Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport A évi ellenőrzési tervnek megfelelően a FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) rendszer vizsgálata folyamatban van. Az éves terv alapján a helyi adók ellenőrzéséről szóló jelentés-tervezet és - az észrevételezési határidő lejártát követően - a végleges jelentés az érintettek részére átadásra került. Az ellenőrzött szervezeti egység benyújtotta intézkedési tervét, amelyet az ellenőrzés véleményezett. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott projektek vizsgálatát érintő intézkedési terv az ellenőrzés által véleményezésre került. A Stratégiai Ellenőrzési Terv felülvizsgálata, aktualizálása. Polgármesteri és jegyzői intézkedések véleményezése. Szakmai segítségnyújtás. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 63 db Építési engedélyek száma: 8 db Használatbavételi engedélyek száma: 12 db A Kormányhivatal a 2010-es és 2011-es év építési engedélytől eltérő építési ügyiratainkat és a hivatalból feltárt engedély nélküli építési ügyiratainkat megvizsgálta, melynek eredményéről jelentés még nem érkezett. A plázastop törvény hatályba lépése előtt többletmunkával, és igen gyors ügyintézéssel sikerült építési engedélyt adni a Báthory u. és a Kisfaludy u. közötti területen egy Lidl áruház kialakítására, valamint a metróvégállomásnál a sportcsarnokos ingatlanra megnövelt kereskedelmi területtel módosított építési engedélyt adtunk ki. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Lidl Áruházlánc képviselői az engedély tervet benyújtották a Tervtanácsra. A tervet november 29-én a Tervtanács átdolgozás után javasolta engedélyezésre. A Gamma Real Estate Kft-vel parkolási szerződést kötöttünk a Szabó Ervin u. 34. szám alatti telekre, 41,3 millió forint értékben. A Lehel út - Vak Bottyán út melletti Etg turisztikai erdőterületre a tulajdonos közjóléti erdő kialakítását tervezi, erdei sétány kialakításával. Az Iparos út, Kecskemét Lajosmizse vasút térségére övezet módosítási kérelem érkezett. A tervezési költségek biztosítása érdekében az Étv. 30/A alapján, területrendezési szerződés kötését kezdeményeztük a kérelmezővel. A Hofherr A. u. és a Nádasdy utca sarkán lévő 5000 m2-es telken a tulajdonos 300 férőhelyes hotelt tervez. Az Üllői út 280. szám alatt a Szatmári Épületgépészeti Áruház helyén Aldi áruházat terveznek. Az Építéshatósági Iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre November 8. Határ út 4 * Csaba köz 8. * Corvin krt. 34. * Álmos u. 13. * November 22. Esze Tamás u. 23. f./1. * Zoltán u. 39. f./4. * Bethlen Gábor u. 19. * Báthory u. 4. (LIDL) * November 29. Báthory u. 4. (LIDL) * Bethlen G. u. 19. * Nádasdy u * Határ út 4. * December 13. Baross u. 58. * Fő u * Karton u. 38. * Pannónia út 8. Fennmaradási engedélyt nem támogatja Pannónia út 25. * Nagysándor J. u. 130/b. * Szabó Ervin u. 34. * Víztorony u. 10. * Csaba köz 8. * Corvin krt. 34. * Gyámhivatal december 6-án részt vettem a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban megtartott jelzőrendszeri tanácskozáson december 7-én részt vettem a BRFK XIX. Rendőrkapitányságon megtartott negyedéves jelzőrendszeri tanácskozáson december 8-án gyámhivatal vezetői értekezleten vettem részt a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalában.

3 december 13-án részt vettem a Szociális és Lakásügyi Bizottság nyílt ülésén január 2. napjától dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi ügyintéző nyugdíjba vonulása miatt munkába állt dr. Koch Zsófia gyámügyi ügyintéző. Kispest honlap aktualizálva január 3-án megtartottuk a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban az első jelzőrendszeri tanácskozást. Az elmúlt időszakban 10 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik. Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 45 Megszűnés miatti törlés 10 Módosítás: 6 Átvezetés: 48 Működési és bejelentés köteles tevékenység: 7 Megszűnés: 10 Módosítás: 1 Átvezetés: 1 Társasházkezelői tevékenység nyilvántartásba vétele: 1 Telepengedélyezés: Nyilvántartásba vétel: 3 Panasz: 2 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 5 Tetem elszállítás: 10 Chip regisztráció: 101 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 25 Hagyatéki helyszín: 10 Állattartás ellenőrzés: 5 Telepengedélyes tev. ellenőrzése: 2 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 75 Tulajdoni lap igény: 10 Kompenzációs beadvány: 32 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 2 Élettársi 2 Életbenléti: 1 Talált tárgy: 5 Hagyaték: Leltár: 132 Alszámra érkezett irat: 498 Humánszolgáltatási iroda A KOSIE bizottság számára előkészítettük és a bizottság jóváhagyta a közművelődési intézmények munkatervét, illetve a bizottság munkatervét. A bizottság meghallgatta a Bóbita óvoda intézményvezetői pályázatóit, és alkalmassági sorrendet állított fel a képviselő-testület számára. A 2012/2013-as tanév előkészítéseként az iskolai és óvodai hirdetmények szövegének egyeztetését megkezdtük a Fővárosi Önkormányzattal.

4 4 Kispesti Egészségügyi Intézet irodánkhoz elküldte a évekre vonatkozó stratégiáját. A decemberi KOSIE bizottság nem tárgyalta a januári KOSIE bizottsági ülés napirendjén van és a januári képviselőtestületi ülés elé terjesztjük. A 216/2011.(X.19.) Kormányrendelethez a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére szükséges önkormányzati nyilatkozatot a Jogi Irodával egyeztetve megszerkesztettük, irodánk munkatársa gondoskodik az egyes vállalkozó orvosok részére történő elkészítésről. December hó folyamán a fogorvosok, háziorvosok és házi gyermekorvosok közül 41 fő igénybe vette. Irodánk előkészítette a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület december hónapban 49/2011.(XII.20.) rendeletével elfogadott. A normatíva igénylés megalapozottságának iskolai-óvodai ellenőrzése folytatódott az Bolyai János Általános Iskolában, az Ady Endre Általános Iskolában, a Vass Lajos Általános Iskolában, a Napraforgó óvodában, a Zöld Ágacska óvodában, az Árnyas óvodában és a Szivárvány óvodában. A 2011-es év normatíva elszámolásához az intézmények adatlapjainak előkészítése az adatszolgáltatáshoz. A diákolimpiai versenysorozatban a játékos sorverseny és az asztalitenisz versenyek kerültek megrendezésre. A Mikulás Kupa sportversenyeit hét helyszínen közel 400 sportolni vágyó gyermek (óvodás, általános- és középiskolás diák) részvételével rendeztük meg. A sportnapokon játékos sorverseny, kispályás foci, kosárlabda, röplabda, kidobós és asztalitenisz versenyeket rendeztünk. A kerületi Mikulás túrán több, mint 60-an vettek részt Pesthidegkút környékén. A tavalyi év végén részt vettünk a hagyományos Kispest-Lőrinc Labdarúgó Tornán, ahol 6 korcsoportban folytak a mérkőzések. A két kerület közösen megrendezett tornája összesítésben döntetlen eredménnyel végződött. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai csoport Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 4 fő helyettesítését, 5 fő átsorolását, 1 fő jubileumi jutalmát és 1 fő minősítését, 2 fő kinevezését, 9 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetését (8 fő nyugdíjba vonulás miatt). ISO minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal munkáját 5 ügyfélvéleményben értékelték pozitívan. 8 darab ügyfél-elégedettséget vizsgáló adatlapot töltöttek ki. A helyi rendeletek módosításának függvényében előreláthatólag a minőségügyi rendszerdokumentáció változásainak átvezetése februárban fejeződik be. Megtörtént 6 beszállítóink minősítése, amelyből 3 esetben A, 3 esetben B értékelést kapott, ezen partnereket értesítettük az eredményről. Jogi iroda Peres ügyek: A november 30. napja óta eltelt időben a peres ügyekben a következő bírósági tárgyalásokra és (jelentősebb) tárgyaláson kívüli ügyintézésre került sor. A Tóth Árpádné és társa felperesnek az Önkormányzat és társai alperesek ellen a Fővárosi Bíróságon 10.P.20334/2009. számon a Báthory utca 29. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan kártérítés iránt indított perben a december 2. napjára kitűzött tárgyalás elhalasztásra került; az ügyben a szakértői vélemény kiegészítése van folyamatban. A Fővárosi Bíróságon a 69.P /2011. szám alatt, Járóka József felperes által az Önkormányzat és társai alperesek ellen (a 33.P /2007. számú perrel egyesített) személyiségi jog megsértése tárgyában folyó perben a bíróság december 7. napján tartott tárgyalást, amelyen a felperes meghallgatása történt meg. Kántor Józsefné felperes (a Fővárosi Önkormányzat I. rendű alperes mellett) perbe vonta II. rendű alperesként Önkormányzatunkat a Fővárosi Bíróság előtt 24.P /2009. szám alatt a Nagykőrösi út melletti ingatlanában bekövetkezett értékcsökkenés miatt folyó perben.

5 5 A FŐTÁV Zrt. felperes által Önkormányzatunk mint ingatlantulajdonos ellen a GESZ által kezelt egyes ingatlanok távhődíj tartozása vonatkozásában indított perben (melynek oka számlázási probléma volt) a FŐTÁV Zrt. a december 13. napján tartott tárgyaláson keresetétől perköltségigény nélkül elállt. A Fer-Szolg Kft. "fa" felperes által a Kázmér Lejtő Zrt. és társai alperesek ellen indított, a Fővárosi Bíróság előtt 22.G /2007 számon folyamatban levő eljárásban, amelyben az Önkormányzat a III. r alperes, és amelyben felperes a /1. hrsz-ú, illetve a hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában kéri szerződések érvénytelenségének megállapítását, az eljáró Ábelné dr. Juhász Mária ügyvédtől kapott tájékoztatás szerint az első fokon eljárt bíróság a keresetet (egyelőre nem jogerősen) elutasította. Előkészítő iratot nyújtottunk be a bíróságra a Média Menedzser Oktató Kft-vel szemben a József Attila utca 74. számú ingatlanban található ingóságokra fennálló zálogjogunk megállapítása iránt folyamatban levő perben; a Sallai János felperes által a Petőfi utca 19/B. szám alatti ingatlan tetőtér-beépítésével kapcsolatosan Önkormányzatunk ellen kártérítés iránt indított perben, a FŐTÁV Zrt. által indított, fentebb megjelölt perben, a BEST 08 Kft. által Önkormányzatunkkal szemben kártérítés iránt indított perben. Szerződések: Folyamatosan közreműködtünk vállalkozási (megbízási), támogatási és egyéb szerződések előkészítése, ügyintézése, stb. tekintetében: többek között a TÁMOP programokhoz - könyvtárfejlesztés, kulturális programok - kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződések, közbeszerzési tanácsadói szerződés, ingatlanhirdetési szerződés, a hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó kivitelezési, szakmérnöki és műszaki ellenőri szerződés, a hivatal szerverszobájának megerősítéséhez kapcsolódó kivitelezési szerződések, a Csillagfény Bölcsőde tetőtér-beépítéséhez kapcsolódó tervezési, megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó, és akadálymentesítési szakmérnöki szerződések, rendezvényhez - karácsonyi vásár - kapcsolódó szerződés, panelprogramhoz kapcsolódó támogatási szerződések - Rákóczi utcai 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet, Lehel utca és Vak Bottyán utca szám alatti Társasház -, a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási szerződés, egyéb, elsősorban a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos folyamatos megbízási szerződések elkészítése, meghosszabbítása, stb.) tekintetében. Közreműködtünk a Kossuth téri piacon az Önkormányzat elővásárlási joga alapján megvásárolni kíván két ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében, illetve az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerült egyéb ügyintézésben. Egyéb ügyek: Jogi véleményt készítettünk a FŐTÁV Zrt./DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által távhőszolgáltatás tekintetében az Önkormányzatunk mint tulajdonos helytállási kötelezettségével kapcsolatosan részünkre átadott iratok alapján; a Média Menedzser Kft. által birtokban tartott József Attila utca 74. szám alatti ingatlan tekintetében; a Pesterzsébeti Gyűjtőcsatorna ügyében. Részt vettünk a Vegyépszer Zrt. elleni, út- és járdaépítéshez kapcsolódó garanciális igényünk érvényesítése ügyében a Vegyépszer Zrt., valamint a CIB Bank Nyrt. mint garanciavállaló részére írott levelek előkészítésében. A Petőfi utca 49. szám alatt ingatlan vonatkozásában Kompó Judit és társai által Önkormányzatunk ellen a Fővárosi Kormányhivatal előtt kényszer-kisajátítás iránt indított ügyben nyilatkozatot tettünk. A köztemetéses, munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos; december hónapban két hagyatéki tárgyalásra került sor. Irodánk folyamatosan végzi a bizottsági jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzését. Közbeszerzés: Az Iroda közbeszerzési referense által adott beszámoló alapján a közbeszerzési ügyekről a következő tájékoztatást adom. Lezárult eljárás: 1. Kispest Kft. ajánlatkérő megbízásából tanácsadó bonyolítású Vállalkozási szerződés a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Erkel Ferenc Általános Iskola testnevelés-fejlesztési projekt megvalósítása kivitelezési munkáira tárgyú eljárás indítását a döntéshozók i ülésükön visszavonták. 2. Polgármesteri Hivatal részére 3 db számítógép szoftverrel, monitorral ellátva beszerzésére folytatott központosított közbeszerzési eljáráson belül a szerződés i dátummal megkötésre került.

6 6 Folyamatban lévő eljárás: 1. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Forrásház Gondozási Központ részére eszközök beszerzése tárgyú eljárás, illetve a támogatási szerződés módosítása; a támogatási szerződés átdolgozását végzi, illetve végezteti a Kispest Kft. ügyvezetője. 2. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ eszközbeszerzésre tárgyú eljárás. Az ajánlati határidőre, december 19. nap 11:00 óra az ajánlatok beérkeztek. Az ajánlatokkal kapcsolatban a hiánypótlást ajánlattevőknek án 9:00 óráig kell beadniuk. 3. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Polgármesteri Hivatalban az informatikai rendszer fejlesztése tárgyú eljárás. Központosított közbeszerzési eljárás újbóli megnyitásával a felhívás az ajánlattevőknek án megküldésre került. Ajánlattételi határidő: :00 óra és 11:30 óra. 4. Közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Vállalkozási szerződés / Ajánlatkérő beszerzési tárgya összetett: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat fenntartásában lévő Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ellátottjainak-, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezethez (GESZ) tartozó óvodák, általános iskolák, és gimnázium szorgalmi időszakban-, valamint az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása, rászoruló ellátottak ebédjének házhozszállítása, ételhulladék elszállítása saját szállítóeszközökkel (meghatározó értékű fő tárgy) az intézmények főző- és tálalókonyháinak gépészeti és infrastrukturális fejlesztésével, kapcsolódó és szükségszerű szolgáltatások és árubeszerzések ellátásával (további kiegészítő tárgyak) tárgyú eljárásban a tanácsadó az ajánlattételi felhívást án feladta közzétételre. Az ajánlattételi határidő :00 óra. A Pro-Régió által a Wekerle - ahol értéket őriz az idő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan végzett ellenőrzés során az adatszolgáltatásban közreműködtünk. A jéől hatályba lépő új közbeszerzési törvénynek megfelelően a Közbeszerzési Szabályzat elkészítése folyamatban van, mivel a végrehajtási rendeletek kiadásra kerültek. Okmányiroda Határidőre elkészültek és átadásra kerületek a évi teljesítményértékelések az iroda munkatársai részére. Az ISO-nak megfelelően irodai megbeszélést tartottam, ahol értékeltem a év IV. negyedében végzett munkát. Az igazgatási szünetben az okmányiroda ügyeletet tartott az alábbi ügykörökben: lakcímbejelentés elkészült okmányok átadása (útlevél, vezetői engedély, személyazonosító igazolvány) mozgásában korlátozott parkolási igazolványának kiadása gépjármű ideiglenes kivonása ügyfélkapu regisztráció. Január első heteiben az ügyfelek nagy része ellopott, elveszett személyazonosító igazolványaikat pótoltatták január 1-jei hatállyal módosításra került az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény. Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb változás, hogy ezentúl nemcsak a tevékenység bejelentését, hanem annak megszüntetését is lehet személyesen intézni. Fontos változás, hogy a hatósági ellenőrzés alapvető feladatai törvényi szinten jelennek meg az új szabályozásban. Továbbá egyéni vállalkozás ügyintézésében változtak oldalon letölthető nyomtatványok, ez jelen pillanatban az ügyintézés folyamán fennakadást okoz, mert a korábban letöltött nyomtatványok nem használhatók. Január hónapban határidőre elkészült a technikai eszközök tárolási nyilatkozata, valamint a rendszámtáblák leltározása. A biankó okmányok leltározása folyamatban van.

7 december január 4. közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult. vezetői engedély adatfelvételezés: 323 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 3 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 4 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 419 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 80 db útlevél adatfelvételezés: 189 db JÁROK rendszerben elindított ügyek db törzskönyvkiadás: 355 db forgalmi engedély kiadás: 782 db lakcímkártya kiadás: 396 db ügyfélkapu 82 db mozgásában korlátozott parkolási igazolvány 6 db Pénzügyi és gazdasági iroda ig 148 db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, ill. pénztáron keresztül, valamint 3 db számla került kiállításra. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla hitelállomány: 424 M Ft Folyamatosan részt veszünk az Uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. Sor került a KMOP-5.2.2/B-2f kódszámú Wekerle, ahol értéket őriz az idő pályázat helyszíni ellenőrzésére. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 46 % Polgármesteri kabinet iroda December 7-én a Városházán került sor a kispest közbiztonságáért elismerő címek és oklevelek ünnepélyes átadására. December 9-én a Kispesti Temetőben vettek végső búcsút Kispest Díszpolgárától, Kocsis Józseftől. December 14-én rendezték meg a Wekerlei Kultúrház uniós forrásból megvalósult informatikai fejlesztésének projektzáró összejövetelét. December 19-én került megrendezésre a képviselő-testület közmeghallgatása. Számos közterületi és intézményi karácsonyi rendezvény volt az ünnepi időszakban (adventi gyertyagyújtás, lampionos felvonulás, gyermek karácsony a városházán, Mikulásház, stb.) Az egyházi és civil szervezetek, részben önkormányzati támogatással, igen sok rászoruló részére nyújtottak támogatást s rendeztek karácsonyi összejövetelt.

8 8 December végén befejeződött a Városháza akadálymentesítését szolgáló, uniós támogatásnak köszönhető beruházás. Befejeződött az IP internetes telefonok beszerelése az intézményekben. Befejeződött az informatikai beruházáshoz kapcsolódó egyik előkészítő munka, a szerverszoba átalakítása. December 30-val nyugdíjba vonult az informatikai csoport két munkatársa, Réti úr és Füredi úr. Szabálysértési iroda Szabálysértési és birtokvédelmi ügykörben december 1. és január 4. között 113 ügyirat került főszámos iktatásra. A közterületet, köztisztaságot, közrendet érintő szabálysértések (árusítás, zöldfelületen parkolás, dohányzás, szemetelés, üzemképtelen gépkocsi tárolása, hajléktalan közterületen életvitelszerűen történő tartózkodása) elkövetői ellen a vizsgált időszakban 21 db feljelentés megtételére került sor. Tankötelezettség megszegése miatt 15 feljelentés érkezett be a vizsgált időszakban. Birtokvédelmi ügykörben további 10 ügyirat került átiktatására, intézkedés mellett. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési és birtokvédelmi eljárásokon túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. E tárgykörben 16 db megkeresés érkezett irodánkra. A vizsgált időszakban az iroda a minőségügyi kézikönyvben meghatározott folyamatok szerint végezte munkáját. Szociális és gyermekvédelmi iroda A Szociális és Lakásügyi Bizottság az előző beszámoló időpontját november 30. követően december 6-án, december 13-án, és december 20-án is ülésezett, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt: 1. Javaslat a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosítására 2. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 3. Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 4. Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése 5. Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása A bizottság következő ülése várhatóan január 17-én lesz. A téli igazgatási szünet miatt a szokásos időponttól korábban történt a december hónapra járó rendszeres szociális ellátások (adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, szociális tanulmányi ösztöndíj) kifizetése tekintettel arra a jogszabályi előírásra, mely szerint az említett támogatásokat minden hónap 5-éig folyósítani kell. Ezen kötelezettségünk teljesítése érdekében az ellátások kifizetéséről december 15-éig intézkedtem. A szociális előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartási adatok szerint december 31-éig az iroda feladatkörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén Ft-ot fizettünk ki a rászorultak részére, mely 8,87%-kal több mint a évre tervezett szociális előirányzat együttes összege. Fontos kiemelni néhány tételt: az előirányzat teljesítés mértéke a lakásfenntartási támogatásnál 127,99%- os, az aktív korúak ellátása esetén 123,79%-os, az ápolási díjnál 112,83%-os, az időskorúak járadékánál 117,39%-os, a hátralék-kiegyenlítő támogatásnál 119,20%-os volt. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az elmúlt év utolsó negyedévében 253-al nőtt: szeptember 30-án 1109-, december 31-én pedig már 1362 személy volt jogosult e támogatásra. Úgy gondolom, hogy az ellátotti létszám további drasztikus növekedése várható ez évben. Az aktív korúak ellátására (ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre) jogosultak összlétszáma december hónap folyamán 38 fővel emelkedett. Az

9 9 említett két jogosultsági kategóriához tartozó állástalan személyek együttes száma egy év alatt 31,44%-kal nőtt: december 31-én 282-, december 31-én 413 fő részére történt folyósítás. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy az 55. életév betöltése jogcímén rendszeres szociális segélyre jogosultak számát tekintve a növekedés mértéke 2011-ben 58,33%-os volt. Az elmúlt év utolsó hónapjában még tovább nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek száma. A jogosulti listán december 31-én 754 család (1239 gyermek) szerepelt január 1-jétől jelentősen módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és annak végrehajtási rendeletei. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vonatkozásában a jogszabályváltozás főbb tételei: szigorodott az adósságkezelési szolgáltatás szabályrendszere, Ft-ról Ft-ra csökkent a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege, Ft-ról Ft-ra csökkent a rendszeres szociális segély havi legmagasabb összege azzal, hogy amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítanak meg, a rendszeres szociális segély havi összege nem lehet magasabb Ft-nál, január 1-jétől a normatív-, továbbá az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötelezően kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, a jelzett időponttól önállóan nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás már nem állapítható meg az ezen ellátási forma megszűnése miatt, legkésőbb március 31-ével meg kell szüntetni a december 31-ét megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását, a természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás esetén a szolgáltatók részére a Korm. rendeletben meghatározott formában és adattartalommal, elektronikus úton kell adatszolgáltatást teljesíteni, első alkalommal március 5-éig. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A KMOP komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában beérkeztek az ajánlatok a beszerzendő eszközökre vonatkozóan, az ajánlattevők jelenleg a hiánypótlást teljesítik. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat kapcsán december 14-én tartottuk a pályázat záró rendezvényét, jelenleg a pályázat adminisztratív zárását végezzük. A TÁMOP-612 egészségnevelési pályázat tevékenységei az ütemterv szerint zajlanak. A KMOP pályázat benyújtásához kapcsolódó tisztázó kérdéseket megválaszoltuk (uszoda napkollektoros fejlesztése), jelenleg a pályázat értékelése zajlik a Pro Régióban. A polgármesteri hivatal akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat kiviteli munkálatai 2011 decemberében lezajlottak, januárban megkezdődik a honlap akadálymentesítése is. Előkészületben vannak a bölcsőde-, valamint az óvodafejlesztésre benyújtandó EU-s pályázatok. A bölcsőde fejlesztés pályázatot január 9-én nyújtjuk be a VÁTI-ba. Egyebek: 90, 95 és 100 éves kispesti lakosok születésnapi köszöntésének megszervezése, lebonyolítása. Cigány koordinációs feladatok ellátása folyamatos Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant ( Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre hirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. Pályázat még nem érkezett. A Vas Gereben u sz. alatti ingatlanon a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján az értékesítésig 92 nm bérbeadásra került.

10 10 9 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a jelentkezési határidő folyamatos. Csak érdeklődők vannak, de idén még nem kelt el lakás. 3 db lakást versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással eladásra hirdettünk meg, a jelentkezési határidő január db üres, volt szükséglakást licitálásos pályázatra hirdetünk, a jelentkezési határidő február 6. A Táncsics u. 1. szám alatti ingatlan a testület döntése alapján a forgalomképes vagyontárgyak közé került átsorolásra október 1-el. Ezzel várhatóan a helyiség hasznosítása sikeres lesz. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületének hasznosítása ügyében a testület december 19-én döntött, felkérte a Polgármestert, hogy az épület vagyonkezelési szerződés keretében kerüljön a Kispest Kft. kezelésébe. A Vak Bottyán utcán az útépítés befejeződött, a terület tulajdonviszonyainak rendezése folyik. A lakóközösségi pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság júniusi ülésen döntött, 20 lakóépület kapott támogatást, a megállapodásokat június 21-én írták alá. Tizennyolc társasház a munkát elvégezte, részükre a támogatások kifizetésre kerültek. Két társasház nem végezte el a felújítást. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. A panel pályázatok szerződései a jogi Iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a két hónapot elérő hátralékosokat figyelmeztetjük a fizetésre, a három havi tartozást elérő bérlőket felszólítjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. A Tulajdonosi Bizottság az elmúlt időszakban egy ülést tartott, december 12-én 18 ügyet tárgyalt meg, ebből kettő ügy került testület elé. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt átadnánk behajtásra az ügyeket, előtte felszólító levelet küldünk ki, ez az elmúlt időszakban 3 esetben történt meg. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 7 esetben kértük a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. c.) Közterület használattal kapcsolatos ügyek. Az ügykör november 16-tól került irodánkhoz az Építéshatósági Irodáról, az SZMSZ ben foglaltak alapján végezzük a feladatot. A bizottságra tartozó ügyeket folyamatosan terjesztjük a Tulajdonosi Bizottság elé. Decemberben 18 ügyben döntött a bizottság. Fentieken kívül 21 db közterület-használati engedélyt adtunk ki. I. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatos bérbeadói döntés 6 db volt (3 db szerződéshosszabbítás, 2 db részletfizetés engedélyezése, 1 db lakáscsere) A Szociális és Lakásügyi Bizottság decemberben összesen 4 ügyet tárgyalt, a Tulajdonosi Bizottság egy lakásügyben hozott döntést. Lakbértartozások, peres ügyek: Az elmúlt időszakban 2 ügyben született ítélet, pernyertesek lettünk. 2 korábban hozott ítélet jogerőssé vált, végrehajthatóak. November végén 144 bérlő részére küldtünk fizetési felszólítást, melyre folyamatosan reagálnak a bérlők, nyilatkozatot tesznek, részletfizetési kérelmet nyújtanak be, illetve sokan a családsegítő szolgálathoz fordultak. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 3 db volt, egyéb jelzáloggal kapcsolatos ügy 2 db volt. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 11 életjáradéki szerződéssel működik. Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban egy határozat született.

11 11 Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 13 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 12 db járdahibával összefüggésben 6 db forgalomtechnikai eszközre, forgalmi renddel kapcsolatos jelzésre, változtatásra 3 db üzemképtelen gépjárművek elszállítására 1 db közvilágítás-fejlesztési igényre, illetve közvilágítási hibára vonatkozóan 1 db utcanévtábla cseréjére, pótlására 15 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A bejelentések nagyobb hányada telefonon történik. A vonatkozó időszakban irodánkhoz 10 írásos megkeresés érkezett, melyeket kivizsgálást követően folyamatosan megválaszolunk, illetve továbbítunk az illetékes társirodáknak. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járda-, parkoló-, csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása: A vonatkozó időszakban 12 helyszínen (kb. 396 m 2 felületen) rendeltünk meg járdajavítási munkálatokat a lakosság által bejelentett, nyilvántartott és indokolt esetekben. Kb. 159 m 2 felületen rendeltünk meg kátyúzási, útjavítási munkálatokat az elmúlt időszakban a biztonságos gépjárműforgalom biztosítása érdekében. A megrendelt út- és járdakarbantartási feladatok műszaki ellenőrzése folyamatosan történt. A megbízott műszaki ellenőr szerződése december 23-ával lejárt. Az észlelt vagy a lakosság által bejelentett, a helyszíni szemlék alapján indokoltnak és balesetveszélyesnek ítélt út- és járdahibák felmérése az elmúlt időszakban is folyamatos volt. A balesetveszélyes úthibák megrendelése és javítása téli időszakban is folyamatosan történik, az időjárási viszonyoknak megfelelő technológiával. Útüzemeltetési feladatok: A Corvin krt. 2. sz. mellett lakossági kérésre 1 db korlátot helyeztettünk ki december 15-i határidővel. 41 db üzemzavar bejelentés érkezett fenti időszakban a közművektől, ezen belül 30 db a Fővárosi Vízművek Zrt-től, 7 db az FCSM Zrt-től, 1 db az ELMÜ Zrt-től, 2 db a Főtáv Zrt-től és 1 db a Gázművek Zrt-től. 3 helyszínen (Hunyadi tér, Kossuth tér, Rendőrség előtt) van kihelyezve a kerületben köztéri óra. Az elmúlt időszakban a Kossuth téri óra meghibásodott, amit továbbítottunk a karbantartó cég felé. 7 db (átalánydíjas) közkifolyó üzemel kerületünkben, melyek a vonatkozó időszakban problémamentesen működtek. A Derkovits Gyula utcai útszűkítéseknél 3 helyszínen lévő forgalomirányító lámpák rendben üzemeltek. 5 db üzemképtelen gépjárművel kapcsolatban értesítettük a Fővárosi Közterület-felügyeletet és kértük intézkedésüket a szabálysértési eljárás megindítására. 15 helyszínen működik sebességmérő és -kijelző készülék a kerület fontosabb útszakaszain a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Meghibásodásról az elmúlt időszakban nem értesültünk. Sajnos, a kerületben tovább folytatódtak a fedlaplopások, ami jelentős anyagi ráfordítást igényelt az elmúlt időszakban a kerületi önkormányzattól is. December hónapban 2 db víznyelőrács pótlását és hegesztését rendeltük meg az Áchim András utcában, 5 db-ot az Alsó erdősor utcában, illetve 1 db fedlapot a Fő utca 2. számnál, továbbá 2 db szikkasztókút-fedelet pótoltunk a Vak Bottyán utcában. Több esetben jelezték a lakók, hogy gázelzáró-fedelek is eltűntek, ezeket jeleztük a Fővárosi Gázművek Zrt. felé és kértük a pótlásukat Közös helyszíni szemlét tartottunk az Alsó erdősor utcában az FCSM Zrt-vel és a Főtáv Zrt-vel. Írásos állásfoglalást kértünk az utcában lévő csatornaszakasz üzemeltetésével és tulajdonjogával kapcsolatban. Forgalomtechnika: 3 db tehergépjármű behajtási kérelmet véleményeztük a Parking Kft. kérésére. 2 helyszínre vonatkozóan vettünk részt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére vonatkozóan közös szemlén az BKK-val.

12 12 A Kisfaludy sz. előtt a járdán parkolás, illetve a Kisfaludy utcai gyalogátkelőhely kiviteli tervéhez az engedélyt megkaptuk. A Katica utca környezetében a forgalmi terhelés csökkentése érdekében a forgalomtechnikai terveket benyújtottuk a Fővároshoz. A területen a meglévő forgalmi rend ( Lakó-pihenő övezet ) betartására figyelmeztető táblát helyeztettünk ki. 13 db forgalomcsillapító küszöb 5 éves garanciális bejárására került sor december folyamán. Több alkalommal kerestük meg írásban a szakmai szerveket forgalomtechnikát érintő kérdésekben. Utcanévtábla: 161 db utcanévtábla cseréjére és pótlására, illetve 1 db tájékoztató táblára vonatkozóan a műszaki átadásátvételi eljárás lezajlott. Térfigyelő rendszer: A megvásárolt térfigyelő rendszerhez kapcsolódó eszközök tényleges birtokbavételi eljárása lezárult az Önkormányzat és a Centrum Televízió Magyarország Kft. között. A Rendőrség napi három alkalommal tájékoztatja irodánkat és a Centrum Kft-t a kamerák működéséről, és az esetleges meghibásodásokról. A meglévő kamerák karbantartása folyamatos volt, az elmúlt időszakban apróbb meghibásodások előfordultak, de a rendszer működésében jelentősebb probléma nem volt. Fejlesztési-felújítási feladatok Közvilágítás: Árajánlatkérést követően megrendeltük a karácsonyi díszvilágítás munkálatait a Kós Károly téren, a Városház téren és a Kossuth téren. A meghibásodott díszvilágítási elemek javítása határidőre megtörtént. A karácsonyi világítás felkapcsolására december 1-jén került sor. A leszerelés és elszállítás határideje január 9. Derkovits elkerülő út: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Hídügyi Osztályánál a XVIII-XIX. Ker. Vak Bottyán u. - Alsó-Erdősor u. nyomvonalon létesítendő gyűjtőút km-es szelvényben építendő vasút feletti híd építési engedélyének meghosszabbítását kértük, az engedélyezés folyamatban van. Nagykőrösi úti zajvédőfal II. ütem: Levélben kértük a Bp. Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségtől a Nagykőrösi út 34. sz. ingatlan mozgáskorlátozott személyek számára történő megközelíthetőségének vizsgálatát. A közlekedési hatóság írásos állásfoglalásában - a BRFK-val egyeztetetten - a Gyalogos zóna szabályozás bevezetéséhez hozzájárul, azzal, hogy a megvalósításhoz az útkezelővel egyeztetni kell, és a közlekedésbiztonságot garantáló tervet kell készíttetni. A feladat előkészítése folyamatban van. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna A gyűjtőcsatorna kerületünket érintő munkálataival kapcsolatban a kivitelező ideiglenesen levonult a munkaterületről. Információink szerint a megbízó és az érintett területek tulajdonosai között jelenleg egyeztetés van folyamatban. A kivitelezés folytatásának időpontjára vonatkozóan egyelőre nem rendelkezünk információval. Egyéb feladatok: Egy fő településőr továbbra is ellátja az előírt feladatokat (önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel, játszóterek, nagyobb közterek visszatérő ellenőrzése, reggeli időszakban iskola mellett gyerekek átkelésének irányítása, stb.). A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálja. Zöldprogram iroda I. Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 69 db; Kivizsgált: 69 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 50 db. Tájékoztatás: 8 db; felszólítás: 2 db; lezárt akta: 7 db; Intézkedés kérése: IX. kerülettől: 1 db, Vöröskereszttől: 2 db; Vagyongazdálkodási Irodától: 1 db, FKF Zrt-től: 1 db; KÖZPARK Kft-től: 23 db. Akciónapi bejárások: 1 db (2011. december 15.-én, ig).

13 13 A Nagykőrösi úti zajvédőfal építése során, engedély alapján kivágott fák pótlását a beruházó megbízása alapján a kivitelező cég elvégezte. Összesen 160db fa telepítésére került sor, elsősorban a Nagykőrösi útra merőleges Wekerlei utcákban, továbbá az Ady E. úton és a Vas Gereben utcában. II. Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 27 helyszínről, mintegy 85 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek). Teljesültek teljes mértékben a november végi teljesítési határidejű fasorápolási munkák. 11 esetben (pl.: spontán ágletörések miatti-, kiszáradt fák kivágatása, és egyéb sürgős feladatok miatt), mintegy 30 db fát érintően adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül, azonnali teljesítésre (balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt. Más szervhez továbbítottunk lakossági igény alapján 1 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com.stb.) Ütemezett fasorápolási megrendelést készítünk elő novemberi lakossági igények alapján decemberi teljesítésre (18 helyszínre, kb. 44 db fa ápolási munkái). Befejeződtek a lakosság megfelelő tájékoztatását követően a Pannónia úton (Kós K. tér Nagykőrösi út) veszélyes jegenyék visszavágási, ifjítási munkái. III. Parkfenntartás, szakipari munkák A kétnyárival beültetett virágágyak kitisztítása az ünnepek előtt a kiemelt tereinken megtörtént, Avargyűjtést rendeltünk meg a kiemelt tereken: Városház tér, Ötvenhatosok tere, Kossuth tér, Templom tér, Match előtti terület), december hónapban 1x-i teljesítés megtörtént. A Közpark Kft-től megrendeltük a Jáhn F. - Jókai utcák közötti parkrészen, volt homokozó területének rekultivációs munkáit, a teljesítés november végére befejeződött. A lakótelepi parkjainkban a lombgyűjtést november második hetében történő kezdéssel megrendeltük, a szállítások teljesítése még folyamatban van. A Kosárfonó utcai kerékpárút mentén december 5-i határidővel cserjetelepítést rendeltünk meg, teljesítése megtörtént. IV. Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket / bejárásokat / visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által december hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, január hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. V. Fogadj örökbe egy közterületet program: December végéig 6 db örökbefogadási megállapodás került aláírásra és további 2 db megállapodás aláírása folyamatban van. VI. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság december 5.-én tartotta rendes ülését, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak: A Pilisi Parkerdő Zrt. Kezelésében lévő erdőterületek közjóléti fejlesztésére vonatkozó javaslatok megvitatása Tájékoztató az Energia hatékony Wekerle Programról Tájékoztató a hulladékhasznosítás feltételeiről 2012-ben Egyebek A kerületi környezetvédelmi program kidolgozására meghívásos eljárással pályázatot írtunk ki, a pályázatokat november 2-ra beérkeztek, elbírálásuk hiánypótlás miatt december 12-vel zárult le. A nyertes pályázóval a szerződéstervezet előkészítése a Jogi Iroda segítségével folyamatban van. VII. Főbb szakmai egyeztetések: A közösségi kertek program keretében a mintakert tervezését a nyertes ajánlattevőtől megrendeltük, a teljesítés folyamatban van. December 8-án a regisztrált jelentkezők részére lakossági fórumot szerveztünk, amely sikeresen lezajlott.

14 14 Ruhagyűjtő szelektív konténer elhelyezésével és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bővítésével kapcsolatban szakmai egyeztetést tartottunk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést koordináló Humusz Recycling Kft. És az ASA Kft. illetékes munkatársaival december 16-án. Az Üllői út mentén (Báthori u. Kisfaludy u. között) létesülő LIDL áruház építési engedélyeztetésével kapcsolatban több egyeztetésen vettünk részt a zöldterületi kialakítással összefüggésben. Budapest, január 5. Gajda Péter

15 15 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16 16 Ügyiratforgalom december hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Jogi Iroda - Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda XIX. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai Csoport XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: levél Kipostázott tértivevényes küldemény: levél Kipostázott sima küldemény: levél Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: 501 levél Futárposta útján kézbesített küldemény: 910 levél 2. sz. melléklet

17 17 MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK december hó Az eljárást lefolytatta Építéshatósági iroda Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - Tetve Új eljárá s Hatályo n kívül helyezv e Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Összese n Okmányiroda Szociális és gyermekvédelm i iroda Összesen: MÁSODFOKÚ VÉGZÉS december hó Az eljárást lefolytatta Építéshatóság i iroda Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - Tetve Új eljárá s Hatályo n kívül helyezv e Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Összese n Gyámhivatal Összesen:

18 18 3. sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről december 20. Szociális és lakásügyi bizottság december 21. Ügyrendi és közbeszerzési bizottság január 16. Tulajdonosi bizottság január 9. Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság január 17. Szociális és lakásügyi bizottság január 17. Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság január 17. Ügyrendi és közbeszerzési bizottság

19 Polgármester HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről 154/2011.(III.17.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért Lázár Tamás képviselő javaslatával és önálló képviselői indítványát a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről 970/2011.(XII.19.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a Budapest XIX., Temesvár u.117. szám

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott - nem hatósági - hatáskörök jegyzéke 50/2004.(VI.18.) rendelet 5. sz. melléklete 1 A Képviselőtestület által a polgármesterre átruházott nem hatósági hatáskörök jegyzéke A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:

Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Jelzálogjog bejegyzéshez

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének 50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. március 1-jén tartandó ülésének 3. számú A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások Április 1-től a Magyar Államkincstár egyes feladatai is átkerülnek a kormányhivatalhoz Április 1-től nem csupán a megyeszékhelyen,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben