltő berendezés. Kezelési és karbantartási útmutató. Magyarországi forgalmazó: Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

SFA. Nitrogéntöltő berendezés. Kezelési és karbantartási útmutató. Magyarországi forgalmazó: Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. SFA Nitrogéntöltő berendezés Kezelési és karbantartási útmutató HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. H- Telefon: +36-1-454-1400, +36-1-454-1700 Fax: +36-1-240-0960 web: www.hesztia.hu e-mail:

Részletesebben