Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek"

Átírás

1 Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti és mőködési szabályzat, intézményi minıségirányítási program, házirend) fenntartói jóváhagyása A nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntései ellen jogorvoslat kérése (fellebbezések) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Adó és értékbizonyítvány kiadása Adóigazolások kiadása Aktív korúak ellátása Állattartással kapcsolatos ügyek Anyakönyvi okiratok kiállítása Ápolási díj Átmeneti segély Átrendszámozás, tulajdonváltozás fuvarozók, taxisok esetében Az egyéni vállalkozás adatainak módosítása Az egyéni vállalkozói tevékenység megszőnése Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdésérıl Bevont vezetıi engedély kiadása Birtokvédelmi eljárás Családi állapot igazolása Családi jogállás rendezésével, teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Egyéb adóhatósági ügyek Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése Elsı személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése elıtt Elsı vezetıi engedély kiadása Elveszett vagy megrongálódott rendszámtábla Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek végzése Építéshatósági ügyek Fakivágási engedély Fiatal házasok lakásvásárlási/építési támogatása Forgalomból való kivonás Földbérbeadás utáni jövedelemadó Gépjármú ideiglenes hatósági jelzése Gépjármő forgalmi engedélyének és/vagy törzskönyvének elvesztése illetve ellopása Gépjármő ismételt forgalomba helyezése Eljáró osztály, leírás megtalálható: Lakásügyek Intézményi Osztály - Közoktatás Intézményi Osztály - Közoktatás Szociális ügyek Pénzügyi Osztály Adócsoport Pénzügyi Osztály Adócsoport Szociális ügyek Építési és Városüzemeltetési Osztály Anyakönyvi ügyek Szociális ügyek Szociális ügyek Birtokvédelmi eljárás Anyakönyvi ügyek Szociális ügyek Pénzügyi Osztály Adócsoport Építési és Városüzemeltetési Osztály Építési és Városüzemeltetési Osztály Építési és Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi Osztály Adócsoport 1

2 (véglegesen kivont jármőveknél) Gépjármő ismételt forgalomba helyezése ideiglenesen kivont gépjármőveknél Gépjármő mőszaki vagy tulajdonosi adataiban történt változás bejelentése Gépjármő okmányainak elvesztése, illetve ellopása Gépjármő tulajdonjogának átírása Gépjármő tulajdonjogot érintı, korlátozó bejegyzés, záradék felvétele vagy törlése okmány kiadása nélkül Gépjármőadó Halálozás anyakönyvezése Hazai anyakönyvezés Házassági névviselési forma módosítása Házasságkötési szándék bejelentése Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek Idegenforgalmi adó Ideiglenes vezetıi engedély Idıskorúak járadéka Iparőzési adó Jogosítvány csere Jogosítvány leadása Jogosítvány pótlása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Közterületfoglalási engedély Külföldi vezetıi engedély honosítása Lakásfenntartási támogatás Lakóhely bejelentése, hazatérık nyilvántartásba vétele Lakóhely bejelentése, külföldön élı magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele Lakóhely bejelentése, külföldön született gyermek Lakóhely bejelentése, lakcímigazolvány elvesztése Lakóhely bejelentése, lakcímkártya gyermekeknek Lakóhely bejelentése, lakcímváltozás Lakóhely bejelentése, magyar állampolgár külföldi letelepedése Lakóhely bejelentése, utcanév változása Lakóhely igazolása Magánszemélyek kommunális adója Mezııri járulék Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa Nem bentlakásos ellátást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése Nemzetközi jogosítvány Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Pénzügyi Osztály - Adócsoport Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi ügyek Pénzügyi Osztály Adócsoport Szociális ügyek Pénzügyi Osztály - Adócsoport - Gyermekvédelem Szociális ügyek Építési és Városüzemeltetési Osztály Szociális ügyek Pénzügyi Osztály Adócsoport Pénzügyi Osztály - Adócsoport Intézményi Osztály - Gyermekvédelem Gyermekvédelem 2

3 Segédmotor-kerékpárra vonatkozó vezetıi engedély Szabálysértési eljárás Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása Személyazonosító igazolvány csere (adat- vagy gyártmányhiba miatt) Személyazonosító igazolvány csere (rongált) Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése elıtt Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltésekor Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltésekor (igényelni a 14. életév betöltésének napján, illetve azt megelızı 60 napon belül lehet) Személyazonosító igazolvány igénylése magyar állampolgárság megszerzését követıen Személyazonosító igazolvány igénylése menekült státuszú személyek esetén Személyazonosító igazolvány igénylése menekült státuszúak részére Személyazonosító igazolvány igénylése menekült státuszúak részére Személyazonosító okmány csere (lejárt) Születés anyakönyvezése Születési név megváltoztatása Talajterhelési díj Temetési segély Törzskönyv kiadása Útkezeléssel kapcsolatos ügyek Útlevél igénylése 18 aluliak részére Útlevél igénylése 18 éven felüliek részére Útlevél pótlása 18 éven aluli személy esetén Útlevél pótlása 18 éven felüli személy esetén Vásárok és piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése Szabálysértési eljárás Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi ügyek Pénzügyi Osztály - Adócsoport Szociális ügyek Építési és Városüzemeltetési Osztály 3

4 ADÓHATÓSÁGI ÜGYEK 1, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezı, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve Adóhatósági ügyek: Polgármesteri Hivatal Adócsoport iparőzési adó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, gépjármőadó, termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, adó és értékbizonyítványok, adóigazolások kiadása, mezııri járulék, idegen tartozások adók módjára történı behajtás. 2, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezı, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Adóügyekben Kisújszállás Város közigazgatási területe, átruházás esetén az átruházó illetékességi területe 3, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az adóbevallások, nyomtatványok megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal/Adócsoport menüpontban. 4, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Adóügyekben: Beadványi illeték: Ft Adó és értékbizonyítvány illetéke: Ft Fellebbezési illeték: Minden megkezdett Ft után 400 Ft (minimum Ft, maximum: ,- Ft) Hatósági bizonyítvány: az elsı példány kiadása Ft, minden további, az elsı példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után pedig 600 forint illetéket kell fizetni. 5, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvetı eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítı útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Iparőzési adó Az adó alanya: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó (A helyi adókról szóló évi C.tv. 35..) Az adó alapja: Az értékesített termék, illetıleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel valamint az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó mértéke: Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az önkormányzat illetékességi területére esı adóalap 2 %-a. 4

5 Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén: a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató tevékenység végzés után naptári naponként 500 Ft. b) építıipari tevékenységet folytató illetıleg természeti erıforrást feltáró, kutató feltéve, hogy folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napottevékenység-végzés után naptári naponként 2000 Ft. Bevallási határidı: Az adóévet követı év május 31. Befizetési határidık: március Elsı félévi elıleg 15 Elızı évi adókülönbözet május 31 szeptemb Második félévi elıleg er 15 december Feltöltés 20 Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc Az eljárás jogi alapjai: Az adózás rendjét szabályozó többször módosított évi XCII. tv. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2009. (XII.23.) sz. rendelete Ügyintézı: Fintáné Kovács Irén Magánszemélyek kommunális adója Az adó alanya: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı nem lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a telek, a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérlet. Az adó alanya aki a naptári év elsı napján az építmény illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Társasház, garázs és üdülı esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok. Adómentesség, adókedvezmény: Mentes az adó alól a szükséglakás, az állattartást szolgáló épület, a Doboskert, a Koronakert illetve a Nagykert belterületi része, a külterületi földrészleten lévı lakás és egyéb építmény, a garázs. Mentes az adó alól az egyedülálló, 70. életévét az adóévet megelızı évben betöltött tulajdonos, haszonélvezı és bérlı. Az adó mértéke: évi 5000 Ft. Bevallási határidı: legkésıbb az ingatlan tulajdonjogának(haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követı év január 15. napja. Befizetési határidık: Március I. részlet 15. Szeptemb II. részlet er 15. Az adófizetést a Városi Önkormányzat számú számlájára kell teljesíteni. Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok: Adásvételi szerzıdés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerzıdés másolata, földhivatali tulajdonlap-másolat (A tulajdonszerzés formájától függıen) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, Tulajdonosok adatai (születési hely, idı, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely) A mentesség igénybevételének jogosságát igazoló dokumentumok Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc Az eljárás jogi alapjai: Az adózás rendjét szabályozó többször módosított évi XCII. tv. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 5

6 Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselı-testületének többször módosított 18/1993. (XII.22.) sz. rendelete Ügyintézı: Nagy Éva Ilona Idegenforgalmi adó Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén lévı kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka Mentes az adó megfizetés alól: a 18 év alatti, az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély a közép és felsıfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése miatt, szolgálati kötelezettség miatt, szakképzés miatt, a településen székhellyel, telephellyel rendelkezı vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 50 Ft/fı/éj Bevallás határideje: A tárgyhónapot követı hó 15. napjáig. A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani. Befizetés határideje: A beszedést követı hó 15. napjáig. A szállásadó fizeti be. Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson (csekk) vagy átutalással a számlaszámra Az eljárás jogi alapjai: Az adózás rendjét szabályozó többször módosított évi XCII. tv. A helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselı testületének az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 31/2000. (XII.1.) számú rendelete Az ügyintézés ideje: kb.: 5-10 perc Ügyintézı: Nagy Éva Ilona Gépjármőadó Az adó tárgya: A belföldi érvényes rendszámtáblával ( E és P rendszám is) ellátott gépjármő, pótkocsi, kivéve a belföldi rendszámtáblával ellátott mezıgazdasági vontató, a lassú jármő, és a lassújármő pótkocsija, méhesházas gépjármő a munkagép CD, a CK, a DT, az OT és a Z betőjelő rendszámtáblával ellátott gépjármő, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjármővek közül, amelyek az EU valamely tagállamában vannak nyilvántartva. Az adó alanya: Aki a gépjármő hatósági nyilvántartásban az év elsı napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel, Ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos). Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely nevére a forgalmi engedélyt kiállították Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármő esetén az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az adóalany halálát, illetve megszőnését követı év 1. napjától feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszőnt szervezet szerepel tulajdonosként azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a haláleset vagy megszőnést követıen a hatósági nyilvántartásba elsıként bejegyeztek Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési 6

7 kötelezettség megnyíltát követı év elsı napjától nem minısül adóalanynak. Ettıl az idıponttól, a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerzı felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettıl az idıponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. Gépjármő tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az akit az év elsı napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként vagy üzembentartóként bejegyeztek. Az adó alapja: Személyszállító gépjármő esetében kivéve az autóbuszt a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármő teljesítménye csak lóerıben van feltüntetve, akkor a lóerıben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) Tehergépjármő esetében: az önsúly plusz a terhelhetıség (raksúly) 50 %-a Az adó mértéke: Kategória Ft / 100 kg Az önsúly, illetve az önsúly növelve a raksúly 50%- ával: Légrugós vagy egyenértékő rugózási rendszerő nyerges vontató, tehergépjármő, autóbusz azzal 1200 Ft /100 kg Az elızı pontba nem tartozó 1380 Ft /100 kg gépjármővek és pótkocsik Az adó mértéke személyszállító gépjármő esetén: Gyártási évben és az azt követı 3 naptári évben 345 Ft/kW Gyártási évet követı 4-7. naptári évben 300 Ft/kW Gyártási évet követı naptári évben 230 Ft/kW Gyártási évet követı naptári évben 185 Ft/kW Gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı naptári években 140 Ft/kW Az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármő után Ft, tehergépjármő után Ft, a P betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén Ft. Befizetési határidık: I. félévben: március 15 II. félévben: szeptember 15, évközben adókötelessé váló jármő esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint Adókötelezettség kezdete: Használt gépjármő vásárlása esetén: a vásárlást követı év január 1-tıl Új gépjármő vásárlása esetén: a vásárlás napját követı hónap 1. napjától Gépjármő forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követı hónap 1. napjától Külföldrıl behozott jármő esetén: a forgalomba helyezés napját követı hónap 1. napjától E és P betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármő esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik Mentességek: 7

8 A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élı szülıje, nevelıszülıje, mostoha-, vagy örökbefogadó szülıje tulajdonában lévı egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érı személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelı személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményő személygépkocsi után jár. Nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévı gépjármő abban az évben, amelyet megelızı évben a gépjármő tulajdonosának jövedelem- (nyereség) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett A költségvetési szerv, az egyház, tulajdonában lévı gépjármő. A helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármő A létesítményi tőzoltóságot fenntartó szervezetek azon tőzoltó szerkocsinak minısülı gépjármővei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tız elleni védekezésben Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi Az a gépjármő, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. Az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerzıdés tagállamainak és az évi LXVII. Tv-ben kihirdetett Békepartnerség és más részt vevı államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erıi tulajdonában lévı gépjármő Kedvezmények: 20%-os adókedvezmény illeti meg: o azon autóbuszt, tehergépjármővet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása 5, 6 7 vagy 8 (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint); 30%-os adókedvezmény illeti meg o azon autóbuszt, tehergépjármővet és nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja 9, 10, 11 vagy 12 ; 50%-os adókedvezmény illeti meg o azt a nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja 9, 10, 11 vagy 12. o Bevallási kötelezettség: tıl nincs. Az adó kivetése a gépjármő hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszőnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata. Az eljárás jogi alapjai: Az adózás rendjét szabályozó többször módosított évi XCII. tv A gépjármőadóról szóló többször módosított évi LXXXII. Törvény Ügyintézı: Szélné Borhi Mária Földbérbeadás utáni jövedelemadó Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság Termıföld haszonbérbeadása: a termıföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezıje által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mezı-, erdıgazdasági, illetve halászati hasznosításra történı földterület bérbeadás Az adó alapja: A magánszemély termıföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze. Az adó mértéke: az éves bevétel 25 %-a Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetıtıl származik, akkor az adót a kifizetı állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizetı elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni Mentesség: Mentes az adó alól a termıföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termıföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott idıre kötött megállapodás (szerzıdés) alapján a haszonbérlet idıtartama az 5 évet eléri. Bevallás határideje: Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követı év március 20-ig 8

9 Kifizetı esetében: a levonás évét követı év február 15-ig Befizetés határideje: Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követı hó 12-ig Kifizetı esetében: A kifizetést követı hónap 12. napjáig Befizetés módja: csekken vagy átutalással a számlaszámra Az eljárás jogi alapjai: A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. tv.74.. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv és a 3. sz melléklet A/II. rész Ügyintézı: Szélné Borhi Mária Talajterhelési díj A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minıségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezıforrások szennyezésének megelızı, illetve utólagos mőszaki védelme. Minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana elıtt mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. Az közcsatorna üzembe helyezésétıl számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke fokozatos bevezetéssel 120 Ft/m3. A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, illetve mérési lehetıség hiányában átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembevett mennyiséggel. A fizetendı talajterhelési díj kiszámítása: A díj számítás alapja * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthetı, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerinti elhelyezését igazolja. A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségérıl évente, a tárgyévet követı év március 31-éig bevallást kell tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendı talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egy-idıben a kiszámított talajterhelési díjat be is kell fizetni. Mentesség a díj fizetése alól: Kérelemre mentes a 70 év feletti egyedülálló ingatlantulajdonos valamint Márialaka és Csorba külterületi lakott helyek ingatlantulajdonosai. A mentesség a kérelem benyújtásától illeti meg a kérelmezıt. Befizetés módja: csekken vagy átutalással a számlaszámra Az ügyintézés ideje: kb.: 15 perc Az eljárás jogi alapjai: évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról Kisújszállás Város Képviselı-testületének többször módosított 36/2004 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelete Ügyintézı: Harmati Sándorné Adó és értékbizonyítvány kiadása Kiadható: külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz. Hagyatéki eljáráshoz Gyámhatósági ügyekhez Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében Bírósági végrehajtói ügyekhez APEH végrehajtói ügyekhez Kiadja: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája. Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzık (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezıket, továbbá az ingatlannak az adott idıpontban fennálló forgalmi értékét. Az eljárás illetéke: 4 000,- Ft Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függıen, külön-külön kell megfizetni Kisújszállás Város Önkormányzat számú

10 Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla javára átutalással vagy csekken. A szükséges csekk beszerezhetı az adócsoport szobájában. Ügyintézéshez szükséges: Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata Az ügyintézés ideje: általában 1-2 nap, legfeljebb 8 nap Az eljárás jogi alapjai: Az illetékekrıl szóló többször módosított évi XCIII. tv ; és mellékletének XIX. fejezete Ügyintézı: Szélné Borhi Mária Adóigazolások kiadása Kiadja: Az adózó lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzat adócsoportja. Felhasználható: Hitelkérelemhez, személyi megfelelıségi eljáráshoz, pályázathoz.. stb Az eljárás illetéke: 2000 Ft. Ha egy beadványban több adóigazolást kérnek, az elsı példány 2000 Ft. minden további, de azonos tartalmú igazolás után 600 Ft illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésének módja: Kisújszállás Város Önkormányzat számú Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára csekken vagy átutalással. A befizetés bizonylata melléklete az igazolás iránti kérelemnek. Az ügyintézés ideje: Amennyiben az adóalanynak lejárt esedékességő köztartozása nincs és személyesen kéri az igazolást akkor azonnal. (Kb.:15 perc ) Tartozás esetén a tartozás kiegyenlítésének igazolásakor azonnal. Levélben kért igazolás esetén 2-3 nap. Ha az ügyfél részérıl hiánypótlás szükséges az meghosszabbítja a kiadást. Az eljárás jogi alapjai: Az illetékekrıl szóló többször módosított évi XCIII. tv ; és mellékletének XIX. Fejezete 50/2004.(XII.29.)PM rendelet az általános tételő eljárási illeték mértékérıl Ügyintézı: Fintáné Kovács Irén Egyéb adóhatósági ügyek Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés): Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhetı. Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezınek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tıle elvárható. (látszik a fizetési szándék) A fizetési nehézség átmeneti jellegő. Adómérséklés: Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetıség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel. Magánszemély esetén: mérsékelhetı az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhetı kivételes méltányosságból fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti. A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemrıl szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot. Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltıl. A fizetéskönnyítés idıtartamára az adós tulajdonában lévı ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerül sor. Az eljárás illetéke: 2200,- Ft. 10

11 Magánszemély részére indokolt esetben költségmentesség kérhetı, melynek jogossága az eljárás lefolytatásához szükséges környezettanulmány során kerül megvizsgálásra. Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 20 nap Az eljárás jogi alapjai: Az adózás rendjérıl szóló többször módosított évi XCII. tv Az illetékekrıl szóló többször módosított évi XCIII. tv. Ügyintézı: Fintáné Kovács Irén Mezııri járulék A járulék fizetésére kötelezettek: Kisújszállás Város Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó termıföldek használói és tulajdonosai, kivéve a Nagykun 2000 Mg. Zrt, a Nagykun Mg. Szövetkezet és a Nagykun Tej Kft. Nem kell járulékot fizetni az erdık, halastavak, a védett természeti területek és értékek tulajdonosainak. Az adott évre vonatkozó fizetési kötelezettség a tárgyév elsı napján érvényes állapotnak megfelelı földhasználati- illetve tulajdonjog alapján áll fenn. A járulék mértéke: Szántó, kert, gyümölcsös, szılı, gyep, rét, legelı mővelési ágban 15 Ft/AK/év Koronakert, Nagykert, Lógókert, Bánomkert, Gáborkert, Szociális otthon melletti hobbikertekben levı ingatlanok uátn parcellánként 700 Ft/parcella/év Változások bejelentésének határideje: A földhasználati, tulajdonjogi változást az érintettek (régi és új földhasználók illetve) a jog átadását, illetve átvételét követı 15 napon belül, de legkésıbb minden év április 30 napjáig, Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kötelesek írásban bejelenteni. A tulajdonjog változás bejelentésének elmulasztása miatt felmerülı költségek a mulasztó felet terhelik. Befizetési határidık: A mezııri járulékot a földhasználó Ft alatt: évente egy összegben július 31-ig; Ft felett: évente két egyenlı részletben július 31-ig és október 31-ig köteles befizetni a Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési elszámolási számlájára. Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc Az eljárás jogi alapjai: A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló évi CLIX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. a mezıırök és a hegyırök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM. Rendelet Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselı-testületének többször módosított 12/1998. (VII.1) sz. rendelete Ügyintézı: Harmati Sándorné Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok bejelentkezési lap, bevallás, csekk térítésmentesen letölthetıek, illetve beszerezhetık a Polgármesteri Hivatal 2 és 2/a szobáiban, vagy kérésre postázzuk. 6, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idı Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı de óráig du óráig Kedd de óráig Szerda: de óráig du óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: de: 8-12 óráig 11

12 Pénzügyi osztály adócsoport telefonszámok: 59/ / / / , Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidı Adóügyekben: Önadózói bejelentkezés határideje: 15 nap Az egyes adónemekre vonatkozó bevallási, befizetési határidık részletesen megtalálhatóak az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásban. 8, Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az adóbevallások, nyomtatványok megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal/Adócsoport menüpontban. 12

13 Építési és Városüzemeltetési Osztály Építéshatósági ügyek: - Elvi építési engedélyezési eljárás - Építési engedélyezési eljárás - Összevont építésügyi hatósági eljárás - Bontási engedélyezési eljárás - Használatbavételi engedélyezési eljárás - Fennmaradási engedély - Adat, tény, állapot igazolása Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - Elvi építési engedélyezési eljárás esetén: az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 25. (5) - Építési engedélyezési eljárás esetén: Korm.rend. 27. (5) bek. - Bontási engedélyezési eljárás esetén: Korm.rend. 33. (2) - Használatbavételi engedélyezési eljárásesetén: Korm.rend Fennmaradási engedély esetén: Korm.rend. 39. (8) Eljárási illeték, szolgáltatási díj: 1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, forint, bb) a mőemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tőzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a mőszaki követelményeket elızetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elıírásaitól eltérı - mőszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, forint, bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, forint, c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében ca) új egylakásos lakóépület építése és bıvítése esetén forint, egyéb új épület építése és bıvítése esetén lakásonként forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bıvítése esetén - önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig forint, - a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterülető önálló rendeltetési egységenként forint, cb) meglévı épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerősítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként forint, cc) mőtárgy építése esetén, ha mérete jellemzıen alapterületben kifejezhetı, akkor minden megkezdett 100 m2-13

14 ként forint, ha jellemzıen hosszban kifejezhetı, akkor folyóméterenként 1000 forint, cd) meglévı mőtárgy bıvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerősítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként forint, ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként forint, cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mőtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képezı távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként forint, d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illetékével egyezı mértékő, e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elıírásaitól eltérı mőszaki megoldás engedélyezése esetén forint, f) felvonó, mozgólépcsı és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén forint, g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén forint, h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként forint, i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese, j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyezı mértékő, k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel megegyezı mértékő, l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett - önálló rendeltetési egységenként forint, amennyiben azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont szerinti illetékkel megegyezı mértékő, m) az a)-l) pont alá nem esı elsıfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében forint, n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében forint, 2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehetı fellebbezés esetén forint, 3. a felügyeleti intézkedés esetén forint Eljárási szabályok: az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig óráig 14

15 Csütörtök nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig Használt formanyomtatvány: letölthetı a oldal Polgármesteri Hivatal/Építési és Városüzemeltetési Osztály menüpontjában Fakivágási engedélyek Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: az elıírt kérelemnyomtatvány kitöltése szükséges, melyen a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is be kell szerezni. Eljárási illeték, szolgáltatási díj: nincs Eljárási szabályok: a fás száru növények védelmérıl szóló 346/2008. XII.30. Korm. r. szerint. Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig óráig Csütörtök nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig Használt formanyomtatvány: letölthetı a oldal Polgármesteri Hivatal/Építési és Városüzemeltetési Osztály menüpontjában Közterületfoglalási engedélyek Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: elıírt kérelemnyomtatvány nincs, szabadon megfogalmazott kérelemmel kell kezdeményezni, melyben feltétlenül fel kell tüntetni az igénybe venni kívánt közterület pontos helyét és méretét és az igény idıtartamát. Eljárási illeték, szolgáltatási díj: nincs Eljárási szabályok: a közterület használatáról szóló 24/2004. (IV.20.) számú önkormányzatai rendelet Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig óráig Csütörtök nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig Használt formanyomtatvány: nincs Állattartással kapcsolatos ügyek Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: elıírt kérelemnyomtatvány nincs, szabadon megfogalmazott kérelemmel kell kezdeményezni, melyben a panasz okát és helyét részletesen ismertetni kell Eljárási illeték, szolgáltatási díj: Ft Eljárási szabályok: az állatok tartásáról szóló 25/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet szerint. Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig óráig 15

16 Használt formanyomtatvány: Csütörtök Péntek nincs nincs ügyfélfogadás 8-12 óráig Útkezeléssel kapcsolatos ügyek Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: az elıírt kérelemnyomtatvány kitöltése szükséges, illetve szabadon megfogalmazott kérelemmel is lehet kezdeményezni Eljárási illeték, szolgáltatási díj: nincs Eljárási szabályok: a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény szerint. Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig óráig Csütörtök nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig Használt formanyomtatvány: letölthetı a oldal Polgármesteri Hivatal/Építési és Városüzemeltetési Osztály menüpontjában Fiatal házasok lakásvásárlási/építési támogatása Hatáskör: Kisújszállás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Illetékességi területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: az elıírt, kitöltött kérelemnyomtatvány, továbbá mellékelni szükséges a kérelmezık házassági anyakönyvi kivonatának és személyes okmányainak másolatát, valamint az érvényes adás-vételi szerzıdés egy példányát, vagy a jogerıs építési engedélynek, illetve a kérelmezık 6 havi jövedelmét igazoló nyilatkozatot. Eljárási illeték, szolgáltatási díj: nincs Eljárási szabályok: Az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok évi támogatásáról szóló 41/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján. Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Ügyfélfogadási idı: Hétfı 8-12 óráig óráig Kedd 8-12 óráig óráig Szerda 8-12 óráig óráig Csütörtök nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig Használt formanyomtatvány: letölthetı a oldal Polgármesteri Hivatal/Építési és Városüzemeltetési Osztály menüpontjában 16

17 Anyakönyvi ügyek I. Születés anyakönyvezése: Ügyleírás: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetınek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetıje, az intézeten kívüli születést a szülık és a szülésnél közremőködı orvos jelenti be. Illetékesség: születés helye szerinti anyakönyvvezetı az illetékes. A szülık 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata. Amennyiben a szülık nem élnek házassági kötelékben teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat. Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba Tel: 59/ hétfı: és óráig kedd: és - óráig szerda: és óráig csütörtök: - - óráig Ügyintézés ideje: azonnal Ügyintézés díja: illetékmentes A születés anyakönyvezését követıen az érdekelt részére elsı ízben kiállított anyakönyvi kivonat illetékmentes, a további esetekben kiállított kivonatért forint összegő illetéket kell fizetni. Az alkalmazott jogszabályok: évi 17.tvr. az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrıl 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségrıl 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására 1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról valamint a végrehajtására 17

18 kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyrıl szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendı eljárásról 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl Egyéb fontos tudnivalók: A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges a szülık 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata - amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az esemény helye szerint illetve külföldön történt házasságkötés esetén: IRM Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi osztálya 1903 Budapest pf. 314/24 címrıl illetékmentesen szerezhetı be. Az elismerı nyilatkozathoz - amennyiben nem áll rendelkezésre az elismerı apa és anya születési anyakönyvi kivonata - az esemény helye szerint, illetve külföldön történt házasságkötés esetén: IRM Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi osztálya 1903 Budapest pf. 314/24 címrıl illetékmentesen szerezhetı be. Az anyakönyvvezetı a születés anyakönyvezése után elkészített születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt postai úton küldi meg az anya lakóhelyére. Így a szülıknek nem kell megjelenni a születési okiratok átvétele miatt. Az intézetben történt születést az azt követı elsı munkanapon az intézet vezetıje jelenti be a születés helye szerinti anyakönyvvezetınek. Az anyakönyvvezetı a magyar állampolgárságú újszülöttek anyakönyvezését követıen értesíti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat az újszülött TAJ számának kiadásához. A TAJ kártya szintén postai úton érkezik meg a szülıkhöz. A szülık ezt követıen vehetik igénybe a családi pótlékot és az egyéb társadalombiztosítási juttatásokat január 1-tıl a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. születési év betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése. Bıvebben: Kisújszállás Város Önkormányzata a december 31. után született gyermekeket önálló életkezdésükhöz helyi életkezdési támogatással segíti, ha a gyermek születése napjától kezdıdıen Kisújszállás város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és a vérszerinti szülei megszületése elıtt legalább egy éven keresztül állandó kisújszállási lakosok voltak, tovább a gyermek 18. éves koráig állandóra bejelentett kisújszállási lakos lesz. A gyermek születési anyakönyvi kivonata. A gyermek Start-számla megnyitásáról kötött szerzıdése és számlaszáma. A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány. II. Halálozás anyakönyvezése: Ügyleírás: halálozás anyakönyvezése Illetékesség: a haláleset bekövetkezési helye szerinti anyakönyvvezetı az illetékes. - jegyzıkönyv a haláleset bejelentésérıl (kórházi halálesetkor) - halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya 18

19 - az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas) halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy) jogerıs bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált) Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba Tel: 59/ hétfı: és óráig kedd: és - óráig szerda: és óráig csütörtök: - - óráig Ügyintézés ideje: azonnal Ügyintézés díja: illetékmentes A haláleset anyakönyvezését követıen az érdekelt részére elsı ízben kiállított anyakönyvi kivonat illetékmentes, a további esetekben kiállított kivonatért forint összegő illetéket kell fizetni. Az alkalmazott jogszabályok: évi 17.tvr. az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrıl 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyrıl szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendı eljárásról 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl Egyéb fontos tudnivalók A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkezı temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti. Amennyiben a szükséges anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre-, akkor az esemény helye szerint, illetve külföldön történt eseményt követıen hazai anyakönyvezés esetén: IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi osztálya 1903 Budapest Pf: 314/24 címrıl illetékmentesen szerezhetı be. III. Házasságkötési szándék bejelentése: Ügyleírás: házasságkötési szándék bejelentése Illetékesség: az az anyakönyvvezetı jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették 19

20 - menyasszony és vılegény együttes, személyes megjelenése, a házasulók érvényes, személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele, vagy új típusú vezetıi engedélye - a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya) - házasulók születési anyakönyvi kivonata - házasulandók családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerıs bírósági ítélet vagy eredeti házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszőnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata Külföldi állampolgárok esetében szükséges okiratok: - tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs - születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása - megszőnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét - özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthetı hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítı Iroda vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okiratok elfogadhatóságát ezen túlmenıen is vizsgálni kell a Ket szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegzı lenyomatokra lehet szükség. Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba Tel: 59/ hétfı: és óráig kedd: és - óráig szerda: és óráig csütörtök: - - óráig Az alkalmazott jogszabályok: évi 17.tvr. az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrıl 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl Egyéb fontos tudnivalók Amennyiben az eljáráshoz szükséges anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetıtıl - vagy külföldi anyakönyvi eseményt követı bejegyzésrıl 20

Tájékoztató a gépjármőadóról

Tájékoztató a gépjármőadóról Tájékoztató a gépjármőadóról Tárgya: Minden belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő (a

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség

I. rész Magánszemélyek kommunális adója. A rendelet hatálya. 2. Adókötelezettség Csörög Község Önkormányzata 14/2005.(XII.28.) rendelete a HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezet * Módosítás: 1/2006.(I.27.) ; 15/2009.(XII.2.) és 18/2012.(XI.30.) rendeletekkel* Csörög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (2012. január 1-től hatályos) 1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. 1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. Szükséges iratok: orvosi igazolás a gyermek születésérıl szülık házassági anyakönyvi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.

1. Születés anyakönyvezése A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. Az Anyakönyvi Hivatal a 8452 Halimba, Petıfi Sándor utca 16. szám alatti Körjegyzıségen található. Telefonszám: 88/237-003; 88/503-420 Faxszám: 88/237-003 E-mail: korjegyzohalimba@vazsonykom.hu Kisné Borbély

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Gépjárműadó tájékoztató év

Gépjárműadó tájékoztató év Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 326/2011.(XII. 28.) Korm. rendelet; 35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet. Gépjárműadó tájékoztató

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések

Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ I. fejezet. Általános rendelkezések Várvölgy Község önkormányzatának 20/2007.(XII.29.) számú rendelete A helyi adókról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

1. a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra,

1. a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. Tel: (42) 530-030 Fax: (42) 230-583 E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu Honlap: www.nyirpazony.hu Tájékoztatás gépjármű adóról Ny:0013 A gépjárműadó 1992-es bevezetésére

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szó1ó többször

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2010. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Hıgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni?

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 304/2009. (XII.22.) Kormány rendelet alapján a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 8 napon belül az eladó tulajdonos

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

ILLETÉK Építéshatósági eljárásokban (1990. évi XCIII. törvény alapján)

ILLETÉK Építéshatósági eljárásokban (1990. évi XCIII. törvény alapján) ILLETÉK Építéshatósági eljárásokban (1990. évi XCIII. törvény alapján) Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel, az eljárás kezdeményező iraton kell leró ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS esetén az

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS PÉNZÜGYI IRODA Ügytípus Rövid leírás Ügyintéző/ elérhetőség Helyi iparűzési adó Adóalany: az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adókról

Tájékoztató a helyi adókról Tájékoztató a helyi adókról ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóra vonatkozó szabályokat az 1990. C. törvény, illetve az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete tartalmazza. Adóköteles az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.), AZ 1/2011. (I. 31.) ÉS A 63/2011.

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2002. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Illetékmértékek 2013

Illetékmértékek 2013 Illetékmértékek 2013 1. Öröklési illeték Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 18% 9% Gépjármő, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben