EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17."

Átírás

1 EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT június

2 A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300 példányban. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 1 ELŐSZÓ 11 2 BEVEZETŐ 13 AZ ÖRÖMHÍR HIRDETÉSE 16 3 AZ EVANGELIZÁCIÓ AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSÁRÓL HELYZETELEMZÉS A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai JAVASLATOK 21 4 KATEKÉZIS, HITOKTATÁS ALAPVETÉS A KATEKÉZISRŐL, HITOKTATÁSRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Az egyházközségi kateketikai munka / hitoktatás nehézségei JAVASLATOK 26 5 AZ IFJÚSÁG ALAPVETÉS AZ IFJÚSÁGRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközség ifjúsági munkájának eredményei, sikerei Az egyházközségi ifjúsági élet nehézségei JAVASLATOK 30 A LITURGIA 31 6 BEVEZETÉS 31 3

4 7 A SZENTMISE ALAPVETÉS HÉTKÖZNAPONKÉNTI SZENTMISE Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Javaslatok VASÁRNAPI (ÜNNEPNAPI) SZENTMISÉK Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok KIEMELT ÜNNEPEK Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok 40 8 A SZENTSÉGEK ALAPVETÉS KERESZTSÉG Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok A BÉRMÁLÁS Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok AZ EUKARISZTIA Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BETEGEK KENETE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A HÁZASSÁG Helyzetfelmérés 50 4

5 8.7.2 Javaslatok AZ EGYHÁZI REND Helyzetfelmérés Javaslatok A SZENTELMÉNYEK 52 9 ÉNEK ÉS ZENE AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN ALAPVETÉS HELYZETFELMÉRÉS A kórus Hagyományok Zenei élet JAVASLATOK 54 A CSALÁD ALAPVETÉS A CSALÁD FOGALMA, GYÖKERE, CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE FELADATOK A KERESZTÉNY CSALÁDI ÉLETRE VALÓ NEVELÉSHEZ Hivatások bemutatása A papi és szerzetesi élet bemutatása a fiataloknak A házasság mint életszentség Jegyesoktatás: a tudatos felkészülés a házasságra A család A házasság ápolása A nő szerepe a házasságban A férfi szerepe a házasságban Gyermekek nevelése Gyermekek a családban A gyermek vállalása A természetes családtervezés Gyermeknevelés Az imádság fontossága a családban A családok kisközösségbe való szervezése A templomba nem járó családok bevonása Az egyházközség perifériájára sodródott családok megerősítése HELYZETELEMZÉS KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ HELYZETELEMZÉS HOGYAN SEGÍTIK A CSALÁDOKAT AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENLEG MŰKÖDŐ CSALÁDOS PROGRAMJAI Házaspár találkozók 64 5

6 Baba-mama klub és a Schönstatt asszonykör A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK POZITÍVUMAI FELADATOK A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK ELMÉLYÍTÉSÉBEN, NEHÉZSÉGEK JAVASLATOK FELADATOK, AMELYEK MEGVALÓSÍTÁSA FONTOS, DE TÚLMUTAT A JELEN ÁLLAPOTON CSALÁDOS MISE ALAPVETÉS HELYZETKÉP Rövid történet MILYEN KÉPET KAPTUNK A CSALÁDOS MISÉRŐL A KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN? Általános megállapítások A családos mise egyes részeinek megítélése Kisgyermekek részvétele a misén Gitáros énekek a misén Családosok olvasnak fel gyermekekkel, írják a lelkiismeretvizsgálatot, a könyörgést és a hálaadást Igekártyák osztása a mise végén Vélemények az áldozás rendjéről Arra vonatkozó javaslatok, hogy a családos miséket az egyházközség minden tagja magáénak érezhesse Részvétel a családos szentmiséken való szolgálatban POZITÍV, NEGATÍV FELISMERÉSEK Pozitívumok Megoldandó feladatok JAVASLATOK ZÁRSZÓ A CSALÁDRÓL SZÓLÓ FEJEZETHEZ JAVASLAT 76 AZ ÖKUMENÉ BEVEZETÉS AZ ÖKUMENÉ TÖRÖKBÁLINTI HELYZETE A FELEKEZETI MEGOSZLÁS KIALAKULÁSA ÉS HELYZETE A FELEKEZETEK EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYA EGYÉB KÖZÖS PROGRAMOK AZ ÖKUMENIKUS MUNKACSOPORT KÉRDŐÍVÉNEK KIÉRTÉKELÉSE Az kérdésre adott válaszok kiértékelése 80 6

7 A kérdésre adott válaszok kiértékelése Egyéb értékelés JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS 86 A KARITÁSZ ALAPVETÉS A KARITÁSZ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPELVEI A KARITÁSZ SZEREPE A karitász szerepe a település életében: A karitász szerepe az egyházközség életében A KARITÁSZ-TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI A KATOLIKUS KARITÁSZ TÖRÖKBÁLINTI SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA Tevékenységi kör bemutatása A karitász költségvetése HELYZETÉRTÉKELÉS A BEÉRKEZETT KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE Találkozott-e már a helyi karitász munkájával? Helyzetértékelés Javaslat A rászorulók ismertsége Helyzetértékelés Javaslat Részvétel a Karitász munkájában Helyzetértékelés Javaslatok Kik és milyen segítségre szorulnak? Helyzetértékelés Javaslatok Miben tudnák a hívek segíteni a Karitász munkáját? Helyzetértékelés Javaslatok ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS KONKRÉT MUNKAPROGRAMUNK, TERVEINK 102 A MÉDIA SZEREPE 106 7

8 19 ALAPVETÉS HELYZETELEMZÉS Az egyházközség belső kommunikációja Az egyházközség külső kommunikációja Az internetes kommunikációról ÖSSZEFOGLALÁS A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSBŐL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK Javaslatok a belső kommunikáció javítására Javaslatok a külső kommunikáció javítására Pénzügy 118 AZ ANYAGI JAVAK ALAPVETÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyházközség gazdálkodásáról általánosságban Az egyházközség tagjainak véleménye a gazdálkodásról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG FENNTARTÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyház tagjainak részvétele a fenntartásban A hívek véleménye az egyházközség fenntartásáról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG VAGYONI HELYZETE HELYZETELEMZÉS Ingatlanvagyon Jelentősebb értékű ingóságok Közterületi szobrok és keresztek Liturgikus eszközök, kegytárgyak, hangszerek Berendezési tárgyak, eszközök Biztosítottság JAVASLATOK AZ EGYHÁZI ADÓ (EGYHÁZFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS) HELYZETELEMZÉS A beszedett hozzájárulás Az egyházközség tagjainak véleménye az egyházi hozzájárulásról 134 8

9 24.2 JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG EGYÉB BEVÉTELEI HELYZETELEMZÉS Támogatások Adományok Központi források Perselypénz Mozgó és állóperselyek Célgyűjtések JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG KIADÁSAI HELYZETELEMZÉS Működési kiadások Személyi kiadások Dologi kiadások Beruházások, felújítások A hívek véleménye a beruházásokról A költségek elszámolásának rendje, könyvelés JAVASLATOK A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE HELYZETELEMZÉS JAVASLATOK ÚJ FORRÁSOK FELKUTATÁSA HELYZETELEMZÉS Egyházközség és gazdasági vállalkozás A hívek véleménye JAVASLATOK 149 FÜGGELÉK INGATLANVAGYON TEMPLOM ÉS KÁPOLNÁK TEMETŐ KÁLVÁRIA PLÉBÁNIA EGYEBEK A KÖLTSÉGVETÉS AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BEVÉTELEK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) KIADÁSOK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) 158 9

10 31 A KARITÁSZ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEGEI ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A bevételek alakulása A kiadások A évre tervezett tevékenységek várható költségei AZ EGYHÁZKÖZSÉG KORÖSSZETÉTELE A ZSINATI MUNKACSOPORTOK NÉVSORA A MUNKACSOPORTOK KÉRDŐÍVEI

11 1 Előszó Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, milyen fontosak életünkben a találkozások. Számomra is nagy ajándék volt, amikor paptestvéreimmel Hagyó József atyával és Blanckenstein György szentendrei plébános atyával tölthettem el egy napot a Pilisben, hogy beszélgessünk életünkről,egyházközségeink életéről, a ránkbízottakról. Természetes ilyenkor a kérdés: Hogy vagy? Mik az örömeid, sikereid, gondjaid? Kérdésemre plébános társam beszámolt a szentendrei egyházközség zsinatáról, és elmondta, hogy papi életének eddigi legkiemelkedőbb élményét jelentette. Részletesen beszélt a zsinat előkészítéséről, arról, hogy hét munkacsoportot hoztak létre az egyházközségben levő feladatok teljesítésére, és átadott egy dokumentumot, amelyet ezek a munkacsoportok állítottak öszsze, és amelyben megfogalmazták tennivalóikat, elhatározásaikat. Nagyon jó volt hallgatni mindazt, amit elmondott. Közben arra gondoltam, hogy nálunk Törökbálinton is meg lehetne valósítani egy hasonló zsinatot, hiszen egyházközségünkben is sok közösség működik, ha nem is olyan szervezett és összehangolt módon, mint Szentendrén. A mi zsinatunknak egyik legfontosabb eredménye éppen az lehetne, hogy tudatosabban, egymással jobban együttműködve valósítsuk meg azt, amit Jézus Krisztus ránk bízott. Hazatérve elmondtam a különféle plébániai közösségekben mindazt, amit hallottam. Megkérdeztem testvéreimet, mi a véleményük egy esetleges törökbálinti egyházközségi zsinatról. Jó és hasznos kezdeményezésnek tartották. Elhatároztuk, hogy egyházközségünk életének megújítása érdekében követjük szentendrei testvéreink példáját június 11-én, Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisén nyitottuk meg zsinatunkat. Ekkor kapták meg a munkacsoportok vezetői megbízásukat. Az eltelt egy év során nagyon 11

12 sok munkával, fáradozással, a híveknek adott kérdőívek válaszai alapján állították össze testvéreim javaslataikat. A munkacsoportok képviselői Székesfehérváron a Szent Gellért Tanulmányi Házban június ig tartó tulajdonképpeni zsinaton fogalmazták meg végleges formában elhatározásaikat. Hálásan köszönöm nekik és mindazoknak az áldozatát, akik részt vettek zsinatunk munkájában. Amikor szeretettel nyújtom át egyházközségünk tagjainak, de minden érdeklődőnek e dokumentumot, remélem, hogy az abban megfogalmazott elhatározásokat megvalósítjuk Isten dicsőségére és nagyon sokak üdvösségére. Bohn István plébános 12

13 2 Bevezető Jézus Krisztus teljes isteni hatalma birtokában a mennybemenetele előtt arra szólította fel apostolait, hogy: menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet 1. és menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek 2. Ez a felszólító hagyaték azt jelenti, hogy a hit kinyilatkoztatott igazságát meggyőző módon kell a világ számára közvetítenünk. Az Egyház természeténél fogva misszionárius 3. Világunk, amelynek az Örömhírt közvetítenünk szükséges, eltávolodóban van a krisztusi tanításból következő állapottól. Küldetésünknek itt és most is eleget kell tennünk, Törökbálinton, 2007-ben. Az emberi élet természeténél fogva közösségi élet. Közösségi életünk a társadalomban valósul meg, olyan társadalomban, amely sajátos halmaza és viszonyrendszere a közéletnek, politikai és igazgatási intézményeknek, ezek közérdekű tevékenységének. A társadalom formálásának közönséges, profán közegében a közéletben kell megvalósítanunk küldetésünket: az evangelizációt. Nincs hatalom, csak Istentől, ami van, azt Isten rendelte 4 írja Szent Pál. A társadalmi igazságosság legteljesebb megvalósulására helyi társadalmunkban kell törekednünk. Minden kereszténynek kötelessége és felelőssége a társadalmi igazságosság és közjó alakítását meghatározó közéletben való részvétel. Nekünk keresztényeknek lámpásként 5 és kovászként 6 kell jelen lennünk a társadalomban. Lámpásként, igazodási pontként 1 Mt 28,19 2 Mk 16,15 3 A II. Vatikáni Zsinat Ad Gentes kezdetű dekrétuma 4 Róm 13,1 5 Mt 5,15 6 Mt 13,33 13

14 irányt mutatva az Evangéliumtól eltávolodó világnak. Kovászként átjárva a társadalom szövetét, részt vállalva a konfliktusaiban. Egyházként nem nyilvánulhatunk meg erőből, nem beszélhetünk a többség nevében. De beszélnünk kell a társadalom számottevő kisebbségének helyzetéből kiindulva, védve jogainkat és a keresztény erkölcsöt. Az egyháznak joga és kötelessége, hogy erkölcsi szempontból ítéletet mondjon a politikai rendre vonatkozó dolgokról is, amennyiben így követelik meg az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége. mondja ki a II. Vatikáni Zsinatnak a mai világban élő egyházról szóló lelkipásztori konstitúció 7. Az emberek nagy része nem tudja, hogy az egyház nem a saját, hanem mindenki érdekeit akarja védeni, miként azt sem, hogy a pápáknak voltak szociális enciklikái, az egyháznak van szociális tanítása. Fontos tehát, hogy folyamatosan közvetítsük egyházunk állásfoglalásait a keresztény értékek mellett. Az elmúlt évtizedek diktatúrája megfosztotta az egyházat az intézményrendszerétől. Az államszocializmus négy évtized alatt lebontotta az egyház struktúráit, kikezdte belső egységét, legyöngítette erejét. A papság létszámának drámai csökkenése, átlagéletkorának folyamatos növekedése súlyos gondokat okoz. Ugyanakkor a szekularizáció világméretű előretörése az egyházat a társadalom peremére igyekszik szorítani. Az elkötelezett hívők száma megcsappant, a mai társadalom aktív szegmensének jelentős része nem szocializálódhatott egyházias kultúrában. Rengeteg a rossz beidegződés, az előítélet még a magukat vallásgyakorló keresztényeknek tartók között is. A rendszeresen templomba járó hívek számára is az egyház csupán szolgáltató intézmény, és nem a hívek közössége, amely az élet fordulóin ünnepélyesen megrendezi az öröm vagy éppen a gyász pillanatait. Sokan nem szűntek meg a kommunizmus bukása után sem félni, és valós társadalmi viszonyaink, a nemzet és az ország politikai megosztottsága semmi esetre sem igyekszik félelmeinket eloszlatni. 7 A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban 14

15 Egyre nehezebben tudjuk az egyszerű embereket megszólítani. A korábbi népegyház összeomlott. A felmérések azt mutatják, hogy a templomba járó réteg részben az értelmiségi, részben pedig a még hagyományos népi vallásosság maradványaiból tevődik ki. Törökbálint lakónépessége folyamatosan növekszik hez képest a lakosság száma majdnem megkétszereződött. A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint a állandó lakosból 6075-en vallották magukat katolikusnak. A település lélekszáma évente mintegy fővel növekszik. Újabb és újabb területek épülnek be, és ezzel együtt jár a számottevő betelepülés. Az aratnivaló tehát sok, egyre növekszik a munka! Egyházközségünk nem kis feladatra vállalkozott a zsinat meghirdetésével. Csak az őszinte önvizsgálat teremtheti meg gyengeségeink és erőink feltérképezését. Csak a magunkkal szembenézés teszi lehetővé feladataink megfogalmazását, adhat esélyt arra, hogy a jövőnkbe tekintsünk. A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség elvégezte ezt az önértékelést.. Következtetéseiből igyekezett céljait megfogalmazni, javaslatokat tenni arra, hogy e célokat milyen úton kívánja elérni. 15

16 Az örömhír hirdetése 3 Az evangelizáció Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. 8 Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 9 Megkapjátok majd a Szentlélek erejét, és tanúim lesztek egészen a föld határáig. 10 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 11 Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket! Az evangelizáció forrásáról Jézus missziós parancsa több teendőt is magába foglal: hirdessétek, tegyétek tanítvánnyá és tanítsatok, legyetek tanúim, kereszteljetek, cselekedjétek az én emlékezetemre, szeressétek egymást. Ezek mind egymásra épülő és összefüggő utak és eszközök az evangélium továbbadására, vagyis az evangelizációra. Az evangelizáció a krisztusi életre hív meg. Legfontosabb eszköze a Krisztussal egyesülő egyéni és közösségi élet tanúságtétele, melyet a szó, az igehirdetés követ. 8 Mt 28, Mk 16, ApCsel 1,8. 11 Lk 22, Jn 15,12. 16

17 Az evangelizáció küldetésének munkása, hordozója az egész Egyház, vagyis minden keresztény. Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon 13, azaz, hogy a jó hírt az emberiség minden részéhez elvigye, és befolyásával belülről alakítsa át, újítsa meg az emberiséget. 14 Minden kereszténynek kitüntető feladat közreműködni abban, hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az üdvösség isteni üzenetét. 15 Az evangelizáció olyan folyamat, melynek révén az Egyház, a Szentlélektől indítva hirdeti és terjeszti az evangéliumot az egész világon: a szeretettől indítva áthatja és átformálja a földi élet rendjét azáltal, hogy fölveszi magába és megújítja a kultúrákat; tanúságot tesz a népek között a keresztényeket jellemző új lét- és életmódról; az első hirdetés által kifejezetten hirdeti az evangéliumot és megtérésre hív; a katekézis és a beavató szentségek által bevezet a hitbe és keresztény életbe: a Jézus Krisztushoz megtérőket betestesítve, a követés útjára újra rálépőket visszavezetve a keresztény közösségbe; állandóan táplálja a kommunió (a közösség) ajándékát a hit állandó nevelésével (szentbeszédekkel és az igehirdetés egyéb formáival), a szentségekkel és a szeretet gyakorlásával; állandóan serkenti a missziót, amennyiben Krisztus minden tanítványát küldi, hogy hirdessék az evangéliumot szóval és tettel az egész világon. 16 Az evangelizáció lényeges eleme az Ige szolgálata. 13 Evangelii Nuntiandi Evangelii Nuntuandi Apostolicam Actuositatem A Katekézis Általános Direktóriuma

18 Nincs igazából evangelizáció, ha nem hirdetik Isten Fiának, a Názáreti Jézusnak misztériumát, országát, ígéreteit és életét, tanítását és nevét. 17 Azoknak pedig, akik már Jézus követői, növekedésükhöz szintén szükségük van arra, hogy folyamatosan táplálják őket Isten Igéjével. Az evangelizációban az Ige szolgálata emberi szavakat használ, hogy az Egyházon keresztül adja tovább a kinyilatkoztatást. Ezeket az emberi szavakat pedig a Szentlélek fölhasználja, hogy folytassa a dialógust az emberiséggel 18 Az Isten Igéje szolgálatának fő feladatai: Összegyűjtés és meghívás a hitre. A nem hívőknek szól és az első hirdetés által valósul meg. A beavatás. Akik úgy döntöttek, hogy követni akarják Jézust, azokat beavatják a hit, a liturgia és Isten népe életébe. Folyamatos nevelés a hitben. A már beavatott keresztényeknek szól, akiknek folyamatosan szükségük van hitük táplálására. Liturgikus feladat. Kiemelkedő módon a szentbeszédekben fejeződik ki, egyéb formái pedig: a liturgia közben adott magyarázatok és buzdítások, a szentségek előkészületei, a szentségek ünneplése. Teológiai feladat. Ez a hit igazságainak rendszeres feldolgozása és tudományos kutatása. 19 Az evangelizáció szolgálatának fontos iránymutató gondolata és felismerése: A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek Evangelii Nuntiandi A Katekézis Általános Direktóriuma A Katekézis Általános Direktóriuma Magyar Kateketikai Direktórium

19 3.2 Helyzetelemzés A 3.2.1, a 3.2.2, a 4.2.1, a 4.2.2, az és az pontok megállapításai a kiosztott kérdőívekre 21 adott válaszokon és a munkacsoport tapasztalatain alapulnak A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei Egyházközségünk az érdeklődőknek azt mutatja, hogy itt élő közösség van. Az egyházközség tagjai tudatában vannak az evangelizáció fontosságának és az evangélium hirdetése egyetemes kötelezettségének, hiszen a kérdőívet kitöltők 68 %-a azt vallotta, hogy minden kereszténynek hirdetnie kell az evangéliumot. Egyházközségünk néhány tagja kifelé, a nem hívők felé forduló evangelizációt is folytat (pl. a Karitász, a Kolping Család, a Baba-mama Klub, a Kápolna búcsún és nyitott evangelizációs alkalmakon szolgáló testvérek, a gyerekekkel foglalkozó kiscsoportvezetők). Sok közösség és lelkiség kapott helyett egyházközségünkben, ami mutatja, hogy a plébánia nyitott az új kezdeményezésekre és az együttműködésre. Egyházközségünk templomba járó tagjainak kb. 53 %-a év közötti korú. Ez olyan lehetőség, amire építeni lehet, hiszen képességeik, lehetőségeik, felelősségtudatuk alapján sokan meghívhatóak, aktivizálhatóak egyházközségi feladatok végzésére. A különböző lelki programjainkra más egyházközségekből is sokan érkeznek. Ez a vonzerő önmagában is evangelizációs lehetőség. A tagok jól érzik magukat az egyházközségben. (A kérdőív erre vonatkozó kérdésére a válaszadók 82%-a írta 21 Lásd a Függelék végén 19

20 ezt.) Ebben jelentős szerepe van a közösségeknek és a plébános személyének. Az egyházközség tagjai fontosnak tartják a lelki életet, amit mutat sokak buzgalma a különböző lelki programokon, és erről tanúskodtak a kérdőívekre adott mély és szép válaszok is. Egyházközségünk tagjainak Istennel való találkozását évek óta segítik az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó lelki programok (pl. lelki napok, lelkigyakorlatok, nagycsütörtöki virrasztás, pünkösdi kilenced, Szentlélekszeminárium, az ünnepekre felkészítő lelki olvasmányok stb.). Tudatosodott a közösségi élet fontossága, amit az is jelez, hogy a templomba járók 1/3-a jár rendszeresen közösségbe, ugyancsak 1/3-a pedig nyitott erre (hiszen a kérdőív erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy járna közösségbe). Az egyházközséghez segítségért fordulók (temetés, esketés, szentségek) közül sokan nyitottak és készségesek a keresztény hit, a keresztény közösség megismerésére, ami szintén nagy evangelizációs lehetőség. Rendszeres, jó kapcsolat van a református gyülekezettel A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai A kifelé forduló evangelizáció egy szűk kör törekvése, nem szervezett, nem elég hatékony, nem az egyházközség előtt zajlik. (A kifelé forduló evangelizáció hiányait bizonyítja pl., hogy településünkön a magát katolikusnak valló közül kb fő jár templomba.) Az egyházközség tagjai közül kevesen érzik magukra vonatkozónak az evangelizációs felelősséget. (A kérdőívek kitöltőinek 68 %-a, 225 fő vallotta, hogy minden kereszténynek kötelessége az evangélium hirdetésének 20

21 szolgálata, de feladatot benne csak összesen 24 %-uk, 79 fő vállalna.) Kevés nyitott program van, melyekre az érdeklődőket el lehetne hívni. Az érdeklődőknek, a keresztény hit és közösség megismerésére nyitottaknak nincs, illetve kevés befogadó csoport (ahol nemcsak tanul a hitről, hanem a közösségi életet is megtapasztalhatja) áll rendelkezésére. Kialakításuk legnagyobb akadálya a közösségvezetők hiánya. Az egyházközség tagjainak kisebb hányada a férfi (41 %), és a fizikai munkát végző. E két csoport megszólítása nagyobb energiát, törekvést igényelne. Hiányzik a különböző csoportok, közösségek munkájának összehangolása. Nem megfelelő a különböző közösségek, programok meghirdetése (pl. az egyházközség tagjainak kb. 1/3-a nyitott arra, hogy közösségbe járjon, de mégsem teszi, aminek oka lehet a kevés információ és a meghívás hiányosságai.) Egyházközségünk templomba nem járó és járó tagjai egy részénél is a Krisztushoz való személyes elköteleződés hiányos. Ez a belső evangelizáció fontosságára hívja fel a figyelmet. 3.3 Javaslatok 1) A plébánost és a hitoktatót tehermentesíteni kell a közvetlenül nem szolgálatukhoz és feladatukhoz tartozó munkák alól. 2) Az evangelizációs munkacsoportnak konkrét tervet kell készítenie a feladatok, ötletek megvalósítására és azok menetére. 3) Az egyházközség tagjaiban segíteni kell az evangelizációs lelkület kialakítását, megerősödését. A prédikációkkal 21

22 és lelki programokkal tudatosítani kell az evangelizáció fontosságát, módjait és lehetőségeit a hétköznapi életben. 4) Az egyik legfontosabb szükséges lépés a munkatársak, segítők meghívása, felkészítése és kinevelése: a. Segíteni kell az egyházközség tagjait a Krisztussal való kapcsolatuk megújítására, megerősítésére. Ennek érdekében a plébánost tehermentesíteni kell, hogy több ideje, energiája jusson lelkivezetésre, a személyes kapcsolattartásra. b. Segíteni kell az egyházközség tagjait, hogy jobban megismerjék hitünket és így bátrabban kapcsolódjanak be az evangelizációt segítő feladatokba (pl. rendszeres előadások, a Szentírással foglalkozó újabb csoportok kialakítása). c. Az evangelizációra konkrétan felkészítő, segítő képzésekre el kell segíteni, meg kell hívni a testvéreket (pl. teológia, országos vezetőképző, Fülöp- és Andráskurzus stb.) d. Az egyházközség tagjai közül az arra alkalmasakat és elkötelezetteket meg kell hívni, hogy megfelelő felkészülés, tanulás után közösséget vezessenek, és már most is vegyenek részt segítőként valamelyik közösség életében. e. Középutat találva a kényszerhelyzet és a lehetőség között: a már működő közösségeknél fokozatosan át lehetne adni a közösség vezetését a csoport egy tagjának (így a plébánosnak illetve a közösség vezetőjének van lehetősége újabb csoport kialakítására). f. Az egyházközség már most alkalmas és felkészült tagjait fel kell kérni a közösségvezetésre. 5) El kell indítani a felnőtt katekumenátust. Tájékoztatást, előadásokat kell szervezni az egyházközség tagjainak, hogy megismerhessék azt. Befogadó csoportot kell kialakítani. 22

23 6) A különböző közösségek vezetőinek legyen rendszeres találkozója, melyen kapjon helyet a közös ima, az egyeztetés és a tapasztalatok megosztása. 7) Előadássorozatot kell indítani (ha lehet a Művelődési Ház bevonásával, hisz a semleges, nyitott terület bátorságot adhat az érdeklődőknek) hitünkről, a hitünket is érintő konkrét kérdésekről, felvetésekről (pl. az utóbbi időben a média által felvetett kérdésekről az evangéliumok hitelessége, régészeti bizonyítékok stb.) 8) A település lakói előtt meg kell jelennie egyházközségünknek, hogy még inkább láthatóvá váljunk, tanúságot tegyünk életünkről, részt vegyünk a község életében, hiszen a nem hívőknek/vallásosoknak adott kérdőívek azt tanúsítják, hogy a gyermekekkel és az ifjúsággal való foglalkozáson és a Karitász ruhaosztásán kívül nem nagyon tudnak rólunk. (Pl. nagy ünnepeink előtt különböző programok szervezése a plébánián, Adventi /Húsvéti Udvar, a majálison és a búcsú napján egy sátorral jelen lenni, a körmenetekkel jöjjünk le a hegyről, a kápolna búcsújára vonuljunk ki közösen, misztériumjáték előadása.) 9) Szükség van olyan nyitott, szabad programokra, amelyekre el lehet hívni a még nem hívő vagy közömbös ismerősöket és keresőket, hogy őket szeretetünkkel és szavainkkal is megszólíthassuk (pl. kirándulások, filmvetítések, koncertek, e két utóbbiban kell keresni az együttműködést a Művelődési Házzal). 10) Szükséges a jobb kommunikáció a különböző közösségek és csoportok között, hogy tudjunk egymásról, egyeztethessünk, egymást segíthessük. (pl. hirdetőtáblák, honlap, közösségvezetők találkozója stb.) 11) A szavakat meg kell előzniük és kísérniük kell a tetteknek, ezért segíteni kell a Karitász munkáját és annak még jobb működését: az egyházközség minél több tagjának bevonásával és a testi-lelki szükséget szenvedők felkutatásával. 23

24 12) Az evangelizáció munkáját támogatnia kell az egyházközségnek anyagilag is (pl. előadók díjazása, plakátok, nyomdai költségek, képzések támogatása stb.) 4 Katekézis, hitoktatás 4.1 Alapvetés a katekézisről, hitoktatásról A katekézis egyike az egész evangelizáció lényeges elemeinek. Az embert egész életében elkíséri, amely a tanítás és a nevelés által bevezeti a keresztény életbe, és támogatja őt a hit elmélyítésében. 22 A katekézis ami különbözik a hitoktatástól, mely középpontjában inkább csak az ismeret átadása áll, célja, hogy a Szentlélek kegyelme által az embert elvezesse Jézus Krisztus személyéhez, aki által a régiből új emberré válik, beavassa az Ő életébe, hogy egészen bensőséges kapcsolatba kerüljön az Úrral, közösségbe lépjen Jézus Krisztussal és általa az Atyával, úgy éljen, gondolkodjon, úgy ítéljen, döntsön és cselekedjen, mint Jézus Krisztus. 23 Az evangelizáció folyamatában kétféle módon, két időben van különösen fontos szerepe a katekézisnek. A beavató katekézis az első meghirdetést ami a még nem hívők és a tényleges vallási közömbösségben élőknek szól, nekik hirdeti az evangéliumot és megtérésre hívja őket követi, és elősegíti, érleli a kezdeti megtérést azáltal, hogy hitre neveli a megtértet, és a keresztény közösség élő tagjává teszi. Megalapozza a keresztény életet Jézus követőiben. A megtérés állandó folyamata és a hit állandó nevelése azonban felülmúlja ezt az alapvető katekézist, és azért állandó katekézisre van szüksége, az egyénnek és a keresztény közösségnek egyaránt. 22 Magyar Kateketikai Direktórium Magyar Kateketikai Direktórium

25 Minden életkornak megvan a maga sajátos jelentősége és feladata az emberi és hitbeli érettség elérése szempontjából, ezért a katekézisnek minden életkorban az egyén hitben való fejlettségének megfelelő, sajátos formában kell hozzáférhetővé tenni az egész kinyilatkoztatott üzenetet. A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek, mert ők jobban fel tudják fogni a hit gazdagságát, ami a korábbi oktatásuk során szükségképpen rejtve maradt, illetve nem tárulkozott fel teljesen. 24 A felnőttek katekézise a katekézis csúcspontja. A felnőtt katekézist vesszük alapul, és annak fényénél rendezzük el a többi életkor katekézisét Helyzetelemzés Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Minden korosztálynak van lehetősége hitoktatásban részt venni. (Óvódásoktól a nyugdíjas korosztályig: 9 felnőtt csoport, 3 lelkiségi közösség, 5 ifjúsági csoport, 21 iskolai csoport, 2 plébániai csoport az általános iskolás korúaknak, 5 óvodás csoport.) Sok lelki és egyéb program van a különböző korosztályoknak. Hitoktatásban a település kb. 450 gyermeke vesz részt. Jó kapcsolat van a helyi iskolákkal és óvodákkal. Az általános iskolásokkal való foglalkozást kiteljesítik az ezzel a korcsoporttal foglalkozó kiscsoportok, kisközösségek. A szülők rendszeres szülői értekezleteken, találkozókon vehetnek részt. 24 Magyar kateketikai Direktórium A Katekézis Általános Direktóriuma

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

TÉZISFÜZET. Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában

TÉZISFÜZET. Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR TÉZISFÜZET Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salavatore Marsili teológiájában Dissertatio ad Doctoratum Készítette: Kulcsár Sándor Konzulens:

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4/a Hitoktató feladatai A hitoktatás három irányvonalon történik napjainkban. 1. Egyik igen jelentős vonala az egyházi iskolákban folyó hitoktatás (plébániai és

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2014. JÚNIUS 30. XII. évfolyam 6. szám HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 2. OLDAL KITÜNTETÉS 5. OLDAL KERESZTELÉS 3. OLDAL HITTANTÁBOR 6. OLDAL GYERMEKÉTKEZTETÉS 4. OLDAL

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Eseménynaptár 2007 Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola Farsang (alsó-felső) Kisfaludy Napok Megemlékezés és koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 5. osztály AZ ÉVES CÉL: A tanulók ismerjék meg az Egyház fõbb liturgikus

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT 1. A KERESZTSÉG FOGALMA A keresztség az a szentség, mely által az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Levél a szülőknek a keresztelésről. Kedves szülők!

Levél a szülőknek a keresztelésről. Kedves szülők! Levél a szülőknek a keresztelésről Kedves szülők! A gyermek a legcsodálatosabb ajándék és egyben a legnagyobb felelősség is. Ugye ti is szeretnétek mindent megadni gyermeketeknek, ami előnyére szolgál?

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe II. évfolyam 1. szám 2015. január 2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe.

Részletesebben

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva KATEKETIKA Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az egyházmegyei teológiai

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április

HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április HírharanG A Megtestesülés Plébánia Hírlevele 2. évf. 4. sz. 2011. Április ne féljetek, bátran higgyetek! HÚSVÉT ÉS A SZENT HÁROM NAP Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta... (Jn.3.16)

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) 542-700, Fax: (88) 542-726 e-mail: vhfrh@vhf.hu Főegyházmegyénk Veszprémben a Hittudományi Főiskolán Egyházközségi

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 11/25/2012 Elektronikus változat ÍRTA: HEGYI PANKA Férjemet és engem régóta vonzott az külföldi tanulás vagy önkéntes szolgálat lehetősége. Már egymagamban

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN

LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN LELKIÉLET A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN A gyermek vallásos nevelése már a születés előtt elkezdődik, amikor a szülei imádkoznak érte. Később, amikor a szüleit imádkozni látja, megpróbál részese lenni,

Részletesebben

5. Cikkely A BETEGEK KENETE

5. Cikkely A BETEGEK KENETE 5. Cikkely A BETEGEK KENETE 1499 "A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedõ és megdicsõült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen;

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH

CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH CSALÁDKÖZÖSSÉGEK MINT IGEHIRDETŐK Fogassy Judit SDSH I. CSALÁD ÉVE: miért volt rá szükség? 1. Az emberkép sok felnőttben sérült, torz, hiányos (nem katolikus szemléletű) 2. Önmagukat sokan vagy nem ismerik,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben