Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,"

Átírás

1 Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Társas és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák TÁMOP /1-2F Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Tiborné Lektor: Somló Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az ön és társismeret elmélyítése...6 Szerepek...7 Életünkben megélt szerepeink...7 Vágyak, szükségletek Tanulási stílus 11 A tanulás technikája Jövőkép Hosszú távú, rövid távú célok, cselekvési terv A céltól a cselekvési tervig...14 Karriertervezés, a kitűzött célok megvalósítása Életkori szakaszok elsajátítandó ismeretek...16 Az élethosszig tartó tanulás Éva élettörténete...18 Karrierépítés.. 19 Karriertervezés lépései...19 Foglalkozások, foglalkozási csoportok...20 Szakmai alapdokumentumok Az Országos képzési jegyzék...21 Álláskeresési technikák...24 Álláskeresési technikák...25 Mini történetek...25 Álláshirdetések...27 Álláskeresés internetes oldalakon...28 Kapcsolatfelvétel telefonon...29 Hirdetéselemzés, ESETLEGES buktatók...30 Az érett személyiség jellemzői A munkavállalóval szemben támasztott követelmények A munkavállalói kompetenciák a munkaadók szemszögéből nézve...33 Állásinterjú, személyes beszélgetés Az interjúk alatt leggyakrabban feltett kérdések...34 Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Önéletrajz Az önéletrajz általános szempontjai PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Az önéletrajz formája...36 Kísérő vagy motivációs levél Továbbtanulás itthon és külföldön, munkavállalás itthon és külföldön Munkavállalás külföldön Pályakezdők helyzete, feladatai, lehetőségei...46 Ági története...46 Pályázati űrlap, belépési nyilatkozat A munkavállalóval szemben támasztott követelmények Kompetenciák 49 Személyes beszélgetés, interjú Szempontok, amelyre érdemes odafigyelni az állásinterjú során...51 A Pályakezdők támogatása Látogatás a pályaválasztási tanácsadó irodába Függelék Ajánlott internetes oldalak Ajánlott irodalom Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

6 Bevezetés Kedves Diákok! A folyamatosan változó társadalmi és világgazdasági helyzet mindenkit arra ösztönöz, hogy átgondolja életminőségét, és időközönként határozzon meg új értékeket. Az ember akkor érzi sikeresnek magát, ha az élete folyamán olyan munkahelyen dolgozik, azzal foglalkozik, amit szeret. Szerencsés az, aki rátalál arra a pályára, arra az állásra, szakmára, amelyet szívesen művel. A társadalmi-gazdasági változások gyakran pályakorrekciót követelnek. Ma már nem jellemző, hogy arról a munkaterületről megyünk nyugdíjba, ahol pályakezdőként munkába álltunk. A technikai fejlődés következtében foglalkozások tűnnek el, új szakmák jönnek létre, emellett gyakran előfordul az is, hogy a tanult foglalkozások szakmai tartalma megváltozik. Ezek az okok arra ösztönöznek bennünket, hogy legyünk rugalmasak és nyitottak az újra. Az egyéni célokat, vágyakat, törekvéseket össze kell tudni hangolni a munkaerő-piaci lehetőségekkel. Célszerű folyamatosan új ismeretekre szert tenni, mert csak ebben az esetben tudunk az új kihívásoknak megfelelni. A képzettség mellett azonban számos olyan tudás birtokában kell lennünk, amelyek segítségével megtaláljuk a megfelelő állást. Így meg kell ismernünk a munkavállalóval szemben támasztott követelményeket, az álláskeresési technikákat. Arra kell törekedni, hogy minél több információhoz jussunk a választott szakmával kapcsolatban. A megalapozott döntés sikeres pályaválasztást, elégedettséget és kevesebb konfliktust fog eredményezni. A tananyag célja hogy segítsen abban, hogy könnyebben megtaláld a számodra kedvező lehetőségeket a munka világában; megszerzett ismereteid segítsenek a sikeres pályakezdésben. Követelmények: Az álláskeresés hatékony módjainak ismerete Saját portfóliód elkészítése Együttműködés a társaiddal Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A témakör célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a témakör fókuszpontjait. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Bízom abban, hogy azok az órák, melyeken ezen ismeretek feldolgozása történik, élményként maradnak meg az emlékezetetekben. A kellő tájékozottság hozzásegíthet benneteket a sikeres munkavállaláshoz. Ehhez kívánok sok sikert és jó hangulatú órai munkát mindenkinek. Balogh Tiborné PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Az ön és társismeret elmélyítése Ennek a témakörnek az a célja, hogy bővüljenek a pályaválasztással és munkavállalással kapcsolatos ismereteid. 1. feladat Készíts családfát! A családtagok megnevezése mellé írd oda a foglalkozásukat is! Vizsgáljátok meg, hogy van-e az egyes életpályák és élethelyzetek között összefüggés? (Pl. Nem tudott tanulni, mert ) Az én családom Élethelyzetek és foglalkozások összefüggései: 2. feladat Készítsetek kördiagramot! Az egyes körcikkek szimbolizálják az életben megélt szerepeket. Területük legyen arányos a szerep szubjektív fontosságával. Kis csoportban beszéljétek meg tapasztalataitokat! 6 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

8 Az életben megélt szerepek Szerepek Életünkben megélt szerepeink Az életünk különböző szakaszaiban nemcsak testileg, de személyiségünkben is változunk. Átalakulnak tevékenységeink és ezzel együtt a környezetünk velünk szemben támasztott elvárásai is. A munkára, tanulásra, a szabadidős tevékenységek közül a pihenésre és szórakozásra szánt idő aránya más lesz, mint gyermekkorunkban volt. Megváltozik felfogásunk a világról, a minket körülvevő környezetről, a családról, az iskoláról, barátokról is. A változások összefüggésben vannak azzal, hogy életünk során milyen életpályát futunk be, nemcsak a tudás, hanem a sikerek és a magánélet területén is. Az emberek életpályáján betöltött szerepeivel részletesen foglalkozott D. E. Super, a munka- és pályalélektan tudósa. Az általa megkülönböztetett életszerepek a következők: gyerek, tanuló, szabadidő kitöltő, polgár, (közösségi személyiség) dolgozó, házastárs fenntartó vagy vezető, szülő, és nyugdíjas. Az egyes szerepek különböző életkorra jellemzőek, és átfedik egymást. Tanulói szerep: a mai korban a tanulás folyamatosan végigkíséri az ember aktív életét. Ebben az időszakban alapozzuk meg jövőnket, szerezzük meg az általános műveltséget is. Szükség van az önképzésre az első szakma megtanulásánál és a munkahely változtatásnál is. Korszerű, naprakész tudásra van szükség ahhoz, hogy az ember biztonságban érezhesse magát. Dolgozó szerep (munkavállalói szerep): Az iskolarendszerű tanulás befejezése után kezdődik. Nemcsak az életünk hasznosságát jelenti magunk és a társadalom számára is, hanem a megélhetéshez szükséges pénzkereseti forrást is ezzel teremtjük meg. Családi szerepek (gyerek, szülő, házastárs, háztartásfenntartás, háztartásvezetés): A családalapítás befolyásolja az éppen gyakorolt foglalkozást is, hiszen a gyermekek nevelése gyakran a szülők részéről pályamódosítást igényel. Célszerű a családalapítást biztos és megfelelő mértékű jövedelmet biztosító munkára alapozni, mert életszerepeinket csak így tudjuk jó minőségben biztosítani. Polgári szerep: A közösségben végzett tevékenységünk végzése alatt éljük meg. Ez a szerep az egész életünket végig kíséri. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 3. feladat Gyűjtsétek össze azokat a gondolatokat, fogalmakat, amelyek véleményetek szerint hozzájárulnak a sikeres életpályához! A gyűjtött információkat csoportosítsátok a következő szempontok szerint: siker a magánéletben, siker a munka világában. A sikeres életpálya jellemzői Siker a magánéletben Siker a munka világában Azok az emberek sikeresek, akik életüket kezükbe veszik, értelmesen vezetik, s az évtizedek lassú folyamatában megformázzák saját karakterüket. Felszínre hozzák egyéni adottságaikat, és javítanak valamit a világon. (Mohás, 1986) 4. feladat Gyűjtsétek össze azokat a tennivalókat, amelyek véleményetek szerint hozzájárulnak a sikeres élet eléréséhez. A tennivalókat csoportosítsátok a következő szempontok szerint: személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók, környezettel kapcsolatos tennivalók. A szóvivők segítségével osszátok meg gondolataitokat az osztállyal! 8 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

10 Tennivalóink a sikeres élet elérésének érdekében Személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók Környezettel kapcsolatos tennivalók A sikeres élet érzésének egyik feltétele, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, melyek reálisak, nem túl könnyen, és nem túl nehezen teljesíthetők, függetlenül attól, hogy azok közeli vagy távolabbi célok. Jó, ha a célmegvalósítási rendszerünkben előrelépési lehetőségeket is tervezünk. Akkor tudunk megfelelő célokat meghatározni, ha tudjuk, mennyit bírunk, tudjuk, mire vagyunk képesek, ismerjük a lehetőségeket. Egy híres pszichológus fogalmazott úgy, hogy az egészséges személyiség..tevékeny ura környezetének, személyisége bizonyos fokig egységes és képes arra, hogy pontosan észlelje mind a világot, mind önmagát. (Allport, 1985: 301.o.) 5. feladat Készítsetek közösen reklámplakátot egy választott szabadidős tevékenységről! A csoport minden tagja rajzoljon a plakátra! Beszéljétek meg, hogy miért hatásos a plakát! Mutassátok be úgy, hogy minden csoporttag a maga által készített rajzrészletet ismerteti. Miért hatásos a plakátterv? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Vágyak, szükségletek Ennek a témakörnek az a célja, hogy segítsen abban, hogy megfogalmazd vágyaidat, lehetőségeidet és céljaidat. 1. feladat Rajzolj utasítások alapján, majd rajzold le ugyanazt az ábrát úgy, hogy közben kérdezel! Hasonlítsd össze a két rajzot! Gondold végig saját tanulási technikádat! Beszéljétek meg közösen az osztállyal, mik a tapasztalatok! 1. Változat (rajz az utasítások alapján) 2. Változat (rajz a kérdések segítségével) 10 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

12 Tanulási stílus A sikeres tanulás mindenkori alapfeltétele a tevékenységek megszervezésének, végrehajtásának. Hatékony tanulási technikával bármilyen szakterületen jelentős ismeretanyag gyűjthető össze, melyek nemcsak az elméleti tantárgyakra és a szakmai ismeretanyagra épülnek, hanem magukba foglalják az emberi kapcsolatok területén szerzett tapasztalatokat is. A szakmai pályához közvetlenül nem felhasználható ismeretek szélesítik az ember látókörét, teljesebbé teszik az életet és felkészítenek az esetleges pályamódosításra is. Sokféle tanulási módszert kidolgoztak már, érdemes kipróbálni ezek közül a következőket is. A felsorolt módszereket Galambos Katalin: Pályaorientáció 1., Hogyan tanuljak? (Műszaki Könyvkiadó, 2004) című könyvében lehet olvasni. A tanulás technikája 1. ákofi módszer: á = átnézni (egészben, hogy összefüggő képünk legyen) k = kérdezni (egységek problémákra bontása, válasz keresése) o = olvasni (a kérdésekre választ kapni) f = felmondani (ha nem sikerül, újra el kell olvasni az anyagot) i = ismételni (újra át kell gondolni az anyag összefüggéseit) 2. SQ4R technika: Scan = előzetes áttekintés (összkép alkotása az információkról) Query = kérdezés (dialógussá alakul az információk befogadása) Read = elolvasás (szöveg teljes megértése) Reflect = átgondolás (korábbi ismeretekkel való összekapcsolása) Recite = felidézés (válaszolás a kérdésekre) Review = ismétlődő áttekintés (számonkérés, vizsga előtt) 3. MURDER program: Mood = motiváció, hangulatteremtés (célkitűzés, időbeosztás, kényelem) Understanding = megértés (homályos rész feltárása, szinonimakeresés) Recalling = visszahívás (felmondás, kiemelés, leírás) Digest = emésztés, feldolgozás (homályos részletekre visszatérni) Expanding = kiterjesztés (önkikérdezés) Reviewing = áttekintés, ismétlés (hibák megállapítása, kijavítása) Az említett tanulási stratégiákon kívül bármely saját tanulási stílus alkalmazható, amely a hatékony ismeretelsajátítást lehetővé teszi. 2. feladat Fogalmazzátok meg, mit jelenthet ez a szó: munka! Gyűjtsetek össze olyan tevékenységeket, amelyeket a munka fogalmába tartozónak ítéltek. Milyen más fogalmakat tudtok felsorolni a témakörrel kapcsolatban? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Tevékenységek Kik végzik, korosztály Munka? Hobbi? Szórakozás? 3. feladat Képzeld el, milyen munkád lesz, és milyen munkakörülmények között fogsz dolgozni 10 év múlva! Készíts gondolataiból szóbeli beszámolót vagy egy rajzot! Alakítsatok 4 fős csoportokat! Ismerjétek meg egymás elképzeléseit! 12 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

14 Munkám: Munkakörülményeim: Jövőkép A Magyar értelmező szótár (Akadémiai Kiadó, 1987) szerint a szó a következőket jelenti: A jövőkép az, amire az ember törekszik. az, amire valamit fordítottunk, szántunk. út, utazás végpontja. egy olyan pont, tárgy, amelyet lövéssel, dobással el akarunk találni. célba érni, a kívánt eredmény, hatás elérése. A saját céljaink iránytűként működnek életünkben, meghatározzák törekvéseinket és cselekedeteinket is. Ha fontosak a kitűzött célok, akkor az ember mindent megmozgat annak érdekében, hogy azok megvalósuljanak. Erőfeszítéseket tesz, időt fordít rá, erőforrásokat mozgósít, hogy elérje a kívánt eredményt. A jövőkép kevésbé konkrét, érzéseinket, vágyainkat tartalmazza. Jövőképünk, vágyaink, álmaink meghatározzák a hosszú távú célokat. Ezek már néhány irányt, területet jelölnek, pl. mit akarunk elérni a magánéletben, a szakmai előmeneteleinkben. A hosszú távú célok meghatározásánál nagyobb intervallumban, általában 4-5 év távlatában tervezünk. Ezekből kiindulva állítjuk össze a középtávú célokat úgy, hogy azok a hosszú távú terveink megvalósítását biztosítani tudják. Hasonlóképpen bontjuk a közép távú célokat rövid távúakra úgy, hogy azok elérhetőek legyenek. Gondolni kell arra, hogy a közép távú célok már reálisan és konkrétan legyenek megfogalmazva, és tőlünk függjenek. Jó, ha ezek már kihívást jelentenek az ember számára. A cselekvési terv a rövid távú célok elérésének eszköze, ez már tartalmazza, hogy mit, kivel, mikor, milyen határidőre akarunk végrehajtani. Célszerű figyelembe venni a céljaink elérésénél azt is, hogy cselekedeteink, tetteink hogyan befolyásolják mások életét, milyen következményekkel járnak. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 Hosszú távú, rövid távú célok, cselekvési terv A céltól a cselekvési tervig 4. feladat Tűzz ki célokat! Vedd figyelembe azt az elképzelésedet, amelyet 10 évvel későbbre terveztél! Rendszerezd az ezzel kapcsolatos közép és rövid távú céljaidat! 1. Hosszú tavú célok Középtávú célok Rövid távú célok Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

16 Célok Akik segíthetnek Intézmények, ahonnan segítséget kapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Karriertervezés, a kitűzött célok megvalósítása Ennek a témakörnek az a célja, hogy megismerd a karrierépítés folyamatát, illetve az élethosszig tartó tanulás mibenlétét! Kisgyerekkor: 1. feladat Kisgyermekkortól az időskorig bezárólag gondold végig, hogy a különböző életkori szakaszokban az embernek milyen ismereteket, készségeket kell elsajátítania! Hogyan fejleszthetők ezek az elsajátított készségek, képességek? Óvodás kisiskolás kor: Serdülőkor: Fiatal felnőtt: Felnőtt: Idős: Életkori szakaszok elsajátítandó ismeretek Az élethosszig tartó tanulás A karrierépítés olyan döntések sorozata, amelyek meghatározzák, befolyásolják vagy akár megváltoztatják eddigi életünket. Amikor karriert váltunk, életváltást kezdeményezünk. A mai életünkre jellemző, hogy többször változtatunk foglalkozást, akár kényszer hatására, akár önszántunkból is, hiszen a változó életminőségünk több anyagi forrást igényelhet. Az élethosszig tartó tanulás lifelong learning jelentése átszövi egész életünket. A tanulás jobban megy, ha tudjuk mit akarunk, és vannak céljaink, amit el is szeretnénk érni. Személyes életkörülményeink, jelenlegi egzisztenciánk, anyagi helyzetünk is befolyásolja azt, hogy életünk során mennyit és mit fogunk tanulni. Életkörülményeink meghatározzák azt, hogy a középiskola után továbbtanulunk, vagy munkahelyet kell keresnünk. A jobb anyagi helyzet lehetővé teszi pl., hogy több felsőoktatási intézményben, többféle képesítést szerezzünk. A nyelvtanulás szempontjából sem közömbös az, hogy milyen anyagi kondíciókkal vagyunk ellátva. A tanulás, az ismeretek, képességek és készségek elsajátítása, fejlesztése folyamatosan jelen vannak életünkben. A kisgyermekkorban meg kell tanulni járni és beszélni, szobatisztának lenni, el kell kezdeni megismerni és értelmezni a többi ember (elsődlegesen az anya) reakcióit. Óvodás korban már önállóan is tudni kell mozogni a társak között, egyre finomabban kell érzékelni és alkalmazni tudni a szociális szabályokat. A játék lehetőséget biztosít a kreativitás, a gyermeki fantázia kibontakoztatására valamint a társakkal való konfliktushelyzetek és együttműködés megtapasztalására. Kisiskolás korban a játék helyett egyre inkább a tanulás kerül előtérbe. A gyereknek meg kell tanulnia írni, olvasni, koncentrálni a figyelmét, teljesíteni a kötelezettségeket. Helyt kell tudni állni a versenyhelyzetben, valamint megkez- 16 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

18 dődik a különböző tanulmányterületekkel, művészeti ágakkal és sportlehetőségekkel való megismerkedés. A serdülőkor az identitás keresésének és kialakulásának, az első komoly önálló döntések meghozatalának időszaka. A fiatal próbálgatja nemi szerepeit, kialakítja első intim kapcsolatait, megismerkedik a szexualitással. A kortárs kapcsolataiban meg kell keresnie a helyét. Közben egyre több ismeretet sajátít el, idegen nyelveket tanulhat, jártasságot szerezhet a zenében, egyéb művészeti ágakban és a sport területén is. Rövid és hosszú távú célokat kell tudnia kitűzni, a középiskola végére el kell tudnia dönteni, tovább szeretne-e tanulni, és ha igen, milyen irányban. A fiatalfelnőtt-kor az első munkavállalás és a saját család kialakításának időszaka. A fiatalnak bele kell tanulnia szakmájába, boldogulni a munkatársak között, felelősséget vállalnia munkájáért, önmagáért, később családjáért, gyermekeiért. Munkájához szükséges ismereteit folyamatosan bővítenie kell, a saját szakterületen való fejlődés mellett figyelemmel kísérni a társadalmi és gazdasági változásokat, és szükség esetén felkészülni a pályamódosításra. Kialakítani azt az érzelmi és anyagi hátteret, amire egy családot lehet alapozni. A felnőttkorban folyamatosan fejlődhet az ember szakmájában, újabb képzésekben vehet részt, bővítheti ismereteit, tapasztalatokat halmozhat fel. Közben anyagilag fel kell készülnie gyermekei eltartására és támogatására önálló életük kezdetekor, valamint az idősödő szülők segítésére. A teherbírás, a tolerancia, a gondoskodás, a változásokkal való lépéstartás fontos szempontok. Időskorban ki kell tudni alakítani a nyugdíjba menetel után az új életritmust. Megismerkedni a szülői szerep után a nagyszülőivel is, lépést tartani a változásokkal, próbálni megőrizni az egészséget, illetve alkalmazkodni az öregséggel járó testi változásokhoz. 2. feladat Saját és mások élethelyzeteinek megfigyelése alapján gyűjtsétek össze azokat a gondolatokat, amelyek a Mi lehet az életpálya? című fogalomtárba beleillenek. Válasszatok ki egy családtagot, életpályájának vizsgálatával határozzátok meg karrierépítésének lépéseit! Mi lehet az életpálya? fogalomtár Családtag: Az életpálya szakaszai: 3. feladat Hogyan indul el Éva a jelenlegi helyzetéből a kitűzött célok megvalósítása felé? Határozzátok meg a karrierépítés lépéseit! Osszátok meg gondolataitokat az osztállyal! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Éva élettörténete Éva kb. négy éves volt, amikor rá jött arra, hogy nagyon szívesen hallgatja a rádió és a TV idegen nyelvű adásait. Sokszor utánozta is a színészek szavait. Az általános iskolában, az angol órákon ragadtak rá a szavak és szerette a nyelvtant is. Az általános iskola befejezése után egy, két tanítási nyelvű középiskolában folytatta tanulmányait. Természetesen az itt elkezdett francianyelv-tanulás sem okozott problémát. A középiskolai tanulmányait úgy fejezte be, hogy mindkét nyelvből érettségi vizsgát tett. Később a középfokú nyelvvizsgákon is jól teljesített. Az érettségi után titkárnőként helyezkedett el egy kis számítástechnikai cégnél. Munkája során nem volt lehetősége a kedvenc nyelvek használatára, néha jött egy-egy üzleti levél, amit nagy lelkesedéssel fordított le főnökének. Éva jól érezte magát a munkahelyén. Főnökével és munkatársaival is jól együtt tudott működni. Ez az ideálisnak tűnő állapot akkor változott meg, amikor főnöke bejelentette, hogy nem mennek túl jól a cég dolgai, lehet, hogy csökkenteni kell a dolgozók bérét egy időre. Éva elgondolkozott a kialakult helyzeten, és megértette, hogy változtatnia kell. Éva fontosabb lépései: 18 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

20 Karrierépítés Általánosságban karriernek a különböző területen, tevékenységekben elért állomásokat értjük. Beszélhetünk munkakarrierről vagy iskolai karrierről, de negatív értelemben is használjuk a kifejezést, például beszélhetünk drogkarrierről is. Ideális esetben a munkában eltöltött évek vagy a privát élet egy olyan tervezett folyamat, amelyben vágyaink megvalósulhatnak. Karriertervezés lépései A jó döntésekhez sok időre, jó ötletekre, sok alkalomra és sok segítségre is szükség van. 1. lépés: Jelenleg milyen a helyzetem? Célszerű végiggondolni a jelenlegi körülményeinket. Meg kell próbálni eldönteni, hogy hová akarunk eljutni az életben, milyen életcélokat kívánunk megvalósítani. 2. lépés: Milyen információkra lesz szükségem? Meg kell ismernünk magunkat. Tudnunk kell, milyenek a képességeink, érdeklődési körünk. 3. lépés: Mik a lehetőségeim? Meg kell vizsgálni azokat a szakmákat, foglalkozásokat, amelyek felé érdeklődést mutatunk. Végig kell gondolni vágyainkat, szükségleteinket. Ezeket össze kell hasonlítani a pályaválasztásunkkal. 4. lépés: Mit kell tennem? Meg kell terveznünk, hogy hogyan juthatunk el a választott szakmához! 5. lépés: Mi legyen az első lépés? Cselekednünk kell, tennünk kell. 4. feladat Töltsétek ki a következő teszteket: Jellemvonásaim, Mennyire vagyok komoly, megfontolt?, Mennyire vagyok nyitott? Aki szeretné, ossza meg az osztállyal a gondolatait. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 Foglalkozások, foglalkozási csoportok Ennek a témakörnek az a célja, hogy ismerd meg a foglalkozási szakterületeket, csoportokat, légy tisztában a lehetőségek sokszínűségével. 1. feladat Készítsetek olyan listát, amely a család tagjainak foglalkozásait tartalmazza a szakmához tartozó szükséges iskolai végzettséggel! A foglalkozásokból képezzetek csoportokat a tevékenységek hasonlóságának alapján! Összehasonlítási szempontok: Milyen követelmények szükségesek az egyes szakmák betöltéséhez? Milyen eszközökkel dolgoznak? Milyen veszélyforrások találhatók az egyes munkaterületeken? A családtagok foglalkozása Apa Anya Testvér Testvér Nagyapa Nagymama Nagyapa Nagymama Nagynéni/ nagybácsi Státusz Foglalkozás Iskolai végzettség Tevékenység Foglalkozási csoport Szakmák Követelmények Eszközök Veszélyforrások 20 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

22 A szakmaválasztás előtt álló fiataloknak célszerű folyamatosan figyelemmel kísérni a gazdasági körülményeket, a foglalkoztatások folyamatos változását. A szakmák fontossága, tartalma a gazdasági környezettől függően változik, egyes szakmák keresettek, mások nem. A foglalkozások keresettségéről, az alkalmazásban állók számának alakulásáról tudunk képet alkotni. A szakemberek, pl. közgazdászok, népességkutatók folyamatosan készítenek előrejelzéseket, amelyekből következtetéseket vonhatunk le a szakmák és képzettségek jövőjére nézve. 2. feladat Tanulmányozd a vagy internetes honlapokat! Keresd meg az Országos képzési jegyzéket! Válassz ki belőle egy szakmát, mondd el róla a társaidnak az OKJ alapján szerzett információkat. Jegyezd fel azt is, hogy milyen lehetőségek vannak az információszerzésre az adott honlapon! Társaiddal közösen foglaljátok össze a tudnivalókat! A választott szakma jellemzői: Miről szerezhető információ a honlapon? Szakmai alapdokumentumok Az állam a központi jogi szabályozás eszközeivel befolyásolja a szakmák struktúráját, a szakképesítéseket és a képző intézmények működését is. A szakképzési törvény és annak végrehajtási rendeletei a szakma- és szakképzési rendszer szabályozását biztosítja. Ezek adják ki a szakmai alapdokumentumokat, azaz az Országos képzési jegyzéket, emellett a követelményeket és a központi szakmai programokat. Az Országos képzési jegyzék Az össze államilag elismert szakképesítést az Országos képzési jegyzék (OKJ) foglalja magába. A szakképesítések alfabetikus sorrendben vannak összefoglalva táblázatos elrendezésben. Az Országos képzési jegyzéket folyamatosan módosítják. A módosított dokumentum a Magyar Közlönyben, a szakminisztériumok közlönyeiben és az NSZFI kiadványaiban, honlapján található meg. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 Adatok: Megnevezés és azonosító szám, Szükséges iskolai és szakmai előképzettségi szint, A képesítés megszerzéséhez szükséges tanévek száma, az elmélet és gyakorlat aránya (amennyiben a képzés iskolarendszerben történik). A képesítés szintjeinek és típusainak igazodnia kell a nemzetgazdaság ágazatainak igényeihez. A szakképesítés mellett feltüntetik azt, hogy az melyik minisztérium felügyelete alá tartozik. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet évente megjelentetett kiadványának egyik fejezete, tartalmazza a szakminisztériumok szerinti szakképesítések csoportjait. FEOR-szám, amely megadja, hogy az adott szakképesítéssel milyen foglalkozásokat lehet végezni, és milyen munkakörök tölthetők be. (A foglalkozások meghatározását a Foglalkozások egységes osztályozási rendszere tartalmazza, melyet a Központi Statisztikai Hivatal állít össze.) Az OKJ-ben szereplő szakképesítések számának elemzésével következtethetünk azok megszerzési lehetőségeire is. Emellett ismerni kell az egyes szakképesítések megszerzésének feltételeit. Az adott szakmai képzési program elvégzése során teljesíteni kell a szakmai követelményeket (miniszter által kiadott) és a vizsgakövetelményeket. Több ezer foglalkozás létezik. Pályaválasztáskor érdeklődésünknek megfelelően igyekszünk azokat megismerni. A pályakezdőnek célszerű minél több szakma tartalmáról informálódnia, hiszen a több információ megkönnyíti a szakma kiválasztását és emellett pályakorrekció esetén is könnyebb választani. Pályaépítéshez kapcsolódó fogalmak: Szakma: egy előzetes tanuláshoz kötött kompetenciaegyüttes. A szakmaválasztásnál előzetesen meg kell ismerni az adott szakma tevékenységeit, a szakmagyakorlás körülményeit. Pl. a szakmagyakorlásnak milyen külső és belső feltételei vannak, egyedül vagy csoportban, irodában, műhelyben vagy a szabad levegőn gyakorolják. Munkakör, foglalkozás: egy szervezetben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevé keny ségegyüt tes. Pálya, pályafutás: a munka világában megtett út, a szakma gyakorlása közben elért pozíciók. A ( ) internetes portálon többek között a következőkről szerezhetünk információkat: szakmák követelményei, fizetés, szakma jellemzése, egészségügyi tényezők. Az OKJ adatainak vizsgálatával következtetéseket vonhatunk le arról, hogy a későbbi elhelyezkedési esélyek hogyan alakulnak a jövőre nézve az egyes szakmák tekintetében. A sikeres pályaválasztáshoz azonban meg kell találnunk azt a szakmát, amely összhangban van értékrendünkkel és céljainkkal, és emellett képességeinknek is megfelelnek. Szakmaválasztás szempontjai: Képesek vagyunk-e megfelelni a szakma által megkívánt tanulmányi követelményeket (iskolai végzettség)? Vannak-e olyan tulajdonságaink, képességeink, melyek alkalmassá tesznek a választott munka elvégzésére, az adott munkakör betöltésére, ha igen, milyen mértékben? Rendszeres gyakorlással fejleszthetőek-e olyan szintre képességeink, amelyek megfelelnek a követelményeknek? Milyenek az általános képességeink (pl. kommunikációs képesség, gondolkodási képesség stb.)? Vannak-e a választott szakmához szükséges speciális képességeink (pl. szaknyelv, szakmai gondolkodás stb.)? A választott szakma összhangban van-e a magunk által kitűzött célokkal, elképzelésekkel, ambíciókkal, a várt eredményekkel? 22 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

24 A választott szakma összhangban van-e értékrendünkkel? A magunk által tisztázott értékek segítenek a jó döntések meghozatalában. A szakmaválasztási mérlegeléseket saját képességeink, értékeink, céljainknak megfelelően végezzük. A foglalkozás kiválasztásakor mérlegeljük, hogy: a foglalkozásból adódó munkafeladatokat el tudjuk-e látni a kívánt mértékben? Megkeressük-e a megélhetéshez szükséges pénzt? Van-e szakmai jövő? Van-e a szakmában előrelépési lehetőség? Abban az esetben, ha nem sikerül kiválasztani a kívánt szakmát, akkor a pályaválasztási tanácsadó irodák szakembereinek a segítségét is igénybe lehet venni. 3. feladat Gondoljátok végig milyen szempontok szerint mérlegeljük a szakmaválasztást! Alakítsatok párokat, és beszéljétek meg a következtetéseket! Szakmaválasztás mérlegelési szempontjai: 4. feladat Párosítsátok a célokat az értékekkel! Milyen egyéb célokat és milyen hozzá tartozó értékeket tudnátok még felsorolni a megadott példákon kívül? Érték Célok Egy szakma választása során azt kell mérlegelni, hogy a választott foglalkozás megfelel-e képességeinknek, összhangban van-e céljainkkal, értékrendünkkel. Az értékek azok a meggyőződések, amelyek alapján éljük és irányítjuk az életünket. Az értékrendünk alapján cselekszünk, tartunk valamit fontosnak vagy lényegtelennek. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

Afelnôttkor lényegében akkor

Afelnôttkor lényegében akkor . FEJEZET Krista Zita Munka állás karrier Bevezetés Afelnôttkor lényegében akkor kezdôdik, amikor munkát vállalunk. Ezzel szinte egyidôben új problémák hada is megjelenik. Szeretnénk, ha eligazodnátok,

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni.

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni. Kedves Olvasó! Egy olyan kiadványt tart a kezében, amely hasznos, gyakorlatias tanácsokat ad ahhoz, hogy sikeresebb legyen az álláskeresésben, állásra jelentkezésben, felvételiben és az állása megtartásában.

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2009 A kiadványt az FKA-KT-71/2008 projekt keretében az NSZFI megbízásából a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás

Részletesebben

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933)

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1 Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) 1 ISBN 978-963-87985-4-1 2 Válság és bizalom... 4 Hogyan történhet az elbocsátás?...

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatást, mielőtt elkezdené kitölteni a sablont.

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatást, mielőtt elkezdené kitölteni a sablont. ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ http://europass.cedefop.europa.eu BEVEZETŐ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az első kapcsolatfelvétel

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 1 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette:

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése

CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése Szerkesztették a MÁTRIX Független Gondolkodók Páholya Egyesület szakemberei:

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben