Pályakép-tár. CompLex interjúk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályakép-tár. CompLex interjúk"

Átírás

1 Pályakép-tár CompLex interjúk

2 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: 06 (40) Főszerkesztő: Jablonszky László Felelős szerkesztő: Falus Tamás Az interjúkat készítették: Báldy Péter (Mádl Ferenc) Falus Tamás (Vámosi-Nagy Szabolcs) Jablonszky László (Fejtő Ferenc) Varga G. Gábor (Fazekas Judit, Lábady Tamás, Magyar György, Máthé Gábor, Petrik János, Szőgyényi József) Varga Zsuzsa (Bihari Mihály, Dudás Ferenc, Ferge Zsuzsa, Göncz Kinga, Gönczöl Katalin, Györgyi Kálmán, Kóka János, Kornai János, Kukorelli István, Juhász István, Kolber István, Kovács Kálmán, Kulcsár Kálmán, Lévai Katalin, Majtényi László, Mezey Barna, Petrétei József, Péterfalvi Attila, Pokol Béla, Sárközy Tamás, Stumpf István, Szegvári Péter) Fotók: Pozsonyi Zita Felelős vezető: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. igazgatója Műszaki osztályvezető: Schuller Krisztina Gyártási menedzser: Kerek Imréné Fedélterv: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., DTP csoport Számítógépes tördelés: CompLex Kft., DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak bemutatótermünkben, szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, a továbbá a portálokon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 Tartalom 5 Előszó 6 Hiszek a demokráciában Fejtő Ferenc 10 Tradíciókon nyugszik, és az EU gyakorlatának is megfelel az ítélőtáblák létrehozása Lábady Tamás 14 Jól áll a magyar adórendszer Vámosi-Nagy Szabolcs 18 A jogállami forradalom gyermekei Majtényi László 22 A kihívások mindig fontosak voltak számomra Magyar György 26 Sokan jöttek velem szembe Lévai Katalin 30 A demokrácia, a jog uralma, az emberi jogok tisztelete köti össze az Európai Unió nemzeteit Mádl Ferenc 34 Európai műveltségű jogászokra van szükség Máthé Gábor kötetben és húsz nyelven jelenik meg a hatályos joganyag Fazekas Judit 42 Önkormányzati digitális jelen Pest megyében Petrik János 46 A méltóságteli élet joga Göncz Kinga 50 Az igazságot szolgáltatni kell, nem osztani Gönczöl Katalin 54 Felülemelkedve a napi politikán Györgyi Kálmán 58 A féktelen közigazgatás Sárközy Tamás

4 62 A politika: érdekek és érzelmek egyensúlya Petrétei József 66 Az ügyészből lett ügyvéd Szőgyényi József 70 Ki őrzi az őrzőket? egy alkotmánybíró dilemmái Kukorelli István 74 A digitális írásbeliség kora Kovács Kálmán 78 Azt akartam, hogy Magyarország normális, demokratikus állam legyen Kulcsár Kálmán 82 A tudomány és a politika határmezsgyéjén Kornai János 86 A közigazgatásba bele lehet szeretni Szegvári Péter 90 A gazdaság nem szereti a forradalmárokat Kóka János 94 Mit lehet a pénzügyön szeretni? Juhász István 98 A turizmus a mindennapok iparága Kolber István 102 Az emberek élhető országot akarnak Stumpf István 106 A jogász a társadalom mérnöke Mezey Barna 110 A politika nem értelmiségi foglalkozás Pokol Béla 114 A magyar adatvédelem sikertörténete Péterfalvi Attila 118 Megmaradtam elméleti jogásznak Bihari Mihály 122 Kis lépések, nagy türelem ez a közigazgatás reformja Dudás Ferenc 126 Most még a kezünkben a válasz Ferge Zsuzsa

5 Előszó Rendhagyó kiadvány bevezetőjében köszöntjük Önt, kedves Olvasó! 2003 őszén indítottuk útjára megújult formában a CompLex Magazint, hogy a havi Jogtár-korongok mellé egy haszonnal forgatható ajándékkiadványt postázhassunk Önnek. Az előző hónap jogi változásai mellett beszámolunk kiadónk életéről, de kulturális, utazási kitekintőkkel el is kalandozunk a jog világától. A Magazin talán legizgalmasabb, legszínvonalasabb része az interjúrovat, melyben a társadalomtudományok, elsősorban a jogtudományok legkiválóbb hazai képviselőit szólaltatjuk meg hónapról hónapra. A beszélgetésekből nemcsak e jelentős személyiségek pályaképe rajzolódik ki, hanem miközben sorsukról, szakmai karrierjük alakulásáról, emberi próbatételeikről beszélnek a portréjuk is. Ám nemcsak azzal ismerkedhetünk meg, kivel mi történt, de abba is bepillantást nyerhetünk, kit, milyen vívódások között, miért és hová sodort az élet, és ők maguk hogyan alakították sorsukat. Úgy gondoltuk, érdemes kötetbe rendezni az interjúkat, mert egymást követően olvasva őket még hangsúlyosabban rajzolódnak ki a társadalmi, politikai és tudományos élet változásai. Ezeket ki-ki másként, a dolgoknak hol cselekvő, hol passzív részeseként élte meg, de többségük inkább cselekvően, s ettől válnak még izgalmasabbá vallomásaik. Ön tehát bő két esztendő termését tartja a kezében, s egyben e két év lenyomatát is. Nem a teljeset persze alig hisszük, hogy bárki is hiánytalan összegzésre vállalkozhatna, de azt jó lelkiismerettel mondhatjuk, hogy olyanok szólaltak meg, akik egyben szakterületük legjelesebb képviselői is. A csokorba szedett harmincegy interjúra tekintve látszik csak igazán, mennyi minden történt hazánkban az elmúlt néhány évben. Az írásokat természetesen eredeti formájukban adjuk közre, úgy éreztük, így lesznek hű tükörképei egy bizonyos szögből persze ezeknek az éveknek. A kötet megjelenése előtt az interjúalanyokat újra megkerestük, és megkérdeztük tőlük: mi történt velük az írás megjelenése óta, hogyan látják a pályájukon azóta bekövetkezett változásokat, s milyen terveik vannak. Válaszukat az eredeti interjúszöveg végén keretben helyeztük el. Akadt, aki semmit sem kívánt hozzáfűzni korábbi mondanivalójához. Vagy azért, mert kerek egésznek érezte akkori szavait, vagy mert úgy tartja: azóta nem történt vele említésre méltó esemény. Aki kézbe veszi ezt a kötetet, annak krimibe illő fordulatokat nem, de szellemi izgalmat bízvást ígérhetünk. És a végére érve talán mindannyian gazdagabbak leszünk egy kis kor- és önismerettel is. Bucsi Szabó Zsolt A CompLex Kiadó ügyvezetője Jablonszky László A CompLex Jogtár főszerkesztője

6 Hiszek a demokráciában Fejtő Ferenc Fejtő Ferenc 1909-ben született, hosszú évtizedek óta Párizsban él. Író, történész, újságíró, egyetemi tanár. Számos könyv szerzője. Ma is aktív közéleti személyiség, s nemcsak választott hazájában, de itthon is. Fejtő Ferenccel Párizsban és Budapesten beszélgettünk. Kedves Fejtő úr! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta induló magazinunk felkérését, és válaszol néhány kérdésünkre. Olvasóink többékevésbé ismerik az Ön életútját, ezért vágjunk a közepébe! Mi a véleménye az Osztrák-Magyar Monarchia jogrendszeréről? A Monarchia jogrendszere az 1867-es kiegyezés után a külpolitika, a hadsereg és a pénzügyek mint közös ügyek kivételével két fél, nevezetesen az Ausztria néven egyesült osztrák provinciák, Cseh- és Morvaország, illetve az Erdéllyel egyesített Magyarország teljes belpolitikai függetlenségére épült. A két állam perszonális unióban, az osztrák császári és magyar királyi címet viselő Ferenc József, majd utódja, IV. Károly jogara alatt működött. Külön kormánnyal, külön parlamenttel, külön fővárossal (Bécs és Budapest). Ez a formáció Európában egyedülálló jogrendet képviselt, amelyre sokszor hivatkoztak az Európai Unió alkotmányáról folytatott, nemrég lezárt vita során is. Érdekes, hogy az Uniót említette. Vajon a közép-európai tagjelöltek hordoznak-e még valamit az egykori Monarchia örökségéből? Ha igen, miben érhető ez tetten? A császárság Mária Terézia ( ) és II. József ( ) alatt a modern állam építésének útjára lépett, működéséből minden államának és tartományának haszna származott. Erről az egy- 6

7 kori Monarchia városainak sárgára festett középületei, városházák, kórházak, kaszárnyák, igazságügyi paloták, színházak sora tanúskodik. Budán, Pesten, Zágrábban, Pozsonyban, Krakkóban és Triesztben ezek közül sok még ma is szemet gyönyörködtető, dacára a háborús pusztításoknak. A században a Monarchia egyéb államaival és tartományaival együtt Magyarország is nagy lépésekkel haladt előre az európai sodrásban, úgyhogy az örökség pozitívnak mondható. Még akkor is, ha az abszolutizmussal járó, a nemzeti függetlenséget erősen korlátozó intézmények a népességben ellenállást váltottak ki. A magyar nemesi osztály többször föllázadt Bécs hűbériségellenes rendeletei ellen, viszont a jobbágyság és a városi polgárság jótékonynak tartotta őket. Megjegyzendő, hogy a többnyire bécsi palotáikban élő és németül beszélő magyar arisztokraták tevékeny részt kaptak a Monarchia közigazgatásának és külpolitikájának vezetésében, de különösen Ferenc József uralma alatt történelmileg tévesnek bizonyult a német Reich -hel való szövetség megerősítése. A közös múltat pozitívumaival és negatívumaival máig hurcoló térségben hogyan alakulhat Magyarország viszonya az Európai Unióba rövidesen belépő és az egyelőre kimaradó szomszédaival? A csatlakozás nagyban hozzájárulhat a viszony javításához, különösen Romániával és Szlovákiával. Már csak azért is, mert a nacionalista, soviniszta kisebbségellenes politika összeférhetetlen az EU-tagsággal. Úgyhogy előreláthatólag minden utódállamban megerő södik a mérsékelt, liberális demokrácia és az európai értékrend. Milyen esélyekkel lépünk az Unióba? S milyen értékeket viszünk? Az Európai Unió bővítésére nem a legkedvezőbb gazdasági és politikai körülmények között kerül sor. De a francia, és általában a nyugati közvélemény a magyarságot mint egy életképes, dinamikus, találékony és szellemileg igényes népet tartja számon. Ezért gondolom, hogy az Unióban amelyben az együttműködés nem zárja ki a versengést az átrendezés nehézségein túljutva komoly esélyei vannak Magyarországnak a haladásra. Főleg, ha kigyógyul a morbus hungaricusból, amelyet Bibó István mint köldöknézést jellemzett. Az igazi problémákkal szembesülni és leszámolni kell! S hogy milyen értékeket vihet a magyarság Európába? Semmiképpen sem a folklorisztikus sajátságok túlhangsúlyozását! Sokkal inkább azt, hogy ez az ország képes és tud tenni az egyetemes civilizációs értékek fenntartásáért és fejlesztéséért. Ezen a téren különben máris tekintélyt vívott ki magának, és nem csupán a magyarok immár hagyományos zenei kultúrájával, hanem a képzőművészetek, az irodalom, az oktatás, és a tudományok különböző ágainak európai szintű eredményeivel is. Él-e valamilyen Magyarország-kép a franciákban? S ha igen, változott-e az utóbbi időben? Amióta itt élek, vagyis 1938 óta, sokat és előnyösen változott a franciák Magyarországról alkotott képe. Természetesen ehhez erősen hozzájárult 1956, mert bizonyítékát látták a magyar fiatalság szabadságszeretetének és bátorságának. Nem felejtik el, hogy a magyar népfölkelés volt az egyetlen tömeges fegyveres ellenállás a szovjet hegemónia ellen. Aztán az 1989-ben kezdődő rendszerváltás békés folyamata is pozitív benyomást keltett a közvéleményben. Ugyanakkor a magyarok is megértették, hogy nem sokra mennek a franciák trianoni felelősségének örökös fölhánytorgatásával. Annál is inkább, mert a francia politikai és művelődési elit is felismerte a nyolcvanöt évvel ezelőtt fabrikált békediktátum igazságtalanságát. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy a németek által dominált központi hatalmak győzelem esetén talán még igazságtalanabb békét kényszerítettek volna az utódállamokra. Hiszik, hogy a magyarok, éppúgy, mint szomszédai, nyerni fognak, ha a két ősellenség, a németek és a franciák látványos kibékülését és együttműködését fogadják el modellnek. Nemrég árverezte a Sotheby s számos magyar festő művét, igen magas áron. Mi az esélye a magyar kultúrának a világpiacon és Párizsban? Az árverésen kiderült, hogy az eleddig igen kevéssé ismert magyar festők művei is érdekelni kezdik a műgyűjtő közönséget. Ebből arra következtethetünk, hogy a magyar festőművészetnek, amikor tényleg meg fogják ismerni pompás és eredeti termékeit, még nagyobb tekintélye lesz. Különben ez érvényes a cseh, a lengyel, a szerb vagy a román kultúra figyelemre méltó műveire is. Folytatódhat a 20. század eleje óta megfigyelhető tendencia, amely szerint, ha a hivatalos Magyarország még nem is, de a nyugati elit már felismeri és értékeli a legkiválóbb alkotásokat. A jelenlegi kapcsolatok fejlődése a művelődés minden ágában előreláthatólag erősíteni fogja a magyar kultúra elismertségét. Hisz az e-demokráciában? Véleményem szerint a televízió, az , az internet, a mobiltelefon elterjedése, az emberek közti érintkezések, a véleménycserék, az informálódás lehetőségeinek felgyorsulása rendkívül nagy segítséget nyújthat a liberális demokrácia értékeinek globalizálásában. Nem hiszem, hogy a határokat átszelő kapcsolatok fejlődése inkább a butaságnak és zsarnokságnak válnék a hasznára, mintsem a demokráciának. Persze immár tapasztalatból tudom, hogy a demokrácia távol van a tökéletességtől. Nem tudta meggátolni főleg a harmadik világban az egyenlőtlenségek mértéktelen növekedését. 7

8 De abban sosem kételkedtem, hogy a nép nagy többségének sokkal kellemesebb egy demokratikus országban élni, mint akármilyen jobb- vagy baloldali szabadságellenes rendszerben. Viszont legutóbb az iraki háború is megmutatta, hogy a demokráciát nem lehet erőszakkal rákényszeríteni egy tribalis önkényhez szokott társadalomra. Ugyanis a demokrácia nem merül ki abban, hogy bevezetjük a többpártrendszert, a választásokat, a parlamentarizmus elemi formáit. A gyarmatosítástól való megszabadulás a legtöbb országban nem demokráciához, hanem az önkényuralom többé-kevésbé rafinált változatainak valamelyikéhez vezetett. Sokan visszasírják a szabad Algériában vagy Kongóban a régi gyarmatosítókat. Mint ahogy Magyarországon is találkoztam olyanokkal szép számmal, akik visszasírják, ha nem is Rákosit, de Kádárt, az ő nyugati hitelekre épülő paternalizmusát. Sokan jobban félnek a szabadságtól, az azzal járó felelősségtől, semhogy megszeressék előnyeit, amelyekért meg kell dolgozni. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi időbe telt egy olyan istenáldotta földrajzi helyzettel rendelkező népnek, mint a francia, az 1789-es népforradalmat követő jakobinus terror, a napóleoni háborúk, a restauráció, a szent szövetségi autokrácia és újabb háborúk után megtanulni a demokráciát, megtanulni élni a szabadság nyújtotta előnyökkel. Mindezt meggondolva, hiszek a demokráciában, mert mint Churchill mondotta: Tudom, hogy sok hibája van, sok igazságtalanságot követ el, sokszor képmutató és korrupt. De sajnos jobb rendszert nem találtak ki, s nincs rá lehetőség, hogy valaha is kitaláljanak. Ami engem illet, minden eltévelyedés, minden háborúskodás, minden gonoszság ellenére megtartottam hitemet az emberi szellemben, amely a kultúra és a jólét terjesztésére fogja használni az internetet s a többi, egyre gyarapodó technikai vívmányt. (2003. szeptember) Egyetértek mindazzal, amit 2003-ban mondottam és gondoltam, bár igaz, a Magyarországot?és Közép-Európát illető optimizmusom fölött felhők kerekedtek. A Bush-politika óriási hibái és tévedései ellenére hiszek az euró-atlanti demokrácia értékrendjében. Meggyőződésem, hogy csak a demokrácia Simone Veil, az Európai Parlament első női elnöke szavaival demokra tizálása mentheti meg civilizációnkat az újra ébredező rasszizmus és nacionalizmus, a nemzetközi terrorizmus és a Korántól való iszlamista elhajlás utóbbi években megnőtt veszélyeitől. 8

9

10 Tradíciókon nyugszik, és az EU gyakorlatának is megfelel az ítélőtáblák létrehozása Lábady Tamás A évi XXII. törvény alapján július 1-jén megkezdte működését a Fővárosi, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtábla. A táblabíróságok történelmi hagyományairól, jelenlegi feladatairól, az ítéletek megismerhetőségéről beszélgettünk Lábady Tamással, a Pécsi Ítélőtábla elnökével annak apropóján, hogy a kiadó Bírósági Döntések Tára című folyóiratában hamarosan a fontosabb ítélőtáblai döntések hozzáférhetővé válnak. Ítélőtáblák az ország története során már léteztek hazánkban, ám a múlt rendszer negyven éve alatt nemigen hallottuk ezt a kifejezést. Miért volt szükség az ítélőtáblák visszaállítására? 1950-ig négyszintű bíráskodás volt Magyarországon, majd szovjet mintára háromszintűvé redukálták az intézményrendszert. Eszerint voltak helyi szintű és megyei bíróságok, valamint a Legfelsőbb Bíróság. A királyi ítélőtáblákat vélhetően ideológiai okból szüntették meg. Mondhatnánk tehát, hogy a négyszintű ítélkezési rendszer a tradicionális hazánkban, arról nem is beszélve, hogy az Európai Unióban is ez a gyakorlat. Mikor merült fel az ítélőtáblák visszaállításának gondolata? Az igazságszolgáltatás reformja során vetődött fel, s végül a reform tűzte ki célul az ítélőtáblák visszaállítását. Ezt 1997-ben a törvényhozás is napirendre vette, végül nemrég, a évi XXII. törvénnyel valósult meg. A jogszabály területi szinten 5 ítélőtábla felállítását írja elő: Budapest, Szeged, Pécs, Győr és Debrecen központokkal. Ebből az első ütemben csak a Fővárosi, a Szegedi és a Pécsi Ítélőtáblának kellett felállnia, a győri és a debreceni intézmény csak január elsejével kezdi meg a működését. 10

11 Mi az ítélőtáblák feladata? A legfontosabb, hogy a Legfelsőbb Bíróságtól átvette a fellebbezési ügyek elbírálását. Azokban az ügyekben, amelyek a megyei szint előtt indulnak, az ítélőtábláknál lehet jogorvoslattal élni. Ezzel a Legfelsőbb Bíróság fellebbezési hatásköre kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag megszűnt. Ez a tény azért fontos, mert a Legfelsőbb Bíróságot tehermentesíti, így az jobban teljesítheti alkotmányos feladatát, a jogalkalmazás egységének irányítását. Ezenkívül a Legfelsőbb Bíróságra csak a rendkívüli jogorvoslati ügyek, a felülvizsgálati eljárások jutnak, ami nagy könnyebbséget jelent az ott dolgozó bíráknak. Bizony nagy szükség van arra, hogy az LB sokkal nagyobb figyelmet fordíthasson elsődleges feladatára, mert ezen a téren is komoly restanciákkal küzd a magyar jogi szakma. A decentralizációnak milyen szerepe van az ítélőtáblák felállításában? A központosítás csökkentése volt a másik nagy célja az igazságszolgáltatás reformjának, és ezt a célt az ítélőtáblák felállításával sikerült elérni. Gondoljon csak arra, hogy például a Pécsi Ítélőtáblához öt megye tartozik. Később, ha már az összes ítélőtábla felállt, akkor teljes egészében régió-szinten fog működni az igazságszolgáltatás, ezzel pedig megfelelünk az Európai Unió normáinak. Ez az első olyan intézkedés, ahol az ügyfél a saját bőrén érezheti, hogy a bíróságok érte vannak, az ő szolgálatában. Ha tehát egy szekszárdi embernek csak Pécsig kell utaznia, hogy egy fellebbviteli ügyét megtárgyalják, nem pedig Budapestre, akkor valószínűleg azt érzi majd: végre logikusan működik a rendszer. A bírák szempontjából milyen jelentősége van annak, hogy ismét négyszintűvé vált a hazai ítélkezési rendszer? Az utóbbi időben mind polgári, mind büntető ügyszakban jelentősen megváltoztak a hatásköri szabályok. A súlyosabb, nehezebb megítélésű ügyek a helyi szintű bíróságokról átkerülnek a megyei szintre. Így a helyi bíróság is tehermentesül, nem csak a Legfelsőbb Bíróság. Ez azt eredményezi, hogy helyi szinten gyorsabban születnek meg a döntések, melyek idővel szintén az állampolgárok elégedettségét növelik. Másrész gondoljunk csak a helyi bírákra! Ott dolgozik a legtöbb fiatal bíró, akiknek nem kell rögtön a mély vízbe ugraniuk, vagyis kezdhetnek az egyszerűbb, könnyebb ügyekkel, s nem kell azonnal olyan súlyú ügyekben dönteniük, amelyekre kellő tapasztalat híján nem biztos, hogy máris tökéletesen alkalmasak. A kiadó Bírósági Döntések Tára című folyóiratának is koncepcióváltáson kellett átesnie? Hisz a megyei bíróságok jogerős ítéletei mellett, vagy helyett, most már a táblabíróságok döntéseit is közre kell adnia. A Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek hivatalos gyűjteménye a Bírósági Határozatok, a BH. De a Legfelsőbb Bíróság ítéletei az új rendszerben már nem fogják át teljeskörűen a hazánkban érvényes joggyakorlatot. A BH a jövőben a jogegységi határozatok és a nagyon súlyos jogkérdésekben kialakított Legfelsőbb Bírósági állásfoglalásokat megfogalmazó határozatok tára lesz, ami nem jelenti azt, hogy az alsóbb szintű bíróságok ítéleteinek esetenként már nem ad helyet. A négyszintű rendszerben a teljesen átfogó hazai ítélkezési gyakorlatot azonban már csak a megyei bíróságok és az ítélőtáblák döntéseire is kiterjedő ismeretekből képezhetjük le. Ezért nagyon fontos, hogy a Bírósági Döntések Tára című folyóiratban helyet kapnak az ítélőtáblák szakmailag fontos ügyei. Szegényebb lenne a hazai jogásztársadalom, ha senki nem adná szerkesztett változatban közre a táblabíróságok határozatait? Az Alkotmánybíróság a bírói függetlenségről szóló határozatában kifejtette, hogy igaz ugyan, hogy a bíróságok a törvényeket, a meglévő jogszabályokat alkalmazzák, ugyanakkor azt, hogy mi ezeknek a szabályoknak az igazi tartalma, vagyis hogy mi a jog, azt a bíróságok mondják meg az ítéleteikben. Mivel a táblabíróság sok ügyszakban a legfelsőbb fórummá vált, így belátható, hogy ítéleteiből elméleti szinten is sok mindenre lehet következtetni. Tehát a jogalkalmazó, legyen az ügyvéd, hivatalnok vagy bárki más, nem tud megélni csak és kizárólag a Bírósági Határozatok használatából. Minden jogalkalmazónak átfogó képet kell kapnia az országban folyó ítélkezési gyakorlatról, meg kell ismernie, hogy mi a jog, és ahhoz látnia kell a táblabíróságok ítéleteit. Ha nem látja, előbb vagy utóbb szakmailag ellehetetlenül. Kik alkotják a szerkesztőbizottságot? A három ítélőtábla polgári kollégiumainak vezetői, a Fővárosi Bíróság gazdasági kollégiumának vezetője, egy ügyvéd, valamint jómagam alkotjuk a szerkesztőbizottságot. Az ítélőtáblák döntései mellett mi válogatunk a megyei bíróságok által számunkra megküldött határozatokból is, azokat, amelyek az ítélkezés szempontjából vagy elvi irányt mutatnak, vagy pedig újszerű látásmódot közvetítenek. (2003. november) 11

12 A Pécsi ítélőtábla vezetése mellett oktatói és tudományos tevékenységem is folyamatos volt az interjú elkészülte óta, jelenleg egy hatalmas projektben veszek részt, amely az új polgári törvénykönyv kodifikációjával kapcsolatos. Tagja vagyok a Kodifikációs Szerkesztő Bizottságnak az igazságügyi miniszter kinevezése alapján. A testület munkája, azaz az új polgári törvénykönyv alkotása végső stádiumához érkezett. Az IM honlapjára havonta, könyvenként kerülnek fel az új anyagok, tervezetek, melyek egy éven keresztül szakmai viták alapját képezik, majd a bizottság a viták alapján véglegesíti az új Ptk. tervezetét, melyet ezután a kormány benyújt a parlament elé. Petrétei József miniszter úr szándéka, hogy a parlamenti vitának legkésőbb 2008-ban le kell zajlani. Ez óriási kihívás szakmailag,?n hiszen öt könyvről és több ezer paragrafusról van szó. Kilencéves alkotmánybírói tevékenységem mellett ezt tekintem tudományos munkám másik csúcspontjának. Természetesen az oktatásból is kiveszem a részem, polgári jogot tanítok a Pázmányon és doktorandusok képzésében is részt vállalok. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, n, ahol másoddiplomás képzés folyik, biztosítási szakjogászokat tanítunk. A tudományos és oktatói munka mellett a fő feladatom továbbra is a Pécsi Ítélőtábla vezetése. e. Az interjú megjelenésekor, 2003-ban még nem működött mind az öt ítélőtábla, mint ma. A Győri Táblabíróság indulása egyben azt is jelentette számunkra, hogy Zala és Vas megye elkerült a hatáskörünkből és az ország legkisebb ítélőtáblája jött létre. Ez óriási felelősség számomra, mert lehetőséget ad a nagyon magas szakmai színvonalú ítélkezésre. ésre. Törekszem arra, hogy havi egy, de inkább két napban magam is részt vegyek az ítélkezési munkában, főleg személyiségi jogi, nem vagyoni jellegű kártérítési és az állam elleni kártalanítási pereknek egy részét tárgyalom. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az öt táblabíróság működésével nem fejeződött be az igazságszolgáltatás reformja. Sürgős szükség merül fel arra, hogy döntsön a törvényalkotó: a megyei bíróságok általános hatáskörű bíróságok lesznek-e? Azaz, hogy a háború előtti gyakorlatnak megfelelően a helyi bíróságok csak az úgynevezett sommás perekben lesznek illetékesek, de az igazi elsőfokú bíróság a megyei bíróság lesz-e? Bizton állíthatom tehát, hogy szakmai munkámat és magánéletemet is tekintve, kiteljesedettnek érzem magam. Sok helyre hívnak előadást tartani, legutóbb például Székesfehérváron tartottam előadást az EU jogalkalmazásának hatásáról a magyar bírósági ítélkezésére. 12

13

14 Jól áll a magyar adórendszer Vámosi-Nagy Szabolcs Ha csak az adórendszeren múlott volna, akkor némi módosítással Magyarország már tíz évvel ezelőtt EU-taggá válhatott volna Ön önadózó, vagy az APEH, mint munkáltatója végzi el ön helyett minden évben az adóelszámolást? Önadózó vagyok, saját magam készítem el a személyi jövedelemadó bevallásomat, mert több forrásból származik jövedelmem. Például, ha az Adó című lapnak dolgozom, kapok honoráriumot, és ez már kizárja, hogy a munkáltatóm számoljon el. fogalmaz dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, az APEH elnökhelyettese, az ország legismertebb adószakembere, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésének birtokosa, aki harmincnégy éve tevékenykedik a magyar adóigazgatásban. Számítógéppel tölti ki a bevallását vagy kézzel? Kézzel. És kitöltéskor hibázott már valaha? Egyszer volt az átmásolásnál egy elírási hibám Ám éppen arra jó az internetről letölthető bevalláskitöltő program, hogy ilyet ne követhessen el az ember. De én még hagyományosan töltök, pedig a szervezeten belül éppen én voltam az egyik fő élharcosa az internetes bevalláskitöltő programok bevezetésének, és ma is szorgalmazom, hogy minél többen használják. Én magam nem vagyok számítógép-centrikus, az internetet csak olvasásra használom. Bevallom, a kézi bevalláskitöltésemet arra is felhasználom, hogy a rendszert egy kicsit elemezzem is. Ilyenkor előveszem az előző évi bevallásokat is, és megnézem, hogyan alakultak a korábbi jövedelmeim, szerzői honoráriumaim. 14

15 Hányan fordulnak önhöz adóbevallási időszakban, hogy töltse ki helyettük szja-bevallásukat vagy legalább segítsen az eligazodásban? Elég sokan: családtagok, barátok, szomszédok. Régebben az első jelentkező, már január elején, néhai dr. Sütő Dezső volt, az APEH első elnöke, aki már rég nyugdíjas volt, de még mindig engem kért meg, habár ő maga is el tudta volna készíteni óta az APEH elnökhelyettese, azóta a hivatal élén jó néhány elnök megfordult. Soha nem akart elnök lenni? Nem. Ugyan most mondhatnám, hogy Parkinson törvénye szerint mindig eggyel magasabb poszton derül ki, hogy az ember mire alkalmas. Van benne igazság, de nem vonz az elnöki szék. Az adóban az adójogot, az adószakmát szeretem. Az adóhivatal vezetőjének szerintem nem adójogásznak kell lennie, hanem jó közigazgatási menedzsernek. El tudnám végezni az elnöki feladatokat, de ez nekem nem igazán fekszik. Egy elnöknek olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amilyenekkel én kevésbé szeretnék: például az APEH költségvetésével vagy személyi ügyekkel. A hiúságomat kielégítette, hogy korábban már felkínálták az adóügyi helyettes-államtitkári és az APEH-elnöki tisztet is, de nem vállaltam, mert engem igazán a szakma izgat. Az APEH az emberek szemében valljuk meg nem a legszimpatikusabb, arctalan hivatal. Ha mégis arcot kell képzelni hozzá, akkor elsőként az öné ugrik be, mert a médiumokban évek óta ön képviseli a legmarkánsabban az adóhivatalt, és próbálja, úgymond, emberarcúvá tenni. Nem kellemetlen ez az imázs? Ez a szerep véletlenül alakult ki. Amikor az adóreform elindult, a lakosság számára az ismertetést még Kupa Mihály, az adóreformtitkárság vezetője kezdte el, akit ma is tisztelek ezért, mert ezt a kellően népszerűtlen dolgot magára vállalta. Aztán a nyilvánosság előtt az APEH-et többen képviseltük. Volt, aki hibázott, azt az elnök eltiltotta, én nem hibáztam, és valahogy ott ragadtam. Kezdetben a szereplés még legyezgette a hiúságomat, de ezen hamar túljut az ember. Ma már nem igazán szeretem a nyilvános szereplést, de azért még ma is vállalom, ha kell. Sehol a világon nem népszerű az adózás, a kérdés valójában az, hogy milyen mélységben népszerűtlen. Az emberek többsége az adóreform előtt azt sem tudta, hogy van adó, mert azt a vállalat fizette, a munkabérét tisztán kapta. Ma azt kellene tudatosítani, hogy az adózás nem csupán egy rossz dolog, hanem egy szükséges rossz, a civilizáció velejárója. Minél szervezettebb egy társadalom, annál komolyabb, annál bonyolultabb adórendszer kíséri, szabályozói gazdaságpolitikai, szociálpolitikai szempontból is bonyolultabbak. Ha sokat beszélünk az adóról, akkor ez eljut az emberekhez. Talán az én generációm számára ez a szemlélet már nem lesz zsigeri, de gyerekeink generációjában már igen: lassan kialakul a nem pártpolitikai értelemben használt polgártudat. Ha tudom, hogy szükséges rossz, akkor államalkotó egyediségemet is javítja, hogy tudom: adóforintjaimmal hozzájárulok a fejlődéshez. Éppen ez volt az adóreform egyik célja: bővítsük a polgárok felelősségtudatát a közös ügyek iránt. Bizonyos értelemben ezt már nemcsak elértük, hanem túl is szárnyaltuk: néha éppen azok dumálnak a leghangosabban, akik talán a legkevesebb adót fizetik De efféle rangsorokról az adótitok miatt nem lehet beszélni E felelősségtudat kialakítása érdekében több próbálkozásunk van. Rádióban, televízióban szólunk az aktuális szabályokról, bevallások kitöltéséről, de ennél többet teszünk a középiskolákban. A negyedik osztályban, az Oktatási Minisztérium segítségével az adózásról tartunk osztályfőnöki órákat, kis öszszefoglaló füzetet adunk a diákoknak az adózás lényegéről, melyet dr. Hetényi István írt. Mindezekben elég sok szerep jutott nekem, de szerencsére már egyre több munkatársam van, aki nem ijed meg a stúdiók reflektorfényében augusztus 20-a alkalmából a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta önnek a magyar adóigazgatásban végzett több mint három évtizedes munkásságáért, amit ön csak néhány héttel később vett át Igen, mert a kitüntetésről későn értesültem. A családdal, a barátokkal biciklitúrára indultam, és már valahol Olaszországban kerekeztem, amikor üzentek, hogy két nap múlva jöjjek vissza. A kitüntetés jól esett, még akkor is, ha szerintem ez a szakmának is szólt. Azért komolyan gondolom Arany János szavaival, hogy több a hírnév, mint az érdem. Az indoklás szerint a kitüntetést a kiemelkedő elméleti, szabályozási, szervezési és irányítási munkájáért kapta. Haladjunk sorban: elméleti A legfontosabb elméleti munka 1987-ben zajlott, az adórendszer előkészítésekor. Az általános jövedelemadózásnak azért már volt előzménye Magyarországon a maszekoknál. Akkoriban nekem meg kellett vizsgálnom a különböző adóelméleteket és gyakorlatokat, hogy az új magyar adórendszert kidolgozzuk. Mindenkinek voltak elképzelései a svéd bérek és albán adók vagy éppen pont fordítva párosításáról attól függően, hogy fizetnie vagy beszednie kellett. Valójában persze senkitől sem vettük át az adórendszert, az újat a magyar gazdasági, társadalmi szerkezetre kellett ráigazítani. Akkoriban ennek elméletén dolgoztam. Az elmélettel, oktatással ma is szeretek foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy az utánpótlást 15

16 ki kell nevelni, és az adótudatosságot, az adókultúrát erősen befolyásolja, hogy akik képviselik, azt milyen színvonalon teszik. És nem pont az APEH számára kell utánpótlást teremteni ráadásul most éppen leépítés van, hanem ha a szakmát a másik oldal is jól műveli, az egy társadalomnak csak előnyére válik. szabályozási Szabályozásban több szerepem volt, elsősorban az adórendszer indulásakor, majd 1991-ben, 1996-ban miniszteri biztosként egy részét rám bízták, amellett hogy az APEH minden évben tesz javaslatot a Pénzügyminisztériumnak, miként kellene az adórendszeren változtatni adóigazgatási, jogalkalmazási szempontból. szervezési és irányítási Amikor az APEH felállt, nekem kellett az úgynevezett adófelügyelőséget létrehozni. Ma is hozzám tartozik a jogi és felügyeleti rendszer: tíz megye, öt főosztály. Az Országgyűlés november 10-én fogadta el az adótörvényeket. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az adójogszabályokat az APEH hozza, s e téves nézetet ön nem győzi eloszlatni. A hivatal munkatársai részt tudnak-e venni javaslataikkal a jogalkotásban? Részletkérdésekben igen, de a dolog lényegét tekintve nem, és ez így van rendjén. Ugyanis a gazdaságpolitikáért melynek fontos és közvetlen eszköze az adóztatás végül is a pénzügyminiszter felel, és erre van is apparátusa. Ezzel együtt természetesen teszünk javaslatokat, és bonyolódik is a törvény. A jogalkotást előkészítő társasággal folyamatosan együtt dolgozunk. Az adóhivatal tapasztalatait nap mint nap közvetítjük a jogalkotóknak. Most november 10-én az Országgyűlés elfogadta a hatósági adómegállapítási javaslatainkat. Mivel az adózó bevételeinek jelentős hányadáról kapunk adatot, ezek alapján mi, az adóhatóság, a polgárnak kiszámítjuk az adóját. Majd postán megkapja a számításainkat, és ellenőrizheti, jó adatokat kaptunk-e az adatszolgáltatótól, helyesen vezettük-e fel azokat, és egyetért-e a kiszámított adójával. A 2004-es jövedelemről 2005-ben már lesz hatósági adómegállapítás. A következő lépés pedig az lesz, amikor a magánszemélyeknél az adóbevallást elektronikusan már nemcsak elkészíteni lehet, hanem beküldeni is. Szlovákiában nemrégiben a törvényhozás egységesen 19 százalékban állapította meg a személyi jövedelemadót, a társasági adót és az áfát is. Nem kellene most irigyelnünk az egyszerűség miatt a szlovákokat? 16

17 Nem a szlovák adórendszer a világ mintája, hanem a világ kivétele. Adnak-e például adókedvezményt a lakáshitelre, a gyerekekre vagy sem? Adnak-e adókedvezményt az infrastrukturális beruházásra vagy sem? A kulcs önmagában, a rendszer ismerete nélkül nem sokat mond. Magyarországon különben az szja átlagos elvonási szintje 21 százalék. Nem azért bonyolult a bevallási nyomtatvány, mert mi, adószakemberek hülyék lennénk, hanem mert a bevallás a törvény leképezése és az a bonyolult. Mindezt megértve, nem lehetne egyszerűbb a magyar adózási rendszer? Nem hiszem. Lehetne most példálózni az egyszerűsített vállalkozói adóval, amely egyszerűsített adófajta. Igen ám, de ettől az adórendszer sokkal bonyolultabbá vált, mert három adónemet összemixelve született még egy újabb adó. De ma a magyar adótörvények együttesen még így is csak annyit tesznek ki, mint például a német személyi jövedelemadó törvény. Az Európai Uniós jogharmonizáció részeként mennyiben módosult a magyar adórendszer az elmúlt években, illetve a mostani hazai adórendszer milyen tapasztalatokat, segítséget nyújthat az EU-tagországainak? Az eva például minta lehet más országok adózása számára? Nem hiszem, hogy az eva minta lehetne, az speciálisan magyar. Nyugat-Európa egyébként komolyabban adóztat, mint Magyarország. Ott például nem kérnek elnézést az adózótól azért, hogy milyen adminisztrációs kötelezettségeket írnak elő. Ugyanakkor a franciák már tőlünk tanulták, és nemrég vezették be, hogy a kiemelt adóalanyokkal önállóan, más színvonalon foglalkoznak. Az EU-nak kötelező direktívája az áfára van, ennek Magyarország már megfelel, május elsején egy új törvénnyel az utolsó simításokat is elvégezzük. A jövedéki termékek adótartalma még tovább nő majd, az EUszabályoknak megfelelően, ezért például a cigaretta 2007-től, az átmeneti engedmény lejárta után még drágább lesz. Valójában azonban nincsenek döntő direktívák, mert az adózás az állami szuverenitás egyik fontos eszköze. Európában egyhamar nem lesz azonos szinten a személyi jövedelemadó vagy a társasági adó ban a magyar adórendszer már létrejöttében elég konform volt, úgy érzem, jól állunk. Ha csak az adórendszeren múlott volna, akkor némi módosítással Magyarország már tíz évvel ezelőtt EU-taggá válhatott volna. Az interjú óta változatlanul elnökhelyettesként dolgozom, de március 15-től június 30-ig, az EU-csatlakozás időpontja körüli időszakban, Draskovics?ri Tibor akkori pénzügyminiszter kérésére ideiglenesen, eredeti beosztásomból ból erre a negyedévre kiemelve az adóügyi helyettes államtitkári tisztséget láttam el. Ugyanebben az évben Heller Farkas pénzügyi szakmai díjat kaptam. Ezt társadalmi zsűri javaslatára a pénzügyminiszter adja, általában elméleti eti közgazdászoknak (én jogász vagyok) ban számos feladat vár ránk, így rám is: fel kell készülni az úgynevezett egyszámlás befizetési etési rendszerre, valamint a személyenkénti járulék-nyilvántartásra; a teljes körű hatósági adómegállapításra, amely kiváltja a munkáltatói adómegállapítást; az elektronikus bevallás széles körű elterjesztésére; a személyre szóló, havonkénti, elektronikus úton történő adatszolgáltatás fogadására. A fiamat ügyvéddé fogadták, mindkét nevelt lányom lediplomázott. Az ELTE mellett tanítom az adótant a Károli Gáspár Tudományegyetem jogi karán, s most kaptam felkérést é a Pázmány Péter Tudományegyetem posztgraduális képzésében történő részvételre. Gyöngyös Károly Róbert Főiskola továbbra is a szívem csücske. (2003. december) 17

18 A jogállami forradalom gyermekei Majtényi László Tudja-e az olvasó, mi az a közpolitikai intézet? Valószínűleg nem nagyon, hiszen előbb azt a fogalmat kellene megfejtenünk: vajon mi az a közpolitika 2004-ben, Magyarországon? Pedig van egy Eötvös Károly Közpolitikai Intézetünk, Majtényi László az elnöke, akinek személyiségétől nem idegen a jogi, jogpolitikai, alkotmányjogi újítás, pionírszerep, merészség. A neves jogtudós és közpolitikus ugyanis onnan ismerős mindnyájunknak, hogy ő volt a Magyar Köztársaság első adatvédelmi biztosa. Jancsó Miklós szavával a magánbűnök és közerkölcsök furcsa szövedéke szakadt ránk az utóbbi években. A magyar demokrácia épphogy megformálta magát, amikor leomlottak a Világkereskedelmi Központ ikertornyai. Így aztán szeptember 11. óta egy kicsit sőt, nem is kicsit más világ vesz körül bennünket. Mást jelent ma már a személyes és mást a közérdekű adat, mind korábban bármikor. S mire azt hittük, megharcoltuk már a magunk kisebb-nagyobb emberjogi csatáit, Majtényi Lászlót idézve az átláthatatlan állam és az átlátható polgár (biztonságtechnikai követelmények szülte) új ideáljával kell megbarátkoznunk, de legalábbis szembenéznünk.hogy állunk ezekkel a fogalmakkal és értékekkel ma Magyarországon? Kertész Imre valahogy úgy fogalmazott: boldog volt a rendszerváltozáskor, de csakhamar rá kellett jönnie, hogy a demokráciára ebben az országban senkinek nincsen szüksége. Hasonló gondolatot olvastam már Majtényi Lászlónál is. Tényleg bamba nép vagyunk? Szerencsére nem. Inkább hallgatag. A nép négyévenként szól egy okosat. Bár az utóbbi időben Petri György utolsó verseit olvasgattam, s egészen szíven ütött, milyen unalmasnak tartotta a mi harmadik köztársaságunkat, amelyben élünk, hiszen említésre méltónak sem ítélte, ami a közéletben végbement. Persze nem értek egyet vele, hiszen az én személyiségfejlődésemre óriási hatással volt a jogállami forradalom, ami itt lezajlott. Igaz, egzisztenciálisan 18

19 is nyakig benne voltam, hogyan tudtam volna kivonni magam mindaz alól, ami ebben az országban történt? Nem értek egyet azzal, hogy a társadalom érdektelen volna a demokrácia, annak intézményei iránt. Sajnos, sok ember számára az átalakulás nem szellemi élményeket, hanem anyagi lecsúszást, ellehetetlenülést hozott, de a demokratikus értékek mindenki számára értéket kell, hogy jelentsenek. A demokratikus átalakulás nyilván nem adott olyan élményt, mint egy valóságos forradalom, de én azt gondolom, hála Istennek, hogy így alakult, hiszen egy csepp vér is túl sok. Elégedett azzal a demokratikus berendezkedéssel, amelyben élünk? Feltétlenül, amennyiben szólásszabadság van, és módunk van arra, hogy négyévenként leváltsuk a kormányt, amire egyébként eddig még mindegyik rá is szolgált. Óriási dolog, hogy nem kell negyven évig azonos, riasztó arcokat néznünk többé. Ugyan az egykamarás kétpártrendszer, ami sajnos kialakulóban van, nem igazán jó, de az egypártinál természetesen sokkal jobb. Tehát nem igazán híve a kétpártrendszernek? Nem, nem vagyok a lelkes híve. Egyrészt, mert alkotmányos kockázatai vannak, másrészt mert jelentős tömegek maradnak általa képviselet nélkül. Sok embertől hallottam már az utóbbi időben, hogy ő el sem megy választani, mert nem látja értelmét, inkább otthon marad. Az is jól látható, hogy eddig is többnyire valamelyik párt ellen szavazott a többség, nem pedig valamelyik mellett. Súlyos veszélynek látom az ilyenfajta kiábrándultságot, mert ez azt jelzi, hogy a társadalom magukban a jogállami intézményekben csalódott, azoktól fordul el. Ez magában rejti egyfelől a kancellári diktatúra kockázatát, másfelől pedig azt a veszélyt, hogy a parlamentarizmus adott működésével való elégedetlenség nem a pártok választékának ésszerű bővülését hozza magával, hanem a populista nézetek erősödését, olyan pártok feltűnését, amelyek adott esetben magát a parlamentarizmust utasítják el. Nagyon remélem, hogy ez nem következik be. Kanyarodjunk vissza a jogállam egyik hozadékához, a személyes adatok védelméhez. Nagy vívmánynak tartja? Igen. Rövid néhány év alatt elképesztő fejlődés ment végbe ezen a területen is. A kilencvenes évek legelején a jogászszakma jól képzett tagjai is vagy azt tartották a személyes adatok védelméről, hogy az Sólyom László mániája, vagy nemes egyszerűséggel rácsodálkoztak: mi az? Mára a közvélemény határozott elképzelésekkel rendelkezik a személyes adatok védelméről, és ingerülten reagál, ha annak ésszerűtlen korlátozását tapasztalja, vagy azt, hogy jogosulatlanul kérnek valamilyen adatot. Ezt az emberek már egyszerűen nem tűrik. Ebből is látható, hogy a polgári öntudat milyen nagy fejlődésre képes. Ma már úgy látják az emberek, hogy személyi adataik védelme nélkül apránként fogyna el a szabadság, akár a tiszta víz és a levegő. Mit gondol a direkt marketingről, és a spamről, a kéretlen reklámról? Az előbbiről azt, hogy a világon ma nagyon sok tisztességes cég foglalkozik csomagküldéssel, és azt a nem lebecsülendő missziót tölti be, hogy megszabadítja az embereket a vásárlás nyűgétől. Sokan gyűlölnek vásárolni, mint például magam is, mert a sokaságtól szenvednek, a tülekedést nem bírják, mások betegségük miatt nem tudnak boltba járni. A megbízható csomagküldők tehát sok ember életét könnyítik meg, és talpon is maradnak. Korlátoltságnak tartom tehát magát az üzletágat támadni. Ami pedig a spamet illeti: az valóban joggal ingerli az embereket, és ráadásul sokan azonnal eldobják, még mielőtt egy pillantást vetnének rá én magam is így vagyok ezzel, így aztán nem is kifizetődő. A világhálón persze nincsen határ, és olcsó is az ember postafiókját megtömni ekkel. Nekem például hetente többször jutányos áron amerikai tudományos fokozatot ajánlottak ilyen módon. És válaszolt? Nem, nekem már megvan, még pénzbe se került. Egyébként az cím is személyes adat, azt megszerezni és használni tehát jogsértő. Csakhogy szeptember 11. óta mind több módon rögzítik személyes adatainkat, világítják át tárgyainkat, és így tovább. Errefelé megy a világ? Szeptember 11. óta globális fenyegetettségben élünk. Csakhogy az a kérdés: a terroristák vajon mennyire képesek akaratukat a jogállamokra kényszeríteni? Hiszen az, hogy milliószám hallgatják le a telefonokat, olvassák el az eket, hogy a Nagy Testvér folyton kukkol, az valójában Oszama bin Laden szcenáriója! A nemzetközi repülőtereken olyan kamerákkal vizsgálnak minket, amelyek a bőrünkig látnak, át a ruhán. Azok a fiatal férfiak, akik e masinák előtt ülnek, egy idő után már nem a bombát lesik, hanem a bombázót: a jó nőket. Így tehát az állampolgár nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is átlátható. Így van, relativizálódik a magánszféra. A kettős igény: a polgár átláthatatlansága és az állam átláthatósága egyszerre hiányzik. 19

20 A témának van egy másik oldala is: megítélése szerint van-e igény ma Magyarországon arra, hogy maga a jogalkotás folyamata átlátható és hozzáférhető legyen, mint sok országban? Van, bár kétségtelenül ébresztgetni kell. Alkotmányos érdek, hogy a törvénytervezetek időben megismerhetőek legyenek, hogy azokhoz például a civil szervezetek hozzászólhassanak. Erre szolgálnak a Fehér, Kék, vagy más színű Könyvek, amelyek elterjedtek szerte a világon. Kétségtelen, hogy ez a közigazgatás számára kényelmetlen, viszont a demokratikus jogállamnak nagyon jót tesz. Igaz az is, hogy ma nálunk a személyes adatok védelmére nagyobb az igény, mint a közérdekű adatok nyilvánossága iránt. Ebben is a magyar polgárosodás kettősségét látom. Saját életvilágán kívülre tekinteni: nem sok ember igénye. Ez a kultúra már a múlt század harmincas éveiben virágzott, és erre a Kádár-korszak csak ráerősített. Hogy a hazai jogállamiság meg-megdöccen, arra jó példát adnak az utóbbi hónapok bírósági ítéletekkel kapcsolatos közéleti botrányai. Mit lát ezekben? Az állam semlegességének mélyebb problémáját. Az állam tudniillik akkor hatékony, ha működése színtelen-szagtalan, és előbbutóbb becsődöl, ha saját felfogását polgáraira kényszeríti, amint azt a 17. század, a harmincéves háború óta tudjuk. Szerintem nem baj, ha a közbeszédben hangosabban szólnak az előítéletek, mint a tekintélyuralom idején, hiszen akkor is voltak, csak lefojtva. Ha szabadon beszélhetnek az emberek, az magával hozza annak az esélyét, hogy meg lehet győzni őket. Az azonban nagyon fontos, hogy az államot a társadalomtól külön tudjuk választani. A rendőrnek és a bírónak is ki kell vonnia magát a társadalomban meglévő cigánygyűlölet alól, hisz az alkotmány alapján kell tevékenykedniük. Egy tanú mondhat olyat, hogy valakinek roma beütése van, egy bíró azonban nem, mert ezzel diszkvalifikálja magát, és hiába mondják: ez elszigetelt jelenség közvetve, sajnos, a bírói szervezetet is. Jogászként, az Eötvös Károly Intézet elnökeként (Eötvös a Függetlenségi Párt vezetője volt) hogyan vélekedik az Európai Unióról? Kétségtelen, hogy korlátozza a tagállamok szuverenitását, az unión kívül azonban sokkal kisebb lenne az államunk valóságos cselekvési szabadsága, és a polgárok függetlensége is. Unió-párti vagyok tehát, mert meggyőződésem, hogy jobb benne, mint kívüle. Közjogilag ugyanakkor érzékelhető és joggal bírálható is az unió demokratikus deficitje, ezért az unión belüli demokratikus változások híve vagyok. Ami a szűkebb szakmámat illeti: büszke vagyok, mert 2000-ben Svájc után (két nap késéssel) mi voltunk a második állam, amelyről az unió deklarálta, hogy adatvédelmi jogrendünk EU-kompatibilis. A magyar információs jogrend egyébként is sikeres exportcikk ( Werbőczy óta nemigen hivatkoztak nyugat-európai alkotmányos reformok indoklásaként a követendő magyar példára, most igen), adataink szigorúbb védelem alatt állnak, mint az EU-átlag. Az adatvédelem és az információszabadság összekapcsolásával pedig terjedő európai divatot csináltunk. A magyar politikai osztály 1989 után eleinte jó színvonalon teljesített, ez a teljesítmény azonban fokozatosan, de gyorsuló ütemben romlik. Most nagyjából ott tart, mint a hajdan legendás magyar foci. Remélem azonban, hogy az Európai Unióba belépve javulni fog a helyzet. (2004. január) Nem változott?életem, az és a jogásztársadalomnak sem szeretnék üzenetet küldeni. Ami a terveimet illeti: éppen az Önök kiadójának írok egy monográfiát az informális jogokról. Régóta húzódó, átfogó munka; szeretném mielőbb befejezni. 20

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 MTA Law Working Papers 2014/39 Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 Darák Péter Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁFÁ-RA

MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁFÁ-RA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező Tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MAGYARORSZÁG EU-HARMONIZÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADÓZÁS TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique 2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 BM szám: BM szám matrica helye: Kérdőív sorszáma: Kérdőív sorszám matrica

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák 5 Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák I. Bevezetés Jelenleg egy kiterjedt államigazgatási

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11)

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Még a törvénytervezet megszavazása előtt Vámosi-Nagy Szabolcs volt APEH elnökhelyettes sietve tájékoztatott: könnyen

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS Soós Eszter Petronella (politológus PhD-hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola) (Boros Zsuzsanna: Rendszerváltások Franciaországban, L Harmattan Könyvkiadó,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán

benke.gabor@yahoo.de Dr. Bereczky Dániel Dr. Barborják Zoltán Dr. Benke Gábor LL.M., S.J.D. Dr. Benke Gábor kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és jelentős bank- és pénzügyi jogi tapasztalatokkal rendelkezik. Külön kiemelendő közösségi jogi, valamint a versenyjog

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként III. évfolyam, 2009/3-4. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ü g y v é d i i r o d a

ü g y v é d i i r o d a ügyvédi iroda Az iroda Dr. Bittera Csaba és dr. Tóth Péter partnerek különféle profilú ügyfélkörnek nyújtott jogi szolgáltatással több, mint egy évtizedes széleskörű tapasztalatra tettek szert számos különböző

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után

A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A magyar nyelv oktatása(1) a csatlakozás(2) után A Balassi Bálint Intézet(3) vezetője szerint a "magyar mint idegen nyelv" oktatásának komoly piaca lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás után. szervezet(12)

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben