Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: FORGÓ ZOLTÁN, CÉGVEZETŐ, F.L.O. TRADE ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Szeretned kell amit csinálsz, s akkor a legdurvább munka is alkotássá válik. /Gorkij/ A víz elengedhetetlen életfeltétel minden élőlény számára. A víz megszerzése mindenkor létkérdés volt. Már az őskorban a könnyebb megélhetés végett újabb és újabb, még nem lakott, tiszta, érintetlen területeket keresett az ember, hogy mind a maga, mind az állatai számára egészséges ivóvizet, valamint élelmet találjon. Az egészséges tiszta víz megszerzése nem okozott nagy problémát, mivel a Föld népsűrűsége még igen gyér volt ebben a korszakban. Amikor az emberek végleges lakóhelyekre kezdtek letelepedni, a vízkérdés megoldása egyre inkább előtérbe került. A vízellátás története Az ókori Egyiptomban körülbelül 5000 évvel ezelőtt üzemelt már rézből készült vízvezeték. A görög városokban, Tirynsban és Mykénében már ie évvel volt vízvezeték, Athén vízigényét pedig 18 vízvezetéken át elégítették ki. Ebben az időszakban sok kis-ázsiai és földközi-tengeri városban is építettek vízvezetéket. Időszámításunk előtt kb. a VI. században Tarquinius Priscus római király etruszk mérnököket bízott meg a Róma környéki tavak vízelvezetési terveinek elkészítésével. Minden római települést elláttak vízvezetékekkel, szenny- és csapadékvíz-csatornákkal. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hazánkban a Duna szűrt vizét a rendelkezésre álló adatok szerint 1416-ban Zsigmond király budai palotájába vezették be. Budára az 1476 utáni években három forrás vizét kb. 4 km-es ólom- és agyagcső vezetékeken, gravitációsan vezették be. Az 1500-as évek körül újabb szivattyús vízművet építettek. Ebben az időben már Pest városának is volt forrás-vízműve. A középkor végén Buda és Pest városok vízművei tönkrementek. Buda három vízművét 1702 és 1750 között állították helyre, majd a század vége felé ( ) mivel az igényeket már nem tudták kielégíteni bővítésükről gondoskodtak. Hazánk vízellátásában a budai vízmű korszerűsítési munkája jelentette az első nagyobb fejlődést, amikor is a budai vízmű ólomcsöveit 1831-ben öntöttvas csövekre cserélték ki. A város átalakított felszíni vízművét 1856-ban helyezték üzembe ban megkezdték Pest város ideiglenes vízművének építését. A XIX. század végére több hazai nagyvárosban is Szeged, Cegléd, Hatvan, Pécs, Sopron, Szombathely, Veszprém megkezdték az első vízművek építését. A XX. század első évtizedeiben indult meg számos település vezetékes vízellátásának kiépítése. Számos új vízmű épült a lakótelepülések, valamint az ipartelepek ellátására. Ugyanebben az időben még számos elavult vízmű bővítését és korszerűsítési munkáit is elvégezték. Különböző típusú művekkel elégítették ki a települések lakosságának vezetékes vízellátását, illetve az ipartelepek egészségügyi és termelési frissvíz-szükségleteit. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A csatornázás története Az ivóvíz biztosítása mellett a csapadékvíz és szennyvíz elvezetése (csatornázás) is kiemelt fontosságú terület. A görögök csatornaépítésnél elődeik tapasztalataira támaszkodhattak. Athén csatornáit részben kőbe vésték, részben égetett agyagcsövekből készítették. A föld alatti csatornák összegyűjtötték és az emberi környezetből elvezették a szennyvizet, melyet valószínűleg öntözésre is felhasználtak. Rómában az i. e évben egy etruszk mérnök építette meg a közismert Cloaca Maxima nevű csatornát, amellyel a Róma hét dombja közötti mocsaras területet is lecsapolták. A város fejlődésével egyre több csatornát építettek. Ez szükségessé tette, hogy ugyanakkor a csatornák karbantartását is megszervezzék. A csatornahálózat elsősorban a talajvíz és a csapadékvíz elvezetésére szolgált. Julius Caesar uralkodása alatt már minden elhasznált vizet a csatornába kellett vezetni. Pompeji romjai arról tanúskodnak, hogy a városban összefüggő csatornahálózat volt, s emellett még vízöblítéses klozetokat is használtak. A római birodalom bukásával azonban a csatornázás fejlődése is megakadt. A középkorban a csatornázás visszafejlődött, a meglevő hálózatokat elhanyagolták. A középkor várrendszerű építkezései a várakba tömörítették a lakosságot, ennek megfelelően a szennyvizek szűkebb területen keletkeztek. A csatornahálózatok fejlesztése csak lassan haladt előre. Ennek oka lehetett, hogy a csatornázás az egyik legköltségesebb közművesítés. A csatornahálózatok fejlesztése egyik napról a másikra pénzügyi okok miatt nem volt megvalósítható. A lakosság számának növekedése azonban már A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK megkövetelte a rendszeres csatornázás szükségességét. Párizs, London, Berlin csatornázása kezdetét vette. A csatornák mészhabarcsba rakott kövekből épültek olyan minőségben, hogy belőlük a szennyvíz nem szivárgott ki, és nem fertőzte a talajvizet. Az Aquincumban található emlékek csupán a római civilizáció előretolt kis szigete volt, így nem tekinthetők a fővárosi csatornahálózat ősének. Székesfehérvárott és Veszprémben ma is működő, középkori boltozott csatornaszakaszok árulkodnak a csatorna korai létezéséről. A főváros középkorból származó csatornázási emléke a budai Donáti utcában található. A XIX. század derekán a már ismert közegészségügyi problémák világszerte felvetették a rendszeres és általános csatornázás gondolatát. Fővárosunk csatornázása is a XIX. században indult meg. A fűtés története A hideg elleni védekezés, azaz a fűtés a tűz megismerésével kezdődött. A tüzet valószínűleg egy vihar alkalmával fedezte fel az ősember, amikor belecsapott egy fába a villám, s a fa meggyulladt. Ekkor jött rá, hogy a tűz meleget tud adni, és később rádöbbent arra is, hogy a nyers húst meg is lehet sütni a tűznél. Magát a tűz meggyújtásának menetét sokkal később fedezte fel. Amikor már a tűzgyújtást is megtanulták, attól kezdve nem volt probléma a melegedés. Eleinte barlangokban égett a tűz, s a mellett melegedtek az ősemberek. Később már kövekkel is körbekerítették a tüzet, s ezzel elkezdődött a tűz kordában tartása, s szabályozott mederbe terelése. Hosszú idő telt el, amíg A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK sikerült megalkotni az első kályhákat, amiknek már volt füstelvezetése. Az ókori római birodalomban (több mint 2000 évvel ezelőtt) már ismerték a padlófűtést, persze ez még nem hasonlított a maihoz. A fűtött helyiség cm magas oszlopokon állt. A fűtést az épületen kívülről rabszolgák végezték, s az égéstermék az oszlopok között haladt az épület másik oldalára, ahol a szabadba távozott, vagy egy a falban kiépített füstrendszeren át jutott ki a szabadba. Ezt a rendszert "hipokaustum" fűtésnek nevezték. Később a padló alatt csatornában vezették a füstöt, majd a padlóban alakítottak ki füstjáratokat. A füstjáratok zárásával, nyitásával már szabályozni lehetett a padló hőmérsékletét. A római birodalom bukása után ezek a fűtési rendszerek még itt-ott megtalálhatók voltak egészen a XIII-XIV. századig. A középkorban a szegényebb embereknél a fűtés és a főzés egy helyen történt. A gazdagabbaknál külön volt a fűtés. Eleinte a nyitott fűtés volt az uralkodó, aztán az 1400-as évektől kandallókban kezdtek tüzelni. A XI. századtól már megjelentek a cserépkályhafűtések. Természetesen nem mindenki engedhetett meg magának ilyen díszes cserépkályhát. Az 1500-as években jelent meg a takaréktűzhely (sparherd), amely tudta melegíteni a helyiséget, lehetett rajta főzni, és volt még egy sütőtere is. Ebben az időben még nem ez volt a neve, ezt csak a XX. század elején kapta, amikortól már fémből készítették. Gyakran kemencével együtt építették ezeket a tűzhelyeket. A XX. század elején építettek a tűzhelybe úgynevezett tűzhelypatkót, amellyel meleg vizet lehetett készíteni, vagy központi fűtést üzemeltetni. A tűzhelypatkót már fémből készült tűzhelyekbe építették be. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Egyedi fűtéshez készítettek különféle kályhákat ben már készítettek öntöttvasból gőzkazánt. Az 1800-as évek elején jelent meg a melegvízfűtés. Természetesen ekkor még nem voltak szivattyúk, így azok gravitációs rendszerben üzemeltek ben alkották meg az első szivattyús fűtést. A gőzfűtések magas hőmérséklete és gyenge szabályozhatósága miatt megalkották a vákuumgőzfűtést, amely 100 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű gőz fűtőközeget tudott előállítani. A csővezetékkel történő takarékoskodás miatt elkészült az egycsöves fűtési rendszer ben jelentek meg az első alacsony hőmérsékleten üzemelő melegvízkazánok ben jelent meg a piacon a kondenzációs kazán, melynek a hatásfoka 100% felett van. Magyarországon a fűtés története a II. világháborúig megegyezett a világ más helyein történtekkel. Sajnos ezután a vasfüggöny visszavetett minket a fejlődésben, s elmaradtunk a nyugathoz képest. Az 1989-es nyitásig csak kullogtunk a nyugati technikák után, de ekkor felpörögtek nálunk az események. Ma már minden fejlett technika megvásárolható nálunk is. A fűtéstechnika fejlődése nem állt meg, elmondható, hogy az elmúlt 50 évben nagyobb fejlődésen ment keresztül, mint az azt megelőző évezredekben együttvéve. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ebben a mappában az ivóvízellátáshoz, csatornázáshoz és fűtéshez kapcsolódó vezeték- és csőhálózat, valamint a kapcsolódó készülékek szerelőivel, tehát a vezeték- és csőhálózat-szerelőkkel (víz, gáz, fűtés) foglalkozunk. A szakemberek közös általános feladatai, tevékenységei Különböző halmazállapotú anyagok (víz, gőz, gáz, levegő, olaj stb.) szállítására szolgáló csővezetékeket és hálózatokat elkészíteni, összeállítani és szerelni, épületgépészeti és technológiai rendszereket kialakítani, üzembe helyezni és karbantartani, ezek azok a tevékenységek, amelyeket a csőhálózat-szerelő leggyakrabban végez. Ezen belül feladatai: a tervrajzok és az előírások tanulmányozása; a rendszer funkciója, a szállítandó anyag típusa, mennyisége és minősége ismeretében az építéséhez szükséges építőanyagok és szerszámok meghatározása; a különböző technológiák (fémipari, műanyagipari, építőanyag-ipari) alkalmazásával a vezetékrendszer kiépítése és összeszerelése; a csövek és csőszerelvények elhelyezésére lyukak, hornyok vésése és fúrása a fogadószerkezetekben; a csövek és egyéb szerelvények kívánt méretre történő alakítása: fűrészelése, vágása, reszelése, hajlítása; menetek metszése; vezetékek, készülékek, berendezések fogadószerkezetbe helyezése; a vezetékek menetes kötéssel, ragasztással, forrasztással vagy hegesztéssel egymáshoz, illetve szerelvényeihez rögzítése; A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a csővezetékek különböző hűtő, fűtő, légkondicionáló és egyéb ipari feldolgozó készülékekhez, berendezésekhez és rendszerekhez csatlakoztatása, az illesztések szivárgásmentességének ellenőrzése nyomás-, ill. üzempróbával, berendezések és készülékek üzembe állítása, működésének ellenőrzése, a hibák feltárása és kijavítása. A vezeték és csőhálózat-szerelő szakember munkája során: biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket; kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit; felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez; munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez; felméri az épületek energetikai állapotát; költségbecslést készít (felsőfokú végzettségű épületgépész szakember által készített energiaellátási terv alapján); javaslatot ad a korszerű energiafelhasználásra vonatkozó összes kérdésre; kapcsolatot tart az ügyfelekkel; dokumentálja az energiatakarékos technológiák alkalmazásával kapcsolatos javaslatát; felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít. Az egyes területeken (gáz, víz, fűtés) tevékenykedő csőhálózat-építő és -szerelő szakemberek munkája az általános feladatokon túl speciális tevékenységeket is felölel. A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A gázvezeték-szerelők általános munkafolyamata: gázvezetékrendszerek kialakítása; gázvezetékrendszerekhez tartozó berendezések és készülékek (kazánok, vízmelegítők, konvektorok, gáztűzhelyek stb.) csőhálózatba való bekötése, beszabályozása, üzembe helyezése, azok javítása és karbantartása, ellenőrzése; a megfelelő csövek, szerelvények és készülékek kiválasztása; a csövek alakítása (melegen vagy hidegen); a csővégek egymáshoz illesztése, összekötése hegesztéssel vagy csőidomokkal, majd a földbe, az épület falára vagy falába rögzítése, illetve beépítése; ennek során kisebb föld- illetve kőművesmunkák végzése; a különféle gázkészülékek csőhálózatba kötése; nyomás- és tömörségpróba; készülékek üzembe helyezése; csőhálózat, gázberendezések karbantartása, javítása, tisztítása, biztonsági ellenőrzése, felülvizsgálata. A víz- és központifűtés-szerelők jellemzőbb feladatai: vízvezeték kiépítése: a központi víztárolóktól a fogyasztókig történő vezeték kialakítása; fűtést szolgáló hálózat építése; mindkét (vízvezeték, fűtés) hálózat javítása és karbantartása; szivattyútelepek, tároló terek kialakítása és karbantartása; vezetékek hibáinak elhárítása, rejtett hibák megtalálásának jelentősége. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkahely, munkakörülmények A munkavégzés helyszíne igen változatos, részben zárt térben (lakásokban, pincékben, ipari üzemekben, műhelyekben, földön, állványzaton vagy létrán egyaránt), részben szabadban folyik a munkavégzés. A vezeték- és csőhálózat-szerelők elhelyezkedhetnek új épületek kivitelezésére vagy javító-karbantartó szolgáltatásra specializálódott vállalkozásnál, gyárakban, üzemekben, intézményekben, ahol a folyamatos üzemvitel érdekében karbantartói feladatokat látnak el. A munkavégzéshez való előkészítés során a szakember dolgozhat szakműhelyekben, de a végzettséggel el lehet helyezkedni speciális csőhálózat-építő vállalkozásoknál is (pl. fúrótornyok építésénél vagy nemzetközi szállítóvezeték-építő cégeknél). A kisebb munkákon egyedül, nagyobb munkákon, illetve csőhálózatok fektetésénél csoportosan dolgoznak. A szakember dolgozhat önálló vállalkozóként is. Többnyire nappali munkáról van szó, de a közműveknél éjszakai munka és vasár-, illetve ünnepnapi készenléti szolgálat is előfordulhat. Előfordul hétvégi munkavégzés, gyorsszolgálatoknál rendszertelen vagy több műszakos munkarend is. A munkavégzés során használt eszközök A vezeték- és csőhálózat-szerelők sokféle kézi és gépi eszközt, szerszámot használnak. Vannak közös, általános munkaeszközeik és speciális csak az A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK adott szakterületre jellemző eszközeik. A legjellemzőbb közös munkaeszközök: munkaeszközök csövek (acél, ólom, réz, műanyag stb.), csőszerelvények, kiegészítő szerelvények stb. szerszámok fúrók, csőfogók, csavarkulcsok stb. segédanyagok tömítések (gyűrűk, dugók stb.), szigetelőanyagok, hegesztőpálcák, kenderkóc, csavarok, alátétek, anyák, bilincsek, kitámasztók, ragasztóanyagok, építőipari anyagok stb. berendezések kézi és gépi menetmetszők, satuk, fűrészek, vágók, hajlító berendezések, munkaállványok, hegesztő berendezések, fúrógépek, mérőműszerek stb. A gázvezeték-szerelők speciális munkaeszközei ezen felül például: gáztűzhelyek, fali gázmelegítők, gázkazánok, gázbojlerek, gázórák, nyomásszabályzók. A víz- és központifűtés-szerelők speciális munkaeszközei ezen felül például: különböző fűtőberendezések, szerelvények, hőfok- és hőmennyiség-szabályozók, vízvezetékrendszerek szerelvényei, szaniterek. Édesanyám keresztapja vízvezeték-szerelő volt, még kenderkóccal és rézcsövekkel dolgozott. Szüleim házát is ő modernizálta a fúrt kutat kiszorítva a napi használatból. Harminc év után kellett csak felújítani a rendszert, amit készített, akkor is csak azért, mert a vízkő teljesen beszűkítette a csöveket. így válaszol József arra a kérdésre, hogy miért választotta ezt a szakmát. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Kapcsolatok A vezeték- és csőhálózat-szerelők munkájuk során kapcsolatba kerülnek: kisegítőkkel, tanulókkal, munkatársakkal, üzemvezetővel vagy építésvezetővel, szállítókkal, megrendelőkkel, ügyfelekkel, megbízókkal, termékforgalmazókkal, minőségvizsgáló szakemberrel. A-12

17 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

18 KÖVETELMÉNYEK Fizikai igénybevétel, megterhelés A vezeték- és csőhálózat-szerelők tevékenysége igen gyakran jár fizikai igénybevétellel: közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A testi erőkifejtés szükségessége nyilvánvaló, hiszen a testi megerőltetés és a fizikai terhelés nem kerülhető el csövek és vezetékek fektetésénél, ha hajlott testtartásban, térdelő, guggoló, álló testhelyzetben vagy a fej felett kell dolgozni. A különböző gépek és emelőszerkezetek elterjedésével a munkavégzés egyre könnyebbé válik. Különleges terhelési tényezők lépnek fel a nehezen hozzáférhető helyeken, kényszertartásban, aknában, illetve csatornákban végzett munka során, és nem ritka a magasban végzett munka sem. Nagyobb testi terhelést jelenthet nehéz csövek, illetve szerkezetek elhelyezése és szerelése is. További megterhelést jelent a védőfelszerelések használata pl. a klórozásnál vagy szénmonoxidmérgezés lehetősége esetén, illetve a hegesztések során. Környezeti ártalmak Speciálisnak tekinthető környezeti ártalomról nem lehet beszélni, mivel a szakma gyakorlásának helyszíne állandóan változik. Ennek ellenére előfordulhat a vizes munkakörnyezet, amely egészségre ártalmas lehet. A vezeték kiépítés során számolni kell a szűk, esetleg sötét helyszínekkel, amelyek korlátozzák a mozgást, a nehéz terhek emelése károsíthatja a gerincoszlopot és húzódásokat okozhat. Balesetveszély léphet fel a különböző szerszámok, vagy a gyakran B-1

19 KÖVETELMÉNYEK terjedelmes beszerelési tárgyak kezelésénél különösen a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken (kéz-, láb- és szemsérülés, esés, elcsúszás, botlás, emelés okozta megerőltetés). Előfordulhat robbanásveszélyes munkaterületen történő munkavégzés, a különböző hegesztések során fennáll az égési sérülések veszélye is. Bőrmegbetegedések lehetségesek az olajokkal, zsírokkal és szennyezőanyagokkal való közvetlen érintkezéskor. A kedvezőtlen, szélsőséges időjárás lehetséges hatásai a megfázás és reumatikus jellegű megbetegedések lehetnek. Továbbá egészségre ártalmas tényező lehet még a porártalom, az ívfény, a légáramlás (huzat) is. Egészségügyi tényezők Ehhez a munkához jó szemmérték, térérzék és egyensúlyérzék szükséges. A munkadarabok kezelése, a műveletek erős kezet igényelnek. A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas teljes látóteret és/vagy térlátást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas nem görnyedhet/térdelhet/guggolhat/hajolhat B-2

20 KÖVETELMÉNYEK karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet szabadban munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet. A szakma sikeres gyakorlása szempontjából fontos képességek (kompetenciák) A munkavégzés körülményei kézügyességet, önállóságot és megfelelő állóképességet kívánnak meg. Az ismételt ellenőrzések és javítások minden szerelési és beállítási munkánál sok gondosságot és türelmet igényelnek. A munkavégzés környezeti tényezői kellő óvatosságot és kiegyensúlyozott fizikai állapotot feltételeznek. A műszaki rajzok értelmezéséhez térbeli gondolkodóképességgel és számolási képességgel, jó formaemlékezettel és áttekintőképességgel kell rendelkezni. A technológiai összefüggések megértése, a gyors gondolkodási képesség, a mások iránt érzett felelősség és a megbízhatóság fontos követelmények a szakmában. A matematikai és természettudományos ismeretek megléte hasznos lehet a szakma gyakorlása során. A gázvezeték-szerelők számára a fizikai és kémiai ismeretek a legfontosabbak. B-3

21 KÖVETELMÉNYEK A víz- és központifűtés-szerelés igen gyakran elrejtett, szemmel nehezen látható és így a megrendelő által nem ellenőrizhető helyeken folyik, így szükség van a fokozott lelkiismeretességre, precizitásra és bizonyos mértékű esztétikai igényességre. A vezeték- és csőhálózat-szerelő munkája a balesetveszély elkerülése végett nagy pontosságot és fegyelmet igényel. Az egyéb, vezeték- és csőhálózat-szerelő szakmák mindegyikére vonatkozó általános, közös fontosabb kompetenciákat az alábbiakban részleteztük. Szakmai kompetenciák: szakmai alap-kompetenciák: elemi szintű számítógép használat, elemi számolási készség, megfelelő kézírás, szövegértés, beszédkészség komplex eszközhasználati képesség csőszerelési kéziszerszámok, általános kézi kisgépek használata stb. mennyiségérzék információk kezelése műszaki táblázatok kezelése műszaki, gépészeti rajzok olvasása, értelmezése csőhálózati rajzkészítési készség munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Személyes kompetenciák: döntésképesség mozgáskoordináció tűrőképesség türelem Társas kompetenciák: irányítási képesség és irányíthatóság B-4

22 KÖVETELMÉNYEK határozottság kapcsolatteremtő és -fenntartó készség együttműködési hajlandóság logikus gondolkodás konszenzuskészség kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: figyelemmegosztás és összpontosítás következtetési képesség gyakorlatias feladatértelmezés áttekintő képesség hibakeresés (diagnosztizálás) rendszerező képesség lényegfelismerés (lényeglátás) körültekintés, elővigyázatosság tervezési képesség abszrakt gondolkodás módszeres munkavégzés Fontos tárgyak Az iskolai tantárgyak közül a matematika, technika, illetve a rajz, műszaki rajz tantárgyakban kell jó eredményt elérni. A fizika tárgyból átlagos, míg testnevelésből vagy a sport területén kiváló teljesítmény várható el. Érdeklődési kör Ebben a szakmában az új megoldások iránti fogékonyság nagyon előnyös, ugyanakkor a mások igényeihez való alkalmazkodás, együttműködés fontos. Érdeklődni kell a természetes környezet, a természetes alapanyagok (víz, levegő) valamint az épített környezet iránt is. Fontos lehet más B-5

23 KÖVETELMÉNYEK emberek problémáinak megértése, például télen a távfűtés hibáinak elhárításakor. A szabálykövető magatartás, az utasítások betartásának igénye és elfogadása is segítheti a sikeres munkavégzést. A szakemberek szerint a különböző vezeték- és csőhálózat szerelő- szakmához az alábbi hat érdeklődési irány a legfontosabb: testi erő, kézi erővel, szerszámokkal végzett munka, gépeket összeszerelni és javítani, formákkal, vonalakkal végzett munka, fémekkel dolgozni, építőiparban dolgozni. B-6

24 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

25 SZAKKÉPZÉS A vezeték- és cső- (víz. gáz, fűtés) hálózat-szerelők az építőipari jellegű szakmák, ezen belül a vezeték- és csőhálózat-szerelők foglalkozási szakmacsoport körébe tartoznak. Az épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő szakma elágazásaiként lehet víz-, gáz-, illetve központifűtés-szerelőnek tanulni. Ilyen elágazása a szakmacsoportnak még az energiahasznosító berendezés szerelője is. A képzésen belül még több rész-szaképesítés közül is lehet választani, amelyből önálló végzettséget szerezhet a tanuló. Ezek: duguláselhárító, karbantartó, csőszerelő, műanyagcső-szerelő, tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, karbantartó. A vezeték- és csőhálózat-szerelő végzettségre ráépülésként még fűtésirendszer-felülvizsgálónak, korszerűsítőnek vagy gázipari műszakibiztonsági felülvizsgálónak is tanulhat a hallgató. A szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak arra, hogy gyakorlati munkájukat elméletileg megalapozottan, önállóan szervezzék, végezzék és ellenőrizzék, képesek munkakörüket önállóan, szakszerűen ellátni és képesek a szakma fejlődését, változásait nyomon követni. C-1

26 SZAKKÉPZÉS Előképzettség, képzés helye, ideje, költségek Iskolai előképzettség tekintetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság szükséges. A vezeték- és csőhálózat-szerelői végzettséget (OKJ-s tanfolyam) iskolai rendszerű képzés és felnőttképzés keretében is meg lehet szerezni. Az OKJ-s képzés esetében a képzési idő két év, felnőttképzésben pedig 2000 óra. A tanfolyamon 30%-ban tanulnak elméletet és 70%-ban gyakorlatot. A felnőttképzési tanfolyamokat többnyire költségtérítéses formában indítják. A képzés középszintű szakképesítést ad, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni. A képzés során tanulandó közös tárgycsoportok/modulok: általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok épületgépészeti alapfeladatok általános csőszerelési feladatok csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép-szerelési feladatok Ezen alaptárgyak mellé valamely elágazást, rész-szakképesítést vagy ráépülést választó hallgatók további az adott elágazáshoz/részszakképesítéshez tartozó tárgyakat/modulokat vesznek, amelyeket az alábbiakban soroltunk fel. C-2

27 SZAKKÉPZÉS Az elágazások további moduljai: gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő: o gázkészülék-szerelési feladatok o gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok vízvezeték- és vízkészülék-szerelő: o vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok központi fűtés- és csőhálózat szerelő: o központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok energiahasznosító berendezés szerelő: o energiahasznosító berendezés szerelő feladatok A rész-szakképesítések további moduljai: duguláselhárító: o duguláselhárítási cső- és berendezésszerelési feladatok o duguláselhárítási feladatok karbantartó, csőszerelő: o karbantartó központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok o karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok műanyagcső-szerelő: o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok o csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyagcső-szerelő feladatok o energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcsőszerelési feladatok tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, karbantartó: o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő és műanyacső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok C-3

28 SZAKKÉPZÉS o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő csőszerelési feladatok o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok A ráépülő szakképesítések moduljai: fűtési rendszer felülvizsgáló, korszerűsítő: o épületek energetikai és műszaki állapotfelmérése o fűtéskorszerűsítés o energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló: o energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás o gázipari műszaki-biztonsági tanácsadás A gázvezeték- és -készülék-szerelő képzés során a tanuló a következő ismereteket sajátítja el: a különböző anyagú és méretű csövek tulajdonságait, megmunkálásának, alkalmazásának szabályait és módját; alap- és szerelési műveletekhez szükséges kézi szerszámok, gépesített kézi szerszámok, hegesztőberendezések, csőmegmunkáló gépek működési elveit, szerkezeti felépítését, kezelésének és üzemeltetésének szabályait és módját; a készítendő csőhálózatokhoz és azok elemeihez szükséges alapanyagok, tömítőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, felhasználási területeit, beépítésük szabályait és módját; az egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök működési elvét, használatát, a mérési technikák szabályait, felhasználását; a munkatárgyak elkészítésére, összeszerelésére vonatkozó technológiai folyamatokat, műveleteket és az ehhez szükséges dokumentációkat; C-4

29 SZAKKÉPZÉS a szakmával kapcsolatos baleseti veszélyeket, foglalkozási ártalmakat, környezetszennyező hatásokat és az ellenük való védekezés szabályait; tűz és robbanás elleni védelem szabályait; a készítendő csőhálózathoz és azok elemeihez a követelményeknek megfelelő alapanyagok, előre gyártott elemek, félkész gyártmányok, építő- és szigetelőanyagok, festékanyagok, tömítőanyagok megválasztását, előkészítését, felhasználását; egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztását és használatát. A csőhálózat-szerelő képzés során a tanuló következő ismereteket sajátítja el: hogyan kell munkafolyamatokat megtervezni és előkészíteni; hogyan kell a műszaki rajzokat értelmezni, tervrajzokat készíteni; a vizsgálatnál, mérésnél és kalibrálásnál mi mindent kell figyelembe venni, pl. a gyártási darabok szögméretét, formapontosságát; melyek a különböző anyagú és méretű csövek tulajdonságai, megmunkálásának, alkalmazásának szabályai; hogyan működnek az alap- és szerelési műveletekhez szükséges kézi szerszámok, hegesztőberendezések, csőmegmunkáló gépek, milyen azok szerkezeti felépítése; mire kell figyelni a csövek összekötésénél, fektetésénél és szerelésénél; hogyan kell a munkadarabokat kézzel, illetve géppel megmunkálni, pl. reszelni, köszörülni, fúrni, hajlítani, kiegyenesíteni, fűrészelni; mire kell figyelni a kiviteli terv, összeszerelési és karbantartási terv, valamint az üzemi útmutatók olvasásakor; milyen szempontokat kell figyelembe venni szerkezeti elemek és szerelési egységek szállításakor; C-5

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

Palesztinában, Jeruzsálem városát az ókorban öt vízvezetéken át látták el vízzel.

Palesztinában, Jeruzsálem városát az ókorban öt vízvezetéken át látták el vízzel. A vizeknek ilyen és sokaknak hasznos építményével összehasonlíthatom-e a haszontalan piramisokat, vagy a görögöknek bár nagyhírű, de értéktelen műveit Sextus Julius Frontinus az ókori Róma város vízvezetékeinek

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ Feladatok

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről Budapest, 2009. június TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély-Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási összefoglaló A kutatási programot az

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ Feladatok

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási zárótanulmány A kutatási programot az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben