Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet B BÁY Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról zt a zabályzatot a akarékszövetkezet gazgatósága a 2/8/2012. számú határozatával, március 12-ei hatályba lépéssel jóváhagyta, ezzel egyidejűleg a korábbi pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát hatályon kívül helyezte. elt: Hodász, március 12. Összesen 42 - azaz negyvenkettő - hitelesített oldal.

2 ÁRÓ RÉ RMJGYÉ.1. zabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról RMJGYÉ zabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról BÁY szabályzat célja szabályzat jogszabályi háttere... 6 V.1.1. szabályzathoz szorosan kapcsolódó jogszabályok:... 6 V.1.2. szabályzathoz szorosan kapcsolódó PÁF ajánlások:... 6 V.1.3. szabályzathoz szorosan kapcsolódó további jogszabályi és ajánlási háttér: zabályzat hatálya... 7 V.1.4.zolgáltatási hatálya:... 7 V.1.5.zemélyi hatálya: apcsolódó szabályzatok lőírások és szabályzatok alkalmazása szabályzatban alkalmazott kifejezések értelmezése apcsolódó dokumentumok... 8 V.1.6.Vezetői utasítások... 8 V.1.7.Feljegyzések zabályzat minősítése, kezelése... 8.RV FÉPÍÉ, GÁÓ HÁÉR jelen szabályzat megvalósításához tartozó szervezeti felépítése Belső szervezet... 9 V.1.8.lső számú vezető (elnök ügyvezető)... 9 V.1.9.ijelölt személy... 9 V.1.10.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása V.1.11.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása V.1.12.Rendszergazda V.1.13.Belső ellenőr V.1.14.irendeltségvezető V akarékszövetkezet valamennyi, a pénzügyi szolgáltatásban résztvevő dolgozója ülső szolgáltató Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági háttér V.1.16.Pénzügyi információs egységként működő hatóság V.1.17.Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete zervezeti és szolgáltatói háttér kialakítása V.1.18.Belső személyi háttér V.1.19.zolgáltatói háttér zervezeti és szolgáltatói háttér fenntartása és fejlesztése, oktatás V.1.20.Belső személyi háttér V.1.21.zolgáltatói háttér zervezeti és szolgáltatói háttér megszüntetése V.1.22.Belső személyi háttér V.1.23.zolgáltatói háttér V.CH HÁÉR V.1.nformatikai rendszer V.2.ratkezelés V.ÜGYFÉ-ÁVÁGÍÁ, MGMRÉ ÖÉG...17 V.1.z ügyfél átvilágítás fogalma, általános szabályai V.2.z ügyfél átvilágítási kötelezettség esetei V.3.z ügyfél átvilágítás belső eljárási rendje V.1.24.Ügyfél átvilágítás folyamatának általános szabályai ldal: 2 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

3 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés V.1.25.Ügyfél átvilágítás természetes személy esetében V.1.26.Ügyfél átvilágítás jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén V Ügyfél átvilágítás off-shore székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén V.1.27.ényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése V.1.28.gyszerűsített ügyfél átvilágítás V.1.29.Fokozott ügyfél átvilágítás V.1.30.Más szolgáltató által elvégzett ügyfél átvilágítási intézkedések elfogadása V.4.z ügyfél átvilágítás során rögzített adatok tárolása, kiadása...26 V.5.z ügyfél, és ügyleti megbízásainak figyelemmel kísérése, magatartási normák V.6.z ügyleti megbízások teljesítését befolyásoló korlátozó intézkedések V. PÉÁUÁ MGBÍÁ PC JÁRÁ V.1. pénzátutalásokhoz tartozó megbízói adatok teljes köre V.2. pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok V.3. megbízói adatok teljes körének ellenőrzése V.4. megbízói adatok nyilvántartása V.5.Hiányzó, vagy hiányos megbízói adatokkal érkezett pénzátutalások észlelése V.BJÉ ÖÉG V.1.z ügyleti megbízások vizsgálata, mérlegelés V.2. bejelentés formája, tartalma V.1.31.Ügyintéző által a kijelölt személynek V.1.32.ijelölt személy által a Pénzügyi információs egységként működő hatóságnak V.3. bejelentések nyilvántartása V.1.33.Ügyintéző kirendeltségén V.1.34.ijelölt személy által V.FFÜGGÉ ÖÉG V.1. felfüggesztés időtartama, megszüntetése X.VÉM, FFÉ M X.1.itokvédelemi szabályok X.2.Felfedés tilalma X.ŰRRR X.1.Folyamatba épített kontroll funkciók V.1.35.Ügyfél átvilágítás V.1.36.Ügyleti megbízások figyelése X.2.övető kontroll funkciók V.1.37.Ügyfél átvilágítási adatok lekérdezése V.1.38.Ügyleti megbízások lekérdezése V.1.39.z két éve nem forgalmazó (alvó) számlák lekérdezése X.2.1. kirendeltség vezetők monitoringgal kapcsolatos feladatai X.PÉÜGY É VGY RÁÓ ÉÉ VÉGRHJÁ X.1. it. célja X.2. it. szerinti bejelentési kötelezettség X.3. it. szerinti felfüggesztési kötelezettség X.4. it.-hez kapcsolódó általános eljárások X.MÉ X.1. szabályzat személyi hátterének szervezeti felépítése...40 X.2.Fogalom meghatározások X.3.zokatlan tranzakciók tipológiája X.4.zonosítási adatlap (minimum és maximum adatkör) X.5.ényleges tulajdonosi nyilatkozat X.6.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata X.7.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata német nyelven...40 X.8.ülföldi lakhelyű ügyfél közszereplői nyilatkozata angol nyelven X.9.ijelölt személy bejelentőlapja X.10.Bejelentőlap (Pmt.) Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 3 / 42

4 ÁRÓ RÉ X.11.Bejelentőlap (it.) X.12.Figyelendő, nyomon követendő listák jegyzéke (Pmt., it.) X.13.Hirdetmény X.14. kijelölt személy és helyettesének adatai X.15.Összefoglaló az BeV PM08 számú 1.1 verzió számú kitöltő program használatához X.ÖRVÉY MGFÉ X.1.35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés V Pmt. végrehajtására kiadott rendeletben nevesített kötelező tartalmi elemeket jelen szabályzat a következő helyeken szabályozza XV.ÁRÓ RÉ XV XV.2.Felülvizsgálat ldal: 4 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

5 . BÁY ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltatást végző szervezet, a törvényi kötelezettségének megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény előírásainak megfelelően jelen szabályzatot létrehozta, melyre a továbbiakban ezen dokumentumban szabályzatként hivatkozik..1. szabályzat célja zen belső szabályzat által a akarékszövetkezet megvalósítja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Pmt.) és a évi CXXX. törvény az urópai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról (továbbiakban: it.) szóló törvényben előírt kötelezettségeinek teljesítését..2. szabályzat jogszabályi háttere V.1.1. szabályzathoz szorosan kapcsolódó jogszabályok: évi XXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, évi CXXXV. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, évi CXXX. törvény az urópai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról, évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétekről, 18/2009. (V. 6.) MB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, a 35/2007 (X. 29.) PM rendelet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező elemeiről z urópai Parlament és anács 1781/2006 rendelete az átutalásokat kísérő megbízói adatokról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXV. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról szóló 28/2008 (X.10.) PM rendelet V.1.2. szabályzathoz szorosan kapcsolódó PÁF ajánlások: Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez, valamint Útmutató a pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzatához, Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti anácsának 3/2008. (X. 20.) ajánlása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti anácsának 11/2006. számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, PÁF Felügyeleti anácsának 4/2008. (X. 4.) számú ajánlása a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 5 / 42

6 ÁRÓ RÉ V.1.3. szabályzathoz szorosan kapcsolódó további jogszabályi és ajánlási háttér: az évi CX. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, az évi V. törvény a Büntető örvénykönyvről, az évi V. törvény a Magyar öztársaság Polgári örvénykönyvéről, a évi CX. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, a évi CV. törvény a minősített adat védelméről. zabályzat hatálya V.1.4. zolgáltatási hatálya: akarékszövetkezet ezen zabályzatának hatálya kiterjed a akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltató minden olyan tevékenységére, szolgáltatására, melyeket a PÁF által kiadott engedély alapján jogosult végezni, nyújtani, melyek a jelen szabályzat létrehozásakor, hatálybalépésekor az Általános Üzletszabályzatban találhatók. V.1.5. zemélyi hatálya: akarékszövetkezet ezen zabályzatának személyi háttere (akik alkalmazzák, és akikre alkalmazzák) kiterjed minden a akarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatásban közvetve, vagy közvetlenül résztvevő személyre. zen személyek köre egyrészről a akarékszövetkezet első számú vezetője, vezetősége, illetve a akarékszövetkezet összes alkalmazottja. apcsolódó szabályzatok zervezeti és Működési zabályzat Belső ellenőrzési zabályzat ratkezelési és elejtezési zabályzat Általános Üzletszabályzat Általános Betétügyrend nformatikai Biztonságirányítási zabályzat Ügyviteli zabályzat a Pénzforgalmi zámlák Vezetéséhez (továbbiakban: Pfsz.) lőírások és szabályzatok alkalmazása Pmt.-ben és a it.-ben előírt körtelezettségek teljesítése érdekében, a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyeknek a következőket kell figyelembe venni: elsősorban a akarékszövetkezet jelen zabályzatát, amennyiben a szabályzat adott rendelkezése nem egyértelmű, vagy nem tartalmazza a konkrét élethelyzetre vonatkozó szabályt, a hatályos, magyar jogszabályi előírásoknak, urópai Unió általi jogszabályi rendelkezéseknek, valamint PÁF ajánlásokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. akarékszövetkezettel kapcsolatba kerülő szolgáltatókkal a zabályzat érintett területére vonatkozó előírásait a munkavégzést felügyelő személynek kell betartatnia..6. szabályzatban alkalmazott kifejezések értelmezése jelen szabályzatban alkalmazott kifejezések tekintetében a Pmt.-ben, illetve a it.-ben rögzített értelmezések az irányadóak, amennyiben az alkalmazott kifejezések tekintetében további információ igénye merülne fel, akkor az értelmezés meghatározására a Pmt., illetve a it. alapjául szolgáló urópai Unió által kiadott jogszabályok értelmezésit kell figyelembe ldal: 6 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

7 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés venni. jelen szabályzatban használt alapfogalmakat, azok értelmezését a 2. számú melléklet tartalmazza apcsolódó dokumentumok V.1.6. Vezetői utasítások lyan vezetői utasítások, melyek tartalma nem jelenik meg belső szabályzatban. lyen utasítások kiadására az első számú vezető jogosult. kiadott utasítás lehet ideiglenes hatályú, korlátozott időtartamra szóló vagy egy adott személyre, kisebb dolgozói körre vonatkozó szabályozás. V.1.7. Feljegyzések jelen szabályzat alkalmazása során keletkezett elektronikusan rögzített adatok, papír alapon kitöltött és/vagy nyomtatott dokumentumok, listák halmaza, különösen a következők: zabályzat által rögzítendő adatokat tartalmazó adatbázis, zabályzat által rögzítendő adatokat tartalmazó adatlap (azonosítási, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, bejelentőlap, kijelölt személyt bejelentőlap, ) ktatások terve, jegyzőkönyve, dolgozói vizsgák terve, dolgozói vizsgasorok, oktatást lezáró dokumentumok, szabályzatban foglalt előírások betartását, megvalósítását támogató rendszerek, és azok beállításait (szűrő feltételek) tartalmazó dokumentumok, a beállítások megfelelőségének időközönkénti vizsgálati jegyzőkönyvei, a rendszer funkcionális megfelelőségét bizonyító audit jegyzőkönyvek. jelen szabályzatban foglaltak megvalósulásának (belső ellenőri) vizsgálatainak jegyzőkönyvei, az ezekhez tartozó intézkedési tervekkel. szabályzatot minimum évente, vagy nagyobb mértékű jogszabályi, felügyeleti ajánlásban bekövetkező változás, a szabályzat alkalmazása során felmerült eltérés esetén soron kívül felül kell vizsgálni, a szükséges módosítások elvégzését követően hatályba kell léptetni. felülvizsgálatok, és módosítások ütemezése, megfelelő szakmaiságának biztosítása a kijelölt személy feladata. felülvizsgálatokról, azok megállapításiról a kijelölt személy köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a felülvizsgálat eredményét, a változtatások felsorolását, a további intézkedések listáját és a felülvizsgálatban résztvevők személyek megjelölését. Jelen szabályzat hatályba lépése óta kiadott (ügy)vezetői utasításokat, melyek érintik az informatikai rendszert a szabályzat felülvizsgálatakor figyelembe kell venni és az adott területre vonatkozó szabályzáshoz kell integrálni. zabályzat minősítése, kezelése zen szabályzat a kapcsolódó dokumentumokkal, feljegyzésekkel együtt a akarékszövetkezet, mint pénzügyi szolgáltató, pénzügyi szolgáltatásaihoz tartozó üzleti titkát képezik. zen dokumentumok, feljegyzések kezelésénél a jelen szabályzatban meghatározott eljárások az alkalmazandók, illetve a minősítéssel összhangban az iratkezelési és selejtezési szabályzatban meghatározott tárolási, kezelési eljárásokat kell alkalmazni. zen zabályzat és annak minden eleme a ProCons ft. által a akarékszövetkezet részére létrehozott szellemi termék, melyet a akarékszövetkezet saját céljára korlátlanul felhasználhat, harmadik fél számára tovább nem adhatja, kivételt képeznek ez alól a akarékszövetkezet felügyeleti szervei Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 7 / 42

8 ÁRÓ RÉ. RV FÉPÍÉ, GÁÓ HÁÉR.1. jelen szabályzat megvalósításához tartozó szervezeti felépítése akarékszövetkezet jelen szabályzatának megvalósításához tartozó szervezeti felépítése jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi..2. Belső szervezet zen fejezetben találhatóak, a munkakörökre, pozíciókra vonatkozó kötelességek és jogok, melyek a vonatkozó munkaköri leírások kivonatai. fejezetben a különböző pozíciókban ellátandó feladatkörök kerültek meghatározásra. V.1.8. lső számú vezető (elnök ügyvezető) z első számú vezető alapvető feladata a jelen szabályzat, illetve annak módosításainak hatályba helyezése, a jelen szabályzatban foglaltak alkalmazásához, megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. személyi háttér biztosítása során kinevezi és a kinevezéssel egy időben bejelenti a Pénzügyi információs egységként működő hatóságnak a kijelölt személy és helyetteseinek adatait, elérhetőségeit. kijelölt személy, illetve adatainak vonatkozásában felmerülő változások bejelentését a Pmt.-ben meghatározott 5 munkanapon belül kell megtenni. V.1.9. ijelölt személy akarékszövetkezet első számú vezetője által megbízott, kinevezett dolgozó. kijelölt személy, mint elnevezés a Pmt.-ben bevezetett elnevezéssel azonos, onnan származik. kijelölt személy felelős a Pmt.-ben, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, jelen szabályzatban foglaltaknak akarékszövetkezetben történő megvalósításáért. kijelölt személy tevékenysége bizalmas munkakör, annak folyamatos ellátottságáról mindenkor gondoskodni kell, ezért a kijelölt személy kinevezésével egyidejűleg a helyettesét is meg kell nevezni. kijelölt személynek az nevezhető ki, aki több éves pénzintézeti tapasztalattal rendelkezik, a akarékszövetkezet vezetőségéhez tartozik, a jogszabályi hátteret és a jelen szabályzatot, a pénzmosási technikákat, tevékenységeket a dolgozói képzések, a dolgozói döntések támogatásához szükséges mértékig ismeri, valamint munkaidő alatt állandóan a dolgozók rendelkezésre áll és képes hatékonyan ellátni a jelen szabályzatban meghatározott feladatokat. ötelezettségei: dolgozók által a jelen szabályzatban előírt bejelentéseket változatlan tartalommal, haladéktalanul továbbítani a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére. bejelentések továbbítását a kijelölt személy nem tagadhatja meg! dolgozók által tett, általa Pénzügyi információs egységként működő hatósághoz továbbított bejelentések bizalmas kezelése, az ügyleti megbízást követő Pmt.-ben előírt nyolc évig történő megőrzése, a bejelentésekről nyilvántartás vezetése. öteles a bejelentésekkel kapcsolatos válaszüzeneteket elmenteni, és a válaszüzeneteket lehetőleg idő- és hibás/nem hibás szinten szortírozni. Ha az általa teljesített bejelentés során felmerült probléma alapvetően informatikai jellegű (visszaigazolás elmaradása, hibaüzenet, stb.), akkor köteles az Helpdesk közvetlen tájékoztatásáról gondoskodni az címen. ldal: 8 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

9 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés (mellett természetesen a hatékony problémakezelés érdekében ajánlott a P értesítése is a P kapcsolattartó szolgálat 06 30/ telefonszámán.) mennyiben a bejelentéssel kapcsolatos P válaszüzenet 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az címen köteles jelezni a felmerült problémát. gyanús esetek mérlegelésekor a dolgozók rendelkezésére állni, abban az esetben, amikor a dolgozó a kiadott útmutató alapján egy adott ügyleti megbízásról nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy az a Pmt., vagy it. szerint bejelentendő-e, felfüggesztendő-e. gy adott ügyleti megbízáshoz tartozó összes információ összegyűjtése a számlavezető kirendeltségtől, és/vagy az ügyleti megbízás rögzítőjétől, ha erről az ügyleti megbízásról valamilyen forrásból olyan információ jutott a tudomására, amely alapján az ügyleti megbízást Pmt. vagy it. szerint gyanúsnak tekint. mennyiben az összegyűjtött információk alapján továbbra is fennmarad a gyanú, akkor kötelezettsége a bejelentés megtétele. Gondoskodik a bejelentéssel egyidejűleg felfüggesztett ügyleti megbízások kezeléséről a Pénzügyi információs egységként működő hatóság visszajelzésének vagy a bejelentéstől visszajelzés nélkül eltelt napok függvényében. z alkalmazottak részére rendszeres, de évente legalább egyszeri oktatás, továbbképzés szervezése, az aktuális tapasztalatok, a jelen szabályzat változásaival kapcsolatos információk átadásával. ktatás történhet írásbeli anyagok kiadásával is, de évente legalább egyszer olyan oktatást, konzultációt is kell szervezni, melyen az előző időszakban előfordult döntési helyzetek kerülnek kiértékelésre. z oktatások szakmaiságáért, hatékonyságáért a kijelölt személy felelős. z oktatások megfelelőségét tesztkérdésekkel kell mérni. z oktatások során figyelmet kell fordítani a akarékszövetkezet által megtett bejelentések (felfedési szabályok betartása mellett), illetve a Pénzügyi információs egységként működő hatóság által nyújtott statisztikák ismertetésére. apcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő hatósággal. hatósági megkeresések esetén információ-szolgáltatás a bejelentésekkel kapcsolatos számlákról, ügyfelekről, illetve a bejelentésben nem szereplő, a hatóság által meghatározott szerződéses kapcsolatokról, ügyleti megbízásokról. pénzügyi információs egységként működő hatóság megkeresésének meg kell felelnie a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek, azonban a kijelölt személy csupán a megfelelő aláírás és pecsét meglétét köteles ellenőrizni az egyes megkeresések alkalmával. Pmt.-ben, it.-ben és a jelen szabályzatban meghatározottak megvalósításához kapcsolódó belső eljárások, rendszer paraméterek, szűrési feltételek, informatikai fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel, folyamatba épített ellenőrzési célok, folyamatba épített ellenőrzési tevékenységek megtervezése, kidolgozásának szakmai támogatása. akarékszövetkezet vezetése számára időszakosan, de minimum évente jelentést készít a bejelentések statisztikájáról, illetve a jelen szabályzat megvalósítási tapasztalatairól. Gondoskodik a témakör kapcsán a nemzetközi listák, felügyeleti ajánlások, új pénzmosási trendek, események és jogszabályok és azok változásainak figyeléséről, a szabályzat céljához tartozó előadások, konferenciák, továbbképzések figyeléséről. apcsolattartás a témakörben a pénzügyi szervezetekkel, felügyeleti szervekkel, illetve a akarékszövetkezet szerződött tanácsadójával Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 9 / 42

10 ÁRÓ RÉ Jogai: kijelölt személy szükség esetén, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban utasítást adhat. ngedélyezheti, vagy negatívan felülbírálhatja a szerződéskötést a kockázatos ügyfelekkel, javaslatot tehet szerződésbontásra, vagy megtilthatja azt, illetve az alkalmazottakra kiterjedő utasítást, ügyfél tiltólistát adhat ki. V.1.10.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása kijelölt személy akadályoztatása esetén a kijelölt személy teljes jogkörrel történő helyettesítését ellátja. V.1.11.ijelölt személy. számú helyettesének jogállása Feladata kizárólag a dolgozók által tett bejelentések BV rendszeren keresztüli elektronikus továbbítására terjed ki. V.1.12.Rendszergazda akarékszövetkezet informatikai szabályzásában meghatározott személy. Feladatkörébe tartozik: z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy által megtervezett, meghatározott, a jelen szabályzat megvalósításához szükséges paraméterek, szűrő feltételek beállítása. z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy által tervezett, meghatározott, a jelen szabályzat megvalósításához szükséges szoftverfejlesztési igények elkészítése, a szállítóval való egyeztetése, az új szoftververziók bevezetése. z általa menedzselt alkalmazásokban a kijelölt személy, vagy a belső ellenőrzés által kért speciális listák, naplók, kimutatások előállítása. V.1.13.Belső ellenőr akarékszövetkezet Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint végzi munkáját, melynek része kell, hogy legyen a jelen szabályzatban meghatározottak teljesülésének ellenőrzése. z ellenőrzés ki kell, hogy terjedjen a szabályzat személyi hátterének minden szegmensére a szabályzat szolgáltatói hátterének minden szegmensére (közvetítők eljárásának ellenőrzése) a szabályzat kiemelt területeire, mint ügyfél-átvilágítás (adatlapok, nyilatkozatok, okiratmásolatok megfelelősége, tárolása, ügyféladatok valódisága), bejelentés, felfedés tilalma, szűrőrendszer működése, működtetése (tranzakciók szokatlansága), ügyleti megbízások felfüggesztése, oktatás, képzés. annak ellenőrzésére, hogy pénzügyi visszaélések, így külső, vagy belső csalások megvalósulhatnak-e a akarékszövetkezetben. szabályzatban meghatározott, a kijelölt személy által tervezett, adott gyakorisággal lekérdezett ellenőrzőlisták lekérdezése, és az ahhoz tartozó ellenőrzések végrehajtása a szabályzat megvalósítását jelentő operatív feladatok, melyek megtörténtét, és végrehajtásának minőségét ellenőrzi a belső ellenőr. ldal: 10 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

11 V.1.14.irendeltségvezető ötelezettségei: ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés z általa vezetett kirendeltség vonatkozásában gondoskodnia kell a zabályzat által előírtak betartásáról, betartatásáról, valamint a hozzá tartozó nyilvántartások folyamatos vezetéséről. z általa vezetett kirendeltség vonatkozásában, a kirendeltségen dolgozók által a kijelölt személynek tett bejelentések összegyűjtése, nyilvántartása, bizalmas kezelése. V akarékszövetkezet valamennyi, a pénzügyi szolgáltatásban résztvevő dolgozója kötelezettségei: zabályzatot megismerni, a szabályzathoz kapcsolódóan szervezett oktatáson részt venni, az oktatáshoz kapcsolódó vizsgákat teljesíteni. Minden olyan tényt, információt, amely a jelen szabályzat megvalósulását befolyásolja, befolyásolhatja azonnal jelezni a kijelölt személynek, vagy az első számú vezetőnek. szabályzatot és a hozzá tartozó eljárásokat, dokumentumokat bizalmasan kezelni. szabályzat előírásainak betartása különös tekintettel az ügyfél-átvilágítási intézkedések teljesítésére, így az ügyfél azonosítása során az azonosító adatok felvételére, vagy azonosított ügyfél esetén azonosság ellenőrzésére, a személyazonosság igazoló ellenőrzésére, a tényleges tulajdonos azonosítására, és kétség esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzésére, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységre, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésére. Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentő adatlap kitöltése, a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény, körülmény részletes és pontos megfogalmazása, kitöltött bejelentési adatlap haladéktalan továbbítása a kijelölt személynek. Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentéssel egyidejűleg az ügyleti megbízás felfüggesztése. kijelölt személynek továbbított bejelentésekre a bejelentés továbbításának körülményeit felvezetve (ki, mikor, hogyan) egységvezetőjének további tárolásra átadása. Jelen szabályzatban foglalt felfedés tilalmának betartása (ügyfél, harmadik személy vonatkozásában) Pénzátutalásokat kísérő adatok meglétének, megfelelőségének ellenőrzése. szűrő, monitoring tevékenységek végrehajtásában, az eljárásrendekben rögzített mértékű, és módú részvétel. Jogai: évtelenséghez való jog, melynek értelmében az eljáró alkalmazott neve nem szerepelhet a bejelentéseken. bejelentő lapon az ügygazda fiókot kell megjelölni. kijelölt személy kizárólag a pénzügyi információs egységként működő hatóság kifejezett kérése esetén köteles a bejelentést kezdeményező alkalmazott személyére vonatkozó adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátani. Mentesülés a banktitok megtartásának kötelezettsége alól, a bejelentés jóhiszemű megtételének kezdeményezése során, függetlenül attól, hogy az megalapozottnak bizonyult, vagy sem, az ilyen bejelentés miatt nem vonható felelősségre Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 11 / 42

12 ÁRÓ RÉ onzultációs lehetőség a kijelölt személlyel, annak helyettesével..3. ülső szolgáltató akarékszövetkezet jelen szabályzatának megvalósítását több területen külső szerződött szolgáltató támogatja: peciális informatikai eszköz szállítói, karbantartó szolgáltatói: kik a védelemmel ellátott elektronikus bejelentéseket tartalmazó üzenetek továbbítását biztosítják. Ügyviteli rendszerek szállítói, supportálói: kik biztosítják a akarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszereit, és ezen rendszerekben a jelen szabályzat megvalósítását támogató szűrési, listázási, naplózási, nyomon követhetőségi és folyamatba épített kontroll funkciókat. anácsadó: jelen szabályzat jogszabályi hátterével, a szabályzatban meghatározott kötelezettségek teljesítésével, teljesítésének, teljesíthetőségének fejlesztésével foglalkozó tanácsadó, részt vesz a jelen szabályzat felülvizsgálatában, módosításában, fejlesztésében, a témakörbe tartozó oktatások megtartásában. zakmailag támogatja a belső ellenőrzés vizsgálatait, de abban az adatok megismerésének szintjéig nem vesz részt. tanácsadó feladata a kijelölt személy jelen szabályzat területén történő szakmai támogatása..4. Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági háttér akarékszövetkezet jelen szabályzatban foglaltak megvalósítás során a következő hatóságokkal tart kapcsolatot: V.1.16.Pénzügyi információs egységként működő hatóság emzeti dó- és Vámhivatal özponti Hivatal Pénzmosás lleni nformációs roda (P) Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42. Postafiók: 1300 Budapest, Pf: 307 elefon: Fax: mail: apcsolattartó szolgálat: 30/ (kizárólag a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára) V.1.17.Pénzügyi zervezetek Állami Felügyelete Cím: 1013 Budapest, risztina krt. 39. elefon: Fax: zervezeti és szolgáltatói háttér kialakítása V.1.18.Belső személyi háttér akarékszövetkezet tevékenységi köréhez, személyi hátteréhez igazodva a kijelölt személynek összesíteni kell a jelen szabályzat megvalósításához, alkalmazásához szükséges belső alapvető szakmai követelményeket. z így meghatározott, a jelen szabályzathoz tartozó alapkövetelményi szinteknek megfelelően a kijelölt személynek kell elkészíteni a képzési tervet, melyet az ügyvezetés hagy jóvá. Minden új dolgozót, illetve több mint féléves távollét után újra munkába álló munkatársat a munkaköréhez szükséges oktatásban kell részesíteni, amelyért a kijelölt személy felelős. z oktatás tényéről, tartalmáról a kijelölt személynek jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az oktatott személy aláír. akarékszövetkezet az új dolgozó alkalmazásba ldal: 12 / 42 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet 2012

13 ÖRVÉY MGFÉ 35/2007. (X. 29.) PM rendeletnek megfelelés léptetési eljárás részeként titoktartási megállapodást írat alá a dolgozóval a munkája megkezdése előtt. z aláírt titoktartási megállapodások a személyi anyaggal együtt kerülnek tárolásra. V.1.19.zolgáltatói háttér akarékszövetkezet tevékenységéhez külső szolgáltatók munkáját veszi igénybe, melyek valamilyen mértékben a jelen szabályzat megvalósításhoz is kapcsolódnak. szolgáltatói együttműködéseket úgy kell kialakítani, hogy a szolgáltatók a jelen szabályzatot, az abban leírt eljárásokat kizárólag addig a mértékig ismerhessék meg, amennyire az a vállalt szolgáltatási tevékenységük teljesítéséhez szükséges. akarékszövetkezet ezen külső szolgáltatókkal szerződést köt. szolgáltatói szerződések megkötésekor, és azok megvalósulása során kiemelt figyelmet kell fordítani a jelen szabályzat kezelésére, illetve bejelentések felfedési tilalmára, a nyilvántartásokban rögzített banktitokra, törekedni kell arra, hogy a szerződéses tevékenységekben rejlő kockázatok minimalizálódjanak. szerződés jelen szabályzatnak való megfelelőségét a kijelölt személy, vagy a belső ellenőr véleményezi. z informatikai infrastruktúra üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések megkötését az informatikáért felelős vezető készíti elő, mely szerződésbe foglalandó követelményekről kikéri az informatikai rendszer üzemeltetéséért felelős és szükség szerint a biztonsági tanácsadó, illetve az adatvédelmi felelős véleményét. szerződéses tevékenységre vonatkozóan a szerződésbe mindenképpen bele kell foglalni az informatikai terület szabályzásban meghatározottakat (a szerződés tárgyát, teljesítésének módját, a szerződött tevékenység törvényi hátterét, a szerződés kiszervezett tevékenységének megítélését, az adatok kezelésének módját, az üzleti és banktitokra vonatkozóan titoktartást, a szerződés megszüntetésének feltételeit)..6. zervezeti és szolgáltatói háttér fenntartása és fejlesztése, oktatás V.1.20.Belső személyi háttér jelen szabályzat, a szabályozott terület, a szabályzatban meghatározott feladatok informatikai támogatottságának változásával együtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről, megakadályozásáról, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről szóló alapismereti követelményt folyamatosan változtatni, fejleszteni kell, ami a kijelölt személy feladata, a változtatásokról a dolgozókat a képzések során informálni, oktatni kell. z alkalmazottaknak biztosítani kell, hogy a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. nnek érdekében a kijelölt személy kialakítja a képzés és továbbképzés szabályait, melynek során gondoskodik a az alkalmazottak rendszeres, évente legalább egy alkalommal megszervezett megfelelő tartalmú, szakmaiságú továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról és a megszerzett ismeretek ellenőrzéséről. továbbképzéseken ismertetni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokat, az új elkövetési trendeket, azok megjelenését, és a jelen szabályzat módosulásait. továbbképzésen fel kell eleveníteni 2012 Hodász-Porcsalma akarékszövetkezet ldal: 13 / 42

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata

A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A CEEMA Risk Pénzügyi, Kockázatkezelési Tanácsadó és Alkusz Kft. ( továbbiakban mint szolgáltató) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

www.netrisk.hu Telefon: +36 1 413 3480 1. / 30 oldal

www.netrisk.hu Telefon: +36 1 413 3480 1. / 30 oldal SZABÁLYZAT a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései által előírt feladatokról 1. / 30 oldal Tartalom I. A szabályzat célja...

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 3. Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2013 Pénzmosási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Tisztelt Támogató (Adományozó)!

Tisztelt Támogató (Adományozó)! Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY! 5. sz. melléklet

KÖZLEMÉNY! 5. sz. melléklet KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. július 1. napjától módosítja Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel, Cofidis Közszolgálati Hitel,

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T

E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T 1 / 24. oldal E G Y S É G E S S Z A B Á L Y Z A T a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2 FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Elfogadva az FUSO Ecosystem Nyrt.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT 1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT Lakossági minősítésű természetes és jogi személy számlatulajdonos esetén töltendő ki! Jogi személy számlatulajdonosnak csak a szürke háttérrel

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL CÉGNÉV: KOZMA ATTILÁNÉ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ SZÉKHELY: 2536 NYERGESÚJFALU, AKÁCFA U. 8. ADÓSZÁM: 66067562-1-31 CÉGJEGYZÉKSZÁM:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

BENNFENTES SZABÁLYZAT

BENNFENTES SZABÁLYZAT TWD Investments Nyrt. BENNFENTES SZABÁLYZAT Elfogadva a TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával Hatályos 2014. december 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben