A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE"

Átírás

1 A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele VI. évfolyam 2009 Húsvét A HÚSVÉT BIBLIAI GYÖKERE Történelmi tény, hogy a keresztény időszámításunk előtti 13. században néhány nomád törzs elhagyta az egyiptomi nagykultúra határmezsgyéjét, hogy ismeretlen tájak fele vegye útját. Egy bizonyos Mózes állt az élükre, aki az Ábrahámnak, mint közös ősatyjuknak adott isteni ígéret fokozatos megvalósulását tapasztalta. Az ígéretnek megfelelően egyrészt Ábrahám, Izsák és Jákob fiai már megsokasodtak, másrészt eljönni látszott az ideje annak, hogy saját földjükön telepedjenek le, és munkájuk termését maguk élvezzék. Aki Mózes felhívására azon a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte napján nekiindult az ismeretlenbe vezető útnak, az megtapasztalhatta Isten gondviselő csodajeleit. Indulásuk előtt még nagycsaládonként elfogyasztották a legszebb bárányt, majd nekiindultak a hitből fakadó zarándoklatnak. Az emberöltőn át húzódó sivatagi vándorlás közben váltak egységes néppé. Az Egyiptomból való szabadulás csodálatos élményt nyújtott Izrael fiai számára, és ezért évről évre megünnepelték a húsvétot. Korábban ez csak a legelőváltás ünnepe volt, ám attól a felejthetetlen történelmi éjszakától kezdve az Úristen szabadító átvonulásának emlékezete lett. Amikor a názáreti Jézus, akik Krisztusnak vallunk, tanítványi körével azon a bizonyos éjszakán a húsvétot megülte, a korábbi hagyomány folyamába lépett. A teremtő és gondviselő Isten jótéteményeiért hálát adva népük történelmi szokásait folytatva bárányhúst, keserűsalátát és kenyeret ettek, valamint bort ittak Mégis, valami minőségileg új történt: Jézus önmagát adta az eledelben és az italban, mert tudta, hogy immár eljött az Ő órája. Neki, mint igazi húsvéti Báránynak kell átmennie a szolgaság földjéről az ígéret földjére, vagyis a rá váró szenvedések sivatagán át evilágból hamarosan visszatér mennyei Atyjához. Őáltala nyerünk örök életet, aki maga Isten Báránya, ugyanakkor népének Pásztora; Őáltala, aki nem csak utat mutat, hanem maga az Út; Őáltala, aki nem csak igazságokat tanít, hanem maga a megtestesült Igazság; Őáltala, aki nemcsak életet ad, hanem maga az Élet teljessége; Őáltala, aki maga a Kapu, lépünk be az örök életbe. Ezt ünnepeljük tehát húsvétkor, mi, akik Krisztus követőinek, s így az Egyház tagjainak valljuk magunkat. Íme, üdvösségünk szent titka! Immár mögöttünk van a 40 napos lelki előkészület ideje, a nagyböjti időszak. Péntekenként Jézus értünk vállalt keresztútjára léphettünk, hogy énekelve, imádkozva átéljük, amit szeretetből értünk vállalt. Virágvasárnap Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Ő bár emberi mivolta szerint a falvak és kisvárosok világában nevelkedett és ott ismerte meg a hétköznapok dolgos, emberi világát, tanítványi körétől kísérve végül felment a fővárosba, Jeruzsálembe. Népe ott tőle politikai fellépést várva messiáskirályként fogadta, de Ő az istentelen erőszakot saját szelídségével győzte le: erősebbnek bizonyult az erőseknél, hatalmasabbnak a hatalmaskodóknál. Önátadó életével Jézus olyan példát mutatott számunkra, amely az egyedüli lehetőség a mai világban is. A keresztény ember életigenlése a húsvét misztériumában gyökerezik. A nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati szertartásokon való részvétel által kerülhetünk közelebb a húsvéti hittitokhoz. Ennek liturgikus átélésére ezúton is hívom a Búzaszöm minden olvasóját: Dr. Thorday Attila, plébános Taizéi énekes imádság a fiatalok vezetésével, és lehetőség a húsvéti gyónás elvégzésére április 4-én, szombaton 17 órától. Vendég-pap: Pálfai Zoltán, egyetemi lelkész

2 2 MEGÚJULÓ EGYHÁZ Egyházmegyei lelkipásztori napok január én Domaszék-Zöldfáson Kiss Imre és Kondé Lajos püspöki helynökök meghívására immár harmadik alkalommal gyűltek össze a Szeged-Csanádi egyházmegye plébánosai és a közösségi életért tenni is akaró világi munkatársai, hogy egyes plébániák pozitív kezdeményezésiről hallhassunk, és ötleteket merítsünk belőlük. Első este a gödöllői plébános mutatta be a Váci egyházmegye megújulási törekvéseit. A szinte csak megszokásból létező és túlzottan nagy létszámú plébániai Képviselőtestületek helyett a váci megyéspüspök azt ajánlotta papjainak, hogy inkább 6 8 fős, de szívvel-lélekkel elkötelezett munkatársakból álló Képviselőtestületeket hozzon létre. E munkatársak számára többlépcsős képzést biztosít az egyházmegye, hogy képesek legyenek felismerni Isten minden emberre kiterjedő szándékát. Aki ugyanis Isten munkatársának tudja magát, az sokkal könnyebben tudja elfogadni feladatait. Igazi meglepetés volt számomra a második nap első előadóinak, a mendei plébános és munkatársainak beszámolója. Szinte hihetetlen adatokkal szolgáltak az egyházközségi élettel kapcsolatban. Elég említést tenni arról, hogy a 4300 fős település kb katolikus hívője 30 plébániai csoportban működik. Irigykedve, kétkedve hallgattam, hogy milyen rátermett, képzett munkatársak segítik a helyi plébános közösségépítő munkáját immár nyolc éve. A nehézségeket sem titkolták előlünk, de arról is tanúságot tettek, hogy kitartó munkával ezeken sikerül felül emelkedni. Csak ilyen összefogást látva képzelhető el, hogy olyan egyházmegyei találkozónak adtak helyszínt, ahol 3500 (!) hívőt láttak vendégül. Beszámolójukban kiemelték annak jelentőségét is, hogy kitűnő kapcsolatuk alakult ki az önkormányzattal; a két intézmény egymást kisegítve próbálja szebbé tenni a helyi lakosok életét. Az egyházközség például szociális munkával segíti az önkormányzatot, cserébe pedig az önkormányzat az egyház rendelkezésére bocsátja intézményeit, tárgyi eszközeit. Ilyen együttműködés gyümölcse az a 300 új munkahely is, amit a környéken hoztak létre. A szentesi plébánia beszámolójából az ott végzett karitatív és szociális munka ragadta meg figyelmemet: a helyi kórház ápolási osztályán látogatják a súlyos betegeket, a bérmálkozásra készülők pedig az otthonukban levő időseket látogatják. Döbbenetes volt arról is hallani, hogy a plébánián négy ifjúsági csoport működik, korcsoportokba rendeződve. A beszámolók tapasztalatát abban szűrtem le, hogy a fiatalokra is bátran bízhatunk megfelelő feladatot, hadd erősödjön meg bennük az a tudat, hogy ők is Isten munkatársai. A beszámolók után kiscsoportos beszélgetésre hívtak a szervezők. A 8-10 fős kiscsoportokban rövid bemutatkozás után mindenki elmondhatta saját egyházközségéből hozott tapasztalatát, különös tekintettel arra, hogy milyen próbálkozásokkal igyekeznek a helyi egyház megújulását szolgálni. Az élő és éltető egyház megtapasztalása miatt hálatelt szívvel és ötletekkel gazdagon tértünk haza, és elhatároztuk, hogy egy-kettőt a mi plébániánkon is megvalósíthatunk. Bauer Ferenc és Thorday Attila Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében! e szavakkal kezdődött Hamvazószerdán a húsvéti előkészületi időszak. A házszenteléskor osztott falinaptáron olvasottakkal megegyezően március 22-én, a vasárnapi szentmise keretében az idősek és betegek számára lehetőség nyílt a betegek kenetének felvétele. A szentség gyümölcsöző vétele érdekében mintegy harmincan a bűnbocsánat megtisztító fürdőjében is részesültek, vagyis szentgyónást végeztek az előző napok során. Az ünnepi hangulatot fokozta a tengerentúlról érkezett vendégpap, az amerikai Timothy atya, aki a szentkenetet magyarul, a szentmise záróáldását anyanyelvén adta. Képünkön a ministránsokkal az oltárszolgálat után kezet fog.

3 A PLÉBÁNIA KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGSÁGA A plébánia Képviselőtestületének február 13-i ülésének keretében elfogadásra került a 2008-as esztendő zárszámadása, és az új esztendő költségvetési tervezete (majd jóváhagyásra felterjesztettük a püspökségre). Egyúttal elköszöntünk azoktól a testületi tagoktól, akik a továbbiakban már nem tudnak vagy nem kívánnak részt venni az üléseken. Nekik a vasárnapi szentmise keretében is megköszöntük mindannyiunkért vállalt évtizedes szolgálatukat. Kivonat a Magyar Katolikus Püspöki Kar által kiadott Egyházközségi Képviselőtestületek (1993-ban elfogadott) Szabályzatából: A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik: tartósan az egyházközség területén laknak, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében, az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből (szentáldozáshoz járulhatnak) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik, 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek készek e feladat ellátására. A képviselői jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik. A fentiek alapján valamint az Egyházmegyei Körlevél 174/2009-es pontja szerint március 15-én, a vasárnapi szentmise után a templomban megválasztottuk Képviselőtestület tagjait. A hívek szavazatai szerint az alábbiak kaptak bizalmat: 3 Bauer Ferenc Kökörcsin u. 17. Csillag Józsefné Fehérpart u. 93. Kissné Kispéter Ágnes Fehérpart u. 10. Papdi Istvánné Gorkij u. 5. Bende Tünde Új élet u. 3. Fejes Ferenc Hasító u. 6. Lapu Zoltán Erdei Ferenc u. 51. Postáné Prágai Tünde Vasvári Pálu. 4. Bodó Jenő Bazsalikom u. 55. Fülöp Pálné Kökörcsin u. 4. Mayer István Kapisztrán u. 0. Szalainé Milasin Katalin Kecskés, Szabadkai út 34. Both Vilmos Raktár köz 8. Hell Istvánné Petőfi u. 16. Papdi Csaba Kecskés, Szabó János u. 4a Muskó Ferenc (póttag) Brigád köz 11.

4 4 SZENTMIHÁLYI UTCANEVEK E sorozatban lakóhelyünk utcaneveit ismertetjük, bemutatva azon személyeket, eszközöket vagy fogalmakat, amelyről elnevezésüket nyerték. 1. rész: Történelmi személyiségekről elnevezett utcáink Ajtony: Magyar törzsfő a XI. század elején, akinek szállásterülete a Maros mentén terült el. Bizáncban keresztelkedett meg, és ennek megfelelően az uralma alá eső területen bizánci térítés folyt. Miután nyíltan szembeszállt a törvényes királlyal, 1028 körül Szent István sereget küldött ellene Csanád vezérlete alatt. Az ütközetben Ajtony életét vesztette. Az egykori szállásterületéből szervezték meg a csanádi egyházmegyét, amelynek első püspöke Szent Gellért lett. Álmos: Árpád fejedelem apja. A történészek máig vitatkoznak azon, hogy vajon ő volt-e a Magyar Törzsszövetség első fejedelme, vagy ezt a pozíciót fia, Árpád kapta-e meg elsőként. Az utóbbi mellett érvként hozzák fel, hogy Árpádról nevezték el az első magyar uralkodó nemzetségünket (Árpád-házi királyok). A másik elmélet szerint viszont Álmos valószínűleg még a honfoglalás előtt rituális gyilkosságnak esett áldozatul, amelyet csak a szakrális fejedelem ellen követtek el például más népektől elszenvedett vereség esetén. Egyes régészek szerint a mai Szlovákia területén megtalált honfoglalás-korabeli vezéri sír magának Álmosnak a nyughelye lehetett. Kapisztrán Szent János: Itáliai születésű pap, pápai követ ban született Capestrano-ban (innen a Kapisztrán név). Kezdetben világi életet élt, majd 30 évesen, 1416-ban belépett a ferences rendbe. Ettől kezdve erőteljes prédikációs tevékenységet folytatott a különböző bűnök, például az uzsorakamat ellen, de inkvizícós tevékenységet is folytatott az eretnekséggel szemben. A pápák két évtizeddel később sűrűn küldték Európa valamely részére követi megbízással ban a pápa Németországba küldte, hogy sereget gyűjtsön az oszmán törökök ellen, majd onnan 1455-ben érkezett Magyarországra. Itt 1456-ban a pápától azt az utasítás kapta, hogy hirdessen keresztes hadjáratott a törökök ellen. Ezután az összegyűjtött keresztes sereggel feltehetően az 1990 óta róla elnevezett főútunkon haladva dél felé Hunyadi János segítségére sietett Nándorfehérvár alá. A kivívott diadal után Hunyadihoz hasonlóan a tomboló pestisjárványnak esett áldozatául, még 1456-ban ben emelték a szentek sorába. Koppány: a X. század egyik törzsfője. Géza fejedelem Szent István király apja halála után az ősi magyar öröklési szokásnak megfelelően (miszerint a legidősebb férficsaládtag örökölt, nem pedig az elsőszülött) ő került volna a fejedelmi székbe, és Istvánnal nyíltan szembefordulva magának követelte azt. Ez a szembenállás nyílt összeütközéshez vezetett István és Koppány között 997-ben. István mellett ekkor már nyugati lovagok is álltak (ők feleségének Boldog Gizellának a kíséretében érkeztek az országba), akik segítségével legyőzte Koppány seregét. Majd a monda szerint magát Koppányt felnégyeltek, s az uralma alatt álló Somogyi területeket Szent István a (pannonhalmi) Szent Márton apátságnak adományozta. Könyves Kálmán: Magyar király között. Szent László király unokaöccse. Gyermekkorában papi pályára szánták, ezért iskolába járatták. Ennek köszönhetően kiemelkedő műveltségre tett szert, és innen ered a Könyves melléknév. A Képes Krónikában ezt írták róla: Jelentéktelen külsejű ember volt, de ravasz, tanulékony, borzas, szőrös, félszemű, púpos, sánta és hebegő. Ez az egyértelmű túlzás II. (Vak) Béla uralkodása alatt kerülhetett lejegyzésre. Kálmán király vakíttatta meg Bélát és apját Álmost, aki igyekezett tőle megszerezni a trónt. Ezért később Vak Béla és környezete igyekezhetett befeketíteni az egykori királyt. Ennek fényében a külsejére vonatkozó leírást nem tarthatjuk hitelesnek, de az idézett szövegrészből is kiderül, hogy kivételes szellemi tulajdonságok birtokában lévő uralkodó volt. A trónon fia, II. István követte. Papp Róbert (Hasító utca) KARITÁSZ-HÍREK A Karitász-csoport legnépszerűbb tevékenysége a használtruha-börze. A következő alkalmakat április 25 illetve május 23-én, szombat 9-11 óra közöttre tervezzük a templomkertben, amikor azokat várjuk, akik szívesen válogatnak a felkínált ruhaneműkből. Az elvitt ruhákért valami jelképes összeget kérünk felajánlani. A dobozba elhelyezett pénzből más rászorultakat fogunk megsegíteni. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának segítő feladatokat a karitász-csoport keretében, pl. segítenek a ruhabörze előkészítésében és megvalósításában. Még két lehetőségre is felhívjuk a szentmihályiak figyelmét: egyik a banki kölcsönfelvétellel pórul járt testvéreinknek, a másik azoknak szól, akik közüzemi díjaikat nehézkesen képesek kifizetni. A Tabán Családsegítő Szolgálat adósságkezelései tanácsadásáról, valamint a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz benyújtható támogatási kérelemről tájékoztatást tud adni Mayer Istvánné, a plébániai karitász-csoport vezetője a 30/ telefonszámon. Mayer Istvánné Kati

5 5 HITOKTATÁS A gyerekek hitoktatása jelenleg az alábbi rend szerint történik: óvodásoknak: hétfő tól az óvodában 1 2. osztály: vasárnap a szentmise után. 3. osztály: hétfő 5. tanóra az iskolában 4. osztály: hétfő 6. tanóra az iskolában 5 6. osztály: hétfő kor a plébánián 7. osztály: hétfő kor a plébánián 8. osztály: kedd kor a plébánián Szeretettel várjuk azon gyerekeket is, akik Szegedre járnak iskolába. Mivel a Szegeden tanulóknak nem alkalmasak a fenti időpontok (hiszen később érnek haza), szerdán délután is jöhetnek, de ehhez előzetes egyeztetés szükséges. Szeretnénk ugyanis, hogy életkoruknak megfelelő vallási ismerethez jussanak, majd az elköteleződés különböző fázisaiban a keresztény beavatás szentségeihez (keresztség, szentáldozás, bérmálás) járuljanak. A családok igényeinek megfelelően a szeptemberben beindított napközis foglalkozások februártól minden tanítási napra kibővültek. Tehát délutánonként tanulószobai foglalkozást, alkalmasint korrepetálást tartunk a plébániához tartozó Közösségi Házban, amelyre minden szentmihályi gyereket szeretettel fogadunk, hogy segítséget kapjanak a tanuláshoz. A hamvazószerda előtti szombaton a hittanosok egy csoportja farsangi mulatságot tartott Alkalmanként szombat délután játszóházas foglalkozást is szervezünk, hogy a különböző iskolákba járó gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk megismerni egymást. Május 2-án, szombaton például a másnapi Anyák napjára ajándékokat fogunk készíteni a délutáni kézműves foglalkozás keretében. Szalai István és Milasin Katalin hitoktatók SAKKÉLET A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Ez év februárjában sakk-klubot indítottunk a Közösségi Házban. Csütörtökönként a délutáni tanulószoba után óra között várjuk a sakkozni szeretőket (gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket is), hogy élvezzék e szép játékot. A kéthetente megtartott játékos délutánokon sok olyan gyerek is érdeklődött a harcászat e formája iránt, akik még nem ismerik. Ezért április 14-től, keddenként 16 órától sakk-tanfolyamot indítunk kezdőknek, melyen fokozatosan tanítjuk meg a jelölteket az első lépésektől a mattig. Nem az a célunk, hogy bajnokokat neveljünk (habár sose tudni...), hanem hogy lehetőséget adjunk a barátkozásra. A játékon keresztül megtanítjuk a gyerekeket előrelátóan gondolkodni, méltósággal elviselni a vereséget (hiszen az élet sem csak habos torta) és a győzelmet is (bizony néha ez a nehezebb...) Március 28-án sakktornát hirdettünk 1 8. osztályos gyerekek számára. Erre heten jelentkeztek, és csak azért nem többen, mert sok iskolában ez tanítási nap volt. A kiélezett küzdelemben a következő sorrend alakult ki: 1. hely holtversenyben Holecska Dávid és Bauer József, 3. Kis Levente, 4. Tombácz Zsolt, 5. Kis Máté, 6. Kasza Bence, 7. Bodó Andris. Minden résztvevő szerény ajándékkal tért haza. A verseny után a versenyzők szimultán meccsen mérhették össze erejüket egy igazi sakkozóval Nyőgér Istvánnal, a Maróczy Géza SE tagjával. A versenyzők erőnlétéről Buczkó István borsós ragulevese és palacsintái gondoskodtak. Arra a kérdésükre, hogy ugye lesz még ilyen?, a válasz: Igen! Nemcsak sakkban, malmozásban, asztaliteniszben... Nem feledkeztünk meg a métáról sem, amiből országos bajnokságra készülhetünk Budapesten.

6 6 HISTORIA DOMUS (1.) Már többször felmerült az az ötlet, hogy a plébániánk Historia Domus-át fel lehetne dolgozni és a legfontosabb, legérdekesebb eseményeket, történteket közölhetnénk itt, a Búzaszömben. Most ez megvalósult. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt én tehetem meg, persze csupán a teljesség igénye nélkül. Fiatalként olyan eseményekről olvashatok, amelyekről soha nem is hallottam, de biztos vagyok benne, hogy más szentmihályi lakosok is így lesznek sok általam említett eseménnyel, érdekességgel kapcsolatban. Remélhetőleg ez a cikk egy 6 részes sorozat része lesz, így több lapszámon keresztül is lehet majd olvasni plébániánk történetét. De mi is az a Historia Domus? Latin jelentése háztörténet. Az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, amely a plébániák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a plébános illetve a házfőnök feladata. Ezek nyelve a korai időszakban a latin volt. Ezt az írást még falunk első plébánosa, Gímes Gyula atya kezdte el írni vagy íratni, hiszen azt nem tudom, hogy ő írta-e vagy valaki más vezette-e, de mindenesetre gyöngybetűvel, nagy részletességgel van írva ez az első rész. Az első oldalakon Szentmihálytelek múltjával (történelmével, a paprikatermesztés kialakulásával és annak jelentőségével, a falu mezőgazdaságával, egyházi hovatartozásának történetével) ismerkedhetünk meg. Itt olvashatunk egy a számomra is igen nagy érdekességről, a Maty-éri hídra épült Nepomuki Szent János szoborról, amely valószínűleg még a XVIII. században készült, és a falu egyetlen műemléke mindmáig, amelyet az 1879-es Nagyárvíz idején a helyiek mentettek meg a pusztulástól. Régi idők óta a szeged-alsóvárosi plébániához tartozott Szentmihálytelek, mint annak szerves része. A ferences atyák végezték a lelki gondozást. Először még az öreg-iskolában tartották a szentmiséket, az oltárkép már ekkor ott volt. Ezt a templomunkban most is látható oltárképet Balogh Margit, szegedi művésznő készítette el még 1905-ben. Többször felmerült egyébként a lecserélése, mivel sokan túl sötétnek találták a képet, de még sokáig ez a kép maradhatott a kápolna éke, amelyet a későbbiekben, az új iskolában építettek fel. Ezt a kápolnafülkét szept. 27-én áldotta meg egy ferences plébános. A legtöbbet a templomépítés vágyáról, megvalósulásának nehézségeiről olvashatunk. A mintegy kétezer római katolikus hívőben már a korai időben megfogalmazódott a templomépítés vágya, valamint az, hogy a falunak saját papja legyen, így végre önálló lelkészség lehetett volna Szentmihályon ban a hívek közül Horváth István és társai kérvényt is nyújtottak be ez ügyben a ferences rendfőnökhöz. A püspök még ez évben körlevelet küldött ki az egyházmegye káplánjaihoz, pályáztatva őket az újonnan alapított plébániák betöltésére. Hozzánk Gímes Gyula atya jelentkezett, amelyet a püspök el is fogadott. Ezután alakult meg falunkban az első Alsóvárostól függetlenül működő egyházközösség, melynek világi elnöke Berta Sándor lett. Azzal a tervvel jött ki Szentmihálytelekre Gímes Gyula lelkész 1948-ban, hogy idővel templomot épít a híveknek. Ennek azonban több akadálya is volt, annak ellenére, hogy Pálfy Budinszky Endre főmérnök már korábban kijelölte a templom leendő helyét egy nagy tér közepén, a mai futballpálya területén. Ilyen akadály volt pl. az építőanyag beszerzésének nehézsége, de legfőképpen a pénzhiány. Nagy port kavart annak idején az ún. Megyesi-ügy, amelyről a Historia Domus leírásában illetve korabeli újságcikkekben olvashatunk. Ezek szerint Gímes atya Megyesi Pál, operaénekesnek adott forintnyi kölcsönt, amit a mihályteleki hívek a templomépítésre gyűjtöttek össze. A plébános azzal a céllal tette ezt, hogy Megyesi fektesse azt majd be külföldön, illetve a tenorista azt is megígérte, hogy itthon és majd külföldön is gyűjtést rendez a templomépítés javára. A külföldi út nem valósult meg, a pénz elveszett, egy részét a plébános visszakapta. Megyesi ellen polgári per is indult, de mindenestre a templom építése csak álom maradt február 26-án a püspök úr valószínűleg ezen ügy miatt mentette fel a plébánost az állásából, de aztán kénytelen volt visszahelyezni őt, mert másvalaki kinevezéséhez az Állami Egyházügyi Hivatal helyi megbízottjának is kellett volna a hozzájárulása, amit az megtagadott. Bende Tünde Aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust vallotta Szent Jeromos. Nekünk, felnőtteknek is szükségünk van hitismereteink elmélyítésére. A Bibliát közösségben olvasva elődeink hitbeli zarándokútját folytatjuk. Február 2-án az egyház a Szűzanyát mint Gyertyaszentelő Boldogasszonyt ünnepli. Ehhez kapcsolódóan a vasárnapi szentmisén szenteltvízzel meghintettük azokat a gyertyákat, amiket a hívek abból a célból hoztak, hogy Isten imádására segítse őket. Ezt követően Szűz Mária lourdes-i csodás megjelenésére és gyógyításaira emlékezve az asszonyok 9 napon át imádkozni gyűltek össze a templomban.

7 7 ÁRVÍZI EMLÉKNAPON VETTÜNK RÉSZT Felejthetetlen napot töltöttünk március 14-én szombaton a Dóm téren a Szeged-Belvárosi Plébánia és a szegedi cserkészek által megszervezett V. Árvízi Emléknapon. A rendezvénysorozattal a 130 évvel ezelőtti szegedi Élő csocsó árvízre emlékeztek. Az első megemlékezésre 2005-ben került sor, az akkori 125. évforduló alkalmából. Azóta minden évben töretlenül megrendezik a programsorozatot. Cserkész-kovács március 12-én hajnali 2 órakor betört a Tisza. Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította a gátat és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. A várost elnyelte az ár, belső és külső területén holdnyi terület került víz alá. A több méter magas víz csak három hónap múlva, a szivattyúzások segítségével kezdett apadni ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Az épen maradt házak leginkább a belváros kőépületei voltak. Mintegy ember vált hajléktalanná. Elődeink az egész várost újjá építették sok segítséggel, példamutató együttműködéssel. Erre a nagyszerű eseményre emlékezik és állít elénk példát az Árvízi Emléknap. A Dóm teret elöntötte a Tisza Maroknyi kis csapatunk fél 10-kor gyülekezett a Szent Mihály Plébánia előtt, hogy 10 órára az ünnepélyes megnyitóra és zászlófelvonulásra mi is odaérjünk. Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök köszöntött bennünket. Azt mondta: Az 1879-es nagy árvíz emléknapján és mindnyájunk életében az összefogás és az egymásra figyelés a fontos, és ezt már gyerekkorban meg kell tanulni. A megnyitón szép és kedves szavaival Gyulay Endre, a szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke is szólt hozzánk. Majd a cserkészköszöntő után megkezdődtek a programok: mesemondás és meseerdő, cserkészjátékok, nyomozójáték, ügyességi játékok, kézműveskedés, lovaglás, íjászat, teaház, tejbár, élő-csocsó kupa, kovácsműhely, városvetélkedő, kalácssütés, főzőverseny, valamint a vállalkozó szelleműek még a Dóm tornyába is felmehettek. Talán mondanom sem kell: mi is felmentünk. Nekünk (lányoknak) a legjobban a kézműves sátor tetszett, ahol lehetett gyöngyöt fűzni, kerámiát festeni, gyertyát önteni, só-liszt gyurmázni, tojást festeni, bábot készíteni, stb. A kisebb fiúknak az íjászat, a nagyobb fiúknak pedig a Boszorkányszigeten megrendezett ügyességi vetélkedő tetszett. Fafaragó művésznő Teddy-maci műtétje Okos dolgokat is tanulhattunk, például a Teddy-maci kórházban, ahol orvostanhallgatók mutatták meg, hogyan kell helyesen fogat mosni, sérültet lélegeztetni, de a beteg Teddymacit meg is lehetett műteni. A Dóm-téren csónakázni is lehet? A Dóm tér közepén a Tisza kanyargott, benne halakkal és egy kis híd ívelt át rajta. A pici gyermekek csónakázhattak is benne. Ebédidőben virslit kaptunk mustárral, kenyérrel, a teából, kakaóból pedig egész nap mindenki annyit fogyasztott, amennyi belé fért. Délután 18 órakor istentiszteleten vehettünk részt, majd az eseményeket tábortűz és a zászló levonása zárta. Az egész napos programon nagyon jól éreztük magunkat, és már előre várjuk a jövőre megrendezésre kerülő VI. Árvízi Emléknapot. Postáné Prágai Tünde

8 8 HÁZASSÁGRA KÉSZÜLŐK FIGYELEM! Kedves Jegyespár! Készültök a házasságra. Ez nagyszerű! Veletek örvendünk mi is, akik az élet pártján állunk. Bár sok elrontott, felbomlott házasságot láttok magatok körül, az ismerősök körében, ám ez ne bénítson le benneteket! Ugye hiszitek, hogy a tietek nem ilyen lesz? De mit tesztek ennek érdekében? A hivatásotokra, szakmátokra egy-két évtizeden át tanultok. Szeretnétek a házasságra is tudatosan, felelősen készülni? Ebben segíthet nektek is a Jegyes Hétvége. A Házas Hétvége Katolikus Lelkiségi Mozgalom immár 25 éve működik hazánkban, és egyházi vezetőink elismeréssel illetik a házasságok megőrzése érdekében kifejtett tevékenységét. Közel 10 éve kidolgoztunk egy intenzív hétvégi programot, melyben egy pap és két házaspár osztja meg párkapcsolati tapasztalatait a házasságra készülők számára. Nem (ki)oktatni szeretnénk benneteket, hanem együtt megélt tapasztalatunkból néhány ötletet, gondolatot átadni, amelyek mentén ti ketten átgondolhatjátok kapcsolatotokat, jövőtöket! Egész életre, a következő félévszázadra szóló döntést készültök meghozni. Áldozzatok hát rá egy hétvégét, amit végülis egymásnak ajándékoztok! Idén május 8 10-én (bentlakásos) hétvégére hívunk a plébániai Közösségi Házba. Mivel a program egymásra épülő 12 téma feldolgozásából áll, ezért elengedhetetlen, hogy péntek délutántól vasárnap délutánig mindketten részt tudjatok venni. Érdeklődni, jelentkezni lehet mihamarabb a plébánosnál. Thorday Attila Nagyheti szertartások Nagycsütörtök utolsó vacsora miséje 18 óra Nagypéntek csonkamise 18 óra Nagyszombat 20 óra Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise 9 óra utána feltámadási körmenet. Január: Február: Március: Anyakönyvi hírek december március ELHUNYTAK Bálint Lajosné Bóka Irén Erdélyi Albert Császár Putyi Zoltán Vőneki József Májusi litánia a szentmisék előtt fél órával vasárnap 8.30-kor, kedd és szerda kor. Zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra május végén a pünkösdi búcsú alkalmából. Érdeklődni és jelentkezni a sekrestyében, a vasárnapi szentmisék után lehet. Szerda esténként felnőttek találkoznak a plébánia Közösségi Házában Kéthetente a bibliaóra keretében az ószövetségi Szentírás sokatmondó történeteit tanulmányozzuk, hogy az üdvösségünk történetét munkáló Istenről minél többet felfedezzünk. A kéthetente hirdetett filmklub lehetőséget ad elbeszélgetni hitbeli, erkölcsi kérdésekről. Úton-útfélen Nyári tábor évesek részére Időpont: július Helyszín: Vámosmikola (a Börzsöny hegységben) Téma: Szent Pál élete Érdeklődni Bauer Annamáriánál (Mobil.: ) A szentmisék rendje: Vasárnap 9 órakor hétköznap általában kedd és szerda: 18 óra Az aktuális miserend és más hirdetések a vasárnapi szentmise után kerülnek ki a templomtorony alatt levő hirdetőtáblára ott egész hét során olvasható). A plébános távollétében a temetéssel, harangozással kapcsolatban bizalommal keressék Fejes Ferencet a Hasító u. 6 szám alatt vagy telefonon: 20/ , aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik temetés végzésére és áldoztatásra. Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, és a 30/ telefonszámon. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítője. Kiadja: a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelős kiadó: Dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság...

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság... Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött szép napot kívánunk! DE aztán... Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ütemterv a 2015/2016. tanévre

Ütemterv a 2015/2016. tanévre Ütemterv a 2015/2016. tanévre Dátum nap Esemény 2015.09.01 ke 1. tanítási nap 8.00 Veni Sancte 2015.09.01 ke 16.30 1. o. szülői értekezlet 2015.09.02 sz 16.30 2.o szülői értekezlet, 2015.09.03 cs 16.30

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok 10.00 Felvonulás -REAL-Sárostói Sportpálya- 10:30 Bemutatók - fellépnek: Bocskai István Általános Iskola és AMI fúvószenekara és majorett

Részletesebben

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai A Szent József Közhasznú Társaskör családgondozói és családi kohézió erősítő programsorozata 2008. évben A Szent József Közhasznú Társaskör tevékenységének társadalmi hasznossága, a civil társadalomra

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) 542-700, Fax: (88) 542-726 e-mail: vhfrh@vhf.hu Főegyházmegyénk Veszprémben a Hittudományi Főiskolán Egyházközségi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1.

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal, és Stúdió KB 2015. márciusi Zircen = Békefi Antal, és Stúdió KB Minden második hétfő Minden kedd és állandó csoportjai 14.00 óra Gyűszűkék Foltvarró Klub 18.00-20.00 óra Zirci Városi Vegyeskórus

Részletesebben

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN A gyermek vallásos nevelése már a születés előtt elkezdődik, amikor a szülei imádkoznak érte. Később, amikor a szüleit imádkozni látja, megpróbál részese lenni,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben