KARÁCSONY a család éve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve."

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban vizsgáljuk meg először a szentírási alapokat. Mit üzen nekünk Isten ezzel kapcsolatban? A házasság és teremtés összefüggésére világítanak rá az ószövetség legrégibb szövegei, melyek az ember teremtését beszélik el. Az ember teremtésének egyik leírása a legrégibb szentírási forrásban található. Miután az ember egyedül volt és az állatok között nem talál magához hasonló segítőtársat, Isten álmot bocsátott rá és megalkotta oldalcsontjából az asszonyt. (Ter. 2,4 2,7 és 2,18 24) Ez a szöveg, nagyon mély és jelentőségteljes tanítást ad az ember kétneműségéről. Csupán az asszony valódi segítség a férfinak, ő szabadítja meg magányától. Ez most már igazán csont az én csontomból és hús az én húsomból mondja a férfi. A szöveg az egyenrangúságot hangsúlyozza és a segítséget, a kiegészítő társat, ellentétben az akkori gyakorlattal, ami a nő teljes alárendeltségét mutatja, sőt, mint a férfi tulajdonát kezeli. Jézus korában azon vitatkoztak a különböző írástudói iskolák, hogy mikor küldhető el asszony. Jézus elveti ezt a gyakorlatot, mely csak a keményszívűségük miatt volt megengedve, mert mint mondja: Kezdetben nem így volt. (Mt 19,8) Számára, a feltétlen hűség a teremtés rendjéhez tartozik, és ez alapvetően tiltja, hogy elküldjük a partnerünket. Amit Isten egybekötött, ember fel nem bonthatja (Mt 19,6; Mk 10,9) Jézus szavai nemcsak a házasság, hanem a nők védelmében hangzanak el, akit a férje szinte bármikor elküldhetett! A házasság történelmi fejlődése: A középkorig nem esett említés arról, hogy a házasság szentség lenne. Fontosnak tartották megvédeni a méltóságát, jogilag körülbástyázták, de csak a XI. században, amikor kialakul a szentségtan, és megjelenik a szentségfogalom, számítják a szentségek közé. A reformátorok elvitatták a házasság szentségi voltát, mindazonáltal nagyon nagyra értékelték a házasságot. A XIX. századtól előtérbe került a házasság személyesebb szemlélete, a fajfenntartás és gazdasági előnyök dologi szempontjával szemben. Sokan szembefordulnak azzal az elvvel, hogy a fajfenntartás az elsődleges cél és kezdik hangsúlyozni a szeretetkapcsolatot. A II. Vatikáni zsinaton is teret nyer ez az elgondolás. feleségül veszlek. feleségül megyek hozzád így végződik a házasságteremtő szó az ígéret ünnepélyes kimondásakor. Ezzel fogalmazódik meg a keresztény szeretetfogalom két eleme: az elfogadás és a közösség. A szerető személy javát akarja annak, akit szeret. Ebből következik, hogy a házasság az egész embert átfogó, testben, lélekben létrejövő találkozás. Az a kérdés, ahogy Feri atya mondaná: ott vannak-e ezek a párok, az igen -jük mögött? Ha igen, akkor van esély a tartós szeretetkapcsolatra. Kékesi János hitoktató 1

2 A képviselőtestület választott tisztségviselőinek bemutatása FEHÉR ÁKOS, a képviselőtestület elnök-helyettese, számvizsgáló 1991-ben költöztünk Óbudára, azóta járunk a Kövibe. Gyermekeim itt nőttek fel, itt találtak közösségre, feleségemmel mindketten fontosnak tartjuk a közösséget, így maradtunk itt annak ellenére, hogy 2000-ben Pomázra költöztünk. Mihály atya és Radi néni kérésére kezdtem apróbb munkákkal részt venni a közösség életében. Később a Kövi napok és nyári táborok szervezésébe, lebonyolításában segédkeztünk feleségemmel együtt. Feri atya támogatásával és Aba Csaba baráti kérésére néhány éven keresztül együtt táboroztam a gyerek közösségekkel. Az elmúlt ciklusban választottak a képviselőtestület tagjává. Az első ciklusban elsősorban a felnőtt rendezvények, táborok szervezésével foglalkoztam. Az előttünk álló években szeretnék a felnőtt közösségek, a családok pasztorálás területén tevékenykedni, illetve a "kereső" felnőttekkel kapcsolatos sajátos missziós munkában segédkezni. RÉDLY DÉNES, számvizsgáló, kiadványok A Kövibe 1987 óta járok, amikor is egy nyári külföldi ifjúsági zarándoklathoz Mihály atya a szüleimtől az autóval együtt kölcsönkért. Megfogott a jó társaság, és végül itt ragadtam. A feladatok pedig jöttek maguktól (ill. Mihály atyától): évekig voltam senior, majd a nyári ifjúsági táborok vezetője. Közben 1990-ben megválasztottak képviselőtestületi tagnak, és azóta egy ciklust kivéve folyamatosan tagja vagyok a testületnek. A jelenlegi feladataim: számvizsgálóként Fehér Ákossal rendszeresen ellenőrizzük az egyházközség pénztárkönyvének vezetését; szerkesztem a hetente megjelenő Kövi Hírek -et, valamint igyekszem rendszeresen frissíteni és karbantartani az egyházközség honlapját. Hobbim a fotózás (pár képemet beválogatták a 2009-es "Fotóvilág évkönyv"-be) és a zenélés: a 2010-es Kövi Nap-ot záró koncerten a RÉT zenekar tagjaként igyekeztem hozzájárulni a jó hangulathoz. SÁNDOR BENCE LŐRINC, a képviselőtestület jegyzője, a Liturgikus Bizottság vezetője Jelenleg volt iskolámban, Szentendrén a Ferences Gimnáziumban vagyok némettanár. Sok örömem van benne, nagyon jó dolog tanárnak lenni. Korábban kántorként igyekeztem a musica sacra szellemét legjobb tudásom szerint szolgálni a Köviben. Abban az időben, 2003-ban, alapított kórusunkból, az Insula Cantui-ból, a lányok többnyire édesanyák lettek, így jelenleg a lelkes fiúkkal igyekszünk scholaként az esti 6-os miséket és nagyobb ünnepeken a 11-es szentmisét zenei szolgálatunkkal szebbé tenni. Ferencesnek készültem, de az Úr úgy látta jónak, hogy inkább visszatérjek. Jó újra itthon lenni, örülök, hogy köztetek lehetek! Régi Kövis élményeim között a misztériumjátékok és a táborok szerepelnek. Jó, hogy akik együtt nőttünk fel, még ma is szép számban ide járunk! Szabadidőmben a Partfutókat vezetem, a Kövi egyik regnumi közösségét. Hétfő esténként vesperást éneklünk az esztergomi rítus (a fennmaradt forrásokban legjobban reprezentált magyar hagyomány) szerint. Emellett egy hónapja egy fúvószenekart alapítottunk a gimnáziumban, melynek én vagyok a vezetője. A képviselőtestületben a Liturgikus Bizottság vezetése a feladatom, és én vagyok a testület jegyzője is. Megtalálhattok az esti 6-os miséken. Szeretettel várunk még lelkes fiatalokat a scholánkba, nem titkolt szándékkal, hogy egyszer talán ismét vegyeskarrá alakulunk. (Jelentkezni nálam, vagy a címen tudtok!) SÁNDOR GÁBOR, gazdasági felügyelő 1989 elején költöztünk a Kövi körzetébe, így adott volt, hogy ettől kezdve a Kövibe járjunk. Ezt megelőzőleg többfelé laktunk a városban és a helyi egyházközségek életébe ott is bekapcsolódtunk. A Kövi és Óbuda azonban más volt, ide szívesen jöttünk, és azóta sem bántuk meg. Még az egyházközségi zsinat idején (2000-ben) mondta egyszer Ida néni, hogy azért jó a Kövibe járni, mert bár városban vagyunk, mégis könnyű szinte falusias légkört teremtve, kisközik formájában összejárni másokkal. 2

3 A Kövi templom kicsi, de meghitt, szinte barátságos a légköre. Van ebben valami bíztató a betérő számára. Már jó néhány éve jártunk a Kövibe, a gyerekek hittanra, amikor feleségemmel együtt meghívást kaptunk az egyik kisközibe. További hosszú évek után lettem képviselőtestületi tag, majd felkérést kaptam áldoztatói kisegítésre is. Mindezek a kedves kötelékek azóta is a Kövihez fűznek. A jelenlegi képviselőtestületben a Gazdasági Csoport munkájában veszek részt. SZAKÁLY JÓZSEF, pénztáros A Kövibe 1990-től járok. Idekerülésem fő oka Mihály atya, akivel még boldogult ifjúkorunkban ismerkedtünk meg. Az Egyházközséghez való kapcsolódásom zökkenőmentes volt, köszönet érte mindazoknak, akik segítették beilleszkedésemet. Ami itt tart, az az, hogy 20 éve naponta (na jó, hetente) tapasztalom, hogy Kövisnek lenni jó 1995-tól az Egyházközség pénztárosi teendőit látom el, több-kevesebb sikerrel. Munkámban jelentős támogatást kaptam/kapok a mindenkori templomatyáktól (Kádár Ágoston , Slezák János 2000-) és Makláriné Marikától (folyamatosan). Nős vagyok, 3 gyermekünk és 1 unokánk van. Aktív koromban számviteli területen dolgoztam. Hobbim a kerékpározás (volt), szenvedélyem a rejtvényfejtés. Kedvenceim: a Sportszelet, a Ghymes és a 22-es csapdája. A császárnak, ami a császáré SÁNDOR BENCE LŐRINC Jaj, ne viccelj már! Dehogy szoktam egyházi adót fizetni, dobok én eleget minden vasárnap a perselybe! Gyakran hallunk ehhez hasonló mondatokat. Rövid cikkemben most igyekszem tisztázni, mit is jelent az egyházi adó? Miért kell ezt akkor is fizetni, ha minden vasárnap dobok a perselybe? Egyház-finanszírozás kicsit más szemmel. Hazánk egész területe körzetekre van felosztva, amit úgy hívunk: egy plébánia területe. Amikor valaki új helyre költözik, változik az illetékes plébánia, be kell jelentkezni abban az Egyházközségbe, ahova lakóhelyem szerint tartozik. Az egyházi adót aminek javasolt mértéke az éves keresetünk 1%-a, ide kell fizetnünk. Amikor esküvőt, keresztelőt, vagy temetést szeretnénk (azért ezeket emeltem ki, mert ez az a 3 dolog, ami miatt akár idegenként is fel kell keressük azt a plébániát, ahova lakóhelyünk szerint tartozunk) rögtön felteszik a kérdést, hogy az egyházi adót befizettük-e? Ezt ne vegyük szőrszálhasogatásnak. Ez nem amolyan kenőpénz, ami ha el van rendezve, akkor megnyílik az út az egyház szolgáltatásai felé. Az egyháznak nincsenek szolgáltatásai. Szentségei vannak, amiket kiszolgáltat. Magára vállalja az anyakönyvezést, amiért nem kér egy fillért se, mert ezt fizetjük ki az egyházi adóban. A szentendrei plébánián találóan az Egyházközség fenntartására fizetett hozzájárulás -nak hívják. Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy egy közösség életének anyagi természetű igényei is vannak: a hittanterem fűtése, a plébánia épület működtetése, felújítása, esetleg a plébánia fenntartásában működő iskola, óvoda, regnum csoport, énekkar mind-mind az egyházközség költségvetésére támaszkodik. A Plébániának kell fizetnie a papot, kántort, sekrestyést, és a többi alkalmazottat. A liturgiához szükséges felszerelésekről (ostya, bor, virág, tömjén) rendszeresen gondoskodni kell. Ezen kívül mosatni kell a szertartásoknál használatos ruhákat, terítőket. Ez együttvéve nem kis tétel. Fontos tehát, hogy az egyházi adó a plébánián marad, ebből fedezzük kiadásainkat. Egy mondat a perselypénzről Ami rögtön az elején lényeges különbség a fenntartáshoz fizetett hozzájáruláshoz (egyházadó) képest, hogy a perselypénz egy részét tovább kell adni az egyházmegyei alapba. A mi esetünkben az Esztergom-budapesti érsekségen pontos kalkulációk állnak rendelkezésre, hogy egy adott lélekszámú egyházközségtől hány forintnak kell(ene) a közös kasszába beérkeznie. Évente vannak különféle perselygyűjtések: Szent Erzsébet, Péter fillérek, Szentföld javára, stb. Mindig meg van adva, hogy melyik hónap hányadik vasárnapján. Ezt teljes egészében tovább kell küldeni az Egyházmegye felé. (folytatás a 6. oldalon) 3

4 DECEMBER 23. csütörtök 15,30 órakor nyugdíjas karácsony a templomban. 24. péntek 15,30 órakor misztériumjáték a templomban. A Szent Család képek kor érkeznek vissza a templomba. Éjféli mise. 25. szombat URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY. 11 órakor ünnepi szentmise. 26. vasárnap ½ 10 órakor gitáros szentmise, benne betlehemes játék. SZENTCSALÁD VASÁRNAP A 18 órai szentmise keretében adunk hálát az évfordulós házasokért. Utána agapé részükre a plébánián. A lelki adoptáció befejezése a 18 órai szentmisén lesz. 31. péntek Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor, utána egyházközségi beszámoló JANUÁR 1. szombat SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV), ünnepi miserend, parancsolt ünnep. BÉKE VILÁGNAPJA. 11 órakor ünnepi szentmise. 2. vasárnap URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) 17,00 vízszentelési szertartás, vesperás keretében. Lakásszentelések kezdete, megbeszélés alapján. 8. szombat Egyházközségi téli túra. (részletek a Kövi Hírekben) 9. vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. (Évközi időbe lépünk.) ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD 23. vasárnap ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA. FEBRUÁR 2. szerda URUNK BEMUTATÁSÁNAK ÜNNEPE (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) Gyertyaszentelés az esti 6 órai szentmisén. 3. csütörtök Szent Balázs ünnepe. 6. vasárnap A szentmisék után Balázs áldás. A ½ 10-es mise után Uszodai pancsolás a Szérűskert utcai uszodában. 11. péntek BETEGEK VILÁGNAPJA. 13. vasárnap A 11 órai szentmisén Peisz Lajos atya halálának 46. évfordulójára emlékezünk. 15,00 órakor nyugdíjas farsang a plébánián. 20. vasárnap KÖNYÖRGŐ NAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT. MÁRCIUS 5. szombat Gyerek farsang 9-13 óráig a plébánián 4. osztályig. Felnőtt farsang a plébánián az esti szentmise után. 9. szerda HAMVAZÓSZERDA. Szentmise 18 órakor. 11. péntek 17,15-kor keresztút a Képviselőtestület vezetésével. 15. kedd NEMZETI ÜNNEP. 18. péntek 17,15-kor keresztút a Férfiak vezetésével. 20 vasárnap Férfiak találkozója a plébánián 15 órától. 4

5 MÁRCIUS 25. péntek URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY Lelki adoptáció kezdése a 18 órai szentmisén. 17,15-kor keresztút a Gyerekek vezetésével ÁPRILIS 1. péntek 17,15-kor keresztút. 2. szombat. Ifjúsági lelki nap. 3. vasárnap 15 órától nyugdíjasok lelki délutánja a plébánián. 8. péntek 17,15-kor keresztút a Karitász vezetésével A 18 órai szentmisék keretében TRIDUUM. 15. péntek Keresztút a Kiscelli kastélynál 16. szombat Képviselőtestületi lelki nap. 17. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. Jácint atya halálának 27. évfordulójára emlékezünk a 11 órai szentmisén óráig gyóntatás a plébánián. 19. kedd XVI. Benedek pápa megválasztásának VI. évfordulója 21. csütörtök Nagycsütörtök 18 órakor szentmise az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 22. péntek Nagypéntek 17 óra órakor AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 21 órakor Lamentáció 23. szombat Nagyszombat 20,30 órakor HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA 24. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP. Feltámadási körmenet a ½ 10 órai szentmise után. 25. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ. Szentmise 9 órakor lesz, utána tojáskeresés a szigeten. MÁJUS 1. vasárnap ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Anyák napja Túry Lajos atya halálának 21. évfordulójára emlékezünk a 8 órai szentmisén. A ½ 10 órai szentmisére várjuk a tavaly keresztelteket. 8. vasárnap Elsőáldozás a ½ 10 órai szentmisén 21. szombat Élő rózsafüzér 28. szombat Tavaszi (gyalogos) zarándoklat JÚNIUS 2. csütörtök URUNK MENNYBEMENETELE Tanév végi gyóntatás óráig a plébánián. 11. szombat pünkösdi Matutínum 21 órakor. 12. vasárnap PÜNKÖSD TE DEUM 13. hétfő Pünkösd hétfő. KARIZMÁK NAPJA 16. csütörtök Felnőtt közösségek évzáró miséje Elsőáldozó tábor kezdete 19. vasárnap SZENTHÁROMSÁG vasárnapja 30. csütörtök Felnőtt-családos tábor kezdete 5

6 A perselypénz teológiája (folytatás a 3. oldalról) Régen adományt vittek, amit szétosztottak a szegények között. Szent Mónikáról, Szent Ágoston édesanyjáról is feljegyezték, hogy minden misében vitt bort az oltárhoz, azaz adományt, melynek egy részét a szegények között osztották szét, másik részét pedig a liturgiában használták. Tehát ne feledjük, perselypénzünk a szertartáshoz való hozzájárulás és a szegények támogatása. Illik megfizetni akkor is, amikor nyaralunk, és idegen helyen vagyunk! Mi az a stóladíj? Így hívjuk azt az adományt, amit az atya az elvégzett tevékenysége (keresztelés, esküvő, temetés) után kap. Miseadománynak is szokás nevezni, talán ez szebb kifejezés, és jobban kifejezi a tartalmát is. A hívő, aki kéri, hogy az ő szándékára mondjanak misét, ezért némi adományt ad. Jogi oldaláról nézve a dolgot, az Egyházi Törvénykönyv (CIC) úgy rendelkezik, ha ez csekély, akkor is el kell mondani a misét. Az egyházmegyék hatáskörébe tartozik, hogy szabályozza, milyen arányban kell elosztani ezt a pap, a kántor, a sekrestyés és a templom (világítás! + fűtés!) között. Intenció A püspök atya szándékára ad intentionem ordinarii Ez meg mi? Minden Szentmisét egy bizonyos szándékra ajánlunk fel. Élő és elhunyt családtagjainkért, szeretteinkért. Van olyan, hogy például valaki adományoz pl. 100 ezer forintot, és azt kéri, hogy 25 évig minden december 25-én mondjanak egy misét az ő szándékára. Vannak olyan templomok, ahol így sok mise képződik : sokan kopogtatnak be az irodába, azzal a kéréssel, hogy van egy kedves halottam, mondjanak érte 50 misét. Amikor több intenció gyűlik össze, mint ahány mise az adott helyen elmondható, ha kifejezetten nem kérték ennek ellenkezőjét, tovább lehet adni a feladatot egy másik atya számára, akinek esetleg kevesebb szándéka van. Példának okáért a kommunizmus éveiben így segítették Nyugatról az itthoni atyákat, hogy intenciókat küldtek. Régen a különböző jámbor társulatok miseszándékaiból és miseadományából egyes atyák egész életükben eléldegéltek, annyi volt mindössze a feladatuk, hogy bizonyos időközönként a megadott szándékra ajánlják fel a Szentmisét. Ma a Plébánosnak a rábízottakért hetente miséznie kell. Ez évi 52 misét jelent. Ebből 12-szer a püspök atya szándékára ad intentionem ordinarii mutatja be a Plébános a misét. Az egyházi iskolák helyzete most tényleg megoldódik? A kérdés korábbra nyúlik vissza. A 2009-es zárszámadás során kiderült, hogy az ÁSZ szerint az Egyház 4,4 milliárd forinttal kevesebbet kapott, mint amit a Gyurcsány-kormány 2007-ben megszavazott. Ennek az összegnek a kifizetését várja az Egyház, amire kormányzati szándék van, de eddig semmilyen döntés nem született. Az egyházi iskolák finanszírozása terén ez nem jelent változást. Miseszándék (lat. intentio, applicatio) Az Egyház régi gyakorlata, hogy a bemutató vagy koncelebráló pap a misét egy meghatározott szándékra ajánlja fel. Története valószínűleg a halottakért felajánlott miséből alakult ki. Amikor a Tridenti zsinat előírja, hogy a hívek saját plébániatemplomukban vegyenek részt a vasárnapi és ünnepnapi misén, a lelkipásztorokat, vagyis a megyéspüspököt és a plébánost arra kötelezi, hogy ezeken a napokon a népért ajánlják fel e miséket, amelyekért misestipendiumot nem fogadhatnak el (missa pro populo). Mise-stipendium (lat. miseadomány) Az Egyház jóváhagyott szokása szerint minden misét bemutató vagy koncelebráló papnak szabad adományt elfogadnia azért, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel (ET 945). Már a kezdeti időben szokás volt, hogy a hívek az Eukarisztia ünneplésére kenyeret, bort vagy más ajándékot hoztak. Ezt a felajánlási körmenetben vagy más hasonló formában adták át. A középkorban kialakult a misén kívüli adományozás is. A hívek azzal a kéréssel nyújtottak valamely adományt, hogy a pap a misén emlékezzen meg egy bizonyos szándékról. VIII. Orbán pápa elrendelte, hogy egy miséért csak egy ~ fogadható el. Később azt is megtiltották, hogy a plébános a plébánia népéért felajánlott miséért adományt fogadjon el. Az a pap, aki ugyanazon a napon több misét mutat be (»binálás), végezheti arra a»miseszándékra, amiért miseadományt kapott, azonban csak egy miséért való adományt fogadhat el, a többit a megyéspüspök által meghatározott célra fizeti be. Hasonló miseadomány a keleti egyházban ismeretlen. 6

7 Gondolatok Túry Lajos atyáról, halálának 20. évfordulóján Túry Lajosról nekünk csak Lajos bácsi így emlékezik meg az 1982-es Esztergomi sematizmus: Született Ipolyságon június 14-én, pappá szentelték Pozsonyban1937-ben tól Csillaghegyen káplán. Csillaghegyen kerültem a közelébe. Jól felkészült nagyon művelt papnak ismertem meg. Nagyszerű szónok volt, beszédeinek vázlatát mindig előre elmondta. Nagy zenei műveltségét és karnagyi képesítését sikeresen használta fel közösségépítésre. Lelki vezetőmnek kértem fel és élete végéig igazi barátság fejlődött ki közöttünk. Előző állomáshelyéről követte őt egy csapat kőbányai fiatal. Madrigál kórus -nak nevezték magukat. Csatlakoztam hozzájuk. Kisközösségünk énekelt, kirándult Lajos bácsival, miközben sok tartalmas előadását hallgattuk. 1961: eddig tartott Lajos bácsi hivatalos egyházi szolgálata. Letartóztatták az ifjúság körében folytatott nevelő munkáért (államellenes tevékenység volt a hivatalos vád). Csillaghegyről a lakásából vitte el az ÁVO. Szabadulása után lakóhelyet Békásmegyeren talált. Zámolyi László plébános bátran megengedte neki, hogy az üres káplánlakást elfoglalja. A börtönéveket lelkigyakorlatként emlegette. Nagyon örült a sok értékes pap rabtárssal folytatott beszélgetésnek. Különösen Halász Piusz volt rá nagy hatással. A fizikai megpróbáltatásokon, kemény túrákhoz szokott sportemberként csak mosolygott. Lelkipásztori működést nem folytathatott, kizárólag magánmiséket mondhatott csak mellékoltárnál. Sok más börtönből kiszabadult egyházi személlyel és szétszóratott szerzetessel együtt munkát kapott Óbudán a Szolidaritás Háziipari Termelőszövetkezetben. Ifjúságnevelő munkáját ott folytatta ahol abbamaradt. Továbbra is hetente összejártunk. A Regnum Marianum úgy került szóba, hogy Lajos bácsi érezve az újabb letartóztatás veszélyét többször is figyelmeztetett, hogy jogilag nem vagyunk a Regnum Marianum tagjai. Aztán szeptemberben tényleg ismét letartóztatták. Ismét néhány évig nélkülöznünk kellett kedves ifi és lelki vezetőnket, majd amikor 1974 januárjában külön elnöki kegyelemmel szabadult, kissé már megváltozott a keményebb kommunista szigor. Lajos bácsi még szocialista útlevelet is kapott így meglátogathatta kedves régi tanítványait Léván. Valamikor ebben az időszakban kapta meg a lehetőséget, hogy a Kövi Szűz Mária plébánia káplánlakását elfoglalja. A lakás komfortosabbá alakítását közösségünk egy építész tagja vállalta és el is készítette. A közösségi élet tovább folyt. Miközben mi már családosak lettünk, és unokáknak is örülhetett, fiatalabb korosztályokból újabb és újabb közösségeket szervezett. Működési engedélyt is kapott, misézhetett és prédikálhatott bár az egyházmegye hivatalos keretébe nem vették vissza. Jobbára továbbra is karnagyként tevékenykedett a plébániákon. Aztán a 80-as évek vége felé a legmegdöbbentőbb politikai változások közepette egyre fényesebben ragyogott fel mindannyiunk előtt a remény. Úgy éreztük, hogy új korszak kezdődik a katolikus közösségek életében is. Lajos bácsi is tele volt reményekkel ben aranymisés lett, megünnepelhette pappá szentelésének 50. évfordulóját. Aztán számára másként folytatódott: 1990 nagycsütörtök reggelén Lajos bácsi minden előzmény nélkül rosszul lett és meghalt. Megdöbbenésem és csodálkozásom a hirtelen esemény felett azóta sem változott. Szeretett Krisztusa az utolsó vacsora megünneplésére készülő, sokat szenvedett papját akkor már személyes együttlétre hívta. Az Óbudai temetőben temette el a Kövi Szűz Mária Plébánia közössége. Emlékét szeretettel őrzöm egész életemben. Hansági István Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest,Szentendrei út Tel./fax: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Egyházközség Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

8 R E J T V É N Y Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Logaritmus ill. algoritmus Helyes megfejtést 12-en küldtetek be, hatan az előbbi, míg öten az utóbbi, egy játékostársunk (Aba Attila) pedig mindkét megoldást. A sorsoláson az alábbi eredmény született: I. díjat nyert: Reiczigel Zsófi II. díjat nyert: Kelényi Ferencné és Németh Miklós III. díjat nyert: Aba Attila, Horváth Márta és Kun Attila Akik szintén jó megoldást küldtek: Arlóy Zsófia, Dudás Tibor, Karácsony Tamásné, Lóczy Erzsébet, Migléczi Béla, valamint Viola Zita és Zoltán. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új ( Szókígyó típusú) rejtvény: Írjátok a megfejtéseket az ábrába úgy, hogy minden szó utolsó betűje egyben a következő szó első betűje is legyen. Ha jól dolgoztatok, a kiemelt oszlopokban a XX. századi magyar művészeti- és közélet egy jeles alakjának neve alakul ki Meghatározások: 1. Borravaló, perzsa eredetű szóval. 2. Ereszt. 3. Estragon és Vladimir várnak rá! 4. Bilicsi, múlt századi színművész. 5. Royce, angol gépkocsi márka. 6. Szabásminta. 7. Pál ( ), híres magyar matematikus. 8. Mogyorókrém-fajta. 9. Van karácsonyi és születésnapi is! 10. István, Balázs Béla díjas filmművész. 11. Folytonossági hiány. A megfejtéseket az alábbi módokon várjuk: Sms: vagy , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk! Szakály Józsi Pályázati szelvény A megoldás: A megfejtő neve:.... 8

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből.

Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2010 Egyháztörténelem alulnézetből. Ebben a tanévben egy egyháztörténeti sorozatot szeretnék indítani a felnőttek számára tartott előadásaimon. Talán kissé

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KARÁCSONY 2011. Karácsony

KARÁCSONY 2011. Karácsony Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2011 Kedves Testvérek! Sokat gondolkodtam, hogy mit kellene írnom első közös karácsonyunk alkalmából. Mivel alig ismerjük egymást, és még nincsen sok közös élményünk,

Részletesebben

Ütemterv a 2015/2016. tanévre

Ütemterv a 2015/2016. tanévre Ütemterv a 2015/2016. tanévre Dátum nap Esemény 2015.09.01 ke 1. tanítási nap 8.00 Veni Sancte 2015.09.01 ke 16.30 1. o. szülői értekezlet 2015.09.02 sz 16.30 2.o szülői értekezlet, 2015.09.03 cs 16.30

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk.

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA PÜNKÖSD 2009 Nem jó felé mentünk. Egy nyári szám bevezető cikkének ilyen címet adni, nagy merészségnek tűnik. Itt a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás, a nyaralás ideje.

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai

A Szent József Közhasznú Társaskör 2008. évi programjai A Szent József Közhasznú Társaskör családgondozói és családi kohézió erősítő programsorozata 2008. évben A Szent József Közhasznú Társaskör tevékenységének társadalmi hasznossága, a civil társadalomra

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Először is a kápolna használata. hogy a szülők a gyermekeikkel. részt tudjanak venni a szentmisén, ha a gyermekekkel

Otthonunk az Egyház. Először is a kápolna használata. hogy a szülők a gyermekeikkel. részt tudjanak venni a szentmisén, ha a gyermekekkel Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 9/23/2012 Elektronikus változat Figyelem! Írta: Dévai Zoltán Szeptember 9-én a közösségvezetők megbeszélésén a kisgyermekes anyukák Először is a

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Képviselőtestületi választás

Képviselőtestületi választás Mily csodálatosak a Te műveid! Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt. (Zsolt 66,3) XIV. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2013. május 5. Kedves Testvérek! Képviselőtestületi választás Május 25-én,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Eseménynaptár 2007 Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola Farsang (alsó-felső) Kisfaludy Napok Megemlékezés és koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

2015/2016. tanév Tanév rendje

2015/2016. tanév Tanév rendje Augusztus 24. hétfő 9 00 25. 26-27. kedd szerda csütörtök 8 00 8 00-12 00 28. péntek 9 00 31. hétfő 16 00 Tanév eleji alakuló értekezlet Javító-/osztályozó vizsgák Csibetábor Gólyatábor 9. évfolyam Tanévnyitó

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2013 K a r á c s o n y

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2013 K a r á c s o n y Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2013 Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! A Biblia szerint bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, mert láttak egy csillagot, és azt gondolták, hogy megtalálják

Részletesebben

örög katolikus írmondó

örög katolikus írmondó örög katolikus írmondó A g ö r ö g k a t o l i k u s e g y h á z k ö z s é g l a p j a Az emberi élet nem gép, amit elég egyszer bekapcsolni, s úgy marad. Az ember legfontosabb döntései nem automaták,

Részletesebben

PÜNKÖSD 2012. Pünkösdre

PÜNKÖSD 2012. Pünkösdre Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA PÜNKÖSD 2012 Pünkösdre Gyermekkoromban ami nem volt olyan nagyon régen mindig olyan élénk volt a tavaszi időjárás: a lassú felmelegedés hónapokon át tartott, és eközben

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 5/26/2013 Elektronikus változat VIII/21 Írta: Bense Balázs A Húsvéti ünnepkör szerves része a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a Pünkösd, valamint

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület

SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület SZENT LÁZÁR LOVAGJAINAK MAGYAR SZÖVETSÉGE Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.év Közhasznú szervezet neve: Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége (SZLLMSZ) Székhelye: 2600 Vác, Liszt F.

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4/a Hitoktató feladatai A hitoktatás három irányvonalon történik napjainkban. 1. Egyik igen jelentős vonala az egyházi iskolákban folyó hitoktatás (plébániai és

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014

HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2014. JÚNIUS 30. XII. évfolyam 6. szám HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI 2014 2. OLDAL KITÜNTETÉS 5. OLDAL KERESZTELÉS 3. OLDAL HITTANTÁBOR 6. OLDAL GYERMEKÉTKEZTETÉS 4. OLDAL

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben