IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű"

Átírás

1 IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű Használati utasítás 1/16. oldal

2 Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Biztonsági előírások Általános rész Figyelemfelhívó jelzések A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságtudatos munkavégzés Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Önhatalmú átépítés és alkatrész előállítás Meg nem engedett üzemmódok A RENDSZER ISMERTETÉSE A termék ismertetése Műszaki adatok Csatlakozási adatok Beépített alkatrészek Csövezés Szabályozó szelepek Szabályozó berendezések Fűtési keringető szivattyúk Működés INSTALLÁLÁS Szerelés Elhelyezés Csővezeték rendszer Villamos szerelések Gáz csatlakozás Füstgáz csatlakozás MŰKÖDTETÉS Indítás Leállítás Fagyvédelem KARBANTARTÁS Lemezes hőcserélő HIBAKERESÉS /16. oldal

3 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 1. Biztonsági előírások 1.1 Általános rész Ebben a beépítési és üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, amelyeket be kell tartani a beépítéskor, üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt a szerelőnek illetve az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia, és a beépítési helyen folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás az Alfa Komplex hőközpont családra vonatkozik. Nem csak az ezen pont alatt leírt általános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem a többi fejezetben is leírt különleges biztonsági előírásokat is. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések! Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános "Veszély"-jellel jelöljük. FIGYELEM Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti. MEGJEGYZÉS Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatóak. Közvetlenül a gépre felvitt jeleket, mint pl. az áramlási irányt jelző nyilat, a csatlakozások jelzését mindenképpen figyelembe kell venni és mindig olvasható állapotban kell tartani. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A kezelő, a karbantartó és a szerelő személyzetnek rendelkeznie kell az ezen munkák elvégzéséhez szükséges képzettséggel. A felelősségi kört és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell. 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nem csak személyeket és magát a rendszert veszélyezteti, hanem kizár bármilyen gyártói felelősséget és kártérítési kötelezettséget is. Adott esetben a következő zavarok léphetnek fel: a készülék nem képes ellátni fontos funkcióit a karbantartás előírt módszereit nem lehet alkalmazni személyek mechanikai vagy villamos veszélynek vannak kitéve. 3/16. oldal

4 1.5 Biztonságtudatos munkavégzés Az ebben a beépítési és üzemeltetési utasításban leírt biztonsági előírásokat, a balesetmegelőzés nemzeti előírásait és az adott üzem belső munkavédelmi-, üzemi- és biztonsági előírásait be kell tartani. 1.6 Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket. Be kell tartani az MSz 172-1, és sz. magyar szabványok és a helyi áramszolgáltató előírásait. 1.7 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Az üzemeltetőnek figyelnie kell arra, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát csak olyan, erre felhatalmazott és kiképzett szakember végezhessen, aki ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást gondosan tanulmányozta és kielégítően ismeri. Bármilyen munkát a rendszeren alapvetően csak kikapcsolt állapotban lehet végezni. A gépet az ezen beépítési és üzemeltetési utasításban leírt módon mindenképpen le kell állítani. A munkák befejezése után azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsági- és védőberendezést és ezeket üzembe kell helyezni. Újraindítás előtt mindenképpen be kell tartani a 5. "Üzembehelyezés" fejezetben leírtakat. 1.8 Önhatalmú átépítés és alkatrész előállítás A rendszert megváltoztatni vagy átépíteni csak a gyártómű előzetes engedélyével szabad. Az eredeti és a gyártó által engedélyezett alkatrészek használata megalapozza a biztonságot. Az ettől eltérő alkatrészek beépítése a gyártót minden kárfelelősség alól felmenti. 1.9 Meg nem engedett üzemmódok A leszállított rendszerek üzembiztonsága csak a gépkönyvben leirt előírások betartása esetén garantálható. A műszaki adatok között megadott határértékeket semmiképpen sem szabad túllépni. 4/16. oldal

5 2. A RENDSZER ISMERTETÉSE 2.1 A termék ismertetése Az IC-MCHP-20 tipusú berendezést úgy terveztük, hogy a fogyasztók számára a a villamos energiából és a fűtési vízből megfelelő és biztonságos ellátást biztosítson. Az IC-MCHP-20 tipusú berendezést az alábbi hálózathoz lehet csatlakoztatni: Fogyasztó földgáz hálózat Kisfeszültségű villamos hálózat Fűtési vagy technológiai melegvizet igénylő fűtési hálózat. Telepítéstől függő füstgáz elvezetés Az IC-MCHP-20 típusú berendezést úgy terveztük, hogy az installációt és a szervizelést a lehető legkönnyebben lehessen megvalósítani. A berendezés kompakt kialakítású, rendelkezik az összes biztonsági és kezelőszervvel, mely az üzemszerű használatot biztosítja. A IC-MCHP-20 típusú berendezést rugalmasan lehet összeépíteni a különféle energetikai rendszerekkel. A berendezés magas hatásfokú működése gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. 5/16. oldal

6 A IC-MCHP-20 tipusú berendezést úgy terveztük hogy megfelel az alábbi irányelveknek: Europai Uniós direktivák: gépekről szóló 98/37/EK Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 73/23/EEC Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89/336/EEC Harmonizált szabványokat alkalmaztuk: MSZ EN 1050 Gépek biztonsága MSZ EN Gépek biztonsága MSZ EN :2010 Gépek villamos szerkezetei MSZ EN Elektromágneses kompatibilitás Figyelembe vett egyéb előírások Csatlakozás a kisfeszültségű hálózat Útmutató a kapcsolt és párhuzamos működtetésű generátorok közcélú kisfeszültségű hálózat kapcsolásához A gázzal üzemelő berendezés csatlakoztatása a gázhálózathoz. Műszaki előírás a helyi gázszolgáltatótól. 2.2 Műszaki adatok Csatlakozási adatok Elektromos ellátás Tápfeszültség: 400/230 V; 50 Hz Gáz csatlakozás Menetes csatlakozású. Szekunder oldal DN 50 méretig karimás vagy menetes kialakítású, DN 50 méret felett karimás csatlakozás. Tágulási vezeték DN 50 méretig karimás vagy menetes kialakítású, DN 50 méret felett karimás csatlakozás. 6/16. oldal

7 2.2.2 Beépített alkatrészek Szekunder közeggel érintkező elemek Elzáró és egyéb szerelvények: PN 6, TN 90 o C Csövezés Gáz oldal Szekunder oldal Szénacél Szénacél A vezetékek és a keret speciális hő- és kopásálló festékkel festve 7/16. oldal

8 2.2.4 Szabályozó szelepek Alkalmazott típusok: Szabályozó berendezések Alkalmazott típusok: Hőmérséklet érzékelők: Fűtési keringető szivattyúk Alkalmazott típusok: Grundfos 2.3 Működés A berendezés a helyi földgáz hálózatra csatlakozik. A gázt a belsőégésű motor mechanikai energiává alakítja át, mely villamos generátort hajt meg. A generátor által termelt villamos energia vagy a helyszínen felhasználható vagy az áramszolgáltató által előírt csatlakozási feltételek teljesülése esetén a hálózatra visszatáplálható. A berendezés működése során keletkező hőenergiát a berendezés leválasztó hőcserélőn keresztül képes a fűtési rendszerbe visszajuttatni. Gáz csatlakozás A gáz szűrőn, és biztonsági mágnesszelepen keresztül jut a motorba. A csatlakozó nyomásnak meg kell felelni a műszaki csatlakozási feltételnél közölt adatokkal. Villamos csatlakozás A berendezés, teljes kiépítésben alkalmas hogy meglévő kisfeszültségű villamos hálózatra tud csatlakozni. A szükséges biztonsági berendezések a helyi áramszolgáltató által engedélyeztek. Fűtési kör A beérkező primer víz szűrőn keresztül jut a hőcserélőre. A szabályozó a szekunder előremenő hőmérséklet alapján állítja be a kívánt hőmérsékletet. A szabályozás időjárásfüggő szabályozással van ellátva. A szabályozó paraméterei automatika kezelő felületén bármikor módosíthatóak. A fűtési hőcserélőre kerülő szabályozott víz előállítja a szekunder oldali fűtési vizet. 8/16. oldal

9 3. INSTALLÁLÁS 3.1 Szerelés A IC-MCHP-20 tipusú berendezést az installálás helyszínén stabil, tömör aljzaton vízszintes pozícióba kell állítani, a kereten lévő állítócsavarok segítségével. Nem szabad, hogy beépítés, csatlakoztatás során mechanikai feszültségek lépjenek fel az összeszerelt alkatrészek, illetve a modul és a primer, valamint szekunder vezetékek között. A IC-MCHP-20 típusú berendezést alapkeretre szerelve szállítjuk. Így a helyiségbe történő szállításhoz további bontás nem szükséges. Az egységeket a helyiségben a bontási felületek csatlakoztatásával kell gépészetileg egymáshoz kapcsolni. A szállítás és helyszíni bekötés közben előfordulhat, hogy egyes csőcsatlakozások meglazulnak, ezeket az installálás során után kell húzni, tömíteni. 9/16. oldal

10 3.2 Elhelyezés Meg kell győződni arról, hogy a berendezés minden irányból elérhető. A jövőbeni kiszolgálás szempontjából a modul körül kb. 0,8 m-es területet kell biztosítani. Ha lehetséges, a helyiségben csurgalékvíz gyűjtő zsomp kialakítása célszerű, ezzel megkönnyítve a modul kiszolgálását (leürítés, tisztítás) Csővezeték rendszer A teljes kialakítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. A csővezeték rendszert úgy kell vezetni, hogy hőtágulásuk ne terhelje a kompakt hőközpontot. A csővezeték rendszernél kompenzátorok vagy hasonló egységek alkalmazása célszerű úgy, hogy csőcsatlakozások ne legyenek kitéve nyomáslökéseknek. 3.4 Villamos szerelések A hőközpont elektromosan teljesen kiépített. A szerelő által elvégzendő bekötések a mellékelt villamos dokumentáció szerint végrehajtandók.! FIGYELMEZTETÉS: A villamos bekötést csak feljogosított elektromos szerelő végezheti el, betartva a helyi előírásokat. 10/16. oldal

11 3.5 Gáz csatlakozás! FIGYELMEZTETÉS: A gáz bekötést csak feljogosított szerelő végezheti el, betartva a helyi előírásokat. A gáz csatlakozás kiépítésénél a gázterven előírt üzembehelyezési utasítás szerint kell eljárni. 3.5 Füstgáz csatlakozás! FIGYELMEZTETÉS: A füstgáz bekötést csak feljogosított szerelő végezheti el, betartva a helyi előírásokat. A füstgáz csatlakozás kiépítésénél a gázterven előírt üzembehelyezési utasítás szerint kell eljárni. 11/16. oldal

12 4. MŰKÖDTETÉS 4.1 Indítás Bizonyos országokban a törvények előírják, hogy a rendszer indítása előtt hatósági engedélyeket kell beszerezni. Ennek a felelőssége a szerelő vállalatra tartozik és/vagy a modul tulajdonosára. Az engedély beszerzése után az alábbiakban szereplő lépéseket kérjük megtenni: Fűtési rendszer indítása! FIGYELMEZTETÉS: Felhívjuk a figyelmet a vízütés lehetőségére, mely mint tudjuk, hangsebességgel halad a vezetékben és a zárt rendszerben áramló folyadék hirtelen lelassulása okozza. A fűtő rendszerrel esetenként le kell állni: Ha a rendszert nyitott szelepekkel és üres csövekkel indítják újra, a víz elérhet bizonyos akadályokat, (pl. hőcserélőket), és ez hirtelen áramlási sebességcsökkenést idéz elő, így előfordulhat a vízütés kialakulása. Kedvezőtlen esetben az ilyen hirtelen áramlás leállás által előidézett nyomásnövekedés meghaladhatja a rendszer normális nyomásának a többszörösét is. Nagyon fontos ezért, hogy a teljes berendezést védjék indításoknál és leállásoknál megfelelő gondossággal. 12/16. oldal

13 ! FIGYELMEZTETÉS: A szelepet fokozatosan kell nyitni. Minél hosszabbak a csővezetékek és minél nagyobb az áramlási sebesség, annál fontosabb ennek betartása. A modul feltöltésekor a nyomást lassan kell növelni, elkerülve a vízütés kialakulását. A modult célszerű a visszatérő vezetékről feltölteni. Fel kell tölteni a szekunder kört és légteleníteni. A víz elzáró szelepet fokozatosan nyitva, be kell állítani a kívánt értéket. A keringető szivattyúk kívánt kapacitását be kell állítani, a szivattyú nyomóágába helyezett szelep segítségével. A munkapontot a szivattyú adatlapja tartalmazza. A keringető szivattyút légteleníteni kell.! FIGYELMEZTETÉS: A szivattyú tönkremegy, ha szárazon próbálják indítani. A garancia nem érvényes, ha a szivattyú indítása száraz körülmények között történik. A szabályozó automatika beállítása, paraméterezése a felhasználó igénye szerint, az automatika mellékelt kezelési utasítása alapján történik. 4.2 Leállítás A rendszer leállítását gázkazánok leállításával kell kezdeni. A szekunder oldalon az áramlást addig fenn kell tartani, amíg a hőcserélőből kilépő és a belépő víz között a minimálisra csökken a hőfok különbség. Ezzel a helyi kiforrásokat lehet elkerülni, ami a rendszer károsodását idézheti elő. A főkapcsoló lezárása után leáll a szivattyú, így megszűnik az áramlás. A szekunder oldalon levő elzáró szerelvényeket zárni kell. 13/16. oldal

14 4.3 Fagyvédelem Ha hosszabb üzemeltetési szünet alatt fagyveszély áll fenn, a rendszert le kell üríteni. 5. KARBANTARTÁS Az IC-MCHP-20 típusú berendezést installálás után néhány napig célszerű naponta ellenőrizni. A működési paraméterek "finombeállítását" a szabályozó automatika kezelési utasítása szerint, az üzemi tapasztalatok alapján kell végezni. A további ellenőrzéseket a berendezés karbantartási utasítása tartalmazza. Nem szabad megfeledkezni a szennyfogók, szűrők időszakonkénti tisztításáról! A gázmotor, szelepek és a szabályozó rendszer karbantartásával kapcsolatosan követni kell a csatolt gyártóművi utasításokat. 5.1 Lemezes hőcserélő Fűtési hőcserélő Az IC-MCHP-20 típusú berendezést forrasztott lemezes hőcserélővel készült. A modul szétszerelés nélkül, vegyszeresen (pl. 5%-os citromsav oldat vagy ALFA PHOS) könnyen tisztítható a helyszínen mind a szekunder, mind a primer oldalon. Kérjük, lépjenek érintkezésbe a gyártó céggel további információk végett a műveletekkel kapcsolatban. 14/16. oldal

15 6. HIBAKERESÉS Hibajelzés Hiba oka Elhárítás Gyenge vagy egyáltalán nincs hőátadás a fűtési körben. A primer oldal nem megfelelően légtelenített. A primer oldalon az áramlás túl alacsony. A primer oldalon a hőmérséklet túl alacsony. Légtelenítsük a primer oldalt. Ellenőrizzék a szűrőt, nincs-e eltömődve. Ellenőrizzék a hőelosztó rendszert, hogy nincs-e benne valami, ami a hőellátást korlátozná. A szabályozó rendszer nem működik a választott értékeknek megfelelően. A primer kör hőmérséklete és az áramlás sebessége nem megfelelő. Ellenőrzés: a) Ellenőrizzék, hogy a biztosítékok épek-e. MEGJEGYZÉS: Ha valami rossz az ellenőrző berendezésnél, kérjük lépjenek érintkezésbe a gyártóval! Ellenőrizzék, hogy a felhasznált teljesítmény megfelelő-e a hőcserélő hőteljesítményéhez a mindenkori primer hőmérsékleten. A keringető szivattyú nem dolgozik. Ellenőrzés: a) Vajon a motorvédő kapcsoló nincs-e meghibásodva. b) A biztosítékok épek-e. 15/16. oldal

16 Hibajelzés Hiba oka Kijavítás Gyenge vagy egyáltalán nincs hőátadás a fűtési körben. A primer vagy a szekunder körben az áramlás nem elegendő. Szekunder oldal nincs kellő mértékben feltöltve és/vagy nincs jól légtelenítve. Ellenőrizzék, hogy a szűrő nincs-e eldugulva. Ha az öblítés nem elegendő, a szűrőt el kell távolítani mechanikus tisztításhoz. A szekunder oldalt teljesen fel kell tölteni: alapos légtelenítést kell végezni. Zaj a csövekben A kavitációt a vízben lévő gázbuborékok idézik elő, mivel túl nagy az áramlási sebesség a szelep tányér és a szelep ülék között. Csökkenteni kell manuálisan az áramlási sebességet a szelepen keresztül, majd azt újra lassan növelni kell. Ha nem elegendő, hívják a szervizszolgálatot a gyártó-műtől a beszabályzás elvégzé-séhez. Rezgés Túl magas a melegvíz hőmérséklet. Nem stabil a szabályzás. Hiba a szabályzó egységben. Csökkenteni kell az áramlási sebességet manuálisan, majd ezután újra lehet növelni. Ha ez nem elegendő, úgy a szabályzó berendezés gyártóművének szervizszolgálatát kell hívni. Ellenőrizni kell a beállított értéket az ellenőrző egységen. Ellenőrizzék, hogy vajon a belépő szelep reagál-e a szabályozó egység parancsára. Ha szükséges, le kell kapcsolni a szelepműködtető felé a betáplálást és manuálisan kell szabályozni. A szabályzó egység gyártóművét hívni kell. 16/16. oldal

Beépítési útmutató. Termix VMTD-F-B. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.0 Tartalomjegyzék... 1... 2. 2.0 Működés leírása... 3

Beépítési útmutató. Termix VMTD-F-B. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.0 Tartalomjegyzék... 1... 2. 2.0 Működés leírása... 3 Beépítési útmutató Termix VMTD-F-B 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1........................................................................ 2 2.0 Működés leírása... 3 3.0 Biztonsági megjegyzések...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

ABS Piranhamat 100 és 120 szennyvízátemelő berendezés

ABS Piranhamat 100 és 120 szennyvízátemelő berendezés 1113-00 15970314HU (04/2015) HU Telepítési és kezelési útmutató www.sulzer.com 2 Telepítési és kezelési útmutató (Ez az eredeti útmutató fordítása) ABS Piranhamat szennyvízátemelő berendezés 100 120 Tartalom

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben