KARÁCSONY a család éve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve."

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban vizsgáljuk meg először a szentírási alapokat. Mit üzen nekünk Isten ezzel kapcsolatban? A házasság és teremtés összefüggésére világítanak rá az ószövetség legrégibb szövegei, melyek az ember teremtését beszélik el. Az ember teremtésének egyik leírása a legrégibb szentírási forrásban található. Miután az ember egyedül volt és az állatok között nem talál magához hasonló segítőtársat, Isten álmot bocsátott rá és megalkotta oldalcsontjából az asszonyt. (Ter. 2,4 2,7 és 2,18 24) Ez a szöveg, nagyon mély és jelentőségteljes tanítást ad az ember kétneműségéről. Csupán az asszony valódi segítség a férfinak, ő szabadítja meg magányától. Ez most már igazán csont az én csontomból és hús az én húsomból mondja a férfi. A szöveg az egyenrangúságot hangsúlyozza és a segítséget, a kiegészítő társat, ellentétben az akkori gyakorlattal, ami a nő teljes alárendeltségét mutatja, sőt, mint a férfi tulajdonát kezeli. Jézus korában azon vitatkoztak a különböző írástudói iskolák, hogy mikor küldhető el asszony. Jézus elveti ezt a gyakorlatot, mely csak a keményszívűségük miatt volt megengedve, mert mint mondja: Kezdetben nem így volt. (Mt 19,8) Számára, a feltétlen hűség a teremtés rendjéhez tartozik, és ez alapvetően tiltja, hogy elküldjük a partnerünket. Amit Isten egybekötött, ember fel nem bonthatja (Mt 19,6; Mk 10,9) Jézus szavai nemcsak a házasság, hanem a nők védelmében hangzanak el, akit a férje szinte bármikor elküldhetett! A házasság történelmi fejlődése: A középkorig nem esett említés arról, hogy a házasság szentség lenne. Fontosnak tartották megvédeni a méltóságát, jogilag körülbástyázták, de csak a XI. században, amikor kialakul a szentségtan, és megjelenik a szentségfogalom, számítják a szentségek közé. A reformátorok elvitatták a házasság szentségi voltát, mindazonáltal nagyon nagyra értékelték a házasságot. A XIX. századtól előtérbe került a házasság személyesebb szemlélete, a fajfenntartás és gazdasági előnyök dologi szempontjával szemben. Sokan szembefordulnak azzal az elvvel, hogy a fajfenntartás az elsődleges cél és kezdik hangsúlyozni a szeretetkapcsolatot. A II. Vatikáni zsinaton is teret nyer ez az elgondolás. feleségül veszlek. feleségül megyek hozzád így végződik a házasságteremtő szó az ígéret ünnepélyes kimondásakor. Ezzel fogalmazódik meg a keresztény szeretetfogalom két eleme: az elfogadás és a közösség. A szerető személy javát akarja annak, akit szeret. Ebből következik, hogy a házasság az egész embert átfogó, testben, lélekben létrejövő találkozás. Az a kérdés, ahogy Feri atya mondaná: ott vannak-e ezek a párok, az igen -jük mögött? Ha igen, akkor van esély a tartós szeretetkapcsolatra. Kékesi János hitoktató 1

2 A képviselőtestület választott tisztségviselőinek bemutatása FEHÉR ÁKOS, a képviselőtestület elnök-helyettese, számvizsgáló 1991-ben költöztünk Óbudára, azóta járunk a Kövibe. Gyermekeim itt nőttek fel, itt találtak közösségre, feleségemmel mindketten fontosnak tartjuk a közösséget, így maradtunk itt annak ellenére, hogy 2000-ben Pomázra költöztünk. Mihály atya és Radi néni kérésére kezdtem apróbb munkákkal részt venni a közösség életében. Később a Kövi napok és nyári táborok szervezésébe, lebonyolításában segédkeztünk feleségemmel együtt. Feri atya támogatásával és Aba Csaba baráti kérésére néhány éven keresztül együtt táboroztam a gyerek közösségekkel. Az elmúlt ciklusban választottak a képviselőtestület tagjává. Az első ciklusban elsősorban a felnőtt rendezvények, táborok szervezésével foglalkoztam. Az előttünk álló években szeretnék a felnőtt közösségek, a családok pasztorálás területén tevékenykedni, illetve a "kereső" felnőttekkel kapcsolatos sajátos missziós munkában segédkezni. RÉDLY DÉNES, számvizsgáló, kiadványok A Kövibe 1987 óta járok, amikor is egy nyári külföldi ifjúsági zarándoklathoz Mihály atya a szüleimtől az autóval együtt kölcsönkért. Megfogott a jó társaság, és végül itt ragadtam. A feladatok pedig jöttek maguktól (ill. Mihály atyától): évekig voltam senior, majd a nyári ifjúsági táborok vezetője. Közben 1990-ben megválasztottak képviselőtestületi tagnak, és azóta egy ciklust kivéve folyamatosan tagja vagyok a testületnek. A jelenlegi feladataim: számvizsgálóként Fehér Ákossal rendszeresen ellenőrizzük az egyházközség pénztárkönyvének vezetését; szerkesztem a hetente megjelenő Kövi Hírek -et, valamint igyekszem rendszeresen frissíteni és karbantartani az egyházközség honlapját. Hobbim a fotózás (pár képemet beválogatták a 2009-es "Fotóvilág évkönyv"-be) és a zenélés: a 2010-es Kövi Nap-ot záró koncerten a RÉT zenekar tagjaként igyekeztem hozzájárulni a jó hangulathoz. SÁNDOR BENCE LŐRINC, a képviselőtestület jegyzője, a Liturgikus Bizottság vezetője Jelenleg volt iskolámban, Szentendrén a Ferences Gimnáziumban vagyok némettanár. Sok örömem van benne, nagyon jó dolog tanárnak lenni. Korábban kántorként igyekeztem a musica sacra szellemét legjobb tudásom szerint szolgálni a Köviben. Abban az időben, 2003-ban, alapított kórusunkból, az Insula Cantui-ból, a lányok többnyire édesanyák lettek, így jelenleg a lelkes fiúkkal igyekszünk scholaként az esti 6-os miséket és nagyobb ünnepeken a 11-es szentmisét zenei szolgálatunkkal szebbé tenni. Ferencesnek készültem, de az Úr úgy látta jónak, hogy inkább visszatérjek. Jó újra itthon lenni, örülök, hogy köztetek lehetek! Régi Kövis élményeim között a misztériumjátékok és a táborok szerepelnek. Jó, hogy akik együtt nőttünk fel, még ma is szép számban ide járunk! Szabadidőmben a Partfutókat vezetem, a Kövi egyik regnumi közösségét. Hétfő esténként vesperást éneklünk az esztergomi rítus (a fennmaradt forrásokban legjobban reprezentált magyar hagyomány) szerint. Emellett egy hónapja egy fúvószenekart alapítottunk a gimnáziumban, melynek én vagyok a vezetője. A képviselőtestületben a Liturgikus Bizottság vezetése a feladatom, és én vagyok a testület jegyzője is. Megtalálhattok az esti 6-os miséken. Szeretettel várunk még lelkes fiatalokat a scholánkba, nem titkolt szándékkal, hogy egyszer talán ismét vegyeskarrá alakulunk. (Jelentkezni nálam, vagy a címen tudtok!) SÁNDOR GÁBOR, gazdasági felügyelő 1989 elején költöztünk a Kövi körzetébe, így adott volt, hogy ettől kezdve a Kövibe járjunk. Ezt megelőzőleg többfelé laktunk a városban és a helyi egyházközségek életébe ott is bekapcsolódtunk. A Kövi és Óbuda azonban más volt, ide szívesen jöttünk, és azóta sem bántuk meg. Még az egyházközségi zsinat idején (2000-ben) mondta egyszer Ida néni, hogy azért jó a Kövibe járni, mert bár városban vagyunk, mégis könnyű szinte falusias légkört teremtve, kisközik formájában összejárni másokkal. 2

3 A Kövi templom kicsi, de meghitt, szinte barátságos a légköre. Van ebben valami bíztató a betérő számára. Már jó néhány éve jártunk a Kövibe, a gyerekek hittanra, amikor feleségemmel együtt meghívást kaptunk az egyik kisközibe. További hosszú évek után lettem képviselőtestületi tag, majd felkérést kaptam áldoztatói kisegítésre is. Mindezek a kedves kötelékek azóta is a Kövihez fűznek. A jelenlegi képviselőtestületben a Gazdasági Csoport munkájában veszek részt. SZAKÁLY JÓZSEF, pénztáros A Kövibe 1990-től járok. Idekerülésem fő oka Mihály atya, akivel még boldogult ifjúkorunkban ismerkedtünk meg. Az Egyházközséghez való kapcsolódásom zökkenőmentes volt, köszönet érte mindazoknak, akik segítették beilleszkedésemet. Ami itt tart, az az, hogy 20 éve naponta (na jó, hetente) tapasztalom, hogy Kövisnek lenni jó 1995-tól az Egyházközség pénztárosi teendőit látom el, több-kevesebb sikerrel. Munkámban jelentős támogatást kaptam/kapok a mindenkori templomatyáktól (Kádár Ágoston , Slezák János 2000-) és Makláriné Marikától (folyamatosan). Nős vagyok, 3 gyermekünk és 1 unokánk van. Aktív koromban számviteli területen dolgoztam. Hobbim a kerékpározás (volt), szenvedélyem a rejtvényfejtés. Kedvenceim: a Sportszelet, a Ghymes és a 22-es csapdája. A császárnak, ami a császáré SÁNDOR BENCE LŐRINC Jaj, ne viccelj már! Dehogy szoktam egyházi adót fizetni, dobok én eleget minden vasárnap a perselybe! Gyakran hallunk ehhez hasonló mondatokat. Rövid cikkemben most igyekszem tisztázni, mit is jelent az egyházi adó? Miért kell ezt akkor is fizetni, ha minden vasárnap dobok a perselybe? Egyház-finanszírozás kicsit más szemmel. Hazánk egész területe körzetekre van felosztva, amit úgy hívunk: egy plébánia területe. Amikor valaki új helyre költözik, változik az illetékes plébánia, be kell jelentkezni abban az Egyházközségbe, ahova lakóhelyem szerint tartozik. Az egyházi adót aminek javasolt mértéke az éves keresetünk 1%-a, ide kell fizetnünk. Amikor esküvőt, keresztelőt, vagy temetést szeretnénk (azért ezeket emeltem ki, mert ez az a 3 dolog, ami miatt akár idegenként is fel kell keressük azt a plébániát, ahova lakóhelyünk szerint tartozunk) rögtön felteszik a kérdést, hogy az egyházi adót befizettük-e? Ezt ne vegyük szőrszálhasogatásnak. Ez nem amolyan kenőpénz, ami ha el van rendezve, akkor megnyílik az út az egyház szolgáltatásai felé. Az egyháznak nincsenek szolgáltatásai. Szentségei vannak, amiket kiszolgáltat. Magára vállalja az anyakönyvezést, amiért nem kér egy fillért se, mert ezt fizetjük ki az egyházi adóban. A szentendrei plébánián találóan az Egyházközség fenntartására fizetett hozzájárulás -nak hívják. Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy egy közösség életének anyagi természetű igényei is vannak: a hittanterem fűtése, a plébánia épület működtetése, felújítása, esetleg a plébánia fenntartásában működő iskola, óvoda, regnum csoport, énekkar mind-mind az egyházközség költségvetésére támaszkodik. A Plébániának kell fizetnie a papot, kántort, sekrestyést, és a többi alkalmazottat. A liturgiához szükséges felszerelésekről (ostya, bor, virág, tömjén) rendszeresen gondoskodni kell. Ezen kívül mosatni kell a szertartásoknál használatos ruhákat, terítőket. Ez együttvéve nem kis tétel. Fontos tehát, hogy az egyházi adó a plébánián marad, ebből fedezzük kiadásainkat. Egy mondat a perselypénzről Ami rögtön az elején lényeges különbség a fenntartáshoz fizetett hozzájáruláshoz (egyházadó) képest, hogy a perselypénz egy részét tovább kell adni az egyházmegyei alapba. A mi esetünkben az Esztergom-budapesti érsekségen pontos kalkulációk állnak rendelkezésre, hogy egy adott lélekszámú egyházközségtől hány forintnak kell(ene) a közös kasszába beérkeznie. Évente vannak különféle perselygyűjtések: Szent Erzsébet, Péter fillérek, Szentföld javára, stb. Mindig meg van adva, hogy melyik hónap hányadik vasárnapján. Ezt teljes egészében tovább kell küldeni az Egyházmegye felé. (folytatás a 6. oldalon) 3

4 DECEMBER 23. csütörtök 15,30 órakor nyugdíjas karácsony a templomban. 24. péntek 15,30 órakor misztériumjáték a templomban. A Szent Család képek kor érkeznek vissza a templomba. Éjféli mise. 25. szombat URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY. 11 órakor ünnepi szentmise. 26. vasárnap ½ 10 órakor gitáros szentmise, benne betlehemes játék. SZENTCSALÁD VASÁRNAP A 18 órai szentmise keretében adunk hálát az évfordulós házasokért. Utána agapé részükre a plébánián. A lelki adoptáció befejezése a 18 órai szentmisén lesz. 31. péntek Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor, utána egyházközségi beszámoló JANUÁR 1. szombat SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV), ünnepi miserend, parancsolt ünnep. BÉKE VILÁGNAPJA. 11 órakor ünnepi szentmise. 2. vasárnap URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) 17,00 vízszentelési szertartás, vesperás keretében. Lakásszentelések kezdete, megbeszélés alapján. 8. szombat Egyházközségi téli túra. (részletek a Kövi Hírekben) 9. vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. (Évközi időbe lépünk.) ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD 23. vasárnap ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA. FEBRUÁR 2. szerda URUNK BEMUTATÁSÁNAK ÜNNEPE (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) Gyertyaszentelés az esti 6 órai szentmisén. 3. csütörtök Szent Balázs ünnepe. 6. vasárnap A szentmisék után Balázs áldás. A ½ 10-es mise után Uszodai pancsolás a Szérűskert utcai uszodában. 11. péntek BETEGEK VILÁGNAPJA. 13. vasárnap A 11 órai szentmisén Peisz Lajos atya halálának 46. évfordulójára emlékezünk. 15,00 órakor nyugdíjas farsang a plébánián. 20. vasárnap KÖNYÖRGŐ NAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT. MÁRCIUS 5. szombat Gyerek farsang 9-13 óráig a plébánián 4. osztályig. Felnőtt farsang a plébánián az esti szentmise után. 9. szerda HAMVAZÓSZERDA. Szentmise 18 órakor. 11. péntek 17,15-kor keresztút a Képviselőtestület vezetésével. 15. kedd NEMZETI ÜNNEP. 18. péntek 17,15-kor keresztút a Férfiak vezetésével. 20 vasárnap Férfiak találkozója a plébánián 15 órától. 4

5 MÁRCIUS 25. péntek URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY Lelki adoptáció kezdése a 18 órai szentmisén. 17,15-kor keresztút a Gyerekek vezetésével ÁPRILIS 1. péntek 17,15-kor keresztút. 2. szombat. Ifjúsági lelki nap. 3. vasárnap 15 órától nyugdíjasok lelki délutánja a plébánián. 8. péntek 17,15-kor keresztút a Karitász vezetésével A 18 órai szentmisék keretében TRIDUUM. 15. péntek Keresztút a Kiscelli kastélynál 16. szombat Képviselőtestületi lelki nap. 17. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. Jácint atya halálának 27. évfordulójára emlékezünk a 11 órai szentmisén óráig gyóntatás a plébánián. 19. kedd XVI. Benedek pápa megválasztásának VI. évfordulója 21. csütörtök Nagycsütörtök 18 órakor szentmise az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 22. péntek Nagypéntek 17 óra órakor AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 21 órakor Lamentáció 23. szombat Nagyszombat 20,30 órakor HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA 24. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP. Feltámadási körmenet a ½ 10 órai szentmise után. 25. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ. Szentmise 9 órakor lesz, utána tojáskeresés a szigeten. MÁJUS 1. vasárnap ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Anyák napja Túry Lajos atya halálának 21. évfordulójára emlékezünk a 8 órai szentmisén. A ½ 10 órai szentmisére várjuk a tavaly keresztelteket. 8. vasárnap Elsőáldozás a ½ 10 órai szentmisén 21. szombat Élő rózsafüzér 28. szombat Tavaszi (gyalogos) zarándoklat JÚNIUS 2. csütörtök URUNK MENNYBEMENETELE Tanév végi gyóntatás óráig a plébánián. 11. szombat pünkösdi Matutínum 21 órakor. 12. vasárnap PÜNKÖSD TE DEUM 13. hétfő Pünkösd hétfő. KARIZMÁK NAPJA 16. csütörtök Felnőtt közösségek évzáró miséje Elsőáldozó tábor kezdete 19. vasárnap SZENTHÁROMSÁG vasárnapja 30. csütörtök Felnőtt-családos tábor kezdete 5

6 A perselypénz teológiája (folytatás a 3. oldalról) Régen adományt vittek, amit szétosztottak a szegények között. Szent Mónikáról, Szent Ágoston édesanyjáról is feljegyezték, hogy minden misében vitt bort az oltárhoz, azaz adományt, melynek egy részét a szegények között osztották szét, másik részét pedig a liturgiában használták. Tehát ne feledjük, perselypénzünk a szertartáshoz való hozzájárulás és a szegények támogatása. Illik megfizetni akkor is, amikor nyaralunk, és idegen helyen vagyunk! Mi az a stóladíj? Így hívjuk azt az adományt, amit az atya az elvégzett tevékenysége (keresztelés, esküvő, temetés) után kap. Miseadománynak is szokás nevezni, talán ez szebb kifejezés, és jobban kifejezi a tartalmát is. A hívő, aki kéri, hogy az ő szándékára mondjanak misét, ezért némi adományt ad. Jogi oldaláról nézve a dolgot, az Egyházi Törvénykönyv (CIC) úgy rendelkezik, ha ez csekély, akkor is el kell mondani a misét. Az egyházmegyék hatáskörébe tartozik, hogy szabályozza, milyen arányban kell elosztani ezt a pap, a kántor, a sekrestyés és a templom (világítás! + fűtés!) között. Intenció A püspök atya szándékára ad intentionem ordinarii Ez meg mi? Minden Szentmisét egy bizonyos szándékra ajánlunk fel. Élő és elhunyt családtagjainkért, szeretteinkért. Van olyan, hogy például valaki adományoz pl. 100 ezer forintot, és azt kéri, hogy 25 évig minden december 25-én mondjanak egy misét az ő szándékára. Vannak olyan templomok, ahol így sok mise képződik : sokan kopogtatnak be az irodába, azzal a kéréssel, hogy van egy kedves halottam, mondjanak érte 50 misét. Amikor több intenció gyűlik össze, mint ahány mise az adott helyen elmondható, ha kifejezetten nem kérték ennek ellenkezőjét, tovább lehet adni a feladatot egy másik atya számára, akinek esetleg kevesebb szándéka van. Példának okáért a kommunizmus éveiben így segítették Nyugatról az itthoni atyákat, hogy intenciókat küldtek. Régen a különböző jámbor társulatok miseszándékaiból és miseadományából egyes atyák egész életükben eléldegéltek, annyi volt mindössze a feladatuk, hogy bizonyos időközönként a megadott szándékra ajánlják fel a Szentmisét. Ma a Plébánosnak a rábízottakért hetente miséznie kell. Ez évi 52 misét jelent. Ebből 12-szer a püspök atya szándékára ad intentionem ordinarii mutatja be a Plébános a misét. Az egyházi iskolák helyzete most tényleg megoldódik? A kérdés korábbra nyúlik vissza. A 2009-es zárszámadás során kiderült, hogy az ÁSZ szerint az Egyház 4,4 milliárd forinttal kevesebbet kapott, mint amit a Gyurcsány-kormány 2007-ben megszavazott. Ennek az összegnek a kifizetését várja az Egyház, amire kormányzati szándék van, de eddig semmilyen döntés nem született. Az egyházi iskolák finanszírozása terén ez nem jelent változást. Miseszándék (lat. intentio, applicatio) Az Egyház régi gyakorlata, hogy a bemutató vagy koncelebráló pap a misét egy meghatározott szándékra ajánlja fel. Története valószínűleg a halottakért felajánlott miséből alakult ki. Amikor a Tridenti zsinat előírja, hogy a hívek saját plébániatemplomukban vegyenek részt a vasárnapi és ünnepnapi misén, a lelkipásztorokat, vagyis a megyéspüspököt és a plébánost arra kötelezi, hogy ezeken a napokon a népért ajánlják fel e miséket, amelyekért misestipendiumot nem fogadhatnak el (missa pro populo). Mise-stipendium (lat. miseadomány) Az Egyház jóváhagyott szokása szerint minden misét bemutató vagy koncelebráló papnak szabad adományt elfogadnia azért, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel (ET 945). Már a kezdeti időben szokás volt, hogy a hívek az Eukarisztia ünneplésére kenyeret, bort vagy más ajándékot hoztak. Ezt a felajánlási körmenetben vagy más hasonló formában adták át. A középkorban kialakult a misén kívüli adományozás is. A hívek azzal a kéréssel nyújtottak valamely adományt, hogy a pap a misén emlékezzen meg egy bizonyos szándékról. VIII. Orbán pápa elrendelte, hogy egy miséért csak egy ~ fogadható el. Később azt is megtiltották, hogy a plébános a plébánia népéért felajánlott miséért adományt fogadjon el. Az a pap, aki ugyanazon a napon több misét mutat be (»binálás), végezheti arra a»miseszándékra, amiért miseadományt kapott, azonban csak egy miséért való adományt fogadhat el, a többit a megyéspüspök által meghatározott célra fizeti be. Hasonló miseadomány a keleti egyházban ismeretlen. 6

7 Gondolatok Túry Lajos atyáról, halálának 20. évfordulóján Túry Lajosról nekünk csak Lajos bácsi így emlékezik meg az 1982-es Esztergomi sematizmus: Született Ipolyságon június 14-én, pappá szentelték Pozsonyban1937-ben tól Csillaghegyen káplán. Csillaghegyen kerültem a közelébe. Jól felkészült nagyon művelt papnak ismertem meg. Nagyszerű szónok volt, beszédeinek vázlatát mindig előre elmondta. Nagy zenei műveltségét és karnagyi képesítését sikeresen használta fel közösségépítésre. Lelki vezetőmnek kértem fel és élete végéig igazi barátság fejlődött ki közöttünk. Előző állomáshelyéről követte őt egy csapat kőbányai fiatal. Madrigál kórus -nak nevezték magukat. Csatlakoztam hozzájuk. Kisközösségünk énekelt, kirándult Lajos bácsival, miközben sok tartalmas előadását hallgattuk. 1961: eddig tartott Lajos bácsi hivatalos egyházi szolgálata. Letartóztatták az ifjúság körében folytatott nevelő munkáért (államellenes tevékenység volt a hivatalos vád). Csillaghegyről a lakásából vitte el az ÁVO. Szabadulása után lakóhelyet Békásmegyeren talált. Zámolyi László plébános bátran megengedte neki, hogy az üres káplánlakást elfoglalja. A börtönéveket lelkigyakorlatként emlegette. Nagyon örült a sok értékes pap rabtárssal folytatott beszélgetésnek. Különösen Halász Piusz volt rá nagy hatással. A fizikai megpróbáltatásokon, kemény túrákhoz szokott sportemberként csak mosolygott. Lelkipásztori működést nem folytathatott, kizárólag magánmiséket mondhatott csak mellékoltárnál. Sok más börtönből kiszabadult egyházi személlyel és szétszóratott szerzetessel együtt munkát kapott Óbudán a Szolidaritás Háziipari Termelőszövetkezetben. Ifjúságnevelő munkáját ott folytatta ahol abbamaradt. Továbbra is hetente összejártunk. A Regnum Marianum úgy került szóba, hogy Lajos bácsi érezve az újabb letartóztatás veszélyét többször is figyelmeztetett, hogy jogilag nem vagyunk a Regnum Marianum tagjai. Aztán szeptemberben tényleg ismét letartóztatták. Ismét néhány évig nélkülöznünk kellett kedves ifi és lelki vezetőnket, majd amikor 1974 januárjában külön elnöki kegyelemmel szabadult, kissé már megváltozott a keményebb kommunista szigor. Lajos bácsi még szocialista útlevelet is kapott így meglátogathatta kedves régi tanítványait Léván. Valamikor ebben az időszakban kapta meg a lehetőséget, hogy a Kövi Szűz Mária plébánia káplánlakását elfoglalja. A lakás komfortosabbá alakítását közösségünk egy építész tagja vállalta és el is készítette. A közösségi élet tovább folyt. Miközben mi már családosak lettünk, és unokáknak is örülhetett, fiatalabb korosztályokból újabb és újabb közösségeket szervezett. Működési engedélyt is kapott, misézhetett és prédikálhatott bár az egyházmegye hivatalos keretébe nem vették vissza. Jobbára továbbra is karnagyként tevékenykedett a plébániákon. Aztán a 80-as évek vége felé a legmegdöbbentőbb politikai változások közepette egyre fényesebben ragyogott fel mindannyiunk előtt a remény. Úgy éreztük, hogy új korszak kezdődik a katolikus közösségek életében is. Lajos bácsi is tele volt reményekkel ben aranymisés lett, megünnepelhette pappá szentelésének 50. évfordulóját. Aztán számára másként folytatódott: 1990 nagycsütörtök reggelén Lajos bácsi minden előzmény nélkül rosszul lett és meghalt. Megdöbbenésem és csodálkozásom a hirtelen esemény felett azóta sem változott. Szeretett Krisztusa az utolsó vacsora megünneplésére készülő, sokat szenvedett papját akkor már személyes együttlétre hívta. Az Óbudai temetőben temette el a Kövi Szűz Mária Plébánia közössége. Emlékét szeretettel őrzöm egész életemben. Hansági István Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest,Szentendrei út Tel./fax: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Egyházközség Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

8 R E J T V É N Y Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Logaritmus ill. algoritmus Helyes megfejtést 12-en küldtetek be, hatan az előbbi, míg öten az utóbbi, egy játékostársunk (Aba Attila) pedig mindkét megoldást. A sorsoláson az alábbi eredmény született: I. díjat nyert: Reiczigel Zsófi II. díjat nyert: Kelényi Ferencné és Németh Miklós III. díjat nyert: Aba Attila, Horváth Márta és Kun Attila Akik szintén jó megoldást küldtek: Arlóy Zsófia, Dudás Tibor, Karácsony Tamásné, Lóczy Erzsébet, Migléczi Béla, valamint Viola Zita és Zoltán. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új ( Szókígyó típusú) rejtvény: Írjátok a megfejtéseket az ábrába úgy, hogy minden szó utolsó betűje egyben a következő szó első betűje is legyen. Ha jól dolgoztatok, a kiemelt oszlopokban a XX. századi magyar művészeti- és közélet egy jeles alakjának neve alakul ki Meghatározások: 1. Borravaló, perzsa eredetű szóval. 2. Ereszt. 3. Estragon és Vladimir várnak rá! 4. Bilicsi, múlt századi színművész. 5. Royce, angol gépkocsi márka. 6. Szabásminta. 7. Pál ( ), híres magyar matematikus. 8. Mogyorókrém-fajta. 9. Van karácsonyi és születésnapi is! 10. István, Balázs Béla díjas filmművész. 11. Folytonossági hiány. A megfejtéseket az alábbi módokon várjuk: Sms: vagy , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk! Szakály Józsi Pályázati szelvény A megoldás: A megfejtő neve:.... 8

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből.

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2010 Egyháztörténelem alulnézetből. Ebben a tanévben egy egyháztörténeti sorozatot szeretnék indítani a felnőttek számára tartott előadásaimon. Talán kissé

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv Szerkesztette: Laczó Zoltán Vince 2014 Elszó Az eddig megjelent Liturgikus énektár hittanárok részére cím munkámat, illetve az ehhez tartozó Orgonakönyvet és Zenekari

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben