MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS"

Átírás

1 MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában Szerkesztette: Kállai Ernő és Kovács László

2

3 MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában Szerkesztette: Kállai Ernő és Kovács László Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009

4 A kötet megjelenését támogatták: Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák helyzetének javításában elméleti és gyakorlati modellek (A romák esélyegyenlősége Magyarországon) NKFP-B című és számú kutatási projekt. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szakmai lektor: Bindorffer Györgyi PhD. Vizi Balázs PhD. Kiadja a Nyitott Könyvműhely Felelős kiadó: Halmos Ádám Olvasószerkesztő: Gózon Eszter Borítóterv: Sirály Dóri Nyomdai előkészítés: Kebok Nyomdai munkák: Akaprint Nyomda Felelős vezető: Freier László ISBN

5 Tartalom Előszó 6 I. Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem 9 Varga László: Gyermeklét a 21. században 10 Bábosik István: Személyiségismeret és kapcsolatépítés 21 Torgyik Judit: Jó gyakorlatok a multikulturális nevelés köréből 31 Csontos Éva: Megismerés és értékek 42 Balázs Sándor: Az erkölcsi nevelés néhány aktuális kérdése a 12 és 16 éves tanulók körében 50 Ádám Anetta: Szégyen bátorság dicsőség Az iskolai fegyelmezés változása 60 Mészáros Ilona: A család változó szerepe a gyermekek szocializációjában 67 Villányi Györgyné: Milyen, és mire van szüksége? 74 II. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája 85 Bakonyi Anna: Családok más gyerekkel a közoktatásban 86 Skrabski Árpád: Társadalmi azonosságtudat és nevelés 95 Szombathelyiné Nyitrai Ágnes Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó: Változások a napközbeni kisgyermekellátás területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének eredményes segítése érdekében 102 Kovács László: Cigány gyerekek óvoda család 112 Fülöpné Erdő Mária: Befogadás vagy kirekesztés? Pedagógusjelöltek értékorientációja egy empirikus vizsgálat tükrében 119 Fehér Ágota: Az empátia lehetőségei a kirekesztődés megelőzésében és feloldásában 132 Rostás Rita: Hetes otthontól a családok átmeneti otthonáig Egy pszichológus tapasztalatai a veszélyeztetett gyerekek körében 145 III. Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta. 155 Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon Társadalomtörténeti vázlat 156 Bábosik Zoltán A magyarországi cigányság oktatása történeti megközelítésben 175 Kemény István: A romák/cigányok és az iskola 193 Zóka Katalin: Hagyomány és identitás az óvodai irodalmi nevelésben 215 Kállai Gabriella: Romológia és multikulturális nevelés témájú kurzusok hatása a felsőoktatásban tanulók cigányságképére Beszámoló egy empirikus vizsgálat tapasztalatairól 222 A kötet szerzői 264

6 Előszó Kötetünk előzményei távoli időre nyúlnak vissza. A Vácott működő Apor Vilmos Katolikus Főiskola és jogelődje, a zsámbéki főiskola a rendszerváltozás után a felsőoktatási intézmények közül az elsők között kapcsolódott be a magyarországi romákkal foglalkozó kutatásokba. A kezdeti próbálkozások után azonban elfogyott a lendület, az oktatás és a kutatás is megszűnt egy időre. A 2000-es évek elejétől kezdődően azonban teljesen új alapokon újjáalakult a romológia tanszék, új szereplőkkel, új lelkesedéssel. A folyamatos és kitartó munka sok új lehetőséget biztosított a főiskolai oktatásban. Az országban nem sok intézmény mondhatja el magáról, hogy minden hallgatója legyen bármilyen szakos, nappali vagy levelező tagozatos legalább két szemeszteren keresztül tanul kisebbségi kérdésekkel foglalkozó tantárgyakat, romológiát. E mellett más, általános tárgyakban is tudatosan megjelenítjük az esélyegyenlőség kérdéskörét és témáját. A szociálpedagógia szakos hallgatók külön specializáció keretében tanulmányozhatják a kérdést, valamint az országban először ebben az intézményben sikerült akkreditáltatni és elindítani a cigány/roma nemzetiségi tanító és cigány/roma óvodapedagógus szakokat is. Mindezen törekvések természetesen nem valósulhattak volna meg a főiskola mindenkori vezetésének határozott és tudatos döntései nélkül, akár konfliktusokat is vállalva a más területek fejlesztéséért küzdőkkel. Ezeknek a jövőbe tekintő és meggyőződésünk szerint helyes döntéseknek rendkívül fontos hatásai vannak. Elsőnek a hallgatóink gondolkodásában végbemenő szemléletformálást említhetjük. Megítélésünk szerint ez elsődleges fontosságú a mai zaklatott, gyakran gyűlölködő társadalmi viszonyaink között. Hasonlóan jelentékenynek ítéljük sok főiskolai kollégánk egyre nagyobb érdeklődését a kérdéskör iránt, bekapcsolódásukat saját szakterületükön a téma valamely részének kutatásába, és az eredmények jótékony beépülését tanári munkájukba. De nem elhanyagolható szakmai lehetőség az sem, hogy a nem a legnagyobb oktatási intézmények közé tartozó főiskolánk a romológiai kutatások területén olyan intézményekkel működik együtt egyenrangú szakmai partnerként, mint az ELTE és a Corvinus Egyetem egyes tanszékei, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató, illetve Jogtudományi Intézete. A kötet közvetlen előzményét a 2008 őszén a főiskola Romológia és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Családpedagógiai Szakosztályának közös szervezésében megvalósult konferencia sikere és kedvező visszhangja jelentette. A konferencia célja egyrészt az volt, hogy összegezzük és megmutassuk mindazon tudást és kutatási eredményeket, amelyek az elmúlt években főiskolai munkánk 6

7 során létrejöttek, másrészt meghívjunk olyan előadókat, akik hasonló területen dolgozva bemutatják az őáltaluk fontosnak tartott megközelítéseket, így saját munkánk eredményessége is mérhetővé válik. Az esemény sikerét és munkánk elismerését csak egyetlen dologgal szemléltetnénk: meghívásunkat elfogadta, felszólalt és előadást tartott Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke is. Mindezek után fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy eddigi eredményeinket érdemes lenne kötetben is közreadni. Egy olyan tanulmánykötetet terveztünk tehát, ahol egyrészt összegezzük az elmúlt években született kutatási eredményeinket, bemutatjuk a különböző együttműködések révén megvalósult vizsgálatok eredményeit, valamint a konferencia sikerén felbuzdulva felkérünk néhány neves szerzőt, hogy előadásukon felvetett gondolataik nyomán készítsenek tanulmányt az általuk vizsgált témából. Ez a kötet, amelyet most a kezében tart a Tisztelt Olvasó, ennek a hosszú folyamatnak az eredménye. Felépítésében három nagyobb egységre tagolódik. Az első részben olyan általános pedagógiai problémákat járnak körbe a szerzők, mint például az értékek, az erkölcsi nevelés vagy a multikulturális nevelés kihívásai napjainkban. A második rész a hátrányos helyzet, a kirekesztés, az óvoda és a család kapcsolatát, és az ebből leszűrhető pedagógiai következtetéseket fejtegeti. A harmadik egység kifejezetten romológiával, a cigány emberekkel kapcsolatos társadalmi és pedagógiai kérdésekkel foglalkozik. A kötet felépítése, tudatos törekvésünk szerint, multidiszciplináris. Jól megfér egymás mellett a pszichológus, a neveléstudománnyal foglalkozó szakember, a szociológus, a gyakorló pedagógus vagy akár az irodalomtörténész írása is. Ugyanis hisszük azt, hogy nincs csak és kizárólag egy népvagy társadalmi csoportra jelen esetben a romákra vonatkozó speciális módszer, nincs romapedagógia, hanem van mindazon tudás összessége, amely jól használható több különböző etnikai csoport oktatása, végső soron társadalmi integrációja során. Ennek alapján elsődleges célja az volt a kötetünknek, hogy a váci főiskolásoknak a tanulmányaik során több tárgyhoz is jól használható tudásanyagot biztosítsunk. Mégis, kötetünk befejezése után jó szívvel merjük azt ajánlani más felsőoktatási intézményekben dolgozó kollégáknak és hallgatóknak is, illetve mindenkinek, aki szeretne közelebbről megismerkedni a felsorolt témák legújabb kutatási eredményeivel. Végezetül szeretnénk kötetünkkel Kemény István emléke előtt tisztelegni, aki szerzőként már nem élhette meg a könyv megjelenését. Kemény István nemcsak a 20. század második felének legnagyobb hatású romákkal foglalkozó kutatója volt, hanem a szerkesztők egyikének mestere, szakmai példaképe is. Hiánya fájó, személye pótolhatatlan. 7 a szerkesztők

8

9 Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem (M. Montessori)

10 Varga László Gyermeklét a 21. században Gyermekeink boldogsága mindannyiunk érdeke. Vajon boldogok a mai gyermekek? Megkapják tőlünk, felnőttektől mindazt, ami életük e jelentős és meghatározó szakaszában boldogságukhoz nélkülözhetetlen? Ki a felelős azért, hogy a védettség kora véget ért? Miért nem tudjuk biztosítani részükre a felhőtlen gyermekéveket? Megannyi fontos, nehezen megválaszolható kérdés. Hiszen gyermekeink túl korán szembesülnek az élet problémáival, ezért jóval hamarabb nőnek fel, mint kellene. Mintha eltűnőben lenne a felnőttség és a gyermekség közötti nélkülözhetetlen szakadék, feloldódni látszanak az egyes életkori határok. A játékgyártás is komoly iparággá nőtte ki magát. A termelőipar, a kereskedelem elsődleges érdeke a mértéktelen fogyasztás. Elgondolkodtató és elszomorító, hogy a felnőttek milyen játékokat adnak a gyermekek kezébe. A számítógépes játékok végén olvasható kifejezésnek tragikus üzenete van: game over. A játéknak valóban vége? Játék nélkül a gyermekkor nem értelmezhető, abban fejlődik a gyermeki elme, alakulnak az emóciók és a szociabilitás. Ezt a modernnél is modernebb, posztmodern világot mi, felnőttek teremtettük, a gyermekek ebben az általunk teremtett világban kénytelenek élni, túlélni. A gyermekek helyzete nemcsak koronként mutat más és más képet, hanem a mai egymás mellett létező kultúrákban is egymástól lényegesen eltérő gyermeklétekkel találkozunk. Az egyik kultúrában a gyermekek simogatása esetenként szexuális zaklatásnak minősül, addig ugyanazon a kontinensen a tanító öleléssel, puszival búcsúzik gyermekeitől tanítás után. Vagy gondoljunk a jóléti társadalmakban felnövekvő, fogyasztó, esetenként túlfogyasztó gyermekekre, illetve azokra a gyermekekre, akik a legelemibb dolgokhoz védőoltás, egészséges ivóvíz, megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék sem jutnak hozzá. Még egy országon belül is óriási különbségek tapasztalhatók a gyermekek helyzetét illetően. Naponta találkozunk olyan gyermekekkel, akik méregdrága, márkás ruhákat hordanak, általában sikeresek, hiszen az eredményes tanulás külső és belső feltételei adottak számukra. Ugyanakkor az iskolapadban ülnek azok is, akik reggeli nélkül mennek iskolába, nem kapják meg életük első éveiben mindazt a táplálékot, ami központi idegrendszerük optimális fejlődéséhez kell, ami tudomásunk szerint az eredményes tanulás egyik alapfeltétele. Miért kell éheznie egy gyermeknek a harmadik évezred küszöbén? Pedagó- 10

11 gusként, szülőként egyaránt felháborítónak tartjuk a mára kialakult óriási különbséget a gyermekek helyzetét illetően, és ami a legelszomorítóbb dolog: a szegény sorsú gyermekből az esetek többségében szegény sorsú felnőtt lesz, aki az ördögi kör állandó foglya marad. A szegénység minden további probléma indukálója, ilyenek például a tanulási és beilleszkedési problémák, az aluliskolázottság, a munkanélküliség, a depresszió, az alkoholizmus, a brutalitás. A gyermekkorba történő anyagi és szellemi befektetés megállíthatná a szegénység állandó körforgását, és megteremthetné az emberhez méltó élethez való jog reális esélyét mindenki számára. Nem a korábbi gyermekkorok romantikus mítoszát kellene újrateremteni, hiszen azt nem is lehet. Inkább a harmadik évezred gyermekszemléletét, gyermekképét kellene megfogalmazni. Újra kellene konstruálni viszonyunkat a mai társadalmak, kultúrák gyermekeihez, melyben a gyermekek egyenrangú tagjai a felnőtteknek, nem hiányállapotként, csak félig kész emberként jelennek meg a felnőttek gondolkodásában. Teljes értékű emberként kellene definiálnunk őket. A gyermekkor nem a felnőttség előszobája, hanem az ember életének meghatározó, talán legmeghatározóbb, önálló értékekkel bíró szakasza, melyben sok más egyéb mellett megteremtődnek azok az alapok, melyek a normális felnőtt élethez nélkülözhetetlenek. Vigyáznunk kell gyermekeinkre, ugyanis nagyon kiszolgáltatottak. Egy kis gyermekkortörténet A gyermekkor társadalmi képződmény, amely az emberi élet korai éveinek megértéséhez kínál értelmezési keretet. A gyermekkor nem a biológiai éretlenséget jelenti, nem természetes és általános állapota az emberi csoportoknak, hanem az egyes társadalmak speciális strukturális és kulturális összetevője. 1 A gyermekkortörténet viszonylag fiatal, multi- és interdiszciplináris tudomány. A 20. század közepére datálható megjelenése óta a nemzetközi és hazai kutatások széleskörű elterjedése követeztében immár könyvtárnyi szakirodalom áll a téma iránt érdeklődő szakemberek rendelkezésére. A neveléstörténet, mint a neveléstudomány szerves része mindig is foglalkozott a gyermekség kérdésével és problematikájával, azonban a gyermek, a gyermekkor új értelmezése, egy merőben új paradigma megszületése és kibontakozása a múlt század közepén elterjedő mikrotörténeti szemléletmód kialakulásának köszönhető, mely a gyermek személyes életére, kapcsolataira, gondolkodására és az ezekhez szorosan kapcsolódó hétköznapi viselkedésének vizsgálatára és értelmezésére irányította a kutatók 1 Golnhofer Erzsébet Szabolcs Éva: A gyermekkor kutatása új megközelítésben. Műhely, sz o. 11

12 figyelmét. Szabolcs Éva gyermekkorkutató gondolatai jutnak eszünkbe, miszerint: Ha a gyermekeket nem a felnőttekhez viszonyítva, hanem társadalmi aktorokként kívánjuk vizsgálni, akkor a történeti kutatásokban a gyermekek tényleges életének kutatását kell előtérbe helyezni. 2 Ma már a gyermekkortörténet-írás meglehetősen szerteágazó irodalmi bázisra épít, nem elégszik meg a pedagógia és a pszichológia ismeretanyagával, továbbá azzal a korábban megszokott módszerrel, mely a gyermeket mindig egy társadalmi ernyő alatt, nem pedig önállóan vizsgálta. A gyermekkortörténet szociológiai, etnográfiai, mentalitástörténeti aspektusai jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy mára egymásnak ellentmondó gyermekkorfelfogások és -nézetek kerültek napvilágra; ezek a megközelítések megítélésünk szerint napjainkban mind-mind hozzájárulnak egy plurális, szerteágazó és sokoldalúan megközelített gyermekkép kialakulásához, a posztmodern kor gyermekkorának megértéséhez, a fogalmak letisztulásához, és végül, de nem utolsósorban az emberekkel foglalkozó tudományok fejlődéséhez. A 19. század fordulóján jelentek meg azok a modern tudományok (gyermekgyógyászat, gyermektanulmányozás, gyermekpszichológia), melyek új identitások (pl. nemiség, generációs különbségek) és mentalitások (pl. racionalizmus, individualizmus, futurizmus) kialakulásához vezettek a gyermekkel kapcsolatos ismeretek terén. Az evolucionizmus, a fejlődés gondolatának megjelenése és a pozitivista ismeretelméleti megközelítési mód a tudomány világában a gyermekséggel kapcsolatban a biológiai determinizmus (a fejlődő gyermek) és a társadalmi determinizmus (a szocializálódó gyermek) két kezdetben egymással szembenálló paradigmájának kialakulását eredményezte. Ebből született meg egy új, egyetemleges és idealizált gyermekkép, melyben a gyermek legfőbb jellemzője az a hiányállapot, mely a fejlődés és a fejlesztés révén megszüntethető, vagyis a gyermek a felnőttség normális állapotába eljuttatható, azaz a gyermekkor fejlődési íve mentén a gyermekek belenőnek a felnőttek világába. A szocializációs elméletekből kiinduló paradigma két élesen elkülöníthető úton folytatta menetelését. Egyrészt a normatív megközelítésű felfogásokban a szabályokat, a társadalmi kényszereket és normákat leggyakrabban külső szabályokon keresztül érvényesíttető, a társadalmi struktúrákhoz és a felnőttség mércéjéhez igazodó attitűd érhető tetten, másrészt a gyermekpszichológia térhódítása révén megjelenik a szocializáció in ter ak ciós értelmezése; a kor tudományos felfogására építő reformpedagógiák a gyermek mindennapi társas viszonyaira alapozott és máig ható gyermekkoncepciókat és belső szabályozásra épülő, a gyermekség mércéjéhez 2 Szabolcs Éva: Gyermekkortörténet: Új elméleti megfontolások. In: Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei. Budapest: Eötvös Kiadó, o. 12

13 igazított nevelési elméleteket dolgoztak ki. A gyermekkortörténeti források elemzéséből egyértelműen körvonalazódni látszik és tetten érhető a gyermekkorral kapcsolatos kétféle megközelítés: az engedelmes, szófogadó és a felnőttek világához méretezett gyermek világképének hívei viaskodnak, érvelnek a boldog gyermekkort preferáló, a gyermek önfejlődését valló, a gyermekből kiinduló elméleti megközelítések képviselőivel. Pukánszky Béla A gyermekkor története című munkájában így fogalmaz: A jól nevelt, illedelmes, engedelmes gyermek ideálja amely a 19. században már széles körben elterjedt a 20. század első felében továbbra is uralkodó marad. Mellette azonban bizonyos polgári körökben megmaradt a gyermektanulmányi mozgalomból és a századfordulós reformpedagógiai kezdeményezésekből táplálkozó szemlélet A formáló-betagoló és a kibontakozást segítő nevelői attitűd tehát párhuzamosan egymás mellett élt 3 A 20. században tehát párhuzamosan halad egymás mellett két jól elkülöníthető paradigma, a felnőttség mércéjével mért és értékelt gyermekkor, illetve a korszak tudományos eredményeit figyelembe vevő gondolkodás, miszerint a gyermekkornak önálló értéke és funkciója van, a gyermekkor sajátos értékrenddel rendelkezik, értelmezni pedig saját mércéjével érdemes és lehetséges. A gyermek, a gyermekkép összetevőinek vizsgálata óhatatlanul együtt jár a felnőttek világába való bepillantással, a felnőttség paradigmáinak megismerésével is, hiszen a gyermekséggel kapcsolatos tanulmányok szerzői mind-mind felnőttek, akik egyéniségük, személyiségük révén sajátos módon közelítenek a gyermekkorhoz, és egyedi módon értékelik az adott történelmi kor gyermekfelfogására gyakorolt hatását, melyben a saját életsorsuk, emócióik és ismereteik, az ő személyes történetük vitathatatlan jelentőséggel és meghatározottsággal bír. Szabolcs Éva jeles neveléstörténész erről a következőket mondja: A gyermekkortörténet és ezen belül a gyermekkép kutatója nem feledkezhet meg arról, hogy bármely, a gyermekkel kapcsolatos kutatás a felnőttek világába való betekintéssel válhat teljessé, hiszen például a gyermekkel kapcsolatos nézetek feltárása a szülők, felnőttek gondolatvilágának feltérképezését jelenti. A generációk között soha nincs éles határ: együttélésük, egymás melletti létezésük maga a történelem, és az utókor ebből igyekszik valamit kiragadni, megvizsgálni és modellálni. 4 Gyermek a posztmodernben Globalizációs világunkban az évszázados gyermek-felnőtt modell átalakulóban van. Posztmodern bizonytalanság, értékek relativizálódása, követ- 3 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, o. 4 Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, o. 13

14 hetetlen élettempó, új családmodell, a nemi szerepek átalakulása, a média befolyása, a fogyasztó gyermekek. Ebben a megváltozott helyzetben a hagyományos szülői és nevelői reakciók már nem képesek válaszolni az új, gyermeknevelést érintő kihívásokra. Az új világban a vibráló képet sugárzó média utópikus közeget kínál, melyből kizárhatók a felnőttek, ugyanis az ő sokszor nevetséges szerepben megjelenő világuk megzavarhatja a fogyasztás motorja által hajtott álomvilágot. A fentiekből is látható, hogy a posztmodern kor tele van bizonytalansággal, a mai tömegkultúra minden ízében támadja a gyermeki ártatlanságot, a televízió, a számítógép, az internet, a fogyasztói társadalom értékromboló világa azt sugallja számunkra, hogy meg kell védeni a gyermeket a tömegkultúrától. Ezért az új szempontú történeti és szociológiai gyermekkorkutatásokban már kitüntetett helyet kaptak a modernitás gyermekkorértelmezéseinek kritikai vizsgálatai, azaz újabb narratívák születtek a gyermekkorról. A nyugati modern világban a 19. század végétől két domináns megközelítés körvonalazódott, az egyik a természetes fejlődést középpontba állító gyermekfelfogást vizsgálja, a másik csoportba a szocializációra építő értelmezéseket sorolhatjuk. Az előbbi, az úgynevezett természetesen fejlődő gyermeki modell erősen biológiai alapozású, központi gondolata a minden egyes gyermekre jellemző normatív fejlődési elv. Ide sorolhatjuk Jean Piaget felfogását, miszerint a gyermek természetes, egyetemes biológiai lény, aki elkerülhetetlen fejlődési (minőségi) változásokon halad át a belső érés, önfejlődés eredményeként, a társadalmi környezet segíti őt ebben a folyamatban. Érdemes megemlíteni, hogy az új szociológia képviselői elfogadják a fejlődés gondolatát, de hiányolják a társadalmi, társas hatások jelentős szerepének elismerését. Szerintük a természetesen fejlődő gyermekfelfogás, mint felnőttségből kiinduló koncepció egyoldalú, naiv; olyan normatív elméleteket, pedagógiákat támogatott és hívott életre, mely nem számolt a társadalmi hatásokkal. A 19. század végén kezdték használni a szocializáció fogalmát a társadalomtudományokban, s ez lefedte azt a problémakört, hogy a biológiai egyed miként válik társadalmi lénnyé, így született meg a társadalmi alapokon nyugvó elmélet, a szocializálódó gyermek modellje. Ezen felfogás szerint a gyermekkor a felnőtt életre való felkészülés szakasza, ebben a megközelítésben a valamivé válás normatív jellege domborodik ki. A fő kérdés, amire válaszolni szeretnének: az aszociális gyermekből miként lesz szociális felnőtt. Az új szociológiai gyermekkorkutatás ugyan élesen bírálta a két meglévő paradigmát, de elmondható, hogy nem volt képes túllépni és meghaladni azokat. Sajnálatos módon elszigetelten kezelték az ember természeti és társadalmi lényegét, nem tudták harmonizálni a kultúra, a társadalom, az egyén és a közösség szempontjait a gyermeki fejlődés értelmezésében. 14

15 Az ezredfordulón egy merőben új nézőpont született Jenks, C. és Prout, A. nyomán. Könyveikben a gyermekség új olvasata jelenik meg, hiszen minden korábbi koncepció a felnőtt állapotához való hasonlításban, normatív módon ragadta meg a gyermek lényegét, a kutató ezzel szemben új mederbe terelte a gyermekséggel kapcsolatos tudományos párbeszédet, felismerve azt a tényt, hogy a gyermek fejlődése nem természetesen, hanem összefüggésrendszerben zajló folyamat. A gyermekkor a társadalomvizsgálat egyik szempontja, a kutatások gyermekkorok változatairól és nem a gyermekkor univerzális jelenségéről tudósítanak. Az új paradigma szerint a gyermekeket érdemes saját értékükön vizsgálni, függetlenül a felnőttek szemléletmódjától, hiszen a gyermekek aktív résztvevői saját életüknek, közösségeiknek, a társadalomnak. A kutatásban a társadalomtudományok hermeneutikai szemlélete jelenik meg, az új paradigma a gyermekkorok fogalmi újraalkotásának folyamata, új értelmezések konstruálása. Egyértelműen megállapítható, hogy a történelmi forrásokban a gyermekeknek nincs mérvadó hangjuk, nemigen kerültek be a kollektív emlékezetbe. Szerintük a gyerekeket saját jogukon kellene társas szereplőknek, információforrásnak tekinteni. A történészek foglyai egy normatív, azaz a felnőttek világát viszonyítási pontnak tekintő szemléletnek, viszont a gyermekek és gyermekkorok vizsgálatát a felnőttcentrikus látásmódból kilépve kellene végezni. Az új szociológia gyermekfelfogása számos kutatás keretéül szolgál, melyek az etnográfiai ihletésű, kvalitatív, hermeneutikai alapú gyermekfelfogásokat, leírásokat, értelmezéseket helyezik előtérbe; az új szempontú kutatás kiemelt figyelmet szentel a szóbeli feltárásra, a speciális helyzetek bemutatására. A kvalitativitás a megértésre törekszik: nem a tudományos igazságok kimondása, hanem a jelenségek feltárása és értelmezése kerül előtérbe. A kutatók nagyon helyesen azt is szorgalmazzák, hogy a gyermekek hangja is legyen jelen a vizsgálatokban, hiszen a gyermek kompetens, cselekvő lény, képes önmagáról autentikus adatokat szolgáltatni. Átértékelődik a kutatói szerep, és megjelenik az új attitűd: a vizsgálatot végző személy nem objektív értékelő, hanem résztvevő megfigyelő és reflektáló, ebben a helyzetben nem a gyermekről, hanem a gyermekkel folyik a kutatás. Új eleme a kutatói szerepnek a fenomenológiai szemlélet: a kutató nem alakítja át a gyermek megnyilvánulásait, sőt saját kutatói nézeteit állandó kritika alatt tartva rögzíti a gyermek megnyilvánulásait. A new history talaján kibontakozó mikrokutatások a különböző kultúrákban élő hús-vér gyermekek mindennapi élete felé irányítják a figyelmet, hiszen a gyermekszemlélet nem csupán történeti és biológiai-genetikai megalapozottságú, hanem kulturálisan is determinált, ezért kiemelkedő jelentősége van a napjainkban elindult, gyermekkorokat vizsgáló etnográfiai kutatásoknak. Fontos kutatási téma, hogy a különböző kultúrákban élő gyermekek ho- 15

16 gyan pozícionálják, miként látják magukat. A posztmodern korban nem elsősorban a korábbi gyermekkorok rekonstruálásáról és a fennálló rendet támogató konstruálásról beszélnek a kutatók, sokkal inkább a gyermekkor dekonstruálását kell elvégezni, vagyis a gyermekkor jel lem zői nek újragondolása szükséges, hiszen a gyermekség különböző kulturális környezetben mást és mást jelent. Eltűnni látszik a természetes szakadék a gyermekség és a felnőttség között, ezért egyes kutatók főleg a felnőtt-gyermek élethelyzetek hasonlósága (teljesítményelv, szórakozás, öltözködés, dohányzás, alkohol, drog, nyílt szexualitás) nyomán egyenesen a gyermekkor haláláról beszélnek. Postman szerint az információ nyomtatott formája, az olvasás juttatta el a gyermeket a felnőttek világába, de a képi információ felvétele már nem igényel olvasást, televíziót bárki nézhet, nem zárható ki a gyermek az információból, nincs semmi rejtve (szexualitás), nem tud a felnőtt ellenőrizni, befolyásolni, a védettség kora véget ért. A képi kultúra kizárólagosságával a gondolkodás útja is megváltozott, a képi jelek követése nem igényel logikai, fogalmi műveleteket. Zrinszky László kutató azt fejtegeti, hogy a szocializáció útjai kitérőkkel tarkítottak, nem egyenesen vezetnek a gyermeki inkompetencia világából a kompetens, autonóm felnőttvilágba, hiszen a gyermek is kompetens, ugyanakkor a felnőtt is sokáig keresi, építi önmagát. Szabolcs Éva és Golnhofer Erzsébet szerint e posztmodern világban tehát el kell búcsúznunk a gyermekkortól, de nem kell beszélni annak haláláról. A gyermekekről szóló narratívák folyamatosan íródnak a jelenben, többféle olvasatban beszélhetünk róluk. A posztmodern kapcsán Brian Aldiss talán szélsőségesen és túlzó módon azt fejtegeti, hogy amikor meghal a gyermekkor, a holttestét felnőttnek hívják és ő belép a társadalomba, ami a pokol szebb elnevezése. A felnőttek ezért rettegnek a gyermekektől, még akkor is, ha szeretik őket: romlásuk mércéi ők. Mi a posztmodern? A posztmodern olyan, mintha tudnánk, miről szól, pedig nem tudjuk. Az új világban minden egész eltörött, a nagy nar ratí vák (világnézetek, ideológiák) elvesztették erejüket, hatalmukat, felbomlottak, feltöredeztek. A posztmodernben képesek együtt élni egymásnak ellentmondó nézetek, eszmék, értékrendek, vallások, és ezzel párhuzamosan kialakult egy fajta bizalmatlanság a tudomány nagy magyarázataival szemben. Az új értelmező teóriák nem fogadják el az egyetemleges magyarázó elv szerepére pályázó nagy narratívák érvényességét, a korszellem inkább a térben, időben és kultúrában korlátozott hatáskörű értelmező teóriáknak kedvez. Így a kritikával párhuzamosan kételyek fogalmazódtak meg a klasszikus gyermeki fejlődéselméletek egyetemes érvényességét illetően is. A posztmodern csapdái közül az egyik legveszélyesebb, hogy nincs kitüntetett emberi értékrend. A megismerés elbizonytalanodásának 16

17 vagyunk kitéve, egyfajta távolodás figyelhető meg a nyugati civilizáció alapjait jelentő fogalmaktól, megjelent a televízió, a médiák, a pop-art és a bulvársajtó világuralma. Az új világban az erőszak hallgatólagos jóváhagyása is megfigyelhető. A gyermek-felnőtt élethelyzetek hasonlósága, a fogyasztás imádata, és gyerekek és fiatalok bárminek mértéktelen fogyasztására való idomítása (Hollywood-effektus) sokkolja a gyermekekért aggódó közvéleményt, a gyermekeiket féltő szülőket, és nem utolsósorban a pedagógus szakmát. Többek között ezért beszél gyermekkor nélküli, túl korán felnövő gyermekekről Marie Winn, és ezért beszél a gyermekkor eltűnéséről, infantilizált felnőttekről Neil Postman. Ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Ugyanakkor lassan, de formálódik a posztmodern emberideálja is, melyre az önálló, kreatív gondolkodás és a felelős döntéshozatal képessége, a belső stabilitás lesz jellemző. Az új ember nyitott a váratlan élethelyzetekre, megfelelően érzékeny, empatikus, és kellő felelősségtudattal rendelkezik. Elfogadja a másságot (kulturális kompetencia), képes a személyes képességfejlesztésre és a szakmai tudás folyamatos megújítására ( élethosszig tartó tanulás ). Iskola a posztmodernben Nehéz ma pedagógusnak, diáknak, szülőnek lenni. A sajtóban, a te le ví zióban naponta olvasunk, hallunk bántalmazott diákokról, megvert, megfélemlített tanárokról, tehetetlen igazgatókról és megalázott szülőkről. Nagy a baj! A családok helyzetének elemzésére jelen tanulmány keretei nem adnak lehetőséget. A problémát az iskola oldaláról közelítjük meg. A régi, jól megszokott iskolai fegyelmezési mechanizmusok már nem működnek, az újak viszont még nem alakultak ki. Hiányzik a kölcsönös tisztelet, a türelem és a tolerancia. A család és az iskola a konszenzusra törekvő, a problémák feloldását elősegítő párbeszéd, a meghallgatás helyett egymásra mutogatva, egymást túlkiabálva és egymásra kezet emelve keresi a felelősöket. A fizikai erőfölény fitogtatása a pedagógiában nem lehet megoldás. Az iskola mint gyermeknevelő intézmény és tényező hatása, ereje sok esetben alul marad a média gyerekekre gyakorolt hatásához képest. Igen, az iskola, mint nevelési, tanulási és kommunikációs színtér sokat veszített erejéből. Hallunk olyan véleményeket is, miszerint az iskola világa unalmas, monoton, nem kínál olyan lehetőségeket, mint az internet, a televízió, vagy a számítógépes programok. A felügyelet nélkül felnevelkedő gyermekek életében a média sokkal jelentősebb, mint az iskola, vagy a kortárscsoport. A mai fiatalok körében terjedő életfilozófia, az emo stílus valóban a magányról, a befelé fordulásról, a kollektivitás háttérbe szorulásáról, a nem kommunikációról, a hagyj békén! -ről szól. A kommunikációs csatornák üzeneteit pedig 17

18 nem értjük. A média, a számítógép kizárja a közösséget a gyermek, a diák életéből, az elmagányosodás valóban tetten érhető. Az iskola a teljesítménymérések helyszíne lett. A folyamatos elvárásokról, a tesztekről beszél a pedagógia. Mivel a gyermekek mentális kora között óriási akár 5-8 év különbség lehet, a mai oktatásban még mindig megfigyelhető frontális, mindenkinek ugyanazt nyújtani elve odáig vezet, hogy a diákok jelentős része nem tud megfelelni az elvárásoknak. Baker és Freebody prekompetencia elve szerint a gyerekek egy része ugyanakkor megtanul alkalmazkodni az iskola által megkonstruált tanulóimázshoz, ezért a pozitív tanári visszajelzésben testet öltő siker érdekében az oktatás egy adott szakaszában akár el is játsszák a tudás, a kompetencia hiányát. Az iskolát inkább jellemzi ma a kudarc, a frusztráció, a szorongás, kevés a siker, a tanulás közben átélt örömteli állapot (flow). Az IQ mellett beszélnünk kellene a gyermekek emócióinak (EQ) gondozásáról és a szociális kompetenciák fejlesztéséről is. Ezekről a tantervben még nem nagyon esik szó. Ezért van itt az ideje a kooperatív tanulási technikák elsajátításának és a projektszemlélet meghonosításának a magyar iskolákban. A felelősség és a tennivaló össztársadalmi, senki nem vonhatja ki magát alóla. A hagyjál tanítani szemlélet helyett a megtanítalak tanulni, fedezzük fel együtt a világot! attitűd kialakulása fontos feltétele a reformoknak. Az iskola világa hogyan tud válaszolni a piac által teremtett helyzetre? Az iskola magára hagyott, elidegenedett terület. Érzi eszköztelenségét, keresi a módját annak, hogyan tudja megóvni a gyermeket a fogyasztóvá válástól. Nem harcolni kell a fogyasztói társadalommal szemben. Az iskola akkor tud saját értékeket felmutatni, ha e változó világban újraértelmezi a felnőtt-gyermek kapcsolatot, ha a gyermeket nem a felnőtt normák beteljesítőjeként szemléli, hanem a maga értékén, a maga szubjektivitásában, a maga sokféleségében. Így a gyermekkor eltűnése helyett a gyermekkor változásairól és az ezzel együtt a változó iskoláról beszélünk, amely egy újabb narratívát jelenthet. A gyermekről, a gyermekkorról szóló értelmezések, narratívák sokfélesége figyelhető meg gondolkodásunkban. Az egymás mellett létező értelmezések nyitottak: mindannyian tovább írjuk őket. A történetek lezáró befejezésére hiába várunk, újabbak és újabbak fognak születni, hogy narratívába foglalják mindenkori viszonyunkat a gyermekkorhoz. Napjainkban a gyermekkor olyan felfogásai jelennek meg, amelyek bizonyos szempontból felülírják a tudományos fejlődéselvre alapozott (de nem minden kultúrában, társadalmi helyzetben élő gyermekre igaz) gyermekfogalmat, sőt esetleg bátran elszakadnak attól. Kevéssé orientálja a gyakorlatot az a szocializáció-felfogás, mely a gyermeket a felnőtt viszonyában tudja elképzelni, csak a jövő szempontjából tartja a gyermekkort értelmezhetőnek, mintegy hiányállapotként definiálva. Pedig rendkívül 18

19 fontos, hogy ne ilyen állapotként definiáljuk a gyermekeket, ne csupán normatív módon közelítsünk hozzájuk. Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva szerzőpáros elgondolkodtató és meszszire mutató megállapításával zárjuk munkánkat, a további gondolatokat az olvasóra bízzuk. Az egymás mellett létező értelmezések nyitottak: felnőttként, gyermekként, pedagógusként mindannyian tovább írjuk őket. Más-más szemszögből ugyan, de meghatározzák a gyermekkel szembeni felelősségünket. A történeteket megelégedéssel lezáró befejezésre hiába várunk; reflexióink ugyan tovább gazdagítják a gyermekkor-értelmezéseket, de újabbak és újabbak is fognak születni, hogy narratívába foglalják mindenkori viszonyunkat a gyermekkorhoz, hogy aktuális nevelési teendőinkhez inspirációt adjanak, azokat tudatosítsák. És ez nem kevés. 5 Irodalom Aries, Philippe: Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat, Badinter, Elisabeth: A szerető anya. Az anyai érzés története a században. Debrecen: Csokonai Kiadó, Glatz Ferenc (szerk.): Gyermek a történelemben. História, sz. Golnhofer Erzsébet Szabolcs Éva: Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, o. Iskolakultúra, március Gyermekkor-történeti tematikus szám Iskolakultúra március Szabolcs Éva: Narratívák a gyermekkorról. Jenks, Chris: Childhood. Routledge. London New York, Key, Ellen: A gyermek évszázada. Budapest: Tankönyvkiadó, Legouvé, Ernest: Atya és fiú a tizenkilencedik században. (Ford.: Feleki József) Budapest: Franklin Társulat, Mause, de Lloyd: The History of Childhood. New York: The Psychohistory Press, Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és iskolázás történetébe. Budapest: Osiris Kiadó, Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (szerk.): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, Péter Katalin (szerk.): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest: MTA, Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat Kiadó, Pollock, Linda A.: Forgotten Children: Parent-Child relations from 1500 to Cambridge: Cambridge University Press, Postman, N.: The Disappearance of Childhood. London: W. H.: Allen, Prout A.: The Future of Childhood. London New York: Routledge Falmer, Pukánszky Béla: Utazás a szobában Gyermeküket tanító apák a XIX. században. Magyar Pedagógia, sz. 5 Golnhofer Erzsébet Szabolcs Éva: Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, o. 19

20 Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Budapest: Osiris Kiadó, Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei. A század gyermekkorának története. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, Roboz Pál: A kisgyermek nevelése. Budapest: Hungária Könyvkiadó, Szabolcs Éva: Gyermekkor-történeti szempontok a pedagógiai szakirodalomban. Magyar Pedagógia, sz. Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. Budapest: Új Pedagógiai Közlemények, ELTE BTK, Tátrai Zsuzsanna: Falusi gyermekélet Magyarországon História, Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. Budapest: Osiris Kiadó, Vajda Zsuzsanna: Viták a gyermekkor történeti kutatásában. Pszichológia, Vajda Zsuzsanna Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, Varga László: A Kisdednevelés című folyóirat gyermekképe, avagy az engedelmesség pedagógiai dilemmái. Neveléstörténet, sz o. Winn, Marie: Gyerekek gyermekkor nélkül. Budapest: Gondolat, 1990.

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A 80-as generáció Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A kötetet szerkesztette: Tarr Ferenc Borító: Jekl Dóra Tördelés:Tamás László Tartalom Alpár Balázs Langmár Péter Tarr Ferenc:

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói SZOCIÁLIS MUNKA Homoki Andrea Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói A Gyermekvédelem a posztmodern gyermekkorban című konferencia felhívásához kapcsolódóan a tanulmány a Békés

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A hátrányos helyzet pedagógiája

A hátrányos helyzet pedagógiája Dr. Várnagy Elemér Dr. Várnagy Péter A hátrányos helyzet pedagógiája A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA A HÉT SZABAD MÛVÉSZET KÖNYVTÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA SOROZATA Sorozatszerkesztõ: Bencze Lóránt

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

NÉZZÜNK KÖRÜL EGYÜTT!

NÉZZÜNK KÖRÜL EGYÜTT! Az ismeretek b vülése, a képességek egyre sokrét bb megnyilvánulása, a társadalmi változások kivetülései számtalan kérdést vetnek fel a pedagógusok számára. A társadalomban jelentkez különbségek kivédhetetlenül

Részletesebben