2014. június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam! Pedagógusok napja Gyógypedagógusok elismerése... 4 In memoriam Kiss András A DK összegzése A tó vonzásában Büszkék az utánpótlásra Fõszerkesztõ kiadó: Hargitai Lajos Felelõs szerkesztõ: Hargitai Kiss Virág - 06(30) A Dél-Mezõföld független hetilapja - Vak vezet világtalant Csak hétfõn eszméltem rá, mennyire nem láttam tisztán a vak vezet világtalant szólás mély értelmét illetõen. Merthogy ezt a szólást negatív értelemben szoktuk használni, miszerint két szerencsétlen botladozva támogatja egymást valamilyen homályos cél felé, vajmi hatékony eredménnyel. JÁRJAD, LÁBAM! Hétfõn találkoztam egy talpraesett nem látó lánnyal, aki két lábon járó bizonyítéka annak, hogy egy vak ember igenis képes egy világtalant vezetni. Egy misszió munkatársaként ugyanis hazájukat vesztett bevándorlóknak segít a hivatali ügyek útvesztõjében eligazodni, lelkiekben megerõsödni. Rácsodálkoztam, hogy az én szememet éppen egy vak lány nyitja fel, hogy másképp lássak. Amit szivedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt; amit szemeddel sejtesz, sziveddel várd ki azt. (József Attila) Hargitai Kiss Virág TORDASON JÁRTUNK ÍJÁSZSIKEREK

2 2 KÖZÖSSÉG június 12. Bogárd és Vidéke Járjad, lábam! Az alapi pünkösdvasárnapi néptánctalálkozó Alap és Fejér megye kiemelkedõ eseménye minden évben. A régi tánchagyományokkal rendelkezõ község elhivatottan õrzi és ápolja a rájuk hagyott kincset: a lépéseket, énekeket, viseletet, emlékeket. A Mezõföld Népi Együttes tagjai és Köõné Marika áldásos, lelkes tevékenysége nyomán már az óvodában, iskolában is tanulhatnak néptáncot a gyerekek, így remélhetõleg biztosított a folyamatos utánpótlás. A hosszan kígyózó, csodaszép ruhákban pompázó menetet a következõ csapatok alkották: Délibáb Táncegyüttes Bécs, Boszorkányos Néptáncegyüttes Buzsák, Sárrét Néptáncegyüttes Szabadbattyán, Ördögkerék Tánc és Ifjúsági Egyesület Lajoskomárom, Koccintós Néptánccsoport Kõbánya, Kertész Táncegylet Budapest, Pálfai Hagyományõrzõ Néptáncegyesület Pálfa, Géderlaki Népmûvészeti és Kulturális Egyesület Géderlak, A találkozó felvonulással vette kezdetét. Az alsó kocsmánál gyülekezõ csoportokat Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte, majd az út közepén markos legények által felállított májfát táncolták ki az alapi néptáncosok. Ezt követõen itt, majd a követezõ állomáson egy kis ízelítõt kaptunk a néptáncosok elõadásából. Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Mór, Mezõföldi Tücskök és Kistücskök Gyermektánccsoport Alap, Mezõföld Népi Együttes Alap. Két különleges momentum emelte a rendezvény fényét. Fekti József és Ulicza Jánosné egykori alapi táncosok, a népmûvészet mesterei emlékére a VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. által felajánlott, 60 cm átmérõjû tölgyfarönkbõl Váraljai Péter fafaragó készített életnagyságú szobrot, és Simon Imre készített hozzá feliratot. A szobor a mûvelõdési ház elõtt foglal helyet, ahol Méhes Lajosné és Botos József, az Alba Regia táncegyüttes elnöke mondtak avató beszédet. Ulicza Jánosné Bernáth Rozália 1906-ban született Alapon, 1992-ben halt meg. Alacsony, törékeny alkatú, szelíd természetû egyéniség volt. Nyolc testvérével együtt korán megismerte a munkát, a napi kenyérért való küzdelmet. Családjában szülei és testvérei is nagyon szerették a zenét és a táncot. Õ maga már egészen kisgyermek korában nagyon szeretett táncolni, különösen bátyja citeramuzsikájára a pusztai táncos összejövetelek alkalmával. A tánc szeretete egész életét végigkísérte. A férje is jó táncos és énekes volt, akinek köszönhetõen nagyon sok értékes információval rendelkezünk Alap táncairól, táncéletérõl ben járt náluk elõször néprajzkutató Pesovár Ferenc személyében. Táncát több alkalommal sikerült filmen megörökíteni.

3 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÉLET 3 Férje halála után, 1966-tól Fekti József lett a táncospárja. Bárhol is jártak az országban, mindenhol megcsodálták táncaikat: az alapi ugróst, a csárdást. Fekti József 1903-ban született Alapon, 1979-ben hunyt el. Családjának valamenynyi tagja aratócseléd volt. Munkát keresve az egész országot bejárták édesapjával, édesanyjával és tíz testvérével. Kanászbojtárként tanult meg táncolni akkori számadójától, Boros Józseftõl. Tanulékony volt, s a zene és a táncdal már akkor is kedvére való volt, ezért jó tanítványnak bizonyult. Az õ lábán éledt újjá a már csaknem feledésbe merült alapi kanásztánc, amelyet Fekti József két keresztbe fektetett bot felett, kezében a harmadikat forgatva járt ban keresték õt fel elõször néptánckutatók Martin György és Pesovár Ferenc személyében. Ezt követõen rendszeresen lépett fel feleségével, majd annak halála után Ulicza Jánosnéval. Táncos tudását elsõsorban a helyi Pávakörben adta tovább a nála fiatalabbaknak. A megnyitóban elhangzott, hogy az Alba Regia táncegyüttes az idei Fölszállott a páva népi tehetségkutatóban bemutatott elõadásában az alapi tánchagyományokból is merített, és a legjobb vidéki elõadónak szóló különdíjat nyerte el. E napon nyitotta meg ajtaját a hagyományõrzõ ház is, éppen a kultúrházzal, illetve a szoborral szemben, az út másik oldalán, amit régi használati tárgyakkal, bútorokkal rendeztek be. Az egyik szobában az alapi tánc emlékei, fotói, oklevelei tekinthetõk meg. Ezután vette kezdetét a néptáncegyüttesek elõadása. A színpadon egymást váltó csoportokat a Szedtevette zenekar kísérte. A móriak saját bandát hoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek elõadásukkal. Az így kerekedett vidámságtól majd kidõlt a kultúrház fala. A program keretében táncházzal, kézmûves-foglalkozásokkal és vásárral, bõséges vendéglátással, meleg vendégszeretettel várták az érdeklõdõket, résztvevõket. Hargitai Kiss Virág Pedagógusok napja Kedden délután ünnepelték a sárbogárdi pedagógusokat a mûvelõdési házban. Mindegyiküket virággal ajándékozták meg a képviselõk a bejáratnál. A Mészöly Géza Általános Iskola gyermekei adtak mûsort az ünnepeltek tiszteletére, köszöntésére, melyben hallhattunk furulyaszót, mesét, de voltak színjátszók is, majd népi játékot és szurkolólányok táncát is megtekinthettük. Dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta a pedagógusok munkájának nélkülözhetetlenségét, nehézségeit, örömteli pillanatait, majd díjátadásra került sor. BERECZK ISTVÁNNÉ Gizi néni ez alkalomból vehette át vasoklevelét. A Budapesti IV. kerületi Állami Leánylíceum és Népiskolai Tanítóképzõ Intézetben június 23. napján szerzett tanítói képesítést. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl február 1-jéig oktatta, nevelte a rábízott alsó tagozatos gyermekeket. Hivatásának meghatározó egyénisége volt. Különleges képességével, határtalan szorgalmával, magas szakmai tudásával, mérhetetlen türelmével, empátiájával, gyermekszeretetével sok szülõ és kolléga tiszteletét vívta ki. Az Õ példáját követve választották sokan, köztük gyermekei és unokái is a pedagógusi pályát. Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karon 65 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. GÁBELI ISTVÁN LÁSZLÓ Pista bácsi diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet kapott. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán július 15-én vette át a matematika fizika szakos általános iskolai tanári diplomáját. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl szeptember 1-jéig oktatta, nevelte a felsõ tagozatos gyermekeket. Nevéhez fûzõdik a kísérleti matematikai osztály bevezetése, valamint a pedagógusok számítástechnikai továbbképzése. Több éven keresztül látogatta a környezõ iskolákat matematika-szakfelügyelõként. Egy évig igazgatóként vezette az iskolát. Mély hivatástudata, kemény, de igazságos szigora, pontos munkavégzése a mai napig példaként él a helyi pedagógusok és volt tanítványai elõtt. SALGÓVÁRI LÁSZLÓ Laci bácsi Sárbogárd Város Oktatásáért elismerésben részesült. A pedagógiai képzettséget a sárbogárdi tanítóképzõben szerezte meg. Dolgozott Sztálinváros Végrehajtó Bizottság Oktatási Osztályán 1955 és 1957 között és 1965 között a Sárszentmiklósi Általános Iskola szarvaspusztai iskolájában tanította a felsõ tagozatot, felesége az alsó tagozatot. Az 1965/66-os tanévben került feleségével együtt az akkor Balhegy Ottó igazgatása alá tartozó pusztaegresi általános iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított. Hosszú idõn keresztül vezette is a pusztaegresi általános iskolát. A hagyományos pedagógiai értékeket, értékrendet vallotta és képviselte, generációk nõttek fel a keze alatt. A falu életének meghatározó, nagy tiszteletnek örvendõ személyisége, igazgató bácsija lett tól munkáját nyugdíjasként is tovább folytatta. SZAKÁCS ANDRÁS Andrásnak ítélte oda a testület a Sárbogárdi Talentum díjat. A fiatalember ben született. A Mészöly Géza Általános Iskola elvégzése után, 2010-ben Székesfehérváron a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd átjelentkezett 2012-ben a székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskolába kárpitos szakirányra. Hamar kiderült, hogy türelme, kézügyessége, pontos, precíz munkára törekvése kiemeli társai közül. Tanárai unszolására is jelentkezett a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 2013 végén, és bejutva az országos döntõbe az ország harmadik legjobb kárpitostanulója lett. Köszöntötték azokat is, akiket fölterjesztettek a Sárbogárd Város Oktatásáért díjra: Ambróziné Mikuli Margitot (Mészöly Géza Általános Iskola), Tálai Zoltánné (Sárbogárdi Zengõ Óvoda), Irányi Rózsát (Sárszentmiklósi Általános Iskola) és Györök Ágnest (Kossuth Zsuzsa Iskola). Gratulálunk! Hargitai Gergely

4 4 ELISMERÉS / EMLÉKEZÉS június 12. Bogárd és Vidéke Gyógypedagógusok elismerése A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének két gyógypedagógusát elismerésben részesítette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oklevelek átadására a székhelyintézményben került sor Mile Anikó fõigazgató asszony méltató szavainak kíséretében. Illés Györgyi Terézia Közülünk a legtehetségesebb ezt mondta egy régi diákszínjátszós társa ezelõtt két héttel Györgyirõl. Õ a színjátszásra értette ezt, de mi, akik együtt dolgozunk vele, tudjuk, hogy minden tevékenységre érthette volna, amit Györgyi végez. Profi õ a logopédiai munkában, a gyógytestnevelésben, a gyakorlatvezetésben, a mûvészeti pedagógiában, a színpadi rendezésben, színpadi játékban, a barátságban, az anyaságban és néhány nap múlva elkezdheti professzionális szintre emelni a nagymamaságot is. Az igazi jutalomjáték lesz számára. Györgyi kincset ér azok számára, akikkel egy helyen dolgozik, mert szaktudása olyan széles körû és a tudás átadását olyan magas szinten hivatott mûvelni, amire csak kevesen képesek. Azt kívánjuk, hogy még sokáig legyen ereje, energiája, jó kedve, maradjon meg csodamûvelõ képessége, amivel felnõtteket, gyerekeket egyaránt képes elkápráztatni és ezzel átsegíteni a nehéz pillanatokon. A kincset az idõ nem õrzi nem: szétrágja, mint a kócjankót a gyermek. A kincsek másként élnek, jeltelen: a lélek belsõ templomán szögellnek, mint ezer pillér, kos-szarv és perem. A halhatatlan mû idõtelen. (Weöres Sándor) Hargitai Enikõ Éva Hargitai Enikõ a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója, oligofrénpedagógia logopédia szakos gyógypedagógia-tanár. Pályáját 1986-ban kezdte a IV. számú Általános Iskolában Sárbogárdon, ahol kilenc évet töltött el gyógypedagógusként. A következõ 11 évben utazó gyógypedagógusként segítette a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását, családi napközit mûködtetett fogyatékos emberek számára ben, amikor kistérségi ellátás keretében lehetõség nyílt pedagógiai szakszolgálat indítására, a kezdetektõl ezen bábáskodva elismert és jól mûködõ intézményt épített fel munkatársaival ban egy Sárbogárdon mûködõ másik szakszolgálati intézménnyel egyesülve létrejött a jelenlegi szakszolgálati tagintézmény. Enikõ személyiségét a szakmai igényesség, kreativitás, jó szervezõ készség, sokrétûség mellett a nagy teherbírás is jellemzi. Jellemzõ rá emellett az a derû és optimizmus, amellyel megszínesíti, kellemessé teszi a vele töltött perceket. Vezetésével olyan közösség formálódott, amely az ismert nehéz körülmények között is felvállalta egy új telephely kialakítását, szinte a semmibõl teremtve értéket, nemcsak mûködõképessé, hanem befogadóvá is téve azt a gyermekek, tanulók, családok számára. Tudósítónktól In memoriam KISS ANDRÁS Kiss András ny.á.r.ftzls. ( ) szintén részt vett a Magyar Rendõrség afrikai ENSZ békefenntartó missziójában 1999-ben Angolában. Az ENSZ MUNOA elnevezésû missziója folytatása volt az 1994-ben megkezdett nemzetközi békefenntartó tevékenységnek. András barátom és kollégám folyamatosan nagyon veszélyes környezetben, rossz ellátási körülmények között végezte bátran és eredményesen az ottani rendõri munkát. Büszkén képviselte Magyarországot, a rendõrséget, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot és a várost. Helytállása is hozzájárult ahhoz, hogy ma Angola Afrika egyik legdinamikusabban fejlõdõ országává vált, a megvalósult békében. Hazatérése után visszatért szolgálati helyére, de sajnos betegsége miatt sok-sok tapasztalatát, tudását már nem hasznosíthatta. Fájdalom, de már 10 éve nincs közöttünk! Emlékezzünk rá, a kiemelkedõ bátorsággal, képességekkel rendelkezõ, nagyszerû emberre, aki sárbogárdi rendõrként a világtörténelem aktív részese lett! Streng Ferenc ny.á.r.alezredes, ENSZ-veterán

5 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÜGYEK 5 A DK összegzése Ecsõdi László a Demokratikus Koalíció sárbogárdi irodájában adott sajtótájékoztatót múlt héten csütörtökön délután a párt országos és uniós parlamenti választásokon szerzett tapasztalatairól, eredményeirõl. Elõször is kifejezte köszönetét a DK-t támogató választóknak, valamint a jegyzõnek és munkatársainak. Majd összefoglalta a választások eredményeit számokban is, kitérve arra: az uniós választás azért volt fontos számukra, hogy megméressék, mire képes a DK. Az alacsony részvételi arány ellenére is jónak minõsítette az elért eredményt, hogy jól tudták mozgósítani a szavazótáborukat. A nagyobb településeken (például Sárbogárdon és Enyingen) jobb arányt értek el a kisebb településekhez képest, ami meghatározza jövõbeli teendõiket: erõsíteniük kell a vonalaikat a községekben, falvakban. Szeretnék, ha minél több jelöltjük sikeresen szerepelne az önkormányzati választásokon, hogy minél több polgármesterük, képviselõjük legyen. A cél elérése érdekében le fognak ülni szövetségeseikkel egyeztetni az együttmûködés lehetõségérõl. Kiemelte a szegénység csökkentésének fontosságát, hiszen a munkanélküliség jelentõsen befolyásolja a szegénység mértékét; a szegénység miatt kevesebb a napi betevõ falat; az éhezés, nem megfelelõ táplálkozás miatt a gyermekek nem tudnak úgy teljesíteni az iskolában, ahogy kellene, emiatt a továbbtanulásuk, kitörési esélyük is kétséges; és a közbiztonságra is negatív hatással van a szegénység. Ecsõdi László meglátása szerint az önkormányzatok sokat tudnak tenni a szegénység csökkentésének érdekében, és uniós források is bevonhatók e célra. Végül, de nem utolsósorban elmondta: már vannak jelöltjeik minden körzetben, de a neveket addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem egyeztettek a szövetségeseikkel. Németesek Vajtán Hargitai Kiss Virág június 7-én véget ért Vajtán a TÁMOP idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt égisze alatt futó kezdõ német nyelvtanfolyam. 13 hallgató kezdte meg a tanulást a még szeptember végén induló képzésben, melynek Ft-os díjából csupán a töredékét, 2 ill. 5 % önrészt kellett befizetni! Örömteli tény továbbá az is, hogy mindannyian sikeres modulzáró vizsgát tettek, vagyis sikerült a hallgatóknak elérniük azt a célt, hogy megismerkedjenek a német nyelvvel, és elsajátítsák annak alapjait. Külön köszönet illeti a Katedra Nyelviskolát, mint képzõ intézményt, valamint Trischberger Zsuzsanna és Kudelich Éva tanárnõket, akik nemcsak kifogástalanul adták át a tudást a hallgatóknak, hanem emberileg is közel kerültek egymáshoz, így az oktatási órák szinte baráti hangulatban teltek. Községünk mûködõ e-magyarország pontjának köszönhetõen képviseltetve lehet a program részét képezõ országos mentori hálózatnak is. Így kerülhettek a képzésbe a jórészt helyi illetõségû hallgatók! Horváth Gergely NYÍLT NAPOK KISHANTOSON Egész napos program a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban elõadásokkal, gép- és kertbemutatóval Nyílt napok idõpontjai: június 18., ig Helyszín: Kishantos (Fejér megye) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Részvételi díj: Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja. Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig. Telefon: 06 (30) , 06 (30) ; fax: 06 (25) ; MEGHÍVÓ Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete június 13-án (pénteken) 9 órakor ülést tart. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Napirend: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõsök. 3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a július 1-je és május 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról. Elõadó: polgármester. 4. Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 5. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett évi munkáról. Elõadó: aljegyzõ. 7. A Madarász József Városi Könyvtár és a Városi Bölcsõde alapító okiratának módosítása. Elõadó: polgármester. 8. A 33/2014. (III. 14.) kth. sz. határozat módosítása. Elõadó: polgármester. 9. Pályázat kiírása az V. számú védõnõi körzet védõnõi munkakörére. Elõadó: polgármester. 10. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan. Elõadó: jegyzõ. 11. Tanuszoda-beruházáshoz szükséges együttmûködési megállapodás jóváhagyása. Elõadó: polgármester. 12. Tájékoztató a Városi Bölcsõde térkövezési munkálatainak felmérésérõl. Elõadó: polgármester. 13. Gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és csatornahasználat utáni víziközmû-fejlesztési hozzájárulás megfizetése. Elõadó: polgármester. 14. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 16. Bejelentések. Dr. Sükösd Tamás polgármester

6 6 ISKOLA június 12. Bogárd és Vidéke Tordason jártunk Május 28-án az 1. b osztály úgy döntött, hogy ellátogat Tordasra, a Három Sziget Kalandparkba, hogy egy vidám napot tölthessenek el gyerekek és szüleik egyaránt. A kényelmes busszal nagyon hamar odaértünk a kalandparkhoz. A buszról leszállva a kisdiákok rögtön birtokba vették a játszóteret, ahol gyorsan eltelt az idõ addig, amíg rövid regisztrációt követõen sorra nem kerültünk, hogy használhassuk a kötélpályát. Mivel a legtöbben elõször jártak ilyen kalandparkban, mindenki izgatottan és kíváncsian figyelte a segítõk minden szavát. A kötélpálya elsõ, bizonytalan lépései után azonban már mindenki bátran vágott neki a pálya következõ szakaszainak, melyben nagy biztonságot adott a védõfelszerelés. Aki elfáradt a mászásban, sétálhatott a park területén található gyönyörû tó körül, vagy használhatta a focipályát. A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk. Hazafelé még megálltunk Martonvásáron, ahol Kati néni meghívott bennünket egy gombóc fagyira. Az 1. b nevében: Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI Balatoni élmények Izgatottan gyülekeztünk május 22-én reggel a sárbogárdi vasútállomáson. Kirándulásra indult a Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztálya Suplicz Ildikó és Nagy Boglárka tanár nénik vezetésével. Úti célunk Fonyódligeten az Erzsébet-tábor volt, melyet pályázaton nyertünk. Míg Székesfehérváron a csatlakozásra vártunk, azt találgattuk, vajon milyen is lesz az elsõ többnapos osztálykirándulásunk. A táborba érkezés után elfoglaltuk szobáinkat, majd megebédeltünk. Délután körbejártuk a tábort, aztán kisvonattal Fonyódra mentünk városnézésre, felmentünk a kilátóhoz, megtekintettük a hajóállomást, sétáltunk a kikötõben. Nagyon érdekes volt Mészöly-hírek látni a Balaton-felvidék tanúhegyeit, a Badacsonyt, a Szent György-hegyet, a Csobáncot. A hegység nagyon szép naplementekor! Másnap délelõtt kötetlen programokon vehettünk részt. A sportolni vágyók focizhattak, röplabdázhattak, kézilabdázhattak, a többiek a vízparton, vagy a játszótéren tölthették el az idõt. Ebéd után Fonyódról Badacsonyba tettünk egy hajókirándulást. A kikötõbõl gyalogtúrára indultunk a badacsonyi hegyre. Megálltunk a Kisfaludy-forrásnál, megnéztük Szegedy Róza házát. Utunkat meredek hegyi úton folytattuk, majd egy pihenõhelynél megállva gyönyörködtünk a Balaton csodálatos panorámájában. Rövid pihenõ, fotózás után indultunk vissza a hajóhoz. Vacsora után, akinek volt kedve és ereje, a tábor diszkójában szórakozhatott. Szombaton reggeli után csomagolni kezdtünk, készülõdtünk a hazaútra. Néhány órás vonatozás, átszállás után fáradtan, de élményekkel gazdagodva megérkeztünk a vasútállomásra, ahol szüleink már vártak bennünket. Élménydús napok voltak, köszönjük tanáraink segítségét, felügyeletét! Sohár Bianka Gabriella 6. b Intézményi Bozsik-program A Magyar Labdarúgó Szövetség programját az idei évben az egyesületekkel párhuzamosan az iskolákra is kiterjesztette. Ennek az a célja, hogy minél több iskolással megszerettessük és népszerûsítsük ezt a sportágat, továbbá az egészséges életmódra való ráhangolódás egy olyan eseménysorozaton keresztül, ahol a tehetséget a felszínre hozzuk. Ezeken a versenyeken elsõsorban a minél több gyermek bevonása a cél, miközben az iskolák versenyszerûen minitornákon egymással is összemérik erejüket, szabályokat tanulnak és technikai, taktikai elemeket is gyakorolhatnak. A Mészöly Géza Általános Iskola is csatlakozott ehhez a programhoz, amely 1 8. évfolyamig lehetõséget ad a diákoknak. Négy korcsoportban adtuk le a nevezésünket, sõt a II. korcsoportban három csapattal is el tudtunk indulni. A versenysorozat négy tornából állt: két szabadtéri és két tornatermi fordulóból. A teremtornáknak iskolánk volt a házigazdája, szabadtéren Sárszentmiklós látott vendégül bennünket. Bár elsõsorban nem az eredmények számítottak, de mi más motiválhat egy sportolót, ha nem a gyõzni akarás? A versenytársak a környék általános iskolái voltak: Sárszentmiklós, Szent István Általános Iskola Töbörzsök, Sárszentágota, Káloz, Cece, Nagylók. Színvonalas, jó hangulatú versenyeken küzdöttek meg egymással a csapatok, ahol iskolánk kiváló teljesítményt nyújtott. Az I. korcsoportos (1-2. osztályos) fiúk, kiemelkedve a mezõnybõl, a teremtornákat veretlenül nyerték meg. A II. korcsoportos (3-4. osztályos) tanulóink a 9 csapatos mezõnyben az 1., a 4. és a 7. helyet szerezték meg. Ez a két korosztály a szabadtéri eseményeken nem mérkõzéseken, hanem úgynevezett grassroots fesztiválon vettek részt, ahol különbözõ ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. A III. és IV. korcsoportosok (5 8. osztály) közös tornákon szerepeltek. A szabadtéri versenyeken õsszel az 1. és a 4. helyet sikerült megszereznünk, míg tavasszal a 4. és az 5. helyen végeztünk. A teremben lebonyolított versenyeken az 1. és a 2. helyezett illetve a 3. és az 5. helyezett lett csapatunk. Iskolánk egy Ft értékû sportfelszereléssel is gazdagodott! A program jó célt szolgált, reméljük, jövõre folytatódik, hasonlóan szép eredményekkel! Südi László felkészítõ tanár

7 Bogárd és Vidéke június 12. ISKOLA 7 Cecei sulibörze Nemzeti összetartozás napja Víg Balázs gyermekkönyvíró Múlt héten nagyszerû meghívást kaptak a Cecei Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár jóvoltából. Víg Balázs fiatal diákkönyv-szerzõ látogatott el hozzájuk, aki interaktív egyórás foglalkozásával szórakoztatta a pedagógusokat és gyerekeket. A kétkönyves szerzõ eddig A rettegõ fogorvos és a Három bajusz gazdát keres címû könyveivel tört be a gyermekkönyvpiacra a Móra Könyvkiadó jóvoltából. Hogy könyveit minél nagyobb számban megismerjék az olvasók, összeállított egy interaktív foglalkozást, amivel járja az országot. Sárvári Ilona cecei könyvtárosnak köszönhetõen hozzánk is ellátogathatott, így ingyenes szórakozást nyújtott a fiatal korosztálynak. Segítségével nagyszerû író olvasó találkozónak lehettünk részesei! Szabóné Várady Katalin Évzáró dallamok Iskolánk már akkor fontosnak tartotta a trianoni békediktátum napjának felidézését, amikor az arról való megemlékezés még nem volt része minden iskola pedagógiai programjának. Az idei június 4-én is intézményünk tanulócsoportjai elzarándokoltak a településen található magyar katonai hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyezték az emlékezés egy-egy virágát. A kísérõ pedagógusok egy rövid összefoglalóval idézték meg a magyarság legnagyobb 20. századi tragédiáját elõidézõ I. világháborút, amely éppen száz évvel ezelõtt tört ki a végzetesnek mondott szarajevói merénylet következtében. Ezt a háborút zárta le a Párizs környéki békék néven elhíresült történelmi esemény, amely egyenlõvé vált a Kárpátmedencei magyarság szétdarabolásával. Az emléknap kapcsán kiállítást rendeztünk korabeli plakátokból, amelyek megpróbálták felidézni a Trianon utáni történelmi korszakot. A program zárásaként minden osztályunkban határon túli magyar mûvészek munkáival, mûveivel ismerkedhettek meg diákjaink. Cecei Általános Iskola Mintegy negyven diákot számlál a Violin Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi zenei tagozata, akik közül többen is bemutatkoztak évzáró koncert keretében kedden koraeste a miklósi iskola aulájában. A Himnusz és a Szózat közös éneklése keretezte a hangversenyt Jákob Zoltán zongorakíséretével, majd Puskásné Radó Ágnes, a mûvészeti iskola vezetõje és tanára foglalta össze az év történéseit röviden. Bögyös Zsombor és Palotás Péter dobpárbajával vette kezdetét a hangszeres darabok sora. Hallhattunk gyermekdalt, népdalt, ismert dallamokat furulyán, fuvolán, klarinéton, trombitán, zongorán és gitáron. Meggyõzõdhettünk arról, hogy a diákok kellõ rutint szereztek már a településrész kiemelkedõ eseményein, az óvodában, iskolában, templomokban tett zenés látogatásaikon, ahol mindig szíves fogadtatásban részesülnek. A számos ügyes játékból kiemelném Zelman Fanni fuvolajátékát, aki Martini Plaisir d amour címû szerelmes énekét adta elõ, Simon Izabella zongorajátékát (Gedike: Rigaudon), Lendvai Gábor határozott bolgár dobritmusait, valamint Nagy Judit és tanára, Czegelnyik Jelena négykezesét (Hacsaturján: Hagymácska). A mûsort követõen megtekinthettük a Violin kis képzõmûvészeinek rajzait, alkotásait is paravánokon, amiket tanáruk, Novák Edith ajánlott a közönség figyelmébe a mûsor elején. Hargitai Kiss Virág

8 8 KÖZÖSSÉG / HÍREK, ESEMÉNYEK június 12. Bogárd és Vidéke A tó vonzásában Az alsószentiváni Benedek-tavi horgászegyesület szervezésében rendezett horgászversenyen 47 résztvevõ csapat vetette be botjait szombaton délelõtt az idilli víz partján. A Benedek-tó és környéke remek kikapcsolódást nyújt családok, baráti társaságok, de magányra vágyók részére is. Hívogatók az oda vezetõ utat szegélyezõ vadvirágos rétek, a gabonamezõ, a felfedezni való buckás, bokros, fásokkal tarkított táj, az illatok. A tó melletti árnyas lombok alatt pedig szívesen idõzik az ember, a fény és a szél játékát bámulva a víztükrön. KÉK HÍREK Ütlegelte élettársát június 2-án egy 37 éves sárbogárdi hölgy személyesen tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, miszerint élettársával összevesztek, melynek következtében a 37 éves férfi több alkalommal megütötte. A bejelentõ által elmondottak alapján ideiglenes megelõzõ távoltartás került elrendelésre. Nem hatott a nyugtató Hogy nem a verseny volt a lényeg, hanem az együttlét, azt az is mutatja, hogy összesen 11-en mérlegelték le a kifogott halakat. Közülük felnõtt kategóriában I. lett Körmendi Zoltán (15,720 g, 10 db), II. Májer Krisztián (8200 g, 1 db), III. Szalai Pál (6210 g, 3 db); ifjúsági kategóriában I. lett Alpek Tamás (6010 g, 4 db), II. Madarasi Zsombor (480 g, 29 db), s õ kapta a legtöbb kifogott hal után járó ajándékokat is. A díjakat Nagy Lajos, az egyesület elnöke és Körmendi József, a szervezet titkára adták át. Az eredményhirdetést követõen az egyesület jóvoltából közös ebédet fogyaszthattak el a résztvevõk és a kilátogató vendégek. A pörkölt mellett Szopori Zsolt és Salamon Lajos bábáskodtak, a halászlét Pongrácz József fõzte. Hargitai Kiss Virág június 2-án a délutáni órákban az Országos Mentõszolgálat munkatársai kértek segítséget, miszerint az egyik sárbogárdi étteremben tartózkodik egy férfi, akit el kell szállítaniuk a székesfehérvári Szent György Kórházba, mert nyugtatókat vett be, majd arra alkoholt ivott, valamint pszichiátriai kezelésre szorul. Mivel a férfi nem volt együttmûködõ az OMSZ munkatársaival, ezért kérték a rendõrség segítségét. A sárbogárdi férfivel szemben testi kényszert, valamint bilincset alkalmaztak, majd a mentõszolgálat munkatársai elszállították a további kezelés céljából június 2-án a délelõtti órákban Szabadegyházáról érkezett bejelentés, miszerint egy 41 éves helyi férfi gyógyszer és alkohol hatása alatt agresszívan viselkedett, a lakását szétverte. Mivel a férfi az igazoltatás során is folytatta viselkedését, biztonsági intézkedés keretein belül a mentõszolgálat kórházba szállította. Rükvercben június 2-án a sárbogárdi körzeti megbízott igazoltatott egy 52 éves gyomaendrõdi lakost, aki az általa vezetett jármûvel nekitolatott egy parkoló autónak. Az intézkedés során a jármûvezetõvel szemben alkoholszondát alkalmaztak a rendõrök, mely pozitív értéket mutatott. Az 52 éves férfit vérés vizeletvétel céljából a sárbogárdi orvosi rendelõbe elõállították. Vasúti szarka június 9-én a hajnali órákban egy 55 éves bátaszéki hölgy tett bejelentést, miszerint ismeretlen személy a sárbogárdi vasútállomáson ellopta a táskáját, melyben pénztárcája és iratai voltak. Ezenkívül a pihenõszobából az egyik alkalmazott mobiltelefonját lopták el, egy másik dolgozó táskájából pedig készpénzt tulajdonítottak el. A helyszínre érkezõ járõrök a vasútállomáson igazoltattak egy gyanúsan viselkedõ pécsi fiút, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, valamint ruházatának átvizsgálása során elõkerültek az eltûnt tárgyak. Ezt követõen a 17 éves fiút elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a rendõrök eljárás alá vont személyként hallgatták meg, majd lopás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési õrizetbe vették. Sárbogárdi Rendõrkapitányság, FMRFK

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

FOGATHAJTÓ. Hûsítõ csobbanás Rétimajorban. vihar elõtt, vihar után CECÉRE A SZTÁROK IS HAZAJÁRNAK. Megnyílt a természetes vizû strand!

FOGATHAJTÓ. Hûsítõ csobbanás Rétimajorban. vihar elõtt, vihar után CECÉRE A SZTÁROK IS HAZAJÁRNAK. Megnyílt a természetes vizû strand! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2009. július 23. - XX. évf. 30. szám 20 oldal, 200 Ft Hat nap és lejár a határidõ!... 5 Csilléryek találkozója..... 6-7 Kék hírek........... 7 A

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. Városi Gyermeknap aktuális Kistérségi Pedagógus Nap mozaik Mozi a Közösségi Házban sportkalauz Benczés Miklós a kispadon mezőkövesdi újság 2015/12 1

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. augusztus 16. - XVIII. évf. 33. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ......... 2-3 Jurtanap Hantoson..... 5 Vigasságok Kálozon..... 6 Ezüstös kézisek.......

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság 2. oldal 2014. november Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság Fotók: Béres Istvánné 2014. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november havi programja November 3. 18

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben