TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK"

Átírás

1 1. FONTOS TUDNIVALÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. Fontos tudnivalók...3 Fontos tudnivalók...3 Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõírások...3 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...4 Az üzembe helyezés feltételei A készülék kezelése...5 Kezelési útmutató...5 A készülék kezelése CR 640 gázszeleppel szerelt készülék esetén...5 Begyújtás...5 Hõmérsékletszabályozás...6 Kikapcsolás...6 A készülék kezelése EUROSIT 630 gázszeleppel szerelt készülék esetén...6 Begyújtás...6 Hõmérsékletszabályozás...6 Kikapcsolás...7 A készülék csatlakoztatása PB-gázpalackhoz A készülék karbantartása és ápolása...8 Karbantartási útmutató Nyilatkozatok...9 Jogi nyilatkozatok...9 Mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozat...9 Minõségi bizonyítvány...10 BEÁTA 2,3,4 és 5.1 külsõfali gázfûtõkészülék...10 FONTOS TUDNIVALÓK - Az Ön biztonsága érdekében ne tároljon éghetõ anyagot a készülék környezetében. - Ne használja a készüléket ezen használati elõírás elolvasása elõtt. - A készüléket csak az kezelheti, aki a kezelését ismeri, és akit a beüzemelõ kioktatott. - Cselekvõképességében korlátozott személy nem kezelheti a készüléket. - Bármilyen rendellenesség (pl. gáznyomás van, de a készülék nem mûködik; gázszivárgás; a készülék füstöl; kellemetlen szaga van; stb.) észlelésekor a készüléket azonnal helyezze üzemen kívül. A készülék elõtti gázcsapot is feltétlenül zárja el. - Gázszivárgás esetén szellõztessen ki. További gázszivárgás esetén a lakás hálózati gázcsapját is zárja el. Semmilyen elektromos készülékhez, kapcsolóhoz, telefonhoz ne nyúljon. - A hiba elhárítására arra képesített szerelõt hívjon. A hiba megszüntetéséig a készüléket használni TILOS! - Ha a láng önmagától kialszik, próbálja újragyújtani a készüléket. Sikertelen kísérlet esetén javíttassa ki a hibát. - Ezen Üzemeltetési és használati elõírás be nem tartásának következményeiért a készülék használója felel. - Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegyen. HA GÁZSZAGOT ÉREZ - zárja el a gázcsapot és szellõztessen, - ne kapcsoljon be vagy ki semmilyen elektromos készüléket vagy kapcsolót, - ne érintse a helyiségben lévõ telefont, csengõt, - hívjon gázszerelõt! Változtatás a készüléken (az elõírástól eltérõ beépítés, a beállításnak nem megfelelõ gáz alkalmazása - lásd táblázat -, a burkolat megváltoztatása, a meleg levegõt kivezetõ nyílások elzárása, stb) tilos és annak a személynek vagy társaságnak a felelõssége, aki a módosítást elvégezte. Garanciális szerelõk listája a mellékletben található, a készülék beüzemelését is csak õk végezhetik el. A készülék mûszaki adatai a Beszerelési és javítási elõírás c. füzetben ill. a külön megvásárolható Szervízkönyvben találhatók. A készülék átállítása más gázfajtára csak a mûszaki adatokban elõírt, ellenõrzött gázáteresztõ képességû gyári fúvóka, elõtét fúvóka, gyújtóégõ fúvóka és takarékfojtó csavar cseréjével, szakember által történhet. MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK - A készüléket kizárólag szakképzett és üzembehelyezésre jogosult szerelõ kapcsolhatja rá a gázhálózatra. - A készüléket felszerelés után az üzemeltetõ jelenlétében kell a szerelõnek üzembe helyezni és a készülék helyes kezelését megmutatni, elmagyarázni, és meggyõzõdni arról, hogy az üzemeltetõ képes a készülék gyakorlati mûködtetésére. 2 3

2 - Csak kifogástalan állapotban lévõ gázüzemû berendezést szabad üzemeltetni. - Csõkötéseknél az esetleges szivárgást csak szappanos vízzel vagy mûszerrel szabad ellenõrizni. Gázszivárgás esetén a gáz fõcsapját azonnal el kell zárni és intézkedni, hogy szakember a gázszivárgást megszüntesse. - Gázüzemû berendezéseket a tûzvédelmi elõírásokat nem ismerõ, vagy cselekvõképességében korlátozott személy nem kezelhet. - Az Üzemeltetési és használati elõírást meg kell õrizni és a kezelõ számára hozzáférhetõ helyen tartani. Elvesztése esetén pótolni kell. - Tartsuk be az elõírt védõtávolságokat: Falmélyedésben elhelyezett berendezéseknél a készülék oldala és a falak közti távolság legalább 20 cm legyen. A készülék homlokfala elõtt 100 cm-re, a tetõlemez fölött 30 cmre - szerelhetõségi és tûzrendészeti okok miatt - ne helyezzünk el tárgyakat. - Ne használjuk a készüléket burkolat nélkül. - Közforgalmú helyeken (pl. üzlethelyiségek, kommunális létesítmények, stb.) felszerelt készülékeknél védõrácsot kell alkalmazni. A védõtávolság min. 300 mm legyen. - Kisgyermekek biztonságára fokozottan ügyeljünk, ne engedjük õket a készülék közelébe. Szükség esetén alkalmazzunk védõrácsot. - A készülék elõírásszerû használata, kezelése kielégíti a munka és életvédelmi feltételeket. - A készülékre idegen tárgyakat elhelyezni és azon ruhát szárítani tilos. PB-GÁZZAL MÛKÖDÕ KÉSZÜLÉKEK ELÕÍRÁSAI - Háztartási fogyasztás céljára maximálisan 23 kg töltõsúlyú gázpalackot szabad használni. - Háztartási fogyasztók - abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van - csak egy darab, lakásban engedélyezett töltetsúlynak megfelelõ palackot tarthatnak. - Gázpalackból nyomáscsökkentõ nélkül gázt használni tilos! - Pb-gázpalackot vagy Pb-gázfogyasztó készüléket tilos olyan helyiségben elhelyezni és üzemeltetni, amelynek padlószintje a külsõ terepszintnél mélyebb, - melybõl annak padlószintjétõl mélyebb szintû olyan helyiség nyilik, melynek teljes levegõcseréje nem biztosított; - melyben akna, vízzár nélküli csatornaszem, vagy terepszint alatti helyiséggel rendelkezõ pince lejárata van, valamint tiltja a vonatkozó tûzrendészeti utasítás vagy rendelet. - Tilos gázpalackot elhelyezni alvás céljára szolgáló helyiségben, lépcsõházban, (akár ideiglenesen) gépjármû tárolóban. - Tartalék Pb-gázpalack a terepszintnél nem mélyebb padlószintû - az Országos Építésügyi Szabályzatban meghatározott védõtávolságok figyelembevételével létesített tárolóhelyen, legfeljebb 33 kg töltetsúlynak megfelelõ mennyiségben tárolható. - A gázpalackot a fogyasztó készüléktõl legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni. Készülék elé PB-palackot elhelyezni SZIGORÚAN TILOS! 4 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE AZ ÜZEMBE HELYEZÉS FELTÉTELEI A készülék felszerelése engedélyhez kötött és szakértelmet igényel. A fûtõkészülék felszereléséhez gázkivitelezési terv szükséges. A gázkivitelezési tervet a területileg illetékes gázszolgáltatóhoz engedélyeztetésre be kell nyújtani. Engedély hiányában a kivitelezés nem kezdhetõ meg. A felszerelést a Gázszolgáltató engedélyével rendelkezõ magánvállalkozó vagy gazdasági társaság, az üzembehelyezést pedig csak a szervízjegyzékben szereplõ megbízottaink végezhetik el. Pb-gázzal üzemelõ készülék alvásra szolgáló helyiségben csak a földgázas gázvezetékkel azonos módon engedélyeztetett és kiviteleztetett fém vezeték kiépítésével helyezhetõ el, mivel gázpalack alvásra szolgáló helyiségben nem lehet. A készülék engedélye alapján a Beáta készülék faliszerelvénye mm-es falakhoz alkalmazható. Felszerelés után a készüléket üzembe kell helyeztetni. Az üzembehelyezést csak a gyártó által feljogosított és a szervizjegyzékben megtalálható márkaszervíz végezheti el. Az üzembehelyezés tényét 30 napon belül a gázszolgáltató felé be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a gázszolgáltató a fogyasztót a gázszolgáltatásból kikapcsolhatja. Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés alkalmával köteles a fogyasztóval a csatlakozó- és a fogyasztói vezeték, valamint a fogyasztói berendezés kezelését és használatát ismertetni, illetve megyõzõdni arról, hogy a fogyasztó a berendezéseket a gyakorlatban képes üzemeltetni. Kezelési útmutató A készülék kezelése CR 640gázszeleppel szerelt készülék esetén: Begyújtás A nyitógomb (2) benyomásakor kinyitja a biztonsági szelepet. Ebben a helyzetben csak a gyújtóégõ kap gázt. A nyitógombot 5-10 másodpercig ütközésig benyomva kell tartani, majd a piezoelektromos gyújtógombot (1) két - háromszor megnyomva a gyújtóégõnél kiáramló gáz meggyullad. Ezt követõen kb. 15 sec. elteltével a gyujtógombot elengedjük. Amennyiben a gyújtóláng elalszik, az eddig elvégzett mûveleteket megismételjük. Hosszabb üzemszünet után gyújtógombot hosszabb ideig kell nyomva tartani (1-2 perc), hogy a vezetékben lévõ levegõ eltávozhasson. A hõmérséklet szabályozó gombot (4) a helyiség megkívánt hõmérsékletének megfelelõ helyzetbe állítjuk ábra: CR 640 gázszelep

3 Hõmérsékletszabályozás A hõmérséklet szabályozó gomb (4) a ºC közötti hõmérsékleti értékek között szabályoz. Az elsõ felfûtés megkezdésekor a számozott hõmérséklet szabályozó gombot a 7 állásba forgatjuk. Amikor a helyiségben az igényelt hõmérsékletet elértük, a hõmérséklet szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezõ irányban a kisebb értékek felé forgatjuk, amíg a kattanó hang nem jelzi a fõégõ kikapcsolását, illetve az igényelt hõfoknak megfelelõ hõérzékelõ beállást. N állásban csak a gyújtóláng ég, a fõégõ nem. Ha a helyiség hõmérséklete 10 ºC alá csökken, a készülék ebben az állásban is bekapcsol. Kikapcsolás A készüléket üzemen kívül helyezõ zárógombot (3) benyomjuk, ezzel a fõégõ és a gyújtóégõ gázellátása megszûnik. A KÉSZÜLÉKET KIKAPCSOLÁS UTÁN 5 PERCEN BELÜL ÚJRAGYÚJTANI TILOS! Hosszabb idõre történõ kikapcsolás esetén a készülék elõtt elhelyezett gázcsapot zárjuk el. Pbgázas készülék kikapcsolása esetén a lakásban elhelyezett gázpalack (gázpalackok) szelepét is zárjuk el. A készülék kezelése EUROSIT 630 gázszeleppel szerelt készülék esetén: Begyújtás - A hõmérséklet-szabályozógombot (1 ) az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítjuk a kikapcsolt helyzetbõl (a ponttal jelzett állásból) a gyújtóláng helyzetbe (a csillaggal jelzett állásba) és ütközésig benyomjuk, és a pieso gyújtóval (2) addig szikráztatunk, amíg a hõhasznosítónál elhelyezett tükörben a gyújtólángot nem látjuk. A nyitó gombot ezután kb. 5-8 másodpercig nyomva kell tartani, majd a kívánt hõmérsékletnek megfelelõ szám értékére állítani. Hõmérsékletszabályozás A hõmérséklet-szabályozó gomb (1) a C közötti hõmérsékleti értékek között szabályoz. Az elsõ felfûtés megkezdésekor a számozott hõmérséklet szabályozó gombot a 7 állásba forgatjuk. Amikor a helyiségben az igényelt hõmérsékletet elértük, a hõmérséklet szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezõ irányban a kisebb értékek felé forgatjuk, amíg a kattanó hang nem jelzi a fõégõ kikapcsolását, illetve az igényelt hõfoknak megfelelõ hõérzékelõ beállást. Kikapcsolás A hõmérséklet-szabályozógombot az óramutató járásával megegyezõ irányban annak kiindulási helyzetébe (a ponttal jelölt állásba) forgatjuk. A gázáramlás útját ezzel lezárjuk mind a fõégõ, mind a gyújtóégõ felé. A KÉSZÜLÉKET KIKAPCSOLÁS UTÁN 5 PERCEN BELÜL ÚJRAGYÚJTANI TILOS! Hosszabb idõre történõ kikapcsolás esetén a készülék elõtt elhelyezett gázcsapot zárjuk el. Pbgázas készülék kikapcsolása esetén a lakásban elhelyezett gázpalack (gázpalackok) szelepét is zárjuk el. A készülék csatlakoztatása pb-gázpalackhoz - Vegyük le a gázpalack védõsapkáját, ehhez szerszám használata nem szükséges. - Ellenõrizzük, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e. - A gázpalack nyakán található a nyomásszabályozó csatlakoztatásához egy balmenetû csonk, amelyet mûanyag védõkupak takar. A védõkupak 27 mm-es nyílású kulccsal csavarható le. - Szereljük fel a nyomásszabályozót a palack menetes csonkjára a nyomásszabályozó hollandi anyájának meghúzásával oly módon, hogy a csatlakozás tömör legyen! E mûveletet megelõzõen minden esetben ellenõrizzük, hogy a nyomásszabályozó hollandi anyájában található tömítõgyûrû ép-e és a fészkében jól helyezkedik-e el. - A hollandi anya meghúzásánál is a csavarkulcs 27-es nyílását kell használni, és a rácsavarozást balirányú (óramutató járásával ellentétes) forgatással végezzük. -Nyissuk ki a gázpalack szelepét és a csatlakozási helyek (palack, nyomásszabályozó, tömlõbilincsezési helyek) gáztömörségét ellenõrizzük le szappanos vízzel való ecseteléssel. Az esetleges szivárgást szappanbuborék keletkezése jelzi. - A tömörtelenséget meg kell szüntetni. Tömörtelen szerelésû készülék semmiképp sem használható. Egy gázfogyasztó berendezés használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentõt a készülékkel Pb.tömlõvel is össze lehet kapcsolni. A tömlõ 1,5 m - nél hosszabb nem lehet. A és B tûzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben és övezetekben Pb-gázkészülék használata tilos. - A gázüzemû berendezéseket a tûzvédelmi szabályokat nem ismerõ, vagy cselekvésében korlátozott személy nem kezelheti. - A gázpalack hibája esetén a gázszolgáltatót (cseretelepet) kell értesíteni, gázszivárgáskor a lehetõségekhez képest gondoskodni kell a fellépõ tûz- és robbanásveszély elhárításáról (pl. a palack eltávolítása az épületbõl, olyan helyre, ahonnan a gáz nem juthat terepszint alatti helyiségekbe). A fentiekben nem részletezett, de kötelezõen elõírt tûzvédelmi elõírások a 3/1980. (VIII.30.) BM.sz. rendelet, a belügyminiszter által 4/1980.(XI.25.) BM sz. rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat, valamint a 11/1982 (IX.1.) IpM sz. rendelettel módosított 1/1977. (IV.6.) NIM sz. rendelet. A rendelet és az elõírások betartása kötelezõ. 6 7

4 3. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS ÁPOLÁSA Tartozékok - Beszerelési és javítási elõírás - Üzemeltetési és használati elõírás - Jótállási jegy, 5 db jótállási szelvény, cserére jogosító igazolás, jótállási feltételek, kicserélt jelentõsebb részek jegyzéke - Szervizhálózati címjegyzék - Külön dobozban a külsõfali tartozék Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését az eladószerv részére elõírt rovatban, a jótállási jegyen és szelvényeken. Karbantartási útmutató A fûtõkészülék rendszeres gondozása és karbantartása növeli annak élettartalmát. Ajánlatos a burkolatot idõnként áttörölni nedves, majd száraz ruhával, hogy a lerakódott por ne égjen rá a készülékre. A fûtési idõszak megkezdése elõtt minden évben szükséges a készülék tisztítási és karbantartási munkáit ez nem garanciális feladat szakszerelõvel elvégeztetni. (A gázvezetékbõl a fûtõkészülékben szilárd szennyezõ anyagok rakódhatnak le, melyet a készülékgyártó megakadályozni nem tud.) Szükséges a kémény tisztaságának, állapotának idõszakos ellenõriztetése. Kéménytisztítás után a lehullot törmeléket a tisztítónyílásnál el kell távolítani. A garanciális és szavatossági idõ alatti javítást csak a szervízlistáról választott szerelõvel szabad végeztetni. A készülék javításához alkatrészt csak az üzembehelyezésre feljogosított szervizpartnerek rendelhetnek. Helytelen kezelésbõl, valamint a közölt tájékoztató elõírásainak figyelmen kívül hagyása esetén bekövetkezett károsodásért, meghibásodásért a gyártó vállalat felelõsséget nem vállal. Alkatrészt ilyen estben csak térítés ellenében ad. A jótállás csak a Jótállási feltételekben feltüntetettek alapján érvényesíthetõ. 4. NYILATKOZATOK JOGI NYILATKOZATOK Vállalatunk BEÁTA 2, BEÁTA 3, BEÁTA 4 és BEÁTA 5.1 típusú fûtõkészülékei megfelelnek az érvényben lévõ EN 613 valamint a 3/99 GM rendelettel módosított 22/1999 sz. GM. rendelet követelményeinek, illetve a mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozatban feltüntetett adatoknak. Termékünkre kötelezõ jótállást vállalunk a Jótállási jegy alapján, a jótállási feltételekben rögzítettek szerint. A termék jelentõs részeinek a gázszelepet, hõhasznosítót, burkolatot tekintjük. MÛSZAKI JELLEMZÕKET TANÚSÍTÓ NYILATKOZAT A termék megnevezése: Mûszaki adatok: BEÁTA 2 BEÁTA 3 BEÁTA 4 BEÁTA 5.1 Típus Gázféle- Hõtel- Hatás- Égésbizto- MBVTI ség jesítmény fok sitás tanúsítási szám BEÁTA 2 Földgáz H/S 2,0/2,0 92/92 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 2,2 kw 89% BEÁTA 3 Földgáz H/S 3,0/3,0 91/89 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 3,1kW 88% BEÁTA 4 Földgáz H/S 4,0/4,0 89/90 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 4,2kW 87% BEÁTA 5.1 Földgáz H/S 4,7/4,7 85/85 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 4,6kW 84% Tanúsítjuk, hogy a termékünk megfelel a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó szabványoknak, valamint teljesíti a mûszaki adatokban feltüntetett értékeket. Gyártja: FÉG KONVEKTORGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2364 Ócsa, Kiss János. u Magyarország Gyártási év, hó: Minõségi bizonyítvány szerint 8 9

5 MINÕSÉGI BIZONYÍTVÁNY 1. Minõségi bizonyítvány kiállítója: 2. Gyártó: FÉG KONVEKTOR RT. FÉG KONVEKTOR RT 2364 ÓCSA, Kiss János u Minõségbiztosítási Fõosztály 3. Termék szabatos megnevezése (rendeltetése): BEÁTA 2, 3, 4 vagy 5.1 föld- vagy Pb-gázra 4. Mennyiség: 5. Tömeg és (vagy) méret: 1 db BEÁTA 2 : 15kg BEÁTA 3 : 19kg BEÁTA 4 : 23kg BEÁTA 5.1 : 30kg 6. Gyártás idõpontja: év hó 7. Forgalmazható ( felhasználható ): 3 éven belül 8. Termékazonosítás: a. Gyártási szám: b. Vámtarifaszám: 9. Szállítási, raktározási elõírások: Fedett helyen, függõleges helyzetben, 2 szintben tárolható. 10. Csomagolás: Hullámpapírlemez dobozban, mozgásmentesítõ betétekkel. 11. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos mûszaki adatokkal, mérési eredményekkel): H/S földgázra vagy PB gázra alkalmas egyedi gázfûtõkészülék CR 640 vagy SIT 630 típusú kombinált szeleppel ellátva. Minõsítés, osztályba sorolás: I. osztályú minõség 12. A termék minõségének ellenõrzésére alkalmazott vizsgálat (mérési mintavétel módszer): EN 613, EN Használati, kezelési elõírás: A mellékelt Beszerelési és javítási elõírás, ill Üzemeltetési és használati elõírás szerint. 14. Egyéb adatok: 15. Minõségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt: 10 11

TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók A készülék kezelése A készülék karbantartása és ápolása Nyilatkozatok

TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók A készülék kezelése A készülék karbantartása és ápolása Nyilatkozatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Tudnivalók...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 2. A készülék kezelése...6 Az üzembe helyezés feltételei...6 Kezelési

Részletesebben

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33 TARTALOMJEGYZÉK 1.TUDNIVALÓK...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 Tartozékok...6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE...6 Az üzembe helyezés feltételei...6

Részletesebben

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

Tel.: (62)* Fax: (62) Makó 2000.

Tel.: (62)* Fax: (62) Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MV 8.7 típusjelû vízmelegítõ készülékhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai............................................................3 Mûszaki adatok.......................................................3 A készülék szerkezete..................................................6

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok használatához FIGYELEM! A készülék használata el tt ezen üzemeltetési és használati el írást feltétlenül olvassa el.

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS Ne használja a készüléket ezen használati elõírás elolvasása elõtt!

FIGYELMEZTETÉS Ne használja a készüléket ezen használati elõírás elolvasása elõtt! FIGYELMEZTETÉS Ne használja a készüléket ezen használati elõírás elolvasása elõtt! Bármilyen változtatás a terméken, vagy a beállításnak nem megfelelõ gáz alkalmazása (lásd a táblázatban) tilos és annak

Részletesebben

gázcsatlakozás: 1/2" földgáz "H" 9,4 250 3,0 5 2,7 90 80 0,32 0,16 1,6 160 0,4 barna 30

gázcsatlakozás: 1/2 földgáz H 9,4 250 3,0 5 2,7 90 80 0,32 0,16 1,6 160 0,4 barna 30 A Beszerelési és javítási elõírás a FÉG KONVEKTOR RT termékeinek javítására kiképzett gázszerelõk számára készült. A készülékek felszerelését a fogyasztónak elvégezni TILOS! Bármilyen változtatás a terméken,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Geo5x-L360HP. Jótállási jegy. Használati útmutató. A Geo5x-L360HP típusú... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától

Geo5x-L360HP. Jótállási jegy. Használati útmutató. A Geo5x-L360HP típusú... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától Jótállási jegy A Geo5x-L360HP típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro GF 30.10 P-F, euro GF 30.11 P-F, euro GF 40.10 P-F, euro GF 40.11 P-F A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak,

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro F8.50 C F és euro F8.50 C P A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez A Műszaki adatokban leírtak, a F É G K O N V E K T O R G Y Á R T Ó

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro GF 5.10 P-F, GF 5.11 P-F, euro GF 5.10 P-F, GF 5.11 P-F A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK F 8.50 és korona F8.50 A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A szaki adatokban leírtak, a FÉG K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT termékeinek javítására

Részletesebben

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0 FIGYELEM! Ebben a Beszerelési és Javítási Elõírásban leírt mûveleteket csak gázszerelõi igazolvánnyal rendelkezõ szerzõdéses partnereink végezhetik el. Változás a készüléken - az elõírástól eltérõ beépítés,

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

A FÉG-VESTALE modulkazán MK2 MK4 használati melegvíztermelô moduljához. Használati utasiítás

A FÉG-VESTALE modulkazán MK2 MK4 használati melegvíztermelô moduljához. Használati utasiítás GÉPKÖNYV A FÉG-VESTALE modulkazán MK2 MK4 használati melegvíztermelô moduljához Használati utasiítás Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Tartozékok... 2 Bevezetô... 3 Mûszaki

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB K típusú gázfûtõkészülék /2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB K típusú gázfûtõkészülék /2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára 7205 2900-04/2000 CZ/HR/SK/HU/SL (HU) A felhasználó számára Kezelési útmutató Logamax plus GB 2-23K típusú gázfûtõkészülék Buderus Kérjük használat elõtt alaposan tanulmányozza át! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai...4 Mûszaki adatok...4 A készülék szerkezete...5 2. A készülék felszerelése...6 A készülék felszerelésének és üzembe helyezésének feltételei...6 Szerelési útmutató...6

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Gázfajta földgáz H földgáz S PB-gáz Kategória

Gázfajta földgáz H földgáz S PB-gáz Kategória TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI...4 Mûszaki adatok...4 A készülék szerkezete...5 2. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE...6 A készülék felszerelésének és üzembe helyezésének feltételei...6 Szerelési útmutató...6

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ FOEN ### TITAN Hajszárító Használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Gázautószerelő Autószerelő

Gázautószerelő Autószerelő z ügyfél tájékoztatása a gázberendezés működéséről, működtetéséről, kezeléséről, és karbantartásáról 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Tz6 tűzzománc kemence

Tz6 tűzzománc kemence Tz6 tűzzománc kemence TZ6 Kemence 1 év garanciával. Kemence ára nettó 200 000 Ft. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205 949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra,

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

FSC SCU. Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz

FSC SCU. Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz FSC SCU Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT A gyártó magyarázata és kiegészítései az 89/392/EWG sz. EU-irányelv értelmében. A termékeket

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ Kérjük válassza ki az Önnél kivitelezésre került fűtésrendszer(ek) típusát és figyelmesen olvassa el az arra vonatkozó részt Biztonsági előírások

Részletesebben

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Beépítési méretek, mm.

HERZ-TS-90. HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás. Termosztátszelep alsórészek, R=1 Beépítési méretek, mm. Termosztátszelep alsórészek, R=1" Normblatt 7723/7724 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm Standard modellek nikkelezett kivitelben, menetes karmantyúval és menetes kupakkal. 1 7723 93 Egyenes 1 7724

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 6897 02/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 01 897 02/2001 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Szállítási terjedelem..........................................

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft.

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft. INTERBIO 35 kw Aprítéktüzelésű kazán gépkönyv és műszaki leírás POLIKOV Kft. 1174 Budapest Erdő u. 27. Tel: 06-1-256-56-04, Fax: 06-1-258-32-27 www.polikov.hu polikov@polikov.hu polikov@t-online.hu 1 Kazán

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Kávédaráló ML-150-es típus

Kávédaráló ML-150-es típus tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 1 Használati útmutató Kávédaráló ML-150-es típus FAGOR Fagor Hungária Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 2 Fagor 2 tordelt.qxd

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben