Pályakép-tár. CompLex interjúk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályakép-tár. CompLex interjúk"

Átírás

1 Pályakép-tár CompLex interjúk

2 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: 06 (40) Főszerkesztő: Jablonszky László Felelős szerkesztő: Falus Tamás Az interjúkat készítették: Báldy Péter (Mádl Ferenc) Falus Tamás (Vámosi-Nagy Szabolcs) Jablonszky László (Fejtő Ferenc) Varga G. Gábor (Fazekas Judit, Lábady Tamás, Magyar György, Máthé Gábor, Petrik János, Szőgyényi József) Varga Zsuzsa (Bihari Mihály, Dudás Ferenc, Ferge Zsuzsa, Göncz Kinga, Gönczöl Katalin, Györgyi Kálmán, Kóka János, Kornai János, Kukorelli István, Juhász István, Kolber István, Kovács Kálmán, Kulcsár Kálmán, Lévai Katalin, Majtényi László, Mezey Barna, Petrétei József, Péterfalvi Attila, Pokol Béla, Sárközy Tamás, Stumpf István, Szegvári Péter) Fotók: Pozsonyi Zita Felelős vezető: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. igazgatója Műszaki osztályvezető: Schuller Krisztina Gyártási menedzser: Kerek Imréné Fedélterv: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., DTP csoport Számítógépes tördelés: CompLex Kft., DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak bemutatótermünkben, szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, a továbbá a portálokon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 Tartalom 5 Előszó 6 Hiszek a demokráciában Fejtő Ferenc 10 Tradíciókon nyugszik, és az EU gyakorlatának is megfelel az ítélőtáblák létrehozása Lábady Tamás 14 Jól áll a magyar adórendszer Vámosi-Nagy Szabolcs 18 A jogállami forradalom gyermekei Majtényi László 22 A kihívások mindig fontosak voltak számomra Magyar György 26 Sokan jöttek velem szembe Lévai Katalin 30 A demokrácia, a jog uralma, az emberi jogok tisztelete köti össze az Európai Unió nemzeteit Mádl Ferenc 34 Európai műveltségű jogászokra van szükség Máthé Gábor kötetben és húsz nyelven jelenik meg a hatályos joganyag Fazekas Judit 42 Önkormányzati digitális jelen Pest megyében Petrik János 46 A méltóságteli élet joga Göncz Kinga 50 Az igazságot szolgáltatni kell, nem osztani Gönczöl Katalin 54 Felülemelkedve a napi politikán Györgyi Kálmán 58 A féktelen közigazgatás Sárközy Tamás

4 62 A politika: érdekek és érzelmek egyensúlya Petrétei József 66 Az ügyészből lett ügyvéd Szőgyényi József 70 Ki őrzi az őrzőket? egy alkotmánybíró dilemmái Kukorelli István 74 A digitális írásbeliség kora Kovács Kálmán 78 Azt akartam, hogy Magyarország normális, demokratikus állam legyen Kulcsár Kálmán 82 A tudomány és a politika határmezsgyéjén Kornai János 86 A közigazgatásba bele lehet szeretni Szegvári Péter 90 A gazdaság nem szereti a forradalmárokat Kóka János 94 Mit lehet a pénzügyön szeretni? Juhász István 98 A turizmus a mindennapok iparága Kolber István 102 Az emberek élhető országot akarnak Stumpf István 106 A jogász a társadalom mérnöke Mezey Barna 110 A politika nem értelmiségi foglalkozás Pokol Béla 114 A magyar adatvédelem sikertörténete Péterfalvi Attila 118 Megmaradtam elméleti jogásznak Bihari Mihály 122 Kis lépések, nagy türelem ez a közigazgatás reformja Dudás Ferenc 126 Most még a kezünkben a válasz Ferge Zsuzsa

5 Előszó Rendhagyó kiadvány bevezetőjében köszöntjük Önt, kedves Olvasó! 2003 őszén indítottuk útjára megújult formában a CompLex Magazint, hogy a havi Jogtár-korongok mellé egy haszonnal forgatható ajándékkiadványt postázhassunk Önnek. Az előző hónap jogi változásai mellett beszámolunk kiadónk életéről, de kulturális, utazási kitekintőkkel el is kalandozunk a jog világától. A Magazin talán legizgalmasabb, legszínvonalasabb része az interjúrovat, melyben a társadalomtudományok, elsősorban a jogtudományok legkiválóbb hazai képviselőit szólaltatjuk meg hónapról hónapra. A beszélgetésekből nemcsak e jelentős személyiségek pályaképe rajzolódik ki, hanem miközben sorsukról, szakmai karrierjük alakulásáról, emberi próbatételeikről beszélnek a portréjuk is. Ám nemcsak azzal ismerkedhetünk meg, kivel mi történt, de abba is bepillantást nyerhetünk, kit, milyen vívódások között, miért és hová sodort az élet, és ők maguk hogyan alakították sorsukat. Úgy gondoltuk, érdemes kötetbe rendezni az interjúkat, mert egymást követően olvasva őket még hangsúlyosabban rajzolódnak ki a társadalmi, politikai és tudományos élet változásai. Ezeket ki-ki másként, a dolgoknak hol cselekvő, hol passzív részeseként élte meg, de többségük inkább cselekvően, s ettől válnak még izgalmasabbá vallomásaik. Ön tehát bő két esztendő termését tartja a kezében, s egyben e két év lenyomatát is. Nem a teljeset persze alig hisszük, hogy bárki is hiánytalan összegzésre vállalkozhatna, de azt jó lelkiismerettel mondhatjuk, hogy olyanok szólaltak meg, akik egyben szakterületük legjelesebb képviselői is. A csokorba szedett harmincegy interjúra tekintve látszik csak igazán, mennyi minden történt hazánkban az elmúlt néhány évben. Az írásokat természetesen eredeti formájukban adjuk közre, úgy éreztük, így lesznek hű tükörképei egy bizonyos szögből persze ezeknek az éveknek. A kötet megjelenése előtt az interjúalanyokat újra megkerestük, és megkérdeztük tőlük: mi történt velük az írás megjelenése óta, hogyan látják a pályájukon azóta bekövetkezett változásokat, s milyen terveik vannak. Válaszukat az eredeti interjúszöveg végén keretben helyeztük el. Akadt, aki semmit sem kívánt hozzáfűzni korábbi mondanivalójához. Vagy azért, mert kerek egésznek érezte akkori szavait, vagy mert úgy tartja: azóta nem történt vele említésre méltó esemény. Aki kézbe veszi ezt a kötetet, annak krimibe illő fordulatokat nem, de szellemi izgalmat bízvást ígérhetünk. És a végére érve talán mindannyian gazdagabbak leszünk egy kis kor- és önismerettel is. Bucsi Szabó Zsolt A CompLex Kiadó ügyvezetője Jablonszky László A CompLex Jogtár főszerkesztője

6 Hiszek a demokráciában Fejtő Ferenc Fejtő Ferenc 1909-ben született, hosszú évtizedek óta Párizsban él. Író, történész, újságíró, egyetemi tanár. Számos könyv szerzője. Ma is aktív közéleti személyiség, s nemcsak választott hazájában, de itthon is. Fejtő Ferenccel Párizsban és Budapesten beszélgettünk. Kedves Fejtő úr! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta induló magazinunk felkérését, és válaszol néhány kérdésünkre. Olvasóink többékevésbé ismerik az Ön életútját, ezért vágjunk a közepébe! Mi a véleménye az Osztrák-Magyar Monarchia jogrendszeréről? A Monarchia jogrendszere az 1867-es kiegyezés után a külpolitika, a hadsereg és a pénzügyek mint közös ügyek kivételével két fél, nevezetesen az Ausztria néven egyesült osztrák provinciák, Cseh- és Morvaország, illetve az Erdéllyel egyesített Magyarország teljes belpolitikai függetlenségére épült. A két állam perszonális unióban, az osztrák császári és magyar királyi címet viselő Ferenc József, majd utódja, IV. Károly jogara alatt működött. Külön kormánnyal, külön parlamenttel, külön fővárossal (Bécs és Budapest). Ez a formáció Európában egyedülálló jogrendet képviselt, amelyre sokszor hivatkoztak az Európai Unió alkotmányáról folytatott, nemrég lezárt vita során is. Érdekes, hogy az Uniót említette. Vajon a közép-európai tagjelöltek hordoznak-e még valamit az egykori Monarchia örökségéből? Ha igen, miben érhető ez tetten? A császárság Mária Terézia ( ) és II. József ( ) alatt a modern állam építésének útjára lépett, működéséből minden államának és tartományának haszna származott. Erről az egy- 6

7 kori Monarchia városainak sárgára festett középületei, városházák, kórházak, kaszárnyák, igazságügyi paloták, színházak sora tanúskodik. Budán, Pesten, Zágrábban, Pozsonyban, Krakkóban és Triesztben ezek közül sok még ma is szemet gyönyörködtető, dacára a háborús pusztításoknak. A században a Monarchia egyéb államaival és tartományaival együtt Magyarország is nagy lépésekkel haladt előre az európai sodrásban, úgyhogy az örökség pozitívnak mondható. Még akkor is, ha az abszolutizmussal járó, a nemzeti függetlenséget erősen korlátozó intézmények a népességben ellenállást váltottak ki. A magyar nemesi osztály többször föllázadt Bécs hűbériségellenes rendeletei ellen, viszont a jobbágyság és a városi polgárság jótékonynak tartotta őket. Megjegyzendő, hogy a többnyire bécsi palotáikban élő és németül beszélő magyar arisztokraták tevékeny részt kaptak a Monarchia közigazgatásának és külpolitikájának vezetésében, de különösen Ferenc József uralma alatt történelmileg tévesnek bizonyult a német Reich -hel való szövetség megerősítése. A közös múltat pozitívumaival és negatívumaival máig hurcoló térségben hogyan alakulhat Magyarország viszonya az Európai Unióba rövidesen belépő és az egyelőre kimaradó szomszédaival? A csatlakozás nagyban hozzájárulhat a viszony javításához, különösen Romániával és Szlovákiával. Már csak azért is, mert a nacionalista, soviniszta kisebbségellenes politika összeférhetetlen az EU-tagsággal. Úgyhogy előreláthatólag minden utódállamban megerő södik a mérsékelt, liberális demokrácia és az európai értékrend. Milyen esélyekkel lépünk az Unióba? S milyen értékeket viszünk? Az Európai Unió bővítésére nem a legkedvezőbb gazdasági és politikai körülmények között kerül sor. De a francia, és általában a nyugati közvélemény a magyarságot mint egy életképes, dinamikus, találékony és szellemileg igényes népet tartja számon. Ezért gondolom, hogy az Unióban amelyben az együttműködés nem zárja ki a versengést az átrendezés nehézségein túljutva komoly esélyei vannak Magyarországnak a haladásra. Főleg, ha kigyógyul a morbus hungaricusból, amelyet Bibó István mint köldöknézést jellemzett. Az igazi problémákkal szembesülni és leszámolni kell! S hogy milyen értékeket vihet a magyarság Európába? Semmiképpen sem a folklorisztikus sajátságok túlhangsúlyozását! Sokkal inkább azt, hogy ez az ország képes és tud tenni az egyetemes civilizációs értékek fenntartásáért és fejlesztéséért. Ezen a téren különben máris tekintélyt vívott ki magának, és nem csupán a magyarok immár hagyományos zenei kultúrájával, hanem a képzőművészetek, az irodalom, az oktatás, és a tudományok különböző ágainak európai szintű eredményeivel is. Él-e valamilyen Magyarország-kép a franciákban? S ha igen, változott-e az utóbbi időben? Amióta itt élek, vagyis 1938 óta, sokat és előnyösen változott a franciák Magyarországról alkotott képe. Természetesen ehhez erősen hozzájárult 1956, mert bizonyítékát látták a magyar fiatalság szabadságszeretetének és bátorságának. Nem felejtik el, hogy a magyar népfölkelés volt az egyetlen tömeges fegyveres ellenállás a szovjet hegemónia ellen. Aztán az 1989-ben kezdődő rendszerváltás békés folyamata is pozitív benyomást keltett a közvéleményben. Ugyanakkor a magyarok is megértették, hogy nem sokra mennek a franciák trianoni felelősségének örökös fölhánytorgatásával. Annál is inkább, mert a francia politikai és művelődési elit is felismerte a nyolcvanöt évvel ezelőtt fabrikált békediktátum igazságtalanságát. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy a németek által dominált központi hatalmak győzelem esetén talán még igazságtalanabb békét kényszerítettek volna az utódállamokra. Hiszik, hogy a magyarok, éppúgy, mint szomszédai, nyerni fognak, ha a két ősellenség, a németek és a franciák látványos kibékülését és együttműködését fogadják el modellnek. Nemrég árverezte a Sotheby s számos magyar festő művét, igen magas áron. Mi az esélye a magyar kultúrának a világpiacon és Párizsban? Az árverésen kiderült, hogy az eleddig igen kevéssé ismert magyar festők művei is érdekelni kezdik a műgyűjtő közönséget. Ebből arra következtethetünk, hogy a magyar festőművészetnek, amikor tényleg meg fogják ismerni pompás és eredeti termékeit, még nagyobb tekintélye lesz. Különben ez érvényes a cseh, a lengyel, a szerb vagy a román kultúra figyelemre méltó műveire is. Folytatódhat a 20. század eleje óta megfigyelhető tendencia, amely szerint, ha a hivatalos Magyarország még nem is, de a nyugati elit már felismeri és értékeli a legkiválóbb alkotásokat. A jelenlegi kapcsolatok fejlődése a művelődés minden ágában előreláthatólag erősíteni fogja a magyar kultúra elismertségét. Hisz az e-demokráciában? Véleményem szerint a televízió, az , az internet, a mobiltelefon elterjedése, az emberek közti érintkezések, a véleménycserék, az informálódás lehetőségeinek felgyorsulása rendkívül nagy segítséget nyújthat a liberális demokrácia értékeinek globalizálásában. Nem hiszem, hogy a határokat átszelő kapcsolatok fejlődése inkább a butaságnak és zsarnokságnak válnék a hasznára, mintsem a demokráciának. Persze immár tapasztalatból tudom, hogy a demokrácia távol van a tökéletességtől. Nem tudta meggátolni főleg a harmadik világban az egyenlőtlenségek mértéktelen növekedését. 7

8 De abban sosem kételkedtem, hogy a nép nagy többségének sokkal kellemesebb egy demokratikus országban élni, mint akármilyen jobb- vagy baloldali szabadságellenes rendszerben. Viszont legutóbb az iraki háború is megmutatta, hogy a demokráciát nem lehet erőszakkal rákényszeríteni egy tribalis önkényhez szokott társadalomra. Ugyanis a demokrácia nem merül ki abban, hogy bevezetjük a többpártrendszert, a választásokat, a parlamentarizmus elemi formáit. A gyarmatosítástól való megszabadulás a legtöbb országban nem demokráciához, hanem az önkényuralom többé-kevésbé rafinált változatainak valamelyikéhez vezetett. Sokan visszasírják a szabad Algériában vagy Kongóban a régi gyarmatosítókat. Mint ahogy Magyarországon is találkoztam olyanokkal szép számmal, akik visszasírják, ha nem is Rákosit, de Kádárt, az ő nyugati hitelekre épülő paternalizmusát. Sokan jobban félnek a szabadságtól, az azzal járó felelősségtől, semhogy megszeressék előnyeit, amelyekért meg kell dolgozni. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi időbe telt egy olyan istenáldotta földrajzi helyzettel rendelkező népnek, mint a francia, az 1789-es népforradalmat követő jakobinus terror, a napóleoni háborúk, a restauráció, a szent szövetségi autokrácia és újabb háborúk után megtanulni a demokráciát, megtanulni élni a szabadság nyújtotta előnyökkel. Mindezt meggondolva, hiszek a demokráciában, mert mint Churchill mondotta: Tudom, hogy sok hibája van, sok igazságtalanságot követ el, sokszor képmutató és korrupt. De sajnos jobb rendszert nem találtak ki, s nincs rá lehetőség, hogy valaha is kitaláljanak. Ami engem illet, minden eltévelyedés, minden háborúskodás, minden gonoszság ellenére megtartottam hitemet az emberi szellemben, amely a kultúra és a jólét terjesztésére fogja használni az internetet s a többi, egyre gyarapodó technikai vívmányt. (2003. szeptember) Egyetértek mindazzal, amit 2003-ban mondottam és gondoltam, bár igaz, a Magyarországot?és Közép-Európát illető optimizmusom fölött felhők kerekedtek. A Bush-politika óriási hibái és tévedései ellenére hiszek az euró-atlanti demokrácia értékrendjében. Meggyőződésem, hogy csak a demokrácia Simone Veil, az Európai Parlament első női elnöke szavaival demokra tizálása mentheti meg civilizációnkat az újra ébredező rasszizmus és nacionalizmus, a nemzetközi terrorizmus és a Korántól való iszlamista elhajlás utóbbi években megnőtt veszélyeitől. 8

9

10 Tradíciókon nyugszik, és az EU gyakorlatának is megfelel az ítélőtáblák létrehozása Lábady Tamás A évi XXII. törvény alapján július 1-jén megkezdte működését a Fővárosi, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtábla. A táblabíróságok történelmi hagyományairól, jelenlegi feladatairól, az ítéletek megismerhetőségéről beszélgettünk Lábady Tamással, a Pécsi Ítélőtábla elnökével annak apropóján, hogy a kiadó Bírósági Döntések Tára című folyóiratában hamarosan a fontosabb ítélőtáblai döntések hozzáférhetővé válnak. Ítélőtáblák az ország története során már léteztek hazánkban, ám a múlt rendszer negyven éve alatt nemigen hallottuk ezt a kifejezést. Miért volt szükség az ítélőtáblák visszaállítására? 1950-ig négyszintű bíráskodás volt Magyarországon, majd szovjet mintára háromszintűvé redukálták az intézményrendszert. Eszerint voltak helyi szintű és megyei bíróságok, valamint a Legfelsőbb Bíróság. A királyi ítélőtáblákat vélhetően ideológiai okból szüntették meg. Mondhatnánk tehát, hogy a négyszintű ítélkezési rendszer a tradicionális hazánkban, arról nem is beszélve, hogy az Európai Unióban is ez a gyakorlat. Mikor merült fel az ítélőtáblák visszaállításának gondolata? Az igazságszolgáltatás reformja során vetődött fel, s végül a reform tűzte ki célul az ítélőtáblák visszaállítását. Ezt 1997-ben a törvényhozás is napirendre vette, végül nemrég, a évi XXII. törvénnyel valósult meg. A jogszabály területi szinten 5 ítélőtábla felállítását írja elő: Budapest, Szeged, Pécs, Győr és Debrecen központokkal. Ebből az első ütemben csak a Fővárosi, a Szegedi és a Pécsi Ítélőtáblának kellett felállnia, a győri és a debreceni intézmény csak január elsejével kezdi meg a működését. 10

11 Mi az ítélőtáblák feladata? A legfontosabb, hogy a Legfelsőbb Bíróságtól átvette a fellebbezési ügyek elbírálását. Azokban az ügyekben, amelyek a megyei szint előtt indulnak, az ítélőtábláknál lehet jogorvoslattal élni. Ezzel a Legfelsőbb Bíróság fellebbezési hatásköre kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag megszűnt. Ez a tény azért fontos, mert a Legfelsőbb Bíróságot tehermentesíti, így az jobban teljesítheti alkotmányos feladatát, a jogalkalmazás egységének irányítását. Ezenkívül a Legfelsőbb Bíróságra csak a rendkívüli jogorvoslati ügyek, a felülvizsgálati eljárások jutnak, ami nagy könnyebbséget jelent az ott dolgozó bíráknak. Bizony nagy szükség van arra, hogy az LB sokkal nagyobb figyelmet fordíthasson elsődleges feladatára, mert ezen a téren is komoly restanciákkal küzd a magyar jogi szakma. A decentralizációnak milyen szerepe van az ítélőtáblák felállításában? A központosítás csökkentése volt a másik nagy célja az igazságszolgáltatás reformjának, és ezt a célt az ítélőtáblák felállításával sikerült elérni. Gondoljon csak arra, hogy például a Pécsi Ítélőtáblához öt megye tartozik. Később, ha már az összes ítélőtábla felállt, akkor teljes egészében régió-szinten fog működni az igazságszolgáltatás, ezzel pedig megfelelünk az Európai Unió normáinak. Ez az első olyan intézkedés, ahol az ügyfél a saját bőrén érezheti, hogy a bíróságok érte vannak, az ő szolgálatában. Ha tehát egy szekszárdi embernek csak Pécsig kell utaznia, hogy egy fellebbviteli ügyét megtárgyalják, nem pedig Budapestre, akkor valószínűleg azt érzi majd: végre logikusan működik a rendszer. A bírák szempontjából milyen jelentősége van annak, hogy ismét négyszintűvé vált a hazai ítélkezési rendszer? Az utóbbi időben mind polgári, mind büntető ügyszakban jelentősen megváltoztak a hatásköri szabályok. A súlyosabb, nehezebb megítélésű ügyek a helyi szintű bíróságokról átkerülnek a megyei szintre. Így a helyi bíróság is tehermentesül, nem csak a Legfelsőbb Bíróság. Ez azt eredményezi, hogy helyi szinten gyorsabban születnek meg a döntések, melyek idővel szintén az állampolgárok elégedettségét növelik. Másrész gondoljunk csak a helyi bírákra! Ott dolgozik a legtöbb fiatal bíró, akiknek nem kell rögtön a mély vízbe ugraniuk, vagyis kezdhetnek az egyszerűbb, könnyebb ügyekkel, s nem kell azonnal olyan súlyú ügyekben dönteniük, amelyekre kellő tapasztalat híján nem biztos, hogy máris tökéletesen alkalmasak. A kiadó Bírósági Döntések Tára című folyóiratának is koncepcióváltáson kellett átesnie? Hisz a megyei bíróságok jogerős ítéletei mellett, vagy helyett, most már a táblabíróságok döntéseit is közre kell adnia. A Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek hivatalos gyűjteménye a Bírósági Határozatok, a BH. De a Legfelsőbb Bíróság ítéletei az új rendszerben már nem fogják át teljeskörűen a hazánkban érvényes joggyakorlatot. A BH a jövőben a jogegységi határozatok és a nagyon súlyos jogkérdésekben kialakított Legfelsőbb Bírósági állásfoglalásokat megfogalmazó határozatok tára lesz, ami nem jelenti azt, hogy az alsóbb szintű bíróságok ítéleteinek esetenként már nem ad helyet. A négyszintű rendszerben a teljesen átfogó hazai ítélkezési gyakorlatot azonban már csak a megyei bíróságok és az ítélőtáblák döntéseire is kiterjedő ismeretekből képezhetjük le. Ezért nagyon fontos, hogy a Bírósági Döntések Tára című folyóiratban helyet kapnak az ítélőtáblák szakmailag fontos ügyei. Szegényebb lenne a hazai jogásztársadalom, ha senki nem adná szerkesztett változatban közre a táblabíróságok határozatait? Az Alkotmánybíróság a bírói függetlenségről szóló határozatában kifejtette, hogy igaz ugyan, hogy a bíróságok a törvényeket, a meglévő jogszabályokat alkalmazzák, ugyanakkor azt, hogy mi ezeknek a szabályoknak az igazi tartalma, vagyis hogy mi a jog, azt a bíróságok mondják meg az ítéleteikben. Mivel a táblabíróság sok ügyszakban a legfelsőbb fórummá vált, így belátható, hogy ítéleteiből elméleti szinten is sok mindenre lehet következtetni. Tehát a jogalkalmazó, legyen az ügyvéd, hivatalnok vagy bárki más, nem tud megélni csak és kizárólag a Bírósági Határozatok használatából. Minden jogalkalmazónak átfogó képet kell kapnia az országban folyó ítélkezési gyakorlatról, meg kell ismernie, hogy mi a jog, és ahhoz látnia kell a táblabíróságok ítéleteit. Ha nem látja, előbb vagy utóbb szakmailag ellehetetlenül. Kik alkotják a szerkesztőbizottságot? A három ítélőtábla polgári kollégiumainak vezetői, a Fővárosi Bíróság gazdasági kollégiumának vezetője, egy ügyvéd, valamint jómagam alkotjuk a szerkesztőbizottságot. Az ítélőtáblák döntései mellett mi válogatunk a megyei bíróságok által számunkra megküldött határozatokból is, azokat, amelyek az ítélkezés szempontjából vagy elvi irányt mutatnak, vagy pedig újszerű látásmódot közvetítenek. (2003. november) 11

12 A Pécsi ítélőtábla vezetése mellett oktatói és tudományos tevékenységem is folyamatos volt az interjú elkészülte óta, jelenleg egy hatalmas projektben veszek részt, amely az új polgári törvénykönyv kodifikációjával kapcsolatos. Tagja vagyok a Kodifikációs Szerkesztő Bizottságnak az igazságügyi miniszter kinevezése alapján. A testület munkája, azaz az új polgári törvénykönyv alkotása végső stádiumához érkezett. Az IM honlapjára havonta, könyvenként kerülnek fel az új anyagok, tervezetek, melyek egy éven keresztül szakmai viták alapját képezik, majd a bizottság a viták alapján véglegesíti az új Ptk. tervezetét, melyet ezután a kormány benyújt a parlament elé. Petrétei József miniszter úr szándéka, hogy a parlamenti vitának legkésőbb 2008-ban le kell zajlani. Ez óriási kihívás szakmailag,?n hiszen öt könyvről és több ezer paragrafusról van szó. Kilencéves alkotmánybírói tevékenységem mellett ezt tekintem tudományos munkám másik csúcspontjának. Természetesen az oktatásból is kiveszem a részem, polgári jogot tanítok a Pázmányon és doktorandusok képzésében is részt vállalok. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, n, ahol másoddiplomás képzés folyik, biztosítási szakjogászokat tanítunk. A tudományos és oktatói munka mellett a fő feladatom továbbra is a Pécsi Ítélőtábla vezetése. e. Az interjú megjelenésekor, 2003-ban még nem működött mind az öt ítélőtábla, mint ma. A Győri Táblabíróság indulása egyben azt is jelentette számunkra, hogy Zala és Vas megye elkerült a hatáskörünkből és az ország legkisebb ítélőtáblája jött létre. Ez óriási felelősség számomra, mert lehetőséget ad a nagyon magas szakmai színvonalú ítélkezésre. ésre. Törekszem arra, hogy havi egy, de inkább két napban magam is részt vegyek az ítélkezési munkában, főleg személyiségi jogi, nem vagyoni jellegű kártérítési és az állam elleni kártalanítási pereknek egy részét tárgyalom. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az öt táblabíróság működésével nem fejeződött be az igazságszolgáltatás reformja. Sürgős szükség merül fel arra, hogy döntsön a törvényalkotó: a megyei bíróságok általános hatáskörű bíróságok lesznek-e? Azaz, hogy a háború előtti gyakorlatnak megfelelően a helyi bíróságok csak az úgynevezett sommás perekben lesznek illetékesek, de az igazi elsőfokú bíróság a megyei bíróság lesz-e? Bizton állíthatom tehát, hogy szakmai munkámat és magánéletemet is tekintve, kiteljesedettnek érzem magam. Sok helyre hívnak előadást tartani, legutóbb például Székesfehérváron tartottam előadást az EU jogalkalmazásának hatásáról a magyar bírósági ítélkezésére. 12

13

14 Jól áll a magyar adórendszer Vámosi-Nagy Szabolcs Ha csak az adórendszeren múlott volna, akkor némi módosítással Magyarország már tíz évvel ezelőtt EU-taggá válhatott volna Ön önadózó, vagy az APEH, mint munkáltatója végzi el ön helyett minden évben az adóelszámolást? Önadózó vagyok, saját magam készítem el a személyi jövedelemadó bevallásomat, mert több forrásból származik jövedelmem. Például, ha az Adó című lapnak dolgozom, kapok honoráriumot, és ez már kizárja, hogy a munkáltatóm számoljon el. fogalmaz dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, az APEH elnökhelyettese, az ország legismertebb adószakembere, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésének birtokosa, aki harmincnégy éve tevékenykedik a magyar adóigazgatásban. Számítógéppel tölti ki a bevallását vagy kézzel? Kézzel. És kitöltéskor hibázott már valaha? Egyszer volt az átmásolásnál egy elírási hibám Ám éppen arra jó az internetről letölthető bevalláskitöltő program, hogy ilyet ne követhessen el az ember. De én még hagyományosan töltök, pedig a szervezeten belül éppen én voltam az egyik fő élharcosa az internetes bevalláskitöltő programok bevezetésének, és ma is szorgalmazom, hogy minél többen használják. Én magam nem vagyok számítógép-centrikus, az internetet csak olvasásra használom. Bevallom, a kézi bevalláskitöltésemet arra is felhasználom, hogy a rendszert egy kicsit elemezzem is. Ilyenkor előveszem az előző évi bevallásokat is, és megnézem, hogyan alakultak a korábbi jövedelmeim, szerzői honoráriumaim. 14

15 Hányan fordulnak önhöz adóbevallási időszakban, hogy töltse ki helyettük szja-bevallásukat vagy legalább segítsen az eligazodásban? Elég sokan: családtagok, barátok, szomszédok. Régebben az első jelentkező, már január elején, néhai dr. Sütő Dezső volt, az APEH első elnöke, aki már rég nyugdíjas volt, de még mindig engem kért meg, habár ő maga is el tudta volna készíteni óta az APEH elnökhelyettese, azóta a hivatal élén jó néhány elnök megfordult. Soha nem akart elnök lenni? Nem. Ugyan most mondhatnám, hogy Parkinson törvénye szerint mindig eggyel magasabb poszton derül ki, hogy az ember mire alkalmas. Van benne igazság, de nem vonz az elnöki szék. Az adóban az adójogot, az adószakmát szeretem. Az adóhivatal vezetőjének szerintem nem adójogásznak kell lennie, hanem jó közigazgatási menedzsernek. El tudnám végezni az elnöki feladatokat, de ez nekem nem igazán fekszik. Egy elnöknek olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amilyenekkel én kevésbé szeretnék: például az APEH költségvetésével vagy személyi ügyekkel. A hiúságomat kielégítette, hogy korábban már felkínálták az adóügyi helyettes-államtitkári és az APEH-elnöki tisztet is, de nem vállaltam, mert engem igazán a szakma izgat. Az APEH az emberek szemében valljuk meg nem a legszimpatikusabb, arctalan hivatal. Ha mégis arcot kell képzelni hozzá, akkor elsőként az öné ugrik be, mert a médiumokban évek óta ön képviseli a legmarkánsabban az adóhivatalt, és próbálja, úgymond, emberarcúvá tenni. Nem kellemetlen ez az imázs? Ez a szerep véletlenül alakult ki. Amikor az adóreform elindult, a lakosság számára az ismertetést még Kupa Mihály, az adóreformtitkárság vezetője kezdte el, akit ma is tisztelek ezért, mert ezt a kellően népszerűtlen dolgot magára vállalta. Aztán a nyilvánosság előtt az APEH-et többen képviseltük. Volt, aki hibázott, azt az elnök eltiltotta, én nem hibáztam, és valahogy ott ragadtam. Kezdetben a szereplés még legyezgette a hiúságomat, de ezen hamar túljut az ember. Ma már nem igazán szeretem a nyilvános szereplést, de azért még ma is vállalom, ha kell. Sehol a világon nem népszerű az adózás, a kérdés valójában az, hogy milyen mélységben népszerűtlen. Az emberek többsége az adóreform előtt azt sem tudta, hogy van adó, mert azt a vállalat fizette, a munkabérét tisztán kapta. Ma azt kellene tudatosítani, hogy az adózás nem csupán egy rossz dolog, hanem egy szükséges rossz, a civilizáció velejárója. Minél szervezettebb egy társadalom, annál komolyabb, annál bonyolultabb adórendszer kíséri, szabályozói gazdaságpolitikai, szociálpolitikai szempontból is bonyolultabbak. Ha sokat beszélünk az adóról, akkor ez eljut az emberekhez. Talán az én generációm számára ez a szemlélet már nem lesz zsigeri, de gyerekeink generációjában már igen: lassan kialakul a nem pártpolitikai értelemben használt polgártudat. Ha tudom, hogy szükséges rossz, akkor államalkotó egyediségemet is javítja, hogy tudom: adóforintjaimmal hozzájárulok a fejlődéshez. Éppen ez volt az adóreform egyik célja: bővítsük a polgárok felelősségtudatát a közös ügyek iránt. Bizonyos értelemben ezt már nemcsak elértük, hanem túl is szárnyaltuk: néha éppen azok dumálnak a leghangosabban, akik talán a legkevesebb adót fizetik De efféle rangsorokról az adótitok miatt nem lehet beszélni E felelősségtudat kialakítása érdekében több próbálkozásunk van. Rádióban, televízióban szólunk az aktuális szabályokról, bevallások kitöltéséről, de ennél többet teszünk a középiskolákban. A negyedik osztályban, az Oktatási Minisztérium segítségével az adózásról tartunk osztályfőnöki órákat, kis öszszefoglaló füzetet adunk a diákoknak az adózás lényegéről, melyet dr. Hetényi István írt. Mindezekben elég sok szerep jutott nekem, de szerencsére már egyre több munkatársam van, aki nem ijed meg a stúdiók reflektorfényében augusztus 20-a alkalmából a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta önnek a magyar adóigazgatásban végzett több mint három évtizedes munkásságáért, amit ön csak néhány héttel később vett át Igen, mert a kitüntetésről későn értesültem. A családdal, a barátokkal biciklitúrára indultam, és már valahol Olaszországban kerekeztem, amikor üzentek, hogy két nap múlva jöjjek vissza. A kitüntetés jól esett, még akkor is, ha szerintem ez a szakmának is szólt. Azért komolyan gondolom Arany János szavaival, hogy több a hírnév, mint az érdem. Az indoklás szerint a kitüntetést a kiemelkedő elméleti, szabályozási, szervezési és irányítási munkájáért kapta. Haladjunk sorban: elméleti A legfontosabb elméleti munka 1987-ben zajlott, az adórendszer előkészítésekor. Az általános jövedelemadózásnak azért már volt előzménye Magyarországon a maszekoknál. Akkoriban nekem meg kellett vizsgálnom a különböző adóelméleteket és gyakorlatokat, hogy az új magyar adórendszert kidolgozzuk. Mindenkinek voltak elképzelései a svéd bérek és albán adók vagy éppen pont fordítva párosításáról attól függően, hogy fizetnie vagy beszednie kellett. Valójában persze senkitől sem vettük át az adórendszert, az újat a magyar gazdasági, társadalmi szerkezetre kellett ráigazítani. Akkoriban ennek elméletén dolgoztam. Az elmélettel, oktatással ma is szeretek foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy az utánpótlást 15

16 ki kell nevelni, és az adótudatosságot, az adókultúrát erősen befolyásolja, hogy akik képviselik, azt milyen színvonalon teszik. És nem pont az APEH számára kell utánpótlást teremteni ráadásul most éppen leépítés van, hanem ha a szakmát a másik oldal is jól műveli, az egy társadalomnak csak előnyére válik. szabályozási Szabályozásban több szerepem volt, elsősorban az adórendszer indulásakor, majd 1991-ben, 1996-ban miniszteri biztosként egy részét rám bízták, amellett hogy az APEH minden évben tesz javaslatot a Pénzügyminisztériumnak, miként kellene az adórendszeren változtatni adóigazgatási, jogalkalmazási szempontból. szervezési és irányítási Amikor az APEH felállt, nekem kellett az úgynevezett adófelügyelőséget létrehozni. Ma is hozzám tartozik a jogi és felügyeleti rendszer: tíz megye, öt főosztály. Az Országgyűlés november 10-én fogadta el az adótörvényeket. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az adójogszabályokat az APEH hozza, s e téves nézetet ön nem győzi eloszlatni. A hivatal munkatársai részt tudnak-e venni javaslataikkal a jogalkotásban? Részletkérdésekben igen, de a dolog lényegét tekintve nem, és ez így van rendjén. Ugyanis a gazdaságpolitikáért melynek fontos és közvetlen eszköze az adóztatás végül is a pénzügyminiszter felel, és erre van is apparátusa. Ezzel együtt természetesen teszünk javaslatokat, és bonyolódik is a törvény. A jogalkotást előkészítő társasággal folyamatosan együtt dolgozunk. Az adóhivatal tapasztalatait nap mint nap közvetítjük a jogalkotóknak. Most november 10-én az Országgyűlés elfogadta a hatósági adómegállapítási javaslatainkat. Mivel az adózó bevételeinek jelentős hányadáról kapunk adatot, ezek alapján mi, az adóhatóság, a polgárnak kiszámítjuk az adóját. Majd postán megkapja a számításainkat, és ellenőrizheti, jó adatokat kaptunk-e az adatszolgáltatótól, helyesen vezettük-e fel azokat, és egyetért-e a kiszámított adójával. A 2004-es jövedelemről 2005-ben már lesz hatósági adómegállapítás. A következő lépés pedig az lesz, amikor a magánszemélyeknél az adóbevallást elektronikusan már nemcsak elkészíteni lehet, hanem beküldeni is. Szlovákiában nemrégiben a törvényhozás egységesen 19 százalékban állapította meg a személyi jövedelemadót, a társasági adót és az áfát is. Nem kellene most irigyelnünk az egyszerűség miatt a szlovákokat? 16

17 Nem a szlovák adórendszer a világ mintája, hanem a világ kivétele. Adnak-e például adókedvezményt a lakáshitelre, a gyerekekre vagy sem? Adnak-e adókedvezményt az infrastrukturális beruházásra vagy sem? A kulcs önmagában, a rendszer ismerete nélkül nem sokat mond. Magyarországon különben az szja átlagos elvonási szintje 21 százalék. Nem azért bonyolult a bevallási nyomtatvány, mert mi, adószakemberek hülyék lennénk, hanem mert a bevallás a törvény leképezése és az a bonyolult. Mindezt megértve, nem lehetne egyszerűbb a magyar adózási rendszer? Nem hiszem. Lehetne most példálózni az egyszerűsített vállalkozói adóval, amely egyszerűsített adófajta. Igen ám, de ettől az adórendszer sokkal bonyolultabbá vált, mert három adónemet összemixelve született még egy újabb adó. De ma a magyar adótörvények együttesen még így is csak annyit tesznek ki, mint például a német személyi jövedelemadó törvény. Az Európai Uniós jogharmonizáció részeként mennyiben módosult a magyar adórendszer az elmúlt években, illetve a mostani hazai adórendszer milyen tapasztalatokat, segítséget nyújthat az EU-tagországainak? Az eva például minta lehet más országok adózása számára? Nem hiszem, hogy az eva minta lehetne, az speciálisan magyar. Nyugat-Európa egyébként komolyabban adóztat, mint Magyarország. Ott például nem kérnek elnézést az adózótól azért, hogy milyen adminisztrációs kötelezettségeket írnak elő. Ugyanakkor a franciák már tőlünk tanulták, és nemrég vezették be, hogy a kiemelt adóalanyokkal önállóan, más színvonalon foglalkoznak. Az EU-nak kötelező direktívája az áfára van, ennek Magyarország már megfelel, május elsején egy új törvénnyel az utolsó simításokat is elvégezzük. A jövedéki termékek adótartalma még tovább nő majd, az EUszabályoknak megfelelően, ezért például a cigaretta 2007-től, az átmeneti engedmény lejárta után még drágább lesz. Valójában azonban nincsenek döntő direktívák, mert az adózás az állami szuverenitás egyik fontos eszköze. Európában egyhamar nem lesz azonos szinten a személyi jövedelemadó vagy a társasági adó ban a magyar adórendszer már létrejöttében elég konform volt, úgy érzem, jól állunk. Ha csak az adórendszeren múlott volna, akkor némi módosítással Magyarország már tíz évvel ezelőtt EU-taggá válhatott volna. Az interjú óta változatlanul elnökhelyettesként dolgozom, de március 15-től június 30-ig, az EU-csatlakozás időpontja körüli időszakban, Draskovics?ri Tibor akkori pénzügyminiszter kérésére ideiglenesen, eredeti beosztásomból ból erre a negyedévre kiemelve az adóügyi helyettes államtitkári tisztséget láttam el. Ugyanebben az évben Heller Farkas pénzügyi szakmai díjat kaptam. Ezt társadalmi zsűri javaslatára a pénzügyminiszter adja, általában elméleti eti közgazdászoknak (én jogász vagyok) ban számos feladat vár ránk, így rám is: fel kell készülni az úgynevezett egyszámlás befizetési etési rendszerre, valamint a személyenkénti járulék-nyilvántartásra; a teljes körű hatósági adómegállapításra, amely kiváltja a munkáltatói adómegállapítást; az elektronikus bevallás széles körű elterjesztésére; a személyre szóló, havonkénti, elektronikus úton történő adatszolgáltatás fogadására. A fiamat ügyvéddé fogadták, mindkét nevelt lányom lediplomázott. Az ELTE mellett tanítom az adótant a Károli Gáspár Tudományegyetem jogi karán, s most kaptam felkérést é a Pázmány Péter Tudományegyetem posztgraduális képzésében történő részvételre. Gyöngyös Károly Róbert Főiskola továbbra is a szívem csücske. (2003. december) 17

18 A jogállami forradalom gyermekei Majtényi László Tudja-e az olvasó, mi az a közpolitikai intézet? Valószínűleg nem nagyon, hiszen előbb azt a fogalmat kellene megfejtenünk: vajon mi az a közpolitika 2004-ben, Magyarországon? Pedig van egy Eötvös Károly Közpolitikai Intézetünk, Majtényi László az elnöke, akinek személyiségétől nem idegen a jogi, jogpolitikai, alkotmányjogi újítás, pionírszerep, merészség. A neves jogtudós és közpolitikus ugyanis onnan ismerős mindnyájunknak, hogy ő volt a Magyar Köztársaság első adatvédelmi biztosa. Jancsó Miklós szavával a magánbűnök és közerkölcsök furcsa szövedéke szakadt ránk az utóbbi években. A magyar demokrácia épphogy megformálta magát, amikor leomlottak a Világkereskedelmi Központ ikertornyai. Így aztán szeptember 11. óta egy kicsit sőt, nem is kicsit más világ vesz körül bennünket. Mást jelent ma már a személyes és mást a közérdekű adat, mind korábban bármikor. S mire azt hittük, megharcoltuk már a magunk kisebb-nagyobb emberjogi csatáit, Majtényi Lászlót idézve az átláthatatlan állam és az átlátható polgár (biztonságtechnikai követelmények szülte) új ideáljával kell megbarátkoznunk, de legalábbis szembenéznünk.hogy állunk ezekkel a fogalmakkal és értékekkel ma Magyarországon? Kertész Imre valahogy úgy fogalmazott: boldog volt a rendszerváltozáskor, de csakhamar rá kellett jönnie, hogy a demokráciára ebben az országban senkinek nincsen szüksége. Hasonló gondolatot olvastam már Majtényi Lászlónál is. Tényleg bamba nép vagyunk? Szerencsére nem. Inkább hallgatag. A nép négyévenként szól egy okosat. Bár az utóbbi időben Petri György utolsó verseit olvasgattam, s egészen szíven ütött, milyen unalmasnak tartotta a mi harmadik köztársaságunkat, amelyben élünk, hiszen említésre méltónak sem ítélte, ami a közéletben végbement. Persze nem értek egyet vele, hiszen az én személyiségfejlődésemre óriási hatással volt a jogállami forradalom, ami itt lezajlott. Igaz, egzisztenciálisan 18

19 is nyakig benne voltam, hogyan tudtam volna kivonni magam mindaz alól, ami ebben az országban történt? Nem értek egyet azzal, hogy a társadalom érdektelen volna a demokrácia, annak intézményei iránt. Sajnos, sok ember számára az átalakulás nem szellemi élményeket, hanem anyagi lecsúszást, ellehetetlenülést hozott, de a demokratikus értékek mindenki számára értéket kell, hogy jelentsenek. A demokratikus átalakulás nyilván nem adott olyan élményt, mint egy valóságos forradalom, de én azt gondolom, hála Istennek, hogy így alakult, hiszen egy csepp vér is túl sok. Elégedett azzal a demokratikus berendezkedéssel, amelyben élünk? Feltétlenül, amennyiben szólásszabadság van, és módunk van arra, hogy négyévenként leváltsuk a kormányt, amire egyébként eddig még mindegyik rá is szolgált. Óriási dolog, hogy nem kell negyven évig azonos, riasztó arcokat néznünk többé. Ugyan az egykamarás kétpártrendszer, ami sajnos kialakulóban van, nem igazán jó, de az egypártinál természetesen sokkal jobb. Tehát nem igazán híve a kétpártrendszernek? Nem, nem vagyok a lelkes híve. Egyrészt, mert alkotmányos kockázatai vannak, másrészt mert jelentős tömegek maradnak általa képviselet nélkül. Sok embertől hallottam már az utóbbi időben, hogy ő el sem megy választani, mert nem látja értelmét, inkább otthon marad. Az is jól látható, hogy eddig is többnyire valamelyik párt ellen szavazott a többség, nem pedig valamelyik mellett. Súlyos veszélynek látom az ilyenfajta kiábrándultságot, mert ez azt jelzi, hogy a társadalom magukban a jogállami intézményekben csalódott, azoktól fordul el. Ez magában rejti egyfelől a kancellári diktatúra kockázatát, másfelől pedig azt a veszélyt, hogy a parlamentarizmus adott működésével való elégedetlenség nem a pártok választékának ésszerű bővülését hozza magával, hanem a populista nézetek erősödését, olyan pártok feltűnését, amelyek adott esetben magát a parlamentarizmust utasítják el. Nagyon remélem, hogy ez nem következik be. Kanyarodjunk vissza a jogállam egyik hozadékához, a személyes adatok védelméhez. Nagy vívmánynak tartja? Igen. Rövid néhány év alatt elképesztő fejlődés ment végbe ezen a területen is. A kilencvenes évek legelején a jogászszakma jól képzett tagjai is vagy azt tartották a személyes adatok védelméről, hogy az Sólyom László mániája, vagy nemes egyszerűséggel rácsodálkoztak: mi az? Mára a közvélemény határozott elképzelésekkel rendelkezik a személyes adatok védelméről, és ingerülten reagál, ha annak ésszerűtlen korlátozását tapasztalja, vagy azt, hogy jogosulatlanul kérnek valamilyen adatot. Ezt az emberek már egyszerűen nem tűrik. Ebből is látható, hogy a polgári öntudat milyen nagy fejlődésre képes. Ma már úgy látják az emberek, hogy személyi adataik védelme nélkül apránként fogyna el a szabadság, akár a tiszta víz és a levegő. Mit gondol a direkt marketingről, és a spamről, a kéretlen reklámról? Az előbbiről azt, hogy a világon ma nagyon sok tisztességes cég foglalkozik csomagküldéssel, és azt a nem lebecsülendő missziót tölti be, hogy megszabadítja az embereket a vásárlás nyűgétől. Sokan gyűlölnek vásárolni, mint például magam is, mert a sokaságtól szenvednek, a tülekedést nem bírják, mások betegségük miatt nem tudnak boltba járni. A megbízható csomagküldők tehát sok ember életét könnyítik meg, és talpon is maradnak. Korlátoltságnak tartom tehát magát az üzletágat támadni. Ami pedig a spamet illeti: az valóban joggal ingerli az embereket, és ráadásul sokan azonnal eldobják, még mielőtt egy pillantást vetnének rá én magam is így vagyok ezzel, így aztán nem is kifizetődő. A világhálón persze nincsen határ, és olcsó is az ember postafiókját megtömni ekkel. Nekem például hetente többször jutányos áron amerikai tudományos fokozatot ajánlottak ilyen módon. És válaszolt? Nem, nekem már megvan, még pénzbe se került. Egyébként az cím is személyes adat, azt megszerezni és használni tehát jogsértő. Csakhogy szeptember 11. óta mind több módon rögzítik személyes adatainkat, világítják át tárgyainkat, és így tovább. Errefelé megy a világ? Szeptember 11. óta globális fenyegetettségben élünk. Csakhogy az a kérdés: a terroristák vajon mennyire képesek akaratukat a jogállamokra kényszeríteni? Hiszen az, hogy milliószám hallgatják le a telefonokat, olvassák el az eket, hogy a Nagy Testvér folyton kukkol, az valójában Oszama bin Laden szcenáriója! A nemzetközi repülőtereken olyan kamerákkal vizsgálnak minket, amelyek a bőrünkig látnak, át a ruhán. Azok a fiatal férfiak, akik e masinák előtt ülnek, egy idő után már nem a bombát lesik, hanem a bombázót: a jó nőket. Így tehát az állampolgár nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is átlátható. Így van, relativizálódik a magánszféra. A kettős igény: a polgár átláthatatlansága és az állam átláthatósága egyszerre hiányzik. 19

20 A témának van egy másik oldala is: megítélése szerint van-e igény ma Magyarországon arra, hogy maga a jogalkotás folyamata átlátható és hozzáférhető legyen, mint sok országban? Van, bár kétségtelenül ébresztgetni kell. Alkotmányos érdek, hogy a törvénytervezetek időben megismerhetőek legyenek, hogy azokhoz például a civil szervezetek hozzászólhassanak. Erre szolgálnak a Fehér, Kék, vagy más színű Könyvek, amelyek elterjedtek szerte a világon. Kétségtelen, hogy ez a közigazgatás számára kényelmetlen, viszont a demokratikus jogállamnak nagyon jót tesz. Igaz az is, hogy ma nálunk a személyes adatok védelmére nagyobb az igény, mint a közérdekű adatok nyilvánossága iránt. Ebben is a magyar polgárosodás kettősségét látom. Saját életvilágán kívülre tekinteni: nem sok ember igénye. Ez a kultúra már a múlt század harmincas éveiben virágzott, és erre a Kádár-korszak csak ráerősített. Hogy a hazai jogállamiság meg-megdöccen, arra jó példát adnak az utóbbi hónapok bírósági ítéletekkel kapcsolatos közéleti botrányai. Mit lát ezekben? Az állam semlegességének mélyebb problémáját. Az állam tudniillik akkor hatékony, ha működése színtelen-szagtalan, és előbbutóbb becsődöl, ha saját felfogását polgáraira kényszeríti, amint azt a 17. század, a harmincéves háború óta tudjuk. Szerintem nem baj, ha a közbeszédben hangosabban szólnak az előítéletek, mint a tekintélyuralom idején, hiszen akkor is voltak, csak lefojtva. Ha szabadon beszélhetnek az emberek, az magával hozza annak az esélyét, hogy meg lehet győzni őket. Az azonban nagyon fontos, hogy az államot a társadalomtól külön tudjuk választani. A rendőrnek és a bírónak is ki kell vonnia magát a társadalomban meglévő cigánygyűlölet alól, hisz az alkotmány alapján kell tevékenykedniük. Egy tanú mondhat olyat, hogy valakinek roma beütése van, egy bíró azonban nem, mert ezzel diszkvalifikálja magát, és hiába mondják: ez elszigetelt jelenség közvetve, sajnos, a bírói szervezetet is. Jogászként, az Eötvös Károly Intézet elnökeként (Eötvös a Függetlenségi Párt vezetője volt) hogyan vélekedik az Európai Unióról? Kétségtelen, hogy korlátozza a tagállamok szuverenitását, az unión kívül azonban sokkal kisebb lenne az államunk valóságos cselekvési szabadsága, és a polgárok függetlensége is. Unió-párti vagyok tehát, mert meggyőződésem, hogy jobb benne, mint kívüle. Közjogilag ugyanakkor érzékelhető és joggal bírálható is az unió demokratikus deficitje, ezért az unión belüli demokratikus változások híve vagyok. Ami a szűkebb szakmámat illeti: büszke vagyok, mert 2000-ben Svájc után (két nap késéssel) mi voltunk a második állam, amelyről az unió deklarálta, hogy adatvédelmi jogrendünk EU-kompatibilis. A magyar információs jogrend egyébként is sikeres exportcikk ( Werbőczy óta nemigen hivatkoztak nyugat-európai alkotmányos reformok indoklásaként a követendő magyar példára, most igen), adataink szigorúbb védelem alatt állnak, mint az EU-átlag. Az adatvédelem és az információszabadság összekapcsolásával pedig terjedő európai divatot csináltunk. A magyar politikai osztály 1989 után eleinte jó színvonalon teljesített, ez a teljesítmény azonban fokozatosan, de gyorsuló ütemben romlik. Most nagyjából ott tart, mint a hajdan legendás magyar foci. Remélem azonban, hogy az Európai Unióba belépve javulni fog a helyzet. (2004. január) Nem változott?életem, az és a jogásztársadalomnak sem szeretnék üzenetet küldeni. Ami a terveimet illeti: éppen az Önök kiadójának írok egy monográfiát az informális jogokról. Régóta húzódó, átfogó munka; szeretném mielőbb befejezni. 20

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997. Nélkülözhetetlen

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben