Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen. Az első lépcsőben a fehér bor alapjául szolgáló szőlőket gyűjtik be, majd még egy kis érlelés után következik a vörös borhoz való szőlők leszedése. Az idei termés alapján Králl István, a Duna- Menti Szent Orbán Borrend Adony nagymestere elmondta, hogy bár jól indult az év, de sajnos jött egy majd három hónapig tartó szárazság, ami visszavetette a szőlő fejlődését, illetve visszafogta a szőlő cukorfelvevő képességét. Szüret előtt pár héttel jött ugyan pár csapadékos nap, ami a lédússágot megnövelte, de csak tovább higította azt a kevés cukortartalmat is, amivel a szőlő bírt. A továbbiakban tehát a szőlészek után a feladatot átveszik a borászok, mert a musthoz megfelelő mennyiségű cukrot adagolva ezt a hiányosságot ki lehet küszöbölni, tehát lehet az idén is jó borokat készíteni. Összességében a nagymester jó közepes évjáratnak jellemezte az idei termést, aminek a mennyisége is megfelelő, valószínűleg a tavalyi évet meghaladó lesz. Kozmér Lajos is leszedte szőlőjét a négyszáz négyzetméteres kertjéből. Már minden kádban, hordóban várja a sorsát, jelenleg a kékszőlőt csömöszöli. Ez egy igen fontos, három óránként ismétlődő művelet, mely során a kádban lévő szőlő gyömöszölés, nyomkodás, kever- Krausz Manka aktívan még nem szüretel, csak szocializálódik getés hatására adja át színét a mustnak. Ezután húsz-huszonöt nap múlva kerül préselésre, leszűrésre, majd hordóba a nedű. Gévai György pincéjénél is nagy a sürgés-forgás, a családtagokból, jó barátokból toborzott tíz fős társaság szüretel. Ottjártunkkor a házigazdát éppen a további ellátmány biztosítása foglalta le, hiszen a kora reggel megkezdett munkához nem elég a reggelire feltálalt egészben sült kacsa, töltött dagadó. A nehéz fizikai erőfeszítést igénylő munkamenet lendületének fenntartásáról megfelelő energiatartalékot biztosító ebédre is szükség van, ami jelen esetben bográcsban készült birkapörkölt formájában kerül majd a vendégek elé, a szüretre visszatartott óbor, no meg az emésztést segítő pálinka kíséretében. Kedves egészségükre! Percsi HÁLAADÁS - ÚJBOR ÜNNEPRE várjuk a tisztelt érdeklődőket az adonyi Szőlőhegyre október 12-én Program 14 óra: Litánia, majd köszöntőt mond Ronyecz Péter polgármester A műsorban fellép a Gyöngyvirág Női Kar és a Rozmarin tánccsoport. Vendégeit újborral kínálja a szervező Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A szeptember 12-ei rendes ülésén a képviselő-testület első napirendi pont keretében az időközi pénzmozgásoknak megfelelően módosította a korábban megalkotott költségvetési rendeletét, majd az önkormányzat idei első féléves működéséről szóló beszámolót fogadta el, mely az intézmények féléves működését is összegzi. A következőkben a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletek elfogadásával teremtette meg a rendeleti hátteret a képviselő-testület - a korábban kistérségi szinten működő időskorúak nappali ellátása, családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, és gyermekjóléti ellátást nyújtó szolgáltatásoknak. A október 1-vel induló Adonyi Szociális Központ Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza településekkel társulásban látja majd el a feladatokat. Egy új, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet fogadott el a képviselő-testület a továbbiakban. (Erről külön cikkben tájékoztatunk részletesebben a szerk.) Miután a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az új szociális társulás miatt módosították, a képviselők hozzájárultak azon dunaújvárosi oktatási intézmények támogatásához, melyeknek a bejáró adonyi diákok után étkezés-kiegészítési norma igényelhető. Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ tervezett szeptember 30-ai megszüntetéséhez a testület is hozzájárulását adta, majd döntöttek az Adonyi Hóvirág Óvoda azon kéréséről, hogy a (dolgozók saját szabadságuk terhére) a karácsony-szilveszter közötti három napban az intézmény zárva tartson. A Localinfo Információs Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat közérdekű adatok közlésére Ft + ÁFA/hó értékben, majd egyenlőre elzárkózott a DRV újabb, szennyvíztisztító telephez kapcsolódó értéknövelő beruházásától, amíg erre a jövő évi koncessziós díjat át nem adja az önkormányzatnak. Ahhoz viszont hozzájárultak a képviselők, hogy amennyiben ennek költségeit a DRV meg tudja előlegezni, akkor végezze el saját költségeire. Lakossági kérelem miatt foglalkozott a testület a Vasút utca, valamint a Zrínyi u. közvilágítási hiányosságaival. A döntés alapján a Vasút utcában 3 lámpatestet önkormányzati forrásból, további egy-egy lámpatestet Ronyecz Péter polgármester, valamint Leicht Ferenc képviselő felajánlásából szereltetnek fel, míg a Zrínyi utcában a hiányzó egy lámpatest felszereltetésének anyagi fedezetét szintén Ronyecz Péter polgármester vállalta magára. Végezetül hozzájárult a testület az országos Virág Királynője Engesztelő mozgalom céljának megvalósításához a Normafa Parkban Engesztelő Kápolna építése Ft + ÁFA összegben. A testület támogatta Kulcs Község településrendezési tervének módosítását, majd döntést hozott a pályázati forrásból felújításra kerülő teniszpálya költségeinek előfinanszírozásáról és támogatásáról. A két ülés között történt fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadását, valamint a lejárt idejű határozatok áttekintését követően bejelentésekkel zárult az ülés. Ennek keretében a képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. (Lásd erről külön felhívásunkat.) Több panasz is érkezett a temető állapotára vonatkozóan, Ronyecz Péter polgármester a felvetésre időt kért azzal, hogy a következő alkalomra egy átgondolt javaslatot terjeszt a testület elé. Kérés érkezett a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Kirendeltségétől, hogy a munkáltató testület járuljon hozzá, hogy az óvoda vezetője, Kardos Györgyi a munkája mellett továbbra is biztosíthassa a logopédiai ellátást. Ezt követően a kistérségi uszodával kapcsolatban elhangzott, hogy az üzemeltető nem vállalja a felgyülemlett adósság miatt a további szolgáltatást mindaddig, míg a KLIK ehhez nem biztosítja a szükséges forrást. Amenynyiben ez belátható időn belül nem történik meg, az adonyi iskola is nehéz helyzetbe kerül fűzte ehhez Orthné Horváth Marianna képviselő, mert akkor át kell dolgozniuk a tanrendet, a kieső úszás miatt így szerdánként egy időben négy osztály testneveléséhez kell majd helyet biztosítaniuk. Leicht Ferenc képviselő felvetésére a képviselő-testület is egyetértett abban, hogy az iskolában az eddigieknél szigorúbb szabályokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a szülők napra készen jelentsék a gyermekük étkezési igényét, és a lemondást is, mert pazarláshoz vezet az étel felesleges lefőzése, amit az önkormányzatnak viszont ki kell fizetnie. A szabályzás kidolgozását a következő ülésre készítik el. A polgármester a testület felhatalmazását kérte és kapta, hogy a már hagyományos módon a VSK szervezőinek közreműködésével a A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Illés Krisztina építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től búcsún beszedett Ft-ot a sportkörnek átutalhassa. Végezetül a már jelzett 2 db lámpatest elhelyezéséhez szükséges ,Ft összeget ajánlott fel Ronyecz Péter polgármester, míg 1 db lámpatest felszerelésének költségeit Leicht Ferenc képviselő ajánlotta fel. ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés, akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u Tel.:

3 Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével (2012. április 15.) megszűnt a képviselőtestület azon joga, hogy bizonyos elkövetési magatartásokat helyi szinten szabálysértéssé nyilvánítson, illetve megszűnt a jegyző szabálysértési hatásköre, tehát a helyi rendeletek megszegőit nem lehettet szankcionálni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a 143. (4) bekezdésének d) pontjával az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Adony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletében határozta meg azokat a tiltott magatartásokat, melyek a közösségi együttélés szabályaival ellentétesek. Ilyen magatartást követnek el: - a város címerének, zászlójának, lobogójának, pecsétjének használatát szabályozó rendeletet megszegők - a közterületi névtábla, házszámtábla kihelyezésének, pótlásának, cseréjének szabályait megszegők Ebtartók és Ebtulajdonosok! Ezúton szeretném megköszönni a július 2-a és augusztus 15-e között lezajlott ebösszeírás során tapasztalt lakossági együttműködést. Annak érdekében, hogy a nyilvántartásunk mindig aktuális információkat tartalmazzon, kérem, hogy - az ebösszeírását követően is folyamatosan írásban jelentsék be az ebek adataiban bekövetkező változásokat, szaporulatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Felhívom még azon néhány ebtulajdonos és ebtartó figyelmét, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem teljesítette vagy megtagadta, hogy ha az adatszolgáltatást soron kívül nem teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 30 ezer forint állatvédelmi bírság kerül kiszabásra. Együttműködésüket köszönöm! Földi Ilona jegyző - a közterületet a használatáról szóló rendeletben meghatározottól eltérően vagy engedély nélkül használók - az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megszegők (pl: közterület tisztán tartása, zöldterület ápolása, ingatlanok tisztán tartása, hó- és síkosságmentesítés,) - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet előírásait megszegők, valamint - az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályait megszegők. Az eljárásokra, melyek bejelentéstől, feljelentéstől függetlenül csak hivatalból indíthatóak meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni, az ügyekben a jegyző jár el átruházott hatáskörben, és ,-Ft ig terjedő pénzbírság szabható ki. Kérem a Tisztelt adonyi lakosokat, hogy tartózkodjanak a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmények elkövetésétől, tartsák be a helyi rendeletek előírásait, hogy ne kerüljön sor hatósági eljárás lefolytatására, illetve bírságolásra. Földi Ilona jegyző Védett állatok rajzpályázat Szeptember én hirdették meg a címben jelzett rajzpályázat eredményét Dunaújvárosban. A múlt tanév végén iskolánk tanulói részt vettek a Védett állatok elnevezésű rajzpályázaton, melyen a gyerekek nagyon eredményesen szerepeltek. A dunaújvárosi ünnepélyes díjátadón Pavolek Emese 3.a osztályos tanuló 2. helyezésért, a képzőművészeti csoport pedig különdíjat vehetett át. A csoport tagjai: Pallanki Panna Luca, Pallanki Lola, Bodó Emese, Dózsa Evelin, Balázs Fanni, Budai Fanni, Bokor Iza, Majer Ádám. Gratulálunk! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014-BEN IS! Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 12-i ülésén döntött arról, hogy a 2014-es évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Pályázati kiírás elérhető a www. adony.hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán. VÁLTOZOTT A PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ!!!!!!!! ( w w w. e p e r. h u / e p e r b u r s a / p a l y / palybelep.aspx) Csak a vonalkóddal ellátott pályázatok fogadhatók be!!!!!!!! A pályázatok beadási határideje: november 15., a pályázatok elbírálása december 14-ig történik meg. BURSA HUNGARICA 2014 A típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a internet címen, és Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. BURSA HUNGARICA 2014 B típusú pályázat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a hu internet címen, és a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában. Földi Ilona jegyző 3

4 Az elmúlt számunkban már jeleztük, hogy zajlik a teniszpálya felújítása, melyről most bővebben a kivitelező DÉSZOLG KFT. képviselője, Molnár Tibor műszaki igazgató adott tájékoztatást. Molnár Tibor: A Darányi terv pályázaton nyert kilenc-10 milliós keretből újítottuk fel a régi, eredetileg társadalmi munkában készült teniszpályát. Ennek során egy 37x33 méteres, az eredetit meghaladó méretű pályát építettünk. Az ehhez kapcsolódó klubház épülete már teljesen kész, a pálya kerítése szintén, illetve beszerzésre kerültek a teniszpálya tartozékai. Jelenleg a pálya lelkét jelentő teniszsalak érkezésére várunk, ezt fogjuk majd teríteni., amit majd a már beépített öntözőrendszerrel lehet alkalmanként frissíteni. Átadás előtt a felújított teniszpálya Az árvíz nem tett kárt benne, csak az emberi gyarlóság Az adonyi holtág mentén Leader pályázati forrásból épített pihenőhelyek közül kettő is áldozatává vált az emberi rosszakaratnak panaszolta el lapunknak Dr. Szász Károly, az Adony és Környéke Horgász Egyesület elnöke. Május 1-jén, tehát a horgászverseny reggelén tapasztalták, hogy a strand területén az 1. számú pihenőhelynél két széket ismeretlen tettes(ek) felgyújtottak. Ezt követően, a nagy áradás után (ami semmi kárt nem tett az építményekben) az iváncsai 3-as pihenőhelyről tűnt el egy szék és egy 3.6 m hosszú gerendát is kibontottak az építményből. Ezzel még nincs vége a szándékos károkozásnak, az adonyi holtág 2-es faházánál is eltűnt egy szék. Természetesen az egyesület ezeket rögtön pótolta, hiszen az eredeti állapot megőrzése is feltétele volt a pályázatnak, ám ez nem kevés plusz kiadást jelent az egyesület számára. Kéri is az elnök ezúttal is, hogy a rendőrség, polgárőrség és természetesen a horgászok is nagyobb figyelmet fordítsanak a pihenőhelyek épségének megőrzésére, az esetleges rongálásokat jelezzék. Pozitívabb hír, hogy az árvíz nem vitte ki a holtágból a halakat, mindemellett megkezdődtek szeptember első hetében a holtágban az őszi haltelepítések is, mely során viszonylag nagy mennyiségű, méretesnél nagyobb pontyok kerültek a vízbe, így most halban gazdag víz várja horgászokat. Emellett természetesen az éves telepítési tervnek megfelelően kerül sor még az idén további telepítésre mintegy 4 millió forint értékben. Az megváltozott halászati-horgászati rend kapcsán az elnök elmondta, hogy bízik abban, hogy ezáltal még jobban meg tudják védeni a halakat, mert lényegesen csökkenni fog a folyóvizek halászata, és a természetes vizekben a továbbiakban nem a halászati társaságok akarata érvényesül döntően. A korábban az adonyi egyesület közreműködésével is megalakult Közép Dunai Horgász Egyesületek Szövetsége most fuzionál a Velencei Tavi Horgász Egyesülettel, és közösen pályázzák meg közép-dunai halászati jog elnyerésére. Ennek sikere eredményezhetné azt, hogy a Duna halállományát a gondosabb kezeléssel ismét olyan szintre lehetne hozni, ami akár a dunai horgászatban, de a mellékági horgászatban is pozitív hatást eredményezhetne. Természetesen a holtágon jövőre lejáró halászati jogát is újra megpályázza az egyesület. Ennek sikere viszont nemcsak a horgászokat, hanem az erdőt, a természetet szerető emberek érdekeit is jól szolgálná egy körvonalazódó erdészet - horgász egyesület összefogásában megvalósuló közös fejlesztés révén. Percsi 4

5 Nagy Győző, a nagyszigeti erdőt kezelő Vadex erdésze foglalta össze az idei nyári rendkívüli árvíz kapcsán bekövetkezett eseményeket. Budapesti 510 cm-es vízállásnál folyik át Adonyban a gáton a víz, ehhez képest most 890 cm-nél tetőzött, ami azt jelenti, hogy átlagosan 380 cm volt a szigetben az átlagos vízállás, de még a sziget legmagasabb pontján is meghaladta a 2 métert. Sajnos ez a vízállás az összes telepített fiatal csemetét a nagy teherbírású hazai nyáron kívül - elpusztította, ezeket újra kellett ültetni. Sajnos áldozatul estek azok az kísérletképpen erdőszegélyekbe ültetett 1000 darab diófa és 70 darab besztercei szilvafa is. Összességében mintegy 4-5 milliós kárt okozott a Vadexnak az ár. A gondos felkészítésnek, rögzítésnek köszönhetően viszont nem vitte el az ár a már kitermelt, rakásolt faanyagot, mindemellett 24 órás Adony város 10. éves évfordulója alkalmából korosztályi megkötés nélküli fotópályázatot hirdetünk adonyi lakosok részére. A pályázaton a címnek megfelelően olyan digitális képeket kérünk beküldeni, melyek a jelenlegi Adonyról, annak jellemző épített- és természeti környezetéről, ünnepi- és mindennapi történéseiről, a benne élő polgárokról készültek. Egy jelentkező maximum 10 db. képet küldhet be JPG formátumban, 300 pixel felbontásban, színes vagy fekete-fehér kivitelben. Árvíz után ügyeletet adtak az erdészet dolgozói, akik két nagy csónakkal is járták a szigetet. Állatmentést is végeztek a kritikus időszakban. A viszonylag keskeny szigetből az állatok elég gyorsan ki tudtak menekülni a 6-os út oldalába, így az erdészet munkatársai a vadásztársaság tagjaival közösen szedték össze a kifáradt, fekvő őzeket, majd átterelték az állatokat az út túlsó oldalára. A víz levonulásával az őzek, vaddisznók visszatértek eredeti életterükbe. Valószínűleg az idei szaporulat így is áldozatul esett, de maga a törzsállomány megmenekült. A jövőre vonatkozó elképzelésekről szólva Nagy Győző beszámolt arról, hogy az erdő közjóléti funkcióját nemcsak a már említett gyümölcsfák pótlásával, hanem egy pályázat révén egyéb módon is szeretnék erősíteni. A most megnyílt pályázati lehetőség pénzügyi alapot teremtene arra, hogy esőbeállókat, pihenőhelyeket telepítsenek, erdei tanösvényt alakítsanak ki. A pályázatot a Vadex fogja benyújtani, illetve a cég is fogja kivitelezni, de és ez kikötés a pályázat kiírásánál szigorú együttműködésben terveznek a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel az önkormányzattal. Percsi 3 méteres víz folyt itt Itt van a város, vagyunk lakói Fotópályázat- és kiállítás A képeket CD-re írva, jelszóval ellátott, zárt borítékban kérjük leadni a könyvtárban október 15-ét követően folyamatosan. A beadás végső határideje: január 5. A legjobb képeket kidolgoztatjuk, nagyíttatjuk (30 x 45 cm), installáljuk és azokat a művelődési házban kiállítás keretében bemutatjuk, készítőit jutalmazzuk. A fotóanyagot az intézmény folyosó galériáján jan. 19- dec.21. közötti időszakban állítjuk ki. A 95 éves Annus nénit köszöntöttük Móger Károlyné Annus néni augusztus 31-én született Perkátán. Négyen voltak testvérek, két fiú, két lány. Közülük az egyik fiú, Mihók Sándor a Fejér Megyei Hírlap munkatársa volt. Édesapja cipészmester volt, nagy műhelyben 4-5 segéddel dolgozott, édesanyja a háztartásra és a gyermekekre felügyelt. Az édesapa 84, az édesanya 82 évet élt meg. A családban a nagypapa élt meg szép, hosszú kort, ő 94 éves korában hunyt el. Annus néni 1940-ben, 21 évesen, házasságkötése után költözött Adonyba. A férje körzeti villanyszerelő volt, és az állása idekötötte. Ő sajnos fiatalon munkahelyi baleset áldozatává vált, így a családi házat Annus néni, aki a női szabó mesterséget tanulta ki, már egyedül fejezte be. Egyedül nevelte fel két gyermekét, lányát, Valériát és fiát, Karcsit. Aztán a gyermekek is férjhez mentek, így született három unokája, négy dédunokája. Annus néni annak ellenére, hogy szemmel láthatóan nagyon jól tartja magát, arra panaszkodik, hogy lassan mindent elfelejt. Persze ez egy kicsit túlzás, ami inkább a közelmúlt eseményeire vonatkozóan lehet igaz, mert egyébként meg azt sajnálja, hogy az egész élete egy gürcölés volt, és csak most rázódik egyenesbe az élete, amikor már megöregedett. Drága Annus néni! Gyermekei, unokái, dédunokái szeretetét élvezze még sokáig, és ez legyen a megérdemelt kárpótlás egy kemény élet munkájáért! Percsi 5

6 Kedves adonyi Katolikus Testvérek! Kérem, fogadjátok jóindulattal és szeretettel e nyílt levelem, melyet, mint az Adonyi RK. Egyházközség világi elnöke adok közre újságunk hasábjain. Abban bízva írom e sorokat, hogy jó lélekkel tanulmányozzátok a benne foglaltakat és az elvetett mag termékeny talajba hullik. Elsősorban azokhoz szólok, akik katolikus vallásúnak tartják magukat, azonban mégsem tagjai egyházközségünknek. Joggal kérdezhetitek miként lehetséges ez? Egyházunknak tagjai azok, akik az egyház öt parancsolatát élik, betartják. Az Anyaszentegyház ötparancsolata Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz. 1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! A népszámlálási adatokat az egyházközség adófőkönyvi adataival összehasonlítva az derül ki, hogy a magukat katolikus kereszténynek vallók csak mintegy 20%-a tagja az egyházközségnek vagyis templomba jár, adót fizet. Ezen állapotból kifolyólag több lelki és anyagi probléma is születik nap mint nap. Örvendetes esemény, ha a családok úgy döntenek, hogy gyermekeik szentségi házasságot kötnek, vagy új kis jövevény esetén keresztelőre kerül sor. Ezek az alkalmak az egész egyházközségnek is ünnepei, mindig örömmel teszünk eleget ez irányú kéréseiteknek is. Előfordulhat azonban, hogy olyan testvérek fordulnak hozzánk, akik hitüket eddig nem gyakorolták, egyházadót nem fizettek, de most nagyon szeretnék az említett szentségeket felvenni. Ilyen esetekben a plébánosra két előzetes kötelesség is hárul, a jelentkezőket hitben, lélekben felkészíteni a szentségek vételére, az egyházi hozzájárulásokat pedig beszedni. Az oktatás célja, hogy Isten színe előtt felelőtlenül senki ne esküdjön és tudatlanul ígéretet a gyermek nevelésére vonatkozólag ne tegyen. Katolikus testvéreink ezen követelményeket javarészt megértően és készségesen fogadják, előfordul azonban, hogy értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt. A pap ezt, meg ezt akarja, köti az ebet a karóhoz, nem akar úgy és akkor keresztelni, esketni, amikor mi szeretnénk. Nem hogy örülne, hogy felkerestük az egyházat. A katolikus egyház törvények alapján működik, a plébánosnak ezeket kötelessége betartani. A pap megkérdezi, fizettünk-e egyházadót, mennyi a jövedelmünk? 3 évre visszamenőleg kéri a hozzájárulást! Milyen dolog ez, neki nem fontos hogy eskessen vagy kereszteljen? De nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, de nem népszokásból, hanem a szív és lélek őszinte vágyakozásától hajtva. Képzeljük el Testvérek, hogy az egyház, a templom és a pap, mint egy híd léteznek, hogy összekössenek minket az örökkévaló világgal, megváltónkkal, Jézus Krisztussal. Ez a híd rendületlenül áll már évszázadok óta, hála Isten gondoskodó szeretetének, a plébánosoknak és azoknak az adonyi híveknek, akik ezért idejüket, pénzüket és szeretetüket nem sajnálták odaadni. Milyen jó, hogy van ez a híd és járható, használható, mert rendben és karban tartjuk. Csoda-e, méltányos-e, ha Te, kedves Testvérem aki eddig nem jártál e hídon vagy csak néhanéha ha át akarsz menni, járni akarsz újra rajta, hídpénzt kell, hogy fizess, részt vállalva a többi hívő áldozatából. Úgy érzem, nem vagyunk Veled méltánytalanok. Röviden bemutatom, hogyan is zajlik egy egyházi hozzájárulás és az adományozás. Vegyünk egy nyugdíjas, özvegyasszony testvérünket, akinek mondjuk Ft a nyugdíja és minden vasárnap szentmisére jön, és a perselybe 200 Ft-ot dob adományként. Az adó mértéke a kettő, tehát a kézhez kapott jövedelem fél százaléka és ötvenkettő héttel számolunk > 1%; 800 -> 1/2 % 400x12= Ft / év 52x200 Ft > Ft Az éves költségvállalása Ft Vagy vegyünk egy háromtagú családot Ft nettó jövedelemmel, náluk ugyanez a számítás. adó: hármójukra az adomány 3X > Ft, összességében : Ft / év. Akik templomba járnak, lehet, hogy hosszú évek óta ennyi hídpénzt fizetnek. Ezek után érdemes meggondolni, hogy valóban oly sokat kér-e az egyházközség. Mondhatod kedves Testvérem, hogy Szja-d 1%-át a katolikus egyháznak juttatod, azonban ez a pénz nem erre a hídra fordítódik, hanem egyházi iskolák, óvodák, kórházak és a caritas szükségleteire megy, helyi hatása ennek vajmi kevés van. A fent leírtak átgondolása után kérlek Benneteket, ki-ki lelkiismeretét megvizsgálva cselekedjék a jövőben. még egy dologra szeretném a figyelmeteket irányítani. Az Úr Jézus azt mondta, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell az orvos. Sokan mondják, ha ez vagy az templomba jár pedig milyen ember, és bizony nem megyek oda, nem szívok vele egy levegőt. Mi, aki vasárnapról vasárnapra vagy akár napról napra járunk templomba, gyónunk, áldozunk, mindezt azért tesszük, mert lelkünknek szüksége van rá. Sokszor sérül a lelkünk, sokat vétkezünk gondolattal, cselekedettel, szóval és a jótettek elmulasztásával. Bizony kell az Úr Jézus vigasztalása és bocsánata, hogy gyógyuljunk és hétfőn újra ki-ki felvegye keresztjét és bátran vigye azt. A test rendelőjében, a Kossuth u. 8-ban nem kérdezitek, ez meg az mit keres itt. Az Úr rendelőjében se kérdezzétek ezt, hiszen ki-ki magáért felel az Úr előtt. Kedves Testvéreim! Ne ítéljetek túl szigorúan minket, nézzetek magatokba, nincs-e nektek is seb a szívetekben, ami kezelésre szorulna. Nem magas e lelki koleszterin vagy lelki cukor értéketek, nincs-e érszűkület a szeretetetek áramlásában, lelki szemetek tisztán lát-e, lelki fületek tisztán hall-e? A legnagyobb orvos, Jézus Krisztus mindig rendel és számára nem létezik gyógyíthatatlan beteg. Testvéri szeretettel : Dr. Glashütter Csaba világi elnök; Szabó Gyula plébános egyetértésével. 6

7 Cserkésztábor július Az idei táborunkat Nagyegyháza mellett az erdő szélén fák között alakítottuk ki. A nagy hőségben kellemes árnyékban álltak sátraink. Velünk táboroztak a Rácalmáson alakuló csapat tagjai is, és a budai 443. Szent László cserkészcsapat. A rácalmási csapatnak ügyes, talpraesett vezetőgárdája van kialakulóban, szerintünk jövőre egyedül is megállják a helyüket. Szeretnénk bemutatni táborunkat egy budapesti kislány szemével, aki élete első cserkésztáborában vett részt. Anyukám szerint nagyon fontos az önbizalom, és az talán még fontosabb, hogy mi adja az önbizalmunkat. Az nem helyes, ha a pénztől, a hatalomtól, vagy más külsőségtől érezzük magunkat bátornak, és erősnek, jónak stb. Főleg nem, ha gyermekek vagyunk. Az a legjobb, ha saját belső értékeinkben bízhatunk, mivel ezek mindig velünk maradnak, bármi megpróbáltatás érhet, ha erős hitünk van. Remélem, én azért bízok magamban, mert hiszek abban, hogy meg tudom állni a helyem, és meg tudom tanulni, hogyan lehet szeretetben együttműködve építeni a közösséget, vagy erősíteni a tudásomat, és a hitemet, magamat. A cserkésztábort nagyon vártam, mivel nekem ez volt az első alkalom. Július 5-én találkoztunk a plébánián, megvártunk mindenkit, és már indultunk is! Szárligettől nem messze táboroztunk, egy napraforgóföld mellett, ahol együtt voltunk még az adonyi, és a rácalmási cserkészcsapattal is. Az első nap tábort építettünk, amiből természetesen mindenki kivette a részét! Elkészült a zászlórúd (zászlóval), a kereszt, a zuhanyzó, a konyha, a latrina és még sok más. Amikor már mindennel kész voltunk elkezdődhetett a tábori élet! Vasárnap István atya lejött hozzánk misét tartani. Reggel Tibike (adonyi cserkész) egyéni ébresztőjére keltünk, amit egy igen kellemes reggeli torna követett, Tibike vezetésével A lányoknak három, a fiúknak tizenöt guggolást kellett csinálniuk Ezután tábor-sátor szemle volt. Amikor már minden és mindenki kész volt, cserkész ingben zászlófelvonásra mentük. Ott beosztották az őrsök feladatát. Például ki lesz a konyhás őrs, ki az éjszakai őrség, stb. Átadták a napi tisztségeket, megkaptuk a napi programot, és az esti tábortűz témáját, amire minden őrsnek előadással kellett készülni. Miután ezekkel megvoltunk, kezdődhetett a reggeli! Nagyon finomakat ettünk! Reggeli után általában indultunk kirándulni, vagy a közeli strandra mentünk. Amikor hazaértünk nagyon finom ebéd várt minket, a drága Margit néni jóvoltából, aztán volt egy kis csendes pihenő, amikor gyakorolhattál az őrsöddel az esti tábortűzre, vagy esetleg beállhattál egy masszírozó körbe. A csendes pihenő után elmentünk métázni vagy számháborúzni az erdőbe. Amikor visszaértünk, vacsoráztunk, utána már kezdődött is a tábortűz!!!! Itt nagyon jó volt a hangulat, mert sokat énekeltünk és játszottunk! Páran megtudták, hogy mit fognak mondani a nászéjszakájukon vagy hogy miért kell vigyázni a kentaurokkal, és egyéb fontos dolgokról is értesültünk. Közben minden őrs előadta az előadását, amit mi cserkészek taps helyett csatakiáltással jutalmaztunk! Miután már jól kitomboltuk magunkat a tábortűznél, -zászlólevonás után-, mindenki nyugovóra tért, és aludt, aludt volna ha pl. Megi, (adonyi cserkész) sikítása fel nem ébresztett volna minket Kiderült, hogy szegényt elrabolta a sárkány, ezért hajnali x órakor elindultunk a sárkány megmentésére A küzdelem egy számháború keretében zajlott, ahol ki kellett lőni a sárkánynak mind a 2x4 fejét! Szegény! Nem volt elég neki Megi?! De azért sikerült! A bombát pénteken találták meg, szombaton már el is vitték... A táborban sok más emlékezetes pillanatot éltünk át együtt. Jó volt, nagyon tetszett, hogy mindig vidámak voltunk, és senkit sem hagyhattunk szomorkodni, vagy magányosnak lenni. Ez is a cserkésztáborok erénye! Az egyik legszebb, legemlékezetesebb estém: a fogadalomtétel estéje. Július 12-én pénteken tettünk fogadalmat a tábortűznél, a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évében! Most már egész életemben cserkész leszek! Amikor hazafelé jöttünk, és elbúcsúztunk az adonyiaktól, Kelenföldön a vonat nem akart elindulni Otthon anyáék eléggé meg voltak lepődve, főleg a furcsa éneklési mániámtól amit a táborban szedtem össze, és a jellegzetes üst, füst és egyéb érdekes szagtól ami a holmimból áradt (nem tudom, hogy azt hogyan csináltam) Elmondhatom immár magamról hogy: CSER- KÉSZ VAGYOK, EGY TEJFOGÚ VAD! LÉGY RÉSEN! Kunert Mandula Lujza (Levendula örs) 7

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-13/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben