KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "A tapasztalás minden dogmánk élét elveszi." A/lurray A következő szám megjelenésének napja: szeptember 25. Lapzárta: szeptember 18. Vállalkozások Kisbéren 15 NAD Kft. (írásunk a 10. oldalon) Beszélgetés Tóth Alexandra tini íróval (írásunk a 10. oldalon) Épül és szépül a Kiskastély (írásunk a 11. oldalon) FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hanta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Dr Dörnyei Vendel jegyző Kisbér 9-12-ig Ravasz Lajosné aljegyző Kisbér 8-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig

2 Kisbér város Képviselő-testülete július 6-i rendkívüli ülésének kivonata Kisbér város Képviselő-testülete elfogadta Ászár község Önkormányzatával kötendő megállapodás-tervezetet a csatorna-hálózat és a szennyvíztisztító vagyonnal kapcsolatban. Kisbér Város Képviselő-testülete az ALL STYLE Reklámstúdió Kft-vel (2800 Tatabánya, Dózsakert 64.) szeptember 30-ig kötött szerződést a városi honlap üzemeltetésére Ft+ÁFA/hó összegű díjjal. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, és kérjen ajánlatot a városi honlap és a szerver együttes üzemeltetésére. Kisbér Város Képviselő-testülete "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért "tárgyú projekthez (KDOP-5.1.1/2F-2f ) kapcsolódóan kiírt építési beruházás általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi eljárási döntést hozta: A Képviselőtestület megállapítja, hogy a ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u ) ajánlattevő ajánlata érvénytelen, figyelemmel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokraalkalmatlan a szerződés teljesítésére, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette, ezért ajánlata a Kbt. 88.par. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. Kisbér Város Képviselő-testülete "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért " tárgyú projekthez (KDOP-5.1.1/2F- 2f ) kapcsolódóan kiírt építési beruházás általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi eljárási döntést hozta: A Képviselő-testület a Kbt (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Kbt. 92/A (2) bekezdését ajánlatkérőként jelen eljárásban nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatása nemzeti rezsimben történik és a Közbeszerzések Tanácsa által nyújtott tájékoztatás szerint a fent említett jogszabály használata közösségi rezsimben kötelező, nemzeti rezsimben a Kbt (3) bekezdése alapján alkalmazható. Kisbér Város Képviselő-testülete "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért "tárgyú projekthez (KDOP-5.1.1/2F-2f ) kapcsolódóan kiírt építési beruházás általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi eljárási döntést hozta: A Képviselőtestület a K.É 9294/2009. számon, a Közbeszerzési Értesítő 57. lapszámában megjelent "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért " tárgyú projekthez (KDOP-5.1.1/2F-2f ) kapcsolódó építési beruházásokra kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a HÉ ROSZ Zrt (Budapest, Hídépítő u ) hirdeti ki. A HÉROSZ Zrt. nettó 600 millió Ft-os egyösszegű átalányárát, 24 hónapos jótállási időtartammal, 20 millió Ft-os jó teljesítési garanciával és a szerződéskötéstől számított 294 napos kivitelezési idővel elfogadja. A Kbt., valamint az egyéb törvényi előírások figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére azzal a feltétellel, hogy a vállalkozói szerződés csak a KDOP /2F-2f számú pályázat támogatási szerződésének megkötésével lép életbe. A HÉROSZ Zrt. írásos nyilat augusztus-szeptember kozattal jelentse ki, hogy amennyiben a támogatási szerződés bármely okból nem kötődne meg, úgy semmiféle követeléssel és kártérítési igénynyel nem lép fel Kisbér Város Önkormányzata felé. Kisbér Város Képviselő-testülete "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért" tárgyú projekt (KDOP-5.1.1/2F-2f ) megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a pályázaton elnyert támogatáson túl az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési tartalék keret terhére biztosítja. Kisbér Város Képviselő-testülete a Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye 28/2009. (11.12.) számú határozatával elfogadott és a 121/2009.(V25.) és a 181/2009. (VI.29.) számú határozatokkal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosította: Az Alapító Okira* 2.) pontját az alábbiak szerim határozta meg: "Székhelye: 2870 Kisbér, Vásártér 1. Telephelyek: Kisbér, Batthyány tér 2. (KVT-KIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola) Kisbér, Wenckheim B. u (KVT-KIKI Bánki Donát Szakképző Iskola) Kisbér, Deák F. u. 4. (KVT- KIKI Gyöngyszem Óvoda) Hanta, Kossuth L. u. 53.(KVT- KIKI Gyöngyszem Óvoda - egy összevont csoport)" Jelen határozattal elfogadott módosítások július l-jén léptek hatályba. Malomsoki László Kisbér Város Képviselő-testülete július 20-i rendkívüli ülésének kivonata Kisbér Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa Alapító Okiratának Módosító Okiratát. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a határozat megküldésére a GFSZ Nonprofit Kft. részére Kisbér Város a kisbéri Batthyány kastély épületében tud helyet biztosítani a bakonysárkányi óvoda-iskola bútorainak, berendezési tárgyainak átmeneti (kb. 6 hónap) tárolásához. A helyiségek használatáért használati díjat nem állapít meg, arra kéri Bakonysárkány község Önkormányzatát, - amennyiben lehetséges - az ingatlan őrzési költségeihez járuljon hozzá. Kisbér Város Képviselő-testülete a "Kisbéri Kistérség Gyermekeinek és Fiataljainak Esélyegyenlőségéért" elnevezésű pályázat tervellenőri feladatainak ellátásával a Tutiterv Kft (9022 Győr, Czuczor G.u.13.) bruttó Ft-os ajánlatát fogadja el azzal, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a kivitelező HÉROSZ Zrt.-vel való tárgyalásra a tervellenőr megbízási díjának átvállalása érdekében. Amennyiben a HÉ ROSZ Zrt a tervellenőr megbízásának költségét nem vállalja, abban az esetben az Önkormányzat költségvetése terhére történjen a megbízás. Egyeztetést követően felhatalmazza a város polgármesterét a Tutiterv Kft.-vei a szerződés megkötésére. Malomsoki László

3 2009. auguszíus-szepíemben KISBÉRI IJSAG A közterület-felügyelő tájékoztatója 1. A város belterületein megkezdtem július 20.-tól a helyszíni ellenőrzéseket a parlagfűmentesítés érdekében. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A mulasztókkal szemben a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényvédelmi bírságot szabhat ki mely Ft-tól Ft-ig terjedhet. Lakossági panaszbejelentés megtehető személyesen Varga Sándor intézményi referensnél illetve Lukács Róbert közterület-felügyelőnél, írásban, telefonon , és elektronikus levélben a valamint a pmh 2. Mostanában a város lakott területein belül megnőtt a csendháborítás szabálysértés elkövetéseinek a száma, főként bizonyos vendéglátóhelyeken. Ezért szükségét látom tájékoztatni a lakosságot ezen szabálysértéssel kapcsolatban. Aki lakott területen, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. E szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, továbbá a helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, a természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki illetve feljelentést tehet az illetékes önkormányzati hatóságnál. 3. A következő tájékoztatásom a nyárra való tekintettel most aktuális. Eddig egy ilyen esetben kellett eljárnom Kisbér közigazgatási területén. Ez a tiltott fürdés szabálysértése. Aki tiltott helyen fürdik, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki ezen szabályt megszegi a rendőrség, a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, bányatavak esetében a bányakapitányság, a természetvédelmi és védett természeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. 4. Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés. Aki a.) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja, b.) hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el, c.) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el, ötvenezer forint pénzbírsággal sújtható. (2) Azt a dolgot, amelyre nézve az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 5. A másik nagyon fontos szabálysértés ami sajnos gyakori településünkön az a köztisztasági szabálysértés 2. bekezdése: Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Fogadóórámat változatlanul tartom. Kedden Hantán a kirendeltségen között. Szerdán Kisbéren a Városházán között. Tisztelettel: Lukács Róbert Közterület-felügyelő Közérdekű tájékoztatás A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet január 1-től lépett hatályba. Előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és a veszettség elleni kötelező védőoltásához kapcsolódó szabályok. Az alábbi tájékoztatóval kívánjuk elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását: A korábbiaktól eltérően január 1-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata álletegészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is az eb tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden, három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen, saját költségén, magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Kisbér, augusztus 14. Városi Polgármesteri Hivatal Elismerések az ünnep alkalmából a kiemelkedő szolgálatteljesítésért Dr. Bencze József rendőr altábornagy országos főkapitány soron kívül előléptette szakterületén végzett kiemelkedő szolgálatteljesítéséért Kadlecsik Tibor rendőr főhadnagyot, a Kisbéri Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozóját rendőr századossá. A Kisbéri Rendőrkapitányság vezetője soron kívül előléptette huzamosabb ideje végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Mázi Norbert rendőr zászlóst, a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály ügyeletesét rendőr törzszászlóssá, Malcsik Ádám rendőr törzsőrmestert, a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály megbízott járőrvezetőjét rendőr főtörzsőrmesterré. Kisbéri Ijsájj Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Városház tér 2. Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u

4 KISBÉRI UJSAG aujjuszíus-szepícmbcr Reméljük,... minél előbb egy megszépült intézményrendszer szolgálhatja a kistérség kulturális, szociális és kereskedelmi igényeit. Beszélgetés Dr. Udvardi Erzsébet polgármesterrel a városban történő fejlesztésekről Három évvel ezelőtt a Lovarda épületegyüttes átadásával egy nagyjelentőségű beruházás sorozat zárult le Kisbéren. Most ismét több, a település arculatát, további fejlődését meghatározó fejlesztés kezdődött a városban. Ezekről beszélgettünk Dr. Udvardi Erzsébet polgármesterrel. A beszélgetés apropóját az adta, hogy a közelmúltban aláírták azt a támogatási szerződést, amelynek alapján uniós forrásból a város iskolarendszerének fejlesztésére 500 millió forintot nyert Kisbér. - Nagyon vártuk már, hogy a nyertes pályázataink támogatási szerződéseit megkössék velünk, s elkezdhessük a munkát. Ennek keretében az óvoda és az iskolaépületek is megújulnak, de az oktatás szerkezete is megváltozik. Felújítjuk a Petőfi Sándor Általános Iskolát, a Táncsics Mihály Gimnáziumot, a Gyöngyszem Óvodát, s új épületet kap a gimnázium udvarán a Bánki Donát Szakképző Iskola. Itt csak az elméleti oktatás lesz, a gyakorlati továbbra is a régi helyén marad. A Petőfi Sándor Általános Iskolában megújul a konyha, a vizesblokkok, a hőszigetelés, új fűtési rendszer épül, új nyílászárók lesznek. Az óvodában a konyhát, a tornaszobát alakítjuk át. Öltözőt is kialakítunk a kicsiknek, s alul-felül szigetelik az épületet. A fejlesztéseket környezettudatos szemlélettel terveztük meg, Csak a gázszámlán milliókat takaríthatunk meg például a napkollektorokkal. A Petőfi Sándor Általános iskolát huszonöt éve több száz gyerek használja. Az épület sajnos olyan állapotban van, hogy a pályázattól függetlenül is legkevesebb, millió forintot kellett volna költeni rá. A nyertes pályázat reményében, majd az elnyert pályázat tükrében a minimális javításokat is tologattuk. De csúszott a pályázat, csúszott a szerződés aláírása. Hiába reméltük, hogy májusban el tudjuk kezdeni a munkát, a tanév időszakára tolódott mégis a munka dandárja. - Az 500 millió forintos támogatás és a hozzákapcsolódó 50 millió forintos önkormányzati önrész fedezi a beruházás teljes költségét? - A tervezés időszakában az érintett nevelési, oktatási intézmények szakmailag jól alátámasztott érvekkel, nagyobb igényt jelentettek be, mint a pályázati támogatás. A beruházás kivitelezésére szóló közbeszerzést egyben hirdettük meg az óvodára, a Petőfi iskolára, a gimnáziumra és az új Bánki épületre. A közbeszerzési ajánlatokból kiderült, az adott keretbe nem fér bele a tervek megvalósítása. Ekkor egy egészséges vita alakult ki a képviselő-testületben, amely azzal zárult, hogy felvállalta az önkormányzat a többletköltségeket, amelynek fejében színvonalas munkát vár el a kivitelezőtől. Az egész beruházást nettó 600 millió forintért nyerte el a HÉROSZ Zrt. - Az oktatás technikai feltételeinek javítása mellett a város egész oktatási rendszere megváltozik. Miképpen? - Az épületek fizikai megújítása mellett a kisbéri oktatást olyan szerkezetbe helyeztük, ami megfelel a mai elvárások mellett a saját elvárásainknak is. Ez azt jelenti, hogy óvodától, az általános iskolán át, a gimnáziumig és a szakmunkásképzésig egy intézményhez tartozik az oktatás a jövőben Kisbéren. Már megalakítottuk az iskolát, kiírjuk a vezetői pályázatot. Ide e gy úgymond, csúcsigazgató kell, főigazgató, aki integrálja, a három éves gyerekektől, a 18 évesig a gyerekek oktatását. Megfelelő szakmai képesítéssel, és gyakorlattal, természetesen. - Mit jelent ez konkrétan az intézmények életében? - A közös irányítás, az oktatás egységes szervezése mellett minden intézmény megtartja a saját arculatát, profilját. Sokrétű együttműködés alakul ki közöttük, például a nyelvtanításban, vagy azokban a szaktárgyakban, ahol eddig hiány mutatkozott. Nem lesz pedagógus leépítés, sőt. Arra biztatjuk őket, hogy szerezzenek minél több pluszképesítést. Az átszervezés számtalan kérdést vetett fel, például, milyen lesz az együttműködés, az iskolavezetés. Úgy gondolom, a szakmai programot értelmesen ki lehet tölteni. A többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény fenntartja a megyével korábban megkötött szakképzési megállapodásunkat. - Hogyan fogadták az érintettek a változásokat? - Sokan támadtak érte, hogy ezt az átszervezést programba vettük. Úgy gondolom, a szakmunkásképző elhelyezése a belvárosban, csak előnyére válik a diákoknak. Tudomásul kell venni, hogy a magyar szakképzéssel általánosságban gond van. Azt szeretnénk, ha a magyar szakképzés minőségének megemelésében az általunk járt út lenne a példa. - Most hol tart a beruházás? - Az elsődleges a Petőfi iskola felújítása. Megtörtént a munkaterület átadása. Az volt a nagy kérdés, tudnak-e úgy dolgozni, hogy a gyerekek az épületben maradnak. A beruházó azt ígérte, emeletről emeletre haladva dolgozik, így a tanítás is folyhat. Természetesen a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett. Ha mégsem így történik, már megterveztük, hova költözik ki az iskola a munkálatok idejére. Az átadás, jövő év május 20. A kivitelező hozzáállása jó benyomást tett, az esetleg jelentkező problémák megoldásában mi is rugalmasak leszünk. - A bevezetőben több beruházást említett. - Elkezdődött a Kiskastély felújítása a kistérséggel közös pályázat keretében. Kiköltözött a kiállítás, a kivitelező felkészülten fogott munkához. Az épület visszanyeri eredeti arcát, teljes fűtéskorszerűsítés is lesz. Nettó 78 millió forint a fejlesztés. Ugyancsak a kistérséggel közösen újítjuk fel a Családsegítő épületét. Az idősek nappali ellátása, a pedagógiai szakszolgálat és a családsegítő központ kap helyet benne. Egy új ötlettel megemelik az épület Penny parkoló felőli homlokzatát, így a tetőtér is beépíthető lesz. Ennek költségeire más pályázati forrást is keresünk. A Lidi áruház építése is megkezdődik hamarosan, ez az üzletközpont is munkahelyet teremt a városban. Reméljük, a városban és a környékén élőknek minél kisebb kellemetlenségeket okoznak az építkezések, és minél előbb egy megszépült intézményrendszer szolgálhatja a kistérség kulturális, szociális és kereskedelmi igényeit. Gáspár Mária (A riport megjelent a Megyei Hírlapban)

5 2009. auguszfuhzepfembcn KISBÉRI IJSAG A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Polgármesteri hivatal Okmányirodahttp://www.nyilvantarto.hu/teszt/fixhtml/irodak_komarom.htm Hántai kirendeltség Hétfő Kedd nincs ügyfélfogadás Szerda Csütörtök Péntek bejelentkezés alapján nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás érkezési sorrendben nincs ügyfélfogadás bejelentkezés alapján érkezési sorrendben nincs ügyfélfogadás érkezési sorrendben nincs ügyfélfogadás Az Okmányirodába páratlan hét szombatján is van félfogadás 8-12 óra között, érkezés szerint. A polgármesteri hivatal elérhetőségei: Ügyfélszolgálat Telefon: 34/ , 34/ , 34/ , 34/ Okmányiroda Telefon: 34/ , 34/ Fax: 34/ Polgármesteri és jegyzői titkárság Telefon: 34/ , 34/ Fax: 34/ Postai cím: 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. Hanta városrészi kirendeltség: 2879 Hanta Kossuth L. u. 61. Telefon: 34/ Értesítem kedves betegeimet, I iogy mekorvosi rendelő, tői, a gyera RÉGI kórház mellett lévő épületbe (volt kórház Gazdasági Hivatal) költözik. Rendelési idő VÁLTOZIK: 1-1:9-12; K: ; Sz: 8-11 Cs: 9-12 P: 9-11 Dr. Csont Anna Ősszel kezdődnek az iskolában a felújításiátalakítási munkák Az Általános Iskolában lerekesztették az udvar egy részét. A szeptemberben kezdődő felújításoknak lesz a felvonulási területe. A gyermekek a Sportcsarnokon keresztül mehetnek ki a pályára, az udvarra szünetekben. így biztonságossá tették az udvart, míg a felújítási munkák befejeződnek. A konyha teljes felújítása kezdődik, 3 multifunkcionális terem kialakítása és kazánház létesítése. A nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása hétvégén történik, hogy ne zavarja az iskolai munkát. A tanév nevelő-oktató munkáját az iskola felújítása és korszerűsítése semmiben sem akadályozza. Bármilyen változásról a szülőket értesíti az iskola vezetése. Szíves elnézésüket és megértésüket kérjük. A tanulók étkeztetési rendjében a napközis és a menzás ellátásban változás történik. Az ellátást az iskola továbbra is biztosítani tudja. A gyerekek részére a főzés a Batthyány Kázmér Szakkórház konyháján történik, az étkeztetés pedig a Lovarda melletti múzeum (a Lovardától a Városháza felőli) épületében lesz. Természetesen a közlekedést tanári felügyelettel biztosítjuk. A tanulóknak sikeres és eredményes tanévet kíván a KVKIKI Petőfi Sándor Általános Iskola tanári kara. A tájékoztatást Vida Gyuláné intézményvezető adta 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2009/2010. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja június 15. (kedd). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankét nap. (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a) középiskolákban és a szakiskolákban - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel április 30., (6) A szorgalmi idő első féléve január 15-ig tart. Az iskolák január 22-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A (4)-(5) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított hét napon belül kell megküldeni. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok 4. (1) Az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 2-től április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda). A vizsgák rendje (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 26-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

6 6 KISBÉRI IJSAG augusztus-szeptember "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni...." Augusztus 20 ünnepe Kisbéren augusztus 20-án a kisbéri Nagyboldogassszony templomban Bajkai Csaba plébános úr tartott ünnepi szentmisét és megáldotta az új kenyeret. A misén a plébános úr Szent István egyházalapító érdemeit emelte ki. Az ünneplő közösség ezután átvonult a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. A teremben az István, a király című rockopera dalai szóltak. Pongrácz Imre gazda az összefogás szükségességéről, a magyar föld, a víz védelméről beszélt. Miközben ünnepélyesen felvágta az új kenyeret, ezt mondta: "A jó Isten segítsen bennünket!" Nagy Nikoletta, Kisbér hangja a Magyarország című dalt énekelte el. Dákai József alpolgármester ünnepi beszédében történelmi áttekintést adott augusztus 20- áról. Elmondta: ez a nap kinek az alkotmány ünnepe (?), kinek az államalapítás ünnepe, kinek az új kenyér ünnepe. Keményen bírálta az 1949-es alkotmányt, ugyanakkor lehetőséget lát arra, hogy a jövőben az ősi alkotmányunk, a Szent Korona ünnepe lesz augusztus 20. Utalt huszadika üzenetére, kiemelte: Szent István államot teremtett, mi azt szeretnénk, ha nemzetet teremthetnénk. A másik üzenete e napnak a hit. Erős hittel ebből a posványból, ebből a romokból ki tudnánk lépni. Viszsza kell szerezni hitünket, a lelkekben kell megerősödni. Nikoletta ismét énekelt egy dalt, az István, a királyból Réka dalát. Pongrácz Imréné az ősi alkotmányunkról, a Szent Korona tanáról, annak szükségességéről beszélt. Beszédét Pio atya üzenetével zárta: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még gyönyörű egy madár fog kirepülni. Sok szénvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz még részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek va. olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra." Hagyományosan az ünnep zárásaként új kenyérből kínálták a művelődési ház munkatársai és a szép népviseletbe öltözött lányok az ünneplő közösséget. Lelkiekben feltöltődve térhettünk haza. A nyár a fesztiválok, falunapok, szabadtéri rendezvények időszaka. Országszerte programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat - ez szűkebb környezetünkben sincs másképp. A Bakony Baranta Kisbéri Tized augusztus 8-ára meghívást kapott a kerékteleki falunapra, ahol délután négy órakor tartottuk meg bemutatónkat. Kirakodás, öltözködés néhány technikai dolog, és az utolsó simítások után a fiúk felsorakoztak. Rettentő meleg volt, a hatalmás fák árnyékában mégis szép számmal gyűltek össze az érdeklődők. A bemutató látványos ostormenettel kezdődött, ezt követően a bot vált fegyverré a harcosok kezében. A közönség elismerően tapsolta meg a fiúkat, különösen a gyerekeket. A csatakereszt használata és az íjászat nagy fegyelmet, gyakorlatot és koncentrációt kíván. Különösen izgalmas volt a koronglövészet, melyet Iván Árpád, a csapat mesterlövésze, és Kozma János csapatunk bátor tizedese mutattak be. A párharcokban mindig az erősebb, az ügyesebb győz, nem úgy a bemutató végén, a csatában, ahol a legkisebbé lett a diadal a legnagyobbal szemben. Egyre többen kísérték figyelemmel az eseményeket, és szép számmal akadtak vállalkozó kedvűek, akik a bemutató után akarták kivenni próbálták a csatakeresztdobást és az íjászatot. A csapat augusztus 16-án a szápári falunapon is megmutathatta harci edzettségét, ügyességét, itt szintén nagy szeretettel és kedves vendéglátással fogadtak bennünket! Hála istennek egyre többen, köztük egyre több gyermek érez kedvet ahhoz, hogy tagja legyen a Bakony Barantának. Ezek a gyerekek kitartóan járnak hetente kétszer (bringával) edzeni, történelmet tanulni számítógép helyett a közösségben értelmesen eltöltött szabadidőt választva. Sőt a kinti, területi munkákban is ugyanolyan aktívan segítenek! KI TARTÁSUK PÉLDA ARRA, hogy van értelme fiataljainkat tartalmas, de rengeteg áldozatot is igénylő elfoglaltsággal megkínálni, arra hogy a mai kor ifjúsága nem "ezek a mai fiatalok" kategóriába tartozik, és főleg arra, hogy hányódásuk a világban nem az ő bűnük! Hanem a felnőttekké, akik önzésükkel és hiteltelen "törődésükkel" tartásukat, tekintélyüket elvesztették! Örök igazság, hogy a közösségben való, eredményt felmutatni tudó együttmunkálkodás sokkal nagyobb, és tartósabb örömet ad, mint az anyagiakon keresztül elérhető javak: valami vagy értékes, ennél fogva pedig örök, vagy érdekes, és ez által pillanatnyi! A gyerekek könynyen és gyorsan lelkesednek, vannak fellángolások, hirtelen elhatározások. Lehet, hogy csak néhány hétig vagy hónapig érdekli az, ami egy bemutató alkalmával megtetszik neki, de hogy az az időszak, amit ezzel a csapattal tölt, nem múlik el nyomtalanul, abban biztosak vagyunk. Bakony Baranta

7 2009. augusztus-szeptember KISBÉRI ÚJSÁG 25. Gútai Vásár és Gútai Búcsú Idén augusztus között került megrendezésre a hagyományos gútai vásár és búcsú, amely minden évben sportprogramokkal, a helyi civil szerveződések bemutatkozásával, esti koncertekkel várja az érdeklődőket. E rendezvénynek a kisbéri mazsorettek minden évben meghívott vendégei, ez alkalommal is elfogadták a kedves invitálást. A kisbéri "delegációt" Horváth Árpád, Guta város polgármestere, Gogh Mihály, a gútai Sport Bizottság elnöke fogadta, és Kürti Márta, a hivatal referense kísérte. A 4 napos rendezvényből a csütörtöki délutánon és estén vettünk részt, amely nap 16 csapat kézilabdatornájával kezdődött, majd az esti, sportcsarnoktól a vízimalomig tartó felvonulással, és tánccal folytatódott. A búcsús játékok és a vásári forgatag színes kavalkádját, az egymást váltó vendéglátóegységek örömteli zsivaját a gútai fúvószenekar jazz-blues dallamai szelték át, estére igazi karneváli hangulatot teremtve. Fél 9-kor lufikkal, zászlókkal felsorakozott a sportcsapatokból álló felvonulási menet, melyet a kisbéri mazsorettek vezettek végig a városon, egészen a szigeten álló vízimalomig. Világító botjaik, melyet először használtak, látványos elemei voltak a menetnek, kiállásuk rendkívül színvonalassá tette ezt a helyi rendezvényt! A további napokon szintén sportprogramok, pénteken tűzijáték, esténként koncertek kínáltak tartalmas szórakozási lehetőséget: fellépett többek között a 100 Folk Celsius, a Karthágó, az Apostol és a Kormorán... Köszönjük testvérvárosunknak a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat! Dákai József alpolgármester augusztus 14-én pénteken Kisbér Város küldöttségét vezette és részt vett a hivatalos megnyitón. A humán bizottságok új kapcsolatépítést kezdeményeztek. Lehetőség van arra, hogy a művelődési intézmények területén illetve a középfokú oktatási intézmények területén a kapcsolatok megújuljanak, illetve fejlődjenek. Erről Guta város fogadókészségét biztosította. Ihász Judit Egyesületünk, a Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület augusztus 8-ára meghívást kapott a III. Palotai zászló ünnepségre, Várpalotára. Az ünnepségen különböző hagyományőrző egyesületek vonultatták fel zászlóikat ül. a magyar történelem emlékezetes zászlóit is. Mi az egyesületi zászlónk mellett a régi vármegyék zászlóit vonultattuk fel, úgy erezzünk részvételünkkel öregbítettünk Kisbér városunk hírnevét is. Tisztelettel: Békési Imre elnök.

8 8 KISBÉRI ÚJSAG augusztus-szeptember MEGJELENT Megjelent a Bakonytérség Építészeti Öröksége - Örökségvédelmi Katalógus II. A Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány kiadásában. A könyv a Bakonytérségi Kisrégióban található több száz építészeti emlék közül azokat mutatja be melyek az elmúlt években felújultak. A kisrégió falvai közt sajnos találtunk olyanokat, ahonnan nem volt olyan épület melyet be lehetett volna mutatni. Ezért összesen 14 településről 16 objektum látható az albumban. A kiválasztott épületek közt szerepel parasztház, "molnár lak" templom és plébánia is. Ezek az évszázadokon át használt épületek, a jól átgondolt tervezésektől kezdve az egyszerű téralakításig mind építőművészeti, esetenként díszítőművészeti alkotás. Számomra a könyvben szereplő épületek a parasztháztól a templomon át a kastélyig, a kultúra szintézisét jelentik: műalkotás, képzőművészeti téma, esztétikai élmény, nemzeti büszkeség, a magyar história jelképei. Hagyományápolás nélkül a magyar társadalom szegény nemzet volna. Alapítványunk ezért is tartja már tizenegy éve fontosnak a térség építészetének ápolását. A kiadvány megjelenését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és Fegyverneky Sándor - országos főépítész - támogatta. A könyv bemutatója július 3-án 17-kor a Civil Inkubátorházban volt. A fotóalbum az Alapítványnál és városi könyvtárban, továbbá az újságárusnál megvásárolható. Riez Gyula CKÖ Ifjúsági csapata 11 fővel alakult meg a Kisbéri Cigány Kisebbségi Önkormányzat ifjúsági csapata. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Völner Pál és Csicsó Erika sportreferens adott át ,- forintot az etnikai kisebbség támogatására a csapatnak. Minden gyermek kapott cipőt, lábszárvédőt, nadrágot és mezt, valamint a csapat labdákat, sípot és fagyasztó sprayt. Augusztus 22-én a csapat fogadta az ászári iskola ificsapatát. A mérkőzést vezette Oláh Gyula, partjelző volt Bakos István és Nyári Béla. A hátsó borító képen szereplők: első sor: Ángyán Richárd; guggolnak: Farkas Zoltán, Jakus András, Nyári Krisztofer, Horváth Erik, Horváth Dávid, Babai Róbert; álló sor: Puzsoma Lajos, Proceller Krisztián, Máté Attila, ifj. Nyári Béla, Nyári Norbert, Németh Richárd; hátsó sor: Nyári Károly, ifj. Nyári Imre, Nyári Béla Semmelweis-napi ünnepség a Batthyány Kázmér Szakkórházban A Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet július 3- án tartotta Semmelweis-napi ünnepségét a Halásztanyán, ahol a kórház dolgozói mellett vendégünk volt Polgármester asszony, Cser Tamás és Dákai József alpolgármesterek, Vaderna Tamás egészségügyi bizottsági elnök és Halmai Gabriella képviselő aszszony. Elfogadta meghívásunkat a Vajs Tibor, Vajs Ibolya lelkészházaspár is. A hivatalos program Dr. Udvardi Erzsébet polgármester köszöntőjével kezdődött, aki az Önkormányzat Képviselő-testületének nevében dicséretben részesítette és jutalmat adott át Kakuláné Mondok Máriának, a rehabilitációs osztály dolgozójának. Dr. Székely András, a belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosának ünnepi beszéde után Dr. Ferencz Péter igazgató főorvos értékelte az elmúlt fél év kórház-rendelőintézeti munkáját. Igazgatói dicséretben részesült Nagy Lászlóné, Baloghné Kocsis Judit, Ritterné Sinák Zsuzsa, Újlakiné Juhász Éva és Böröczki Csaba. A dolgozói jutalmak átadása után a székesfehérvári "CZ Project" jazzegyüttes műsorát hallgatták a résztvevők, melyet követően szeretetvendégségen kóstolhatták meg a rehabilitációs osztály marhapörköltjét, a belgyógyászati osztály vaddisznópörköltjét, a rendelőintézet pincepörköltjét, a krónikus belgyógyászat babgulyását és az igazgatás csirkepörköltjét, valamint a dolgozók által készített, finomabbnál, finomabb süteményeket. A rendezvény jó hangulatú kerti-partival ért véget. Dr. Ferencz Péter igazgató főorvos "Volt-e alom Császáron"? Ez és hasonló kérdésekre kaphatott választ az, aki részt vett Kisbéren a Civil inkubátor házban rendezett könyvbemutatónkon. Homor György: Szovjet csapatkivonás Komárom megyéből című könyvének bemutatóját szerveztük június 24-én este 17 órától. A bemutatóval egy időben saját kiállításomból adtunk ízelítőt az 1990-es időszak szovjet katonai történéseiből. Véleményünk szerint a XX. század legnagyobb történései közé tartozik a szovjet csapatkivonás, ennek állítottunk emléket. Békási Imre magángyűjtő

9 2009. augusztus-szeptemberi KISBÉRI ÚJSÁG Vállalkozások Kisbéren 15 NAD Kft. - Mikor és hogyan alakult a cég? Hogy kezdődött a NAD Kft. története? - kérdezem Nemes Tibort, a kft ügyvezetőjét. - Autószerelő vagyok január 5-én indultam egyéni vállalkozóként, mint a legtöbb régi cég. Először csak autójavítási munkákat végeztem egy 60 m 2 -es két beállós a műhelyben itt a Kossuth Lajos utcában. Akkor még egyedül voltam, következő évtől viszont már 2 alkalmazottal dolgoztam együtt. Közben telefonon keresik Tibort, nézelődöm az irodájában. Megpillantok egy bekeretezett oklevelet a falon. KISIPARI MESTERLEVÉL 1984-ből. Beszélgetünk az akkori időkről, majd ismét kérdezek: - Hogyan fejlődött ezután a vállalkozás? 1990-től vettük fel az autóalkatrész-kereskedést, ettől kezdve folyamatosan, bővült a létszám ban egy újabb, 6 beállós műhely épült, majd 2000-ben a következő, ez a nagy műhely. Ekkor a létszámunk már főre bővült. Ennyien vagyunk most is. - A létszámbővítés tevékenységbővüléssel is járt? - Igen től környezetvédelmi beméréssel is foglalkozunk, vagyis zöldkártyát állítunk ki őszétől van műszaki vizsgáztatás a telephelyen, Kisbéren csak mi nyújtjuk ezt a szolgáltatást. A hét minden napján, szombaton is lehet vizsgáz kedési Hatóság Által Kijelölt Műszaki Vizsgáló Állomás vagyunk, közel 1 éve már saját alkalmazotti vizsgabiztossal dolgozunk. - Sok évig az alkatrészeket az utcafronti boltban lehetett vásárolni. Ma ez hol van? - Hátrébb költözött, ide a vizsgaállomás és az iroda mellé, így kényelmesebb és átláthatóbb az alkatrészellátás, könnyebb a parkolás. Ma az utcáról inkább a használtautó-kereskedés látszik, ami már 5 éve működik. Mint látható cégünk több lábon áll, az eddig említettek mellet van gumiszerviz, de szolgáltatunk még eredetiségvizsgálatot, hitelügyintézést, kötelező biztosítást és Cascót is az autók adás-vételéhez. Időközben tatni motorkerékpárt, személygépkocsit, kistehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és az ezekhez kapcsolható utánfutókat, pótkocsikat, valamint gázüzemű járműveket. Ezeket a vizsgáztatási jogosítványokat fokozatosan értük el. A Nemzeti Közlebővültünk használtruha kereskedéssel, - ami az alkatrészbolt helyére került-, és autó bérbeadással. - Mióta működik a vállalkozás Kft-ként? től alakult át vállalkozásunk Kft-vé. Ez évtől lett a kft-ben tag a feleségem is, aki előtte szintén egyéni vállalkozó volt. A ruházati üzleteket a mai napig ő működteti. (A DALLAS-t és a használtruha butikot. Szerk.) Fiaim is a vállalkozásban dolgoznak. A nagyobbik karosszérialakatos, a kisebbik autószerelő, gépjármű technikus. - Láttam versenyautókat a parkolóban. Ki versenyez? - A gyerekek már éves koruk óta amatőr szinten autóversenyeznek. Az autókat mi készítjük fel a versenyekre, külön kis csapattal dolgozunk ezen a szabadidőnkben. A csapat leginkább barátokból áll, de persze van köztük olyan is, aki a cégnél dolgozik. - Mikor itt járok, több arcot látok, aki régóta itt dolgozik. - Van alkalmazott, aki óta itt van. Többen már 10 éve munkatársaim. - Mi a további cél? - Folyamatosan fejlődtünk és fejlődünk ma is, hogy ügyfeleinknek teljes körű szolgáltatást tudjunk nyújtani. Megpróbáljuk szinten tartani vállalkozásunkat, ezért továbbra is fejlesztünk gépekkel, műszerekkel, számítógépes programokkal, szakmai továbbképzésekkel. ISO 2001 Minőségbiztosítás szerint dolgozunk. Az EME (Európai Autószervizek Magyarországi Egyesületének), és a GVOE (Gépjármű Vizsgaállomások Országos Egyesülete) tagjai vagyunk. Ezen szervezetek is garantálják a minőségi munkát. - Köszönöm a bemutatkozást. - Soki - Kisbér Város Önkormányzata és a Wass Albert Művelődési Központ köszöni a helyi polgárok, vállalkozók, vállalkozások támogatását, mellyel a Kisbéri Napok rendezvénysorozatot támogatták. A sok pozitív visszajelzés után bízva abban, hogy a kisbéri rendezvényeket (Gyermeknap, Hántai falunap, Barackvirág ünnep, Játék Határok Nélkül, Kisbéri Napok, és más programjainkat) a jövőben is sikerül megrendezni, szeretnénk továbbra is kérni minden lokálpatriótát, támogassák a rendezvényeket, vegyenek részt a programjainkon. Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata és a Wass Albert Művelődési Központ

10 10 KISBÉRI IJSAG augusztus-szeptember.. nem tudom hogy érezném magam, ha egyszer szembejönne velem egy könyvesboltban. Beszélgetés Tóth Alexandra tini íróval Tóth Alexandrával először a Kisbéri Napokon, a Halászléfőző versenyen találkoztam. Ekkor mesélték szülei, hogy Szandra könyvet ír. Elég volt ennyit mondani, addig nem nyugodtam, míg fel nem kereshettem. A nagymamája, és barátnője, Neuhauser Csilla volt mellette, miközben lakásukon beszélgettünk. - Hol tanulsz, hány éves vagy? - A gimiben itt Kisbéren. Tizedikes vagyok. - Mi leszel, ha nagy leszel? - Szeretnék állatorvos lenni, igazából csak azért, mert szeretem az állatokat. - Mesélj a könyvedről! januárjában kezdtem írni. Egy lányról - Abigél Loyale-ről - szól, aki a nővérével él egy farmon. - Miért nem magyar szereplő, magyar névvel? - Nem szeretek magyar neveket írni, mert nem tudok velük azonosulni. Megpróbáltam, de siralmas lett. - Hogyan bonyolítod a cselekményt? - A történet egy évfordulóra épül, az ötvenedik évfordulóról. 50 évente van egy 5 napos évforduló. Abigél a régi emlékeit elfelejti, teljesen tiszta lappal indul. A farmon dolgozik egy fiú, aki a főszereplő lány legjobb barátja. A fiú szereti a lányt, de Aby nem viszonozza érzéseit. A lány kint éjszakázik, de nem bulizik. Összeismerkedik egy fiúval, akibe később beleszeret. Itt már kölcsönös a vonzalom. A fiú eltűnik a lány életéből egy időre. Persze aztán a végén újra összetalálkoznak és Happy End a vége. - Mondtad, hogy sokat olvasol. Innét jött az írás ötlete? - Most éppen az egyik kedvenc könyvemet fejeztem be: Stephenie Meyer - Alkonyat. -Az ilyen könyvekből vannak az ötletek? - Nem. Fantáziadús vagyok. A társaságban inkább visszahúzódó vagyok, nem szeretek a középpontban lenni. - mosolyog Csillára. - Ő olvasóm, kritikusom. Egyszóval sokminden. - Ez a könyv mikor készült el? - térek vissza ismét művéhez. - Számítógépből nézi ki? - kérdezem barátnőjét, mivel Szandra bement szobájába. - Nem, mindent feljegyez. - válaszolja Csilla mosolyogva. - Július 11-én. - tér vissza egy sulinaplóval kezében Alexandra. - Gépen írok most, mert kézzel írt 500 oldal után jöttem rá, hogy nem szeretek kézzel írni. - Mikor kezdtél el írni? - 12 évesen kezdtem el kezdetleges könyvet írni. Az nem publikus könyv, magánügy. Ez az első könyv, ami publikus. Nézegetem a sulinaplót, amin közösen jókat nevetnek. Nevek, címek, elérhetőségek, fényképek és idézetek vannak benne. Egyszer csak az egyik oldalt letakarja. Az bizalmas adatokat tartalmazhat, ezért tudomásul veszem a tinilány döntését. - Minden benne van, könyvek szereplőinek neve, csak hogy el ne felejtsem. - üti el esetleges kérdésem élét. - Mindig ennyit nevettek? - Igen, sokat szoktunk viccelődni. Egymásra nézünk és vigyorgunk. - Suli? Mesélj! - Nagyon szeretem. - Kedvenc tantárgy? - Nincs. Mindegyiket szeretem. Maga módján mindegyik jó- - Magyar? - 4-es vagyok belőle. - Csaaak? Miért? - Nem szeretek elméletet tanulni. A helyesírással nincs gond, abból ötös vagyok. - Láttam a jegyzeteidben, átsugárzik az állatszereteted. írásaidban ez megjelenik? - Igen. Lovak, kutyák, macskák. Egyedül a denevéreket nem szeretem. Nem félek tőle, csak irtózom. - ekkor teszi elém a kinyomtatott írását, és kezembe adja. Ha lemegy a nap a címe. Beleolvasok. Olvasmányos. Jól látható a szerkezeti tagoltság. Eszembe jut a Tű a szénakazalban című könyv, ahol szintén mesterien megszerkesztette Ken Follett a művet. Elmesélem a lányoknak zanzásítva a történetet. - Hogyan építetted föl a müvet? - Az elején naplószerű minden fejezet. Aztán a nappalt és az éjszakát egy idézet választja el. - Beleolvastam: ez nagyon jó. - Biztos. Én nem tudom bírálni. Ezért van személyes kritikusom. - és ismét összekacagnak Csillával. - Honnét veszed az idézeteket? - Internetről töltöm le. Éjszakához kapcsolódó idézeteket keresek. Az utolsó mondat: Folytatás következik! - Folytatás következik? - Igen... Napkelte a címe. Egyszerre 3 könyvet írok. A barátaimnak írok, köztük Csillának. Az sem publikus. - Szeretnéd kiadni? - Még az is lehet. - Akkor kedves Kisbéri Újság Olvasó, keressünk kiadót, támogatót Alexandrának! - szólok ki a riportból az Olvasónak. - A számítógéppel nyomtatott könyv 12-es betűvel 138 oldalas. Biztosan örülnének társaid, barátaid, ha találkozhatnának könyveiddel a könyvtárak polcain. - Lehetséges, de nem tudom hogy érezném magam, ha egyszer szembejönne velem egy könyvesboltban. - Köszönöm a beszélgetést, írói munkásságodhoz és persze tanulmányaidhoz sok sikert kívánok. Ha sikerül kiadni írásaidat, tudasd a kisbéri emberekkel! - emel - ^ x^* Bámul, mint... Egyszer volt... Hetet-havat... Átesik a ló... Kibújik... Keresd a párját! hétfejű szegény Kösd össze a szólások összetartozó részeit! másik oldalára. szög a zsákból. borjú az új kapura. Budán kutyavásár. összehord. asszony tojás fekete arany dagasztó édes vidám éhes nyugodt hangos színes megy távolodik teknő sárkány tyúk szomorú jóllakott nyugtalan savanyú jön közeledik halk színtelen

11 2009. augusztus-szeptember KISBÉRI ÚJSÁG 11 Épül és szépül a Kis kastély A Kiskastély Kisbér Város Önkormányzat tulajdona. A műemlék jellegű környezetben a munkálatok kivitelezője a H- ÉP-FA Kft, amely egy keszthelyi vállalkozás. A munkaterületet augusztus 6-án vették át, ekkor nyitották meg az építési naplót. A teljesítési határidő január 8. A szerződés tartalmaz 15,1 év garanciát, teljes körű jótállást. A pályázó a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT). Az IMS Magyarország Kft. írta a pályázatot és a közbeszerzési eljáráson megelőzve egy másik q lalkozást, nyerte el a munkátokat a H-ÉP-FA Kft. A kivitelezés költsége ,- Ft. Meretei János, a Honismereti kör tagja gyakorolja a civil kontrollt. 0 a pályázat megírá sában részt vett, jelenleg pro- A turisztikai pályázat KDOP (Közép Dunántúli Operatív Program) keretében megújul a súri katolikus templom, Móron a Bozóky pincészet, megépül az ászári mini skanzen, épül a bakony szombathelyi iskolamúzeum és rendezvénytér, helyi tanösvény és megszépül a kisbéri tópart, ahol Mini Magyarországot építenek. E projekt összköltsége ,- Ft, teljes befejezése december 30. A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány 79,41 %, a kisbéri projekt támogatottsága 85 %. jektirányító bizottsági tag, szaktanácsadó. Az épület alapterülete 450 m 2, a falak vastagsága cm, a belmagasság 3-4,5 m között változik. Az épület kiépített központi fűtéssel, víz és csatornahálózattal rendelkezik. Nyílászárói kisebb javításra szorulnak. A palafedést csekély mértékbenjavítják, de tárgyalás folyik a palafedés cseréjéről cserépfedésre. A bádogozást teljes mértékben cserélik, kivéve a nemrég felújított esőcsatornát. Ha palafedés lecserélésre kerül, bádogfedést kap a főbejárat feletti torony is, az eredeti állapotnak megfelelően. A külső vakolatot nagy részben cserélik vízzáró vakolatra, az épület ablakpárkányait pótolják, a mozgássérültek részére a bejutást biztosítják. A hátsó teraszt átalakítják, ez elsőnél korlátot felújítják, javítják. Az épület kéményeit javítani, részben újra építeni kell. A központi fűtés hőközpontja a pincébe kerül. Az épülethez tartozó gazdasági épület javításra, átalakításra kerül. Az itteni nyílászárókat cserélik. A főbejárat feletti homlokzaton feltüntetik az intézmény nevét és egy koronáscímert helyeznek el. A Kiskastély a Batthyány Műemlék Együtteshez tartozik, abban 2000-óta kap helyet a helytörténeti kiállítás, ami marad is az épületben. Érdekesség, hogy lesz az udvaron botanikus kert és szabadtéri kemence. Ebben - a tervek szerint - nagyobb ünnepek alkalmával hagyományos ételeket készítenek. A melléképületben szabadtéri múzeum - kovács, lakatos, szíjártó, bognár, kötélverő, cipész, kárpitos - lesz kialakítva. Helyet kap a téglagyártás, a pékség, a kerámiaipart bemutató anyag is. Mindannyiunk számára fontos településünk természeti és épített környezete, ezért a munkálatokról a Kisbéri Újság olvasói folyamatosan tájékoztatást kapnak. -Mló- A Wass Albert Művelődési Központban folyamatosam látogatható két kiállítás. Az egyikben bútorok, ruhák, használati eszközök láthatóak egy tisztaszoba és konyha látványát éreztetve. A szépen hímzett ruhák, babák, a festett kerámiaedények és a mívesem elkészített bútorok visszarepítenek bennünket a múlt század első felébe, igazi esztétikai élni é n yt nyújtanak. A másik kiállítás keretében a kistérség szép tájait, épületeit, nevezetességeit láthatjuk nagy, színes tablókon. A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár Kisbér, Városház tér. 1. Bérbe adja büfé helyiségét, büfé üzemeltetése céljára. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06-34/

12 12 KISBÉRI LJSAG augusztus-szeptember Wass Albert Művelődési Központ Kiscsoportos foglalkozásai " A játék a gyermek útja annak a világnak a megismeréséhez, amelyben él, és amelyet továbbalakítani hivatott." (Gorkij) A kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár a fenti mottó alapján szervezi és rendezi a gyermekeknek szóló kiscsoportos foglakozásokat. Sakkszakkör Kisbér: Vezetője: Malomsoki László Foglalkozások időpontja: hetente egyszer Alakulásának időpontja: január 1. Létszáma: fő Csillagász szakkör Kisbér: Vezetője: Kársai Gábor Alakulásának időpontja: november 11. Létszám:...fő Foglalkozások: hetente egyszer Mazsorett szakkör Kisbér: Vezető: Somogyi Lászlóné Művészeti vezető és koreográfus: Túri Enese pedagógus Megalakulásának időpontja: október Foglalkozások: hetente egyszer Létszám: Kiscsoport 10 fő Középsőcsoport 16 fő Nagycsoport 11 fő Összesen: 37 fő Gyermek néptánc: Vezető: Letenyei Gábor Heti két alkalom Létszám: 45 Kötő horgoló klub: Vezető: Kreisinger Józsefné Alakult Munkáikból 2007-ben kiállítást szerveztünk Foglalkozások hetente egy alkalommal Létszám: 10 fő Felnőtt sakk: Vezető: Bánszegi Attila Foglakozás: hetente egyszer Intézményünkben 2002-től. Létszám:25 fő Társastánc tanfolyam 2008 óta heti egy alkalom. Honismereti kör, minden hónap első szerdája. Vezető: Hegedűs Pál Létszám: 40 fő Alakult: 1998-ban Balett: tanfolyam szerű Vezető: Hullámné Csapó Éva Két korcsoporttal Létszám: fő Heti kétszeri próba. Aerobik: tanfolyam szerű Vezető: Erdősi Gáborné Heti egyszeri alkalom Létszám:... fő Baranta csoport: Vezető: Nagy Péter Alkalmanként. Létszám: 30 fő Thaicsi: Heti egy alkalom Nyugdíjas klub: Vezeti: Takács Imréné Heti egy alkalom Létszám: 46 fő Alakult: 1995 Bakony Néptáncegyüttes: Vezető: Túri György Létszám 44 fő Musical csoport: Heti két alkalom Létszám: 12 fő Méhészek klubja: Havi egy alkalom Pro Cantata kórus: Vezető: Bartha Melinda Alakult: 2003 Létszám: 20 fő Heti egy alkalom Hanta Nyugdíjas Klub Tervezés: A fenti csoportokon kívül a 2009/10 évadra szervezhetők 1. Képzőművészeti szakkör-^ művésztanárral (festés, ag^ gozás stb.) 2. Fúvószenekar a helyi Zeneiskola volt növendékeiből - Kapitány Péter 3. Bábszakkör - nyugdíjas pedagógussal 4. Hanta - LURKÓ Klub a helyi gyerekeknek 5. Könyvbarát klub - könyvtáros vezetésével 6. Ifjúsági Klub - Ihász Judit 'Mulatós nyári est" volt a Lovarda téren augusztus 8-án (szombaton) Felléptek: Tihanyi Dániel és Bakonyi Zsolt, az Electro Bánd, a Sofőr zenekar, a System zenekar, a Pihent Elme zenekar, a Gimnázium musical csoportja, a Syncron zenekar, és Capuccino együttes. A Syncron zenekar az est végén ismét a városban távoli szegletein is jól hall- Megköszönjük a vállalkozóknak, hogy ez évben is támogatták egy mulatós nyári este megrendezését, ezáltal lehetőséget biztosítva amatőr zenekaroknak a bemutatkozásra, az érdeklődőknek pedig kellemes estét szerezve a Lovarda előtti téren. Fehér Tibor, Magdalics Gyula, Somogyi Lászlóné szervezők I \I-< III harmónia test és lélek között = EGÉSZSÉG KISBÉREN szeptember 3-tól A tai-chi egy nagyon finom, az egész testet átmozgató harmonikus, keleti mozgásforma, amely során a test és a léle' egysége által, önmagunk fejlődése a célpont. Kinek ajánljuk? o Nemre, korra való tekintet nélkül mindenkinek o Gerincbántalmakban szenvedőknek o Egyes szervi bajokban küzdőkkel o Fejfájásban szenvedőknek o Vérnyomás problémákkal küzdőknek o Idősebbeknek, túlsúlyosoknak o Rehabilitációra szorulóknak o Változatosságot, szórakozást kedvelőknek Jótékony hatásai: o Energiával tölt fel és javítja a testtartást o Regenerálja a testet és a lelket o Segít a stressz oldásában oenyhítiarégebbiszorongásokat,fóbiákatamunkahelyiproblémákat o Jótékonyan hat a vérnyomásra o Elősegíti egyes szervi bajok gyógyulását o Résztvevők kiegyensúlyozottabbak, derűsebbek lesznek TAI-CHI EDZÉSMINDEN CSÜTÖRTÖKÖN óráig VASS ALBERT MŰVELŐDÉSI HÁZBAN Foglalkozást vezeti: Kiss László shaolin tanár Információ: 30/

13 2009. augusztus-szeptember KISBÉRI ÚJSÁG 13 Hat napnyi magyar népművészet Bakonyszombathelyen Bakonyszombathely, a bakonyi népművészek kedves találkahelye, tökéletes nyári otthona. Immáron tizedik alkalommal rendezte meg a magyar népművészeti táborát a Bakony Néptáncegyüttes augusztus első teljes hetében. A tábor, a magyar kultúra szeretett völgye idén felülmúlt minden várakozást. Az ország számos tájáról, Maglódról, Piliscsabáról, Törökbálintról, Bókodról, Nagyigmándról, Rábcakapiról, Felvidék városai* és falvaiból, valamint számos környező településről, több mint két és félszáz gyermek, felnőtt, táncos és kézműves, mesterek, tanítványok és magyar népművészet őszinte csodálói gyülekeztek 3-án reggel, de sokan már a nulladik éjszakát is itt töltötték. A kistelepülés polgármestere, Pintér Lajos igyekezett minden követ megmozgatni, hogy sikeres legyen ez a tábor. A tábor két vezetője, Molnár Gábor és Túri György sem tétlenkedett azonban. Keleti György hathatós segítségével elérték Szekeres Imre Honvédelmi Miniszter Urat, és az engedélyével a Magyar Honvédség Győrből 12 sátorral segítette a tábort. Hétfőn a regisztráció és az ebéd kavarodásából kibontakozva indult el az első táncpróba több színpadon és oktatóhelyszínen. A gyermekeket Furik Rita és Richtarcsík Mihály évek óta visszatérő oktatók, valamint Méhes Kata, Péter Zsolt és Petneházy Kata tanította Martosi és Széki táncokra. A felnőtteknél ezalatt Márton Attila és Tóth Beatrix jobbágytelki táncokat oktatott. Később Furik Rita és Richtarcsík Mihály a felnőtteknél is tartott Martosi továbbképzést. Az énekeket Nyitrai Mariann segítette elsajátítani, míg a zenét Kneifel György tanította az érdeklődőknek. Molnár Margit a gyöngyfűzés és a bőrdíszek elkészítésének megtanításáért felelt, Nyilasi György Zoltán pedig a fafaragás, a magyar motívumok fába varázslását mutatta meg az roppant fogékony és ügyes gyermekseregnek, valamint a táncok szüneteiben megpihenő felnőtteknek. A gyermekek tánc-énekkézműves forgószínpadszerű megoldását Molnárné Szőke Ágnes tervezte meg. Minden este különleges program várta a táborlakókat. Jászberényi íjászok, a Tintaló társulás, Ládafia bábszínház, Hetényi színjátszók, lovasbemutató a Vermes törzs előadásában, a házigazda bakonytérségi Bakony Néptáncegyüttes előadása, a Martosi Hagyományőrző tánccsoport művészei, illetve az esti táncházak Galambos György vezetésével. Pénteken, az utolsó estén Martosi bál színesítette az amúgy sem szürke programot, majd szombat délelőtt a táborban tanult táncok bemutatójával, és a legügyesebb kézművesek megajándékozásával zárult a tábor. Aki ott volt idén, a 10. Bakonyi Népművészeti táborban, soha nem fogja elfelejteni. V. Molnár Balázs A szerző ragaszkodik a cikk eredeti szövegéhez, illetve a fotó jogához.. Annak engedély nélküli módosításához semmilyen módon nem járul hozzá. Ennek megsértése jogi és újságíró etikai vétségnek minősül. A képet Szabó Zsófia készítette. A képet a Kisbéri Spartacus Labdarúgó Szakosztály hírei A es bajnoki évad- A egy ifjúsági és egy felnőtt csapat indul a bajnokságban. Az ifjúsági csapatunk a Megye III. osztály keretében veszi fel a küzdelmet az ellenfelekkel, mivel a Bakony Ligában nem volt elegendő létszámú induló, és így a Zámbó István által kiválóan menedzselt ifjúsági csapat kevés mérkőzést tudott volna játszani. A Megye III. tartalékbajnokságban lejátszották az első fordulót, mely során hazai pályán Diffinger Tamás (2), Papp Ádám és Pásztor Péter góljaival 4-2-re győztek Tárkány csapata ellen. Az ifi csapat 2. fordulóban Dadon 2-0-ás vereséget szenvedett. ' A Bakony Ligában induló felnőtt csapat keretében több változás történt. Az eligazolt játékosokat sikerült helyben lakó kiváló képességű labdarúgókkal pótolni. Itt említeném meg Vaderna Tamás, Tóth Gábor, Csóka László és Homonnai Csaba nevét. A szakosztály körüli általános ügyeket Falman József és Nemzeti József végzi, a szertáros Besenyei István, míg a vezetőedzői feladatokat Pászti István látja el. Célunk, hogy közönségszórakoztató játékot mutassunk és minél jobb eredményt érjünk el. Ehhez kérjük a sportszerető kisbéri és nem kisbéri lakók támogatását. Megkezdődtek a Bakonyalja- Kupa küzdelmei. Az első forduló eredményei: Kerékteleki - Szák 2-1; Réde I - Súr II Kisigmánd - Bakonysárkány 4-0; Súr I - Réde II Kisbér - Vérteskethely 2-1; Gólszerzők: Proczeller Krisztián és Oláh Gyula. Ifjúsági csapat sorsolása :00 óra Kisbér - Császár :30 óra Bókod - Kisbér :30 óra Kisbér - Mocsa :00 óra Bársonyos - Kisbér :00 óra Kisbér - B.szombathely Szabadnap :00 óra Kisbér - Szend :30 óra Tárkány - Kisbér :00 óra Kisbér - Dad :30 óra Császár - Kisbér Felnőtt csapat sorsolása :00 óra Súr II. - Kisbér :30 óra Kisbér - Réde II :30 óra Bakonysárkány - Kisbér :00 óra Kisbér - Kisigmánd :00 óra Súr I. - Kisbér :00 óra Réde I. - Kisbér :00 óra Kisbér - Szák :30 óra Kerékteleki - Kisbér :30 óra Vérteskethely - Kisbér :30 óra Kisbér - Súr II :30 óra Réde II. - Kisbér Pászti István

14 14 KISBÉRI ÚJSAG augusztus-szeptember Iskola felújítások európai uniós forrásból a Kisbéri Kistérségben A Kisbéri Kistérség öt településének általános iskolájában kezdődnek meg felújítások abból a közel 500 millió forint európai uniós támogatásból, amelyre a napokban kötötték meg a támogatási szerződést. A nyertes pályázó a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, és a támogatásnak köszönhetően a Bakonysárk á n y b a n, Bakonyszombathelyen, Császáron, Rédén és Súron tanuló több mint nyolcszáz diák oktatásának körülményei válnak korszerűbbé. A Kisbéri Kistérség települései már évekkel ezelőtt felismerték, hogy az oktatás színvonala meghatározó jelentőségű a kistelepüléseken élő gyerekek esélyegyenlőségi hátrányainak csökkentésében és egyúttal a települések megtartó erejének növelésében is. A községek fejlesztési tervei között ezért mindig kiemelt szerepet kaptak az oktatási intézmények. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozásukkal a falvak számára új lehetőségek nyíltak meg a forrásszerzés terén. Ennek egyik legújabb eredménye a Közép-Dunántúli Operatív Program alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázatán elért siker. A több mint 170 pályázó közül 31 nyertest hirdettek ki, köztük a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulást. Az európai uniós és hazai forrású támogatásból Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Császár, Réde és Súr iskolái újulnak meg. A projekt összköltsége forint, melyből az elnyert támogatás összege forint. Az önrészt a kistérség érintett önkormányzatai saját forrásaikból teremtik elő. A támogatásból az öt településen összesen mintegy negyven osztályterem, szaktanterem és szertár felújítása, bővítése valósul meg. A felújításban érintett iskolákban többek között tetőszigetelésekre, az elektromos hálózat, a burkolatok, nyí- lászárók cseréjére, korszerű fűtéstechnika kiépítésére kerül sor, valamint informatikai hálózatot is létrehoznak azokban az iskolákban, ahol eddig ilyen nem létezett. Az iskolafejlesztési projektben Bakonyszombathelyen és Császáron az iskolaépülethez egy multifunkcionális, közösségi rendezvények és tömegsport események helyszíneként is szolgáló terem épül. A legnagyobb beruházás Rédén valósul meg, ahol az iskola nagy részét újjáépítik. Súron és Bakonysárkányban is jelentős felújításokkal szépül meg az iskolaépület. A beruházások eredményeként az osztálytermek és ezzel a férőhelyek száma is növekszik az iskolákban. A felújítási és korszerűsítési munkák hat hónapig tartanak, így az öt községben tanuló több mint nyolcszáz általános iskolás és tanáraik már az új tanév második félévétől birtokba vehetik a felújított iskolaépületeket. Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben alakult 17 bakonyaljai település részvételével. A társulás célja, hogy a községek egyes közszolgálati feladatok ellátását közösen, hatékonyabban valósítsák meg. A társulás összehangolja a résztvevő települések fejlesztéseit is. A társulás tanácsát a 17 település polgármesterei alkotják. Együttműködésük során a községek eddig többek között a közoktatás és nevelés, az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelem valamint a szociális alapellátás területén valósítottak meg közösen felac l ~S}- kat. A kistérségi társulás' _ gközségei: Aka, Acsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely. Futó Lajos elnökhelyettes Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás. ',..,., '.. ;... ' -,. :..:. üi- ' ' : 50 éves a Spartacus Szeptember 19-én ünnepli a Spartacus labdarúgó csapata 50 éves fennállását. A Spartacus Öregfiúk csapata pedig 25 éves. Béke (Mijerovo), egy szlovákiai település, akivel 15 éves a sportbaráti kapcsolat. Ebből az alkalomból 19-én délután kettőtől várnak minden sportolót, akik valaha játszottak a labdarúgó csapatban, mindenkit, aki a csapatnak segédkezett bármilyen formában. Jöjjenek el, vegyenek részt a sportrendezvényen! Terveznek a szervezők egy ifjúsági labdarúgó mérkőzést, a Spari Öregfiúknak pedig a vendég békeiekkel egy meccset, és a jelenlegi játékosokkal egyet. A programban szerepel még az ez évben 50 éves játékosok - hárman vannak -köszöntése, valamint közös vacsora a megjelentekkel. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Böröczki Lajos Érdeklődni: Varga Ákos Telephely: 7090 Tamási, Móra F. u. 3. Tel: 70/ ,70/

15 2009. augusztus-szeptemberi KISBÉRI ÚJSÁG 15 Szeretne elutazni á Nyaralás a Balatonnál, vízparti szállodákban, medencével, szaunával, fedett úszómedencével svédasztalos reggelivel és vacsorával: 5 nap/ 4 éj: ,- Ft/fő Kedvezményes üdülés nyugdíjasoknak: Kehidakustányban 5 nap/ 4 éj: vacsorával, ,- Ft/fő Tombor Csaba és Horváth Enikő Karner Kornél és Tóth Enikő Lingli Róbert és Fekete Krisztina Sárközi Tamás és Hajnal Márta Szarvas Szilveszter és Forrai Beatrix Akciós és last minute külföldi ajanlataink hirdetőtáblánkon a CBA előtt Kisbér Tourist Utazási Iroda fc Telefon: /30/ Állásajánlat A megnövekedett ügytéligények kielégítése végett az Allianz Hungária Biztosító ZRT kisbéri kirendeltsége Pénzügyi tanácsadókat keres. Elvárások: Érettségi bizonyítvány, melyhez biztosítjuk az elvárt 0KJ képzést, vagy Főiskolai végzettség Jó kommunikációs képesség Kreatív + kitartó, célorientált, személyiség, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Az értékesítés területén szerzett tapasztalat előny, de hiánya nem kizáró feltétel. Amit kínálunk: Kezdési támogatás Ingyenes átképzéssel egy új szakma elsajátítása Karrierlehetőség Teljesítményarányos kereseti lehetőség, bónuszrendszer Jó csapatszellem Széles termékpaletta Jelentkezés: A szakmai önéletrajz elküldésével a következő re lehet: vagy személyesen a kisbéri kirendeltségen Kisbér, Komáromi u. 3. sz. alatt személyes elbeszélgetésre telefonon történt egyeztetés után kerül sor. Telefon: 06-30/ Molnár Szilárd és Németh Judit fia Dávid Volf Róbert és Ihász Éva lánya Melissa Gyüszi Csaba és Rohonczi Anita fia Gergely Wolf Richárd és Varga Ildikó lánya Zoé Barbara Horváth Sándor szül Árvai Imréné szül. Vasi Anna 1938 Horváth Ilona szül Méhes József szül Vaskó Jánosné szül. Buda Irén 1929 Szloboda Imre szül Malomsoki Ingatlaniroda - Ingatlanvagyon értékelés, Értékbecslés, ingatlanközvetítés Kisbér Rákóczi F. u. 30. Tel: 34/ / Eladó! Megkímélt állapotban lévő: 1 db Babakocsi mély-sport; 1 db Graco bébi hordozó újszülött szűkítővel; 1 db Kiságy kókuszmatraccal; 1 db 14- es kislány kerékpár támasztókerékkel; 1 db járóka. Érd: Kisbér ANakorKft. Komárom és Tata után Kisbér, ft^fbí Nagyigmánd, Bábolna és &L nsijm Mj környékein megkezdi Ím konténeres hulladékszállítását! - Építési törmelék - Kommunális és lomhulladék - Ipari hulladékok - 4m 3 és 6m 3 konténerek Közületeknek és magánszemélyeknek A LEGJOBB ÁRON! NAKOR KFT. Tel.: 06/ / Tisztelt Olvasó! Akinek hozzátartozója nem Kisbéren hunyt el, vagy nem Kisbéren kötött házasságot, gyermeke, unokája nem Kisbéren született, a Kisbéri Újságba csak akkor kerül bele, ha ezt kéri. Kérek mindenkit, ha tájékoztatni szeretné olvasóinkat, a könyvtárban ezt jelezze. Köszönöm. Malomsoki László főszerkesztő Víz-Gáz-Fűtéstechnika Deák János Víz-, központifűtés, gázvezeték-készülék Szerelő mester Kisbér, Rákóczi F. u. 16/A Tel/fax: 34/ Mobil: 20/ Eng. szám: OM Víz, fűtés, gázszerelési anyagok, alkatrészek árusítása Kivitelezés, felújítás, napkollektor szerelés Gázkészülékek-gázkazánok időszaki műszaki felülvizsgálata Karbantartás, javítás Előjegyzés a fenti telefonszámon. Megrendelését várom tisztelettel

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG augusztus-szeptember Csótár Zoltán, a műszaki bizottság elnöke és Meretei János, a Honismereti Kör tagja egyeztet a Kiskastély felújításának kivitelezőivel Dr. Ferencz Péter igazgató főorvos kitüntetéseket adott át a Semmelweis napi ünnepségen A Spartacus játékosai Álló sor: Besenyei István szertáros, Ihász József főrendező, Fallmann József ü.v. elnökségi tag, Veres Ádám, Horváth Roland, Csaba Lajos, Schlakta Roland, Tóth Gábor, Újvári Ferenc, Nemzeti Zsolt; középső sor: Pászti István edző, Ódor Zsolt, Vaderna Tamás, Nemzeti Péter, Kovács Péter, Horváth Gyula; elöl: Nagy Balázs kapus. A képről hiányzik: Csonka László, Szombati Gábor, Oláh Gyula, Proceller Krisztián és Homonnai Csaba A cigány kisebbség ifi csapata

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2015. június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 99/2015. (06.16.) számú határozat Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben