TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK"

Átírás

1 1. FONTOS TUDNIVALÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. Fontos tudnivalók...3 Fontos tudnivalók...3 Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõírások...3 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...4 Az üzembe helyezés feltételei A készülék kezelése...5 Kezelési útmutató...5 A készülék kezelése CR 640 gázszeleppel szerelt készülék esetén...5 Begyújtás...5 Hõmérsékletszabályozás...6 Kikapcsolás...6 A készülék kezelése EUROSIT 630 gázszeleppel szerelt készülék esetén...6 Begyújtás...6 Hõmérsékletszabályozás...6 Kikapcsolás...7 A készülék csatlakoztatása PB-gázpalackhoz A készülék karbantartása és ápolása...8 Karbantartási útmutató Nyilatkozatok...9 Jogi nyilatkozatok...9 Mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozat...9 Minõségi bizonyítvány...10 BEÁTA 2,3,4 és 5.1 külsõfali gázfûtõkészülék...10 FONTOS TUDNIVALÓK - Az Ön biztonsága érdekében ne tároljon éghetõ anyagot a készülék környezetében. - Ne használja a készüléket ezen használati elõírás elolvasása elõtt. - A készüléket csak az kezelheti, aki a kezelését ismeri, és akit a beüzemelõ kioktatott. - Cselekvõképességében korlátozott személy nem kezelheti a készüléket. - Bármilyen rendellenesség (pl. gáznyomás van, de a készülék nem mûködik; gázszivárgás; a készülék füstöl; kellemetlen szaga van; stb.) észlelésekor a készüléket azonnal helyezze üzemen kívül. A készülék elõtti gázcsapot is feltétlenül zárja el. - Gázszivárgás esetén szellõztessen ki. További gázszivárgás esetén a lakás hálózati gázcsapját is zárja el. Semmilyen elektromos készülékhez, kapcsolóhoz, telefonhoz ne nyúljon. - A hiba elhárítására arra képesített szerelõt hívjon. A hiba megszüntetéséig a készüléket használni TILOS! - Ha a láng önmagától kialszik, próbálja újragyújtani a készüléket. Sikertelen kísérlet esetén javíttassa ki a hibát. - Ezen Üzemeltetési és használati elõírás be nem tartásának következményeiért a készülék használója felel. - Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegyen. HA GÁZSZAGOT ÉREZ - zárja el a gázcsapot és szellõztessen, - ne kapcsoljon be vagy ki semmilyen elektromos készüléket vagy kapcsolót, - ne érintse a helyiségben lévõ telefont, csengõt, - hívjon gázszerelõt! Változtatás a készüléken (az elõírástól eltérõ beépítés, a beállításnak nem megfelelõ gáz alkalmazása - lásd táblázat -, a burkolat megváltoztatása, a meleg levegõt kivezetõ nyílások elzárása, stb) tilos és annak a személynek vagy társaságnak a felelõssége, aki a módosítást elvégezte. Garanciális szerelõk listája a mellékletben található, a készülék beüzemelését is csak õk végezhetik el. A készülék mûszaki adatai a Beszerelési és javítási elõírás c. füzetben ill. a külön megvásárolható Szervízkönyvben találhatók. A készülék átállítása más gázfajtára csak a mûszaki adatokban elõírt, ellenõrzött gázáteresztõ képességû gyári fúvóka, elõtét fúvóka, gyújtóégõ fúvóka és takarékfojtó csavar cseréjével, szakember által történhet. MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK - A készüléket kizárólag szakképzett és üzembehelyezésre jogosult szerelõ kapcsolhatja rá a gázhálózatra. - A készüléket felszerelés után az üzemeltetõ jelenlétében kell a szerelõnek üzembe helyezni és a készülék helyes kezelését megmutatni, elmagyarázni, és meggyõzõdni arról, hogy az üzemeltetõ képes a készülék gyakorlati mûködtetésére. 2 3

2 - Csak kifogástalan állapotban lévõ gázüzemû berendezést szabad üzemeltetni. - Csõkötéseknél az esetleges szivárgást csak szappanos vízzel vagy mûszerrel szabad ellenõrizni. Gázszivárgás esetén a gáz fõcsapját azonnal el kell zárni és intézkedni, hogy szakember a gázszivárgást megszüntesse. - Gázüzemû berendezéseket a tûzvédelmi elõírásokat nem ismerõ, vagy cselekvõképességében korlátozott személy nem kezelhet. - Az Üzemeltetési és használati elõírást meg kell õrizni és a kezelõ számára hozzáférhetõ helyen tartani. Elvesztése esetén pótolni kell. - Tartsuk be az elõírt védõtávolságokat: Falmélyedésben elhelyezett berendezéseknél a készülék oldala és a falak közti távolság legalább 20 cm legyen. A készülék homlokfala elõtt 100 cm-re, a tetõlemez fölött 30 cmre - szerelhetõségi és tûzrendészeti okok miatt - ne helyezzünk el tárgyakat. - Ne használjuk a készüléket burkolat nélkül. - Közforgalmú helyeken (pl. üzlethelyiségek, kommunális létesítmények, stb.) felszerelt készülékeknél védõrácsot kell alkalmazni. A védõtávolság min. 300 mm legyen. - Kisgyermekek biztonságára fokozottan ügyeljünk, ne engedjük õket a készülék közelébe. Szükség esetén alkalmazzunk védõrácsot. - A készülék elõírásszerû használata, kezelése kielégíti a munka és életvédelmi feltételeket. - A készülékre idegen tárgyakat elhelyezni és azon ruhát szárítani tilos. PB-GÁZZAL MÛKÖDÕ KÉSZÜLÉKEK ELÕÍRÁSAI - Háztartási fogyasztás céljára maximálisan 23 kg töltõsúlyú gázpalackot szabad használni. - Háztartási fogyasztók - abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van - csak egy darab, lakásban engedélyezett töltetsúlynak megfelelõ palackot tarthatnak. - Gázpalackból nyomáscsökkentõ nélkül gázt használni tilos! - Pb-gázpalackot vagy Pb-gázfogyasztó készüléket tilos olyan helyiségben elhelyezni és üzemeltetni, amelynek padlószintje a külsõ terepszintnél mélyebb, - melybõl annak padlószintjétõl mélyebb szintû olyan helyiség nyilik, melynek teljes levegõcseréje nem biztosított; - melyben akna, vízzár nélküli csatornaszem, vagy terepszint alatti helyiséggel rendelkezõ pince lejárata van, valamint tiltja a vonatkozó tûzrendészeti utasítás vagy rendelet. - Tilos gázpalackot elhelyezni alvás céljára szolgáló helyiségben, lépcsõházban, (akár ideiglenesen) gépjármû tárolóban. - Tartalék Pb-gázpalack a terepszintnél nem mélyebb padlószintû - az Országos Építésügyi Szabályzatban meghatározott védõtávolságok figyelembevételével létesített tárolóhelyen, legfeljebb 33 kg töltetsúlynak megfelelõ mennyiségben tárolható. - A gázpalackot a fogyasztó készüléktõl legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni. Készülék elé PB-palackot elhelyezni SZIGORÚAN TILOS! 4 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE AZ ÜZEMBE HELYEZÉS FELTÉTELEI A készülék felszerelése engedélyhez kötött és szakértelmet igényel. A fûtõkészülék felszereléséhez gázkivitelezési terv szükséges. A gázkivitelezési tervet a területileg illetékes gázszolgáltatóhoz engedélyeztetésre be kell nyújtani. Engedély hiányában a kivitelezés nem kezdhetõ meg. A felszerelést a Gázszolgáltató engedélyével rendelkezõ magánvállalkozó vagy gazdasági társaság, az üzembehelyezést pedig csak a szervízjegyzékben szereplõ megbízottaink végezhetik el. Pb-gázzal üzemelõ készülék alvásra szolgáló helyiségben csak a földgázas gázvezetékkel azonos módon engedélyeztetett és kiviteleztetett fém vezeték kiépítésével helyezhetõ el, mivel gázpalack alvásra szolgáló helyiségben nem lehet. A készülék engedélye alapján a Beáta készülék faliszerelvénye mm-es falakhoz alkalmazható. Felszerelés után a készüléket üzembe kell helyeztetni. Az üzembehelyezést csak a gyártó által feljogosított és a szervizjegyzékben megtalálható márkaszervíz végezheti el. Az üzembehelyezés tényét 30 napon belül a gázszolgáltató felé be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a gázszolgáltató a fogyasztót a gázszolgáltatásból kikapcsolhatja. Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés alkalmával köteles a fogyasztóval a csatlakozó- és a fogyasztói vezeték, valamint a fogyasztói berendezés kezelését és használatát ismertetni, illetve megyõzõdni arról, hogy a fogyasztó a berendezéseket a gyakorlatban képes üzemeltetni. Kezelési útmutató A készülék kezelése CR 640gázszeleppel szerelt készülék esetén: Begyújtás A nyitógomb (2) benyomásakor kinyitja a biztonsági szelepet. Ebben a helyzetben csak a gyújtóégõ kap gázt. A nyitógombot 5-10 másodpercig ütközésig benyomva kell tartani, majd a piezoelektromos gyújtógombot (1) két - háromszor megnyomva a gyújtóégõnél kiáramló gáz meggyullad. Ezt követõen kb. 15 sec. elteltével a gyujtógombot elengedjük. Amennyiben a gyújtóláng elalszik, az eddig elvégzett mûveleteket megismételjük. Hosszabb üzemszünet után gyújtógombot hosszabb ideig kell nyomva tartani (1-2 perc), hogy a vezetékben lévõ levegõ eltávozhasson. A hõmérséklet szabályozó gombot (4) a helyiség megkívánt hõmérsékletének megfelelõ helyzetbe állítjuk ábra: CR 640 gázszelep

3 Hõmérsékletszabályozás A hõmérséklet szabályozó gomb (4) a ºC közötti hõmérsékleti értékek között szabályoz. Az elsõ felfûtés megkezdésekor a számozott hõmérséklet szabályozó gombot a 7 állásba forgatjuk. Amikor a helyiségben az igényelt hõmérsékletet elértük, a hõmérséklet szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezõ irányban a kisebb értékek felé forgatjuk, amíg a kattanó hang nem jelzi a fõégõ kikapcsolását, illetve az igényelt hõfoknak megfelelõ hõérzékelõ beállást. N állásban csak a gyújtóláng ég, a fõégõ nem. Ha a helyiség hõmérséklete 10 ºC alá csökken, a készülék ebben az állásban is bekapcsol. Kikapcsolás A készüléket üzemen kívül helyezõ zárógombot (3) benyomjuk, ezzel a fõégõ és a gyújtóégõ gázellátása megszûnik. A KÉSZÜLÉKET KIKAPCSOLÁS UTÁN 5 PERCEN BELÜL ÚJRAGYÚJTANI TILOS! Hosszabb idõre történõ kikapcsolás esetén a készülék elõtt elhelyezett gázcsapot zárjuk el. Pbgázas készülék kikapcsolása esetén a lakásban elhelyezett gázpalack (gázpalackok) szelepét is zárjuk el. A készülék kezelése EUROSIT 630 gázszeleppel szerelt készülék esetén: Begyújtás - A hõmérséklet-szabályozógombot (1 ) az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítjuk a kikapcsolt helyzetbõl (a ponttal jelzett állásból) a gyújtóláng helyzetbe (a csillaggal jelzett állásba) és ütközésig benyomjuk, és a pieso gyújtóval (2) addig szikráztatunk, amíg a hõhasznosítónál elhelyezett tükörben a gyújtólángot nem látjuk. A nyitó gombot ezután kb. 5-8 másodpercig nyomva kell tartani, majd a kívánt hõmérsékletnek megfelelõ szám értékére állítani. Hõmérsékletszabályozás A hõmérséklet-szabályozó gomb (1) a C közötti hõmérsékleti értékek között szabályoz. Az elsõ felfûtés megkezdésekor a számozott hõmérséklet szabályozó gombot a 7 állásba forgatjuk. Amikor a helyiségben az igényelt hõmérsékletet elértük, a hõmérséklet szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezõ irányban a kisebb értékek felé forgatjuk, amíg a kattanó hang nem jelzi a fõégõ kikapcsolását, illetve az igényelt hõfoknak megfelelõ hõérzékelõ beállást. Kikapcsolás A hõmérséklet-szabályozógombot az óramutató járásával megegyezõ irányban annak kiindulási helyzetébe (a ponttal jelölt állásba) forgatjuk. A gázáramlás útját ezzel lezárjuk mind a fõégõ, mind a gyújtóégõ felé. A KÉSZÜLÉKET KIKAPCSOLÁS UTÁN 5 PERCEN BELÜL ÚJRAGYÚJTANI TILOS! Hosszabb idõre történõ kikapcsolás esetén a készülék elõtt elhelyezett gázcsapot zárjuk el. Pbgázas készülék kikapcsolása esetén a lakásban elhelyezett gázpalack (gázpalackok) szelepét is zárjuk el. A készülék csatlakoztatása pb-gázpalackhoz - Vegyük le a gázpalack védõsapkáját, ehhez szerszám használata nem szükséges. - Ellenõrizzük, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e. - A gázpalack nyakán található a nyomásszabályozó csatlakoztatásához egy balmenetû csonk, amelyet mûanyag védõkupak takar. A védõkupak 27 mm-es nyílású kulccsal csavarható le. - Szereljük fel a nyomásszabályozót a palack menetes csonkjára a nyomásszabályozó hollandi anyájának meghúzásával oly módon, hogy a csatlakozás tömör legyen! E mûveletet megelõzõen minden esetben ellenõrizzük, hogy a nyomásszabályozó hollandi anyájában található tömítõgyûrû ép-e és a fészkében jól helyezkedik-e el. - A hollandi anya meghúzásánál is a csavarkulcs 27-es nyílását kell használni, és a rácsavarozást balirányú (óramutató járásával ellentétes) forgatással végezzük. -Nyissuk ki a gázpalack szelepét és a csatlakozási helyek (palack, nyomásszabályozó, tömlõbilincsezési helyek) gáztömörségét ellenõrizzük le szappanos vízzel való ecseteléssel. Az esetleges szivárgást szappanbuborék keletkezése jelzi. - A tömörtelenséget meg kell szüntetni. Tömörtelen szerelésû készülék semmiképp sem használható. Egy gázfogyasztó berendezés használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentõt a készülékkel Pb.tömlõvel is össze lehet kapcsolni. A tömlõ 1,5 m - nél hosszabb nem lehet. A és B tûzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben és övezetekben Pb-gázkészülék használata tilos. - A gázüzemû berendezéseket a tûzvédelmi szabályokat nem ismerõ, vagy cselekvésében korlátozott személy nem kezelheti. - A gázpalack hibája esetén a gázszolgáltatót (cseretelepet) kell értesíteni, gázszivárgáskor a lehetõségekhez képest gondoskodni kell a fellépõ tûz- és robbanásveszély elhárításáról (pl. a palack eltávolítása az épületbõl, olyan helyre, ahonnan a gáz nem juthat terepszint alatti helyiségekbe). A fentiekben nem részletezett, de kötelezõen elõírt tûzvédelmi elõírások a 3/1980. (VIII.30.) BM.sz. rendelet, a belügyminiszter által 4/1980.(XI.25.) BM sz. rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat, valamint a 11/1982 (IX.1.) IpM sz. rendelettel módosított 1/1977. (IV.6.) NIM sz. rendelet. A rendelet és az elõírások betartása kötelezõ. 6 7

4 3. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS ÁPOLÁSA Tartozékok - Beszerelési és javítási elõírás - Üzemeltetési és használati elõírás - Jótállási jegy, 5 db jótállási szelvény, cserére jogosító igazolás, jótállási feltételek, kicserélt jelentõsebb részek jegyzéke - Szervizhálózati címjegyzék - Külön dobozban a külsõfali tartozék Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését az eladószerv részére elõírt rovatban, a jótállási jegyen és szelvényeken. Karbantartási útmutató A fûtõkészülék rendszeres gondozása és karbantartása növeli annak élettartalmát. Ajánlatos a burkolatot idõnként áttörölni nedves, majd száraz ruhával, hogy a lerakódott por ne égjen rá a készülékre. A fûtési idõszak megkezdése elõtt minden évben szükséges a készülék tisztítási és karbantartási munkáit ez nem garanciális feladat szakszerelõvel elvégeztetni. (A gázvezetékbõl a fûtõkészülékben szilárd szennyezõ anyagok rakódhatnak le, melyet a készülékgyártó megakadályozni nem tud.) Szükséges a kémény tisztaságának, állapotának idõszakos ellenõriztetése. Kéménytisztítás után a lehullot törmeléket a tisztítónyílásnál el kell távolítani. A garanciális és szavatossági idõ alatti javítást csak a szervízlistáról választott szerelõvel szabad végeztetni. A készülék javításához alkatrészt csak az üzembehelyezésre feljogosított szervizpartnerek rendelhetnek. Helytelen kezelésbõl, valamint a közölt tájékoztató elõírásainak figyelmen kívül hagyása esetén bekövetkezett károsodásért, meghibásodásért a gyártó vállalat felelõsséget nem vállal. Alkatrészt ilyen estben csak térítés ellenében ad. A jótállás csak a Jótállási feltételekben feltüntetettek alapján érvényesíthetõ. 4. NYILATKOZATOK JOGI NYILATKOZATOK Vállalatunk BEÁTA 2, BEÁTA 3, BEÁTA 4 és BEÁTA 5.1 típusú fûtõkészülékei megfelelnek az érvényben lévõ EN 613 valamint a 3/99 GM rendelettel módosított 22/1999 sz. GM. rendelet követelményeinek, illetve a mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozatban feltüntetett adatoknak. Termékünkre kötelezõ jótállást vállalunk a Jótállási jegy alapján, a jótállási feltételekben rögzítettek szerint. A termék jelentõs részeinek a gázszelepet, hõhasznosítót, burkolatot tekintjük. MÛSZAKI JELLEMZÕKET TANÚSÍTÓ NYILATKOZAT A termék megnevezése: Mûszaki adatok: BEÁTA 2 BEÁTA 3 BEÁTA 4 BEÁTA 5.1 Típus Gázféle- Hõtel- Hatás- Égésbizto- MBVTI ség jesítmény fok sitás tanúsítási szám BEÁTA 2 Földgáz H/S 2,0/2,0 92/92 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 2,2 kw 89% BEÁTA 3 Földgáz H/S 3,0/3,0 91/89 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 3,1kW 88% BEÁTA 4 Földgáz H/S 4,0/4,0 89/90 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 4,2kW 87% BEÁTA 5.1 Földgáz H/S 4,7/4,7 85/85 Termoelem CE 1009 Pb-gáz 4,6kW 84% Tanúsítjuk, hogy a termékünk megfelel a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó szabványoknak, valamint teljesíti a mûszaki adatokban feltüntetett értékeket. Gyártja: FÉG KONVEKTORGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2364 Ócsa, Kiss János. u Magyarország Gyártási év, hó: Minõségi bizonyítvány szerint 8 9

5 MINÕSÉGI BIZONYÍTVÁNY 1. Minõségi bizonyítvány kiállítója: 2. Gyártó: FÉG KONVEKTOR RT. FÉG KONVEKTOR RT 2364 ÓCSA, Kiss János u Minõségbiztosítási Fõosztály 3. Termék szabatos megnevezése (rendeltetése): BEÁTA 2, 3, 4 vagy 5.1 föld- vagy Pb-gázra 4. Mennyiség: 5. Tömeg és (vagy) méret: 1 db BEÁTA 2 : 15kg BEÁTA 3 : 19kg BEÁTA 4 : 23kg BEÁTA 5.1 : 30kg 6. Gyártás idõpontja: év hó 7. Forgalmazható ( felhasználható ): 3 éven belül 8. Termékazonosítás: a. Gyártási szám: b. Vámtarifaszám: 9. Szállítási, raktározási elõírások: Fedett helyen, függõleges helyzetben, 2 szintben tárolható. 10. Csomagolás: Hullámpapírlemez dobozban, mozgásmentesítõ betétekkel. 11. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos mûszaki adatokkal, mérési eredményekkel): H/S földgázra vagy PB gázra alkalmas egyedi gázfûtõkészülék CR 640 vagy SIT 630 típusú kombinált szeleppel ellátva. Minõsítés, osztályba sorolás: I. osztályú minõség 12. A termék minõségének ellenõrzésére alkalmazott vizsgálat (mérési mintavétel módszer): EN 613, EN Használati, kezelési elõírás: A mellékelt Beszerelési és javítási elõírás, ill Üzemeltetési és használati elõírás szerint. 14. Egyéb adatok: 15. Minõségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt: 10 11

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro F8.50 C F és euro F8.50 C P A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez A Műszaki adatokban leírtak, a F É G K O N V E K T O R G Y Á R T Ó

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:.

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:. Kereskedelmi jel (Típus): HŐTERM CARBON (M) Típus: HŐTERM CARBON (M) Gyártási szám: Gyártási év:. Megfelelőségi tanúsítvány sz.: MT 081528 1417 Célország: Gyártja: HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT. 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Folyékonygáz-tüzelésű bojler (Különleges típusok B 10 EL, B 14 EL kiegészítő elektromos fűtéssel, 230 V, 850 W) Beszerelési

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben