LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház, és plébániák életét mint arról már előző számunkban beszámoltunk tíz területre, témára osztották fel. Ezek szinte teljesen lefedik egész tevékenységüket, és utat tudnak mutatni. A témák a következők: Új evangelizáció; igehirdetés, tanúságtétel, Szentírás Egyházi szolgálattevők; papság, papi életforma, papképzés, papi közösség, hivatásgondozás, diakónusok, akolitusok, képzés Liturgia; egyéni és közösségi szentté válás, szentségek, szentségimádás Katekézis; a hit útjára segítő szolgálatok, felnőtt katekumenátus, szentségfelkészítés, katekéták felkészítése, továbbképzése, ifjúság A plébániai közösség; egyháztanácsok, közösségépítés, rétegek, lelkiségi mozgalmak, karizmák Család; családközösség, nevelés, családi életre felkészítés, jegyes felkészítés, elváltak gondozása, együtt élők Sajátos ellátást igénylő csoportok; kórház, szenvedélybetegek, alkoholisták, cigányok, karitász, börtön Az egyházmegye struktúrája; esperesi kerületek, plébániák, kapcsolat szerzetesrendekkel, oktatási intézmények Anyagi javak kezelése és felhasználása; egyházi hozzájárulás, stóla

2 Fény és Forrás november december 2 Jelenlétünk a társadalomban; misszió, ökumenizmus, média Tartalom 1 Elkezdődött a Zsinat 3 1. téma: Liturgia 5 Elsőáldozás 8 Szent Imre-nap 9 Házasok miséje 10 Árpád-házi Szent Erzsébet 11 Adventus domini 13 Péter atya válaszol 17 Az ige élete A mi esperesi kerületünk október 25-én jött össze Máriabesnyőn. Papok és világiak találkoztunk több mint százan, hogy megértsük a Szentlélek, és az Egyház szándékát egy fontos kérdésben, amely az egyéni és közösségi megszentelődésünket szolgálja. Ez a téma alapvetően a liturgiában jelenik meg és csúcsosodik ki. A liturgiához azonban nem csak a szentmise tartozik, hanem az Eukarisztia mellett a másik hat szentség is, amelyeket az egyház, ha csak lehet, mindig a szentmise keretében szolgáltat ki. Ezeken a szentségeken keresztül szenteli meg Krisztus az egyént és a közösséget. Táplálja és élteti a Krisztus-teste Egyházat. Az összejövetelt Tarnai Imre nagyoroszi plébános atya tartotta, és jelen volt az egyházmegye képviseletében Dr. Varga Lajos segédpüspök atya, aki püspöki jelenlétével és hozzászólásával segítette a téma megértését. A mintegy három órás együttlét folyamán a jelenlévő papok és világiak szóltak hozzá a liturgia témájához, különböző oldalról megvilágítva azt. Imával zártuk összejövetelünket. Egyházközségeinkbe azzal a szándékkal tértünk haza, hogy megbeszéljük szűkebb közösségeink tennivalóját krisztusi életünk e fontos megnyilvánulásával kapcsolatban. Kísérjük figyelemmel a zsinat témáit, és ha bármi kérdésünk van, keressük meg papjainkat, vagy írjunk a címre. Péter atya 18 Olvasólámpa 19 Könyvajánló 21 Ügyelet 22 Ünnepeink 22 Egyházadó 23 Csoportjaink 25 Hírek, események 27 A szentmisék rendje 28 Plébániai hittan

3 Fény és Forrás november december 3 Egyéni és közösségi megszentelődés a liturgia és a szentségek által (1. téma) Sokan tudják, és vallják is, hogy a szentmise és a szentségek milyen fontos szerepet töltenek be a katolikus hívek életében azon az úton, amelyre Jézus hívott meg bennünket: Legyetek tökéletesek, amint menynyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48) De kevesen tudják, vagy értik, hogy a szentségek egyike sem cél, hanem mindegyik csak eszköz. Mert a teremtésben, és a krisztusi megváltás által az emberek elé állított cél az örök üdvösség, melyet Jézus Krisztus által nyerhetünk el: Ő az út, az igazság és az élet. (vö. Jn 14,6 ) A szentmise és a szentségek ezen az úton formálnak, alakítanak, és táplálnak bennünket, hogy nap mint nap belőlük élve egyre közelebb kerüljünk, egyre hasonlóbbá váljunk mesterünkhöz, Jézus Krisztushoz. Ezeket a kincseit és eszközeit Jézus Krisztus egyházára bízta, ahol, mint titokzatos testében egyesíti és fejti ki a Szentlélek által ezt az életadó, megszentelő tevékenységét. Mivel a liturgia és a szentségek ennek a konkrét kiáradásnak a forrásai, ezért ezeket csak Krisztus és az Egyház szándéka szerint fogadhatjuk és használhatjuk. A szentségeknél, és ebben a szentmise is benne van, meg kell különböztetnünk a szentségek objektív, kegyelmi tartalmát (ex opere operato) és a kegyelmi hatást eredményező, szubjektív feltételeit (ex opere operantis). Teljesen egyértelmű Jézus, és az egyház szándéka, hogy a szentségeket azért rendelte, és azért van itt köztünk ezeknek a kegyelmében, mert azt akarja, hogy bennünk gyümölcsöt teremjenek, vagyis elindítsák, kibontakoztassák és teljessé tegyék bennünk a krisztusi életet. Minden olyan szentség-kiszolgáltatás vagy szentmise, amely nem ezt szolgálja, vagy nem ezt eredményezi, Isten akaratával ellentétes. Ezért elsőrendű fontossággal bír, hogy a szentségekkel való találkozások megfelelő, Isten szándéka szerinti előkészítést kapjanak, mert csak így termik meg gyümölcseiket. Jézus példabeszéde világossá teszi számunkra, hogy magot nem azért vetünk, hogy a madarakat tápláljuk, vagy a köves talajon kiégessük, hanem azért, hogy termést hozzon. Ezért az egyház kell, hogy a talajt lelkünket egyénileg és közösségileg termékennyé tegye,

4 Fény és Forrás november december 4 hogy Jézusnak ne sziklára kelljen vetnie lelkünkben. Ebben az a tennivalónk, és ez már az Egyházmegyei Zsinat felhívása, hogy mindnyájan vizsgáljuk meg, hogyan készülünk, és mit is akarunk igazából a szentségek által. Azonosulunk-e Jézus Krisztus szándékával, akaratával, vagy a saját akaratunkat szeretnénk ráerőltetni Istenre. Tennivalóink közül ezért az az első, hogy saját gondolkodásmódunkat újítsuk meg. Mert az, hogy hogyan érkezünk a szentmisére: nyitott, vágyakozó szívvel, a többiekkel eggyé válva, ahogy Jézus hív bennünket, vagy csak le akarjuk tudni a vasárnapi misét (rendszeresen elkésve, minél távolabb állva az oltártól és a többiektől, hogy elsőként tudjunk elmenni, vagy, hogy szent szórakozásban részesüljünk). A misére már otthon, lélekben kellene készülni, sőt Jézussal indulni, hogy vele együtt adjunk hálát a megváltás művéért, és kapcsolódjunk be testvéreinkkel Krisztus egyetlen örök áldozatába. Ezt az új lelkületet és mentalitást csak mi hozhatjuk létre a Szentlélek által, helyettünk senki. Hogy a szentmisék igazi közösségi ünnepek legyenek, ahhoz egyre inkább ezt a lelkületet kell magunkévá tennünk. Mivel a szentmise misztériumába csak azok tudnak teljes értékűen bekapcsolódni, akik képesek felfogni Jézus Krisztusnak, az Istenembernek az áldozatát és feltámadását, vagyis az Eukarisztia titkát, ezért a kisebbek a család közös ünneplése által, azon keresztül kapcsolódnak bele az Egyház hálaáldozatába. Ők azután egyre tisztábban érzékelik a szülők, nagyobb testvérek örömét, és háláját, és így formálódnak, hogy majd maguk is egész személyiségükkel részt tudjanak venni a szentmise kegyelmében. Gondolkozzunk el, hogy ezeket az egyház által elénk tárt kincseket hogyan tudjuk gyümölcsözőbbé tenni egyházunk számára. Néhány már megfogalmazott konkrét változtatás. Az egyház szándéka szerint elhatároztuk, hogy a katekumenátussal ne csak a befogadás szertartását, hanem az utána következő mozzanatokat is a katolikus liturgiának megfelelően végezzük. Ezek még hiányoztak plébániánkon. Elhatároztuk, hogy az oltárra nem szabad nagyobb, magasabb virágot tenni, mint a könyvtartó, hogy ne az legyen a domináns. Péter atya

5 Fény és Forrás november december 5 ELSŐÁLDOZÁS Kiemelkedően fontos ünnep volt számomra gyermekünk elsőáldozási szentmiséje. Több "fehér ruhás" ünnep is felsejlett bennem, így az esküvőnk, és gyermekünk keresztelője is. "Térj vissza az első szeretetedhez..." - mondta Jézus. Mindhárom esemény (esküvő, keresztelő, elsőáldozás) egy-egy fontos találkozás Jézussal, ahol visszatérhetünk első szeretetünkhöz. A misén a gazdag ifjú példázata hangzott el az evangéliumi részben. Nem elég megkapnunk Jézust az Eucharisztiában, meg is kell tartsuk szívünkben, és gyermekeinknek is segíteni kell ebben. Meg kell tanítanunk nekik, hogy minden szentmisében a feltámadt Krisztust ünnepeljük, és megerősíthetjük kapcsolatunkat újra és újra. Kollerné Csizmár Ildikó Uram, évekkel ezelőtt Tőled kaptuk ezeket a gyermekeket, mint az élet legcsodálatosabb ajándékát. Életünk értelme és célja megváltozott. Ettől kezdve azért éltünk, hogy az ő javukat keressük, az ő útjukat egyengessük. Te segítettél ebben minket. Hozzád fordultunk, ha betegség bánat érte őket. Köszönjük, hogy segítettél megtartani a keresztségben tett ígértünket, hogy gyermekeinket tanításod szerint nevelhettük. Hálát adunk ezért a napért, amikor először fogadhattak szívükbe Téged. Áldd meg és óvd őket, hogy megmaradjanak szeretetedben. Ámen.

6 Fény és Forrás november december 6 Gyönyörű napunk volt, ünnep az ünnepben! A szertartás meghittsége, a gyerekek meghatódottsága annyira hatással volt ránk, hogy amikor Zita anyukája imájában a szülők nevében mondott köszönetet, már mi sem tudtunk megálljt parancsolni a könnyeinknek! De számomra már az elsőáldozásra készülés, a szülők keddi találkozói Péter atyával és a hitoktatókkal, gyermekem izgatott várakozása és az általa feltett kérdések is nagyon fontosak voltak, segítettek újra átgondolni, felfrissíteni saját kapcsolatomat is az Oltáriszentséggel! Ezért külön köszönet! Szlovenszky Andrea Legnagyobb gyermekünk első szentáldozása nagyon megérintett minket és szélesebb családunkat. Már hónapokkal előtte szóba került a beszélgetések során, ki hogyan élte meg saját elsőáldozását, hogyan készültek erre éve, érett-e vajon rá egy 9 éves gyermek, stb... Mindenkiben nagy volt az izgalom és komolyan készültünk. Mikor a kórházban, igen súlyos betegen fekvő dédnagymama értesült róla, hogy megvan az időpontja az elsőáldozásnak, erőt merített belőle és kitűzte a célt: életben maradni, felerősödni és személyesen jelen lenni a szentmisén. Isten segítségével meg is valósíthatta. Az egyik nagypapa igen régen nem járult már szentáldozáshoz. Azt kértük hát ajándékként erre az alkalomra, hogy örüljön velünk együtt, rendezze a kapcsolatát az Istennel és részesüljön együtt az unokájával a szentségben. Hoszszas vívódások után, az utolsó pillanatban ugyan, de gyónt és megnyugodva, boldogan ment a családdal áldozni. Ahogy közeledett a várva várt nap, észrevettem, hogy hangzatos tanácsokat fabrikálok magamban, amiket majd alkalmas pillanatban a fiam elé terjesztek - mintha egy távoli, előkelő rokonnak készülnénk bemutatni őt. Képtelenségnek tűnt számomra, hogy majd megfelelően tud jelen lenni a helyzetben. Mintha az Isten előtt viselkedni kellene, amikben rögzített illemszabályok igazítanak el minket! Szerencsére valahogy rápillanthattam a helyzet furcsaságára és rájöttem, hogy a gyermekünk egyedül valóban nemigen tudna mit tenni, de nem csak ő lesz ott, hanem az Úr is - ketten biztosan megoldják majd valahogy. :-) Hiszem, hogy Jézus ugyanúgy várta a gyermekekkel való első találkozást, mint mi mindannyian és szeretettel "fogta kézen" őket. Sokszor hallottam a szavakat, hogy milyen jó és fontos az Eucharisztiában megélt szeretetegy-

7 Fény és Forrás november december 7 ség. Értettem a kifejezéseket eddig is. De az a mélység, amit ezek az egyszerű szavak rejtenek, most jutott el a szívemig. Családunk lelkiekben gazdagodva, közösségünkben mélyen megerősödve lépett tovább Jézus segítségével a Szentháromság, a Szeretet megismerésében. Czeróczki Zsuzsa Elsőáldozóink leírták néhány mondatban, hogyan élték meg első találkozásukat Jézussal az eukarisztiában. Beszámoltak arról, hogy a gyónás után milyen tisztának, könnyűnek érezték magukat. Írtak a készülődés örömteli izgalmáról, és valamennyien, igaz más-más szavakkal kifejezték, milyen boldogságot jelentett számukra ez a találkozás: Izgultam egy nagyon kicsit. Olyan fura melegség járt át, és olyan erősnek éreztem magam. Jó érzés volt Jézust magamhoz venni. V. László Úgy éreztem, mintha egy láthatatlan kéz simítaná a fejemet. Ez volt a legfontosabb pillanat az életemben. D. Réka Az volt a jó, hogy Jézussal találkoztam. Olyan érzés volt, mintha eltűnt volna a templom és a világ, egy fél percig csak Jézussal beszélgettem, utána újra a templomban voltam. F. Vince Leírták, hogyan képzelik el a továbbiakban a Jézussal való kapcsolatot. Köszönöm Jézusom, hogy találkozhattam veled az elsőáldozásban, és kérlek, ha valami rosszaságon jár az eszem, akkor hallgassak a lelkiismeretemre, s ne tegyem meg. Ezentúl már érzem, hogy sokkal nagyobb örömöm van, ha elmegyek misére. T. Andris Kitűnt az is, milyen fontos volt számukra, hogy mind a szentmisén, mind utána, otthon szeretetben együtt ünnepelhettek a családjukkal, és hogy együtt részesültek a kegyelmi ajándékokból. Természetesen örültek a kapott ajándékoknak, de azt is kifejezték, hogy nem ez volt boldogságuk igazi oka. Sok ajándékot kaptam, de annak örültem a legjobban, hogy Jézust magamhoz vehettem. M. Tamás A következő héten egy-egy reggeli és esti misén találkoztunk sokukkal, eljöttek, hogy kapcsolatuk Jézussal élő és bensőséges maradjon, ne csak a vasárnapi misékre

8 Fény és Forrás november december 8 korlátozódjék. Azért vettek részt a szerdai iskolai szentmiséken is, hogy az örömteli találkozást a Szent Imre nap szentáldozásban újra és újra megélhessék október 26-án ünnepelte a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda a Szent Imrenapot. A rendezvény szentmisével kezdődött, ezt követte a Szent Imrés gallérok és nyakkendők átadása az elsősök, az új tanulók és az új pedagógusok részére. Ezután a diák-önkormányzati képviselők megkoszorúzták Szent Imre szobrát, majd a harmadikosok ünnepi műsora és a A mi iskolánk című rajzpályázat eredményhirdetése következett. A beérkezett munkákat több korcsoportban díjazták. Az ünnepi program az osztályok közötti vetélkedővel, sportversennyel zárult. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tóth Tibor alpolgármester, Pelyhe József önkormányzati képviselő, valamint Borbáth Gábor EKIFfőigazgató is. A jubileumhoz kapcsolódóan november 27-én újabb programra kerül sor tól a kezdetekre, a 20 évvel ezelőtti indulásra emlékeznek majd, amire valamennyi, egykor az intézményben tanító pedagógus meghívást kapott. December 15-én sportnapot tartanak, ekkor más egyházi iskolák diákjait is vendégül látják. Az évforduló alkalmából a gyerekek irodalmi pályázaton vehetnek részt. De nemcsak a jelenlegi tanulókra, hanem az egykor itt végzett diákokra is vár feladat: az iskola vezetése ugyanis szeretne minél több régi fényképet összegyűjteni, ami az intézményhez, az ott folyó munkához kapcsolódik. A jubileumi rendezvények a második félévben is folytatódnak. a Gödöllői Szolgálat alapján

9 Fény és Forrás november december 9 Vigyétek a világba a házasság szentségének örömét! Házasok miséje november 11. Hála Istennek, sokszor leírtuk már, hogy a templom teljesen megtelt egy-egy ünnepen. Most is így volt, november 11-én az esti szentmisén. ahol a házasság szentségéért mondtunk hálát. Péter atya az evangéliumi özvegyasszony történetéből kiindulva a házastársak egymásnak való odaajándékozásáról beszélt, ami csak akkor sikerülhet, ha előzőleg Istennek ajándékozzák magukat, és Isten önmagával ajándékozza meg őket. Szent Pál leveleiben szép képeket találunk a házasságról, ahol az apostol a férj és feleség Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34) kapcsolatát az Egyház és Krisztus kapcsolatához, szövetségéhez hasonlítja. Ha ez a szövetség megszakad figyelmeztetett Péter atya az az Istentől, embertársainktól és gyermekeinktől való elszakadást eredményezi. Kérte, gondoljunk vissza arra a napra, amikor a házasságunkat megkötöttük, és térjünk vissza az első szeretethez, a mostani én tekintsen a másik mostani énjére, és így fogadjuk el egymást, ajándékozzuk egymásnak magunkat, ahogy vagyunk. Ezzel a lelkülettel vigyük a világba a házasság szentségének örömét. Az áldozás után hálatelt szívvel újítottuk meg házassági fogadalmunkat. Jó volt visszagondolni arra, mit ígértünk egymásnak 58, 45,. 35,. 10 évvel ezelőtt, és megköszönni mindent, amit adtunk és kaptunk Istentől és egymástól ezek alatt az évek alatt. A szentmise befejezése után a jubiláns házaspárok, közel negyven pár, meghatottan fogadták Isten áldását és a kézfogást Péter atyától, és örömmel, köszönettel vették át a nagyon szép emléklapot. Köszönjük! -hh-

10 Fény és Forrás november december 10 Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatak Marburg Szentté avatása: Szent Erzsébet földi mércével mérve rövid élete itt a földön a szeretet kiteljesedésének gyönyörű története. Huszonnégy esztendő elég volt számára, hogy a legmaradandóbbat alkossa, amit csak ember alkothat: a szeretet soha el nem enyésző művét. Valójában saját maga vált tökéletes műalkotássá, mert kezdettől fogva végig hagyta magát Istentől alakítani. Élete bizonyság arra, hogy nem az szolgálja osztatlan szívvel az Urat, aki lemond minden földi szeretetről, hanem aki élete minden mozzanatát a szeretet egyetlen hatalmas kalandjának szerves részévé teszi. A mi szívünket a sokféle szeretet osztja meg, mely sok, egymásnak gyakran ellentmondó gonddal és aggodalommal jár. A sokféle szeretet egyidejűsége csak akkor engedhető meg, ha mind a szeretet tiszta forrása felé mutatnak, egyébként meg sem érdemlik a szeretet nevet. Számunkra megdöbbentő és szinte hihetetlen, hogy valaki, aki boldog szerelemben élt férjével és ráadásul fejedelmi körülmények között, nem csupán gesztusszerűen jótékonykodott, hanem odaadó szeretettel törődött a legszerencsétlenebbekkel. Valóban Erzsébet irgalmassága nem pótcselekvés és nem is lelkiismereti kényszer, hanem egyszerűen és természetesen fakadó szeretet-megnyilvánulás, amely ugyanolyan szoros kapcsolatban van Krisztus iránti, kora gyermekségétől megmutatkozó bensőséges ragaszkodásával, mint az a hitvesi, baráti és testvéri szeretet, mely Lajoshoz fűzte. Hogy mennyire valódi ez a szeretet, az a próbatételből derül ki: Erzsébet őszinte fájdalommal és keserves sírással gyászolta meg férjét, és tovább szeretett. Nem süppedt bele gyászába, nem sajnálta és nem sajnáltatta magát, hanem a kölcsönös szeretet ajándékainak elfogadása után most egészen az ingyenes szeretet gyakorlásának szentelte életét. Lajos tehát életében és halálában egyaránt önmaga fölé emelte és Krisztushoz kötötte, mint ahogy ő is Krisztushoz vitte közelebb férjét annak életében, de halála után is.

11 Fény és Forrás november december 11 Szent Erzsébet példája csak még egyértelműbbé teszi előttünk az alternatívát: vagy minden körülmények között következetesen a Szeretetet választjuk, vagy a kisebb és nagyobb szeretetek között lavírozva végül is ellene döntünk, s a halálban maradunk. Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység című könyvéből Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel. Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtést november 25-én tartjuk templomainkban. ADVENTUS DOMINI Advent 1. vasárnapja december 2. Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát. Advent 2. vasárnapja december 9. Isten megmutatja rajtad fényességét. Advent 3. vasárnapja december 16. Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével. Advent 4. vasárnapja december 23. Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Várjunk és virrasszunk! Az advent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk, egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Három eljövetelt ünneplünk, élünk át: a választott nép Messiás várására emlékezünk, a jelenben várunk, és szeretetünk tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk. Végezetül éberen várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ végén, készen találjon minket. Jézus születésének ünnepére készülve új módon kell felfedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és köztünk. Ő úgy tud

12 Fény és Forrás november december 12 növekedni bennünk, ha törekszünk figyelni jelenlétére, s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével gondolkodni örömben és szenvedésben, Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. Örömmel várjuk Őt! Adventi készületünk Idén rövid a karácsonyi felkészülés, mindössze három hét. Kezdjük el hát az első naptól teljes szível élni. Végezzük el minél előbb szentgyónásunkat. Szervezzünk otthon közös gyertyagyújtást, beszélgetést, közös imát. Vállaljunk valamilyen önmegtagadást. Jöjjünk el minél többször rorátéra. Újítsuk meg elhatározásainkat a szeretet konkrét tetteire. Keressük meg környezetünkben öreg, beteg testvéreinket, és értesítsük az atyákat, hogy a bűnbánat szentégében tudják részesíteni őket, és el tudják vinni hozzájuk az Eukarisztiát. Tegyük mindezt örömmel, Isten igéjét valóra váltva: Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) Ebben az évben advent első hetének szombatján ünnepeljük SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGAN- TATÁSÁT. IX. Pius pápa dogmaként kihirdette: Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűntől és minden más bűntől. Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit Fiának adott elsőként. A liturgia ezt énekli: Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes. Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott. Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy elénekelje a Magnificatot, hanem, hogy segítsen neki. Azonban rokonában olyan lélekre talált, aki nyitott volt Isten titkai iránt, és ezért elmesélte neki rendkívüli tapasztalatát. Chiara Lubich

13 Fény és Forrás november december 13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Mennyire avatkozhatunk bele mások életébe? Meddig terjed a felelősségünk? Isten mindannyiunknak megadta a szabad akaratot, a szabad döntés lehetőségét. Mások döntése nem az én felelősségem. Átvállalni sem lehet senkitől. Az én felelősségem az, hogy a magam részét megteszem-e. Érzékeny vagyok-e a másik problémájára, és ha észreveszem, hogy elindul a megoldás irányába, felkínálom-e neki a segítségem, hogy tovább tudjon haladni. Igen, ezt megtehetem, ez az én részem, de nem dönthetek és nem cselekedhetek senki helyett. Mit tegyünk akkor, mikor azt látjuk, hogy egy kapcsolatban az egyik fél becsapja és kihasználja a másikat, aki nem akarja ezt észrevenni? Vigyázz! Ne feledd, hogy mindent a saját szemeddel nézel! Amit látsz, egyáltalán nem biztos, hogy a valóság. Nem biztos, hogy jól látod. Lehetnek dolgok, amikről nem is tudsz, vagy tévesek az információid. Értem, de ha biztos vagyok benne, megmondhatom neki? Ha egyértelmű a dolog, akkor is van, amikor meg kell mondanod, és van, amikor nem. Mindig függ a konkrét helyzettől és a kettőtök személyes kapcsolatától. Mégis, mi szerint döntsek? A normák segítenek, de ahhoz, hogy az adott esetben tudjam, mit kell tennem, előbb meg kell kérdeznem: Hogyan szeressem most őt, Uram? Keresnem kell Isten akaratát, ami sohasem merev, sohasem előírt. Mindig az adott pillanatban segít megértenem, hogy akkor és ott, abban a személyes szeretetkapcsolatban mi a legjobb. Biztosan nem az lesz a válasz, hogy kísérjem nyugodtan végig egészen a szakadék széléig, hogy aztán ott megálljak, és azt mondjam: Szevasz! Ez biztos, hogy nem a szeretet! Én is próbálok segíteni másokon, tenni, amit jónak gondolok, de sokszor, amikor hosszú távon sincs látható jele a pozitív változásnak, nem tudom eldönteni, mit csinálok rosszul. Kere-

14 Fény és Forrás november december 14 sem magamban a hibát, aztán újra és újra nekirugaszkodom azzal a hittel, hogy igyekezetemnek előbb vagy utóbb gyümölcsöt kell hoznia... Igen. Az ember sokszor automatikusan megy oda, ahol a legnagyobb bajt észleli, aztán leragad... Figyelj! Neked soha nem csak egyetlen fád van, amiről gondoskodnod kell, hanem egy egész kerted, és ebből a kertből kell kihoznod a legtöbbet! Úgy beletenni a törődést egy már évek óta terméketlen fába, hogy közben a termőket elhanyagolod, nem szabad! Igen, minden beteg fát meg kell próbálni megmenteni. Azért az egy fáért is felelős vagy, de a napnak csak 24 órája van, és a kertednek a többi része is igényli a törődést. Lehet, hogy amíg azt az egy fádat pátyolgatod, minden energiádat csak abba ölöd, a többinél pedig a legalapvetőbb munkákat is elhanyagolod, előbbutóbb azok is kukacos, penészes gyümölcsöt fognak hozni, kiszáradnak, vagy más módon beteggé lesznek. A kerted pusztulásához fog vezetni! Semmilyen módon nem szabad! Neked az egész kertet kell szem előtt tartanod! Mindig! Érted? Ez nem keménység. A szeretetnek is van logikája. Nem jó, ha pusztán az érzelmeink irányítanak. A jó szándék és minden pozitív cselekedet csak a bölcsességgel együtt tud hatékony lenni. A bölcsesség, azaz a jó döntés képessége Isten egyik legfontosabb ajándéka. E nélkül a szeretet is, az irgalom is, a segítőkészség is rossz irányba tud menni. Szentmisét hallgathatunk rádióban, nézhetünk tévében is. Azt gondolom, hogy ha teljes szívvel, többedmagammal veszek részt a tévén keresztül egy szentmisén, az van olyan jó, mint ha például a templom babaszobájában, hangszórón keresztül, gyerekzsivaj közepette teszem. Úgy tűnhet, de nem így van. Sokféle akadálya lehet annak, hogy valaki a szentmise kegyelmi kincseit ne a maguk teljességében fogadja be. Egy azonban biztos: a szentmisén részt venni csak fizikai jelenléttel lehet. A szentmise nem csupán szertartás! Maga az élő Krisztus hív meg a közösségbe, ahol önmagával akar táplálni bennünket. Ez a szentmise. Gondolatokat át lehet vinni a különféle médiákon keresztül. A rádiót hallgatva vagy a tévé előtt ülve követheted a prédikációt, a mise szövegét. Te magad is elővehetsz egy imakönyvet, elmél-

15 Fény és Forrás november december 15 kedhetsz, imádkozhatsz, de ily módon sem a köztünk lévő Krisztust nem tudod megélni, sem az eukarisztiában nem tudsz részesedni, amik pedig a szentmisének a lényegét jelentik! Ami a babaszobát illeti, az ott lévők is jelen vannak a közösségben, és az eukarisztiában is részesülnek. A mi templomunkban azért van üvegfallal és nem ráccsal leválasztva, mert a technikai feltételek lehetővé teszik a hang egyirányú közvetítését. Csak erről van szó. Nem mindig áldozunk a templomban sem... Ha nem áldozol, az persze egyfajta veszteség, de a köztünk lévő Jézust ez esetben is megtapasztalhatod, és ez még mindig sokkal több, mintha el se jöttél volna. Ha egyedül vagyunk, Jézus akkor is ott van velünk... ha már ketten vagy hárman a nevében összegyűlünk, ott van közöttünk... Ez igaz, de Jézus Krisztus minden, a kinyilatkoztatásból ismert sajátos megjelenési formában csakis a szentmisén van jelen! Ebből persze mindig és mindenki csak véges tartalmat fogad be, mert véges természetünk a végtelent nem tudja felfogni. Az pedig, hogy ki mennyit él és valósít meg, mindenkinek az éppen aktuális személyes állapotán, önátadásán múlik. A szentmisét tehát a maga teljességében semmilyen módon nem lehet megélni, csak fizikai jelenléttel. Azonban hozzáteszem: Ha valaki azt hiszi, hogy letudta a szentmisét azzal, hogy fizikailag ott volt, akkor az egésznek a lényegét nem érti. Jézus nem arra hívja őt, hogy legyen ott egy épületben. Nem is arra, hogy egy bizonyos szöveget végighallgasson, hanem hogy Vele a többiekkel együtt teljes egységre jusson a szeretetben! Ez a szentmise. A csúcsa és forrása minden liturgiának és minden kegyelemnek. És ha valaki mondjuk ágyban fekvő beteg, és azért nem tud elmenni a templomba? A meghívás mindenkinek szól, de ha valaki objektív okok miatt nem tud elmenni szentmisére, nem kéri számon tőle az Isten. Egy beteg ember számára a tévé vagy a rádió közvetítése is egyfajta megoldás, ezért nagyon is pártolom ezeket, és örülök, hogy vannak ilyenek. Az igehirdetés, az üzenet, a tanítás átjön. Amit ily módon lát és hall valaki, azok az érzés szintjén nyitogatják a lelkét. Az egyház a betegek állapotának és a helyi adottságoknak, le-

16 Fény és Forrás november december 16 hetőségeknek megfelelően sokféle módon próbál segíteni a beteg embereknek. Például: időnként kimegyünk hozzájuk, elbeszélgetünk velük, és egy kis liturgia keretében meg is áldoztatjuk őket. Ez még mindig nem szentmise, de egy ágyban fekvő beteg számára ez a legtöbb, amit adhatunk. Olyan embert is ismerek, aki a tömegiszonya miatt nem jár templomba. Az ember pszichés adottságai sok mindent befolyásolnak. Aki képtelen akár már száz ember közé is bemenni, mondhatom nyugodtan, hogy beteg ember. Személyiségének ez a betegsége akadályozza abban, hogy az istenkapcsolatát a szentmisén, közösségi módon élje meg. Ez az ember, akit feszélyez a többi ember jelenléte, ha egyedül beül a templomba, annak csöndjében nagyon jól érezheti magát. Imádkozik, boldog. Lehet egyfajta individuális, személyes istenkapcsolata, de a leglényegesebb dolgokból ki fog maradni. Nem lesz szentháromságos élete és kapcsolata, mert Isten egy közösség, és bennünket is a Vele és az egymással való közösségre hív meg. Ez az ember tehát a betegségénél fogva csak részlegesen tudja megélni Isten kegyelmét. Nagy valószínűséggel akkor, amikor a reményünk szerint majd üdvözül, a megtisztulása után ez a betegsége is meggyógyul. Boldog lesz az örök Isten országában a többi üdvözülttel együtt, és nem lesz tömegiszonya. Mert ott nem lesz sem betegség, sem halál, sem fájdalom... Isten letöröl majd szemünkről minden könnyet... Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Újra indult a kérdezős csoport. Szerdánként negyed 9-től fél 10-ig vannak az összejövetelek a plébánián, ahol Péter atya várja kérdéseinket. Továbbra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki a hittel a hit megélésével kapcsolatos kérdéseire választ szeretne kapni. Reznák Judit

17 Fény és Forrás november december 17 AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Mint minden évben, idén is készülődtünk a halottak napjára. Míg kicsik voltak a gyerekek, természetes volt, hogy minden hozzátartozónkhoz, vidéki és pesti temetőbe is együtt megyünk ki emlékezni. Felnőttek lettek a gyerekeinkből. Az elmúlt években már nem mindig tudtuk összehangolni velük a temetőlátogatásokat. Nem is erőszakoskodtunk velük. Idén mind a három jelentkezett, hogy együtt menjünk. Megható volt tapasztalni, hogy hogyan készülődött a lányom. Kikészítette a kiskapát, söprűt, üvegbe vizet, úgy ahogy azt szoktuk. Nagymama sírjának rendbetételénél ott szorgoskodott mind a három. Együtt imádkoztunk, és mély csöndben hallgatták a történeteket, amelyeket a gyerekkoromról, a nagymamával megélt szeretetről, nehézségekről meséltem. Késő este volt már a temetőben, sok helyen égtek a mécsesek, hideg volt, de a mi szívünkbe melegség költözött. Gödöllőig nagyon jót beszélgettünk a kocsiban. Ez a nap megmutatta nekem, hogy csak élni kell a mindennapokban Jézus szeretetét, valóra váltva igéjét Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,23) s akkor meglesz a százszoros termés. Gizi Az igekörökön elmondjuk egymásnak igeélési tapasztalatainkat, azt hogy hogyan tudtuk életre váltani Krisztus egy-egy igéjét mindennapjainkban. Nagyon sok olyan tapasztalatot hallunk, amelyek az Ige bennünk való működését tükrözik, és testvéreinket is ennek élésére segítenék. Kérünk benneteket, írjatok le egy-egy tapasztalatot, hogy közzétehessük. Küldjétek címre, vagy kézzel írott formában adjátok oda a felelősnek, vagy tegyétek le a nevemre a sekrestyében. Köszönöm! Hedda

18 Fény és Forrás november december 18 OLVASÓLÁMPA Különleges segítség ( ) Biztosan volt már olyan tapasztalatod, amikor egyszerre világossá vált számodra, hogy mit kell tenned, mi a személyes hivatásod, az utad, amin végig kell menned. Egészen világosan megértetted a körülötted zajló folyamatokat. Egyszerre tisztába jöttél önmagaddal is. Talán már hosszú ideje töprengtél, s nem jutottál semmire. Hirtelen, derült égből villámcsapásként, minden egyértelművé vált. A Világosság Angyala meglátogatott téged, megnyitotta a szemedet a lényegre. Vagy éppen döntés előtt állsz. Sokáig nem tudtad, hogyan kellene határoznod. Sok minden szól ellene, sok minden szól mellette. Sok lehetőség közül választhatnál, például egy pályaválasztás esetén. Aztán egy csapásra világossá válik, hogy mi mellé tedd le a voksod. Tetten érheted az Angyalt, aki meghasonlott szívedben világosságot teremtett. Vagy éppen olyan helyzetbe kerültél, ahol minden összekuszálódott és szövevényes. Azt sem tudod áttekinteni, hogy ténylegesen mi játszik benne szerepet. Ám egy adott pillanatban mindent megértesz. Ez az Angyal megtapasztalása volt számodra. A Világosság Angyala segíteni szeretne neked, hogy önmagadat egészen világosan, lényed mélyéig megismerd. Így szerezhetsz gyakorlatot abban, hogy mások számára te is a világosság angyalává válhass. Egy beszélgetésben egyszer csak tisztán felismered, mi a ténylegesen szükséges a másik számára, mi válna valóban hasznára. Világosságot hozhatsz megzavart gondolataiba. Hálás lesz ezért. Ezt a tisztánlátást azonban nem könnyű megtanulni. A Világosság Angyalára van szükséged, aki bevezet téged ebbe a»tudományba«. (Részlet Anselm Grün OSB: Angyalok könyve című kötetéből.) F. I.

19 Fény és Forrás november december 19 Könyvajánló a Habakuk könyvesbolt választékából A könyveket szeretettel ajánlja: Vargáné Farkas Timi Habakuk Könyv és Kegytárgy Nyitva tartás: K: ; Sze: ; Cs: ; P: ; Szo; Gödöllő, Dózsa Gy. út 35/A (70) játék Istennel Asztali naptár gyerekeknek bibliai játékokkal. Útvesztő; Kvíz; Mi a különbség?; Kifestő; Rajz; Fejtörő; Történetek az év minden napjára. Kindelmann Győző: Szent Miklós legendája A Mikulás igaz története. Ez a szép kivitelű, színes képeskönyv a róla szóló legendákat dolgozza fel gyermekek számára. A történeteket olvasva elénk tárul a titkon ajándékot osztó, kicsinyeket védelmező, embereket és városokat megmentő püspök életútja, akiről sokan nem tudják: Ő a Mikulás. Böjte Csaba: A Szeretet bölcsője A házasság mérföldkövei Ezt a könyvet egy életen át lehet olvasni. Új és új állomások érintenek meg mélyebben minket, attól függően, hogy utunkon éppen hol tartunk: szerelmünk a kezdeti lobogását éli, vagy feszültségek vannak köztünk, és megértésre vágyunk, vagy a mindennapi hajszában, taposómalomban "a nehéz hűséget" igyekszünk könnyűvé tenni egymás számára. E könyv legyen életútjukon iránytűjük és segítő útitársuk.

20 Fény és Forrás november december 20 Várnai Péter: Meglátogatta népét az Úr Elmélkedések Advent minden napjára Adventre nem lehet felkészüli, mert az maga a felkészülés. Adventet nem érdemes várni, mert az maga a várakozás. Amíg csak jön, mindig megváltozhatsz! Matthew Linn, Sheila Fabricant, Dennis Linn Életünk nyolc szakaszának gyógyítása Ez a könyv a szerzők sokéves tapasztalatainak gyűjteménye, amely gyakorlati, könnyen elsajátítható alapelveket kínál a lelki fejlődés elősegítéséhez. Az egyes történetek bemutatása a keresztény gyógyító imádság hatékonyságát példázza az emberi élet során szerzett sérülésekkel, megrázkódtatásokkal és törésekkel kapcsolatban. Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható... Tudnivalók nem csak katolikusoknak A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába belépő látogatókban- az ott látott sok szép szobor, kép és tárgy megtekintése után-kérdések merülhetnek fel. Ezekre a kérdésekre igyekszik ez az összeállítás hiteles forrásokból válaszokat adni, hogy az érdeklődők további ismereteket szerezhessenek az ott látottakról. December 2-án és 16-án, advent 1. és 3. vasárnapján egész nap könyvvásár a Habakuk Könyv- és Kegytárgybolt választékából a közösségi házban

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs

Otthonunk az Egyház. Az egyházközségi. Lásd lentebb! A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Bense Balázs Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 5/26/2013 Elektronikus változat VIII/21 Írta: Bense Balázs A Húsvéti ünnepkör szerves része a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a Pünkösd, valamint

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 4. szám 2013. április Papszentelés és primícia Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013. április 6-án, szombaton három verbita diakónust

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

ADVENTI NAPTÁR 2012 A HIT ÉVÉBEN

ADVENTI NAPTÁR 2012 A HIT ÉVÉBEN ADVENTI NAPTÁR 2012 A HIT ÉVÉBEN MINDEN NAPRA BIBLIAI IDÉZET A HITRİL Összeállította: Tarnainé Rupp Krisztina Nap Jócselekedet Bibliai idézet a hitről 2. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (Szent Lúciusz,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Karácsonyi böjt. Erőfeszítéseink odaajándékozása a hit növekedéséért.

Karácsonyi böjt. Erőfeszítéseink odaajándékozása a hit növekedéséért. X.évfolyam 7. Szám 2012. november Karácsonyi böjt Erőfeszítéseink odaajándékozása a hit növekedéséért. A karácsonyi böjt Szent Fülöp apostol napja után november 15-én kezdődik és december 24-ig tart. Célja,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben