Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport A évi ellenőrzési tervnek megfelelően a FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) rendszer vizsgálata folyamatban van. Az éves terv alapján a helyi adók ellenőrzéséről szóló jelentés-tervezet és - az észrevételezési határidő lejártát követően - a végleges jelentés az érintettek részére átadásra került. Az ellenőrzött szervezeti egység benyújtotta intézkedési tervét, amelyet az ellenőrzés véleményezett. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott projektek vizsgálatát érintő intézkedési terv az ellenőrzés által véleményezésre került. A Stratégiai Ellenőrzési Terv felülvizsgálata, aktualizálása. Polgármesteri és jegyzői intézkedések véleményezése. Szakmai segítségnyújtás. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 63 db Építési engedélyek száma: 8 db Használatbavételi engedélyek száma: 12 db A Kormányhivatal a 2010-es és 2011-es év építési engedélytől eltérő építési ügyiratainkat és a hivatalból feltárt engedély nélküli építési ügyiratainkat megvizsgálta, melynek eredményéről jelentés még nem érkezett. A plázastop törvény hatályba lépése előtt többletmunkával, és igen gyors ügyintézéssel sikerült építési engedélyt adni a Báthory u. és a Kisfaludy u. közötti területen egy Lidl áruház kialakítására, valamint a metróvégállomásnál a sportcsarnokos ingatlanra megnövelt kereskedelmi területtel módosított építési engedélyt adtunk ki. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Lidl Áruházlánc képviselői az engedély tervet benyújtották a Tervtanácsra. A tervet november 29-én a Tervtanács átdolgozás után javasolta engedélyezésre. A Gamma Real Estate Kft-vel parkolási szerződést kötöttünk a Szabó Ervin u. 34. szám alatti telekre, 41,3 millió forint értékben. A Lehel út - Vak Bottyán út melletti Etg turisztikai erdőterületre a tulajdonos közjóléti erdő kialakítását tervezi, erdei sétány kialakításával. Az Iparos út, Kecskemét Lajosmizse vasút térségére övezet módosítási kérelem érkezett. A tervezési költségek biztosítása érdekében az Étv. 30/A alapján, területrendezési szerződés kötését kezdeményeztük a kérelmezővel. A Hofherr A. u. és a Nádasdy utca sarkán lévő 5000 m2-es telken a tulajdonos 300 férőhelyes hotelt tervez. Az Üllői út 280. szám alatt a Szatmári Épületgépészeti Áruház helyén Aldi áruházat terveznek. Az Építéshatósági Iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre November 8. Határ út 4 * Csaba köz 8. * Corvin krt. 34. * Álmos u. 13. * November 22. Esze Tamás u. 23. f./1. * Zoltán u. 39. f./4. * Bethlen Gábor u. 19. * Báthory u. 4. (LIDL) * November 29. Báthory u. 4. (LIDL) * Bethlen G. u. 19. * Nádasdy u * Határ út 4. * December 13. Baross u. 58. * Fő u * Karton u. 38. * Pannónia út 8. Fennmaradási engedélyt nem támogatja Pannónia út 25. * Nagysándor J. u. 130/b. * Szabó Ervin u. 34. * Víztorony u. 10. * Csaba köz 8. * Corvin krt. 34. * Gyámhivatal december 6-án részt vettem a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban megtartott jelzőrendszeri tanácskozáson december 7-én részt vettem a BRFK XIX. Rendőrkapitányságon megtartott negyedéves jelzőrendszeri tanácskozáson december 8-án gyámhivatal vezetői értekezleten vettem részt a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalában.

3 december 13-án részt vettem a Szociális és Lakásügyi Bizottság nyílt ülésén január 2. napjától dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi ügyintéző nyugdíjba vonulása miatt munkába állt dr. Koch Zsófia gyámügyi ügyintéző. Kispest honlap aktualizálva január 3-án megtartottuk a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban az első jelzőrendszeri tanácskozást. Az elmúlt időszakban 10 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik. Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 45 Megszűnés miatti törlés 10 Módosítás: 6 Átvezetés: 48 Működési és bejelentés köteles tevékenység: 7 Megszűnés: 10 Módosítás: 1 Átvezetés: 1 Társasházkezelői tevékenység nyilvántartásba vétele: 1 Telepengedélyezés: Nyilvántartásba vétel: 3 Panasz: 2 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 5 Tetem elszállítás: 10 Chip regisztráció: 101 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 25 Hagyatéki helyszín: 10 Állattartás ellenőrzés: 5 Telepengedélyes tev. ellenőrzése: 2 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 75 Tulajdoni lap igény: 10 Kompenzációs beadvány: 32 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 2 Élettársi 2 Életbenléti: 1 Talált tárgy: 5 Hagyaték: Leltár: 132 Alszámra érkezett irat: 498 Humánszolgáltatási iroda A KOSIE bizottság számára előkészítettük és a bizottság jóváhagyta a közművelődési intézmények munkatervét, illetve a bizottság munkatervét. A bizottság meghallgatta a Bóbita óvoda intézményvezetői pályázatóit, és alkalmassági sorrendet állított fel a képviselő-testület számára. A 2012/2013-as tanév előkészítéseként az iskolai és óvodai hirdetmények szövegének egyeztetését megkezdtük a Fővárosi Önkormányzattal.

4 4 Kispesti Egészségügyi Intézet irodánkhoz elküldte a évekre vonatkozó stratégiáját. A decemberi KOSIE bizottság nem tárgyalta a januári KOSIE bizottsági ülés napirendjén van és a januári képviselőtestületi ülés elé terjesztjük. A 216/2011.(X.19.) Kormányrendelethez a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére szükséges önkormányzati nyilatkozatot a Jogi Irodával egyeztetve megszerkesztettük, irodánk munkatársa gondoskodik az egyes vállalkozó orvosok részére történő elkészítésről. December hó folyamán a fogorvosok, háziorvosok és házi gyermekorvosok közül 41 fő igénybe vette. Irodánk előkészítette a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület december hónapban 49/2011.(XII.20.) rendeletével elfogadott. A normatíva igénylés megalapozottságának iskolai-óvodai ellenőrzése folytatódott az Bolyai János Általános Iskolában, az Ady Endre Általános Iskolában, a Vass Lajos Általános Iskolában, a Napraforgó óvodában, a Zöld Ágacska óvodában, az Árnyas óvodában és a Szivárvány óvodában. A 2011-es év normatíva elszámolásához az intézmények adatlapjainak előkészítése az adatszolgáltatáshoz. A diákolimpiai versenysorozatban a játékos sorverseny és az asztalitenisz versenyek kerültek megrendezésre. A Mikulás Kupa sportversenyeit hét helyszínen közel 400 sportolni vágyó gyermek (óvodás, általános- és középiskolás diák) részvételével rendeztük meg. A sportnapokon játékos sorverseny, kispályás foci, kosárlabda, röplabda, kidobós és asztalitenisz versenyeket rendeztünk. A kerületi Mikulás túrán több, mint 60-an vettek részt Pesthidegkút környékén. A tavalyi év végén részt vettünk a hagyományos Kispest-Lőrinc Labdarúgó Tornán, ahol 6 korcsoportban folytak a mérkőzések. A két kerület közösen megrendezett tornája összesítésben döntetlen eredménnyel végződött. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai csoport Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 4 fő helyettesítését, 5 fő átsorolását, 1 fő jubileumi jutalmát és 1 fő minősítését, 2 fő kinevezését, 9 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetését (8 fő nyugdíjba vonulás miatt). ISO minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal munkáját 5 ügyfélvéleményben értékelték pozitívan. 8 darab ügyfél-elégedettséget vizsgáló adatlapot töltöttek ki. A helyi rendeletek módosításának függvényében előreláthatólag a minőségügyi rendszerdokumentáció változásainak átvezetése februárban fejeződik be. Megtörtént 6 beszállítóink minősítése, amelyből 3 esetben A, 3 esetben B értékelést kapott, ezen partnereket értesítettük az eredményről. Jogi iroda Peres ügyek: A november 30. napja óta eltelt időben a peres ügyekben a következő bírósági tárgyalásokra és (jelentősebb) tárgyaláson kívüli ügyintézésre került sor. A Tóth Árpádné és társa felperesnek az Önkormányzat és társai alperesek ellen a Fővárosi Bíróságon 10.P.20334/2009. számon a Báthory utca 29. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan kártérítés iránt indított perben a december 2. napjára kitűzött tárgyalás elhalasztásra került; az ügyben a szakértői vélemény kiegészítése van folyamatban. A Fővárosi Bíróságon a 69.P /2011. szám alatt, Járóka József felperes által az Önkormányzat és társai alperesek ellen (a 33.P /2007. számú perrel egyesített) személyiségi jog megsértése tárgyában folyó perben a bíróság december 7. napján tartott tárgyalást, amelyen a felperes meghallgatása történt meg. Kántor Józsefné felperes (a Fővárosi Önkormányzat I. rendű alperes mellett) perbe vonta II. rendű alperesként Önkormányzatunkat a Fővárosi Bíróság előtt 24.P /2009. szám alatt a Nagykőrösi út melletti ingatlanában bekövetkezett értékcsökkenés miatt folyó perben.

5 5 A FŐTÁV Zrt. felperes által Önkormányzatunk mint ingatlantulajdonos ellen a GESZ által kezelt egyes ingatlanok távhődíj tartozása vonatkozásában indított perben (melynek oka számlázási probléma volt) a FŐTÁV Zrt. a december 13. napján tartott tárgyaláson keresetétől perköltségigény nélkül elállt. A Fer-Szolg Kft. "fa" felperes által a Kázmér Lejtő Zrt. és társai alperesek ellen indított, a Fővárosi Bíróság előtt 22.G /2007 számon folyamatban levő eljárásban, amelyben az Önkormányzat a III. r alperes, és amelyben felperes a /1. hrsz-ú, illetve a hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában kéri szerződések érvénytelenségének megállapítását, az eljáró Ábelné dr. Juhász Mária ügyvédtől kapott tájékoztatás szerint az első fokon eljárt bíróság a keresetet (egyelőre nem jogerősen) elutasította. Előkészítő iratot nyújtottunk be a bíróságra a Média Menedzser Oktató Kft-vel szemben a József Attila utca 74. számú ingatlanban található ingóságokra fennálló zálogjogunk megállapítása iránt folyamatban levő perben; a Sallai János felperes által a Petőfi utca 19/B. szám alatti ingatlan tetőtér-beépítésével kapcsolatosan Önkormányzatunk ellen kártérítés iránt indított perben, a FŐTÁV Zrt. által indított, fentebb megjelölt perben, a BEST 08 Kft. által Önkormányzatunkkal szemben kártérítés iránt indított perben. Szerződések: Folyamatosan közreműködtünk vállalkozási (megbízási), támogatási és egyéb szerződések előkészítése, ügyintézése, stb. tekintetében: többek között a TÁMOP programokhoz - könyvtárfejlesztés, kulturális programok - kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződések, közbeszerzési tanácsadói szerződés, ingatlanhirdetési szerződés, a hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó kivitelezési, szakmérnöki és műszaki ellenőri szerződés, a hivatal szerverszobájának megerősítéséhez kapcsolódó kivitelezési szerződések, a Csillagfény Bölcsőde tetőtér-beépítéséhez kapcsolódó tervezési, megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó, és akadálymentesítési szakmérnöki szerződések, rendezvényhez - karácsonyi vásár - kapcsolódó szerződés, panelprogramhoz kapcsolódó támogatási szerződések - Rákóczi utcai 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet, Lehel utca és Vak Bottyán utca szám alatti Társasház -, a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási szerződés, egyéb, elsősorban a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos folyamatos megbízási szerződések elkészítése, meghosszabbítása, stb.) tekintetében. Közreműködtünk a Kossuth téri piacon az Önkormányzat elővásárlási joga alapján megvásárolni kíván két ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében, illetve az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerült egyéb ügyintézésben. Egyéb ügyek: Jogi véleményt készítettünk a FŐTÁV Zrt./DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által távhőszolgáltatás tekintetében az Önkormányzatunk mint tulajdonos helytállási kötelezettségével kapcsolatosan részünkre átadott iratok alapján; a Média Menedzser Kft. által birtokban tartott József Attila utca 74. szám alatti ingatlan tekintetében; a Pesterzsébeti Gyűjtőcsatorna ügyében. Részt vettünk a Vegyépszer Zrt. elleni, út- és járdaépítéshez kapcsolódó garanciális igényünk érvényesítése ügyében a Vegyépszer Zrt., valamint a CIB Bank Nyrt. mint garanciavállaló részére írott levelek előkészítésében. A Petőfi utca 49. szám alatt ingatlan vonatkozásában Kompó Judit és társai által Önkormányzatunk ellen a Fővárosi Kormányhivatal előtt kényszer-kisajátítás iránt indított ügyben nyilatkozatot tettünk. A köztemetéses, munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos; december hónapban két hagyatéki tárgyalásra került sor. Irodánk folyamatosan végzi a bizottsági jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzését. Közbeszerzés: Az Iroda közbeszerzési referense által adott beszámoló alapján a közbeszerzési ügyekről a következő tájékoztatást adom. Lezárult eljárás: 1. Kispest Kft. ajánlatkérő megbízásából tanácsadó bonyolítású Vállalkozási szerződés a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Erkel Ferenc Általános Iskola testnevelés-fejlesztési projekt megvalósítása kivitelezési munkáira tárgyú eljárás indítását a döntéshozók i ülésükön visszavonták. 2. Polgármesteri Hivatal részére 3 db számítógép szoftverrel, monitorral ellátva beszerzésére folytatott központosított közbeszerzési eljáráson belül a szerződés i dátummal megkötésre került.

6 6 Folyamatban lévő eljárás: 1. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Forrásház Gondozási Központ részére eszközök beszerzése tárgyú eljárás, illetve a támogatási szerződés módosítása; a támogatási szerződés átdolgozását végzi, illetve végezteti a Kispest Kft. ügyvezetője. 2. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ eszközbeszerzésre tárgyú eljárás. Az ajánlati határidőre, december 19. nap 11:00 óra az ajánlatok beérkeztek. Az ajánlatokkal kapcsolatban a hiánypótlást ajánlattevőknek án 9:00 óráig kell beadniuk. 3. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Polgármesteri Hivatalban az informatikai rendszer fejlesztése tárgyú eljárás. Központosított közbeszerzési eljárás újbóli megnyitásával a felhívás az ajánlattevőknek án megküldésre került. Ajánlattételi határidő: :00 óra és 11:30 óra. 4. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Vállalkozási szerződés / Ajánlatkérő beszerzési tárgya összetett: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat fenntartásában lévő Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ellátottjainak-, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GESZ) tartozó óvodák, általános iskolák, és gimnázium szorgalmi időszakban-, valamint az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása, rászoruló ellátottak ebédjének házhozszállítása, ételhulladék elszállítása saját szállítóeszközökkel (meghatározó értékű fő tárgy) az intézmények főző- és tálalókonyháinak gépészeti és infrastrukturális fejlesztésével, kapcsolódó és szükségszerű szolgáltatások és árubeszerzések ellátásával (további kiegészítő tárgyak) tárgyú eljárásban a tanácsadó az ajánlattételi felhívást án feladta közzétételre. Az ajánlattételi határidő :00 óra. A Pro-Régió által a Wekerle - ahol értéket őriz az idő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan végzett ellenőrzés során az adatszolgáltatásban közreműködtünk. A jéől hatályba lépő új közbeszerzési törvénynek megfelelően a Közbeszerzési Szabályzat elkészítése folyamatban van, mivel a végrehajtási rendeletek kiadásra kerültek. Okmányiroda Határidőre elkészültek és átadásra kerületek a évi teljesítményértékelések az iroda munkatársai részére. Az ISO-nak megfelelően irodai megbeszélést tartottam, ahol értékeltem a év IV. negyedében végzett munkát. Az igazgatási szünetben az okmányiroda ügyeletet tartott az alábbi ügykörökben: lakcímbejelentés elkészült okmányok átadása (útlevél, vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) mozgásában korlátozott parkolási igazolványának kiadása gépjármű ideiglenes kivonása ügyfélkapu regisztráció. Január első heteiben az ügyfelek nagy része ellopott, elveszett személyazonosító igazolványaikat pótoltatták január 1-jei hatállyal módosításra került az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény. Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb változás, hogy ezentúl nemcsak a tevékenység bejelentését, hanem annak megszüntetését is lehet személyesen intézni. Fontos változás, hogy a hatósági ellenőrzés alapvető feladatai törvényi szinten jelennek meg az új szabályozásban. Továbbá egyéni vállalkozás ügyintézésében változtak oldalon letölthető nyomtatványok, ez jelen pillanatban az ügyintézés folyamán fennakadást okoz, mert a korábban letöltött nyomtatványok nem használhatók. Január hónapban határidőre elkészült a technikai eszközök tárolási nyilatkozata, valamint a rendszámtáblák leltározása. A biankó okmányok leltározása folyamatban van.

7 december január 4. közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult. vezetői engedély adatfelvételezés: 323 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 3 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 4 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 419 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 80 db útlevél adatfelvételezés: 189 db JÁROK rendszerben elindított ügyek db törzskönyvkiadás: 355 db forgalmi engedély kiadás: 782 db lakcímkártya kiadás: 396 db ügyfélkapu 82 db mozgásában korlátozott parkolási igazolvány 6 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig 148 db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, ill. pénztáron keresztül, valamint 3 db számla került kiállításra. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla hitelállomány: 424 M Ft Folyamatosan részt veszünk az Uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. Sor került a KMOP-5.2.2/B-2f kódszámú Wekerle, ahol értéket őriz az idő pályázat helyszíni ellenőrzésére. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 46 % Polgármesteri kabinet iroda December 7-én a Városházán került sor a kispest közbiztonságáért elismerő címek és oklevelek ünnepélyes átadására. December 9-én a Kispesti Temetőben vettek végső búcsút Kispest Díszpolgárától, Kocsis Józseftől. December 14-én rendezték meg a Wekerlei Kultúrház uniós forrásból megvalósult informatikai fejlesztésének projektzáró összejövetelét. December 19-én került megrendezésre a képviselő-testület közmeghallgatása. Számos közterületi és intézményi karácsonyi rendezvény volt az ünnepi időszakban (adventi gyertyagyújtás, lampionos felvonulás, gyermek karácsony a városházán, Mikulásház, stb.) Az egyházi és civil szervezetek, részben önkormányzati támogatással, igen sok rászoruló részére nyújtottak támogatást s rendeztek karácsonyi összejövetelt.

8 8 December végén befejeződött a Városháza akadálymentesítését szolgáló, uniós támogatásnak köszönhető beruházás. Befejeződött az IP internetes telefonok beszerelése az intézményekben. Befejeződött az informatikai beruházáshoz kapcsolódó egyik előkészítő munka, a szerverszoba átalakítása. December 30-val nyugdíjba vonult az informatikai csoport két munkatársa, Réti úr és Füredi úr. Szabálysértési iroda Szabálysértési és birtokvédelmi ügykörben december 1. és január 4. között 113 ügyirat került főszámos iktatásra. A közterületet, köztisztaságot, közrendet érintő szabálysértések (árusítás, zöldfelületen parkolás, dohányzás, szemetelés, üzemképtelen gépkocsi tárolása, hajléktalan közterületen életvitelszerűen történő tartózkodása) elkövetői ellen a vizsgált időszakban 21 db feljelentés megtételére került sor. Tankötelezettség megszegése miatt 15 feljelentés érkezett be a vizsgált időszakban. Birtokvédelmi ügykörben további 10 ügyirat került átiktatására, intézkedés mellett. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési és birtokvédelmi eljárásokon túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. E tárgykörben 16 db megkeresés érkezett irodánkra. A vizsgált időszakban az iroda a minőségügyi kézikönyvben meghatározott folyamatok szerint végezte munkáját. Szociális és gyermekvédelmi iroda A Szociális és Lakásügyi Bizottság az előző beszámoló időpontját november 30. követően december 6-án, december 13-án, és december 20-án is ülésezett, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt: 1. Javaslat a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosítására 2. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 3. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 4. Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése 5. Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása A bizottság következő ülése várhatóan január 17-én lesz. A téli igazgatási szünet miatt a szokásos időponttól korábban történt a december hónapra járó rendszeres szociális ellátások (adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, szociális tanulmányi ösztöndíj) kifizetése tekintettel arra a jogszabályi előírásra, mely szerint az említett támogatásokat minden hónap 5-éig folyósítani kell. Ezen kötelezettségünk teljesítése érdekében az ellátások kifizetéséről december 15-éig intézkedtem. A szociális előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartási adatok szerint december 31-éig az iroda feladatkörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén Ft-ot fizettünk ki a rászorultak részére, mely 8,87%-kal több mint a évre tervezett szociális előirányzat együttes összege. Fontos kiemelni néhány tételt: az előirányzat teljesítés mértéke a lakásfenntartási támogatásnál 127,99%- os, az aktív korúak ellátása esetén 123,79%-os, az ápolási díjnál 112,83%-os, az időskorúak járadékánál 117,39%-os, a hátralék-kiegyenlítő támogatásnál 119,20%-os volt. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az elmúlt év utolsó negyedévében 253-al nőtt: szeptember 30-án 1109-, december 31-én pedig már 1362 személy volt jogosult e támogatásra. Úgy gondolom, hogy az ellátotti létszám további drasztikus növekedése várható ez évben. Az aktív korúak ellátására (ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre) jogosultak összlétszáma december hónap folyamán 38 fővel emelkedett. Az

9 9 említett két jogosultsági kategóriához tartozó állástalan személyek együttes száma egy év alatt 31,44%-kal nőtt: december 31-én 282-, december 31-én 413 fő részére történt folyósítás. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy az 55. életév betöltése jogcímén rendszeres szociális segélyre jogosultak számát tekintve a növekedés mértéke 2011-ben 58,33%-os volt. Az elmúlt év utolsó hónapjában még tovább nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek száma. A jogosulti listán december 31-én 754 család (1239 gyermek) szerepelt január 1-jétől jelentősen módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és annak végrehajtási rendeletei. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vonatkozásában a jogszabályváltozás főbb tételei: szigorodott az adósságkezelési szolgáltatás szabályrendszere, Ft-ról Ft-ra csökkent a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege, Ft-ról Ft-ra csökkent a rendszeres szociális segély havi legmagasabb összege azzal, hogy amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítanak meg, a rendszeres szociális segély havi összege nem lehet magasabb Ft-nál, január 1-jétől a normatív-, továbbá az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötelezően kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, a jelzett időponttól önállóan nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás már nem állapítható meg az ezen ellátási forma megszűnése miatt, legkésőbb március 31-ével meg kell szüntetni a december 31-ét megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását, a természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás esetén a szolgáltatók részére a Korm. rendeletben meghatározott formában és adattartalommal, elektronikus úton kell adatszolgáltatást teljesíteni, első alkalommal március 5-éig. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A KMOP komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában beérkeztek az ajánlatok a beszerzendő eszközökre vonatkozóan, az ajánlattevők jelenleg a hiánypótlást teljesítik. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat kapcsán december 14-én tartottuk a pályázat záró rendezvényét, jelenleg a pályázat adminisztratív zárását végezzük. A TÁMOP-612 egészségnevelési pályázat tevékenységei az ütemterv szerint zajlanak. A KMOP pályázat benyújtásához kapcsolódó tisztázó kérdéseket megválaszoltuk (uszoda napkollektoros fejlesztése), jelenleg a pályázat értékelése zajlik a Pro Régióban. A polgármesteri hivatal akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat kiviteli munkálatai 2011 decemberében lezajlottak, januárban megkezdődik a honlap akadálymentesítése is. Előkészületben vannak a bölcsőde-, valamint az óvodafejlesztésre benyújtandó EU-s pályázatok. A bölcsőde fejlesztés pályázatot január 9-én nyújtjuk be a VÁTI-ba. Egyebek: 90, 95 és 100 éves kispesti lakosok születésnapi köszöntésének megszervezése, lebonyolítása. Cigány koordinációs feladatok ellátása folyamatos Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant ( Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre hirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. Pályázat még nem érkezett. A Vas Gereben u sz. alatti ingatlanon a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az értékesítésig 92 nm bérbeadásra került.

10 10 9 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a jelentkezési határidő folyamatos. Csak érdeklődők vannak, de idén még nem kelt el lakás. 3 db lakást versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással eladásra hirdettünk meg, a jelentkezési határidő január db üres, volt szükséglakást licitálásos pályázatra hirdetünk, a jelentkezési határidő február 6. A Táncsics u. 1. szám alatti ingatlan a testület döntése alapján a forgalomképes vagyontárgyak közé került átsorolásra október 1-el. Ezzel várhatóan a helyiség hasznosítása sikeres lesz. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületének hasznosítása ügyében a testület december 19-én döntött, felkérte a Polgármestert, hogy az épület vagyonkezelési szerződés keretében kerüljön a Kispest Kft. kezelésébe. A Vak Bottyán utcán az útépítés befejeződött, a terület tulajdonviszonyainak rendezése folyik. A lakóközösségi pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság júniusi ülésen döntött, 20 lakóépület kapott támogatást, a megállapodásokat június 21-én írták alá. Tizennyolc társasház a munkát elvégezte, részükre a támogatások kifizetésre kerültek. Két társasház nem végezte el a felújítást. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. A panel pályázatok szerződései a jogi Iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a két hónapot elérő hátralékosokat figyelmeztetjük a fizetésre, a három havi tartozást elérő bérlőket felszólítjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. A Tulajdonosi Bizottság az elmúlt időszakban egy ülést tartott, december 12-én 18 ügyet tárgyalt meg, ebből kettő ügy került testület elé. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt átadnánk behajtásra az ügyeket, előtte felszólító levelet küldünk ki, ez az elmúlt időszakban 3 esetben történt meg. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 7 esetben kértük a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. c.) Közterület használattal kapcsolatos ügyek. Az ügykör november 16-tól került irodánkhoz az Építéshatósági Irodáról, az SZMSZ ben foglaltak alapján végezzük a feladatot. A bizottságra tartozó ügyeket folyamatosan terjesztjük a Tulajdonosi Bizottság elé. Decemberben 18 ügyben döntött a bizottság. Fentieken kívül 21 db közterület-használati engedélyt adtunk ki. I. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatos bérbeadói döntés 6 db volt (3 db szerződéshosszabbítás, 2 db részletfizetés engedélyezése, 1 db lakáscsere) A Szociális és Lakásügyi Bizottság decemberben összesen 4 ügyet tárgyalt, a Tulajdonosi Bizottság egy lakásügyben hozott döntést. Lakbértartozások, peres ügyek: Az elmúlt időszakban 2 ügyben született ítélet, pernyertesek lettünk. 2 korábban hozott ítélet jogerőssé vált, végrehajthatóak. November végén 144 bérlő részére küldtünk fizetési felszólítást, melyre folyamatosan reagálnak a bérlők, nyilatkozatot tesznek, részletfizetési kérelmet nyújtanak be, illetve sokan a családsegítő szolgálathoz fordultak. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 3 db volt, egyéb jelzáloggal kapcsolatos ügy 2 db volt. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 11 életjáradéki szerződéssel működik. Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban egy határozat született.

11 11 Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 13 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 12 db járdahibával összefüggésben 6 db forgalomtechnikai eszközre, forgalmi renddel kapcsolatos jelzésre, változtatásra 3 db üzemképtelen gépjárművek elszállítására 1 db közvilágítás-fejlesztési igényre, illetve közvilágítási hibára vonatkozóan 1 db utcanévtábla cseréjére, pótlására 15 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A bejelentések nagyobb hányada telefonon történik. A vonatkozó időszakban irodánkhoz 10 írásos megkeresés érkezett, melyeket kivizsgálást követően folyamatosan megválaszolunk, illetve továbbítunk az illetékes társirodáknak. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járda-, parkoló-, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása: A vonatkozó időszakban 12 helyszínen (kb. 396 m 2 felületen) rendeltünk meg járdajavítási munkálatokat a lakosság által bejelentett, nyilvántartott és indokolt esetekben. Kb. 159 m 2 felületen rendeltünk meg kátyúzási, útjavítási munkálatokat az elmúlt időszakban a biztonságos gépjárműforgalom biztosítása érdekében. A megrendelt út- és járdakarbantartási feladatok műszaki ellenőrzése folyamatosan történt. A megbízott műszaki ellenőr szerződése december 23-ával lejárt. Az észlelt vagy a lakosság által bejelentett, a helyszíni szemlék alapján indokoltnak és balesetveszélyesnek ítélt út- és járdahibák felmérése az elmúlt időszakban is folyamatos volt. A balesetveszélyes úthibák megrendelése és javítása téli időszakban is folyamatosan történik, az időjárási viszonyoknak megfelelő technológiával. Útüzemeltetési feladatok: A Corvin krt. 2. sz. mellett lakossági kérésre 1 db korlátot helyeztettünk ki december 15-i határidővel. 41 db üzemzavar bejelentés érkezett fenti időszakban a közművektől, ezen belül 30 db a Fővárosi Vízművek Zrt-től, 7 db az FCSM Zrt-től, 1 db az ELMÜ Zrt-től, 2 db a Főtáv Zrt-től és 1 db a Gázművek Zrt-től. 3 helyszínen (Hunyadi tér, Kossuth tér, Rendőrség előtt) van kihelyezve a kerületben köztéri óra. Az elmúlt időszakban a Kossuth téri óra meghibásodott, amit továbbítottunk a karbantartó cég felé. 7 db (átalánydíjas) közkifolyó üzemel kerületünkben, melyek a vonatkozó időszakban problémamentesen működtek. A Derkovits Gyula utcai útszűkítéseknél 3 helyszínen lévő forgalomirányító lámpák rendben üzemeltek. 5 db üzemképtelen gépjárművel kapcsolatban értesítettük a Fővárosi Közterület-felügyeletet és kértük intézkedésüket a szabálysértési eljárás megindítására. 15 helyszínen működik sebességmérő és -kijelző készülék a kerület fontosabb útszakaszain a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Meghibásodásról az elmúlt időszakban nem értesültünk. Sajnos, a kerületben tovább folytatódtak a fedlaplopások, ami jelentős anyagi ráfordítást igényelt az elmúlt időszakban a kerületi önkormányzattól is. December hónapban 2 db víznyelőrács pótlását és hegesztését rendeltük meg az Áchim András utcában, 5 db-ot az Alsó erdősor utcában, illetve 1 db fedlapot a Fő utca 2. számnál, továbbá 2 db szikkasztókút-fedelet pótoltunk a Vak Bottyán utcában. Több esetben jelezték a lakók, hogy gázelzáró-fedelek is eltűntek, ezeket jeleztük a Fővárosi Gázművek Zrt. felé és kértük a pótlásukat Közös helyszíni szemlét tartottunk az Alsó erdősor utcában az FCSM Zrt-vel és a Főtáv Zrt-vel. Írásos állásfoglalást kértünk az utcában lévő csatornaszakasz üzemeltetésével és tulajdonjogával kapcsolatban. Forgalomtechnika: 3 db tehergépjármű behajtási kérelmet véleményeztük a Parking Kft. kérésére. 2 helyszínre vonatkozóan vettünk részt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére vonatkozóan közös szemlén az BKK-val.

12 12 A Kisfaludy sz. előtt a járdán parkolás, illetve a Kisfaludy utcai gyalogátkelőhely kiviteli tervéhez az engedélyt megkaptuk. A Katica utca környezetében a forgalmi terhelés csökkentése érdekében a forgalomtechnikai terveket benyújtottuk a Fővároshoz. A területen a meglévő forgalmi rend ( Lakó-pihenő övezet ) betartására figyelmeztető táblát helyeztettünk ki. 13 db forgalomcsillapító küszöb 5 éves garanciális bejárására került sor december folyamán. Több alkalommal kerestük meg írásban a szakmai szerveket forgalomtechnikát érintő kérdésekben. Utcanévtábla: 161 db utcanévtábla cseréjére és pótlására, illetve 1 db tájékoztató táblára vonatkozóan a műszaki átadásátvételi eljárás lezajlott. Térfigyelő rendszer: A megvásárolt térfigyelő rendszerhez kapcsolódó eszközök tényleges birtokbavételi eljárása lezárult az Önkormányzat és a Centrum Televízió Magyarország Kft. között. A Rendőrség napi három alkalommal tájékoztatja irodánkat és a Centrum Kft-t a kamerák működéséről, és az esetleges meghibásodásokról. A meglévő kamerák karbantartása folyamatos volt, az elmúlt időszakban apróbb meghibásodások előfordultak, de a rendszer működésében jelentősebb probléma nem volt. Fejlesztési-felújítási feladatok Közvilágítás: Árajánlatkérést követően megrendeltük a karácsonyi díszvilágítás munkálatait a Kós Károly téren, a Városház téren és a Kossuth téren. A meghibásodott díszvilágítási elemek javítása határidőre megtörtént. A karácsonyi világítás felkapcsolására december 1-jén került sor. A leszerelés és elszállítás határideje január 9. Derkovits elkerülő út: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Hídügyi Osztályánál a XVIII-XIX. Ker. Vak Bottyán u. - Alsó-Erdősor u. nyomvonalon létesítendő gyűjtőút km-es szelvényben építendő vasút feletti híd építési engedélyének meghosszabbítását kértük, az engedélyezés folyamatban van. Nagykőrösi úti zajvédőfal II. ütem: Levélben kértük a Bp. Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségtől a Nagykőrösi út 34. sz. ingatlan mozgáskorlátozott személyek számára történő megközelíthetőségének vizsgálatát. A közlekedési hatóság írásos állásfoglalásában - a BRFK-val egyeztetetten - a Gyalogos zóna szabályozás bevezetéséhez hozzájárul, azzal, hogy a megvalósításhoz az útkezelővel egyeztetni kell, és a közlekedésbiztonságot garantáló tervet kell készíttetni. A feladat előkészítése folyamatban van. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna A gyűjtőcsatorna kerületünket érintő munkálataival kapcsolatban a kivitelező ideiglenesen levonult a munkaterületről. Információink szerint a megbízó és az érintett területek tulajdonosai között jelenleg egyeztetés van folyamatban. A kivitelezés folytatásának időpontjára vonatkozóan egyelőre nem rendelkezünk információval. Egyéb feladatok: Egy fő településőr továbbra is ellátja az előírt feladatokat (önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel, játszóterek, nagyobb közterek visszatérő ellenőrzése, reggeli időszakban iskola mellett gyerekek átkelésének irányítása, stb.). A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálja. Zöldprogram iroda I. Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 69 db; Kivizsgált: 69 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 50 db. Tájékoztatás: 8 db; felszólítás: 2 db; lezárt akta: 7 db; Intézkedés kérése: IX. kerülettől: 1 db, Vöröskereszttől: 2 db; Vagyongazdálkodási Irodától: 1 db, FKF Zrt-től: 1 db; KÖZPARK Kft-től: 23 db. Akciónapi bejárások: 1 db (2011. december 15.-én, ig).

13 13 A Nagykőrösi úti zajvédőfal építése során, engedély alapján kivágott fák pótlását a beruházó megbízása alapján a kivitelező cég elvégezte. Összesen 160db fa telepítésére került sor, elsősorban a Nagykőrösi útra merőleges Wekerlei utcákban, továbbá az Ady E. úton és a Vas Gereben utcában. II. Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 27 helyszínről, mintegy 85 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek). Teljesültek teljes mértékben a november végi teljesítési határidejű fasorápolási munkák. 11 esetben (pl.: spontán ágletörések miatti-, kiszáradt fák kivágatása, és egyéb sürgős feladatok miatt), mintegy 30 db fát érintően adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül, azonnali teljesítésre (balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt. Más szervhez továbbítottunk lakossági igény alapján 1 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com.stb.) Ütemezett fasorápolási megrendelést készítünk elő novemberi lakossági igények alapján decemberi teljesítésre (18 helyszínre, kb. 44 db fa ápolási munkái). Befejeződtek a lakosság megfelelő tájékoztatását követően a Pannónia úton (Kós K. tér Nagykőrösi út) veszélyes jegenyék visszavágási, ifjítási munkái. III. Parkfenntartás, szakipari munkák A kétnyárival beültetett virágágyak kitisztítása az ünnepek előtt a kiemelt tereinken megtörtént, Avargyűjtést rendeltünk meg a kiemelt tereken: Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér, Templom tér, Match előtti terület), december hónapban 1x-i teljesítés megtörtént. A Közpark Kft-től megrendeltük a Jáhn F. - Jókai utcák közötti parkrészen, volt homokozó területének rekultivációs munkáit, a teljesítés november végére befejeződött. A lakótelepi parkjainkban a lombgyűjtést november második hetében történő kezdéssel megrendeltük, a szállítások teljesítése még folyamatban van. A Kosárfonó utcai kerékpárút mentén december 5-i határidővel cserjetelepítést rendeltünk meg, teljesítése megtörtént. IV. Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket / bejárásokat / visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által december hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, január hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. V. Fogadj örökbe egy közterületet program: December végéig 6 db örökbefogadási megállapodás került aláírásra és további 2 db megállapodás aláírása folyamatban van. VI. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság december 5.-én tartotta rendes ülését, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak: A Pilisi Parkerdő Zrt. Kezelésében lévő erdőterületek közjóléti fejlesztésére vonatkozó javaslatok megvitatása Tájékoztató az Energia hatékony Wekerle Programról Tájékoztató a hulladékhasznosítás feltételeiről 2012-ben Egyebek A kerületi környezetvédelmi program kidolgozására meghívásos eljárással pályázatot írtunk ki, a pályázatokat november 2-ra beérkeztek, elbírálásuk hiánypótlás miatt december 12-vel zárult le. A nyertes pályázóval a szerződéstervezet előkészítése a Jogi Iroda segítségével folyamatban van. VII. Főbb szakmai egyeztetések: A közösségi kertek program keretében a mintakert tervezését a nyertes ajánlattevőtől megrendeltük, a teljesítés folyamatban van. December 8-án a regisztrált jelentkezők részére lakossági fórumot szerveztünk, amely sikeresen lezajlott.

14 14 Ruhagyűjtő szelektív konténer elhelyezésével és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bővítésével kapcsolatban szakmai egyeztetést tartottunk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést koordináló Humusz Recycling Kft. És az ASA Kft. illetékes munkatársaival december 16-án. Az Üllői út mentén (Báthori u. Kisfaludy u. között) létesülő LIDL áruház építési engedélyeztetésével kapcsolatban több egyeztetésen vettünk részt a zöldterületi kialakítással összefüggésben. Budapest, január 5. Gajda Péter

15 15 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16 16 Ügyiratforgalom december hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Jogi Iroda - Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda XIX. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai Csoport XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: levél Kipostázott tértivevényes küldemény: levél Kipostázott sima küldemény: levél Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: 501 levél Futárposta útján kézbesített küldemény: 910 levél 2. sz. melléklet

17 17 MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK december hó Az eljárást lefolytatta Építéshatósági iroda Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - Tetve Új eljárá s Hatályo n kívül helyezv e Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Összese n Okmányiroda Szociális és gyermekvédelm i iroda Összesen: MÁSODFOKÚ VÉGZÉS december hó Az eljárást lefolytatta Építéshatóság i iroda Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - Tetve Új eljárá s Hatályo n kívül helyezv e Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Összese n Gyámhivatal Összesen:

18 18 3. sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről december 20. Szociális és lakásügyi bizottság december 21. Ügyrendi és közbeszerzési bizottság január 16. Tulajdonosi bizottság január 9. Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság január 17. Szociális és lakásügyi bizottság január 17. Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság január 17. Ügyrendi és közbeszerzési bizottság

19 Polgármester HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben