Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás"

Átírás

1 Lávaköves gázgrill Cikkszám: Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz vagy meghibásodásához, egyéb dologi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. Az összeszerelés és minden üzembe helyezés elıtt ezért olvassa el a jelen útmutató megfelelı fejezetét. Kövesse a munka lépéseit a megadott sorrendben, és tartsa be az azokban megadott biztonsági útmutatásokat. Ez az útmutató a termék részét képezi, tartsa ezért mindig a termék közelében, és minden újabb felhasználónak adja tovább.

2 Tartalomjegyzék Mőszaki adatok 3 A csomagolás tartalma 4 Kötıelemek 5 Robbantott rajz 6 Kezelıelemek 7 Mőködés 7 Használat 8 Szavatosság és a felelısség kizárása 8 Biztonsági rendszabályok 9 Az alkalmazott útmutatások definíciója 9 Veszély: Forró felületek és alkatrészek 10 Veszély: A gáz erısen gyúlékony 11 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént 12 Összeszerelés 13 Az összeszerelés végrehajtása 14 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése 21 A gázpalack csatlakoztatása 22 Kezelés 24 A grillsütı üzembe helyezése 24 Az oldalégı üzembe helyezése 25 A grillsütı üzemen kívül helyezése 25 Tisztítás 26 Grillsütı 26 Lávakövek 26 Gázrendszer 26 Karbantartás 27 Környezetvédelmi hivatkozások és ártalmatlanítási intézkedések 27 Hibakeresés és elhárítás 28 Használati utasítás propán-bután gázpalackokhoz 30 Megfelelıségi nyilatkozat 31

3 Mőszaki adatok Engedélyek Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) Vizsgálati szám CE A grillsütı Készülék-kategória I3B/P, a DIN EN 498 szerint Összes súly kb. 25,5 kg Méretek (hossz. x mag. x szél.) kb. 118 x 105 x 50 cm Grillfelület (hossz. x szél.) kb. 54 x 34 cm Izzó kövek Mennyiség kb. 3 kg Kivitel lávakövek, közepes szemcseméret (35-50 mm) Gázrendszer Hıteljesítmény kb. 7 kw + 1,3 kw Gázáramlás mértéke (tömegáram) 2 x 250 g/h + 1 x 92 g/h Égés idıtartama kb. 1,7 h/kg, teljes teljesítménynél Gázfajta cseppfolyós gáz (propán-bután) Gázpalack a kereskedelemben szokásos 3, 5 vagy 11 kg-os töltısúly Gáztömlı CE-engedéllyel rendelkezı tömlı (max. 1,5 m) Gyújtás piezoelektromos gyújtó Lángszabályozás fokozatmentes, 0 és a maximum között Fúvóka átmérıje fı égık 0,81 mm oldalégı 0,51 mm

4 A csomagolás tartalma Tétel db Megnevezés Tétel db Megnevezés 1 4 ablaktartó 31 2 keréktartó láb 2 1 ablak 32 1 keréktengely 3 1 ablakkeret 33 2 kerék 4 1 hımérı 34 2 elülsı takarólemez tartólapja 5 2 hıálló alátét 35 1 U -tartó, bal 6 1 fedél fogantyúja 36 1 vízszintes merevítı 7 2 rugós sasszeg 37 4 távtartó hüvely 8 4 M6x45 csavar 38 1 grillezı edény 9 1 kampó a zsírgyőjtı edényhez 39 8 hıálló alátét 10 1 zsírgyőjtı edény 40 2 grillezı edény csuklója 11 1 oldalsó munkapolc 41 2 Ø5x25 csap 12 6 M6 anya M5x10 csavar 13 1 U -tartó, jobb 43 8 Ø4x10 lemezcsavar 14 2 tartókar az I. oldalsó munkapolchoz 44 1 égı 15 1 tartozék-kampó 45 1 lávakövek rácsa 16 2 tartókar a II. oldalsó munkapolchoz 46 kb. 3 kg lávakı 17 8 tartókapocs 47 1 grillrács 17a 10 Ø4,8x20 lemezcsavar 48 1 melegen-tartó rács 18 8 M6x20 csavar 49 1 fedél 19 4 M6x65 csavar 50 2 fedél csuklója 20/20a 1 elülsı takarólemez gázszabályozóval 51 2 M6x6 csavar 21 3 szabályzó gomb 52 8 M5x20 csavar 22 2 piezoelektromos gyújtó 53 2 M4x8 csavar 23 2 támasztóláb 54 1 oldalégı takarólemeze M5 anya 54a 1 oldalégı gázszabályozója M5x35 csavar 55 1 oldalégı elektródja (elıre összeszerelve) 26 2 láb zárókupakja 56 1 oldalégı polca 27 1 elülsı oldal védıburkolata 57 1 M4 szárnyas anya 28 1 alsó lerakó polc 58 1 oldalégı 29 2 kerék zárókupakja 59 1 edénytartó karika 30 2 M8 ütközı anya

5 Kötıelemek

6 Robbantott rajz

7 Kezelıelemek Tétel Megnevezése Funkciója A Piezoelektromos gyújtó Gáz meggyújtása az égın (benyomva). B Lángszabályozó jobbra Az égıt a meggyújtáshoz meg kell tölteni gázzal (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı jobb oldala számára (forgatással). balra Gyújtsa be a bal égıt (nyomja le, csavarja nagy lángra, és tartsa lenyomva). A begyújtás után a hıbevitel beállítása az égı bal oldala számára (forgatással). G0 Gázpalack Tüzelıanyag-tartály G1 Palackszelep Leválasztó védıszerkezet; a gázpalack kinyitása (balra forgatva) és elzárása (jobbra forgatva). G2 Palackszelep menete A gázpalack és a nyomáscsökkentı összekapcsolásához G3 Nyomáscsökkentı hollandi anyája A gázpalack csatlakoztatásához (balra forgatva) és leválasztásához (jobbra forgatva). G4 Nyomáscsökkentı A gáznyomás csökkentéséhez. G5 Nyomáscsökkentı csatlakozó menete A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G6 Hollandi anya A nyomáscsökkentı és a gáztömlı összekapcsolásához G7 Gáztömlı A gáz továbbítása az égıhöz. Mőködés A palackszelep (G1) és a lángszabályozó (B) nyitott helyzetében a gáz a gáztömlın (G7) és a gázszabályozón keresztül az égıbe (44) áramlik. A piezoelektromos gyújtó (A) mőködtetésénél az égı (44) gyújtógyertyáján szikra keletkezik, mely begyújtja a gázt. A gázláng felmelegíti a lávaköveket (46), mely a hıt egyenletesen a fölötte elhelyezkedı grillrácsra (47) és a rajta lévı grillezendı ételre továbbítja. A lángszabályozókkal (B) az égı bal és a jobb oldalának hıteljesítményét lehet szabályozni.

8 Használat Rendeltetésszerő használat A lávaköves grill egy gázgrill-készülék, szabadban történı felhasználásra. Használata akkor minısül rendeltetésszerőnek, ha kizárólag grillezhetı ételek elkészítésére használják, melynek során a jelen útmutató valamennyi elıírását betartják. Csak magánjellegő használatra! Nem rendeltetésszerő használat A fentitıl eltérı vagy azon túlmenı alkalmazás nem megengedett. Ez a tiltás különösen érvényes az ésszerően számításba jöhetı következı hibás alkalmazásokra: ne mőködtesse a grillsütıt faszénnel vagy más tüzelıanyaggal, hanem csak a propánbután gázzal, ne használja a grillsütıt tőzhelyként, ha lábasokat és serpenyıket alkalmaz. Erre csak az oldalégı alkalmas, ne használja a grillsütıt főtésként. Ne használja a grillsütıt a lávaköveken és a grillezhetı élelmiszereken kívül más anyagok felhevítésére. Szavatosság és a felelısség kizárása A grillsütıt a szerkesztés megkezdésének idıpontjában a technika aktuális ismert szabályai, valamint a CE megfelelıségi jelölés követelményeinek megfelelıen készítettük, és azt az Inchcape Testing Services Ltd. (ITS) elfogadta és engedélyezte (vizsgálati szám: CE-0359). A grillsütı a gyárat mőködési és biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban hagyta el. Szavatosságot vállalunk a grillsütıért a vásárlás keltétıl számított két évig. A szavatosság kiterjed a kidolgozási hibákra és a hibás alkatrészekre, és magába foglalja ezen alkatrészek cseréjét. A szállítási költség, a beszerelés, a kopott és egyéb alkatrészek cseréje nem képezi a szavatosság tárgyát. A szavatosság megszőnik, és mindenféle felelısség a kivitelezıt terheli: ha a grillsütıt nem rendeltetésének megfelelıen használják, ha a grillsütıt a nyilvánvalóan felismerhetı hiányosságok és a nem teljes mértékő összeszerelés ellenére üzembe helyezik, ha a grillsütın mőszaki változtatásokat hajtanak végre, ha olyan tartozékokat (pl. lávaköveket) használnak, amelyek nem kifejezetten ehhez a grillsütıhöz vannak engedélyezve (kétség esetén érdeklıdjön az ügyfélszolgálatnál), ha nem a LANDMANN-Peiga GmbH & Co. KG eredeti tartalék alkatrészeit használják.

9 Biztonsági rendszabályok Az alkalmazott útmutatások definíciója A veszélyekre és fontos információkra történı utalás érdekében a jelen utasításban a következı piktogramokat és jelzıszavakat használjuk: Biztonsági rendszabályok Piktogram és jelzıszó Utalás... Veszély Figyelem... egy lehetséges veszélyre, mely súlyos személyi sérüléseket vagy dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre.... egy lehetséges veszélyre, mely dologi károkat okozhat, ha az itt megadott intézkedéseket nem hajtják végre. Alkalmazási útmutatások Piktogram Utalás egy segítı funkcióra vagy egy hasznos ötletre.

10 Veszély: Forró felületek és alkatrészek Használat közben a grillsütı egyes alkatrészei nagyon felforrósodnak, különösen a grillezı edény közelében. Lehetséges következmények: Súlyos égési sérülések a grillezı edény közelében lévı alkatrészek megérintésekor. Tőz vagy kokszolódást okozó égés, ha a grillsütı közelében tárgyak és anyagok vannak. Grillezés elıtti védıintézkedések: A felhasználási helyet úgy válassza meg, hogy a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. Grillezés alatti védıintézkedések: használjon grillezı kesztyőt, soha ne hagyja a grillsütıt felügyelet nélkül. Erre különösen akkor figyeljen, ha a grillsütı közelébe gyerekek vagy háziállatok kerülhetnek.

11 Veszély: A gáz erısen gyúlékony A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül gyullad meg. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban és jó szellızı helyen használja. A gázpalackot és a gázcsövet védje meg a közvetlen napfénytıl és más hıforrásoktól (max. 50 ºC). A gázcsınek különösen a grillsütı forró részeit nem szabad megérintenie. A gázpalackot az égıfej közelsége miatt ne tegye az alsó rakodófelületre. A gázláng begyújtásakor ne hajoljon a grillfelület fölé. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el (a szelep jobbra forgatásával). A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ez érvényes, pl. rovarok által eltömített tömlıkre vagy szerelvényekre is, mert ilyen esetben veszélyes visszalobbanás következhet be.

12 Veszély: A gáz kiszorítja az oxigént A PB-gáz nehezebb az oxigénnél, ezért a helyiség alján győlik össze, és kiszorítja onnan az oxigént. Lehetséges következmények: az oxigénhiány következtében fulladásveszély, ha kialakul az ehhez szükséges gázkoncentráció. Védıintézkedések: A grillsütıt csak a szabadban, jól szellızı helyen és a talajszint felett (tehát a talajszint alatti mélyedésekben nem) szabad használni. A gázpalack szelepét minden használat után azonnal zárja el. A grillsütıt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha a láng kialudna, azonnal gyújtsa meg újra vagy zárja el a gázpalack szelepét. Minden használat elıtt valamennyi gázt vezetı csatlakozásnál ellenırizze a tömítettséget és a csatlakozás sértetlenségét. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. Porózus vagy sérült gázt vezetı csatlakozások esetén a grillsütıt nem szabad üzembe helyezni. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a gázpalack csatlakozását szüntesse meg és azt szabályszerően tárolja: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

13 Összeszerelés Mielıtt hozzákezdene A grillsütı gyors és eredményes összeszerelése érdekében közöljük az alábbi néhány útmutatást: Ellenırizze a csomagolás tartalmát és helyezze az egyes alkatrészeket áttekinthetıen egy üres asztalra (a kisebb mőszaki módosítások jogát, pl. a kis alkatrészek csomagjának tartalmára vonatkozóan fenntartjuk magunknak). Ha a gondos gyári ellenırzés ellenére valami mégis hiányozna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (ld. utolsó oldal), haladéktalanul segíteni fogunk. Válogassa szét a kis alkatrészeket, mivel pl. a csavarok részben csak kicsit különböznek egymástól, és könnyő ıket összecserélni. Az összeszereléshez csak egy közepes mérető csavarhúzóra és alkalmas csavarkulcsokra (villás-, győrő- vagy dugókulcs) lesz szüksége. A gázpalack csatlakoztatásához egy 17-es villáskulcsra (kulcsnyílás: 17) lesz szükség. Csak kifogástalan és jól illeszkedı szerszámokat használjon. Elhasználódott vagy nem illeszkedı szerszámokkal a csavarokat nem lehet elég szorosan meghúzni, de úgy el lehet deformálni ıket, hogy azokatt többé nem lehet elfordítani. Minden kötıelemet (csavarok, anyák, stb.) úgy szereljen össze, ahogyan azt a következı ábrák mutatják. Ha egy kötıelem elveszne, szerezzen helyette egy megfelelıt, mert a szerkezet biztonsága és stabilitása csak így biztosítható. A közölt munkalépéseket feltétlenül a megadott sorrendben hajtsa végre! A végrehajtás elıtt teljesen olvassa végig az összeszerelés egy-egy lépésének szövegét, mivel a segítı útmutatásokat néha csak utólag adtuk meg. Ha Ön nem gyakorlott ezermester, az összeszerelés rendszerint akkor sem tart sokkal tovább egy óránál.

14 Az összeszerelés végrehajtása Az összeszerelés 1. lépése Az alsó lerakó polcot (28) csavarokkal erısítse a két keréktartó lábhoz (31) és a két támasztólábhoz (23). Ehhez a mővelethez nyolc darab M5x35 csavart (25) és nyolc darab M5 anyát (24) használjon fel. A mővelet során ügyeljen arra, hogy: - a keréktartó lábak (31) rövidebbek, mint a támasztólábak (23), - a lábak bemélyedései kifelé mutassanak, - a csavarfejek mindig kifelé, a grillsütıtıl elfelé mutassanak. A keréktengelyt (32) dugja át a keréktartó lábak (31) alsó furatain. Helyezze fel a kerekeket (33) a tengely (32) végeire. Biztosítsa a kerekeket (33) az M8 ütközıanyákkal (30), majd helyezze fel a kerekekre (33) azok zárókupakjait (29). Az összeszerelés 2. lépése Húzza rá az elülsı oldal védıburkolatának (27) zárt oldalát felülrıl az elülsı keréktartó lábra (31). Feszítse rá az elülsı oldal védıburkolatát (27) a támasztólábra (23), és a védıburkolatot tépızárral rögzítse a támasztóláb köré.

15 Az összeszerelés 3. lépése Az U-tartókat ( ) helyezze rá a keréktartó és a támasztólábakra ( ). Ügyeljen arra, hogy az U-tartókon a furatok befelé nézzenek!! Az összeerısítéshez nyolc db M5x35 csavart (25) és nyolc M5 anyát (24) használjon fel. Az összeszerelés 4. lépése Szerelje fel az oldalsó munkapolcot (11) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez a mővelethez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. A tartozék-kampót (15) csak az egyik oldalsó munkapolcra (11) szerelje fel. Ehhez 2 db Ø4,8x20 lemezcsavart használjon fel. Az összeszerelés 5. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtóról (22) az ellenanyát, dugja át a piezoelektromos gyújtót az oldalégı takarólemeze (54) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. Szerelje fel az oldalégı gázszabályozóját (54a) az oldalégı takarólemezére (54) a következık szerint: - az oldalégı gázszabályozóját (54a) hátulról dugja bele az oldalégı takarólemezének (54) erre szolgáló nyílásába, - az oldalégı gázszabályozóját (54a) M4x8 csavarok (53) segítségével rögzítse. Helyezze fel a lángszabályozó gombot (21) az oldalégı gázszabályozójára (54a).

16 Az összeszerelés 6. lépése Szerelje fel az oldalégı polcát (56) az I. + II. tartókra ( ). Ehhez összesen négy tartókapcsot (17) és nyolc db M5x20 csavart (52) használjon fel. Az oldalégı takarólemezét (54) két db M5x10 csavarral (42) erısítse az oldalégı polcához (56). Helyezze fel az égı csövét az oldalégı polcára (56) úgy, hogy az égıcsı a takarólemez (54) felé nézzen. A gyújtókábelt az oldalégı polcának (56) nyílásán keresztül helyezze fel. Csavarozza fel az oldalégıt (58) az oldalégı polcára (56). Ehhez egy M4 szárnyas anyát (57) használjon. Helyezze fel az égı (58) fölé az edénytartó karikát (59). Az összeszerelés 7. lépése A fentiek szerint összeszerelt oldalpolcot (11) és a keresztmerevítıt (36) erısítse hozzá az U- tartókhoz ( ). Az oldalpolcok tartóit elıször a felsı furatokhoz erısítse hozzá M6x20 csavarok (18) segítségével. A II. oldalpolc (16) tartóinak rögzítése az alsó furatokhoz egy M6x65 (19) csavarral és egy M6 (12) anyával történik. - Az I. oldalpolc (14) tartóját a keresztmerevítıhöz (36) kell erısíteni. Ehhez egy M6x65 csavart (19) használjon.

17 Az összeszerelés 8. lépése Szerelje fel az elülsı takarólemez tartólapját (34) belülrıl az U-tartókhoz ( ). Ehhez négy db M6x20 csavart (18) használjon fel. Az összeszerelés 9. lépése Az összeszerelés 10. lépése Ha nem lenne elıre összeszerelve: csavarja le a piezoelektromos gyújtó (22) ellenanyáját, dugja át a gyújtót az elülsı takarólemez (20) nyílásán, majd az ellenanyát szorosan húzza meg. A gázszabályozót (20a) a következık szerint szerelje fel az elülsı takarólemezre (20): - a gázszabályozót (20a) hátulról dugja át a takarólemez (20) erre szolgáló nyílásán, - a gázszabályozót (20a) M6x6 csavarokkal (51) rögzítse A lángszabályozó gombokat (21) dugja rá a gázszabályozókra (20a). Az elülsı takarólemezt (20) a takarólemez tartólapjai (34) közé erısítse fel. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon fel.

18 Az összeszerelés 11. lépése Helyezze rá a grillezı edényt (38) az U- tartókra ( ) és állítsa be ezeket egymáshoz. A grillezı edényt (38) csavarokkal erısítse a két U-tartóhoz ( ). Ehhez négy db távtartó hüvelyt (37), M6x45 csavarokat (8) és M6 anyákat (12) használjon. A grillezı edény csuklóit (40) csavarokkal erısítse rá a grillezı edényre (38). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. Ne cserélje össze a fedél csuklóit (50) a grillezı edény csuklóival (40). A fedél csuklója (50) beilleszthetı a grillezı edény csuklójának pofái (40 (és nem 50!)) közé. Az összeszerelés 12. lépése Erısítse be az égıt (44) a grillezı edénybe (38). Ellenırizze az égın (44) a gyújtógyertya és a gáz kilépı nyílásai közötti távolságot, ennek kb. 2 mm-nek kell lennie. Ha nem így lenne, be kell állítani. Ellenırizze, hogy az égı csövei helyesen vannak-e beállítva. Szükség esetén fordítsa a megfelelı helyzetbe: a gyújtókábel hátul jobbra, az égıcsövek elıre mutassanak. Az égı csövét úgy dugja át a grillezı edény fenekén lévı kerek nyíláson, hogy az égıcsı elıre nézzen. A gyújtókábelt dugja át a grillezı edény fenekén lévı nagy ovális nyíláson. Az égıt (44) csavarral erısítse a grillezı edény aljához. Ehhez négy db Ø4x10 lemezcsavart (43) használjon. A gyújtókábelt dugja rá a piezoelektromos gyújtó (22) csatlakozó csapjára, majd ellenırizze annak szilárd helyzetét.

19 Az összeszerelés 13. lépése Erısítse az ablakot (2) az erre szolgáló ablaktartókkal (1) és a hımérıvel (4) a fedél nyílásához. Csatlakoztassa az ablakkeretet (3) a fedélhez (43). Az M5x10 csavarokat (42) a fedél belsı oldaláról vezesse át az erre szolgáló furatokon keresztül, húzza rá a hıálló alátéteket a csavarokra, és a csavarokkal rögzítse a fedél fogantyúját (6). Az összeszerelés 14. lépése Az összeszerelés 15. lépése A fedél csuklóit (50) csavarozza hozzá a fedélhez (49). Ehhez négy db M5x10 csavart (42), hıálló alátéteket (39) és M5 anyákat (24) használjon. A csavarokat elıször csak gyengén húzza meg, hogy a csuklókat a fedél és a grillezı edény késıbbi összeszerelésénél még be lehessen állítani. A fedelet (49) úgy helyezze fel a grillezı edényre (38), hogy a fedél két csuklója (50) belenyúljon a grillezı edény csuklóiba (40). Dugjon át egy-egy csapot (41) a fedél és a grillezı edény csuklóin. A két csapot (41) úgy rögzítse, hogy a rugós sasszeg (7) egyenes szárát átdugja a csap végén lévı furaton. Ellenırizze mindkét sasszeg szilárd helyzetét. Lassan és óvatosan nyissa ki, majd zárja le a fedelet. Ha a fedél nekiütközne valamihez, akkor semmi esetre se erıltesse, mert ezzel elgörbítheti a csuklókat. Az akadályt azonnal meg kell szüntetni. Ha a fedelet könnyen ki lehet nyitni, és vissza lehet zárni, akkor húzza meg a csuklók valamennyi csavarját.

20 Az összeszerelés 16. lépése Helyezze a lávakövek rácsát (45) a grillezı edénybe (38). Terítse el a lávaköveket (46) egy rétegben a lávakövek rácsára (45). A fedés kb. a felület 80%-át tegye ki. Az égın még fel lehessen ismerni a lángot. Helyezze a grillrácsot (47) a grillezı edénybe (38). A melegen-tartó rácsot (48) csatlakoztassa a fedélhez (49) és a grillezı edényhez (38). A zsírgyőjtı edény (10 (és nem 12!)) tartóját (9) csatlakoztassa a grillezı edény alján található kis nyíláshoz. A zsírgyőjtı edényt (10) akassza be annak tartójába (9).

21 A gázpalack csatlakoztatása és leszerelése Szükséges alkatrészek és szerszámok 17-es csavarkulcs (villáskulcs 17-es nyílással) Gázpalack A kereskedelemben használatos 3,5 vagy 11 kg töltısúlyú kemping gázpalack (pl. szürke kemping propán gázpalack). Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. Szivárgásvizsgáló anyag A szivárgásvizsgáló anyaggal lehet felderíteni a gázrendszer szivárgásait. Ezeket építık áruházában vagy PB-gáz kereskedıknél lehet megvásárolni. A szivárgásvizsgáló anyag kezelési utasítását tartsa be. Nyomáscsökkentı Állandó értékre beállított és CE megfelelıségi jelzéssel rendelkezı nyomáscsökkentı, max. 1,5 kg/h, üzemi nyomás 50 mbar, mely illeszkedik az alkalmazott gázpalackhoz. Egy ilyen nyomáscsökkentıt szintén szakkereskedésben lehet kapni. A következı alkatrész megtalálható a készülékhez mellékelt elemek között, és megfelel az illetı országra érvényes szabványnak, amelybe a LADNMANN-Peiga cég termékeket szállít. Gáztömlı CE-elismeréssel rendelkezı és elegendı hosszúságú gáztömlı, mely lehetıvé teszi a megtörésmentes szerelést.

22 A gázpalack csatlakoztatása Veszély: A kiáramló gáz meggyulladása A propán-bután gáz erısen gyúlékony, és robbanásszerően ég el. Lehetséges következmények: Súlyos személyi sérülések és dologi károk, ha a kiáramló gáz ellenırizetlenül meggyullad. Védıintézkedések: A gázpalack csatlakoztatásakor gyızıdjön meg róla, hogy annak 5 méteres környezetében nincs gyújtóforrás. Különösen fontos: ne gyújtson nyílt lángot, ne dohányozzon és ne kapcsoljon be elektromos fogyasztókat (készülék, lámpa, csengı, stb.), mert ezeknél szikraátütés lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a tömlıt esetleg ki kell cserélni, ha a megfelelı nemzeti követelmények ezt szükségessé teszik. 1. Válasszon ki egy alkalmas telepítési helyet a grillsütı számára. Gyızıdjön meg róla, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan áll-e. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Helyezze a gázpalackot a grillsütı mellé. a gázpalackot soha ne fektesse le, és ne állítsa az alsó rakodófelületre, a gáztömlınek nem szabad megtörnie vagy megfeszülnie. 3. Ellenırizze a gázpalack szelepének menetén lévı tömítés (G2) meglétét és szabályszerő állapotát. Ne használjon egyszerre két tömítést. 4. Kapcsolja össze a nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) a palackszelep menetével (G2), és a hollandi anyát (G3) balra forgatva kézzel húzza meg. Erre a célra ne használjon szerszámot, mert máskülönben a palackszelep tömítése megsérülhet, ezáltal a tömítettség már nem biztosított. 5. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) és a gáztömlı (G7) csatlakozását, hogy elég szoros-e. Ehhez a hollandi anyát (G6) egy 17-es villáskulccsal forgassa balra. 6. Ugyanezzel a módszerrel ellenırizze a gáztömlı (G7) és a gázszabályozó (az elülsı takarólemez alatt) csatlakozását. 7. Balra történı elforgatással nyissa ki a palack szelepét (G1), és egy kereskedelemben kapható szivárgásvizsgáló anyaggal ellenırizze, hogy minden csatlakozás gáztömör-e. Tartsa be a szivárgásvizsgáló anyag útmutatásait! A nyílt lánggal történı szivárgásvizsgálat tilos, a hallás után történı szivárgásvizsgálat pedig nem szolgáltat biztos eredményt. Ha szivárgást észlel, a gázpalack szelepét azonnal zárja el (jobbra történı elfogatással), és a tömítetlen csatlakozást húzza utána vagy a tömítetlen alkatrészt cserélje ki. Ezután ismételje meg a szivárgásvizsgálatot. 8. Ha nem kívánja azonnal megkezdeni a grillezést, akkor a palack szelepét zárja el (G1, jobbra elforgatva).

23 A gázpalack leszerelése 1. Zárja el a gázpalack szelepét (G1 jobbra elforgatva). 2. A nyomáscsökkentı hollandi anyáját (G3) jobbra forgatással lazítsa meg, és húzza le a nyomáscsökkentıt (G4) a palackszelep menetérıl (G2). 3. A nyomáscsökkentıt (G4) a gáztömlıvel (G7) együtt helyezze a grillsütı alá. Ügyeljen arra, hogy a gáztömlı ne törjön meg. 4. Tárolja a gázpalackot szabályszerően: a gázpalack szelepére csavarja fel a záróanyát és a védıkupakot, ne tárolja a gázpalackot a talajszint alatti helyiségekben, lépcsıházakban, folyosókon, átjárókban és épületek közötti útvonalakon, valamint ezek közelében. a gázpalackot még üres állapotban is mindig álló helyzetben kell tárolni!

24 Kezelés A grillsütı üzembe helyezése 1. Ellenırizze, hogy - a grillsütı közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak és anyagok, és ne is kerülhessenek oda. A gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól való minimális távolság felfelé 2 m, oldalirányban 1 m. A nehezen gyulladó tárgyaktól vagy anyagoktól, pl. házfaltól mért távolság legalább 0,25 m legyen. - a grillsütı az egyenes és elegendı nagyságú felületen biztonságosan álljon. Használat közben nem szabad elmozdítani. 2. Ellenırizze, hogy - a grillsütı teljesen össze van-e szerelve, és hogy semmilyen szemmel látható hiba nem észlelhetı rajta, - a lávakövek rácsa (45), a lávakövek (46) és a grillrács (47) be van-e helyezve, valamint a zsírgyőjtı edény (10) fel van-e erısítve a grillezı edényre (38). 3. Ellenırizze a nyomáscsökkentı (G4) hollandi anyáját (G3), hogy szorosan zár-e. Ha nem, akkor a hollandi anyát (G3) kézzel csavarja bal felé. 4. Nyissa ki a palack szelepét (G1, balra elforgatva). 5. Ellenırizze, hogy a gázrendszer tömör-e. Máskülönben a palack szelepét (G1) azonnal forgassa jobbra (elzárás). 6. Nyissa ki a grillezı edény (38) fedelét (49), és a gyújtási mővelet alatt tartsa nyitva. Figyelem! A következı két mővelet a 7. és 8. pont alatt ne hajoljon a grillsütı fölé, hanem tartson megfelelı távolságot. 7. Nyomja be és fordítsa el az egyik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe. 8. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 9. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg a 7-9. pontokban leírt mőveleteket. 10. Nyomja be és fordítsa el a másik lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva, amíg az égınek az az oldala is meg nem gyullad. A meggyújtás a már üzembe helyezett égırészrıl történik. 11. Zárja le a fedelet (49), és hagyja a grillsütıt teljes teljesítménnyel felmelegedni. Az elsı használatnál a grillsütıt a grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 12. Ha a grillsütı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 13. Ekkor lehet a grillezendı élelmiszert a rácsra helyezni. Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt.

25 Az oldalégı üzembe helyezése A Grillsütı üzembe helyezése fenti biztonsági pontjaiban megadott szempontok betartásával: Figyelem! A következı mőveletek az 1-3. pont alatt ne hajoljon az oldalégı fölé, tartson megfelelı távolságot. 1. Nyomja be és fordítsa el a lángszabályozót (B) a Max nagy láng helyzetbe, és tartsa lenyomva. 2. Nyomja be a piezoelektromos gyújtót (A), ha szükséges, akkor többször is, amíg az égı be nem gyullad. 3. Várjon egy pár másodpercet, aztán engedje fel a lángszabályozót (B). Ha a láng elaludna, forgassa a lángszabályozót (B) a (ki) helyzetbe, várjon 3 percet, majd ismételje meg az 1-3. pontokban leírt mőveleteket. 4. Az elsı használatnál az oldalégıt grillezendı ételek nélkül kb. 20 percig érdemes felfőteni, hogy az élelmiszer-konform festés kikeményedjen (ahogy az összes egyéb sütınél is). 5. Ha az oldalégı felmelegedett, forgassa a lángszabályozót (B) a kívánt hıteljesítményre (lángméretre). 6. Most ráhelyezheti az edényt vagy a serpenyıt az edénytartóra (59). Javasoljuk, hogy ilyenkor használjon grillezı vagy egyéb hıálló kesztyőt. A grillsütı üzemen kívül helyezése 1. Zárja el a gázpalackon a szelepet (G1, jobbra fogatással). 2. Forgassa a lángszabályozót (B) (ki) helyzetbe. 3. Várja meg, hogy az összes alkatrész lehőljön, majd tisztítsa meg a szennyezett elemeket. 4. Zárja le a fedelet (49). 5. Ha a grillt hosszabb ideig nem használja: szerelje le a gázpalackot (ld. A gázpalack leszerelése fejezetet) a grillsütıt száraz helyen tárolja.

26 Tisztítás Grillsütı Hogy a grillsütıt sokáig használhassa, minden használat után miután az összes alkatrésze lehőlt azonnal tisztítószerrel, kefével és kendıvel tisztítsa meg. Késıbb, amikor a szennyezések már megszáradtak, ez sokkal több munkába fog kerülni. Figyelem! Az égı gyújtógyertyája elgörbülhet! A tisztítás során az égın lévı gyújtógyertyát könnyen el lehet görbíteni vagy le lehet törni. Lehetséges következmények: Az égı nem fog begyulladni. Védıintézkedések: Az égı körüli területen különös óvatossággal végezze a tisztítást. Lávakövek Ha a lávaköveken a gyakori használat következtében zsír és húsmaradékok győlnének össze, akkor a grillsütıt kb. 10 percen át teljes hıteljesítménnyel és a fedél zárt állapotában (grillezendı étel nélkül) érdemes üzemeltetni, mert ezzel leégetjük róla a maradékokat. A lávaköveket korlátlan ideig lehet használni, de javasoljuk, hogy azokat évente egyszer tisztítószerrel és vízzel tisztítsa meg. Ha a grillsütıt nem használja, akkor annak fedelét (49) mindig tartsa lezárva, mert így a lávaköveket nem teszi ki szükségtelenül a környezet szennyezı hatásának. Gázrendszer A gázszabályozón a gáz kilépı nyílásait (az elülsı takarólemez alatt) szükség esetén egy tővel lehet megtisztítani. Az összes többi gázzal érintkezı alkatrészt csak szakembernek szabad megtisztítania. A gázszabályozót semmi esetre se szerelje szét!

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016

GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016 GÁZTERASZHİSUGÁRZÓ 12016 1 Forgalmazó: Landmann-Peiga GmbH & Co. KG Cim: Am Binnenfeld 3-5,D- 27711 Osterholz-Scharmbeck, Németroszág Importır: Landmann-Peiga Hungária Kft. H-2220 Vecsés, Almáskert u.

Részletesebben

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Változat: 12720hu Állapot: #361-2010 Kiadás: 05/10cd H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 1 12394_12398HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIEL TT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST! GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12371 Lávaköves gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12371 Lávaköves gázgrillhez Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12371 Lávaköves gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZTERASZHÕSUGÁRZÓ Art. 12041

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZTERASZHÕSUGÁRZÓ Art. 12041 12041 ungarsich erstellt am 18.04.2006 1 ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZTERASZHÕSUGÁRZÓ Art. 12041 Mielött üzembe helyezné a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét, kérjük olvassa el figyelmesen

Részletesebben

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék:

19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató. Kalkulációs lap. Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: 19. hét- Költségkalkuláció, használati- kezelési útmutató, összeszerelési útmutató 1. Költségkalkuláció Kalkulációs lap Termék: Alkatrészszám: Megnevezés: Darab/Termék: Nyersanyag Cikkszám Mennyiség Egység

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

12781hu. "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

12781hu. Gázgrill-kocsi Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Változat: 12781hu Állapot: #275-2009 Kiadás: 03/09ta_bt H "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Kérjük, minden üzembehelyezés előtt vegye tudomásul! A jelen útmutatóban lévő előírások

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art. 00553

Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art. 00553 004577UK_#039-2005_11/04bt_rk 1 Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art. 00553 OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOKAT MIELöTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. KÖVESSE AZ ÖSSZES

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez

-1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez -1- Összeszerelési útmutató 2 ajtós szekrényhez A lapra szerelt terméke összeszerelése a csomagolásban található szerelési rajz útmutatását követve egyszerűen elvégezhető. A szerelési rajz szigorúan követendő

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12372 Lávaköves gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12372 Lávaköves gázgrillhez Szerelési és használati útmutató Art.-No. 12372 Lávaköves gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

-1- Összeszerelési útmutató 45 cm széles nyitott + 1 ajtós szekrényhez

-1- Összeszerelési útmutató 45 cm széles nyitott + 1 ajtós szekrényhez -1- Összeszerelési útmutató 45 cm széles nyitott + 1 ajtós szekrényhez A lapra szerelt terméke összeszerelése a csomagolásban található szerelési rajz útmutatását követve egyszerűen elvégezhető. A szerelési

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 COD.: 04027HUGO - 15.05.2007 A FİZİLAPOK LEÍRÁSA TÍPUSOK: GCS64S1-181765 TÍPUSOK: GCS74S1-181766

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas Típusazonosító: CA-GB09 Cikkszám: 050104-0010 Megnevezés: Z-TOOLS gázzsámoly 8kW 3 lábú öntöttvas Figyelmeztetés: Csak a szabadban használható

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1 Rhein Tisztelt Vásárló! A felépítés elıtt gondosan olvassa el a jelen útmutatót. Kérdés esetén forduljon a felépítés elıtt szakértıhöz. Amennyiben pótalkatrészekre lenne szüksége, használja a felépítési

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Típus: G-30S-BG/ YORKER SLIM KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások figyelmen

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr / 12396

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr / 12396 12392_12396HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12392 / 12396 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELÕTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST.GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art

Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art 004572GER 08/04bt 1 Szerelési és Használati Útmutató Landmann Art. 004572 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOKAT MIELöTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. KÖVESSE AZ ÖSSZES FOLYAMATOT.

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

H Összeszerelési és üzemeltetési cikkszámú

H Összeszerelési és üzemeltetési cikkszámú Változat: 12771hu Állapot: #274-2010 Kiadás: 02/10bt H Összeszerelési és üzemeltetési cikkszámú Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen kívül hagyása leronthatja a készülék

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kedves Vásárló, Gratulálunk az új szaunájához. Biztosak vagyunk abban, hogy évekig élvezni fogja a szauna összes előnyét. Kérjük, hogy mindenek előtt gondosan olvassa át

Részletesebben

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

NE Benzol Éter Hígító NE NE NE 37

NE Benzol Éter Hígító NE NE NE 37 34 35 36 NE NE Hígító Éter Benzol NE NE NE 37 NE NE GÁZ NE 38 NE NE 39 NE NE NE 40 NE NE NE 41 42 43 44 45 Megjegyzés 46 47 MAX 7 MIN 1 6 2 5 4 3 TEMP. CONTROL A hőmérséklet-beállítás kijelzőpanelje LED

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014)

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) Összeszerelési útmutató Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta! Termékeink egyedi kézi gyártásúak, ezért a szokásosnál nagyobb ügyességet igényel

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Összeszerelési és üzemeltetési útmutató a cikkszámú gázgrill-kocsihoz

Összeszerelési és üzemeltetési útmutató a cikkszámú gázgrill-kocsihoz Változat: 12725hu Állapot: #255-2008 Kiadás: 02/08bt H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12725 cikkszámú gázgrill-kocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el!. A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

12792hu. "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

12792hu. Gázgrill-kocsi Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Változat: 12792hu Állapot: #276-2009 Kiadás: 03/09bt_ta H "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Kérjük, minden üzembehelyezés előtt vegye tudomásul! A jelen útmutatóban lévő előírások

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy az AQULIFE zuhanykabinját választotta. Önnek a kabin összeszerelésére és működtetésére vonatkozó

Részletesebben

EBINGER EFIS 1 UNIVERZÁLIS HORDOZHATÓ ALVÁZVIZSGÁLÓ TÜKÖR

EBINGER EFIS 1 UNIVERZÁLIS HORDOZHATÓ ALVÁZVIZSGÁLÓ TÜKÖR EBINGER EFIS 1 UNIVERZÁLIS HORDOZHATÓ ALVÁZVIZSGÁLÓ TÜKÖR - HASZÁLATI ÚTMUTATÓ - Használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezen használati útmutatót és a biztonságos használatra vonatkozó tanácsokat:

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Grill-lokomotív összeszerelési és használati utasítása Cikkszám: 11094

Grill-lokomotív összeszerelési és használati utasítása Cikkszám: 11094 Grill-lokomotív összeszerelési és használati utasítása Cikkszám: 11094 Elıszó Mielıtt a LANDMANN grill-lokomotívot üzembe helyezi, gondosan olvassa el a jelen összeszerelési és használati utasítást. Hamar

Részletesebben

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység eco Kommen gehen urlaub party Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység TARTALOMJEGYZÉK Honeywell Tartalomjegyzék...1 Áttekintés...2 A Hometronic rendszer...2 Telepítési lépések...2 A központi

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és használat elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri az összes

Részletesebben

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az itt leírtak és a szerelési munkákra

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Beépítési méretek, mm.

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1 Beépítési méretek, mm. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm Standard modellek nikkelezett kivitelben, menetes karmantyúval és menetes kupakkal. 1 7723 93 Egyenes 1 7724

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Tanítsa meg a gyerekeknek és fiataloknak a közlekedési eszköz rendeltetésszerű használatát.

Tanítsa meg a gyerekeknek és fiataloknak a közlekedési eszköz rendeltetésszerű használatát. Fitch háromkerekű Kérjük a termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el és feltétlenül őrizze meg a további használathoz! Használati útmutató és jótállási jegy Bevezetés Gratulálunk ezen PUKY termék

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben