EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17."

Átírás

1 EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT június

2 A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300 példányban. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 1 ELŐSZÓ 11 2 BEVEZETŐ 13 AZ ÖRÖMHÍR HIRDETÉSE 16 3 AZ EVANGELIZÁCIÓ AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSÁRÓL HELYZETELEMZÉS A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai JAVASLATOK 21 4 KATEKÉZIS, HITOKTATÁS ALAPVETÉS A KATEKÉZISRŐL, HITOKTATÁSRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Az egyházközségi kateketikai munka / hitoktatás nehézségei JAVASLATOK 26 5 AZ IFJÚSÁG ALAPVETÉS AZ IFJÚSÁGRÓL HELYZETELEMZÉS Az egyházközség ifjúsági munkájának eredményei, sikerei Az egyházközségi ifjúsági élet nehézségei JAVASLATOK 30 A LITURGIA 31 6 BEVEZETÉS 31 3

4 7 A SZENTMISE ALAPVETÉS HÉTKÖZNAPONKÉNTI SZENTMISE Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Javaslatok VASÁRNAPI (ÜNNEPNAPI) SZENTMISÉK Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok KIEMELT ÜNNEPEK Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok 40 8 A SZENTSÉGEK ALAPVETÉS KERESZTSÉG Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok A BÉRMÁLÁS Helyzetfelmérés Az egyházközség tagjainak véleménye Összegzés Javaslatok AZ EUKARISZTIA Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A BETEGEK KENETE Helyzetfelmérés Összegzés Javaslatok A HÁZASSÁG Helyzetfelmérés 50 4

5 8.7.2 Javaslatok AZ EGYHÁZI REND Helyzetfelmérés Javaslatok A SZENTELMÉNYEK 52 9 ÉNEK ÉS ZENE AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN ALAPVETÉS HELYZETFELMÉRÉS A kórus Hagyományok Zenei élet JAVASLATOK 54 A CSALÁD ALAPVETÉS A CSALÁD FOGALMA, GYÖKERE, CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE FELADATOK A KERESZTÉNY CSALÁDI ÉLETRE VALÓ NEVELÉSHEZ Hivatások bemutatása A papi és szerzetesi élet bemutatása a fiataloknak A házasság mint életszentség Jegyesoktatás: a tudatos felkészülés a házasságra A család A házasság ápolása A nő szerepe a házasságban A férfi szerepe a házasságban Gyermekek nevelése Gyermekek a családban A gyermek vállalása A természetes családtervezés Gyermeknevelés Az imádság fontossága a családban A családok kisközösségbe való szervezése A templomba nem járó családok bevonása Az egyházközség perifériájára sodródott családok megerősítése HELYZETELEMZÉS KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ HELYZETELEMZÉS HOGYAN SEGÍTIK A CSALÁDOKAT AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENLEG MŰKÖDŐ CSALÁDOS PROGRAMJAI Házaspár találkozók 64 5

6 Baba-mama klub és a Schönstatt asszonykör A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK POZITÍVUMAI FELADATOK A CSALÁDOK EGYHÁZKÖZSÉGI SZEREPÉNEK ELMÉLYÍTÉSÉBEN, NEHÉZSÉGEK JAVASLATOK FELADATOK, AMELYEK MEGVALÓSÍTÁSA FONTOS, DE TÚLMUTAT A JELEN ÁLLAPOTON CSALÁDOS MISE ALAPVETÉS HELYZETKÉP Rövid történet MILYEN KÉPET KAPTUNK A CSALÁDOS MISÉRŐL A KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN? Általános megállapítások A családos mise egyes részeinek megítélése Kisgyermekek részvétele a misén Gitáros énekek a misén Családosok olvasnak fel gyermekekkel, írják a lelkiismeretvizsgálatot, a könyörgést és a hálaadást Igekártyák osztása a mise végén Vélemények az áldozás rendjéről Arra vonatkozó javaslatok, hogy a családos miséket az egyházközség minden tagja magáénak érezhesse Részvétel a családos szentmiséken való szolgálatban POZITÍV, NEGATÍV FELISMERÉSEK Pozitívumok Megoldandó feladatok JAVASLATOK ZÁRSZÓ A CSALÁDRÓL SZÓLÓ FEJEZETHEZ JAVASLAT 76 AZ ÖKUMENÉ BEVEZETÉS AZ ÖKUMENÉ TÖRÖKBÁLINTI HELYZETE A FELEKEZETI MEGOSZLÁS KIALAKULÁSA ÉS HELYZETE A FELEKEZETEK EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYA EGYÉB KÖZÖS PROGRAMOK AZ ÖKUMENIKUS MUNKACSOPORT KÉRDŐÍVÉNEK KIÉRTÉKELÉSE Az kérdésre adott válaszok kiértékelése 80 6

7 A kérdésre adott válaszok kiértékelése Egyéb értékelés JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS 86 A KARITÁSZ ALAPVETÉS A KARITÁSZ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPELVEI A KARITÁSZ SZEREPE A karitász szerepe a település életében: A karitász szerepe az egyházközség életében A KARITÁSZ-TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI A KATOLIKUS KARITÁSZ TÖRÖKBÁLINTI SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA Tevékenységi kör bemutatása A karitász költségvetése HELYZETÉRTÉKELÉS A BEÉRKEZETT KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE Találkozott-e már a helyi karitász munkájával? Helyzetértékelés Javaslat A rászorulók ismertsége Helyzetértékelés Javaslat Részvétel a Karitász munkájában Helyzetértékelés Javaslatok Kik és milyen segítségre szorulnak? Helyzetértékelés Javaslatok Miben tudnák a hívek segíteni a Karitász munkáját? Helyzetértékelés Javaslatok ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS KONKRÉT MUNKAPROGRAMUNK, TERVEINK 102 A MÉDIA SZEREPE 106 7

8 19 ALAPVETÉS HELYZETELEMZÉS Az egyházközség belső kommunikációja Az egyházközség külső kommunikációja Az internetes kommunikációról ÖSSZEFOGLALÁS A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSBŐL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK Javaslatok a belső kommunikáció javítására Javaslatok a külső kommunikáció javítására Pénzügy 118 AZ ANYAGI JAVAK ALAPVETÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyházközség gazdálkodásáról általánosságban Az egyházközség tagjainak véleménye a gazdálkodásról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG FENNTARTÁSA HELYZETELEMZÉS Az egyház tagjainak részvétele a fenntartásban A hívek véleménye az egyházközség fenntartásáról JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG VAGYONI HELYZETE HELYZETELEMZÉS Ingatlanvagyon Jelentősebb értékű ingóságok Közterületi szobrok és keresztek Liturgikus eszközök, kegytárgyak, hangszerek Berendezési tárgyak, eszközök Biztosítottság JAVASLATOK AZ EGYHÁZI ADÓ (EGYHÁZFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS) HELYZETELEMZÉS A beszedett hozzájárulás Az egyházközség tagjainak véleménye az egyházi hozzájárulásról 134 8

9 24.2 JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG EGYÉB BEVÉTELEI HELYZETELEMZÉS Támogatások Adományok Központi források Perselypénz Mozgó és állóperselyek Célgyűjtések JAVASLATOK AZ EGYHÁZKÖZSÉG KIADÁSAI HELYZETELEMZÉS Működési kiadások Személyi kiadások Dologi kiadások Beruházások, felújítások A hívek véleménye a beruházásokról A költségek elszámolásának rendje, könyvelés JAVASLATOK A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE HELYZETELEMZÉS JAVASLATOK ÚJ FORRÁSOK FELKUTATÁSA HELYZETELEMZÉS Egyházközség és gazdasági vállalkozás A hívek véleménye JAVASLATOK 149 FÜGGELÉK INGATLANVAGYON TEMPLOM ÉS KÁPOLNÁK TEMETŐ KÁLVÁRIA PLÉBÁNIA EGYEBEK A KÖLTSÉGVETÉS AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BEVÉTELEK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) KIADÁSOK ÉS KÖZÖTT (EZER FT) 158 9

10 31 A KARITÁSZ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEGEI ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A bevételek alakulása A kiadások A évre tervezett tevékenységek várható költségei AZ EGYHÁZKÖZSÉG KORÖSSZETÉTELE A ZSINATI MUNKACSOPORTOK NÉVSORA A MUNKACSOPORTOK KÉRDŐÍVEI

11 1 Előszó Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, milyen fontosak életünkben a találkozások. Számomra is nagy ajándék volt, amikor paptestvéreimmel Hagyó József atyával és Blanckenstein György szentendrei plébános atyával tölthettem el egy napot a Pilisben, hogy beszélgessünk életünkről,egyházközségeink életéről, a ránkbízottakról. Természetes ilyenkor a kérdés: Hogy vagy? Mik az örömeid, sikereid, gondjaid? Kérdésemre plébános társam beszámolt a szentendrei egyházközség zsinatáról, és elmondta, hogy papi életének eddigi legkiemelkedőbb élményét jelentette. Részletesen beszélt a zsinat előkészítéséről, arról, hogy hét munkacsoportot hoztak létre az egyházközségben levő feladatok teljesítésére, és átadott egy dokumentumot, amelyet ezek a munkacsoportok állítottak öszsze, és amelyben megfogalmazták tennivalóikat, elhatározásaikat. Nagyon jó volt hallgatni mindazt, amit elmondott. Közben arra gondoltam, hogy nálunk Törökbálinton is meg lehetne valósítani egy hasonló zsinatot, hiszen egyházközségünkben is sok közösség működik, ha nem is olyan szervezett és összehangolt módon, mint Szentendrén. A mi zsinatunknak egyik legfontosabb eredménye éppen az lehetne, hogy tudatosabban, egymással jobban együttműködve valósítsuk meg azt, amit Jézus Krisztus ránk bízott. Hazatérve elmondtam a különféle plébániai közösségekben mindazt, amit hallottam. Megkérdeztem testvéreimet, mi a véleményük egy esetleges törökbálinti egyházközségi zsinatról. Jó és hasznos kezdeményezésnek tartották. Elhatároztuk, hogy egyházközségünk életének megújítása érdekében követjük szentendrei testvéreink példáját június 11-én, Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisén nyitottuk meg zsinatunkat. Ekkor kapták meg a munkacsoportok vezetői megbízásukat. Az eltelt egy év során nagyon 11

12 sok munkával, fáradozással, a híveknek adott kérdőívek válaszai alapján állították össze testvéreim javaslataikat. A munkacsoportok képviselői Székesfehérváron a Szent Gellért Tanulmányi Házban június ig tartó tulajdonképpeni zsinaton fogalmazták meg végleges formában elhatározásaikat. Hálásan köszönöm nekik és mindazoknak az áldozatát, akik részt vettek zsinatunk munkájában. Amikor szeretettel nyújtom át egyházközségünk tagjainak, de minden érdeklődőnek e dokumentumot, remélem, hogy az abban megfogalmazott elhatározásokat megvalósítjuk Isten dicsőségére és nagyon sokak üdvösségére. Bohn István plébános 12

13 2 Bevezető Jézus Krisztus teljes isteni hatalma birtokában a mennybemenetele előtt arra szólította fel apostolait, hogy: menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet 1. és menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek 2. Ez a felszólító hagyaték azt jelenti, hogy a hit kinyilatkoztatott igazságát meggyőző módon kell a világ számára közvetítenünk. Az Egyház természeténél fogva misszionárius 3. Világunk, amelynek az Örömhírt közvetítenünk szükséges, eltávolodóban van a krisztusi tanításból következő állapottól. Küldetésünknek itt és most is eleget kell tennünk, Törökbálinton, 2007-ben. Az emberi élet természeténél fogva közösségi élet. Közösségi életünk a társadalomban valósul meg, olyan társadalomban, amely sajátos halmaza és viszonyrendszere a közéletnek, politikai és igazgatási intézményeknek, ezek közérdekű tevékenységének. A társadalom formálásának közönséges, profán közegében a közéletben kell megvalósítanunk küldetésünket: az evangelizációt. Nincs hatalom, csak Istentől, ami van, azt Isten rendelte 4 írja Szent Pál. A társadalmi igazságosság legteljesebb megvalósulására helyi társadalmunkban kell törekednünk. Minden kereszténynek kötelessége és felelőssége a társadalmi igazságosság és közjó alakítását meghatározó közéletben való részvétel. Nekünk keresztényeknek lámpásként 5 és kovászként 6 kell jelen lennünk a társadalomban. Lámpásként, igazodási pontként 1 Mt 28,19 2 Mk 16,15 3 A II. Vatikáni Zsinat Ad Gentes kezdetű dekrétuma 4 Róm 13,1 5 Mt 5,15 6 Mt 13,33 13

14 irányt mutatva az Evangéliumtól eltávolodó világnak. Kovászként átjárva a társadalom szövetét, részt vállalva a konfliktusaiban. Egyházként nem nyilvánulhatunk meg erőből, nem beszélhetünk a többség nevében. De beszélnünk kell a társadalom számottevő kisebbségének helyzetéből kiindulva, védve jogainkat és a keresztény erkölcsöt. Az egyháznak joga és kötelessége, hogy erkölcsi szempontból ítéletet mondjon a politikai rendre vonatkozó dolgokról is, amennyiben így követelik meg az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége. mondja ki a II. Vatikáni Zsinatnak a mai világban élő egyházról szóló lelkipásztori konstitúció 7. Az emberek nagy része nem tudja, hogy az egyház nem a saját, hanem mindenki érdekeit akarja védeni, miként azt sem, hogy a pápáknak voltak szociális enciklikái, az egyháznak van szociális tanítása. Fontos tehát, hogy folyamatosan közvetítsük egyházunk állásfoglalásait a keresztény értékek mellett. Az elmúlt évtizedek diktatúrája megfosztotta az egyházat az intézményrendszerétől. Az államszocializmus négy évtized alatt lebontotta az egyház struktúráit, kikezdte belső egységét, legyöngítette erejét. A papság létszámának drámai csökkenése, átlagéletkorának folyamatos növekedése súlyos gondokat okoz. Ugyanakkor a szekularizáció világméretű előretörése az egyházat a társadalom peremére igyekszik szorítani. Az elkötelezett hívők száma megcsappant, a mai társadalom aktív szegmensének jelentős része nem szocializálódhatott egyházias kultúrában. Rengeteg a rossz beidegződés, az előítélet még a magukat vallásgyakorló keresztényeknek tartók között is. A rendszeresen templomba járó hívek számára is az egyház csupán szolgáltató intézmény, és nem a hívek közössége, amely az élet fordulóin ünnepélyesen megrendezi az öröm vagy éppen a gyász pillanatait. Sokan nem szűntek meg a kommunizmus bukása után sem félni, és valós társadalmi viszonyaink, a nemzet és az ország politikai megosztottsága semmi esetre sem igyekszik félelmeinket eloszlatni. 7 A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban 14

15 Egyre nehezebben tudjuk az egyszerű embereket megszólítani. A korábbi népegyház összeomlott. A felmérések azt mutatják, hogy a templomba járó réteg részben az értelmiségi, részben pedig a még hagyományos népi vallásosság maradványaiból tevődik ki. Törökbálint lakónépessége folyamatosan növekszik hez képest a lakosság száma majdnem megkétszereződött. A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint a állandó lakosból 6075-en vallották magukat katolikusnak. A település lélekszáma évente mintegy fővel növekszik. Újabb és újabb területek épülnek be, és ezzel együtt jár a számottevő betelepülés. Az aratnivaló tehát sok, egyre növekszik a munka! Egyházközségünk nem kis feladatra vállalkozott a zsinat meghirdetésével. Csak az őszinte önvizsgálat teremtheti meg gyengeségeink és erőink feltérképezését. Csak a magunkkal szembenézés teszi lehetővé feladataink megfogalmazását, adhat esélyt arra, hogy a jövőnkbe tekintsünk. A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség elvégezte ezt az önértékelést.. Következtetéseiből igyekezett céljait megfogalmazni, javaslatokat tenni arra, hogy e célokat milyen úton kívánja elérni. 15

16 Az örömhír hirdetése 3 Az evangelizáció Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. 8 Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 9 Megkapjátok majd a Szentlélek erejét, és tanúim lesztek egészen a föld határáig. 10 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 11 Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket! Az evangelizáció forrásáról Jézus missziós parancsa több teendőt is magába foglal: hirdessétek, tegyétek tanítvánnyá és tanítsatok, legyetek tanúim, kereszteljetek, cselekedjétek az én emlékezetemre, szeressétek egymást. Ezek mind egymásra épülő és összefüggő utak és eszközök az evangélium továbbadására, vagyis az evangelizációra. Az evangelizáció a krisztusi életre hív meg. Legfontosabb eszköze a Krisztussal egyesülő egyéni és közösségi élet tanúságtétele, melyet a szó, az igehirdetés követ. 8 Mt 28, Mk 16, ApCsel 1,8. 11 Lk 22, Jn 15,12. 16

17 Az evangelizáció küldetésének munkása, hordozója az egész Egyház, vagyis minden keresztény. Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon 13, azaz, hogy a jó hírt az emberiség minden részéhez elvigye, és befolyásával belülről alakítsa át, újítsa meg az emberiséget. 14 Minden kereszténynek kitüntető feladat közreműködni abban, hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az üdvösség isteni üzenetét. 15 Az evangelizáció olyan folyamat, melynek révén az Egyház, a Szentlélektől indítva hirdeti és terjeszti az evangéliumot az egész világon: a szeretettől indítva áthatja és átformálja a földi élet rendjét azáltal, hogy fölveszi magába és megújítja a kultúrákat; tanúságot tesz a népek között a keresztényeket jellemző új lét- és életmódról; az első hirdetés által kifejezetten hirdeti az evangéliumot és megtérésre hív; a katekézis és a beavató szentségek által bevezet a hitbe és keresztény életbe: a Jézus Krisztushoz megtérőket betestesítve, a követés útjára újra rálépőket visszavezetve a keresztény közösségbe; állandóan táplálja a kommunió (a közösség) ajándékát a hit állandó nevelésével (szentbeszédekkel és az igehirdetés egyéb formáival), a szentségekkel és a szeretet gyakorlásával; állandóan serkenti a missziót, amennyiben Krisztus minden tanítványát küldi, hogy hirdessék az evangéliumot szóval és tettel az egész világon. 16 Az evangelizáció lényeges eleme az Ige szolgálata. 13 Evangelii Nuntiandi Evangelii Nuntuandi Apostolicam Actuositatem A Katekézis Általános Direktóriuma

18 Nincs igazából evangelizáció, ha nem hirdetik Isten Fiának, a Názáreti Jézusnak misztériumát, országát, ígéreteit és életét, tanítását és nevét. 17 Azoknak pedig, akik már Jézus követői, növekedésükhöz szintén szükségük van arra, hogy folyamatosan táplálják őket Isten Igéjével. Az evangelizációban az Ige szolgálata emberi szavakat használ, hogy az Egyházon keresztül adja tovább a kinyilatkoztatást. Ezeket az emberi szavakat pedig a Szentlélek fölhasználja, hogy folytassa a dialógust az emberiséggel 18 Az Isten Igéje szolgálatának fő feladatai: Összegyűjtés és meghívás a hitre. A nem hívőknek szól és az első hirdetés által valósul meg. A beavatás. Akik úgy döntöttek, hogy követni akarják Jézust, azokat beavatják a hit, a liturgia és Isten népe életébe. Folyamatos nevelés a hitben. A már beavatott keresztényeknek szól, akiknek folyamatosan szükségük van hitük táplálására. Liturgikus feladat. Kiemelkedő módon a szentbeszédekben fejeződik ki, egyéb formái pedig: a liturgia közben adott magyarázatok és buzdítások, a szentségek előkészületei, a szentségek ünneplése. Teológiai feladat. Ez a hit igazságainak rendszeres feldolgozása és tudományos kutatása. 19 Az evangelizáció szolgálatának fontos iránymutató gondolata és felismerése: A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek Evangelii Nuntiandi A Katekézis Általános Direktóriuma A Katekézis Általános Direktóriuma Magyar Kateketikai Direktórium

19 3.2 Helyzetelemzés A 3.2.1, a 3.2.2, a 4.2.1, a 4.2.2, az és az pontok megállapításai a kiosztott kérdőívekre 21 adott válaszokon és a munkacsoport tapasztalatain alapulnak A helyi evangelizáció eredményei, sikerei, erősségei, lehetőségei Egyházközségünk az érdeklődőknek azt mutatja, hogy itt élő közösség van. Az egyházközség tagjai tudatában vannak az evangelizáció fontosságának és az evangélium hirdetése egyetemes kötelezettségének, hiszen a kérdőívet kitöltők 68 %-a azt vallotta, hogy minden kereszténynek hirdetnie kell az evangéliumot. Egyházközségünk néhány tagja kifelé, a nem hívők felé forduló evangelizációt is folytat (pl. a Karitász, a Kolping Család, a Baba-mama Klub, a Kápolna búcsún és nyitott evangelizációs alkalmakon szolgáló testvérek, a gyerekekkel foglalkozó kiscsoportvezetők). Sok közösség és lelkiség kapott helyett egyházközségünkben, ami mutatja, hogy a plébánia nyitott az új kezdeményezésekre és az együttműködésre. Egyházközségünk templomba járó tagjainak kb. 53 %-a év közötti korú. Ez olyan lehetőség, amire építeni lehet, hiszen képességeik, lehetőségeik, felelősségtudatuk alapján sokan meghívhatóak, aktivizálhatóak egyházközségi feladatok végzésére. A különböző lelki programjainkra más egyházközségekből is sokan érkeznek. Ez a vonzerő önmagában is evangelizációs lehetőség. A tagok jól érzik magukat az egyházközségben. (A kérdőív erre vonatkozó kérdésére a válaszadók 82%-a írta 21 Lásd a Függelék végén 19

20 ezt.) Ebben jelentős szerepe van a közösségeknek és a plébános személyének. Az egyházközség tagjai fontosnak tartják a lelki életet, amit mutat sokak buzgalma a különböző lelki programokon, és erről tanúskodtak a kérdőívekre adott mély és szép válaszok is. Egyházközségünk tagjainak Istennel való találkozását évek óta segítik az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó lelki programok (pl. lelki napok, lelkigyakorlatok, nagycsütörtöki virrasztás, pünkösdi kilenced, Szentlélekszeminárium, az ünnepekre felkészítő lelki olvasmányok stb.). Tudatosodott a közösségi élet fontossága, amit az is jelez, hogy a templomba járók 1/3-a jár rendszeresen közösségbe, ugyancsak 1/3-a pedig nyitott erre (hiszen a kérdőív erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy járna közösségbe). Az egyházközséghez segítségért fordulók (temetés, esketés, szentségek) közül sokan nyitottak és készségesek a keresztény hit, a keresztény közösség megismerésére, ami szintén nagy evangelizációs lehetőség. Rendszeres, jó kapcsolat van a református gyülekezettel A helyi evangelizáció nehézségei, hiányosságai A kifelé forduló evangelizáció egy szűk kör törekvése, nem szervezett, nem elég hatékony, nem az egyházközség előtt zajlik. (A kifelé forduló evangelizáció hiányait bizonyítja pl., hogy településünkön a magát katolikusnak valló közül kb fő jár templomba.) Az egyházközség tagjai közül kevesen érzik magukra vonatkozónak az evangelizációs felelősséget. (A kérdőívek kitöltőinek 68 %-a, 225 fő vallotta, hogy minden kereszténynek kötelessége az evangélium hirdetésének 20

21 szolgálata, de feladatot benne csak összesen 24 %-uk, 79 fő vállalna.) Kevés nyitott program van, melyekre az érdeklődőket el lehetne hívni. Az érdeklődőknek, a keresztény hit és közösség megismerésére nyitottaknak nincs, illetve kevés befogadó csoport (ahol nemcsak tanul a hitről, hanem a közösségi életet is megtapasztalhatja) áll rendelkezésére. Kialakításuk legnagyobb akadálya a közösségvezetők hiánya. Az egyházközség tagjainak kisebb hányada a férfi (41 %), és a fizikai munkát végző. E két csoport megszólítása nagyobb energiát, törekvést igényelne. Hiányzik a különböző csoportok, közösségek munkájának összehangolása. Nem megfelelő a különböző közösségek, programok meghirdetése (pl. az egyházközség tagjainak kb. 1/3-a nyitott arra, hogy közösségbe járjon, de mégsem teszi, aminek oka lehet a kevés információ és a meghívás hiányosságai.) Egyházközségünk templomba nem járó és járó tagjai egy részénél is a Krisztushoz való személyes elköteleződés hiányos. Ez a belső evangelizáció fontosságára hívja fel a figyelmet. 3.3 Javaslatok 1) A plébánost és a hitoktatót tehermentesíteni kell a közvetlenül nem szolgálatukhoz és feladatukhoz tartozó munkák alól. 2) Az evangelizációs munkacsoportnak konkrét tervet kell készítenie a feladatok, ötletek megvalósítására és azok menetére. 3) Az egyházközség tagjaiban segíteni kell az evangelizációs lelkület kialakítását, megerősödését. A prédikációkkal 21

22 és lelki programokkal tudatosítani kell az evangelizáció fontosságát, módjait és lehetőségeit a hétköznapi életben. 4) Az egyik legfontosabb szükséges lépés a munkatársak, segítők meghívása, felkészítése és kinevelése: a. Segíteni kell az egyházközség tagjait a Krisztussal való kapcsolatuk megújítására, megerősítésére. Ennek érdekében a plébánost tehermentesíteni kell, hogy több ideje, energiája jusson lelkivezetésre, a személyes kapcsolattartásra. b. Segíteni kell az egyházközség tagjait, hogy jobban megismerjék hitünket és így bátrabban kapcsolódjanak be az evangelizációt segítő feladatokba (pl. rendszeres előadások, a Szentírással foglalkozó újabb csoportok kialakítása). c. Az evangelizációra konkrétan felkészítő, segítő képzésekre el kell segíteni, meg kell hívni a testvéreket (pl. teológia, országos vezetőképző, Fülöp- és Andráskurzus stb.) d. Az egyházközség tagjai közül az arra alkalmasakat és elkötelezetteket meg kell hívni, hogy megfelelő felkészülés, tanulás után közösséget vezessenek, és már most is vegyenek részt segítőként valamelyik közösség életében. e. Középutat találva a kényszerhelyzet és a lehetőség között: a már működő közösségeknél fokozatosan át lehetne adni a közösség vezetését a csoport egy tagjának (így a plébánosnak illetve a közösség vezetőjének van lehetősége újabb csoport kialakítására). f. Az egyházközség már most alkalmas és felkészült tagjait fel kell kérni a közösségvezetésre. 5) El kell indítani a felnőtt katekumenátust. Tájékoztatást, előadásokat kell szervezni az egyházközség tagjainak, hogy megismerhessék azt. Befogadó csoportot kell kialakítani. 22

23 6) A különböző közösségek vezetőinek legyen rendszeres találkozója, melyen kapjon helyet a közös ima, az egyeztetés és a tapasztalatok megosztása. 7) Előadássorozatot kell indítani (ha lehet a Művelődési Ház bevonásával, hisz a semleges, nyitott terület bátorságot adhat az érdeklődőknek) hitünkről, a hitünket is érintő konkrét kérdésekről, felvetésekről (pl. az utóbbi időben a média által felvetett kérdésekről az evangéliumok hitelessége, régészeti bizonyítékok stb.) 8) A település lakói előtt meg kell jelennie egyházközségünknek, hogy még inkább láthatóvá váljunk, tanúságot tegyünk életünkről, részt vegyünk a község életében, hiszen a nem hívőknek/vallásosoknak adott kérdőívek azt tanúsítják, hogy a gyermekekkel és az ifjúsággal való foglalkozáson és a Karitász ruhaosztásán kívül nem nagyon tudnak rólunk. (Pl. nagy ünnepeink előtt különböző programok szervezése a plébánián, Adventi /Húsvéti Udvar, a majálison és a búcsú napján egy sátorral jelen lenni, a körmenetekkel jöjjünk le a hegyről, a kápolna búcsújára vonuljunk ki közösen, misztériumjáték előadása.) 9) Szükség van olyan nyitott, szabad programokra, amelyekre el lehet hívni a még nem hívő vagy közömbös ismerősöket és keresőket, hogy őket szeretetünkkel és szavainkkal is megszólíthassuk (pl. kirándulások, filmvetítések, koncertek, e két utóbbiban kell keresni az együttműködést a Művelődési Házzal). 10) Szükséges a jobb kommunikáció a különböző közösségek és csoportok között, hogy tudjunk egymásról, egyeztethessünk, egymást segíthessük. (pl. hirdetőtáblák, honlap, közösségvezetők találkozója stb.) 11) A szavakat meg kell előzniük és kísérniük kell a tetteknek, ezért segíteni kell a Karitász munkáját és annak még jobb működését: az egyházközség minél több tagjának bevonásával és a testi-lelki szükséget szenvedők felkutatásával. 23

24 12) Az evangelizáció munkáját támogatnia kell az egyházközségnek anyagilag is (pl. előadók díjazása, plakátok, nyomdai költségek, képzések támogatása stb.) 4 Katekézis, hitoktatás 4.1 Alapvetés a katekézisről, hitoktatásról A katekézis egyike az egész evangelizáció lényeges elemeinek. Az embert egész életében elkíséri, amely a tanítás és a nevelés által bevezeti a keresztény életbe, és támogatja őt a hit elmélyítésében. 22 A katekézis ami különbözik a hitoktatástól, mely középpontjában inkább csak az ismeret átadása áll, célja, hogy a Szentlélek kegyelme által az embert elvezesse Jézus Krisztus személyéhez, aki által a régiből új emberré válik, beavassa az Ő életébe, hogy egészen bensőséges kapcsolatba kerüljön az Úrral, közösségbe lépjen Jézus Krisztussal és általa az Atyával, úgy éljen, gondolkodjon, úgy ítéljen, döntsön és cselekedjen, mint Jézus Krisztus. 23 Az evangelizáció folyamatában kétféle módon, két időben van különösen fontos szerepe a katekézisnek. A beavató katekézis az első meghirdetést ami a még nem hívők és a tényleges vallási közömbösségben élőknek szól, nekik hirdeti az evangéliumot és megtérésre hívja őket követi, és elősegíti, érleli a kezdeti megtérést azáltal, hogy hitre neveli a megtértet, és a keresztény közösség élő tagjává teszi. Megalapozza a keresztény életet Jézus követőiben. A megtérés állandó folyamata és a hit állandó nevelése azonban felülmúlja ezt az alapvető katekézist, és azért állandó katekézisre van szüksége, az egyénnek és a keresztény közösségnek egyaránt. 22 Magyar Kateketikai Direktórium Magyar Kateketikai Direktórium

25 Minden életkornak megvan a maga sajátos jelentősége és feladata az emberi és hitbeli érettség elérése szempontjából, ezért a katekézisnek minden életkorban az egyén hitben való fejlettségének megfelelő, sajátos formában kell hozzáférhetővé tenni az egész kinyilatkoztatott üzenetet. A keresztény üzenet elsődleges címzettjei a felnőttek, mert ők jobban fel tudják fogni a hit gazdagságát, ami a korábbi oktatásuk során szükségképpen rejtve maradt, illetve nem tárulkozott fel teljesen. 24 A felnőttek katekézise a katekézis csúcspontja. A felnőtt katekézist vesszük alapul, és annak fényénél rendezzük el a többi életkor katekézisét Helyzetelemzés Az egyházközségi hitoktatás, kateketikai munka eredményei, sikerei Minden korosztálynak van lehetősége hitoktatásban részt venni. (Óvódásoktól a nyugdíjas korosztályig: 9 felnőtt csoport, 3 lelkiségi közösség, 5 ifjúsági csoport, 21 iskolai csoport, 2 plébániai csoport az általános iskolás korúaknak, 5 óvodás csoport.) Sok lelki és egyéb program van a különböző korosztályoknak. Hitoktatásban a település kb. 450 gyermeke vesz részt. Jó kapcsolat van a helyi iskolákkal és óvodákkal. Az általános iskolásokkal való foglalkozást kiteljesítik az ezzel a korcsoporttal foglalkozó kiscsoportok, kisközösségek. A szülők rendszeres szülői értekezleteken, találkozókon vehetnek részt. 24 Magyar kateketikai Direktórium A Katekézis Általános Direktóriuma

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

2009. március VI. évf. 1. szám

2009. március VI. évf. 1. szám TARTALOM A VÁL SÁG KORÁ- 2 A 2008. év értékelése 2 Elkezdődött a hetényit templom tervezése GYÜLEKEZETI SZÍNJÁTSZÓ KÖR ~ Az élet játéka Timóteus csoport 8 Ökumenikus imahét 12 Gyülekezeti szilveszter 12

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány

i fj ú s á g i a l a p í t v á n y k at o l i k u s s z e g e d Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány k at o l i k u s i fj ú s á g i s z e g e d a l a p í t v á n y Ünnepi kiadvány 15 éves a Katolikus Ifjúsági Alapítvány Tartalom A tizenötös kilométerkőnél 1 A tizenötös kilométerkőnél...1 Köszöntő...

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ I. Bevezető I. 1. Köszöntő Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ Sok év telt el amióta e szavak elhangzottak. Felszólítás KüldésHivatás. Örök érvényű

Részletesebben

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.) Lelkipásztori körlevél a Hit évének hivatalos megnyitásának

Részletesebben