Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: FORGÓ ZOLTÁN, CÉGVEZETŐ, F.L.O. TRADE ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Szeretned kell amit csinálsz, s akkor a legdurvább munka is alkotássá válik. /Gorkij/ A víz elengedhetetlen életfeltétel minden élőlény számára. A víz megszerzése mindenkor létkérdés volt. Már az őskorban a könnyebb megélhetés végett újabb és újabb, még nem lakott, tiszta, érintetlen területeket keresett az ember, hogy mind a maga, mind az állatai számára egészséges ivóvizet, valamint élelmet találjon. Az egészséges tiszta víz megszerzése nem okozott nagy problémát, mivel a Föld népsűrűsége még igen gyér volt ebben a korszakban. Amikor az emberek végleges lakóhelyekre kezdtek letelepedni, a vízkérdés megoldása egyre inkább előtérbe került. A vízellátás története Az ókori Egyiptomban körülbelül 5000 évvel ezelőtt üzemelt már rézből készült vízvezeték. A görög városokban, Tirynsban és Mykénében már ie évvel volt vízvezeték, Athén vízigényét pedig 18 vízvezetéken át elégítették ki. Ebben az időszakban sok kis-ázsiai és földközi-tengeri városban is építettek vízvezetéket. Időszámításunk előtt kb. a VI. században Tarquinius Priscus római király etruszk mérnököket bízott meg a Róma környéki tavak vízelvezetési terveinek elkészítésével. Minden római települést elláttak vízvezetékekkel, szenny- és csapadékvíz-csatornákkal. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Hazánkban a Duna szűrt vizét a rendelkezésre álló adatok szerint 1416-ban Zsigmond király budai palotájába vezették be. Budára az 1476 utáni években három forrás vizét kb. 4 km-es ólom- és agyagcső vezetékeken, gravitációsan vezették be. Az 1500-as évek körül újabb szivattyús vízművet építettek. Ebben az időben már Pest városának is volt forrás-vízműve. A középkor végén Buda és Pest városok vízművei tönkrementek. Buda három vízművét 1702 és 1750 között állították helyre, majd a század vége felé ( ) mivel az igényeket már nem tudták kielégíteni bővítésükről gondoskodtak. Hazánk vízellátásában a budai vízmű korszerűsítési munkája jelentette az első nagyobb fejlődést, amikor is a budai vízmű ólomcsöveit 1831-ben öntöttvas csövekre cserélték ki. A város átalakított felszíni vízművét 1856-ban helyezték üzembe ban megkezdték Pest város ideiglenes vízművének építését. A XIX. század végére több hazai nagyvárosban is Szeged, Cegléd, Hatvan, Pécs, Sopron, Szombathely, Veszprém megkezdték az első vízművek építését. A XX. század első évtizedeiben indult meg számos település vezetékes vízellátásának kiépítése. Számos új vízmű épült a lakótelepülések, valamint az ipartelepek ellátására. Ugyanebben az időben még számos elavult vízmű bővítését és korszerűsítési munkáit is elvégezték. Különböző típusú művekkel elégítették ki a települések lakosságának vezetékes vízellátását, illetve az ipartelepek egészségügyi és termelési frissvíz-szükségleteit. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A csatornázás története Az ivóvíz biztosítása mellett a csapadékvíz és szennyvíz elvezetése (csatornázás) is kiemelt fontosságú terület. A görögök csatornaépítésnél elődeik tapasztalataira támaszkodhattak. Athén csatornáit részben kőbe vésték, részben égetett agyagcsövekből készítették. A föld alatti csatornák összegyűjtötték és az emberi környezetből elvezették a szennyvizet, melyet valószínűleg öntözésre is felhasználtak. Rómában az i. e évben egy etruszk mérnök építette meg a közismert Cloaca Maxima nevű csatornát, amellyel a Róma hét dombja közötti mocsaras területet is lecsapolták. A város fejlődésével egyre több csatornát építettek. Ez szükségessé tette, hogy ugyanakkor a csatornák karbantartását is megszervezzék. A csatornahálózat elsősorban a talajvíz és a csapadékvíz elvezetésére szolgált. Julius Caesar uralkodása alatt már minden elhasznált vizet a csatornába kellett vezetni. Pompeji romjai arról tanúskodnak, hogy a városban összefüggő csatornahálózat volt, s emellett még vízöblítéses klozetokat is használtak. A római birodalom bukásával azonban a csatornázás fejlődése is megakadt. A középkorban a csatornázás visszafejlődött, a meglevő hálózatokat elhanyagolták. A középkor várrendszerű építkezései a várakba tömörítették a lakosságot, ennek megfelelően a szennyvizek szűkebb területen keletkeztek. A csatornahálózatok fejlesztése csak lassan haladt előre. Ennek oka lehetett, hogy a csatornázás az egyik legköltségesebb közművesítés. A csatornahálózatok fejlesztése egyik napról a másikra pénzügyi okok miatt nem volt megvalósítható. A lakosság számának növekedése azonban már A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK megkövetelte a rendszeres csatornázás szükségességét. Párizs, London, Berlin csatornázása kezdetét vette. A csatornák mészhabarcsba rakott kövekből épültek olyan minőségben, hogy belőlük a szennyvíz nem szivárgott ki, és nem fertőzte a talajvizet. Az Aquincumban található emlékek csupán a római civilizáció előretolt kis szigete volt, így nem tekinthetők a fővárosi csatornahálózat ősének. Székesfehérvárott és Veszprémben ma is működő, középkori boltozott csatornaszakaszok árulkodnak a csatorna korai létezéséről. A főváros középkorból származó csatornázási emléke a budai Donáti utcában található. A XIX. század derekán a már ismert közegészségügyi problémák világszerte felvetették a rendszeres és általános csatornázás gondolatát. Fővárosunk csatornázása is a XIX. században indult meg. A fűtés története A hideg elleni védekezés, azaz a fűtés a tűz megismerésével kezdődött. A tüzet valószínűleg egy vihar alkalmával fedezte fel az ősember, amikor belecsapott egy fába a villám, s a fa meggyulladt. Ekkor jött rá, hogy a tűz meleget tud adni, és később rádöbbent arra is, hogy a nyers húst meg is lehet sütni a tűznél. Magát a tűz meggyújtásának menetét sokkal később fedezte fel. Amikor már a tűzgyújtást is megtanulták, attól kezdve nem volt probléma a melegedés. Eleinte barlangokban égett a tűz, s a mellett melegedtek az ősemberek. Később már kövekkel is körbekerítették a tüzet, s ezzel elkezdődött a tűz kordában tartása, s szabályozott mederbe terelése. Hosszú idő telt el, amíg A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK sikerült megalkotni az első kályhákat, amiknek már volt füstelvezetése. Az ókori római birodalomban (több mint 2000 évvel ezelőtt) már ismerték a padlófűtést, persze ez még nem hasonlított a maihoz. A fűtött helyiség cm magas oszlopokon állt. A fűtést az épületen kívülről rabszolgák végezték, s az égéstermék az oszlopok között haladt az épület másik oldalára, ahol a szabadba távozott, vagy egy a falban kiépített füstrendszeren át jutott ki a szabadba. Ezt a rendszert "hipokaustum" fűtésnek nevezték. Később a padló alatt csatornában vezették a füstöt, majd a padlóban alakítottak ki füstjáratokat. A füstjáratok zárásával, nyitásával már szabályozni lehetett a padló hőmérsékletét. A római birodalom bukása után ezek a fűtési rendszerek még itt-ott megtalálhatók voltak egészen a XIII-XIV. századig. A középkorban a szegényebb embereknél a fűtés és a főzés egy helyen történt. A gazdagabbaknál külön volt a fűtés. Eleinte a nyitott fűtés volt az uralkodó, aztán az 1400-as évektől kandallókban kezdtek tüzelni. A XI. századtól már megjelentek a cserépkályhafűtések. Természetesen nem mindenki engedhetett meg magának ilyen díszes cserépkályhát. Az 1500-as években jelent meg a takaréktűzhely (sparherd), amely tudta melegíteni a helyiséget, lehetett rajta főzni, és volt még egy sütőtere is. Ebben az időben még nem ez volt a neve, ezt csak a XX. század elején kapta, amikortól már fémből készítették. Gyakran kemencével együtt építették ezeket a tűzhelyeket. A XX. század elején építettek a tűzhelybe úgynevezett tűzhelypatkót, amellyel meleg vizet lehetett készíteni, vagy központi fűtést üzemeltetni. A tűzhelypatkót már fémből készült tűzhelyekbe építették be. A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Egyedi fűtéshez készítettek különféle kályhákat ben már készítettek öntöttvasból gőzkazánt. Az 1800-as évek elején jelent meg a melegvízfűtés. Természetesen ekkor még nem voltak szivattyúk, így azok gravitációs rendszerben üzemeltek ben alkották meg az első szivattyús fűtést. A gőzfűtések magas hőmérséklete és gyenge szabályozhatósága miatt megalkották a vákuumgőzfűtést, amely 100 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű gőz fűtőközeget tudott előállítani. A csővezetékkel történő takarékoskodás miatt elkészült az egycsöves fűtési rendszer ben jelentek meg az első alacsony hőmérsékleten üzemelő melegvízkazánok ben jelent meg a piacon a kondenzációs kazán, melynek a hatásfoka 100% felett van. Magyarországon a fűtés története a II. világháborúig megegyezett a világ más helyein történtekkel. Sajnos ezután a vasfüggöny visszavetett minket a fejlődésben, s elmaradtunk a nyugathoz képest. Az 1989-es nyitásig csak kullogtunk a nyugati technikák után, de ekkor felpörögtek nálunk az események. Ma már minden fejlett technika megvásárolható nálunk is. A fűtéstechnika fejlődése nem állt meg, elmondható, hogy az elmúlt 50 évben nagyobb fejlődésen ment keresztül, mint az azt megelőző évezredekben együttvéve. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ebben a mappában az ivóvízellátáshoz, csatornázáshoz és fűtéshez kapcsolódó vezeték- és csőhálózat, valamint a kapcsolódó készülékek szerelőivel, tehát a vezeték- és csőhálózat-szerelőkkel (víz, gáz, fűtés) foglalkozunk. A szakemberek közös általános feladatai, tevékenységei Különböző halmazállapotú anyagok (víz, gőz, gáz, levegő, olaj stb.) szállítására szolgáló csővezetékeket és hálózatokat elkészíteni, összeállítani és szerelni, épületgépészeti és technológiai rendszereket kialakítani, üzembe helyezni és karbantartani, ezek azok a tevékenységek, amelyeket a csőhálózat-szerelő leggyakrabban végez. Ezen belül feladatai: a tervrajzok és az előírások tanulmányozása; a rendszer funkciója, a szállítandó anyag típusa, mennyisége és minősége ismeretében az építéséhez szükséges építőanyagok és szerszámok meghatározása; a különböző technológiák (fémipari, műanyagipari, építőanyag-ipari) alkalmazásával a vezetékrendszer kiépítése és összeszerelése; a csövek és csőszerelvények elhelyezésére lyukak, hornyok vésése és fúrása a fogadószerkezetekben; a csövek és egyéb szerelvények kívánt méretre történő alakítása: fűrészelése, vágása, reszelése, hajlítása; menetek metszése; vezetékek, készülékek, berendezések fogadószerkezetbe helyezése; a vezetékek menetes kötéssel, ragasztással, forrasztással vagy hegesztéssel egymáshoz, illetve szerelvényeihez rögzítése; A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a csővezetékek különböző hűtő, fűtő, légkondicionáló és egyéb ipari feldolgozó készülékekhez, berendezésekhez és rendszerekhez csatlakoztatása, az illesztések szivárgásmentességének ellenőrzése nyomás-, ill. üzempróbával, berendezések és készülékek üzembe állítása, működésének ellenőrzése, a hibák feltárása és kijavítása. A vezeték és csőhálózat-szerelő szakember munkája során: biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket; kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit; felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez; munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez; felméri az épületek energetikai állapotát; költségbecslést készít (felsőfokú végzettségű épületgépész szakember által készített energiaellátási terv alapján); javaslatot ad a korszerű energiafelhasználásra vonatkozó összes kérdésre; kapcsolatot tart az ügyfelekkel; dokumentálja az energiatakarékos technológiák alkalmazásával kapcsolatos javaslatát; felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít. Az egyes területeken (gáz, víz, fűtés) tevékenykedő csőhálózat-építő és -szerelő szakemberek munkája az általános feladatokon túl speciális tevékenységeket is felölel. A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A gázvezeték-szerelők általános munkafolyamata: gázvezetékrendszerek kialakítása; gázvezetékrendszerekhez tartozó berendezések és készülékek (kazánok, vízmelegítők, konvektorok, gáztűzhelyek stb.) csőhálózatba való bekötése, beszabályozása, üzembe helyezése, azok javítása és karbantartása, ellenőrzése; a megfelelő csövek, szerelvények és készülékek kiválasztása; a csövek alakítása (melegen vagy hidegen); a csővégek egymáshoz illesztése, összekötése hegesztéssel vagy csőidomokkal, majd a földbe, az épület falára vagy falába rögzítése, illetve beépítése; ennek során kisebb föld- illetve kőművesmunkák végzése; a különféle gázkészülékek csőhálózatba kötése; nyomás- és tömörségpróba; készülékek üzembe helyezése; csőhálózat, gázberendezések karbantartása, javítása, tisztítása, biztonsági ellenőrzése, felülvizsgálata. A víz- és központifűtés-szerelők jellemzőbb feladatai: vízvezeték kiépítése: a központi víztárolóktól a fogyasztókig történő vezeték kialakítása; fűtést szolgáló hálózat építése; mindkét (vízvezeték, fűtés) hálózat javítása és karbantartása; szivattyútelepek, tároló terek kialakítása és karbantartása; vezetékek hibáinak elhárítása, rejtett hibák megtalálásának jelentősége. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Munkahely, munkakörülmények A munkavégzés helyszíne igen változatos, részben zárt térben (lakásokban, pincékben, ipari üzemekben, műhelyekben, földön, állványzaton vagy létrán egyaránt), részben szabadban folyik a munkavégzés. A vezeték- és csőhálózat-szerelők elhelyezkedhetnek új épületek kivitelezésére vagy javító-karbantartó szolgáltatásra specializálódott vállalkozásnál, gyárakban, üzemekben, intézményekben, ahol a folyamatos üzemvitel érdekében karbantartói feladatokat látnak el. A munkavégzéshez való előkészítés során a szakember dolgozhat szakműhelyekben, de a végzettséggel el lehet helyezkedni speciális csőhálózat-építő vállalkozásoknál is (pl. fúrótornyok építésénél vagy nemzetközi szállítóvezeték-építő cégeknél). A kisebb munkákon egyedül, nagyobb munkákon, illetve csőhálózatok fektetésénél csoportosan dolgoznak. A szakember dolgozhat önálló vállalkozóként is. Többnyire nappali munkáról van szó, de a közműveknél éjszakai munka és vasár-, illetve ünnepnapi készenléti szolgálat is előfordulhat. Előfordul hétvégi munkavégzés, gyorsszolgálatoknál rendszertelen vagy több műszakos munkarend is. A munkavégzés során használt eszközök A vezeték- és csőhálózat-szerelők sokféle kézi és gépi eszközt, szerszámot használnak. Vannak közös, általános munkaeszközeik és speciális csak az A-10

15 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK adott szakterületre jellemző eszközeik. A legjellemzőbb közös munkaeszközök: munkaeszközök csövek (acél, ólom, réz, műanyag stb.), csőszerelvények, kiegészítő szerelvények stb. szerszámok fúrók, csőfogók, csavarkulcsok stb. segédanyagok tömítések (gyűrűk, dugók stb.), szigetelőanyagok, hegesztőpálcák, kenderkóc, csavarok, alátétek, anyák, bilincsek, kitámasztók, ragasztóanyagok, építőipari anyagok stb. berendezések kézi és gépi menetmetszők, satuk, fűrészek, vágók, hajlító berendezések, munkaállványok, hegesztő berendezések, fúrógépek, mérőműszerek stb. A gázvezeték-szerelők speciális munkaeszközei ezen felül például: gáztűzhelyek, fali gázmelegítők, gázkazánok, gázbojlerek, gázórák, nyomásszabályzók. A víz- és központifűtés-szerelők speciális munkaeszközei ezen felül például: különböző fűtőberendezések, szerelvények, hőfok- és hőmennyiség-szabályozók, vízvezetékrendszerek szerelvényei, szaniterek. Édesanyám keresztapja vízvezeték-szerelő volt, még kenderkóccal és rézcsövekkel dolgozott. Szüleim házát is ő modernizálta a fúrt kutat kiszorítva a napi használatból. Harminc év után kellett csak felújítani a rendszert, amit készített, akkor is csak azért, mert a vízkő teljesen beszűkítette a csöveket. így válaszol József arra a kérdésre, hogy miért választotta ezt a szakmát. A-11

16 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Kapcsolatok A vezeték- és csőhálózat-szerelők munkájuk során kapcsolatba kerülnek: kisegítőkkel, tanulókkal, munkatársakkal, üzemvezetővel vagy építésvezetővel, szállítókkal, megrendelőkkel, ügyfelekkel, megbízókkal, termékforgalmazókkal, minőségvizsgáló szakemberrel. A-12

17 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

18 KÖVETELMÉNYEK Fizikai igénybevétel, megterhelés A vezeték- és csőhálózat-szerelők tevékenysége igen gyakran jár fizikai igénybevétellel: közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végeznek. A testi erőkifejtés szükségessége nyilvánvaló, hiszen a testi megerőltetés és a fizikai terhelés nem kerülhető el csövek és vezetékek fektetésénél, ha hajlott testtartásban, térdelő, guggoló, álló testhelyzetben vagy a fej felett kell dolgozni. A különböző gépek és emelőszerkezetek elterjedésével a munkavégzés egyre könnyebbé válik. Különleges terhelési tényezők lépnek fel a nehezen hozzáférhető helyeken, kényszertartásban, aknában, illetve csatornákban végzett munka során, és nem ritka a magasban végzett munka sem. Nagyobb testi terhelést jelenthet nehéz csövek, illetve szerkezetek elhelyezése és szerelése is. További megterhelést jelent a védőfelszerelések használata pl. a klórozásnál vagy szénmonoxidmérgezés lehetősége esetén, illetve a hegesztések során. Környezeti ártalmak Speciálisnak tekinthető környezeti ártalomról nem lehet beszélni, mivel a szakma gyakorlásának helyszíne állandóan változik. Ennek ellenére előfordulhat a vizes munkakörnyezet, amely egészségre ártalmas lehet. A vezeték kiépítés során számolni kell a szűk, esetleg sötét helyszínekkel, amelyek korlátozzák a mozgást, a nehéz terhek emelése károsíthatja a gerincoszlopot és húzódásokat okozhat. Balesetveszély léphet fel a különböző szerszámok, vagy a gyakran B-1

19 KÖVETELMÉNYEK terjedelmes beszerelési tárgyak kezelésénél különösen a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken (kéz-, láb- és szemsérülés, esés, elcsúszás, botlás, emelés okozta megerőltetés). Előfordulhat robbanásveszélyes munkaterületen történő munkavégzés, a különböző hegesztések során fennáll az égési sérülések veszélye is. Bőrmegbetegedések lehetségesek az olajokkal, zsírokkal és szennyezőanyagokkal való közvetlen érintkezéskor. A kedvezőtlen, szélsőséges időjárás lehetséges hatásai a megfázás és reumatikus jellegű megbetegedések lehetnek. Továbbá egészségre ártalmas tényező lehet még a porártalom, az ívfény, a légáramlás (huzat) is. Egészségügyi tényezők Ehhez a munkához jó szemmérték, térérzék és egyensúlyérzék szükséges. A munkadarabok kezelése, a műveletek erős kezet igényelnek. A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas teljes látóteret és/vagy térlátást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas nem görnyedhet/térdelhet/guggolhat/hajolhat B-2

20 KÖVETELMÉNYEK karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet szabadban munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet. A szakma sikeres gyakorlása szempontjából fontos képességek (kompetenciák) A munkavégzés körülményei kézügyességet, önállóságot és megfelelő állóképességet kívánnak meg. Az ismételt ellenőrzések és javítások minden szerelési és beállítási munkánál sok gondosságot és türelmet igényelnek. A munkavégzés környezeti tényezői kellő óvatosságot és kiegyensúlyozott fizikai állapotot feltételeznek. A műszaki rajzok értelmezéséhez térbeli gondolkodóképességgel és számolási képességgel, jó formaemlékezettel és áttekintőképességgel kell rendelkezni. A technológiai összefüggések megértése, a gyors gondolkodási képesség, a mások iránt érzett felelősség és a megbízhatóság fontos követelmények a szakmában. A matematikai és természettudományos ismeretek megléte hasznos lehet a szakma gyakorlása során. A gázvezeték-szerelők számára a fizikai és kémiai ismeretek a legfontosabbak. B-3

21 KÖVETELMÉNYEK A víz- és központifűtés-szerelés igen gyakran elrejtett, szemmel nehezen látható és így a megrendelő által nem ellenőrizhető helyeken folyik, így szükség van a fokozott lelkiismeretességre, precizitásra és bizonyos mértékű esztétikai igényességre. A vezeték- és csőhálózat-szerelő munkája a balesetveszély elkerülése végett nagy pontosságot és fegyelmet igényel. Az egyéb, vezeték- és csőhálózat-szerelő szakmák mindegyikére vonatkozó általános, közös fontosabb kompetenciákat az alábbiakban részleteztük. Szakmai kompetenciák: szakmai alap-kompetenciák: elemi szintű számítógép használat, elemi számolási készség, megfelelő kézírás, szövegértés, beszédkészség komplex eszközhasználati képesség csőszerelési kéziszerszámok, általános kézi kisgépek használata stb. mennyiségérzék információk kezelése műszaki táblázatok kezelése műszaki, gépészeti rajzok olvasása, értelmezése csőhálózati rajzkészítési készség munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Személyes kompetenciák: döntésképesség mozgáskoordináció tűrőképesség türelem Társas kompetenciák: irányítási képesség és irányíthatóság B-4

22 KÖVETELMÉNYEK határozottság kapcsolatteremtő és -fenntartó készség együttműködési hajlandóság logikus gondolkodás konszenzuskészség kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: figyelemmegosztás és összpontosítás következtetési képesség gyakorlatias feladatértelmezés áttekintő képesség hibakeresés (diagnosztizálás) rendszerező képesség lényegfelismerés (lényeglátás) körültekintés, elővigyázatosság tervezési képesség abszrakt gondolkodás módszeres munkavégzés Fontos tárgyak Az iskolai tantárgyak közül a matematika, technika, illetve a rajz, műszaki rajz tantárgyakban kell jó eredményt elérni. A fizika tárgyból átlagos, míg testnevelésből vagy a sport területén kiváló teljesítmény várható el. Érdeklődési kör Ebben a szakmában az új megoldások iránti fogékonyság nagyon előnyös, ugyanakkor a mások igényeihez való alkalmazkodás, együttműködés fontos. Érdeklődni kell a természetes környezet, a természetes alapanyagok (víz, levegő) valamint az épített környezet iránt is. Fontos lehet más B-5

23 KÖVETELMÉNYEK emberek problémáinak megértése, például télen a távfűtés hibáinak elhárításakor. A szabálykövető magatartás, az utasítások betartásának igénye és elfogadása is segítheti a sikeres munkavégzést. A szakemberek szerint a különböző vezeték- és csőhálózat szerelő- szakmához az alábbi hat érdeklődési irány a legfontosabb: testi erő, kézi erővel, szerszámokkal végzett munka, gépeket összeszerelni és javítani, formákkal, vonalakkal végzett munka, fémekkel dolgozni, építőiparban dolgozni. B-6

24 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

25 SZAKKÉPZÉS A vezeték- és cső- (víz. gáz, fűtés) hálózat-szerelők az építőipari jellegű szakmák, ezen belül a vezeték- és csőhálózat-szerelők foglalkozási szakmacsoport körébe tartoznak. Az épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő szakma elágazásaiként lehet víz-, gáz-, illetve központifűtés-szerelőnek tanulni. Ilyen elágazása a szakmacsoportnak még az energiahasznosító berendezés szerelője is. A képzésen belül még több rész-szaképesítés közül is lehet választani, amelyből önálló végzettséget szerezhet a tanuló. Ezek: duguláselhárító, karbantartó, csőszerelő, műanyagcső-szerelő, tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, karbantartó. A vezeték- és csőhálózat-szerelő végzettségre ráépülésként még fűtésirendszer-felülvizsgálónak, korszerűsítőnek vagy gázipari műszakibiztonsági felülvizsgálónak is tanulhat a hallgató. A szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak arra, hogy gyakorlati munkájukat elméletileg megalapozottan, önállóan szervezzék, végezzék és ellenőrizzék, képesek munkakörüket önállóan, szakszerűen ellátni és képesek a szakma fejlődését, változásait nyomon követni. C-1

26 SZAKKÉPZÉS Előképzettség, képzés helye, ideje, költségek Iskolai előképzettség tekintetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság szükséges. A vezeték- és csőhálózat-szerelői végzettséget (OKJ-s tanfolyam) iskolai rendszerű képzés és felnőttképzés keretében is meg lehet szerezni. Az OKJ-s képzés esetében a képzési idő két év, felnőttképzésben pedig 2000 óra. A tanfolyamon 30%-ban tanulnak elméletet és 70%-ban gyakorlatot. A felnőttképzési tanfolyamokat többnyire költségtérítéses formában indítják. A képzés középszintű szakképesítést ad, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni. A képzés során tanulandó közös tárgycsoportok/modulok: általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok épületgépészeti alapfeladatok általános csőszerelési feladatok csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép-szerelési feladatok Ezen alaptárgyak mellé valamely elágazást, rész-szakképesítést vagy ráépülést választó hallgatók további az adott elágazáshoz/részszakképesítéshez tartozó tárgyakat/modulokat vesznek, amelyeket az alábbiakban soroltunk fel. C-2

27 SZAKKÉPZÉS Az elágazások további moduljai: gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő: o gázkészülék-szerelési feladatok o gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok vízvezeték- és vízkészülék-szerelő: o vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok központi fűtés- és csőhálózat szerelő: o központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok energiahasznosító berendezés szerelő: o energiahasznosító berendezés szerelő feladatok A rész-szakképesítések további moduljai: duguláselhárító: o duguláselhárítási cső- és berendezésszerelési feladatok o duguláselhárítási feladatok karbantartó, csőszerelő: o karbantartó központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok o karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok műanyagcső-szerelő: o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok o csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyagcső-szerelő feladatok o energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcsőszerelési feladatok tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, karbantartó: o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő és műanyacső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok C-3

28 SZAKKÉPZÉS o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő csőszerelési feladatok o tűzvédelmi eszköz- és rendszerelő, vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok A ráépülő szakképesítések moduljai: fűtési rendszer felülvizsgáló, korszerűsítő: o épületek energetikai és műszaki állapotfelmérése o fűtéskorszerűsítés o energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló: o energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás o gázipari műszaki-biztonsági tanácsadás A gázvezeték- és -készülék-szerelő képzés során a tanuló a következő ismereteket sajátítja el: a különböző anyagú és méretű csövek tulajdonságait, megmunkálásának, alkalmazásának szabályait és módját; alap- és szerelési műveletekhez szükséges kézi szerszámok, gépesített kézi szerszámok, hegesztőberendezések, csőmegmunkáló gépek működési elveit, szerkezeti felépítését, kezelésének és üzemeltetésének szabályait és módját; a készítendő csőhálózatokhoz és azok elemeihez szükséges alapanyagok, tömítőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, felhasználási területeit, beépítésük szabályait és módját; az egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök működési elvét, használatát, a mérési technikák szabályait, felhasználását; a munkatárgyak elkészítésére, összeszerelésére vonatkozó technológiai folyamatokat, műveleteket és az ehhez szükséges dokumentációkat; C-4

29 SZAKKÉPZÉS a szakmával kapcsolatos baleseti veszélyeket, foglalkozási ártalmakat, környezetszennyező hatásokat és az ellenük való védekezés szabályait; tűz és robbanás elleni védelem szabályait; a készítendő csőhálózathoz és azok elemeihez a követelményeknek megfelelő alapanyagok, előre gyártott elemek, félkész gyártmányok, építő- és szigetelőanyagok, festékanyagok, tömítőanyagok megválasztását, előkészítését, felhasználását; egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztását és használatát. A csőhálózat-szerelő képzés során a tanuló következő ismereteket sajátítja el: hogyan kell munkafolyamatokat megtervezni és előkészíteni; hogyan kell a műszaki rajzokat értelmezni, tervrajzokat készíteni; a vizsgálatnál, mérésnél és kalibrálásnál mi mindent kell figyelembe venni, pl. a gyártási darabok szögméretét, formapontosságát; melyek a különböző anyagú és méretű csövek tulajdonságai, megmunkálásának, alkalmazásának szabályai; hogyan működnek az alap- és szerelési műveletekhez szükséges kézi szerszámok, hegesztőberendezések, csőmegmunkáló gépek, milyen azok szerkezeti felépítése; mire kell figyelni a csövek összekötésénél, fektetésénél és szerelésénél; hogyan kell a munkadarabokat kézzel, illetve géppel megmunkálni, pl. reszelni, köszörülni, fúrni, hajlítani, kiegyenesíteni, fűrészelni; mire kell figyelni a kiviteli terv, összeszerelési és karbantartási terv, valamint az üzemi útmutatók olvasásakor; milyen szempontokat kell figyelembe venni szerkezeti elemek és szerelési egységek szállításakor; C-5

GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VÍZVEZETÉK- ÉS

Részletesebben

CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ Feladatok és

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Palesztinában, Jeruzsálem városát az ókorban öt vízvezetéken át látták el vízzel.

Palesztinában, Jeruzsálem városát az ókorban öt vízvezetéken át látták el vízzel. A vizeknek ilyen és sokaknak hasznos építményével összehasonlíthatom-e a haszontalan piramisokat, vagy a görögöknek bár nagyhírű, de értéktelen műveit Sextus Julius Frontinus az ókori Róma város vízvezetékeinek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Gépbeállító Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészítő Szikraforgácsoló

Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Gépbeállító Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészítő Szikraforgácsoló GÉPÉSZET Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő Gépi felületkészítő és tisztító Gyártósori munkás Ipartermék-bontó Kézigépes megmunkáló

Részletesebben

34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS

Részletesebben

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése RAKTÁRKEZELŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Építmény- és épületszigetelő Szakmabemutató információs mappa

Építmény- és épületszigetelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: FORGÓ ZOLTÁN, CÉGVEZETŐ, F.L.O. TRADE ÉPÍTŐIPARI

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI- HÁLÓZATÉPÍTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÁVKÖZLÉSI- HÁLÓZATÉPÍTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TÁVKÖZLÉSI- HÁLÓZATÉPÍTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TÁVKÖZLÉSI-HÁLÓZATÉPÍTŐ Feladatok

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus Szakmabemutató információs mappa

Mezőgazdasági technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZŰCS KATALIN, SZAKMAI INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ,

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MECHATRONIKAI TECHNIKUS, MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MECHATRONIKAI TECHNIKUS,

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER Feladatok

Részletesebben

TERMÉKTERVEZŐ MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

TERMÉKTERVEZŐ MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. TERMÉKTERVEZŐ MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TERMÉKTERVEZŐ

Részletesebben

HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS, HEGESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HEGESZTŐ TECHNOLÓGUS,

Részletesebben

KAZÁNGÉP-SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KAZÁNGÉP-SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KAZÁNGÉP-SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KAZÁNGÉP-SZERELŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ENERGETIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS

Részletesebben

MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA MŰHOLDAS- ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS VÉTELTECHNIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI

Részletesebben

Villamosberendezés-karbantartó, elektromoshálózat-szerelő, -javító Szakmabemutató információs mappa

Villamosberendezés-karbantartó, elektromoshálózat-szerelő, -javító Szakmabemutató információs mappa Villamosberendezés-karbantartó, elektromoshálózat-szerelő, -javító Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI

ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI ANYAG- ÉS ÁRUFORGALMI ÜGYINTÉZŐ, RAKTÁRGAZDÁLKODÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ANYAG-

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Épületgépészeti technikus

Épületgépészeti technikus Épületgépészeti technikus A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete Foglalkoztatottak száma Az épületgépészeti technikusok az építőipari jellegű foglalkozások, azon belül az építész-technikus foglalkozási

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 13 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kályhás 3. Szakképesítések

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 26. sorszámú Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 1.2.

Részletesebben

TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TÁRSASHÁZKEZELŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus (Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus,

Környezetvédelmi technikus (Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, (Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője, Környezetvédelmi méréstechnikus, Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS

Részletesebben

TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS Feladatok és

Részletesebben

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LUKÁCS LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L. NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GAZDÁLKODÁS-SZERVEZŐ Feladatok

Részletesebben

POSTAI EGYESÍTETT FELVEVŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

POSTAI EGYESÍTETT FELVEVŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés POSTAI EGYESÍTETT FELVEVŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése POSTAI EGYESÍTETT FELVEVŐ

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 20 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS. Szakmaismertető információs mappa. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS. Szakmaismertető információs mappa. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. VEZÉRLÉS- ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNI- KAI TECHNIKUS Szakmaismertető információs mappa Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VEZÉRLÉS-

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

KÉMÉNYSEPRŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK II. EGYÉB ADATOK

KÉMÉNYSEPRŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK II. EGYÉB ADATOK KÉMÉNYSEPRŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 814 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kéményseprő

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26.

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26. Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor Budapest, 2012. 10. 26. Országos Képzési Jegyzék ágazatspecifikus változásai 1. Épületgépész szakképesítések Előzmények Kialakított struktúra 2. Országos

Részletesebben

Szállodai recepciós Szakmabemutató információs mappa

Szállodai recepciós Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: UNGÁR TAMÁS, SZÁLLODAI FŐPORTÁS, MAGYAR

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata

Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Azbesztmentesítés magyarországi gyakorlata Zellei János Felügyelő Bizottság Elnöke Magyar Azbesztmentesítők

Részletesebben

MŰSZAKI ÜZLETSZERVEZŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MŰSZAKI ÜZLETSZERVEZŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MŰSZAKI ÜZLETSZERVEZŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI ÜZLETSZERVEZŐ

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

DISZPÉCSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

DISZPÉCSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés DISZPÉCSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése DISZPÉCSER Feladatok és tevékenységek A modern

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 19 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró

Részletesebben

ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ANYAKÖNYVVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ANYAKÖNYVVEZETŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 862 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:

SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma: SZAKMAI PROGRAM A program tartalma: 1. A programot meghatározó tényezők, alapelvek. 2. Célok és fejlesztési követelmények. 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervei. 4. Országos Képzési Jegyzék központi

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Daruk, felvonók és hasonló anyagmozgató gépek kezelői Szakmabemutató információs mappa

Daruk, felvonók és hasonló anyagmozgató gépek kezelői Szakmabemutató információs mappa Daruk, felvonók és hasonló anyagmozgató gépek kezelői Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben