12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:"

Átírás

1 Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás jogalkalmazási környezete Projekt neve: ÁROP Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette: Erdészeti Igazgatóság Készült: május 31.

2 Tananyag információk: Projekt neve: Tananyag címe: Készítette: (regisztrációs szám: ÁROP ) - Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás jogalkalmazási környezete MgSzH Erdészeti Igazgatóság Készült: május 31. A tananyagot és a hozzá kapcsolódó oktatási segédanyagot elfogadta: Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Kardeván Endre VM államtitkár Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Oravecz Márton MgSzH elnök Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Dr. Józwiák Ákos szakmai vezető Elfogadta: Státusz: Dátum: Aláírás: Wisnovszky Károly témakör vezető 2

3 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék A projekt keretei és az elérendő cél meghatározása Bevezetés Kapcsolódó jogszabályi környezet /2007. (VII. 27.) FVM rendelet részletes ismertetése A támogatás célja, A támogatásban való részvétel feltételei A támogatás igénybevételének feltételei A támogatás mértéke A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelem elbírálása Támogatási kérelemkezelés folyamata A támogatási kérelmek iktatása A támogatási kérelmek rögzítése Áttöltés ügyintézői felületre A kifizetések igénylése Ellenőrzés Összegzés Melléklet

4 2 A projekt keretei és az elérendő cél meghatározása Az Államreform keretén belül meghirdetett Jogalkalmazás javítása című pályázati konstrukció célja az volt, hogy az elfogadásra, illetve módosításra kerülő jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések megvalósulhassanak, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást. Pályázatot kizárólag egy vagy több, központi szinten elfogadott és kihirdetett jogszabály, vagyis törvény, kormányrendelet és/vagy miniszteri rendelet végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartására lehetett benyújtani. Az MgSzH szeptember 16-án nyújtotta be pályázatát ÁROP 2210/2010 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági címmel. A hiánypótló dokumentáció elküldése és a tisztázó kérdések megválaszolása után a Projektet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (mint Közreműködő Szervezet, továbbiakban KSZ) vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási jogviszony a január 5-én keltezett támogatói okirattal lépett hatályba. A Projekt megvalósulásának ideje február 1-től szeptember 30-ig tart. A Magyarországon és az Európai Unióban is mind társadalmi, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén bekövetkezett széleskörű joganyag változás alapjaiban formálta át a hatósági feladatellátást. Az MgSzH pályázata elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari és speciális szakigazgatási jogszabályok végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartását célozza. A pályázat célcsoportját az MgSzH vezetői, hatósági tevékenységet végző munkatársai és az érintett ágazatok szereplői alkotják. A projekt fő elemeit a tananyagok elkészítése és azoknak hagyományos, illetve e-leaning formájában megvalósuló oktatása jelenti. A pályázat értelmében a mezőgazdasági szakigazgatást érintő jogszabályok/témák oktatását végezzük el, összesen mintegy 8100 főnek. A projekt keretein belül kerül sor Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás jogalkalmazási környezete oktatására. A képzés során a tananyag a pályázat tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl kiterjed a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezet és elérni kívánt társadalmi célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. 4

5 3 Bevezetés A tananyag célja az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás jogalkalmazási környezetének bemutatása, a támogatási rendelet, és működésének ismertetése, ezáltal a jogalkalmazás hatékonyságának növelése. Az erdőgazdálkodás során az MgSzH Erdészeti Igazgatóság közreműködésével igénybe vehető támogatások, pályázatok két fő csoportra oszthatók: Európai Unió társfinanszírozásával, az EMVA alapból az Új Nemzeti Vidékfejlesztési keretében nyújtott támogatások előtt az EMOGA alapból, az előző programozási időszakra érvényes Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megítélt támogatások kifuttatása még zajlik, erre a forrásra azonban értelemszerűen támogatási kérelmeket már nem, csak kifizetési kérelmet lehet benyújtani. Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások, ahol az Új Magyarország Vidékfejlesztési keretében nyújtott támogatások szerepelnek, valamint az előző támogatási ciklus kifizetései zajlanak Megújuló energia, biomassza-termelés 2005 évi adatok szerint Magyarországon a megújuló energiaforrások az összes energiaigény mindössze 5,3%-át biztosítják. A környezetbiztonság növelése, fenntartható térségi rendszerek kialakítása egyre fokozottabb mértékben követeli meg a megújuló energiaforrások feltárását és alkalmazásának kiterjesztését. A környezetvédelem szempontjai az energiatakarékosság mellett a megújuló forrásokból származó energia arányának növelését követelik meg. A biomassza-termelés szempontjából Magyarország jó adottságokkal rendelkezik. A biomassza energetikai célú felhasználásának fokozásához elsősorban a biomassza energetikai célú felhasználása, energiatermelés céljából rövid vágásfordulójú sarjerdő és fűszerű növények ültetése és felhasználási arányának javítása szükséges. A biomassza termelésével és hasznosításával csökkenthetők a parlagterületek, és a gazdálkodók számára alternatív bevételi lehetőségek biztosíthatók. A megújuló energiaforrások előállítását szolgáló termelés, és a biomassza energetikai célú felhasználása a klímaváltozás elleni küzdelem részét is képezheti egyben. 5

6 4 Kapcsolódó jogszabályi környezet A támogatás alapját a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet képezi. A jogcím finanszírozása az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Új Magyarország Vidékfejlesztési keretében valósul meg a jelenlegi EU-s programozási időszakban. Az intézkedés jogi alapját az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 26. cikkében foglaltak teremtik meg. A támogatáshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok: A évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről; A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról; A Bizottság december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról; A Bizottság december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; Az Európai és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás ügyintézését éves delegálási szerződés alapján a és Vidékfejlesztési a Erdészeti Igazgatóságának, valamint a szakmai irányítása alá tartozó Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságainak feladatkörébe utalta. Ennek részletezésére egy következő fejezetben kerül sor. 6

7 A szakmai és hatósági munka jogi alapját a 71/2007. (IV. 14.) Kormányrendelet, a fás szárú energiaültetvényekről és a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, biztosítja. 7

8 5 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet részletes ismertetése 5.1 A támogatás célja, a mezőgazdasági területeken a fás szárú energiaültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével sarjaztatásos: jogszabály szerinti igazolás alapján sarjaztatásos technológiával művelhető, energetikai célú hasznosításra nemesített vagy arra alkalmas, külön jogszabályban meghatározott fajokból álló ültetvény, ahol az ültetvény vágásfordulója (letermelési gyakorisága) nem haladja meg az öt évet; a) hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel; b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson; c) mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat; d) az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez; e) mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást; f) a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére; g) hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához. 5.2 A támogatásban való részvétel feltételei A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vetesse magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs szám megállapítása iránti kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtható be a G001 számú nyomtatványon az és Vidékfejlesztési (továbbiakban: MVH) megyei kirendeltségeinél. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal, akkor a kitöltött G001 számú nyomtatvány másolatát csatolni 8

9 kell a támogatási kérelemhez. Amennyiben a regisztrációs szám megállapítása iránti kérelem adatai valótlanok, vagy hiányosak, az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A G001 számú nyomtatvány a honlapjáról letölthető. 5.3 A támogatás igénybevételének feltételei Támogatás kizárólag a támogatási rendeletekben, az Európai Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 7.) FVM rendeletben (továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek betartása mellett, a támogatási rendeletekben meghatározott kultúrák telepítése céljából vehető igénybe. Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Az előző bekezdésben meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél, induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben megfelel az előző bekezdésben meghatározott feltételnek. Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény vonatkozásában: a) a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül az ültetvénytelepítést befejezni; b) legalább a telepítésétől számított öt évig az ültetvényt fenntartani, termőképességét megőrizni; c) az ültetvény hozamát a telepítéstől számított öt naptári éven belül betakarítani; d) termelt faapríték mennyiség legalább 50%-ának értékesítésére vonatkozó, a beruházás befejezésétől számított legalább öt évre szóló előszerződéssel, szerződéssel rendelkezni, illetve saját célú felhasználás esetén a felhasználásról nyilatkozni. Az előszerződésnek, szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: da) szerződő felek azonosító adatait, az ügyfél regisztrációs számát, db) a fafajtának a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti magyar, vagy tudományos megnevezését, dc) az átadási helyet, az átadás tervezett időpontját (év, hónapok) és mennyiségét (t), dd) a szerződés időtartamát; 9

10 A legkisebb támogatható tábla nagysága 1 hektár. Nem vehető igénybe támogatás: a) védett természeti, illetve Natura 2000 területen történő telepítéshez, illetve b) olyan területen történő telepítéshez, amelyre a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül az Európai Vidékfejlesztési Alap, illetve az Agrár Vidékfejlesztési vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv társfinanszírozásában ba) fás szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy bb) évelő, lágy szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy bc) ültetvénytelepítési támogatást, vagy bd) erdőtelepítési támogatást igényeltek. A 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele - a jogcímre vonatkozó IH közleményben meghatározott - üzleti terv benyújtása. A telepítési művelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évében vagy az azt közvetlen megelőző évben az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél összhangban a fentiekkel: - megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; - a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személyek esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; - nem áll a SAPARD, az Agrár- és Vidékfejlesztési, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt. Fás szárú energiaültetvény esetében a támogatás igénybevételének további feltétele: - az ügyfélnek rendelkeznie kell a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet szerinti saját nevére kiállított, a kérelemben megjelölt területre vonatkozó jogerős telepítési engedéllyel. Az ügyfél kötelezettségei: - az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési keretében szervezett kötelező képzésen részt venni; - a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át kell teljesíteni; - Az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezni kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal; 10

11 - az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét - nem idegeníthető el és nem adható bérbe; - a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek, vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni; - a jóváhagyott beruházást a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kell megvalósítani; - a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési logóját fel kell tüntetni a 15/2009. (IV. 9.) IH közleményben foglaltak szerint; - az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából - az Európai Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben foglaltak szerint - adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon (további tájékoztatás: 20/2010. (II. 12.) MVH Közlemény); - a telepítésétől számított öt évig az ültetvényt fenntartani, termőképességét megőrizni. 5.4 A támogatás mértéke A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A támogatás mértéke a következő bekezdésben foglaltak figyelembevételével: a) a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a; b) fiatal mezőgazdasági termelő által vagy kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a; c) fiatal mezőgazdasági termelő által és kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a. A bekezdésben foglaltak egyidejű figyelembevételével a támogatás táblánként nem haladhatja meg: a) akácból történő telepítés esetén a 160 ezer forint/hektárt; b) egyéb, a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet alapján sarjaztatásos ültetvényben engedélyezhető nem akác fajtákból történő telepítés esetén a 200 ezer forint/hektárt. Az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült elszámolható kiadásnak minősül: a) terület-előkészítés, b) tápanyag-utánpótlás, 11

12 c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás, d) telepítés, e) termőre fordulásig a telepítési terv szerinti éves ápolás, f) telepítéshez kapcsolódóan a Vhr ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig, g) kerítés, térburkolat-kialakítás. Az előző bekezdés f)-g) pontjaiban szereplő kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át. Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni. A rendeletben meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani. 5.5 A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, a lakóhely/székhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához postai úton kell benyújtani egy példányban. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a hatályos támogatási rendelet és hatályos MVH közlemény határozza meg. Egy kérelmező egy benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, az adott ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes Erdészeti Igazgatóságához, a további beérkező kérelmek elutasításra kerülnek. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Az MVH a jogszabályokban meghatározott egyéb esetek mellett érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt - nem formanyomtatványon nyújtották be, - nem a megadott határidőben nyújtották be, - az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a támogatási kérelemmel együtt sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet, illetve ha az - az arra jogosult által nincs aláírva. A támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó nyomtatványok 12

13 A támogatási kérelem formanyomtatványai beszerezhetőek a Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságain, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a weboldalról a Közlemények menüpontból. A fás és lányszárú energiaültetvények telepítése támogatási kérelemcsomag formanyomtatványai: - Támogatási kérelem - Főlap (D ) - Támogatási kérelem Betétlap (D ) - Egyedi blokktérkép - Egyedi blokktérkép igénylőlap (G015D) - Támogatási kérelem Pénzügyi terv I - SFH betétlap (D ) - Támogatási kérelem Pénzügyi terv II - Pénzügyi terv betétlap (D ) - Termelői csoport/tész tagság igazolása (D ) - Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenyégről, amennyiben egyéni vállalkozóként, illetve induló vállalkozásként igényel (D ) - Az ügyfélnek mellékelnie kell az összeférhetetlenség fennállásáról szóló nyilatkozatát. A nyilatkozat csatolása nélkül a támogatási kérelem érvénytelen. - D Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján természetes személy ügyfél esetén - D Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén - mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolata, - üzleti terv (az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2007. (XII. 12.) közleményében meghatározottak szerint) a 15 millió forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében; - a telepítéssel érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot; ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza, vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; - a termelt energianövény értékesítésére vonatkozó, a beruházás befejezésétől számított legalább öt évre szóló előszerződés, szerződés legalább a támogatási rendeletek szerinti mennyiségre; - a helyi, illetve országos cigány önkormányzat támogató nyilatkozata (az értékelési szemponthoz szükséges). - komplex vízkezelésről, rekultivációról szóló Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott igazolás (az értékelési szemponthoz szükséges). 13

14 5.6 A támogatási kérelem elbírálása A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. (1) bekezdésének c) pontja szerint értékeli úgy, hogy a Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai az előzetesen meghirdetett szempontok alapján elbírálják kérelmeket és az elért pontszám szerint rangsorolják. A rangsor alapján az MVH dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel az irányító hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az, amelyet korábban nyújtottak be. Amennyiben a támogatás igénylője csak a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ának (9) bekezdésében meghatározott valamely különös feltételének nem felel meg, úgy támogatás csak azt követően állapítható meg, ha az MVH minden, a támogatás nyújtásának valamennyi feltételét teljesítő igénylő támogatás iránti igényét kielégítette. Ebben az esetben a támogatást igénylők közötti sorrend úgy kerül megállapításra, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok több feltételének megfelelő igénylőt előrébb kell sorolni, azonos számú feltételnek való megfelelés esetén pedig azt az igénylőt kell előrébb sorolni, aki a támogatás iránti kérelmét korábban nyújtotta be. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség. A Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához az MVH közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhetnek. A támogatási kérelemről az MVH dönt Támogatási kérelemkezelés folyamata Támogatási kérelemkezelés tekintetében az Erdészeti Igazgatóságok feladatai: a kérelmek érkeztetése a kérelmek iktatása papír alapú mellékletek a kérelmekben szereplő adatok rögzítése a kérelmek A1 ügyintézése a kérelmek A2 ügyintézése hiánypótlások kezelése a kérelmek pontozása és rangsorolása bizonyos esetekben a kérelmekhez kapcsolódó előzetes helyszíni szemle lefolytatása 14

15 az MVH egyedi kérésére blokkhatár-módosítási kérelmek esetén helyszíni szemle, szakvélemény készítése országos támogatási javaslat készítése, és továbbítása az MVH felé az MVH által hozott döntések nyomtatása, kiadmányozása, postázása A támogatási kérelmek iktatása Az Energiaültetvény telepítés jogcímhez kapcsolódó beérkezett támogatási kérelmek főlapját, valamennyi betétlapot és a mellékleteket az informatikai azonosításra szolgáló külön vonalkóddal kell ellátni, majd az IIER rendszerben iktatni a következő irattípusok kiválasztásával: Az Energiaültetvény telepítés jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Jogcímkód: Irat kódja IIER irattípus Dokumentum Dokumentum típus D D Energiaültetvény - TK Főlap 5. kör D Energiaültetvénytelepítés Támogatási kérelem - Főlap EMVA Energiaültetvénytelepítés (Bizonylat) D D Energiaültetvény - TK betétlap 5. kör D D Energiaültetvény - TK Pénzügyi terv betétlap 5. kör D D Energiaültetvény - Pénzügyi terv I. - SFH betétlap 5. kör D Energiaültetvénytelepítés Támogatási kérelem - Betétlap D Energiaültetvény- telepítés Támogatási kérelem - Pénzügyi terv II - Pénzügyi terv betétlap Támogatási kérelem - Pénzügyi terv I - SFH betétlap EMVA Energiaültetvénytelepítés (Bizonylat) EMVA Energiaültetvénytelepítés (Bizonylat) EMVA Energiaültetvénytelepítés (Bizonylat) 15

16 Az Energiaültetvény telepítés jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Jogcímkód: Irat IIER irattípus Dokumentum Dokumentum típus kódja D Energiaültetvény Blokktérkép (EMVA) EMVA Energiaültetvénytelepítés TK Blokktérkép 5. kör (Bizonylat) D D Igazolás Igazolás egyéni EMVA - Több jogcímhez egyéni vállalkozó mgi vállalkozó köthető tevékenységéről tevékenységéről (Egyéb bejövő irat) D D0056 TK- Üzleti Támogatási kérelem - EMVA - Több jogcímhez terv Üzleti terv köthető (Bizonylat) Érvényes őstermelői Őstermelői igazolvány Általános IIER irat igazolvány hiteles másolata másolata Érvényes egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata D - Helyi Cigány Kisebbségi/ Orsz Cigány Önkormányzat nyilatkozata Egyéni vállalkozói Általános IIER irat igazolvány hiteles másolata Helyi/Megyei Cigány EMVA - Több jogcímhez Kisebbségi köthető Önkormányzat vagy (Egyéb bejövő irat) Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata Tulajdoni lap másolat Tulajdoni lap másolat Általános IIER irat D - Bérleti szerződés ha az ingatlan bérlemény D Ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat Bérleti szerződés ha az ingatlan bérlemény Ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat EMVA - Több jogcímhez köthető (Egyéb bejövő irat) EMVA - Több jogcímhez köthető (Egyéb bejövő irat) 16

17 Az Energiaültetvény telepítés jogcímhez kapcsolódó lehetséges irattípusok Jogcímkód: Irat IIER irattípus Dokumentum Dokumentum típus kódja D D Termelői D Termelői EMVA - Több jogcímhez Csoport/TÉSZ tagság Csoport/TÉSZ tagság köthető igazolása igazolása (Egyéb bejövő irat) Valamennyi, a táblázatban nem nevesített, az ügyfél által beküldött dokumentumot, D - Egyéb EMVA bejövő irat-ként kell iktatni. Minden egyes beérkező dokumentumot a postabontást és azonosítást követően érkeztetni kell (bélyegzés, az egyes dokumentumok azonosító számmal történő ellátása - vonalkód felragasztása, egy kérelemben beérkezett dokumentumok számának megállapítása), majd ezen dokumentumok az érkeztetés után az IIER-ben iktatásra kerülnek az MVH érvényben lévő Iratkezelési Szabályzatának megfelelően. A végrehajtás vonatkozásában alapvetőnek és elsődlegesnek kell tekinteni a 17/2010. (VI. 13.) számú Elnöki Utasítással kiadott MVH Iratkezelési Szabályzatot. Érkeztetés és Iktatás IIER-ben: Iratkezelés/Iktatás/Irat érkeztetése, iktatása (megye) kiválasztásával kell megkeresni a kérelmet benyújtó ügyfelet. Az irattípusok szűkítéséhez segítséget nyújt, ha az irattípus legördülő sávja melletti nagyítóra kattintva az ügyintéző megkeresi az EMVA (D) 16/0-t, majd duplán rákattint, az újabb lenyíló listából pedig kiválasztja az EMVA-Energiaültetvény-telepítés sort. Az EMVA- Energiaültetvény-telepítés sorra lépve szűrést kell nyomni, ezután csak a jogcímhez tartozó irattípusok szerepelnek majd az irattípus lenyíló sávjában. + gomb segítségével kell rögzíteni az új iratot ( aktanyitó ), melynek minden esetben a Támogatási kérelem csomag főlapjával (D Energiaültetvény - TK Főlap 5. kör) kell kezdődnie! A Főlap vonalkódja (melyet rá kell ragasztani) lesz a következőkben az ügyirat vonalkódja! A gyűjtőkód lenyíló menüjénél meg kell győződnie az ügyintézőnek arról, hogy az EMVA 17

18 Energiaültetvény jelenik-e meg az ablakban (ha nem, akkor ezt kell kiválasztani a gördülő menü segítségével). Események fülnél + gomb megnyomása után kell rögzíteni a beérkezés módját, illetve idejét (ez minden esetben az a dátum, amely napon az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei (továbbiakban: MgSzH) területi szervéhez beérkezett a kérelem). A beérkezés módját válassza ki a legördülő sáv segítségével (a jogszabály szerint a benyújtás módja postai úton kell, hogy megtörténjen, ha azonban az ügyfél mégis személyesen nyújtotta be a kérelmet, akkor természetesen személyesen beadottnak kell rögzíteni azt, még akkor is, ha az ügyintézés során helytelen benyújtás miatt automatikus elutasításra kerül.). A postázás szűrő felületen kell új felvitellel rögzíteni a beérkező kérelem borítékjának adatait (külső azonosító, postai bélyegző) Figyelem!! A borítékon szereplő igazolt postára adás dátuma határozza meg, hogy a kérelem a benyújtási időszaknak megfelelő időpontban kerülte benyújtásra! Így ide minden esetben az MgSzH részére történt postára adás dátumát kell rögzíteni! A postázási adatok rögzítése után mentés nélkül kell az események fülön + sort generálni, irat eseménynek most az Iktatás t kell választani, a dátumot sem szükséges megváltoztatni, mivel ez csak arra vonatkozik, hogy az Ügyintéző/Ügykezelő mikor iktatta be az adott dokumentumot. Ezután mentés nélkül a mellékletek fülön a kérelemcsomaghoz tartozó egyéb dokumentumokat (betétlapok, igazolások, nyilatkozatok, egyéb mellékletek) soronként kell felvinni. Az egyes dokumentumokra ragasztott vonalkódot rögzítve válik aktívvá az Irattípus lenyíló menü, ahol a megfelelő irattípus kiválasztása után + gombbal kell rögzíteni a további dokumentumokat. Mentve a változtatásokat, az IIER által generált egyedi azonosításra szolgáló IKTATÓSZÁMOT rá kell vezetni az iktatott kérelemcsomagra (Főlapra). Iktatószám felépítése: Gyűjtőkód/Szervezeti egységkód/főszám/alszám/évszám. (PL: 139/1902/1/1/2007) 18

19 Később beérkezett dokumentum iktatása a Kérelemcsomaghoz: Korábban beadott kérelemcsomaghoz tartozó, de később beérkező irat iktatása ún. alszámos iktatással történik. Ekkor ugyanis a főlap mellékleteként már nem rögzíthetők az iratok. Ezért a szokásos érkeztetéssel, iktatással kell az irat beérkezését rögzíteni! A dokumentumra ragasztott vonalkódot az ügydarab vonalkód mezőbe kell felvinni, az ügyirat vonalkódhoz azonban annak a kérelemnek a Kérelemcsomag (Főlap) vonalkódját kell rögzíteni, amelyhez a később beérkezett dokumentum kapcsolódik. Amennyiben az ügyirat indító dokumentumnak korábban nem a Főlapot választottuk, akkor annak az iratnak a vonalkódját írjuk az ügyirat vonalkód mezőbe, melyet korábban ügyirat indítónak választottunk. (Itt azonban ügyintézéskor a főlap hiánya miatt érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül sor.) A gyűjtőkód lenyíló menüjéből kiválasztjuk az EMVA Energiaültetvény megnevezést. Események fülnél rögzíthető a beérkezés módja, illetve. Mentés nélkül + sort generálva, irat eseménynek most az Iktatás t kell választani, a dátumot sem szükséges megváltoztatni, mivel ez csak arra vonatkozik, hogy az Ügyintéző/Ügykezelő mikor iktatta be az adott dokumentumot. Mentve a változtatásokat, az IIER által generált egyedi azonosításra szolgáló IKTATÓSZÁMOT rá kell vezetni az iktatott dokumentumra. Aktásítás Az iktatás lezárása (mentés) után az iktatást végző ügyintéző az ügyiratindító dokumentum Irat adatok menüben a vonalkód sorában található nyomtatás ikonra kattintva etikettet nyomtat, majd azt a mellékelt minta szerinti jogcímspecifikus aktaborítóra ráragasztja. (Az ügyiratindító iratra már korábban (iktatás után) a jobb felső sarokba fel kellett vezetni az iktatószámot az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.) Etikett címkét nyomtatni tehát csak az ügyiratindító dokumentum (főlap) esetében kell! Az etikett aktaborítóra felragasztása után a kérelmet szkennelésre kell átadni. Iktatás után, a mentést követően az Események menüben + sorral Irat eseménye soron a Szkennelésre átadás t kell választani majd menteni. 19

20 A támogatási kérelmek rögzítése Az Energiaültetvények telepítése jogcímhez kapcsolódó beérkezett támogatási kérelmek főlapját, és betétlapjait iktatás után az IIER programban rögzíteni kell az Ügyintézői bizonylatkezelés/emva/ EMVA energiaültetvény TK 5. menüpontnál. Rögzítésre a következő dokumentumok kerülnek: D Energiaültetvény - TK Főlap 5. kör D Energiaültetvény - TK betétlap 5. kör D Energiaültetvény - TK Pénzügyi terv betétlap 5. kör D Energiaültetvény - Pénzügyi terv I. - SFH betétlap 5. kör D Energiaültetvény TK Blokktérkép 5. kör A főlap és betétlapjainak rögzítése ügyintézői rögzítéssel történik! Ebben az esetben az űrlapokat nem kell kétszeresen rögzíteni. Ezzel a módszerrel gyorsul a kérelmek feldolgozása viszont nagy odafigyelést követel a rögzítő személytől. Az eljárás lényege, hogy az ügyintézőnek értelmeznie kell a berögzítendő adatot, vagyis például azokat a mezőket, amelyek numerikus adatot kérnek rögzítéskor (pl. alkalmazotti létszám), ha nem numerikusan adta meg az ügyfél (pl. 6 helyett hat -ot írt be), akkor is numerikusan kell rögzíteni az adatot. A rögzítés esetleges hibáit az ügyintéző áttöltés után az ügyintézői felületen javítja. 20

21 Főlap rögzítése A menüpont megnyitásával a képernyőn a D Főlap jelenik meg, melyen a vonalkód mezőt kitöltve az aktuális Főlap iktatásban rögzített beérkezési adatait látjuk. A főlap rögzítő felületen az Ügyintézői rögzítés felületen kell állni. Figyelem! A mezők kitöltése során egyes esetekben a kurzor automatikusan átugrik a következő mezőre. A vonalkód megadását követően a már beiktatott főlap iktatási adatai betöltődnek, viszont az átvevő aláírása, és a pecsét mezőket ki kell tölteni! Ennek hiányában az oldal nem menthető. A vonalkód megadásával a regisztrációs szám és az ügyfél adatai is töltődnek az iktatott irattal. A betöltődő regisztrációs szám nem szerkeszthető, ha eltérés van a főlapon lévő és az iktatott adatok között, és az iktatott adat a hibás, akkor a hibát az Iktatás menüben kell javítani. Ezt követően rögzíteni kell a papír alapú kérelemről az adatokat. 21

22 Az alábbi mezőkbe csak numerikus érték írható: Kapcsolattartó telefonszáma Kapcsolattartó faxszáma Alkalmazotti átlaglétszám Ebből a nők létszáma Lágy szárú energianövény telepítéséhez kapcsolódó adatok és nyilatkozatok tábla mezői Fás szárú energianövények telepítéséhez kapcsolódó adatok és nyilatkozatok tábla mezői Ellenőrzés, hibalista A rögzítés után érdemes egy hibaellenőrzést lefuttatni az űrlapon, mert bizonyos hibaüzenetek csak ez után jelennek meg. Az ablak jobb felső oldalán található Funkciók ikonlistából ki kell választani a piros felkiáltójelet. A gomb hatására elindul a hibaellenőrző alrendszer, ami ellenőrzi az űrlapot. Az ellenőrzés után az esetleges hibákat a képernyő alsó részén látható Hibalista ablakban láthatjuk. Amennyiben a bizonylat kizáró hibát tartalmaz, azt ki kell javítani, ennek hiányában az oldal nem menthető. A hibalistában szereplő hibákra kattintva a program sárga színnel megmutatja a hiba helyét. A rögzített adatok mentése a ikon megnyomásával történik. Az adatlap mentése után annak megváltoztatására már nincs mód, ideiglenes mentési lehetőség a felületen nincs! 22

23 Figyelmeztető Súlyos (piros felkiáltójeles) hiba esetén a kérelem elmenthető! A figyelmeztető hiba arra szolgál, hogy az ügyintéző újra felülvizsgálja, hogy az adott adatot megfelelően rögzítette. Miután az ügyintéző megbizonyosodott róla, hogy helyesen rögzített, és az ügyfél által kitöltött kérelem hibájából adódóan marad súlyos hiba, a rögzítés lezárható, elmenthető. A kérelemcsomag betétlapjának rögzítése A főlap rögzítését követően a képernyő jobb oldalán található Garnitúra kezelés ikonra történő kattintással választhatók ki a betétlapok (betétlap, SFH betétlap, pénzügyi terv betétlap, blokktérkép). A regisztrációs szám a betétlapokon nem töltődik, az ügyintézőnek kell megadni a főlapon rögzítettel megegyezően, ellenkező esetben súlyos hibaüzenet jelenik meg. A vonalkód mezőt megadva betöltődik az aktuális dokumentum iktatásban rögzített beérkezési dátuma. A betétlapon bejelöljük, hogy fás- vagy lágyszárú energiatelepítésre vonatkozik-e. A kettő közül csak egyiket adhatjuk meg, attól függetlenül, hogy a papír alapú kérelmen hogyan adta meg az ügyfél. Ha mindkettő, vagy egyik jelölőnégyzet sincs bejelölve, a betétlap nem menthető. Amennyiben az ügyfél nem a 3. adatblokkban (Telepítendő táblák adatai) megadott hasznosítási kódnak megfelelően töltötte ki a 2. adatblokkot (Azonosítási információ), akkor a rögzítéskor a hasznosítási kódnak megfelelően kell a 2. adatblokkban megadni, hogy lágy szárú vagy fás szárú energiaültetvény telepítésére igényel támogatást a betétlapon. Ha a 3. adatblokkban (Telepítendő táblák adati) az egyik tábla hasznosítása lágy szárú, míg a másik parcellának a hasznosítása fás szárú energianövénnyel történik, akkor a betétlapot két különböző iratazonosítóval (vonalkód) kell beiktatni és iratazonosítónként kell berögzíteni, úgy mintha a két tábla két különböző betétlapon szerepelne. Lágy szárú energianövény hasznosítási kódok: Hasznosítási Faj kód EFU01 Energiafű (Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, 23

24 őshonos típus és Elytrigia repens) EMI01 Energia Miscanthus EBM01 Amerikai bársonymályva Fás szárú energianövény hasznosítási kódok: Hasznosítási Faj kód ENE05 Fűz ENE02 Akác ENE03 Nyár Egy betétlapon két telepítendő tábla adható meg. További táblákat külön betétlapon nyújtottak be és iktattak, így a rögzítése is külön betétlapon történik. További betétlap választása is a Garnitúra kezelés ikon megnyomásával történik. A települést a legördülő listából kell kiválasztani. Legalább egy települést és egy helyrajzi számot ki kell tölteni, erre hibaüzenet is figyelmeztet. A blokkazonosítót kötőjel nélkül kell rögzíteni. A következő mezőkbe csak numerikus érték adható meg: - sorszám - tábla mérete - tervezett elszámolható kiadások összesen - kerítés és térburkolat kialakítás 24

25 - 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 31. -a szerinti egyéb A rögzített adatok mentése itt is a ikon megnyomásával történik. A kérelemcsomag SFH betétlapjának rögzítése A képernyő jobb oldalán található Garnitúra kezelés ikonra történő kattintással választható ki az SFH betétlap. A vonalkódot megadva itt is töltődik a beérkezés dátuma. Az átvevő aláírása mező kitöltése kötelező. Ezen a betétlapon rögzítjük a jogcímkódot is. Regisztrációs számnak egyeznie kell a főlapon megadottal. A táblázat első három oszlopa nem szerkeszthető, a kódtárból töltődik fel. Pénzügyi terv betétlap rögzítése A képernyő jobb oldalán található Garnitúra kezelés ikonra történő kattintással választható ki a Pénzügyi terv betétlap. A pénzügyi terv betétlapon is a vonalkód megadásával töltődik a beérkezés dátuma. Meg kell adni az ügyfél regisztrációs számát, a főlappal egyező módon. Átvevő aláírása mező kitöltése itt is kötelező. 25

26 Blokktérkép rögzítése A támogatási kérelem részeként beérkező blokktérképeket is rögzíteni szükséges. A képernyő jobb oldalán található Garnitúra kezelés ikonra történő kattintással választható ki a blokktérkép. Először a blokktérkép iktatószámát kell beírni a vonalkód mezőbe, ezt követően a blokktérképről rögzíteni kell a blokkazonosítót, aztán a blokkba rajzolt parcellák sorszámait az egymás alatti mezőkben. A sorszám mezőbe csak egy sorszámot szabad felvinni. Amennyiben a blokktérképen 5-nél több parcella van berajzolva, akkor az utolsó sorszám mezőn állva a Ctrl+Insert billentyű kombinációval lehet újabb sorszám mezőt felvenni. A regisztrációs szám nem töltődik automatikusan, itt is a rögzítőnek kell megadni. 26

27 Következő ügyfél kérelmének rögzítése Következő ügyfél kérelemének rögzítése ikonra kattintva az Új főlapot (D ) választva kezdhető el. A legfelső sorban jelenik meg, hogy mely garnitúrában dolgozik az ügyintéző (D /a főlap vonalkódja jelenik meg). Ugyancsak itt választható ki bármely, már berögzített kérelem a főlap vonalkódjának behívásával Főlap választás (D ) ekkor már rögzített garnitúra anyagai jelennek meg, ezekhez itt lehet rögzíteni újabb betétlapokat, ha pl. korábban csak a betétlapok egy 27

28 része került rögzítésre, és ügyintéző folytatni szeretné a korábban megkezdett rögzítői tevékenységét. A rögzítésnél felmerülő problémák a. Nincs a szűkítésnek megfelelő tétel. Ennek oka lehet, hogy a rögzítésre úgy kerülne sor, hogy a kérelem nincs az IIER iktatói rendszerében beiktatva. Megoldás: a bejövő iktatást el kell végezni. b. A rögzíteni kívánt vonalkód foglalt: A hiba oka lehet: - a rögzíteni kívánt vonalkódot más szervezeti egység (jogcím) már használja, - már be van rögzítve, - nem az iktatásnak megfelelő irattípusra kívánja rögzíteni az ügyintéző a dokumentumot Áttöltés ügyintézői felületre A már berögzített kérelmeket a rögzítői felületen kell megnyitnunk. (Elérési útvonala: Bizonylatkezelés>> Ügyintézői bizonylatkezelés >> EMVA >> Energia >> Emva energiaültetvény) 28

29 A már berögzített kérelmek a karbantartás felületen nyithatóak meg. A keresés gomb lehetséges. megnyomására felnyíló Keresőfeltételek megadása panellel A rögzített főlap adatait a, Karbantartás felületen lehet a megnyomásával áttölteni az ügyintézői felületre. Feldolgozás elindítása gomb A Feldolgozás elindítása gomb megnyomása után a Karbantartás felület gombjai inaktívvá válnak. Az áttöltés akkor sikeres, ha a főlap vonalkódja sorában szereplő kék pipa jel átvált sárga áttöltött kérelem jelre. 29

30 A támogatási kérelmek áttöltése során egyes ügyfeleknél az alábbi hibaüzenetet adja a szoftver, ami miatt az áttöltést nem lehet végrehajtani: Ebben az esetben fel kell szólítani az érintett ügyfelet, hogy G002 Regisztráció módosító lap segítségével módosítsa a regisztráció típusát támogatást igénylőre. A kérelem ügyintézése csak a regisztráció módosítását követően folytatható. Alapjogosultság ellenőrzése az A1 ügyintézői felületen Az adminisztratív ellenőrzés a Kérelmek kezelése/ügyintézés menüsorral indítható: A megjelenő Keresőfeltételek megadása panel Vonalkód, mezőjébe kell beírni az áttöltött kérelem vonalkódját, majd Keresés gombbal indítható a keresés. 30

31 Az akta kiválasztás után töltődik be az adminisztratív ellenőrzési felület, melyen automatikusan megjelenik az ügyfél neve és ügyfél-regisztrációs száma, valamint az ügyirat vonalkódja. Az adminisztratív ellenőrzési felület jobb oldalán (a tevékenység elindítása után) található az aktuális munkafolyamat, baloldalon pedig a kérelem feldolgozásának a története. Alapjogosultság ellenőrzése Az alapjogosultság ellenőrzése az Alapjogosultság fülön történik. Az alapjogosultság ellenőrzés a következő ellenőrzéseket jelenti: 1. határidőben benyújtásra került-e a kérelem, 2. postán történt-e a benyújtás, 3. a főlap formanyomtatványon került benyújtásra, 4. a kérelem hiteles-e, vagyis alá van-e írva az arra jogosult által. Az első két ellenőrzést a szoftver automatikusan végzi az iktatáskor megadott adatok - a benyújtás módja és a támogatási kérelem postára adásának dátuma alapján, de az ügyintézőnek kell elindítania az automatikus ellenőrzést a piros felkiáltójel megnyomásával. 31

32 Ha a benyújtás dátuma (nem a benyújtási időszakban került benyújtásra) vagy a benyújtás módja (nem postán beérkezett) nem megfelelő, akkor a kérelem a fenti adatok alapján nem a kérelem benyújtási időszakban vagy nem megfelelő módon került benyújtásra indoklással Elutasításra vár állapotba kerül. A főlap formanyomtatványon került benyújtásra? és A főlapot megfelelően aláírták: kérdéseket az ügyintéző válaszolja meg igennel vagy nemmel. A főlap formanyomtatványon került benyújtásra? kérdés elfogadható: - Amennyiben a D Támogatási kérelem Főlap nyomtatványon került benyújtásra. A főlapot megfelelően aláírták: kérdés akkor elfogadható, ha a kérelmet az arra jogosult írta alá. Az aláírás vizsgálatakor gazdasági társaságok esetén elsősorban a cégnyilvántartás vonatkozó adatainak a GAZDA rendszerbe integrált adatait kell figyelembe venni, és ki kell terjednie mindarra, ami különösebb szakértelem nélkül is megállapítható. Ha az aláírás szerinti név eltér az ügyfél, illetve képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni. Amennyiben az aláíró neve mező nincs kitöltve, de az aláírásból a név egyértelműen megállapítható és az aláírás egyébként megfelelő, akkor az aláírás elfogadható. Minden, a fenti okok miatt elutasításra kerülő kérelem vezetői felülvizsgálatra és ennek megfelelően Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül. Az aláírás vizsgálatakor egyéb nonprofit szervezetek esetén (pl. egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) esetén elsősorban a kötelező mellékletként beadandó bírósági bejegyzésről szóló határozatának vagy annak hitelesített másolatának adatait (képviseletre jogosult neve) kell figyelembe venni, és ki kell terjednie mindarra, ami különösebb szakértelem nélkül is megállapítható. Ha az aláírás szerinti név eltér az ügyfél képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni. Amennyiben az aláíró neve mező nincs kitöltve, de az aláírásból a név egyértelműen megállapítható és az egyébként megfelelő, akkor az aláírás elfogadható. 32

33 A Cégjegyzésre jogosultak (GAZDA szerint: Cégjegyzékre jogosultak ) fülön megtekinthető, hogy kik jogosultak a vállalkozás nevében aláírni. Ha az aláírás szerinti név eltér a vállalkozás képviseletére jogosultjának nevétől és a kérelemhez a szükséges meghatalmazást nem csatolták, akkor az aláírással kapcsolatos ellenőrző kérdésre nemleges választ kell adni, és ennek megfelelően Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül a kérelem. Ha a fenti 3., illetve 4. kérdésre az ügyintéző megadta a választ, az ellenőrzés gombra klikkelve egy újabb hibaüzenet jelenik meg: [Ügyintézői hiba] S A(z) Nem hiánypótló hiányosság miatt elutasítandó? mező kitöltése kötelező! Nem hiánypótló hiányosság miatt elutasítandó? kérdésre a válasz minden esetben: nem. A kérelemnek ugyanis nincsenek nem hiánypótoltatható mellékletei. (a pontozást érintő mellékletek ugyan nem hiánypótoltathatóak, de hiányuk nem akadályozza a kérelem leügyintézését, pusztán kevesebb pontot kap az ügyfél) Amennyiben a fenti 3., illetve 4. kérdés valamelyikére az ügyintéző nemleges választ ad, a tevékenységet nem szabad lezárnia. A leellenőrzött adatokat, köztes mentéssel mentenie kell. Ha mind a négy ellenőrzés eredménye alapján a kérelem megfelelő, akkor amint az ügyintéző az alapjogosultság ellenőrzési tevékenységet lezárja a Tevékenység végrehajtása gomb segítségével, a szoftver elindítja a folyamatot, aminek az állapota Indított lesz. 33

34 Adminisztratív ellenőrzés (A1) ügyintézői felülete Az ügyintézőnek az ügyintézői felületen kell a rögzítés esetleges hibáit javítani. Adminisztratív ellenőrzés (A1) indítása Az alapjogosultság ellenőrzése és a módosítások elvégzése után változatlanul az ügyintézői felületen áll az ügyintéző. Az ügyintézés során az egyes felületeken (füleken) kell a kérelem bírálatát elvégezni a kérelem nyomtatványai, és annak mellékletei alapján. A feldolgozás megkönnyítésére egy javasolt elbírálási sorrend kerül ismertetésre a továbbiakban. Ügyintézés során minden kötelezően megválaszolandó kérdésre válaszolni kell, továbbá a megadott választ kötelező indokolni, amennyiben a kérdésre adott válasz Nem. Az adminisztratív ellenőrzés modul alábbiakban felsorolt fülein kell az ügyintézőnek adatot megadni: - Jogcím adatok - Kérelem általános adatai - Munkaügyi kapcsolatok - Ügyfélkategória - Megvalósítási hely - SFH - Beszámoló - Határozat - Tevékenység - Változások A Kérelem általános adatai fülön található mezők jelentése, kitöltése A támogatási jogosultsághoz tartozó általános feltételek ellenőrzése a Kérelem általános adatai fülön történik. 34

35 Belépés után célszerű az ellenőrzéseket elvégeztetni. Ellenőrzés gomb megnyomásával a szoftverbe épített A Kérelem általános adatai fülön a szürke hátterű mezőkkel kapcsolatos adatfeltöltést, ellenőrzést a szoftver végzi, ezek módosítására nincs lehetőség. Minden a papíron szereplő adat rögzíthető volt? Mező általános jelentése, alkalmazása: A támogatási kérelem rögzítése során a rögzítői felületen szereplő ügyintézői kérdés eredménye töltődik át. - Kitöltése: Szoftver tölti ki (a rögzítői felületen rögzített adatokkal). - Lehetséges értékei: o Igen, esetén minden, a támogatási kérelmen szereplő adat rögzíthető volt. o Nem, esetén a támogatási kérelem tartalmaz olyan adatokat, amelyeket nem lehetett rögzíteni. - Ügyintéző teendői: o Igen válasz esetén nincs o Nem válasz esetén összehasonlítani a papír alapú támogatási kérelmet a rendszerbe rögzített adatokkal. Ügyintéző által elvégzendő ellenőrzések: Ügyfél iktatott és a kérelmen szereplő neve azonos? Mező általános jelentése, alkalmazása: A mező az ügyfél támogatási kérelem főlapon szereplő és a rendszerbe iktatott adatok alapján megjelenített nevének egyezőségével kapcsolatos vizsgálat eredményének megjelenítésére szolgál. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki 35

36 - Vizsgálat: Ellenőrizni kell, hogy a papír alapú kérelmen szereplő név és rögzített név megegyezik-e? - Lehetséges értékei: o Igen o Nem - Nem válasz eredménye: o Hiánypótlás - Hiba mezőben megjelenő hibaüzenet: o [Hiánypótló ok] S A regisztrációs szám és a név nem társítható (Ügyfél iktatott és kérelmen szereplő neve azonos?: Nem) Ügyfél cége, személye rendezett (csőd)? Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az ügyfél csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, adósságrendezési eljárással, illetve természetes személy ügyfél esetén a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárással kapcsolatos ellenőrzés eredményének megjelenítésére szolgál. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, - Vizsgálat: Ellenőrizni kell, hogy az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve adósságrendezés alatt? - Vizsgálat végrehajtása: Nem természetes személy ügyfél esetén az ellenőrzést az IIER Törzskezelés rendszer adatbázisa alapján kell elvégezni. Az adminisztratív ellenőrzés során az ügyintézőnek az IIER Törzskezelés Besorolás adatok fülön található a Cégállapot besorolási fajtához tartozó Besorolási érték mező alapján kell megválaszolnia az Az Ügyfél cége,személye rendezett (csőd)? ügyintézői ellenőrző kérdést: o Akkor elfogadható amennyiben a cég állapota normál működő (válasz=igen). o Nem elfogadható bármely más állapot esetén (válasz=nem) o Lehetséges állapotok: Csődeljárás folyamatban, Felszámolási eljárás folyamatban, Végelszámolási eljárás folyamatban, 36

37 Felszámolva, Végelszámolva, Cégjegyzékből törölve. - Lehetséges értékei: o Igen o Nem - Nem válasz eredménye: o Elutasítás - Hiba mezőben megjelenő hibaüzenet: o [Elutasító ok] S csődeljárás felszámolás, végelszámolás, adósságrendezés vagy végrehajtási eljárás alatt álló ügyfél (Ügyfél cége - személye rendezett? (csőd..): Nem) Kizárás hatálya alatt áll? Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az ügyfél SAPARD, AVOP, NVT, ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt áll ellenőrzés eredményét kell rögzíteni. Az ügyfél akkor áll kizárás hatálya alatt, amennyiben szerepel a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján az MVH nyilvántartásai alapján SAPARD vagy AVOP, illetve NVT, ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt álló ügyfelek listáján. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki - Vizsgálat végrehajtása: Az ügyintéző ellenőrzi, hogy az ügyfél szerepel-e a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján az MVH nyilvántartásai alapján SAPARD vagy AVOP, illetve NVT, ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt álló ügyfelek listáján (jogcímspecifikus segédlet szerint). Amennyiben a kérelmező szerepel a támogatásból való kizárás hatálya alatt állók között, akkor az ügyintézői kérdésre adott igen válasszal kérelem elutasításra kerül. - Lehetséges értékei: o Igen 37

38 o Nem - Igen válasz eredménye: o Elutasítás o A Kizárás indoka mezőt ki kell tölteni Kizárás indoklása: - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Csak akkor kell kitölteni, ha a Kizárás hatálya alatt áll kérdésre Igen választ adtak. Ebben a mezőben kell feltüntetni, hogy mely AVOP/SAPARD/NVT/ÚMVP támogatásból történő kizárás miatt került a kérelem elutasításra, és a pontos jogszabályi hivatkozást (ez megtalálható az Excel segédtáblázatban). OTMR alapján fennáll a kettős finanszírozás veszélye: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az Országos Támogatás Monitoring Rendszer alapján elvégzett kettős finanszírozással kapcsolatos vizsgálat eredményét kell rögzíteni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki - Vizsgálat végrehajtása: A1 ügyintéző az OTMR-től érkező, illetve az NVT jogcímeket kezelő MVH Osztály adatai alapján (pl. EU standard jogcím esetén a támogatással érintett helyrajzi számok keresztellenőrzése) válaszolja meg a kérdést. Az OTMR-től visszaérkező adatok az gomb megnyomásával érhetőek el. Amennyiben a kérdésre igenlő választ ad, azaz azt állapította meg, hogy a támogatási kérelemben szereplő művelet más támogatási forrásból már kapott támogatást, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül. A kérelemre vonatkozó az OTMR-től visszakapott adatok az alábbiakat tartalmazzák: 38

39 1. A kérelmező azonosítására szolgáló adatok. 2. A benyújtott kérelemre (pályázatra) vonatkozó visszakapott adatok: - A támogatás igénylésének időpontja - A kiíró neve - A támogatási pályázat kiírás megnevezése -, projekt céljának megnevezése - Igényelt összeg - Projekt megvalósulásának helye - Igénylés állapota, amely lehet: o Benyújtott 1-re o Benyújtott többre 3. Jelenleg futó projektekre vonatkozóan, ha a döntés előkészítés időpontjában pozitív döntést hoztak, az alábbiak szerepelnek: - Kiíró neve, - Támogatási pályázat kiírás megnevezése, - Támogatás döntési időpontja, -, projekt céljának megnevezése, - Projekt megvalósítás helye, - Projekt állapota, ami lehet: o Döntés (+), o Feltételes döntés, o Szerződés, o Szerződés finanszírozás alatt, o Szerződés finanszírozás lezárult, kötelezettségek fennállnak. - Jóváhagyott támogatás összege, - Projekt összköltsége, - Projekt sorszáma, 39

40 - Benyújtás dátuma. 4. Előző (lezárt) projektekre vonatkozóan az állapotokban van különbség: - Projekt állapota, ami lehet: o Döntéshozó visszalépett, o Igénylő visszalépett, o Szerződés finanszírozás nélkül meghiúsult, o Szerződés lezárult (100%, 75% felett, 75% alatt) A vizsgálat során az ügyintézőnek ellenőriznie kell, hogy az ügyfélre vonatkozó, OTMR-től visszakapott információk alapján vettek-e igénybe más forrásból állami támogatást a kérelemben szereplő beruházás megvalósításához vagy van-e folyamatban az ügyfélnek másik pályázata/támogatási kérelme melynél felmerülhet a kettős finanszírozás gyanúja. Elsősorban a projekt célját kell megvizsgálni, illetve pályázati kiírást, ha azok átfedést mutatnak a jelen támogatási kérelemmel, akkor beszélhetünk megalapozott gyanúról. Amennyiben az adatok áttekintése során kettős finanszírozás gyanúja merül fel, hiánypótlás keretében be kell kérni az ügyfél vonatkozó támogatási határozatát vagy támogatási szerződését (MVH által kezelt jogcímek esetén hivatalon belül szükséges ezeket a dokumentumokat beszerezni). A hiánypótlásra felszólító végzésben pontosan meg kell adni melyik támogatással összefüggő iratot kérjük, azonosítószámra vagy egyéb pontos megnevezésre hivatkozva. Az OTMR által szolgáltatott adatokból biztosan nem állapítható meg egyik esetben sem a kettős finanszírozás ténye, tekintettel a korlátozott adattartalomra, így mindig a határozat/szerződés alapján kell róla meggyőződni. - Lehetséges értékei: o Hiánypótlást igénylő o Igen o Nem - Igen válasz eredménye: o Elutasítás o Kettős finanszírozás indoklása mezőt ki kell tölteni. - Hiba mezőben megjelenő hibaüzenet: o [Elutasító ok] S Kettős finanszírozás áll fenn (OTMR alapján fennáll a kettős finanszírozás veszélye: igen) 40

41 Kettős finanszírozás indoklása: Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Csak akkor kell kitölteni, ha az OTMR alapján fennáll a kettős finanszírozás veszélye kérdésre Igen választ adtak. Ebben a mezőben kell feltüntetni, hogy mely egyéb támogatás igénybevétele miatt került a kérelem elutasításra. Az indoklás mezőbe írt szöveg NEM jelenik meg az elutasító határozaton! Költségvetési szerv? Mező általános jelentése, alkalmazása: A legördülő lista segítségével lehet megadni, hogy az ügyfél költségvetési szerv-e. A költségvetési szervekre a gazdasági társaságoktól eltérő szempontok érvényesek (pl.: pénzügyi, üzleti terv, ÁFA támogatás) ezért szükséges a beazonosításuk. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Vizsgálat végrehajtása: Ügyintéző a csatolt dokumentumok, illetve az IIER Törzskezelés adatbázis alapján megvizsgálja, hogy az ügyfél költségvetési szerv-e? Költségvetési szervként az alábbi szervek fogadhatóak el: o Önkormányzat o Önkormányzati társulás o o Minisztérium - Amennyiben a csatolt dokumentumok, illetve az IIER Törzskezelés adatbázisból egyértelműen nem állapítható meg, hogy az ügyfél költségvetési szervnek minősüle, akkor az ügyintézőnek ellenőrizni kell, hogy az ügyfél szerepel-e a Magyar Államkincstár weboldalán található költségvetési szerveket tartalmazó adatbázisban (http://www.allamkincstar.gov.hu/ext/index.php?act=14). 41

42 Az Adószám (első 8 karakter): mezőbe be kell írni az ügyfél adószámának első nyolc karakterét, majd az OK gombbal indítható a keresés. Az ügyintézőnek a MÁK weboldala segítségével elvégzett minden ellenőrzött ügyfél esetében - a Print Screen gomb használatával ki kell nyomtatnia az ügyfélről a MÁK listáján szereplő információt, majd alá kell írnia a lapot úgy, hogy aláírása alatt a nevét nyomtatott betűvel is feltünteti. Ezáltal bármikor megállapítható, hogy a fenti ellenőrzést ki végezte el. A kinyomtatott és előírásszerűen aláírt lapot A1 az ellenőrzés elvégzését követően az aktába helyezi. 42

43 Amennyiben a kérdéses ügyfél szerepel az adatbázisban, akkor költségvetési szervnek minősül. - Lehetséges értékei: o Igen o Nem - Igen válasz eredménye: - (Áfa költségre nem fizethető támogatás) - Hiba mezőben megjelenő hibaüzenet: - Amennyiben költségvetési szerv az adott jogcímben nem támogatható, ám az ügyintéző mégis Igen választ ad a kérdésre, akkor a következő ügyintézői hiba jelenik meg: S6134 A mező kitöltése nem értelmezett Igen (Költségvetési szerv?: Igen) Természetes személy? Mező általános jelentése, alkalmazása: Az ÁFA támogathatóságának vizsgálatához szükség van bizonyos, a GAZDA-ban rendelkezésre álló adatokra. Az egyik ilyen a természetes személy ügyféltípus. - Kitöltése: szoftver tölti ki a GAZDA adatai alapján, az ügyintézőnek nincs teendője. - Lehetséges értékei: igen/nem. Adószámmal rendelkezik? Mező általános jelentése, alkalmazása: Az ÁFA támogathatóságának vizsgálatához szükség van bizonyos, a GAZDA-ban rendelkezésre álló adatokra. Az egyik ilyen az adószám megléte, melye a GAZDA adatai alapján válaszol meg a szoftver. - Kitöltése: szoftver tölti ki a GAZDA adatai alapján, az ügyintézőnek nincs teendője. Ügyintézői teendő: amennyiben az őstermelő nem rendelkezik adószámmal, a Gazda jogosultsággal rendelkező ügyintézőt kell megkérni az adat pótoltatására. 43

44 - Lehetséges értékei: igen/nem. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik? Mező általános jelentése, alkalmazása: Az ÁFA támogathatóságának vizsgálatához szükség van bizonyos, a GAZDA-ban rendelkezésre álló adatokra. Az egyik ilyen az egyéni vállalkozói igazolvány megléte, melye a GAZDA adatai alapján válaszol meg a szoftver. - Kitöltése: szoftver tölti ki a GAZDA adatai alapján, az ügyintézőnek nincs teendője. - Lehetséges értékei: igen/nem. ÁFA-kód: Mező általános jelentése, alkalmazása: Az ÁFA támogathatóságának vizsgálatához szükség van bizonyos, a GAZDA-ban rendelkezésre álló adatokra. Az egyik ilyen az ÁFA-kód, melyet a GAZDA Besorolás adatok/áfa kód mezőjében szereplő érték alapján válaszol meg a szoftver. - Kitöltése: szoftver tölti ki a GAZDA adatai alapján, az ügyintézőnek nincs teendője. - Lehetséges értékei: igen/nem. ÁFA támogatható? Mező általános jelentése, alkalmazása: A fenti adatok (Természetes személy, Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik?, Adószámmal rendelkezik?, Áfa kód),,alapján a szoftver meghatározza, hogy az adott ügyfél esetében az ÁFA támogatható-e. Amennyiben az ellenőrzések alapján nem jogosult áfa támogatására, akkor NEM, ha jogosult, akkor IGEN értéket tartalmaz a mező. - Kitöltése: Szoftver tölti ki Áfa-visszaigénylésre jogosult? Mező általános jelentése, alkalmazása: A támogatási kérelem feldolgozása során ellenőrizzük, hogy az ügyfél jogosult-e áfa visszaigénylésre, mivel az áfa összege nem támogatható, ha az ügyfél az adott kérelemmel kapcsolatos kiadások vonatkozásában áfa levonási joggal rendelkezik. Az ügyintéző ellenőrzi az ügyfél nyilatkozatát az IIER Törzskezelés adatok alapján és válaszol a kérdésre, azaz a legördülő lista segítségével 44

45 megadja, hogy az ügyfél jogosult-e általános forgalmi adó (Áfa) visszaigénylésére. Amennyiben jogosult, úgy minden esetben a nettó elszámolható kiadások alapján történik a támogatási összeg meghatározása. Az EMVA-ból finanszírozott jogcímek esetén a költségvetési szervek nem jogosultak az ÁFAra jutó támogatás igénybevételére, még akkor sem, ha azt nem tudják visszaigényelni. A 1698/2005/EK rendelet 71. cikk 3) a) pontja alapján a nem visszaigényelhető ÁFA összege elszámolható költség, amennyiben a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv. 4. cikk (5) bekezdésében (A 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvet hatályon kívül helyezte a Tanács 2006/112/EK irányelve, de ennek 13. cikkében is ugyanazon ügyfelek szerepelnek) említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terhel. A hivatkozott hatodik tanácsi irányelv szerint nem adóköteles személyek az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki - Vizsgálat végrehajtása: Nem költségvetési szerv ügyfél esetén az adószám alapján vizsgáljuk, hogy az adott ügyfél jogosult-e Áfa visszaigénylésre vagy sem. A vizsgálathoz ügyintézőnek ellenőrizni kell a felületen megjelenő ÁFA kód adatot. Lehetséges értékei - Az ÁFA-kód alapján a következő válaszok lehetnének o Igen, amennyiben az ÁFA-kód: 2-es, 3-as vagy 4-es. o Nem, amennyiben az ÁFA-kód 1-es vagy pedig a természetes ügyfél mezőben Igen válasz szerepel (természetes személy ügyfél csak adóazonosító jellel rendelkezik). Ha az ügyintéző által az Áfa-visszaigénylésre jogosult? mezőben megadott érték megegyezik a szoftver által az ÁFA támogatható? mezőben megállapított értékkel, akkor a szoftver általános hibát jelez. A hibaüzenet jelzi, hogy a szoftver és az ügyintéző által megadott érték ellentmond egymásnak. Ellentmondás esetén minden esetben javítani kell az ügyintézőnek (szükség esetén a tényállást hiánypótlás keretében tisztázva), hogy ne mondjon ellen a szoftver által megállapított értéknek. Az előző szabály alól kivétel, ha az adott ügyfél a regisztrációs adatai alapján egyéni vállalkozó, az áfa körbe tartozik (áfa kódja: 2-es) vagy az eva tv. hatálya alá, 45

46 azonban a kérelem vonatkozásában tervezett, folytatott tevékenység esetén nem rendelkezik adóköteles bevétellel, mivel magánszemélyként végzi a tevékenységet, így áfa visszaigénylésére nem jogosult. (pl: ha a turisztika jogcím esetén egyéni vállalkozóként regisztrált ügyfél a tevékenységét magányszemélyként végzi) Ha az ügyfél Áfa körös volta az adószámból/adóazonosító jelből nem állapítható meg (pl.: nem természetes személy, illetve egyéni vállalkozó és őstermelő esetén hiányzik az adószáma), akkor az adószámának rendezésére kell fel szólítani az ügyfelet (GAZDA adat esetén nem a kérelem, hanem a hiányzó GAZDA adat kerül hiánypótlásra a GAZDA jogosultsággal rendelkező ügyintéző által, akit a kérelemkezelő ügyintézőnek a hibáról értesítenie kell). A Munkaügyi kapcsolatok fül Az ügyintézést a 11/2009. számú VTI-KTI Igazgatói iránymutatásban előírtak szerint kell végrehajtani VTI_igazgat ói_iránymut.pdf Az Ügyfél kategória fülön szereplő adatok jelentése Az ügyfél kategóriák fülön jogcímenként paraméterezve megadhatóak az egyes ügyfél típusok, megjelenik az ahhoz tartozó igazoló okirat. A felületen lehetőség van az egyéb ügyfélszintű dokumentumok (pénzügyi terv, üzleti terv, működési és fenntarthatósági terv, összeférhetetlenségi nyilatkozat) ellenőrzésére és hiánypótoltatására is. 46

47 Ügyfél kategória: - Mező általános jelentése, alkalmazása: Jogcímenként paraméterezve megjelennek az egyes ügyfél-kategória típusok. Összességében az alábbi típusok léteznek, ezekből történt az adott jogcímre történő szűrés: o Őstermelő o Egyéni vállalkozó o Egyéni cég o Termelői szervezet (TÉSZ) o Vízgazdálkodási társulat o Önkormányzat vagy társulása o Non-profit gazdasági társaság o Hegyközség vagy hegyközségi tanács o Egyházi jogi személy o Non-profit szervezet o Mikro-kis-közép vállalkozás o Magánszemély o Gazdasági társaság o Termelői csoport (TCS) Minden esetben már csak a jogcímre releváns típusok jelennek meg a lenyíló listában. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően. - Lehetséges értékei: a lenyíló listában szereplő értékek. Igazoló okirat: - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott ügyfél típusnak megfelelő igazoló okirat típusa jelenik meg a mezőben. Bizonyos ügyfélkategóriák (egyéni cég, gazdasági társaság) esetén a mező üresen marad, mivel ezen esetekben más módon (cégtár stb.) történik az ügyfél típusának ellenőrzése. 47

48 - Kitöltése: szoftver tölti ki. Az igazoló okiratot benyújtotta? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy az ügyfél benyújtotta-e az ügyfél típusának megfelelő igazoló okiratot. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az igazoló okirat mezőben van érték. Ha üres, akkor nem értelmezett a kitöltés. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: ki kell tölteni Az igazoló okirat megfelelő? kérdésre a választ. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Az igazoló okirat megfelelő? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy az ügyfél típusának megfelelő igazoló okirat megfelelő-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben Az igazoló okiratot benyújtotta? kérdésre Igen a válasz. Egyéb esetben nem értelmezett a kitöltés. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. - Vizsgálat végrehajtása: Az ellenőrzést ügyintéző végzi: o Őstermelő ügyfeleknek a Vhr. 6. (5) bekezdése alapján a támogatási kérelemhez mellékelni kell az érvényes őstermelői igazolvány hiteles másolatát. Elfogadható: Az érvényes őstermelői igazolvány hiteles másolata, A benyújtott dokumentum megfelelőségének vizsgálata: Az őstermelői igazolvány benyújtott másolata hiteles és érvényes. Az őstermelői igazolvány másolata elfogadható: Az igazolványt az ügyfél nevére állították ki (név, lakcím, adószám azonos). 48

49 Az igazolvány érvényesítése a kérelem benyújtásának évére megtörtént. Az igazolványt a kiállító szerv (ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes falugazdász) vagy közjegyző hitelesítette. Az igazolványon szereplő hitelesítés eredeti aláírást és bélyegzőt tartalmaz. Amennyiben a benyújtott igazolvány nem elfogadható, az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani. Ha az igazolvány a hiánypótlást követően sem fogadható el, akkor a kérelmet el kell utasítani. Amennyiben a benyújtott igazolvány alapján a kérelmező nem végez mezőgazdasági tevékenységet, akkor hiánypótlás nélkül a kérelmet el kell utasítani. o Egyéni vállalkozó ügyfélnek a Vhr. 15. (2) bekezdése alapján a támogatási kérelemhez csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozó tevékenységéről, induló vállalkozás esetén az Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről (D ) formanyomtatványt. Az egyéni vállalkozói igazolvány másolata/hatósági igazolás elfogadható: - Amennyiben szerepelnek rajta a formanyomtatványon kért adatok - Az igazolványt/igazolást az ügyfél nevére állították ki (név, lakcím, adószám azonos). - Az igazolványt a kiállító szerv (ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes okmányiroda) hitelesítette. - Az igazolványon szereplő hitelesítés a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi. - Az igazolványon szereplő hitelesítés eredeti aláírást és bélyegzőt tartalmaz. - Amennyiben a jogcímrendelet előírja, akkor Tevékenységei körei között szerepel TEÁOR 08 szerinti szerinti tevékenység. Az Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről (D ) formanyomtatvány abban az esetben elfogadható, amennyiben - Az igazoláson az ÜR-szám, illetve az ügyfél neve azonos a főlapon szereplővel. - A formanyomtatványon szerepel az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány száma, illetve annak első kiállításának dátuma. - Amennyiben a jogcímrendelet előírja, akkor Tevékenységi körei között szerepel TEÁOR 08 szerinti szerinti tevékenység. - Szerepel rajta az igazolást kiállító hatóság neve és címe. - Az igazolványon szereplő hitelesítés eredeti aláírást és bélyegzőt tartalmaz. 49

50 Az egyéni vállalkozók nyilvántartása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi án keresztül az alábbi linken érhető el: https://www.nyilvantarto.hu/evig/lekadoszamalapjan.action Amennyiben a benyújtott igazolvány nem elfogadható, az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani. Ha az igazoló okirat a hiánypótlást követően sem fogadható el, akkor a kérelmet el kell utasítani. Az alábbi ügyfélkategóriáknál az Igazoló okirat mező üresen marad, ezeknél az alábbi módon kell ellenőrizni az ügyfelet: Egyéni cég ügyfél esetében A Gazda rendszer adatai az irányadóak. Gazdasági társaság ügyfél esetében A Gazda rendszer adatai az irányadóak. Összeférhetetlenségi nyilatkozatot benyújtotta? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Szubjektív elemeket tartalmazó döntési folyamat (pl. üzleti terv értékelése) esetén kötelező az ügyfélnek összeférhetetlenségi nyilatkozatot benyújtani. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az igényelt támogatás összege (15 millió FT feletti) miatt kötelező az üzleti terv benyújtása. Egyéb esetben nem értelmezett a kitöltés. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: ki kell tölteni Az összeférhetetlenségi nyilatkozat megfelelő? kérdésre a választ. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Összeférhetetlenségi nyilatkozat megfelelő? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy az ügyfél által benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozat megfelelő-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki. Akkor lehet a kérdésre igen választ adni, amennyiben az összeférhetetlenségi nyilatkozatot természetes személy esetén a 50

51 D , szervezet esetén a D nyomtatványon nyújtották be, és azon minden vonatkozó adat kitöltött. Egyéb esetben nem értelmezett a kitöltés. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Amennyiben az ügyfél egyáltalán nem nyújtotta be az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, vagy a nyomtatvány kitöltetlen (teljesen üres), illetve az nem az ügyfél típusának megfelelő, akkor hiánypótlást kell kiküldeni az ügyfél részére. Amennyiben az ügyfél küldött be összeférhetetlenségi nyilatkozatot, de azon nem töltötte ki az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása rovatot, hiánypótlást kell kiküldeni. Ha az ügyfél a nyilatkozat 4. pontjában nem választ adott további vizsgálatra nincs szükség. Ha az eljárás bármely szakaszában valamilyen oknál fogva kiderül, hogy az ügyfél nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, akkor - külön eljárásban - a tv. szankcióit kell alkalmazni. Amennyiben ilyen eset előfordul, arról a központi osztály jogcímfelelősét kell értesíteni elektronikus úton a következő adatok megadásával: Kérelmező neve Regisztrációs szám Jogcím megnevezése TK iratazonosító Probléma leírása Ha az ügyfél úgy nyilatkozott, hogy az összeférhetetlenség fennáll, azt tartalmilag is vizsgálni kell. Kérelmező neve Regisztrációs szám Jogcím megnevezése TK iratazonosító Közzétételi kérelem vonalkód Közzétételi kérelem benyújtásának dátuma 51

52 A további eljárást a közzététellel kapcsolatban a központi szervezeti egységek folytatják le. Igényelt támogatás összege főlapról - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az ügyfél által ezen jogcím esetében a Pénzügyi terv II. Pénzügyi terv betétlap 3. Elszámolás ütemezése pontban, a Kalkulált támogatás évenkénti bontásban megadott értékeit kell összegezni, és beírni. Többek között ez vezérli bizonyos dokumentumok benyújtási kötelezettségét. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően az Excelben kiszámított értékkel. TÖSZ munkalap Kötelezettségvállalás teljes összege cella. - Lehetséges értékei: az ügyfél által támogatásként igényelt összeg. Pénzügyi tervet benyújtotta? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Ez a mező annak meghatározására szolgál, hogy a szükséges dokumentum benyújtása megtörtént-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően, amennyiben az adott jogcímnél kötelező a benyújtása. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: ki kell tölteni a Pénzügyi terv megfelelő kérdésre a választ. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Pénzügyi terv megfelelő? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a benyújtott pénzügyi terv megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, azaz elfogadható-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben a Pénzügyi tervet benyújtotta? kérdésre igen választ adott az ügyintéző. Pontozási szempontot érintő dokumentum hiánypótlására az MVH Tv. 41. (5) bekezdése értelmében nincs lehetőség, így a kizárólag a pontozáshoz szükséges dokumentumokat hiánypótlás keretében nem lehet bekérni! Ez azt jelenti, hogy a pontozást érintő dokumentumok önkéntes hiánypótlására sincs lehetőség a támogatási kérelem benyújtási időszakát követően, illetve az ügyfél által a benyújtási időszakot követően benyújtott, pontozási szempontot érintő dokumentumokon szereplő adatokat rögzíteni 52

53 nem szabad és az értékeléshez kapcsolódó ellenőrző kérdések megválaszolása során figyelmen kívül kell hagyni. Az ügyfél által utólag, de a támogatási kérelem benyújtási időszakon belül benyújtott, pontozást érintő dokumentumokat az értékelés szempontjából a kapcsolódó ellenőrző kérdések megválaszolásakor figyelembe kell venni, az azon szereplő adatokat rögzíteni kell. Részben pontozási szempontot érintő dokumentumnak minősül a pénzügyi terv beszámoló része, azonban a jogszabály annak kötelező benyújtását bizonyos támogatási összeghatár felett előírja, mivel bizonyos esetekben a kérelem támogathatóságának megítélésében is szerepet játszik. Amennyiben az ügyfél a kötelezően előírt üzleti, illetve pénzügyi tervet a támogatási kérelméhez nem csatolta, és a benyújtási időszak végéig önkéntes hiánypótlásként sem küldte meg, akkor azt hiánypótlásra felszólító végzéssel be kell kérni. Ha az üzleti, illetve pénzügyi terv hiánypótlásban nem kerül benyújtásra, akkor a kérelmet el kell utasítani. Amennyiben az ügyfél a kötelezően előírt üzleti, illetve pénzügyi tervet a támogatási kérelméhez hiányosan csatolta, és a benyújtási időszak végéig önkéntes hiánypótlásként sem egészítette ki, akkor az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás biztosítása érdekében az ügyfél az üzleti terv, illetve pénzügyi terv hiányzó részeinek pótlására szólítható fel, azzal, hogy a kitöltött részek utólag nem módosíthatók. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Üzleti tervet benyújtotta? - Mező általános jelentése, alkalmazása: 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetén kötelező üzleti terv benyújtása. Ez a mező annak meghatározására szolgál, hogy a szükséges dokumentum benyújtása megtörtént-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az adott jogcím esetén egy bizonyos értékhatár elérése esetén kötelező azt benyújtani és az ügyfél ezt eléri (az igényelt támogatás összege főlapról és az összes pontozási szint kötelezettségvállalási összege közül a nagyobbikkal nézzük, ha a kötelezettségvállalás összege kitöltött) és a Működési és fenntarthatósági tervet benyújtotta kérdés nem kitöltött. Egyéb esetben nem értelmezett a kitöltés. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: ki kell tölteni az Üzleti terv megfelelő kérdésre a választ. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. 53

54 Üzleti terv megfelelő? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a benyújtott üzleti terv megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, azaz elfogadható-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az Üzleti tervet benyújtotta? kérdésre igen választ adott az ügyintéző. - Vizsgálat végrehajtása: Részben pontozási szempontot érintő dokumentumnak minősül az üzleti terv (ide értve a működtetési és fenntarthatósági tervet is) és a pénzügyi terv beszámoló része, azonban a jogszabály annak kötelező benyújtását bizonyos támogatási összeghatár felett előírja, mivel bizonyos esetekben a kérelem támogathatóságának megítélésében is szerepet játszik. Amennyiben az ügyfél a kötelezően előírt üzleti, illetve pénzügyi tervet a támogatási kérelméhez nem csatolta, és a benyújtási időszak végéig önkéntes hiánypótlásként sem küldte meg, akkor azt hiánypótlásra felszólító végzéssel be kell kérni. Ha az üzleti, illetve pénzügyi terv hiánypótlásban nem kerül benyújtásra, akkor a kérelmet el kell utasítani. Amennyiben az ügyfél a kötelezően előírt üzleti, illetve pénzügyi tervet a támogatási kérelméhez hiányosan csatolta, és a benyújtási időszak végéig önkéntes hiánypótlásként sem egészítette ki, akkor az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás biztosítása érdekében az ügyfél az üzleti terv, illetve pénzügyi terv hiányzó részeinek pótlására szólítható fel, azzal, hogy a kitöltött részek utólag nem módosíthatók. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: Nincs, rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, Hp után elutasítás. Az SFH fülön szereplő adatok jelentése Az SFH fülre a szoftver automatikusan áttölti a D Pénzügyi terv I SFH betétlap berögzített adatait. SFH-év: 54

55 A bal oldali mezőben az aktuális évre állva a szoftver automatikusan kiszámolja az adott évre vonatkozó EUME értéket, amelynek segítségével eldönthető, hogy az adott ügyfél jogosult-e a támogatás igénybevételére (azaz mezőgazdasági termelő ügyfél esetén üzemmérete meghaladja a 4 EUME-t). Amennyiben olyan ügyfél nem nyújtott be SFH betétlapot, akinek a jogcímrendelet szerint azt be kellett volna nyújtania, vagy a benyújtott SFH betétlap hiányos, akkor az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani az SFH betétlap benyújtására, illetve az SFH betétlap hiányzó adatainak pótlására. SFH-adatok: Ezen a fülön az adott évre vonatkozó rögzített SFH adatok láthatóak kódonkénti bontásban. Ezen a felületen az ügyintézőnek semmi teendője nincs. A Beszámoló fülön szereplő adatok jelentése A Beszámoló fülre a szoftver automatikusan áttölti az adott Pénzügyi terv II. betétlap Beszámoló tábla mezőjének rögzített részletes adatait. 55

56 A beszámoló tábla adatok fülön évenkénti bontásban láthatóak a tábla soronkénti adatai, a hozzá tartozó értékkel együtt. Az ügyintézőnek ezen a fülön semmi teendője nincs. A Megvalósítási hely fülön szereplő adatok jelentése Ezen a fülön találhatóak a megvalósítási helyre vonatkozó adatok. A szoftver automatikusan áttölti a berögzített adatokat. Megvalósítási hely fül A szoftver automatikusan áttölti a megvalósítási hely rögzített sorszámát, majd kiírja, hogy az adott megvalósítási helyhez tartozó összes blokkazonosító NATURA 2000, illetve KAT blokke, valamint az összes megvalósítási hely részlet hátrányos helyzetűnek minősül-e. A válasz csak abban az esetben Igen, amennyiben az adott megvalósítási helyhez tartozó összes megvalósítási hely részlet tekintetében teljesül a feltétel. Ez utóbbi mezők tehát szoftveres kitöltésűek, azaz az ügyintézőnek nincs velük teendője. 56

57 Új megvalósítási helyet felvinni sorszáma mező aktívvá válik. gomb segítségével lehet, ekkor a megvalósítási hely Használati jog igazolandó? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Ha az adott jogcímnél a megvalósítás helyhez kötött, és az ügyfélnek igazolnia kell a megvalósítási hely részletekre vonatkozóan a tulajdoni lapot és ahhoz kapcsolódó vizsgálatokat, akkor IGEN választ kell adni, egyébként ha nem kell vizsgálni, akkor NEM választ. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: a megvalósítási hely részletek fülön minden részlet tekintetében ki kell tölteni a használati jog igazolására vonatkozó mezőket. o Nem válasz eredménye: a megvalósítási hely részletek fülön nem kell kitölteni a használati jog igazolására vonatkozó mezőket. Egyéb szakmai/műszaki dokumentáció szükséges? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási helyhez tartozik-e a használati jog igazolásán kívüli egyéb kötelezően benyújtandó dokumentáció pl.: telepítési engedély, terv. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Válaszolni kell a Minden dokumentáció rendben? kérdésre. o Nem válasz eredménye: Nincs. Minden dokumentáció rendben? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az egyéb benyújtandó dokumentumok mindegyike megfelelő-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az Egyéb szakmai/műszaki dokumentáció szükséges? kérdésre igen a válasz. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, rendben van 57

58 o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, HP után figyelmeztető hiba. A tétel elfogadható? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely elfogadható-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van o Nem válasz eredménye: Elutasítás, ami a hozzá tartozó létesítményekre is vonatkozik (Hp után). A Megjegyzés mezőt ki kell tölteni. Akkor Nem a válasz, ha az adott tábla nem felel meg a 72/2007.(VII.27.) FVM rendelet 4 6. bekezdésében előírtaknak vagy a 71/2007.(VII.27.) FVM rendelet 4 4. és 5. bekezdésében előírtaknak. Megjegyzés: - Mező általános jelentése, alkalmazása: Indokolni kell, hogy az adott megvalósítási hely miért került elutasításra. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben A tétel elfogadható? kérdésre nem választ adott az ügyintéző. - Lehetséges értékei: az elutasítás okának megadása Megvalósítási hely részletek fül: 58

59 Egy megvalósítási hely több részletből állhat, ezen a szinten tudjuk vizsgálni az adott részletre vonatkozó adatokat. A szoftver automatikusan áttölti a megvalósítási hely rögzített adatait (település, helyrajzi szám, blokkazonosító), majd a blokkazonosító alapján kiírja, hogy az adott blokk NATURA 2000, illetve KAT blokk-e, valamint meghatározza az adott megvalósítási hely részlet hátrányos helyzetű települést takar-e. Ez utóbbi mezők tehát szoftveres kitöltésűek, azaz az ügyintézőnek nincs velük teendője. Ezen a fülön szintén a gomb segítségével vehetők fel az adott megvalósítási helyhez tartozó település, helyrajzi szám és blokkazonosító. A település a legördülő listából választható. A tulajdoni lap adott részletre vonatkozó másolatát benyújtotta? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely részlethez benyújtotta-e a tulajdoni lap másolatot az ügyfél. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben a megvalósítási hely fülön a Használati jog igazolandó? kérdésre Igen választ adott. Ellenkező esetben kitöltése nem értelmezett. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Ki kell tölteni a következő kérdésre adandó választ. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, hiánypótlás után elutasítás. A tulajdoni lap másolata hiteles és 30 napnál nem régebbi? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely részlethez benyújtott tulajdoni lap másolat megfelel-e a formai kritériumoknak (hiteles teljes tulajdoni lap másolat és a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi). - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben A tulajdoni lap adott részletre vonatkozó másolatát benyújtotta? kérdésre Igen választ adott. Ellenkező esetben kitöltése nem értelmezett. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. Csak akkor adható Igen válasz, ha valamennyi a kérelemben szereplő hrsz-hez tartozó tulajdoni lap megfelel a feltételnek. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, hiánypótlás után elutasítás. 59

60 A megvalósítási hely per és igénymentes? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely részlethez benyújtott tulajdoni lap alapján az adott megvalósítási hely részlet per és igénymentes. Permentesség: nincs folyamatban az ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per - így különösen törlési és kiigazítási; az ingatlan tulajdonjogát érintő; a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti perek; valamint a bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás - perindítás ténye az ingatlan tulajdoni lapjára nincs feljegyezve (perfeljegyzés). Igénymentesség: senkinek nincs az ingatlanra vonatkozó, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát, vagy tulajdonjogának megszerzőjét az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen módon és mértékben akadályozná, korlátozná. Igénynek minősül, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak: - visszavásárlási, valamint vételi jog; - végrehajtási jog; - a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás; - bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom; elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás; - kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye; - árverés kitűzésének ténye; - zárlat; - tulajdonjog fenntartással történő eladás; - az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye; - jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege. A Vhr. 23. (1) bekezdés e) pontja értelmében nem minősül igénynek az elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, valamint a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog. 60

61 Nem minősülnek igénynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, így például a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom, a szolgalmak és a haszonélvezeti jog. Természetszerűleg a fenti felsorolás nem teljes körű, ezért amennyiben a per- és igénymentesség nem állapítható meg egyértelműen, úgy a kirendeltségen belül jogász segítségét kell igénybe venni. Ha a kérdést kirendeltségi szinten nem sikerül eldönteni, úgy szükség szerint az MVH központ Jogi Főosztályának megfelelő osztályától kell iránymutatást kérni, a kirendeltségi jogi álláspont egyidejű megküldésével. Az ügyintéző minden benyújtott tulajdoni lap másolaton ellenőrzi, hogy a per- és igénymentességnek ellentmondó tényt tartalmaz-e. Amennyiben a tulajdoni lapon a perindítás tényét, illetve valamilyen igényt feljegyeztek azt a helyrajzi számot, illetve a beruházás jellegétől függően megvalósítási helyet, amelyre a tulajdoni lap vonatkozik, a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben A tulajdoni lap adott részletre vonatkozó másolatát benyújtotta? kérdésre Igen választ adott. Ellenkező esetben kitöltése nem értelmezett. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, hiánypótlás után elutasítás az adott helyrajzi számra/megvalósítási helyre vonatkozóan. Az ügyfél a tulajdonos? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely részlethez benyújtott tulajdoni lapon az ügyfél szerepel-e tulajdonosként. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben A tulajdoni lap adott részletre vonatkozó másolatát benyújtotta? kérdésre Igen választ adott. Ellenkező esetben kitöltése nem értelmezett. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Válaszolni kell Az ügyfél joga igazolt a megvalósítási helyen? kérdésre. Amennyiben az ügyfél nem 1/1 tulajdonosa az adott ingatlannak, abban az esetben is Nem választ kell adni. Az ügyfél joga igazolt a megvalósítási helyen? 61

62 - Mező általános jelentése, alkalmazása: Amennyiben az adott megvalósítási hely részlethez benyújtott tulajdoni lapon nem vagy nem csak az ügyfél szerepel tulajdonosként, akkor igazolta-e az adott megvalósítási helyen a használathoz való jogát pl.: bérleti szerződéssel, beruházáshoz hozzájáruló teljes bizonyító erejű okirattal. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben Az ügyfél a tulajdonos? kérdésre Nem választ adott. Ellenkező esetben kitöltése nem értelmezett. - Vizsgálat végrehajtása: Ügyintézőnek a megvalósítási helyhez tartozó minden hrsz. esetében vizsgálni kell a következőket: Vizsgálandó dokumentumok Bérleti szerződés, beleértve a Kérelmező-ingatlan tulajdonos hozzájárulását a (megvalósítás helye) beruházáshoz és viszonya, illetve ingatlan terheltsége Tulajdoni lap annak üzemeltetéséhez Vagy az üzemeltetés végéig szóló hozzájáruló nyilatkozat Tulajdonos X Bérlő X X Terhelt ingatlan Teher hozzájáruló nyilatkozat X esetén Az ügyintéző összeveti a kérelmező és a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonos nevét, illetve, hogy az ingatlan terhelt-e. Amennyiben a tulajdoni lap esetében a két név nem egyezik vagy az ügyfél csak résztulajdonos, ellenőrzi, hogy a kérelmező csatolta-e a bérleti szerződést vagy a beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez hozzájáruló nyilatkozatot teljes bizonyító erejű okirat formájában a tulajdonostól. A bérleti szerződés akkor megfelelő, ha az ingatlan tulajdonosa és a kérelmező között jött létre, a formai követelményeknek 62

63 eleget tesz, tartalmazza, vagy külön csatolták a tulajdonos megfelelő - hozzájáruló nyilatkozatát a beruházáshoz és biztosítja az ingatlan használati jogát az üzemeltetési időszak végéig a kérelmező részére. A Teljes bizonyító erejű magánokirat elfogadható, ha a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik. Ha az ingatlan terhelt, akkor ellenőrzi, hogy a kérelemhez csatolták-e az adott helyrajzi számra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot: - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van. o Nem válasz eredménye: Hiánypótlás, hiánypótlás után elutasítás. A tétel elfogadható? - Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott megvalósítási hely részlet elfogadható-e. - Kitöltése: ügyintéző tölti ki kötelezően. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen válasz eredménye: Nincs, az ellenőrzés rendben van o Nem válasz eredménye: Elutasítás. Megjegyzés: - Mező általános jelentése, alkalmazása: Indokolni kell, hogy az adott megvalósítási hely részlet miért került elutasításra. Az elutasítás okát mindig pontos jogszabályi hivatkozással (jogszabály száma, megnevezése, paragrafus száma, bekezdés, pont megjelölése) alátámasztott indoklással kell szerepeltetni! 63

64 - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben A tétel elfogadható? kérdésre nem választ adott az ügyintéző. - Lehetséges értékei: az elutasítás okának megadása. A Határozat fülön található mezők jelentése, kitöltése. Felület általános jelentése, alkalmazása: A határozat fülre felrögzített adatokból állítja elő a szoftver a határozatot, ezért ennek megfelelő kitöltése kritikus jelentőségű! Gyakorlatilag itt kell felépíteni a támogatási határozatot. A vonalkód, verzió és határozat típusa mezők töltése automatikus annak megfelelően, hogy a feldolgozás milyen állapotban tart, illetve milyen beavatkozások történtek (visszamozgatás, módosítás stb.). A határozat mindig kérelem szintű, azaz egy kérelemhez tartozóan csak egy érvényes határozat lehet. A fülön található mezőket a szoftver tölti ki. Vonalkód: A támogatási határozat iratazonosítója jelenítődik meg. Verzió jelző: A támogatási határozat verziójának megjelenítésére szolgáló mező. A verzió lehet: Előkészítés alatt, Támogatott, Visszavont, Törölt stb.. Határozat típusa: A határozat típusának megjelenítésére szolgál mező (helyt adó, részben helyt adó, elutasító stb.). A Pontozási szint fülön található fülek jelentése, kitöltése. Felület általános jelentése, alkalmazása: A felületen az alábbi fülek találhatóak: - Pontozási szint: a határozaton belül több pontozási szint lehet. A pontozási szintek száma jogcímtől függ. Azt mutatja meg, hogy a forrás allokáció során hány önálló - külön kötelezettségvállalási összeggel és pontszámmal rendelkező - egységből áll a kérelem. Több pontozási szint jellemzően akkor fordulhat elő, ha a pontozás például megvalósítási helyenként (pl. ÁTK esetében telepenként) vagy célterületenként (pl. melioráció) történik. Minden esetben a vonatkozó 64

65 jogcímrendelet határozza meg a kérelmen belül azt az egységet, amelyhez pontszámot és kötelezettségvállalási összeget kell rendelni. A jogcímek többségénél a pontozási szint maga a kérelem, ekkor a határozat alatt csak egy pontozási szint lehet! A támogatási határozatban a pontozási szinthez rendelten jelenik meg a kapott pontszám illetve a hozzá tartozó kötelezettség-vállalási összeg. Energiaültetvény telepítése jogcím esetében a pontozási szint a kérelem. - Kiadási tételek: Az a támogatási egység, amelyhez a határozatban külön elszámolható kiadást kell rendelni. A pontozási szint alatt több kiadási tétel lehet. Kiadási tétel lehet például a kerítés és térburkolat kialakítása. A jogcímre vonatkozó leírás határozza meg, hogy mi az az egység, amelyet önálló kiadási tételként kell felvenni. A támogatási határozatban a kiadási tételhez rendelten jelenik meg az elszámolható kiadás és az intenzitás. - Pontszámok: A támogatási kérelem értékelése során adott pontszámok rögzítésére szolgál. A2 ügyintéző tölti ki. A pontszámok az adott pontozási szinthez vannak rendelve, tehát ha egy kérelemben több pontozási szint van, akkor a pontszámot minden pontozási szint esetén meg kell adni. Ezeket az adatokat úgy kell feltölteni, hogy mind az ügyintézők, mind az ügyfelek számára egyértelmű legyen, hogy a pontozási szint, illetve a kiadási tétel milyen támogatási egységet takar. Adatok kitöltésének menete: 1. Pontozási szint felvitele; 2. A Pontozási szint fülön a Pontozási szint megnevezésének felrögzítése; 3. A kiadási tételek fülön a Pontozási szint alá tartozó kiadási tételek felrögzítése; 4. A kiadási tételek fülön az adott kiadási tételhez tartozó intenzitás és támogatási összeg-adatok kitöltése. 5. A Pontozási szint fülön a Pontozási szinthez tartozó kötelezettségvállalás teljes összegének, Nettó és Áfa támogatás felrögzítése. Új pontozási szintet felvinni gomb segítségével lehet. 65

66 Figyelem! Egynél több pontozási szintet tilos felvinni, ha a pontozás, rangsorállítás kérelem szinten történik! A Kiadási tételek alfülön található mezők jelentése, kitöltése Felület általános jelentése, alkalmazása: ez a felület a kiadási tételekre vonatkozó adatok megjelenítésére szolgál. Pontozási szintenként több kiadási tétel támogatható, ezért egy pontozási szinthez több kiadási tételt lehet felvinni. Ezen a felületen kerülnek rögzítésre az elszámolható kiadások adatai, amihez a kifizetési kérelem az ellenőrzések elvégzésekor visszanyúl. A kiadási tétel a támogatási kérelemben szereplő megvalósítandó tevékenységhez tartozó legkisebb, önálló egység (pl.: Energiaültetvény esetén a kerítés és térburkolat kialakítása). Egy kiadási tételként kell rögzíteni azt az egységet is, amiből több darabot kívánnak beszerezni. A fülön található mezőket, akkor is ki kell tölteni, ha az Excel segédtáblázat alapján a táblát el kell utasítani. Ezt azért kell megtenni, hogy a program a megfelelő típusú határozatot generálja (jóváhagyó, részben jóváhagyó, elutasító). Az adatok felvitele után A tétel elfogadható? kérdésre kell nem választ adni, ha az Excel segédtáblázat alapján nem támogatható a tábla (a tábla nem éri el a minimális tábla méretet) vagy csak az a kiadási tétel. Állapotjelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a kiadási tétel aktuális és a tevékenység lezárását követő állapota jelenik meg. 66

67 - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Az állapotjelző sorban a második mező a kiadási tételsor jelenlegi állapotát mutatja, az első mező pedig azt mutatja, hogy a kiadási tétel sor a tevékenység lezárásával mely állapotba kerül. - Lehetséges értékei: o Elfogadott, o HP-ra kijelölt, o Elutasított Kiadási tételazonosító: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételazonosító számát kell rögzíteni. A kiadási tételazonosító minden esetben két betűből és egy vagy több számból álló azonosító szám (pl.: AF1). Az első betű azonosítja a kiadási tétel típusát, a második betű az energiaültetvény típusát (lágy vagy fás szárú), a szám pedig az adott kiadási tétel típuson belüli futó sorszám. Fontos, hogy egy támogatási kérelemben egy kiadási tételazonosító csak egyszer szerepelhet! Amennyiben egy kiadási tételazonosító kétszer kerül feltüntetésre, erre az S7488 Nem lehet két egyforma kiadási tételazonosító (Kiadási tételazonosító: ) hibaüzenet figyelmeztet. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Kiadási tétel típusokhoz tartozó betűkódok: Kiadási tételtípus Kiadási tételazonosító lágy Kiadási tételazonosító megnevezése szárú energiaültetvény fás szárú energiaültetvény Elfogadható összköltség AL AF kerítés, térburkolat, egyéb nélkül Kerítésre és térburkolatra BL BF elfogadott érték Elfogadott egyéb költség KL KF Kerítésre, térburkolatra, - - egyébre elfogadott érték FONTOS! Kerítésre, térburkolatra, egyébre elfogadott értékre nem kell kiadási tételazonosítót megadni, mivel arra az ügyfélnek nem kell elszámolnia, ez csak egy belső ellenőrzéshez szükséges adat. 67

68 Hivatkozási azonosító: Mező általános jelentése, alkalmazása: ez a mező annak a tevékenységnek/támogatási egységnek/létesítménynek/beruházásnak az azonosítójának a megjelenítésére szolgál, amelyikhez az adott kiadási tétel tartozik. Mivel egy beruházáshoz több kiadási tétel is tartozhat, ezért ezzel az azonosítóval történik az egyes kiadási tételek beruházáshoz történő hozzárendelése. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az adott tábla sorszámával. Intenzitás (%) Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó támogatási egység támogatási intenzitásának értékét kell megadni. Az ebben a mezőben megadott támogatási intenzitással számolja a szoftver az adott kiadási tételhez tartozó támogatási összeget. Kitöltése minden esetben %-ban történik (pl.: 40, 50, 60, 100 stb.) - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az ügyfél típusa, a beruházás megvalósítási helye alapján. - Lehetséges értékei: 40, 50, 60. Részösszeg típusa: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó részösszeg típusát lehet megadni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értékei: o Elfogadható összköltség kerítés, térburkolat, egyéb nélkül o Kerítésre és térburkolatra elfogadott érték o Elfogadott egyéb költség o Kerítésre, térburkolatra, egyébre elfogadott érték Kód (gépkód, munkanem kód): Mező általános jelentése, alkalmazása: Az adott kiadási tételhez tartozó gépnek/munkanemnek, a referencia adatbázisban szereplő azonosítójának (kódnak) értéke 68

69 kerül ebbe a mezőben. Energiaültetvény esetén ebbe a mezőbe az adott tábla blokkazonosítóját kell feltüntetni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Katalógusnév: Energiaültetvény esetén nem kell kitölteni. Megnevezés: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe a kiadási tételazonosító alá tartozó támogatott tevékenységeket kell beírni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az alábbiak alapján. Kiadási Megnevezés lágy szárú tételazonosító energiaültetvény esetében A Terület-előkészítésre, tápanyagutánpótlásra, szaporítóanyag beszerzésre, és tárolásra, valamint telepítésre elszámolható kiadások B Kerítés és térburkolat-kialakításra elszámolható kiadások K A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -a szerinti egyéb szolgáltatásokra elszámolható kiadások Megnevezés fás szárú energiaültetvény esetében Terület-előkészítésre, tápanyagutánpótlásra, szaporítóanyag beszerzésre és tárolásra, telepítésre, és ápolásra elszámolható kiadások Kerítés és térburkolatkialakításra elszámolható kiadások A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. -a szerinti egyéb szolgáltatásokra elszámolható kiadások Mennyiség (db, m2, stb) : Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó támogatási egységnek a támogatási kérelemben megadott mennyiségét kell feltüntetni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a tábla méretével. 69

70 M.egys.: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó támogatási egységnek a támogatási kérelemben megadott mennyiségéhez tartozó mennyiségi egységet kell feltüntetni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. Községhatár: Energia ültetvény korszerűsítése, telepítése jogcím esetén nem kell kitölteni. Erdőtag azonosító: Energia ültetvény korszerűsítése, telepítése jogcím esetén nem kell kitölteni. Részletjel: Energia ültetvény korszerűsítése, telepítése jogcím esetén nem kell kitölteni. Állománykód/Hasznosítási kód: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe a tábla hasznosítási kódját kell megadni. Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az alábbiak alapján. Hasznosítási kód Faj EFU01 energiafű (Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, őshonos típus és Elytrigia repens) EMI01 energia miscanthus EBM01 amerikai bársonymályva ENE05 fűz ENE02 akác ENE03 nyár 70

71 Elszámolható nettó kiadás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó elszámolható nettó kiadás összegét kell forintban feltüntetni. Az elszámolható nettó kiadásnak minden esetben a kiadási tétel teljes mennyiségére kell vonatkoznia. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki az Excel segédtáblázatban az adott kiadási tételhez kiszámított elszámolható összköltséggel. Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó, az elszámolható nettó kiadások alapján kiszámított támogatás összegét lehet forintban feltüntetni. A nettó kiadásra jutó támogatás összege az Elszámolható nettó kiadás (Ft) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítható ki. Ezt a számítás a szoftver elvégzi a számított nettó támogatás mezőben. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a számított nettó támogatás értékével. - Vizsgálat: A nettó kiadásra jutó támogatás nem lehet nagyobb a számított nettó támogatásnál, ellenkező esetben hibaüzenet érkezik. Áfa költségre jutó támogatás (Ft.): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó, a felszámított általános forgalmi adó (Áfa) alapján kiszámított támogatás összegét lehet forintban feltüntetni. Az Áfa költségre jutó támogatás összege az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegre jutó Áfának és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási 71

72 intenzitásnak a szorzatából számítható ki. Ezt a számítás a szoftver elvégzi a számított áfa támogatás mezőben. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a számított Áfa támogatás értékével. - Vizsgálat: Az Áfa költségre jutó támogatás nem lehet nagyobb a számított Áfa támogatásnál, ellenkező esetben hibaüzenet érkezik. Tételre jutó össz. támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételhez tartozó összes (nettó és Áfa) támogatás összegét lehet forintban feltüntetni. A mezőbe beírt összegnek meg kell egyeznie a Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft) és az Áfa költségre jutó támogatás(ft) mezőbe beírt összegek összegével. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a számított teljes támogatás értékével. - Vizsgálat: A tételre jutó össz támogatás nem lehet nagyobb nettóra és az Áfa-ra jutó támogatás összegénél, ellenkező esetben hibaüzenet érkezik. Számított nettó támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó, a szoftver által számított nettó támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított nettó támogatást az Elszámolható nettó kiadás (Ft.) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítja ki a szoftver. - Kitöltése: szoftver tölti ki. Áfa értéke: Mező általános jelentése, alkalmazása: A támogatás számításához szükséges Áfa mértékét tartalmazza a mező. - Kitöltése: szoftver tölti ki az aktuális Áfa mértékével Számított Áfa támogatás (Ft): 72

73 Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó, a szoftver által számított Áfára jutó támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított Áfa támogatást az Elszámolható nettó kiadás (Ft) mezőbe beírt összegnek és az Intenzitás (%) mezőbe szereplő támogatási intenzitásnak a szorzatából számítja ki a szoftver az Áfa értéke mezőben szereplő adat segítségével. - Kitöltése: szoftver tölti ki. Számított teljes támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben az adott kiadási tételre jutó a szoftver által számított teljes támogatás összege kerül feltüntetésre. A számított teljes támogatást a Számított nettó támogatás (Ft) és a Számított Áfa támogatás (Ft) mezőbe szereplő összegek összegzésével számítja ki a szoftver. - Kitöltése: szoftver tölti ki. A tétel elfogadható? Mező általános jelentése, alkalmazása: A tétel elfogadható mezővel lehet a vonatkozó kiadási tételt elfogadni, vagy kiejteni. A kérdésre adandó válaszhoz meg kell vizsgálni, hogy az adott kiadási tétel sorban megadott tétel a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések alapján elfogadható-e. A tétel elfogadható kérdésre csak akkor kell NEM választ adni, amennyiben a tétellel kapcsolatosan olyan hiba, hiányosság merül fel, ami a tétel kiejtését (elutasítását) eredményezi. A tétel kiejtése nem eredményezi a támogatási kérelem elutasítását. Ha a tétellel kapcsolatban hiánypótlásra van szükség, azt nem itt kell megadni, hanem ügyintézői hiánypótlással létrehozott HP levélben kell megfogalmazni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Vizsgálat: Meg kell vizsgálni, hogy az adott kiadási tétel sorban megadott tétel a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések alapján elfogadható-e? - Lehetséges értékei: 73

74 o Igen (abban az esetben is, ha a tétel hiánypótlásra szorul) o Nem. Nem választ csak abban az esetben kell adni, ha az adott tétellel kapcsolatban olyan hiba, hiányosság merül fel, amelyre a tétel kiejtését eredményezi. A megjegyzés rovat kitöltése ebben az esetben kötelező. Nem válasz eredménye: o Kiejtés. Megjegyzés Mező általános jelentése, alkalmazása: A megjegyzés mezőbe kell feltüntetni A tétel elfogadható ügyintézői kérdésre adott nem válasz esetén a meg nem felelés okát. Az elutasítás okát mindig pontos jogszabályi hivatkozással (jogszabály száma, megnevezése, paragrafus száma, bekezdés, pont megjelölése) alátámasztott indoklással kell szerepeltetni! - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. A Pontozási szint alfülön található mezők jelentése, kitöltése Állapotjelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a pontozási szint aktuális és a tevékenység lezárását követő állapota jelenik meg. 74

75 - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Az állapotjelző sorban a második mező a pontozási szint jelenlegi állapotát mutatja, az első mező a tevékenység lezárásával a pontozási szint ebbe az állapotba kerül. - Lehetséges értékei: o Elfogadott, o HP-ra kijelölt, o Elutasított Verzió jelző: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőben a pontozási szint aktuális verziója jelenik meg. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. A verziójelző sorban a pontozási szint jelenlegi verzióját mutatja. - Lehetséges értékei: o Előkészítés alatt, o Támogatott, o Elutasított - Ügyintéző teendői: o Nincs A gomb segítségével lehet a Pontozási szint rögzített adatainak CSV formátumú fájlba történő exportálását indítani. A gomb megnyomását követően a CSV export ablakban meg kell adni az exportált fájl mentésének helyét és a fájl nevét. Az exportálás módját jogcím-specifikusan kell meghatározni. A gomb segítségével lehet az egyes tételek fülekről a kiadási tétel importot elindítani. A gomb csak adminban nyomható meg. A gomb megnyomásával lefutnak a felkiáltójeles ellenőrzések, hogy kiderüljön van-e hibásan felvitt tétel. Az importálás az ellenőrzések után történhet meg. 75

76 Pontozási szint megnevezése Mező általános jelentése, alkalmazása: ezzel a mezővel kell definiálni a pontozási szintet, ez a megnevezés kerül rá a határozatra. Ha kérelem szintű a pontozás, akkor kérelem szöveget kell beírni, ha a kérelmen belül külön pontozási szintek vannak, akkor olyan módon kell megadni, hogy az az ügyfelek és a későbbi ügyintézők számára is egyértelmű legyen (célterületenkénti rangsor esetén pl.: 3. célterület) ez az adat a határozaton is megjelenik. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, a kérelem szöveggel. - A kérelem szintű pontozásnál tilos több pontozási szintet felvinni. Ellenkező esetben ügyintézői hibát jelez a szoftver! Pontozási szint sorszáma Mező általános jelentése, alkalmazása: a pontozási szint egyedi beazonosítása érdekében meg kell adni a pontozási szint sorszámát. Az ebben a mezőben szereplő értéket kell majd az egyes tétel-fülekre felvinni, annak érdekében, hogy az ott jelzett kiadási tételekből megtörténhessen a kiadási tételek importálása. - Kitöltése: Energiaültetvény telepítés jogcím esetén nem kell kitölteni. Megvalósítási hely hivatkozás Mező általános jelentése, alkalmazása: ezzel a mezővel kell hivatkozni a Megvalósítási hely fülön található Megvalósítási hely sorszámára. Mindig annak a megvalósítási helynek a sorszámával kell kitölteni, amelyikre a pontozási szint vonatkozik. Kitöltése jogcímspecifikus. - Kitöltése: Energiaültetvény telepítés jogcím esetén nem kell kitölteni. Kérelem besorolása rangsor szempontjából Mező általános jelentése, alkalmazása: A rangsor tovább bontására van lehetőség ezen mező paraméterezése révén, kitöltése jogcím-specifikus. - Kitöltése: Energiaültetvény telepítés jogcím esetén nem kell kitölteni. 76

77 Összpontszám Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó összpontszám. Az összpontszám mező értékét a Pontszámok fülön ügyintéző által rögzített, az egyes értékelési szempontokra adott pontok összegzéséből a szoftver számítja ki. - Kitöltése: Szoftver tölti ki a Pontszámok fülön rögzített az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok összesítésével. HACS Összpontszám Mező általános jelentése, alkalmazása: a III. tengelyes jogcímekben ebben a mezőben kerül feltüntetésre a HACS által az adott pontozási szinthez adott összpontszám. A többi jogcím esetén a mező nincs kitöltve. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Támogatási felső határ (Ft) Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre az adott jogcím esetén az egy kérelemre kifizethető támogatás legmagasabb összege. - Kitöltése: Szoftver tölti ki a jogcímhez megadott adat alapján. Kötelezettségvállalás teljes összege Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó kötelezettségvállalás teljes összege. A kötelezettségvállalás teljes összege az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített, adott esetben az Áfára jutó támogatást is tartalmazó támogatási összege. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, a segéd Excelben elvégzett számítás alapján. TÖSZ munkalap - Kötelezettségvállalás teljes összege cella. 77

78 Nettó kiadásra jutó támogatási összege Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó kiadásra jutó támogatás összege. A nettó kiadásra jutó támogatási összeg az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített nettó kiadásra jutó támogatásának értéke. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, a segéd Excelben elvégzett számítás alapján. TÖSZ munkalap - Nettó kiadásra jutó támogatási összege cella. Áfá-ra jutó támogatási összeg Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó Áfá-ra jutó támogatás összege. Az Áfá-ra jutó támogatási összeg az adott pontozási szinthez tartozó kiadási tételek összesített Áfá-ra jutó támogatásának értéke. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, a segéd Excelben elvégzett számítás alapján. TÖSZ munkalap - Áfá-ra jutó támogatási összeg cella. Kiadási tételekből számított Teljes támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó teljes támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított teljes támogatást a szoftver számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Tételre jutó össz. támogatás (Ft) mezők összegzésével. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Kiadási tételekből számított nettó támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított nettó támogatást a szoftver számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Nettó kiadásra jutó támogatás (Ft) mezők összegzésével. 78

79 - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Kiadási tételekből számított Áfa támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó Áfa támogatás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított Áfa támogatást a szoftver számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Áfá költségre jutó támogatás (Ft) mezők összegzésével. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Kiadási tételekből szoftver által számított teljes támogatás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben Kiadási tételekből számított nettó támogatás (Ft) és a Kiadási tételekből számított Áfa támogatás (Ft) összege kerül feltüntetésre. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Kiadási tételekből számított Nettó elszámolható kiadás (Ft): Mező általános jelentése, alkalmazása: ebben a mezőben kerül feltüntetésre a pontozási szinthez tartozó nettó elszámolható kiadás szoftver által számított összege. A Kiadási tételekből számított nettó elszámolható kiadást a szoftver számítja ki az egyes kiadási tételekhez tartozó, ügyintéző által kitöltött Elszámolható nettó kiadás (Ft) mezők összegzésével. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. A Pontozási szint elfogadható? Mező általános jelentése, alkalmazása: A pontozási szint elfogadható mezővel lehet a vonatkozó pontozási szintet elfogadni, vagy kiejteni. A kérdésre adandó válaszhoz meg kell vizsgálni, hogy az adott pontozási szint a megadott adatok, elvégzett ellenőrzések alapján elfogadható-e. A tétel elfogadható kérdésre csak akkor kell NEM választ adni, amennyiben a 79

80 pontozási szinttel kapcsolatosan olyan hiba, hiányosság merül fel, ami a pontozási szint kiejtését (elutasítását) eredményezi. Egy pontozási szint esetén a szint kiejtése a támogatási kérelem elutasítását eredményezi. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. - Lehetséges értékei: igen/nem o Igen (abban az esetben is, ha a kérelem hiánypótlásra szorul) o Nem. Nem választ ebben az esetben nem szabad adni, mert ez ugyan a kérelem elutasítását eredményezi, de azt nem itt, hanem a tevékenységek fülön a kérelem elutasítására vonatkozó kérdéssel kell vezérelni, ezért ebben a jogcímben ez a válasz nem alkalmazható. Amennyiben egy pontozási szinthez nem tartozik elfogadható kiadási tétel, akkor az adott pontozási szintet el kell utasítani, erre hibaüzenet figyelmeztet: A pontozási szinthez nem tartozik elfogadható kiadási tétel. Megjegyzés Mező általános jelentése, alkalmazása: A megjegyzés mezőbe kell feltüntetni A pontozási szint elfogadható ügyintézői kérdésre adott nem válasz esetén a meg nem felelés okát. Az elutasítás okát mindig pontos jogszabályi hivatkozással (jogszabály száma, megnevezése, paragrafus száma, bekezdés, pont megjelölése) alátámasztott indoklással kell szerepeltetni! - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki, amennyiben A pontozási szint elfogadható? kérdésre nem választ adott az ügyintéző. Rangsorolás dátuma Mező általános jelentése, alkalmazása: A vezetők által elvégzett legutolsó rangsorolás dátuma jelenik meg a mezőben. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. Rangsorolást lezárta 80

81 Mező általános jelentése, alkalmazása: Az utolsó végleges rangsort lezáró vezető neve jelenik meg a mezőben. - Kitöltése: Szoftver tölti ki. A Pontszámok fülön található mezők jelentése, kitöltése A Pontszámok fülön lehet a támogatási kérelem értékelés során az egyes értékelési szempontokra adott pontokat rögzíteni. A fül csak az Értékelésre vár állapotban (A2 ügyintézés) aktív, ekkor lehet az adott pontokat rögzíteni. Értékelési szempont Mező általános jelentése, alkalmazása: A mező tartalmazza az adott értékelési szempont nevét. Az értékelési szempontok jogcímenként eltérnek. - Kitöltése: Szoftver tölti ki, előre definiált értékelési szempontok szerint Pontozási szempont típusa Mező általános jelentése, alkalmazása: A mező a pontozási szempontok tipizálására szolgál, jelenleg csak a falufejlesztés jogcím használja. A részpontszám típusa azt dönti el, hogy a részpontszám figyelembe vételre kerül-e az összpontszámban vagy sem. Részpontszám értéke Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az értékelési szempontra adott pontszám értékét kell rögzíteni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki a segéd Excel-ben és a pénzügyi terv értékelésére alkalmas Excel-ben kiszámított pontszámok alapján. Amennyiben valamelyik értékelési szempont esetében a pontszám nem kerül kitöltésre, akkor erre a következő hibaüzenet figyelmeztet: Ügyintézői hiba S6352 Pontszám megadása kötelező (Részpontszám értéke:?) Ez azt jelenti, hogy a mezőt minden esetben ki kell tölteni, amennyiben az ügyfél az adott pontozási szempontra nem kap pontot, akkor 0-val kell kitölteni a mezőt (azaz pontjainak értéke az adott szempont esetében 0). 81

82 Az IIER figyeli, hogy az adott értékelési szempontra mennyi a maximálisan adható részpontszám. Ennél nagyobb érték beírása esetén az Ügyintézői hiba S7716 A(z) értékelési szempontra a jogszabályban szereplő maximális pontszámnál magasabb pontszámot adott meg (Részpontszám értéke:.) Az IIER ellenőrzi továbbá, hogy a kérelem egészére vonatkozóan az összpontszám nem haladhatja meg a jogcímre megadott lehetséges összpontszámot. Amennyiben ez a helyzet fennáll, akkor erre az Ügyintézői hiba S6355 Pontszám értéke nem haladhatja meg a maximális pontszámot (Összpontszám: ) hibaüzenet figyelmeztet. Az értékelés módját és az adott értékelési szempontra adható részpontszám lehetséges értékeit a támogatási rendelet valamely melléklete tartalmazza. A vonatkozó pontszámokat az Excel-segédletek segítségével kell kitölteni. Indoklás: Mező általános jelentése, alkalmazása: A mezőbe az értékelés szempont pontozásával kapcsolatos indoklást lehet rögzíteni. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. HACS Részpontszám értéke: Mező általános jelentése, alkalmazása: III. tengelyes jogcímek esetén rögzíteni szükséges a HACS által az értékelés szempontra adott pontszám értékét. - Kitöltése: Ügyintéző tölti ki. A Változások fülön található mezők jelentése, tartalma 82

83 A Változások fülre kattintva tételesen felsorolva megjelenik, hogy az A1 ügyintéző az adminisztratív ellenőrzés során milyen változtatásokat végzett. A változásokat csak akkor kell kitölteni, ha az ügyintéző módosítja a kérelemből áttöltött adatokat (nyilvánvaló hibaként, vagy módosítási kérelem alapján). Ebben az esetben az ügyintéző teendői (Változások): A Változás oka és ügyintézői megjegyzések mezőben a lenyíló listából soronként kiválasztani a változtatás okát. Fontos! Minden esetben a változás tényleges okát kell feltüntetni. Lehetséges értékei lehetnek: o Hiánypótlás o Nyilvánvaló hiba o Helyszíni szemle o Módosítás o Egyéb változtatás o Rögzítői hiba o Részleges visszavonás o Ügyintézői válasz o Nem elfogadható hiánypótlás A Kötelező indokolása mezőben soronként kell megadni a változtatás indoklását (amennyiben módosító lap alapján történt az átírás, a módosító lap vonalkódját és amennyiben formanyomtatványon érkezett, a formanyomtatvány nevét kell megadni ebben a mezőben, nyilvánvaló hiba esetén a hibajavítás okát kell feltüntetni). Tevékenység fülön található mezők jelentése, tartalma A Tevékenység fülön lehet a támogatási kérelmet hiánypótlásra kijelölni, vagy elutasítani. Ügyintéző által indított hiánypótlás szükséges? - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, kötelezően. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: A kérelem hiánypótlásra kerül és a megjegyzés mező kitöltése kötelező. 83

84 A Rendben? oszlop vonatkozó mezőjében Igen választ adva tudja a kérelmet hiánypótlásra kijelölni. Erre akkor van szükség, ha a kérelem adminisztratív ellenőrzése során olyan, a szoftver által nem jelzett hiba, hiányosság merül fel, amit hiánypótlás keretében javíthat az ügyfél. A Megjegyzés mezőbe a hiánypótlást szükségessé tevő hiányosságokat lehet felsorolni, amelyek megjelennek a hiánypótlásra felszólító levélen. A hiánypótlásról bővebben az erről szóló pontban olvashat. Elutasítja a kérelmet? - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, kötelezően. - Lehetséges értékei: igen/nem. o Igen válasz eredménye: A kérelem elutasításra kerül és a megjegyzés mező kitöltése kötelező. A Rendben? oszlop vonatkozó mezőjében Igen választ adva tudja a kérelmet elutasítani. Erre akkor van szükség, ha a kérelem adminisztratív ellenőrzése során olyan a szoftver által nem jelzett hiba, hiányosság merül fel, ami a kérelem elutasítását eredményezi. A kérelem elutasításáról bővebben lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pont. A Megjegyzés mezőbe írt indoklás megjelenik az elutasító levélen. Megjegyzés - Kitöltése: ügyintéző tölti ki, amennyiben az adott sorra vonatkozó Rendben kérdésre Igen választ adott. - Lehetséges értékei: az ügyintéző által megadott indoklás szövegesen. Az elutasítás okát mindig pontos jogszabályi hivatkozással (jogszabály száma, megnevezése, paragrafus száma, bekezdés, pont megjelölése) alátámasztott indoklással kell szerepeltetni! A1 ügyintéző által elvégzett ügyintézés lezárása Hibátlan / Hiánypótlási vagy elutasítási okot nem tartalmazó kérelem esetén Miután A1 ügyintéző meggyőződött róla, hogy minden adatot, információt figyelembe véve teljeskörűen leügyintézte a támogatási kérelmet a piros felkiáltójel lenyomása után hibátlan üzenetet generál a szoftver (és az ügyintézői felület alsó részén nem maradt hibalista) ekkor a kérelem ügyintézése zöld pipa Értékelésre vár állapotba kerül. segítségével lezárható. A kérelem ekkor 84

85 Hiánypótlásra kijelölt kérelem esetén Miután A1 ügyintéző meggyőződött róla, hogy minden adatot, információt figyelembe véve teljeskörűen leügyintézte a támogatási kérelmet a piros felkiáltójel lenyomása után hiánypótló ok(ok) jelennek meg a képernyő alján. Ha ügyintéző meggyőződött róla, hogy helyesen ügyintézett, és a kérelemben valóban hiányosságok vannak, akkor a kérelem ügyintézése zöld pipa segítségével lezárható. Ekkor a kérelem hiánypótlásra kijelölt állapotba kerül, és a hiánypótlásra felszólító levelet generál. A hiánypótlással kapcsolatos további teendőket a 3. Hiánypótlás pont tartalmazza. Elutasításra kijelölt kérelem esetén Az elutasítási indokkal rendelkező kérelem ügyintézése az első elutasítási ok meglétekor a kérelem ügyintézése lezárható a zöld pipa segítségével, amennyiben az ügyintéző meggyőződött róla, hogy helyesen ügyintézett, és az ügyintézés során kiderült, hogy a támogatási kérelemben olyan hiányosság van, ami miatt a kérelmet el kell utasítani. Ekkor a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül és elutasító határozatot generál a szoftver. Az elutasítással kapcsolatos további teendőket a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pont tartalmazz 85

86 Hiánypótlás Hiánypótló levél lezárása Az adminisztratív ellenőrzés lezárása után a kérelem állapota Hiánypótlásra vár lesz, míg a Hiánypótló levél Összeállított állapotú lesz. Az összeállított hiánypótló levelet A1 ügyintéző véglegesíti és nyomtatja ki. Ügyintézőnek a hiánypótló levél kék hátterű mezőjébe kell a hiánypótló oknak megfelelő hiánypótló szöveget rögzíteni. Fontos, hogy az IIER által generált hiánypótló okokhoz tartozó hiánypótló szöveget is az ügyintézőnek kell rögzítenie a levélen! A hiánypótló szövegek között a sortörés a Ctrl+Enter billentyűkombináció megnyomásával lehetséges. Új (kitölthető, kék hátterű) sor felvételére nincs mód. Hibátlan levél esetén piros felkiáltójel szoftver, ekkor a hiánypótló levél a zöld pipa lenyomása után hibátlan üzenetet generál a segítségével véglegesíthető. Hiánypótló levél nyomtatása A véglegesített hiánypótló levelet a Dokumentumok gomb megnyomását követően a Hiánypótló levélre jobb egérgombbal kattintva a nyomtatás paranccsal lehet nyomtatni. 86

87 A beérkezett hiánypótlások IIER-ben történő iktatása Az Energiaültetvény telepítés jogcím támogatási kérelemre beérkezett hiánypótlásokat az IIER-ben a D - Hiánypótlás nem formanyomtatványon irattípusra kell iktatni. Ügyirat vonalkódnak az Energiaültetvény telepítés jogcímre benyújtott támogatási kérelem 87

88 D energiaültetvény- TK-Főlap 5. kör iratazonosítóját kell megadni. Ügydarab vonalkódként, a hiánypótlásként beérkezett dokumentumra az ügyintéző által ráragasztott vonalkódot kell feltüntetni. A hivatkozott vonalkód mezőbe a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódját kell írni. Gyűjtőkódnak EMVA-Energiaültetvény-t kell választani. Esemény sorai Postán beérkezett, Iktatás majd Szkennelésre átadás lesznek. A hiánypótlásként benyújtott dokumentum feldolgozását, csak a hiánypótlásra felszólító végzés MVH-hoz visszaérkezett tértivevény érkeztetése (csoportos tértivevény felvitel) után lehet megkezdeni. A beérkezett hiánypótlások A1 ügyintézése Hiánypótlás részfolyamat indítása A Kérelmek kezelése/ügyintézés fülön állva meg kell keresni az ügyfél támogatási kérelmét (Hiánypótlásra vár állapotban). A lenyíló listából a Részfolyamat kézi indítása menüpont kiválasztása után, lehet a hiánypótlás kezeléséhez megfelelő - Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA) (720): nincs elfogadható HP, Beérkező Hiánypótlás (EMVA) (719): Beérkezett vagy a Teljes visszavonás: Beérkezett részfolyamatot kiválasztani: - Amennyiben nem nyújt be az ügyfél hiánypótló dokumentumot, a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA) (720): nincs elfogadható HP menüpontot kell választani. Következő lépés a pont alatt. 88

89 - Amennyiben az ügyfél a felszólításra nyújtott be hiánypótló dokumentumot, a Beérkező Hiánypótlás (EMVA) (719): Beérkezett menüpontot kell választani. A Beérkező Hiánypótlás menüpontot kiválasztva a beérkezett, és iktatott hiánypótló dokumentum vonalkódját kell a Vonalkód: mezőbe beírni, majd a gombbal kell lezárni a részfolyamat indítását. A részfolyamat lezárását követően a Hiánypótló levél Beérkezett állapotba kerül. A Beérkező Hiánypótlás (EMVA)(719) soron állva, a Tevékenység végrehajtás (fogaskerék) gomb megnyomása után kezdhető meg a benyújtott hiánypótlási dokumentumok formai ellenőrzése: - A beérkezett hiánypótlás időben érkezett-e (a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kell az ügyfélnek postára adnia a hiánypótlást). A KET alapján: 65. (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. (3) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. Az ellenőrzést a szoftver végzi. 89

90 A Hiánypótlás/módosítás postára-adásának a dátuma: és a Legutolsó hiánypótlás kézhezvételének dátuma (a hiánypótlásra felszólító végzés ügyfél általi átvételének dátuma): sorok különbsége alapján. - A benyújtott hiánypótlást megfelelően aláírták-e. Az ellenőrzést az A1 ügyintéző végzi. - Amennyiben az aláírás megfelelő és hivatkozik a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódjára/iktatószámára, vagy nem hivatkozik a hiánypótlásra felszólító végzés vonalkódjára/iktatószámára, de a benyújtott HP beazonosítható, akkor Igen választ kell adni. - Amennyiben az aláírás nem megfelelő, akkor Nem választ kell adni. Az Igen/Nem válasz kiválasztása után a gomb megnyomásával ellenőrizzük a részfolyamatot, majd a kell zárni. (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le Nem válasz és határidőn túli benyújtás esetén a tevékenység lezárása után, a hiánypótlás részfolyamat hiánypótlás formailag rossz állapotba kerül, míg a főfolyamat állapota nem változik. Következő lépés a pont alatt. 90

91 Igen válasz és határidőn belüli benyújtás esetén, a tevékenység lezárása után, a hiánypótlás részfolyamat hiánypótlás formailag jó állapotba, míg a főfolyamat Hiánypótlás rögzítendő állapotba kerül. Formailag megfelelő, határidőben beérkezett hiánypótlások kezelése A hiánypótlás rögzítendő soron állva, a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomásával lehet elindítani a hiánypótlásokon beérkezett adatok alapján a kérelem módosítását: Az ügyintézői felületen a mezők aktívvá/kitölthetővé válnak, és a hiánypótlásban érkezett adatokat az adminisztratív ellenőrzésnél leírtak alapján lehet felvinni a felületre, a hiánypótlásban benyújtott adatok, dokumentum másolatok megfelelőségének függvényében. Minden módosításra kerülő adatot a Változások fülön, A1 ügyintézőnek indokolnia kell. Az (Ellenőrzés) gomb megnyomásával lehet ellenőrizni, hogy mely adatok hiányoznak az ügyintézés lezárásához. 91

92 Az adatok felvitele után a (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le kell zárni. Következő lépés a pont alatt. Formailag nem megfelelő/be nem nyújtott hiánypótlások kezelése Amennyiben nem érkezett a hiánypótlásra felszólító végzésre hiánypótlás, illetve a benyújtott hiánypótlás formailag rossz (nincs aláírva, határidőn kívül érkezett), abban az esetben a hiánypótlásra vár soron állva egy új részfolyamatot kell elindítani: A részfolyamat elindítását követően a program egy új részfolyamatot hoz létre, a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) névvel, amelynek az állapota: Nincs elfogadható HP: A részfolyamat sorra kattintva a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomása után a Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) tevékenységet le kell zárni, a lezárása) gomb megnyomásával. (Tevékenység A tevékenység lezárása után a kérelem Hiánypótlás nem jött állapotba kerül, és a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomása után az ügyintézői felületen a mezők aktívvá/kitölthetővé válnak. A Hiánypótlási szakasz lezárt (EMVA)(720) részfolyamat állapota Hiánypótlás eredménytelenül lezárt-ra változik. A módosításra kerülő adatokat a Változások fülön, meg kell A1 ügyintézőnek indokolnia. 92

93 Az (Ellenőrzés) gomb megnyomásával lehet ellenőrizni, hogy mely adatok hiányoznak az ügyintézés lezárásához. Az adatok felvitele után a (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával a részfolyamatot le kell zárni. Következő lépés a pont alatt. A hiánypótlások kezelésének lezárása A tevékenység lezárása után, a hiánypótló ok/okok, és a benyújtott hiánypótló dokumentumok megfelelőségére adott ügyintézői válaszok alapján kerül a kérelem újabb állapotba. - Amennyiben a benyújtott hiánypótló dokumentumok alapján, megszűnik a hiánypótló ok (IIER-ben, illetve IIER-en kívüli adminisztratív ellenőrzés), illetve csak általános hibák maradnak, akkor a kérelem Értékelésre vár állapotba kerül, és befogadó levél generálódik: - Amennyiben a benyújtott hiánypótló dokumentumok nem megfelelőek sem formailag, sem tartalmilag, illetve az ügyfél nem nyújtott be hiánypótlást, és a hiányzó adatok és/vagy dokumentumok elutasítást eredményeznek, a kérelem Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotba kerül, és elutasító levél generálódik: 93

94 Amennyiben A1 ügyintéző úgy ítéli meg, hogy hiányzik még adat az ügyintézés megfelelő lefolytatásához, akkor ismételten fel lehet szólítani az ügyfelet hiánypótlásra abban az esetben, ha az újabb felszólítás nem az első körös hiánypótlásra vonatkozik (azonos tárgyra vonatkozóan nem lehet kétszer hiánypótoltatni). Az ismételt hiánypótlás az Ellenőrzési lista fülön az Ügyintéző által indított hiánypótlás szükséges ellenőrző kérdésre adott igen válasszal lehetséges. Ebben az esetben a hiánypótlás okát a megjegyzés rovatba kell rögzíteni. Elutasítás Elutasító levél lezárása Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén Az alapjogosultság ellenőrzését követően, amennyiben a kérelem nem felel meg az alapjogosultsági követelményeknek, akkor a tevékenység lezárása után a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár lesz, míg az Elutasító levél Szerkesztésre vár állapotú lesz. A Szerkesztésre vár állapotú elutasító levelet A1 ügyintéző véglegesíti. A levél csak a felülvizsgálatot (lásd 4.2 pont) követően nyomtatható ki. 94

95 A (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával kell az elutasító határozatot szerkesztett állapotba állítani. A szerkesztett állapotú határozat nem módosítható. Adminisztratív ellenőrzés során történő elutasítás esetén Az adminisztratív ellenőrzés lezárása után a kérelem állapota Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár lesz, míg az Elutasító levél Szerkesztésre vár állapotú lesz. A Szerkesztésre vár állapotú elutasító levelet A1 ügyintéző véglegesíti. A levél csak a felülvizsgálatot (lásd 4.2 pont) követően nyomtatható ki. Ügyintézőnek az elutasító levél Indokolás részében található kék hátterű mezőbe kell az elutasító oknak megfelelő elutasító szöveget rögzíteni. Fontos, hogy az IIER által generált elutasító okokhoz tartozó elutasító szöveget is az ügyintézőnek kell rögzítenie a levélen! 95

96 A (Tevékenység lezárása) gomb megnyomásával az elutasító határozat szerkesztett állapotba kerül. A szerkesztett állapotú határozat nem módosítható. 96

97 A vezetői felülvizsgálatot végző személy feladata Kérelmek kezelése/ügyintézés fülön állva meg kell keresni az ügyfél támogatási kérelmét (Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár állapotban). Az Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár soron állva a Tevékenység végrehajtása gomb megnyomása után megjelenő kérdésre a kérelem újbóli átnézését és az adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálatát követően lehet választ adni (Mindent megfelelőnek talált?). - Amennyiben a felülvizsgálat után az ellenőrzést végző vezető jogosnak ítéli meg a kérelem elutasítását, a kérdésre Igen választ kell adni, és a Tevékenység lezárása gombbal a kérelem Elutasított állapotba kerül. - Amennyiben a felülvizsgálat után az ellenőrzést végző vezető nem ítéli jogosnak a kérelem elutasítását vagy nem fogadja el A1 ügyintéző kérelemvizsgálatát, a kérdésre Nem választ kell adni, és a Megjegyzés menüben meg kell indokolni a döntést: 97

98 A Tevékenység lezárása gombbal a kérelem Indított állapotba kerül, ahol a kérelem adminisztratív ellenőrzését a legutolsó ügyintézői mentés szerinti adatokkal kell folytatnia A1 ügyintézőnek. Elutasító levél nyomtatása Elutasított állapotban, az Elutasító levél Szerkesztett soron kell az elutasító levelet véglegesíteni. A piros felkiáltójel levél zöld pipa lenyomása után hibátlan üzenetet generál a szoftver, ekkor az elutasító segítségével véglegesíthető. 98

99 A véglegesített elutasító levelet a Dokumentumok gomb megnyomását követően az elutasító levélre jobb egérgombbal kattintva a nyomtatás paranccsal lehet nyomtatni. Adminisztratív ellenőrzés felülvizsgálatának (A2) indítása Az A2 ügyintéző feladata: - az A1 ügyintéző munkájának ellenőrzése; - a támogatási kérelem értékelése, pontozása, az adott pontszámok rögzítése; - a támogatási kérelem A2 ügyintézésének lezárása. 99

100 Az ügyintézés a Tevékenység végrehajtás gomb megnyomása után a képernyő jobb oldalán megjelenő A2 ügyintézői felületen történik: A1 ügyintéző munkájának ellenőrzése Az A1 ügyintéző által elvégzett ellenőrzések leírását jelen általános segédlet, annak jogcímspecifikus kiegészítése, valamint a jogcímhez megküldött egyéb segédletek tartalmazzák. Az A2 ügyintéző feladata annak az ellenőrzése, hogy az A1 ügyintéző által elvégzett ellenőrzések megfelelnek az említett segédletekben leírtaknak. Az A2 ügyintézői felületen az A1 ügyintézés során kitöltött/kitölthető mezők inaktívak. A támogatási kérelem értékelése, pontozása, az adott pontszámok rögzítése. A2 ügyintéző feladata a támogatási kérelmek értékelése, pontozása. Az A2 ügyintéző által kitöltendő mezők: - Határozat/Pontozási szint/pontszámok fül: o Az egyes értékelési szempontokhoz tartozó részpontszám értéke és indoklás. A Pontszámok fülön található mezők jelentését, kitöltését lásd a Határozat/Pontszámok fülről készített leírásban. Az értékelési szempontokra adott pontszámok rögzítését követően a Határozat/Pontozási szint fülön található alábbi adatok meglétét és megfelelőségét kell A2 ügyintézőnek ellenőrizni: - Összpontszám - Kötelezettségvállalás teljes összege 100

101 - Nettó kiadásra jutó támogatási összeg - Áfa-ra jutó támogatási összeg A támogatási határozat Előkészítés alatt állapotban van: A támogatási kérelem A2 ügyintézésének lezárása Az Tevékenység fülön A2 ügyintéző választ ad az A1 munkája megfelelő? kérdésre: Amennyiben A2 ügyintéző úgy ítéli meg, hogy A1 ügyintéző munkája és a kérelem adminisztratív ellenőrzése megfelelő volt, akkor választ kell adni, majd a tevékenységet a Tevékenység lezárása gomb megnyomásával le kell zárni. A kérelem Központi felülvizsgálatra való kiválasztásra vár állapotba kerül: Amennyiben A2 ügyintéző úgy ítéli meg, hogy A1 ügyintéző munkája és a kérelem adminisztratív ellenőrzése nem volt megfelelő, akkor választ kell adni, majd a tevékenységet a Tevékenység lezárása gomb megnyomásával le kell zárni. Nem válasz esetén a Megjegyzés mezőbe rögzíteni kell a nem megfelelőség okát! 101

102 A kérelem Indított állapotba kerül: A mezők aktívvá válnak, és pótolni lehet az A1 ügyintézés során elkövetett hiányosságokat, el lehet utasítani a kérelmet, vagy újból fel lehet szólítani hiánypótlásra az ügyfelet, de csak olyan tárgyban, amire vonatkozóan korábban hiánypótló levél nem lett kiküldve. 5.7 A kifizetések igénylése A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani, 2010-től kezdődően évente az Európai Garancia Alapból, valamint az Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendeletben foglaltak szerint, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH-hoz. A megvalósított és májusban bejelentett ültetvényekhez kapcsolódóan további elszámolások nyújthatók be az MVH-hoz augusztus 1-31 között. Támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha a telepítésengedélyezési R. 6. (4) bekezdése alapján az engedélyező hatóság a telepítés elvégzésére vonatkozó hatósági bizonyítványt kiállította. Kifizetési kérelem csak olyan táblák vonatkozásában nyújtható be, ahol a telepítés május 15- ig megvalósul, és az ügyfél az egységes kérelem részeként az ültetvény külső töréspontjainak 0,5 m-es pontosságú Egységes Országos Vetületi Rendszerhez viszonyított koordinátáit megadja, és benyújtja az erre vonatkozó mérési jegyzőkönyv másolati példányát. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: - szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, - természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Amennyiben az energiaültetvényre első alkalommal nyújtanak be kifizetési kérelmet, akkor a kifizetési kérelemhez meg kell adni az ültetvény határvonalait meghatározó, legalább 50 cmes pontossággal felmért EOV koordinátákat, valamint a mérési jegyzőkönyvet a telepítés határvonalát jelző vázrajzzal. 102

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Iskolatej program Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015. július 9. Oldal: 1 / 10 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg. (2007. október 8.-i állapot) 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg. (2007. október 8.-i állapot) 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 8.-i állapot) 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez!

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer ezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.130.02.01 Benyújtandó az illetékes VH Kirendeltséghez! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2007. (X. 08.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2007. (X. 08.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 77/2007. (X. 08.) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé;

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé; Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók EMVA III. tengely 2008. október Kérelmek Alapjogosultsági feltételek Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2008. (XI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2008. (XI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2008. (XI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mez gazdasági termel k indulásához a 2012. évben igényelhet támogatások részletes feltételeir l Jelen közlemény az

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek:

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név:  cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Öntözés melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 86/2010. (V. 31.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 86/2010. (V. 31.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 86/2010. (V. 31.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A óta hatályos szöveg. A támogatás célja

A óta hatályos szöveg. A támogatás célja 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

EMVA I. tengely aktualitásai

EMVA I. tengely aktualitásai EMVA I. tengely aktualitásai Harcsa Krisztina szakreferens 2009. március 25. Az EMVA tengelyei 1. A mezőgazdasági/erdészeti szektorok versenyképessége 2. Környezet- és tájfenntartás 3. Munkahelyteremtés,

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/06. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben