3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ"

Átírás

1 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a Gáz-és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: A szakképesítés-ráépülés megnevezése: A szakmacsoport száma és megnevezése: Ágazati besorolás száma és megnevezése: Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 5. Gépészet VIII. Épületgépészet Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 Elméleti képzési idő aránya: 30% Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Pályaalkalmassági követelmények: - IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tantárgy - - Szakképesítés/Szakképzettség Tárgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: nincs Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs V. A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 1

3 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Elméleti heti óraszám Gyakorlati heti óraszám Elektrotechnika Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Elektrotechnika gyakorlata Irányítástechnika 1 2 Irányítástechnika gyakorlata Gáz- és hőtermelőberendezésszerelési feladatok Gáz-és hőtermelőberendezésműszerész feladatok Hőtermelő berendezések Hőtermelő berendezések gyakorlata Hőtermelő berendezések üzemeltetése Hőtermelő berendezések üzemeltetési gyakorlata Összes óra 9,5 22 Összes óra 31,5 3, A 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli szakmai óraszámok). 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma Szakmai követelménymodul Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Tantárgyak/témakörök Elméleti órák száma Elektrotechnika 64 Elektrotechnika alapjai 8 Egyenáramú körök és hálózatok 16 Váltakozó áram alapfogalmai, -körök, - 16 hálózatok Gyakorlati órák száma 2

4 Gáz- és hőtermelőberendezésszerelési feladatok Villamos forgógépek 8 Elektronika 16 Elektrotechnika gyakorlata 64 Villamos gyakorlat 16 Elektronika gyakorlat 16 Villamos mérések 32 Irányítástechnika 32 Vezérlés és szabályozástechnikai 16 elméleti ismeretek Érzékelők és vezérelt 16 eszközök illesztése Irányítástechnika 64 gyakorlat Vezérlés- és szabályozástechnikai 64 gyakorlat Hőtermelő 112 berendezések Gáz és olajfogyasztó 32 berendezések Megújuló energiás hőtermelő 32 berendezések Hőtermelők alkatrészei, műszaki 16 paraméterei Égéstermék elvezetés, 16 légellátás Aktuális Műszaki 16 Biztonsági Szabályzat Hőtermelő berendezések 288 gyakorlata Gáz- és olajfogyasztó berendezések 96 szerelése Megújuló energiás berendezések 64 szerelése Égéstermék elvezetés, 64 légellátás Hőtermelők 64 3

5 Gáz-és hőtermelőberendezésműszerész feladatok beüzemelése és szerelése Hőtermelő berendezések 96 üzemeltetése Gáz és olajfogyasztó készülékek 64 beüzemelése, javítása Megújuló energiás hőtermelő berendezések 32 beüzemelése, javítása Hőtermelő berendezések üzemeltetési 288 gyakorlata Gáz- és olajfogyasztó készülékek 96 beüzemelése, javítása Megújuló energiás hőtermelő berendezések 96 beüzemelése, javítása Beüzemelési, beszabályozási 96 gyakorlatok Összesen: Összes órák száma: 1008 Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 30,2 69,8 A szakképzésről szóló évi CLVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 4

6 A azonosító számú Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 5

7 Elektrotechnika alapjai Egyenáramú körök és hálózatok Váltakozó áram alapfogalmai, -körök, - hálózatok Villamos forgógépek Elektronika Villamos gyakorlat Elektronika gyakorlat Villamos mérések Vezérlés és szabályozástechnikai elméleti ismeretek Érzékelők és vezérelt eszközök illesztése Vezérlés- és szabályozástechnikai gyakorlat Elektrotechnika Elektrotechnika gyakorlata Irányítástechnika Irányítástechnika gyakorlata A azonosító számú, Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt FELADATOK Szerelési vázlatot készít Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat Elektromos hibát tár fel és javít Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint a vezetéket kicseréli Ellenőrzi, szükség szerint a hibás elektromos alkatrészt kicseréli Ellenőrzi a meglévő hálózatot Mérési feladatokat végez Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat Felszereli a mérőkörök, a szabályozó körök a vezérlőkörök készülékeit Beszabályozza a szabályozó körök készülékeit 6

8 Összehangolja a vezérlőkörök készülékeit Villamos biztonságtechnikai méréseket végez A berendezést feszültség/nyomás alá helyezi Letölti a szoftvert, számítógépet kezel A beállításokat dokumentáció alapján elvégzi A berendezésen funkciópróbát végez Készülék-átalakítási munkákat végez Kiválasztja az új elemet, alkatrészt vagy készüléket Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy készüléket Üzembe helyezi az új alkatrészt, készüléket Dokumentálja az üzembe helyezést, átalakítást Elvégzi a szabályozók finombeállítását Programozható logikai vezérlőkön, szabályzókon üzemi beállításokat végez Programozható készülékeken szoftvert frissít SZAKMAI ISMERETEK Elektrotechnikai-alapok Egyen- és váltakozó áramú hálózatok Elektronikus áramkörök Villamos gépek biztonságtechnikája Teljesítményelektronikai áramkörök Villamos mérőműszerek Mechanikai mérőműszerek Villamos mérések Mechanikai mérések Bekötési, huzalozási rajzok Elektromágneses zavartatás (EMC) Számítógéppel támogatott technológiák Irányítástechnikai alapfogalmak 7

9 Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak Villamos gépek jellemzői Villamos gépek üzemeltetési műveletei Műszaki ábrázolás SZAKMAI KÉSZSÉGEK Műszaki rajz olvasása, értelmezése Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Szabadkézi rajzolás Kisgépek, kéziszerszámok használata Labortechnikai eszközök használata SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Pontosság Kézügyesség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Határozottság Kapcsolatteremtő készség MÓDSZER KOMPETENCIÁK Rendszerező képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Problémamegoldás, hibaelhárítás 1. Elektrotechnika tantárgy 64 óra 1.1. A tantárgy tanításának célja Az épületgépészetben használt elektromos hálózatok, berendezések, villamos gépek, érintésvédelmi módok felépítésnek, működésének, beüzemelésének, javításának megismerése 1.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghatározott szakképesítések szakmai tartalmaira épül a tantárgy tematikája Témakörök 8

10 Elektrotechnikai alapjai 8 óra Az elektrotechnika alapfogalmai Elektromos jelenségek és azok okai A villamos töltés A villamos feszültség A villamos áram Villamos áram hatásai Áramfajták Villamos áramkör Egyenáramú körök és hálózatok 16 óra Villamos áramkör felépítése Vezetők ellenállása Ohm törvény Ellenállások hőmérsékletfüggése Ellenállások kiviteli formái Villamos munka Villamos teljesítmény Ellenállások soros-, párhuzamos-, és vegyes kapcsolásai Áramosztó kapcsolások Feszültségosztó kapcsolások Váltakozó áram alapfogalmai, -körök, -hálózatok 16 óra A váltakozó áram jellemzői Villamos fogyasztók viselkedése váltakozó áramú körökben Fázistolás Látszólagos teljesítmény Hatásos teljesítmény Meddő teljesítmény Háromfázisú hálózatok Érintésvédelmi kapcsolások Villamos forgógépek 8 óra Mágnesesség Forgó mágneses tér Transzformátorok és üzemállapotai Forgógépek felépítése Aszinkronmotorok és üzemállapotai Egyenáramú forgógépek Szinkrongépek Léptetőmotor Villamos gépek karbantartása és vizsgálata 9

11 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret Elektronika 16 óra Villamos hálózatok és villamos jelek Félvezető diódák működése Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működése Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT) Erősítő áramkörök Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei Optoelektronika Tápegységek, stabilizált tápegységek Impulzustechnikai áramkörök Logikai áramkörök alapjai Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények Logikai alapáramkörök Digitális jelfeldolgozó áramkörök Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok) Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok Programozható logikai vezérlők (PLC) 1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) 1. Információ feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.6. Információk önálló rendszerezése 10

12 1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Írásos elemzések készítése 2.2. Leírás készítése 2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megoldása 2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 3. Képi információk körében 3.1. Elektromos kapcsolási rajz értelmezése 3.2. Elektromos kapcsolási rajz készítése leírásból 3.3. Elektromos kapcsolási rajz kiegészítés 3.4. Elektromos kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 4. Csoportos munkaformák körében 4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 4.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 4.3. Csoportos helyzetgyakorlat A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos oktatási módszerek (ajánlás) Alkalmazott oktatási módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete Sorszám egyéni csoport osztály 1.1 magyarázat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőadás 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanulás 1.9. szimuláció szerepjáték házi feladat 1.6. A tantárgy értékelésének módja Alkalmazandó eszköz 11

13 A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 2. Elektrotechnika gyakorlata tantárgy 64 óra 2.1. A tantárgy tanításának célja Az épületgépészetben használt elektromos hálózatok, berendezések, villamos gépek, érintésvédelmi módok felépítésnek, működésének, beüzemelésének, javításának gyakorlatban való megismerése Kapcsolódó szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghatározott szakképesítések szakmai tartalmaira épül a tantárgy tematikája Témakörök Villamos gyakorlat 16 óra Bekötések, huzalozások készítése Villamos kötéseket készítése Elektromos kábelek nyomvonalának kialakítása Kábelek szerelése Villamos szerelvények beépítése, bekötése Túláram-, túlfeszültség védelmi kapcsolások kialakítása Érintésvédelmi kapcsolások kialakítása Elektromos hibák feltárása, javítása Elektronika gyakorlat 16 óra Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai Méréstechnikai alapok Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők fajtái Elektronikai alapáramkörök Kombinációs logikai hálózatok Szekvenciális logikai hálózatok A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján összeállítja az áramköröket Az elkészült áramköröket beüzemeli, beállítja, behangolja és elvégzi a szükséges méréseket A kész áramkörökben hibajavítást végez A kapcsolási rajzok alapján műszeres hibakeresést végez és a hiba megállapítás után elvégzi a szükséges alkatrészcserét 12

14 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret Villamos mérések 32 óra Méréstechnikai alapismeretek Elektromechanikus mérőműszerek Elektronikus mérőműszerek Villamos mérések végzése Áramfelvétel mérése Teljesítményfelvétel mérése Érintésvédelmi mérések Dokumentációk készítése a mérésekről 2.4. A képzés javasolt helyszíne 2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) 1. Információ feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.6. Információk önálló rendszerezése 1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Írásos elemzések készítése 2.2. Leírás készítése 2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megoldása 2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 13

15 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 3. Képi információk körében 3.1. Elektromos kapcsolási rajz értelmezése 3.2. Elektromos kapcsolási rajz értelmezése rajz készítése leírásból 3.3. Elektromos kapcsolási rajz értelmezése rajz elemzés, hibakeresés 4. Csoportos munkaformák körében 4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 4.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 4.3. Csoportos helyzetgyakorlat 4.4. Csoportos versenyjáték 5. Gyakorlati munkavégzés körében 5.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység 5.2. Műveletek gyakorlása 5.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 6. Üzemeltetési tevékenységek körében 6.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 6.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés 6.3. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 6.4. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 7. Vizsgálati tevékenységek körében 7.1. Technológiai próbák végzése 8. Szolgáltatási tevékenységek körében 8.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 8.2. Szolgáltatási napló vezetése 8.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 8.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Sorszám A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos oktatási módszerek (ajánlás) Alkalmazott oktatási módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály 1.1 magyarázat 1.2. elbeszélés Alkalmazandó eszköz 14

16 1.3. kiselőadás 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanulás 1.9. szimuláció szerepjáték házi feladat 2.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 3. Irányítástechnika tantárgy 32 óra 3.1. A tantárgy tanításának célja Az irányítástechnika alapjainak megismerése. Az épületgépészetben használt vezérlő, szabályozó, folyamatirányító rendszerek felépítésének működési elvének megismerése Kapcsolódó szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghatározott szakképesítések szakmai tartalmaira épül a tantárgy tematikája Témakörök Vezérlés és szabályozástechnikai elméleti ismeretek 16 óra Irányítástechnikai alapfogalmak Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések Számítógéppel támogatott technológiák Folyamatábrák olvasása, értelmezése Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Érzékelők és vezérelt eszközök illesztése 16 óra Érzékelők felépítése működése. Ellenállás változáson alapuló átalakítók. Termoelektromos átalakítók. Hall hatást alkalmazó átalakítók Induktivitás változáson alapuló átalakítók. Kapacitásváltozáson alapuló átalakítók. 15

17 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret Piezoelektromos átalakítók. AD-DA átalakítók. Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. Az érzékelők és vezérelt eszközök illesztése A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) 1. Információ feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.6. Információk önálló rendszerezése 1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Írásos elemzések készítése 2.2. Leírás készítése 2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megoldása 2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 3. Képi információk körében 3.1. Épületgépészeti kapcsolási rajz 16

18 értelmezése Épületgépészeti kapcsolási rajz készítése leírásból Épületgépészeti kapcsolási rajz elemzés, hibakeresés 4. Komplex információk körében 4.1. Esetleírás készítése 4.2. Utólagos szóbeli beszámoló 5. Csoportos munkaformák körében 5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 5.3. Csoportos helyzetgyakorlat A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos oktatási módszerek (ajánlás) Sorszám A tanulói tevékenység Alkalmazott oktatási szervezeti kerete módszer neve egyéni csoport osztály 1.1 magyarázat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőadás 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanulás 1.9. szimuláció szerepjáték házi feladat Alkalmazandó eszköz 3.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 4. Irányítástechnika gyakorlata tantárgy 64 óra 4.1. A tantárgy tanításának célja Az épületgépészetben használt vezérlő, szabályozó, folyamatirányító rendszerek felépítésének működési elvének beüzemelésének gyakorlatban való megismerése Kapcsolódó szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghatározott szakképesítések szakmai tartalmaira épül a tantárgy tematikája. 17

19 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret 4.3. Témakörök Vezérlés- és szabályozástechnikai gyakorlat 64 óra Szabályozó körök készülékeinek szerelése Vezérlőkörök készülékeinek szerelése Szabályozó körök készülékeinek beszabályozása Vezérlőkörök készülékeinek 4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) 1. Információ feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 1.6. Információk önálló rendszerezése 1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Írásos elemzések készítése 2.2. Leírás készítése 2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megoldása 2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése 18

20 szóban 2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 3. Képi információk körében 3.1. Szabályozási kör rajzának értelmezése 3.2. Szabályozási kör rajzának készítése leírásból 3.3. Szabályozási kör rajzának elemzése, hibakeresés 4. Komplex információk körében 4.1. Esetleírás készítése 4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról 4.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után 4.5. Utólagos szóbeli beszámoló 5. Csoportos munkaformák körében 5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal 5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 5.4. Csoportos helyzetgyakorlat 5.5. Csoportos versenyjáték 6. Gyakorlati munkavégzés körében 6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység 6.2. Műveletek gyakorlása 6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 7. Üzemeltetési tevékenységek körében 7.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 7.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés 7.3. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 7.4. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 8. Vizsgálati tevékenységek körében 8.1. Technológiai próbák végzése 8.2. Technológiai minták elemzése 9. Szolgáltatási tevékenységek körében 9.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 9.2. Szolgáltatási napló vezetése 9.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 9.4. Önálló szakmai munkavégzés 19

21 közvetlen irányítással A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos oktatási módszerek (ajánlás) Alkalmazott oktatási módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete Sorszám egyéni csoport osztály 1.1 magyarázat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőadás 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanulás 1.9. szimuláció szerepjáték házi feladat Alkalmazandó eszköz 4.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel 20

22 A azonosító számú Gáz- és hőtermelő berendezés szerelési feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 21

23 Gáz és olajfogyasztó berendezések Megújuló energiás hőtermelő berendezések Hőtermelők alkatrészei, műszaki paraméterei Égéstermék elvezetés, légellátás Aktuális Műszaki Biztonsági Szabályzat Gáz- és olajfogyasztó berendezések szerelése Megújuló energiás berendezések szerelése Égéstermék elvezetés, légellátás Hőtermelők beüzemelése és szerelése A azonosító számú, Gáz-és hőtermelőberendezés szerelési feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Gáz-és hőtermelőberendezés szerelési feladatok Hőtermelő berendezések Hőtermelő berendezések gyakorlata Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét Összehasonlítja a kivitelezés terveit a beépített berendezésekkel és a megvalósult állapottal Eltérés esetén dönt a munka folytathatóságáról Felülvizsgálja, megismeri a A B - és C tip. készülékeket Felülvizsgálja a berendezésekhez tartozó természetes és mesterséges égési levegőellátást, és ellenőrzi az érvényes rendelkezések szerint Kalibrálást, használati etalonnal való összehasonlítást végez a használatos mérőeszközökön Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét. Felülvizsgálja, megismeri a gázkészülékek gáz/levegő-keverő egységeit Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket Felméri a gáz- és hőtermelő berendezés műszaki állapotát Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról FELADATOK 22

24 A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrzi a csatlakozások tömörségét Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. állapotát, megtisztítja az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vízoldali szűrőket, légleválasztókat Elektromosan beköti a hőtermelő és a technológiához tartozó egyéb berendezéseket Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát Ellenőrzi a hőtermelő berendezés vezérlésének programlefutását Tüzelőanyag ellátás alá helyezi és beüzemeli a készülékeket Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát Ellenőrzi a beüzemelt készülékeket hibajelenségek imitálásával Beüzemel, karbantart, javít, cserél A - B és C tip. készülékeket az érvényes előírások szerint Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket Csatlakoztatja a készülékek égési levegő és égéstermék elvezetését Elvégzi a füstgázelemzést füstgázelemző műszerrel, a mérést bizonylatolja A mért adatokat összehasonlítja a gyártói előírásokkal, szükség esetén újra szabályozza a hőtermelő berendezéseket Felülvizsgálja a napkollektorok, hőszivattyúk építési formáit, biomassza-tüzelés és a napelem alkalmazási lehetőségeit összetett hőtermelő rendszerekben Dokumentálja a berendezések beüzemelését, javítását, karbantartását, műszaki felülvizsgálatot szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad Üzemeltetésre vonatkozó információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja a 23

25 készülékek szakszerű és energiatakarékos üzemeltetéséről Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki Előkészíti a fogyasztói karbantartási szerződéskötést, energia megtakarításra tesz javaslatot SZAKMAI ISMERETEK Érvényben lévő vonatkozó hatósági előírások Fogyasztóvédelmi előírások alkalmazása Gáz- és olajfogyasztó berendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai Gáz- és olajfogyasztó készülék beszabályozásának műveleti szabályai Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai Szabályzás- és vezérléstechnika Épületgépészeti rendszer Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika Hőtechnikai mérőműszerek- és mérések fajtái Megújuló energiákat hasznosító rendszerek alkalmazása Hibafelismerés, - keresés és hibaelhárítás gáz- olaj- és hőtermelő berendezéseken Hatósági eljárások Üzembe helyezés és szerviz rendszere Berendezések átadásának módjai Garanciális és jótállási feltételek Környezetvédelmi, levegőtisztasági előírások, törvények SZAKMAI KÉSZSÉGEK Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése, készítése Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása Gáz- és hőtermelő készülékek szabályozási és vezérlési rajzának olvasása Számítógép használatának ismerete Szakmai idegen nyelvű kifejezések 24

26 SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Kézügyesség Pontosság Precizitás TÁRSAS KOMPETENCIÁK Együttműködési készség Kommunikációs készség Konfliktuskezelési készség MÓDSZER KOMPETENCIÁK Hibakeresés és hibaelhárítás Rendszerező képesség Körültekintés, elővigyázatosság 5. Hőtermelő berendezések tantárgy 112 óra 5.1. A tantárgy tanításának célja A tanulók a korábbi tanulmányaikból megismert alapismeretikre épülve ismerjék meg a a gáz-és olajfogyasztó berendezések működését, szerelését, beüzemelését. Sajátítsák el a fűtőanyagok jellemzőit és azok alkalmazásának gyakorlati technológiáját. A tanulók ismerjék meg a berendezések főbb alkatrészeit, szerelési feladatait, elméleti folyamatok menetét, az égéstermék-légellátás összefüggéseit, az idevonatkozó Műszaki Biztonsági Szabályzatot Kapcsolódó szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghatározott szakképesítések szakmai tartalmaira épül a tantárgy tematikája Témakörök Gáz- és olajfogyasztó berendezések 32 óra Gáz- és olajfogyasztó készülékek osztályozása: -az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából -a névleges hőterhelés szempontjából -a hőtermelés célja szerint Megújuló energiás hőtermelő berendezések 32 óra Megújuló energiás hőtermelő berendezések típusai Működési elvük. Alkalmazhatóságuk az energiatakarékos, környezetkímélő hőtermelő rendszerekben. Napkollektorok kiválasztásának szempontjai Napenergia-hasznosítás alapelvei, lehetőségei 25

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 9/2010.

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 524 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben