LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház, és plébániák életét mint arról már előző számunkban beszámoltunk tíz területre, témára osztották fel. Ezek szinte teljesen lefedik egész tevékenységüket, és utat tudnak mutatni. A témák a következők: Új evangelizáció; igehirdetés, tanúságtétel, Szentírás Egyházi szolgálattevők; papság, papi életforma, papképzés, papi közösség, hivatásgondozás, diakónusok, akolitusok, képzés Liturgia; egyéni és közösségi szentté válás, szentségek, szentségimádás Katekézis; a hit útjára segítő szolgálatok, felnőtt katekumenátus, szentségfelkészítés, katekéták felkészítése, továbbképzése, ifjúság A plébániai közösség; egyháztanácsok, közösségépítés, rétegek, lelkiségi mozgalmak, karizmák Család; családközösség, nevelés, családi életre felkészítés, jegyes felkészítés, elváltak gondozása, együtt élők Sajátos ellátást igénylő csoportok; kórház, szenvedélybetegek, alkoholisták, cigányok, karitász, börtön Az egyházmegye struktúrája; esperesi kerületek, plébániák, kapcsolat szerzetesrendekkel, oktatási intézmények Anyagi javak kezelése és felhasználása; egyházi hozzájárulás, stóla

2 Fény és Forrás november december 2 Jelenlétünk a társadalomban; misszió, ökumenizmus, média Tartalom 1 Elkezdődött a Zsinat 3 1. téma: Liturgia 5 Elsőáldozás 8 Szent Imre-nap 9 Házasok miséje 10 Árpád-házi Szent Erzsébet 11 Adventus domini 13 Péter atya válaszol 17 Az ige élete A mi esperesi kerületünk október 25-én jött össze Máriabesnyőn. Papok és világiak találkoztunk több mint százan, hogy megértsük a Szentlélek, és az Egyház szándékát egy fontos kérdésben, amely az egyéni és közösségi megszentelődésünket szolgálja. Ez a téma alapvetően a liturgiában jelenik meg és csúcsosodik ki. A liturgiához azonban nem csak a szentmise tartozik, hanem az Eukarisztia mellett a másik hat szentség is, amelyeket az egyház, ha csak lehet, mindig a szentmise keretében szolgáltat ki. Ezeken a szentségeken keresztül szenteli meg Krisztus az egyént és a közösséget. Táplálja és élteti a Krisztus-teste Egyházat. Az összejövetelt Tarnai Imre nagyoroszi plébános atya tartotta, és jelen volt az egyházmegye képviseletében Dr. Varga Lajos segédpüspök atya, aki püspöki jelenlétével és hozzászólásával segítette a téma megértését. A mintegy három órás együttlét folyamán a jelenlévő papok és világiak szóltak hozzá a liturgia témájához, különböző oldalról megvilágítva azt. Imával zártuk összejövetelünket. Egyházközségeinkbe azzal a szándékkal tértünk haza, hogy megbeszéljük szűkebb közösségeink tennivalóját krisztusi életünk e fontos megnyilvánulásával kapcsolatban. Kísérjük figyelemmel a zsinat témáit, és ha bármi kérdésünk van, keressük meg papjainkat, vagy írjunk a címre. Péter atya 18 Olvasólámpa 19 Könyvajánló 21 Ügyelet 22 Ünnepeink 22 Egyházadó 23 Csoportjaink 25 Hírek, események 27 A szentmisék rendje 28 Plébániai hittan

3 Fény és Forrás november december 3 Egyéni és közösségi megszentelődés a liturgia és a szentségek által (1. téma) Sokan tudják, és vallják is, hogy a szentmise és a szentségek milyen fontos szerepet töltenek be a katolikus hívek életében azon az úton, amelyre Jézus hívott meg bennünket: Legyetek tökéletesek, amint menynyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48) De kevesen tudják, vagy értik, hogy a szentségek egyike sem cél, hanem mindegyik csak eszköz. Mert a teremtésben, és a krisztusi megváltás által az emberek elé állított cél az örök üdvösség, melyet Jézus Krisztus által nyerhetünk el: Ő az út, az igazság és az élet. (vö. Jn 14,6 ) A szentmise és a szentségek ezen az úton formálnak, alakítanak, és táplálnak bennünket, hogy nap mint nap belőlük élve egyre közelebb kerüljünk, egyre hasonlóbbá váljunk mesterünkhöz, Jézus Krisztushoz. Ezeket a kincseit és eszközeit Jézus Krisztus egyházára bízta, ahol, mint titokzatos testében egyesíti és fejti ki a Szentlélek által ezt az életadó, megszentelő tevékenységét. Mivel a liturgia és a szentségek ennek a konkrét kiáradásnak a forrásai, ezért ezeket csak Krisztus és az Egyház szándéka szerint fogadhatjuk és használhatjuk. A szentségeknél, és ebben a szentmise is benne van, meg kell különböztetnünk a szentségek objektív, kegyelmi tartalmát (ex opere operato) és a kegyelmi hatást eredményező, szubjektív feltételeit (ex opere operantis). Teljesen egyértelmű Jézus, és az egyház szándéka, hogy a szentségeket azért rendelte, és azért van itt köztünk ezeknek a kegyelmében, mert azt akarja, hogy bennünk gyümölcsöt teremjenek, vagyis elindítsák, kibontakoztassák és teljessé tegyék bennünk a krisztusi életet. Minden olyan szentség-kiszolgáltatás vagy szentmise, amely nem ezt szolgálja, vagy nem ezt eredményezi, Isten akaratával ellentétes. Ezért elsőrendű fontossággal bír, hogy a szentségekkel való találkozások megfelelő, Isten szándéka szerinti előkészítést kapjanak, mert csak így termik meg gyümölcseiket. Jézus példabeszéde világossá teszi számunkra, hogy magot nem azért vetünk, hogy a madarakat tápláljuk, vagy a köves talajon kiégessük, hanem azért, hogy termést hozzon. Ezért az egyház kell, hogy a talajt lelkünket egyénileg és közösségileg termékennyé tegye,

4 Fény és Forrás november december 4 hogy Jézusnak ne sziklára kelljen vetnie lelkünkben. Ebben az a tennivalónk, és ez már az Egyházmegyei Zsinat felhívása, hogy mindnyájan vizsgáljuk meg, hogyan készülünk, és mit is akarunk igazából a szentségek által. Azonosulunk-e Jézus Krisztus szándékával, akaratával, vagy a saját akaratunkat szeretnénk ráerőltetni Istenre. Tennivalóink közül ezért az az első, hogy saját gondolkodásmódunkat újítsuk meg. Mert az, hogy hogyan érkezünk a szentmisére: nyitott, vágyakozó szívvel, a többiekkel eggyé válva, ahogy Jézus hív bennünket, vagy csak le akarjuk tudni a vasárnapi misét (rendszeresen elkésve, minél távolabb állva az oltártól és a többiektől, hogy elsőként tudjunk elmenni, vagy, hogy szent szórakozásban részesüljünk). A misére már otthon, lélekben kellene készülni, sőt Jézussal indulni, hogy vele együtt adjunk hálát a megváltás művéért, és kapcsolódjunk be testvéreinkkel Krisztus egyetlen örök áldozatába. Ezt az új lelkületet és mentalitást csak mi hozhatjuk létre a Szentlélek által, helyettünk senki. Hogy a szentmisék igazi közösségi ünnepek legyenek, ahhoz egyre inkább ezt a lelkületet kell magunkévá tennünk. Mivel a szentmise misztériumába csak azok tudnak teljes értékűen bekapcsolódni, akik képesek felfogni Jézus Krisztusnak, az Istenembernek az áldozatát és feltámadását, vagyis az Eukarisztia titkát, ezért a kisebbek a család közös ünneplése által, azon keresztül kapcsolódnak bele az Egyház hálaáldozatába. Ők azután egyre tisztábban érzékelik a szülők, nagyobb testvérek örömét, és háláját, és így formálódnak, hogy majd maguk is egész személyiségükkel részt tudjanak venni a szentmise kegyelmében. Gondolkozzunk el, hogy ezeket az egyház által elénk tárt kincseket hogyan tudjuk gyümölcsözőbbé tenni egyházunk számára. Néhány már megfogalmazott konkrét változtatás. Az egyház szándéka szerint elhatároztuk, hogy a katekumenátussal ne csak a befogadás szertartását, hanem az utána következő mozzanatokat is a katolikus liturgiának megfelelően végezzük. Ezek még hiányoztak plébániánkon. Elhatároztuk, hogy az oltárra nem szabad nagyobb, magasabb virágot tenni, mint a könyvtartó, hogy ne az legyen a domináns. Péter atya

5 Fény és Forrás november december 5 ELSŐÁLDOZÁS Kiemelkedően fontos ünnep volt számomra gyermekünk elsőáldozási szentmiséje. Több "fehér ruhás" ünnep is felsejlett bennem, így az esküvőnk, és gyermekünk keresztelője is. "Térj vissza az első szeretetedhez..." - mondta Jézus. Mindhárom esemény (esküvő, keresztelő, elsőáldozás) egy-egy fontos találkozás Jézussal, ahol visszatérhetünk első szeretetünkhöz. A misén a gazdag ifjú példázata hangzott el az evangéliumi részben. Nem elég megkapnunk Jézust az Eucharisztiában, meg is kell tartsuk szívünkben, és gyermekeinknek is segíteni kell ebben. Meg kell tanítanunk nekik, hogy minden szentmisében a feltámadt Krisztust ünnepeljük, és megerősíthetjük kapcsolatunkat újra és újra. Kollerné Csizmár Ildikó Uram, évekkel ezelőtt Tőled kaptuk ezeket a gyermekeket, mint az élet legcsodálatosabb ajándékát. Életünk értelme és célja megváltozott. Ettől kezdve azért éltünk, hogy az ő javukat keressük, az ő útjukat egyengessük. Te segítettél ebben minket. Hozzád fordultunk, ha betegség bánat érte őket. Köszönjük, hogy segítettél megtartani a keresztségben tett ígértünket, hogy gyermekeinket tanításod szerint nevelhettük. Hálát adunk ezért a napért, amikor először fogadhattak szívükbe Téged. Áldd meg és óvd őket, hogy megmaradjanak szeretetedben. Ámen.

6 Fény és Forrás november december 6 Gyönyörű napunk volt, ünnep az ünnepben! A szertartás meghittsége, a gyerekek meghatódottsága annyira hatással volt ránk, hogy amikor Zita anyukája imájában a szülők nevében mondott köszönetet, már mi sem tudtunk megálljt parancsolni a könnyeinknek! De számomra már az elsőáldozásra készülés, a szülők keddi találkozói Péter atyával és a hitoktatókkal, gyermekem izgatott várakozása és az általa feltett kérdések is nagyon fontosak voltak, segítettek újra átgondolni, felfrissíteni saját kapcsolatomat is az Oltáriszentséggel! Ezért külön köszönet! Szlovenszky Andrea Legnagyobb gyermekünk első szentáldozása nagyon megérintett minket és szélesebb családunkat. Már hónapokkal előtte szóba került a beszélgetések során, ki hogyan élte meg saját elsőáldozását, hogyan készültek erre éve, érett-e vajon rá egy 9 éves gyermek, stb... Mindenkiben nagy volt az izgalom és komolyan készültünk. Mikor a kórházban, igen súlyos betegen fekvő dédnagymama értesült róla, hogy megvan az időpontja az elsőáldozásnak, erőt merített belőle és kitűzte a célt: életben maradni, felerősödni és személyesen jelen lenni a szentmisén. Isten segítségével meg is valósíthatta. Az egyik nagypapa igen régen nem járult már szentáldozáshoz. Azt kértük hát ajándékként erre az alkalomra, hogy örüljön velünk együtt, rendezze a kapcsolatát az Istennel és részesüljön együtt az unokájával a szentségben. Hoszszas vívódások után, az utolsó pillanatban ugyan, de gyónt és megnyugodva, boldogan ment a családdal áldozni. Ahogy közeledett a várva várt nap, észrevettem, hogy hangzatos tanácsokat fabrikálok magamban, amiket majd alkalmas pillanatban a fiam elé terjesztek - mintha egy távoli, előkelő rokonnak készülnénk bemutatni őt. Képtelenségnek tűnt számomra, hogy majd megfelelően tud jelen lenni a helyzetben. Mintha az Isten előtt viselkedni kellene, amikben rögzített illemszabályok igazítanak el minket! Szerencsére valahogy rápillanthattam a helyzet furcsaságára és rájöttem, hogy a gyermekünk egyedül valóban nemigen tudna mit tenni, de nem csak ő lesz ott, hanem az Úr is - ketten biztosan megoldják majd valahogy. :-) Hiszem, hogy Jézus ugyanúgy várta a gyermekekkel való első találkozást, mint mi mindannyian és szeretettel "fogta kézen" őket. Sokszor hallottam a szavakat, hogy milyen jó és fontos az Eucharisztiában megélt szeretetegy-

7 Fény és Forrás november december 7 ség. Értettem a kifejezéseket eddig is. De az a mélység, amit ezek az egyszerű szavak rejtenek, most jutott el a szívemig. Családunk lelkiekben gazdagodva, közösségünkben mélyen megerősödve lépett tovább Jézus segítségével a Szentháromság, a Szeretet megismerésében. Czeróczki Zsuzsa Elsőáldozóink leírták néhány mondatban, hogyan élték meg első találkozásukat Jézussal az eukarisztiában. Beszámoltak arról, hogy a gyónás után milyen tisztának, könnyűnek érezték magukat. Írtak a készülődés örömteli izgalmáról, és valamennyien, igaz más-más szavakkal kifejezték, milyen boldogságot jelentett számukra ez a találkozás: Izgultam egy nagyon kicsit. Olyan fura melegség járt át, és olyan erősnek éreztem magam. Jó érzés volt Jézust magamhoz venni. V. László Úgy éreztem, mintha egy láthatatlan kéz simítaná a fejemet. Ez volt a legfontosabb pillanat az életemben. D. Réka Az volt a jó, hogy Jézussal találkoztam. Olyan érzés volt, mintha eltűnt volna a templom és a világ, egy fél percig csak Jézussal beszélgettem, utána újra a templomban voltam. F. Vince Leírták, hogyan képzelik el a továbbiakban a Jézussal való kapcsolatot. Köszönöm Jézusom, hogy találkozhattam veled az elsőáldozásban, és kérlek, ha valami rosszaságon jár az eszem, akkor hallgassak a lelkiismeretemre, s ne tegyem meg. Ezentúl már érzem, hogy sokkal nagyobb örömöm van, ha elmegyek misére. T. Andris Kitűnt az is, milyen fontos volt számukra, hogy mind a szentmisén, mind utána, otthon szeretetben együtt ünnepelhettek a családjukkal, és hogy együtt részesültek a kegyelmi ajándékokból. Természetesen örültek a kapott ajándékoknak, de azt is kifejezték, hogy nem ez volt boldogságuk igazi oka. Sok ajándékot kaptam, de annak örültem a legjobban, hogy Jézust magamhoz vehettem. M. Tamás A következő héten egy-egy reggeli és esti misén találkoztunk sokukkal, eljöttek, hogy kapcsolatuk Jézussal élő és bensőséges maradjon, ne csak a vasárnapi misékre

8 Fény és Forrás november december 8 korlátozódjék. Azért vettek részt a szerdai iskolai szentmiséken is, hogy az örömteli találkozást a Szent Imre nap szentáldozásban újra és újra megélhessék október 26-án ünnepelte a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda a Szent Imrenapot. A rendezvény szentmisével kezdődött, ezt követte a Szent Imrés gallérok és nyakkendők átadása az elsősök, az új tanulók és az új pedagógusok részére. Ezután a diák-önkormányzati képviselők megkoszorúzták Szent Imre szobrát, majd a harmadikosok ünnepi műsora és a A mi iskolánk című rajzpályázat eredményhirdetése következett. A beérkezett munkákat több korcsoportban díjazták. Az ünnepi program az osztályok közötti vetélkedővel, sportversennyel zárult. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tóth Tibor alpolgármester, Pelyhe József önkormányzati képviselő, valamint Borbáth Gábor EKIFfőigazgató is. A jubileumhoz kapcsolódóan november 27-én újabb programra kerül sor tól a kezdetekre, a 20 évvel ezelőtti indulásra emlékeznek majd, amire valamennyi, egykor az intézményben tanító pedagógus meghívást kapott. December 15-én sportnapot tartanak, ekkor más egyházi iskolák diákjait is vendégül látják. Az évforduló alkalmából a gyerekek irodalmi pályázaton vehetnek részt. De nemcsak a jelenlegi tanulókra, hanem az egykor itt végzett diákokra is vár feladat: az iskola vezetése ugyanis szeretne minél több régi fényképet összegyűjteni, ami az intézményhez, az ott folyó munkához kapcsolódik. A jubileumi rendezvények a második félévben is folytatódnak. a Gödöllői Szolgálat alapján

9 Fény és Forrás november december 9 Vigyétek a világba a házasság szentségének örömét! Házasok miséje november 11. Hála Istennek, sokszor leírtuk már, hogy a templom teljesen megtelt egy-egy ünnepen. Most is így volt, november 11-én az esti szentmisén. ahol a házasság szentségéért mondtunk hálát. Péter atya az evangéliumi özvegyasszony történetéből kiindulva a házastársak egymásnak való odaajándékozásáról beszélt, ami csak akkor sikerülhet, ha előzőleg Istennek ajándékozzák magukat, és Isten önmagával ajándékozza meg őket. Szent Pál leveleiben szép képeket találunk a házasságról, ahol az apostol a férj és feleség Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34) kapcsolatát az Egyház és Krisztus kapcsolatához, szövetségéhez hasonlítja. Ha ez a szövetség megszakad figyelmeztetett Péter atya az az Istentől, embertársainktól és gyermekeinktől való elszakadást eredményezi. Kérte, gondoljunk vissza arra a napra, amikor a házasságunkat megkötöttük, és térjünk vissza az első szeretethez, a mostani én tekintsen a másik mostani énjére, és így fogadjuk el egymást, ajándékozzuk egymásnak magunkat, ahogy vagyunk. Ezzel a lelkülettel vigyük a világba a házasság szentségének örömét. Az áldozás után hálatelt szívvel újítottuk meg házassági fogadalmunkat. Jó volt visszagondolni arra, mit ígértünk egymásnak 58, 45,. 35,. 10 évvel ezelőtt, és megköszönni mindent, amit adtunk és kaptunk Istentől és egymástól ezek alatt az évek alatt. A szentmise befejezése után a jubiláns házaspárok, közel negyven pár, meghatottan fogadták Isten áldását és a kézfogást Péter atyától, és örömmel, köszönettel vették át a nagyon szép emléklapot. Köszönjük! -hh-

10 Fény és Forrás november december 10 Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatak Marburg Szentté avatása: Szent Erzsébet földi mércével mérve rövid élete itt a földön a szeretet kiteljesedésének gyönyörű története. Huszonnégy esztendő elég volt számára, hogy a legmaradandóbbat alkossa, amit csak ember alkothat: a szeretet soha el nem enyésző művét. Valójában saját maga vált tökéletes műalkotássá, mert kezdettől fogva végig hagyta magát Istentől alakítani. Élete bizonyság arra, hogy nem az szolgálja osztatlan szívvel az Urat, aki lemond minden földi szeretetről, hanem aki élete minden mozzanatát a szeretet egyetlen hatalmas kalandjának szerves részévé teszi. A mi szívünket a sokféle szeretet osztja meg, mely sok, egymásnak gyakran ellentmondó gonddal és aggodalommal jár. A sokféle szeretet egyidejűsége csak akkor engedhető meg, ha mind a szeretet tiszta forrása felé mutatnak, egyébként meg sem érdemlik a szeretet nevet. Számunkra megdöbbentő és szinte hihetetlen, hogy valaki, aki boldog szerelemben élt férjével és ráadásul fejedelmi körülmények között, nem csupán gesztusszerűen jótékonykodott, hanem odaadó szeretettel törődött a legszerencsétlenebbekkel. Valóban Erzsébet irgalmassága nem pótcselekvés és nem is lelkiismereti kényszer, hanem egyszerűen és természetesen fakadó szeretet-megnyilvánulás, amely ugyanolyan szoros kapcsolatban van Krisztus iránti, kora gyermekségétől megmutatkozó bensőséges ragaszkodásával, mint az a hitvesi, baráti és testvéri szeretet, mely Lajoshoz fűzte. Hogy mennyire valódi ez a szeretet, az a próbatételből derül ki: Erzsébet őszinte fájdalommal és keserves sírással gyászolta meg férjét, és tovább szeretett. Nem süppedt bele gyászába, nem sajnálta és nem sajnáltatta magát, hanem a kölcsönös szeretet ajándékainak elfogadása után most egészen az ingyenes szeretet gyakorlásának szentelte életét. Lajos tehát életében és halálában egyaránt önmaga fölé emelte és Krisztushoz kötötte, mint ahogy ő is Krisztushoz vitte közelebb férjét annak életében, de halála után is.

11 Fény és Forrás november december 11 Szent Erzsébet példája csak még egyértelműbbé teszi előttünk az alternatívát: vagy minden körülmények között következetesen a Szeretetet választjuk, vagy a kisebb és nagyobb szeretetek között lavírozva végül is ellene döntünk, s a halálban maradunk. Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység című könyvéből Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtést november 25-én tartjuk templomainkban. ADVENTUS DOMINI Advent 1. vasárnapja december 2. Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát. Advent 2. vasárnapja december 9. Isten megmutatja rajtad fényességét. Advent 3. vasárnapja december 16. Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével. Advent 4. vasárnapja december 23. Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Várjunk és virrasszunk! Az advent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk, egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Három eljövetelt ünneplünk, élünk át: a választott nép Messiás várására emlékezünk, a jelenben várunk, és szeretetünk tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk. Végezetül éberen várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ végén, készen találjon minket. Jézus születésének ünnepére készülve új módon kell felfedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és köztünk. Ő úgy tud

12 Fény és Forrás november december 12 növekedni bennünk, ha törekszünk figyelni jelenlétére, s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével gondolkodni örömben és szenvedésben, Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. Örömmel várjuk Őt! Adventi készületünk Idén rövid a karácsonyi felkészülés, mindössze három hét. Kezdjük el hát az első naptól teljes szível élni. Végezzük el minél előbb szentgyónásunkat. Szervezzünk otthon közös gyertyagyújtást, beszélgetést, közös imát. Vállaljunk valamilyen önmegtagadást. Jöjjünk el minél többször rorátéra. Újítsuk meg elhatározásainkat a szeretet konkrét tetteire. Keressük meg környezetünkben öreg, beteg testvéreinket, és értesítsük az atyákat, hogy a bűnbánat szentégében tudják részesíteni őket, és el tudják vinni hozzájuk az Eukarisztiát. Tegyük mindezt örömmel, Isten igéjét valóra váltva: Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) Ebben az évben advent első hetének szombatján ünnepeljük SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGAN- TATÁSÁT. IX. Pius pápa dogmaként kihirdette: Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűntől és minden más bűntől. Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit Fiának adott elsőként. A liturgia ezt énekli: Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes. Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott. Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy elénekelje a Magnificatot, hanem, hogy segítsen neki. Azonban rokonában olyan lélekre talált, aki nyitott volt Isten titkai iránt, és ezért elmesélte neki rendkívüli tapasztalatát. Chiara Lubich

13 Fény és Forrás november december 13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Mennyire avatkozhatunk bele mások életébe? Meddig terjed a felelősségünk? Isten mindannyiunknak megadta a szabad akaratot, a szabad döntés lehetőségét. Mások döntése nem az én felelősségem. Átvállalni sem lehet senkitől. Az én felelősségem az, hogy a magam részét megteszem-e. Érzékeny vagyok-e a másik problémájára, és ha észreveszem, hogy elindul a megoldás irányába, felkínálom-e neki a segítségem, hogy tovább tudjon haladni. Igen, ezt megtehetem, ez az én részem, de nem dönthetek és nem cselekedhetek senki helyett. Mit tegyünk akkor, mikor azt látjuk, hogy egy kapcsolatban az egyik fél becsapja és kihasználja a másikat, aki nem akarja ezt észrevenni? Vigyázz! Ne feledd, hogy mindent a saját szemeddel nézel! Amit látsz, egyáltalán nem biztos, hogy a valóság. Nem biztos, hogy jól látod. Lehetnek dolgok, amikről nem is tudsz, vagy tévesek az információid. Értem, de ha biztos vagyok benne, megmondhatom neki? Ha egyértelmű a dolog, akkor is van, amikor meg kell mondanod, és van, amikor nem. Mindig függ a konkrét helyzettől és a kettőtök személyes kapcsolatától. Mégis, mi szerint döntsek? A normák segítenek, de ahhoz, hogy az adott esetben tudjam, mit kell tennem, előbb meg kell kérdeznem: Hogyan szeressem most őt, Uram? Keresnem kell Isten akaratát, ami sohasem merev, sohasem előírt. Mindig az adott pillanatban segít megértenem, hogy akkor és ott, abban a személyes szeretetkapcsolatban mi a legjobb. Biztosan nem az lesz a válasz, hogy kísérjem nyugodtan végig egészen a szakadék széléig, hogy aztán ott megálljak, és azt mondjam: Szevasz! Ez biztos, hogy nem a szeretet! Én is próbálok segíteni másokon, tenni, amit jónak gondolok, de sokszor, amikor hosszú távon sincs látható jele a pozitív változásnak, nem tudom eldönteni, mit csinálok rosszul. Kere-

14 Fény és Forrás november december 14 sem magamban a hibát, aztán újra és újra nekirugaszkodom azzal a hittel, hogy igyekezetemnek előbb vagy utóbb gyümölcsöt kell hoznia... Igen. Az ember sokszor automatikusan megy oda, ahol a legnagyobb bajt észleli, aztán leragad... Figyelj! Neked soha nem csak egyetlen fád van, amiről gondoskodnod kell, hanem egy egész kerted, és ebből a kertből kell kihoznod a legtöbbet! Úgy beletenni a törődést egy már évek óta terméketlen fába, hogy közben a termőket elhanyagolod, nem szabad! Igen, minden beteg fát meg kell próbálni megmenteni. Azért az egy fáért is felelős vagy, de a napnak csak 24 órája van, és a kertednek a többi része is igényli a törődést. Lehet, hogy amíg azt az egy fádat pátyolgatod, minden energiádat csak abba ölöd, a többinél pedig a legalapvetőbb munkákat is elhanyagolod, előbbutóbb azok is kukacos, penészes gyümölcsöt fognak hozni, kiszáradnak, vagy más módon beteggé lesznek. A kerted pusztulásához fog vezetni! Semmilyen módon nem szabad! Neked az egész kertet kell szem előtt tartanod! Mindig! Érted? Ez nem keménység. A szeretetnek is van logikája. Nem jó, ha pusztán az érzelmeink irányítanak. A jó szándék és minden pozitív cselekedet csak a bölcsességgel együtt tud hatékony lenni. A bölcsesség, azaz a jó döntés képessége Isten egyik legfontosabb ajándéka. E nélkül a szeretet is, az irgalom is, a segítőkészség is rossz irányba tud menni. Szentmisét hallgathatunk rádióban, nézhetünk tévében is. Azt gondolom, hogy ha teljes szívvel, többedmagammal veszek részt a tévén keresztül egy szentmisén, az van olyan jó, mint ha például a templom babaszobájában, hangszórón keresztül, gyerekzsivaj közepette teszem. Úgy tűnhet, de nem így van. Sokféle akadálya lehet annak, hogy valaki a szentmise kegyelmi kincseit ne a maguk teljességében fogadja be. Egy azonban biztos: a szentmisén részt venni csak fizikai jelenléttel lehet. A szentmise nem csupán szertartás! Maga az élő Krisztus hív meg a közösségbe, ahol önmagával akar táplálni bennünket. Ez a szentmise. Gondolatokat át lehet vinni a különféle médiákon keresztül. A rádiót hallgatva vagy a tévé előtt ülve követheted a prédikációt, a mise szövegét. Te magad is elővehetsz egy imakönyvet, elmél-

15 Fény és Forrás november december 15 kedhetsz, imádkozhatsz, de ily módon sem a köztünk lévő Krisztust nem tudod megélni, sem az eukarisztiában nem tudsz részesedni, amik pedig a szentmisének a lényegét jelentik! Ami a babaszobát illeti, az ott lévők is jelen vannak a közösségben, és az eukarisztiában is részesülnek. A mi templomunkban azért van üvegfallal és nem ráccsal leválasztva, mert a technikai feltételek lehetővé teszik a hang egyirányú közvetítését. Csak erről van szó. Nem mindig áldozunk a templomban sem... Ha nem áldozol, az persze egyfajta veszteség, de a köztünk lévő Jézust ez esetben is megtapasztalhatod, és ez még mindig sokkal több, mintha el se jöttél volna. Ha egyedül vagyunk, Jézus akkor is ott van velünk... ha már ketten vagy hárman a nevében összegyűlünk, ott van közöttünk... Ez igaz, de Jézus Krisztus minden, a kinyilatkoztatásból ismert sajátos megjelenési formában csakis a szentmisén van jelen! Ebből persze mindig és mindenki csak véges tartalmat fogad be, mert véges természetünk a végtelent nem tudja felfogni. Az pedig, hogy ki mennyit él és valósít meg, mindenkinek az éppen aktuális személyes állapotán, önátadásán múlik. A szentmisét tehát a maga teljességében semmilyen módon nem lehet megélni, csak fizikai jelenléttel. Azonban hozzáteszem: Ha valaki azt hiszi, hogy letudta a szentmisét azzal, hogy fizikailag ott volt, akkor az egésznek a lényegét nem érti. Jézus nem arra hívja őt, hogy legyen ott egy épületben. Nem is arra, hogy egy bizonyos szöveget végighallgasson, hanem hogy Vele a többiekkel együtt teljes egységre jusson a szeretetben! Ez a szentmise. A csúcsa és forrása minden liturgiának és minden kegyelemnek. És ha valaki mondjuk ágyban fekvő beteg, és azért nem tud elmenni a templomba? A meghívás mindenkinek szól, de ha valaki objektív okok miatt nem tud elmenni szentmisére, nem kéri számon tőle az Isten. Egy beteg ember számára a tévé vagy a rádió közvetítése is egyfajta megoldás, ezért nagyon is pártolom ezeket, és örülök, hogy vannak ilyenek. Az igehirdetés, az üzenet, a tanítás átjön. Amit ily módon lát és hall valaki, azok az érzés szintjén nyitogatják a lelkét. Az egyház a betegek állapotának és a helyi adottságoknak, le-

16 Fény és Forrás november december 16 hetőségeknek megfelelően sokféle módon próbál segíteni a beteg embereknek. Például: időnként kimegyünk hozzájuk, elbeszélgetünk velük, és egy kis liturgia keretében meg is áldoztatjuk őket. Ez még mindig nem szentmise, de egy ágyban fekvő beteg számára ez a legtöbb, amit adhatunk. Olyan embert is ismerek, aki a tömegiszonya miatt nem jár templomba. Az ember pszichés adottságai sok mindent befolyásolnak. Aki képtelen akár már száz ember közé is bemenni, mondhatom nyugodtan, hogy beteg ember. Személyiségének ez a betegsége akadályozza abban, hogy az istenkapcsolatát a szentmisén, közösségi módon élje meg. Ez az ember, akit feszélyez a többi ember jelenléte, ha egyedül beül a templomba, annak csöndjében nagyon jól érezheti magát. Imádkozik, boldog. Lehet egyfajta individuális, személyes istenkapcsolata, de a leglényegesebb dolgokból ki fog maradni. Nem lesz szentháromságos élete és kapcsolata, mert Isten egy közösség, és bennünket is a Vele és az egymással való közösségre hív meg. Ez az ember tehát a betegségénél fogva csak részlegesen tudja megélni Isten kegyelmét. Nagy valószínűséggel akkor, amikor a reményünk szerint majd üdvözül, a megtisztulása után ez a betegsége is meggyógyul. Boldog lesz az örök Isten országában a többi üdvözülttel együtt, és nem lesz tömegiszonya. Mert ott nem lesz sem betegség, sem halál, sem fájdalom... Isten letöröl majd szemünkről minden könnyet... Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Újra indult a kérdezős csoport. Szerdánként negyed 9-től fél 10-ig vannak az összejövetelek a plébánián, ahol Péter atya várja kérdéseinket. Továbbra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki a hittel a hit megélésével kapcsolatos kérdéseire választ szeretne kapni. Reznák Judit

17 Fény és Forrás november december 17 AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Mint minden évben, idén is készülődtünk a halottak napjára. Míg kicsik voltak a gyerekek, természetes volt, hogy minden hozzátartozónkhoz, vidéki és pesti temetőbe is együtt megyünk ki emlékezni. Felnőttek lettek a gyerekeinkből. Az elmúlt években már nem mindig tudtuk összehangolni velük a temetőlátogatásokat. Nem is erőszakoskodtunk velük. Idén mind a három jelentkezett, hogy együtt menjünk. Megható volt tapasztalni, hogy hogyan készülődött a lányom. Kikészítette a kiskapát, söprűt, üvegbe vizet, úgy ahogy azt szoktuk. Nagymama sírjának rendbetételénél ott szorgoskodott mind a három. Együtt imádkoztunk, és mély csöndben hallgatták a történeteket, amelyeket a gyerekkoromról, a nagymamával megélt szeretetről, nehézségekről meséltem. Késő este volt már a temetőben, sok helyen égtek a mécsesek, hideg volt, de a mi szívünkbe melegség költözött. Gödöllőig nagyon jót beszélgettünk a kocsiban. Ez a nap megmutatta nekem, hogy csak élni kell a mindennapokban Jézus szeretetét, valóra váltva igéjét Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) s akkor meglesz a százszoros termés. Gizi Az igekörökön elmondjuk egymásnak igeélési tapasztalatainkat, azt hogy hogyan tudtuk életre váltani Krisztus egy-egy igéjét mindennapjainkban. Nagyon sok olyan tapasztalatot hallunk, amelyek az Ige bennünk való működését tükrözik, és testvéreinket is ennek élésére segítenék. Kérünk benneteket, írjatok le egy-egy tapasztalatot, hogy közzétehessük. Küldjétek címre, vagy kézzel írott formában adjátok oda a felelősnek, vagy tegyétek le a nevemre a sekrestyében. Köszönöm! Hedda

18 Fény és Forrás november december 18 OLVASÓLÁMPA Különleges segítség ( ) Biztosan volt már olyan tapasztalatod, amikor egyszerre világossá vált számodra, hogy mit kell tenned, mi a személyes hivatásod, az utad, amin végig kell menned. Egészen világosan megértetted a körülötted zajló folyamatokat. Egyszerre tisztába jöttél önmagaddal is. Talán már hosszú ideje töprengtél, s nem jutottál semmire. Hirtelen, derült égből villámcsapásként, minden egyértelművé vált. A Világosság Angyala meglátogatott téged, megnyitotta a szemedet a lényegre. Vagy éppen döntés előtt állsz. Sokáig nem tudtad, hogyan kellene határoznod. Sok minden szól ellene, sok minden szól mellette. Sok lehetőség közül választhatnál, például egy pályaválasztás esetén. Aztán egy csapásra világossá válik, hogy mi mellé tedd le a voksod. Tetten érheted az Angyalt, aki meghasonlott szívedben világosságot teremtett. Vagy éppen olyan helyzetbe kerültél, ahol minden összekuszálódott és szövevényes. Azt sem tudod áttekinteni, hogy ténylegesen mi játszik benne szerepet. Ám egy adott pillanatban mindent megértesz. Ez az Angyal megtapasztalása volt számodra. A Világosság Angyala segíteni szeretne neked, hogy önmagadat egészen világosan, lényed mélyéig megismerd. Így szerezhetsz gyakorlatot abban, hogy mások számára te is a világosság angyalává válhass. Egy beszélgetésben egyszer csak tisztán felismered, mi a ténylegesen szükséges a másik számára, mi válna valóban hasznára. Világosságot hozhatsz megzavart gondolataiba. Hálás lesz ezért. Ezt a tisztánlátást azonban nem könnyű megtanulni. A Világosság Angyalára van szükséged, aki bevezet téged ebbe a»tudományba«. (Részlet Anselm Grün OSB: Angyalok könyve című kötetéből.) F. I.

19 Fény és Forrás november december 19 Könyvajánló a Habakuk könyvesbolt választékából A könyveket szeretettel ajánlja: Vargáné Farkas Timi Habakuk Könyv és Kegytárgy Nyitva tartás: K: ; Sze: ; Cs: ; P: ; Szo; Gödöllő, Dózsa Gy. út 35/A (70) játék Istennel Asztali naptár gyerekeknek bibliai játékokkal. Útvesztő; Kvíz; Mi a különbség?; Kifestő; Rajz; Fejtörő; Történetek az év minden napjára. Kindelmann Győző: Szent Miklós legendája A Mikulás igaz története. Ez a szép kivitelű, színes képeskönyv a róla szóló legendákat dolgozza fel gyermekek számára. A történeteket olvasva elénk tárul a titkon ajándékot osztó, kicsinyeket védelmező, embereket és városokat megmentő püspök életútja, akiről sokan nem tudják: Ő a Mikulás. Böjte Csaba: A Szeretet bölcsője A házasság mérföldkövei Ezt a könyvet egy életen át lehet olvasni. Új és új állomások érintenek meg mélyebben minket, attól függően, hogy utunkon éppen hol tartunk: szerelmünk a kezdeti lobogását éli, vagy feszültségek vannak köztünk, és megértésre vágyunk, vagy a mindennapi hajszában, taposómalomban "a nehéz hűséget" igyekszünk könnyűvé tenni egymás számára. E könyv legyen életútjukon iránytűjük és segítő útitársuk.

20 Fény és Forrás november december 20 Várnai Péter: Meglátogatta népét az Úr Elmélkedések Advent minden napjára Adventre nem lehet felkészüli, mert az maga a felkészülés. Adventet nem érdemes várni, mert az maga a várakozás. Amíg csak jön, mindig megváltozhatsz! Matthew Linn, Sheila Fabricant, Dennis Linn Életünk nyolc szakaszának gyógyítása Ez a könyv a szerzők sokéves tapasztalatainak gyűjteménye, amely gyakorlati, könnyen elsajátítható alapelveket kínál a lelki fejlődés elősegítéséhez. Az egyes történetek bemutatása a keresztény gyógyító imádság hatékonyságát példázza az emberi élet során szerzett sérülésekkel, megrázkódtatásokkal és törésekkel kapcsolatban. Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható... Tudnivalók nem csak katolikusoknak A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába belépő látogatókban- az ott látott sok szép szobor, kép és tárgy megtekintése után-kérdések merülhetnek fel. Ezekre a kérdésekre igyekszik ez az összeállítás hiteles forrásokból válaszokat adni, hogy az érdeklődők további ismereteket szerezhessenek az ott látottakról. December 2-án és 16-án, advent 1. és 3. vasárnapján egész nap könyvvásár a Habakuk Könyv- és Kegytárgybolt választékából a közösségi házban

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben