Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen. Az első lépcsőben a fehér bor alapjául szolgáló szőlőket gyűjtik be, majd még egy kis érlelés után következik a vörös borhoz való szőlők leszedése. Az idei termés alapján Králl István, a Duna- Menti Szent Orbán Borrend Adony nagymestere elmondta, hogy bár jól indult az év, de sajnos jött egy majd három hónapig tartó szárazság, ami visszavetette a szőlő fejlődését, illetve visszafogta a szőlő cukorfelvevő képességét. Szüret előtt pár héttel jött ugyan pár csapadékos nap, ami a lédússágot megnövelte, de csak tovább higította azt a kevés cukortartalmat is, amivel a szőlő bírt. A továbbiakban tehát a szőlészek után a feladatot átveszik a borászok, mert a musthoz megfelelő mennyiségű cukrot adagolva ezt a hiányosságot ki lehet küszöbölni, tehát lehet az idén is jó borokat készíteni. Összességében a nagymester jó közepes évjáratnak jellemezte az idei termést, aminek a mennyisége is megfelelő, valószínűleg a tavalyi évet meghaladó lesz. Kozmér Lajos is leszedte szőlőjét a négyszáz négyzetméteres kertjéből. Már minden kádban, hordóban várja a sorsát, jelenleg a kékszőlőt csömöszöli. Ez egy igen fontos, három óránként ismétlődő művelet, mely során a kádban lévő szőlő gyömöszölés, nyomkodás, kever- Krausz Manka aktívan még nem szüretel, csak szocializálódik getés hatására adja át színét a mustnak. Ezután húsz-huszonöt nap múlva kerül préselésre, leszűrésre, majd hordóba a nedű. Gévai György pincéjénél is nagy a sürgés-forgás, a családtagokból, jó barátokból toborzott tíz fős társaság szüretel. Ottjártunkkor a házigazdát éppen a további ellátmány biztosítása foglalta le, hiszen a kora reggel megkezdett munkához nem elég a reggelire feltálalt egészben sült kacsa, töltött dagadó. A nehéz fizikai erőfeszítést igénylő munkamenet lendületének fenntartásáról megfelelő energiatartalékot biztosító ebédre is szükség van, ami jelen esetben bográcsban készült birkapörkölt formájában kerül majd a vendégek elé, a szüretre visszatartott óbor, no meg az emésztést segítő pálinka kíséretében. Kedves egészségükre! Percsi HÁLAADÁS - ÚJBOR ÜNNEPRE várjuk a tisztelt érdeklődőket az adonyi Szőlőhegyre október 12-én Program 14 óra: Litánia, majd köszöntőt mond Ronyecz Péter polgármester A műsorban fellép a Gyöngyvirág Női Kar és a Rozmarin tánccsoport. Vendégeit újborral kínálja a szervező Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A szeptember 12-ei rendes ülésén a képviselő-testület első napirendi pont keretében az időközi pénzmozgásoknak megfelelően módosította a korábban megalkotott költségvetési rendeletét, majd az önkormányzat idei első féléves működéséről szóló beszámolót fogadta el, mely az intézmények féléves működését is összegzi. A következőkben a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletek elfogadásával teremtette meg a rendeleti hátteret a képviselő-testület - a korábban kistérségi szinten működő időskorúak nappali ellátása, családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, és gyermekjóléti ellátást nyújtó szolgáltatásoknak. A október 1-vel induló Adonyi Szociális Központ Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza településekkel társulásban látja majd el a feladatokat. Egy új, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet fogadott el a képviselő-testület a továbbiakban. (Erről külön cikkben tájékoztatunk részletesebben a szerk.) Miután a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az új szociális társulás miatt módosították, a képviselők hozzájárultak azon dunaújvárosi oktatási intézmények támogatásához, melyeknek a bejáró adonyi diákok után étkezés-kiegészítési norma igényelhető. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ tervezett szeptember 30-ai megszüntetéséhez a testület is hozzájárulását adta, majd döntöttek az Adonyi Hóvirág Óvoda azon kéréséről, hogy a (dolgozók saját szabadságuk terhére) a karácsony-szilveszter közötti három napban az intézmény zárva tartson. A Localinfo Információs Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat közérdekű adatok közlésére Ft + ÁFA/hó értékben, majd egyenlőre elzárkózott a DRV újabb, szennyvíztisztító telephez kapcsolódó értéknövelő beruházásától, amíg erre a jövő évi koncessziós díjat át nem adja az önkormányzatnak. Ahhoz viszont hozzájárultak a képviselők, hogy amennyiben ennek költségeit a DRV meg tudja előlegezni, akkor végezze el saját költségeire. Lakossági kérelem miatt foglalkozott a testület a Vasút utca, valamint a Zrínyi u. közvilágítási hiányosságaival. A döntés alapján a Vasút utcában 3 lámpatestet önkormányzati forrásból, további egy-egy lámpatestet Ronyecz Péter polgármester, valamint Leicht Ferenc képviselő felajánlásából szereltetnek fel, míg a Zrínyi utcában a hiányzó egy lámpatest felszereltetésének anyagi fedezetét szintén Ronyecz Péter polgármester vállalta magára. Végezetül hozzájárult a testület az országos Virág Királynője Engesztelő mozgalom céljának megvalósításához a Normafa Parkban Engesztelő Kápolna építése Ft + ÁFA összegben. A testület támogatta Kulcs Község településrendezési tervének módosítását, majd döntést hozott a pályázati forrásból felújításra kerülő teniszpálya költségeinek előfinanszírozásáról és támogatásáról. A két ülés között történt fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadását, valamint a lejárt idejű határozatok áttekintését követően bejelentésekkel zárult az ülés. Ennek keretében a képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. (Lásd erről külön felhívásunkat.) Több panasz is érkezett a temető állapotára vonatkozóan, Ronyecz Péter polgármester a felvetésre időt kért azzal, hogy a következő alkalomra egy átgondolt javaslatot terjeszt a testület elé. Kérés érkezett a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Kirendeltségétől, hogy a munkáltató testület járuljon hozzá, hogy az óvoda vezetője, Kardos Györgyi a munkája mellett továbbra is biztosíthassa a logopédiai ellátást. Ezt követően a kistérségi uszodával kapcsolatban elhangzott, hogy az üzemeltető nem vállalja a felgyülemlett adósság miatt a további szolgáltatást mindaddig, míg a KLIK ehhez nem biztosítja a szükséges forrást. Amenynyiben ez belátható időn belül nem történik meg, az adonyi iskola is nehéz helyzetbe kerül fűzte ehhez Orthné Horváth Marianna képviselő, mert akkor át kell dolgozniuk a tanrendet, a kieső úszás miatt így szerdánként egy időben négy osztály testneveléséhez kell majd helyet biztosítaniuk. Leicht Ferenc képviselő felvetésére a képviselő-testület is egyetértett abban, hogy az iskolában az eddigieknél szigorúbb szabályokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a szülők napra készen jelentsék a gyermekük étkezési igényét, és a lemondást is, mert pazarláshoz vezet az étel felesleges lefőzése, amit az önkormányzatnak viszont ki kell fizetnie. A szabályzás kidolgozását a következő ülésre készítik el. A polgármester a testület felhatalmazását kérte és kapta, hogy a már hagyományos módon a VSK szervezőinek közreműködésével a A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től búcsún beszedett Ft-ot a sportkörnek átutalhassa. Végezetül a már jelzett 2 db lámpatest elhelyezéséhez szükséges ,Ft összeget ajánlott fel Ronyecz Péter polgármester, míg 1 db lámpatest felszerelésének költségeit Leicht Ferenc képviselő ajánlotta fel. ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés, akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u Tel.:

3 Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével (2012. április 15.) megszűnt a képviselőtestület azon joga, hogy bizonyos elkövetési magatartásokat helyi szinten szabálysértéssé nyilvánítson, illetve megszűnt a jegyző szabálysértési hatásköre, tehát a helyi rendeletek megszegőit nem lehettet szankcionálni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a 143. (4) bekezdésének d) pontjával az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Adony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletében határozta meg azokat a tiltott magatartásokat, melyek a közösségi együttélés szabályaival ellentétesek. Ilyen magatartást követnek el: - a város címerének, zászlójának, lobogójának, pecsétjének használatát szabályozó rendeletet megszegők - a közterületi névtábla, házszámtábla kihelyezésének, pótlásának, cseréjének szabályait megszegők Ebtartók és Ebtulajdonosok! Ezúton szeretném megköszönni a július 2-a és augusztus 15-e között lezajlott ebösszeírás során tapasztalt lakossági együttműködést. Annak érdekében, hogy a nyilvántartásunk mindig aktuális információkat tartalmazzon, kérem, hogy - az ebösszeírását követően is folyamatosan írásban jelentsék be az ebek adataiban bekövetkező változásokat, szaporulatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Felhívom még azon néhány ebtulajdonos és ebtartó figyelmét, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem teljesítette vagy megtagadta, hogy ha az adatszolgáltatást soron kívül nem teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 30 ezer forint állatvédelmi bírság kerül kiszabásra. Együttműködésüket köszönöm! Földi Ilona jegyző - a közterületet a használatáról szóló rendeletben meghatározottól eltérően vagy engedély nélkül használók - az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megszegők (pl: közterület tisztán tartása, zöldterület ápolása, ingatlanok tisztán tartása, hó- és síkosságmentesítés,) - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet előírásait megszegők, valamint - az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályait megszegők. Az eljárásokra, melyek bejelentéstől, feljelentéstől függetlenül csak hivatalból indíthatóak meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni, az ügyekben a jegyző jár el átruházott hatáskörben, és ,-Ft ig terjedő pénzbírság szabható ki. Kérem a Tisztelt adonyi lakosokat, hogy tartózkodjanak a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmények elkövetésétől, tartsák be a helyi rendeletek előírásait, hogy ne kerüljön sor hatósági eljárás lefolytatására, illetve bírságolásra. Földi Ilona jegyző Védett állatok rajzpályázat Szeptember én hirdették meg a címben jelzett rajzpályázat eredményét Dunaújvárosban. A múlt tanév végén iskolánk tanulói részt vettek a Védett állatok elnevezésű rajzpályázaton, melyen a gyerekek nagyon eredményesen szerepeltek. A dunaújvárosi ünnepélyes díjátadón Pavolek Emese 3.a osztályos tanuló 2. helyezésért, a képzőművészeti csoport pedig különdíjat vehetett át. A csoport tagjai: Pallanki Panna Luca, Pallanki Lola, Bodó Emese, Dózsa Evelin, Balázs Fanni, Budai Fanni, Bokor Iza, Majer Ádám. Gratulálunk! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014-BEN IS! Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 12-i ülésén döntött arról, hogy a 2014-es évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Pályázati kiírás elérhető a www. adony.hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán. VÁLTOZOTT A PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ!!!!!!!! ( w w w. e p e r. h u / e p e r b u r s a / p a l y / palybelep.aspx) Csak a vonalkóddal ellátott pályázatok fogadhatók be!!!!!!!! A pályázatok beadási határideje: november 15., a pályázatok elbírálása december 14-ig történik meg. BURSA HUNGARICA 2014 A típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. BURSA HUNGARICA 2014 B típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a hu internet címen, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. Földi Ilona jegyző 3

4 Az elmúlt számunkban már jeleztük, hogy zajlik a teniszpálya felújítása, melyről most bővebben a kivitelező DÉSZOLG KFT. képviselője, Molnár Tibor műszaki igazgató adott tájékoztatást. Molnár Tibor: A Darányi terv pályázaton nyert kilenc-10 milliós keretből újítottuk fel a régi, eredetileg társadalmi munkában készült teniszpályát. Ennek során egy 37x33 méteres, az eredetit meghaladó méretű pályát építettünk. Az ehhez kapcsolódó klubház épülete már teljesen kész, a pálya kerítése szintén, illetve beszerzésre kerültek a teniszpálya tartozékai. Jelenleg a pálya lelkét jelentő teniszsalak érkezésére várunk, ezt fogjuk majd teríteni., amit majd a már beépített öntözőrendszerrel lehet alkalmanként frissíteni. Átadás előtt a felújított teniszpálya Az árvíz nem tett kárt benne, csak az emberi gyarlóság Az adonyi holtág mentén Leader pályázati forrásból épített pihenőhelyek közül kettő is áldozatává vált az emberi rosszakaratnak panaszolta el lapunknak Dr. Szász Károly, az Adony és Környéke Horgász Egyesület elnöke. Május 1-jén, tehát a horgászverseny reggelén tapasztalták, hogy a strand területén az 1. számú pihenőhelynél két széket ismeretlen tettes(ek) felgyújtottak. Ezt követően, a nagy áradás után (ami semmi kárt nem tett az építményekben) az iváncsai 3-as pihenőhelyről tűnt el egy szék és egy 3.6 m hosszú gerendát is kibontottak az építményből. Ezzel még nincs vége a szándékos károkozásnak, az adonyi holtág 2-es faházánál is eltűnt egy szék. Természetesen az egyesület ezeket rögtön pótolta, hiszen az eredeti állapot megőrzése is feltétele volt a pályázatnak, ám ez nem kevés plusz kiadást jelent az egyesület számára. Kéri is az elnök ezúttal is, hogy a rendőrség, polgárőrség és természetesen a horgászok is nagyobb figyelmet fordítsanak a pihenőhelyek épségének megőrzésére, az esetleges rongálásokat jelezzék. Pozitívabb hír, hogy az árvíz nem vitte ki a holtágból a halakat, mindemellett megkezdődtek szeptember első hetében a holtágban az őszi haltelepítések is, mely során viszonylag nagy mennyiségű, méretesnél nagyobb pontyok kerültek a vízbe, így most halban gazdag víz várja horgászokat. Emellett természetesen az éves telepítési tervnek megfelelően kerül sor még az idén további telepítésre mintegy 4 millió forint értékben. Az megváltozott halászati-horgászati rend kapcsán az elnök elmondta, hogy bízik abban, hogy ezáltal még jobban meg tudják védeni a halakat, mert lényegesen csökkenni fog a folyóvizek halászata, és a természetes vizekben a továbbiakban nem a halászati társaságok akarata érvényesül döntően. A korábban az adonyi egyesület közreműködésével is megalakult Közép Dunai Horgász Egyesületek Szövetsége most fuzionál a Velencei Tavi Horgász Egyesülettel, és közösen pályázzák meg közép-dunai halászati jog elnyerésére. Ennek sikere eredményezhetné azt, hogy a Duna halállományát a gondosabb kezeléssel ismét olyan szintre lehetne hozni, ami akár a dunai horgászatban, de a mellékági horgászatban is pozitív hatást eredményezhetne. Természetesen a holtágon jövőre lejáró halászati jogát is újra megpályázza az egyesület. Ennek sikere viszont nemcsak a horgászokat, hanem az erdőt, a természetet szerető emberek érdekeit is jól szolgálná egy körvonalazódó erdészet - horgász egyesület összefogásában megvalósuló közös fejlesztés révén. Percsi 4

5 Nagy Győző, a nagyszigeti erdőt kezelő Vadex erdésze foglalta össze az idei nyári rendkívüli árvíz kapcsán bekövetkezett eseményeket. Budapesti 510 cm-es vízállásnál folyik át Adonyban a gáton a víz, ehhez képest most 890 cm-nél tetőzött, ami azt jelenti, hogy átlagosan 380 cm volt a szigetben az átlagos vízállás, de még a sziget legmagasabb pontján is meghaladta a 2 métert. Sajnos ez a vízállás az összes telepített fiatal csemetét a nagy teherbírású hazai nyáron kívül - elpusztította, ezeket újra kellett ültetni. Sajnos áldozatul estek azok az kísérletképpen erdőszegélyekbe ültetett 1000 darab diófa és 70 darab besztercei szilvafa is. Összességében mintegy 4-5 milliós kárt okozott a Vadexnak az ár. A gondos felkészítésnek, rögzítésnek köszönhetően viszont nem vitte el az ár a már kitermelt, rakásolt faanyagot, mindemellett 24 órás Adony város 10. éves évfordulója alkalmából korosztályi megkötés nélküli fotópályázatot hirdetünk adonyi lakosok részére. A pályázaton a címnek megfelelően olyan digitális képeket kérünk beküldeni, melyek a jelenlegi Adonyról, annak jellemző épített- és természeti környezetéről, ünnepi- és mindennapi történéseiről, a benne élő polgárokról készültek. Egy jelentkező maximum 10 db. képet küldhet be JPG formátumban, 300 pixel felbontásban, színes vagy fekete-fehér kivitelben. Árvíz után ügyeletet adtak az erdészet dolgozói, akik két nagy csónakkal is járták a szigetet. Állatmentést is végeztek a kritikus időszakban. A viszonylag keskeny szigetből az állatok elég gyorsan ki tudtak menekülni a 6-os út oldalába, így az erdészet munkatársai a vadásztársaság tagjaival közösen szedték össze a kifáradt, fekvő őzeket, majd átterelték az állatokat az út túlsó oldalára. A víz levonulásával az őzek, vaddisznók visszatértek eredeti életterükbe. Valószínűleg az idei szaporulat így is áldozatul esett, de maga a törzsállomány megmenekült. A jövőre vonatkozó elképzelésekről szólva Nagy Győző beszámolt arról, hogy az erdő közjóléti funkcióját nemcsak a már említett gyümölcsfák pótlásával, hanem egy pályázat révén egyéb módon is szeretnék erősíteni. A most megnyílt pályázati lehetőség pénzügyi alapot teremtene arra, hogy esőbeállókat, pihenőhelyeket telepítsenek, erdei tanösvényt alakítsanak ki. A pályázatot a Vadex fogja benyújtani, illetve a cég is fogja kivitelezni, de és ez kikötés a pályázat kiírásánál szigorú együttműködésben terveznek a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel az önkormányzattal. Percsi 3 méteres víz folyt itt Itt van a város, vagyunk lakói Fotópályázat- és kiállítás A képeket CD-re írva, jelszóval ellátott, zárt borítékban kérjük leadni a könyvtárban október 15-ét követően folyamatosan. A beadás végső határideje: január 5. A legjobb képeket kidolgoztatjuk, nagyíttatjuk (30 x 45 cm), installáljuk és azokat a művelődési házban kiállítás keretében bemutatjuk, készítőit jutalmazzuk. A fotóanyagot az intézmény folyosó galériáján jan. 19- dec.21. közötti időszakban állítjuk ki. A 95 éves Annus nénit köszöntöttük Móger Károlyné Annus néni augusztus 31-én született Perkátán. Négyen voltak testvérek, két fiú, két lány. Közülük az egyik fiú, Mihók Sándor a Fejér Megyei Hírlap munkatársa volt. Édesapja cipészmester volt, nagy műhelyben 4-5 segéddel dolgozott, édesanyja a háztartásra és a gyermekekre felügyelt. Az édesapa 84, az édesanya 82 évet élt meg. A családban a nagypapa élt meg szép, hosszú kort, ő 94 éves korában hunyt el. Annus néni 1940-ben, 21 évesen, házasságkötése után költözött Adonyba. A férje körzeti villanyszerelő volt, és az állása idekötötte. Ő sajnos fiatalon munkahelyi baleset áldozatává vált, így a családi házat Annus néni, aki a női szabó mesterséget tanulta ki, már egyedül fejezte be. Egyedül nevelte fel két gyermekét, lányát, Valériát és fiát, Karcsit. Aztán a gyermekek is férjhez mentek, így született három unokája, négy dédunokája. Annus néni annak ellenére, hogy szemmel láthatóan nagyon jól tartja magát, arra panaszkodik, hogy lassan mindent elfelejt. Persze ez egy kicsit túlzás, ami inkább a közelmúlt eseményeire vonatkozóan lehet igaz, mert egyébként meg azt sajnálja, hogy az egész élete egy gürcölés volt, és csak most rázódik egyenesbe az élete, amikor már megöregedett. Drága Annus néni! Gyermekei, unokái, dédunokái szeretetét élvezze még sokáig, és ez legyen a megérdemelt kárpótlás egy kemény élet munkájáért! Percsi 5

6 Kedves adonyi Katolikus Testvérek! Kérem, fogadjátok jóindulattal és szeretettel e nyílt levelem, melyet, mint az Adonyi RK. Egyházközség világi elnöke adok közre újságunk hasábjain. Abban bízva írom e sorokat, hogy jó lélekkel tanulmányozzátok a benne foglaltakat és az elvetett mag termékeny talajba hullik. Elsősorban azokhoz szólok, akik katolikus vallásúnak tartják magukat, azonban mégsem tagjai egyházközségünknek. Joggal kérdezhetitek miként lehetséges ez? Egyházunknak tagjai azok, akik az egyház öt parancsolatát élik, betartják. Az Anyaszentegyház ötparancsolata Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz. 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! A népszámlálási adatokat az egyházközség adófőkönyvi adataival összehasonlítva az derül ki, hogy a magukat katolikus kereszténynek vallók csak mintegy 20%-a tagja az egyházközségnek vagyis templomba jár, adót fizet. Ezen állapotból kifolyólag több lelki és anyagi probléma is születik nap mint nap. Örvendetes esemény, ha a családok úgy döntenek, hogy gyermekeik szentségi házasságot kötnek, vagy új kis jövevény esetén keresztelőre kerül sor. Ezek az alkalmak az egész egyházközségnek is ünnepei, mindig örömmel teszünk eleget ez irányú kéréseiteknek is. Előfordulhat azonban, hogy olyan testvérek fordulnak hozzánk, akik hitüket eddig nem gyakorolták, egyházadót nem fizettek, de most nagyon szeretnék az említett szentségeket felvenni. Ilyen esetekben a plébánosra két előzetes kötelesség is hárul, a jelentkezőket hitben, lélekben felkészíteni a szentségek vételére, az egyházi hozzájárulásokat pedig beszedni. Az oktatás célja, hogy Isten színe előtt felelőtlenül senki ne esküdjön és tudatlanul ígéretet a gyermek nevelésére vonatkozólag ne tegyen. Katolikus testvéreink ezen követelményeket javarészt megértően és készségesen fogadják, előfordul azonban, hogy értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt. A pap ezt, meg ezt akarja, köti az ebet a karóhoz, nem akar úgy és akkor keresztelni, esketni, amikor mi szeretnénk. Nem hogy örülne, hogy felkerestük az egyházat. A katolikus egyház törvények alapján működik, a plébánosnak ezeket kötelessége betartani. A pap megkérdezi, fizettünk-e egyházadót, mennyi a jövedelmünk? 3 évre visszamenőleg kéri a hozzájárulást! Milyen dolog ez, neki nem fontos hogy eskessen vagy kereszteljen? De nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, de nem népszokásból, hanem a szív és lélek őszinte vágyakozásától hajtva. Képzeljük el Testvérek, hogy az egyház, a templom és a pap, mint egy híd léteznek, hogy összekössenek minket az örökkévaló világgal, megváltónkkal, Jézus Krisztussal. Ez a híd rendületlenül áll már évszázadok óta, hála Isten gondoskodó szeretetének, a plébánosoknak és azoknak az adonyi híveknek, akik ezért idejüket, pénzüket és szeretetüket nem sajnálták odaadni. Milyen jó, hogy van ez a híd és járható, használható, mert rendben és karban tartjuk. Csoda-e, méltányos-e, ha Te, kedves Testvérem aki eddig nem jártál e hídon vagy csak néhanéha ha át akarsz menni, járni akarsz újra rajta, hídpénzt kell, hogy fizess, részt vállalva a többi hívő áldozatából. Úgy érzem, nem vagyunk Veled méltánytalanok. Röviden bemutatom, hogyan is zajlik egy egyházi hozzájárulás és az adományozás. Vegyünk egy nyugdíjas, özvegyasszony testvérünket, akinek mondjuk Ft a nyugdíja és minden vasárnap szentmisére jön, és a perselybe 200 Ft-ot dob adományként. Az adó mértéke a kettő, tehát a kézhez kapott jövedelem fél százaléka és ötvenkettő héttel számolunk > 1%; 800 -> 1/2 % 400x12= Ft / év 52x200 Ft > Ft Az éves költségvállalása Ft Vagy vegyünk egy háromtagú családot Ft nettó jövedelemmel, náluk ugyanez a számítás. adó: hármójukra az adomány 3X > Ft, összességében : Ft / év. Akik templomba járnak, lehet, hogy hosszú évek óta ennyi hídpénzt fizetnek. Ezek után érdemes meggondolni, hogy valóban oly sokat kér-e az egyházközség. Mondhatod kedves Testvérem, hogy Szja-d 1%-át a katolikus egyháznak juttatod, azonban ez a pénz nem erre a hídra fordítódik, hanem egyházi iskolák, óvodák, kórházak és a caritas szükségleteire megy, helyi hatása ennek vajmi kevés van. A fent leírtak átgondolása után kérlek Benneteket, ki-ki lelkiismeretét megvizsgálva cselekedjék a jövőben. még egy dologra szeretném a figyelmeteket irányítani. Az Úr Jézus azt mondta, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell az orvos. Sokan mondják, ha ez vagy az templomba jár pedig milyen ember, és bizony nem megyek oda, nem szívok vele egy levegőt. Mi, aki vasárnapról vasárnapra vagy akár napról napra járunk templomba, gyónunk, áldozunk, mindezt azért tesszük, mert lelkünknek szüksége van rá. Sokszor sérül a lelkünk, sokat vétkezünk gondolattal, cselekedettel, szóval és a jótettek elmulasztásával. Bizony kell az Úr Jézus vigasztalása és bocsánata, hogy gyógyuljunk és hétfőn újra ki-ki felvegye keresztjét és bátran vigye azt. A test rendelőjében, a Kossuth u. 8-ban nem kérdezitek, ez meg az mit keres itt. Az Úr rendelőjében se kérdezzétek ezt, hiszen ki-ki magáért felel az Úr előtt. Kedves Testvéreim! Ne ítéljetek túl szigorúan minket, nézzetek magatokba, nincs-e nektek is seb a szívetekben, ami kezelésre szorulna. Nem magas e lelki koleszterin vagy lelki cukor értéketek, nincs-e érszűkület a szeretetetek áramlásában, lelki szemetek tisztán lát-e, lelki fületek tisztán hall-e? A legnagyobb orvos, Jézus Krisztus mindig rendel és számára nem létezik gyógyíthatatlan beteg. Testvéri szeretettel : Dr. Glashütter Csaba világi elnök; Szabó Gyula plébános egyetértésével. 6

7 Cserkésztábor július Az idei táborunkat Nagyegyháza mellett az erdő szélén fák között alakítottuk ki. A nagy hőségben kellemes árnyékban álltak sátraink. Velünk táboroztak a Rácalmáson alakuló csapat tagjai is, és a budai 443. Szent László cserkészcsapat. A rácalmási csapatnak ügyes, talpraesett vezetőgárdája van kialakulóban, szerintünk jövőre egyedül is megállják a helyüket. Szeretnénk bemutatni táborunkat egy budapesti kislány szemével, aki élete első cserkésztáborában vett részt. Anyukám szerint nagyon fontos az önbizalom, és az talán még fontosabb, hogy mi adja az önbizalmunkat. Az nem helyes, ha a pénztől, a hatalomtól, vagy más külsőségtől érezzük magunkat bátornak, és erősnek, jónak stb. Főleg nem, ha gyermekek vagyunk. Az a legjobb, ha saját belső értékeinkben bízhatunk, mivel ezek mindig velünk maradnak, bármi megpróbáltatás érhet, ha erős hitünk van. Remélem, én azért bízok magamban, mert hiszek abban, hogy meg tudom állni a helyem, és meg tudom tanulni, hogyan lehet szeretetben együttműködve építeni a közösséget, vagy erősíteni a tudásomat, és a hitemet, magamat. A cserkésztábort nagyon vártam, mivel nekem ez volt az első alkalom. Július 5-én találkoztunk a plébánián, megvártunk mindenkit, és már indultunk is! Szárligettől nem messze táboroztunk, egy napraforgóföld mellett, ahol együtt voltunk még az adonyi, és a rácalmási cserkészcsapattal is. Az első nap tábort építettünk, amiből természetesen mindenki kivette a részét! Elkészült a zászlórúd (zászlóval), a kereszt, a zuhanyzó, a konyha, a latrina és még sok más. Amikor már mindennel kész voltunk elkezdődhetett a tábori élet! Vasárnap István atya lejött hozzánk misét tartani. Reggel Tibike (adonyi cserkész) egyéni ébresztőjére keltünk, amit egy igen kellemes reggeli torna követett, Tibike vezetésével A lányoknak három, a fiúknak tizenöt guggolást kellett csinálniuk Ezután tábor-sátor szemle volt. Amikor már minden és mindenki kész volt, cserkész ingben zászlófelvonásra mentük. Ott beosztották az őrsök feladatát. Például ki lesz a konyhás őrs, ki az éjszakai őrség, stb. Átadták a napi tisztségeket, megkaptuk a napi programot, és az esti tábortűz témáját, amire minden őrsnek előadással kellett készülni. Miután ezekkel megvoltunk, kezdődhetett a reggeli! Nagyon finomakat ettünk! Reggeli után általában indultunk kirándulni, vagy a közeli strandra mentünk. Amikor hazaértünk nagyon finom ebéd várt minket, a drága Margit néni jóvoltából, aztán volt egy kis csendes pihenő, amikor gyakorolhattál az őrsöddel az esti tábortűzre, vagy esetleg beállhattál egy masszírozó körbe. A csendes pihenő után elmentünk métázni vagy számháborúzni az erdőbe. Amikor visszaértünk, vacsoráztunk, utána már kezdődött is a tábortűz!!!! Itt nagyon jó volt a hangulat, mert sokat énekeltünk és játszottunk! Páran megtudták, hogy mit fognak mondani a nászéjszakájukon vagy hogy miért kell vigyázni a kentaurokkal, és egyéb fontos dolgokról is értesültünk. Közben minden őrs előadta az előadását, amit mi cserkészek taps helyett csatakiáltással jutalmaztunk! Miután már jól kitomboltuk magunkat a tábortűznél, -zászlólevonás után-, mindenki nyugovóra tért, és aludt, aludt volna ha pl. Megi, (adonyi cserkész) sikítása fel nem ébresztett volna minket Kiderült, hogy szegényt elrabolta a sárkány, ezért hajnali x órakor elindultunk a sárkány megmentésére A küzdelem egy számháború keretében zajlott, ahol ki kellett lőni a sárkánynak mind a 2x4 fejét! Szegény! Nem volt elég neki Megi?! De azért sikerült! A bombát pénteken találták meg, szombaton már el is vitték... A táborban sok más emlékezetes pillanatot éltünk át együtt. Jó volt, nagyon tetszett, hogy mindig vidámak voltunk, és senkit sem hagyhattunk szomorkodni, vagy magányosnak lenni. Ez is a cserkésztáborok erénye! Az egyik legszebb, legemlékezetesebb estém: a fogadalomtétel estéje. Július 12-én pénteken tettünk fogadalmat a tábortűznél, a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évében! Most már egész életemben cserkész leszek! Amikor hazafelé jöttünk, és elbúcsúztunk az adonyiaktól, Kelenföldön a vonat nem akart elindulni Otthon anyáék eléggé meg voltak lepődve, főleg a furcsa éneklési mániámtól amit a táborban szedtem össze, és a jellegzetes üst, füst és egyéb érdekes szagtól ami a holmimból áradt (nem tudom, hogy azt hogyan csináltam) Elmondhatom immár magamról hogy: CSER- KÉSZ VAGYOK, EGY TEJFOGÚ VAD! LÉGY RÉSEN! Kunert Mandula Lujza (Levendula örs) 7

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013.

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013. XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Európa a Polgárokért Program 2013. Nagyajta Demir Kapija

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Programok. 2013. szeptember 28. szombat. 2013. szeptember 29. vasárnap. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Programok. 2013. szeptember 28. szombat. 2013. szeptember 29. vasárnap. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XX. évf. 225. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. szeptember Szent Mihály-napi Fesztivál Programok 2013. szeptember 28. szombat 10.00 Gyerekprogramok: ismerkedés

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

Módosította a költségvetést a közgyűlés

Módosította a költségvetést a közgyűlés XVII. évfolyam 17. szám 2007. május 13. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Módosította a költségvetést a közgyűlés Rendkívüli ülésen döntött Szekszárd közgyűlése a költségvetés módosításáról.

Részletesebben