Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása"

Átírás

1 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT ÖRNYZT. Vizgált. Változttái zándékok. Htáelemzé. Özefogllá. Nyiltkozt LLÉLT Értékvédelem lá trtozó területek, ingtlnok térképi árázolá udpet, 0. áprili hó

2 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány I. RÉGÉSZT 0. áprili hó I. Régézet. VIZSGÁLT régézeti örökég vizgáltát p. XIV. kerületi Önkormányzt (. udpet, Pétervárd c.) megízááól p. XIV. kerület VSZ felülvizgáltához zükége örökégvédelmi htátnulmány régézeti fejezetének elkézítééhez végeztük. régézeti örökég leíráánál ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhelynyilvántrtáánk nygát, vlmint z ide vontkozó zkirodlmt hználtuk fel..) Történeti leírá, régézeti örökég, z örökégi értékek elemzée XIV. kerületnek régézet tárgykörée lt (. előtti) történetére vontkozón íráo dttl nem rendelkezünk. z írott forráok tnúág lpján peti íkágon középkori Pet váro é Ráko-ptk prtj közötti rézre dunprti révátkelők kivételével nem loklizálhtó települé. nnk ellenére, hogy oklevelekkel dtolt települé középkoról nem tlálhtó területen, tekintettel kor árpád-kori űrű települézerkezetre, még középkori megtelepedét em lehet kizárni kerület egézéről. rre lnk zórványo Árpád-kori é középkori leletek. zámo pontzerűen regiztrált, különöző korzkok trtozó régézeti emlékeket figyeleme véve igen ngy felületen, illetve foltokn rjzolódik ki kerület régézeti érintettége. terület földrjzi vizonyit tekintve tö olyn feltétellel i rendelkezik, melyek történeti korokn fonto telepítő tényezőként jöhettek zámítá. főváro területén l prton végig Duná torkolló ptkok mentén homokdűnékkel kíért ptkprtok domhátin zinte mindenütt megtláljuk z emeri megtelepedé nyomit. Ráko-ptk telje hozán különöen rézkor é ronzkor emere léteített telepeket, de zrmt temetkezéek, telepek i orr megtlálhtók. főváro területének jelenleg imert legjelentőe vr lelőhelyei i Ráko-ptkot kíérő homokhátághoz köthetőek. Ráko-ptk vonlán húzódó, környezetükől lig kiemelkedő homokdűnék, domok várohtártól duni torkoltig mindenütt régézeti lelőhelyek egéz láncoltát rejtik. nnek egyik legkiemelkedő lelőhelye volt z --n Tihny téri homokdom elhordá orán előkerült vr kori temető. Pkál fürdő környezetéen igen ngy területen feltárt rézkori lelőhely vgy z -en z Itvánffy c /. ltt végzett leletmenté nyg nyilvánvlón Rákoptk prtjánk kedvező, megtelepedére lklmt dó fekvéének eredménye. z ettől távol, de zintén ptk vonlát követő lelőhelyek orá illezkednek korái régézeti megfigyelé, illetve leletmenté orán, Pkál c- Cinkoti rkán lévő egykori homokány területén regiztrált rézkori, é kelt kori lelőhely, illetve ptk vonlán tereprendezé orán Nyereg c é ntár c vonlán - méterre kiemelkedő homokdomok elhordá orán -en é -n megfigyelt őkori cerepeket eredményező gödrök. -en egy vártln lelet-előfordulához köthető leletmenté orán Vezér c é grey rkán V. zázdi zrmt írlelet é korronzkori tárgyk kerültek elő. rnyflitterek, cüngők, rnyozott ronz tárgyk, vzl, rnydidém került dokumentálár. leletmentét nem követte hiteleítő régézeti feltárá, így temető kiterjedéét, hozzá trtozó települé elhelyezkedéét jelenleg még nem imerjük ponton.

3 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet z ói évek (z -e örökégvédelmi törvény htáár ngyjáól. ót) orán Ráko-ptk mentén történt építkezéekhez kpcolódó régézeti feltáráok várohtártól torkoltig mindenütt őkori (főleg rézkori é ronzkori), népvándorlá kori (vr) é középkori lelőhelyeket eredményeztek. nnek legói kiemelkedő jelentőégű helyzíne onyák tér mögötti területen végzett átá. kőányi Óhegy térégéen eredt egy m már nem létező forrá, melynek vize ézknyugti irányn mi Vároligeti tó helyén vlh volt régi Dun-ág folyt, érintve ngyjáól mi Hungári krt. vonlát. z vízfolyá II. Józef-féle. zázdi ktoni térképen még jól nyomon követhető. nnek nyomvonl zintén egy lelőhelyláncot rjzol ki egézen Dun torkoltáig kerület htárán i túl. -en, jno minden dokumentáció nélkül é közelei meghtározá nélkül exikói on végzett átáól került múzeum vlózínűleg temetkezéől zármzó honfogllákori nyg. udpeti Történeti úzeumn Régézei Oztály népvándorlá-kori leltárkönyvéen ronz ctok, ronz krdhüvelypánt, vké, v zegek, ezüt rozettdíz é krd kerültek eleltározár. Szintén II. világháorú előtti időkől, de még z évzám inc ponton megjelölve, Hjtár cáól került múzeum őkori gygedény é contnyg. z lelőhely ngy vlózínűéggel özefügg zokkl leletekkel, melyeket Vároliget területén tláltk. Ngy vlózínűéggel kiterjedte földmunkák folytk területen -en, mikor lklomml i zolgáltttk e leleteket gyr Nemzeti úzeum. ét cor egyfülű máztln cerépedény került eleltározár N / leltári zámon. z kkori leltározó őkori, közeleről meg nem htározott korzk orolt leleteket. ivel két edény épégen került elő, ngy vlózínűége nnk, hogy temetkezé edénymellékletei voltk. Ponto lelőhelyüket nem imerjük. ár kivételeen őriz N dttár dokumentációt leletről, (N 0..VI.) de een ck egy mondtn terület rigolírozáát jelölik meg lelő-körülményként. jelzett üller féle telek nem nyújt támpontot ponto ehtárolár Vároliget területén elül. ég két lelet került ugyneen z éven eleltározár. V. Itván pénze (középkor) N Éremtár / leltári zámon, é rómi kori rézpénz kétfülű ki hmvederrel. (N lz: 0/.-.) nnél leltározó megjegyzi, hogy Vároligeti tó mélyere áákor tlálták. ől rr lehet következtetni, hogy itt egy rómi kori rár temetkezét olygttk meg. Ugynennek vízfolyánk prtjáról imerjük peti oldl egyik legjelentőe vr temető rézletét. Néptdion építée kpcán kerültek elő írok, melyek leletmentée ugyn megtörtént, de em hiteleítő átát nem végeztek területen, em rr nem történt kíérlet, hogy megállpíták temető kiterjedéét..) Védettégek gyedi védettég XIV. kerület területén egyedi régézeti védelem ltt álló ingtln nem tlálhtó.

4 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet Áltláno régézeti védettég 00. évi LXIV. tv.. - lpján áltláno védelem ltt álló, ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zereplő régézeti lelőhelyek: ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Vároliget, Álltkerti krt. -. Újkor, de özefügghet Hjtár ci lelőhellyel lórákoi rétek Ráko-ptk mentén,fogri é Cinkoti tlálkozáánál 0/ or vkori urntemető zróz c (gyr tiztvielők telepe), or vkori telep é urntemető, ronzkori telep Cinkoti - Szugló c között Őkori cerepek helyzíni zemléől Cinkoti - Pkl c 00 Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti /-. 0/- Őkori cerepek terepejáráól Fogri - Cinkoti rkán lévő telken 0/ Őkori cerepek terepejáráól Füredi tér Őkori cerepek terepejáráól Cinkoti - Gödöllői c rkán / Újkori cerepek terepejáráól Hjtár c / edény zórványként került Fővároi úzeum gyűjteményée. gyik korronzkori, máik ronzkori kultúrá trtozik. Itvánmezei -. vr temető (zono -e lelőhellyel) 0 Ilovi Selyme c. 0/ Újkor Itvánmezei -., / XIX. zázdi Lóverenytéren é z ennek helyén épülő Néptdion építée orán előkerült vr kori temető, ugynitt cekély középkori leletnyg, é egy 00-n végzett régézeti megfigyelé orán őkori cerepek Itvánffy c / 0/ Leletmenté, korhtározó leletnyg nélkül Jezenák Jáno c (Cinkoti é Ráko-ptk közötti zkzon) /0 Vlózínűleg őkori cerepek zórvány előkerülée építé orán őzeg / vr edények leletmentée exikói /c / Honfogllákori ír, viking krddl, leletmenté Nyereg c - ntár c / Vlózínű őkori cerepek gyűjtée helyzíni zemle orán Cinkoti - Pkl c 00 éő rézkori ádeni kultúr telepjelenégeinek átá, népvándorlákori é középkori gygedények i előkerültek Pkál c, Pkál mlom 00/ Újkori jelenégek dokumentálá 0 Pkál c, Pkl mlomml zemen 0 Újkori cölöpök regiztrálá terepejárá orán Pkál c. 0 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Pkl c /. 0/- Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán Ráko-ptk zályozáánál,pkál mlom környékén Sztmár c. ház melletti üre telken Szentmihályi c - Ond vezér c rkán Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán 0/.z. elő feléől zármzó vkrd került elő építkezée orán / Őkori gygögre került elő dom leáákor Szomolány cától Ráko-ptkig /00 Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán

5 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet ÖH nyt.zám cím: hrz: Lelőhely jellege Tihny tér 0, Őkori cerepek gyűjtée terepejárá orán, vr temető Vároliget / Hmvkkl teli őkori urnát tláltk tó áákor. Rómi é középkori pénz i előkerült munkáltok orán. Vezeny c. éővr ír leletmentée 00 Vezér. / vr temető rézletének feltárá 0 Vezér c - grey rkán /,, /, 00 0 Vízkn c /- 0, 0, 0, 00 V. zázd máodik feléől zármzó írlelet leletmentée, or ronzkori gygedény i előkerült -en építkezékor ronzkori cerepek é ronzlt öntőmintáj került elő, zomzédo telken végzett leletmentéel kiderült, hogy domháton kéő ronzkori hlomíro kultúr ideiglene jellegű telephelye volt 0 Vezér c / Régézeti jelenég nem került elő eckó c - /- Régézeti jelenég nem került elő Pó Ljo c -. /, Régézeti jelenég nem került elő Pkál lkóprk II. ütem (Ráko-ptk - Szugló c - ikolci c) /00, /, /. éő vr telep, neolit (DV), középő ronzkor (vty), rézkor (Ludnice-kultúr, temetkezé, é telep grey /j-k. 00/. Őkori telep, contváz ír leletmentée Cömöri -., Rákoptk c -., onyák c -. Cömöri - Rákoptk c - onyák c - onyák téri pic áltl htárolt terület /. Árpádkori gödör é zrmt telep é temető feltárá /, /, /. Régézeti jelenég nem került elő, lelőhely zono z zámúvl 0 Vdvirág c. 0/ Régézeti jelenég nem került elő 0 Dorozmi c. /. Régézeti jelenég nem került elő Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület Őkori, népvándorlá kori telep, temető, Rómi kori rár é középkori telepjelenégek egjegyzé ulturáli Örökégvédelmi Hivtl lelőhely-nyilvántrtáán zerepel két olyn lelőhely, mely vitthttlnul újkori jelenégeken lpul, é földrjzi-topográfii környezet em lpozz meg régézeti lelőhelyként vló eoroláát. Termézeteen ÖH illetéke ügyoztályán jvltot tezünk, hogy ezeket, mint régézeti lelőhelyeket töröljék nyilvántrtáól. cím: hrz: 0 meriki -. Újkori flk helyzíni zemléje cóh Pongrác lkótelep Újkori edények özegyűjtée helyzíni zemle orán vizgált területen 00. évi LXIV. tv... pontj lpján régézeti érdekű területként jöhet zámítá helyzínrjzon ejelölt három terület, nevezeteen exikói

6 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet /c. telek környezete honfogllá kori ír lelőhelye okán, vároligeti lelőhely é v közötti terület, vlmint z jtói Dürer or é Thököly közötti terület z ) pontn leírt, Vároliget kiépítée előtt területet átzelő vízfolyá kedvező topográfii környezete okán. c.) Területhznált é területi állpot kulturáli örökég özefüggé-rendzeréen XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző homokányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel. zért fordulht elő, hogy régézeti lelőhelyként nyilvántrtott ngy felületeken egy-egy kie eruházá (ház lpáá, közműárok kiáá) vizonylg cekély földmozgtál járó munkáltink régézeti megfigyeléei, prófeltárái időnként negtív eredménnyel zárulnk.. HTÁSLZÉS.) régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok régézeti lelőhelyeket érintő változáok é htáok Régézeti lelőhely Területfelhználái változá Nyilvántrtái zám elnevezée Cömöri - Szuglói örvor- Vezeny c- Vzul c- Szuglói örvor- erepei - Ör vezér tere- Ör vezér j- onyhádi - Jezenák c- Cernyu c- Fűréz c- onyák c- Lőcei c áltl htárolt terület változái irány. Hermin Hppy Lnd lkóprk építée Cömöri - Öv c táján. ikolci -Cömöri zögletéen portpály építée. ikolci mentén Pkál fürdő é hjdni mlom környezetéen Pkál lkóprk továi építée,. Cordi Thermál Zugló lkóprk építée. Remény ci lkótelep továi építée htá régézeti lelőhelyre Feltárhtóág egmrdá Puztulá Folymtok irány, vizfordíthtóág tervezett eruházáok orán földmunkákkl régézeti-történeti rétegek megemmiülnek. zért eruházát megelőzően 00. évi LXIV tv. kulturáli örökég védelméről é z /00. (VIII..) NFI rendelet régézeti lelőhelyek feltáráánk rézlete zályiról előírái trtndók e (megelőző feltárá).

7 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó I. Régézet.) Régézeti emlékek feltárhtóágánk megmrdáánk, emthtóágánk vgy puztuláánk lehetőégei várhtó ő- é népvándorlá kori, illetve honfogllá- é középkori emlékek mind földojektumok, melyek mgávl feltárál elpuztulnk. Tudományo é történeti értéküket leletözefüggéek, lelő-körülmények tnulágiól kikövetkeztethető megállpítáok dják, melyek mgávl feltárál, eredeti lelő-körülményeik puztuláávl megemmiülnek. zért fonto zkzerű feltáráuk, é nnk dokumentálá, mely án terület felzdul é tervezett eruházá minden továi kiköté nélkül megvlóíthtó. XIV. kerületen tlálhtó lelőhelyeket ngymértékű elfedettég mitt régézet hgyományo terepejárái módzerével felderíteni, zonoítni nem lehet. lelőhelyek meghtározáánk lpj korái évtizedek földmunkáihoz kpcolódó leletmentéek, régézeti megfigyeléek dti, legói évtized építkezéeihez köthető módzere megelőző feltáráok eredményei lpján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. korái lelet-előforduláok körülményeire ngy zámn volt jellemző z gygányázá, vgy építkezét megelőző tereprendezé. ivel zonn z ilyen leletmentéeket nem követte módzere feltárá, így zt régi dokumentációk lpján m eldönteni nem lehet, hogy egy-egy lelőhely milyen n károodott, illetve emmiültek meg eddig ojektumi. ejelölt régézeti lelőhelyek eetéen lelőhelyen elüli intenzitá i változó lehet, hizen különöen Ráko-ptk közvetlen közeléen korán zályoztln meder környezetéen homoko rétegek váltkoznk vlh mélye fekvéű, vizenyő, időközen feltöltődött, vgy vízrendezé é tereprendezé orán feltöltött területekkel.. ÖSSZFOGLLÓ XIV. kerület területén régézeti lelőhelyekről elmondhtó, hogy ngy vonlkn Ráko-ptkot kíérő ávn, illetve m már nem létező, de ngyjáól Hungári krt. vonlán fó vízfolyá prtján várhtók. ülönöen Ráko-ptk prtját követő homokhátk nyilvántrtott lelőhelyeit vizgálv, megállpíthtó, hogy egy meglehetően zéle ávn zinte folymto régézeti-történeti érintettég z őkortól népvándorlá koráig. Szályozái Terv örökégvédelmi fejezetéen fenti pontokn felorolt indokok mitt z lái előírá eépítéét trtjuk zükégenek régézeti örökég védelméen: régézeti örökég elemei régézeti érdekűnek minőülő területről ck régézeti feltárá keretéen mozdíthtók el. zért területen földmunkávl járó eruházáok megkezdée előtt régézeti állpotfelmérét kell végezni, melynek módzere próátá. nnek hiányán ármiféle földmunk ck régézeti megfigyelé mellett végezhető. régézeti lelőhelyek eetéen /00. (XII..) orm. Rendelet. melléklete lpján zkigzgtái zervként zályozái tervet udpet Főváro ormányhivtl ulturáli Örökégvédelmi Irodáj (udpet) írálj el.

8 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány. NYILTOZT 0. áprili hó I. Régézet lulírott dorjánné dr. Gyuricz nn régéz nyiltkozom, hogy /00 (II.0) NÖ rendelet () ekezdéének ) pontj zerinti előíránk megfelelően zerepelek z dott örökégvédelmi területre vontkozó zkértői névjegyzéken (régézeti lelőhelyvédelem), vlmint nevezett jogzályi hely () ekezdééen fogllt előíránk megfelelően rendelkezem régéz zkirányú felőfokú végzettéggel. udpet, 0. máju. dorjánné dr. Gyuricz nn Szkértői ng. z: Sz-/00

9 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt 0. áprili hó Örökégvédelmi htátnulmány I. Régézet

10 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány II. ÉPÍTTT ÖRNYZT 0. áprili hó II. Épített környezet. VIZSGÁLT.) Történelem z örökégvédelmi htátnulmány tárgyát képező XIV. kerület Zugló udpet főváro Dun l prti oldlán, kitájilg Peti hordlékkúp-íkágon, közigzgtáilg pedig IV., XV., XVI., X., VIII., VII., VI., é XIII. kerületek áltl htárolt térégen helyezkedik el. mi udpet területén, Dun két prtján, fennmrdt rómi települéépítézeti előzményekre mindenekelőtt z quincumi ktoni mfiteátrumr é környezetére, vlmint Contr quincumr rátelepülve, honfogllát, illetve z állmlpítát követően fokozton omlott ki nnk települéhálóztnk z lpj, melyől kéő, XIX-XX. zázdn főváro megzületett. Dun l prtján kiontkozó települéhálózt legjelentőe települée Contr quincum-r ráépült Pet váro lett, melyet ttárjárát követően, XIV. zázdr Dun mentén, továá ugárirányn evezető orzágo jelentőégű fők, vlmint Ráko-, é Szil-ptk mentére letelepült települéekől álló hálózt ölelt körül. megye ji ugrn vezettek Pet felé. Dunávl párhuzmo Váci megyeri é jenei révet elhgyv peti rév kikötője mellett, mi éci cán ment e Petre, é z gyetem tér felé kitérve hldt Szenterzéetre, mjd D felé, Fejér megye Solt-zéki Szigetmellékre. nnek orokári elágzá lente tö ágr zkdt: Ócánál egyrézt D é Pezér, márézt Örkény é Szeged felé. Vele párhuzmo volt Gyálon át Tölgy (ill. Ngykőrö) felé, vlmint onor melletti vámo Újflun Cegléd é Szolnok felé vivő, ugynerre vezetett rá külő Üllői vonlán Ányányíre felé vivő. mi Gyömrői folyttá Úri ltt mint mgn vi Gomán é ickén át (Tápió-) Szelére vitt. felé vezetett z Ozláron é Sápon át Szecő felé menő orzág (trt pulic), eől ágzott el vámo Izegen át Tápió völgyée menő máik. mi vonlán fott Cinkotán é vámo erepeen át Gödöllő é Htvn felé vivő, melyen mongolok i Pet ellen vonultk. z É-É felé vivő k közül zámon trtják mi Dohány c felől z rzéet királyné felé hjló Párdi t, mi Váci ról Nyír-Plotár vivő t. mlítenek Glgmác é Ikld között elterült Tnál egy t, mely Vácról vihetett Htvn egy Páztó felé vezető hegyi t, mely jelentőégét vezítette. Contr quncum közvetlen környezetéen fekvő Pet vároát D-en Szenterzéetflv övezte, É-on Újéc lkult ki. rgit híd peti hídfőjétől délre, mi Széchenyi rkprt mögött feküdt Jenő flu Jenőtől ézkr z Árpád híd peti hídfőjénél eenyő flu feküdt. Felje, Szil ptk torkoltánál egyer flu állott, melyet kápozttermelééről már -n ápoztámegyernek neveztek. ápoztámegyertől keletre feküdt z - en említett Nyír, kéői nevén Plot (Rákoplot), mely nevét onnn kphtt, hogy XIII. zázd máodik feléen plot, molyn megerőített udvrház állott rjt. Plot, Hrtyán má néven ezőzentmárton, Szentmihály (Rákozentmihály) é Párdi között - n Regtelek nevű puzt irtokot emlegetnek. z rról volt nevezete, hogy vlh királyi igricek, regőök lktk rjt, innen Reg neve i. Színjátzáunk előfárink telepe vlhol Petújhely külő htárrézén kerehető. Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. Liptó, ármro, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). 0. oldl. Györffy György: Pet-ud kilkulá. udpet története honfogllától z Árpád-kor végi zékvároá lkuláig. kdémii idó, udpet ().. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl.

11 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió fl - (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, - rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. htárjárá zerint rézirtokkl rendelkezett itt udi káptln, vlmint felhévízi kerezte konvent, míg Szentmihállyl é Szentmártonnl (m Sikátor-puzt) érintkező htárrézen XIV. zázd elején egy párdi neme é egy peti polgár oztozott. Ráko-ptk prtján levő Neme é Ngyo flu ttárjárákor elpuztult. gyikőjük lkój rejthette el 0-en zt freichi dénárt é két ezüt fülkrikát, mely Rákozentmihályon nemrég került földől elő. két földet néptelen állpotn zigeti pácák kpták meg -n, é -r ikerült etelepíteniük. Neme flu lkói 0-r elzöktek, Ngyot pedig lighnem máodik ttárjárá tette puztává. ivel Cinkot mellett említik, ezt i Ráko-ptk, vlóján Szil-ptk prtján, könnyen zonoíthtó z pácák XIV. zázdi flujávl, mely templomáról Szentmihály nevet kpott (Rákozentmihály). Szentmihálytól délre, Ráko-ptk prtján emelkedett Frk-hlom, melyről még XVIII. zázdn i tudták, hogy zono mi Shlomml. z dott nevet Ráko-ptk é Cinkotár vezető özezögeléénél elterülő földnek. föld felő rkán, z mellett volt -en z említett özörményk. Frkhlom ttárjárá án peti polgárok irtokán volt; etelepítéére nem került or. Lktln föld volt Cinkot i, mikor z pácák -en megzerezték. zt ikerült etelepíteniük -r.. Cinkot délnyugti végén, mi átyáföld területét ökényföldének nevezték ökényföldétől keletre, mi Rákoliget területén Póráko föld terült el. Ráko-ptk mellett fekvő ereztúr, mely nevét Szent kereztről nevezett templomáról kpt, előzör egy -i oklevélen merült fel. Crákoát ttárjárá előtt z -nemzetég zázdi pátág irtokolt. Ck XIV. zázd hrminc éveien tűnik fel újól C néven 0 övér vgy övérd néven emlegetik zt földet, mely Pettől keletre Ráko-ptk déli prtján terült el, é rézen mi őányávl zonoíthtó. övértől délnyugtr, mi ipet területén előkerült XIV. zázdi templomromhoz helyezhetjük ponázi Ányáról nevezett Ányányíre fl, hová -en Újéc keleti htárpontj felől vezetett. ttárjárá előtt zereplő Guc flu ck XV. zázdn jelenik meg újr oklevélen, XVIII. zázdi térképek zerint htár onnn terjedt dél felé, hol m Htár vn Guc flu déli zomzédj Sorokár volt Sorokártól délre, mi illennium-telep helyén Szentdiene flu állott, nevét templománk védőzentjéről kpt Pettől Ráko-ptkig terjedő Ráko-mező lktln mrdt, é un Lázló korától kezdve hdrkeléek é orzággyűléek zínhelye lett., Zugló térége tehát középkor folymán lktln terület volt. török urlmt követően, XVIII-XIX. zázd folymán települéépítézeti zempontól jelentő eemény volt mi elváro újjáépítée mellett külvárook - Józefváro, Terézváro, Ferencváro é Lipótváro megzületée, továá Pet vároát -en övező települéhálózt újjázületée. vizgált téréget övező külvárook közül előre mi Üllői é erepei áltl htárolt területen mi ro cávl, mint zerkezeti tengellyel z ló ülváro ( ót Józefváro ), máodikként pedig erepei é Váci orzág közötti területen irály cávl, mint zerkezeti tengellyel Felő ülváro ( ót Terézváro ) kelt életre. erepei ló, D-i oldlán, Józefváro -i folyttáán zintén XVIII. zázdn kezdett el kiontkozni őány települée i. i. m.:. oldl. i. m.: -. oldl. i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. 0 i. m.:. oldl. i. m.:. oldl. i. m.: -0. oldl. i. m.: 0. oldl. i. m.: 0. oldl. Szerk.: Tóth ndréné: udpet enciklopédi. Corvin idó, 0.. oldl i.m.:. oldl

12 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet egjelent: Györffy György: z Árpád-kori gyrorzág történeti földrjz. IV. Lipót, ármro, oon, Ngyziget, Nógrád, Nyitr, Pet é Pili megye. kdémii idó, udpet (). öteten.

13 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z -. évi I. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

14 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet XVIII. zázdn újréled török időken rézen elnéptelenedett települéhálózt i Pet váro -i htárán. Cinkot török megzállá ltt két rövid időzkot kivéve, mindvégig lkott volt, XVIII. zázd végén Vályi ndrá már fluként írj, melynek földeur eniczky Urág. Szentmihály flu török időken zintén elnéptelenedett, é XVIII. zázd végén még lktln, Szd puzt.. kerület É-i htárán fekvő Rákoplot török hódoltág ltt em néptelenedett el. Földeuri gykrn váltották egymát, míg fóti urdlomml, ápoztámegyerrel é Rákoplotávl árolyi clád tuljdoná került. Rákoplotától ÉNy-r fekvő Újpet z 0- éveken, árolyi grófok kápoztámegyeri puztájánk területén, Váci é mi Árpád tlálkozáánál lkult ki. 0 z -. évi I. ktoni felméréről kitűnik, hogy homoko peti htárn, Terézvárotól É-re elterülő mi Zugló területe még eépítetlen: téréget ck három, Petről É-nek kivezető zeli át, melyek Pcl mlomtól Ny-r, Ráko-ptkon átvezető híd környezetéen egyeülnek é vezetnek tová É felé. Zugló é főváro l prti rézének mi zerkezete zempontjáól fonto é meghtározó volt Vároliget fokozto létrejötte. mi Vároliget területét még I. Lipót jándékozt váronk, Vároi Tnác - között fűzfávl ültette e, mjd kác- é zederfligetek váltották fel mocrk é legelők helyét. vároerdőt tthyány Józef hercegprímá -en huzonnégy eztendőre ére vette várotól zzl kötelezettéggel, hogy ott nyári multóhelyiéget é közkertet léteít. prkoítá terveit Witch Rudolf kézíti, ki mocrt lecpolj; két zigetet vlmint pltánfákkl eültetett forokt léteít é egy fáított kör kiépítéét kezdi meg. prkoítát Szépítő izottág folyttj, melynek progrmpontji közt zerepel vároerdő célzerű elrendezée. ől célól -n kiírt pályázt nyertee Neien Henrik, kinek ngyvonlú tervét váro nygi okokól ck rézen vlóítj meg. mi települézerkezet zempontjáól leglá ilyen fonto eemény volt mi Nyugtipályudvr elődjének letelepítée i XIX. zázd negyvene éveien. z elő mgyrorzági v vonlvezetéével kpcolto vitáól, mint imerete, z koncepció került ki győzteen, melyik Dun l prtján kívánt vezetni écet Pet-udávl özekötő vt. -en ennek megépítéére (Pozonyon át Petig, illetve tová, Szolnokon kereztül Derecene) kpott előmunkálti engedélyt gyr özépponti Vtárág. Vác, illetőleg Cegléd-Szolnok felé vezető vvonl térég meghtározó zerkezeti eleme lett. terület eépülée vontkozó térképi dtok zerint XIX. zázd közepétől kezdődött el: z 0-. évi máodik ktoni felméréről kitűnik, hogy eépülé mi Hermin é Hungári közötti ávn, illetőleg Terézváro főcáj irály c folyttáán Plot felé fó mi rzéet királyné két oldlán, vgyi Hermin mező területén indult el. térképen zámo mi é c elődje i feltűnik már: z É-nek vezető k közül mi rzéet királyné j, Thököly, z jtói Dürer or folyttáán fó orong c, Pcl-mlom felé vezető grey, ogyoródi, Füredi c, míg z ÉNy-nk fó k közül mi Dóz György, Hermin -Gizell, z Uzoki c, Rón c é Ngy Ljo király j nyomvonl imerhető fel. z. évi ktoni felméréen már két új települémg i megjelenik mi Zugló területén: z egyik erepei mentén kiontkozó Rákoflv, mely Zivor-irtok 0- évek végén történt felprcellázáánk eredményeként kezdett eépülni, máik i. m.: I. kötet. Vályi ndrá: gyr Orzágnk leírá, ellyen minden hzánkeli Vármegyék, Várook, Fluk, Puzták; urdlmk, fárikák, hák, hámorok, vnyú, é orvoló vizek, fördőházk, nevezetee hegyek, rlngok, folyó vizek, tvk, zigetek, erdők, zoknk hollételek, Földe Urk, fekvéek, történettyek, külömféle termézeteli tuljdonági, etűknek rendgyek zerént feltlálttnk. udán, irályi Univeritnk etűivel.. III. kötet. udpet lexikon. II. kötet. áodik ővített, átdolgozott kidá. kdémii idó, udpet.. oldl. 0 i. m.:.oldl. i. m:. 0. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története ud vizvételétől kiegyezéig. űzki önyvkidó, udpet, 0.. oldl. Vd Ferenc: z elő ngyvároi pályudvr: Nyugti. egjelent: Szerk.: Gyáni Gáor: z egyeített főváro. Vároház, oldl.

15 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Párdi vgy Párdió flu (: rgyó, 0: urgundi puzt), mely Zuglón múlt zázdi Pkál-mlomnál fekhetett, rézen mrgitzigeti premontreiek irtokolták. án volt itt három zolgájuk, vlmint két mlmuk Ráko-ptkon. XIX. zázd legvégén, z 0-e évek elő feléen lkították ki Rákorendezőpályudvrt é örvt: örv htvni vonl é z újzáz-zolnoki vonl, vlmint váci vonl kpcoltár épült őány felő pu. é Ráko, vlmint ngylföld pu. közötti kpcolt iztoítáár léteült, kpcoltot léteítve Ráko rendező-pu.-hoz i. örv pályáj kárck már korán megépített vvonlk nyomvonl főváro fonto zerkezeti eleme lett. -r, milleniumi ünnepégekre elkézült Vörömrty tér é Vároliget között, z ndráy ltt fó földltti v, mely liget é vároközpont között iztoított gyor kpcoltot. özmunktnác júniu -i üléén elfogdt műzki oztályánk jvltát egy Dunától Dunáig terjedő kültelki körr. kkor zületett meg Hungári-kör. egvlóítááról egyelőre nem lehetett zó. mikor zonn már épülni kezdett Ngykör, z ndráy- pedig Stefáni-tl végigvezette díze közönégét Vároligeten, egyzerre felvillnt Hungári-kör gondolt. i em jellemzi jon udpet ugrázerű hldáát, mint végleteknek ez tlálkozá: kültelki köról lett korzó! gyelőre ck elgondolán. 0 körül folytk tárgyláok özmunktnác é főváro között vegye izottág ján z iránt, hogy Vároliget é z Üllői i Népliget közt korzó léteíteék. z ezmét, melyet Pucher Józef közmunktnáctg vetett fel, özmunktnác felkrolt. zerint ét Stefáni ól indult voln ki, erepei előtt egyeült voln Hungári tl é Lpodűlőn é Gyárdűlőn érte voln el z Üllői t. Ugynkkor felmerült gondolt, hogy udpeten rendezendő ngy nemzetközi kiállítáok céljár korzó mentén, vgy Pékerdően é környékén, vgy Népligeten, vgy végül Gyárdűlően kellene fenntrtni területet. zzel z vonlll Főváro i, özmunktnác i fogllkozott. -en Tnác z vonl korzójellegére vló hivtkozál rgzkodott hhoz, hogy közi vpály forglm z áltláno forglomtól elkülönítve nyerjen leonyolítát; Főváronk időközen elkézített tervezete ugyni ennek követelménynek nem felelt meg. gyéként Tnác i módoított e vidék zályozáánk tervét. Tudniillik időközen léteült eleti pályudvrtól kelenföldi pályudvrig hldó özekötő vi vonl, mely mitt Hungári körnk erepei tól orokári Dunág felé tervezett eredeti vonl ck költége luljárók egélyével lett voln megnyithtó. Tnác tehát kör mot említett vonlát felhgyt é helyée zt módoítát állpított meg, hogy Hungári kör erepei tól kezdődőleg Ferenc Józef lovági lktny mentén ÁV pálytete ltt cupán egy luljáróvl őányi-ig, innen z új Népliget nyugti oldlán hldv, volt Táncic-c vonlán vezetteék z Üllői ig, mjd Ferencvároi pályudvr ézki oldlán vi tölté irányát követve Dunáig, illetőleg z özekötő hídig. zzel zálymódoítál kpcolton hozított meg Tnác korzó jellegű Stefánit víztoronytól Hungári-körig, illetőleg erepei-ig. udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. I. kötet.. oldl.

16 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi II. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

17 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z. évi III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár. 0

18 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Hungári kör eredetileg megállpított ölnyi zéleége i revízió lá került é kör zéleége áltlán ölen lett megállpítv, kivéve vi luljárót, hol mrdt öl zéleég. Tnác kéői jelentéei már ponton előrelátják, hogy kör nemck zoknk várorézeknek lez fő közlekedéi j, melyeken átvonul, hnem tekintettel z ennek vonlán Óudár tervezett közel jövően építé lá i kerülő hídr, Óudát i elmrdt fejlődééen hthtón fogj előre vinni. háorú elején i gondj volt Tnácnk Hungári körr, melyre villmovi közlekedét i zánt. z idően kör ck z grey é ogyoródi közti zkzán, vlmint ki rézen z grey é Thököly között nem volt még megnyitv; még meg nem nyitott zkzokhoz zükége területek megzerzée zót telekrendezéek orán megtörtént. z elő világháorú végéig Zugló egye űrűn eépült területeknek, előorn erepei é önyve álmán kör kerezteződé környékének kivételével ck lzán települt e. Vároligettől Ngy Ljo király ig terjedő tömöken, Thököly é z rzéet királyné j mentén főleg cládi ház lkóterület lkult ki -en elhtározták ceglédi vvonl felemeléét. munkák -en meg i kezdődtek, de máodik világháorú végéig ck őányi i, erepei i, ogyoródi i é grey i luljárók kézültek el. két világháorú között Zugló kedvelt építéi terület lett, de ngy kiterjedéénél fogv így i ck rézlegeen épült e. Tervezett főterén, onyák téren három templomot építettek. Vároliget két világháorú között válik z árumintváárok, kéő nemzetközi váárok zínhelyévé. z évenként rendezett váárok, minden lklomml újonnn épülő pvilonjikkl lklmt dnk modern építézet elveinek demontráláár. z 0. évi várofejleztéi terv váár helyéül lágymányoi Dun-prtot jelöli ki. felzdulá án váárok rendezée Liget területén imét megindul. Évenként ipri váárt rendeznek, rézen állndó jellegű pvilonokkl, évről évre növekvő terjedelemen. váár Ligetől egyre ngyo területet fogll el, é nnk zöldterületi értékét cökkenti. z körülmény mind ürgetően veti fel z áthelyezé zükégeégét. Dóz György é Gorkij for körül coportoulnk felzdulá án épített zkzervezeti zékházk. Itt kp helyet külképvieletek ngy réze i, úgy hogy Liget melletti korái villnegyed ngy rézen zkzervezeti é diplomácii negyeddé válik. -en Dóz György nk Népköztárág j é jtói Dürer or közötti zkzát zéle felvonulái tá lkítják Dmjnich c tengelyéen álló templomépület elontáávl, vároligeti fák kiirtáávl. Gorkij for tengelyée díztriünné kiképzett tlpztú Sztálin-zoor kerül, melyet -n eltávolítnk ngyvároin eépült terület htárán, eleti pályudvr, Thököly é Stefáni (Néptdion ) áltl körülvett ún. Régi Lóverenytér területének ézknyugti rkán 0-n óuzgráz épült. z ettől délre eő területet 0-en Nemzeti Sportcrnok céljár jelölték ki. tervek zerint három épületől álló komplexum középő épülete trpéz lkú terület tengelyée helyezett ngycrnok lett voln, vele özeköttetéen tervezték kicrnokot é gykorlótermeket mgá foglló melléképületet. máodik világháorú végéig ck kicrnok épült meg. Régi Lóverenytér területének töi rézét várorendezéi tervek négyemelete, ávo eépítéű lkótelepnek zánták. felzdulá án ezt területet jelölték ki férőhelye V portpály elhelyezéére. progrm kéő néző Néptdionná ővült. z elhelyezét zvró htáú eleti pályudvr é ipri üzemek zomzédágán várorendezéi zkemerek nem trtották előnyönek, de töi lterntívávl lágymányoi vgy rnyhegyi elhelyezéel zemen gzdági megfontoláok döntöttek. Siklóy Lázló: Hogyn épült udpet? (0-0) udpet,. Fővároi özmunkák Tnác. -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet. 0. oldl.

19 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet Stdion é között épült fel. Stdion előtt zoorcoportokkl zegélyezett felvonulái tér léteült, mely z ugynck z ötvene éveken megkezdett, de e nem fejezett földltti vállomá crnokávl hivtott kpcoltot megteremteni. máodik világháorú án meginduló közületi lkáépíté zámár kereve e lehetett voln lklm helyet tlálni, mint Zuglónk zéle kkl, rézen közművekkel i feltárt, ritk eépítéű, homoko ltljú, ík területét. z. évi lkáépítéi terveken kerület két jvlttl i zerepelt: Ngy Ljo király ogyoródi menti tömel, é erepei nk Rón c (m Lumum c) é ör vezér tér közti zkzávl. Ngy Ljo király i töm z ötvene évek lkótelepei közül világo tgoláávl, rányo elő tereivel tűnik ki. erepei i lkótelep jellegzeteége mender lkú építéi vonl, z imétlődő cour d honneurök elő zkzink mgítáávl. lkótelepet án ézk felé tová folyttták egézen korán felépült Ngy Ljo király i lkótelepig, de már z új építézeti irányztnk megfelelő jellegen. Így ngy, tö ezer lkáo, özefüggő, új váronegyed keletkezett, melyet Lumum ci é Fogri i tömcoport egézít ki. 0- között Zugló ézknyugti rézén, cóh Pongrác mentén új lkótelep építée kezdődött. zzel régót vjúdó gondolt, Népköztárág jánk vároi továvezetée került megvlóítá tádiumá. ceglédi vvonl felemelée helyett közi felüljáró épül, mely iztoítj cóh Pongrác kpcoltát Hungári körtl é Népköztárág jávl. cóh Pongrác torkoltánál központot lkotó mgházcoport helyezkedik el, mjd z déli oldlán ötzinte ávházk orkoznk egézen Ráko-ptkig, hol eépítét három tízemelete lkóház zárj le. ptktól ézkr fekvő zkzon Rákoplot htáráig ávházk é pontházk épülnek. Tervezé ltt áll erepei i lkótelep keleti folyttáán Ngy Ljo király ör vezér tér erepei Ráko-ptk közti területen Zugló legngyo ezer lkáo új lkótelepe i, házgyári, főkét tízzinte épületekkel. z ör vezér térnél, földltti gyorv kelet-nyugti vonlánk végállomáánál tervek zerint új vároközpont léteül. indezzel Zugló, mely már két világháorú között udpetnek leggyorn fejlődő kerülete volt (lkoág 0 é 0 között 000-ről 000-re növekedett), imét legngyo lkáépítéi területté vált. 0 é között kereken nyolcezer lká épült Zugló területén, z új lkótelep 000 lkáávl együtt ez 000 lkánk, kereken 0000 főnyi lkoágzporultnk felel meg. Zuglónk korán eépített területe i zámo új léteítménnyel gyrpodott. Hungári kör mentén lkóházcoportok é irodházk, z rzéet királynő é Dorozmi között zdonálló kockházkól álló házcoport, z meriki Lumum c, Gyrmt c mentén lkóház- é irodház tömök épültek, onyák tér mögött fedett pic léteült. Zuglói lkótelep - között három ütemen (I. ütem: Fogri -Vezér -Füredi - Ráko-ptk, II. ütem: erepei -Szentmihályi -Füredi -Ör vezér tere, III. ütem: Ör vezér tere-grey tér-ngy Ljokirály j) lká épült. ől öröklká, zövetkezeti, tnáci érlká. z épületek házgyári technológiávl kézültek, zömmel tizenegy emeleteek. Járuléko léteítményként áruház, ikolák, ölcődék épültek. 0 0-en megépült metró Ör vezér tér é Deák tér közötti vonl, mely -en egézen Déli pályudvrig meghozítár került. földltti v. évi rekontrukciój orán Hőök tere é Széchenyi fürdői végállomá közötti felzíni vonlrézt megzüntették é új vonlvezetéel exikói nál kiépített végállomáig hozították meg i. m.: -. oldl. Preiich Gáor: udpet vároépítéének története. -. űzki önyvkidó, udpet oldl. 0 udpet Lexikon. áodik ővített, jvított kidá. kdémii idó, udpet. II. kötet. -. oldl. i. m.: 0. oldl.

20 Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályzt Örökégvédelmi htátnulmány 0. áprili hó II. Épített környezet z --n felújított III. ktoni felméré rézlete. Hdtörténeti Intézet Térképtár

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás a 2009/2010. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2010.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás a 2009/2010. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2010. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. z. Módoítá 2009/2010. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2010. uguztu 30-tól Gy. 20-525/2010. 2 Mező Oldl változáok R.1 76 A { lábjegyzetben

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Környezetfüggetlen nyelvek

Környezetfüggetlen nyelvek Környezetfüggetlen nyelvek Kiegészítő nyg z Algoritmuselmélet tárgyhoz VI. ( ónyi Ivnyos Szó: Algoritmusok könyv mellé) Friedl Ktlin BM SZI friedl@cs.me.hu 2016. feruár 24. A reguláris nyelveket véges

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TPÜÉSRNDZÉSI SZKÖZÖK 11. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2015 VÉMÉNYZÉSI ANYAG Készült településfejlesztési konepióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrenezési eszközökről, vlmint

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR. A motor és a tápegység közötti kéteres kábel vezetékelésének utasításai. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

MAGYAR. A motor és a tápegység közötti kéteres kábel vezetékelésének utasításai. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 A motor és tápegység közötti kéteres káel vezetékelésének utsítási Vezesse káelt tápegységtől z lkhoz. Megjegyzés: A megfelelő káelméreteket táláztn tlálj. A motor cstlkozttás: Lásd z dott termékkel kpott

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

tényezőt az 5. fejezetben tárgyaltuk részletesen. A jelen fejezetben a ψ ( E)

tényezőt az 5. fejezetben tárgyaltuk részletesen. A jelen fejezetben a ψ ( E) 94 6 Lláelmélet Az 53 lfejezetben láttk, hogy egy cpz homogén rektorbn érvénye rektorfizik lptétele, mely zerint netronpektrm lkj rektor minden pontjábn zono, má zóvl flx z (54 képlet zerint zorztr bonthtó

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 25. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 25. 15:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben