Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,"

Átírás

1 Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Társas és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák TÁMOP /1-2F Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Tiborné Lektor: Somló Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az ön és társismeret elmélyítése...6 Szerepek...7 Életünkben megélt szerepeink...7 Vágyak, szükségletek Tanulási stílus 11 A tanulás technikája Jövőkép Hosszú távú, rövid távú célok, cselekvési terv A céltól a cselekvési tervig...14 Karriertervezés, a kitűzött célok megvalósítása Életkori szakaszok elsajátítandó ismeretek...16 Az élethosszig tartó tanulás Éva élettörténete...18 Karrierépítés.. 19 Karriertervezés lépései...19 Foglalkozások, foglalkozási csoportok...20 Szakmai alapdokumentumok Az Országos képzési jegyzék...21 Álláskeresési technikák...24 Álláskeresési technikák...25 Mini történetek...25 Álláshirdetések...27 Álláskeresés internetes oldalakon...28 Kapcsolatfelvétel telefonon...29 Hirdetéselemzés, ESETLEGES buktatók...30 Az érett személyiség jellemzői A munkavállalóval szemben támasztott követelmények A munkavállalói kompetenciák a munkaadók szemszögéből nézve...33 Állásinterjú, személyes beszélgetés Az interjúk alatt leggyakrabban feltett kérdések...34 Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Önéletrajz Az önéletrajz általános szempontjai PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Az önéletrajz formája...36 Kísérő vagy motivációs levél Továbbtanulás itthon és külföldön, munkavállalás itthon és külföldön Munkavállalás külföldön Pályakezdők helyzete, feladatai, lehetőségei...46 Ági története...46 Pályázati űrlap, belépési nyilatkozat A munkavállalóval szemben támasztott követelmények Kompetenciák 49 Személyes beszélgetés, interjú Szempontok, amelyre érdemes odafigyelni az állásinterjú során...51 A Pályakezdők támogatása Látogatás a pályaválasztási tanácsadó irodába Függelék Ajánlott internetes oldalak Ajánlott irodalom Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

6 Bevezetés Kedves Diákok! A folyamatosan változó társadalmi és világgazdasági helyzet mindenkit arra ösztönöz, hogy átgondolja életminőségét, és időközönként határozzon meg új értékeket. Az ember akkor érzi sikeresnek magát, ha az élete folyamán olyan munkahelyen dolgozik, azzal foglalkozik, amit szeret. Szerencsés az, aki rátalál arra a pályára, arra az állásra, szakmára, amelyet szívesen művel. A társadalmi-gazdasági változások gyakran pályakorrekciót követelnek. Ma már nem jellemző, hogy arról a munkaterületről megyünk nyugdíjba, ahol pályakezdőként munkába álltunk. A technikai fejlődés következtében foglalkozások tűnnek el, új szakmák jönnek létre, emellett gyakran előfordul az is, hogy a tanult foglalkozások szakmai tartalma megváltozik. Ezek az okok arra ösztönöznek bennünket, hogy legyünk rugalmasak és nyitottak az újra. Az egyéni célokat, vágyakat, törekvéseket össze kell tudni hangolni a munkaerő-piaci lehetőségekkel. Célszerű folyamatosan új ismeretekre szert tenni, mert csak ebben az esetben tudunk az új kihívásoknak megfelelni. A képzettség mellett azonban számos olyan tudás birtokában kell lennünk, amelyek segítségével megtaláljuk a megfelelő állást. Így meg kell ismernünk a munkavállalóval szemben támasztott követelményeket, az álláskeresési technikákat. Arra kell törekedni, hogy minél több információhoz jussunk a választott szakmával kapcsolatban. A megalapozott döntés sikeres pályaválasztást, elégedettséget és kevesebb konfliktust fog eredményezni. A tananyag célja hogy segítsen abban, hogy könnyebben megtaláld a számodra kedvező lehetőségeket a munka világában; megszerzett ismereteid segítsenek a sikeres pályakezdésben. Követelmények: Az álláskeresés hatékony módjainak ismerete Saját portfóliód elkészítése Együttműködés a társaiddal Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A témakör célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a témakör fókuszpontjait. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Bízom abban, hogy azok az órák, melyeken ezen ismeretek feldolgozása történik, élményként maradnak meg az emlékezetetekben. A kellő tájékozottság hozzásegíthet benneteket a sikeres munkavállaláshoz. Ehhez kívánok sok sikert és jó hangulatú órai munkát mindenkinek. Balogh Tiborné PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Az ön és társismeret elmélyítése Ennek a témakörnek az a célja, hogy bővüljenek a pályaválasztással és munkavállalással kapcsolatos ismereteid. 1. feladat Készíts családfát! A családtagok megnevezése mellé írd oda a foglalkozásukat is! Vizsgáljátok meg, hogy van-e az egyes életpályák és élethelyzetek között összefüggés? (Pl. Nem tudott tanulni, mert ) Az én családom Élethelyzetek és foglalkozások összefüggései: 2. feladat Készítsetek kördiagramot! Az egyes körcikkek szimbolizálják az életben megélt szerepeket. Területük legyen arányos a szerep szubjektív fontosságával. Kis csoportban beszéljétek meg tapasztalataitokat! 6 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

8 Az életben megélt szerepek Szerepek Életünkben megélt szerepeink Az életünk különböző szakaszaiban nemcsak testileg, de személyiségünkben is változunk. Átalakulnak tevékenységeink és ezzel együtt a környezetünk velünk szemben támasztott elvárásai is. A munkára, tanulásra, a szabadidős tevékenységek közül a pihenésre és szórakozásra szánt idő aránya más lesz, mint gyermekkorunkban volt. Megváltozik felfogásunk a világról, a minket körülvevő környezetről, a családról, az iskoláról, barátokról is. A változások összefüggésben vannak azzal, hogy életünk során milyen életpályát futunk be, nemcsak a tudás, hanem a sikerek és a magánélet területén is. Az emberek életpályáján betöltött szerepeivel részletesen foglalkozott D. E. Super, a munka- és pályalélektan tudósa. Az általa megkülönböztetett életszerepek a következők: gyerek, tanuló, szabadidő kitöltő, polgár, (közösségi személyiség) dolgozó, házastárs fenntartó vagy vezető, szülő, és nyugdíjas. Az egyes szerepek különböző életkorra jellemzőek, és átfedik egymást. Tanulói szerep: a mai korban a tanulás folyamatosan végigkíséri az ember aktív életét. Ebben az időszakban alapozzuk meg jövőnket, szerezzük meg az általános műveltséget is. Szükség van az önképzésre az első szakma megtanulásánál és a munkahely változtatásnál is. Korszerű, naprakész tudásra van szükség ahhoz, hogy az ember biztonságban érezhesse magát. Dolgozó szerep (munkavállalói szerep): Az iskolarendszerű tanulás befejezése után kezdődik. Nemcsak az életünk hasznosságát jelenti magunk és a társadalom számára is, hanem a megélhetéshez szükséges pénzkereseti forrást is ezzel teremtjük meg. Családi szerepek (gyerek, szülő, házastárs, háztartásfenntartás, háztartásvezetés): A családalapítás befolyásolja az éppen gyakorolt foglalkozást is, hiszen a gyermekek nevelése gyakran a szülők részéről pályamódosítást igényel. Célszerű a családalapítást biztos és megfelelő mértékű jövedelmet biztosító munkára alapozni, mert életszerepeinket csak így tudjuk jó minőségben biztosítani. Polgári szerep: A közösségben végzett tevékenységünk végzése alatt éljük meg. Ez a szerep az egész életünket végig kíséri. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 3. feladat Gyűjtsétek össze azokat a gondolatokat, fogalmakat, amelyek véleményetek szerint hozzájárulnak a sikeres életpályához! A gyűjtött információkat csoportosítsátok a következő szempontok szerint: siker a magánéletben, siker a munka világában. A sikeres életpálya jellemzői Siker a magánéletben Siker a munka világában Azok az emberek sikeresek, akik életüket kezükbe veszik, értelmesen vezetik, s az évtizedek lassú folyamatában megformázzák saját karakterüket. Felszínre hozzák egyéni adottságaikat, és javítanak valamit a világon. (Mohás, 1986) 4. feladat Gyűjtsétek össze azokat a tennivalókat, amelyek véleményetek szerint hozzájárulnak a sikeres élet eléréséhez. A tennivalókat csoportosítsátok a következő szempontok szerint: személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók, környezettel kapcsolatos tennivalók. A szóvivők segítségével osszátok meg gondolataitokat az osztállyal! 8 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

10 Tennivalóink a sikeres élet elérésének érdekében Személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók Környezettel kapcsolatos tennivalók A sikeres élet érzésének egyik feltétele, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, melyek reálisak, nem túl könnyen, és nem túl nehezen teljesíthetők, függetlenül attól, hogy azok közeli vagy távolabbi célok. Jó, ha a célmegvalósítási rendszerünkben előrelépési lehetőségeket is tervezünk. Akkor tudunk megfelelő célokat meghatározni, ha tudjuk, mennyit bírunk, tudjuk, mire vagyunk képesek, ismerjük a lehetőségeket. Egy híres pszichológus fogalmazott úgy, hogy az egészséges személyiség..tevékeny ura környezetének, személyisége bizonyos fokig egységes és képes arra, hogy pontosan észlelje mind a világot, mind önmagát. (Allport, 1985: 301.o.) 5. feladat Készítsetek közösen reklámplakátot egy választott szabadidős tevékenységről! A csoport minden tagja rajzoljon a plakátra! Beszéljétek meg, hogy miért hatásos a plakát! Mutassátok be úgy, hogy minden csoporttag a maga által készített rajzrészletet ismerteti. Miért hatásos a plakátterv? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Vágyak, szükségletek Ennek a témakörnek az a célja, hogy segítsen abban, hogy megfogalmazd vágyaidat, lehetőségeidet és céljaidat. 1. feladat Rajzolj utasítások alapján, majd rajzold le ugyanazt az ábrát úgy, hogy közben kérdezel! Hasonlítsd össze a két rajzot! Gondold végig saját tanulási technikádat! Beszéljétek meg közösen az osztállyal, mik a tapasztalatok! 1. Változat (rajz az utasítások alapján) 2. Változat (rajz a kérdések segítségével) 10 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

12 Tanulási stílus A sikeres tanulás mindenkori alapfeltétele a tevékenységek megszervezésének, végrehajtásának. Hatékony tanulási technikával bármilyen szakterületen jelentős ismeretanyag gyűjthető össze, melyek nemcsak az elméleti tantárgyakra és a szakmai ismeretanyagra épülnek, hanem magukba foglalják az emberi kapcsolatok területén szerzett tapasztalatokat is. A szakmai pályához közvetlenül nem felhasználható ismeretek szélesítik az ember látókörét, teljesebbé teszik az életet és felkészítenek az esetleges pályamódosításra is. Sokféle tanulási módszert kidolgoztak már, érdemes kipróbálni ezek közül a következőket is. A felsorolt módszereket Galambos Katalin: Pályaorientáció 1., Hogyan tanuljak? (Műszaki Könyvkiadó, 2004) című könyvében lehet olvasni. A tanulás technikája 1. ákofi módszer: á = átnézni (egészben, hogy összefüggő képünk legyen) k = kérdezni (egységek problémákra bontása, válasz keresése) o = olvasni (a kérdésekre választ kapni) f = felmondani (ha nem sikerül, újra el kell olvasni az anyagot) i = ismételni (újra át kell gondolni az anyag összefüggéseit) 2. SQ4R technika: Scan = előzetes áttekintés (összkép alkotása az információkról) Query = kérdezés (dialógussá alakul az információk befogadása) Read = elolvasás (szöveg teljes megértése) Reflect = átgondolás (korábbi ismeretekkel való összekapcsolása) Recite = felidézés (válaszolás a kérdésekre) Review = ismétlődő áttekintés (számonkérés, vizsga előtt) 3. MURDER program: Mood = motiváció, hangulatteremtés (célkitűzés, időbeosztás, kényelem) Understanding = megértés (homályos rész feltárása, szinonimakeresés) Recalling = visszahívás (felmondás, kiemelés, leírás) Digest = emésztés, feldolgozás (homályos részletekre visszatérni) Expanding = kiterjesztés (önkikérdezés) Reviewing = áttekintés, ismétlés (hibák megállapítása, kijavítása) Az említett tanulási stratégiákon kívül bármely saját tanulási stílus alkalmazható, amely a hatékony ismeretelsajátítást lehetővé teszi. 2. feladat Fogalmazzátok meg, mit jelenthet ez a szó: munka! Gyűjtsetek össze olyan tevékenységeket, amelyeket a munka fogalmába tartozónak ítéltek. Milyen más fogalmakat tudtok felsorolni a témakörrel kapcsolatban? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Tevékenységek Kik végzik, korosztály Munka? Hobbi? Szórakozás? 3. feladat Képzeld el, milyen munkád lesz, és milyen munkakörülmények között fogsz dolgozni 10 év múlva! Készíts gondolataiból szóbeli beszámolót vagy egy rajzot! Alakítsatok 4 fős csoportokat! Ismerjétek meg egymás elképzeléseit! 12 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

14 Munkám: Munkakörülményeim: Jövőkép A Magyar értelmező szótár (Akadémiai Kiadó, 1987) szerint a szó a következőket jelenti: A jövőkép az, amire az ember törekszik. az, amire valamit fordítottunk, szántunk. út, utazás végpontja. egy olyan pont, tárgy, amelyet lövéssel, dobással el akarunk találni. célba érni, a kívánt eredmény, hatás elérése. A saját céljaink iránytűként működnek életünkben, meghatározzák törekvéseinket és cselekedeteinket is. Ha fontosak a kitűzött célok, akkor az ember mindent megmozgat annak érdekében, hogy azok megvalósuljanak. Erőfeszítéseket tesz, időt fordít rá, erőforrásokat mozgósít, hogy elérje a kívánt eredményt. A jövőkép kevésbé konkrét, érzéseinket, vágyainkat tartalmazza. Jövőképünk, vágyaink, álmaink meghatározzák a hosszú távú célokat. Ezek már néhány irányt, területet jelölnek, pl. mit akarunk elérni a magánéletben, a szakmai előmeneteleinkben. A hosszú távú célok meghatározásánál nagyobb intervallumban, általában 4-5 év távlatában tervezünk. Ezekből kiindulva állítjuk össze a középtávú célokat úgy, hogy azok a hosszú távú terveink megvalósítását biztosítani tudják. Hasonlóképpen bontjuk a közép távú célokat rövid távúakra úgy, hogy azok elérhetőek legyenek. Gondolni kell arra, hogy a közép távú célok már reálisan és konkrétan legyenek megfogalmazva, és tőlünk függjenek. Jó, ha ezek már kihívást jelentenek az ember számára. A cselekvési terv a rövid távú célok elérésének eszköze, ez már tartalmazza, hogy mit, kivel, mikor, milyen határidőre akarunk végrehajtani. Célszerű figyelembe venni a céljaink elérésénél azt is, hogy cselekedeteink, tetteink hogyan befolyásolják mások életét, milyen következményekkel járnak. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 Hosszú távú, rövid távú célok, cselekvési terv A céltól a cselekvési tervig 4. feladat Tűzz ki célokat! Vedd figyelembe azt az elképzelésedet, amelyet 10 évvel későbbre terveztél! Rendszerezd az ezzel kapcsolatos közép és rövid távú céljaidat! 1. Hosszú tavú célok Középtávú célok Rövid távú célok Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

16 Célok Akik segíthetnek Intézmények, ahonnan segítséget kapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Karriertervezés, a kitűzött célok megvalósítása Ennek a témakörnek az a célja, hogy megismerd a karrierépítés folyamatát, illetve az élethosszig tartó tanulás mibenlétét! Kisgyerekkor: 1. feladat Kisgyermekkortól az időskorig bezárólag gondold végig, hogy a különböző életkori szakaszokban az embernek milyen ismereteket, készségeket kell elsajátítania! Hogyan fejleszthetők ezek az elsajátított készségek, képességek? Óvodás kisiskolás kor: Serdülőkor: Fiatal felnőtt: Felnőtt: Idős: Életkori szakaszok elsajátítandó ismeretek Az élethosszig tartó tanulás A karrierépítés olyan döntések sorozata, amelyek meghatározzák, befolyásolják vagy akár megváltoztatják eddigi életünket. Amikor karriert váltunk, életváltást kezdeményezünk. A mai életünkre jellemző, hogy többször változtatunk foglalkozást, akár kényszer hatására, akár önszántunkból is, hiszen a változó életminőségünk több anyagi forrást igényelhet. Az élethosszig tartó tanulás lifelong learning jelentése átszövi egész életünket. A tanulás jobban megy, ha tudjuk mit akarunk, és vannak céljaink, amit el is szeretnénk érni. Személyes életkörülményeink, jelenlegi egzisztenciánk, anyagi helyzetünk is befolyásolja azt, hogy életünk során mennyit és mit fogunk tanulni. Életkörülményeink meghatározzák azt, hogy a középiskola után továbbtanulunk, vagy munkahelyet kell keresnünk. A jobb anyagi helyzet lehetővé teszi pl., hogy több felsőoktatási intézményben, többféle képesítést szerezzünk. A nyelvtanulás szempontjából sem közömbös az, hogy milyen anyagi kondíciókkal vagyunk ellátva. A tanulás, az ismeretek, képességek és készségek elsajátítása, fejlesztése folyamatosan jelen vannak életünkben. A kisgyermekkorban meg kell tanulni járni és beszélni, szobatisztának lenni, el kell kezdeni megismerni és értelmezni a többi ember (elsődlegesen az anya) reakcióit. Óvodás korban már önállóan is tudni kell mozogni a társak között, egyre finomabban kell érzékelni és alkalmazni tudni a szociális szabályokat. A játék lehetőséget biztosít a kreativitás, a gyermeki fantázia kibontakoztatására valamint a társakkal való konfliktushelyzetek és együttműködés megtapasztalására. Kisiskolás korban a játék helyett egyre inkább a tanulás kerül előtérbe. A gyereknek meg kell tanulnia írni, olvasni, koncentrálni a figyelmét, teljesíteni a kötelezettségeket. Helyt kell tudni állni a versenyhelyzetben, valamint megkez- 16 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

18 dődik a különböző tanulmányterületekkel, művészeti ágakkal és sportlehetőségekkel való megismerkedés. A serdülőkor az identitás keresésének és kialakulásának, az első komoly önálló döntések meghozatalának időszaka. A fiatal próbálgatja nemi szerepeit, kialakítja első intim kapcsolatait, megismerkedik a szexualitással. A kortárs kapcsolataiban meg kell keresnie a helyét. Közben egyre több ismeretet sajátít el, idegen nyelveket tanulhat, jártasságot szerezhet a zenében, egyéb művészeti ágakban és a sport területén is. Rövid és hosszú távú célokat kell tudnia kitűzni, a középiskola végére el kell tudnia dönteni, tovább szeretne-e tanulni, és ha igen, milyen irányban. A fiatalfelnőtt-kor az első munkavállalás és a saját család kialakításának időszaka. A fiatalnak bele kell tanulnia szakmájába, boldogulni a munkatársak között, felelősséget vállalnia munkájáért, önmagáért, később családjáért, gyermekeiért. Munkájához szükséges ismereteit folyamatosan bővítenie kell, a saját szakterületen való fejlődés mellett figyelemmel kísérni a társadalmi és gazdasági változásokat, és szükség esetén felkészülni a pályamódosításra. Kialakítani azt az érzelmi és anyagi hátteret, amire egy családot lehet alapozni. A felnőttkorban folyamatosan fejlődhet az ember szakmájában, újabb képzésekben vehet részt, bővítheti ismereteit, tapasztalatokat halmozhat fel. Közben anyagilag fel kell készülnie gyermekei eltartására és támogatására önálló életük kezdetekor, valamint az idősödő szülők segítésére. A teherbírás, a tolerancia, a gondoskodás, a változásokkal való lépéstartás fontos szempontok. Időskorban ki kell tudni alakítani a nyugdíjba menetel után az új életritmust. Megismerkedni a szülői szerep után a nagyszülőivel is, lépést tartani a változásokkal, próbálni megőrizni az egészséget, illetve alkalmazkodni az öregséggel járó testi változásokhoz. 2. feladat Saját és mások élethelyzeteinek megfigyelése alapján gyűjtsétek össze azokat a gondolatokat, amelyek a Mi lehet az életpálya? című fogalomtárba beleillenek. Válasszatok ki egy családtagot, életpályájának vizsgálatával határozzátok meg karrierépítésének lépéseit! Mi lehet az életpálya? fogalomtár Családtag: Az életpálya szakaszai: 3. feladat Hogyan indul el Éva a jelenlegi helyzetéből a kitűzött célok megvalósítása felé? Határozzátok meg a karrierépítés lépéseit! Osszátok meg gondolataitokat az osztállyal! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Éva élettörténete Éva kb. négy éves volt, amikor rá jött arra, hogy nagyon szívesen hallgatja a rádió és a TV idegen nyelvű adásait. Sokszor utánozta is a színészek szavait. Az általános iskolában, az angol órákon ragadtak rá a szavak és szerette a nyelvtant is. Az általános iskola befejezése után egy, két tanítási nyelvű középiskolában folytatta tanulmányait. Természetesen az itt elkezdett francianyelv-tanulás sem okozott problémát. A középiskolai tanulmányait úgy fejezte be, hogy mindkét nyelvből érettségi vizsgát tett. Később a középfokú nyelvvizsgákon is jól teljesített. Az érettségi után titkárnőként helyezkedett el egy kis számítástechnikai cégnél. Munkája során nem volt lehetősége a kedvenc nyelvek használatára, néha jött egy-egy üzleti levél, amit nagy lelkesedéssel fordított le főnökének. Éva jól érezte magát a munkahelyén. Főnökével és munkatársaival is jól együtt tudott működni. Ez az ideálisnak tűnő állapot akkor változott meg, amikor főnöke bejelentette, hogy nem mennek túl jól a cég dolgai, lehet, hogy csökkenteni kell a dolgozók bérét egy időre. Éva elgondolkozott a kialakult helyzeten, és megértette, hogy változtatnia kell. Éva fontosabb lépései: 18 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

20 Karrierépítés Általánosságban karriernek a különböző területen, tevékenységekben elért állomásokat értjük. Beszélhetünk munkakarrierről vagy iskolai karrierről, de negatív értelemben is használjuk a kifejezést, például beszélhetünk drogkarrierről is. Ideális esetben a munkában eltöltött évek vagy a privát élet egy olyan tervezett folyamat, amelyben vágyaink megvalósulhatnak. Karriertervezés lépései A jó döntésekhez sok időre, jó ötletekre, sok alkalomra és sok segítségre is szükség van. 1. lépés: Jelenleg milyen a helyzetem? Célszerű végiggondolni a jelenlegi körülményeinket. Meg kell próbálni eldönteni, hogy hová akarunk eljutni az életben, milyen életcélokat kívánunk megvalósítani. 2. lépés: Milyen információkra lesz szükségem? Meg kell ismernünk magunkat. Tudnunk kell, milyenek a képességeink, érdeklődési körünk. 3. lépés: Mik a lehetőségeim? Meg kell vizsgálni azokat a szakmákat, foglalkozásokat, amelyek felé érdeklődést mutatunk. Végig kell gondolni vágyainkat, szükségleteinket. Ezeket össze kell hasonlítani a pályaválasztásunkkal. 4. lépés: Mit kell tennem? Meg kell terveznünk, hogy hogyan juthatunk el a választott szakmához! 5. lépés: Mi legyen az első lépés? Cselekednünk kell, tennünk kell. 4. feladat Töltsétek ki a következő teszteket: Jellemvonásaim, Mennyire vagyok komoly, megfontolt?, Mennyire vagyok nyitott? Aki szeretné, ossza meg az osztállyal a gondolatait. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 Foglalkozások, foglalkozási csoportok Ennek a témakörnek az a célja, hogy ismerd meg a foglalkozási szakterületeket, csoportokat, légy tisztában a lehetőségek sokszínűségével. 1. feladat Készítsetek olyan listát, amely a család tagjainak foglalkozásait tartalmazza a szakmához tartozó szükséges iskolai végzettséggel! A foglalkozásokból képezzetek csoportokat a tevékenységek hasonlóságának alapján! Összehasonlítási szempontok: Milyen követelmények szükségesek az egyes szakmák betöltéséhez? Milyen eszközökkel dolgoznak? Milyen veszélyforrások találhatók az egyes munkaterületeken? A családtagok foglalkozása Apa Anya Testvér Testvér Nagyapa Nagymama Nagyapa Nagymama Nagynéni/ nagybácsi Státusz Foglalkozás Iskolai végzettség Tevékenység Foglalkozási csoport Szakmák Követelmények Eszközök Veszélyforrások 20 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

22 A szakmaválasztás előtt álló fiataloknak célszerű folyamatosan figyelemmel kísérni a gazdasági körülményeket, a foglalkoztatások folyamatos változását. A szakmák fontossága, tartalma a gazdasági környezettől függően változik, egyes szakmák keresettek, mások nem. A foglalkozások keresettségéről, az alkalmazásban állók számának alakulásáról tudunk képet alkotni. A szakemberek, pl. közgazdászok, népességkutatók folyamatosan készítenek előrejelzéseket, amelyekből következtetéseket vonhatunk le a szakmák és képzettségek jövőjére nézve. 2. feladat Tanulmányozd a vagy internetes honlapokat! Keresd meg az Országos képzési jegyzéket! Válassz ki belőle egy szakmát, mondd el róla a társaidnak az OKJ alapján szerzett információkat. Jegyezd fel azt is, hogy milyen lehetőségek vannak az információszerzésre az adott honlapon! Társaiddal közösen foglaljátok össze a tudnivalókat! A választott szakma jellemzői: Miről szerezhető információ a honlapon? Szakmai alapdokumentumok Az állam a központi jogi szabályozás eszközeivel befolyásolja a szakmák struktúráját, a szakképesítéseket és a képző intézmények működését is. A szakképzési törvény és annak végrehajtási rendeletei a szakma- és szakképzési rendszer szabályozását biztosítja. Ezek adják ki a szakmai alapdokumentumokat, azaz az Országos képzési jegyzéket, emellett a követelményeket és a központi szakmai programokat. Az Országos képzési jegyzék Az össze államilag elismert szakképesítést az Országos képzési jegyzék (OKJ) foglalja magába. A szakképesítések alfabetikus sorrendben vannak összefoglalva táblázatos elrendezésben. Az Országos képzési jegyzéket folyamatosan módosítják. A módosított dokumentum a Magyar Közlönyben, a szakminisztériumok közlönyeiben és az NSZFI kiadványaiban, honlapján található meg. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 Adatok: Megnevezés és azonosító szám, Szükséges iskolai és szakmai előképzettségi szint, A képesítés megszerzéséhez szükséges tanévek száma, az elmélet és gyakorlat aránya (amennyiben a képzés iskolarendszerben történik). A képesítés szintjeinek és típusainak igazodnia kell a nemzetgazdaság ágazatainak igényeihez. A szakképesítés mellett feltüntetik azt, hogy az melyik minisztérium felügyelete alá tartozik. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet évente megjelentetett kiadványának egyik fejezete, tartalmazza a szakminisztériumok szerinti szakképesítések csoportjait. FEOR-szám, amely megadja, hogy az adott szakképesítéssel milyen foglalkozásokat lehet végezni, és milyen munkakörök tölthetők be. (A foglalkozások meghatározását a Foglalkozások egységes osztályozási rendszere tartalmazza, melyet a Központi Statisztikai Hivatal állít össze.) Az OKJ-ben szereplő szakképesítések számának elemzésével következtethetünk azok megszerzési lehetőségeire is. Emellett ismerni kell az egyes szakképesítések megszerzésének feltételeit. Az adott szakmai képzési program elvégzése során teljesíteni kell a szakmai követelményeket (miniszter által kiadott) és a vizsgakövetelményeket. Több ezer foglalkozás létezik. Pályaválasztáskor érdeklődésünknek megfelelően igyekszünk azokat megismerni. A pályakezdőnek célszerű minél több szakma tartalmáról informálódnia, hiszen a több információ megkönnyíti a szakma kiválasztását és emellett pályakorrekció esetén is könnyebb választani. Pályaépítéshez kapcsolódó fogalmak: Szakma: egy előzetes tanuláshoz kötött kompetenciaegyüttes. A szakmaválasztásnál előzetesen meg kell ismerni az adott szakma tevékenységeit, a szakmagyakorlás körülményeit. Pl. a szakmagyakorlásnak milyen külső és belső feltételei vannak, egyedül vagy csoportban, irodában, műhelyben vagy a szabad levegőn gyakorolják. Munkakör, foglalkozás: egy szervezetben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevé keny ségegyüt tes. Pálya, pályafutás: a munka világában megtett út, a szakma gyakorlása közben elért pozíciók. A ( ) internetes portálon többek között a következőkről szerezhetünk információkat: szakmák követelményei, fizetés, szakma jellemzése, egészségügyi tényezők. Az OKJ adatainak vizsgálatával következtetéseket vonhatunk le arról, hogy a későbbi elhelyezkedési esélyek hogyan alakulnak a jövőre nézve az egyes szakmák tekintetében. A sikeres pályaválasztáshoz azonban meg kell találnunk azt a szakmát, amely összhangban van értékrendünkkel és céljainkkal, és emellett képességeinknek is megfelelnek. Szakmaválasztás szempontjai: Képesek vagyunk-e megfelelni a szakma által megkívánt tanulmányi követelményeket (iskolai végzettség)? Vannak-e olyan tulajdonságaink, képességeink, melyek alkalmassá tesznek a választott munka elvégzésére, az adott munkakör betöltésére, ha igen, milyen mértékben? Rendszeres gyakorlással fejleszthetőek-e olyan szintre képességeink, amelyek megfelelnek a követelményeknek? Milyenek az általános képességeink (pl. kommunikációs képesség, gondolkodási képesség stb.)? Vannak-e a választott szakmához szükséges speciális képességeink (pl. szaknyelv, szakmai gondolkodás stb.)? A választott szakma összhangban van-e a magunk által kitűzött célokkal, elképzelésekkel, ambíciókkal, a várt eredményekkel? 22 Társas és munkavállalói kompetenciák tanulói jegyzet 12. és II/14. évfolyam

24 A választott szakma összhangban van-e értékrendünkkel? A magunk által tisztázott értékek segítenek a jó döntések meghozatalában. A szakmaválasztási mérlegeléseket saját képességeink, értékeink, céljainknak megfelelően végezzük. A foglalkozás kiválasztásakor mérlegeljük, hogy: a foglalkozásból adódó munkafeladatokat el tudjuk-e látni a kívánt mértékben? Megkeressük-e a megélhetéshez szükséges pénzt? Van-e szakmai jövő? Van-e a szakmában előrelépési lehetőség? Abban az esetben, ha nem sikerül kiválasztani a kívánt szakmát, akkor a pályaválasztási tanácsadó irodák szakembereinek a segítségét is igénybe lehet venni. 3. feladat Gondoljátok végig milyen szempontok szerint mérlegeljük a szakmaválasztást! Alakítsatok párokat, és beszéljétek meg a következtetéseket! Szakmaválasztás mérlegelési szempontjai: 4. feladat Párosítsátok a célokat az értékekkel! Milyen egyéb célokat és milyen hozzá tartozó értékeket tudnátok még felsorolni a megadott példákon kívül? Érték Célok Egy szakma választása során azt kell mérlegelni, hogy a választott foglalkozás megfelel-e képességeinknek, összhangban van-e céljainkkal, értékrendünkkel. Az értékek azok a meggyőződések, amelyek alapján éljük és irányítjuk az életünket. Az értékrendünk alapján cselekszünk, tartunk valamit fontosnak vagy lényegtelennek. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Tisztelt érdeklődő! Cégünk, a Medikwork megalapításának fő célja, hogy professzionális munkaerő közvetítésével megállítsuk, illetve lelassítsuk

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

JOB Klub Álláskeresési technikák

JOB Klub Álláskeresési technikák JOB Klub Álláskeresési technikák 2015. január 22. A iről szó lesz Milyen a jó CV? A CV fő részei Tippek és ötletek az önéletrajzhoz A motivációs levél Jele tkezés o li e vagy offli e? Fontos tennivalók

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Mező Ferenc Cím(ek) Zrínyi Miklós utca 24., Kisapostag 2428 Telefonszám(ok) (36-70) 323 95 14 E-mail(ek) Állampolgárság ferencmezo@gmail.com

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p 2 0 1 3-2 0 1 5 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Miért az. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal. Europass. önéletrajz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Miért az. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal. Europass. önéletrajz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Miért az Europass önéletrajz? Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal munkáltatóknak Miért kérje az Europass önéletrajzot? Megújult formájában és tartalmában

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok Hogyan és mit is csinálunk? Pályázati anyag: önéletrajz + motivációs levél +? Önéletrajz : lehet 1 oldalnál hosszabb? Kulcsszavak használata Tömör és átlátható, ne a

Részletesebben

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések Múlt Személyes életút - vonatút Jelen Helyzetelemzés SWOT analízis Jövő Célkitűzések Az önéletrajz bevezetése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és céljaiddal. Ezért fontos, hogy tudd: Az állás, aminek

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Jelen modult elmélet, avagy gyakorlati óraszámokhoz kell tervezni? Válasz: a képző döntése, a 6 óra elméletből és gyakorlatból is állhat.

Jelen modult elmélet, avagy gyakorlati óraszámokhoz kell tervezni? Válasz: a képző döntése, a 6 óra elméletből és gyakorlatból is állhat. 1) Minden képzési programhoz hozzá kell csatolni a 6 órás környezeti fenntarthatósági ismeretek modult, melynek óraszámát a munkaügyi központ által meghatározott képzési óraszámon felül kell a képzésbe

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS ÖNÉLETRAJZ? mun kált ató k nak

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS ÖNÉLETRAJZ? mun kált ató k nak EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EUROPASS ÖNÉLETRAJZ? Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal mun kált ató k nak MIÉRT AZ MIÉRT KÉRJE AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZOT? Megújult formájában és

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra)

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Állás azonosító: 2685766 Egyéb elvárt jártasság, készség, ismeret:

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A felnőttk ttképzés s változv ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A szakmunkáshi shiány növekedn vekedése, az iskolarendszerű szakképz pzés s rugalmatlansága, ga, elavultsága,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Felvételi adatlap raktározási munkakörökre vonatkozóan

Felvételi adatlap raktározási munkakörökre vonatkozóan 1 CÉGŐR felvételi adatlap - Raktározási munkakörökre vonatkozóan Adatlap azonosító: (az adatkezelő tölti ki) Sorszám: Partnerek által online kutatható adatok 1 Családi és utóneve: 2 Születési éve: 3 Lakhelye

Részletesebben

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok

Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditált Babysitter / Bébiszitter, Au pair, Gyermekfelügyelő tanfolyamok Akkreditációs lajstromszám: PL-7507 A babysitter tanfolyam segít abban, hogy képes légy a gyermek szükségleteit teljes mértékben

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben