2014. június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam! Pedagógusok napja Gyógypedagógusok elismerése... 4 In memoriam Kiss András A DK összegzése A tó vonzásában Büszkék az utánpótlásra Fõszerkesztõ kiadó: Hargitai Lajos Felelõs szerkesztõ: Hargitai Kiss Virág - 06(30) A Dél-Mezõföld független hetilapja - Vak vezet világtalant Csak hétfõn eszméltem rá, mennyire nem láttam tisztán a vak vezet világtalant szólás mély értelmét illetõen. Merthogy ezt a szólást negatív értelemben szoktuk használni, miszerint két szerencsétlen botladozva támogatja egymást valamilyen homályos cél felé, vajmi hatékony eredménnyel. JÁRJAD, LÁBAM! Hétfõn találkoztam egy talpraesett nem látó lánnyal, aki két lábon járó bizonyítéka annak, hogy egy vak ember igenis képes egy világtalant vezetni. Egy misszió munkatársaként ugyanis hazájukat vesztett bevándorlóknak segít a hivatali ügyek útvesztõjében eligazodni, lelkiekben megerõsödni. Rácsodálkoztam, hogy az én szememet éppen egy vak lány nyitja fel, hogy másképp lássak. Amit szivedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt; amit szemeddel sejtesz, sziveddel várd ki azt. (József Attila) Hargitai Kiss Virág TORDASON JÁRTUNK ÍJÁSZSIKEREK

2 2 KÖZÖSSÉG június 12. Bogárd és Vidéke Járjad, lábam! Az alapi pünkösdvasárnapi néptánctalálkozó Alap és Fejér megye kiemelkedõ eseménye minden évben. A régi tánchagyományokkal rendelkezõ község elhivatottan õrzi és ápolja a rájuk hagyott kincset: a lépéseket, énekeket, viseletet, emlékeket. A Mezõföld Népi Együttes tagjai és Köõné Marika áldásos, lelkes tevékenysége nyomán már az óvodában, iskolában is tanulhatnak néptáncot a gyerekek, így remélhetõleg biztosított a folyamatos utánpótlás. A hosszan kígyózó, csodaszép ruhákban pompázó menetet a következõ csapatok alkották: Délibáb Táncegyüttes Bécs, Boszorkányos Néptáncegyüttes Buzsák, Sárrét Néptáncegyüttes Szabadbattyán, Ördögkerék Tánc és Ifjúsági Egyesület Lajoskomárom, Koccintós Néptánccsoport Kõbánya, Kertész Táncegylet Budapest, Pálfai Hagyományõrzõ Néptáncegyesület Pálfa, Géderlaki Népmûvészeti és Kulturális Egyesület Géderlak, A találkozó felvonulással vette kezdetét. Az alsó kocsmánál gyülekezõ csoportokat Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte, majd az út közepén markos legények által felállított májfát táncolták ki az alapi néptáncosok. Ezt követõen itt, majd a követezõ állomáson egy kis ízelítõt kaptunk a néptáncosok elõadásából. Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Mór, Mezõföldi Tücskök és Kistücskök Gyermektánccsoport Alap, Mezõföld Népi Együttes Alap. Két különleges momentum emelte a rendezvény fényét. Fekti József és Ulicza Jánosné egykori alapi táncosok, a népmûvészet mesterei emlékére a VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. által felajánlott, 60 cm átmérõjû tölgyfarönkbõl Váraljai Péter fafaragó készített életnagyságú szobrot, és Simon Imre készített hozzá feliratot. A szobor a mûvelõdési ház elõtt foglal helyet, ahol Méhes Lajosné és Botos József, az Alba Regia táncegyüttes elnöke mondtak avató beszédet. Ulicza Jánosné Bernáth Rozália 1906-ban született Alapon, 1992-ben halt meg. Alacsony, törékeny alkatú, szelíd természetû egyéniség volt. Nyolc testvérével együtt korán megismerte a munkát, a napi kenyérért való küzdelmet. Családjában szülei és testvérei is nagyon szerették a zenét és a táncot. Õ maga már egészen kisgyermek korában nagyon szeretett táncolni, különösen bátyja citeramuzsikájára a pusztai táncos összejövetelek alkalmával. A tánc szeretete egész életét végigkísérte. A férje is jó táncos és énekes volt, akinek köszönhetõen nagyon sok értékes információval rendelkezünk Alap táncairól, táncéletérõl ben járt náluk elõször néprajzkutató Pesovár Ferenc személyében. Táncát több alkalommal sikerült filmen megörökíteni.

3 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÉLET 3 Férje halála után, 1966-tól Fekti József lett a táncospárja. Bárhol is jártak az országban, mindenhol megcsodálták táncaikat: az alapi ugróst, a csárdást. Fekti József 1903-ban született Alapon, 1979-ben hunyt el. Családjának valamenynyi tagja aratócseléd volt. Munkát keresve az egész országot bejárták édesapjával, édesanyjával és tíz testvérével. Kanászbojtárként tanult meg táncolni akkori számadójától, Boros Józseftõl. Tanulékony volt, s a zene és a táncdal már akkor is kedvére való volt, ezért jó tanítványnak bizonyult. Az õ lábán éledt újjá a már csaknem feledésbe merült alapi kanásztánc, amelyet Fekti József két keresztbe fektetett bot felett, kezében a harmadikat forgatva járt ban keresték õt fel elõször néptánckutatók Martin György és Pesovár Ferenc személyében. Ezt követõen rendszeresen lépett fel feleségével, majd annak halála után Ulicza Jánosnéval. Táncos tudását elsõsorban a helyi Pávakörben adta tovább a nála fiatalabbaknak. A megnyitóban elhangzott, hogy az Alba Regia táncegyüttes az idei Fölszállott a páva népi tehetségkutatóban bemutatott elõadásában az alapi tánchagyományokból is merített, és a legjobb vidéki elõadónak szóló különdíjat nyerte el. E napon nyitotta meg ajtaját a hagyományõrzõ ház is, éppen a kultúrházzal, illetve a szoborral szemben, az út másik oldalán, amit régi használati tárgyakkal, bútorokkal rendeztek be. Az egyik szobában az alapi tánc emlékei, fotói, oklevelei tekinthetõk meg. Ezután vette kezdetét a néptáncegyüttesek elõadása. A színpadon egymást váltó csoportokat a Szedtevette zenekar kísérte. A móriak saját bandát hoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek elõadásukkal. Az így kerekedett vidámságtól majd kidõlt a kultúrház fala. A program keretében táncházzal, kézmûves-foglalkozásokkal és vásárral, bõséges vendéglátással, meleg vendégszeretettel várták az érdeklõdõket, résztvevõket. Hargitai Kiss Virág Pedagógusok napja Kedden délután ünnepelték a sárbogárdi pedagógusokat a mûvelõdési házban. Mindegyiküket virággal ajándékozták meg a képviselõk a bejáratnál. A Mészöly Géza Általános Iskola gyermekei adtak mûsort az ünnepeltek tiszteletére, köszöntésére, melyben hallhattunk furulyaszót, mesét, de voltak színjátszók is, majd népi játékot és szurkolólányok táncát is megtekinthettük. Dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta a pedagógusok munkájának nélkülözhetetlenségét, nehézségeit, örömteli pillanatait, majd díjátadásra került sor. BERECZK ISTVÁNNÉ Gizi néni ez alkalomból vehette át vasoklevelét. A Budapesti IV. kerületi Állami Leánylíceum és Népiskolai Tanítóképzõ Intézetben június 23. napján szerzett tanítói képesítést. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl február 1-jéig oktatta, nevelte a rábízott alsó tagozatos gyermekeket. Hivatásának meghatározó egyénisége volt. Különleges képességével, határtalan szorgalmával, magas szakmai tudásával, mérhetetlen türelmével, empátiájával, gyermekszeretetével sok szülõ és kolléga tiszteletét vívta ki. Az Õ példáját követve választották sokan, köztük gyermekei és unokái is a pedagógusi pályát. Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karon 65 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. GÁBELI ISTVÁN LÁSZLÓ Pista bácsi diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet kapott. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán július 15-én vette át a matematika fizika szakos általános iskolai tanári diplomáját. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl szeptember 1-jéig oktatta, nevelte a felsõ tagozatos gyermekeket. Nevéhez fûzõdik a kísérleti matematikai osztály bevezetése, valamint a pedagógusok számítástechnikai továbbképzése. Több éven keresztül látogatta a környezõ iskolákat matematika-szakfelügyelõként. Egy évig igazgatóként vezette az iskolát. Mély hivatástudata, kemény, de igazságos szigora, pontos munkavégzése a mai napig példaként él a helyi pedagógusok és volt tanítványai elõtt. SALGÓVÁRI LÁSZLÓ Laci bácsi Sárbogárd Város Oktatásáért elismerésben részesült. A pedagógiai képzettséget a sárbogárdi tanítóképzõben szerezte meg. Dolgozott Sztálinváros Végrehajtó Bizottság Oktatási Osztályán 1955 és 1957 között és 1965 között a Sárszentmiklósi Általános Iskola szarvaspusztai iskolájában tanította a felsõ tagozatot, felesége az alsó tagozatot. Az 1965/66-os tanévben került feleségével együtt az akkor Balhegy Ottó igazgatása alá tartozó pusztaegresi általános iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított. Hosszú idõn keresztül vezette is a pusztaegresi általános iskolát. A hagyományos pedagógiai értékeket, értékrendet vallotta és képviselte, generációk nõttek fel a keze alatt. A falu életének meghatározó, nagy tiszteletnek örvendõ személyisége, igazgató bácsija lett tól munkáját nyugdíjasként is tovább folytatta. SZAKÁCS ANDRÁS Andrásnak ítélte oda a testület a Sárbogárdi Talentum díjat. A fiatalember ben született. A Mészöly Géza Általános Iskola elvégzése után, 2010-ben Székesfehérváron a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd átjelentkezett 2012-ben a székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskolába kárpitos szakirányra. Hamar kiderült, hogy türelme, kézügyessége, pontos, precíz munkára törekvése kiemeli társai közül. Tanárai unszolására is jelentkezett a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 2013 végén, és bejutva az országos döntõbe az ország harmadik legjobb kárpitostanulója lett. Köszöntötték azokat is, akiket fölterjesztettek a Sárbogárd Város Oktatásáért díjra: Ambróziné Mikuli Margitot (Mészöly Géza Általános Iskola), Tálai Zoltánné (Sárbogárdi Zengõ Óvoda), Irányi Rózsát (Sárszentmiklósi Általános Iskola) és Györök Ágnest (Kossuth Zsuzsa Iskola). Gratulálunk! Hargitai Gergely

4 4 ELISMERÉS / EMLÉKEZÉS június 12. Bogárd és Vidéke Gyógypedagógusok elismerése A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének két gyógypedagógusát elismerésben részesítette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oklevelek átadására a székhelyintézményben került sor Mile Anikó fõigazgató asszony méltató szavainak kíséretében. Illés Györgyi Terézia Közülünk a legtehetségesebb ezt mondta egy régi diákszínjátszós társa ezelõtt két héttel Györgyirõl. Õ a színjátszásra értette ezt, de mi, akik együtt dolgozunk vele, tudjuk, hogy minden tevékenységre érthette volna, amit Györgyi végez. Profi õ a logopédiai munkában, a gyógytestnevelésben, a gyakorlatvezetésben, a mûvészeti pedagógiában, a színpadi rendezésben, színpadi játékban, a barátságban, az anyaságban és néhány nap múlva elkezdheti professzionális szintre emelni a nagymamaságot is. Az igazi jutalomjáték lesz számára. Györgyi kincset ér azok számára, akikkel egy helyen dolgozik, mert szaktudása olyan széles körû és a tudás átadását olyan magas szinten hivatott mûvelni, amire csak kevesen képesek. Azt kívánjuk, hogy még sokáig legyen ereje, energiája, jó kedve, maradjon meg csodamûvelõ képessége, amivel felnõtteket, gyerekeket egyaránt képes elkápráztatni és ezzel átsegíteni a nehéz pillanatokon. A kincset az idõ nem õrzi nem: szétrágja, mint a kócjankót a gyermek. A kincsek másként élnek, jeltelen: a lélek belsõ templomán szögellnek, mint ezer pillér, kos-szarv és perem. A halhatatlan mû idõtelen. (Weöres Sándor) Hargitai Enikõ Éva Hargitai Enikõ a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója, oligofrénpedagógia logopédia szakos gyógypedagógia-tanár. Pályáját 1986-ban kezdte a IV. számú Általános Iskolában Sárbogárdon, ahol kilenc évet töltött el gyógypedagógusként. A következõ 11 évben utazó gyógypedagógusként segítette a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását, családi napközit mûködtetett fogyatékos emberek számára ben, amikor kistérségi ellátás keretében lehetõség nyílt pedagógiai szakszolgálat indítására, a kezdetektõl ezen bábáskodva elismert és jól mûködõ intézményt épített fel munkatársaival ban egy Sárbogárdon mûködõ másik szakszolgálati intézménnyel egyesülve létrejött a jelenlegi szakszolgálati tagintézmény. Enikõ személyiségét a szakmai igényesség, kreativitás, jó szervezõ készség, sokrétûség mellett a nagy teherbírás is jellemzi. Jellemzõ rá emellett az a derû és optimizmus, amellyel megszínesíti, kellemessé teszi a vele töltött perceket. Vezetésével olyan közösség formálódott, amely az ismert nehéz körülmények között is felvállalta egy új telephely kialakítását, szinte a semmibõl teremtve értéket, nemcsak mûködõképessé, hanem befogadóvá is téve azt a gyermekek, tanulók, családok számára. Tudósítónktól In memoriam KISS ANDRÁS Kiss András ny.á.r.ftzls. ( ) szintén részt vett a Magyar Rendõrség afrikai ENSZ békefenntartó missziójában 1999-ben Angolában. Az ENSZ MUNOA elnevezésû missziója folytatása volt az 1994-ben megkezdett nemzetközi békefenntartó tevékenységnek. András barátom és kollégám folyamatosan nagyon veszélyes környezetben, rossz ellátási körülmények között végezte bátran és eredményesen az ottani rendõri munkát. Büszkén képviselte Magyarországot, a rendõrséget, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot és a várost. Helytállása is hozzájárult ahhoz, hogy ma Angola Afrika egyik legdinamikusabban fejlõdõ országává vált, a megvalósult békében. Hazatérése után visszatért szolgálati helyére, de sajnos betegsége miatt sok-sok tapasztalatát, tudását már nem hasznosíthatta. Fájdalom, de már 10 éve nincs közöttünk! Emlékezzünk rá, a kiemelkedõ bátorsággal, képességekkel rendelkezõ, nagyszerû emberre, aki sárbogárdi rendõrként a világtörténelem aktív részese lett! Streng Ferenc ny.á.r.alezredes, ENSZ-veterán

5 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÜGYEK 5 A DK összegzése Ecsõdi László a Demokratikus Koalíció sárbogárdi irodájában adott sajtótájékoztatót múlt héten csütörtökön délután a párt országos és uniós parlamenti választásokon szerzett tapasztalatairól, eredményeirõl. Elõször is kifejezte köszönetét a DK-t támogató választóknak, valamint a jegyzõnek és munkatársainak. Majd összefoglalta a választások eredményeit számokban is, kitérve arra: az uniós választás azért volt fontos számukra, hogy megméressék, mire képes a DK. Az alacsony részvételi arány ellenére is jónak minõsítette az elért eredményt, hogy jól tudták mozgósítani a szavazótáborukat. A nagyobb településeken (például Sárbogárdon és Enyingen) jobb arányt értek el a kisebb településekhez képest, ami meghatározza jövõbeli teendõiket: erõsíteniük kell a vonalaikat a községekben, falvakban. Szeretnék, ha minél több jelöltjük sikeresen szerepelne az önkormányzati választásokon, hogy minél több polgármesterük, képviselõjük legyen. A cél elérése érdekében le fognak ülni szövetségeseikkel egyeztetni az együttmûködés lehetõségérõl. Kiemelte a szegénység csökkentésének fontosságát, hiszen a munkanélküliség jelentõsen befolyásolja a szegénység mértékét; a szegénység miatt kevesebb a napi betevõ falat; az éhezés, nem megfelelõ táplálkozás miatt a gyermekek nem tudnak úgy teljesíteni az iskolában, ahogy kellene, emiatt a továbbtanulásuk, kitörési esélyük is kétséges; és a közbiztonságra is negatív hatással van a szegénység. Ecsõdi László meglátása szerint az önkormányzatok sokat tudnak tenni a szegénység csökkentésének érdekében, és uniós források is bevonhatók e célra. Végül, de nem utolsósorban elmondta: már vannak jelöltjeik minden körzetben, de a neveket addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem egyeztettek a szövetségeseikkel. Németesek Vajtán Hargitai Kiss Virág június 7-én véget ért Vajtán a TÁMOP idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt égisze alatt futó kezdõ német nyelvtanfolyam. 13 hallgató kezdte meg a tanulást a még szeptember végén induló képzésben, melynek Ft-os díjából csupán a töredékét, 2 ill. 5 % önrészt kellett befizetni! Örömteli tény továbbá az is, hogy mindannyian sikeres modulzáró vizsgát tettek, vagyis sikerült a hallgatóknak elérniük azt a célt, hogy megismerkedjenek a német nyelvvel, és elsajátítsák annak alapjait. Külön köszönet illeti a Katedra Nyelviskolát, mint képzõ intézményt, valamint Trischberger Zsuzsanna és Kudelich Éva tanárnõket, akik nemcsak kifogástalanul adták át a tudást a hallgatóknak, hanem emberileg is közel kerültek egymáshoz, így az oktatási órák szinte baráti hangulatban teltek. Községünk mûködõ e-magyarország pontjának köszönhetõen képviseltetve lehet a program részét képezõ országos mentori hálózatnak is. Így kerülhettek a képzésbe a jórészt helyi illetõségû hallgatók! Horváth Gergely NYÍLT NAPOK KISHANTOSON Egész napos program a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban elõadásokkal, gép- és kertbemutatóval Nyílt napok idõpontjai: június 18., ig Helyszín: Kishantos (Fejér megye) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Részvételi díj: Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja. Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig. Telefon: 06 (30) , 06 (30) ; fax: 06 (25) ; MEGHÍVÓ Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete június 13-án (pénteken) 9 órakor ülést tart. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Napirend: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõsök. 3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a július 1-je és május 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról. Elõadó: polgármester. 4. Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 5. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett évi munkáról. Elõadó: aljegyzõ. 7. A Madarász József Városi Könyvtár és a Városi Bölcsõde alapító okiratának módosítása. Elõadó: polgármester. 8. A 33/2014. (III. 14.) kth. sz. határozat módosítása. Elõadó: polgármester. 9. Pályázat kiírása az V. számú védõnõi körzet védõnõi munkakörére. Elõadó: polgármester. 10. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan. Elõadó: jegyzõ. 11. Tanuszoda-beruházáshoz szükséges együttmûködési megállapodás jóváhagyása. Elõadó: polgármester. 12. Tájékoztató a Városi Bölcsõde térkövezési munkálatainak felmérésérõl. Elõadó: polgármester. 13. Gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és csatornahasználat utáni víziközmû-fejlesztési hozzájárulás megfizetése. Elõadó: polgármester. 14. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 16. Bejelentések. Dr. Sükösd Tamás polgármester

6 6 ISKOLA június 12. Bogárd és Vidéke Tordason jártunk Május 28-án az 1. b osztály úgy döntött, hogy ellátogat Tordasra, a Három Sziget Kalandparkba, hogy egy vidám napot tölthessenek el gyerekek és szüleik egyaránt. A kényelmes busszal nagyon hamar odaértünk a kalandparkhoz. A buszról leszállva a kisdiákok rögtön birtokba vették a játszóteret, ahol gyorsan eltelt az idõ addig, amíg rövid regisztrációt követõen sorra nem kerültünk, hogy használhassuk a kötélpályát. Mivel a legtöbben elõször jártak ilyen kalandparkban, mindenki izgatottan és kíváncsian figyelte a segítõk minden szavát. A kötélpálya elsõ, bizonytalan lépései után azonban már mindenki bátran vágott neki a pálya következõ szakaszainak, melyben nagy biztonságot adott a védõfelszerelés. Aki elfáradt a mászásban, sétálhatott a park területén található gyönyörû tó körül, vagy használhatta a focipályát. A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk. Hazafelé még megálltunk Martonvásáron, ahol Kati néni meghívott bennünket egy gombóc fagyira. Az 1. b nevében: Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI Balatoni élmények Izgatottan gyülekeztünk május 22-én reggel a sárbogárdi vasútállomáson. Kirándulásra indult a Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztálya Suplicz Ildikó és Nagy Boglárka tanár nénik vezetésével. Úti célunk Fonyódligeten az Erzsébet-tábor volt, melyet pályázaton nyertünk. Míg Székesfehérváron a csatlakozásra vártunk, azt találgattuk, vajon milyen is lesz az elsõ többnapos osztálykirándulásunk. A táborba érkezés után elfoglaltuk szobáinkat, majd megebédeltünk. Délután körbejártuk a tábort, aztán kisvonattal Fonyódra mentünk városnézésre, felmentünk a kilátóhoz, megtekintettük a hajóállomást, sétáltunk a kikötõben. Nagyon érdekes volt Mészöly-hírek látni a Balaton-felvidék tanúhegyeit, a Badacsonyt, a Szent György-hegyet, a Csobáncot. A hegység nagyon szép naplementekor! Másnap délelõtt kötetlen programokon vehettünk részt. A sportolni vágyók focizhattak, röplabdázhattak, kézilabdázhattak, a többiek a vízparton, vagy a játszótéren tölthették el az idõt. Ebéd után Fonyódról Badacsonyba tettünk egy hajókirándulást. A kikötõbõl gyalogtúrára indultunk a badacsonyi hegyre. Megálltunk a Kisfaludy-forrásnál, megnéztük Szegedy Róza házát. Utunkat meredek hegyi úton folytattuk, majd egy pihenõhelynél megállva gyönyörködtünk a Balaton csodálatos panorámájában. Rövid pihenõ, fotózás után indultunk vissza a hajóhoz. Vacsora után, akinek volt kedve és ereje, a tábor diszkójában szórakozhatott. Szombaton reggeli után csomagolni kezdtünk, készülõdtünk a hazaútra. Néhány órás vonatozás, átszállás után fáradtan, de élményekkel gazdagodva megérkeztünk a vasútállomásra, ahol szüleink már vártak bennünket. Élménydús napok voltak, köszönjük tanáraink segítségét, felügyeletét! Sohár Bianka Gabriella 6. b Intézményi Bozsik-program A Magyar Labdarúgó Szövetség programját az idei évben az egyesületekkel párhuzamosan az iskolákra is kiterjesztette. Ennek az a célja, hogy minél több iskolással megszerettessük és népszerûsítsük ezt a sportágat, továbbá az egészséges életmódra való ráhangolódás egy olyan eseménysorozaton keresztül, ahol a tehetséget a felszínre hozzuk. Ezeken a versenyeken elsõsorban a minél több gyermek bevonása a cél, miközben az iskolák versenyszerûen minitornákon egymással is összemérik erejüket, szabályokat tanulnak és technikai, taktikai elemeket is gyakorolhatnak. A Mészöly Géza Általános Iskola is csatlakozott ehhez a programhoz, amely 1 8. évfolyamig lehetõséget ad a diákoknak. Négy korcsoportban adtuk le a nevezésünket, sõt a II. korcsoportban három csapattal is el tudtunk indulni. A versenysorozat négy tornából állt: két szabadtéri és két tornatermi fordulóból. A teremtornáknak iskolánk volt a házigazdája, szabadtéren Sárszentmiklós látott vendégül bennünket. Bár elsõsorban nem az eredmények számítottak, de mi más motiválhat egy sportolót, ha nem a gyõzni akarás? A versenytársak a környék általános iskolái voltak: Sárszentmiklós, Szent István Általános Iskola Töbörzsök, Sárszentágota, Káloz, Cece, Nagylók. Színvonalas, jó hangulatú versenyeken küzdöttek meg egymással a csapatok, ahol iskolánk kiváló teljesítményt nyújtott. Az I. korcsoportos (1-2. osztályos) fiúk, kiemelkedve a mezõnybõl, a teremtornákat veretlenül nyerték meg. A II. korcsoportos (3-4. osztályos) tanulóink a 9 csapatos mezõnyben az 1., a 4. és a 7. helyet szerezték meg. Ez a két korosztály a szabadtéri eseményeken nem mérkõzéseken, hanem úgynevezett grassroots fesztiválon vettek részt, ahol különbözõ ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. A III. és IV. korcsoportosok (5 8. osztály) közös tornákon szerepeltek. A szabadtéri versenyeken õsszel az 1. és a 4. helyet sikerült megszereznünk, míg tavasszal a 4. és az 5. helyen végeztünk. A teremben lebonyolított versenyeken az 1. és a 2. helyezett illetve a 3. és az 5. helyezett lett csapatunk. Iskolánk egy Ft értékû sportfelszereléssel is gazdagodott! A program jó célt szolgált, reméljük, jövõre folytatódik, hasonlóan szép eredményekkel! Südi László felkészítõ tanár

7 Bogárd és Vidéke június 12. ISKOLA 7 Cecei sulibörze Nemzeti összetartozás napja Víg Balázs gyermekkönyvíró Múlt héten nagyszerû meghívást kaptak a Cecei Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár jóvoltából. Víg Balázs fiatal diákkönyv-szerzõ látogatott el hozzájuk, aki interaktív egyórás foglalkozásával szórakoztatta a pedagógusokat és gyerekeket. A kétkönyves szerzõ eddig A rettegõ fogorvos és a Három bajusz gazdát keres címû könyveivel tört be a gyermekkönyvpiacra a Móra Könyvkiadó jóvoltából. Hogy könyveit minél nagyobb számban megismerjék az olvasók, összeállított egy interaktív foglalkozást, amivel járja az országot. Sárvári Ilona cecei könyvtárosnak köszönhetõen hozzánk is ellátogathatott, így ingyenes szórakozást nyújtott a fiatal korosztálynak. Segítségével nagyszerû író olvasó találkozónak lehettünk részesei! Szabóné Várady Katalin Évzáró dallamok Iskolánk már akkor fontosnak tartotta a trianoni békediktátum napjának felidézését, amikor az arról való megemlékezés még nem volt része minden iskola pedagógiai programjának. Az idei június 4-én is intézményünk tanulócsoportjai elzarándokoltak a településen található magyar katonai hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyezték az emlékezés egy-egy virágát. A kísérõ pedagógusok egy rövid összefoglalóval idézték meg a magyarság legnagyobb 20. századi tragédiáját elõidézõ I. világháborút, amely éppen száz évvel ezelõtt tört ki a végzetesnek mondott szarajevói merénylet következtében. Ezt a háborút zárta le a Párizs környéki békék néven elhíresült történelmi esemény, amely egyenlõvé vált a Kárpátmedencei magyarság szétdarabolásával. Az emléknap kapcsán kiállítást rendeztünk korabeli plakátokból, amelyek megpróbálták felidézni a Trianon utáni történelmi korszakot. A program zárásaként minden osztályunkban határon túli magyar mûvészek munkáival, mûveivel ismerkedhettek meg diákjaink. Cecei Általános Iskola Mintegy negyven diákot számlál a Violin Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi zenei tagozata, akik közül többen is bemutatkoztak évzáró koncert keretében kedden koraeste a miklósi iskola aulájában. A Himnusz és a Szózat közös éneklése keretezte a hangversenyt Jákob Zoltán zongorakíséretével, majd Puskásné Radó Ágnes, a mûvészeti iskola vezetõje és tanára foglalta össze az év történéseit röviden. Bögyös Zsombor és Palotás Péter dobpárbajával vette kezdetét a hangszeres darabok sora. Hallhattunk gyermekdalt, népdalt, ismert dallamokat furulyán, fuvolán, klarinéton, trombitán, zongorán és gitáron. Meggyõzõdhettünk arról, hogy a diákok kellõ rutint szereztek már a településrész kiemelkedõ eseményein, az óvodában, iskolában, templomokban tett zenés látogatásaikon, ahol mindig szíves fogadtatásban részesülnek. A számos ügyes játékból kiemelném Zelman Fanni fuvolajátékát, aki Martini Plaisir d amour címû szerelmes énekét adta elõ, Simon Izabella zongorajátékát (Gedike: Rigaudon), Lendvai Gábor határozott bolgár dobritmusait, valamint Nagy Judit és tanára, Czegelnyik Jelena négykezesét (Hacsaturján: Hagymácska). A mûsort követõen megtekinthettük a Violin kis képzõmûvészeinek rajzait, alkotásait is paravánokon, amiket tanáruk, Novák Edith ajánlott a közönség figyelmébe a mûsor elején. Hargitai Kiss Virág

8 8 KÖZÖSSÉG / HÍREK, ESEMÉNYEK június 12. Bogárd és Vidéke A tó vonzásában Az alsószentiváni Benedek-tavi horgászegyesület szervezésében rendezett horgászversenyen 47 résztvevõ csapat vetette be botjait szombaton délelõtt az idilli víz partján. A Benedek-tó és környéke remek kikapcsolódást nyújt családok, baráti társaságok, de magányra vágyók részére is. Hívogatók az oda vezetõ utat szegélyezõ vadvirágos rétek, a gabonamezõ, a felfedezni való buckás, bokros, fásokkal tarkított táj, az illatok. A tó melletti árnyas lombok alatt pedig szívesen idõzik az ember, a fény és a szél játékát bámulva a víztükrön. KÉK HÍREK Ütlegelte élettársát június 2-án egy 37 éves sárbogárdi hölgy személyesen tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, miszerint élettársával összevesztek, melynek következtében a 37 éves férfi több alkalommal megütötte. A bejelentõ által elmondottak alapján ideiglenes megelõzõ távoltartás került elrendelésre. Nem hatott a nyugtató Hogy nem a verseny volt a lényeg, hanem az együttlét, azt az is mutatja, hogy összesen 11-en mérlegelték le a kifogott halakat. Közülük felnõtt kategóriában I. lett Körmendi Zoltán (15,720 g, 10 db), II. Májer Krisztián (8200 g, 1 db), III. Szalai Pál (6210 g, 3 db); ifjúsági kategóriában I. lett Alpek Tamás (6010 g, 4 db), II. Madarasi Zsombor (480 g, 29 db), s õ kapta a legtöbb kifogott hal után járó ajándékokat is. A díjakat Nagy Lajos, az egyesület elnöke és Körmendi József, a szervezet titkára adták át. Az eredményhirdetést követõen az egyesület jóvoltából közös ebédet fogyaszthattak el a résztvevõk és a kilátogató vendégek. A pörkölt mellett Szopori Zsolt és Salamon Lajos bábáskodtak, a halászlét Pongrácz József fõzte. Hargitai Kiss Virág június 2-án a délutáni órákban az Országos Mentõszolgálat munkatársai kértek segítséget, miszerint az egyik sárbogárdi étteremben tartózkodik egy férfi, akit el kell szállítaniuk a székesfehérvári Szent György Kórházba, mert nyugtatókat vett be, majd arra alkoholt ivott, valamint pszichiátriai kezelésre szorul. Mivel a férfi nem volt együttmûködõ az OMSZ munkatársaival, ezért kérték a rendõrség segítségét. A sárbogárdi férfivel szemben testi kényszert, valamint bilincset alkalmaztak, majd a mentõszolgálat munkatársai elszállították a további kezelés céljából június 2-án a délelõtti órákban Szabadegyházáról érkezett bejelentés, miszerint egy 41 éves helyi férfi gyógyszer és alkohol hatása alatt agresszívan viselkedett, a lakását szétverte. Mivel a férfi az igazoltatás során is folytatta viselkedését, biztonsági intézkedés keretein belül a mentõszolgálat kórházba szállította. Rükvercben június 2-án a sárbogárdi körzeti megbízott igazoltatott egy 52 éves gyomaendrõdi lakost, aki az általa vezetett jármûvel nekitolatott egy parkoló autónak. Az intézkedés során a jármûvezetõvel szemben alkoholszondát alkalmaztak a rendõrök, mely pozitív értéket mutatott. Az 52 éves férfit vérés vizeletvétel céljából a sárbogárdi orvosi rendelõbe elõállították. Vasúti szarka június 9-én a hajnali órákban egy 55 éves bátaszéki hölgy tett bejelentést, miszerint ismeretlen személy a sárbogárdi vasútállomáson ellopta a táskáját, melyben pénztárcája és iratai voltak. Ezenkívül a pihenõszobából az egyik alkalmazott mobiltelefonját lopták el, egy másik dolgozó táskájából pedig készpénzt tulajdonítottak el. A helyszínre érkezõ járõrök a vasútállomáson igazoltattak egy gyanúsan viselkedõ pécsi fiút, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, valamint ruházatának átvizsgálása során elõkerültek az eltûnt tárgyak. Ezt követõen a 17 éves fiút elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a rendõrök eljárás alá vont személyként hallgatták meg, majd lopás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési õrizetbe vették. Sárbogárdi Rendõrkapitányság, FMRFK

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen

Hírlevél 10. hét. Újabb 10 őrmester az igazgatóságon. Évértékelő a tatabányai kirendeltségen Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Beiskolázás a tűzoltó

Részletesebben

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból:

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból: AZ ERDŐ-, A SZÁRAZ FŰ- ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltségének felhívása Az erdő és a szabadtéri tüzek szempontjából

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben