A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE"

Átírás

1 A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele VI. évfolyam 2009 Húsvét A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE Történelmi tény, hogy a keresztény időszámításunk előtti 13. században néhány nomád törzs elhagyta az egyiptomi nagykultúra határmezsgyéjét, hogy ismeretlen tájak fele vegye útját. Egy bizonyos Mózes állt az élükre, aki az Ábrahámnak, mint közös ősatyjuknak adott isteni ígéret fokozatos megvalósulását tapasztalta. Az ígéretnek megfelelően egyrészt Ábrahám, Izsák és Jákob fiai már megsokasodtak, másrészt eljönni látszott az ideje annak, hogy saját földjükön telepedjenek le, és munkájuk termését maguk élvezzék. Aki Mózes felhívására azon a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte napján nekiindult az ismeretlenbe vezető útnak, az megtapasztalhatta Isten gondviselő csodajeleit. Indulásuk előtt még nagycsaládonként elfogyasztották a legszebb bárányt, majd nekiindultak a hitből fakadó zarándoklatnak. Az emberöltőn át húzódó sivatagi vándorlás közben váltak egységes néppé. Az Egyiptomból való szabadulás csodálatos élményt nyújtott Izrael fiai számára, és ezért évről évre megünnepelték a húsvétot. Korábban ez csak a legelőváltás ünnepe volt, ám attól a felejthetetlen történelmi éjszakától kezdve az Úristen szabadító átvonulásának emlékezete lett. Amikor a názáreti Jézus, akik Krisztusnak vallunk, tanítványi körével azon a bizonyos éjszakán a húsvétot megülte, a korábbi hagyomány folyamába lépett. A teremtő és gondviselő Isten jótéteményeiért hálát adva népük történelmi szokásait folytatva bárányhúst, keserűsalátát és kenyeret ettek, valamint bort ittak Mégis, valami minőségileg új történt: Jézus önmagát adta az eledelben és az italban, mert tudta, hogy immár eljött az Ő órája. Neki, mint igazi húsvéti Báránynak kell átmennie a szolgaság földjéről az ígéret földjére, vagyis a rá váró szenvedések sivatagán át evilágból hamarosan visszatér mennyei Atyjához. Őáltala nyerünk örök életet, aki maga Isten Báránya, ugyanakkor népének Pásztora; Őáltala, aki nem csak utat mutat, hanem maga az Út; Őáltala, aki nem csak igazságokat tanít, hanem maga a megtestesült Igazság; Őáltala, aki nemcsak életet ad, hanem maga az Élet teljessége; Őáltala, aki maga a Kapu, lépünk be az örök életbe. Ezt ünnepeljük tehát húsvétkor, mi, akik Krisztus követőinek, s így az Egyház tagjainak valljuk magunkat. Íme, üdvösségünk szent titka! Immár mögöttünk van a 40 napos lelki előkészület ideje, a nagyböjti időszak. Péntekenként Jézus értünk vállalt keresztútjára léphettünk, hogy énekelve, imádkozva átéljük, amit szeretetből értünk vállalt. Virágvasárnap Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Ő bár emberi mivolta szerint a falvak és kisvárosok világában nevelkedett és ott ismerte meg a hétköznapok dolgos, emberi világát, tanítványi körétől kísérve végül felment a fővárosba, Jeruzsálembe. Népe ott tőle politikai fellépést várva messiáskirályként fogadta, de Ő az istentelen erőszakot saját szelídségével győzte le: erősebbnek bizonyult az erőseknél, hatalmasabbnak a hatalmaskodóknál. Önátadó életével Jézus olyan példát mutatott számunkra, amely az egyedüli lehetőség a mai világban is. A keresztény ember életigenlése a húsvét misztériumában gyökerezik. A nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati szertartásokon való részvétel által kerülhetünk közelebb a húsvéti hittitokhoz. Ennek liturgikus átélésére ezúton is hívom a Búzaszöm minden olvasóját: Dr. Thorday Attila, plébános Taizéi énekes imádság a fiatalok vezetésével, és lehetőség a húsvéti gyónás elvégzésére április 4-én, szombaton 17 órától. Vendég-pap: Pálfai Zoltán, egyetemi lelkész

2 2 MEGÚJULÓ EGYHÁZ Egyházmegyei lelkipásztori napok január én Domaszék-Zöldfáson Kiss Imre és Kondé Lajos püspöki helynökök meghívására immár harmadik alkalommal gyűltek össze a Szeged-Csanádi egyházmegye plébánosai és a közösségi életért tenni is akaró világi munkatársai, hogy egyes plébániák pozitív kezdeményezésiről hallhassunk, és ötleteket merítsünk belőlük. Első este a gödöllői plébános mutatta be a Váci egyházmegye megújulási törekvéseit. A szinte csak megszokásból létező és túlzottan nagy létszámú plébániai Képviselőtestületek helyett a váci megyéspüspök azt ajánlotta papjainak, hogy inkább 6 8 fős, de szívvel-lélekkel elkötelezett munkatársakból álló Képviselőtestületeket hozzon létre. E munkatársak számára többlépcsős képzést biztosít az egyházmegye, hogy képesek legyenek felismerni Isten minden emberre kiterjedő szándékát. Aki ugyanis Isten munkatársának tudja magát, az sokkal könnyebben tudja elfogadni feladatait. Igazi meglepetés volt számomra a második nap első előadóinak, a mendei plébános és munkatársainak beszámolója. Szinte hihetetlen adatokkal szolgáltak az egyházközségi élettel kapcsolatban. Elég említést tenni arról, hogy a 4300 fős település kb katolikus hívője 30 plébániai csoportban működik. Irigykedve, kétkedve hallgattam, hogy milyen rátermett, képzett munkatársak segítik a helyi plébános közösségépítő munkáját immár nyolc éve. A nehézségeket sem titkolták előlünk, de arról is tanúságot tettek, hogy kitartó munkával ezeken sikerül felül emelkedni. Csak ilyen összefogást látva képzelhető el, hogy olyan egyházmegyei találkozónak adtak helyszínt, ahol 3500 (!) hívőt láttak vendégül. Beszámolójukban kiemelték annak jelentőségét is, hogy kitűnő kapcsolatuk alakult ki az önkormányzattal; a két intézmény egymást kisegítve próbálja szebbé tenni a helyi lakosok életét. Az egyházközség például szociális munkával segíti az önkormányzatot, cserébe pedig az önkormányzat az egyház rendelkezésére bocsátja intézményeit, tárgyi eszközeit. Ilyen együttműködés gyümölcse az a 300 új munkahely is, amit a környéken hoztak létre. A szentesi plébánia beszámolójából az ott végzett karitatív és szociális munka ragadta meg figyelmemet: a helyi kórház ápolási osztályán látogatják a súlyos betegeket, a bérmálkozásra készülők pedig az otthonukban levő időseket látogatják. Döbbenetes volt arról is hallani, hogy a plébánián négy ifjúsági csoport működik, korcsoportokba rendeződve. A beszámolók tapasztalatát abban szűrtem le, hogy a fiatalokra is bátran bízhatunk megfelelő feladatot, hadd erősödjön meg bennük az a tudat, hogy ők is Isten munkatársai. A beszámolók után kiscsoportos beszélgetésre hívtak a szervezők. A 8-10 fős kiscsoportokban rövid bemutatkozás után mindenki elmondhatta saját egyházközségéből hozott tapasztalatát, különös tekintettel arra, hogy milyen próbálkozásokkal igyekeznek a helyi egyház megújulását szolgálni. Az élő és éltető egyház megtapasztalása miatt hálatelt szívvel és ötletekkel gazdagon tértünk haza, és elhatároztuk, hogy egy-kettőt a mi plébániánkon is megvalósíthatunk. Bauer Ferenc és Thorday Attila Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében! e szavakkal kezdődött Hamvazószerdán a húsvéti előkészületi időszak. A házszenteléskor osztott falinaptáron olvasottakkal megegyezően március 22-én, a vasárnapi szentmise keretében az idősek és betegek számára lehetőség nyílt a betegek kenetének felvétele. A szentség gyümölcsöző vétele érdekében mintegy harmincan a bűnbocsánat megtisztító fürdőjében is részesültek, vagyis szentgyónást végeztek az előző napok során. Az ünnepi hangulatot fokozta a tengerentúlról érkezett vendégpap, az amerikai Timothy atya, aki a szentkenetet magyarul, a szentmise záróáldását anyanyelvén adta. Képünkön a ministránsokkal az oltárszolgálat után kezet fog.

3 A PLÉBÁNIA KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGSÁGA A plébánia Képviselőtestületének február 13-i ülésének keretében elfogadásra került a 2008-as esztendő zárszámadása, és az új esztendő költségvetési tervezete (majd jóváhagyásra felterjesztettük a püspökségre). Egyúttal elköszöntünk azoktól a testületi tagoktól, akik a továbbiakban már nem tudnak vagy nem kívánnak részt venni az üléseken. Nekik a vasárnapi szentmise keretében is megköszöntük mindannyiunkért vállalt évtizedes szolgálatukat. Kivonat a Magyar Katolikus Püspöki Kar által kiadott Egyházközségi Képviselőtestületek (1993-ban elfogadott) Szabályzatából: A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik: tartósan az egyházközség területén laknak, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében, az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből (szentáldozáshoz járulhatnak) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik, 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek készek e feladat ellátására. A képviselői jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik. A fentiek alapján valamint az Egyházmegyei Körlevél 174/2009-es pontja szerint március 15-én, a vasárnapi szentmise után a templomban megválasztottuk Képviselőtestület tagjait. A hívek szavazatai szerint az alábbiak kaptak bizalmat: 3 Bauer Ferenc Kökörcsin u. 17. Csillag Józsefné Fehérpart u. 93. Kissné Kispéter Ágnes Fehérpart u. 10. Papdi Istvánné Gorkij u. 5. Bende Tünde Új élet u. 3. Fejes Ferenc Hasító u. 6. Lapu Zoltán Erdei Ferenc u. 51. Postáné Prágai Tünde Vasvári Pálu. 4. Bodó Jenő Bazsalikom u. 55. Fülöp Pálné Kökörcsin u. 4. Mayer István Kapisztrán u. 0. Szalainé Milasin Katalin Kecskés, Szabadkai út 34. Both Vilmos Raktár köz 8. Hell Istvánné Petőfi u. 16. Papdi Csaba Kecskés, Szabó János u. 4a Muskó Ferenc (póttag) Brigád köz 11.

4 4 SZENTMIHÁLYI UTCANEVEK E sorozatban lakóhelyünk utcaneveit ismertetjük, bemutatva azon személyeket, eszközöket vagy fogalmakat, amelyről elnevezésüket nyerték. 1. rész: Történelmi személyiségekről elnevezett utcáink Ajtony: Magyar törzsfő a XI. század elején, akinek szállásterülete a Maros mentén terült el. Bizáncban keresztelkedett meg, és ennek megfelelően az uralma alá eső területen bizánci térítés folyt. Miután nyíltan szembeszállt a törvényes királlyal, 1028 körül Szent István sereget küldött ellene Csanád vezérlete alatt. Az ütközetben Ajtony életét vesztette. Az egykori szállásterületéből szervezték meg a csanádi egyházmegyét, amelynek első püspöke Szent Gellért lett. Álmos: Árpád fejedelem apja. A történészek máig vitatkoznak azon, hogy vajon ő volt-e a Magyar Törzsszövetség első fejedelme, vagy ezt a pozíciót fia, Árpád kapta-e meg elsőként. Az utóbbi mellett érvként hozzák fel, hogy Árpádról nevezték el az első magyar uralkodó nemzetségünket (Árpád-házi királyok). A másik elmélet szerint viszont Álmos valószínűleg még a honfoglalás előtt rituális gyilkosságnak esett áldozatul, amelyet csak a szakrális fejedelem ellen követtek el például más népektől elszenvedett vereség esetén. Egyes régészek szerint a mai Szlovákia területén megtalált honfoglalás-korabeli vezéri sír magának Álmosnak a nyughelye lehetett. Kapisztrán Szent János: Itáliai születésű pap, pápai követ ban született Capestrano-ban (innen a Kapisztrán név). Kezdetben világi életet élt, majd 30 évesen, 1416-ban belépett a ferences rendbe. Ettől kezdve erőteljes prédikációs tevékenységet folytatott a különböző bűnök, például az uzsorakamat ellen, de inkvizícós tevékenységet is folytatott az eretnekséggel szemben. A pápák két évtizeddel később sűrűn küldték Európa valamely részére követi megbízással ban a pápa Németországba küldte, hogy sereget gyűjtsön az oszmán törökök ellen, majd onnan 1455-ben érkezett Magyarországra. Itt 1456-ban a pápától azt az utasítás kapta, hogy hirdessen keresztes hadjáratott a törökök ellen. Ezután az összegyűjtött keresztes sereggel feltehetően az 1990 óta róla elnevezett főútunkon haladva dél felé Hunyadi János segítségére sietett Nándorfehérvár alá. A kivívott diadal után Hunyadihoz hasonlóan a tomboló pestisjárványnak esett áldozatául, még 1456-ban ben emelték a szentek sorába. Koppány: a X. század egyik törzsfője. Géza fejedelem Szent István király apja halála után az ősi magyar öröklési szokásnak megfelelően (miszerint a legidősebb férficsaládtag örökölt, nem pedig az elsőszülött) ő került volna a fejedelmi székbe, és Istvánnal nyíltan szembefordulva magának követelte azt. Ez a szembenállás nyílt összeütközéshez vezetett István és Koppány között 997-ben. István mellett ekkor már nyugati lovagok is álltak (ők feleségének Boldog Gizellának a kíséretében érkeztek az országba), akik segítségével legyőzte Koppány seregét. Majd a monda szerint magát Koppányt felnégyeltek, s az uralma alatt álló Somogyi területeket Szent István a (pannonhalmi) Szent Márton apátságnak adományozta. Könyves Kálmán: Magyar király között. Szent László király unokaöccse. Gyermekkorában papi pályára szánták, ezért iskolába járatták. Ennek köszönhetően kiemelkedő műveltségre tett szert, és innen ered a Könyves melléknév. A Képes Krónikában ezt írták róla: Jelentéktelen külsejű ember volt, de ravasz, tanulékony, borzas, szőrös, félszemű, púpos, sánta és hebegő. Ez az egyértelmű túlzás II. (Vak) Béla uralkodása alatt kerülhetett lejegyzésre. Kálmán király vakíttatta meg Bélát és apját Álmost, aki igyekezett tőle megszerezni a trónt. Ezért később Vak Béla és környezete igyekezhetett befeketíteni az egykori királyt. Ennek fényében a külsejére vonatkozó leírást nem tarthatjuk hitelesnek, de az idézett szövegrészből is kiderül, hogy kivételes szellemi tulajdonságok birtokában lévő uralkodó volt. A trónon fia, II. István követte. Papp Róbert (Hasító utca) KARITÁSZ-HÍREK A Karitász-csoport legnépszerűbb tevékenysége a használtruha-börze. A következő alkalmakat április 25 illetve május 23-én, szombat 9-11 óra közöttre tervezzük a templomkertben, amikor azokat várjuk, akik szívesen válogatnak a felkínált ruhaneműkből. Az elvitt ruhákért valami jelképes összeget kérünk felajánlani. A dobozba elhelyezett pénzből más rászorultakat fogunk megsegíteni. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának segítő feladatokat a karitász-csoport keretében, pl. segítenek a ruhabörze előkészítésében és megvalósításában. Még két lehetőségre is felhívjuk a szentmihályiak figyelmét: egyik a banki kölcsönfelvétellel pórul járt testvéreinknek, a másik azoknak szól, akik közüzemi díjaikat nehézkesen képesek kifizetni. A Tabán Családsegítő Szolgálat adósságkezelései tanácsadásáról, valamint a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz benyújtható támogatási kérelemről tájékoztatást tud adni Mayer Istvánné, a plébániai karitász-csoport vezetője a 30/ telefonszámon. Mayer Istvánné Kati

5 5 HITOKTATÁS A gyerekek hitoktatása jelenleg az alábbi rend szerint történik: óvodásoknak: hétfő tól az óvodában 1 2. osztály: vasárnap a szentmise után. 3. osztály: hétfő 5. tanóra az iskolában 4. osztály: hétfő 6. tanóra az iskolában 5 6. osztály: hétfő kor a plébánián 7. osztály: hétfő kor a plébánián 8. osztály: kedd kor a plébánián Szeretettel várjuk azon gyerekeket is, akik Szegedre járnak iskolába. Mivel a Szegeden tanulóknak nem alkalmasak a fenti időpontok (hiszen később érnek haza), szerdán délután is jöhetnek, de ehhez előzetes egyeztetés szükséges. Szeretnénk ugyanis, hogy életkoruknak megfelelő vallási ismerethez jussanak, majd az elköteleződés különböző fázisaiban a keresztény beavatás szentségeihez (keresztség, szentáldozás, bérmálás) járuljanak. A családok igényeinek megfelelően a szeptemberben beindított napközis foglalkozások februártól minden tanítási napra kibővültek. Tehát délutánonként tanulószobai foglalkozást, alkalmasint korrepetálást tartunk a plébániához tartozó Közösségi Házban, amelyre minden szentmihályi gyereket szeretettel fogadunk, hogy segítséget kapjanak a tanuláshoz. A hamvazószerda előtti szombaton a hittanosok egy csoportja farsangi mulatságot tartott Alkalmanként szombat délután játszóházas foglalkozást is szervezünk, hogy a különböző iskolákba járó gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk megismerni egymást. Május 2-án, szombaton például a másnapi Anyák napjára ajándékokat fogunk készíteni a délutáni kézműves foglalkozás keretében. Szalai István és Milasin Katalin hitoktatók SAKKÉLET A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Ez év februárjában sakk-klubot indítottunk a Közösségi Házban. Csütörtökönként a délutáni tanulószoba után óra között várjuk a sakkozni szeretőket (gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket is), hogy élvezzék e szép játékot. A kéthetente megtartott játékos délutánokon sok olyan gyerek is érdeklődött a harcászat e formája iránt, akik még nem ismerik. Ezért április 14-től, keddenként 16 órától sakk-tanfolyamot indítunk kezdőknek, melyen fokozatosan tanítjuk meg a jelölteket az első lépésektől a mattig. Nem az a célunk, hogy bajnokokat neveljünk (habár sose tudni...), hanem hogy lehetőséget adjunk a barátkozásra. A játékon keresztül megtanítjuk a gyerekeket előrelátóan gondolkodni, méltósággal elviselni a vereséget (hiszen az élet sem csak habos torta) és a győzelmet is (bizony néha ez a nehezebb...) Március 28-án sakktornát hirdettünk 1 8. osztályos gyerekek számára. Erre heten jelentkeztek, és csak azért nem többen, mert sok iskolában ez tanítási nap volt. A kiélezett küzdelemben a következő sorrend alakult ki: 1. hely holtversenyben Holecska Dávid és Bauer József, 3. Kis Levente, 4. Tombácz Zsolt, 5. Kis Máté, 6. Kasza Bence, 7. Bodó Andris. Minden résztvevő szerény ajándékkal tért haza. A verseny után a versenyzők szimultán meccsen mérhették össze erejüket egy igazi sakkozóval Nyőgér Istvánnal, a Maróczy Géza SE tagjával. A versenyzők erőnlétéről Buczkó István borsós ragulevese és palacsintái gondoskodtak. Arra a kérdésükre, hogy ugye lesz még ilyen?, a válasz: Igen! Nemcsak sakkban, malmozásban, asztaliteniszben... Nem feledkeztünk meg a métáról sem, amiből országos bajnokságra készülhetünk Budapesten.

6 6 HISTORIA DOMUS (1.) Már többször felmerült az az ötlet, hogy a plébániánk Historia Domus-át fel lehetne dolgozni és a legfontosabb, legérdekesebb eseményeket, történteket közölhetnénk itt, a Búzaszömben. Most ez megvalósult. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt én tehetem meg, persze csupán a teljesség igénye nélkül. Fiatalként olyan eseményekről olvashatok, amelyekről soha nem is hallottam, de biztos vagyok benne, hogy más szentmihályi lakosok is így lesznek sok általam említett eseménnyel, érdekességgel kapcsolatban. Remélhetőleg ez a cikk egy 6 részes sorozat része lesz, így több lapszámon keresztül is lehet majd olvasni plébániánk történetét. De mi is az a Historia Domus? Latin jelentése háztörténet. Az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, amely a plébániák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a plébános illetve a házfőnök feladata. Ezek nyelve a korai időszakban a latin volt. Ezt az írást még falunk első plébánosa, Gímes Gyula atya kezdte el írni vagy íratni, hiszen azt nem tudom, hogy ő írta-e vagy valaki más vezette-e, de mindenesetre gyöngybetűvel, nagy részletességgel van írva ez az első rész. Az első oldalakon Szentmihálytelek múltjával (történelmével, a paprikatermesztés kialakulásával és annak jelentőségével, a falu mezőgazdaságával, egyházi hovatartozásának történetével) ismerkedhetünk meg. Itt olvashatunk egy a számomra is igen nagy érdekességről, a Maty-éri hídra épült Nepomuki Szent János szoborról, amely valószínűleg még a XVIII. században készült, és a falu egyetlen műemléke mindmáig, amelyet az 1879-es Nagyárvíz idején a helyiek mentettek meg a pusztulástól. Régi idők óta a szeged-alsóvárosi plébániához tartozott Szentmihálytelek, mint annak szerves része. A ferences atyák végezték a lelki gondozást. Először még az öreg-iskolában tartották a szentmiséket, az oltárkép már ekkor ott volt. Ezt a templomunkban most is látható oltárképet Balogh Margit, szegedi művésznő készítette el még 1905-ben. Többször felmerült egyébként a lecserélése, mivel sokan túl sötétnek találták a képet, de még sokáig ez a kép maradhatott a kápolna éke, amelyet a későbbiekben, az új iskolában építettek fel. Ezt a kápolnafülkét szept. 27-én áldotta meg egy ferences plébános. A legtöbbet a templomépítés vágyáról, megvalósulásának nehézségeiről olvashatunk. A mintegy kétezer római katolikus hívőben már a korai időben megfogalmazódott a templomépítés vágya, valamint az, hogy a falunak saját papja legyen, így végre önálló lelkészség lehetett volna Szentmihályon ban a hívek közül Horváth István és társai kérvényt is nyújtottak be ez ügyben a ferences rendfőnökhöz. A püspök még ez évben körlevelet küldött ki az egyházmegye káplánjaihoz, pályáztatva őket az újonnan alapított plébániák betöltésére. Hozzánk Gímes Gyula atya jelentkezett, amelyet a püspök el is fogadott. Ezután alakult meg falunkban az első Alsóvárostól függetlenül működő egyházközösség, melynek világi elnöke Berta Sándor lett. Azzal a tervvel jött ki Szentmihálytelekre Gímes Gyula lelkész 1948-ban, hogy idővel templomot épít a híveknek. Ennek azonban több akadálya is volt, annak ellenére, hogy Pálfy Budinszky Endre főmérnök már korábban kijelölte a templom leendő helyét egy nagy tér közepén, a mai futballpálya területén. Ilyen akadály volt pl. az építőanyag beszerzésének nehézsége, de legfőképpen a pénzhiány. Nagy port kavart annak idején az ún. Megyesi-ügy, amelyről a Historia Domus leírásában illetve korabeli újságcikkekben olvashatunk. Ezek szerint Gímes atya Megyesi Pál, operaénekesnek adott forintnyi kölcsönt, amit a mihályteleki hívek a templomépítésre gyűjtöttek össze. A plébános azzal a céllal tette ezt, hogy Megyesi fektesse azt majd be külföldön, illetve a tenorista azt is megígérte, hogy itthon és majd külföldön is gyűjtést rendez a templomépítés javára. A külföldi út nem valósult meg, a pénz elveszett, egy részét a plébános visszakapta. Megyesi ellen polgári per is indult, de mindenestre a templom építése csak álom maradt február 26-án a püspök úr valószínűleg ezen ügy miatt mentette fel a plébánost az állásából, de aztán kénytelen volt visszahelyezni őt, mert másvalaki kinevezéséhez az Állami Egyházügyi Hivatal helyi megbízottjának is kellett volna a hozzájárulása, amit az megtagadott. Bende Tünde Aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust vallotta Szent Jeromos. Nekünk, felnőtteknek is szükségünk van hitismereteink elmélyítésére. A Bibliát közösségben olvasva elődeink hitbeli zarándokútját folytatjuk. Február 2-án az egyház a Szűzanyát mint Gyertyaszentelő Boldogasszonyt ünnepli. Ehhez kapcsolódóan a vasárnapi szentmisén szenteltvízzel meghintettük azokat a gyertyákat, amiket a hívek abból a célból hoztak, hogy Isten imádására segítse őket. Ezt követően Szűz Mária lourdes-i csodás megjelenésére és gyógyításaira emlékezve az asszonyok 9 napon át imádkozni gyűltek össze a templomban.

7 7 ÁRVÍZI EMLÉKNAPON VETTÜNK RÉSZT Felejthetetlen napot töltöttünk március 14-én szombaton a Dóm téren a Szeged-Belvárosi Plébánia és a szegedi cserkészek által megszervezett V. Árvízi Emléknapon. A rendezvénysorozattal a 130 évvel ezelőtti szegedi Élő csocsó árvízre emlékeztek. Az első megemlékezésre 2005-ben került sor, az akkori 125. évforduló alkalmából. Azóta minden évben töretlenül megrendezik a programsorozatot. Cserkész-kovács március 12-én hajnali 2 órakor betört a Tisza. Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította a gátat és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. A várost elnyelte az ár, belső és külső területén holdnyi terület került víz alá. A több méter magas víz csak három hónap múlva, a szivattyúzások segítségével kezdett apadni ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Az épen maradt házak leginkább a belváros kőépületei voltak. Mintegy ember vált hajléktalanná. Elődeink az egész várost újjá építették sok segítséggel, példamutató együttműködéssel. Erre a nagyszerű eseményre emlékezik és állít elénk példát az Árvízi Emléknap. A Dóm teret elöntötte a Tisza Maroknyi kis csapatunk fél 10-kor gyülekezett a Szent Mihály Plébánia előtt, hogy 10 órára az ünnepélyes megnyitóra és zászlófelvonulásra mi is odaérjünk. Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök köszöntött bennünket. Azt mondta: Az 1879-es nagy árvíz emléknapján és mindnyájunk életében az összefogás és az egymásra figyelés a fontos, és ezt már gyerekkorban meg kell tanulni. A megnyitón szép és kedves szavaival Gyulay Endre, a szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke is szólt hozzánk. Majd a cserkészköszöntő után megkezdődtek a programok: mesemondás és meseerdő, cserkészjátékok, nyomozójáték, ügyességi játékok, kézműveskedés, lovaglás, íjászat, teaház, tejbár, élő-csocsó kupa, kovácsműhely, városvetélkedő, kalácssütés, főzőverseny, valamint a vállalkozó szelleműek még a Dóm tornyába is felmehettek. Talán mondanom sem kell: mi is felmentünk. Nekünk (lányoknak) a legjobban a kézműves sátor tetszett, ahol lehetett gyöngyöt fűzni, kerámiát festeni, gyertyát önteni, só-liszt gyurmázni, tojást festeni, bábot készíteni, stb. A kisebb fiúknak az íjászat, a nagyobb fiúknak pedig a Boszorkányszigeten megrendezett ügyességi vetélkedő tetszett. Fafaragó művésznő Teddy-maci műtétje Okos dolgokat is tanulhattunk, például a Teddy-maci kórházban, ahol orvostanhallgatók mutatták meg, hogyan kell helyesen fogat mosni, sérültet lélegeztetni, de a beteg Teddymacit meg is lehetett műteni. A Dóm-téren csónakázni is lehet? A Dóm tér közepén a Tisza kanyargott, benne halakkal és egy kis híd ívelt át rajta. A pici gyermekek csónakázhattak is benne. Ebédidőben virslit kaptunk mustárral, kenyérrel, a teából, kakaóból pedig egész nap mindenki annyit fogyasztott, amennyi belé fért. Délután 18 órakor istentiszteleten vehettünk részt, majd az eseményeket tábortűz és a zászló levonása zárta. Az egész napos programon nagyon jól éreztük magunkat, és már előre várjuk a jövőre megrendezésre kerülő VI. Árvízi Emléknapot. Postáné Prágai Tünde

8 8 HÁZASSÁGRA KÉSZÜLŐK FIGYELEM! Kedves Jegyespár! Készültök a házasságra. Ez nagyszerű! Veletek örvendünk mi is, akik az élet pártján állunk. Bár sok elrontott, felbomlott házasságot láttok magatok körül, az ismerősök körében, ám ez ne bénítson le benneteket! Ugye hiszitek, hogy a tietek nem ilyen lesz? De mit tesztek ennek érdekében? A hivatásotokra, szakmátokra egy-két évtizeden át tanultok. Szeretnétek a házasságra is tudatosan, felelősen készülni? Ebben segíthet nektek is a Jegyes Hétvége. A Házas Hétvége Katolikus Lelkiségi Mozgalom immár 25 éve működik hazánkban, és egyházi vezetőink elismeréssel illetik a házasságok megőrzése érdekében kifejtett tevékenységét. Közel 10 éve kidolgoztunk egy intenzív hétvégi programot, melyben egy pap és két házaspár osztja meg párkapcsolati tapasztalatait a házasságra készülők számára. Nem (ki)oktatni szeretnénk benneteket, hanem együtt megélt tapasztalatunkból néhány ötletet, gondolatot átadni, amelyek mentén ti ketten átgondolhatjátok kapcsolatotokat, jövőtöket! Egész életre, a következő félévszázadra szóló döntést készültök meghozni. Áldozzatok hát rá egy hétvégét, amit végülis egymásnak ajándékoztok! Idén május 8 10-én (bentlakásos) hétvégére hívunk a plébániai Közösségi Házba. Mivel a program egymásra épülő 12 téma feldolgozásából áll, ezért elengedhetetlen, hogy péntek délutántól vasárnap délutánig mindketten részt tudjatok venni. Érdeklődni, jelentkezni lehet mihamarabb a plébánosnál. Thorday Attila Nagyheti szertartások Nagycsütörtök utolsó vacsora miséje 18 óra Nagypéntek csonkamise 18 óra Nagyszombat 20 óra Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise 9 óra utána feltámadási körmenet. Január: Február: Március: Anyakönyvi hírek december március ELHUNYTAK Bálint Lajosné Bóka Irén Erdélyi Albert Császár Putyi Zoltán Vőneki József Májusi litánia a szentmisék előtt fél órával vasárnap 8.30-kor, kedd és szerda kor. Zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra május végén a pünkösdi búcsú alkalmából. Érdeklődni és jelentkezni a sekrestyében, a vasárnapi szentmisék után lehet. Szerda esténként felnőttek találkoznak a plébánia Közösségi Házában Kéthetente a bibliaóra keretében az ószövetségi Szentírás sokatmondó történeteit tanulmányozzuk, hogy az üdvösségünk történetét munkáló Istenről minél többet felfedezzünk. A kéthetente hirdetett filmklub lehetőséget ad elbeszélgetni hitbeli, erkölcsi kérdésekről. Úton-útfélen Nyári tábor évesek részére Időpont: július Helyszín: Vámosmikola (a Börzsöny hegységben) Téma: Szent Pál élete Érdeklődni Bauer Annamáriánál (Mobil.: ) A szentmisék rendje: Vasárnap 9 órakor hétköznap általában kedd és szerda: 18 óra Az aktuális miserend és más hirdetések a vasárnapi szentmise után kerülnek ki a templomtorony alatt levő hirdetőtáblára ott egész hét során olvasható). A plébános távollétében a temetéssel, harangozással kapcsolatban bizalommal keressék Fejes Ferencet a Hasító u. 6 szám alatt vagy telefonon: 20/ , aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik temetés végzésére és áldoztatásra. Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítője. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelős kiadó: Dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szorongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak düh, és

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 6. szám (40. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. június MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! A Szentatya beszéde az ad limina látogatásra Rómába érkezett

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben