LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház, és plébániák életét mint arról már előző számunkban beszámoltunk tíz területre, témára osztották fel. Ezek szinte teljesen lefedik egész tevékenységüket, és utat tudnak mutatni. A témák a következők: Új evangelizáció; igehirdetés, tanúságtétel, Szentírás Egyházi szolgálattevők; papság, papi életforma, papképzés, papi közösség, hivatásgondozás, diakónusok, akolitusok, képzés Liturgia; egyéni és közösségi szentté válás, szentségek, szentségimádás Katekézis; a hit útjára segítő szolgálatok, felnőtt katekumenátus, szentségfelkészítés, katekéták felkészítése, továbbképzése, ifjúság A plébániai közösség; egyháztanácsok, közösségépítés, rétegek, lelkiségi mozgalmak, karizmák Család; családközösség, nevelés, családi életre felkészítés, jegyes felkészítés, elváltak gondozása, együtt élők Sajátos ellátást igénylő csoportok; kórház, szenvedélybetegek, alkoholisták, cigányok, karitász, börtön Az egyházmegye struktúrája; esperesi kerületek, plébániák, kapcsolat szerzetesrendekkel, oktatási intézmények Anyagi javak kezelése és felhasználása; egyházi hozzájárulás, stóla

2 Fény és Forrás november december 2 Jelenlétünk a társadalomban; misszió, ökumenizmus, média Tartalom 1 Elkezdődött a Zsinat 3 1. téma: Liturgia 5 Elsőáldozás 8 Szent Imre-nap 9 Házasok miséje 10 Árpád-házi Szent Erzsébet 11 Adventus domini 13 Péter atya válaszol 17 Az ige élete A mi esperesi kerületünk október 25-én jött össze Máriabesnyőn. Papok és világiak találkoztunk több mint százan, hogy megértsük a Szentlélek, és az Egyház szándékát egy fontos kérdésben, amely az egyéni és közösségi megszentelődésünket szolgálja. Ez a téma alapvetően a liturgiában jelenik meg és csúcsosodik ki. A liturgiához azonban nem csak a szentmise tartozik, hanem az Eukarisztia mellett a másik hat szentség is, amelyeket az egyház, ha csak lehet, mindig a szentmise keretében szolgáltat ki. Ezeken a szentségeken keresztül szenteli meg Krisztus az egyént és a közösséget. Táplálja és élteti a Krisztus-teste Egyházat. Az összejövetelt Tarnai Imre nagyoroszi plébános atya tartotta, és jelen volt az egyházmegye képviseletében Dr. Varga Lajos segédpüspök atya, aki püspöki jelenlétével és hozzászólásával segítette a téma megértését. A mintegy három órás együttlét folyamán a jelenlévő papok és világiak szóltak hozzá a liturgia témájához, különböző oldalról megvilágítva azt. Imával zártuk összejövetelünket. Egyházközségeinkbe azzal a szándékkal tértünk haza, hogy megbeszéljük szűkebb közösségeink tennivalóját krisztusi életünk e fontos megnyilvánulásával kapcsolatban. Kísérjük figyelemmel a zsinat témáit, és ha bármi kérdésünk van, keressük meg papjainkat, vagy írjunk a címre. Péter atya 18 Olvasólámpa 19 Könyvajánló 21 Ügyelet 22 Ünnepeink 22 Egyházadó 23 Csoportjaink 25 Hírek, események 27 A szentmisék rendje 28 Plébániai hittan

3 Fény és Forrás november december 3 Egyéni és közösségi megszentelődés a liturgia és a szentségek által (1. téma) Sokan tudják, és vallják is, hogy a szentmise és a szentségek milyen fontos szerepet töltenek be a katolikus hívek életében azon az úton, amelyre Jézus hívott meg bennünket: Legyetek tökéletesek, amint menynyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48) De kevesen tudják, vagy értik, hogy a szentségek egyike sem cél, hanem mindegyik csak eszköz. Mert a teremtésben, és a krisztusi megváltás által az emberek elé állított cél az örök üdvösség, melyet Jézus Krisztus által nyerhetünk el: Ő az út, az igazság és az élet. (vö. Jn 14,6 ) A szentmise és a szentségek ezen az úton formálnak, alakítanak, és táplálnak bennünket, hogy nap mint nap belőlük élve egyre közelebb kerüljünk, egyre hasonlóbbá váljunk mesterünkhöz, Jézus Krisztushoz. Ezeket a kincseit és eszközeit Jézus Krisztus egyházára bízta, ahol, mint titokzatos testében egyesíti és fejti ki a Szentlélek által ezt az életadó, megszentelő tevékenységét. Mivel a liturgia és a szentségek ennek a konkrét kiáradásnak a forrásai, ezért ezeket csak Krisztus és az Egyház szándéka szerint fogadhatjuk és használhatjuk. A szentségeknél, és ebben a szentmise is benne van, meg kell különböztetnünk a szentségek objektív, kegyelmi tartalmát (ex opere operato) és a kegyelmi hatást eredményező, szubjektív feltételeit (ex opere operantis). Teljesen egyértelmű Jézus, és az egyház szándéka, hogy a szentségeket azért rendelte, és azért van itt köztünk ezeknek a kegyelmében, mert azt akarja, hogy bennünk gyümölcsöt teremjenek, vagyis elindítsák, kibontakoztassák és teljessé tegyék bennünk a krisztusi életet. Minden olyan szentség-kiszolgáltatás vagy szentmise, amely nem ezt szolgálja, vagy nem ezt eredményezi, Isten akaratával ellentétes. Ezért elsőrendű fontossággal bír, hogy a szentségekkel való találkozások megfelelő, Isten szándéka szerinti előkészítést kapjanak, mert csak így termik meg gyümölcseiket. Jézus példabeszéde világossá teszi számunkra, hogy magot nem azért vetünk, hogy a madarakat tápláljuk, vagy a köves talajon kiégessük, hanem azért, hogy termést hozzon. Ezért az egyház kell, hogy a talajt lelkünket egyénileg és közösségileg termékennyé tegye,

4 Fény és Forrás november december 4 hogy Jézusnak ne sziklára kelljen vetnie lelkünkben. Ebben az a tennivalónk, és ez már az Egyházmegyei Zsinat felhívása, hogy mindnyájan vizsgáljuk meg, hogyan készülünk, és mit is akarunk igazából a szentségek által. Azonosulunk-e Jézus Krisztus szándékával, akaratával, vagy a saját akaratunkat szeretnénk ráerőltetni Istenre. Tennivalóink közül ezért az az első, hogy saját gondolkodásmódunkat újítsuk meg. Mert az, hogy hogyan érkezünk a szentmisére: nyitott, vágyakozó szívvel, a többiekkel eggyé válva, ahogy Jézus hív bennünket, vagy csak le akarjuk tudni a vasárnapi misét (rendszeresen elkésve, minél távolabb állva az oltártól és a többiektől, hogy elsőként tudjunk elmenni, vagy, hogy szent szórakozásban részesüljünk). A misére már otthon, lélekben kellene készülni, sőt Jézussal indulni, hogy vele együtt adjunk hálát a megváltás művéért, és kapcsolódjunk be testvéreinkkel Krisztus egyetlen örök áldozatába. Ezt az új lelkületet és mentalitást csak mi hozhatjuk létre a Szentlélek által, helyettünk senki. Hogy a szentmisék igazi közösségi ünnepek legyenek, ahhoz egyre inkább ezt a lelkületet kell magunkévá tennünk. Mivel a szentmise misztériumába csak azok tudnak teljes értékűen bekapcsolódni, akik képesek felfogni Jézus Krisztusnak, az Istenembernek az áldozatát és feltámadását, vagyis az Eukarisztia titkát, ezért a kisebbek a család közös ünneplése által, azon keresztül kapcsolódnak bele az Egyház hálaáldozatába. Ők azután egyre tisztábban érzékelik a szülők, nagyobb testvérek örömét, és háláját, és így formálódnak, hogy majd maguk is egész személyiségükkel részt tudjanak venni a szentmise kegyelmében. Gondolkozzunk el, hogy ezeket az egyház által elénk tárt kincseket hogyan tudjuk gyümölcsözőbbé tenni egyházunk számára. Néhány már megfogalmazott konkrét változtatás. Az egyház szándéka szerint elhatároztuk, hogy a katekumenátussal ne csak a befogadás szertartását, hanem az utána következő mozzanatokat is a katolikus liturgiának megfelelően végezzük. Ezek még hiányoztak plébániánkon. Elhatároztuk, hogy az oltárra nem szabad nagyobb, magasabb virágot tenni, mint a könyvtartó, hogy ne az legyen a domináns. Péter atya

5 Fény és Forrás november december 5 ELSŐÁLDOZÁS Kiemelkedően fontos ünnep volt számomra gyermekünk elsőáldozási szentmiséje. Több "fehér ruhás" ünnep is felsejlett bennem, így az esküvőnk, és gyermekünk keresztelője is. "Térj vissza az első szeretetedhez..." - mondta Jézus. Mindhárom esemény (esküvő, keresztelő, elsőáldozás) egy-egy fontos találkozás Jézussal, ahol visszatérhetünk első szeretetünkhöz. A misén a gazdag ifjú példázata hangzott el az evangéliumi részben. Nem elég megkapnunk Jézust az Eucharisztiában, meg is kell tartsuk szívünkben, és gyermekeinknek is segíteni kell ebben. Meg kell tanítanunk nekik, hogy minden szentmisében a feltámadt Krisztust ünnepeljük, és megerősíthetjük kapcsolatunkat újra és újra. Kollerné Csizmár Ildikó Uram, évekkel ezelőtt Tőled kaptuk ezeket a gyermekeket, mint az élet legcsodálatosabb ajándékát. Életünk értelme és célja megváltozott. Ettől kezdve azért éltünk, hogy az ő javukat keressük, az ő útjukat egyengessük. Te segítettél ebben minket. Hozzád fordultunk, ha betegség bánat érte őket. Köszönjük, hogy segítettél megtartani a keresztségben tett ígértünket, hogy gyermekeinket tanításod szerint nevelhettük. Hálát adunk ezért a napért, amikor először fogadhattak szívükbe Téged. Áldd meg és óvd őket, hogy megmaradjanak szeretetedben. Ámen.

6 Fény és Forrás november december 6 Gyönyörű napunk volt, ünnep az ünnepben! A szertartás meghittsége, a gyerekek meghatódottsága annyira hatással volt ránk, hogy amikor Zita anyukája imájában a szülők nevében mondott köszönetet, már mi sem tudtunk megálljt parancsolni a könnyeinknek! De számomra már az elsőáldozásra készülés, a szülők keddi találkozói Péter atyával és a hitoktatókkal, gyermekem izgatott várakozása és az általa feltett kérdések is nagyon fontosak voltak, segítettek újra átgondolni, felfrissíteni saját kapcsolatomat is az Oltáriszentséggel! Ezért külön köszönet! Szlovenszky Andrea Legnagyobb gyermekünk első szentáldozása nagyon megérintett minket és szélesebb családunkat. Már hónapokkal előtte szóba került a beszélgetések során, ki hogyan élte meg saját elsőáldozását, hogyan készültek erre éve, érett-e vajon rá egy 9 éves gyermek, stb... Mindenkiben nagy volt az izgalom és komolyan készültünk. Mikor a kórházban, igen súlyos betegen fekvő dédnagymama értesült róla, hogy megvan az időpontja az elsőáldozásnak, erőt merített belőle és kitűzte a célt: életben maradni, felerősödni és személyesen jelen lenni a szentmisén. Isten segítségével meg is valósíthatta. Az egyik nagypapa igen régen nem járult már szentáldozáshoz. Azt kértük hát ajándékként erre az alkalomra, hogy örüljön velünk együtt, rendezze a kapcsolatát az Istennel és részesüljön együtt az unokájával a szentségben. Hoszszas vívódások után, az utolsó pillanatban ugyan, de gyónt és megnyugodva, boldogan ment a családdal áldozni. Ahogy közeledett a várva várt nap, észrevettem, hogy hangzatos tanácsokat fabrikálok magamban, amiket majd alkalmas pillanatban a fiam elé terjesztek - mintha egy távoli, előkelő rokonnak készülnénk bemutatni őt. Képtelenségnek tűnt számomra, hogy majd megfelelően tud jelen lenni a helyzetben. Mintha az Isten előtt viselkedni kellene, amikben rögzített illemszabályok igazítanak el minket! Szerencsére valahogy rápillanthattam a helyzet furcsaságára és rájöttem, hogy a gyermekünk egyedül valóban nemigen tudna mit tenni, de nem csak ő lesz ott, hanem az Úr is - ketten biztosan megoldják majd valahogy. :-) Hiszem, hogy Jézus ugyanúgy várta a gyermekekkel való első találkozást, mint mi mindannyian és szeretettel "fogta kézen" őket. Sokszor hallottam a szavakat, hogy milyen jó és fontos az Eucharisztiában megélt szeretetegy-

7 Fény és Forrás november december 7 ség. Értettem a kifejezéseket eddig is. De az a mélység, amit ezek az egyszerű szavak rejtenek, most jutott el a szívemig. Családunk lelkiekben gazdagodva, közösségünkben mélyen megerősödve lépett tovább Jézus segítségével a Szentháromság, a Szeretet megismerésében. Czeróczki Zsuzsa Elsőáldozóink leírták néhány mondatban, hogyan élték meg első találkozásukat Jézussal az eukarisztiában. Beszámoltak arról, hogy a gyónás után milyen tisztának, könnyűnek érezték magukat. Írtak a készülődés örömteli izgalmáról, és valamennyien, igaz más-más szavakkal kifejezték, milyen boldogságot jelentett számukra ez a találkozás: Izgultam egy nagyon kicsit. Olyan fura melegség járt át, és olyan erősnek éreztem magam. Jó érzés volt Jézust magamhoz venni. V. László Úgy éreztem, mintha egy láthatatlan kéz simítaná a fejemet. Ez volt a legfontosabb pillanat az életemben. D. Réka Az volt a jó, hogy Jézussal találkoztam. Olyan érzés volt, mintha eltűnt volna a templom és a világ, egy fél percig csak Jézussal beszélgettem, utána újra a templomban voltam. F. Vince Leírták, hogyan képzelik el a továbbiakban a Jézussal való kapcsolatot. Köszönöm Jézusom, hogy találkozhattam veled az elsőáldozásban, és kérlek, ha valami rosszaságon jár az eszem, akkor hallgassak a lelkiismeretemre, s ne tegyem meg. Ezentúl már érzem, hogy sokkal nagyobb örömöm van, ha elmegyek misére. T. Andris Kitűnt az is, milyen fontos volt számukra, hogy mind a szentmisén, mind utána, otthon szeretetben együtt ünnepelhettek a családjukkal, és hogy együtt részesültek a kegyelmi ajándékokból. Természetesen örültek a kapott ajándékoknak, de azt is kifejezték, hogy nem ez volt boldogságuk igazi oka. Sok ajándékot kaptam, de annak örültem a legjobban, hogy Jézust magamhoz vehettem. M. Tamás A következő héten egy-egy reggeli és esti misén találkoztunk sokukkal, eljöttek, hogy kapcsolatuk Jézussal élő és bensőséges maradjon, ne csak a vasárnapi misékre

8 Fény és Forrás november december 8 korlátozódjék. Azért vettek részt a szerdai iskolai szentmiséken is, hogy az örömteli találkozást a Szent Imre nap szentáldozásban újra és újra megélhessék október 26-án ünnepelte a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda a Szent Imrenapot. A rendezvény szentmisével kezdődött, ezt követte a Szent Imrés gallérok és nyakkendők átadása az elsősök, az új tanulók és az új pedagógusok részére. Ezután a diák-önkormányzati képviselők megkoszorúzták Szent Imre szobrát, majd a harmadikosok ünnepi műsora és a A mi iskolánk című rajzpályázat eredményhirdetése következett. A beérkezett munkákat több korcsoportban díjazták. Az ünnepi program az osztályok közötti vetélkedővel, sportversennyel zárult. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tóth Tibor alpolgármester, Pelyhe József önkormányzati képviselő, valamint Borbáth Gábor EKIFfőigazgató is. A jubileumhoz kapcsolódóan november 27-én újabb programra kerül sor tól a kezdetekre, a 20 évvel ezelőtti indulásra emlékeznek majd, amire valamennyi, egykor az intézményben tanító pedagógus meghívást kapott. December 15-én sportnapot tartanak, ekkor más egyházi iskolák diákjait is vendégül látják. Az évforduló alkalmából a gyerekek irodalmi pályázaton vehetnek részt. De nemcsak a jelenlegi tanulókra, hanem az egykor itt végzett diákokra is vár feladat: az iskola vezetése ugyanis szeretne minél több régi fényképet összegyűjteni, ami az intézményhez, az ott folyó munkához kapcsolódik. A jubileumi rendezvények a második félévben is folytatódnak. a Gödöllői Szolgálat alapján

9 Fény és Forrás november december 9 Vigyétek a világba a házasság szentségének örömét! Házasok miséje november 11. Hála Istennek, sokszor leírtuk már, hogy a templom teljesen megtelt egy-egy ünnepen. Most is így volt, november 11-én az esti szentmisén. ahol a házasság szentségéért mondtunk hálát. Péter atya az evangéliumi özvegyasszony történetéből kiindulva a házastársak egymásnak való odaajándékozásáról beszélt, ami csak akkor sikerülhet, ha előzőleg Istennek ajándékozzák magukat, és Isten önmagával ajándékozza meg őket. Szent Pál leveleiben szép képeket találunk a házasságról, ahol az apostol a férj és feleség Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34) kapcsolatát az Egyház és Krisztus kapcsolatához, szövetségéhez hasonlítja. Ha ez a szövetség megszakad figyelmeztetett Péter atya az az Istentől, embertársainktól és gyermekeinktől való elszakadást eredményezi. Kérte, gondoljunk vissza arra a napra, amikor a házasságunkat megkötöttük, és térjünk vissza az első szeretethez, a mostani én tekintsen a másik mostani énjére, és így fogadjuk el egymást, ajándékozzuk egymásnak magunkat, ahogy vagyunk. Ezzel a lelkülettel vigyük a világba a házasság szentségének örömét. Az áldozás után hálatelt szívvel újítottuk meg házassági fogadalmunkat. Jó volt visszagondolni arra, mit ígértünk egymásnak 58, 45,. 35,. 10 évvel ezelőtt, és megköszönni mindent, amit adtunk és kaptunk Istentől és egymástól ezek alatt az évek alatt. A szentmise befejezése után a jubiláns házaspárok, közel negyven pár, meghatottan fogadták Isten áldását és a kézfogást Péter atyától, és örömmel, köszönettel vették át a nagyon szép emléklapot. Köszönjük! -hh-

10 Fény és Forrás november december 10 Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatak Marburg Szentté avatása: Szent Erzsébet földi mércével mérve rövid élete itt a földön a szeretet kiteljesedésének gyönyörű története. Huszonnégy esztendő elég volt számára, hogy a legmaradandóbbat alkossa, amit csak ember alkothat: a szeretet soha el nem enyésző művét. Valójában saját maga vált tökéletes műalkotássá, mert kezdettől fogva végig hagyta magát Istentől alakítani. Élete bizonyság arra, hogy nem az szolgálja osztatlan szívvel az Urat, aki lemond minden földi szeretetről, hanem aki élete minden mozzanatát a szeretet egyetlen hatalmas kalandjának szerves részévé teszi. A mi szívünket a sokféle szeretet osztja meg, mely sok, egymásnak gyakran ellentmondó gonddal és aggodalommal jár. A sokféle szeretet egyidejűsége csak akkor engedhető meg, ha mind a szeretet tiszta forrása felé mutatnak, egyébként meg sem érdemlik a szeretet nevet. Számunkra megdöbbentő és szinte hihetetlen, hogy valaki, aki boldog szerelemben élt férjével és ráadásul fejedelmi körülmények között, nem csupán gesztusszerűen jótékonykodott, hanem odaadó szeretettel törődött a legszerencsétlenebbekkel. Valóban Erzsébet irgalmassága nem pótcselekvés és nem is lelkiismereti kényszer, hanem egyszerűen és természetesen fakadó szeretet-megnyilvánulás, amely ugyanolyan szoros kapcsolatban van Krisztus iránti, kora gyermekségétől megmutatkozó bensőséges ragaszkodásával, mint az a hitvesi, baráti és testvéri szeretet, mely Lajoshoz fűzte. Hogy mennyire valódi ez a szeretet, az a próbatételből derül ki: Erzsébet őszinte fájdalommal és keserves sírással gyászolta meg férjét, és tovább szeretett. Nem süppedt bele gyászába, nem sajnálta és nem sajnáltatta magát, hanem a kölcsönös szeretet ajándékainak elfogadása után most egészen az ingyenes szeretet gyakorlásának szentelte életét. Lajos tehát életében és halálában egyaránt önmaga fölé emelte és Krisztushoz kötötte, mint ahogy ő is Krisztushoz vitte közelebb férjét annak életében, de halála után is.

11 Fény és Forrás november december 11 Szent Erzsébet példája csak még egyértelműbbé teszi előttünk az alternatívát: vagy minden körülmények között következetesen a Szeretetet választjuk, vagy a kisebb és nagyobb szeretetek között lavírozva végül is ellene döntünk, s a halálban maradunk. Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység című könyvéből Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtést november 25-én tartjuk templomainkban. ADVENTUS DOMINI Advent 1. vasárnapja december 2. Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát. Advent 2. vasárnapja december 9. Isten megmutatja rajtad fényességét. Advent 3. vasárnapja december 16. Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével. Advent 4. vasárnapja december 23. Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Várjunk és virrasszunk! Az advent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk, egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Három eljövetelt ünneplünk, élünk át: a választott nép Messiás várására emlékezünk, a jelenben várunk, és szeretetünk tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk. Végezetül éberen várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ végén, készen találjon minket. Jézus születésének ünnepére készülve új módon kell felfedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és köztünk. Ő úgy tud

12 Fény és Forrás november december 12 növekedni bennünk, ha törekszünk figyelni jelenlétére, s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével gondolkodni örömben és szenvedésben, Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. Örömmel várjuk Őt! Adventi készületünk Idén rövid a karácsonyi felkészülés, mindössze három hét. Kezdjük el hát az első naptól teljes szível élni. Végezzük el minél előbb szentgyónásunkat. Szervezzünk otthon közös gyertyagyújtást, beszélgetést, közös imát. Vállaljunk valamilyen önmegtagadást. Jöjjünk el minél többször rorátéra. Újítsuk meg elhatározásainkat a szeretet konkrét tetteire. Keressük meg környezetünkben öreg, beteg testvéreinket, és értesítsük az atyákat, hogy a bűnbánat szentégében tudják részesíteni őket, és el tudják vinni hozzájuk az Eukarisztiát. Tegyük mindezt örömmel, Isten igéjét valóra váltva: Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) Ebben az évben advent első hetének szombatján ünnepeljük SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGAN- TATÁSÁT. IX. Pius pápa dogmaként kihirdette: Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűntől és minden más bűntől. Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit Fiának adott elsőként. A liturgia ezt énekli: Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes. Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott. Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy elénekelje a Magnificatot, hanem, hogy segítsen neki. Azonban rokonában olyan lélekre talált, aki nyitott volt Isten titkai iránt, és ezért elmesélte neki rendkívüli tapasztalatát. Chiara Lubich

13 Fény és Forrás november december 13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Mennyire avatkozhatunk bele mások életébe? Meddig terjed a felelősségünk? Isten mindannyiunknak megadta a szabad akaratot, a szabad döntés lehetőségét. Mások döntése nem az én felelősségem. Átvállalni sem lehet senkitől. Az én felelősségem az, hogy a magam részét megteszem-e. Érzékeny vagyok-e a másik problémájára, és ha észreveszem, hogy elindul a megoldás irányába, felkínálom-e neki a segítségem, hogy tovább tudjon haladni. Igen, ezt megtehetem, ez az én részem, de nem dönthetek és nem cselekedhetek senki helyett. Mit tegyünk akkor, mikor azt látjuk, hogy egy kapcsolatban az egyik fél becsapja és kihasználja a másikat, aki nem akarja ezt észrevenni? Vigyázz! Ne feledd, hogy mindent a saját szemeddel nézel! Amit látsz, egyáltalán nem biztos, hogy a valóság. Nem biztos, hogy jól látod. Lehetnek dolgok, amikről nem is tudsz, vagy tévesek az információid. Értem, de ha biztos vagyok benne, megmondhatom neki? Ha egyértelmű a dolog, akkor is van, amikor meg kell mondanod, és van, amikor nem. Mindig függ a konkrét helyzettől és a kettőtök személyes kapcsolatától. Mégis, mi szerint döntsek? A normák segítenek, de ahhoz, hogy az adott esetben tudjam, mit kell tennem, előbb meg kell kérdeznem: Hogyan szeressem most őt, Uram? Keresnem kell Isten akaratát, ami sohasem merev, sohasem előírt. Mindig az adott pillanatban segít megértenem, hogy akkor és ott, abban a személyes szeretetkapcsolatban mi a legjobb. Biztosan nem az lesz a válasz, hogy kísérjem nyugodtan végig egészen a szakadék széléig, hogy aztán ott megálljak, és azt mondjam: Szevasz! Ez biztos, hogy nem a szeretet! Én is próbálok segíteni másokon, tenni, amit jónak gondolok, de sokszor, amikor hosszú távon sincs látható jele a pozitív változásnak, nem tudom eldönteni, mit csinálok rosszul. Kere-

14 Fény és Forrás november december 14 sem magamban a hibát, aztán újra és újra nekirugaszkodom azzal a hittel, hogy igyekezetemnek előbb vagy utóbb gyümölcsöt kell hoznia... Igen. Az ember sokszor automatikusan megy oda, ahol a legnagyobb bajt észleli, aztán leragad... Figyelj! Neked soha nem csak egyetlen fád van, amiről gondoskodnod kell, hanem egy egész kerted, és ebből a kertből kell kihoznod a legtöbbet! Úgy beletenni a törődést egy már évek óta terméketlen fába, hogy közben a termőket elhanyagolod, nem szabad! Igen, minden beteg fát meg kell próbálni megmenteni. Azért az egy fáért is felelős vagy, de a napnak csak 24 órája van, és a kertednek a többi része is igényli a törődést. Lehet, hogy amíg azt az egy fádat pátyolgatod, minden energiádat csak abba ölöd, a többinél pedig a legalapvetőbb munkákat is elhanyagolod, előbbutóbb azok is kukacos, penészes gyümölcsöt fognak hozni, kiszáradnak, vagy más módon beteggé lesznek. A kerted pusztulásához fog vezetni! Semmilyen módon nem szabad! Neked az egész kertet kell szem előtt tartanod! Mindig! Érted? Ez nem keménység. A szeretetnek is van logikája. Nem jó, ha pusztán az érzelmeink irányítanak. A jó szándék és minden pozitív cselekedet csak a bölcsességgel együtt tud hatékony lenni. A bölcsesség, azaz a jó döntés képessége Isten egyik legfontosabb ajándéka. E nélkül a szeretet is, az irgalom is, a segítőkészség is rossz irányba tud menni. Szentmisét hallgathatunk rádióban, nézhetünk tévében is. Azt gondolom, hogy ha teljes szívvel, többedmagammal veszek részt a tévén keresztül egy szentmisén, az van olyan jó, mint ha például a templom babaszobájában, hangszórón keresztül, gyerekzsivaj közepette teszem. Úgy tűnhet, de nem így van. Sokféle akadálya lehet annak, hogy valaki a szentmise kegyelmi kincseit ne a maguk teljességében fogadja be. Egy azonban biztos: a szentmisén részt venni csak fizikai jelenléttel lehet. A szentmise nem csupán szertartás! Maga az élő Krisztus hív meg a közösségbe, ahol önmagával akar táplálni bennünket. Ez a szentmise. Gondolatokat át lehet vinni a különféle médiákon keresztül. A rádiót hallgatva vagy a tévé előtt ülve követheted a prédikációt, a mise szövegét. Te magad is elővehetsz egy imakönyvet, elmél-

15 Fény és Forrás november december 15 kedhetsz, imádkozhatsz, de ily módon sem a köztünk lévő Krisztust nem tudod megélni, sem az eukarisztiában nem tudsz részesedni, amik pedig a szentmisének a lényegét jelentik! Ami a babaszobát illeti, az ott lévők is jelen vannak a közösségben, és az eukarisztiában is részesülnek. A mi templomunkban azért van üvegfallal és nem ráccsal leválasztva, mert a technikai feltételek lehetővé teszik a hang egyirányú közvetítését. Csak erről van szó. Nem mindig áldozunk a templomban sem... Ha nem áldozol, az persze egyfajta veszteség, de a köztünk lévő Jézust ez esetben is megtapasztalhatod, és ez még mindig sokkal több, mintha el se jöttél volna. Ha egyedül vagyunk, Jézus akkor is ott van velünk... ha már ketten vagy hárman a nevében összegyűlünk, ott van közöttünk... Ez igaz, de Jézus Krisztus minden, a kinyilatkoztatásból ismert sajátos megjelenési formában csakis a szentmisén van jelen! Ebből persze mindig és mindenki csak véges tartalmat fogad be, mert véges természetünk a végtelent nem tudja felfogni. Az pedig, hogy ki mennyit él és valósít meg, mindenkinek az éppen aktuális személyes állapotán, önátadásán múlik. A szentmisét tehát a maga teljességében semmilyen módon nem lehet megélni, csak fizikai jelenléttel. Azonban hozzáteszem: Ha valaki azt hiszi, hogy letudta a szentmisét azzal, hogy fizikailag ott volt, akkor az egésznek a lényegét nem érti. Jézus nem arra hívja őt, hogy legyen ott egy épületben. Nem is arra, hogy egy bizonyos szöveget végighallgasson, hanem hogy Vele a többiekkel együtt teljes egységre jusson a szeretetben! Ez a szentmise. A csúcsa és forrása minden liturgiának és minden kegyelemnek. És ha valaki mondjuk ágyban fekvő beteg, és azért nem tud elmenni a templomba? A meghívás mindenkinek szól, de ha valaki objektív okok miatt nem tud elmenni szentmisére, nem kéri számon tőle az Isten. Egy beteg ember számára a tévé vagy a rádió közvetítése is egyfajta megoldás, ezért nagyon is pártolom ezeket, és örülök, hogy vannak ilyenek. Az igehirdetés, az üzenet, a tanítás átjön. Amit ily módon lát és hall valaki, azok az érzés szintjén nyitogatják a lelkét. Az egyház a betegek állapotának és a helyi adottságoknak, le-

16 Fény és Forrás november december 16 hetőségeknek megfelelően sokféle módon próbál segíteni a beteg embereknek. Például: időnként kimegyünk hozzájuk, elbeszélgetünk velük, és egy kis liturgia keretében meg is áldoztatjuk őket. Ez még mindig nem szentmise, de egy ágyban fekvő beteg számára ez a legtöbb, amit adhatunk. Olyan embert is ismerek, aki a tömegiszonya miatt nem jár templomba. Az ember pszichés adottságai sok mindent befolyásolnak. Aki képtelen akár már száz ember közé is bemenni, mondhatom nyugodtan, hogy beteg ember. Személyiségének ez a betegsége akadályozza abban, hogy az istenkapcsolatát a szentmisén, közösségi módon élje meg. Ez az ember, akit feszélyez a többi ember jelenléte, ha egyedül beül a templomba, annak csöndjében nagyon jól érezheti magát. Imádkozik, boldog. Lehet egyfajta individuális, személyes istenkapcsolata, de a leglényegesebb dolgokból ki fog maradni. Nem lesz szentháromságos élete és kapcsolata, mert Isten egy közösség, és bennünket is a Vele és az egymással való közösségre hív meg. Ez az ember tehát a betegségénél fogva csak részlegesen tudja megélni Isten kegyelmét. Nagy valószínűséggel akkor, amikor a reményünk szerint majd üdvözül, a megtisztulása után ez a betegsége is meggyógyul. Boldog lesz az örök Isten országában a többi üdvözülttel együtt, és nem lesz tömegiszonya. Mert ott nem lesz sem betegség, sem halál, sem fájdalom... Isten letöröl majd szemünkről minden könnyet... Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Újra indult a kérdezős csoport. Szerdánként negyed 9-től fél 10-ig vannak az összejövetelek a plébánián, ahol Péter atya várja kérdéseinket. Továbbra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki a hittel a hit megélésével kapcsolatos kérdéseire választ szeretne kapni. Reznák Judit

17 Fény és Forrás november december 17 AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Mint minden évben, idén is készülődtünk a halottak napjára. Míg kicsik voltak a gyerekek, természetes volt, hogy minden hozzátartozónkhoz, vidéki és pesti temetőbe is együtt megyünk ki emlékezni. Felnőttek lettek a gyerekeinkből. Az elmúlt években már nem mindig tudtuk összehangolni velük a temetőlátogatásokat. Nem is erőszakoskodtunk velük. Idén mind a három jelentkezett, hogy együtt menjünk. Megható volt tapasztalni, hogy hogyan készülődött a lányom. Kikészítette a kiskapát, söprűt, üvegbe vizet, úgy ahogy azt szoktuk. Nagymama sírjának rendbetételénél ott szorgoskodott mind a három. Együtt imádkoztunk, és mély csöndben hallgatták a történeteket, amelyeket a gyerekkoromról, a nagymamával megélt szeretetről, nehézségekről meséltem. Késő este volt már a temetőben, sok helyen égtek a mécsesek, hideg volt, de a mi szívünkbe melegség költözött. Gödöllőig nagyon jót beszélgettünk a kocsiban. Ez a nap megmutatta nekem, hogy csak élni kell a mindennapokban Jézus szeretetét, valóra váltva igéjét Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) s akkor meglesz a százszoros termés. Gizi Az igekörökön elmondjuk egymásnak igeélési tapasztalatainkat, azt hogy hogyan tudtuk életre váltani Krisztus egy-egy igéjét mindennapjainkban. Nagyon sok olyan tapasztalatot hallunk, amelyek az Ige bennünk való működését tükrözik, és testvéreinket is ennek élésére segítenék. Kérünk benneteket, írjatok le egy-egy tapasztalatot, hogy közzétehessük. Küldjétek címre, vagy kézzel írott formában adjátok oda a felelősnek, vagy tegyétek le a nevemre a sekrestyében. Köszönöm! Hedda

18 Fény és Forrás november december 18 OLVASÓLÁMPA Különleges segítség ( ) Biztosan volt már olyan tapasztalatod, amikor egyszerre világossá vált számodra, hogy mit kell tenned, mi a személyes hivatásod, az utad, amin végig kell menned. Egészen világosan megértetted a körülötted zajló folyamatokat. Egyszerre tisztába jöttél önmagaddal is. Talán már hosszú ideje töprengtél, s nem jutottál semmire. Hirtelen, derült égből villámcsapásként, minden egyértelművé vált. A Világosság Angyala meglátogatott téged, megnyitotta a szemedet a lényegre. Vagy éppen döntés előtt állsz. Sokáig nem tudtad, hogyan kellene határoznod. Sok minden szól ellene, sok minden szól mellette. Sok lehetőség közül választhatnál, például egy pályaválasztás esetén. Aztán egy csapásra világossá válik, hogy mi mellé tedd le a voksod. Tetten érheted az Angyalt, aki meghasonlott szívedben világosságot teremtett. Vagy éppen olyan helyzetbe kerültél, ahol minden összekuszálódott és szövevényes. Azt sem tudod áttekinteni, hogy ténylegesen mi játszik benne szerepet. Ám egy adott pillanatban mindent megértesz. Ez az Angyal megtapasztalása volt számodra. A Világosság Angyala segíteni szeretne neked, hogy önmagadat egészen világosan, lényed mélyéig megismerd. Így szerezhetsz gyakorlatot abban, hogy mások számára te is a világosság angyalává válhass. Egy beszélgetésben egyszer csak tisztán felismered, mi a ténylegesen szükséges a másik számára, mi válna valóban hasznára. Világosságot hozhatsz megzavart gondolataiba. Hálás lesz ezért. Ezt a tisztánlátást azonban nem könnyű megtanulni. A Világosság Angyalára van szükséged, aki bevezet téged ebbe a»tudományba«. (Részlet Anselm Grün OSB: Angyalok könyve című kötetéből.) F. I.

19 Fény és Forrás november december 19 Könyvajánló a Habakuk könyvesbolt választékából A könyveket szeretettel ajánlja: Vargáné Farkas Timi Habakuk Könyv és Kegytárgy Nyitva tartás: K: ; Sze: ; Cs: ; P: ; Szo; Gödöllő, Dózsa Gy. út 35/A (70) játék Istennel Asztali naptár gyerekeknek bibliai játékokkal. Útvesztő; Kvíz; Mi a különbség?; Kifestő; Rajz; Fejtörő; Történetek az év minden napjára. Kindelmann Győző: Szent Miklós legendája A Mikulás igaz története. Ez a szép kivitelű, színes képeskönyv a róla szóló legendákat dolgozza fel gyermekek számára. A történeteket olvasva elénk tárul a titkon ajándékot osztó, kicsinyeket védelmező, embereket és városokat megmentő püspök életútja, akiről sokan nem tudják: Ő a Mikulás. Böjte Csaba: A Szeretet bölcsője A házasság mérföldkövei Ezt a könyvet egy életen át lehet olvasni. Új és új állomások érintenek meg mélyebben minket, attól függően, hogy utunkon éppen hol tartunk: szerelmünk a kezdeti lobogását éli, vagy feszültségek vannak köztünk, és megértésre vágyunk, vagy a mindennapi hajszában, taposómalomban "a nehéz hűséget" igyekszünk könnyűvé tenni egymás számára. E könyv legyen életútjukon iránytűjük és segítő útitársuk.

20 Fény és Forrás november december 20 Várnai Péter: Meglátogatta népét az Úr Elmélkedések Advent minden napjára Adventre nem lehet felkészüli, mert az maga a felkészülés. Adventet nem érdemes várni, mert az maga a várakozás. Amíg csak jön, mindig megváltozhatsz! Matthew Linn, Sheila Fabricant, Dennis Linn Életünk nyolc szakaszának gyógyítása Ez a könyv a szerzők sokéves tapasztalatainak gyűjteménye, amely gyakorlati, könnyen elsajátítható alapelveket kínál a lelki fejlődés elősegítéséhez. Az egyes történetek bemutatása a keresztény gyógyító imádság hatékonyságát példázza az emberi élet során szerzett sérülésekkel, megrázkódtatásokkal és törésekkel kapcsolatban. Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható... Tudnivalók nem csak katolikusoknak A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába belépő látogatókban- az ott látott sok szép szobor, kép és tárgy megtekintése után-kérdések merülhetnek fel. Ezekre a kérdésekre igyekszik ez az összeállítás hiteles forrásokból válaszokat adni, hogy az érdeklődők további ismereteket szerezhessenek az ott látottakról. December 2-án és 16-án, advent 1. és 3. vasárnapján egész nap könyvvásár a Habakuk Könyv- és Kegytárgybolt választékából a közösségi házban

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben