EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17."

Átírás

1 EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT június

2 A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300 példányban. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 1 ELŐSZÓ 11 2 BEVEZETŐ 13 AZ ÖRÖMHÍR HIRDETÉSE 16 3 AZ EVANGELIZÁCIÓ AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSÁRÓL HELYZETELEMZÉS A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai JAVASLATOK 21 4 KATEKÉZIS, HITOKTATÁS ALAPVETÉS A KATEKÉZISRŐL, HITOKTATÁSRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Az egyházközségi kateketikai munka / hitoktatás nehézségei JAVASLATOK 26 5 AZ IFJÚSÁG ALAPVETÉS AZ IFJÚSÁGRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközség ifjúsági munkájának eredményei, sikerei Az egyházközségi ifjúsági élet nehézségei JAVASLATOK 30 A LITURGIA 31 6 BEVEZETÉS 31 3

4 7 A SZENTMISE ALAPVETÉS HÉTKÖZNAPONKÉNTI SZENTMISE Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Javaslatok VASÁRNAPI (ÜNNEPNAPI) SZENTMISÉK Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok KIEMELT ÜNNEPEK Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok 40 8 A SZENTSÉGEK ALAPVETÉS KERESZTSÉG Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok A BÉRMÁLÁS Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok AZ EUKARISZTIA Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BETEGEK KENETE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A HÁZASSÁG Helyzetfelmérés 50 4

5 8.7.2 Javaslatok AZ EGYHÁZI REND Helyzetfelmérés Javaslatok A SZENTELMÉNYEK 52 9 ÉNEK ÉS ZENE AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN ALAPVETÉS HELYZETFELMÉRÉS A kórus Hagyományok Zenei élet JAVASLATOK 54 A CSALÁD ALAPVETÉS A CSALÁD FOGALMA, GYÖKERE, CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE FELADATOK A KERESZTÉNY CSALÁDI ÉLETRE VALÓ NEVELÉSHEZ Hivatások bemutatása A papi és szerzetesi élet bemutatása a fiataloknak A házasság mint életszentség Jegyesoktatás: a tudatos felkészülés a házasságra A család A házasság ápolása A nő szerepe a házasságban A férfi szerepe a házasságban Gyermekek nevelése Gyermekek a családban A gyermek vállalása A természetes családtervezés Gyermeknevelés Az imádság fontossága a családban A családok kisközösségbe való szervezése A templomba nem járó családok bevonása Az egyházközség perifériájára sodródott családok megerősítése HELYZETELEMZÉS KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ HELYZETELEMZÉS HOGYAN SEGÍTIK A CSALÁDOKAT AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENLEG MŰKÖDŐ CSALÁDOS PROGRAMJAI Házaspár találkozók 64 5

6 Baba-mama klub és a Schönstatt asszonykör A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK POZITÍVUMAI FELADATOK A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK ELMÉLYÍTÉSÉBEN, NEHÉZSÉGEK JAVASLATOK FELADATOK, AMELYEK MEGVALÓSÍTÁSA FONTOS, DE TÚLMUTAT A JELEN ÁLLAPOTON CSALÁDOS MISE ALAPVETÉS HELYZETKÉP Rövid történet MILYEN KÉPET KAPTUNK A CSALÁDOS MISÉRŐL A KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN? Általános megállapítások A családos mise egyes részeinek megítélése Kisgyermekek részvétele a misén Gitáros énekek a misén Családosok olvasnak fel gyermekekkel, írják a lelkiismeretvizsgálatot, a könyörgést és a hálaadást Igekártyák osztása a mise végén Vélemények az áldozás rendjéről Arra vonatkozó javaslatok, hogy a családos miséket az egyházközség minden tagja magáénak érezhesse Részvétel a családos szentmiséken való szolgálatban POZITÍV, NEGATÍV FELISMERÉSEK Pozitívumok Megoldandó feladatok JAVASLATOK ZÁRSZÓ A CSALÁDRÓL SZÓLÓ FEJEZETHEZ JAVASLAT 76 AZ ÖKUMENÉ BEVEZETÉS AZ ÖKUMENÉ TÖRÖKBÁLINTI HELYZETE A FELEKEZETI MEGOSZLÁS KIALAKULÁSA ÉS HELYZETE A FELEKEZETEK EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYA EGYÉB KÖZÖS PROGRAMOK AZ ÖKUMENIKUS MUNKACSOPORT KÉRDŐÍVÉNEK KIÉRTÉKELÉSE Az kérdésre adott válaszok kiértékelése 80 6

7 A kérdésre adott válaszok kiértékelése Egyéb értékelés JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS 86 A KARITÁSZ ALAPVETÉS A KARITÁSZ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPELVEI A KARITÁSZ SZEREPE A karitász szerepe a település életében: A karitász szerepe az egyházközség életében A KARITÁSZ-TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI A KATOLIKUS KARITÁSZ TÖRÖKBÁLINTI SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA Tevékenységi kör bemutatása A karitász költségvetése HELYZETÉRTÉKELÉS A BEÉRKEZETT KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE Találkozott-e már a helyi karitász munkájával? Helyzetértékelés Javaslat A rászorulók ismertsége Helyzetértékelés Javaslat Részvétel a Karitász munkájában Helyzetértékelés Javaslatok Kik és milyen segítségre szorulnak? Helyzetértékelés Javaslatok Miben tudnák a hívek segíteni a Karitász munkáját? Helyzetértékelés Javaslatok ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS KONKRÉT MUNKAPROGRAMUNK, TERVEINK 102 A MÉDIA SZEREPE 106 7

8 19 ALAPVETÉS HELYZETELEMZÉS Az egyházközség belső kommunikációja Az egyházközség külső kommunikációja Az internetes kommunikációról ÖSSZEFOGLALÁS A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSBŐL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK Javaslatok a belső kommunikáció javítására Javaslatok a külső kommunikáció javítására Pénzügy 118 AZ ANYAGI JAVAK ALAPVETÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyházközség gazdálkodásáról általánosságban Az egyházközség tagjainak véleménye a gazdálkodásról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG FENNTARTÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyház tagjainak részvétele a fenntartásban A hívek véleménye az egyházközség fenntartásáról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG VAGYONI HELYZETE HELYZETELEMZÉS Ingatlanvagyon Jelentősebb értékű ingóságok Közterületi szobrok és keresztek Liturgikus eszközök, kegytárgyak, hangszerek Berendezési tárgyak, eszközök Biztosítottság JAVASLATOK AZ EGYHÁZI ADÓ (EGYHÁZFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS) HELYZETELEMZÉS A beszedett hozzájárulás Az egyházközség tagjainak véleménye az egyházi hozzájárulásról 134 8

9 24.2 JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG EGYÉB BEVÉTELEI HELYZETELEMZÉS Támogatások Adományok Központi források Perselypénz Mozgó és állóperselyek Célgyűjtések JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG KIADÁSAI HELYZETELEMZÉS Működési kiadások Személyi kiadások Dologi kiadások Beruházások, felújítások A hívek véleménye a beruházásokról A költségek elszámolásának rendje, könyvelés JAVASLATOK A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE HELYZETELEMZÉS JAVASLATOK ÚJ FORRÁSOK FELKUTATÁSA HELYZETELEMZÉS Egyházközség és gazdasági vállalkozás A hívek véleménye JAVASLATOK 149 FÜGGELÉK INGATLANVAGYON TEMPLOM ÉS KÁPOLNÁK TEMETŐ KÁLVÁRIA PLÉBÁNIA EGYEBEK A KÖLTSÉGVETÉS AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BEVÉTELEK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) KIADÁSOK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) 158 9

10 31 A KARITÁSZ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEGEI ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A bevételek alakulása A kiadások A évre tervezett tevékenységek várható költségei AZ EGYHÁZKÖZSÉG KORÖSSZETÉTELE A ZSINATI MUNKACSOPORTOK NÉVSORA A MUNKACSOPORTOK KÉRDŐÍVEI

11 1 Előszó Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, milyen fontosak életünkben a találkozások. Számomra is nagy ajándék volt, amikor paptestvéreimmel Hagyó József atyával és Blanckenstein György szentendrei plébános atyával tölthettem el egy napot a Pilisben, hogy beszélgessünk életünkről,egyházközségeink életéről, a ránkbízottakról. Természetes ilyenkor a kérdés: Hogy vagy? Mik az örömeid, sikereid, gondjaid? Kérdésemre plébános társam beszámolt a szentendrei egyházközség zsinatáról, és elmondta, hogy papi életének eddigi legkiemelkedőbb élményét jelentette. Részletesen beszélt a zsinat előkészítéséről, arról, hogy hét munkacsoportot hoztak létre az egyházközségben levő feladatok teljesítésére, és átadott egy dokumentumot, amelyet ezek a munkacsoportok állítottak öszsze, és amelyben megfogalmazták tennivalóikat, elhatározásaikat. Nagyon jó volt hallgatni mindazt, amit elmondott. Közben arra gondoltam, hogy nálunk Törökbálinton is meg lehetne valósítani egy hasonló zsinatot, hiszen egyházközségünkben is sok közösség működik, ha nem is olyan szervezett és összehangolt módon, mint Szentendrén. A mi zsinatunknak egyik legfontosabb eredménye éppen az lehetne, hogy tudatosabban, egymással jobban együttműködve valósítsuk meg azt, amit Jézus Krisztus ránk bízott. Hazatérve elmondtam a különféle plébániai közösségekben mindazt, amit hallottam. Megkérdeztem testvéreimet, mi a véleményük egy esetleges törökbálinti egyházközségi zsinatról. Jó és hasznos kezdeményezésnek tartották. Elhatároztuk, hogy egyházközségünk életének megújítása érdekében követjük szentendrei testvéreink példáját június 11-én, Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisén nyitottuk meg zsinatunkat. Ekkor kapták meg a munkacsoportok vezetői megbízásukat. Az eltelt egy év során nagyon 11

12 sok munkával, fáradozással, a híveknek adott kérdőívek válaszai alapján állították össze testvéreim javaslataikat. A munkacsoportok képviselői Székesfehérváron a Szent Gellért Tanulmányi Házban június ig tartó tulajdonképpeni zsinaton fogalmazták meg végleges formában elhatározásaikat. Hálásan köszönöm nekik és mindazoknak az áldozatát, akik részt vettek zsinatunk munkájában. Amikor szeretettel nyújtom át egyházközségünk tagjainak, de minden érdeklődőnek e dokumentumot, remélem, hogy az abban megfogalmazott elhatározásokat megvalósítjuk Isten dicsőségére és nagyon sokak üdvösségére. Bohn István plébános 12

13 2 Bevezető Jézus Krisztus teljes isteni hatalma birtokában a mennybemenetele előtt arra szólította fel apostolait, hogy: menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet 1. és menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek 2. Ez a felszólító hagyaték azt jelenti, hogy a hit kinyilatkoztatott igazságát meggyőző módon kell a világ számára közvetítenünk. Az Egyház természeténél fogva misszionárius 3. Világunk, amelynek az Örömhírt közvetítenünk szükséges, eltávolodóban van a krisztusi tanításból következő állapottól. Küldetésünknek itt és most is eleget kell tennünk, Törökbálinton, 2007-ben. Az emberi élet természeténél fogva közösségi élet. Közösségi életünk a társadalomban valósul meg, olyan társadalomban, amely sajátos halmaza és viszonyrendszere a közéletnek, politikai és igazgatási intézményeknek, ezek közérdekű tevékenységének. A társadalom formálásának közönséges, profán közegében a közéletben kell megvalósítanunk küldetésünket: az evangelizációt. Nincs hatalom, csak Istentől, ami van, azt Isten rendelte 4 írja Szent Pál. A társadalmi igazságosság legteljesebb megvalósulására helyi társadalmunkban kell törekednünk. Minden kereszténynek kötelessége és felelőssége a társadalmi igazságosság és közjó alakítását meghatározó közéletben való részvétel. Nekünk keresztényeknek lámpásként 5 és kovászként 6 kell jelen lennünk a társadalomban. Lámpásként, igazodási pontként 1 Mt 28,19 2 Mk 16,15 3 A II. Vatikáni Zsinat Ad Gentes kezdetű dekrétuma 4 Róm 13,1 5 Mt 5,15 6 Mt 13,33 13

14 irányt mutatva az Evangéliumtól eltávolodó világnak. Kovászként átjárva a társadalom szövetét, részt vállalva a konfliktusaiban. Egyházként nem nyilvánulhatunk meg erőből, nem beszélhetünk a többség nevében. De beszélnünk kell a társadalom számottevő kisebbségének helyzetéből kiindulva, védve jogainkat és a keresztény erkölcsöt. Az egyháznak joga és kötelessége, hogy erkölcsi szempontból ítéletet mondjon a politikai rendre vonatkozó dolgokról is, amennyiben így követelik meg az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége. mondja ki a II. Vatikáni Zsinatnak a mai világban élő egyházról szóló lelkipásztori konstitúció 7. Az emberek nagy része nem tudja, hogy az egyház nem a saját, hanem mindenki érdekeit akarja védeni, miként azt sem, hogy a pápáknak voltak szociális enciklikái, az egyháznak van szociális tanítása. Fontos tehát, hogy folyamatosan közvetítsük egyházunk állásfoglalásait a keresztény értékek mellett. Az elmúlt évtizedek diktatúrája megfosztotta az egyházat az intézményrendszerétől. Az államszocializmus négy évtized alatt lebontotta az egyház struktúráit, kikezdte belső egységét, legyöngítette erejét. A papság létszámának drámai csökkenése, átlagéletkorának folyamatos növekedése súlyos gondokat okoz. Ugyanakkor a szekularizáció világméretű előretörése az egyházat a társadalom peremére igyekszik szorítani. Az elkötelezett hívők száma megcsappant, a mai társadalom aktív szegmensének jelentős része nem szocializálódhatott egyházias kultúrában. Rengeteg a rossz beidegződés, az előítélet még a magukat vallásgyakorló keresztényeknek tartók között is. A rendszeresen templomba járó hívek számára is az egyház csupán szolgáltató intézmény, és nem a hívek közössége, amely az élet fordulóin ünnepélyesen megrendezi az öröm vagy éppen a gyász pillanatait. Sokan nem szűntek meg a kommunizmus bukása után sem félni, és valós társadalmi viszonyaink, a nemzet és az ország politikai megosztottsága semmi esetre sem igyekszik félelmeinket eloszlatni. 7 A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban 14

15 Egyre nehezebben tudjuk az egyszerű embereket megszólítani. A korábbi népegyház összeomlott. A felmérések azt mutatják, hogy a templomba járó réteg részben az értelmiségi, részben pedig a még hagyományos népi vallásosság maradványaiból tevődik ki. Törökbálint lakónépessége folyamatosan növekszik hez képest a lakosság száma majdnem megkétszereződött. A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint a állandó lakosból 6075-en vallották magukat katolikusnak. A település lélekszáma évente mintegy fővel növekszik. Újabb és újabb területek épülnek be, és ezzel együtt jár a számottevő betelepülés. Az aratnivaló tehát sok, egyre növekszik a munka! Egyházközségünk nem kis feladatra vállalkozott a zsinat meghirdetésével. Csak az őszinte önvizsgálat teremtheti meg gyengeségeink és erőink feltérképezését. Csak a magunkkal szembenézés teszi lehetővé feladataink megfogalmazását, adhat esélyt arra, hogy a jövőnkbe tekintsünk. A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség elvégezte ezt az önértékelést.. Következtetéseiből igyekezett céljait megfogalmazni, javaslatokat tenni arra, hogy e célokat milyen úton kívánja elérni. 15

16 Az örömhír hirdetése 3 Az evangelizáció Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. 8 Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 9 Megkapjátok majd a Szentlélek erejét, és tanúim lesztek egészen a föld határáig. 10 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 11 Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket! Az evangelizáció forrásáról Jézus missziós parancsa több teendőt is magába foglal: hirdessétek, tegyétek tanítvánnyá és tanítsatok, legyetek tanúim, kereszteljetek, cselekedjétek az én emlékezetemre, szeressétek egymást. Ezek mind egymásra épülő és összefüggő utak és eszközök az evangélium továbbadására, vagyis az evangelizációra. Az evangelizáció a krisztusi életre hív meg. Legfontosabb eszköze a Krisztussal egyesülő egyéni és közösségi élet tanúságtétele, melyet a szó, az igehirdetés követ. 8 Mt 28, Mk 16, ApCsel 1,8. 11 Lk 22, Jn 15,12. 16

17 Az evangelizáció küldetésének munkása, hordozója az egész Egyház, vagyis minden keresztény. Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon 13, azaz, hogy a jó hírt az emberiség minden részéhez elvigye, és befolyásával belülről alakítsa át, újítsa meg az emberiséget. 14 Minden kereszténynek kitüntető feladat közreműködni abban, hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az üdvösség isteni üzenetét. 15 Az evangelizáció olyan folyamat, melynek révén az Egyház, a Szentlélektől indítva hirdeti és terjeszti az evangéliumot az egész világon: a szeretettől indítva áthatja és átformálja a földi élet rendjét azáltal, hogy fölveszi magába és megújítja a kultúrákat; tanúságot tesz a népek között a keresztényeket jellemző új lét- és életmódról; az első hirdetés által kifejezetten hirdeti az evangéliumot és megtérésre hív; a katekézis és a beavató szentségek által bevezet a hitbe és keresztény életbe: a Jézus Krisztushoz megtérőket betestesítve, a követés útjára újra rálépőket visszavezetve a keresztény közösségbe; állandóan táplálja a kommunió (a közösség) ajándékát a hit állandó nevelésével (szentbeszédekkel és az igehirdetés egyéb formáival), a szentségekkel és a szeretet gyakorlásával; állandóan serkenti a missziót, amennyiben Krisztus minden tanítványát küldi, hogy hirdessék az evangéliumot szóval és tettel az egész világon. 16 Az evangelizáció lényeges eleme az Ige szolgálata. 13 Evangelii Nuntiandi Evangelii Nuntuandi Apostolicam Actuositatem A Katekézis Általános Direktóriuma

18 Nincs igazából evangelizáció, ha nem hirdetik Isten Fiának, a Názáreti Jézusnak misztériumát, országát, ígéreteit és életét, tanítását és nevét. 17 Azoknak pedig, akik már Jézus követői, növekedésükhöz szintén szükségük van arra, hogy folyamatosan táplálják őket Isten Igéjével. Az evangelizációban az Ige szolgálata emberi szavakat használ, hogy az Egyházon keresztül adja tovább a kinyilatkoztatást. Ezeket az emberi szavakat pedig a Szentlélek fölhasználja, hogy folytassa a dialógust az emberiséggel 18 Az Isten Igéje szolgálatának fő feladatai: Összegyűjtés és meghívás a hitre. A nem hívőknek szól és az első hirdetés által valósul meg. A beavatás. Akik úgy döntöttek, hogy követni akarják Jézust, azokat beavatják a hit, a liturgia és Isten népe életébe. Folyamatos nevelés a hitben. A már beavatott keresztényeknek szól, akiknek folyamatosan szükségük van hitük táplálására. Liturgikus feladat. Kiemelkedő módon a szentbeszédekben fejeződik ki, egyéb formái pedig: a liturgia közben adott magyarázatok és buzdítások, a szentségek előkészületei, a szentségek ünneplése. Teológiai feladat. Ez a hit igazságainak rendszeres feldolgozása és tudományos kutatása. 19 Az evangelizáció szolgálatának fontos iránymutató gondolata és felismerése: A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek Evangelii Nuntiandi A Katekézis Általános Direktóriuma A Katekézis Általános Direktóriuma Magyar Kateketikai Direktórium

19 3.2 Helyzetelemzés A 3.2.1, a 3.2.2, a 4.2.1, a 4.2.2, az és az pontok megállapításai a kiosztott kérdőívekre 21 adott válaszokon és a munkacsoport tapasztalatain alapulnak A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei Egyházközségünk az érdeklődőknek azt mutatja, hogy itt élő közösség van. Az egyházközség tagjai tudatában vannak az evangelizáció fontosságának és az evangélium hirdetése egyetemes kötelezettségének, hiszen a kérdőívet kitöltők 68 %-a azt vallotta, hogy minden kereszténynek hirdetnie kell az evangéliumot. Egyházközségünk néhány tagja kifelé, a nem hívők felé forduló evangelizációt is folytat (pl. a Karitász, a Kolping Család, a Baba-mama Klub, a Kápolna búcsún és nyitott evangelizációs alkalmakon szolgáló testvérek, a gyerekekkel foglalkozó kiscsoportvezetők). Sok közösség és lelkiség kapott helyett egyházközségünkben, ami mutatja, hogy a plébánia nyitott az új kezdeményezésekre és az együttműködésre. Egyházközségünk templomba járó tagjainak kb. 53 %-a év közötti korú. Ez olyan lehetőség, amire építeni lehet, hiszen képességeik, lehetőségeik, felelősségtudatuk alapján sokan meghívhatóak, aktivizálhatóak egyházközségi feladatok végzésére. A különböző lelki programjainkra más egyházközségekből is sokan érkeznek. Ez a vonzerő önmagában is evangelizációs lehetőség. A tagok jól érzik magukat az egyházközségben. (A kérdőív erre vonatkozó kérdésére a válaszadók 82%-a írta 21 Lásd a Függelék végén 19

20 ezt.) Ebben jelentős szerepe van a közösségeknek és a plébános személyének. Az egyházközség tagjai fontosnak tartják a lelki életet, amit mutat sokak buzgalma a különböző lelki programokon, és erről tanúskodtak a kérdőívekre adott mély és szép válaszok is. Egyházközségünk tagjainak Istennel való találkozását évek óta segítik az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó lelki programok (pl. lelki napok, lelkigyakorlatok, nagycsütörtöki virrasztás, pünkösdi kilenced, Szentlélekszeminárium, az ünnepekre felkészítő lelki olvasmányok stb.). Tudatosodott a közösségi élet fontossága, amit az is jelez, hogy a templomba járók 1/3-a jár rendszeresen közösségbe, ugyancsak 1/3-a pedig nyitott erre (hiszen a kérdőív erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy járna közösségbe). Az egyházközséghez segítségért fordulók (temetés, esketés, szentségek) közül sokan nyitottak és készségesek a keresztény hit, a keresztény közösség megismerésére, ami szintén nagy evangelizációs lehetőség. Rendszeres, jó kapcsolat van a református gyülekezettel A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai A kifelé forduló evangelizáció egy szűk kör törekvése, nem szervezett, nem elég hatékony, nem az egyházközség előtt zajlik. (A kifelé forduló evangelizáció hiányait bizonyítja pl., hogy településünkön a magát katolikusnak valló közül kb fő jár templomba.) Az egyházközség tagjai közül kevesen érzik magukra vonatkozónak az evangelizációs felelősséget. (A kérdőívek kitöltőinek 68 %-a, 225 fő vallotta, hogy minden kereszténynek kötelessége az evangélium hirdetésének 20

21 szolgálata, de feladatot benne csak összesen 24 %-uk, 79 fő vállalna.) Kevés nyitott program van, melyekre az érdeklődőket el lehetne hívni. Az érdeklődőknek, a keresztény hit és közösség megismerésére nyitottaknak nincs, illetve kevés befogadó csoport (ahol nemcsak tanul a hitről, hanem a közösségi életet is megtapasztalhatja) áll rendelkezésére. Kialakításuk legnagyobb akadálya a közösségvezetők hiánya. Az egyházközség tagjainak kisebb hányada a férfi (41 %), és a fizikai munkát végző. E két csoport megszólítása nagyobb energiát, törekvést igényelne. Hiányzik a különböző csoportok, közösségek munkájának összehangolása. Nem megfelelő a különböző közösségek, programok meghirdetése (pl. az egyházközség tagjainak kb. 1/3-a nyitott arra, hogy közösségbe járjon, de mégsem teszi, aminek oka lehet a kevés információ és a meghívás hiányosságai.) Egyházközségünk templomba nem járó és járó tagjai egy részénél is a Krisztushoz való személyes elköteleződés hiányos. Ez a belső evangelizáció fontosságára hívja fel a figyelmet. 3.3 Javaslatok 1) A plébánost és a hitoktatót tehermentesíteni kell a közvetlenül nem szolgálatukhoz és feladatukhoz tartozó munkák alól. 2) Az evangelizációs munkacsoportnak konkrét tervet kell készítenie a feladatok, ötletek megvalósítására és azok menetére. 3) Az egyházközség tagjaiban segíteni kell az evangelizációs lelkület kialakítását, megerősödését. A prédikációkkal 21

22 és lelki programokkal tudatosítani kell az evangelizáció fontosságát, módjait és lehetőségeit a hétköznapi életben. 4) Az egyik legfontosabb szükséges lépés a munkatársak, segítők meghívása, felkészítése és kinevelése: a. Segíteni kell az egyházközség tagjait a Krisztussal való kapcsolatuk megújítására, megerősítésére. Ennek érdekében a plébánost tehermentesíteni kell, hogy több ideje, energiája jusson lelkivezetésre, a személyes kapcsolattartásra. b. Segíteni kell az egyházközség tagjait, hogy jobban megismerjék hitünket és így bátrabban kapcsolódjanak be az evangelizációt segítő feladatokba (pl. rendszeres előadások, a Szentírással foglalkozó újabb csoportok kialakítása). c. Az evangelizációra konkrétan felkészítő, segítő képzésekre el kell segíteni, meg kell hívni a testvéreket (pl. teológia, országos vezetőképző, Fülöp- és Andráskurzus stb.) d. Az egyházközség tagjai közül az arra alkalmasakat és elkötelezetteket meg kell hívni, hogy megfelelő felkészülés, tanulás után közösséget vezessenek, és már most is vegyenek részt segítőként valamelyik közösség életében. e. Középutat találva a kényszerhelyzet és a lehetőség között: a már működő közösségeknél fokozatosan át lehetne adni a közösség vezetését a csoport egy tagjának (így a plébánosnak illetve a közösség vezetőjének van lehetősége újabb csoport kialakítására). f. Az egyházközség már most alkalmas és felkészült tagjait fel kell kérni a közösségvezetésre. 5) El kell indítani a felnőtt katekumenátust. Tájékoztatást, előadásokat kell szervezni az egyházközség tagjainak, hogy megismerhessék azt. Befogadó csoportot kell kialakítani. 22

23 6) A különböző közösségek vezetőinek legyen rendszeres találkozója, melyen kapjon helyet a közös ima, az egyeztetés és a tapasztalatok megosztása. 7) Előadássorozatot kell indítani (ha lehet a Művelődési Ház bevonásával, hisz a semleges, nyitott terület bátorságot adhat az érdeklődőknek) hitünkről, a hitünket is érintő konkrét kérdésekről, felvetésekről (pl. az utóbbi időben a média által felvetett kérdésekről az evangéliumok hitelessége, régészeti bizonyítékok stb.) 8) A település lakói előtt meg kell jelennie egyházközségünknek, hogy még inkább láthatóvá váljunk, tanúságot tegyünk életünkről, részt vegyünk a község életében, hiszen a nem hívőknek/vallásosoknak adott kérdőívek azt tanúsítják, hogy a gyermekekkel és az ifjúsággal való foglalkozáson és a Karitász ruhaosztásán kívül nem nagyon tudnak rólunk. (Pl. nagy ünnepeink előtt különböző programok szervezése a plébánián, Adventi /Húsvéti Udvar, a majálison és a búcsú napján egy sátorral jelen lenni, a körmenetekkel jöjjünk le a hegyről, a kápolna búcsújára vonuljunk ki közösen, misztériumjáték előadása.) 9) Szükség van olyan nyitott, szabad programokra, amelyekre el lehet hívni a még nem hívő vagy közömbös ismerősöket és keresőket, hogy őket szeretetünkkel és szavainkkal is megszólíthassuk (pl. kirándulások, filmvetítések, koncertek, e két utóbbiban kell keresni az együttműködést a Művelődési Házzal). 10) Szükséges a jobb kommunikáció a különböző közösségek és csoportok között, hogy tudjunk egymásról, egyeztethessünk, egymást segíthessük. (pl. hirdetőtáblák, honlap, közösségvezetők találkozója stb.) 11) A szavakat meg kell előzniük és kísérniük kell a tetteknek, ezért segíteni kell a Karitász munkáját és annak még jobb működését: az egyházközség minél több tagjának bevonásával és a testi-lelki szükséget szenvedők felkutatásával. 23

24 12) Az evangelizáció munkáját támogatnia kell az egyházközségnek anyagilag is (pl. előadók díjazása, plakátok, nyomdai költségek, képzések támogatása stb.) 4 Katekézis, hitoktatás 4.1 Alapvetés a katekézisről, hitoktatásról A katekézis egyike az egész evangelizáció lényeges elemeinek. Az embert egész életében elkíséri, amely a tanítás és a nevelés által bevezeti a keresztény életbe, és támogatja őt a hit elmélyítésében. 22 A katekézis ami különbözik a hitoktatástól, mely középpontjában inkább csak az ismeret átadása áll, célja, hogy a Szentlélek kegyelme által az embert elvezesse Jézus Krisztus személyéhez, aki által a régiből új emberré válik, beavassa az Ő életébe, hogy egészen bensőséges kapcsolatba kerüljön az Úrral, közösségbe lépjen Jézus Krisztussal és általa az Atyával, úgy éljen, gondolkodjon, úgy ítéljen, döntsön és cselekedjen, mint Jézus Krisztus. 23 Az evangelizáció folyamatában kétféle módon, két időben van különösen fontos szerepe a katekézisnek. A beavató katekézis az első meghirdetést ami a még nem hívők és a tényleges vallási közömbösségben élőknek szól, nekik hirdeti az evangéliumot és megtérésre hívja őket követi, és elősegíti, érleli a kezdeti megtérést azáltal, hogy hitre neveli a megtértet, és a keresztény közösség élő tagjává teszi. Megalapozza a keresztény életet Jézus követőiben. A megtérés állandó folyamata és a hit állandó nevelése azonban felülmúlja ezt az alapvető katekézist, és azért állandó katekézisre van szüksége, az egyénnek és a keresztény közösségnek egyaránt. 22 Magyar Kateketikai Direktórium Magyar Kateketikai Direktórium

25 Minden életkornak megvan a maga sajátos jelentősége és feladata az emberi és hitbeli érettség elérése szempontjából, ezért a katekézisnek minden életkorban az egyén hitben való fejlettségének megfelelő, sajátos formában kell hozzáférhetővé tenni az egész kinyilatkoztatott üzenetet. A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek, mert ők jobban fel tudják fogni a hit gazdagságát, ami a korábbi oktatásuk során szükségképpen rejtve maradt, illetve nem tárulkozott fel teljesen. 24 A felnőttek katekézise a katekézis csúcspontja. A felnőtt katekézist vesszük alapul, és annak fényénél rendezzük el a többi életkor katekézisét Helyzetelemzés Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Minden korosztálynak van lehetősége hitoktatásban részt venni. (Óvódásoktól a nyugdíjas korosztályig: 9 felnőtt csoport, 3 lelkiségi közösség, 5 ifjúsági csoport, 21 iskolai csoport, 2 plébániai csoport az általános iskolás korúaknak, 5 óvodás csoport.) Sok lelki és egyéb program van a különböző korosztályoknak. Hitoktatásban a település kb. 450 gyermeke vesz részt. Jó kapcsolat van a helyi iskolákkal és óvodákkal. Az általános iskolásokkal való foglalkozást kiteljesítik az ezzel a korcsoporttal foglalkozó kiscsoportok, kisközösségek. A szülők rendszeres szülői értekezleteken, találkozókon vehetnek részt. 24 Magyar kateketikai Direktórium A Katekézis Általános Direktóriuma

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN. avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián

HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN. avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián Gyökerek A pasaréti plébánia 1927 letelepedés 1934 templomépítés Külterületből

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu A technika: Mib l lesz a robot? A biológia: hogyan keletkezik az élet? A közösség növekedése nem más, mint: Azoknak a növekedési automatizmusoknak

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Mit kíván tőlünk az Isten?

Mit kíván tőlünk az Isten? LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 1. szám 2013. január Mit kíván tőlünk az Isten? AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6 8 Mivel állhatok az Úr elé, mivel

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

A FELNŐTT KÍSÉRÉS ALAPPILLÉREI

A FELNŐTT KÍSÉRÉS ALAPPILLÉREI KMM-JOC sorozat - 3 A FELNŐTT KÍSÉRÉS ALAPPILLÉREI Módszertani kézikönyv felnőtt kísérőknek 2011 Szeged Keresztény Munkásifjú Mozgalom Fordításban segédkeztek: Daru Gabriella Gyurisné Hutter Katalin Sáriné

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

1/a A Plébániai evangelizációs terv

1/a A Plébániai evangelizációs terv 1/a A Plébániai evangelizációs terv Minden intézmény, szervezett közösség feladatellátásának irányvonalát és minőségét azáltal határozza meg, hogy megtervezi jövőjét. Keresi-e kell a fennmaradás útját,

Részletesebben

9. A SZÜLŐ AZ EGYHÁZ MISSZIÓJÁRA NEVELŐ

9. A SZÜLŐ AZ EGYHÁZ MISSZIÓJÁRA NEVELŐ 9. A SZÜLŐ AZ EGYHÁZ MISSZIÓJÁRA NEVELŐ Kezdés Elképzelhetetlen, hogy egy művész, betérve műhelyébe, csak úgy, cél nélkül kezdjen dolgozni. Ha nincs célja, hogyan dönti el, milyen szerszámot vesz kézbe,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben