Német Nemzetiségi Pedagógiai Program. Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagintézmény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német Nemzetiségi Pedagógiai Program. Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagintézmény"

Átírás

1 Német Nemzetiségi Pedagógiai Program Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagintézmény 2013

2 - 1 - Bevezető Óvodánk 5 csoportjából jelenleg 2 csoportban valósul meg a német nemzetiségi nevelés, amely a helyi pedagógiai programra épül. Ezekben a csoportokban egy német nemzetiségi óvodapedagógus és egy óvodapedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus dolgozik heti váltásban. A német nemzetiségi nevelés a magyar témakörökkel összeépülve, azt kiegészítve, komplexen valósul meg. Célunk, hogy szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó légkörben, a mindennapi játékba integrálva, fokozatosan ismertessük, szerettessük meg a német nyelvet a gyerekekkel. Azt az elvet valljuk, hogy a gyerekek sajátosságainak a szituációkhoz kötött nyelvhasználat felel meg leginkább. Törekszünk a minél gyakoribb nyelvhasználatra a napi tevékenységek és a különböző foglakozások során, de a problémahelyzeteket magyar nyelven kezeljük. Fontos feladatunknak tarjuk a magyarországi német hagyományok és szokások megismertetését, elfogadását, pozitív viszony kialakítását a német nyelvhez valamint a gyerekek hatékony nyelvi felkészítését a nemzetiségi iskolákba.

3 A gyermekek számára milyen előnyöket jelent Ahány nyelvet beszélek, annyi úton ismerhetem meg a világot. Karl Valentin A gyermek egy nagyobb közösséghez tartozónak érzi magát. A gyermek élő tradíciókat és kultúrát ismerhet és erősíthet meg. Az élő hagyományok élményt jelentenek a gyermekeknek- azok teljes körű megélését. A gyermek örömmel és szívesen éli meg a hagyományos ünnepeket, ünnepélyeket. A gyermek toleráns és nyitott lesz más kultúrák iránt. 2. Gyermekképünk Minden gyermek egyedi megjelenésében, képességeiben, szükségleteiben, gondolkodásában, fejlődésében és tanulásában. A gyermek kezdettől fogva kutató és felfedező. Kíváncsisága, rácsodálkozó képessége, nyitottsága minden újra fejlődése hajtóereje. A gyermek minden érzékszervével éli meg környzetét. Spontán módon fordul kíváncsiságával az őt pillanatnyilag érdeklő dolgokhoz. A nyelv segítségével megalkotja saját világát. A gyermek közösségi lény, ezért különböző tapsztalatokra, találkozásokra és konfrontációra van szüksége. A gyermeknek olyan hozzá kapcsolódó felnőtt személyekre van szüksége, akik őt kapcsolati rendszerében és felnövekedésében kísérik és támogatják, akik személyiségét tisztelik és méltányolják egyediségét. Minden gyermek szeret játszani. A játék az óvodában a cselekvés és a tanulás. A gyermeknek hatalmas a mozgásigénye. A gyermek közlékeny. Gondolatait, érzelmeit ki akarja fejezni, azokat nyelvileg is közölni. 3. Nyelvi nevelés és kultúraközvetítés A gyermek alapvetően kíváncsi- más nyelvek vonatkozásában is. Elég tudásvággyal rendelkezik ahhoz, hogy idegen szavakat utánozzon. Közben nem tökéletességre törekszik, hanem örül minden szónak, amit más gyermekekkel, felnőttekkel beszélhet. Szeretné, ha megértenék. Ahogy ezt elérjük: a. tudatosan sokat beszélünk a gyermekekkel németül, minden lehetséges alkalmat igyekszünk megragadni:

4 cselekvéseinket, mindennapos rutin tevékenységünket német szóval kísérjük - játékukban is német szóval kísérjük a gyermekeket - a különböző napi tevékenységekhez (tisztálkodás, rendrakás, öltözködés, étkezés ) német nyelven adjuk az utasításokat - egyszerű, rövid mondatokat használunk, amelyeket mindig ugyanolyan formában és helyzetben alkalmazunk, így segítjük a berögződést b. érthetően és pontosan beszéljük a német nyelvet: - követhető beszédtempót választunk - érthetően beszélünk, tudatosan alkalmazzuk a testbeszédet, hogy a gyermekek lássák is, amit beszélünk - pontos fogalmakat használunk - a gyermekek nyelvi kifejezőkészségét új fogalmak bevezetésével és azok gyakori ismétlésével gazdagítjuk - c. törekszünk a gyermek nyelvi kifejezőkedvének serkentésére: - nyelvi játékok, mondókák, versek, dalos játékok, táncok által - szemléltetőeszközök (képek, bábok, képeskönyvek, tárgyak segítségével - közös beszélgetések formájában ( Stuhlkreis ) - mozgásos és didaktikus játékokkal Az óvodai életben minden cselekvést, történést beszéd kísér. Tudatában vagyunk annak, hogy a nyelvi fejlesztés a mindennapi nyelvhasználattal kezdődik. Ahogy ezt elérjük: - érkezéskor minden gyermeket személyesen üdvözlünk. Szemkontaktust veszünk fel vele és németül szólítjuk meg - a mindennapi élethelyzetekben ( étkezésnél, mosdóhasználatkor, öltözködéskor stb.) németül beszélünk a gyermekekkel - étkezéskor megnevezzük az ételeket, utasításokat, kéréseket közlünk - játékidőben megragadjuk az adódó alkalmakat a német beszédhez - foglakozások alkalmával németül beszélünk, éneklünk, mondókázunk - a foglakozások kötetlenek illetve kötöttek- Stuhlkreis - pihenéskor német altatódalt énekelünk - minden gyermektől németül köszönünk el A magyarországi német kulturális hagyományokat a gyermekek aktuális környezetének figyelembevételével ápoljuk.

5 - 4 - Ahogy ezt elérjük: - a csoportban ún. német sarkot készítünk (népviseleti ruhadarabok, képek, könyvek, használati eszközök) - a polcokon megtalálhatók a német nyelvű könyvek, cd-k - a faliújságra kifüggeszzük, amit a gyerekek tanulnak: Ezt tanulom. - a nemzetiségi rendezvényeket németül is kiírjuk a faliújságon - ápoljuk a régi dal- és mesevilágot - a gyermekekkel német néptáncot tanítunk, lehtőség szerint népviseleti ruhában - a hagyományos ünnepekre ( Mikulás, karácsony, húsvét, anyáknapja) német versekkel, dalokkal is készülünk - megünnepeljük óvodán belül a Márton-napot - hagyományos süteményeket sütünk - időnként részt veszünk a kerület német nemzetiségi rendezvényein - tágabb környezetünkben meglátogatunk érdekes, különleges intézményeket pl. tájház, kiállítások 4. Tevékenységi formák 1. Játék: A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A sokféle jétéklehetőség egyben alkalom a német nyelv elsajátítására. Nemzetiségi óvónőként az a feladatunk, hogy a szabad játékban is érvényesüljön a német nyelvhasználat. Az irányított játékban sokszínű kreatív játékkal ismertetjük meg a német nyelvet: dalok, mondókák, beszélgetések, szerepjátékok, körjátékok, táncok, mesék formájában. 2. Irodalmi nevelés: Az irodalmi nevelés területén alkalmazott mesék, versek, mondókák a kisebbségi kultúra átörökítését szolgálják. Igyekszünk mindennap lehetőséget bitzosítani mozgással összekapcsolt játékos verselésre, mondókázásra. Magyarul is ismert klasszikus meséket illetve német nyelvre lefordított és lerövidített meséket, történeteket mesélünk, bábozunk a gyerekeknek. A gyerekek számára érdekes német nyelvű képeskönyekkel ismerkedünk, amelynek történetét a képek alapján könnyen megértik. 3. Ének-zenei nevelés: A közös játék, éneklés során a gyerekek kontaktust teremtenek egymással német nyelven (szerepet játszanak, tevényenységet utánoznak). Egyszerű, könnyen elsajátítható mondókákat, kiszámolókat, nyelvi játékokat ismernek meg. Az énekes és táncos játékokat az életkorhoz és a csoport igényéhez, ízléséhez igazítjuk. Szívesen merítünk a népzenei anyagból, ami segíti a hagyományok megismerését.

6 - 5 - Magyarországi német táncokat tanulunk, elsajátítjuk a jellegzetes tánclépéseket, táncmozdulatokat. A dalos- és körjátékokat gyakran ismételjük, így mélyítjük a gyerekek tudását és fokozzuk biztonságérzetüket. Egyes dalok szituációhoz kötötten jelennek meg a mindennapok során, pl. rendrakásnál. A zenehallgatáshoz kiválasztott dalok többségében az óvónő által kerülnek bemutatásra, illetve cd-ről kerül lejátszásra. Az óvónő előadásmódjával lehetővé teszi az élményszerű átélést, megismerteti a gyermekekkel a nemzetiségi zene sajátos hangzásvilágát. 4. Vizuális nevelés: Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosított a gyerekek számára a lehetőség. Emellett mikrocsoportos formában irányított tevékenységekre is sor kerül. Ábrázolás során megragadjuk a lehetőséget a német nyelv használatára. Megnevezzük az eszközöket, a színeket, egyszerű kéréseket, közléseket teszünk, pl. Légy szíves add ide az ollót!, Milyen színű a levél? Közös alkotás során lehetőség nyílik dalok éneklésére, verselésre, mondókázásra. 5. Környezeti nevelés: A környezet megismerésére nevelés a helyi pedagógiai programhoz hasonlóan az évszakokhoz és a hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódik. A közvetlen és tágabb környezet tevékeny megismerése, a tapasztalatok gyűjtése német nyelven folyó kezdeményezések formájában valósul meg. Fontos szerepe van a személyes tapasztalatgyűjésnek, a természeti megfigyeléseknek. Nagy hangsúlyt kap a képekkel, tárgyakkal való szemléltetés illetve a direkt érzékszervi megtapasztalás ( felismerés hang, íz, szag, tapintás útján). 6. Mozgás: A német nyelvhasználat megjelenik a mozgásos tevékenységek kapcsán is. A mindennapos testnevelés ( frissítő percek, tornajátékok) és a testnevelés foglakozás részben vagy egészében német utasításokkal zajlik. Az utasítások egyszerű, állandó mondatformák, ún. mondatmodellek, amelyeket a gyerekek hamar elsajátítanak, megértenek. 7. Munka jellegű tevékenységek: A gyerekek szívesen részt vállalnak munka jellegű tevékenységben, ami jó lehetőséget biztosít a tárgyak, használati eszközök megnevezéséhez. A naposi munka során a naposok német versikével kívánnak jó étvágyat a csoportnak. A kerti munkálatok során alkalom nyílik a termények, a színek, formák megnevezéséhez. 8. Tanulás: A különböző játéktevékenységek során a gyerekek észrevétlenül sajátítják el a különböző kifejezéseket. Az óvónő aktív részvételével lezajló játékok során lehetőség nyílik a már ismert kiszámolók alkalmazására, odaillő dalok közös éneklésére, versek mondására, tárgyak megnevezésére, kérdezz- felelek játékra: Mi ez?, Ez a Az együttes játékok jó kiindulópontjai a kezdeményezéseknek, kötetlen foglakozás elindításának.

7 - 6 - A tanulás másik fontos eleme az ún. beszélgetőkör, amely komplex foglakozás. Naponta más-más foglakozási ág kap nagyobb hangsúlyt benne (ének-zene, irodalom illetve mozgásos játékok). A beszélgetőkör során célunk, hogy a gyermekeket közösségi élményhez és ismeretekhez juttassuk. 5. Német nyelven is megtartott ünnepek Ősz: - Márton-nap - Advent Tél: - Advent - Mikulás - Karácsony - Farsang Tavasz: - Húsvét - Anyák napja - Évzáró / nagycsoportosok búcsúztatása 6. Német nyelvű témaköreink I. Ősz: Szeptember: 1. Téma: Élet az óvodában Bemutatkozás, jelek, köszönési- és udvariassági formák Kérések, közlések, kérdések megfogalmazása Az új gyermekek beilleszkedésének segítése közös nyelvi játékokkal Wie heißt du?, Ich heiße Guten Morgen!, Guten Tag!, Auf Wiedersehen! Bitte schön!, Danke schön! Was ist das?, Wer ist das?, Das ist Kommt her!, Setzt euch!

8 - 7 - Ich und du Ich bin Peter Heile Heile Segen Wir machen ein Späßchen Sieben Kinder warten Der erste Tag Die riesengroße Rübe Im Kindergarten (képeskönyv) Hatschi-Patschi Mein rechter, rechter Platz ist leer Wer ist unter der Decke? Ich bin in den Brunnen gefallen Labdagurító Kertészjáték Guten Tag Ringel, Ringel Reihe Die goldene Brücke Der Sandmann Guten Morgen, guten Morgen Ri, ra, rutsch Hopp, hopp, hopp Hoppe, hoppe Reiter 2. Téma: Az ősz jellemzői Az ősz jellemző jegyei, időjárás megfigyelése: szél, köd, eső, falevelek, őszi termések Termések (gesztenye, makk, dió), színes levelek gyűjtése, az ősz színei Barkácsolás: termésbábok, levélkép készítés Költöző madarak Wir gehen in den Hof. Sammeln wir Blätter/ Kastanien! Schaut mal die Blätter an! Wie sind sie? Welche ist größer/ kleiner? Welche Farbe hat das Blatt?, Ist das? Wie ist das Wetter? Es regnet., Der Wind weht. Es nieselt, es tröpfelt Weisst du was Regen, Regen, tropf, tropf, tropf Bunte, bunte Blätter Nebel, Nebel Bunt sind schon die Wälder

9 - 8 - Langsam fällt Getrommel (K. Burghardt) Der Wind Die drei Schmetterlinge/ A három pillangó Unter dem Pilz/ A gomba alatt Mi van a zsákban? Labdagurító Ich bin in den Brunnen gefallen Der Riese schläft Der Herbst ist da Es regnet, es regnet Blätterfall Blase, blase lieber Wind Der Herbst ist gekommen Kastanien, Kastanien Október: 3. Téma: Őszi zöldségek, gyümölcsök Zöldségek, gyümölcsök (alma, körte, szilva, szőlő, dió, mogyoró) megnevezése, színe, formája, felismerése képről Gyümölcsszedés a kertben, zöldségsaláta készítés, boltos játék Was ist das?, Ist das ein Apfel?, Ist das rot? Was möchtest du?, Ich möchte Wo ist die Birne,? Welche ist größer/ kleiner? Wir pflücken Apfel. Die Birne ist gelb. Welche Farbe hat die Kraut/ die Rübe/ der Kartoffel? Zipfel, Zapfel Blau ist die Pflaume Nüße knacken Apfelbaum, Apfelbaum Das ist der Daumen Apfel, Birnen und auch Pflaumen Die Apfel sind bunt Die kleine Raupe Nimmersatt Die Rübe Hänsel und Gretel

10 - 9 - Plumpsachspiel Erraten nach Tasten, nach Kosten Spannenlanger Hansel Mit den Füßen tripp, trapp Dreh dich kleiner Kreisel Da liegt ein Appel Siebenschritt Die Mühle geht langsam 4. Téma: Vadon élő (erdei, mezei)/ állatkerti állatok A vadon élő/ állatkerti állatok megnevezése, felismerése képről, csiga, sün, mókus, giliszta megfigyelése az udvaron Állatkerti látogatás Állatok rendszerezése, összehasonlítása Das ist der Wald. Wer lebt hier? Lebt esi m Wald oder auf der Wiese? Welches Tier ist das?, Das ist Welche Tiere leben im Zoo? Da kommt ein Bär Kommt eine Maus Rilli, rilli, rixchen Eichhörnchen Wolf, Wolf, friss mich nicht Eck, Schneck, weg Schneck, Schneck, komm heraus Der Hase und der Igel Unter dem Pilz/ A gomba alatt Bärchen, brumm einmal Bär, wache auf Bärensuchen Fuchs aus dem Loch Häschen aus dem Busch Teddy, Teddy In dem Walde steht ein Haus Ich bin ein kleiner Tanzbär Lauf, Jäger, lauf Ein Elefant Ich bin ne kleine Schnecke Fuchs du hast die Gans gestohlen Wenn sich die Igel küssen

11 November: 5. Téma: Márton- nap A Márton-legenda megismerése és ünneplése Lampion barkácsolás, Márton-napi sütemény sütése Márton-napi felvonulás szülőkkel, vendéglátással (libazsíros kenyér, tea) Wir basteln Laternen., Wir backen Kekse. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter, und Eier. Das ist der Mond/ die Sonne/ der Stern. Singen wir ein Martinslied! Lichtlein, Lichtlein brenne Laterne, Laterne, so hell wie die Sterne Sonne, Mond und Sterne Márton- legenda Alle meine Gänslein, kommt nach Haus Gänsemarsch Die Jagd Eins, zwei, drei, letztes Paar vorbei Laterne, Laterne Ich geh mit meiner Laterne Martin, Martin St. Martin Fuchs du hast die Gans gestohlen Gretel, Pastetel 6. Téma: Család, Advent Családtagok megnevezése, munkája, családjáték, lakóhelyünk Adventi hangulat teremtése, adventi gyertyagyújtás Wie heißt dein Vater (deine Mutter)? Wer ist das? Das ist die Mutter/ der Vater. Das ist der Bruder/ die Schwester. Das sind die Geschwister. Hast du ein Geschwister? Wieviele Kerzen brennen? Zählen wir! Das ist der Vater Mama und Papa Das ist die Mutter, lieb und gut 1,2, Polizei

12 Advent, Advent Advent, Advent, ein Licht schon brennt Der Handschuh/ A kesztyű Die Fliedergrille und der Maulwurf (képeskönyv) Die sieben Geißlein Teller dreh dich Stilles Stübchen II. Tél: Brüderchen, komm tanz mit mir Es geht nichts über die Gemütlichkeit Liebe Schwester, tanz mit mir Adventskalender im Dezember Schuster Zeigt her eure Füße December: 7. Téma: Mikulás készülés a Mikulás fogadására, Mikulás-játék, mézeskalács Sütése, adventi hangulat Mikulással kapcsolatos fogalmak: csizma, sapka, zsák, alma, dió, mogyoró, ajándék Bald kommt der Nikolaus. Er kommt schon. Seid leise! Was hat er im Sack? Spielen wir Nikolaus. Wir backen Lebkuchen. Was brauchen wir dazu? Nikolaus, Nikolaus, tick, tack, tack Herein, herein, Nikolaus Nikolaus, Nikolaus, heiliger Mann Lieber guter Nikolaus Glöckchen klingt von Haus zu Haus Morgen kommt der Nikolaus Knecht Ruprecht Frau Holle Mondfahrt Nikolausspiel Reise nach Jerusalem

13 Lasst uns froh und munter sein Morgen kommt der Weihnachtsmann Klingelingeling, Niklaus ist da Ruprecht, Ruprecht, guter Gast 8. Téma: Karácsony Karácsonyi hangulat teremtése Az ünneppel kapcsolatos fogalmak megismerése, felelevenítése: Karácsony, karácsonyfa, ajándék, díszek, gyertya Karácsonyi ajándék készítése Bald ist Weihnachten., Das ist der Weihnachtsbaum. Wir zünden die vier Kerzen an., Singen wir unser Adventslied/ Weihnachtslied! Was möchtest du zu Weihnachten wünschen? Wir hören schöne Musik an. Singen wir leise! Schmücken wir den Tannenbaum! Weihnachtszeit Ding, dong Laß die Glocken klingen Die Weihnachtszeit kommt wieder Weihnachten, das ist die Zeit Das ist der Vater Das ist die Mutter, lieb und gut Advent, Advent Advent, Advent, ein Licht schon brennt Frau Holle In Betlehems Stall (képeskönyv) Kleines Krippenspiel Krippenspiel Kling, Glöckchen O, Tannenbaum Alle Jahre wieder Am Weihnachtsbaum Weihnachtstanzlied

14 Január: 9. Téma: Tél jellemzői, téli örömök A tél jellemző jegyei: időjárás, hideg, hó, jég, jégcsap Természeti megfigyelések, kísérletek (hó, jég olvasztása, fagyasztás) Téli játéktevékenységekhez kapcsolódó fogalmak: szánkó, hógolyó, hóember Téli sportok: síelés, szánkózás, korcsolyázás Madarak etetése Zieht euch warm an! Es ist Winter., Es ist kalt., Es schneit. Wo ist?, Wie ist? Bauen wir einen Schneemann! Nimmt den Schlitten! Wir füttern die Vögel. Drei Rosen im Garten Du liebe Zeit Es schneit in dicke Flocken Kommt ein Riese Schneemann, Schneemann Unser Vogelhaus Morgen will ich Schlitten fahren Heile, heile Segen Jahreszeitengeschichte Ich träume (K. Burghardt) (vershallgatás) Frau Holle Schneeballschlacht Alles mir nach Reise nach Jerusalem Weil s geschneit hat Eis und Schnee A,a,a, der Winter Soviel Schnee Dornröschen Schneeflöckchen tanze Schneemann, Schneemann Komm, wir wollen Schlitten fahren

15 Téma: Öltözködés télen, ruhadarabok téli ruhadarabok megnevezése: kabát, overall, sál, kesztyű, sapka, pulóver, csizma, nadrág, harisnya ruhadarabok felismerése képről téli és nyári ruhadarabok szétválogatása válogatás szín szerint Zieht euch warm an! Was ist das?, Das ist der Mantel/ der Schal Zeige deinen Pullover! Welche Farbe hat die Mütze? Was ist im Koffer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, strick mir ein paar Strümpf Mein, dein, sein Eins, zwei, drei, alt ist nicht neu Schnipp, schnapp, Schneider Hexe Minka Eins, zwei, drei, vier, fünf, der Storch hat rote Strümpf Heile, heile Segen Schneemann, Schneemann Das Puppenstühlchen Der einsame Vogel Der Kater wartet Rätsel im Sack Lauf und berühre Klein und groß Wir packen den Koffer Schuhspiel Keresd a sapkát Grün, ja grün sind alle meine Kleider Der Spielmann Mein Hut, der hat drei Ecken Rechts und links Wer ein rotes Röcklein hat Jetzt steigt Hampelmann

16 Február: 11. Téma: Testünk részei, érzékszerveink, testápolás, egészség, betegség testrészek megnevezése, megmutatása testünkön A fej részei: szem, orr, száj, fül, haj Testrészek válogatása számosság szerint Testápolás: kézmosás, orrfújás, fésülködés Das ist der Kopf. Ist das die Nase? Ja. Nein. Das sind die Ohren. Wo sind deine Hände? Zeig mal! Geht Händewaschen! Geh bitte Naseputzen! Punkt, Punkt, Komma, Strich Der Kopf ist rund Kleiner Kreis Zippel zappel Fingerlein Wir machen ein Späßchen Zehn kleine Zappelmänner Das ist der Daumen Mit den Füßen kann man gehn Eine rote Kuscheldecke Die drei Schweinchen Jakob, wo bist du? Blinde Kuh Koffer packen Was fehlt? Spiegeltanz Meine Haare sind verschwunden Komm, wir wollen tanzen Mit den Füßen tripp, trapp Kopf, Arme, Beine Hände drücken Haare kämmen Zeigt her eure Füße Ringelreihn, Ringelreihn Brüderchen, komm tanz mit mir Wenn ich geh und such Ich habe einen Kopf

17 Téma: Farsang Farsangi készülődés: sütemény sütése, farsangi díszek készítése, csoportszoba díszítése, álarc, maszk készítés Kapcsolódó fogalmak: farsang, farsangi bál, álarc, farsangi fánk, bohóc, tánc, farsangi mulatság Wir schmücken das Gruppenzimmer. Wir machen Maske. Wir verkleiden uns. Wer bist du?, Bist Du eine Katze?, Peter ist ein Löwe. Tanzen wir! Hexe Minka Eine kleine Dickmadam Ich und du Auf einem Gummi-Gummiberg Fasching, Fasching, das ist fein Die kleine Hexe Fasching ist wieder Abgebrannte Bohnensuppe Kommt ein kleines Mäuschen Die bremer Stadtmusikanten Der gestiefelte Kater Tischlein, deck dich Hund und Knochen Die kleine Hexe Besentanz Sackhüpfen Katzentatzentanz Kleiner Schelm bist du Ich bin die kleine Hexe Es tanzt ein Bi-ba-Butzemann Tanz, Püppchen Tanzen wir den Lapadu Weil du gar so lustig bist Ich bin ein kleiner Tanzbär Ha, ha, ha, die Kinder kommen Lustiger Kasper Mit den Händen klipp, klapp Komm wir wollen tanzen

18 III. Tavasz: Március: 13. Téma: Tavasz jellemzői, tavaszi virágok Tavasz jellemző jegyeinek megfigyelése: fák, bokrok rügyezése, zöldellő fű, napsütés Virágok: hóvirág, ibolya, krókusz, tulipán, jácint, nárcisz, aranyeső Kiskerti munkák: újhagyma, borsó, paradicsom, saláta, retek Séta a természetben, kirándulás Madarak megfigyelése: gólya, fecske Schaut mal her! Überall sind Blumen. Wir pflücken Blumen. Es ist Frühling. Alles ist grün. Seht euch die Knospen an! Wir arbeiten im Garten. Was ist das? Ist das Erbse oder Tomate? Welche Blume ist das? Ist das das Veilchen oder die Tulpe? Singt leise/ laut! Heile, heile Segen Drei Vöglein Aus der Erde wächst Schwalbe, du liebe Blümchen am Wege In die Hecke auf das Astchen Storch, Storch Bienchen, Bienchen Ihr Kinder heraus 1,2,3,4,5, der Storch hat rote Strümpf Frühling, bring uns Blumen Die kleine Raupe Nimmersatt Die drei Schmetterlinge Henne und Geier Ich bin in den Brunnen gefallen Gärtnerspiel Es fliegt

19 Liebe, liebe Sonne Schmetterling, Schmetterling Summ, summ, summ Es regnet ohne Unterlaß Schmetterling, du kleines Ding Ringel, Ringel, Rose Frühling ist es In unsrem kleinen Garten Guten Morgen, guten Morgen Im Garten steht ein Blümelein Liebe, liebe, Sonne, komm ein wenig runter 14. Téma: Húsvét Ünnepi készülődés: tojáskeresés, csoportszoba díszítése Húsvéti barkácsolás és tojásfestés Locsolkodás Kapcsolódó fogalmak: húsvét, tojás, nyuszi, csibe, ajándék, csokoládé, színek Sucht die Eier! Welche Farbe hat das Ei? Wir bemalen die Eier. Wieviele Eier sind hier? Zählen wir! Macht die Augen zu/ auf! Osterhas, Osterhas Has, Has, Osterhas Bunte Eier Das Küken Ein großer Ball, ein kleiner Ball Eia, eia, Ostern ist da Liebe Henne, leg ein Ei Osterhäschen, Osterhas Die drei Spatzen Rotkäppchen Alle meine Gänse Hase im Nest Häschen in der Grube Auf der Wies im grünen Gras Hoch am Himmel Tanz im Frühling Die goldne Brücke Mit dem Osterei komme ich vorbei

20 Április: 15. Téma: Háziállatok Háziállatok megnevezése, felismerése képről, hangjukról: kutya, macska, nyúl, disznó, ló, tehén, birka, kakas, tyúk, kacsa, liba Válogatás lábuk száma szerint, élőhelyük szerint: baromfiudvar, udvar, istálló Háziállatok kiválogatása a többi állat közül, halmazképzés: vadon élő és háziállat Was ist das? Ist das die Katze? Nein, das ist das Pferd. Wieviele Beine hat der Hahn? Wo wohnt der Hund? Im Stall oder im Hof? Welche Farbe hat der Hase? Wem gehört diese Stimme? Der Ente oder dem Schwein? Muh, muh, muh Heile, heile Kätzchen Eine kleine Piepmaus Hopp, hopp, ho Auf dem Apfelbaum ist ein kleines Nest Die Kuh Amelie Das graue Kätzchen Komm, wir spielen Katz und Maus Ein Huhn und ein Hahn Kommt eine Maus Die bremer Stadtmusikanten Die drei Schweinchen Hans Hase und seine Freunde Die drei Katzen Maus, Maus, komm heraus Hund und Knochen Alle meine Gänse Katzentatzentanz Ein kleines graues Eselchen Kätzchen will die Maus erwischen Alle meine Entchen Der Wirt geht auf das Feld Muh, muh, muh Ei, ei, ei, ihr Hühnerchen

21 Téma: Anyák napja Beszélgetés az anyukák szerepéről, munkájáról, mi mindent tesz a gyermekéért, a gyerekek mit tudnak az anyukájuknak segíteni Ajándékkészítés anyák napjára, meghívó készítése A csoportszoba díszítése a köszöntéshez Kapcsolódó fogalmak: anya, szív, szeretet, ajándék, virág Wir lernen ein Lied/ ein Gedicht. Wer ist deine Mutter? Wir basteln/ malen Geschenke für die Mutter. Das ist die Blume. Das ist sehr schön. Wo ist deine Oma? Lieb Mütterlein Ich lieb dich so fest Soviel Stern am Himmel stehn Ich bin klein Rotkäppchen Die sieben Geislein und der Wolf Verzaubern Paarsuchspiel Bärenführen Tulpen und Rosen Mutti, Mutti Im Garten steht ein Blümlein Spät am Abend Jedes Kind hat eine Mutter Május: 17. Téma: Madarak, rovarok/ Vízi állatok Madarak, rovarok/ vízi állatok megfigyelése a természetben, megnevezésük, felismerésük: madár, bogár, cserebogár, katicabogár, méhecske, pillangó, fecske, gólya, galamb, varjú, rigó, béka, hal, kacsa Felismerésük képről, hangjukról, válogatás különböző szempontok szerint, pl. élőhely Barkácsolás különböző technikákkal: madár, pillangó, hal

22 Schaut nach oben! Was seht ihr? Dort ist sein Nest. Wo ist der Storch? Welcher Vogel ist das? Ordnet die Bilder! Stellt sie in Reihenfolge? Welche ist größer, welche kleiner? Das ist die Schwalbe/ der Schmetterling Welche Farbe hat der Schmetterling? Der Storch Zwei Täubchen Drei Vöglein Klopfe, klopfe, Hämmerchen Bienchen, Bienchen Grüner Frosch Die Fischlein Die Bienenkönigin Die drei Schmetterlinge Der einsame Vogel Der Riese schläft Ich hab gefischt Fische fangen Platzwechselspiel Alle Vögel sind schon da Ein Vöglein im Garten Schmetterling, du kleines Ding Alle meine Entchen Wir Fröschelein 18. Téma: Közlekedés szárazföldi (gyalogos, bicikli, autó, busz, teherautó,vonat,villamos, metró), légi ( helikopter, repülőgép) és vízi (csónak, hajó, vitorlás, tengeralattjáró) közlekedési eszközök megnevezése, felismerése képről, csoportokba rendezése a gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása, jelzőlámpák színe Autó, vonat barkácsolása, hajó, repülő hajtogatása Közlekedési zajok felismerése Kirándulás busszal, vonattal

23 Bleibt stehn! Schaut mal links, dann nach rechts! Geht schneller! Seid vorsichtig! Was ist das? Ist das ein Straßenbahn? Wir bauen eine Straße. Wo fährt das Schiff? Eine kleine Dickmadam Halt, bleibt stehn Bei rot bleib stehn 1,2,3, Kinder kommt herbei Kling, klang, Gloribus Henriette Bimmelbahn Auf der Straße Brüderchen, wer zupft denn da? Verkehrsspiele Ich fahre mit dem Auto Puff, puff, puff, die Eisenbahn Eisenbahn von nah und fern Kling, klang Gloribus Das Schifflein Egyéb témakörök ( idő és igény függvényében az óvónő által szabadon beilleszthetők): - Évszakok - Számok, hónapok, születésnap - Foglalkozások - Étkezés - Lakhelyünk 7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére nemzetiségi vonatkozásban Óvodánkra jellemző, hogy a hozzánk járó gyerekek 95%-a nyelvi előismeretek nélkül érkezik. A szülők a kétnyelvűséget, mint távlati célt tervezik gyermekük nevelésében és az óvodától várják el a nyelvtanulás előkészítését az életkornak megfelelő nyelvi alapozással. A legfőbb elérendő célok: - pozitív viszony kialakítása a német nyelvhez - beszédmegértés, hallás utáni megértés elérése, kiejtéstanulás - kétnyelvű identitástudat kialakulása - megfelelő szókincs: tárgyak, színek, állatok, növények, zöldségek, gyümölcsök ruhadarabok, testrészek nevének ismerete, évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó fogalmak ismerete, számolás 10-ig

24 német nyelvű és magyarországi német dalok, körjátékok, dalos játékok, mondókák, versek elsajátítása, didaktikus játékok, mesék megismerése - magyarországi német szokások és hagyományok megismerése, megszerettetése pl. Márton nap 8. Együttműködés a szülőkkel A család szerepe kiemelkedő jelentőséggel bír a gyermek nyelvi fejlesztésében, ezért fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását a német nemzetiségi csoportok sajátos céljairól, a nemzetiségi nevelés előnyeiről, amelyekről családlátogatás, szülői értekezletek alkalmával beszélünk. Betekintést adunk a szülőknek óvodai munkánkba nyílt napok, barkácsdélután (- délelőtt) szervezésével, közösen ünnepeljük a Márton napot. Igény szerint a szülőkkel beszélgetünk a gyerekek nyelvi fejlődéséről, tájékoztatjuk őket munkánk tartalmáról. 9. Külső kapcsolataink Együttműködünk: - kerületi német nemzetiségi óvodákkal (pl. Bárczi Óvoda): találkozókat szervezünk, amelyeken tapasztalatokat, ötleteket cserélünk, kölcsönösen segítjük és erősítjük egymást - nemzetiségi képviseleti szervekkel, szervezetekkel: részt veszünk a kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat (NKÖ) ülésein, a Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett továbbképzéseken - kerületi német nemzetiségi iskolákkal, részt veszünk az általuk rendezett programokon pl. Márton- napi műsor - bizonyos rendezvényekre meghívjuk a kerületi NKÖ képviselőit 10. Az óvoda belső szervezete Céljainkat, feladatainkat az Irányelvek alapján fogalmaztuk meg, amelyet a magyarországi németek vezető testületei alakítottak ki a magyarországi német óvodák szükségleteinek megfogalmazására. Ahogy ezt elérjük: A Nemzetiségi Törvény alapos megismerésére és érvényesítésére törekszünk. Tanulmányozzuk a legújabb információkat. A Nemzetiségi Óvodák Irányelvei és a Köznevelési Törvény meghatározzák munkánkat. Pedagógiai Programunkban érvényesítjük az Irányelvek célkitűzéseit és követelményeit. A célokat és intézkedéseket lépésről lépésre integráljuk programunkba.

25 Munkánkat célirányosan dokumentáljuk, a belső és külső átláthatóság elve alapján szervezzük. Ahogy ezt elérjük: Munkánkat a csoporton belül közösen, egymásra építve tervezzük. A csoportnaplóban a magyar és német heti tervet összehangoljuk. A gyermekekről személyiséglapot vezetünk, amelyben az egyéni fejlesztési tervek alapján rögzítjük megfigyeléseinket. 11. Együttműködés az óvónői munkaközösségben A német nemzetiségi csoportok óvónői folyamatos munkakapcsolatban állnak egymással. Megosztják egymással tapasztalataikat, ötleteiket. Probléma felmerülése esetén számíthatnak a segítő támogatásra. Bizonyos rendezvényeket együtt szerveznek, pl. Márton- nap, kirándulás. Beszámolnak a továbbképzésekről, továbbadják ismereteiket. 12. Szakmai kompetenciák Pedagógusképünk: - örömmel beszél németül - jól, magabiztosan beszéli a német nyelvet - a napirend cselekvéseiben következetesen németül beszél - keresi a kapcsolatot a magyarországi német egyesületekkel, szervezetekkel - ismeri és ápolja a magyarországi német tradíciókat és kultúrát, azonosul azzal - sokféle módszert ismer, melyeket a szituációnak megfelelően használ - tudatában van modell szerepének - képes lelkesedni, a gyerekeket lelkesíteni - együttérző, figyelmes - kretív és megbízható - önképzése folyamatos - nyitott az újra, kapcsolatépítő - munkáját megtervezi és dokumentálja Dajkaképünk: - a gyermeket, annak szükségleteivelegyütt, a középpontba állítja - megbízható, együttérzésre képes - jó a kapcsolatteremtő képessége - hagyja, hogy vezessék - rugalmas és alkalmazkodó - tudatában van modell szerepének - együttműködik a pedagógussal

26 Tartalom Bevezető 1 1. A gyermekek számára milyen előnyöket jelent 2 2. Gyermekképünk 2 3. Nyelvi nevelés és kultúraközvetítés 2 4. Tevékenységi formák 4 5. Német nyelven is megtartott ünnepek 6 6. Német nyelvű témaköreink 6 Ősz 6 Szeptember 6 Október 8 November 10 Tél 11 December 11 Január 13 Február 15 Tavasz 17 Március 17 Április 19 Május A fejlődés jellemzői óvodáskor végére nemzetiségi vonatkozásban Együttműködés a szülőkkel Külső kapcsolataink Az óvoda belső szervezete Együttműködés az óvónői munkaközösségben Szakmai kompetenciák 24 Legitimációs záradék 25 Egyetértési nyilatkozat 26

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Énekekkel németül! 1. ének

Énekekkel németül! 1. ének 1. ének Grün, grün, grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 1. 1. Zöld, zöld, zöld minden ruhám, Mein Kleid ist grün. - A ruhám zöld. Meine Kleider sind grün. - A ruháim zöldek. Alle Kleider sind

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Óratervezet (1 óra anyaga)

Óratervezet (1 óra anyaga) Óratervezet (1 óra anyaga) Osztály: Volksschule Oberpullendorf, 1 b osztály Idıpont: 2011. márc. 1., kedd Tanító: Tóth Mária Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közeleg a tavasz Bald ist Frühling Tananyag:

Részletesebben

Iskola neve:... AJTP levelezős verseny. Magyar nyelv. 2. Folytasd a szóláncot legalább tíz szóval a szótagolás szabályai szerint!

Iskola neve:... AJTP levelezős verseny. Magyar nyelv. 2. Folytasd a szóláncot legalább tíz szóval a szótagolás szabályai szerint! b.r.m v.d.t f.rn. Magyar nyelv 1. Egészítsd ki a mássalhangzókat magánhangzókkal úgy, hogy magas, mély és vegyes hangrendű szavak szülessenek! (A pontok helyére egy-egy magánhangzót írj!) Magas Mély Vegyes

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

2. Német nemzetiségi népi játékszerek. 3. Baranyai német nemzetiségi kismesterségek, és. 4. Ízelítő a helyi sváb ételek receptjeiből

2. Német nemzetiségi népi játékszerek. 3. Baranyai német nemzetiségi kismesterségek, és. 4. Ízelítő a helyi sváb ételek receptjeiből A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Gyűjtemény Német nemzetiségi hagyományok ápolása az óvodában Összeállította: Gábris Lajosné és Vas Anikó 1. Jeles napok, ünnepek

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok,

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

Nyár Óvoda közzétételi lista a 229/2012. (VIII.28.) Kt. 23 alapján (2017. október 1-i állapot szerint )

Nyár Óvoda közzétételi lista a 229/2012. (VIII.28.) Kt. 23 alapján (2017. október 1-i állapot szerint ) Nyár Óvoda közzétételi lista a 229/2012. (VIII.28.) Kt. 23 alapján (2017. október 1-i állapot szerint ) 1. Óvodai felvétel Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai előjegyzésre

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

eins drei vier sieben neun

eins drei vier sieben neun 1 Lerneinheit 1 Ordnen Sie das Gespräch. 2 : Nein, mein Vorname ist Peter. : Guten Tag. Mein Name ist Meier. : Moment! Ich bin Hans Meier. : Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? t... Guten Tag.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2017. május 17. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Wir lernen Deutsch 1.

Wir lernen Deutsch 1. német kk:elrendezés 1 2008.08.13. 18:06 Oldal 1 ANGELI ÉVA Tanári kézikönyv Wir lernen Deutsch 1. CELLDÖMÖLK, 2008 német kk:elrendezés 1 2008.08.13. 18:06 Oldal 2 Műszaki szerkesztő FÖLDES ANDOR AP 012532

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben