Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja"

Átírás

1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

2 Tartalomjegyzék 2

3 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a meglévő képességek hasznosításának igénye, az integráció került előtérbe. A hangsúly minden foglalkoztatási nehézséggel küzdő csoport tekintetében áthelyeződött a passzív munkaerőpiaci rendelkezésekről a segélyezésről az aktív megoldásokra. Az aktív megoldások előnyben részesítése kialakította az egyéni igények alapján összeállított, holisztikusan értelmezett szolgáltatások megvalósulásának körülményeit. Ezek a többfunkciós megközelítési stratégiák a legtöbb országban kiemelt helyen szerepelnek, mind civil, mind döntéshozói szinten. Céljuk, hogy egyénre szabott tervek alapján segítsék a hátrányos helyzetű emberek integrációját a társadalmi élet különböző színterein A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Az a fontos, hogy minden állampolgár, a nők, a fogyatékos személyek, a roma emberek számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény a települési önkormányzatok számára megteremti annak a lehetőségét, hogy a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlőségi programot fogadjon el. Eger Megyei Jogú Város élve a törvény adta lehetőségével, és fent említett célok minél hatékonyabb megvalósításának érdekében megalkotja a településre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését. II. Helyzetelemzés Eger megyeszékhely Magyarország északi részén a hegyvidék és a Alföld találkozásánál fekszik, Budapesttől 128 km-re keletre. A közel 60 ezer fős város ódon várával, gazdag történelmi múltjával, barokk belvárosával igazi turisztikai látványosság. Eger a bor városa, bővelkedik szórakozási lehetőségekben, történelmi borvidék és idegenforgalmi látványosság, a Bükki Nemzeti Park kapuja. A megyeszékhely tradicionális iskolaváros jellege nemcsak az oktatási intézmények nagy számában nyilvánul meg, hanem az itt élő emberek életvitelében, mentalitásában is. A város és környéke a megye ipari térsége, ahol az ipari kultúrának hagyományai vannak.

4 4 Az ipari park Eger déli részén fekszik, ahol már eddig is folyt ipari tevékenység. Jelenleg az I. tömb, 4,7 ha infrastruktúrával ellátott terület várja a letelepülni szándékozó vállalatokat. A zöld mezőben megindult, lépcsőzetesen megvalósuló fejlesztés eredményeként az ipari park 42,3 ha, megfelelő infrastruktúrával ellátott helyet biztosít az ipari és szolgáltató cégek számára. Eger nagyvállalatai között sok a külföldi tulajdonú. A város a 323 ezer fős Heves megye 8 városának és 111 községének legnagyobb települése. Eger központja az Egri Kistérség Többcélú Társulásnak is, amely 14 települést tömörít. Eger város közigazgatási és egyházi központ. Eger Heves megye legjelentősebb foglalkoztatási centruma. A feldolgozóipar mellett különösen fejlett a szolgáltatási szektor, és igen jelentős idegenforgalma. A megyeszékhelyi funkcióból adódó közigazgatási és egészségügyi szerepköre szintén sok munkahelyet jelent, széleskörűen kiépült középfokú oktatási intézményei pedig a megyehatáron túl is vonzást gyakorolnak. A városban és a közvetlen közelében fekvő 9 községben a megyei átlaghoz viszonyítva kedvező a foglalkoztatási helyzet. II.1. Eger Megyei Jogú Város társadalmi gazdasági helyzete Foglalkoztatottság A 2000-ben elkészített intézkedési tervhez képest az Egerben foglalkoztatottak száma főre növekedett (+3366 fő), akik a Heves megyében foglalkoztatottak 25,3%-a. Az alkalmazásban állók közül fő teljes munkaidős, ez a foglalkoztatottak 92,8%-a. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak 53,4%-a (9388 fő) fizikai foglalkozású és 51,4%-a (8953fő) férfi. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak többsége, 37,9%-a (511 fő) a kereskedelem, javítás területén áll alkalmazásban. A foglalkoztatottak többsége, 33%-a (6192 fő) az ipar területén dolgozik, amelyből 45,2%-os (2798 fő) a gépipar részesedése. A foglalkoztatottak megoszlása az ipart követően, a közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás területén 14,3% (2690 fő) és az oktatásban 11,1% (2081 fő) mutat nagyobb arányokat. A Heves megyében és Eger városban alkalmazásban állók gazdasági ágak szerinti megoszlásának összehasonlításából megállapítható, hogy az ipar és az egészségügyi, szociális ellátás területén a megyei, míg a közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás területén az Eger városi foglalkoztatási arányok a nagyobbak. Eger városban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete az 1999-es adatokhoz viszonyítva jelentősen, 65,9%-kal növekedett. A havi bruttó átlagkereset megyei átlagtól való eltérése is növekedett 6%-ról 12,3%.ra. A regisztrált munkanélküliek száma az 1999-es adatokhoz képest jelentős 68,9%-os csökkenést mutat, számuk 1332 fő, ami a megyében regisztráltak 10,2%-a. Gazdasági szervezetek Az Egerben működő vállalkozások száma a 2000-ben elkészített intézkedési tervben szereplő 5465-ról 6756-ra emelkedett az elmúlt időszakban, ami a megyei vállalkozások 31%-a. A működő vállalkozások többsége, 61%-a egyéni, kisebb hányada társas vállalkozás. Túlnyomó többségük (96%) 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat. A megyeszékhelyen működő vállalkozások legnagyobb hányada (81%) a szolgáltatási jellegű gazdasági ágakban

5 5 tevékenykedik, ahol az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások terület a meghatározó. A vállalkozássűrűséget mutató 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 116, ami az 1999-es adatokhoz viszonyítva 29%-ban növekedett. A város ipari, üzemi területén mindössze a vállalkozások 2,3%-a működik, közülük a legtöbb az Egri Ipari Parkban. Az Egerben működő vállalkozások száma és aránya gazdasági ágak szerint: Gazdasági ág Vállalkozások száma Vállalkozások aránya Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 209 3,1% erdőgazdálkodás, halászat Ipar 609 9,0% Építőipar 493 7,3% Kereskedelem, javítás ,2% Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 376 5,6% Szállítás, raktározás, posta, távközlés 274 4,1% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ,1% Egyéb szolgáltatás ,5% Egyéb 8 0,1% Összesen % Külföldi befektetések A 2002-es adatok alapján Egerben 89 külföldi érdekeltségű vállalkozás működik, ez a megyében jelen lévő 32%-a. A 2000-ben készült intézkedési terv adatai alapján megállapítható, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások megyeszékhelyre való koncentráltsága jelentősen csökkent. A vállalkozások elsősorban az ipar és a kereskedelem, javítás területén vannak jelen. Beruházások A megyei beruházások volumene az as időszakban több mint 250%-ra emelkedett, az ezt követő években folyamatos csökkenés tapasztalható. A beruházások 57%-a az iparban realizálódott, aminek 90%-a a feldolgozóiparban. Az új beruházások 29%-a épület és egyéb építmény, 69%-a gép, berendezés, jármű volt. Ipar Megyei szinten az összes ipari termelést és exportot három feldolgozóipari ágazatba - az élelmiszer, ital, dohány, a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása, a gépipar - tartozó vállalkozások határozzák meg. Együttes részesedésük a termelési értékből 73%, az exportból 96%. Az ipari termelés volumene 1999-től folyamatos növekedést mutat. A belföldi értékesítések volumene kisebb mértékben, az ipari export volumene majdnem kétszeresére nőtt az 1998-tól 2002-ig tartó időszakban. Kereskedelem A 2002-es adatok szerint az Egerben működő kiskereskedelmi üzletek száma a megyei 27%- a. Legerősebb a kiskereskedelmi ellátó funkció a belvárosban, az összes üzlet 37%-a itt található. A Heves megyében található kiskereskedelmi üzletek 55%-át egyéni vállalkozók

6 6 működtetik. Üzlettípusonként vizsgálva a legjelentősebb az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak (25%), valamint az egyéb, máshová nem sorolt iparcikkek szaküzletének részesedése (21%). Idegenforgalom Egerben 2002-ben a regisztrált kereskedelmi szálláshelyek a megyeinek a 26%-át tették ki. A férőhelyek száma 39%-a a megyeinek. A szálloda, a panzió, a kemping, valamint az üdülőház férőhelyeinek részesedése kisebb, a turistaszállás és az ifjúsági szállásé nagyobb, mint a megyében. A kereskedelmi szálláshelyeket a megyébe látogatók 37%-a kereste fel. A vendégek nagyobb hányada, 63%-a belföldi vendég. A megyeszékhelyen mind a külföldi (74%), mind a belföldi (56%) vendégek többsége szállodát vett igénybe. Az átlagos tartózkodási idő 2,5 éjszaka. Az ország települései közül Egerben működik a legtöbb termelőbor-kimérés (97), melyek többségét (64%) őstermelők üzemeltetnek. Mezőgazdaság Heves megye földterületének 40,6%-a szántó, 28,2%-a erdő és 3%-a szőlőterület. A szőlő részesedése a mezőgazdasági területből átlag 40%-os. A mezőgazdaságban gazdálkodó gazdasági szervezetek közül a legtöbb (23,4%) hektár közötti területen, az egyéni gazdaságok többsége (35,1%) 0,16-0,5 hektáros területeken gazdálkodnak. II.2. Demográfiai adatok Heves megye lakónépessége én fő volt, 3,1 %-al 10,3 ezer fővel kevesebb, mint az i népszámláláskor. A népességcsökkenés teljes egészében a természetes fogyás következménye, és közötti 9 évben összesen fővel haladta meg a halálozások száma az élveszületésekét. A természetes fogyást csak kismértékben tudta ellensúlyozni a szomszédos megyék kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetéből adódó pozitív vándorlási különbözet én a megye lakónépessége fő volt, tehát az ei adatokhoz képest 0,3%-al nőtt. Az adatokból úgy tűnik, hogy megállt a népességcsökkenés, sőt némi növekedést is megfigyelhetünk és 2003 közötti 5 évben megfigyelhető tendencia az élveszületések számának egyenetlen változása, ami összességében egy minimális növekedést mutat. Ezzel szemben a halálozások száma csökkenő tendenciát mutat. A népességszám változása, a népesség korstruktúrája Heves megye az ország legkisebb lélekszámú megyéi közé tartozik decemberében Magyarország népességének mindössze 3,1 %-a, fő élt itt. A megye lakosságának létszáma az utóbbi három évtizedben a következő módon változott: 1970 és 1980 közötti időszakot gyors népesség növekedés jellemezte (3 %), 1980 és 1990 között jelentős volt az elvándorlás, 1990 óta pedig természetes fogyás jellemzi a megyét. A természetes fogyás mértéke az utóbbi években fokozatosan emelkedik.

7 7 Heves megye lakosságszám változása a régió és az ország értékeihez hasonló. Az Egri Kistérség adatai esetén hasonló tendencia figyelhető meg. Eger város esetében is hasonlóak a trendek, de a népességváltozás az országos és egyéb területi szinteknél is kedvezőtlenebb tendenciát mutat. Heves megye és Eger város lakosságszámának változása a KSH adatai alapján Heves megye Eger Eger város lakosságszámának változása Lakónépesség alakulása között A lakónépesség településtípusonkénti alakulása * A népesség fogyásánál is nagyobb gond a megye egyre jobban elöregedő korstruktúrája én a lakónépesség 14,2 %-a volt 65 éven felüli, én már 16,1 %-a. Ez az adat re tovább növekedett, amikor is már 16,7%. A gyermekkorúaknál még jelentősebb a változás: én 20,1 %-ról én 16,7 %-ra esett vissza arányuk. Sajnos az ezt követő években a csökkenő tendencia tovább folytatódott, hiszen én ennek a korosztálynak az aránya már csak 15,9%. A 100 gyermekkorúra jutó időskorúak száma 9 év alatt 85-ről 96,3-ra emelkedett ei adat szerint pedig 104,9. Heves megye korösszetétele országos összehasonlításban az összes megyét tekintve a legelöregedettebb. A gyermekkorú népesség aránya Zala megye után, Vas megyével holtversenyben 2. legalacsonyabb, 16,7 %. A fejlettebb gazdaságú nyugat-dunántúli megyékben (Győr-Sopron, Vas, Zala) az élveszületések aránya még a Heves megyeinél is alacsonyabb, de ott a jelentős számú családdal vagy anélkül bevándorló aktív korú fiatalítja a korösszetételt. Az időskorú népesség aránya a hasonló adottságú Békés megyét követve a 2. legmagasabb, 16,1 %-os megyénkben.

8 8 A népesség korösszetétele* 0-14 éves (%) éves (%) 65-X éves (%) Gyermeknépesség eltartottsági rátája (1./2.) Idősnépesség eltartottsági rátája (3./2.) Eltartott népesség rátája (4.+5.) Öregedési index (3./1.) Heves megye Észak-Magyarország Magyarország ,7 15,9 18,5 17,4 17,3 16,1 67,2 67,4 66,8 67,1 68,2 68,5 16,1 16,7 14,7 15,5 14,5 15,4 24,9 23,7 27,7 25,9 25,3 23,5 24,0 24,8 22,0 23,2 21,3 22,4 48,9 48,5 49,7 49,1 46,6 45,9 96,3 104,9 79,5 89,3 83,8 95,4 Eger lakónépessége korcsoportok szerint Fő Év x Az élveszületések számának alakulása* Eger Megyei Jogú Városban között a következő módon alakult:

9 9 év élve szülés év élve szülés A lakónépesség alakulását az élveszületéseken túl a migrációs változások hatásai alakítják. Ennek alapján Eger lakónépessége január 1-én az alábbi korösszetételt mutatja*: korcsoport (év) lakónépesség (fő) korcsoport (év) lakónépesség (fő) x összesen Heves megyében a évi és a évi adatokat összehasonlítva megállapítható, hogy az elöregedés folyamata tovább erősödik év (fő) év (fő) 0-14 év év év Megnevezés Eger Regisztrált munkanélküliek megoszlása ellátási forma szerint Járadék és segély október október 20. Szociális Járadék és segély támog.* Szociális támog.* fő % fő % fő % fő % , , , ,3 Gyöngyös , , , ,3 Hatvan , , , ,5 Heves , , , ,4 Füzesabony , , , ,6 Pétervására , , , ,0 Összesen , , , ,5

10 10 Jövedelempótló támogatottak és rendszeres szociális segélyezettek együttesen X. Változás az előző Országos adat Megnevezés 20. évhez képest változása (fő) főben %-ban %-ban Regisztrált munkanélküli ,3 +8,4 Pályakezdő ,5 +11,5 25 éves és fiatalabb ,4 +3,8 Férfi ,4 +7,0 Nő ,4 +9,8 Fizikai foglalkozású ,4 +7,4 Szellemi foglalkozású ,9 +12,9 Legfeljebb 8 ált. isk. végz ,4 Felsőfokú ,4 +19,0 Tartósan regisztrált ,0 +12,8 Tartós munkanélk. arány % 21,2 +0,1 - +0,9* A munkanélküli ügyfelek csaknem fele, 49,4 %-a nő, az arány 1 % ponttal magasabb, mint 1 évvel ezelőtt. Állástalanná válásukat megelőzően fizikai területen szakmunkásként dolgozott az érintettek 32 %-a, betanított munkás és segédmunkát 25 illetve 26 %-uk végzett. A nem fizikai munkakörből regisztrációba kerülők 17 %-ot kitevő sokaságán belül legnépesebb a középfokú végzettségű nő ügyintézők csoportja. Alacsony iskolázottságú legfeljebb 8 osztályt végzett az állástalanok 46 %-a, szakmunkás bizonyítványa 29 %-uknak van, szakközépiskolát 14 %-uk végzett, 7 %-os a gimnáziumban érettségizettek csoportja, és az állástalan diplomások 4 % arányt képviselnek. A legnépesebb korosztály a és a év közöttieké, ahová a munkanélküliek 29 illetve 24 %-a tartozik. A 25 év alatti fiatalok aránya (20 %), négyszerese az 55 éven felüliek részesedésének (5 %). Az egri körzet főbb demográfiai és foglalkoztatási mutatói az alábbiak szerint alakulnak a megyei adatokkal összehasonlítva. Eger Eger és körzete Heves megye fő % fő % fő % Lakónépesség , , ,0 Gazd. aktív népesség , , ,0 Az Egri Kirendeltség körzetében október 20-án 4140 fő munkanélkülit tartottak nyilván, a munkanélküliségi ráta 9,1 %. A csökkenő népességen belül ugyanakkor nő a hátrányos szociális helyzetű, alacsonyabb tanulási hajlandóságú, speciális pedagógiai módszereket igénylők aránya. A tendenciát mutatja 6 (a Társégi Integrált Szakképző Programban résztvevő) iskola adata. Az elmúlt tanévben több mint 5000 tanuló tanult, ebből 18,8 % hátrányos helyzetű, 1,8% veszélyeztetett helyzetben élő. Az iskolákban tehát minden 5. gyermek külön megsegítést igényelne. A lemorzsolódás a bukásokkal együtt 22,8 %-os.

11 11 III. Intézményrendszer bemutatása III.1. Szociális ellátórendszer Szociális helyzet A szociális körülményeket alapvetően a foglalkoztatottsági helyzet, a kereseti, jövedelmi viszonyok, a családi körülmények, az eltartott gyermekek, a lakhatási feltételek megteremthetősége és megőrzése, a személyes szükségletek kielégítettségének a színvonala határozzák meg. A kereseti, jövedelmi viszonyaik alapján általában elmondható, hogy az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meg nem haladó jövedelműek azok, akiknek visszatérően megélhetési problémáik vannak. Ilyenek a téli időszak magasabb fűtési költségeinek kifizetése, a - különösen a felsőfokú oktatásban résztvevő - gyermekeik tanulásával, a tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások, akut vagy idült betegségekhez köthető eseti vagy tartós többletkiadások, előre nem látható jövedelemcsökkenés, munkanélkülivé válás, megrokkanás, problémák a családi kapcsolatokban, stb. Azokban a családokban, amelyekben az egy főre jutó jövedelem tartósan nem éri el az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresének összegét, ezek a megélhetési problémák folyamatosan fennállnak, az anyagi veszélyeztetettség és a lakhatás megőrzésének gondjai állandósulnak. A legveszélyeztetettebb réteg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, az öregségi nyugdíjminimumot el nem érő egy főre jutó jövedelemmel rendelkező, gyermeket nevelő családok. Év Családok Kiskorú Nagykorú Összes gyermek Száma Gyermek gyermek A városban a 0 18 éves korosztály száma 2004-ben fő volt. A hátrányos helyzetű gyermekről, azaz a nevelési problémákkal, magatartás- és pszichés zavarokkal küzdő, igazolatlan iskolai hiányzásokat halmozó, szabálysértéseket, bűncselekményeket elkövető, tágabb környezetük, illetve családjuk által elhanyagolt kiskorúakról az egyre jobban működő jelzőrendszer ad információt. Az elmúlt évben kevesebb rendőrségi jelzés érkezett, de fokozódott a társhatóságok és a gyermekvédelmi felelősök által beküldött kiskorúakról szóló jelzések száma. A leggyakoribb problémák, melyek az elmúlt évet jellemezték, a magatartási és viselkedési problémák, a tankötelezettség elmulasztása és az otthonról történő engedély nélküli eltávozás a csavargás. Ez utóbbi jelzések a nevelési, oktatási intézményekből érkezetek. A tapasztalatok szerint a kiskorúak veszélyeztetettségében továbbra is jelentős szerepet játszottak a környezeti és anyagi okok, valamint az elhanyagoló szülői magatartás. A

12 12 beérkezett jelzések alapján fokozódott azoknak a kiskorúaknak a száma is ahol a veszélyeztetettség a szülői kapcsolattartás hiányosságaira vezethető vissza ben 172 családból 308 veszélyeztetett gyermeket gondozott a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság által védelembe vett gyermekek száma 68 volt. Az egyéb okból támogatásra szorulók az önkormányzattól lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátást, rendszeres szociális segélyt, időskorúak járadékát, ápolási díjat, adósságkezelési támogatást kaphattak megélhetési gondjaik enyhítése céljából. Támogatás fajtája fő eft fő eft fő eft fő eft Rendszeres szociális segély* Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közgyógyellátás Temetési segély Átmeneti segély *2001-ben munkanélküliek jövedelempótló támogatásával együtt A személyes szükségletek kielégítése keretében az önkormányzat a következő ellátások biztosítja: - szociális étkeztetést, - házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házigondozást, - családsegítést, - 5 idősek klubját, - értelmi fogyatékosok napközi otthonát, - fogyatékosok támogató szolgálatát, - utcai szociális munkát, - hajléktalanok átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét, nappali melegedőjét, - hajléktalanok ápoló, gondozó otthonát, - idősek ápoló-gondozó otthonát. Szociális étkeztetés keretében 1000 fő napi egyszeri meleg ételét biztosítjuk, 400 fő részesül rendszeresen a házigondozás valamilyen formájában, (44 főnek van vészjelző készüléke), fő tölti az idejét és étkezik az idősek klubjaiban, 32 fő enyhe és középsúlyos fogyatékos a napközi résztvevője, hajléktalan személy vesz igénybe különféle szolgáltatásokat, közülük 45-en az átmeneti szálló, 26 fő pedig a bentlakásos otthona lakója. 50 fős idősek otthonát üzemeltetünk, ahol a várakózók száma meghaladja száz főt. A városban 4 bölcsőde működik, 180 férőhellyel. A kisgyermeket nevelő családok munkavállalási lehetőségét korlátozza a mára szűkössé vált kapacitás. Lakhatási feltételek biztosítása A lakhatási feltételek biztosítása terén az esélyegyenlőséget városunk érvényben lévő Lakáskoncepciójában megfogalmazott elvek szerint biztosítjuk. A koncepció alapelvként szögezi le, hogy reális esélyt kell biztosítani a lakhatási igény réteg specifikus kielégítéséhez. Lehetőséget kell teremteni a legkedvezőtlenebb szociális helyzetben

13 13 lévő rétegeknek a hajléktalanság elkerülése, társadalmilag elfogadható szintű lakhatási lehetőségek megteremtésével. Az alapelvből kiindulva a koncepcióban célcsoportokat jelöltünk meg, amelyek problémáira az Önkormányzatnak kell, vagy lehet választ adnia, megoldási lehetőségeket kínálnia. Az egyes célcsoportokon belül meghatározásra kerültek azok a megoldási módok, lehetőségek, amelyek segítséget jelenthetnek a lakhatási feltételek biztosításában. A célok megvalósítása érdekében az elmúlt években jelentős lépéseket tett Önkormányzatunk. A fiatalok lakhatási feltételeinek biztosításában, a korábbi évtizedekben épített, úgynevezett Fiatalok Garzonháza nyújt segítséget. A 198 db lakást tartalmazó Garzonház 5 éves lakhatási feltételt biztosít a fiataloknak, kötelező előtakarékosság és kedvezményes lakbér fizetés mellett. A bérleti idő lejártát követően a fiataloknak önerőből, lakásvásárlással, lakásépítéssel kell megoldaniuk lakhelyzetüket. A fiatalok részéről nagyon nagy igény van erre a lakás ellátási formára, voltak olyan időszakok, hogy nem sikerült a jogos igényeket kielégíteni. Ezért Önkormányzatunk a Kormány által meghirdetett bérlakás építési program keretében sikeres pályázattal évben 69 lakásos Fecskeházat épített közösen az Eszterházy Károly Főiskolával. Az Önkormányzat 40 db lakással, míg a Főiskola 29 db lakással rendelkezik, ahol fiatal oktatókat, nappali tagozatos hallgatóknak tud lakhatási feltételt biztosítani. Két Garzonházunkba az elmúlt öt évben beköltözők száma az alábbi volt. Év Család Ugyanakkor azzal a problémával is szembesülni kellett, hogy a fiatalok egy része nem képes önerőből lakhatási feltételeit biztosítani, tehát ennek a rétegnek nem megoldás a Garzonház, illetve Fecskeház. A probléma kezelésére, ismét élve a központi pályázati lehetőséggel, 64 db szociális bérlakást építettünk. A lakások változatos alapterületűek, többségük garzon típusú, amelyek alkalmasak a szerényebb jövedelmű fiatalok, gyermeküket egyedül nevelők elhelyezésére. A fiatalok önerős lakásmegoldását anyagilag is támogatja az Önkormányzat. Minden évben jelentős összeget különít el költségvetésében erre a célra, amelyből a fiatalok kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában részesülhetnek. Az elmúlt öt év támogatási adatai: Év Támogatott család Támogatási összeg eft

14 14 Szociálisan rászoruló rétegek egy részének a már említett szociális bérlakás építési programunk keretében nyújtottunk segítséget, illetve a megüresedő lakások szociális alapon történő bérbe adásával. Minden jogos igényt azonban nem tudunk kezelni. Ezen a területen tovább kell lépni, új utakat kell keresni. A középkorosztály támogatása nagyon összetett, itt valóban a réteg specifikus megoldásokra kellett, kell törekedni, esélyegyenlőséget biztosítani minden réteg számára a lakhatási feltételek megteremtéséhez. Jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján szociálisan rászoruló rétegtől a kedvezőbb anyagi feltételekkel rendelkező rétegen át a hajléktalanság szélén álló rétegig kellett, kell a megoldási módokat keresni. A kedvezőbb anyagi feltételekkel rendelkező középkorosztály számára többféle megoldási mód is kínálkozott, kínálkozik. Magasabb színvonalú, ezzel együtt magasabb lakbérű bérlakások biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében pályáztunk állami támogatás iránt költségelvű bérlakások építésre. A pályázat révén 39 db költségelvű bérlakást építettünk évben fejeződött be az a kislakás építési programunk, amely nem csak a fiataloknak, hanem a középkorosztálynak is lehetőséget adott arra, hogy lakhatási feltételein minőségileg változtatni tudjon. Hajléktalanság szélén álló réteg problémáinak kezelése. Ennek a probléma körnek a kezelésére első lépésként kialakítottunk egy olyan ingatlant, amelyben önálló szoba használat, és a kiszolgáló helyiségek közös használata mellett lakhatást tudunk biztosítani azoknak, akik bérlakásainkban nagy összegű lakbér és közüzemi díj hátralékot halmoztak fel, s emiatt bérleti jogok felmondás következtében megszűnt. Időskorúak támogatása. Városunk lakosságának mintegy ¼-ét a nyugdíjas korosztály képezi. Ebben a korosztályban már az alapvető gond nem a lakhatás feltételeinek megteremtése, hanem a meglévő lakhatás fenntartása. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy sajnos egyre nagyobb számban kell számolnunk azzal, hogy idős emberek napjainkra fedél nélkül maradnak. Meglévő ingatlanaikat, bérleményüket, a jogszabályok keretei között gyermekeiknek juttatták, s ezt követően a gyermek a szülőt nem kívánatos személynek tekinti. Ennek a problémának a megoldása alapvetően nem csak a lakhatási feltételek biztosításával kezelhető, de tekintettel kell lennünk erre a jelenségre is. Az átmenetileg otthontalanná vált gyermekek és családok gondozását kistérségi együttműködéssel oldjuk meg. Az Eger Kistérség Többcélú Társulás 12 fős gyermekek átmeneti otthonának és 24 fős (egyidejűleg 9 családot befogadó) családok átmeneti otthonának a fenntartója. A családok átmeneti otthona már a megnyitás idején kicsinek bizonyult. III.2. Egészségügy Az egészségügyi feladatok körében a város döntően csak alapellátási feladatokat lát el. o a háziorvosi ellátást 22 felnőtt körzetben o házi gyermekorvosi ellátást 11 körzetben o városi védőnői szolgálatot, o iskola egészségügyi ellátást,

15 15 o pszichiátriai gondozás (szakellátás), o fogászati felnőtt és gyermek alapellátást 15 vegyes körzetben, o iskolafogászati ellátást 6 körzetben, o fogászati ügyeletet, o fogászati szakellátásokat (röntgen, fogszabályozás). o hajléktalanok háziorvosi ellátását. A központi ügyeletet a többcélú kistérség szervezi. Az ellátás feltételeinek javítása, a rendelők korszerűsítése, az OEP források bevonása érdekében lehetővé tettük a rendelők magántőkéből, támogatott kamatozású hitelből történő megvásárlását, felújítását, korszerű eszközök beszerzését. III.3. Oktatás Neveléssel, valamint neveléssel-oktatással foglalkozó intézmények áttekintése a fenntartó típusa szerint (EMJV Polgármesteri Hivatal, 2005.) EGER MJ Város fenntartásában Heves Megye Önkormányzata fenntartásában Egyházi jogi személy fenntartásában Állami felsőokt. intézmény fenntartásában Alapítványi fenntartásban A fenntartott intézmények aránya (%) Óvodák Az ellátott gyermekek aránya (%) Alapfokú nevelésseloktatással foglalkozó iskolák A fenntartott intézmények aránya (%) Az ellátott tanulók aránya (%) Középfokú neveléssel-oktatással foglalkozó iskolák A fenntartott intézmények aránya (%) Az ellátott tanulók aránya (%) 85 94,6 57, ,6 5 0,7 21,4 7,9 10 0,7 5 3,5 14,3 7, , ,1 19,5 5 3,6 5 1, Eger város intézményhálózatára a változatos fenntartó típus mellett, az egyes intézmények sokszínű feladat-ellátása is jellemző. Az iskolák tanulóinak megoszlása az intézmények fenntartó típusa szerint (EMJV Polgármesteri Hivatal, 2005.) A város közoktatásában egyre nagyobb szerepet játszanak az alapítványok fenntartásában működő középfokú intézmények, melyek igen változatos képzési struktúrát kínálnak az általános iskolából kikerülő tanulók számára.

16 16 Össztanulólétszám (fő) Tanulók aránya (%) EGER Megyei Jogú Város ,4 fenntartásában Heves Megye Önkormányzata 524 3,2 fenntartásában Egyházi jogi személy ,9 fenntartásában Állami felsőoktatási intézmény ,9 fenntartásában Alapítványi ,6 fenntartásban Összesen: A városban 20 óvoda működik, melyből 17 óvoda 1 tagóvodával városi önkormányzati fenntartású. Egy a ZFH A Jövő Nemzedékért Alapítvány (ZFH Óvoda), egy az Egri Főegyházmegye (Jó Pásztor Óvoda), egy pedig a Heves Megyei Önkormányzat (Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat) fenntartásában működik. A városba vidékről bejáró óvodások száma az utóbbi években 11% körül mozog. A sajátos nevelési igényűek aránya 1,1%. Eger Megyei Jogú Városban az alapfokú neveléssel-oktatással foglalkozó általános iskolák száma 14, ebből speciális feladatokat ellátó intézmény 4. Fenntartásuk szerint 8 intézmény városi önkormányzati, 3 intézmény megyei önkormányzati, 1 intézmény az Eszterházy Károly Főiskola, 2 intézmény pedig egyházi jogi személy fenntartásában működik. Az intézmények 57%-a városi fenntartású. A vidékről bejáró tanulók aránya megváltozott, a korábbi 17%-ról 21,5%-ra emelkedett. A sajátos nevelési igényűek tanulók aránya városi szinten 11%, a hátrányos helyzetűek aránya 16,5%. A napközis tanulók száma csökkent, arányuk viszont a tanulói létszám csökkenése miatt 52%- ról 54%-ra növekedett. Eger Megyei Jogú Városban a középfokú neveléssel-oktatással foglalkozó középiskolák száma 20. Fenntartásuk szerint 8 intézmény városi önkormányzati, 2 megyei önkormányzati, 2 egyházi jogi személy, 1 az Eszterházy Károly Főiskola és 7 alapítványok fenntartásában működik. Eger Megyei Jogú Város az iskolák 40%-ának fenntartója. A nem egri lakosú beiskolázottak aránya 51%. Ez a szám folyamatosam növekszik. A városban tanuló középiskolások közel 18%-a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényűek aránya 0,6%. Eger városban 14 középiskolai kollégium működik, amelyből 4 önkormányzati fenntartású. 1999/2000. tanév óta jelentős strukturális átrendeződés történt a kollégiumok vonatkozásában. Egyrészt számuk kettővel nőtt, másrészt változott a kollégiumok megoszlása a fenntartók tekintetében.

17 17 Míg 1999/2000-ben a 12 kollégiumból 6, a városi önkormányzat fenntartásában működött, 2005/2006. tanévben a 14 kollégium közül csak 4 tartozik a városhoz. Egerben a középiskolai kollégiumi férőhelyek száma gyakorlatilag ugyanannyi, mint 4 évvel ezelőtt, viszont az önkormányzati fenntartású kollégiumok visszaszorulása figyelhető meg, mind számukat, mind a férőhelyeket tekintve. 1999/2000-ben a városi kollégiumi férőhelyek 67 %-val az önkormányzati fenntartású kollégiumok rendelkeztek, s mindössze a férőhelyek 1/3-a volt egyéb fenntartásban, addig mára a nem önkormányzati fenntartású kollégiumok részesedése a férőhelyekből 59 %-ra növekedett. A különböző problémával küzdő tanulók képzésével 4 intézmény foglalkozik. Eger Megyei Jogú város fenntartásában működő iskola: Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (enyhén értelmi fogyatékosok és sajátos nevelési igényű tanulók részére) Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő iskolák: Arany János Általános Iskola és Szakiskola (sajátos nevelési igényű tanulók részére) Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ (enyhén illetve középsúlyosan értelmi fogyatékosok részére) Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat (hallássérültek óvodája, általános iskolája) Öt alapfokú művészeti oktatási intézmény, 4 pedagógiai szakszolgálati, valamint 1 pedagógiai szakmai szolgáltató feladatokat ellátó intézmény működik a városban. A Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet városi fenntartású. Az intézmény ellátja az egri 3-18 éves korosztályban a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal, neurotikus panaszokkal küzdő gyermekek gondozását. Rehabilitációs célú foglalkozások, tanácsadás, fejlesztés, terápia révén az iskolaéretté váló tanulók tervszerű szűrését végzi, javaslatait véleményét eljuttatja az intézményekhez. Ellátja a város óvodás, általános iskolás ép értelmű nem beszélő, vagy beszédhibával, nyelvi zavarral küzdő gyermekek tanácsadó, vizsgáló és terápiás kezelését. A Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ a megyei önkormányzat fenntartásában működik. Feladata a tanulási, beilleszkedési rendellenesség megállapítása, a sajátos nevelési igényű tanulók differenciáldiagnosztikai vizsgálata, valamint szakértői vélemény készítése. A Heves Megyei Önkormányzat Speciális Gyermekotthona pedagógiai szakszolgálati, korai fejlesztést, valamint fejlesztő felkészítést lát el. A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete pedagógiai szakmai szolgáltató, valamint pedagógiai szakszolgálati munkát végez.

18 18 A nevelő-oktató intézmények létszámadatainak (fő) összesítése a fenntartó típusa és az ellátott feladatok szerint (EMJV Polgármesteri Hivatal, 2005.) EMJV fenntartásában Heves M Önk. fenntartásában Egyházi jogi személy fennt. Áll. felsőokt. int. fenntart. Alapítványi fenntartásban gimnázium Szak- Szakisk. szakképzés Ált. isk évf évf. közép- isk évf.- ra 10. évf.-ra Éretts.- re Lev. Tag. Esti tag. Össz összesen Hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók a város nevelési-oktatási intézményeiben Óvodai korosztály: Egerben az óvodás gyerekek 5,1 %-a hátrányos helyzetű, ők a városi önkormányzat által fenntartott óvodák valamelyikébe járnak. A sajátos nevelési igényű óvodások aránya 1,1 % (22 fő). A gyerekeknek 36 %-a integrált nevelésben részesül az önkormányzat által fenntartott óvodákban, a hallássérült gyerekek nevelését pedig a megyei önkormányzat által fenntartott speciális óvoda látja el. Általános iskolai korosztály: A városban tanuló általános iskolások 16 %-a hátrányos helyzetű. Ez az arány megegyezik a város, illetve az egyéb fenntartású iskolák esetében. Az adott korosztály 11 %-a, (594 fő) sajátos nevelési igényű. Ezeknek a tanulóknak 1/3-a részesül integrált nevelésben. Az önkormányzat által fenntartott iskolák közül 6 vállal fel ilyen feladatot, az integráltan nevelt tanulók 82 %-ának ellátásával. Az integráltan oktatott tanulók 18 %-át egy, egyházi jogi személy által fenntartott iskola látja el. A sajátos nevelési igényű tanulók 2/3-át külön erre a célra létrehozott intézményekben látják el. Az önkormányzati fenntartású általános iskolák közül egy iskola fogadja a sajátos nevelési igényű, valamint az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat. Az egyéb fenntartású általános iskolák közül a Heves Megyei Önkormányzat két speciális intézményt tart fent, ahol összesen 322 sajátos nevelési igényű tanuló részesül állapotának megfelelő különleges gondozásban.

19 19 Az önkormányzati fenntartású iskolákban az SNI tanulók részaránya, az össztanulói létszám 6,5 %-a, az egyéb fenntartású intézményekben 20 %. Középiskolai korosztály: Városi szinten a korosztály tanulóinak közel 18 %-a minősül valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűnek. Ez az arány magasabb az önkormányzati fenntartású intézmények esetében, hiszen az itt tanuló középiskolásoknak több mint a 20 %-a tartozik ebbe a kategóriába. Az egyéb fenntartású intézmények tanulóinak 13 %-a hátrányos helyzetű. A középfokú oktatásban a sajátos nevelési igényű tanulók közül már kevesebben jelennek meg, - bár számuk az elmúlt években növekedett. Mindössze 63 fő ellátása (a középfokú oktatásban részesülők 0,6 %-a) folyik, a számukra létrehozott két külön intézményben. A hátrányos helyzetű tanulók aránya a város nevelési-oktatási intézményeiben a 2005/2006. tanévben (EMJV Polgármesteri Hivatal) intézmények ÓVODÁK ÁLTALÁNOS KÖZÉPISKOLÁK ISKOLÁK Eger MJV 5,1 % 16,45 % 21,6 % fenntartásában Egyéb fenntartásban - 16,1 % 13 % A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a város nevelési-oktatási intézményeiben (2005/2006. tanév, az adott korosztály tanulói létszámához viszonyítva) (EMJV Polgármesteri Hivatal) Együtt történő nevelésoktatás ÓVODÁK Külön intézményben történő nevelésoktatás ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Együtt történő nevelésoktatás Külön intézményben történő nevelésoktatás KÖZÉPISKOLÁK Együtt történő nevelésoktatás Külön intézményben történő nevelésoktatás Eger MJV 0,4 % - 3 % 1,4 % - 0,3 % fenntartásában Egyéb - 0,7 % 0,6 % 6 % - 0,3 % fenntartásban Az adott korosztály 0,4 % 0,7 % 3,6 % 7,4 % - 0,6 % arányában Összesen: 1,1 % 11 % 0,6 %

20 20 III.4. Közművelődés III.4.1. Eger város kulturális helyzetének elemzése Az évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelező feladatává tette a könyvtári és közművelődési feladatellátást. Ennek következtében az önkormányzat helyi rendeletet alkotott, melyben rögzítette a kulturális alapellátásra vonatkozó kötelezettségeit, megszilárdult a közművelődési intézményrendszer (Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2000. ( ) számú rendelete Eger város kötelező közművelődési és kulturális feladatairól). Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az általa finanszírozott intézmények, vagy tevékenységek működési feltételeit, szervezeti kereteit a jövőben a tevékenység tartalmának, színvonalának megőrzése mellett átszervezze, ha ezzel a munka hatékonyságát, vagy gazdaságosságát előnyösen tudja befolyásolni. Az önkormányzat a közművelődési feladatok teljesítését költségvetési intézmény fenntartásával (Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ), közhasznú megállapodás keretében (Művészetek Háza Kht.), és intézményfenntartó társulásban való részvétellel (Bartakovics Béla Művelődési Központ) teljesíti. A kötelező könyvtári alapellátásról szintén intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik (Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár). A közművelődési civil szerveződések (néptánc együttesek, kórusok, színjátszók) folyamatosan szerezték meg egyesületi, alapítványi státuszukat, melynek következtében csökkent a hagyományos közművelődési intézmények ernyőszervezet jellege, ezáltal folyamatosan alakult át feladatrendszerük. A művészeti ágak közül valamennyi - a színházművészetet kivéve - az amatőr státuszban erősödött meg. Különösen jelentős fejlődésnek indult a komolyzene, a kortárs tánc-, képzőés fotóművészet. Jelenleg ezek városunkban a "ház nélküli" művészetek. Az egri székhelyű színház és bábszínház megyei fenntartású költségvetési intézmény. A két színház életében említésre méltó fordulatot hozott a Harlekin Bábszínház leválása, melyre az állami támogatás elnyerése céljából került sor. A Gárdonyi Géza Színház így kéttagozatúvá vált: a kőszínház és az Agria Játékok működtetése szerepel az intézmény alapító okiratában. A filmművészeti alkotások forgalmazását az Agria Film Kft végzi, melynek Eger város 100 %-ban tulajdonosa. A művészfilmek forgalmazása, a filmtörténeti értékek bemutatása az Ifjúsági Házban működő Művész Mozi és a főiskolai filmklub keretében történik. A helyi irodalmi közélet számos fórumot teremtett magának, így folyamatosan jelenhettek és jelennek meg az egri írók és esszéisták alkotásai. A kulturális vállalkozások is teret nyernek, bár megerősödésük még nem számottevően jellemző, az önkormányzat támogatására alkalmanként ezek is számítanak. Az utóbbi időben az irodalmi közélet jelentős szereplőjévé vált a Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület. Az épített környezet védelme és fejlesztése területén fontos szerepet játszik az Egri Városszépítő Egyesület, amely nemcsak a műemlék, vagy műemlék jellegű épületek, köztéri szobrok, bútorok megóvásával, esetenkénti restauráltatásával foglalkozik, hanem olyan új létesítményeket is megvalósít, melyek jól illeszkednek a műemléki környezetbe, vagy egy-

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben