Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet B BÁY Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról zt a zabályzatot a akarékszövetkezet gazgatósága a 2/8/2012. számú határozatával, március 12-ei hatályba lépéssel jóváhagyta, ezzel egyidejűleg a korábbi pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát hatályon kívül helyezte. elt: Hodász, március 12. Összesen 42 - azaz negyvenkettő - hitelesített oldal.

2 ÁRÓ RÉ RMJGYÉ.1. zabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról RMJGYÉ zabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról BÁY szabályzat célja szabályzat jogszabályi háttere... 6 V.1.1. szabályzathoz szorosan kapcsolódó jogszabályok:... 6 V.1.2. szabályzathoz szorosan kapcsolódó PÁF ajánlások:... 6 V.1.3. szabályzathoz szorosan kapcsolódó további jogszabályi és ajánlási háttér: zabályzat hatálya... 7 V.1.4.zolgáltatási hatálya:... 7 V.1.5.zemélyi hatálya: apcsolódó szabályzatok lőírások és szabályzatok alkalmazása szabályzatban alkalmazott kifejezések értelmezése apcsolódó dokumentumok... 8 V.1.6.Vezetői utasítások... 8 V.1.7.Feljegyzések zabályzat minősítése, kezelése... 8.RV FÉPÍÉ, GÁÓ HÁÉR jelen szabályzat megvalósításához tartozó szervezeti felépítése Belső szervezet... 9 V.1.8.lső számú vezető (elnök ügyvezető)... 9 V.1.9.ijelölt személy... 9 V.1.10.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása V.1.11.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása V.1.12.Rendszergazda V.1.13.Belső ellenőr V.1.14.irendeltségvezető V akarékszövetkezet valamennyi, a pénzügyi szolgáltatásban résztvevő dolgozója ülső szolgáltató Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági háttér V.1.16.Pénzügyi információs egységként működő hatóság V.1.17.Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete zervezeti és szolgáltatói háttér kialakítása V.1.18.Belső személyi háttér V.1.19.zolgáltatói háttér zervezeti és szolgáltatói háttér fenntartása és fejlesztése, oktatás V.1.20.Belső személyi háttér V.1.21.zolgáltatói háttér zervezeti és szolgáltatói háttér megszüntetése V.1.22.Belső személyi háttér V.1.23.zolgáltatói háttér V.CH HÁÉR V.1.nformatikai rendszer V.2.ratkezelés V.ÜGYFÉ-ÁVÁGÍÁ, MGMRÉ ÖÉG...17 V.1.z ügyfél átvilágítás fogalma, általános szabályai V.2.z ügyfél átvilágítási kötelezettség esetei V.3.z ügyfél átvilágítás belső eljárási rendje V.1.24.Ügyfél átvilágítás folyamatának általános szabályai ldal: 2 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

3 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés V.1.25.Ügyfél átvilágítás természetes személy esetében V.1.26.Ügyfél átvilágítás jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén V Ügyfél átvilágítás off-shore székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén V.1.27.ényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése V.1.28.gyszerűsített ügyfél átvilágítás V.1.29.Fokozott ügyfél átvilágítás V.1.30.Más szolgáltató által elvégzett ügyfél átvilágítási intézkedések elfogadása V.4.z ügyfél átvilágítás során rögzített adatok tárolása, kiadása...26 V.5.z ügyfél, és ügyleti megbízásainak figyelemmel kísérése, magatartási normák V.6.z ügyleti megbízások teljesítését befolyásoló korlátozó intézkedések V. PÉÁUÁ MGBÍÁ PC JÁRÁ V.1. pénzátutalásokhoz tartozó megbízói adatok teljes köre V.2. pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok V.3. megbízói adatok teljes körének ellenőrzése V.4. megbízói adatok nyilvántartása V.5.Hiányzó, vagy hiányos megbízói adatokkal érkezett pénzátutalások észlelése V.BJÉ ÖÉG V.1.z ügyleti megbízások vizsgálata, mérlegelés V.2. bejelentés formája, tartalma V.1.31.Ügyintéző által a kijelölt személynek V.1.32.ijelölt személy által a Pénzügyi információs egységként működő hatóságnak V.3. bejelentések nyilvántartása V.1.33.Ügyintéző kirendeltségén V.1.34.ijelölt személy által V.FFÜGGÉ ÖÉG V.1. felfüggesztés időtartama, megszüntetése X.VÉM, FFÉ M X.1.itokvédelemi szabályok X.2.Felfedés tilalma X.ŰRRR X.1.Folyamatba épített kontroll funkciók V.1.35.Ügyfél átvilágítás V.1.36.Ügyleti megbízások figyelése X.2.övető kontroll funkciók V.1.37.Ügyfél átvilágítási adatok lekérdezése V.1.38.Ügyleti megbízások lekérdezése V.1.39.z két éve nem forgalmazó (alvó) számlák lekérdezése X.2.1. kirendeltség vezetők monitoringgal kapcsolatos feladatai X.PÉÜGY É VGY RÁÓ ÉÉ VÉGRHJÁ X.1. it. célja X.2. it. szerinti bejelentési kötelezettség X.3. it. szerinti felfüggesztési kötelezettség X.4. it.-hez kapcsolódó általános eljárások X.MÉ X.1. szabályzat személyi hátterének szervezeti felépítése...40 X.2.Fogalom meghatározások X.3.zokatlan tranzakciók tipológiája X.4.zonosítási adatlap (minimum és maximum adatkör) X.5.ényleges tulajdonosi nyilatkozat X.6.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata X.7.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata német nyelven...40 X.8.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata angol nyelven X.9.ijelölt személy bejelentőlapja X.10.Bejelentőlap (Pmt.) Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 3 / 42

4 ÁRÓ RÉ X.11.Bejelentőlap (it.) X.12.Figyelendő, nyomon követendő listák jegyzéke (Pmt., it.) X.13.Hirdetmény X.14. kijelölt személy és helyettesének adatai X.15.Összefoglaló az BeV PM08 számú 1.1 verzió számú kitöltő program használatához X.ÖRVÉY MGFÉ X.1.35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés V Pmt. végrehajtására kiadott rendeletben nevesített kötelező tartalmi elemeket jelen szabályzat a következő helyeken szabályozza XV.ÁRÓ RÉ XV XV.2.Felülvizsgálat ldal: 4 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

5 . BÁY ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltatást végző szervezet, a törvényi kötelezettségének megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény előírásainak megfelelően jelen szabályzatot létrehozta, melyre a továbbiakban ezen dokumentumban szabályzatként hivatkozik..1. szabályzat célja zen belső szabályzat által a akarékszövetkezet megvalósítja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Pmt.) és a évi CXXX. törvény az urópai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról (továbbiakban: it.) szóló törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítését..2. szabályzat jogszabályi háttere V.1.1. szabályzathoz szorosan kapcsolódó jogszabályok: évi XXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, évi CXXXV. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, évi CXXX. törvény az urópai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról, évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétekről, 18/2009. (V. 6.) MB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, a 35/2007 (X. 29.) PM rendelet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező elemeiről z urópai Parlament és anács 1781/2006 rendelete az átutalásokat kísérő megbízói adatokról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról szóló 28/2008 (X.10.) PM rendelet V.1.2. szabályzathoz szorosan kapcsolódó PÁF ajánlások: Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez, valamint Útmutató a pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzatához, Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti anácsának 3/2008. (X. 20.) ajánlása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti anácsának 11/2006. számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, PÁF Felügyeleti anácsának 4/2008. (X. 4.) számú ajánlása a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 5 / 42

6 ÁRÓ RÉ V.1.3. szabályzathoz szorosan kapcsolódó további jogszabályi és ajánlási háttér: az évi CX. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, az évi V. törvény a Büntető örvénykönyvről, az évi V. törvény a Magyar öztársaság Polgári örvénykönyvéről, a évi CX. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, a évi CV. törvény a minősített adat védelméről. zabályzat hatálya V.1.4. zolgáltatási hatálya: akarékszövetkezet ezen zabályzatának hatálya kiterjed a akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltató minden olyan tevékenységére, szolgáltatására, melyeket a PÁF által kiadott engedély alapján jogosult végezni, nyújtani, melyek a jelen szabályzat létrehozásakor, hatálybalépésekor az Általános Üzletszabályzatban találhatók. V.1.5. zemélyi hatálya: akarékszövetkezet ezen zabályzatának személyi háttere (akik alkalmazzák, és akikre alkalmazzák) kiterjed minden a akarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatásban közvetve, vagy közvetlenül résztvevő személyre. zen személyek köre egyrészről a akarékszövetkezet első számú vezetője, vezetősége, illetve a akarékszövetkezet összes alkalmazottja. apcsolódó szabályzatok zervezeti és Működési zabályzat Belső ellenőrzési zabályzat ratkezelési és elejtezési zabályzat Általános Üzletszabályzat Általános Betétügyrend nformatikai Biztonságirányítási zabályzat Ügyviteli zabályzat a Pénzforgalmi zámlák Vezetéséhez (továbbiakban: Pfsz.) lőírások és szabályzatok alkalmazása Pmt.-ben és a it.-ben előírt körtelezettségek teljesítése érdekében, a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyeknek a következőket kell figyelembe venni: elsősorban a akarékszövetkezet jelen zabályzatát, amennyiben a szabályzat adott rendelkezése nem egyértelmű, vagy nem tartalmazza a konkrét élethelyzetre vonatkozó szabályt, a hatályos, magyar jogszabályi előírásoknak, urópai Unió általi jogszabályi rendelkezéseknek, valamint PÁF ajánlásokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. akarékszövetkezettel kapcsolatba kerülő szolgáltatókkal a zabályzat érintett területére vonatkozó előírásait a munkavégzést felügyelő személynek kell betartatnia..6. szabályzatban alkalmazott kifejezések értelmezése jelen szabályzatban alkalmazott kifejezések tekintetében a Pmt.-ben, illetve a it.-ben rögzített értelmezések az irányadóak, amennyiben az alkalmazott kifejezések tekintetében további információ igénye merülne fel, akkor az értelmezés meghatározására a Pmt., illetve a it. alapjául szolgáló urópai Unió által kiadott jogszabályok értelmezésit kell figyelembe ldal: 6 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

7 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés venni. jelen szabályzatban használt alapfogalmakat, azok értelmezését a 2. számú melléklet tartalmazza apcsolódó dokumentumok V.1.6. Vezetői utasítások lyan vezetői utasítások, melyek tartalma nem jelenik meg belső szabályzatban. lyen utasítások kiadására az első számú vezető jogosult. kiadott utasítás lehet ideiglenes hatályú, korlátozott időtartamra szóló vagy egy adott személyre, kisebb dolgozói körre vonatkozó szabályozás. V.1.7. Feljegyzések jelen szabályzat alkalmazása során keletkezett elektronikusan rögzített adatok, papír alapon kitöltött és/vagy nyomtatott dokumentumok, listák halmaza, különösen a következők: zabályzat által rögzítendő adatokat tartalmazó adatbázis, zabályzat által rögzítendő adatokat tartalmazó adatlap (azonosítási, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, bejelentőlap, kijelölt személyt bejelentőlap, ) ktatások terve, jegyzőkönyve, dolgozói vizsgák terve, dolgozói vizsgasorok, oktatást lezáró dokumentumok, szabályzatban foglalt előírások betartását, megvalósítását támogató rendszerek, és azok beállításait (szűrő feltételek) tartalmazó dokumentumok, a beállítások megfelelőségének időközönkénti vizsgálati jegyzőkönyvei, a rendszer funkcionális megfelelőségét bizonyító audit jegyzőkönyvek. jelen szabályzatban foglaltak megvalósulásának (belső ellenőri) vizsgálatainak jegyzőkönyvei, az ezekhez tartozó intézkedési tervekkel. szabályzatot minimum évente, vagy nagyobb mértékű jogszabályi, felügyeleti ajánlásban bekövetkező változás, a szabályzat alkalmazása során felmerült eltérés esetén soron kívül felül kell vizsgálni, a szükséges módosítások elvégzését követően hatályba kell léptetni. felülvizsgálatok, és módosítások ütemezése, megfelelő szakmaiságának biztosítása a kijelölt személy feladata. felülvizsgálatokról, azok megállapításiról a kijelölt személy köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a felülvizsgálat eredményét, a változtatások felsorolását, a további intézkedések listáját és a felülvizsgálatban résztvevők személyek megjelölését. Jelen szabályzat hatályba lépése óta kiadott (ügy)vezetői utasításokat, melyek érintik az informatikai rendszert a szabályzat felülvizsgálatakor figyelembe kell venni és az adott területre vonatkozó szabályzáshoz kell integrálni. zabályzat minősítése, kezelése zen szabályzat a kapcsolódó dokumentumokkal, feljegyzésekkel együtt a akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltató, pénzügyi szolgáltatásaihoz tartozó üzleti titkát képezik. zen dokumentumok, feljegyzések kezelésénél a jelen szabályzatban meghatározott eljárások az alkalmazandók, illetve a minősítéssel összhangban az iratkezelési és selejtezési szabályzatban meghatározott tárolási, kezelési eljárásokat kell alkalmazni. zen zabályzat és annak minden eleme a ProCons ft. által a akarékszövetkezet részére létrehozott szellemi termék, melyet a akarékszövetkezet saját céljára korlátlanul felhasználhat, harmadik fél számára tovább nem adhatja, kivételt képeznek ez alól a akarékszövetkezet felügyeleti szervei Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 7 / 42

8 ÁRÓ RÉ. RV FÉPÍÉ, GÁÓ HÁÉR.1. jelen szabályzat megvalósításához tartozó szervezeti felépítése akarékszövetkezet jelen szabályzatának megvalósításához tartozó szervezeti felépítése jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi..2. Belső szervezet zen fejezetben találhatóak, a munkakörökre, pozíciókra vonatkozó kötelességek és jogok, melyek a vonatkozó munkaköri leírások kivonatai. fejezetben a különböző pozíciókban ellátandó feladatkörök kerültek meghatározásra. V.1.8. lső számú vezető (elnök ügyvezető) z első számú vezető alapvető feladata a jelen szabályzat, illetve annak módosításainak hatályba helyezése, a jelen szabályzatban foglaltak alkalmazásához, megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. személyi háttér biztosítása során kinevezi és a kinevezéssel egy időben bejelenti a Pénzügyi információs egységként működő hatóságnak a kijelölt személy és helyetteseinek adatait, elérhetőségeit. kijelölt személy, illetve adatainak vonatkozásában felmerülő változások bejelentését a Pmt.-ben meghatározott 5 munkanapon belül kell megtenni. V.1.9. ijelölt személy akarékszövetkezet első számú vezetője által megbízott, kinevezett dolgozó. kijelölt személy, mint elnevezés a Pmt.-ben bevezetett elnevezéssel azonos, onnan származik. kijelölt személy felelős a Pmt.-ben, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, jelen szabályzatban foglaltaknak akarékszövetkezetben történő megvalósításáért. kijelölt személy tevékenysége bizalmas munkakör, annak folyamatos ellátottságáról mindenkor gondoskodni kell, ezért a kijelölt személy kinevezésével egyidejűleg a helyettesét is meg kell nevezni. kijelölt személynek az nevezhető ki, aki több éves pénzintézeti tapasztalattal rendelkezik, a akarékszövetkezet vezetőségéhez tartozik, a jogszabályi hátteret és a jelen szabályzatot, a pénzmosási technikákat, tevékenységeket a dolgozói képzések, a dolgozói döntések támogatásához szükséges mértékig ismeri, valamint munkaidő alatt állandóan a dolgozók rendelkezésre áll és képes hatékonyan ellátni a jelen szabályzatban meghatározott feladatokat. ötelezettségei: dolgozók által a jelen szabályzatban előírt bejelentéseket változatlan tartalommal, haladéktalanul továbbítani a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére. bejelentések továbbítását a kijelölt személy nem tagadhatja meg! dolgozók által tett, általa Pénzügyi információs egységként működő hatósághoz továbbított bejelentések bizalmas kezelése, az ügyleti megbízást követő Pmt.-ben előírt nyolc évig történő megőrzése, a bejelentésekről nyilvántartás vezetése. öteles a bejelentésekkel kapcsolatos válaszüzeneteket elmenteni, és a válaszüzeneteket lehetőleg idő- és hibás/nem hibás szinten szortírozni. Ha az általa teljesített bejelentés során felmerült probléma alapvetően informatikai jellegű (visszaigazolás elmaradása, hibaüzenet, stb.), akkor köteles az Helpdesk közvetlen tájékoztatásáról gondoskodni az címen. ldal: 8 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

9 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés (mellett természetesen a hatékony problémakezelés érdekében ajánlott a P értesítése is a P kapcsolattartó szolgálat 06 30/ telefonszámán.) mennyiben a bejelentéssel kapcsolatos P válaszüzenet 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az címen köteles jelezni a felmerült problémát. gyanús esetek mérlegelésekor a dolgozók rendelkezésére állni, abban az esetben, amikor a dolgozó a kiadott útmutató alapján egy adott ügyleti megbízásról nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az a Pmt., vagy it. szerint bejelentendő-e, felfüggesztendő-e. gy adott ügyleti megbízáshoz tartozó összes információ összegyűjtése a számlavezető kirendeltségtől, és/vagy az ügyleti megbízás rögzítőjétől, ha erről az ügyleti megbízásról valamilyen forrásból olyan információ jutott a tudomására, amely alapján az ügyleti megbízást Pmt. vagy it. szerint gyanúsnak tekint. mennyiben az összegyűjtött információk alapján továbbra is fennmarad a gyanú, akkor kötelezettsége a bejelentés megtétele. Gondoskodik a bejelentéssel egyidejűleg felfüggesztett ügyleti megbízások kezeléséről a Pénzügyi információs egységként működő hatóság visszajelzésének vagy a bejelentéstől visszajelzés nélkül eltelt napok függvényében. z alkalmazottak részére rendszeres, de évente legalább egyszeri oktatás, továbbképzés szervezése, az aktuális tapasztalatok, a jelen szabályzat változásaival kapcsolatos információk átadásával. ktatás történhet írásbeli anyagok kiadásával is, de évente legalább egyszer olyan oktatást, konzultációt is kell szervezni, melyen az előző időszakban előfordult döntési helyzetek kerülnek kiértékelésre. z oktatások szakmaiságáért, hatékonyságáért a kijelölt személy felelős. z oktatások megfelelőségét tesztkérdésekkel kell mérni. z oktatások során figyelmet kell fordítani a akarékszövetkezet által megtett bejelentések (felfedési szabályok betartása mellett), illetve a Pénzügyi információs egységként működő hatóság által nyújtott statisztikák ismertetésére. apcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő hatósággal. hatósági megkeresések esetén információ-szolgáltatás a bejelentésekkel kapcsolatos számlákról, ügyfelekről, illetve a bejelentésben nem szereplő, a hatóság által meghatározott szerződéses kapcsolatokról, ügyleti megbízásokról. pénzügyi információs egységként működő hatóság megkeresésének meg kell felelnie a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek, azonban a kijelölt személy csupán a megfelelő aláírás és pecsét meglétét köteles ellenőrizni az egyes megkeresések alkalmával. Pmt.-ben, it.-ben és a jelen szabályzatban meghatározottak megvalósításához kapcsolódó belső eljárások, rendszer paraméterek, szűrési feltételek, informatikai fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel, folyamatba épített ellenőrzési célok, folyamatba épített ellenőrzési tevékenységek megtervezése, kidolgozásának szakmai támogatása. akarékszövetkezet vezetése számára időszakosan, de minimum évente jelentést készít a bejelentések statisztikájáról, illetve a jelen szabályzat megvalósítási tapasztalatairól. Gondoskodik a témakör kapcsán a nemzetközi listák, felügyeleti ajánlások, új pénzmosási trendek, események és jogszabályok és azok változásainak figyeléséről, a szabályzat céljához tartozó előadások, konferenciák, továbbképzések figyeléséről. apcsolattartás a témakörben a pénzügyi szervezetekkel, felügyeleti szervekkel, illetve a akarékszövetkezet szerződött tanácsadójával Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 9 / 42

10 ÁRÓ RÉ Jogai: kijelölt személy szükség esetén, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban utasítást adhat. ngedélyezheti, vagy negatívan felülbírálhatja a szerződéskötést a kockázatos ügyfelekkel, javaslatot tehet szerződésbontásra, vagy megtilthatja azt, illetve az alkalmazottakra kiterjedő utasítást, ügyfél tiltólistát adhat ki. V.1.10.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása kijelölt személy akadályoztatása esetén a kijelölt személy teljes jogkörrel történő helyettesítését ellátja. V.1.11.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása Feladata kizárólag a dolgozók által tett bejelentések BV rendszeren keresztüli elektronikus továbbítására terjed ki. V.1.12.Rendszergazda akarékszövetkezet informatikai szabályzásában meghatározott személy. Feladatkörébe tartozik: z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy által megtervezett, meghatározott, a jelen szabályzat megvalósításához szükséges paraméterek, szűrő feltételek beállítása. z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy által tervezett, meghatározott, a jelen szabályzat megvalósításához szükséges szoftverfejlesztési igények elkészítése, a szállítóval való egyeztetése, az új szoftververziók bevezetése. z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy, vagy a belső ellenőrzés által kért speciális listák, naplók, kimutatások előállítása. V.1.13.Belső ellenőr akarékszövetkezet Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint végzi munkáját, melynek része kell, hogy legyen a jelen szabályzatban meghatározottak teljesülésének ellenőrzése. z ellenőrzés ki kell, hogy terjedjen a szabályzat személyi hátterének minden szegmensére a szabályzat szolgáltatói hátterének minden szegmensére (közvetítők eljárásának ellenőrzése) a szabályzat kiemelt területeire, mint ügyfél-átvilágítás (adatlapok, nyilatkozatok, okiratmásolatok megfelelősége, tárolása, ügyféladatok valódisága), bejelentés, felfedés tilalma, szűrőrendszer működése, működtetése (tranzakciók szokatlansága), ügyleti megbízások felfüggesztése, oktatás, képzés. annak ellenőrzésére, hogy pénzügyi visszaélések, így külső, vagy belső csalások megvalósulhatnak-e a akarékszövetkezetben. szabályzatban meghatározott, a kijelölt személy által tervezett, adott gyakorisággal lekérdezett ellenőrzőlisták lekérdezése, és az ahhoz tartozó ellenőrzések végrehajtása a szabályzat megvalósítását jelentő operatív feladatok, melyek megtörténtét, és végrehajtásának minőségét ellenőrzi a belső ellenőr. ldal: 10 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

11 V.1.14.irendeltségvezető ötelezettségei: ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés z általa vezetett kirendeltség vonatkozásában gondoskodnia kell a zabályzat által előírtak betartásáról, betartatásáról, valamint a hozzá tartozó nyilvántartások folyamatos vezetéséről. z általa vezetett kirendeltség vonatkozásában, a kirendeltségen dolgozók által a kijelölt személynek tett bejelentések összegyűjtése, nyilvántartása, bizalmas kezelése. V akarékszövetkezet valamennyi, a pénzügyi szolgáltatásban résztvevő dolgozója kötelezettségei: zabályzatot megismerni, a szabályzathoz kapcsolódóan szervezett oktatáson részt venni, az oktatáshoz kapcsolódó vizsgákat teljesíteni. Minden olyan tényt, információt, amely a jelen szabályzat megvalósulását befolyásolja, befolyásolhatja azonnal jelezni a kijelölt személynek, vagy az első számú vezetőnek. szabályzatot és a hozzá tartozó eljárásokat, dokumentumokat bizalmasan kezelni. szabályzat előírásainak betartása különös tekintettel az ügyfél-átvilágítási intézkedések teljesítésére, így az ügyfél azonosítása során az azonosító adatok felvételére, vagy azonosított ügyfél esetén azonosság ellenőrzésére, a személyazonosság igazoló ellenőrzésére, a tényleges tulajdonos azonosítására, és kétség esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzésére, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységre, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésére. Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentő adatlap kitöltése, a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény, körülmény részletes és pontos megfogalmazása, kitöltött bejelentési adatlap haladéktalan továbbítása a kijelölt személynek. Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentéssel egyidejűleg az ügyleti megbízás felfüggesztése. kijelölt személynek továbbított bejelentésekre a bejelentés továbbításának körülményeit felvezetve (ki, mikor, hogyan) egységvezetőjének további tárolásra átadása. Jelen szabályzatban foglalt felfedés tilalmának betartása (ügyfél, harmadik személy vonatkozásában) Pénzátutalásokat kísérő adatok meglétének, megfelelőségének ellenőrzése. szűrő, monitoring tevékenységek végrehajtásában, az eljárásrendekben rögzített mértékű, és módú részvétel. Jogai: évtelenséghez való jog, melynek értelmében az eljáró alkalmazott neve nem szerepelhet a bejelentéseken. bejelentő lapon az ügygazda fiókot kell megjelölni. kijelölt személy kizárólag a pénzügyi információs egységként működő hatóság kifejezett kérése esetén köteles a bejelentést kezdeményező alkalmazott személyére vonatkozó adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. Mentesülés a banktitok megtartásának kötelezettsége alól, a bejelentés jóhiszemű megtételének kezdeményezése során, függetlenül attól, hogy az megalapozottnak bizonyult, vagy sem, az ilyen bejelentés miatt nem vonható felelősségre Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 11 / 42

12 ÁRÓ RÉ onzultációs lehetőség a kijelölt személlyel, annak helyettesével..3. ülső szolgáltató akarékszövetkezet jelen szabályzatának megvalósítását több területen külső szerződött szolgáltató támogatja: peciális informatikai eszköz szállítói, karbantartó szolgáltatói: kik a védelemmel ellátott elektronikus bejelentéseket tartalmazó üzenetek továbbítását biztosítják. Ügyviteli rendszerek szállítói, supportálói: kik biztosítják a akarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszereit, és ezen rendszerekben a jelen szabályzat megvalósítását támogató szűrési, listázási, naplózási, nyomon követhetőségi és folyamatba épített kontroll funkciókat. anácsadó: jelen szabályzat jogszabályi hátterével, a szabályzatban meghatározott kötelezettségek teljesítésével, teljesítésének, teljesíthetőségének fejlesztésével foglalkozó tanácsadó, részt vesz a jelen szabályzat felülvizsgálatában, módosításában, fejlesztésében, a témakörbe tartozó oktatások megtartásában. zakmailag támogatja a belső ellenőrzés vizsgálatait, de abban az adatok megismerésének szintjéig nem vesz részt. tanácsadó feladata a kijelölt személy jelen szabályzat területén történő szakmai támogatása..4. Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági háttér akarékszövetkezet jelen szabályzatban foglaltak megvalósítás során a következő hatóságokkal tart kapcsolatot: V.1.16.Pénzügyi információs egységként működő hatóság emzeti dó- és Vámhivatal özponti Hivatal Pénzmosás lleni nformációs roda (P) Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42. Postafiók: 1300 Budapest, Pf: 307 elefon: Fax: mail: apcsolattartó szolgálat: 30/ (kizárólag a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára) V.1.17.Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, risztina krt. 39. elefon: Fax: zervezeti és szolgáltatói háttér kialakítása V.1.18.Belső személyi háttér akarékszövetkezet tevékenységi köréhez, személyi hátteréhez igazodva a kijelölt személynek összesíteni kell a jelen szabályzat megvalósításához, alkalmazásához szükséges belső alapvető szakmai követelményeket. z így meghatározott, a jelen szabályzathoz tartozó alapkövetelményi szinteknek megfelelően a kijelölt személynek kell elkészíteni a képzési tervet, melyet az ügyvezetés hagy jóvá. Minden új dolgozót, illetve több mint féléves távollét után újra munkába álló munkatársat a munkaköréhez szükséges oktatásban kell részesíteni, amelyért a kijelölt személy felelős. z oktatás tényéről, tartalmáról a kijelölt személynek jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az oktatott személy aláír. akarékszövetkezet az új dolgozó alkalmazásba ldal: 12 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

13 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés léptetési eljárás részeként titoktartási megállapodást írat alá a dolgozóval a munkája megkezdése előtt. z aláírt titoktartási megállapodások a személyi anyaggal együtt kerülnek tárolásra. V.1.19.zolgáltatói háttér akarékszövetkezet tevékenységéhez külső szolgáltatók munkáját veszi igénybe, melyek valamilyen mértékben a jelen szabályzat megvalósításhoz is kapcsolódnak. szolgáltatói együttműködéseket úgy kell kialakítani, hogy a szolgáltatók a jelen szabályzatot, az abban leírt eljárásokat kizárólag addig a mértékig ismerhessék meg, amennyire az a vállalt szolgáltatási tevékenységük teljesítéséhez szükséges. akarékszövetkezet ezen külső szolgáltatókkal szerződést köt. szolgáltatói szerződések megkötésekor, és azok megvalósulása során kiemelt figyelmet kell fordítani a jelen szabályzat kezelésére, illetve bejelentések felfedési tilalmára, a nyilvántartásokban rögzített banktitokra, törekedni kell arra, hogy a szerződéses tevékenységekben rejlő kockázatok minimalizálódjanak. szerződés jelen szabályzatnak való megfelelőségét a kijelölt személy, vagy a belső ellenőr véleményezi. z informatikai infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések megkötését az informatikáért felelős vezető készíti elő, mely szerződésbe foglalandó követelményekről kikéri az informatikai rendszer üzemeltetéséért felelős és szükség szerint a biztonsági tanácsadó, illetve az adatvédelmi felelős véleményét. szerződéses tevékenységre vonatkozóan a szerződésbe mindenképpen bele kell foglalni az informatikai terület szabályzásban meghatározottakat (a szerződés tárgyát, teljesítésének módját, a szerződött tevékenység törvényi hátterét, a szerződés kiszervezett tevékenységének megítélését, az adatok kezelésének módját, az üzleti és banktitokra vonatkozóan titoktartást, a szerződés megszüntetésének feltételeit)..6. zervezeti és szolgáltatói háttér fenntartása és fejlesztése, oktatás V.1.20.Belső személyi háttér jelen szabályzat, a szabályozott terület, a szabályzatban meghatározott feladatok informatikai támogatottságának változásával együtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről, megakadályozásáról, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről szóló alapismereti követelményt folyamatosan változtatni, fejleszteni kell, ami a kijelölt személy feladata, a változtatásokról a dolgozókat a képzések során informálni, oktatni kell. z alkalmazottaknak biztosítani kell, hogy a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. nnek érdekében a kijelölt személy kialakítja a képzés és továbbképzés szabályait, melynek során gondoskodik a az alkalmazottak rendszeres, évente legalább egy alkalommal megszervezett megfelelő tartalmú, szakmaiságú továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról és a megszerzett ismeretek ellenőrzéséről. továbbképzéseken ismertetni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokat, az új elkövetési trendeket, azok megjelenését, és a jelen szabályzat módosulásait. továbbképzésen fel kell eleveníteni 2012 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 13 / 42

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben