4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 I. KÉRDŐÍV BEMUTATÁSA: 4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 1. SZERKEZET - 4 részből áll 1. ALAPADATOK felméri az átlag életkort, a szakmában töltött évek átlagát, a szakmát tanulók/szakmában dolgozók arányát; a fogyatékkal élőkkel való művészeti nevelésben való részvétel arányát; a szervezeti működés keretét (intézmény, egyesület stb.) 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS felméri a szervezetben dolgozó gazdasági szakemberek számát, a munkájukkal való elégedettséget, javasolt fejlesztési/tréning elemeket a hatékonyabb gazdasági munka érdekében, a forráshiány szintjeit (infrastruktúra, humán erőforrás stb.) 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSE felméri az intézményen belül vezetővel/kollégákkal való együttműködés minőségét, munkamegosztás arányosságát, szakmai munka minőségét, egyéni szakmai munka támogatottságát, fejlesztési irányait, infrastruktúra minőségét. 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE felméri az egyén szakmai munkájáról való véleményét képzettség, kompetenciák (szociális és személyes kompetencia), motiváció és elhivatottság szempontjából, az egyén képzési igényeit. - minden rész végén reflexiót kér egy hazai/nemzetközi network támogatottságával kapcsolatban 2. TERVEZETT INDIKÁTOROK A) ALAPADATOKRA VONATKOZÓAN: Van-e jelentős különbség a pályán lévő, illetve a pályára készülő szakemberek network iránti érdekeltségében? A megkérdezettek milyen arányban dolgoznak művészeti irányú nevelési/képzési módszerekkel? Magyarországon mely célcsoportok és mely korcsoportok esetében jellemzőbb a művészeti nevelés, mint módszer/képzés jelenléte? Magyarországon melyik művészeti ág jelenik meg inkább a fogyatékkal élő személyek oktatásában, képzésében? ( fehér foltok feltérképezése) Magyarországon terápiás vagy artisztikus céllal működik inkább a művészeti irányú nevelés-képzés a fogyatékkal élő személyekkel?

2 pl.: vak, Down-szindróma több, de siket kevés Melyik kor/célcsoportra fordítódik nagyobb, kevesebb figyelem? pl.: vak, Down-szindróma több, de siket kevés A művészeti nevelés terén még nem aktív szakembereknek mely művészeti ág terén és mely kor/célcsoportra fókuszálva lenne képzési igénye? pl.: vak, általános iskolás, drámapedagógia Ki milyen tudással gazdagíthatja egy jövőbeli szakmai network közös tudását? Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben? B) FORRÁSBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓAN: Magyarországon mennyire jellemző a gazdasági szakemberek jelenléte? Ha nincsen, akkor van-e igény a jelenlétükre? Milyen területek lettek inkább megjelölve, mint fejlesztendő kompetenciaterületek a megkérdezettek szervezetének/intézményének gazdasági szakemberének munkája terén? (képzésszükséglet területének meghatározása) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben? C) SZERVEZET/INTÉZMÉNY SZAKMAI MŰKÖDÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓAN: A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakembereinek hány százaléka elégedett a munka arányos leosztásával a szervezete/intézménye keretein belül? A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei mennyire elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet dolgozóinak együttműködésével? Mennyire érzi támogatottnak magát a megkérdezett szakember az intézményen, szervezeten belül? Mennyire jellemző Magyarországon, hogy támogatni tudják az intézmények/szervezetek az egyén (megkérdezett) szakmai kezdeményezéseit, képzési igényeit? A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei mennyire elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet munkájának minőségével? Az oktatási/képzési folyamat területén mutatható ki leginkább fejlesztési igény? (infrastruktúra, szakmai támogatás, szakmai törekvések) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben?

3 D) MEGKÉRDEZETT SZEMÉLY SAJÁT SZAKMAI MUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN: Mennyire jellemző, hogy megfelelő kihívást jelent a megkérdezettek számára a saját szakmai munkájuk? Mennyire jellemző, hogy elégedettek a megkérdezettek saját szakmai munkájukkal? (önértékelés hiánya esetleg) Milyen képzési igényt fogalmaznak általánosan a megkérdezettek? (lehetséges képzési irányok meghatározása) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben?

4 E) A 4 RÉSZTERÜLET KOMPLEX VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN: Vannak-e komplex fejlesztési/támogatást igénylő területek? pl.: speciális egyéni igények (színpad technika), képzés (pályázatírói), együttműködési igény (nemzetközi több országgal) A különböző működési keretek közül melyekre jellemző gazdasági szakemberek hiánya? Melyik működési keretre jellemzőbb a gyengébb forrásbiztosítás? Van-e összefüggés a gazdasági szakember hiány és az intézményi/szervezeti, vagy egyéni szakmai működés minőségének megítélése között?

5 II. EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE: II/A. NEMZETKÖZI SZINTEN: 1. ALAPADATOK ÉRTÉKELÉSE: Kitöltők száma: 15 Neme: csak nő Átlag életkor: 40 év Iskolai végzettség: egyetemi Jelenlegi munkahelye: Arte e Salute Onlus / Mus.e Teatro del cocomero / Academy of Fine Arts / Association of Special Education Beosztása: alkalmazottak, egyesületi tagok, 1 tanuló Évek száma a fogyatékkal élőkkel való foglalkozással töltött időt tekintve: átlagosan 5 év. 99% végzi a tevékenységet szakmaszerűen, legtöbbjük intézményi keretek között végzi ezt a munkát. 50% értelmileg sérült/tanulási problémákkal küzdő, 50% lelki és magatartásproblémával diagnosztizáltak célcsoportjával foglalkozik. Egy intézmény kivételével (általános iskola felső tagozat) mindegyik felnőtt korosztállyal foglalkozik. 99% foglalkozik fogyatékkal élők művészeti nevelésével. Megjelölt célterület(ek) a művészeti nevelés területén továbbképzési igények szempontjából: - ének-zene - vizuális nevelés Azok között a szakemberek között, akik foglalkoznak fogyatékkal élők művészeti nevelésével 50-50% arány tapasztalható a csak terápiás célokkal/alkalmanként, illetve a művészeti irányultságú célcsoporttal rendszeresen foglalkozókat tekintve. A művészeti nevelés részterületeit tekintve egy kivétellel színházi/drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak a megkérdezettek, míg egyikük elsősorban a vizuális nevelés/képzőművészet területére fókuszál. A szakmai munkájuk során elsősorban helyi közösségi (saját lakóhelyen belül) és nemzetközi szintű (bi-, és multilaterális egyaránt) együttműködések terén szereztek tapasztalatot. Továbbá a jövőben elsősorban a nemzetközi, többpartneres, illetve regionális (saját országon belüli) együttműködések terén szereznének szívesen nagyobb tapasztalatot. Egy hazai és/vagy nemzetközi network (szakmai hálózat) megítélése - a vezetett célcsoportok művészeti jövőjére nézve és a megkérdezettek saját szakmai fejlődésére egyaránt nagyon pozitív volt.

6 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE: Minimum egy gazdasági szakemberrel minden megkérdezett intézmény rendelkezik, de van, ahol 5 fő dolgozik ezen a területen. Itt tapasztalható nagyobb létszámra való igény (10 főt tartanának ideálisnak). A gazdasági szakemberek munkájával való elégedettségi szint igen magas, a kommunikációs és/vagy az együttműködési készséget azonban minden intézményben megjelölték a hatékonyság növelésének feltételeként. Az intézmény működési szintjén pedig a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák), illetve a humán erőforrás terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Intézményen belül a munkamegosztást arányosnak a megkérdezettek 60% -a találta megfelelőnek, míg 40 %-a nem túlságosan értett egyet az állítással. A szakmai munkájukról való visszajelzést tekintve ugyanez az arány volt megfigyelhető. A kollégákkal való együttműködés terén viszont 100%-os, a vezetővel való együttműködés terén már valamivel gyengébb 80%-os elégedettség tapasztalható. A konfliktuskezelés terén és a kollégákkal való együttműködés egyértelműen pozitív visszajelzéseket adtak a megkérdezettek. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Az intézményben folyó szakmai munka egészét tekintve nagyobb arányú a negatív válasz, mint a pozitív. Az oktatási infrastruktúraszükségleteket tekintve a módszertani segédanyagok, illetve a szemléltető eszközök fejlesztésével kapcsolatosan merült fel a fejlesztés hiánya, azonban az IKT és egyéb oktatási eszközök, illetve az egyéni speciális igények terén már megfelelőnek találták a fejlesztési folyamatokat. Az oktatási folyamatokkal kapcsolatos elégedettségmérés nyomán a megkérdezettek legkevésbé a képzések finanszírozásával (3,25-ös átlag egy 1 = kiváló/3 = van, de nem fordítanak rá megfelelő figyelmet/5 = nem megfelelő skálán), majd a hospitálás és a szakmai programokon (mindkettő 2,75) való részvételi szándékkal elégedettek. Jó eredmények születtek azonban (átlagosan 2,00 = megfelelő) a műhelymunka, esetmegbeszélések, egyéni konzultációk, a kutatások és az intézményen belüli és azon kívüli oktatási folyamatok támogatása, illetve az intézményen belüli együttműködés és a publikálási lehetőség mérésekor. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett.

7 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE: A megkérdezettek 100%-a úgy találta, az intézményben végzendő szakmai munka megfelelő kihívást jelent számára, az oktatói-nevelői munkához szükséges kompetenciák terén szintén elégedettség tapasztalható, a képzettség terén hiányt az idegen nyelvi kompetenciák (4 = elégedetlen vagyok) esetében fogalmaztak meg. Az alternatív pedagógiai módszerek, a digitális írástudás és az innovációs tevékenységek terén elégedettek a megkérdezettek saját szakmai tudásának értékelésekor. Továbbtanulási, továbbképzési igény a drámapedagógiai módszerek és az idegen nyelv tanulása terén fogalmazódott meg. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. Egy szakmai network kapcsán a több munkalehetőség teremtése lett speciális elvárásként megjelölve. II/B. HAZAI SZINTEN: 1. ALAPADATOK ÉRTÉKELÉSE: Kitöltők száma: 28 Neme: 12 férfi/ 16 nő Átlag életkor: 40 év Iskolai végzettség: főiskolai Jelenlegi munkahelye: Vakok Általános Iskolája, Felhőjárók Drámacsoport, Vakrepülés Színjátszó Társulat, Ruttkai Éva Színház, Korinta Alapítvány, Tui-Nazar Utazási Iroda Beosztása: legtöbbjük tanító a Vakok Általános Iskolájában, de vannak pályázati szakreferensek, illetve ifjúságvédelmi szakemberek is köztük más intézményekből, egyesületekből. Évek száma a fogyatékkal élőkkel való foglalkozással töltött időt tekintve: átlagosan 11 év. Legtöbbjük intézményi keretek között végzi ezt a munkát, de vannak jelen alapítványi, egyesületi és polgármesteri hivatalban dolgozók is. 50% végzi, 48% végzi és tanulja a szakmát, illetve 2% csak most tanulja a szakmát. 70% látássérültekkel és vakokkal, 10% lelki és magatartásproblémával diagnosztizáltak célcsoportjával, 10% mozgáskorlátozottakkal és 10% halmozottan sérültekkel foglalkozik. Egy polgármesteri hivatal kivételével (felnőtt korosztállyal) mindegyik intézmény óvodás, illetve általános iskolai (alsó és felső) korosztállyal foglalkozik. 50% foglalkozik fogyatékkal élők művészeti nevelésével. Megjelölt célterület(ek) a művészeti nevelés területén továbbképzési igények szempontjából: - színház / drámapedagógiai módszerek

8 - mozgás, tánc / táncpedagógiai módszerek - komplex / összművészeti pedagógiai módszerek - képzőművészet / vizuális nevelés módszerei - ének-zene / ének-zene pedagógiai módszerek Azok között a szakemberek között, akik foglalkoznak fogyatékkal élők művészeti nevelésével 50-50% arány tapasztalható a csak terápiás célokkal/alkalmanként, illetve a művészeti irányultságú célcsoporttal rendszeresen foglalkozókat tekintve. A művészeti nevelés részterületeit tekintve elsősorban színházi/drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak a megkérdezettek, míg egyikük elsősorban a vizuális nevelés/képzőművészet területére, illetve egy másik csoport ének-zene / ének-zene pedagógiai módszerekre fókuszál. A szakmai munkájuk során elsősorban helyi közösségi (saját lakóhelyen belül) és intézményen belüli együttműködések terén szereztek tapasztalatot, vagy ezen a téren sem. Továbbá a jövőben elsősorban a nemzetközi, többpartneres, illetve országos szintű együttműködések terén szereznének szívesen nagyobb tapasztalatot. Egy hazai és/vagy nemzetközi network (szakmai hálózat) megítélése - a vezetett célcsoportok művészeti jövőjére nézve és a megkérdezettek saját szakmai fejlődésére egyaránt nagyon pozitív volt. 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE: Minimum egy gazdasági szakemberrel minden megkérdezett intézmény rendelkezik, de az utazási iroda és az egyesületi forma mellett nem jelöltek meg ezen a téren szakembert. Minden intézményben, mely már rendelkezik (minimum1 de van ahol 20 fő) gazdasági szakemberrel legalább kétszer annyi szakemberigény tapasztalható. Ahol nem rendelkeznek gazdasági felelőssel, ott minimum 1 és maximum 3 főt tartanának ideálisnak a munkavégzés hatékonysága szempontjából. A gazdasági szakemberek munkájával való elégedettségi szint nem túl magas (3,22), és a szaktudás, illetve a felelősségvállalás kivételével minden kompetenciaterület fejlesztési igénye (kommunikációs, információszerzés és feldolgozás, együttműködés, pályázatírás) megjelent a hatékonyság növelésének feltételeként. Az intézmény működési szintjén pedig a leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Intézményen belül a munkamegosztással elégedetlennek bizonyultak a megkérdezettek (3,00 átlag = csak kis mértékben értek egyet az állítással, hogy arányos a munkavégzés az intézményen belül). A szakmai munkájukról való visszajelzést tekintve már sokkal jobb átlag (2,55) volt megfigyelhető. A kollégákkal való együttműködés terén viszont 100%-os, a vezetővel való együttműködés terén már valamivel gyengébb 80%-os elégedettség tapasztalható. A konfliktuskezelés (1,77) terén egyértelműen pozitív visszajelzéseket adtak a megkérdezettek. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a

9 szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Az intézményben folyó szakmai munka egészét tekintve nagyobb arányú a pozitív válasz, mint a negatív (1,44 átlag). Az oktatási infrastruktúraszükségleteket tekintve az egyéni speciális igények, illetve a szemléltető eszközök fejlesztésével kapcsolatosan merült fel a fejlesztés legnagyobb hiánya, azonban az IKT és egyéb oktatási eszközök, illetve az módszertani segédanyagok terén már megfelelőbbnek találták a felszereltséget, de több helyen hiányosnak jellemezték, illetve a fejlesztéssel itt is elégedetlenek. Az oktatási folyamatokkal kapcsolatos elégedettségmérés nyomán a megkérdezettek legkevésbé a szakmai programokon való részvétel (3,25-ös átlag) és a kutatások (3,87-ös átlag) és a képzések (3,12) finanszírozásával elégedettek. Jobb eredmények (átlagosan 3,00) születtek mégsem fordítanak megfelelő figyelmet az intézményen belüli együttműködés támogatására és az intézményen kívüli projektek megvalósítására. A műhelymunka, az esetmegbeszélések, az egyéni konzultációk és az intézményen belüli projektek és a publikálási lehetőség támogatását megfelelőnek ítélték. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE: A megkérdezettek 100%-a úgy találta, az intézményben végzendő szakmai munka megfelelő kihívást jelent számára, az oktatói-nevelői munkához szükséges kompetenciák terén szintén elégedettség tapasztalható, kivéve a kreativitást, a kommunikációs és a konfliktuskezelő készségeket, ahol magasabb mint 2,5-ös átlag született, azaz a nem tudom megítélni válaszok és az elégedetlen vagyok válaszok száma magasabb, mint a megfelelőnek tartom válaszoké. A képzettség terén hiányt az idegen nyelvi kompetenciák (3,3 = elégedetlen vagyok/nem tudom megítélni) volt tapasztalható. Az alternatív pedagógiai módszerek, a digitális írástudás és az innovációs tevékenységek terén elégedettek a megkérdezettek saját szakmai tudásának értékelésekor. Továbbtanulási, továbbképzési igény a drámapedagógiai módszerek és az idegen nyelv tanulása, a pszichológia és a komplex művészetterápia terén fogalmazódott meg. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. Egy szakmai network kapcsán az anyagi források felkutatása, képzési lehetőségek összegyűjtése, rendszerezése, és az újdonságok megismertetése előadásokon, tanfolyamokon lett speciális elvárásként megjelölve. III. KÖVETKEZTETÉSEK: Az alábbi elemzés egy hazai szakemberekből álló kontrollcsoportjának válaszait elemzi a fent (I/2.) megadott indikátorok mentén külön a hazait, majd a hazai eredményeket összehasonlítja a nemzetközi kontrollcsoport eredményeivel. A kitöltők száma, mivel egy kontrollcsoportról van szó, ahhoz elegendő, hogy a jelenlegi eredmények alapján a kérdőívet továbbfejlesszük a kijött hibák alapján, illetve az itt kapott eredmények alapján a kitöltők körének kiterjesztését Az Én Belső Szín-Házam projektben résztvevőkön túlra feltétlenül megtegyük. A) ALAPADATOKRA VONATKOZÓAN:

10 A pályán lévő, illetve a pályára készülő szakemberek network iránti érdekeltségében nem találtunk különbséget, egyaránt nyitottak rá. A megkérdezettek fele-fele arányban dolgoznak művészeti irányú nevelési/képzési módszerekkel/végez ilyen irányú tevékenységet önálló célcsoporttal. Aki nem folytat ilyen irányú tevékenységet még, a továbbképzési igényeknél megjelölte művészeti irányú módszereket, tehát a szakmai network létjogosultságát alátámasztottnak tekinthetjük. Magyarországon a komplex művészetterápiás képzés, módszer képez leginkább fehér foltot a fogyatékkal élő személyek oktatásában, képzésében, tehát prioritást kell, hogy élvezzen a network szakmai programkeresésekor és támogatásakor, akár egy közös módszertan kidolgozása erejéig. Magyarországon mind a terápiás, mind az artisztikus céllal működő művészeti irányú nevelés-képzés megtalálható a fogyatékkal élő személyek célcsoportját tekintve, tehát mindkét célcsoport igényeit figyelembe kell vennie a network-ön végzett munka során. Egy jövőbeli hazai szakmai network közös tudását tekintve a különböző intézményi keretekből adódóan országos és regionális szintű együttműködések terén valósulhat meg eredményes tapasztalatcsere a szakmai munka, illetve a művészeti irányú tevékenységek tapasztalatainak megosztásán keresztül. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az eddigi szakmai elsősorban művészeti irányú tevékenységekre vonatkozó együttműködések terén tapasztalható. Hazai viszonylatban inkább az intézményen belüli és helyi együttműködések terén van tapasztalat, míg nemzetközi szinten jellemző a nemzetközi, akár több országot érintő közös munka. Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az együttműködésekkel kapcsolatos igényben mindkét fórumon a nemzetközi, több országgal való együttműködést jelölték meg célként, illetve a művészeti irányú tevékenységeket terápiás és artisztikus céllal használók aránya is azonos, 50-50%. B) FORRÁSBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓAN: Magyarországon a gazdasági szakemberek jelenléte elsősorban az intézményi és közintézményi szervezeteken belül adott, egyesületi és vállalkozási szinten nem jellemző. A jelenlétükre való igény azonban igen magas, mindenhol legalább a jelenlegi létszám kétszeresét jelölték meg hatékonyság szempontjából ideálisnak, illetve ahol nincs min. 1, de ideális esetben 3 gazdasági szakember foglalkoztatása a cél. Fejlesztendő kompetenciaterületekként a megkérdezettek szervezetének/intézményének gazdasági szakemberének munkája terén a kommunikációs, információszerzés és feldolgozás, együttműködés, pályázatírással kapcsolatos készség, illetve tudásfejlesztés lenne a cél.

11 Magyarországon az intézmények működési szintjén pedig leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a gazdasági szakemberek aránya/intézmény tapasztalható. Nemzetközi szinten jóval magasabb a gazdasági szakemberek száma, ennek ellenére is kétszeresét jelölik meg ideálisnak a megkérdezett szakemberek. Továbbá a megjelölt fejlesztési területekre vonatkozóan - a gazdasági szakemberek kompetenciáját tekintve jóval kevesebb elvárás fogalmazódik meg, mint hazai szinten. (csak kommunikációs és együttműködési készség) Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az intézmények működési szintjén megfogalmazott forráshiányok területeiben tapasztalható. Mindkét kontrollcsoport megjelölte a humán erőforrásra való igényt.

12 C) SZERVEZET/INTÉZMÉNY SZAKMAI MŰKÖDÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓAN: A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakembereinek nagyon alacsony százaléka elégedett a munka arányos leosztásával a szervezete/intézménye keretein belül. A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei teljes mértékben elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet dolgozóinak együttműködésével. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Nem jellemző Magyarországon, hogy támogatni tudják az intézmények/szervezetek az egyén (megkérdezett) szakmai kezdeményezéseit, képzési igényeit. A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei összességében mégis elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet munkájának minőségével. Az intézmény működési szintjén pedig a leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a megjelölt fejlesztendő területekben tapasztalható intézményi működés szintjén a nemzetközi kontrollcsoport a hospitálást is megjelölte fejlesztési célként, míg ez hazai szinten jó megítélést kapott. Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a humán erőforrás és az infrastruktúra terén mindkét csoport jelölt meg fejlesztési igényt. D) MEGKÉRDEZETT SZEMÉLY SAJÁT SZAKMAI MUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN: Jellemzően hazai szinten és nemzetközi szinten is megfelelő kihívást jelent a megkérdezettek számára a saját szakmai munkájuk. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a megkérdezettek saját szakmai munkájának megítélésben tapasztalhatók. A hazai kontrollcsoport önértékelése nyomán jóval gyengébb eredmények születtek, mint a nemzetközi kontrollcsoport önértékelésében. Jelentős hasonlóság a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben, hogy képzési igényként mindkét fél a drámapedagógia és az idegen nyelvi képzést fogalmazta meg, amely elősegíti és indokolja a nemzetközi pályázatok figyelését és a Mostar szerepét a partnerek együttműködésének támogatásában egy szakmai networkon keresztül. E) A 4 RÉSZTERÜLET KOMPLEX VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN:

13 Hazai szinten komplex támogatási igény tapasztalható az egyes intézmények/szervezetek működésének hiányosságaként megjelölt szakmai támogatás, továbbképzések támogatása az egyének egyéni speciális képzési igényének megjelölésében (idegen nyelvi képzés, drámapedagógia, komplex művészetterápiás nevelés), illetve a nemzetközi, többpartneres együttműködések terén. Következésképpen a hazai network stratégiai tervét úgy célszerű összeállítani, hogy bizonyos időközönként akár a hálózaton belüli, a témára specializálódott szervezetek ajánlanak föl a megjelölt témákban továbbképzést a network tagjainak, akár külsős szakemberek meghívásával biztosítanak erre lehetőséget. Ajánlott a network mint jogi személy regisztrálása felnőttoktatási szervezetként, melynek segítségével az ott meghirdetett tréningek egyrészt bevételi forráshoz is juttatják őket a külső jelentkezők befizetett díjai által, másrészt a meghirdetett tréningek költségvetése lepályázható strukturális alapú (TÁMOP) és uniós forrásokból (LLP, Youth). A hálózat igényt formálna azoknak a pályázattípusoknak a bemutatására, melyek biztosítják az egyéni továbbképzéseket (Comenius, Grundtvig, Leonardo szakértői tanulmányutak és asszisztensi pályázatok, idegen nyelvi képzések). A hálózat mint jogi személy, megfelelő információk és segítség igénybevételével és a feladatok hatékony felosztásával sikerrel pályázhatna többoldalú nemzetközi partnerségekben való részvételre is. Ezekben a pályázatokban lehetőség lenne nem csak a külföldi jó gyakorlatok megismerésére, hanem olyan szakmai munkák lebonyolítására is, mint a komplex (művészetterápiás) tréninganyagok kidolgozása akár. A partnerek felkutatásában, a hasznosítható projektötletek felvázolásában, a pályázati dokumentumok összeállításában és a projektmenedzsmentben a MOSTart segítséget tud nyújtani. A különböző működési keretektől nemzetközi szinten függetlenül igény van további szakemberek bevonására, hazai szinten azonban a civil szférát mélyebben érinti a probléma, mint a közintézményi, intézményi keretek között működő szervezetek életét a gazdasági szakemberhiány. Egy komplex operatív működési terv, mely kitér a jogi szervezet fenntarthatóságára is, felvázolná a gazdasági emberek felvételének és finanszírozásának a lehetőségét is. A stratégiai terv leképezhető egyesületek, alapítványok működéséhez is. Uniós projektekbe szintén beépíthető a gazdasági szakember díja. A jogi személy működését elősegítő gazdasági szakemberek segítséget és tanácsot tudnának nyújtani egyéni kérdésekben is. Működési kerettől függetlenül megjelenik, mint probléma a gyengébb forrásbiztosítás, elsősorban humán erőforrás és infrastruktúra fejlesztés terén. Ajánlott tehát a network stratégiai tervében azoknak a pályázatoknak a felkutatása (elsősorban strukturális alapok pályázatai, LEADER pályázatok, munkaerő-forrás biztosítására és működtetésre kiírt pályázatok), melyek egy átgondolt hosszú távú működés során kisegíthetik a jogi szervezet anyagi forrásait. A MOSTart NKKE tagjai és külsős szakemberek segítséget tudnak ebben adni. A gazdasági szakember hiány és az intézményi/szervezeti, vagy egyéni szakmai működés minőségének megítélése közötti összefüggésre utalhat az az eredmény hazai szinten, miszerint a megkérdezett szakemberek szakmai önértékelésében igen alacsony értékek jöttek ki, míg ezzel szemben ez az eredmény nemzetközi szinten sokkal pozitívabb. Gazdasági szakemberekben és a szakmai munka támogatottságában is jóval magasabb értékeket tapasztaltunk nemzetközi

14 szinten, mint a hazai kontrollcsoport eredményeiben. Feltételezhető, hogy a gazdasági szakemberhiány komoly terhet rak az intézmények vezetőire és szakembereire egyaránt, kevesebb idő és energia marad a szakmai munkára, amelynek következtében a szakma önértékelése és gyengébb lesz. Ennek az állításnak az alátámasztására azonban egy célirányos kutatást javaslunk, amely pontos mutatókat ad az elvégzendő munka területeire, típusára és a rá fordított idő arányaira is.

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG Egy intézmény fejlődési útja a referencia-intézményi szolgáltatásig Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért

Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért Dr. Dobszay Ambrus igazgató Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ Heves, 2013. október 12. www.ofi.hu A meghívott előadó mondanivalója a művészetoktatás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Projektek egy ökoiskolában

Projektek egy ökoiskolában Projektek egy ökoiskolában Forrás Pályázni kell Innovatív iskolák Fenntartás, működés- állami és önkormányzati finanszírozás Fejlesztés Fejlesztéshez forrást kell teremteni Pályázatok EU-s pályázatok forrásai

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft TÁMOP 5.4.11. NYOLC PONT AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ELLÁTÓRENDSZERÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ, KOMPLEX INNOVÁCIÓJA, SZAKMAI TANÁCSADÓ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁVAL TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 Az Európai

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1. A továbbképzési program megnevezése Egész nap az iskolában módszertani

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben