A túlzott alkoholfogyasztás megelőzésének jó gyakorlatai helyi szinten. Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A túlzott alkoholfogyasztás megelőzésének jó gyakorlatai helyi szinten. Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar"

Átírás

1 A túlzott alkoholfogyasztás megelőzésének jó gyakorlatai helyi szinten Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar

2 A bizonyítékok rangsorolása A bizonyítékok három fokozatba sorolandók 1: erős 2A: valószínű 2B: lehetséges 2C: korlátozott 3: elégtelen A besorolási döntés alapját képező szempontok: Az összefüggés mértéke a tanulmányozott beavatkozás és a kimenet(ek) közt; Az eredmények egybehangzósága különböző vizsgálatok alapján; Van-e ismert ok-okozati mechanizmus a tanulmányozott beavatkozás és kimenet(ek) közt. Tang et al: Grading of evidence of the effectiveness of health promotion interventions. Journal of Epidemiology and Community Health, 2008;62:

3 1 Erős bizonyíték

4 Estimating Intervention Effectiveness: Synthetic Projection of Field Evaluation Results Derzon et al. The Journal of Primary Prevention, 2005; 26(4): helyszínen 5 éven keresztül zajlott, 9-17 éves, magas kockázatú fiatalok káros szerhasználatának megelőzésére irányuló programok metaanalízise Részben iskolai, részben közösségi programok a High Risk Youth Initiatives keretében különböző szervezetek által megvalósítva Intervenciós technikák szerint: 1. Viselkedési készségekre irányuló programok, melyek a társadalmi és életvezetési készségek kialakítására összpontosítanak (pl konfliktuskezelés, döntéshozás, indulatok kezelése, nemet mondani tudás); 2. Információ átadása a dohányzás, alkohol-, kábítószerfogyasztás hatásairól; 3. Rekreációs programok a szabadidő eltöltésének drogmentes alternatíváival 4. Érzelem-központú programok a társadalmi normatívákra, az énképre és önbecsülésre összpontosítva Az intervenciós csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt az elmúlt havi szerhasználat prevalenciája, mint a kontroll csoportban. Az intervenciók eredményességének feltételei: Koherens tervezés (szilárd elméleti alapok, többféle tevékenység a célok elérésére) Intenzitás: a személyes találkozások heti óraszámától függ

5 Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) Preventive services for adults Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI); 2008 Oct. 68 p. Túlzott alkoholfogyasztás megelőzése: Felnőttek körében szűrővizsgálatok, amelyeket minden (egészségügyi) ellátónak és rendszernek nyújtania kell (bizonyíték: 1. szintű, a legjobb elérhető bizonyíték alapján) évesek és idősebbek: 1. a kockázatos és/vagy ártalmas alkoholfogyasztási szokásokkal jellemezhetők és függők szűrése 2. rövid intervenció biztosítása

6 CDC Task Force on Community Preventive Services 1. A túlzott alkoholfogyasztás megelőzésére ajánlott intervenciók az általános populációban: Az alkoholos italokat árusító kereskedelmi egységek sűrűségének (számának) szabályozása Az árusítási napok korlátozása Az alkoholos italok adójának növelése

7 CDC Task Force on Community Preventive Services 2. Motoros járművekkel kapcsolatos, ittas vezetés okozta sérülések megelőzésére ajánlott szabályok: 0,08% véralkohol (USA) koncentrációra (VAK) vonatkozó szabályok vezetéshez Alacsonyabb VAK szabályok fiatal és gyakorlatlan vezetőknek Az italvásárlás jelenlegi korhatárának fenntartása Italfogyasztás ellenőrzése (közúton) Intervenciós képzés alkoholos italokat árusítók számára Tömegközlési kampányok Többféle technikát alkalmazó intervenciók közösségi mozgósítással Indításakadályozók (járművekben)

8 CDC Task Force on Community Preventive Services 3. Túlzott alkoholfogyasztás megelőzésére ajánlott tizenévesek körében: Kiskorúaknak történő alkoholárusítás tilalmának betartatása Alkoholos befolyás alatt történő autóvezetés megelőzése Alacsonyabb VAK szabályok fiatal és gyakorlatlan vezetőknek Az italvásárlás jelenlegi korhatárának fenntartása (USA: 21 év)

9 Brief physician advice for problem drinkers: long-term efficacy and benefit-cost analysis (Trial of Early Alcohol Treatment, TrEAT) 1. Trial of Early Alcohol Treatment, TrEAT: A nagy mennyiségű alkoholfogyasztás csökkentésére irányuló beavatkozás hosszútávú gazdasági és egészségre kifejtett hatásait vizsgálták egy kontroll csoporthoz viszonyítva, ahol semmilyen intervenció nem történt. 2. A háziorvos által végzett rövid tanácsadás (2x15 perces személyes, majd 2x5 perces telefonos követés a nővér által) hatásos és hatékony volt az alkoholfogyasztás és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételének csökkentésében is; ha a társadalmi hatásokat is figyelembe vették, bizonyítható volt a költséghatékonyság. 3. Rövid távon hatékonynak bizonyult az intervenció, de 12 hónap elteltével a hatás már nem volt bizonyítható.

10 Parenting programmes for preventing tobacco, alcohol or drugs misuse in children <18: a systematic review Petrie et al Health Education Research,2007;22(2): A szülői készségfejlesztő programok hatékonyak lehetnek a szerfogyasztás megelőzésében vagy csökkentésében. A leginkább hatékonyak azok, amelyek aktívan bevonják a szülőket, és fejlesztik a társas készségeket, az önszabályozást és a szülői hatékonyságot. A változás folyamatát és fenntarthatóságát illetően további vizsgálatokra van szükség.

11 Interventions in the alcohol server setting for preventing injuries Ker & Chinnock: Cochrane Database of Systematic Reviews; 2008(3) Nincs megbízható bizonyíték arra, hogy az alkoholt forgalmazó egységekben megvalósított intervenciók hatékonyak a balesetek és sérülések megelőzésére. A hasonló programok visszatérő problémája az együttműködés, ezért a kötelező intervenciók hatékonyabbak lehetnek.

12 2A Hatás valószínű

13 Community and School Drug Prevention Strategy Prevalence: Differential Effects by Setting and Substance VanderWaal et al. The Journal of Primary Prevention, 2005; 26(4): Van-e összefüggés a közösségi, valamint nem tanórai iskolai drogprevenciós stratégiák gyakorisága és a tizenévesek pszichoaktív szerhasználata közt? Adatforrás: az USA 508 közösségében élő releváns informátorokkal (egészségügyi ellátásban dolgozók, rendőrök, iskolák vezetői) készített interjúk, és ugyanezen közösségekben végzett diákfelmérések A tanulmány két közösségi és két nem tanórai iskolai stratégia hatását hasonlította össze a dohányzás, alkohol- és marihuánafogyasztás múlt havi prevalenciájára vonatkozóan. A zavaró tényezők figyelembe vételével végzett elemzés megállapította, hogy A közösségi stratégiákat tekintve: a tanórák utáni, felnőttek által felügyelt tevékenységek szignifikáns összefüggést mutattak mind a dohányzás csökkent múlt havi prevalenciájával, mind a csökkent múlt havi alkoholfogyasztás és tivornyázás (binge drinking) prevalenciájával; a tanórák utáni, nem felügyelt sportlétesítmények szignifikánsan összefüggtek mind a múlt havi, mind az aktuális napi dohányzás csökkenésével; a szerhasználat csökkentésére irányuló közösségi tevékenységek szignifikáns összefüggést mutattak a tivornyázás csökkenésével; A nem tanórai iskolai stratégiákat tekintve: az alkoholfogyasztás megelőzését célzó diákszervezetek szignifikáns összefüggést mutattak a tivornyázás csökkenésével a nem tanórai iskolai drogprevenciós tevékenységek nem mutattak összefüggést egyetlen kimeneti változóval sem.

14 Increased police patrols for preventing alcoholimpaired driving Goss et al Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008(4) A fokozott rendőri ellenőrzésnek az ittas vezetés által okozott közlekedési balesetek csökkentésére vonatkozó hatását illetően a (változó minőségű) tanulmányok általában egybehangzóan pozitív eredményekről számolnak be. A tanulmányok módszertani hiányosságai miatt azonban a bizonyíték valószínű, nem pedig bizonyos.

15 2B Hatás lehetséges

16 Mental health promotion and socio-economic disadvantage: lessons from substance abuse, violence and crime prevention and child health Humphreys et al. Health Promotion Journal of Australia, 2007; 18(3): Az alkoholfogyasztás és dohányzás populációs szintű csökkentése érdekében ajánlott: Áremelés: nagyobb hatása lehet alacsony jövedelmű rétegekre; de támogatás és kezelés nélkül eredményezheti a hátrányos helyzetű családok költségvetésének romlását; Célzott programok gyermekek iskolai teljesítményének javítására (az iskolázottság a társadalmi-gazdasági helyzetet potenciálisan javító fontos tényező), amely csökkentheti a droghasználat kialakulását tizenéves korban; Jól képzett szakemberek bevonásával szolgáltatások a hátrányos helyzetű és szerfogyasztó szülőknek gyermeknevelési ismereteik és készségeik javítására és saját szerfogyasztásuk csökkentésére (nem egyértelmű, hogy ezek a beavatkozások csökkentik-e a gyermekek körében a szerhasználatot).

17 3 Elégtelen bizonyíték

18 Fighting back or fighting themselves? Community coalitions against substance abuse and their use of best practices Green et Kreuter Am J Prev Med. 2002;23(4): Fighting Back: nagy, közösségi koalíciókra épülő alkohol- és kábítószerellenes demonstrációs program (USA) A fiatalokat megcélzó programok nem voltak hatékonyak, míg a felnőtteket megcélzóaknak negatív hatásai voltak a kontroll csoporthoz hasonlítva.

19 The systematic review of studies on the efficacy of interventions for the primary prevention of alcohol abuse among adolescents Centre for Reviews and Dissemination, Univ. of York Szisztematikus áttekintés évesek alkoholfogyasztásának csökkentésére irányuló, alapellátásra épülő egészségnevelési tevékenységek hatékonyságát illetően, közt megjelent tanulmányok alapján Mind az áttekintés módszertani leírásának hiányosságai, mind az áttekintett vizsgálatok gyenge minősége miatt nem volt lehetséges az intervenciók hatékonyságának meghatározása.

20 Primary prevention for alcohol misuse in young people Foxcroft et al Cochrane Database of Systematic Reviews, 2002(3) Fiatalok túlzott alkoholfogyasztásának primér megelőzésére irányuló pszichoszociális és oktatási intervenciók rövid és 3 évnél hosszabb távú hatásának értékelése A vizsgált 56 tanulmány közül 20 a hatástalanságra szolgáltatott bizonyítékot. A prevenciós programok rövidés középtávú hatékonyságát illetően a szerzők nem tudtak egyértelműen állást foglalni. Hosszabb távon a Strengthening Families Program (SFP) mutatott a hatékonyságát igazoló eredményeket, amelyeket azonban nagyobb léptékben és különféle színtereken is szükséges bizonyítani.

21 Ajánlások

22 Ajánlások irányelvek kialakításához a pszichoaktív szerhasználat megelőzését célzó közösségi intervenciókra vonatkozóan 1. Korai fejlesztő programok hátrányos helyzetű családok és gyermekeik részére a szülők gyermeknevelési készségeinek, a gyermek korai kötődésének, a magatartászavaroknak és a társas készségek javításának céljából. Fiatalokra irányuló, felügyelt vagy nem felügyelt, tanórán kívüli közösségi programok.

23 Ajánlások irányelvek kialakításához a pszichoaktív szerhasználat megelőzését célzó közösségi intervenciókra vonatkozóan 2. Legális pszichoaktív szerek árának emelése, a hátrányos helyzetűek stresszkezelését javító célzott kiegészítő programokkal. A legális pszichoaktív szerek forgalmazásának korlátozása, fiatalkorúak számára történő árusítás tiltása, a forgalmazásra vonatkozó jogszabályok betartatása. Alkoholos befolyásoltság alatt történő gépkocsi-vezetés korlátozása (tiltása), illetve ezek betartatása. Legális pszichoaktív szerek használatának szűrése rutinszerűen az alapellátásban. Legális pszichoaktív szerek használatáról való leszoktatás az alapellátásban (rövid tanácsadás).

24 Building Capacity for Action Implementing coordinated alcohol policy in Europe Szakirodalmi áttekintés Holder modellje alapján

25 Legjobb gyakorlati példák Building Capacity for Action Implementing coordinated alcohol policy in Europe Trelleborg, Svédország Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) Auckland Regional Community Action Project (ARCAP), Új-Zéland Community Trails Project, Dél-Karolina

26 Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) 1995-

27 Legjobb gyakorlati példák Building Capacity for Action Implementing coordinated alcohol policy in Europe Következtetések: Az alkoholfogyasztás komplex helyi társadalmi rendszerekben történik. A fogyasztás csökkentése rendszerszintű beavatkozásokat igényel. Helyi irányítás az önkormányzat és egyéb, a rendszerben jelen lévő érdekeltek bevonásával nem nélkülözhető. A tervezett lépések közösségi támogatásának felépítésére a helyi média a leginkább költséghatékony eszköz.

28 Köszönetnyilvánítás Dr Bíró Éva Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Dr Koós Tamás OSZMK

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai A DRIVERS projekt koordinátora a EuroHealthNet, és az Európai Unió hetedik keretprogramja

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A rászokást és dohányzást befolyásoló tényezők

A rászokást és dohányzást befolyásoló tényezők A rászokást és dohányzást befolyásoló tényezők A dohányzás elkezdését befolyásoló tényezők Szociodemográfiai faktorok Gazdasági státusz, nem, rassz/etnicitás, serdülőkör kihívásaisocioeconomic status [SES],

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe Jelen protokoll

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

ISKOLAI DROGSZŰRÉS valóban ez a megoldás kulcsa? Nemzetközi és hazai tapasztalatok szemléje

ISKOLAI DROGSZŰRÉS valóban ez a megoldás kulcsa? Nemzetközi és hazai tapasztalatok szemléje ISKOLAI DROGSZŰRÉS valóban ez a megoldás kulcsa? Nemzetközi és hazai tapasztalatok szemléje Sárosi Péter Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete (ÁSZ) 2007. június 2 1.

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban. Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban. Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése a régiókban Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az alapellátásban regionális szinten Bevezetés Habár az egészségügyben az egyenlőtlenségek növekednek, a nemzeti

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41

II.3.3.1. Kliensek szükségleteinek vizsgálata során javasolt témakörök, és mérőeszközök... 41 KÉZIKÖNYV Szükséglet-meghatározás kezelés, ellátás Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1. sz. kiemelt projekt Szerzők: Domokos Tamás Fábián Róbert Felvinczi Katalin Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben