Jegyzőkönyv. 23. Közgyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 23. Közgyűlés"

Átírás

1 Jegyzőkönyv 23. Közgyűlés május 8. Lechner Lajos Tudásközpont Budapest Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 1

2 Tájékoztatásul, az április 26-án kiküldött meghívóban szereplő információk: Meghívó a HUNAGI 23. Közgyűlésére Időpont: május 8. (szerda) du 14:30 Helyszín: Lechner Lajos Tudásközpont (volt VÁTI Dokumentációs Központ)Tárgyaló Budapest XI, Budafoki út 59. E/3 Kép forrása: LLTK Házigazda és levezető elnök : Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke Az ülés tervezett tárgysorozata a következő: 1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása. 2. Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI évi tevékenységről. (Kreischer Csilla/Barkóczi Zsolt, Remetey Gábor). 3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt) 4. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 5. Tagságok megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal. ) 6. Alapszabály módosítási javaslat 7. Megüresedő elnökségi helyek betöltése (Buga László, Prof.Dr.Mezősi Gábor és Prof.dr.Csemez Attila helyébe felkérést kapott Tóth László mérnök ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke és Prof. Dr. Lóki József a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék vezetője. További jelölteket vár az Elnökség bármely tagszervezetünk és tagintézményünk részéről május 3-ig a címen 8. A évi munkaterv (főtitkár) és a évi pénzügyi terv (Barkóczi Zsolt) A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal 9. Egyebek Tagszervezeteink és tagintézményeink képviselőinek megjelenésére okvetlenül számítunk! Határozatképtelenség esetében megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:00 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Akadályoztatás esetén szervezete részéről (írásbeli felhatalmazással) szavazatképes képviselőről gondoskodni szíveskedjék. A portai beléptetéskor alapként a HUNAGI kinyomtatott meghívójának felmutatása szolgál. A tagok által előterjesztett indítványok beérkezési határideje május 4 címre). Hasonló módon, amennyiben az Egyebek napirendi pont keretében max. öt percben szóbeli beszámolót, ismertetést, bejelentést kíván tenni, ezt a szándékát lehetőség szerint legkésőbb május 4-én déli 12 óráig ugyanazon drótposta címen jelezze. Dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár * : HUNAGI 1122 BUDAPEST PETHÉNYI ÚT 11/B, Tel: 30/ URL: A Meghívó Internetről itt tölthető le: Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 2

3 A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és kimenti az előre bejelentett távolmaradókat Jelen vannak a jelenléti ív szerint: Dr. Putsay Mária Havass Miklós Oláh Attila Dr. Szabó Piroska Szrogh Gabriella Buga László Tóth László Dr.Gaál Márta Pogrányi Károly Remetey-Fülöpp Gábor Sikolya Zsolt Horvai Ferenc Mitnyan Zoltán OMSZ HUNAGI Esri Magyarország Kft Trenecon Cowi Kft MFTTT HUNAGI MH GEOSZ BCE Mat. és Inf. Tanszék HungaroCAD Kft HUNAGI HUNAGI MŰI HUNAGI Kimentésüket kérték: Toronyi Bence Zentai László Prof Csemez Attila Prof. Takács Ferenc Lóki József Prof. Keringer Zsolt A Közgyűlés szavazatképességének megállapítása Az előző közgyűlések határozatával megerősített tagok száma: 62 volt. A közgyűlésen a tagok illetve képviselőik legalább 50%-a +1 kell jelen legyen. Ez 32 tagszervezetet jelent. A levezető elnök bejelenti: jelen van 8 szervezet képviselője és megállapítja, hogy a 14:30 órai kezdéskor a szavazatképesség nem volt meg. Bejelenti, hogy a határozatképtelenség miatt a meghívóban rögzített módon, az Alapszabállyal összhangban megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal, 15 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Az alapszabály értelmében a szavazásban nem vehetnek részt a hallgatói/diák tagozat tagjai, valamint a projektképviselők, továbbá azok az új tagok, amelyek felvételét jelen Közgyűlés a 6. napirendi pontban hagyja jóvá. Az elnök megállapítja, hogy ilyen résztvevője nincs a Közgyűlésnek. A várakozás ideje alatt az Elnök javaslatot tesz a jegyzőköny vezető és a két hitelesítő személyére Javaslat: A jelenlévők közül felkéri a jegyzőkönyv vezetésére: Remetey-Fülöpp Gábor HUNAGI főtitkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a következő személyek jelentkeztek: Oláh Attila ügyvezető és Havass Miklós, a HUNAGI tiszteletbeli elnöke. A Közgyűlés a jelölteket jegyzőkönyv vezetésére ill. hitelesítésére egyhangúlag elfogadja. Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 3

4 Határozat a napirendi javaslat elfogadásáról (1.napirend) Az Elnök ismerteti az ülés meghírdetett tárgysorozatát (megemlítve, hogy az egyes napirendekhez tartozó dokumentumok a HUNAGI weboldaláról letölthetők) javasolja a napirendi javaslat elfogadását. A Közgyűlés 263. ( ) számú határozatával a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadja. Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről. (Barkóczi Zsolt, Remetey Gábor). (2.napirend) A évi mérlegről szóló pénzügyi jelentést és a évi tevékenységről szóló, közhasznúsági beszámoló jelentést a Közgyűlés meghallgatták illetve megismerték. Az elnök Bejelenti, hogy az Ellenőrző Bizottság (EB) által május 8-án tett észrevételek alapján az anyagot a könyvelő cég javította. A évi pénzügyi terv azonban csak a Közgyűlést megelóző napon készült el. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt) (3.napirend) Az EB részletes jelentéséből Sikolya Zsolt EB elnök a lényegesebb megállapításokat sorolta fel. Bár már februárban rendelkezésre állt egy az Elnökség által megvitatott ideíglenes költségvetés tervezet, annak Közgyűlésre előkészített tervezete csak 22 órával a közgyűlés időpontja elött vált hozzáférhetővé, azzal az EB már nem tudott érdemben foglalkozni. Pozitívumként említette, hogy a HUNAGI Elnökség Alapszabály változást javasol az egyéni tagság biztosítása érdekében. A 2013.évi pénzügyi terv költségvetése ismeretében a szakmai terv túl ambíciózus. A 4.5 M Ft-os tervezett költséggel szemben jelentősen visszaeső, mindössze 2,5 M Ft bevétellel számolhatunk ami azt jelenti, hogy a tartalék összege így az év végére 0.5 M Ft-ra csökkenhet óta a tagság és a tagdíjfizetési készség is folyamatosan csökken. Ilyen helyzet még nem adódott. Javaslat hangzott el a tagok megoszlásának elemzésére, a régi tagok megkeresésére (milyen működési formát tartanának haznosnak saját szempontjukból), valamint potenciális tagintézmények és tagszervezetek felkeresésére (például egy minisztériumon belül több államtitkárságot). A likviditás biztosítása céljából javasolja az EB, hogy legyen határidő a tagdíjbefizetésekre. Mivel azonban a könyvelő cég számlaelőleg bekérőt küld a tagszervezeteknek, melyen szerepel határidő a befizetésekre vonatkozóan, külön intézkedés nem szükséges, viszont bekéréskor kérjük fel tagjainkat, hogy a Társaság működőképessége érdekében tagdíjaikat a megadott határidőre fizessék be. A Közgyűlés 264. ( ) számú határozatával megerősíti az EB elnökének javaslatát, hogy a jövőben a tagdíjak gördülékenyebben legyenek behajtva. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. (4.napirend) A évre szóló, Ellenőrző Bizottsági Jelentést a Közgyűlés 265. ( ) számú határozatával egyhangúlag elfogadja azzal a feltétellel, hogy az Elnökség vizsgálja felül, milyen Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 4

5 költségcsökkentési lehetőségek adódnak, illetve milyen javaslatok tehetők a bevételek növelésére. Felkéri az Elnökséget, hogy a május folyamán kezdje meg a lehetőségek feltárását és fél éven belül tegyen javaslatot a Közgyűlésnek. Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal, Elnökségi helyek betöltése (5.napirend) Az elnök bejelenti, hogy a főtitkár előterjesztésére az Elnökség pozitív döntést hozott 2 szervezet tagfelvételi kérelméről. Az Elnökség javasolja azok együttes, Közgyűlés általi megerősítését. A főtitkár bemutatja a 2 új tagszervezetet illetve tagintézményt. Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazással, határozatilag majd erősítse meg az új tagok felvételét. Nyilv. Tagszervezet Belépés Megjegyzés sorszám 166 Hétpont Kft közlekedéstervezés 167 Gizi Map február Térképszerkesztés és kiadás Megindult az egykor 50 fős hallgatói/diáktagság újra szervezése. Beérkezett az első diáktag jelentkezés is: Sorszám Név Egyetem/Tanszék Tématerületei D-1 Bertalan László doktorandusz (I. évf.) Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Információval szolgálhat Dr. habil. Szabó Szilárd - tanszékvezető egyetemi docens modern geoinformatikai/térinformatikai/geodéziai módszerek alkalmazásával klasszikus geomorfológiai folyamatokmodellezése. TDK: tájszerkezeti változásvizsgálat tájmetriai/geoinformatikai módszerekkel. Oláh Attila ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy egy 50 fős kontingens számára a hallgatói/diáktagdíj fedezete rendelkezésre áll majd az ESRI Magyarország Kft szponzorált kerete jóvoltából, így az új belépő diákoknak/hallgatóknak az éves tagdíjat nem kell majd megfizetni a kereten belül. A felajánlásért a levezető Elnök köszönetet mondott. A felvételi kérelmeket a Közgyűlés 266. ( ) számú határozatával egyhangúlag elfogadja. Az elnök bejelenti, hogy az Elnökség február végén áttekintette a tagsági helyzetet és a mindazon tagszervezetek esetében, akik 2012-ben ismételt felszólítás ellenére sem rendezték tagdíjtartozásukat, azoknál tagságuk megszüntetését javasolja a Közgyűlésnek. Ezek a következők: ÉVBEN A KIMUTATÁS SZERINT NEM FIZETŐ TAGSZERVEZETEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: Nyugat-Mo-i Geoinformatikai Kar Vidékfejlesztési Minisztérium GRID megszűnt Térkép Kft 100, Ft kilépett Nyugat-Mo. Egyetem Erdészeti Kar Congress Rendezvényszerv. Kft 60, Ft Fővárosi Földhivatal és Főv. Ker. Földh. InterMap Kft 70, Ft Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Heves Megyei Kormányhiv. Földhivatala Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 5

6 Daten-Kontrol Kft BME Fotogeom. És Térinf. Tansz Összesen 100, Ft 638, Ft kilépett Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy a felsorolt, ismételt felszólításra sem fizető szervezetek esetében a tagság megszűnés tényét határozattal vegye tudomásul. Az 1. sz. Mellékletben felsorolt, között tagdíjfizetési elmaradás okán megszünt tagságú szervezetek esetében a kintlevőségek leírásáról a Könyvelő cég felé intézkedni szükséges. Az ismételt felszólítás ellenére 2008 óta sem fizető szervezetek tagsági megszűnéséről és a kapcsolódó kintlevőségek leírásáról a Közgyűlés 267. ( ) számú határozatával határoz. Megjegyzés: három szervezet, amely korábban tévesen a jegyzéken szerepelt, az egyeztetést követően továbbra is a HUNAGI tagja: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérz. Társaság Kölcsönös tagság felajánlása, marad Gotmaps Ltd. 60, Ft Fizetett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Űrkutatási Iroda néven rendezte Ezáltal tagságunk ellenőrzött jegyzéke az alábbi lesz: Sorszám Szervezet, intézmény Azonosító 1. AKI BCE MAT ÉS INFORM TANSZÉK BCE TÁJTERV ÉS TERÜLETFEJL TANSZÉK BME ÁLT.GEODÉZIAI TANSZÉK 67 BME FOTOGRAMMETRIA ÉS GEOINFORMATIKA TANSZÉK 165 BONAVENTURA KFT CASCADOSS MAGYAROSZÁGI EGYESÜLET COMPET-TERRA KFT 76 CONGRESS KFT TRENECON COWI KFT 143 CSONGRÁD-M-KORMHIVATAL DEBRECENI EGYETEM VÍZ ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGR SM DIGITERRA KFT ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK ESRI MAGYARORSZÁG KFT EUROSENSE KFT FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 17 VM-GRID GEOADAT KFT GEODEZIA KFT GEODEZIA ZRT GEOLEVEL KFT GEOX KFT GITA MAGYARORSZÁG GOTMAPS HM TÉRKÉPÉSZETI NKFT (NÉVVÁLTOZÁS!) HUNGAROCAD KFT HUNGAROGEO KFT INFOTERRA KFT 160 INTERMAP KFT KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYAR AGRÁRINFORMATIKAI SZÖVETSÉG MAGYAR POSTA ZRT MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT MTA ÖK ÖBI (volt MTA ÖBKI) MTA CSFK (volt MTA GGKI) MTA ATK TAKI CSFK (volt MTA TAKI) MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT 4, NETvisor KFT NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NKFT NFM MAGYAR ŰRKUTATÁSI IRODA 12 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 6

7 40. ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 46 PEST M KORM HIV FH SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZOMBATHELY MJV POLGÁRM H 115 TÉRKÉP KFT TEKIRÉ KFT 137 TOLNA M KORMHIV FH LECHNER LAJOS TUDÁSKÖZPONT NKFT OVF (volt VKK) VARINEX VM MEZÓGAZD GÉPES KÖZPONT VM NAKVI ZALAEGERSZEG MJV POLG. HIV HÉTPONT KFT INTERSPECT KFT GIZIMAP KFT BERTALAN LÁSZLÓ D-1 Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlési határozatokkal megerősítve a tagok száma: 53, ebből 52 tagszervezet, 1 diáktag. Az Elnökség javaslatára a 2013.évi tagsági díjak a következők Tagsági kategória Naptári Tagszervezet, Szavazati jog éves tagdíj tagintézmény jellege Támogató tagság legalább KKV-k, bevétel-orientált szervezetek, van 60,000 Ft részvénytársaságok Rendes tagság 28,000 Ft Költségvetési szervek, nonprofit vállalkozások, van okatási intézmények, alapítványok, kutatóhelyek Egyéni tagság 4,000 Ft dolgozók van 2,000 Ft nyugdíjasok van Diáktagozat 1,000 Ft diákok, hallgatók (egy adott kontingensre a diáktagdíj szponzor által átvállalható) Nincs A tagsági díjakat a Közgyűlés 268. ( ) számú határozatával egyhangúlag tudomásul veszi. Alapszabály módosítási javaslat (6. napirend) Az Alapszabályban két évvel ezelőtt már tárgyalt változtatásokról - a jogi átvezetés akkori elmaradása miatt - a Közgyűlésnek ismét határozatot kell hoznia annak érdekében, hogy a módosított Alapszabály (2.sz. Melléklet) a Fővárosi Bírósághoz beadható legyen. A levezető elnök felkérésére a főtitkár ismerteti az Alapszabály javasolt módosításait, melyek a telephely augusztus elsejei változását, valamint az elnökséget érintik. Az alapszabály módosítását a Közgyűlés 269. ( ) számú határozatával (egyhangúlag, 8 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) tudomásul veszi. Megüresedő elnökségi helyek betöltése (Buga László, Prof.Dr.Mezősi Gábor és Prof.dr.Csemez Attila helyébe) (7. napirend) A levezető elnök ismerteti az Elnökség három megüresedett helyére felkérteket és jelöltet: Tóth László mérnök ezredes, szolgálatfőnök, MH Geoinformációs Szolgálat Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 7

8 Prof. Dr. Lóki József tanszékvezető, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék Oláh Attila, ügyvezető, Esri Magyarország Kft. Nevezettek a felkérést, illetve jelölést elfogadták. A jelenlévő két új Elnökségi tag röviden bemutatkozott. Tóth László mk.ezredes okl. építőmérnök (földmérő) 1980-ban végzett, szakmai pályájának egyes állomásai a BGTV Gy-M-S megyei kirendeltsége, a Gy-M-S megyei Földhivatal és az MH Geoinformációs Szolgálata, melynek főnöke. Oláh Attila 1980-ban született és 2007 óta az Esri Magyarország kft ügyvezetője. Irányítása alatt a cég bevételei megháromszorozódtak. Tagja a Joint Venture Szövetségnek és vezetője az IVSZ Geoinformációs tagozatának. egyben köszönetét fejezte ki az Elnökségi tevékenységüket befejező kollégák munkájáért. A Közgyűlés 270. ( ) számú határozatával Tóth László okl.mérnök ezredes szolgálatfőnököt, Dr. Lóki József tanszékvezető egyetemi tanárt és Oláh Attila ügyvezetőt az Elnökség tagjának egyhangúlag elfogadja és köszönetét fejezi ki az elnökségi tevékenységüket befejezőknek. Buga László mk. ezr. úrnak, dr. Csemez Attila és dr. Mezősi Gábor professzoroknak. A főtitkár ismerteti a év jóváhagyott feladatait a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében (8.a napirend) A rövid szóbeli összefoglalás két kiegészítést tartalmaz. Félnapos HUNAGI ankétot terve körvonalazódik nemzetközi és hazai kormányzati előadókkal szeptemberben. Lehetséges témakörök: Big-data helyzetkép és stratégia szükségessége (Marko Grabelnik, Mesterséges intelligencia kutatás, SI), hazai téradat-politika (Fekete Gábor h.át, KIM), téradat-infrastruktúra költség-haszon elemzés, INSPIRE és a KKV-k versenyképessége, PSI irányelv és a téradatok. Markó Grabelnikról regferenciákat kért és kapott Oláh Attila és Pogrányi Károly. Már megindult a koratavaszi 5. Hunagi nemzetközi részvételű konferencia szervezési előkészülete, melyet Hunagi Törökbálint Önkormányzatával karöltve rendezne egy, a Norvég Alap által támogatni remélt projekt eseményeként, lehetőség szerint Hunagi norvég partnerszervezete, a GeoForum tapasztalatcsere célú részvételével a kiemelt projektcélok olyan témaköreiben, amelyekben a térinformatika, eszközként felhasználásra került. A főtitkár hat témakört ismertetett az Önkormányzat szakmai tanácsadójának dr. Niklasz Lászlónak megkeresése alapján, melyből kiderül a konstrukció is: Törökbálint önkormányzata partnerek bevonásával benyújt egy pályázatot. Magyar partnerek a kistérségi önkormányzatok és a HUNAGI, ill. norvég partner(ek) pl. HUNAGI helyi NGO partnere és/vagy norvég önkormányzat, amelynek a fenti területe(ke)n van tapasztalata. Az idei konferencia bár szakmai tartalmában jó minőségű volt - remélt bevételei azért maradtak el, mert a rendezvényt egy héttel a nyitás előtt ingyenessé kellett tenni ahhoz, hogy az utolsó héten még legyen további 100 résztvevő. Havass Miklós szerint kérdés, hogy tágabb körben kell-e rendezvényeket szervezni vagy klub jelleggel zártabb szakmai körben? A cél a lehetne, hogy olyan szakmai program álljon össze, amely megoldja a költségvetési problémát is. Oláh Attila szerint alapvető a kommunikáció, hogyan szólítjuk meg az érdekelteket és érintetteket. Kommunikációs program kidolgozására lenne szükség, megszólítva a szélesebb tömegeket de a politikusi döntéshozókat is. Pogrányi Károly szerint a konferencia célja az kell legyen, hogy a térinformatikát a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegye. Oláh Attila javasolta, hogy a munkaterv eredményszemléletű legyen évente jó sok eredménnyel. Havass Miklós szerint érdemes lenne a potenciális tagokat kategorizálni, körbeinterjúvolni, a politikacsinálóknál lobbizni piacgerjesztés céljából vagy klubbá visszavonulni. Ez a gond más egyesületeknél is fennáll, hogyan lehet túlélni a recessziót? A téma megérdemel-e egy önálló fórumot? Javítani kell a kommunikációt. A tagokról van szó, passzívak és nincs pénzük. Sikolya Zsolt úgy látja, meg kell kérdezni, hogy a jelenlegi fő tevékenység: a szakmai információk behozatala, terjesztése és a hazai eedmények láttatása a nemzetközi szervezeti tagságokon keresztül Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 8

9 hasznos-e a tagoknak, sikerült-e ezek révén üzleti eredményt elérni? Ha nincs kereslet, más irányt kell venni a HUNAGI-nak. A hazafias szempont nem elég. Az összefoglalót és hozzászólásokat követően az elnök megköszöni a felvetéseket és javasolja a Közgyűlés számára az ismertetés tudomásul vételét és elfogadását azzal, hogy az Elnökség munkálja ki e HUNAGI stratégia új irányait a taglétszám növelése érdekében, az eddigieknél több figyelmet fordítva a belföldi munkára. A 2013.évi szakmai ervet a Közgyűlés az elnök javaslatára - a 271. ( ) számú határozatával egyhangúlag azzal, hogy az Elnökség munkálja ki e HUNAGI stratégia új irányait a taglétszám növelése érdekében és erről tegyen jelentést a Közgyűlés számára Az elnök ismerteti a évi költségvetést (8.b napirend) A HUNAGI évi tervezett költségvetését vetített képeken keresztűl megismerve folyt a Az elhangzott kiegészítéseket és hozzászólásokat követően az elnök javasolja a Közgyűlés számára a költségvetés elfogadását azzal, hogy az Elnökség már májusban megvitatja a Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - a 272. ( )számú határozatával egyhangúlag azzal a feltétellel elfogadja el, hogy összhangban a 265.sz ( ) sz. határozattal, az Elnökség vizsgálja felül, milyen költségcsökkentési lehetőségek adódnak, illetve milyen javaslatok tehetők a bevételek növelésére. Felkéri az Elnökséget, hogy a május folyamán kezdje meg a lehetőségek feltárását és fél éven belül tegyen javaslatot a Közgyűlésnek. Egyebek: a tagok által előterjesztett egyéb indítványok megtárgyalása. (9. napirend) Beszámoló a közgyűlés elé terjesztett egyéb indítványokról. Takács Ferenc (Zalaegerszeg mjv Önkörmányzat) kérte, a Közgyűlés időpontját a távolságból érkező tagszervezeti képvislőkre is gondolva lehetőség szerint délelőtt 10 órai kezdéssel válasszák meg. Elnöki zárszó:. Köszöni az aktivitást és a hasznos javaslatokat.az elhangzottak alapján az Elnökség még májusban megkezdi a bevételnövelési és költségcsökkentési lehetőségek feltárását. A tagságtól írásban érkező javaslatokat is örömmel vesznek. További hozzászólás híján a levezető elnök a Közgyűlést bezárja. Budapest, május - n A jegyzőkönyvet összeállította: Dr.Remetey-Fülöpp Gábor jegyzőkönyv-vezető Havass Miklós Oláh Attila Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 9

10 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 1. Melléklet: HUNAGI tagszervezetek tágsági megszűnése és a jelenleg érvényes tagjegyzék Azon szervezetek tagsági megszünését akik közötti időben nem fizettek felszólításra sem tagdíjat, a 22. Közgyűlés 259. ( ) számú határozatával már egyszer egyhangúlag tudomásul vette. Ezek a következők voltak: BME BME Fotogrammetria és Térinf. Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar E-Misszió TKE Az Esri Mo. Kft. jogosan nem fizetett, mert a diáktagság utánpótlás híjján elfogyott) Ezért tagsága rendben van. Hydea Kft. Kaposvári Egyetem Informatikai Tanszék Közép-Tisza-Vidéki Környezetvéd. És Vízügyi Ig. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Magyar Állami Földtani Intézet Neumann János Számítógéptudományos Társaság Nyugat-Mo-i Egyetem Erdészetii Kar Pannon Egyetem SZIE Körny. és Tájgazd. Intézet Teleatlasz Állami Erdészeti Szolgálat Kieső tagdíjbevétel összesen Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Kaposvár Egyetem Informatikai Tanszék MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet MTA TAKI GIS Labor Nyugat-Mo-i Egyetem Erdészeti Kar Nyugat-Mo-i Egyetem Geoinformatikai Kar Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiKormányhivatal Földhiv. Vidékfejlesztés, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Kieső tagdíjbevétel 2011-ben összesen 14, Ft 14, Ft 100, Ft 100, Ft 56, Ft 56, Ft 70, Ft 56, Ft 56, Ft 60, Ft 750, Ft 308, Ft Tag maradt viszont a BME Fotogrammetria és Geoinformatika Tanszék, amely 2012-ben ismét belépett, az Esri Magyarország, amely indokoltan nem fizetett az utánpótlás híjján megfogyó diáktagság kontingens támogatására, valamint az MTA TAKI és az OMSZ. Ez utóbbi nagyvonalú támogatásként óta munkaszobát biztosít a főtitkár és a HUNAGI archívum számára ÉVBEN A KIMUTATÁS SZERINT NEM FIZETŐ TAGSZERVEZETEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: Nyugat-Mo-i Geoinformatikai Kar Vidékfejlesztési Minisztérium GRID megszűnt Térkép Kft 100, Ft kilépett Nyugat-Mo. Egyetem Erdészeti Kar Congress Rendezvényszerv. Kft 60, Ft Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 10

11 Fővárosi Földhivatal és Főv. Ker. Földh. InterMap Kft Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Heves Megyei Kormányhiv. Földhivatala Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Daten-Kontrol Kft BME Fotogeom. És Térinf. Tansz Összesen 70, Ft 100, Ft 638, Ft kilépett Három szervezet, amely korábban tévesen a jegyzéken szerepelt, az egyeztetést követően továbbra is a HUNAGI tagja: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérz. Társaság Gotmaps Ltd. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 60, Ft Kölcsönös tagság felajánlása, marad Fizetett Magyar Űrkutatási Iroda néven rendezte Ezáltal a HUNAGI érvényes tagjegyzéke az alábbi lesz a Közgyűlés 267. ( ) számú határozatát követően: Sorszám Szervezet, intézmény Azonosító 1. AKI BCE MAT ÉS INFORM TANSZÉK BCE TÁJTERV ÉS TERÜLETFEJL TANSZÉK BME ÁLT.GEODÉZIAI TANSZÉK 67 BME FOTOGRAMMETRIA ÉS GEOINFORMATIKA TANSZÉK 165 BONAVENTURA KFT CASCADOSS MAGYAROSZÁGI EGYESÜLET COMPET-TERRA KFT 76 CONGRESS KFT TRENECON COWI KFT 143 CSONGRÁD-M-KORMHIVATAL DEBRECENI EGYETEM VÍZ ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGR SM DIGITERRA KFT ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK ESRI MAGYARORSZÁG KFT EUROSENSE KFT FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 17 VM-GRID GEOADAT KFT GEODEZIA KFT GEODEZIA ZRT GEOLEVEL KFT GEOX KFT GITA MAGYARORSZÁG GOTMAPS HM TÉRKÉPÉSZETI NKFT (NÉVVÁLTOZÁS!) HUNGAROCAD KFT HUNGAROGEO KFT INFOTERRA KFT 160 INTERMAP KFT KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYAR AGRÁRINFORMATIKAI SZÖVETSÉG MAGYAR POSTA ZRT MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT MTA ÖK ÖBI (volt MTA ÖBKI) MTA CSFK (volt MTA GGKI) MTA ATK TAKI CSFK (volt MTA TAKI) MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT 4, 162 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 11

12 37. NETvisor KFT NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NKFT NFM MAGYAR ŰRKUTATÁSI IRODA ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 46 PEST M KORM HIV FH SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZOMBATHELY MJV POLGÁRM H 115 TÉRKÉP KFT TEKIRÉ KFT 137 TOLNA M KORMHIV FH LECHNER LAJOS TUDÁSKÖZPONT NKFT OVF (volt VKK) VARINEX VM MEZÓGAZD GÉPES KÖZPONT VM NAKVI ZALAEGERSZEG MJV POLG. HIV HÉTPONT KFT INTERSPECT KFT GIZIMAP KFT BERTALAN LÁSZLÓ D-1 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 12

Forgatókönyv a Levezető Elnök részére. 23. Közgyűlés

Forgatókönyv a Levezető Elnök részére. 23. Közgyűlés Forgatókönyv a Levezető Elnök részére 23. Közgyűlés 2013. május 8. Lechner Lajos Tudásközpont Budapest Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:23FORGATO2.docx 1 Tájékoztatásul, az április 26-án kiküldött

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég )

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég ) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. március 13-án 14:15-i kezdettel a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén.

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ május 9.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ május 9. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/2014 2014. május 9. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett (megismételt) Rendkívüli Időpont: 2014. május 9. 11h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXII. Küldöttgyűléséről. A küldöttgyűlés helye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. Duna Palota Színházterem

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXII. Küldöttgyűléséről. A küldöttgyűlés helye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. Duna Palota Színházterem JEGYZŐKÖNYV a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXII. Küldöttgyűléséről A küldöttgyűlés megtartásának ideje: 2015. május 28. A küldöttgyűlés helye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. Duna Palota Színházterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület

Tápiószőlősi Községi Sportegyesület Tápiószőlősi Községi Sportegyesület JEGYZŐKÖNYV Készült: Tápiószőlős Községi Sportegyesületének 2010. március 27-én megtartott közgyűlésén Az ülés helye: Sportépület-Sport út 3. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről M A G Y A R K Ö N Y V T Á R O S O K E G Y E S Ü L E T E Association of Hungarian Librarians Verein Ungarischer Bibliothekare Association des Bibliothècaires Hongrois Oбщество Венгерских Библиотекарей 1827

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 3/ április 27.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 3/ április 27. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 3/2015 2015. április 27. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. április 27. 16h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ április 9.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/ április 9. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5/2013 2013. április 9. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2013. április 9. 17h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 8/ szeptember 30.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 8/ szeptember 30. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 8/2014 2014. szeptember 30. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2014. június 19. 17h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV

Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012 évi Közgyűlése Készült: Balatongyörök, 2012.szeptember 27. Ács József: Közgyűlés megnyitása; Jelenlévők köszöntése; A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése. Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése. Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése Dátum: 2011. augusztus 27. 10 óra Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Résztvevők: Németh Miklós (MFSZ elnök),

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről PROGRAM: Elnöki megnyitó VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke Tisztelt Közgyűlés! Kedves

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA Tisztújító taggyűlés Levezető elnök: Kovács István MMK alelnök Napirendi pontok: 1. A taggyűlés köszöntése ( Dr. Ádám József akadémikus, tanszékvezető) 2. A taggyűlés megnyitása (Holéczy Ernő) 3. Hazay

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: KKESB112-16/2012. PJB 118-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Versenyagár Egyesület Alsónémedi, Fő úti erdő 11. szám alatt, 2013. november 28. napján 15. óra 00. perckor megtartott közgyűléséről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben