Ha polgármester lennék, annyi mindent tennék a városért!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha polgármester lennék, annyi mindent tennék a városért!"

Átírás

1 Ha polgármester lennék, annyi mindent tennék a városért! MÁJUS LIII. ÉVFOLYAM 601. SZÁM

2 Márciusban és áprilisban elsõsorban a fiúknak és apáknak meséltem. Májusban, az édesanyák hónapjában az anyákhoz és leányaikhoz szólok. Nektek is van, kire felnéznetek. Nem véletlenül mondják, hogy a nõk nagyságában él a nemzet nagysága. Kutassatok, s rájösztök, hogy a nagy férfiak mellett rendszerint egy kiváló asszony: feleség, édesanya állt. Nyelvünk egyetlen szóba tömörítve nagyasszonyként tiszteli õket. A magyarság legnagyobb asszonya, patrónája Szent István óta maga Szûz Mária. Fényes alakjában benne van õsi hitünk Boldogasszonya. Karjában a Gyermek, lényében a mindent összetartó, megszépítõ szeretet íme a nagyság és boldogság biztos útja minden asszony számára. Sarolta, Géza fejedelem felesége, Szent István édesanyja ezer évvel ezelõtt nemcsak lova gyeplõjét, hanem az ország sorsát is kemény kézzel irányította. Szilaj elszántsággal törte meg a honfoglaló törzsek ellenállását, tette uralkodóvá a római katolikus vallást, és segítette trónra fiát. Vajon miért avattak oly sok Árpád-házi királyleányt szentté vagy boldoggá? Azért, mert hitük ereje, tiszta erkölcsük, lelki nagyságuk, mûveltségük kortársaik fölé emelte õket. Hatalmukat, vagyonukat soha nem a maguk hasznára, hanem Isten és népük szolgálatába állították. Margit a Duna szigetének kis apácájaként a lemondás, az önfeláldozás példaképe. Ágnes a cseh király, Erzsébet a thüringiai herceg, Kinga a lengyel fejedelem hitveseként a hûség, a segítõkészség, a jóság megtestesítõje. Skóciai Margit a skót trónon, Piroska (Iréné) bizánci császárnéként, Hedvig lengyel királynõként a mûveltség, az oktatás, az egyház bõkezû pártolója volt. Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecília az egyetlen asszony, akinek vitézségét királyi okirat örökíti meg. Galambóc ostrománál vezérhez illõ módon harcolt a törökök ellen. Gályáját mindig oda irányította a Duna vizén, ahol legádázabb volt a küzdelem. Nemcsak a csata sorsát döntötte el, hanem megmentette Zsigmond király életét áll az 1434-es okmányban. 2 Magyar nagyasszonyok Hunyadi Mátyás találkozása Szilágyi Erzsébettel Árpád-házi Szent Erzsébet Szilágyi Erzsébetnek Arany János verse örök emléket állít, de egészítsük ki portréját azzal, hogy nemcsak a prágai börtönbõl váltotta ki fiát, hanem 1458-ban trónrajutását, majd késõbb uralkodását is nagy bölcsességgel, kitûnõ diplomáciai érzékkel támogatta. Erõs akarattal, igazságosan irányította a hatalmas Hunyadi-birtokot, támogatta az egyházat, segítette a szegényeket.

3 Az egri nõk, élükön a várkapitány leányával, Dobó Klárával, az 1552-es török ostrom idején nemcsak lelkesítették, ellátták, ápolták a küzdõ vitézeket, hanem karddal, forró vízzel, szurokkal, kõvel életük árán is védték a várat örök példát adva hõsiességbõl, bátorságból. Egri nõk. Székely Bertalan festménye II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Zrínyi Ilona 1686-tól három éven át védte Munkács várát az osztrák ostromlók ellen olyan bátorsággal és eréllyel, ami egy férfinak is dicséretére vált volna. Feje fölött a pallos árnyékával, gyermekeit féltve sem árulta el elveit, hazája szabadságát. Lorántffy Zsuzsanna méltó társa volt I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek. A református egyház és iskolák, fõképp a Sárospataki Kollégium nagylelkû támogatója szigorú, puritán asszony volt, aki azonban finom ízléssel gyûjtötte, gondozta a különleges virágokat, fákat. Vagyonát pedig utódainak kihalása esetén az egész nemes Magyarországra hagyta. Fõúri származása és hatalmas vagyona minden fényûzést lehetõvé tett volna Teleki Blanka grófnõ számára. Nem ezt választotta. Akkor, amikor a hazai szalonokban senki sem beszélt magyarul, õ nevelõintézetet alapított elõkelõ lányok számára, hogy anyanyelvükön és hazafias szellemben tanítsa õket. Az 1848-as szabadságharc idején zászlót hímezett, sebesülteket ápolt, támogatta a honvédsereget. A megtorlás idején letartóztatták, és öt évi vizsgálati fogság után tíz év szigorított várbörtönre ítélték. Hitét, büszke hazafiságát sem a megalázó vallatás, sem a kínzó börtön nem tudta megtörni. Nem kért kegyelmet. Lelke szabadabb volt, mint a börtöne fölött szálló madár. Az örök hûség megrendítõ példája a két '48-as mártír, Batthyány Lajos miniszterelnök és Damjanich János tábornok özvegyének sorsa. Az október 6-án felöltött gyászruhát halálukig nem vetették le. Oly méltók voltak a gyászban, mint férjük a nemzet szolgálatában. Lelki erejük, kitartásuk egy letiport nemzet számára jelentett példát, reménységet. Mi hogy viselkednénk a helyükben? Nyílzáporban, börtönben, ellenség markában? Leánykáim, készüljetek: közösségünknek nem hiú, gyenge és önzõ, magukat vagy szûk családjukat kényeztetõ hölgyekre van szüksége, hanem nagyasszonyokra. Lorántffy Zsuzsanna Zrínyi Ilona vizsgálóbírói elõtt. Madarász Viktor festménye Zsigmond Emese 3

4 Ha polgármester lennék......bizony sok mindent megvalósítanék abból, amit a következõ oldalakon javasoltok. Okos és em- Irkafirka berséges terveiteket ne adjátok fel, sohase alkudjatok meg, s akkor javulni fog a világ, falutok, városotok élete a ti kezetek nyomán is akár polgármesterek lesztek, akár nem. Mindenkit megdicsérünk, minden pályázó osztályközösségnek oklevelet és könyvjutalmat küldünk. Hogy minél többen szerepelhessetek, írásotoknak csak részleteit közöljük, de a díjak elosztásakor a teljes szöveget figyelembe vettük. Az emberek javát szolgálnám. Elrendelném, hogy a gyerekek ne nyolcra menjenek iskolába, hanem kilencre, mert hideg van. A koldusoknak házakat építenék, hogy meg ne fagyjanak. Lovasparkot építenék, játszóteret meg egy ûrállomást, ahonnan ingyen felvisznek az ûrbe. Vasútállomást is építenék. Ha polgármester lennék, ezekkel szolgálnék. Megyesi Dávid, Zilah Nagy Levente, Újõs ÍRÁS I. díj Bede Réka, Gyergyószentmiklós II. díj András Emese és Komáromy Zsuzsa, Kolozsvár III. díj Tóth Johanna, Szabadka Székely Beatrix, Szalárd RAJZ I. díj Orbán Stefánia, Brassó Pusztai Fruzsina, Kolozsvár II. díj Jakab Júlia, Tordaharasztos Kinda Andrea, Gyergyószentmiklós III. díj Kunstár Olivér, Árpád Marti Andrea, Ozsdola Tolnai István Csaba, Kolozsvár Mészáros Boglárka, Szilágycseh Építtetnék feljárókat a tolókocsisoknak, uszodát, termálfürdõt, botanikus kertet, bicikliutat, mozit, inter- Kinda Andrea, Gyergyószentmiklós netkávézót. Elrendelném, hogy páros napokon csak a páros rendszámú autók közlekedjenek, így tisztább lenne a levegõ. Az iskolában, ahová most járok, beindíttatnék magyar tagozatot V-VIII. osztályban is. A gyerekeknek lehetõséget biztosítanék lovaglásra és zenetanulásra. Mindenkinek jó lenne ebben a városban. Mike Ábel, Belényes Segíteném az embereket, adományoznék az iskoláknak, kórházaknak, nagyobb fizetést adnék a munkásoknak. Szereltetnék a bicikliseknek is jelzõlámpát, megnövelném a parkoló jegyek árát, de csak azoknak, akik tehetõsek. A víz árát csökkenteném, mert most nagyon drága. A koldusoknak is adnék lejt. Remélem, szeretnének az emberek. Bálint Eliza, Belényes 4

5 Urbán Fanni, Szatmárnémeti A csíkmenasági IV. osztály A mi polgármesterünk György József. Eddig van aszfalt, szép kultúrotthon és új harang. Ha én lennék a polgármester, építtetnék új templomot, állatkertet, iskolát, óvodát, az állatorvosnak rendelõt. Mindenkinek vennék kutyust, önmûködõs kaput szereltetnék mindenhova. Lõrincz Réka Több munkást hozatnék a templom felújítására, hogy hamarabb tudjunk misére menni. A Gyöngyvirág nevû bárt az iskola elõl eltenném máshova. Az iskolát megnagyobbítanám, és több könyvet hozatnék ide. Dánél Csaba Jakab A központban parkot építettek és egy nagy, kerekes kutat. Nemsokára Pottyondban is lesz aszfalt, így aszfalton tudunk biciklizni. Építenék egy kórházat, hogy ne kelljen Szeredáig menni, ha baj van. Minden kapu elé virágot ültetnék. György Barnabás Én megnövelném a nyugdíjakat, építenék egy olyan boltot, ahol minden 1 lej, nagy tömbházakat építtetnék, és székely kaput állíttatnék az iskola utcája elé. Rendõrökkel õriztetném az iskolát. Az egész faluba beköttetném az internetet, és mindenkinek vennék számítógépet. Adorján István A Két Pista sörözõ helyére építtetnék egy Penny marketet. Lebontatnám a Gyöngyvirág bárt, mert a férfiak örökké megrészegednek ott. A parkba szobrot, és minden utcában a póznára villanyt tetetnék. György Roland Toásó Tímea, Gyergyószentmiklós Köszönjük, polgármester úr, a sok szép dolgot itt, a faluban. A falu összes lakója örül, mert megcsináltatta az utakat. De ha én lennék a polgármester, más dolgon is változtatnék. Lenne kórház és rák elleni gyógyszer. Mindenki kapuja elõtt lenne egy õr, hogy semmit ne vigyenek el. Anicãi Izabela Laura Építtetnék egy raktárt, ahova az emberek a maradék termést betennék, és odaadnám a szegényeknek. A freskókat felújíttatnám, és Magyarországról visszakérném a szárnyasoltárt, hogy szebb legyen a templomunk. Márton Attila A parkba padokat tennék, ahol az emberek megpihennének, ha fáradtan jönnek haza az erdõrõl. A kútról felvetetném a betonlapot, hogy mindenki megkóstolhassa a vizét, mert a kútvíz mindig hideg és egészséges. Györfi Noémi Minden lekónegyedbe játszóteret építenék. Létrehoznék Bartha Kinga Noémi, Tordaharasztos egy nagyobb mûvelõdési házat, hogy a város népe tél idején a gyerekeit ne a szabadtéri színpadon, hidegben, állva kelljen nézze. Korcsolyapályát létesítenék. Igazságot tennék, a rászorulókat segíteném. Minden hétvégére szórakozási programokat szerveznék a gyerekeknek. Deák Gellért Gedeon, Kovászna Polgármesterünk sok tervet megvalósít, de ez nem megy egyik napról a másikra. Ha a helyében lennék, uszodát, az iskolának internátust és ebédlõt építenék, kisállatkereskedést nyitnék. Jobban védeném a környezetet, nem szbadna fát kivágni, állatokra vadászni. Szeretném, ha Szalárd modernebb lenne, de ez ne menjen a környezetünk kárára. Székely Beatrix, Szalárd 5

6 A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Iskola IV. A osztálya Egy alapos városnézés után tudtam, hogy mit kell tennem. Megjavíttattam az utakat, szemetes kukákat tettem ki. A hóhányókkal minden télen ellapátoltattam a havat. Rendezvényeket szerveztem: Mikulás napot és farsangot. Mindenki örvendett az új városnak. Csizmadia Kinga Hogy is képzelném el a várost? A fákkal kezdeném: ahelyett, hogy kivágnák õket, inkább ültetni kellene. Utána parkolókat az autóknak, mert még a járdára is felállnak, és minél több parkot, ahol megpihennénk. Benedek Bernadett Kulcsár Petra, Gyergyószentmiklós Itt a mini-híradó. Legfrissebb híreink következnek: Evelin, az új polgármester széppé akarja tenni a várost. Föld alatti garázsokat építenek, a kóbor kutyákat elszállítják, és új játszótereket létesítenek. Tamás-Szóra Evelin Az éjjel egy tündér jelent meg, és így szólt: Itt ez a varázspálca, de aztán jóra használd. Kifutottam a házból, és közben ezt énekeltem: Tündér lettem, tündér lettem, a várost most széppé teszem. A garázsokat vidámparkká változtattam, az autókat a föld alá varázsoltam, persze egy autópályával együtt. Szemétszedõ gépeket létesítettem és zöldövezetet. Gáll Anna Annyi mindent tennék a városért! Feladatom lenne a város szépsége és az emberek boldogsága. Az én városomban van jó és rossz is. A hibákat ki szeretném javítani: a színházat felújítanám, és mindig lenne mûsor gyerekeknek és felnõtteknek. Az iskolákat felújítanám, és György Norbert, Gyergyószentmiklós új tanár néniket és tanárokat vennék fel. Bede Réka Nem varázsolnék új épületeket, mert ezek nagyon szépek, csak a nagyon régieket felújítanám. Vidámparkot építenék, repülõteret, és megparancsolnám, hogy ne szemeteljenek. Jakab Tímea Varázsoltam földalatti garázsokat, parkolóházakat, házak feletti autópályát. Írtam egy törvényt: aki szemetel, büntessék meg. Hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, építettem állatkertet. Berecz Ármin Varázsolnék sok fát, szemeteskukákat és még sok mást, ami a városból hiányzik. Az árva gyerekeknek pénzt varázsolnék. Az üres telkekre blokkot építenék, és az embereket beköltöztetném. A várost szebbé lehet varázsolni, csak akarni kell. György Norbert Bárcsak hatalmamban lenne a városunk megváltoztatása, de hát nincs! Elképzelésem, az természetesen van. Az utat a város fölé építeném, és a régi helyébe sétálóhelyeket, parkokat és játszótereket létesítenék. A kukáknak arcot festenék. Az épületek színesek lennének, a járdákon a város és a környék érdekességei, térképei lennének. Kinda Andrea Bede Réka, Gyergyószentmiklós Tündér vagyok. Varázspálcámmal egy ütésre újrahasznosító gyárat, második ütésre földalatti parkolót varázsoltam. Harmadik ütésre felújítottam a házakat, utakat, járdákat, iskolákat, tömbházakat. A negyedik ütésre fákat, zöldövezetet, játszótereket varázsoltam. Nem lennél a polgármesterünk? kérdezték az emberek. Persze, hogy lennék. Így aztán én lettem a polgármester. Kulcsár Petra 6

7 A városunkat sokkal szebbé lehetne varázsolni, mint amilyen most: kóbor kutyák nélkül, naponta takarítva. Jó lenne a környezetnek a napelemes autó, amely nem szennyezi a levegõt. Lehetne a levegõben vagy a föld alatt utakat létesíteni, az autóbuszokat metróval, trolibusszal, villamossal helyettesíteni. Így lenne a városunk szép, tiszta és egészséges. Gergely Botond Ha tudnék varázsolni, elindulnék megnézni, hogy van-e valami baj. Hát van, nagyon sok. Az autók nem férnek egymás mellett. Ezért varázsolnék egy alagutat, és a házak fölött három ágra szakadó utat. A parkból eltûntetném az összes szemetet. Otthon is rendbe varázsolnék mindent. Czimbalmos Ágnes A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Iskola III. B osztálya Választások elõtt csak azt ígérném meg, amit be is tudok tartani, segítenék, hogy a tömbházlakók olyan pénzekhez jussanak, amelybõl külsõ felújításokat végezhetnének lakásukon. Kovács Renáta A kórháznak adományt, az árva gyerekeknek játszóteret, iskolát, a beteg állatoknak otthont és orvosi ellátást biztosítanék. Mivel nem vagyok polgármester, ezt nem valósíthatom meg. Bíró Ágota Benedek András, Négyfalu Minden átjáróhoz rendõrt állítanék, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak átmenni az úton. Kitakaríttatnám a folyók medrét. Szeretném, hogy a város lakói boldogan éljenek. Nagy Tímea Építtetnék fedett és nyitott uszodát, iskolát a mozgássérült, fogyatékos, rászoruló gyerekek számára. Minden iskolának rendelnék saját iskolabuszt és saját étkezdét. Bajkó Anett Jakab Júlia, Tordaharasztos A tordaharasztosi III-IV. osztály Lecsökkenteném az adót, betiltanám a favágást, a szombat esti diszkót. Helyébe vasárnap a kultúrotthonban cirkuszt rendeznék meg sok érdekességet. Segíteném az egyházakat és a rászorulókat Az iskolába bevezetném a tizenkét osztályt, és közbenjárnék, hogy a falu lakosainak munkahelyük legyen. Az emberek elégedettek lennének a munkámmal, és sokáig polgármester maradnék. Nagy István Felújítanám a központban az épületeket, járdát tennék, ahol nincs, aszfaltot. Tisztán tartanám az utakat, és ahol nincs fa, még ültetnék. Bevezetném a vizet. Kovács István Gergely Botond, Gyergyószentmiklós Építenék a gyerekeknek egy szép játszóteret, és tisztán tartanám a falut. Segítenék a beteg embereknek és a véneknek. Szabó Richárd Vigyáznék az árvákra, öregekre és az elhagyatottakra. Ünnepekkor ajándékot osztanék, és kidíszíteném a falut. Interneten kapcsolatot teremtenék a nagyvilággal. Mindezt azért tenném, mert ha én lennék a polgármester, nagyon szeretném a falum. Jakab Júlia Nagy István, Tordaharasztos 7

8 A zilahi I. Maniu Iskola IV. B osztálya A felnõtteknek több munkahelyet építenék, ahol több pénzt kapnának, hogy ne menjenek más országba dolgozni. A fiúknak futballmeccset, a lányoknak színházi elõadást szerveznék. A felnõtteknek vicceket mondanék. Bicikliversenyt rendeznék, és a gyõztesnek egy szép kocsit ajándékoznék. Major Edina Izolda Építenék egy épületet, ahol a gyerekeket hagyhatják a szülõk, miközben õk dolgoznak. Lenne benne csúszda, hinta, kuckó, játékok, kiskutya, kiscica, póniló, beszélõ Németi Boglárka, Zilah papagájok. Covaci Diána Lebontanám a régi, rozoga házakat, újakat építenék. Az üres telkeket beültetném fûvel, virágokkal, fákkal. A hajléktalanok gondoznák. Nem keresnének nagyon sokat, de ahhoz, hogy megéljenek, elég lenne. A világ híres embereit meghívnám iskolai elõadásra. Elintézném, hogy a stoplámpák hétvégén is mûködjenek. Dácz Zsuzsa Építenék repülõteret, gyárakat, piacokat. Tíz éves kortól lehetne elöl ülni az utóban, 15 éves kortól lehetne vezetni. Minden vasárnap lenne koncert, tûzijáték. A börtönben vasárnap jó ételt kapnának. A villanyszámlák csökkennének. Dobrai Márta Sájter Bernadett, Szilágysomlyó Sokkal többet foglalkoznék a higiéniával. A kutyák ürülékének gondját megoldanám. Több fára is madáretetõt tennék. Hétvégén táncórákat tartanék, az öregek számára szövõ-fonó órát, és így a régi szokásokat elõ lehetne hozni. Németi Boglárka Olyan programokat szerveznék, ahol mindenki jól érzi magát, például futóversenyt, fõzõ- és sütõversenyt, gyermekversenyeket. Nagy Angyal Nagyobb falvakat építtetnék, és elrendelném, hogy vehetnek, ami kell a mezõgazdasághoz. Lakatos Rudolf Sándor Az épületek árát csökkenteném. Rengeteg programot szerveznék: városnapokat, iskolanapokat, táncos elõadásokat. Klubokat nyitnék. A parkokat szépen kivilágíttatnám. Lakatos Judit Görcsönyben építenék egy magas tömbházat, ahova a Nagy Evelin Tamara, Szatmárnémeti csavargókat, szegényeket, szerencsétleneket, tolvajokat tenném. A nagyobb gyerekeknek focipályát, a kisebbeknek játszóteret, a legkisebbeknek játékszobát építenék. Kulcsár Miklós Zilah bejáratánál lenne egy autómosó, amely automatikusan lemosná a bejövõ jármûvet. Ingyen gyógyítanám a beteg embereket és állatokat. Este tele lenne a város színes égõkkel. Kovács Krisztián Az ikres anyukák, ha vennének valamit, egyet ingyen is kapnának belõle. Lenne igazolványuk, hogy ne csapják be az elárusítókat. Szõllõsi Benjámin 8 Kiss Éva, Torda

9 Kevesebb olyan gyárat építenék, amely szennyezi a levegõt. Megtiltanám, hogy kivágják a fákat, sõt ültetnék inkább. A parkokat beültetném fûvel, hogy a gyerekek ne üssék meg magukat, ha elesnek. Frankó Katika Karácsonykor több pénzt áldoznék az utcák díszítésére, nyáron virágokat ültetnék az utcákra. Az iskoláknak külön ebédlõjük lenne. A tanító nénik nem ordítanának, lenne egy külön terem, aki rossz, iskola után ott marad büntetésbõl. Szõllõsi László Miklós Iskolákat nyitnék a falvakban, hogy legyen mun- Berszán-Árus Dániel, Gyergyószentmiklós kahely tanárok, tanítók számára. Az utakat megcsináltatnám, a vizet, a gázt beköttetném. Könyvtárat és kórházat építtetnék. Kiss Oszkár Munkahelyeket létesítenék, hogy a szüleink ne járjanak külföldre dolgozni. Megszervezném, hogy az emberek minden vasárnap gyûljenek össze, és barátságosan osszák el a földet egymás között. Béczi Attila Betömném a gödröket minden utcán. Építõanyaggyárat építenék, Kunstár Olivér, Árpád botanikus kertet, állatkertet, cirkuszt, könyvtárakat. Huszár Csaba Az én falumban építtetnék egy nyolc osztályos iskolát, hogy a gyerekeknek ne kelljen ingázniuk. Minden házat más színûre festenék, virágokat ültetnék, hogy színes, vidám legyen a falu. Megyesi Diána Több szemetes kocsit vennék, és több kukát. Virágokat és fákat ültetnék. A falusiaknak nagyobb nyugdíjat adnék. Aki sokat dolgozik és keményen, annak emelném a fizetését. Máté Lénárd A gyerekek 10 órára mennének iskolába, és minden óra után egy fél óra szünet lenne. A szegényeknek az asszonyokkal fõzetnék. Boda Eliz Építtetnék egy sportpályát, télen korcsolyázni, nyáron focizni valót. A parkokba új padokat tetetnék, az utcákra aszfaltot. Versenyeket rendeznék, falunapot és gazdanapot is. György L. Rajmond, Gyergyóalfalu Lenne bicikliút és járda a gyalogosok számára. Mûjégpályát építtetnék, sok szobor lenne, mert szeretem a szobrokat. Sok lenne a játéküzlet meg a ruhásbolt. Borsos András, Gyergyóalfalu Átalakíttatnám a Kultúrotthont, hogy akik járnak táncolni, ne fázzanak. Úgy szervezném meg a falunapokat, hogy a kicsik is szerepeljenek. Építenék bevásárlóközpontot és Maros-hidat. Ha ez sikerülne, nagyon boldog lennék. Koncsag Beáta, Gyergyóalfalu Sok zöldövezetet létesítenék, a gyerekeknek szép, nagy játszótereket. Más parkolóhelyeket létesítenék, lemeszeltetném a tömbházakat, és eltüntetném az utcákról a sok-sok gödröt. Ferencz Roland, Gyergyószentmiklós Minden épületet felújítanék. Parkot létesítenék, díszfákat ültetnék. Mindenki ügyét megpróbálnám elintézni. Az utcákat leaszfaltoznám, bevezetném a vizet, az iskolába télire elég fát és új könyveket hozatnék. Szabó Attila, Magyarlapád Pingvinállatkertet és versenyautópályát létesítenék. Aknai Richárd, Magyarlapád Felújíttatnám a házakat és a futballpályát, kitiltanám a Coca-Colát. Csinálnék egy kicsi házikót, abban lenne hotdog, pizza és hamburger. Elérném, hogy az üzletben minden legyen olcsó. Létrehoznék egy múzeumot. Szabó Szabolcs Zsolt, Magyarlapád Kelemen Renáta, Kolozsvár 9

10 A nyárádszeredai III. C osztály Pompás medencét, jégpályát építtetnék, ahol nem kell fizetni. A szegényeket minden nap elhívnám enni a városi konyhára. Mozgólépcsõk lennének, hogy az öregek lába ne fájduljon meg. Barabás Beatrix Mindenkinek kötelezõ lenne a szemetet a szemetesbe tenni. Új utat, öregek házát, strandot építtetnék. Kakasi Zsófia Építtetnék repülõteret, vonatállomást, modern tömbházakat, bevásárlóközpontot mozgólépcsõvel, Mc Donald s vendéglõt, öregek házát. Molnár Szabolcs Zsolt Megújíttatnám a blokkokat, kitiltanám a kocsikat, strandot, korcsolyapályát építtetnék, és magamnak nagy házat. Sukó Kinga Leaszfaltoztatnám az utat, a bankhoz, a pénztárakhoz õrt állíttatnék. Építtetnék egy luxusházat magamnak és egy luxus fürdõt. Marton Szilárd Az iskolát és a tömbházakat felújítanám, fákat ültetnék, úszómedencét és korcsolyapályát építtetnék. Sok zebrát tennék. Krizsán Sándor Attila 10 A bankokba kamerát tennék és riasztót, hogy ha a bûnözõk valamit ellopnak, fogják meg õket. Mindenkinek segítenék. Veres Tamás Felújíttatnám az Köllõ Mihály, Négyfalu utakat, a parkot, az iskolát, a tömbházakat. Építtetnék uszodát, szülészetet, bevásárlóközpontot, vidámparkot, mûkorcsolyapályát. Kátai Fanni Autópályát, kórházat, repteret, kutyamenhelyet építtetnék. Felújíttatnám a tömbházakat. Miklósi Roland Felújítanék minden iskolát, építtetnék melegvizes uszodát, korcsolyapályát, melléje szállodát, hogy az emberek szórakozzanak, üdüljenek. Gergely Gyopár Megparancsolnám, hogy építsenek Szentannán egy medencét, hogy nyáron tudjak jó sokat fürödni. Imreh Sámuel Játszótereket, korcsolyapályát, strandot építtetnék. A park közepére egy óriási szükõkutat. Azt a törvényt hoznám, hogy a kisiskolások csak 10 órakor kezdjék a tanulást, egy nap csak egy tantárgyból kaphassanak házi feladatot, pénteken pedig semmilyen házi feladatot se kapjanak, hogy többet tudjanak játszani és pihenni. Gyermeknapon minden gyermeket megajándékoznék. Trufán Boglárka, IV. C Szabó Apolka, Várfalva A kolozsvári Báthory István Líceum IV. B osztálya Minden reggel adnék enni az éhezõknek. Az autókat betiltanám, mindenki lovon vagy szekéren közlekedne. Így nem volna mérgezõ gázzal tele az utca. Mindenki kertes házban lakna, és tarthatna kutyát, lovat, cicát, szamarat. A tantervet megváltoztatnám, lennének állatgondozástan órák, és csak a feltétlenül szükséges dolgokat tanulnánk: osztás, szorzás, stb. Komáromy Zsuzsa Csendes, békés falut irányítanék. Autók, motorbiciklik és buszok ritkán járnának. A gyárak nem engedhetnék az olajat a vizekbe. Az emberek érdekében tilos lenne a petárdázás, az állatok érdekében pásztorokat fogadnék. Segítenék a szegény embereken. Az iskolában az egyszerû kifli helyett csokisat kapnának, a tej helyett kakaót. András Emese Katalin Mindenki baján segítenék. Külön korcsolyapálya lenne a gyerekeknek és a felnõtteknek. Minden olcsóbb lenne. Több lovaglósuli lenne, az iskolában pedig csak két-három óra: magyar, történelem, rajz. Bíró Helga Pusztai Fruzsina, Kolozsvár

11 Ianoº Abigél, Szatmárnémeti A gyerekekkel sokkal többet törõdnék. A meglévõ állatkertet megnagyobbítanám, s hozatnék még állatokat. Készíttetnék egy nagy vidámparkot. Befejeztetném a fedett uszodát. Sajnos én nem leszek polgármester... Darazsac Diána A lopást szigorúan megtiltanám, a szegényeknek fele pénzem odaadnám. Megtiltanám, hogy a kisállatokat vízbe fojtsák, elüssék vagy megmérgezzék, kínozzák. Vukov Johanna A szabadkai J. J. Zmaj Iskola III. C osztálya Sok mindenen változtatnék a városunkban: betömetném az utcákon a lyukakat, beszüntetném a parkolási díjat. Minden iskolát befestetnék, hogy a gyerekek örömmel járjanak oda. Papp Iván Minden boltnál egy játszóteret építtetnék, több szemeteskukát helyeztetnék el. Az iskolákban, ahol nincs tornaterem, feltétlenül építtetnék. Megparancsolnám, hogy a gyerekek sokkal többet tornázzanak. Az iskolák környékét biztonságosabbá tenném. Jurcsák Hajnalka A polgármesternek sok feladata van. Képviseli a várost, vendégeket fogad és döntéseket hoz. A helyében én minden utcát lebetonoztatnék, játszótereket, parkokat építtetnék. A környezõ tavakat kitisztíttatnám, és sok halat tennék bele. Több buszt járatnék, hogy kevesebb autó legyen a városban. Varga Róbert A Palicsi-tó tisztább lenne, az óvodákban több játék lenne. Építtetnék új gyárakat, így mindenkinek lenne munkája. A benzinkutaknál nem kellene fizetni az üzemanyagért. Fogarasi Zsolt, Négyfalu Petõ Dávid A szegényeknek adnék házat, ennivalót, pénzt, hogy ruhát vehessenek maguknak. Aki eldobálná a szemetet, büntetésbõl az egész utcát fel kellene söpörnie. Így tenném szebbé városomat. Goliæ Attila Sok törvényen változtatnék. Csináltatnék sportpályát. Több villanyrendõrt helyeznék el, megbüntetném a rossz embereket, így kevesebb rablás, lopás lenne. Jószívû polgármester lennék. Gyõrfi Tihamér Megszüntetném az áremelkedéseket. Építtetnék élményfürdõt, fedett korcsolyapályát, játékgyárat, ahol sok ember kaphatna munkát, és mi, gyerekek is jól járnánk. Remélem, ha felnövök, megvalósíthatok valamit álmaimból. Besnyi Botond A fagyi olcsóbb lenne, Mindenki reggelire csokit enne. A zöldség egy hétre a mélyhûtõbe menne, Ha a sors engem is polgármesterré tenne, A mami vacsorára tortát venne. Ha érne egyszer is ilyen szerencse, A lelkem nagyon boldog lenne. Tóth Johanna Orbán Stefánia, Brassó Kulcsár Miklós, Görcsöny 11

12 A zimándújfalvi III-IV. osztályosok Ingyen adnék mindent! Nem lennék szigorú. Nem lenne sok autó, emeletes házak lennének. Nem lennének szegények, nem lenne olyan, hogy nincs étel az asztalon. Zsámbók Emese Építenék egy tornatermet, a fiúknak focipályát, a lányoknak játszóteret. Alakítanék egy tánccsoportot. Építenék egy strandot, és a bejáratnál vattacukrot árulnék, mert azt szeretik a gyerekek. Csernák Dorottya Ha polgármesternek választanának, emeletes ovit és Kocsis Hédi, Zimándújfalu iskolát építtetnék, nagyobb könyvtárat, görkorcsolyapályát, játszóteret tíz csúszdával, tíz forgóval, öt ringlispíllel és harminc hintával. Piac is épülne és három gyár. Minden utca le lenne aszfaltozva Minden ház elõtt lenne pad és legalább két fa. Lenne egy tó csónakokkal és egy nagy strand. Bold Barbara Építtetnék egy parkot tele fával, köztük híd és mászóka lenne, meg egy kicsit lennebb védõháló, fedett sportcsarnok, egy nagy játékbolt, ahol olcsó, de jó minõségû játékokat árulnának. Nem engedném, hogy kínai játékokat hozzanak be. Zsámbok Zoltán Megjavítanám, amit meg kell javítani. Akinek nincs háza, pénze, étele, adnék. Építenék házakat, uszodát, gyárat. A falunapokon hívnánk zenészeket, ringlispílt. A jó tanulóknak díjat adnánk. Kocsis Hedvig Páll Tímea, Ozsdola Strandot, kartingpályát, forma 1-es pályát, ÁTV pályát, krosszmotoros pályát építtetnék. Ördög Mercedes, Ozsdola Pénzt adnék a kórháznak. Az árva gyerekeknek egy szép árvaházat építtetnék. A református templomnak annyi pénzt utalnék át, amennyi elég a javításra, építtetnék egy magyar könyvtárat. De a legfontosabb egy igazi magyar iskola lenne. Úgy gazdálkodnék, hogy az emberek bizalmát megnyerjem a következõ négy évre. Bartha Noémi Kinga, Torda Marti Andrea, Ozsdola Az iskolában az elromlott tárgyakat megjavítanám, ha hideg van, intézkednék, hogy a fûtést indítsák meg. A tanítók fizetését növelném, a természetet védeném. A szegényeket támogatnám. Tordai Beatrix, Marosvásárhely Azt rendelném el, hogy minden ház emletes és nagyszobás legyen, minden kert nagy legyen. Az iskola csak 12 óráig tartson, román óra ne legyen. Mindenki gazdag legyen. Csomakõrösön legalább annyi üzlet legyen, mint Kovásznán. Porkoláb Andrea, Kovászna 12 Zsigmond István, Kolozsvár

13 Rokona-e a szirtiborz a mi borzunknak? Távolról sem! Még csak köszönõviszonyban sincsenek egymással. Ez a kis, nyúl nagyságú állatka ugyanis akár hiszed, akár nem a hatalmas elefánt rokona. A szirtiborzok hazája Afrika, de Arábiában és Kis-Ázsiában is elõfordulnak, így hát az ókor híres hajósnépe, a föníciaiak is jól ismerték, nyulat viszont még mutatóban sem láttak soha. BITAY ÉVA TÉVEDÉSEK üzleti lehetõséget, és felvételeikhez a közönség elborzasztására a nagytestû trópusi denevéreket, repülõkutyákat és repülõrókákat használták. (Ezek a denevérek nevüket a kutyáéra illetve a rókáéra emlékeztetõ pofácskájukról kapták.) A másfél méteres fesztávolságú szárnyukkal lomhán repkedõ állatok látványa borzolta fel a mozilátogatók idegeit, pedig Nagy halászdenevér. Nem õ a tettes! Amikor felfedezõ útjaik során eljutottak a Pireneusi-félszigetre, ott tömegesen találtak számukra ismeretlen üregi nyulakat. Nem teketóriáztak sokat, az ugráló állatkákat elnevezték szirtiborzoknak, az õ nyelvükön shapan-nak, s azokról a felfedezett szigetet amelyet õk szigetnek hittek Shapan-szigetnek, vagy föníciai nyelven I-Shapan-nak, holott egyetlen szirtiborz sem élt ott. Ebbõl lett aztán a latin Hispania, s e tévedésen alapuló név különbözõ változataiból származik Spanyolország elnevezése. A patkányfészek-sziget. Amikor Willem Vlamingh holland kapitány 1696-ban elõször kötött ki a Nyugat-Ausztrália partjai elõtt fekvõ kis szigeten, ott rengeteg patkányforma állatka ugrált a lába elõtt. Nyomban el is nevezte az újonnan felfedezett szigetet Rottnest, azaz Patkányfészek-szigetnek. Késõbb kiderült ugyan, hogy az ugráló állatkák nem patkányok, hanem törpekenguruk, vagyis wallaby-k, a névadás azonban már megtörtént, az elnevezést a térképre is rávezették, így a sziget mind a mai napig a tévedésen alapuló nevet viseli. Félelmetes vámpírok? A babonás emberek szerint a vámpír olyan gonosz szellem, amelyik kiszívja az alvó emberek vérét. A szemfüles filmrendezõk megszimatolták a témában rejlõ mindkettõ békés gyümölcsevõ. Mexikóban viszont valóban élnek vérszopó denevérek, de ezek nem óriások, hanem kb. 7 centiméteres állatkák. Hangtalanul szállnak rá éjjel a lovakra, szarvasmarhákra, borotvaéles fogukkal sebet ejtenek rajtuk, és a kifolyó vért felnyalják. Nyáluk véralvadást gátló és fájdalomcsillapító anyagot tartalmaz, ezért a megtámadott, ha történetesen a szabadban alvó ember, fel sem ébred. Ezek a denevérek veszélyesek, mert nyálukkal veszettséget terjesztenek. A nálunk élõ denevérek kivétel nélkül rovarevõk, és éppen azokat a kártevõket szedik össze, melyekhez a nappal vadászó énekesmadarak nem férnek hozzá, ezért nagyon hasznosak, és védelmet érdemelnek. Hogy hívják még a denevért, és miért? Márciusi megfejtések: Márciusban nem nyílik még a kakukkfû, nem szól a kakukk, nem repked káposztalepke. Az õzbak õsszel hullatja el agancsát. Könyvjutalmat nyertek: Mali Attila Szabolcs, Vámfalu; Bartha Gergely,! Havonta 3 DÍJAT sorsolunk ki KISKÓPÉ Marosvásárhely; az ivói IV., a kovásznai IV. B osztály. 13

14 HAHOTA Te, képzeld, tegnap a fejemre dõlt a szekrény. Nahát! És nem lett semmi bajod? Szerencsére semmi. Te, képzeld, tegnap a fejemre dõlt a szekrény. Ne haragudjon, az állomást keresem. Nem haragszom, keresse csak nyugodtan. Két fogpiszkáló sétál az erdõben. Egyszer csak meglátnak egy sünt. Nézd csak mondja az egyik fogpiszkáló, ott házibuli van! Nem zavarja, ha magamban beszélek? Persze hogy nem. Magát meg ki kérdezte? Utas kérdi a kalauztól: Mondja, ez a vonat mindenhol megáll? Miért, maga mindenhol le akar szállni? A bolond felmászik a fára, de lejönni már nem mer. Odamegy a másik bolond, feldob neki egy kötelet: Ezt kösd a derekadra, majd lehúzlak! Mondj egy olyan szót, amiben benne van a Titanic. Óceán. 14 ÁPRILISI MEGFEJTÉS hímestojás 1 TALÁLD KI! Bálint Alexandra Dóra, Magyargoroszló: 1. Gubós növény boga 3. Lépeget 4. Becézett Ubul 5. Zokog Csak azokat a felületeket feketítsd be, amelyek száma mellett igaz állítást találsz! Mit ábrázol a kapott kép? 1 1. Afrika egy ország. 2. A lajhár nagyon lusta állat. 3. Ha eltörik a lábunk, az ortopédiára megyünk. 4. Primitív azt jelenti, hogy kezdetleges, fejletlen. 5. Mátyás király sokat sanyargatta a népet Balázs Etelka, Ozsdola: 1. Kerek gyümölcs 2. A fejet köti össze a testtel 3. Angol igen 4. Becézett Ágnes 5. Az ajtón kívül 6. nem kicsi 7. Egyik szülõ 8. Apró, ici Megfagyott víz 10. Nem ebbe 3 Betû- és képrejtvények E=A SZ R 12 G O 13 A 6. Móra Ferenc leghíresebb regénye a Nagy Indiánkönyv. 7. A rénszarvas a sivatag hajója. 8. Erõs tüdeje kell legyen annak, aki hárfán szeretne játszani. 9. Párizs nevezetessége az Eiffel-torony. 10. Van sütnivalója azt jelenti, hogy soha nem éhezik. 11. Az eszkimók sok rizset esznek. 12. A róka ragadozó állat. 13. A Napsugár szörnyû unalmas olvasmány. O N R R Á E G R Z O C E N I D A SZ A A Három virág nevét olvashatod ki a betûsorból. Hogy milyen szabály szerint, azt neked kell kitalálnod.

15 A JÓ PAJTÁS nyomán 9 P T 7 Z L H K 2 Z R V R Kétbetûsek: AD, ÁS, AZ, ÉL, EN, LÉ, MY, ON, OÖ, TO Hárombetûsek: AKI, AMI, ÁSÁ, ÁSÓ, KAP, KAR, LÉT, NMV, ÓLL, PER, POR, RÉT, RIZ, TÉL, TOR, VET, VTD Négybetûsek: AVÉR, CSAL, DORÓ, TETÖ Ötbetûsek: ÁRIÁK, HATÁR, KOTOR, LAVOR, MOTTO, RÓZSI, VÖDÖR, ZSALU Hétbetûsek: ÁLLAPOT REJTVÉNY- PÁLYÁZAT Írd be a rácsba az alább felsorolt szavakat és betûcsoportokat, majd a számozott kockákból másold az üres rácsba a betûket. A kialakult szót küldd el a szerkesztõség címére A Rejtvénykirály ! Havonta 5 DÍJAT sorsolunk ki Az itt látható rajzocskák közül melyek részei anyu arcképének? 7 9 A MÁRCIUSI REJTVÉNY-PÁLYÁZAT megfejtése: Csipkebogyó, hárs, homoktövis, galagonya, áfonya, bodza. Könyvjutalmat nyertek: Tóth Blanka, Göcs; Ráduly Szilárd, Póka; Tátrai Henrietta, Mezõpetri; Kovács-Balázs Anita, Lengyelfalva; Láposi Róbert, Ördöngösfüzes; az olhévízi III. B; a hídvégi II. B osztály. NYERTESEK 15

16 LEVELEZÕ Sokkal több rajz, írás érkezik tõletek, mint amennyi befér a Napsugárba. Köszönjük, hogy mégis kitartotok, és leveleztek velünk: Bartha Kinga, Torda; Csukás Eszter, Nagyszalonta; Ianoº Abigél, Szatmárnémeti; Bálint Alexandra Dóra; Domokos Gábor Erik, Magyargoroszló; Kovács Annamária, Nagyvárad; Mali Attila Szabolcs, Vámfalu; Gál Edina, Kis Márk László, Érmihályfalva; Dalaczi Szilárd, Szentmáté; Lázár Szabolcs, Ozsdola; Geréd Richárd, Csíkszentsimon; Vass Brigitta, Sáromberke; Fazakas Zsófia, Páva; Kató Sarolta, Ádám Mónika, Máthé Bernadett, Csíkszentdomokos; Balló Hunor, Székely Orsolya, Kecskés Péter, Marosvásárhely; Vass Réka Barbara, Balázs Emese, Beke Hunor, Székelyudvarhely; Sipos Arnold, Kézdivásárhely; Láposi Róbert és József, Ördöngösfüzes; Bálint Boglárka, Bálinc; Nagy Levente, Ágota és Ödön, Újõs; Temesvári Izabella, Végvár; Szigeti Szilvia, Vincze Erzsébet, Tasnád; Bács Szidónia, Étfalva- Zoltán; Derzsi Kriszta, Sepsiszentgyörgy; Marozsán Antónia és Djindjó Patricia, Halmi; Moldován Edit, Marosszentgyörgy; Benkõ Klára, Görgényüvegcsûr; Lázár Henrietta, Mezõbaj; a marosvásárhelyi M. Viteazul Gimnázium III. F, a R. Guga Gimnázium III. C, a L. Rebreanu Iskola II. G; a gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskola IV. A és B, a Kós Károly Iskola III. és IV. A, a Fogarassy Mihály Iskola IV. A; a szatmárnémeti D. Pop Iskola II. C, a I. Creangã Iskola IV. C, a V. Lucaciu Iskola IV. B; a csíkszeredai József Attila Iskola IV. C, a Petõfi Sándor Iskola II. C és III. B osztálya; a vámfalui V. C; a szaniszlói II. B; a szilágyfõkeresztúri II-III.; a válaszúti IV.; a fugyi II.; a csíkmenasági IV.; a szilágypaniti III.; a felsõboldogfalvi III.; a kovásznai IV. B; a szalárdi III.; a zabolai III. és IV. B; a marosbogáti II és IV. osztály; az érkeserûi, a magyarkiskapusi, a magyarhermányi kisikolások. Látogassatok meg! A térkép szerint könnyen megtaláljátok új szerkesztõségünket. Zilah 4 Dés 1. A Napsugár szerkesztõsége 2. Mátyás szobor 3. Ortodox katedrális Állomás 5. Botanikus kert Nagyvárad 5 1 Térkép: FEYCART Torda Márciusi lila megfejtések: A vitézi címet a gyermek örökli. Szent László megmenti a magyar leányt kun elrablójától. Szauna. Zarándokhelyek: Csíksomlyó, Máriaradna, Máriapócs, Lourdes, Fatima, Czestochowa, Jeruzsálem, Mekka. Könyvjutalmat nyertek: Csukás Eszter, Nagyszalonta; a mezõpaniti III., a nyárádremetei III. B osztály; a csíkszeredai Petõfi Sándor Iskola III. B osztálya. 16

17 Mali Attila Szabolcs, Vámfalu: Így készül a húsvéti tojás Mi is szeretjük az állatokat! Sámi Réka, Szatmárnémeti: Fickó TESTVÉREK KUCKÓJA Két testvérem van, Eszter és Réka. A nagyobbik nagyon huncut, a kisebbik még nem annyira. Becsek Kincsõ, Kovászna Réka 14 éves. Állatorvosnak készül. Elõfordul, hogy civakodunk, de a harag nem tart sokáig. Deák Melinda, Kovászna A testvérem és köztem 4 év különbség van. Magas, barna, szeret iskolába járni, jó tanuló. Nagyon szeretem. Kovásch Boglárka, Sepsiszentgyörgy Ágota 4 éves. Szeret az oviban játszani, eddig négy csillaga van. Nagyon szomorú, mert egyik jó barátja elment iskolába. Nagyon szeretem a testvéremet! Réthi Anita Bella, Kolozsvár A testvérem olyan, mintha a szívem lenne. Grétának hívják, szereti a társaságot. Nagyon ritkán rossz. Õ a legjobb a világon. Osváth Barbara, Kolozsvár Két testvérem van. Áron öt éves, jár oviba, s itthon is szépen játszik az autóival. Rebeka két éves. Mindenben utánoz minket, nagyon szeret játszani velünk. Radó Noémi, Kolozsvár Szólj, szám! A KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDÕ KÉZDIVÁSÁRHELYI ORSZÁGOS DÖNTÕJÉBE 14 csapat jutott: az aradi Csiky Gergely Iskolaközpont IV. A; a brassói 8-as Iskola IV. D; a gyergyószentmiklósi Kós Károly Iskola IV. A; a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás és a Petõfi Sándor Iskola IV. A; a kolozsvári Báthory István Líceum IV. B; a marosvásárhelyi Dacia Gimnázium és a 2-es Iskola IV. C; a nagyváradi G. Coºbuc Iskola IV. SbS; a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Iskola IV. B; a szatmárnémeti M. Eliade Iskola IV. G; a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Iskola IV. C; a zilahi I. Maniu Iskola IV. B osztálya, a csíkmenasági IV. osztály. 30 osztály NYELVÕR-DÍJAT kap a Napsugártól: a brassói Áprily Lajos Fõgimnázium IV. A; a csíkszentdomokosi Sárosúti Iskola IV., a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Iskola IV. A, a Vaskertes Iskola IV. B; a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium IV., a N. Bãlcescu Iskola, IV. C, a G. Coºbuc Iskola IV. B, a Dacia Gimnázium, IV. D és E, az Európa Gimnázium IV. D és E, a L. Rebreanu Iskola IV. E és F, a 7-es Iskola, IV. C és D, a M. Viteazul Gimnázium IV. D, a marosújvári L. Blaga Iskola IV. B; a nagyváradi Juhász Gyula Iskola IV. A; a szászrégeni A. Maior Iskola IV. B; a tordai Jósika Miklós Líceum IV. osztálya, a dicsõszentmártoni IV. D, az erdõszentgyörgyi IV. C, a gernyeszegi IV. B, a mezõpaniti IV. A és B, a pákéi IV., a nyárádszeredai IV. B és C, a zabolai IV. B, a zimándújfalvi IV. osztály. Márciusi megfejtések: 1. angyalgyökér, ezerjófû, orvosi csucsor, tüdõfû, gilisztaûzõ varádics, szemvidítófû, varázsmogyoró, vasfû, õszi vérfû. 2. Nem gyalogolunk tovább, taxiba ülünk. Kabátban vagyok, nem fázom. Nem tudom, érted-e az összes feladatot. 3. Vízhatlan, nem ázik át, nem pattan el a tûzön, nem fagy meg, bírja a magas hõmérsékletet, az ütést. Hibás kifejezés az értékálló, hiszen arra mondják, ha valami nem veszít a értékébõl, de szerkezete szerint azt jelenti, hogy valami ellenáll az értéknek. Nyertesek: Nagy Diána Éva, Erdõfüle; a szentegyházi III. B osztály. 17

18 Tudjátok, hány Szentgyörgy nevû település van a Kárpát-medencében? Van dolga Sárkányölõ Szent Györgynek, hogy megvédje mindeniket. Júniusi Itt születtem rovatunkban Marosszentgyörgyöt mutatják be helytörténész olvasóink. Itt születtem Brassó a Kárpát-kanyarban lévõ Barcaságimedencében terül el. Elsõ írásos említése 1235-bõl származik Corona néven ban jelenik meg elõször a Barasu név, mely besenyõ nyelven tiszta vizet jelent ban már Braso néven említik. A magyar királyok kiváltságait élvezõ város késõbb az Erdélyi Fejedelemség, majd Románia egyik legfontosabb települése. A XIX. században a három fõnemzet száma körülbelül egyforma volt: lakosból magyar, 9758 román, 9578 szász, 962 más nemzetiségû. Napjainkban a közel lakosból kb a magyar és 500 a szász lakosok száma. Ugye nem is olyan fekete? A múltban fontos kézmûves és kereskedelmi, napjainkban pedig lendületesen fejlõdõ turisztikai központ. Ha erre jártok, mindenképp nézzétek meg a Fekete-templomot, amely az ország legnagyobb késõ-gótikus temploma. Nevét a város jelentõs részét elpusztító 1689-es nagy tûzvész nyomán kapta. A barokk stílust a belvárosi római katolikus templom képviseli városunkban. Helyén a középkorban a Domonkos-rendi szerzetesek kolostora és székesegyháza állott. A mai templomot gróf Batthyány Ignác, Erdély püspöke, a gyulafehérvári Batthyaneum megalapítója szentelte fel 1782-ben. A Tanácsház koronás-gyökér címerével ma is büszkén emelkedik városunk történelmi központjában. Ez a legrégibb céhes épület Romániában. Az 1300-as évek végén a brassói szûcsök egy bolthajtásos kõépületet emeltek, hogy vásárkor a portékáikat ne verje az esõ ban megengedték a város vezetõinek, hogy boltjuk fölé egy emeletet húzzanak. Itt tanácskoztak, itt ítélkeztek, itt szórakoztak. Egy fennmaradt jegyzõkönyvbõl megtudjuk, hogy mekkora pénzjutalmat kaptak a szûcslegények, akik a kardtáncot itt eljárták az 1522-es év farsangján, vagy mennyit fizettek 1550-ben a vándorszínészeknek, akik az emeleti nagyteremben léptek fel. 18 Tanácsházunk a legrégibb céhes épület Barcaság koronája: Brassó

19 Napnyugtakor a városkaput bezárták A Katalin-kapu néven ismert torony az egyetlen reneszánsz bástya Erdélyben ben épült. Felvonóhídja a város déli részét övezõ halastavon-várárkon ívelt át. Ha a Katalin-kaput lezárták a város déli negyedét, a Bolgárszeget csak a Graft-patak völgyén lehetett megközelíteni. A Graft-bástya felvonóhíddal és egyesek szerint föld alatti alagúttal is össze volt kötve a Fehér-toronnyal. A Takácsok bástyájához a Cérna utcán lehet eljutni, amely Európa egyik legkeskenyebb utcája. Ebben a csodálatos történelmi városrészben található iskolánk is, az Áprily Lajos Fõgimnázium. Felfalusi Kovács Antal apátplébános 1837-ben alapította a Római Katolikus Fõgimnáziumot, amelyben latinul folyt az oktatás. A jelenlegi fõépület 1900-ban készült. Ma önálló magyar középiskola, amely Brassó költõ-szülöttjének nevét viseli. 670 diákja közül 140 alsó tagozatos. Szép eredményeink vannak: a sakk- és síversenyen, számos városi, megyei és országos tantárgyvetélkedõn: a Zrínyi Ilona, a Kenguru, a Tehetségkutató, a Kurutty, a Mese szárnyán, a Kõrösi Csoma Sándor Anyanyelvi, a Mesemaraton, a Mesemondó versenyen. Két népi tánccsoportunk a Sirülõ (II. o.) és a Törpefenyõk (IV. o.) a brassói- és Áprilynapokon, a Barcasági Néptánc Találkozókon is sikeresen szerepel. Furulya-csoportunk mûsorral mutatkozott be az Az Áprily Lajos Fõgimnázium Szeretünk kirándulni is. Jártunk már Kalibáskõn, Zernyesten a gõzmozdonyos nosztalgiavonattal, a törcsváriés Peles-kastélyban a Benedek Elek emlékházban. Harmadikos társaink rendszeresen ellátogatnak a szentpéteri öregotthonba. Ha erre jártok, elkalauzolunk benneteket a város fölé hajló Cenkre, a Pojánába, de egy közös játékra is szívesen meghívunk a postaréti játszótérre. Az Áprily Lajos Fõgimnázium tanítói közössége: Dénes Ida, Czupor Magdolna, Fodor Ilona, Keresztes Zsófia, Majláth Erzsébet, Sógor Enikõ és Szabó Mária tanító nénik. iskola karácsonyi ünnepélyén, és szórakoztató játékokkal, vidám tánccal búcsúztatta el a farsangot. Döbrögi nem férne át rajta 19

20 HESSEGETÕ Bú, bú, fekete bánat, kedvemre ne boríts szárnyat. Hess el, fekete kotló! Lovamon arany a patkó, szájában ezüst a zabla, kantárja, csótárja, csatja gyémánttal van kirakva. Hess el, fekete vénség, mielõtt rád nem lépnék! 20 Szeretettel köszöntjük a 80 éves KÁNYÁDI SÁNDORT, akinek gyermekversei, meséi mind-mind a Napsugár és a Szivárvány lapjain ragyogtak, muzsikáltak elõször, hiszen legelsõ számainktól kezdve évtizedeken át minden hónapban írt olvasóinknak. Isten éltesse! Sok ezer gyermek és felnõtt olvasó szeretete adjon fényt, erõt, kedvet az alkotáshoz. BOKOR ALJÁN IBOLYA Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka selymes, a szarka meg szemtelen; szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát! Hess el innen ha tudod, hessentsd el a szarkát! MÁJUSI SZELLÕ Almavirággal futkos a szellõ, akár egy kócos semmirekellõ. Kócosnak kócos, de nem mihaszna, okot nem ád õ soha panaszra. Füttyöget olykor, mintha õ volna a kertek kedves sárgarigója. Meghintáztatja ágon a fészket, leszáll a földre: fûhegyen lépked. Illeg és billeg, s ha dolga nincsen, elüldögél egy kék nefelejcsen.

21 CSEH KATALIN ANYA Anya: csillag, ragyog, fénye selymell, sajog. Anya: madár, szárnyal, repül a sok vággyal. Anya: virág, rózsa, illatát szél hozza. Anya: nyárfa lombja, téli csönd kolompja. Anya: víg fuvallat, hoz és visz nyugalmat. Anya, földi asszony, mesét mond, s elalszom. LÁSZLÓ NOÉMI KÍVÁNSÁG BALÁZS IMRE JÓZSEF NEM NYITOM KI AZ AJTÓT Ha a szobaajtó nyitva van, és látom anyát ülni benn, a gép elõtt, akkor itthon van anya, odamegyek hozzá. Ha a szobaajtó csukva, nem látom anyát, pedig tudom, hogy ott van, mert hallom, zúg a gép benn. Ilyenkor nincs itthon anya, nem megyek oda hozzá. Kinyithatnám az ajtót, és akkor újra itthon lenne anya. De ha kinyitom, egy kicsit mindig úgy néz rám, mintha nagyon messze volna. Anyu idõnként megszid ha rossz jegyet kapok, tele szájjal beszélek vagy szemtelen vagyok, de este megölel, és jóéjtpuszit ad, és reggel megtörténik, hogy szundikálni hagy; néha majdnem olyan, mintha padtársam volna szeretném, ha egyszer kacagva átkarolna. BAK SÁRA rajzai 21

22 22 SIMON RÉKA ZSUZSANNA SZABÓ ZELMIRA rajzai Hol volt, hol nem volt, a messzi Gombóchegyen is túl, két arasszal még odébb, khm, khm, khm, egy icipicit mégiscsak visszább, élt egyszer egy pipacsképû ázsiai boglárka. A legszebb volt valamennyi boglárka közül, de ezt õ nem tudhatta. Fogalma sem volt arról, hogy a kerek nagyvilágon léteznek még rajta kívül boglárkák. Így hát, boldogan élt, piros bóbitáját minden délelõtt megfürdette a nap sugaraiban, s csilingelõ virághangon nevetett, ha a szél megcsiklandozta áttetszõ, törékeny szirmait. A pompás virágszõnyeg, ahol a kis boglárka hajladozott, betakarta a kertet. Vidám méhecskék jártak oda, s nektárgyûjtés közben érdekes történeteket meséltek. Boglárka, kisboglár! szólongatta Zümzi a kis pipacsképût. Ne ilyen hangosan, álmos vagyok még! szólt a kisvirág, és lerázta magáról a harmatcseppeket. Jó hírt hoztam, boglárka! zümmögte Zümzi, és belehuppant a sárga tulipán tágas kelyhébe. Nekem? fordult kíváncsian Zümzi felé a boglárka. Mondd gyorsan, már nem is vagyok álmos. Testvéreim azt mesélték, hogy a végeláthatatlan nagy mezõkön túl vannak kertek, ahol különös nevû, szeretetreméltó virágok élnek! lelkendezett Zümzi, s közben szárnyával a tulipán szirmait csiklandozta. Kicsi Zümzi, itt is élnek különös nevû, szeretetre méltó virágok: a kétszínû tulipán, a tigrisliliom, a gyöngyike, a nagy szívvirág, a japán nõszirom... mosolygott a boglárka. De... de... de... hebegte-habogta Zümzi, ezek a messze földön nyíló virágok a te testvérkéid! Zümzi, nekem nincsenek rokonaim! Én vagyok az egyetlen boglárka a kerek világon magyarázta a boglárka. Á dehogy! Sokféle boglárka nyílik ott: a réti boglárka, a közönséges zergeboglár, a sisakviráglevelû boglárka is gyõzködte Zümzi a kis pipacsképût. Kérdezd csak meg a szelet! Szél, szél mesélnél? Messzi kertek tág ölében, selymes rétek közepében virulnak-e más boglárkák? érdeklõdött ide-oda ringatózva az ázsiai boglárka. A PIPACSKÉPÛ BOGLÁRKA MESÉJE Háááát, kilenc hegyen átsuhantammmm, erdõk fáit táncoltattammmm, messze kertek szõnyegébennnn sok boglárkát cirógattammmm susogta a szél. A kis ázsiai boglárka elpityeregte magát. Azonnal indulni akart, hogy testvérkéit felkutassa, de a kert szorító talaja nem engedte. Ekkor egy csillagszemû virágtündér lépett ki a rózsabokrok mögül, s így biztatta: Kedves kisboglár, ne keseregj! Nyomban szellõvé varázsollak. Vigyen utad messzire, boglártestvérkék fele. A szél jól ismerte az utat. Kézen fogta a szellõvé varázsolt boglárkát, s már gurultak is az égen. A bárányfelhõk igencsak elcsodálkoztak ekkora sietség láttán. Jól összebújtak, nehogy õket is magukkal sodorják messzire. Három éjjel, három nap utazott a széllel pipacsképû, mígnem egy margaréta alakú kert fölött álltak meg, épp a boglárkák ágyásánál. Szellõ-boglárka örömében levegõkarjával átölelte testvéreit, s a boglárkák táncolni kezdtek az ölelésben. Megtaláltalak titeket! suttogta szellõboglár. Most már nem válunk el egymástól. Virágtündér sem késlekedett soká. Boglárkát szellõbõl visszaváltoztatta virággá. A pipacsképû azóta ott nevetgél Péter bácsi kertjében a sisakviráglevelû boglárkák mellett.

23 Volt egyszer egy virág. Sárga volt és kócos, ég fele indult szirmokkal, mintha az álom hajnalonta onnan szaladna világgá, a fején meredezõ sárga kócokból. Ha anyája fésülni kezdte, szálazni kócait, bizony toporzékolás lett a vége, de akkora toporz, hogy csodájára járt a világ, persze betapasztott füllel. A világ, ami leginkább egy réthez hasonlított, azaz egy rét volt valójában. Rét, mi fûszálaival, kicsi pamacsos fûcsomóival tapasztotta be a fülét. A sárga, kócos virág és a Nap, az égen költözködõ, a nyüzsgõ, az izgõ és mozgó meglátták egymást egyszer. Tulajdonképpen olyan volt, mintha tükörbe néztek volna, csupán annyiban különböztek, hogy a kócos sárgaság nem izgett, nem mozgott, mint a Nap, hanem állt pipaszár egy lábán, nézett fel a kerek ég költözködõsére, s kiáltgatott: Héé, járkáló, kócos virág. A Nap visszakiáltgatott: Héé, egylábon álldogáló Nap. Ezután barátkozni kezdtek. A sárga, kócos virág mesélt a füveirõl, zümmögve kuporgó bogarairól, ezt a költözködõs Nap nagyon szerette. Mindent szeretett, ami állt. Majd cseréltek: a költözködõs Nap mesélt pukkantott, bodrozódó felhõirõl, zúgó repülõirõl, s ezt az egylábon álldogáló virág nagyon szerette. Mindent szeretett, ami járta az ide-odát. MÁTÉ ANGI VOLT EGYSZER EGY VIRÁG TÓTH ÁGNES MÁJUS Libben a szélben a lepke. Tücskök a vetésben állnak. Táncol a szellõ nevetve, Talpa alá muzsikálnak. Virágok illata bódít. Részegül tõle a dongó. Bolyhos az öltönye, hódít, Hangja oly édes, oly bongó. Csillagos szirmomat tárom. Százszorszép vagyok a réten. Keresem én is a párom, Meglelem éjjel az égen. Ha kibeszélgették magukat, játszani kezdtek: a költözködõs Nap minden égi helyérõl lenyúlt, barackot nyomott, vagy kócolt egyet a virág fején. A virág meg odatartotta fejebúbját, engedte, hadd nyomja bele a Nap pisze orrát, hadd sárguljon. Kócoltak, sárgítottak, meséltek. Kócoltak, sárgítottak, meséltek. Így teltek a napok, míg egyszer amikor a költözködõs Nap sárgított volna pisze orrán hát, nicsak, hiába próbálkozott. Nosza, pisze, veszszünk össze ismételte meg az orrdörgölést. Semmi, semmi sárga nem ragadt az orra hegyére. Lett egyéb. Mégpedig az, hogy a kócos virág feje búbjáról elindultak a hajak. Nem a sárgák, hanem a már fehér pihe-puhaságok, kicsi esernyõk szálldostak a levegõben. S amikor: háápszi, rájuktüsszentett, semmi nem maradt a fehér, kócos virágból, csak az egyláb, a pipaszár, szomorúan. Aztán csak néztek egymásra, a két barát, a két hasonlító, és ámuldoztak. Fõleg a költözködõs Nap ámuldozott. Még olyat is mondott, hogy hûha, aztán leszöszmögte bajuszáról, szempillájáról a pici, esernyõforma pihe-puhákat, csokorba kötötte, és visszabigygyesztette a pipaszár végére. Visszavirágítottalak mondta nyugtatóan, eligazgatva a kilógó szöszöket. S kacagtak, kacagtak, mert ez így jó volt. 23

24 Irkafirka Az én édesanyámat Máriának hívják. Az én édesanyámnál Nincs erõsebb anya. Munkába jár, dolgozik, Fenntartja a családot. Sosem fárad el, Mert õ a legerõsebb, Sohasem szid, Mindenkit szeret. Fülöp Réka, Tekerõpatak Az én édesanyám nagyon kedves, tanítja a gyerekeket. Nagyon szeretem, mert jó, õ pont nekem való. Amikor én rossz vagyok, megszid, de így van jól. Ha anyukám nem õ lenne, nem tudom, hogy milyen rossz lenne. Fodor László, Tekerõpatak Édesanyám, nagyon szeretlek, Rózsa nyílik elõtted. Pirosan nyílsz, sárgán kacagsz, Nagyon szeretlek. Ghurka Paula Mária, Szilágypanit Édesanyám egy gyöngyfa, levelét hullatja. Szeretlek, édesanya. Püsök Andrea Angyalka, Szilágypanit Édesanyám szeret, édesanyám jó hozzám. Én is nagyon szeretem, és nem kívánhatnék más és jobb anyát. Kozma Hajnalka Éva, Szilágypanit Sasu Simon Kinga, Torda Nyílik az ibolya, kéklik az orgona, sárgállik a törökturbán, és zöldellik a sok fûszál. Nyílik a tulipán, remélem, kinyílt már! Tüzellik a liliom, õ az én virágom. De remélem, a liliom nem ég el. Mama sokat öntözi, és nagyon jól rendezi. Péter Norbert László, Székelyudvarhely Pfeifer Hannelore, Szatmárnémeti Mészáros Hajnalka Bettina, Fugyi Mákszem Kinga, Csíkszentdomokos Anyák napján írok neked, S vigasztalom a szívedet. Mindig jó vagy, sosem gonosz, De ha mégis, rám is gondolsz! Mert te jó és kedves vagy, Szeretlek és csókollak! Elek Réka, Szatmárnémeti Szilveszter Anett, Gyergyószentmiklós Te vagy a boldogságom, az én kis virágom. Te vagy az én csillagom! Tekeres Barbara Zsanett, Parajd 24

25 Május elsõ vasárnapján az jutott eszembe, elindulok rózsát szedni, kimegyek a nagykertbe. Édesanyám, virággal állok elédbe, szeretetemet kötöttem beléje. Élj sokáig, anyukám! Kinda Andrea, Gyergyószentmiklós Én mindig melletted állok, Ezért semmit sem várok. Mindent megadsz, amit kérek, Szeretetedtõl már nem is férek. Sólyom Gellért, Gyergyószentmiklós Köszönöm, hogy vártál rám majdnem egy éven át. Szíved alatt hordozgattál, ha fájt valami, simogattál. Köszönöm a kedvességed, én mindig szeretlek téged. Mikor sírok, megölelsz, biztos vagyok benne, hogy szeretsz. Hálát adok neked azért, hogy élek. Csavar Boróka, Gyergyószentmiklós Ha én szomorú leszek, Sokat nem is búslakodok, Tudom, hamar felvidulok, Mert te megvigasztalsz. László István, Gyergyószentmiklós Ha anya nem lenne, én vajon lennék-e? Anyám, remélem, e versem tetszeni fog, mert mielõtt megírtam, egész végig rád gondoltam. Gál Andrea Amália, Gyergyóalfalu Gerebenes Szonia Melinda, Zabola Blatniczki Bianka Dóra, Szatmárnémeti Csákány Erika, Sepsiszentgyörgy Tóth Gertrude, Szatmárnémeti Ferencz Márta, Bibarcfalva Én igazán csak akkor örülök, ha látom édesanyám arcán az örömet. Nekem igazán csak az nyújt vigaszt, ha átölelsz, babusgatsz. Édesanyám, hidd el nekem, az ég összes csillagát lehoznám neked! Jakab-Tatár Edina, Tekerõpatak Irkafirka Hajnalban az esõben napkeltekor a fényben csak terád gondolok éjjel. Kedves anyukám, oly gyönyörû vagy te, mint a napfény, éjszaka a csillagok, csak terád gondolok. Belza Tímea, Marosvásárhely Édesanyám rózsafája Félig kinyílt, félig nem. Ha csak rád gondolok, Amikor megölellek, Könnyem kicsordul. Édesanyám! Kérlek! Sose hagyj el! László Edina, Gyulakuta 25

26 Irkafirka Amikor én megszülettem, Szüleim szemefénye lettem. Szerencsére nyugodt voltam, Mindenkire mosolyogtam. Mikor néha-néha sírtam, Nem véletlen, éhes voltam. Játékokkal elhalmoztak, Imádtam, hogy babusgattak, Hogy egész nap velem voltak. Szeretetben növekedtem, Most már kisiskolás lettem. Így hát most már együtt vagyunk, Pajtásokkal okosodunk. Reméljük, hogy nagyra növünk, És mi is jó szülõk leszünk. Vinkler Petra, Szatmárnémeti Szûcs Dorottya, Szilágysomlyó Május elsõ hajnalán kinyílott a tulipán. Szép ünnepet! Szép ünnepet! köszöntött a tulipán. Szabó Szabolcs, Magyarkirályfalva György Arnold, Szászrégen Amikor anyák napja van, Valamit adj anyukádnak. Szigeti Szilvia, Tanád Akármi is lehetne, Anyukádnak tetszene. Györffy Tímea, Gyergyóalfalu Egyszer leesett az órám, és elveszítettem a rugóját. Sírva mentem haza. Anyuka vigasztalt: Lehet új órát venni, de téged nem lehet kicserélni. Ekkor édesanyám jó szívét éreztem. Csepán Dorottya, Marosvásárhely Te vagy a nap fenn az égen, Én pedig kis virág A királyfalvi réten. A sok virágot összeszedtem, Anyák napján csokorba kötöttem, S csókjaimmal kísérve A szívedbe helyeztem. Székely-Király Anna-Mária, Magyarkirályfalva Péter Erzsike, Torda Sajgó-Vormair Orsolya, Gyergyószentmiklós Márton Kincsõ, Marosvásárhely Anyu magabiztos, kitartó, gondoskodó. Minden problémát meg tud oldani. Sok szép virága van. Most én locsolom õket, mert anyu a kórházba került. Sokat búsul ezért. Bálint Szilvia, Szilágysomlyó 26

27 A tanító néni már nem kell felrajzolja a táblára az üres keresztrejtvényt, hanem közösen, egyszerre haladva, pillanatok alatt fejtjük meg. A felsõlemhényi harmadikosok és Gyergyai Enikõ tanító néni Reméljük, idén is jók és nehezek lesznek a feladványok, s a többi dolog is szép és változatos lesz. A gyergyószentmiklósi Kós Károly Iskola III. A osztálya Járok úszni, 44 érmem van, a fél Romániát már bejártam. Három éve úszom, a csapatban én vagyok a legjobb. Nekem a Napsugárban a legjobban a viccek és a rejtvények tetszettek, meg a poszterek. Kocsis Hedvig, Zimándújfalu Ebben az évben ismerkedtem meg a Napsugárral, mely nagy örömet szerez nekem. Legjobban a rejtvényes oldalt szeretem, de szívesen olvasom a képregényeket és a meséket is. Jó egészséget kívánok, hogy még sokáig olvashassam a kedvenc Napsugaramat. Geréd Richárd, Csíkszentsimon Mindenki felhozhatta a suliba, és bemutathatta mi a szenvedélye, mit gyûjt: szalvétát, kagylót, Verdát, focistaképeket, dinót, motorokat, kupakot, köveket és saját érmet, oklevelet. Érdekes volt, hisz errõl az oldalról is megismertük egymást. Csoportmunkaként népeket mutattunk be, a gallokat, a magyarokat: elméleti elõadással, rajzokkal, saját kezûleg készített fegyverekkel, népviseletbe öltöztetett babával. A szatmárnémeti V. Lucaciu Iskola IV. B osztálya és Kováts Éva tanító néni Iloc Iudit tanítónõ híradása szerint a nagybányai N. Iorga Iskola IV. C osztálya versben, rajzban, plakátok bemutatásával üzente a Víz és a Föld világnapján, hogy mindenkinek tennie kell valamit a Föld megmentéséért. Megérkezett a Föld napja. Készülünk már rég e napra. A vizeket tisztogatjuk, Az állatokat nem bántjuk, A fákba nem vésünk, A növényeket nem tépjük, Gondosan megöntözgetjük, A természetet így szeretjük. Korponay Anna A nagyváradi Juhász Gyula Iskola magyar tánccsoportja Mindig el szoktalak olvasni, nagyon sok mindent tudok meg a világról. Legjobban a keresztrejtvényt szeretem. Silai Szabolcs, Magyarnemegye Remélem, hogy ezentúl is sok ilyen tanulmányos, szép, szórakoztató mesét írtok. A ti segítségetekkel nyertük meg kétszer a bélyeges versenyt. Sajnos most az osztály nem gyûjt bélyeget, csak hárman vesszük meg a Napsugarat. Bálint Andrea, Keresztvár E lapszám támogatója: Címlap: Ilyés-Kun Ábel, szatmárnémeti és Radó Noémi, kolozsvári olvasónk rajza NAPSUGÁR, gyermekirodalmi lap. Kiadja a NAPSUGÁR Kft. Szerkesztik: ZSIGMOND EMESE fõszerkesztõ, MÜLLER KATI képszerkesztõ. Arculatterv: KÖNCZEY ELEMÉR. A szerkesztõség postacíme: Cluj, Bld. C. Brâncuºi nr ap. 101., C.P.137. Telefon/fax: 0264/ Megrendelhetõ a szerkesztõség címén. Honlapszerkesztõ: KOMÁROMY LÁSZLÓ; A lapok árát a következõ bankszámlára várjuk: Cont IBAN RO45RNCB B.C.R., SUC. JUD. CLUJ S.C. NAPSUGÁR EDITURA SRL. CUI: Készült a kolozsvári TIPO OFFSET Kft. Nyomdájában. ISSN Ára 2,5 lej 27

28 Édesanyám gyöngyfa Szentkatolnai olvasóink Zakariás Iringó tanító néni irányításával színes papírcsíkokat csavartak fel, és ragasztottak szív, csiga, levél alakúvá. A nagyváradi Elek- Nyitrai Andrea óvó néni csoportjában készült a gyöngytulipán. Búzási Noémi tanító néni osztálya a nagyváradi G. Coºbuc Iskolából térbeli üdvözletet készített. A virág négy és a levelek két rétegét ragasztós szivacs, filc, gyurma vagy szalvétagalacsin emeli meg. Anyukád kezében is kinyílik Kovács-Minyóka Erzsébet mérai óvó néni papír-bazsarózsája, ha a négy színes négyzetbõl a rajz szerint kivágod, hajtogatod, és összeragasztod a szirmokat, majd a két szárat. A bal oldali képen összecsukva láthatod a virágot. Ezt és a legalsó felületet ragasztózd meg

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket.

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. GYERMEKIRODALMI LAP XLIV. ÉVFOLYAM 512. SZÁM 2000. JÚNIUS Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. Szilágyi Domokos FODOR SÁNDOR

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

Pecesorra figyel a világ Mit hozott az idei Szólj, síp, szólj!? Portugáliában jártunk. 69. évf., 2015. V. 7., 17. szám

Pecesorra figyel a világ Mit hozott az idei Szólj, síp, szólj!? Portugáliában jártunk. 69. évf., 2015. V. 7., 17. szám 69. évf., 2015. V. 7., 17. szám Pecesorra figyel a világ Mit hozott az idei Szólj, síp, szólj!? Portugáliában jártunk Laptopokkal és vetítőkkel érkeztek a jótevők Korszerűbb iskolája lesz a pecesoriaknak

Részletesebben

2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM...

2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM... 5 2006. MÁJUS ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT ÁLMODTAM... MÁJUS Köszöntjük az édesanyákat! 2 Mikor még picike voltam, Ibolyaként nyiladoztam, Anyám rétre vitte bölcsõm, Teknõm fûre tette bölcsen: Rendelt kakukkot

Részletesebben

2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR.

2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR. 6 2006. JÚNIUS EZ ITT GYÜMÖLCS, EZ ITT MADÁR, EZ ITT AZ ÉG, EZ ITT A NYÁR. Itt a nyár, labda száll, pereg a bicikli, kiskanál nagypohár fagylaltból virít ki. BODOR ÁDÁM Gyermeknapon Gyermeknap, csodanap,

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér,

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, VERESS ZOLTÁN Simogass még Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, pedig már néha fázik, haloványul szegény... Simogass még sokáig, halk, tiszta õszi fény! 2 KALENDÁRIUM

Részletesebben

68. évf., 2014. IV. 10., ára 100 dinár. Első születésnapját ünnepli az óbecsei Than Emlékház. Jó Pajtás, 13 14. szám, 2014. április 10.

68. évf., 2014. IV. 10., ára 100 dinár. Első születésnapját ünnepli az óbecsei Than Emlékház. Jó Pajtás, 13 14. szám, 2014. április 10. 68. évf., 2014. IV. 10., ára 100 dinár 13 14 Első születésnapját ünnepli az óbecsei Than Emlékház Húsvéti fények, illatok, hímes tojások Ó, a húsvét! Ha rá gondolok, most is feszült várakozást érzek, bizsergető

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

2011 1júni n us u 18. szám 2010/2011

2011 1júni n us u 18. szám 2010/2011 2011 június jú j n u ni us 18. szám 2010/2011 2011 június Tisztelt Olvasók, kedves Gyerekek! A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Lángocska újságát tartjátok a kezetekben. Ebben az évben,

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. 2005. augusztus * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 8. szám Szent István királyunk ünnepén Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. Szent István királyunkra emlékezve elég meghökkentônek tûnhet

Részletesebben

Hova tovább csernyei nyolcadikosok? Újra Zsenikusz most nyári kiadásban Moholi diákok a szünidőről

Hova tovább csernyei nyolcadikosok? Újra Zsenikusz most nyári kiadásban Moholi diákok a szünidőről 69. évf., 2015. VI. 11., 22 23. szám Hova tovább csernyei nyolcadikosok? Újra Zsenikusz most nyári kiadásban Moholi diákok a szünidőről Kötődés a szülőföldhöz Annyi költő szőtte versbe a szülőföld fogalmát,

Részletesebben

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3 2 Egy öreg fa históriája 3 Kérdezik kollégáim: miért ezt az öreg fát választottam az idei naptár-poszter háttérképéül? Nos, pont ilyennek látom a hatvanéves, szebb és csúnyább időket egyaránt megélt t

Részletesebben

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány,

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány, Sebõk Éva Hó-ha! Virágon, kacagóka, gyere ki a hóba, rétek havába, nagy telek tavába, bele-belehempergõzni vajba-tejbe, tollpehelybe, púpos szappanhabba, havak habjába, hableány hajába, tiszta patyolatba,

Részletesebben

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött figyel Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Õ V. É V F O L Y A M 3 7. S Z Á M, 2 0 0 5. D E C E M B E R 10 OLDAL - ÁRA 1,5 LEJ Övéi közé jött SEBESTYÉN Péter Fotó: Kovrig Zoltán Beke Sándor Fejedre

Részletesebben

58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár

58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár 58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 9 770352 60700 4 1 0 0 1 2 Hallottad már a fenyők énekét? Télen, amikor a többi fa már lehullajtotta leveleit, hallani őket. Zöld palástjuk az örökkévalóságról

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

A jövő héten jelenik meg a Jó Pajtás húsvéti kettős száma!

A jövő héten jelenik meg a Jó Pajtás húsvéti kettős száma! 2 A jövő heti címoldala és posztere A napokban egy levelet találtam az asztalomon, Koleszár Olga írta Bácskertesről. Ez állt benne: Kedves Gabi! Volna egy nagy kérésem!!! Szeretnék megtudni valamit Jeremy

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR

Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR Cinege-binege, gyere be! Csináltam házat kedvedre. 2010. FEBRUÁR LÁSZLÓ NOÉMI Február Csusszanok a jégen, hold-álarc, nap-álarc mosolyog az égen. Reccsenek a hóban, bogáncsbojt, tövisrojt mocorog a tóban.

Részletesebben