4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 I. KÉRDŐÍV BEMUTATÁSA: 4T TROUGH THEATRE TO TALENTS SZÜKSÉGLETFELMÉRŐ KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 1. SZERKEZET - 4 részből áll 1. ALAPADATOK felméri az átlag életkort, a szakmában töltött évek átlagát, a szakmát tanulók/szakmában dolgozók arányát; a fogyatékkal élőkkel való művészeti nevelésben való részvétel arányát; a szervezeti működés keretét (intézmény, egyesület stb.) 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS felméri a szervezetben dolgozó gazdasági szakemberek számát, a munkájukkal való elégedettséget, javasolt fejlesztési/tréning elemeket a hatékonyabb gazdasági munka érdekében, a forráshiány szintjeit (infrastruktúra, humán erőforrás stb.) 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSE felméri az intézményen belül vezetővel/kollégákkal való együttműködés minőségét, munkamegosztás arányosságát, szakmai munka minőségét, egyéni szakmai munka támogatottságát, fejlesztési irányait, infrastruktúra minőségét. 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE felméri az egyén szakmai munkájáról való véleményét képzettség, kompetenciák (szociális és személyes kompetencia), motiváció és elhivatottság szempontjából, az egyén képzési igényeit. - minden rész végén reflexiót kér egy hazai/nemzetközi network támogatottságával kapcsolatban 2. TERVEZETT INDIKÁTOROK A) ALAPADATOKRA VONATKOZÓAN: Van-e jelentős különbség a pályán lévő, illetve a pályára készülő szakemberek network iránti érdekeltségében? A megkérdezettek milyen arányban dolgoznak művészeti irányú nevelési/képzési módszerekkel? Magyarországon mely célcsoportok és mely korcsoportok esetében jellemzőbb a művészeti nevelés, mint módszer/képzés jelenléte? Magyarországon melyik művészeti ág jelenik meg inkább a fogyatékkal élő személyek oktatásában, képzésében? ( fehér foltok feltérképezése) Magyarországon terápiás vagy artisztikus céllal működik inkább a művészeti irányú nevelés-képzés a fogyatékkal élő személyekkel?

2 pl.: vak, Down-szindróma több, de siket kevés Melyik kor/célcsoportra fordítódik nagyobb, kevesebb figyelem? pl.: vak, Down-szindróma több, de siket kevés A művészeti nevelés terén még nem aktív szakembereknek mely művészeti ág terén és mely kor/célcsoportra fókuszálva lenne képzési igénye? pl.: vak, általános iskolás, drámapedagógia Ki milyen tudással gazdagíthatja egy jövőbeli szakmai network közös tudását? Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben? B) FORRÁSBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓAN: Magyarországon mennyire jellemző a gazdasági szakemberek jelenléte? Ha nincsen, akkor van-e igény a jelenlétükre? Milyen területek lettek inkább megjelölve, mint fejlesztendő kompetenciaterületek a megkérdezettek szervezetének/intézményének gazdasági szakemberének munkája terén? (képzésszükséglet területének meghatározása) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben? C) SZERVEZET/INTÉZMÉNY SZAKMAI MŰKÖDÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓAN: A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakembereinek hány százaléka elégedett a munka arányos leosztásával a szervezete/intézménye keretein belül? A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei mennyire elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet dolgozóinak együttműködésével? Mennyire érzi támogatottnak magát a megkérdezett szakember az intézményen, szervezeten belül? Mennyire jellemző Magyarországon, hogy támogatni tudják az intézmények/szervezetek az egyén (megkérdezett) szakmai kezdeményezéseit, képzési igényeit? A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei mennyire elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet munkájának minőségével? Az oktatási/képzési folyamat területén mutatható ki leginkább fejlesztési igény? (infrastruktúra, szakmai támogatás, szakmai törekvések) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben?

3 D) MEGKÉRDEZETT SZEMÉLY SAJÁT SZAKMAI MUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN: Mennyire jellemző, hogy megfelelő kihívást jelent a megkérdezettek számára a saját szakmai munkájuk? Mennyire jellemző, hogy elégedettek a megkérdezettek saját szakmai munkájukkal? (önértékelés hiánya esetleg) Milyen képzési igényt fogalmaznak általánosan a megkérdezettek? (lehetséges képzési irányok meghatározása) Milyen jelentős eltérések/hasonlóságok vannak magyar és nemzetközi vonalon a fenti kérdésekben?

4 E) A 4 RÉSZTERÜLET KOMPLEX VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN: Vannak-e komplex fejlesztési/támogatást igénylő területek? pl.: speciális egyéni igények (színpad technika), képzés (pályázatírói), együttműködési igény (nemzetközi több országgal) A különböző működési keretek közül melyekre jellemző gazdasági szakemberek hiánya? Melyik működési keretre jellemzőbb a gyengébb forrásbiztosítás? Van-e összefüggés a gazdasági szakember hiány és az intézményi/szervezeti, vagy egyéni szakmai működés minőségének megítélése között?

5 II. EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE: II/A. NEMZETKÖZI SZINTEN: 1. ALAPADATOK ÉRTÉKELÉSE: Kitöltők száma: 15 Neme: csak nő Átlag életkor: 40 év Iskolai végzettség: egyetemi Jelenlegi munkahelye: Arte e Salute Onlus / Mus.e Teatro del cocomero / Academy of Fine Arts / Association of Special Education Beosztása: alkalmazottak, egyesületi tagok, 1 tanuló Évek száma a fogyatékkal élőkkel való foglalkozással töltött időt tekintve: átlagosan 5 év. 99% végzi a tevékenységet szakmaszerűen, legtöbbjük intézményi keretek között végzi ezt a munkát. 50% értelmileg sérült/tanulási problémákkal küzdő, 50% lelki és magatartásproblémával diagnosztizáltak célcsoportjával foglalkozik. Egy intézmény kivételével (általános iskola felső tagozat) mindegyik felnőtt korosztállyal foglalkozik. 99% foglalkozik fogyatékkal élők művészeti nevelésével. Megjelölt célterület(ek) a művészeti nevelés területén továbbképzési igények szempontjából: - ének-zene - vizuális nevelés Azok között a szakemberek között, akik foglalkoznak fogyatékkal élők művészeti nevelésével 50-50% arány tapasztalható a csak terápiás célokkal/alkalmanként, illetve a művészeti irányultságú célcsoporttal rendszeresen foglalkozókat tekintve. A művészeti nevelés részterületeit tekintve egy kivétellel színházi/drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak a megkérdezettek, míg egyikük elsősorban a vizuális nevelés/képzőművészet területére fókuszál. A szakmai munkájuk során elsősorban helyi közösségi (saját lakóhelyen belül) és nemzetközi szintű (bi-, és multilaterális egyaránt) együttműködések terén szereztek tapasztalatot. Továbbá a jövőben elsősorban a nemzetközi, többpartneres, illetve regionális (saját országon belüli) együttműködések terén szereznének szívesen nagyobb tapasztalatot. Egy hazai és/vagy nemzetközi network (szakmai hálózat) megítélése - a vezetett célcsoportok művészeti jövőjére nézve és a megkérdezettek saját szakmai fejlődésére egyaránt nagyon pozitív volt.

6 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE: Minimum egy gazdasági szakemberrel minden megkérdezett intézmény rendelkezik, de van, ahol 5 fő dolgozik ezen a területen. Itt tapasztalható nagyobb létszámra való igény (10 főt tartanának ideálisnak). A gazdasági szakemberek munkájával való elégedettségi szint igen magas, a kommunikációs és/vagy az együttműködési készséget azonban minden intézményben megjelölték a hatékonyság növelésének feltételeként. Az intézmény működési szintjén pedig a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák), illetve a humán erőforrás terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Intézményen belül a munkamegosztást arányosnak a megkérdezettek 60% -a találta megfelelőnek, míg 40 %-a nem túlságosan értett egyet az állítással. A szakmai munkájukról való visszajelzést tekintve ugyanez az arány volt megfigyelhető. A kollégákkal való együttműködés terén viszont 100%-os, a vezetővel való együttműködés terén már valamivel gyengébb 80%-os elégedettség tapasztalható. A konfliktuskezelés terén és a kollégákkal való együttműködés egyértelműen pozitív visszajelzéseket adtak a megkérdezettek. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Az intézményben folyó szakmai munka egészét tekintve nagyobb arányú a negatív válasz, mint a pozitív. Az oktatási infrastruktúraszükségleteket tekintve a módszertani segédanyagok, illetve a szemléltető eszközök fejlesztésével kapcsolatosan merült fel a fejlesztés hiánya, azonban az IKT és egyéb oktatási eszközök, illetve az egyéni speciális igények terén már megfelelőnek találták a fejlesztési folyamatokat. Az oktatási folyamatokkal kapcsolatos elégedettségmérés nyomán a megkérdezettek legkevésbé a képzések finanszírozásával (3,25-ös átlag egy 1 = kiváló/3 = van, de nem fordítanak rá megfelelő figyelmet/5 = nem megfelelő skálán), majd a hospitálás és a szakmai programokon (mindkettő 2,75) való részvételi szándékkal elégedettek. Jó eredmények születtek azonban (átlagosan 2,00 = megfelelő) a műhelymunka, esetmegbeszélések, egyéni konzultációk, a kutatások és az intézményen belüli és azon kívüli oktatási folyamatok támogatása, illetve az intézményen belüli együttműködés és a publikálási lehetőség mérésekor. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett.

7 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE: A megkérdezettek 100%-a úgy találta, az intézményben végzendő szakmai munka megfelelő kihívást jelent számára, az oktatói-nevelői munkához szükséges kompetenciák terén szintén elégedettség tapasztalható, a képzettség terén hiányt az idegen nyelvi kompetenciák (4 = elégedetlen vagyok) esetében fogalmaztak meg. Az alternatív pedagógiai módszerek, a digitális írástudás és az innovációs tevékenységek terén elégedettek a megkérdezettek saját szakmai tudásának értékelésekor. Továbbtanulási, továbbképzési igény a drámapedagógiai módszerek és az idegen nyelv tanulása terén fogalmazódott meg. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. Egy szakmai network kapcsán a több munkalehetőség teremtése lett speciális elvárásként megjelölve. II/B. HAZAI SZINTEN: 1. ALAPADATOK ÉRTÉKELÉSE: Kitöltők száma: 28 Neme: 12 férfi/ 16 nő Átlag életkor: 40 év Iskolai végzettség: főiskolai Jelenlegi munkahelye: Vakok Általános Iskolája, Felhőjárók Drámacsoport, Vakrepülés Színjátszó Társulat, Ruttkai Éva Színház, Korinta Alapítvány, Tui-Nazar Utazási Iroda Beosztása: legtöbbjük tanító a Vakok Általános Iskolájában, de vannak pályázati szakreferensek, illetve ifjúságvédelmi szakemberek is köztük más intézményekből, egyesületekből. Évek száma a fogyatékkal élőkkel való foglalkozással töltött időt tekintve: átlagosan 11 év. Legtöbbjük intézményi keretek között végzi ezt a munkát, de vannak jelen alapítványi, egyesületi és polgármesteri hivatalban dolgozók is. 50% végzi, 48% végzi és tanulja a szakmát, illetve 2% csak most tanulja a szakmát. 70% látássérültekkel és vakokkal, 10% lelki és magatartásproblémával diagnosztizáltak célcsoportjával, 10% mozgáskorlátozottakkal és 10% halmozottan sérültekkel foglalkozik. Egy polgármesteri hivatal kivételével (felnőtt korosztállyal) mindegyik intézmény óvodás, illetve általános iskolai (alsó és felső) korosztállyal foglalkozik. 50% foglalkozik fogyatékkal élők művészeti nevelésével. Megjelölt célterület(ek) a művészeti nevelés területén továbbképzési igények szempontjából: - színház / drámapedagógiai módszerek

8 - mozgás, tánc / táncpedagógiai módszerek - komplex / összművészeti pedagógiai módszerek - képzőművészet / vizuális nevelés módszerei - ének-zene / ének-zene pedagógiai módszerek Azok között a szakemberek között, akik foglalkoznak fogyatékkal élők művészeti nevelésével 50-50% arány tapasztalható a csak terápiás célokkal/alkalmanként, illetve a művészeti irányultságú célcsoporttal rendszeresen foglalkozókat tekintve. A művészeti nevelés részterületeit tekintve elsősorban színházi/drámapedagógiai módszerekkel dolgoznak a megkérdezettek, míg egyikük elsősorban a vizuális nevelés/képzőművészet területére, illetve egy másik csoport ének-zene / ének-zene pedagógiai módszerekre fókuszál. A szakmai munkájuk során elsősorban helyi közösségi (saját lakóhelyen belül) és intézményen belüli együttműködések terén szereztek tapasztalatot, vagy ezen a téren sem. Továbbá a jövőben elsősorban a nemzetközi, többpartneres, illetve országos szintű együttműködések terén szereznének szívesen nagyobb tapasztalatot. Egy hazai és/vagy nemzetközi network (szakmai hálózat) megítélése - a vezetett célcsoportok művészeti jövőjére nézve és a megkérdezettek saját szakmai fejlődésére egyaránt nagyon pozitív volt. 2. FORRÁSBIZTOSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE: Minimum egy gazdasági szakemberrel minden megkérdezett intézmény rendelkezik, de az utazási iroda és az egyesületi forma mellett nem jelöltek meg ezen a téren szakembert. Minden intézményben, mely már rendelkezik (minimum1 de van ahol 20 fő) gazdasági szakemberrel legalább kétszer annyi szakemberigény tapasztalható. Ahol nem rendelkeznek gazdasági felelőssel, ott minimum 1 és maximum 3 főt tartanának ideálisnak a munkavégzés hatékonysága szempontjából. A gazdasági szakemberek munkájával való elégedettségi szint nem túl magas (3,22), és a szaktudás, illetve a felelősségvállalás kivételével minden kompetenciaterület fejlesztési igénye (kommunikációs, információszerzés és feldolgozás, együttműködés, pályázatírás) megjelent a hatékonyság növelésének feltételeként. Az intézmény működési szintjén pedig a leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 3. INTÉZMÉNY SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE: Intézményen belül a munkamegosztással elégedetlennek bizonyultak a megkérdezettek (3,00 átlag = csak kis mértékben értek egyet az állítással, hogy arányos a munkavégzés az intézményen belül). A szakmai munkájukról való visszajelzést tekintve már sokkal jobb átlag (2,55) volt megfigyelhető. A kollégákkal való együttműködés terén viszont 100%-os, a vezetővel való együttműködés terén már valamivel gyengébb 80%-os elégedettség tapasztalható. A konfliktuskezelés (1,77) terén egyértelműen pozitív visszajelzéseket adtak a megkérdezettek. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a

9 szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Az intézményben folyó szakmai munka egészét tekintve nagyobb arányú a pozitív válasz, mint a negatív (1,44 átlag). Az oktatási infrastruktúraszükségleteket tekintve az egyéni speciális igények, illetve a szemléltető eszközök fejlesztésével kapcsolatosan merült fel a fejlesztés legnagyobb hiánya, azonban az IKT és egyéb oktatási eszközök, illetve az módszertani segédanyagok terén már megfelelőbbnek találták a felszereltséget, de több helyen hiányosnak jellemezték, illetve a fejlesztéssel itt is elégedetlenek. Az oktatási folyamatokkal kapcsolatos elégedettségmérés nyomán a megkérdezettek legkevésbé a szakmai programokon való részvétel (3,25-ös átlag) és a kutatások (3,87-ös átlag) és a képzések (3,12) finanszírozásával elégedettek. Jobb eredmények (átlagosan 3,00) születtek mégsem fordítanak megfelelő figyelmet az intézményen belüli együttműködés támogatására és az intézményen kívüli projektek megvalósítására. A műhelymunka, az esetmegbeszélések, az egyéni konzultációk és az intézményen belüli projektek és a publikálási lehetőség támogatását megfelelőnek ítélték. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. 4. SAJÁT SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE: A megkérdezettek 100%-a úgy találta, az intézményben végzendő szakmai munka megfelelő kihívást jelent számára, az oktatói-nevelői munkához szükséges kompetenciák terén szintén elégedettség tapasztalható, kivéve a kreativitást, a kommunikációs és a konfliktuskezelő készségeket, ahol magasabb mint 2,5-ös átlag született, azaz a nem tudom megítélni válaszok és az elégedetlen vagyok válaszok száma magasabb, mint a megfelelőnek tartom válaszoké. A képzettség terén hiányt az idegen nyelvi kompetenciák (3,3 = elégedetlen vagyok/nem tudom megítélni) volt tapasztalható. Az alternatív pedagógiai módszerek, a digitális írástudás és az innovációs tevékenységek terén elégedettek a megkérdezettek saját szakmai tudásának értékelésekor. Továbbtanulási, továbbképzési igény a drámapedagógiai módszerek és az idegen nyelv tanulása, a pszichológia és a komplex művészetterápia terén fogalmazódott meg. Egy nemzetközi szakmai network e megjelölt fejlesztési célok támogató attitűdjével minden megkérdezett egyetértett. Egy szakmai network kapcsán az anyagi források felkutatása, képzési lehetőségek összegyűjtése, rendszerezése, és az újdonságok megismertetése előadásokon, tanfolyamokon lett speciális elvárásként megjelölve. III. KÖVETKEZTETÉSEK: Az alábbi elemzés egy hazai szakemberekből álló kontrollcsoportjának válaszait elemzi a fent (I/2.) megadott indikátorok mentén külön a hazait, majd a hazai eredményeket összehasonlítja a nemzetközi kontrollcsoport eredményeivel. A kitöltők száma, mivel egy kontrollcsoportról van szó, ahhoz elegendő, hogy a jelenlegi eredmények alapján a kérdőívet továbbfejlesszük a kijött hibák alapján, illetve az itt kapott eredmények alapján a kitöltők körének kiterjesztését Az Én Belső Szín-Házam projektben résztvevőkön túlra feltétlenül megtegyük. A) ALAPADATOKRA VONATKOZÓAN:

10 A pályán lévő, illetve a pályára készülő szakemberek network iránti érdekeltségében nem találtunk különbséget, egyaránt nyitottak rá. A megkérdezettek fele-fele arányban dolgoznak művészeti irányú nevelési/képzési módszerekkel/végez ilyen irányú tevékenységet önálló célcsoporttal. Aki nem folytat ilyen irányú tevékenységet még, a továbbképzési igényeknél megjelölte művészeti irányú módszereket, tehát a szakmai network létjogosultságát alátámasztottnak tekinthetjük. Magyarországon a komplex művészetterápiás képzés, módszer képez leginkább fehér foltot a fogyatékkal élő személyek oktatásában, képzésében, tehát prioritást kell, hogy élvezzen a network szakmai programkeresésekor és támogatásakor, akár egy közös módszertan kidolgozása erejéig. Magyarországon mind a terápiás, mind az artisztikus céllal működő művészeti irányú nevelés-képzés megtalálható a fogyatékkal élő személyek célcsoportját tekintve, tehát mindkét célcsoport igényeit figyelembe kell vennie a network-ön végzett munka során. Egy jövőbeli hazai szakmai network közös tudását tekintve a különböző intézményi keretekből adódóan országos és regionális szintű együttműködések terén valósulhat meg eredményes tapasztalatcsere a szakmai munka, illetve a művészeti irányú tevékenységek tapasztalatainak megosztásán keresztül. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az eddigi szakmai elsősorban művészeti irányú tevékenységekre vonatkozó együttműködések terén tapasztalható. Hazai viszonylatban inkább az intézményen belüli és helyi együttműködések terén van tapasztalat, míg nemzetközi szinten jellemző a nemzetközi, akár több országot érintő közös munka. Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az együttműködésekkel kapcsolatos igényben mindkét fórumon a nemzetközi, több országgal való együttműködést jelölték meg célként, illetve a művészeti irányú tevékenységeket terápiás és artisztikus céllal használók aránya is azonos, 50-50%. B) FORRÁSBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓAN: Magyarországon a gazdasági szakemberek jelenléte elsősorban az intézményi és közintézményi szervezeteken belül adott, egyesületi és vállalkozási szinten nem jellemző. A jelenlétükre való igény azonban igen magas, mindenhol legalább a jelenlegi létszám kétszeresét jelölték meg hatékonyság szempontjából ideálisnak, illetve ahol nincs min. 1, de ideális esetben 3 gazdasági szakember foglalkoztatása a cél. Fejlesztendő kompetenciaterületekként a megkérdezettek szervezetének/intézményének gazdasági szakemberének munkája terén a kommunikációs, információszerzés és feldolgozás, együttműködés, pályázatírással kapcsolatos készség, illetve tudásfejlesztés lenne a cél.

11 Magyarországon az intézmények működési szintjén pedig leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a gazdasági szakemberek aránya/intézmény tapasztalható. Nemzetközi szinten jóval magasabb a gazdasági szakemberek száma, ennek ellenére is kétszeresét jelölik meg ideálisnak a megkérdezett szakemberek. Továbbá a megjelölt fejlesztési területekre vonatkozóan - a gazdasági szakemberek kompetenciáját tekintve jóval kevesebb elvárás fogalmazódik meg, mint hazai szinten. (csak kommunikációs és együttműködési készség) Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben az intézmények működési szintjén megfogalmazott forráshiányok területeiben tapasztalható. Mindkét kontrollcsoport megjelölte a humán erőforrásra való igényt.

12 C) SZERVEZET/INTÉZMÉNY SZAKMAI MŰKÖDÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓAN: A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakembereinek nagyon alacsony százaléka elégedett a munka arányos leosztásával a szervezete/intézménye keretein belül. A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei teljes mértékben elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet dolgozóinak együttműködésével. Az egyéni szakmai kezdeményezések támogatásával és az ehhez szorosan kapcsolódó egyéni képzési igények intézményi szintű támogatottsággal kapcsolatban még azok a szakemberek is, akik teljes mértékben elégedettek voltak a vezetői munkával, kevésbé pozitív válaszokat adtak. Nem jellemző Magyarországon, hogy támogatni tudják az intézmények/szervezetek az egyén (megkérdezett) szakmai kezdeményezéseit, képzési igényeit. A Magyarországon működő (megkérdezett) szervezetek, intézmények szakemberei összességében mégis elégedettek saját/kollégáik/teljes szervezet munkájának minőségével. Az intézmény működési szintjén pedig a leginkább a szakmai programok (továbbképzése, konferenciák, belső képzések), illetve a humán erőforrás és az infrastruktúra terén jelöltek meg fejlesztési igényt. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a megjelölt fejlesztendő területekben tapasztalható intézményi működés szintjén a nemzetközi kontrollcsoport a hospitálást is megjelölte fejlesztési célként, míg ez hazai szinten jó megítélést kapott. Jelentős hasonlóságok magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a humán erőforrás és az infrastruktúra terén mindkét csoport jelölt meg fejlesztési igényt. D) MEGKÉRDEZETT SZEMÉLY SAJÁT SZAKMAI MUNKÁJÁRA VONATKOZÓAN: Jellemzően hazai szinten és nemzetközi szinten is megfelelő kihívást jelent a megkérdezettek számára a saját szakmai munkájuk. Jelentős eltérések a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben a megkérdezettek saját szakmai munkájának megítélésben tapasztalhatók. A hazai kontrollcsoport önértékelése nyomán jóval gyengébb eredmények születtek, mint a nemzetközi kontrollcsoport önértékelésében. Jelentős hasonlóság a magyar és nemzetközi kontrollcsoport eredményeiben, hogy képzési igényként mindkét fél a drámapedagógia és az idegen nyelvi képzést fogalmazta meg, amely elősegíti és indokolja a nemzetközi pályázatok figyelését és a Mostar szerepét a partnerek együttműködésének támogatásában egy szakmai networkon keresztül. E) A 4 RÉSZTERÜLET KOMPLEX VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN:

13 Hazai szinten komplex támogatási igény tapasztalható az egyes intézmények/szervezetek működésének hiányosságaként megjelölt szakmai támogatás, továbbképzések támogatása az egyének egyéni speciális képzési igényének megjelölésében (idegen nyelvi képzés, drámapedagógia, komplex művészetterápiás nevelés), illetve a nemzetközi, többpartneres együttműködések terén. Következésképpen a hazai network stratégiai tervét úgy célszerű összeállítani, hogy bizonyos időközönként akár a hálózaton belüli, a témára specializálódott szervezetek ajánlanak föl a megjelölt témákban továbbképzést a network tagjainak, akár külsős szakemberek meghívásával biztosítanak erre lehetőséget. Ajánlott a network mint jogi személy regisztrálása felnőttoktatási szervezetként, melynek segítségével az ott meghirdetett tréningek egyrészt bevételi forráshoz is juttatják őket a külső jelentkezők befizetett díjai által, másrészt a meghirdetett tréningek költségvetése lepályázható strukturális alapú (TÁMOP) és uniós forrásokból (LLP, Youth). A hálózat igényt formálna azoknak a pályázattípusoknak a bemutatására, melyek biztosítják az egyéni továbbképzéseket (Comenius, Grundtvig, Leonardo szakértői tanulmányutak és asszisztensi pályázatok, idegen nyelvi képzések). A hálózat mint jogi személy, megfelelő információk és segítség igénybevételével és a feladatok hatékony felosztásával sikerrel pályázhatna többoldalú nemzetközi partnerségekben való részvételre is. Ezekben a pályázatokban lehetőség lenne nem csak a külföldi jó gyakorlatok megismerésére, hanem olyan szakmai munkák lebonyolítására is, mint a komplex (művészetterápiás) tréninganyagok kidolgozása akár. A partnerek felkutatásában, a hasznosítható projektötletek felvázolásában, a pályázati dokumentumok összeállításában és a projektmenedzsmentben a MOSTart segítséget tud nyújtani. A különböző működési keretektől nemzetközi szinten függetlenül igény van további szakemberek bevonására, hazai szinten azonban a civil szférát mélyebben érinti a probléma, mint a közintézményi, intézményi keretek között működő szervezetek életét a gazdasági szakemberhiány. Egy komplex operatív működési terv, mely kitér a jogi szervezet fenntarthatóságára is, felvázolná a gazdasági emberek felvételének és finanszírozásának a lehetőségét is. A stratégiai terv leképezhető egyesületek, alapítványok működéséhez is. Uniós projektekbe szintén beépíthető a gazdasági szakember díja. A jogi személy működését elősegítő gazdasági szakemberek segítséget és tanácsot tudnának nyújtani egyéni kérdésekben is. Működési kerettől függetlenül megjelenik, mint probléma a gyengébb forrásbiztosítás, elsősorban humán erőforrás és infrastruktúra fejlesztés terén. Ajánlott tehát a network stratégiai tervében azoknak a pályázatoknak a felkutatása (elsősorban strukturális alapok pályázatai, LEADER pályázatok, munkaerő-forrás biztosítására és működtetésre kiírt pályázatok), melyek egy átgondolt hosszú távú működés során kisegíthetik a jogi szervezet anyagi forrásait. A MOSTart NKKE tagjai és külsős szakemberek segítséget tudnak ebben adni. A gazdasági szakember hiány és az intézményi/szervezeti, vagy egyéni szakmai működés minőségének megítélése közötti összefüggésre utalhat az az eredmény hazai szinten, miszerint a megkérdezett szakemberek szakmai önértékelésében igen alacsony értékek jöttek ki, míg ezzel szemben ez az eredmény nemzetközi szinten sokkal pozitívabb. Gazdasági szakemberekben és a szakmai munka támogatottságában is jóval magasabb értékeket tapasztaltunk nemzetközi

14 szinten, mint a hazai kontrollcsoport eredményeiben. Feltételezhető, hogy a gazdasági szakemberhiány komoly terhet rak az intézmények vezetőire és szakembereire egyaránt, kevesebb idő és energia marad a szakmai munkára, amelynek következtében a szakma önértékelése és gyengébb lesz. Ennek az állításnak az alátámasztására azonban egy célirányos kutatást javaslunk, amely pontos mutatókat ad az elvégzendő munka területeire, típusára és a rá fordított idő arányaira is.

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1. A továbbképzési program megnevezése Egész nap az iskolában módszertani

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet MENTORÁLÓ

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 7,32% 4 - Megfelelt, erre számítottam. 26,83% 63,41% 3 - Részben felelt meg, csak egy része volt az, amire számítottam.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Egy lehetőség a szakiskolások kulcskompetenciáinak fejlesztése

Egy lehetőség a szakiskolások kulcskompetenciáinak fejlesztése Egy lehetőség a szakiskolások kulcskompetenciáinak fejlesztése Egy alternatív szakiskolai program keretei Mártonfi György Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Konferencia a szakiskolások kulcskompetenciáiról

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A horizontális tanulás eredményei

A horizontális tanulás eredményei A horizontális tanulás eredményei Szívós Ágota szakmai vezetı Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály Hálózatkoordináció Mottó Mindenki, aki abbahagyja a tanulást öreg, de mindenki,

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 Általános információ A világ gyorsan változik körülöttünk új kihívások: növekvő szükséglet a magasan képzett munkaerőt igénylő munkalehetőségek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP

ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP Kérjük, figyelmesen olvassa át az Általános Továbbképzési Tájékoztatót, majd amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, úgy a jelentkezési lap

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 30 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 4 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben