Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen. Az első lépcsőben a fehér bor alapjául szolgáló szőlőket gyűjtik be, majd még egy kis érlelés után következik a vörös borhoz való szőlők leszedése. Az idei termés alapján Králl István, a Duna- Menti Szent Orbán Borrend Adony nagymestere elmondta, hogy bár jól indult az év, de sajnos jött egy majd három hónapig tartó szárazság, ami visszavetette a szőlő fejlődését, illetve visszafogta a szőlő cukorfelvevő képességét. Szüret előtt pár héttel jött ugyan pár csapadékos nap, ami a lédússágot megnövelte, de csak tovább higította azt a kevés cukortartalmat is, amivel a szőlő bírt. A továbbiakban tehát a szőlészek után a feladatot átveszik a borászok, mert a musthoz megfelelő mennyiségű cukrot adagolva ezt a hiányosságot ki lehet küszöbölni, tehát lehet az idén is jó borokat készíteni. Összességében a nagymester jó közepes évjáratnak jellemezte az idei termést, aminek a mennyisége is megfelelő, valószínűleg a tavalyi évet meghaladó lesz. Kozmér Lajos is leszedte szőlőjét a négyszáz négyzetméteres kertjéből. Már minden kádban, hordóban várja a sorsát, jelenleg a kékszőlőt csömöszöli. Ez egy igen fontos, három óránként ismétlődő művelet, mely során a kádban lévő szőlő gyömöszölés, nyomkodás, kever- Krausz Manka aktívan még nem szüretel, csak szocializálódik getés hatására adja át színét a mustnak. Ezután húsz-huszonöt nap múlva kerül préselésre, leszűrésre, majd hordóba a nedű. Gévai György pincéjénél is nagy a sürgés-forgás, a családtagokból, jó barátokból toborzott tíz fős társaság szüretel. Ottjártunkkor a házigazdát éppen a további ellátmány biztosítása foglalta le, hiszen a kora reggel megkezdett munkához nem elég a reggelire feltálalt egészben sült kacsa, töltött dagadó. A nehéz fizikai erőfeszítést igénylő munkamenet lendületének fenntartásáról megfelelő energiatartalékot biztosító ebédre is szükség van, ami jelen esetben bográcsban készült birkapörkölt formájában kerül majd a vendégek elé, a szüretre visszatartott óbor, no meg az emésztést segítő pálinka kíséretében. Kedves egészségükre! Percsi HÁLAADÁS - ÚJBOR ÜNNEPRE várjuk a tisztelt érdeklődőket az adonyi Szőlőhegyre október 12-én Program 14 óra: Litánia, majd köszöntőt mond Ronyecz Péter polgármester A műsorban fellép a Gyöngyvirág Női Kar és a Rozmarin tánccsoport. Vendégeit újborral kínálja a szervező Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A szeptember 12-ei rendes ülésén a képviselő-testület első napirendi pont keretében az időközi pénzmozgásoknak megfelelően módosította a korábban megalkotott költségvetési rendeletét, majd az önkormányzat idei első féléves működéséről szóló beszámolót fogadta el, mely az intézmények féléves működését is összegzi. A következőkben a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletek elfogadásával teremtette meg a rendeleti hátteret a képviselő-testület - a korábban kistérségi szinten működő időskorúak nappali ellátása, családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, és gyermekjóléti ellátást nyújtó szolgáltatásoknak. A október 1-vel induló Adonyi Szociális Központ Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza településekkel társulásban látja majd el a feladatokat. Egy új, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet fogadott el a képviselő-testület a továbbiakban. (Erről külön cikkben tájékoztatunk részletesebben a szerk.) Miután a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az új szociális társulás miatt módosították, a képviselők hozzájárultak azon dunaújvárosi oktatási intézmények támogatásához, melyeknek a bejáró adonyi diákok után étkezés-kiegészítési norma igényelhető. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ tervezett szeptember 30-ai megszüntetéséhez a testület is hozzájárulását adta, majd döntöttek az Adonyi Hóvirág Óvoda azon kéréséről, hogy a (dolgozók saját szabadságuk terhére) a karácsony-szilveszter közötti három napban az intézmény zárva tartson. A Localinfo Információs Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat közérdekű adatok közlésére Ft + ÁFA/hó értékben, majd egyenlőre elzárkózott a DRV újabb, szennyvíztisztító telephez kapcsolódó értéknövelő beruházásától, amíg erre a jövő évi koncessziós díjat át nem adja az önkormányzatnak. Ahhoz viszont hozzájárultak a képviselők, hogy amennyiben ennek költségeit a DRV meg tudja előlegezni, akkor végezze el saját költségeire. Lakossági kérelem miatt foglalkozott a testület a Vasút utca, valamint a Zrínyi u. közvilágítási hiányosságaival. A döntés alapján a Vasút utcában 3 lámpatestet önkormányzati forrásból, további egy-egy lámpatestet Ronyecz Péter polgármester, valamint Leicht Ferenc képviselő felajánlásából szereltetnek fel, míg a Zrínyi utcában a hiányzó egy lámpatest felszereltetésének anyagi fedezetét szintén Ronyecz Péter polgármester vállalta magára. Végezetül hozzájárult a testület az országos Virág Királynője Engesztelő mozgalom céljának megvalósításához a Normafa Parkban Engesztelő Kápolna építése Ft + ÁFA összegben. A testület támogatta Kulcs Község településrendezési tervének módosítását, majd döntést hozott a pályázati forrásból felújításra kerülő teniszpálya költségeinek előfinanszírozásáról és támogatásáról. A két ülés között történt fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadását, valamint a lejárt idejű határozatok áttekintését követően bejelentésekkel zárult az ülés. Ennek keretében a képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. (Lásd erről külön felhívásunkat.) Több panasz is érkezett a temető állapotára vonatkozóan, Ronyecz Péter polgármester a felvetésre időt kért azzal, hogy a következő alkalomra egy átgondolt javaslatot terjeszt a testület elé. Kérés érkezett a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Kirendeltségétől, hogy a munkáltató testület járuljon hozzá, hogy az óvoda vezetője, Kardos Györgyi a munkája mellett továbbra is biztosíthassa a logopédiai ellátást. Ezt követően a kistérségi uszodával kapcsolatban elhangzott, hogy az üzemeltető nem vállalja a felgyülemlett adósság miatt a további szolgáltatást mindaddig, míg a KLIK ehhez nem biztosítja a szükséges forrást. Amenynyiben ez belátható időn belül nem történik meg, az adonyi iskola is nehéz helyzetbe kerül fűzte ehhez Orthné Horváth Marianna képviselő, mert akkor át kell dolgozniuk a tanrendet, a kieső úszás miatt így szerdánként egy időben négy osztály testneveléséhez kell majd helyet biztosítaniuk. Leicht Ferenc képviselő felvetésére a képviselő-testület is egyetértett abban, hogy az iskolában az eddigieknél szigorúbb szabályokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a szülők napra készen jelentsék a gyermekük étkezési igényét, és a lemondást is, mert pazarláshoz vezet az étel felesleges lefőzése, amit az önkormányzatnak viszont ki kell fizetnie. A szabályzás kidolgozását a következő ülésre készítik el. A polgármester a testület felhatalmazását kérte és kapta, hogy a már hagyományos módon a VSK szervezőinek közreműködésével a A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től búcsún beszedett Ft-ot a sportkörnek átutalhassa. Végezetül a már jelzett 2 db lámpatest elhelyezéséhez szükséges ,Ft összeget ajánlott fel Ronyecz Péter polgármester, míg 1 db lámpatest felszerelésének költségeit Leicht Ferenc képviselő ajánlotta fel. ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés, akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u Tel.:

3 Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével (2012. április 15.) megszűnt a képviselőtestület azon joga, hogy bizonyos elkövetési magatartásokat helyi szinten szabálysértéssé nyilvánítson, illetve megszűnt a jegyző szabálysértési hatásköre, tehát a helyi rendeletek megszegőit nem lehettet szankcionálni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a 143. (4) bekezdésének d) pontjával az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Adony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletében határozta meg azokat a tiltott magatartásokat, melyek a közösségi együttélés szabályaival ellentétesek. Ilyen magatartást követnek el: - a város címerének, zászlójának, lobogójának, pecsétjének használatát szabályozó rendeletet megszegők - a közterületi névtábla, házszámtábla kihelyezésének, pótlásának, cseréjének szabályait megszegők Ebtartók és Ebtulajdonosok! Ezúton szeretném megköszönni a július 2-a és augusztus 15-e között lezajlott ebösszeírás során tapasztalt lakossági együttműködést. Annak érdekében, hogy a nyilvántartásunk mindig aktuális információkat tartalmazzon, kérem, hogy - az ebösszeírását követően is folyamatosan írásban jelentsék be az ebek adataiban bekövetkező változásokat, szaporulatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Felhívom még azon néhány ebtulajdonos és ebtartó figyelmét, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem teljesítette vagy megtagadta, hogy ha az adatszolgáltatást soron kívül nem teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 30 ezer forint állatvédelmi bírság kerül kiszabásra. Együttműködésüket köszönöm! Földi Ilona jegyző - a közterületet a használatáról szóló rendeletben meghatározottól eltérően vagy engedély nélkül használók - az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megszegők (pl: közterület tisztán tartása, zöldterület ápolása, ingatlanok tisztán tartása, hó- és síkosságmentesítés,) - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet előírásait megszegők, valamint - az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályait megszegők. Az eljárásokra, melyek bejelentéstől, feljelentéstől függetlenül csak hivatalból indíthatóak meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni, az ügyekben a jegyző jár el átruházott hatáskörben, és ,-Ft ig terjedő pénzbírság szabható ki. Kérem a Tisztelt adonyi lakosokat, hogy tartózkodjanak a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmények elkövetésétől, tartsák be a helyi rendeletek előírásait, hogy ne kerüljön sor hatósági eljárás lefolytatására, illetve bírságolásra. Földi Ilona jegyző Védett állatok rajzpályázat Szeptember én hirdették meg a címben jelzett rajzpályázat eredményét Dunaújvárosban. A múlt tanév végén iskolánk tanulói részt vettek a Védett állatok elnevezésű rajzpályázaton, melyen a gyerekek nagyon eredményesen szerepeltek. A dunaújvárosi ünnepélyes díjátadón Pavolek Emese 3.a osztályos tanuló 2. helyezésért, a képzőművészeti csoport pedig különdíjat vehetett át. A csoport tagjai: Pallanki Panna Luca, Pallanki Lola, Bodó Emese, Dózsa Evelin, Balázs Fanni, Budai Fanni, Bokor Iza, Majer Ádám. Gratulálunk! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014-BEN IS! Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 12-i ülésén döntött arról, hogy a 2014-es évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Pályázati kiírás elérhető a www. adony.hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán. VÁLTOZOTT A PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ!!!!!!!! ( w w w. e p e r. h u / e p e r b u r s a / p a l y / palybelep.aspx) Csak a vonalkóddal ellátott pályázatok fogadhatók be!!!!!!!! A pályázatok beadási határideje: november 15., a pályázatok elbírálása december 14-ig történik meg. BURSA HUNGARICA 2014 A típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. BURSA HUNGARICA 2014 B típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a hu internet címen, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. Földi Ilona jegyző 3

4 Az elmúlt számunkban már jeleztük, hogy zajlik a teniszpálya felújítása, melyről most bővebben a kivitelező DÉSZOLG KFT. képviselője, Molnár Tibor műszaki igazgató adott tájékoztatást. Molnár Tibor: A Darányi terv pályázaton nyert kilenc-10 milliós keretből újítottuk fel a régi, eredetileg társadalmi munkában készült teniszpályát. Ennek során egy 37x33 méteres, az eredetit meghaladó méretű pályát építettünk. Az ehhez kapcsolódó klubház épülete már teljesen kész, a pálya kerítése szintén, illetve beszerzésre kerültek a teniszpálya tartozékai. Jelenleg a pálya lelkét jelentő teniszsalak érkezésére várunk, ezt fogjuk majd teríteni., amit majd a már beépített öntözőrendszerrel lehet alkalmanként frissíteni. Átadás előtt a felújított teniszpálya Az árvíz nem tett kárt benne, csak az emberi gyarlóság Az adonyi holtág mentén Leader pályázati forrásból épített pihenőhelyek közül kettő is áldozatává vált az emberi rosszakaratnak panaszolta el lapunknak Dr. Szász Károly, az Adony és Környéke Horgász Egyesület elnöke. Május 1-jén, tehát a horgászverseny reggelén tapasztalták, hogy a strand területén az 1. számú pihenőhelynél két széket ismeretlen tettes(ek) felgyújtottak. Ezt követően, a nagy áradás után (ami semmi kárt nem tett az építményekben) az iváncsai 3-as pihenőhelyről tűnt el egy szék és egy 3.6 m hosszú gerendát is kibontottak az építményből. Ezzel még nincs vége a szándékos károkozásnak, az adonyi holtág 2-es faházánál is eltűnt egy szék. Természetesen az egyesület ezeket rögtön pótolta, hiszen az eredeti állapot megőrzése is feltétele volt a pályázatnak, ám ez nem kevés plusz kiadást jelent az egyesület számára. Kéri is az elnök ezúttal is, hogy a rendőrség, polgárőrség és természetesen a horgászok is nagyobb figyelmet fordítsanak a pihenőhelyek épségének megőrzésére, az esetleges rongálásokat jelezzék. Pozitívabb hír, hogy az árvíz nem vitte ki a holtágból a halakat, mindemellett megkezdődtek szeptember első hetében a holtágban az őszi haltelepítések is, mely során viszonylag nagy mennyiségű, méretesnél nagyobb pontyok kerültek a vízbe, így most halban gazdag víz várja horgászokat. Emellett természetesen az éves telepítési tervnek megfelelően kerül sor még az idén további telepítésre mintegy 4 millió forint értékben. Az megváltozott halászati-horgászati rend kapcsán az elnök elmondta, hogy bízik abban, hogy ezáltal még jobban meg tudják védeni a halakat, mert lényegesen csökkenni fog a folyóvizek halászata, és a természetes vizekben a továbbiakban nem a halászati társaságok akarata érvényesül döntően. A korábban az adonyi egyesület közreműködésével is megalakult Közép Dunai Horgász Egyesületek Szövetsége most fuzionál a Velencei Tavi Horgász Egyesülettel, és közösen pályázzák meg közép-dunai halászati jog elnyerésére. Ennek sikere eredményezhetné azt, hogy a Duna halállományát a gondosabb kezeléssel ismét olyan szintre lehetne hozni, ami akár a dunai horgászatban, de a mellékági horgászatban is pozitív hatást eredményezhetne. Természetesen a holtágon jövőre lejáró halászati jogát is újra megpályázza az egyesület. Ennek sikere viszont nemcsak a horgászokat, hanem az erdőt, a természetet szerető emberek érdekeit is jól szolgálná egy körvonalazódó erdészet - horgász egyesület összefogásában megvalósuló közös fejlesztés révén. Percsi 4

5 Nagy Győző, a nagyszigeti erdőt kezelő Vadex erdésze foglalta össze az idei nyári rendkívüli árvíz kapcsán bekövetkezett eseményeket. Budapesti 510 cm-es vízállásnál folyik át Adonyban a gáton a víz, ehhez képest most 890 cm-nél tetőzött, ami azt jelenti, hogy átlagosan 380 cm volt a szigetben az átlagos vízállás, de még a sziget legmagasabb pontján is meghaladta a 2 métert. Sajnos ez a vízállás az összes telepített fiatal csemetét a nagy teherbírású hazai nyáron kívül - elpusztította, ezeket újra kellett ültetni. Sajnos áldozatul estek azok az kísérletképpen erdőszegélyekbe ültetett 1000 darab diófa és 70 darab besztercei szilvafa is. Összességében mintegy 4-5 milliós kárt okozott a Vadexnak az ár. A gondos felkészítésnek, rögzítésnek köszönhetően viszont nem vitte el az ár a már kitermelt, rakásolt faanyagot, mindemellett 24 órás Adony város 10. éves évfordulója alkalmából korosztályi megkötés nélküli fotópályázatot hirdetünk adonyi lakosok részére. A pályázaton a címnek megfelelően olyan digitális képeket kérünk beküldeni, melyek a jelenlegi Adonyról, annak jellemző épített- és természeti környezetéről, ünnepi- és mindennapi történéseiről, a benne élő polgárokról készültek. Egy jelentkező maximum 10 db. képet küldhet be JPG formátumban, 300 pixel felbontásban, színes vagy fekete-fehér kivitelben. Árvíz után ügyeletet adtak az erdészet dolgozói, akik két nagy csónakkal is járták a szigetet. Állatmentést is végeztek a kritikus időszakban. A viszonylag keskeny szigetből az állatok elég gyorsan ki tudtak menekülni a 6-os út oldalába, így az erdészet munkatársai a vadásztársaság tagjaival közösen szedték össze a kifáradt, fekvő őzeket, majd átterelték az állatokat az út túlsó oldalára. A víz levonulásával az őzek, vaddisznók visszatértek eredeti életterükbe. Valószínűleg az idei szaporulat így is áldozatul esett, de maga a törzsállomány megmenekült. A jövőre vonatkozó elképzelésekről szólva Nagy Győző beszámolt arról, hogy az erdő közjóléti funkcióját nemcsak a már említett gyümölcsfák pótlásával, hanem egy pályázat révén egyéb módon is szeretnék erősíteni. A most megnyílt pályázati lehetőség pénzügyi alapot teremtene arra, hogy esőbeállókat, pihenőhelyeket telepítsenek, erdei tanösvényt alakítsanak ki. A pályázatot a Vadex fogja benyújtani, illetve a cég is fogja kivitelezni, de és ez kikötés a pályázat kiírásánál szigorú együttműködésben terveznek a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel az önkormányzattal. Percsi 3 méteres víz folyt itt Itt van a város, vagyunk lakói Fotópályázat- és kiállítás A képeket CD-re írva, jelszóval ellátott, zárt borítékban kérjük leadni a könyvtárban október 15-ét követően folyamatosan. A beadás végső határideje: január 5. A legjobb képeket kidolgoztatjuk, nagyíttatjuk (30 x 45 cm), installáljuk és azokat a művelődési házban kiállítás keretében bemutatjuk, készítőit jutalmazzuk. A fotóanyagot az intézmény folyosó galériáján jan. 19- dec.21. közötti időszakban állítjuk ki. A 95 éves Annus nénit köszöntöttük Móger Károlyné Annus néni augusztus 31-én született Perkátán. Négyen voltak testvérek, két fiú, két lány. Közülük az egyik fiú, Mihók Sándor a Fejér Megyei Hírlap munkatársa volt. Édesapja cipészmester volt, nagy műhelyben 4-5 segéddel dolgozott, édesanyja a háztartásra és a gyermekekre felügyelt. Az édesapa 84, az édesanya 82 évet élt meg. A családban a nagypapa élt meg szép, hosszú kort, ő 94 éves korában hunyt el. Annus néni 1940-ben, 21 évesen, házasságkötése után költözött Adonyba. A férje körzeti villanyszerelő volt, és az állása idekötötte. Ő sajnos fiatalon munkahelyi baleset áldozatává vált, így a családi házat Annus néni, aki a női szabó mesterséget tanulta ki, már egyedül fejezte be. Egyedül nevelte fel két gyermekét, lányát, Valériát és fiát, Karcsit. Aztán a gyermekek is férjhez mentek, így született három unokája, négy dédunokája. Annus néni annak ellenére, hogy szemmel láthatóan nagyon jól tartja magát, arra panaszkodik, hogy lassan mindent elfelejt. Persze ez egy kicsit túlzás, ami inkább a közelmúlt eseményeire vonatkozóan lehet igaz, mert egyébként meg azt sajnálja, hogy az egész élete egy gürcölés volt, és csak most rázódik egyenesbe az élete, amikor már megöregedett. Drága Annus néni! Gyermekei, unokái, dédunokái szeretetét élvezze még sokáig, és ez legyen a megérdemelt kárpótlás egy kemény élet munkájáért! Percsi 5

6 Kedves adonyi Katolikus Testvérek! Kérem, fogadjátok jóindulattal és szeretettel e nyílt levelem, melyet, mint az Adonyi RK. Egyházközség világi elnöke adok közre újságunk hasábjain. Abban bízva írom e sorokat, hogy jó lélekkel tanulmányozzátok a benne foglaltakat és az elvetett mag termékeny talajba hullik. Elsősorban azokhoz szólok, akik katolikus vallásúnak tartják magukat, azonban mégsem tagjai egyházközségünknek. Joggal kérdezhetitek miként lehetséges ez? Egyházunknak tagjai azok, akik az egyház öt parancsolatát élik, betartják. Az Anyaszentegyház ötparancsolata Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz. 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! A népszámlálási adatokat az egyházközség adófőkönyvi adataival összehasonlítva az derül ki, hogy a magukat katolikus kereszténynek vallók csak mintegy 20%-a tagja az egyházközségnek vagyis templomba jár, adót fizet. Ezen állapotból kifolyólag több lelki és anyagi probléma is születik nap mint nap. Örvendetes esemény, ha a családok úgy döntenek, hogy gyermekeik szentségi házasságot kötnek, vagy új kis jövevény esetén keresztelőre kerül sor. Ezek az alkalmak az egész egyházközségnek is ünnepei, mindig örömmel teszünk eleget ez irányú kéréseiteknek is. Előfordulhat azonban, hogy olyan testvérek fordulnak hozzánk, akik hitüket eddig nem gyakorolták, egyházadót nem fizettek, de most nagyon szeretnék az említett szentségeket felvenni. Ilyen esetekben a plébánosra két előzetes kötelesség is hárul, a jelentkezőket hitben, lélekben felkészíteni a szentségek vételére, az egyházi hozzájárulásokat pedig beszedni. Az oktatás célja, hogy Isten színe előtt felelőtlenül senki ne esküdjön és tudatlanul ígéretet a gyermek nevelésére vonatkozólag ne tegyen. Katolikus testvéreink ezen követelményeket javarészt megértően és készségesen fogadják, előfordul azonban, hogy értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt. A pap ezt, meg ezt akarja, köti az ebet a karóhoz, nem akar úgy és akkor keresztelni, esketni, amikor mi szeretnénk. Nem hogy örülne, hogy felkerestük az egyházat. A katolikus egyház törvények alapján működik, a plébánosnak ezeket kötelessége betartani. A pap megkérdezi, fizettünk-e egyházadót, mennyi a jövedelmünk? 3 évre visszamenőleg kéri a hozzájárulást! Milyen dolog ez, neki nem fontos hogy eskessen vagy kereszteljen? De nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, de nem népszokásból, hanem a szív és lélek őszinte vágyakozásától hajtva. Képzeljük el Testvérek, hogy az egyház, a templom és a pap, mint egy híd léteznek, hogy összekössenek minket az örökkévaló világgal, megváltónkkal, Jézus Krisztussal. Ez a híd rendületlenül áll már évszázadok óta, hála Isten gondoskodó szeretetének, a plébánosoknak és azoknak az adonyi híveknek, akik ezért idejüket, pénzüket és szeretetüket nem sajnálták odaadni. Milyen jó, hogy van ez a híd és járható, használható, mert rendben és karban tartjuk. Csoda-e, méltányos-e, ha Te, kedves Testvérem aki eddig nem jártál e hídon vagy csak néhanéha ha át akarsz menni, járni akarsz újra rajta, hídpénzt kell, hogy fizess, részt vállalva a többi hívő áldozatából. Úgy érzem, nem vagyunk Veled méltánytalanok. Röviden bemutatom, hogyan is zajlik egy egyházi hozzájárulás és az adományozás. Vegyünk egy nyugdíjas, özvegyasszony testvérünket, akinek mondjuk Ft a nyugdíja és minden vasárnap szentmisére jön, és a perselybe 200 Ft-ot dob adományként. Az adó mértéke a kettő, tehát a kézhez kapott jövedelem fél százaléka és ötvenkettő héttel számolunk > 1%; 800 -> 1/2 % 400x12= Ft / év 52x200 Ft > Ft Az éves költségvállalása Ft Vagy vegyünk egy háromtagú családot Ft nettó jövedelemmel, náluk ugyanez a számítás. adó: hármójukra az adomány 3X > Ft, összességében : Ft / év. Akik templomba járnak, lehet, hogy hosszú évek óta ennyi hídpénzt fizetnek. Ezek után érdemes meggondolni, hogy valóban oly sokat kér-e az egyházközség. Mondhatod kedves Testvérem, hogy Szja-d 1%-át a katolikus egyháznak juttatod, azonban ez a pénz nem erre a hídra fordítódik, hanem egyházi iskolák, óvodák, kórházak és a caritas szükségleteire megy, helyi hatása ennek vajmi kevés van. A fent leírtak átgondolása után kérlek Benneteket, ki-ki lelkiismeretét megvizsgálva cselekedjék a jövőben. még egy dologra szeretném a figyelmeteket irányítani. Az Úr Jézus azt mondta, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell az orvos. Sokan mondják, ha ez vagy az templomba jár pedig milyen ember, és bizony nem megyek oda, nem szívok vele egy levegőt. Mi, aki vasárnapról vasárnapra vagy akár napról napra járunk templomba, gyónunk, áldozunk, mindezt azért tesszük, mert lelkünknek szüksége van rá. Sokszor sérül a lelkünk, sokat vétkezünk gondolattal, cselekedettel, szóval és a jótettek elmulasztásával. Bizony kell az Úr Jézus vigasztalása és bocsánata, hogy gyógyuljunk és hétfőn újra ki-ki felvegye keresztjét és bátran vigye azt. A test rendelőjében, a Kossuth u. 8-ban nem kérdezitek, ez meg az mit keres itt. Az Úr rendelőjében se kérdezzétek ezt, hiszen ki-ki magáért felel az Úr előtt. Kedves Testvéreim! Ne ítéljetek túl szigorúan minket, nézzetek magatokba, nincs-e nektek is seb a szívetekben, ami kezelésre szorulna. Nem magas e lelki koleszterin vagy lelki cukor értéketek, nincs-e érszűkület a szeretetetek áramlásában, lelki szemetek tisztán lát-e, lelki fületek tisztán hall-e? A legnagyobb orvos, Jézus Krisztus mindig rendel és számára nem létezik gyógyíthatatlan beteg. Testvéri szeretettel : Dr. Glashütter Csaba világi elnök; Szabó Gyula plébános egyetértésével. 6

7 Cserkésztábor július Az idei táborunkat Nagyegyháza mellett az erdő szélén fák között alakítottuk ki. A nagy hőségben kellemes árnyékban álltak sátraink. Velünk táboroztak a Rácalmáson alakuló csapat tagjai is, és a budai 443. Szent László cserkészcsapat. A rácalmási csapatnak ügyes, talpraesett vezetőgárdája van kialakulóban, szerintünk jövőre egyedül is megállják a helyüket. Szeretnénk bemutatni táborunkat egy budapesti kislány szemével, aki élete első cserkésztáborában vett részt. Anyukám szerint nagyon fontos az önbizalom, és az talán még fontosabb, hogy mi adja az önbizalmunkat. Az nem helyes, ha a pénztől, a hatalomtól, vagy más külsőségtől érezzük magunkat bátornak, és erősnek, jónak stb. Főleg nem, ha gyermekek vagyunk. Az a legjobb, ha saját belső értékeinkben bízhatunk, mivel ezek mindig velünk maradnak, bármi megpróbáltatás érhet, ha erős hitünk van. Remélem, én azért bízok magamban, mert hiszek abban, hogy meg tudom állni a helyem, és meg tudom tanulni, hogyan lehet szeretetben együttműködve építeni a közösséget, vagy erősíteni a tudásomat, és a hitemet, magamat. A cserkésztábort nagyon vártam, mivel nekem ez volt az első alkalom. Július 5-én találkoztunk a plébánián, megvártunk mindenkit, és már indultunk is! Szárligettől nem messze táboroztunk, egy napraforgóföld mellett, ahol együtt voltunk még az adonyi, és a rácalmási cserkészcsapattal is. Az első nap tábort építettünk, amiből természetesen mindenki kivette a részét! Elkészült a zászlórúd (zászlóval), a kereszt, a zuhanyzó, a konyha, a latrina és még sok más. Amikor már mindennel kész voltunk elkezdődhetett a tábori élet! Vasárnap István atya lejött hozzánk misét tartani. Reggel Tibike (adonyi cserkész) egyéni ébresztőjére keltünk, amit egy igen kellemes reggeli torna követett, Tibike vezetésével A lányoknak három, a fiúknak tizenöt guggolást kellett csinálniuk Ezután tábor-sátor szemle volt. Amikor már minden és mindenki kész volt, cserkész ingben zászlófelvonásra mentük. Ott beosztották az őrsök feladatát. Például ki lesz a konyhás őrs, ki az éjszakai őrség, stb. Átadták a napi tisztségeket, megkaptuk a napi programot, és az esti tábortűz témáját, amire minden őrsnek előadással kellett készülni. Miután ezekkel megvoltunk, kezdődhetett a reggeli! Nagyon finomakat ettünk! Reggeli után általában indultunk kirándulni, vagy a közeli strandra mentünk. Amikor hazaértünk nagyon finom ebéd várt minket, a drága Margit néni jóvoltából, aztán volt egy kis csendes pihenő, amikor gyakorolhattál az őrsöddel az esti tábortűzre, vagy esetleg beállhattál egy masszírozó körbe. A csendes pihenő után elmentünk métázni vagy számháborúzni az erdőbe. Amikor visszaértünk, vacsoráztunk, utána már kezdődött is a tábortűz!!!! Itt nagyon jó volt a hangulat, mert sokat énekeltünk és játszottunk! Páran megtudták, hogy mit fognak mondani a nászéjszakájukon vagy hogy miért kell vigyázni a kentaurokkal, és egyéb fontos dolgokról is értesültünk. Közben minden őrs előadta az előadását, amit mi cserkészek taps helyett csatakiáltással jutalmaztunk! Miután már jól kitomboltuk magunkat a tábortűznél, -zászlólevonás után-, mindenki nyugovóra tért, és aludt, aludt volna ha pl. Megi, (adonyi cserkész) sikítása fel nem ébresztett volna minket Kiderült, hogy szegényt elrabolta a sárkány, ezért hajnali x órakor elindultunk a sárkány megmentésére A küzdelem egy számháború keretében zajlott, ahol ki kellett lőni a sárkánynak mind a 2x4 fejét! Szegény! Nem volt elég neki Megi?! De azért sikerült! A bombát pénteken találták meg, szombaton már el is vitték... A táborban sok más emlékezetes pillanatot éltünk át együtt. Jó volt, nagyon tetszett, hogy mindig vidámak voltunk, és senkit sem hagyhattunk szomorkodni, vagy magányosnak lenni. Ez is a cserkésztáborok erénye! Az egyik legszebb, legemlékezetesebb estém: a fogadalomtétel estéje. Július 12-én pénteken tettünk fogadalmat a tábortűznél, a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évében! Most már egész életemben cserkész leszek! Amikor hazafelé jöttünk, és elbúcsúztunk az adonyiaktól, Kelenföldön a vonat nem akart elindulni Otthon anyáék eléggé meg voltak lepődve, főleg a furcsa éneklési mániámtól amit a táborban szedtem össze, és a jellegzetes üst, füst és egyéb érdekes szagtól ami a holmimból áradt (nem tudom, hogy azt hogyan csináltam) Elmondhatom immár magamról hogy: CSER- KÉSZ VAGYOK, EGY TEJFOGÚ VAD! LÉGY RÉSEN! Kunert Mandula Lujza (Levendula örs) 7

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám December 6-án az indiai nővérek az általuk üzemeltetett Gondozóházban erősítették meg fogadalmukat, mellyel ismét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 11. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. szeptember 11-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Németh Zsolt alpolgármester Horváth Anita képviselő Hosszúné Deli Hajnal képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Németh Zsolt alpolgármester Horváth Anita képviselő Hosszúné Deli Hajnal képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 3-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Németh Zsolt

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 29-én, 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 29-én, 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-21/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 29-én,

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben