A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE"

Átírás

1 A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele VI. évfolyam 2009 Húsvét A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE Történelmi tény, hogy a keresztény időszámításunk előtti 13. században néhány nomád törzs elhagyta az egyiptomi nagykultúra határmezsgyéjét, hogy ismeretlen tájak fele vegye útját. Egy bizonyos Mózes állt az élükre, aki az Ábrahámnak, mint közös ősatyjuknak adott isteni ígéret fokozatos megvalósulását tapasztalta. Az ígéretnek megfelelően egyrészt Ábrahám, Izsák és Jákob fiai már megsokasodtak, másrészt eljönni látszott az ideje annak, hogy saját földjükön telepedjenek le, és munkájuk termését maguk élvezzék. Aki Mózes felhívására azon a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte napján nekiindult az ismeretlenbe vezető útnak, az megtapasztalhatta Isten gondviselő csodajeleit. Indulásuk előtt még nagycsaládonként elfogyasztották a legszebb bárányt, majd nekiindultak a hitből fakadó zarándoklatnak. Az emberöltőn át húzódó sivatagi vándorlás közben váltak egységes néppé. Az Egyiptomból való szabadulás csodálatos élményt nyújtott Izrael fiai számára, és ezért évről évre megünnepelték a húsvétot. Korábban ez csak a legelőváltás ünnepe volt, ám attól a felejthetetlen történelmi éjszakától kezdve az Úristen szabadító átvonulásának emlékezete lett. Amikor a názáreti Jézus, akik Krisztusnak vallunk, tanítványi körével azon a bizonyos éjszakán a húsvétot megülte, a korábbi hagyomány folyamába lépett. A teremtő és gondviselő Isten jótéteményeiért hálát adva népük történelmi szokásait folytatva bárányhúst, keserűsalátát és kenyeret ettek, valamint bort ittak Mégis, valami minőségileg új történt: Jézus önmagát adta az eledelben és az italban, mert tudta, hogy immár eljött az Ő órája. Neki, mint igazi húsvéti Báránynak kell átmennie a szolgaság földjéről az ígéret földjére, vagyis a rá váró szenvedések sivatagán át evilágból hamarosan visszatér mennyei Atyjához. Őáltala nyerünk örök életet, aki maga Isten Báránya, ugyanakkor népének Pásztora; Őáltala, aki nem csak utat mutat, hanem maga az Út; Őáltala, aki nem csak igazságokat tanít, hanem maga a megtestesült Igazság; Őáltala, aki nemcsak életet ad, hanem maga az Élet teljessége; Őáltala, aki maga a Kapu, lépünk be az örök életbe. Ezt ünnepeljük tehát húsvétkor, mi, akik Krisztus követőinek, s így az Egyház tagjainak valljuk magunkat. Íme, üdvösségünk szent titka! Immár mögöttünk van a 40 napos lelki előkészület ideje, a nagyböjti időszak. Péntekenként Jézus értünk vállalt keresztútjára léphettünk, hogy énekelve, imádkozva átéljük, amit szeretetből értünk vállalt. Virágvasárnap Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Ő bár emberi mivolta szerint a falvak és kisvárosok világában nevelkedett és ott ismerte meg a hétköznapok dolgos, emberi világát, tanítványi körétől kísérve végül felment a fővárosba, Jeruzsálembe. Népe ott tőle politikai fellépést várva messiáskirályként fogadta, de Ő az istentelen erőszakot saját szelídségével győzte le: erősebbnek bizonyult az erőseknél, hatalmasabbnak a hatalmaskodóknál. Önátadó életével Jézus olyan példát mutatott számunkra, amely az egyedüli lehetőség a mai világban is. A keresztény ember életigenlése a húsvét misztériumában gyökerezik. A nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati szertartásokon való részvétel által kerülhetünk közelebb a húsvéti hittitokhoz. Ennek liturgikus átélésére ezúton is hívom a Búzaszöm minden olvasóját: Dr. Thorday Attila, plébános Taizéi énekes imádság a fiatalok vezetésével, és lehetőség a húsvéti gyónás elvégzésére április 4-én, szombaton 17 órától. Vendég-pap: Pálfai Zoltán, egyetemi lelkész

2 2 MEGÚJULÓ EGYHÁZ Egyházmegyei lelkipásztori napok január én Domaszék-Zöldfáson Kiss Imre és Kondé Lajos püspöki helynökök meghívására immár harmadik alkalommal gyűltek össze a Szeged-Csanádi egyházmegye plébánosai és a közösségi életért tenni is akaró világi munkatársai, hogy egyes plébániák pozitív kezdeményezésiről hallhassunk, és ötleteket merítsünk belőlük. Első este a gödöllői plébános mutatta be a Váci egyházmegye megújulási törekvéseit. A szinte csak megszokásból létező és túlzottan nagy létszámú plébániai Képviselőtestületek helyett a váci megyéspüspök azt ajánlotta papjainak, hogy inkább 6 8 fős, de szívvel-lélekkel elkötelezett munkatársakból álló Képviselőtestületeket hozzon létre. E munkatársak számára többlépcsős képzést biztosít az egyházmegye, hogy képesek legyenek felismerni Isten minden emberre kiterjedő szándékát. Aki ugyanis Isten munkatársának tudja magát, az sokkal könnyebben tudja elfogadni feladatait. Igazi meglepetés volt számomra a második nap első előadóinak, a mendei plébános és munkatársainak beszámolója. Szinte hihetetlen adatokkal szolgáltak az egyházközségi élettel kapcsolatban. Elég említést tenni arról, hogy a 4300 fős település kb katolikus hívője 30 plébániai csoportban működik. Irigykedve, kétkedve hallgattam, hogy milyen rátermett, képzett munkatársak segítik a helyi plébános közösségépítő munkáját immár nyolc éve. A nehézségeket sem titkolták előlünk, de arról is tanúságot tettek, hogy kitartó munkával ezeken sikerül felül emelkedni. Csak ilyen összefogást látva képzelhető el, hogy olyan egyházmegyei találkozónak adtak helyszínt, ahol 3500 (!) hívőt láttak vendégül. Beszámolójukban kiemelték annak jelentőségét is, hogy kitűnő kapcsolatuk alakult ki az önkormányzattal; a két intézmény egymást kisegítve próbálja szebbé tenni a helyi lakosok életét. Az egyházközség például szociális munkával segíti az önkormányzatot, cserébe pedig az önkormányzat az egyház rendelkezésére bocsátja intézményeit, tárgyi eszközeit. Ilyen együttműködés gyümölcse az a 300 új munkahely is, amit a környéken hoztak létre. A szentesi plébánia beszámolójából az ott végzett karitatív és szociális munka ragadta meg figyelmemet: a helyi kórház ápolási osztályán látogatják a súlyos betegeket, a bérmálkozásra készülők pedig az otthonukban levő időseket látogatják. Döbbenetes volt arról is hallani, hogy a plébánián négy ifjúsági csoport működik, korcsoportokba rendeződve. A beszámolók tapasztalatát abban szűrtem le, hogy a fiatalokra is bátran bízhatunk megfelelő feladatot, hadd erősödjön meg bennük az a tudat, hogy ők is Isten munkatársai. A beszámolók után kiscsoportos beszélgetésre hívtak a szervezők. A 8-10 fős kiscsoportokban rövid bemutatkozás után mindenki elmondhatta saját egyházközségéből hozott tapasztalatát, különös tekintettel arra, hogy milyen próbálkozásokkal igyekeznek a helyi egyház megújulását szolgálni. Az élő és éltető egyház megtapasztalása miatt hálatelt szívvel és ötletekkel gazdagon tértünk haza, és elhatároztuk, hogy egy-kettőt a mi plébániánkon is megvalósíthatunk. Bauer Ferenc és Thorday Attila Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében! e szavakkal kezdődött Hamvazószerdán a húsvéti előkészületi időszak. A házszenteléskor osztott falinaptáron olvasottakkal megegyezően március 22-én, a vasárnapi szentmise keretében az idősek és betegek számára lehetőség nyílt a betegek kenetének felvétele. A szentség gyümölcsöző vétele érdekében mintegy harmincan a bűnbocsánat megtisztító fürdőjében is részesültek, vagyis szentgyónást végeztek az előző napok során. Az ünnepi hangulatot fokozta a tengerentúlról érkezett vendégpap, az amerikai Timothy atya, aki a szentkenetet magyarul, a szentmise záróáldását anyanyelvén adta. Képünkön a ministránsokkal az oltárszolgálat után kezet fog.

3 A PLÉBÁNIA KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGSÁGA A plébánia Képviselőtestületének február 13-i ülésének keretében elfogadásra került a 2008-as esztendő zárszámadása, és az új esztendő költségvetési tervezete (majd jóváhagyásra felterjesztettük a püspökségre). Egyúttal elköszöntünk azoktól a testületi tagoktól, akik a továbbiakban már nem tudnak vagy nem kívánnak részt venni az üléseken. Nekik a vasárnapi szentmise keretében is megköszöntük mindannyiunkért vállalt évtizedes szolgálatukat. Kivonat a Magyar Katolikus Püspöki Kar által kiadott Egyházközségi Képviselőtestületek (1993-ban elfogadott) Szabályzatából: A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik: tartósan az egyházközség területén laknak, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében, az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből (szentáldozáshoz járulhatnak) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik, 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek készek e feladat ellátására. A képviselői jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik. A fentiek alapján valamint az Egyházmegyei Körlevél 174/2009-es pontja szerint március 15-én, a vasárnapi szentmise után a templomban megválasztottuk Képviselőtestület tagjait. A hívek szavazatai szerint az alábbiak kaptak bizalmat: 3 Bauer Ferenc Kökörcsin u. 17. Csillag Józsefné Fehérpart u. 93. Kissné Kispéter Ágnes Fehérpart u. 10. Papdi Istvánné Gorkij u. 5. Bende Tünde Új élet u. 3. Fejes Ferenc Hasító u. 6. Lapu Zoltán Erdei Ferenc u. 51. Postáné Prágai Tünde Vasvári Pálu. 4. Bodó Jenő Bazsalikom u. 55. Fülöp Pálné Kökörcsin u. 4. Mayer István Kapisztrán u. 0. Szalainé Milasin Katalin Kecskés, Szabadkai út 34. Both Vilmos Raktár köz 8. Hell Istvánné Petőfi u. 16. Papdi Csaba Kecskés, Szabó János u. 4a Muskó Ferenc (póttag) Brigád köz 11.

4 4 SZENTMIHÁLYI UTCANEVEK E sorozatban lakóhelyünk utcaneveit ismertetjük, bemutatva azon személyeket, eszközöket vagy fogalmakat, amelyről elnevezésüket nyerték. 1. rész: Történelmi személyiségekről elnevezett utcáink Ajtony: Magyar törzsfő a XI. század elején, akinek szállásterülete a Maros mentén terült el. Bizáncban keresztelkedett meg, és ennek megfelelően az uralma alá eső területen bizánci térítés folyt. Miután nyíltan szembeszállt a törvényes királlyal, 1028 körül Szent István sereget küldött ellene Csanád vezérlete alatt. Az ütközetben Ajtony életét vesztette. Az egykori szállásterületéből szervezték meg a csanádi egyházmegyét, amelynek első püspöke Szent Gellért lett. Álmos: Árpád fejedelem apja. A történészek máig vitatkoznak azon, hogy vajon ő volt-e a Magyar Törzsszövetség első fejedelme, vagy ezt a pozíciót fia, Árpád kapta-e meg elsőként. Az utóbbi mellett érvként hozzák fel, hogy Árpádról nevezték el az első magyar uralkodó nemzetségünket (Árpád-házi királyok). A másik elmélet szerint viszont Álmos valószínűleg még a honfoglalás előtt rituális gyilkosságnak esett áldozatul, amelyet csak a szakrális fejedelem ellen követtek el például más népektől elszenvedett vereség esetén. Egyes régészek szerint a mai Szlovákia területén megtalált honfoglalás-korabeli vezéri sír magának Álmosnak a nyughelye lehetett. Kapisztrán Szent János: Itáliai születésű pap, pápai követ ban született Capestrano-ban (innen a Kapisztrán név). Kezdetben világi életet élt, majd 30 évesen, 1416-ban belépett a ferences rendbe. Ettől kezdve erőteljes prédikációs tevékenységet folytatott a különböző bűnök, például az uzsorakamat ellen, de inkvizícós tevékenységet is folytatott az eretnekséggel szemben. A pápák két évtizeddel később sűrűn küldték Európa valamely részére követi megbízással ban a pápa Németországba küldte, hogy sereget gyűjtsön az oszmán törökök ellen, majd onnan 1455-ben érkezett Magyarországra. Itt 1456-ban a pápától azt az utasítás kapta, hogy hirdessen keresztes hadjáratott a törökök ellen. Ezután az összegyűjtött keresztes sereggel feltehetően az 1990 óta róla elnevezett főútunkon haladva dél felé Hunyadi János segítségére sietett Nándorfehérvár alá. A kivívott diadal után Hunyadihoz hasonlóan a tomboló pestisjárványnak esett áldozatául, még 1456-ban ben emelték a szentek sorába. Koppány: a X. század egyik törzsfője. Géza fejedelem Szent István király apja halála után az ősi magyar öröklési szokásnak megfelelően (miszerint a legidősebb férficsaládtag örökölt, nem pedig az elsőszülött) ő került volna a fejedelmi székbe, és Istvánnal nyíltan szembefordulva magának követelte azt. Ez a szembenállás nyílt összeütközéshez vezetett István és Koppány között 997-ben. István mellett ekkor már nyugati lovagok is álltak (ők feleségének Boldog Gizellának a kíséretében érkeztek az országba), akik segítségével legyőzte Koppány seregét. Majd a monda szerint magát Koppányt felnégyeltek, s az uralma alatt álló Somogyi területeket Szent István a (pannonhalmi) Szent Márton apátságnak adományozta. Könyves Kálmán: Magyar király között. Szent László király unokaöccse. Gyermekkorában papi pályára szánták, ezért iskolába járatták. Ennek köszönhetően kiemelkedő műveltségre tett szert, és innen ered a Könyves melléknév. A Képes Krónikában ezt írták róla: Jelentéktelen külsejű ember volt, de ravasz, tanulékony, borzas, szőrös, félszemű, púpos, sánta és hebegő. Ez az egyértelmű túlzás II. (Vak) Béla uralkodása alatt kerülhetett lejegyzésre. Kálmán király vakíttatta meg Bélát és apját Álmost, aki igyekezett tőle megszerezni a trónt. Ezért később Vak Béla és környezete igyekezhetett befeketíteni az egykori királyt. Ennek fényében a külsejére vonatkozó leírást nem tarthatjuk hitelesnek, de az idézett szövegrészből is kiderül, hogy kivételes szellemi tulajdonságok birtokában lévő uralkodó volt. A trónon fia, II. István követte. Papp Róbert (Hasító utca) KARITÁSZ-HÍREK A Karitász-csoport legnépszerűbb tevékenysége a használtruha-börze. A következő alkalmakat április 25 illetve május 23-én, szombat 9-11 óra közöttre tervezzük a templomkertben, amikor azokat várjuk, akik szívesen válogatnak a felkínált ruhaneműkből. Az elvitt ruhákért valami jelképes összeget kérünk felajánlani. A dobozba elhelyezett pénzből más rászorultakat fogunk megsegíteni. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának segítő feladatokat a karitász-csoport keretében, pl. segítenek a ruhabörze előkészítésében és megvalósításában. Még két lehetőségre is felhívjuk a szentmihályiak figyelmét: egyik a banki kölcsönfelvétellel pórul járt testvéreinknek, a másik azoknak szól, akik közüzemi díjaikat nehézkesen képesek kifizetni. A Tabán Családsegítő Szolgálat adósságkezelései tanácsadásáról, valamint a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz benyújtható támogatási kérelemről tájékoztatást tud adni Mayer Istvánné, a plébániai karitász-csoport vezetője a 30/ telefonszámon. Mayer Istvánné Kati

5 5 HITOKTATÁS A gyerekek hitoktatása jelenleg az alábbi rend szerint történik: óvodásoknak: hétfő tól az óvodában 1 2. osztály: vasárnap a szentmise után. 3. osztály: hétfő 5. tanóra az iskolában 4. osztály: hétfő 6. tanóra az iskolában 5 6. osztály: hétfő kor a plébánián 7. osztály: hétfő kor a plébánián 8. osztály: kedd kor a plébánián Szeretettel várjuk azon gyerekeket is, akik Szegedre járnak iskolába. Mivel a Szegeden tanulóknak nem alkalmasak a fenti időpontok (hiszen később érnek haza), szerdán délután is jöhetnek, de ehhez előzetes egyeztetés szükséges. Szeretnénk ugyanis, hogy életkoruknak megfelelő vallási ismerethez jussanak, majd az elköteleződés különböző fázisaiban a keresztény beavatás szentségeihez (keresztség, szentáldozás, bérmálás) járuljanak. A családok igényeinek megfelelően a szeptemberben beindított napközis foglalkozások februártól minden tanítási napra kibővültek. Tehát délutánonként tanulószobai foglalkozást, alkalmasint korrepetálást tartunk a plébániához tartozó Közösségi Házban, amelyre minden szentmihályi gyereket szeretettel fogadunk, hogy segítséget kapjanak a tanuláshoz. A hamvazószerda előtti szombaton a hittanosok egy csoportja farsangi mulatságot tartott Alkalmanként szombat délután játszóházas foglalkozást is szervezünk, hogy a különböző iskolákba járó gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk megismerni egymást. Május 2-án, szombaton például a másnapi Anyák napjára ajándékokat fogunk készíteni a délutáni kézműves foglalkozás keretében. Szalai István és Milasin Katalin hitoktatók SAKKÉLET A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Ez év februárjában sakk-klubot indítottunk a Közösségi Házban. Csütörtökönként a délutáni tanulószoba után óra között várjuk a sakkozni szeretőket (gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket is), hogy élvezzék e szép játékot. A kéthetente megtartott játékos délutánokon sok olyan gyerek is érdeklődött a harcászat e formája iránt, akik még nem ismerik. Ezért április 14-től, keddenként 16 órától sakk-tanfolyamot indítunk kezdőknek, melyen fokozatosan tanítjuk meg a jelölteket az első lépésektől a mattig. Nem az a célunk, hogy bajnokokat neveljünk (habár sose tudni...), hanem hogy lehetőséget adjunk a barátkozásra. A játékon keresztül megtanítjuk a gyerekeket előrelátóan gondolkodni, méltósággal elviselni a vereséget (hiszen az élet sem csak habos torta) és a győzelmet is (bizony néha ez a nehezebb...) Március 28-án sakktornát hirdettünk 1 8. osztályos gyerekek számára. Erre heten jelentkeztek, és csak azért nem többen, mert sok iskolában ez tanítási nap volt. A kiélezett küzdelemben a következő sorrend alakult ki: 1. hely holtversenyben Holecska Dávid és Bauer József, 3. Kis Levente, 4. Tombácz Zsolt, 5. Kis Máté, 6. Kasza Bence, 7. Bodó Andris. Minden résztvevő szerény ajándékkal tért haza. A verseny után a versenyzők szimultán meccsen mérhették össze erejüket egy igazi sakkozóval Nyőgér Istvánnal, a Maróczy Géza SE tagjával. A versenyzők erőnlétéről Buczkó István borsós ragulevese és palacsintái gondoskodtak. Arra a kérdésükre, hogy ugye lesz még ilyen?, a válasz: Igen! Nemcsak sakkban, malmozásban, asztaliteniszben... Nem feledkeztünk meg a métáról sem, amiből országos bajnokságra készülhetünk Budapesten.

6 6 HISTORIA DOMUS (1.) Már többször felmerült az az ötlet, hogy a plébániánk Historia Domus-át fel lehetne dolgozni és a legfontosabb, legérdekesebb eseményeket, történteket közölhetnénk itt, a Búzaszömben. Most ez megvalósult. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt én tehetem meg, persze csupán a teljesség igénye nélkül. Fiatalként olyan eseményekről olvashatok, amelyekről soha nem is hallottam, de biztos vagyok benne, hogy más szentmihályi lakosok is így lesznek sok általam említett eseménnyel, érdekességgel kapcsolatban. Remélhetőleg ez a cikk egy 6 részes sorozat része lesz, így több lapszámon keresztül is lehet majd olvasni plébániánk történetét. De mi is az a Historia Domus? Latin jelentése háztörténet. Az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, amely a plébániák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a plébános illetve a házfőnök feladata. Ezek nyelve a korai időszakban a latin volt. Ezt az írást még falunk első plébánosa, Gímes Gyula atya kezdte el írni vagy íratni, hiszen azt nem tudom, hogy ő írta-e vagy valaki más vezette-e, de mindenesetre gyöngybetűvel, nagy részletességgel van írva ez az első rész. Az első oldalakon Szentmihálytelek múltjával (történelmével, a paprikatermesztés kialakulásával és annak jelentőségével, a falu mezőgazdaságával, egyházi hovatartozásának történetével) ismerkedhetünk meg. Itt olvashatunk egy a számomra is igen nagy érdekességről, a Maty-éri hídra épült Nepomuki Szent János szoborról, amely valószínűleg még a XVIII. században készült, és a falu egyetlen műemléke mindmáig, amelyet az 1879-es Nagyárvíz idején a helyiek mentettek meg a pusztulástól. Régi idők óta a szeged-alsóvárosi plébániához tartozott Szentmihálytelek, mint annak szerves része. A ferences atyák végezték a lelki gondozást. Először még az öreg-iskolában tartották a szentmiséket, az oltárkép már ekkor ott volt. Ezt a templomunkban most is látható oltárképet Balogh Margit, szegedi művésznő készítette el még 1905-ben. Többször felmerült egyébként a lecserélése, mivel sokan túl sötétnek találták a képet, de még sokáig ez a kép maradhatott a kápolna éke, amelyet a későbbiekben, az új iskolában építettek fel. Ezt a kápolnafülkét szept. 27-én áldotta meg egy ferences plébános. A legtöbbet a templomépítés vágyáról, megvalósulásának nehézségeiről olvashatunk. A mintegy kétezer római katolikus hívőben már a korai időben megfogalmazódott a templomépítés vágya, valamint az, hogy a falunak saját papja legyen, így végre önálló lelkészség lehetett volna Szentmihályon ban a hívek közül Horváth István és társai kérvényt is nyújtottak be ez ügyben a ferences rendfőnökhöz. A püspök még ez évben körlevelet küldött ki az egyházmegye káplánjaihoz, pályáztatva őket az újonnan alapított plébániák betöltésére. Hozzánk Gímes Gyula atya jelentkezett, amelyet a püspök el is fogadott. Ezután alakult meg falunkban az első Alsóvárostól függetlenül működő egyházközösség, melynek világi elnöke Berta Sándor lett. Azzal a tervvel jött ki Szentmihálytelekre Gímes Gyula lelkész 1948-ban, hogy idővel templomot épít a híveknek. Ennek azonban több akadálya is volt, annak ellenére, hogy Pálfy Budinszky Endre főmérnök már korábban kijelölte a templom leendő helyét egy nagy tér közepén, a mai futballpálya területén. Ilyen akadály volt pl. az építőanyag beszerzésének nehézsége, de legfőképpen a pénzhiány. Nagy port kavart annak idején az ún. Megyesi-ügy, amelyről a Historia Domus leírásában illetve korabeli újságcikkekben olvashatunk. Ezek szerint Gímes atya Megyesi Pál, operaénekesnek adott forintnyi kölcsönt, amit a mihályteleki hívek a templomépítésre gyűjtöttek össze. A plébános azzal a céllal tette ezt, hogy Megyesi fektesse azt majd be külföldön, illetve a tenorista azt is megígérte, hogy itthon és majd külföldön is gyűjtést rendez a templomépítés javára. A külföldi út nem valósult meg, a pénz elveszett, egy részét a plébános visszakapta. Megyesi ellen polgári per is indult, de mindenestre a templom építése csak álom maradt február 26-án a püspök úr valószínűleg ezen ügy miatt mentette fel a plébánost az állásából, de aztán kénytelen volt visszahelyezni őt, mert másvalaki kinevezéséhez az Állami Egyházügyi Hivatal helyi megbízottjának is kellett volna a hozzájárulása, amit az megtagadott. Bende Tünde Aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust vallotta Szent Jeromos. Nekünk, felnőtteknek is szükségünk van hitismereteink elmélyítésére. A Bibliát közösségben olvasva elődeink hitbeli zarándokútját folytatjuk. Február 2-án az egyház a Szűzanyát mint Gyertyaszentelő Boldogasszonyt ünnepli. Ehhez kapcsolódóan a vasárnapi szentmisén szenteltvízzel meghintettük azokat a gyertyákat, amiket a hívek abból a célból hoztak, hogy Isten imádására segítse őket. Ezt követően Szűz Mária lourdes-i csodás megjelenésére és gyógyításaira emlékezve az asszonyok 9 napon át imádkozni gyűltek össze a templomban.

7 7 ÁRVÍZI EMLÉKNAPON VETTÜNK RÉSZT Felejthetetlen napot töltöttünk március 14-én szombaton a Dóm téren a Szeged-Belvárosi Plébánia és a szegedi cserkészek által megszervezett V. Árvízi Emléknapon. A rendezvénysorozattal a 130 évvel ezelőtti szegedi Élő csocsó árvízre emlékeztek. Az első megemlékezésre 2005-ben került sor, az akkori 125. évforduló alkalmából. Azóta minden évben töretlenül megrendezik a programsorozatot. Cserkész-kovács március 12-én hajnali 2 órakor betört a Tisza. Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította a gátat és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. A várost elnyelte az ár, belső és külső területén holdnyi terület került víz alá. A több méter magas víz csak három hónap múlva, a szivattyúzások segítségével kezdett apadni ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Az épen maradt házak leginkább a belváros kőépületei voltak. Mintegy ember vált hajléktalanná. Elődeink az egész várost újjá építették sok segítséggel, példamutató együttműködéssel. Erre a nagyszerű eseményre emlékezik és állít elénk példát az Árvízi Emléknap. A Dóm teret elöntötte a Tisza Maroknyi kis csapatunk fél 10-kor gyülekezett a Szent Mihály Plébánia előtt, hogy 10 órára az ünnepélyes megnyitóra és zászlófelvonulásra mi is odaérjünk. Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök köszöntött bennünket. Azt mondta: Az 1879-es nagy árvíz emléknapján és mindnyájunk életében az összefogás és az egymásra figyelés a fontos, és ezt már gyerekkorban meg kell tanulni. A megnyitón szép és kedves szavaival Gyulay Endre, a szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke is szólt hozzánk. Majd a cserkészköszöntő után megkezdődtek a programok: mesemondás és meseerdő, cserkészjátékok, nyomozójáték, ügyességi játékok, kézműveskedés, lovaglás, íjászat, teaház, tejbár, élő-csocsó kupa, kovácsműhely, városvetélkedő, kalácssütés, főzőverseny, valamint a vállalkozó szelleműek még a Dóm tornyába is felmehettek. Talán mondanom sem kell: mi is felmentünk. Nekünk (lányoknak) a legjobban a kézműves sátor tetszett, ahol lehetett gyöngyöt fűzni, kerámiát festeni, gyertyát önteni, só-liszt gyurmázni, tojást festeni, bábot készíteni, stb. A kisebb fiúknak az íjászat, a nagyobb fiúknak pedig a Boszorkányszigeten megrendezett ügyességi vetélkedő tetszett. Fafaragó művésznő Teddy-maci műtétje Okos dolgokat is tanulhattunk, például a Teddy-maci kórházban, ahol orvostanhallgatók mutatták meg, hogyan kell helyesen fogat mosni, sérültet lélegeztetni, de a beteg Teddymacit meg is lehetett műteni. A Dóm-téren csónakázni is lehet? A Dóm tér közepén a Tisza kanyargott, benne halakkal és egy kis híd ívelt át rajta. A pici gyermekek csónakázhattak is benne. Ebédidőben virslit kaptunk mustárral, kenyérrel, a teából, kakaóból pedig egész nap mindenki annyit fogyasztott, amennyi belé fért. Délután 18 órakor istentiszteleten vehettünk részt, majd az eseményeket tábortűz és a zászló levonása zárta. Az egész napos programon nagyon jól éreztük magunkat, és már előre várjuk a jövőre megrendezésre kerülő VI. Árvízi Emléknapot. Postáné Prágai Tünde

8 8 HÁZASSÁGRA KÉSZÜLŐK FIGYELEM! Kedves Jegyespár! Készültök a házasságra. Ez nagyszerű! Veletek örvendünk mi is, akik az élet pártján állunk. Bár sok elrontott, felbomlott házasságot láttok magatok körül, az ismerősök körében, ám ez ne bénítson le benneteket! Ugye hiszitek, hogy a tietek nem ilyen lesz? De mit tesztek ennek érdekében? A hivatásotokra, szakmátokra egy-két évtizeden át tanultok. Szeretnétek a házasságra is tudatosan, felelősen készülni? Ebben segíthet nektek is a Jegyes Hétvége. A Házas Hétvége Katolikus Lelkiségi Mozgalom immár 25 éve működik hazánkban, és egyházi vezetőink elismeréssel illetik a házasságok megőrzése érdekében kifejtett tevékenységét. Közel 10 éve kidolgoztunk egy intenzív hétvégi programot, melyben egy pap és két házaspár osztja meg párkapcsolati tapasztalatait a házasságra készülők számára. Nem (ki)oktatni szeretnénk benneteket, hanem együtt megélt tapasztalatunkból néhány ötletet, gondolatot átadni, amelyek mentén ti ketten átgondolhatjátok kapcsolatotokat, jövőtöket! Egész életre, a következő félévszázadra szóló döntést készültök meghozni. Áldozzatok hát rá egy hétvégét, amit végülis egymásnak ajándékoztok! Idén május 8 10-én (bentlakásos) hétvégére hívunk a plébániai Közösségi Házba. Mivel a program egymásra épülő 12 téma feldolgozásából áll, ezért elengedhetetlen, hogy péntek délutántól vasárnap délutánig mindketten részt tudjatok venni. Érdeklődni, jelentkezni lehet mihamarabb a plébánosnál. Thorday Attila Nagyheti szertartások Nagycsütörtök utolsó vacsora miséje 18 óra Nagypéntek csonkamise 18 óra Nagyszombat 20 óra Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise 9 óra utána feltámadási körmenet. Január: Február: Március: Anyakönyvi hírek december március ELHUNYTAK Bálint Lajosné Bóka Irén Erdélyi Albert Császár Putyi Zoltán Vőneki József Májusi litánia a szentmisék előtt fél órával vasárnap 8.30-kor, kedd és szerda kor. Zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra május végén a pünkösdi búcsú alkalmából. Érdeklődni és jelentkezni a sekrestyében, a vasárnapi szentmisék után lehet. Szerda esténként felnőttek találkoznak a plébánia Közösségi Házában Kéthetente a bibliaóra keretében az ószövetségi Szentírás sokatmondó történeteit tanulmányozzuk, hogy az üdvösségünk történetét munkáló Istenről minél többet felfedezzünk. A kéthetente hirdetett filmklub lehetőséget ad elbeszélgetni hitbeli, erkölcsi kérdésekről. Úton-útfélen Nyári tábor évesek részére Időpont: július Helyszín: Vámosmikola (a Börzsöny hegységben) Téma: Szent Pál élete Érdeklődni Bauer Annamáriánál (Mobil.: ) A szentmisék rendje: Vasárnap 9 órakor hétköznap általában kedd és szerda: 18 óra Az aktuális miserend és más hirdetések a vasárnapi szentmise után kerülnek ki a templomtorony alatt levő hirdetőtáblára ott egész hét során olvasható). A plébános távollétében a temetéssel, harangozással kapcsolatban bizalommal keressék Fejes Ferencet a Hasító u. 6 szám alatt vagy telefonon: 20/ , aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik temetés végzésére és áldoztatásra. Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítője. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelős kiadó: Dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak!

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele III. évfolyam 2006 december TANULJ MEG VÁRNI ahogy az emberiség évezredeken át sóvárogva és imádkozva várta a Messiást. ahogy Mária várta gyermekét,

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 1 Megjelenik havonta Szent József sztjozsef-rita@freemail.hu Iskolaközpont Újságja BALLAG MÁR A VÉN DIÁK Azért vagy itt, hogy mindent láss, Hogy értsd a szót, olvasd az Írást. Azért vagy itt, hogy mindent

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó. 2014. szeptember 26-28. Nagyatád

PROGRAMFÜZET. XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó. 2014. szeptember 26-28. Nagyatád PROGRAMFÜZET NAGYATÁDI XXV. Szívbetegek Országos Orvos-Beteg Konferencia és Sporttalálkozó 2014. szeptember 26-28. Nagyatád A Magyar Szív Egyesület és a Nagyatádi Szív Egyesület közös szervezésben a XXV.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Március. Oktatás-nevelés. Sződiek Híradója 2011. tavasz. Angol nyílt óra az iskolában. Történelemóra interaktív táblával

Március. Oktatás-nevelés. Sződiek Híradója 2011. tavasz. Angol nyílt óra az iskolában. Történelemóra interaktív táblával Oktatás-nevelés Drogprevenciós előadás felnőtteknek ban táncversenyen is részt vehettünk, rock and roll és twist közül lehetett választani, sőt a gyerekek is nevezhettek, akik mindezt nagyon élvezték.

Részletesebben