2014. június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság június XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam! Pedagógusok napja Gyógypedagógusok elismerése... 4 In memoriam Kiss András A DK összegzése A tó vonzásában Büszkék az utánpótlásra Fõszerkesztõ kiadó: Hargitai Lajos Felelõs szerkesztõ: Hargitai Kiss Virág - 06(30) A Dél-Mezõföld független hetilapja - Vak vezet világtalant Csak hétfõn eszméltem rá, mennyire nem láttam tisztán a vak vezet világtalant szólás mély értelmét illetõen. Merthogy ezt a szólást negatív értelemben szoktuk használni, miszerint két szerencsétlen botladozva támogatja egymást valamilyen homályos cél felé, vajmi hatékony eredménnyel. JÁRJAD, LÁBAM! Hétfõn találkoztam egy talpraesett nem látó lánnyal, aki két lábon járó bizonyítéka annak, hogy egy vak ember igenis képes egy világtalant vezetni. Egy misszió munkatársaként ugyanis hazájukat vesztett bevándorlóknak segít a hivatali ügyek útvesztõjében eligazodni, lelkiekben megerõsödni. Rácsodálkoztam, hogy az én szememet éppen egy vak lány nyitja fel, hogy másképp lássak. Amit szivedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt; amit szemeddel sejtesz, sziveddel várd ki azt. (József Attila) Hargitai Kiss Virág TORDASON JÁRTUNK ÍJÁSZSIKEREK

2 2 KÖZÖSSÉG június 12. Bogárd és Vidéke Járjad, lábam! Az alapi pünkösdvasárnapi néptánctalálkozó Alap és Fejér megye kiemelkedõ eseménye minden évben. A régi tánchagyományokkal rendelkezõ község elhivatottan õrzi és ápolja a rájuk hagyott kincset: a lépéseket, énekeket, viseletet, emlékeket. A Mezõföld Népi Együttes tagjai és Köõné Marika áldásos, lelkes tevékenysége nyomán már az óvodában, iskolában is tanulhatnak néptáncot a gyerekek, így remélhetõleg biztosított a folyamatos utánpótlás. A hosszan kígyózó, csodaszép ruhákban pompázó menetet a következõ csapatok alkották: Délibáb Táncegyüttes Bécs, Boszorkányos Néptáncegyüttes Buzsák, Sárrét Néptáncegyüttes Szabadbattyán, Ördögkerék Tánc és Ifjúsági Egyesület Lajoskomárom, Koccintós Néptánccsoport Kõbánya, Kertész Táncegylet Budapest, Pálfai Hagyományõrzõ Néptáncegyesület Pálfa, Géderlaki Népmûvészeti és Kulturális Egyesület Géderlak, A találkozó felvonulással vette kezdetét. Az alsó kocsmánál gyülekezõ csoportokat Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte, majd az út közepén markos legények által felállított májfát táncolták ki az alapi néptáncosok. Ezt követõen itt, majd a követezõ állomáson egy kis ízelítõt kaptunk a néptáncosok elõadásából. Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Mór, Mezõföldi Tücskök és Kistücskök Gyermektánccsoport Alap, Mezõföld Népi Együttes Alap. Két különleges momentum emelte a rendezvény fényét. Fekti József és Ulicza Jánosné egykori alapi táncosok, a népmûvészet mesterei emlékére a VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt. által felajánlott, 60 cm átmérõjû tölgyfarönkbõl Váraljai Péter fafaragó készített életnagyságú szobrot, és Simon Imre készített hozzá feliratot. A szobor a mûvelõdési ház elõtt foglal helyet, ahol Méhes Lajosné és Botos József, az Alba Regia táncegyüttes elnöke mondtak avató beszédet. Ulicza Jánosné Bernáth Rozália 1906-ban született Alapon, 1992-ben halt meg. Alacsony, törékeny alkatú, szelíd természetû egyéniség volt. Nyolc testvérével együtt korán megismerte a munkát, a napi kenyérért való küzdelmet. Családjában szülei és testvérei is nagyon szerették a zenét és a táncot. Õ maga már egészen kisgyermek korában nagyon szeretett táncolni, különösen bátyja citeramuzsikájára a pusztai táncos összejövetelek alkalmával. A tánc szeretete egész életét végigkísérte. A férje is jó táncos és énekes volt, akinek köszönhetõen nagyon sok értékes információval rendelkezünk Alap táncairól, táncéletérõl ben járt náluk elõször néprajzkutató Pesovár Ferenc személyében. Táncát több alkalommal sikerült filmen megörökíteni.

3 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÉLET 3 Férje halála után, 1966-tól Fekti József lett a táncospárja. Bárhol is jártak az országban, mindenhol megcsodálták táncaikat: az alapi ugróst, a csárdást. Fekti József 1903-ban született Alapon, 1979-ben hunyt el. Családjának valamenynyi tagja aratócseléd volt. Munkát keresve az egész országot bejárták édesapjával, édesanyjával és tíz testvérével. Kanászbojtárként tanult meg táncolni akkori számadójától, Boros Józseftõl. Tanulékony volt, s a zene és a táncdal már akkor is kedvére való volt, ezért jó tanítványnak bizonyult. Az õ lábán éledt újjá a már csaknem feledésbe merült alapi kanásztánc, amelyet Fekti József két keresztbe fektetett bot felett, kezében a harmadikat forgatva járt ban keresték õt fel elõször néptánckutatók Martin György és Pesovár Ferenc személyében. Ezt követõen rendszeresen lépett fel feleségével, majd annak halála után Ulicza Jánosnéval. Táncos tudását elsõsorban a helyi Pávakörben adta tovább a nála fiatalabbaknak. A megnyitóban elhangzott, hogy az Alba Regia táncegyüttes az idei Fölszállott a páva népi tehetségkutatóban bemutatott elõadásában az alapi tánchagyományokból is merített, és a legjobb vidéki elõadónak szóló különdíjat nyerte el. E napon nyitotta meg ajtaját a hagyományõrzõ ház is, éppen a kultúrházzal, illetve a szoborral szemben, az út másik oldalán, amit régi használati tárgyakkal, bútorokkal rendeztek be. Az egyik szobában az alapi tánc emlékei, fotói, oklevelei tekinthetõk meg. Ezután vette kezdetét a néptáncegyüttesek elõadása. A színpadon egymást váltó csoportokat a Szedtevette zenekar kísérte. A móriak saját bandát hoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek elõadásukkal. Az így kerekedett vidámságtól majd kidõlt a kultúrház fala. A program keretében táncházzal, kézmûves-foglalkozásokkal és vásárral, bõséges vendéglátással, meleg vendégszeretettel várták az érdeklõdõket, résztvevõket. Hargitai Kiss Virág Pedagógusok napja Kedden délután ünnepelték a sárbogárdi pedagógusokat a mûvelõdési házban. Mindegyiküket virággal ajándékozták meg a képviselõk a bejáratnál. A Mészöly Géza Általános Iskola gyermekei adtak mûsort az ünnepeltek tiszteletére, köszöntésére, melyben hallhattunk furulyaszót, mesét, de voltak színjátszók is, majd népi játékot és szurkolólányok táncát is megtekinthettük. Dr. Sükösd Tamás polgármester méltatta a pedagógusok munkájának nélkülözhetetlenségét, nehézségeit, örömteli pillanatait, majd díjátadásra került sor. BERECZK ISTVÁNNÉ Gizi néni ez alkalomból vehette át vasoklevelét. A Budapesti IV. kerületi Állami Leánylíceum és Népiskolai Tanítóképzõ Intézetben június 23. napján szerzett tanítói képesítést. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl február 1-jéig oktatta, nevelte a rábízott alsó tagozatos gyermekeket. Hivatásának meghatározó egyénisége volt. Különleges képességével, határtalan szorgalmával, magas szakmai tudásával, mérhetetlen türelmével, empátiájával, gyermekszeretetével sok szülõ és kolléga tiszteletét vívta ki. Az Õ példáját követve választották sokan, köztük gyermekei és unokái is a pedagógusi pályát. Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karon 65 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. GÁBELI ISTVÁN LÁSZLÓ Pista bácsi diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet kapott. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán július 15-én vette át a matematika fizika szakos általános iskolai tanári diplomáját. A Mészöly Géza Általános Iskolában augusztus 1-jétõl szeptember 1-jéig oktatta, nevelte a felsõ tagozatos gyermekeket. Nevéhez fûzõdik a kísérleti matematikai osztály bevezetése, valamint a pedagógusok számítástechnikai továbbképzése. Több éven keresztül látogatta a környezõ iskolákat matematika-szakfelügyelõként. Egy évig igazgatóként vezette az iskolát. Mély hivatástudata, kemény, de igazságos szigora, pontos munkavégzése a mai napig példaként él a helyi pedagógusok és volt tanítványai elõtt. SALGÓVÁRI LÁSZLÓ Laci bácsi Sárbogárd Város Oktatásáért elismerésben részesült. A pedagógiai képzettséget a sárbogárdi tanítóképzõben szerezte meg. Dolgozott Sztálinváros Végrehajtó Bizottság Oktatási Osztályán 1955 és 1957 között és 1965 között a Sárszentmiklósi Általános Iskola szarvaspusztai iskolájában tanította a felsõ tagozatot, felesége az alsó tagozatot. Az 1965/66-os tanévben került feleségével együtt az akkor Balhegy Ottó igazgatása alá tartozó pusztaegresi általános iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított. Hosszú idõn keresztül vezette is a pusztaegresi általános iskolát. A hagyományos pedagógiai értékeket, értékrendet vallotta és képviselte, generációk nõttek fel a keze alatt. A falu életének meghatározó, nagy tiszteletnek örvendõ személyisége, igazgató bácsija lett tól munkáját nyugdíjasként is tovább folytatta. SZAKÁCS ANDRÁS Andrásnak ítélte oda a testület a Sárbogárdi Talentum díjat. A fiatalember ben született. A Mészöly Géza Általános Iskola elvégzése után, 2010-ben Székesfehérváron a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd átjelentkezett 2012-ben a székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskolába kárpitos szakirányra. Hamar kiderült, hogy türelme, kézügyessége, pontos, precíz munkára törekvése kiemeli társai közül. Tanárai unszolására is jelentkezett a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 2013 végén, és bejutva az országos döntõbe az ország harmadik legjobb kárpitostanulója lett. Köszöntötték azokat is, akiket fölterjesztettek a Sárbogárd Város Oktatásáért díjra: Ambróziné Mikuli Margitot (Mészöly Géza Általános Iskola), Tálai Zoltánné (Sárbogárdi Zengõ Óvoda), Irányi Rózsát (Sárszentmiklósi Általános Iskola) és Györök Ágnest (Kossuth Zsuzsa Iskola). Gratulálunk! Hargitai Gergely

4 4 ELISMERÉS / EMLÉKEZÉS június 12. Bogárd és Vidéke Gyógypedagógusok elismerése A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének két gyógypedagógusát elismerésben részesítette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oklevelek átadására a székhelyintézményben került sor Mile Anikó fõigazgató asszony méltató szavainak kíséretében. Illés Györgyi Terézia Közülünk a legtehetségesebb ezt mondta egy régi diákszínjátszós társa ezelõtt két héttel Györgyirõl. Õ a színjátszásra értette ezt, de mi, akik együtt dolgozunk vele, tudjuk, hogy minden tevékenységre érthette volna, amit Györgyi végez. Profi õ a logopédiai munkában, a gyógytestnevelésben, a gyakorlatvezetésben, a mûvészeti pedagógiában, a színpadi rendezésben, színpadi játékban, a barátságban, az anyaságban és néhány nap múlva elkezdheti professzionális szintre emelni a nagymamaságot is. Az igazi jutalomjáték lesz számára. Györgyi kincset ér azok számára, akikkel egy helyen dolgozik, mert szaktudása olyan széles körû és a tudás átadását olyan magas szinten hivatott mûvelni, amire csak kevesen képesek. Azt kívánjuk, hogy még sokáig legyen ereje, energiája, jó kedve, maradjon meg csodamûvelõ képessége, amivel felnõtteket, gyerekeket egyaránt képes elkápráztatni és ezzel átsegíteni a nehéz pillanatokon. A kincset az idõ nem õrzi nem: szétrágja, mint a kócjankót a gyermek. A kincsek másként élnek, jeltelen: a lélek belsõ templomán szögellnek, mint ezer pillér, kos-szarv és perem. A halhatatlan mû idõtelen. (Weöres Sándor) Hargitai Enikõ Éva Hargitai Enikõ a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója, oligofrénpedagógia logopédia szakos gyógypedagógia-tanár. Pályáját 1986-ban kezdte a IV. számú Általános Iskolában Sárbogárdon, ahol kilenc évet töltött el gyógypedagógusként. A következõ 11 évben utazó gyógypedagógusként segítette a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását, családi napközit mûködtetett fogyatékos emberek számára ben, amikor kistérségi ellátás keretében lehetõség nyílt pedagógiai szakszolgálat indítására, a kezdetektõl ezen bábáskodva elismert és jól mûködõ intézményt épített fel munkatársaival ban egy Sárbogárdon mûködõ másik szakszolgálati intézménnyel egyesülve létrejött a jelenlegi szakszolgálati tagintézmény. Enikõ személyiségét a szakmai igényesség, kreativitás, jó szervezõ készség, sokrétûség mellett a nagy teherbírás is jellemzi. Jellemzõ rá emellett az a derû és optimizmus, amellyel megszínesíti, kellemessé teszi a vele töltött perceket. Vezetésével olyan közösség formálódott, amely az ismert nehéz körülmények között is felvállalta egy új telephely kialakítását, szinte a semmibõl teremtve értéket, nemcsak mûködõképessé, hanem befogadóvá is téve azt a gyermekek, tanulók, családok számára. Tudósítónktól In memoriam KISS ANDRÁS Kiss András ny.á.r.ftzls. ( ) szintén részt vett a Magyar Rendõrség afrikai ENSZ békefenntartó missziójában 1999-ben Angolában. Az ENSZ MUNOA elnevezésû missziója folytatása volt az 1994-ben megkezdett nemzetközi békefenntartó tevékenységnek. András barátom és kollégám folyamatosan nagyon veszélyes környezetben, rossz ellátási körülmények között végezte bátran és eredményesen az ottani rendõri munkát. Büszkén képviselte Magyarországot, a rendõrséget, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot és a várost. Helytállása is hozzájárult ahhoz, hogy ma Angola Afrika egyik legdinamikusabban fejlõdõ országává vált, a megvalósult békében. Hazatérése után visszatért szolgálati helyére, de sajnos betegsége miatt sok-sok tapasztalatát, tudását már nem hasznosíthatta. Fájdalom, de már 10 éve nincs közöttünk! Emlékezzünk rá, a kiemelkedõ bátorsággal, képességekkel rendelkezõ, nagyszerû emberre, aki sárbogárdi rendõrként a világtörténelem aktív részese lett! Streng Ferenc ny.á.r.alezredes, ENSZ-veterán

5 Bogárd és Vidéke június 12. KÖZÜGYEK 5 A DK összegzése Ecsõdi László a Demokratikus Koalíció sárbogárdi irodájában adott sajtótájékoztatót múlt héten csütörtökön délután a párt országos és uniós parlamenti választásokon szerzett tapasztalatairól, eredményeirõl. Elõször is kifejezte köszönetét a DK-t támogató választóknak, valamint a jegyzõnek és munkatársainak. Majd összefoglalta a választások eredményeit számokban is, kitérve arra: az uniós választás azért volt fontos számukra, hogy megméressék, mire képes a DK. Az alacsony részvételi arány ellenére is jónak minõsítette az elért eredményt, hogy jól tudták mozgósítani a szavazótáborukat. A nagyobb településeken (például Sárbogárdon és Enyingen) jobb arányt értek el a kisebb településekhez képest, ami meghatározza jövõbeli teendõiket: erõsíteniük kell a vonalaikat a községekben, falvakban. Szeretnék, ha minél több jelöltjük sikeresen szerepelne az önkormányzati választásokon, hogy minél több polgármesterük, képviselõjük legyen. A cél elérése érdekében le fognak ülni szövetségeseikkel egyeztetni az együttmûködés lehetõségérõl. Kiemelte a szegénység csökkentésének fontosságát, hiszen a munkanélküliség jelentõsen befolyásolja a szegénység mértékét; a szegénység miatt kevesebb a napi betevõ falat; az éhezés, nem megfelelõ táplálkozás miatt a gyermekek nem tudnak úgy teljesíteni az iskolában, ahogy kellene, emiatt a továbbtanulásuk, kitörési esélyük is kétséges; és a közbiztonságra is negatív hatással van a szegénység. Ecsõdi László meglátása szerint az önkormányzatok sokat tudnak tenni a szegénység csökkentésének érdekében, és uniós források is bevonhatók e célra. Végül, de nem utolsósorban elmondta: már vannak jelöltjeik minden körzetben, de a neveket addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem egyeztettek a szövetségeseikkel. Németesek Vajtán Hargitai Kiss Virág június 7-én véget ért Vajtán a TÁMOP idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt égisze alatt futó kezdõ német nyelvtanfolyam. 13 hallgató kezdte meg a tanulást a még szeptember végén induló képzésben, melynek Ft-os díjából csupán a töredékét, 2 ill. 5 % önrészt kellett befizetni! Örömteli tény továbbá az is, hogy mindannyian sikeres modulzáró vizsgát tettek, vagyis sikerült a hallgatóknak elérniük azt a célt, hogy megismerkedjenek a német nyelvvel, és elsajátítsák annak alapjait. Külön köszönet illeti a Katedra Nyelviskolát, mint képzõ intézményt, valamint Trischberger Zsuzsanna és Kudelich Éva tanárnõket, akik nemcsak kifogástalanul adták át a tudást a hallgatóknak, hanem emberileg is közel kerültek egymáshoz, így az oktatási órák szinte baráti hangulatban teltek. Községünk mûködõ e-magyarország pontjának köszönhetõen képviseltetve lehet a program részét képezõ országos mentori hálózatnak is. Így kerülhettek a képzésbe a jórészt helyi illetõségû hallgatók! Horváth Gergely NYÍLT NAPOK KISHANTOSON Egész napos program a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban elõadásokkal, gép- és kertbemutatóval Nyílt napok idõpontjai: június 18., ig Helyszín: Kishantos (Fejér megye) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Részvételi díj: Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja. Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig. Telefon: 06 (30) , 06 (30) ; fax: 06 (25) ; MEGHÍVÓ Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete június 13-án (pénteken) 9 órakor ülést tart. Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Napirend: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Elõadók: a végrehajtásért felelõsök. 3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a július 1-je és május 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról. Elõadó: polgármester. 4. Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 5. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ. 6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett évi munkáról. Elõadó: aljegyzõ. 7. A Madarász József Városi Könyvtár és a Városi Bölcsõde alapító okiratának módosítása. Elõadó: polgármester. 8. A 33/2014. (III. 14.) kth. sz. határozat módosítása. Elõadó: polgármester. 9. Pályázat kiírása az V. számú védõnõi körzet védõnõi munkakörére. Elõadó: polgármester. 10. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan. Elõadó: jegyzõ. 11. Tanuszoda-beruházáshoz szükséges együttmûködési megállapodás jóváhagyása. Elõadó: polgármester. 12. Tájékoztató a Városi Bölcsõde térkövezési munkálatainak felmérésérõl. Elõadó: polgármester. 13. Gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és csatornahasználat utáni víziközmû-fejlesztési hozzájárulás megfizetése. Elõadó: polgármester. 14. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása évre. Elõadó: polgármester. 16. Bejelentések. Dr. Sükösd Tamás polgármester

6 6 ISKOLA június 12. Bogárd és Vidéke Tordason jártunk Május 28-án az 1. b osztály úgy döntött, hogy ellátogat Tordasra, a Három Sziget Kalandparkba, hogy egy vidám napot tölthessenek el gyerekek és szüleik egyaránt. A kényelmes busszal nagyon hamar odaértünk a kalandparkhoz. A buszról leszállva a kisdiákok rögtön birtokba vették a játszóteret, ahol gyorsan eltelt az idõ addig, amíg rövid regisztrációt követõen sorra nem kerültünk, hogy használhassuk a kötélpályát. Mivel a legtöbben elõször jártak ilyen kalandparkban, mindenki izgatottan és kíváncsian figyelte a segítõk minden szavát. A kötélpálya elsõ, bizonytalan lépései után azonban már mindenki bátran vágott neki a pálya következõ szakaszainak, melyben nagy biztonságot adott a védõfelszerelés. Aki elfáradt a mászásban, sétálhatott a park területén található gyönyörû tó körül, vagy használhatta a focipályát. A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk. Hazafelé még megálltunk Martonvásáron, ahol Kati néni meghívott bennünket egy gombóc fagyira. Az 1. b nevében: Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI Balatoni élmények Izgatottan gyülekeztünk május 22-én reggel a sárbogárdi vasútállomáson. Kirándulásra indult a Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztálya Suplicz Ildikó és Nagy Boglárka tanár nénik vezetésével. Úti célunk Fonyódligeten az Erzsébet-tábor volt, melyet pályázaton nyertünk. Míg Székesfehérváron a csatlakozásra vártunk, azt találgattuk, vajon milyen is lesz az elsõ többnapos osztálykirándulásunk. A táborba érkezés után elfoglaltuk szobáinkat, majd megebédeltünk. Délután körbejártuk a tábort, aztán kisvonattal Fonyódra mentünk városnézésre, felmentünk a kilátóhoz, megtekintettük a hajóállomást, sétáltunk a kikötõben. Nagyon érdekes volt Mészöly-hírek látni a Balaton-felvidék tanúhegyeit, a Badacsonyt, a Szent György-hegyet, a Csobáncot. A hegység nagyon szép naplementekor! Másnap délelõtt kötetlen programokon vehettünk részt. A sportolni vágyók focizhattak, röplabdázhattak, kézilabdázhattak, a többiek a vízparton, vagy a játszótéren tölthették el az idõt. Ebéd után Fonyódról Badacsonyba tettünk egy hajókirándulást. A kikötõbõl gyalogtúrára indultunk a badacsonyi hegyre. Megálltunk a Kisfaludy-forrásnál, megnéztük Szegedy Róza házát. Utunkat meredek hegyi úton folytattuk, majd egy pihenõhelynél megállva gyönyörködtünk a Balaton csodálatos panorámájában. Rövid pihenõ, fotózás után indultunk vissza a hajóhoz. Vacsora után, akinek volt kedve és ereje, a tábor diszkójában szórakozhatott. Szombaton reggeli után csomagolni kezdtünk, készülõdtünk a hazaútra. Néhány órás vonatozás, átszállás után fáradtan, de élményekkel gazdagodva megérkeztünk a vasútállomásra, ahol szüleink már vártak bennünket. Élménydús napok voltak, köszönjük tanáraink segítségét, felügyeletét! Sohár Bianka Gabriella 6. b Intézményi Bozsik-program A Magyar Labdarúgó Szövetség programját az idei évben az egyesületekkel párhuzamosan az iskolákra is kiterjesztette. Ennek az a célja, hogy minél több iskolással megszerettessük és népszerûsítsük ezt a sportágat, továbbá az egészséges életmódra való ráhangolódás egy olyan eseménysorozaton keresztül, ahol a tehetséget a felszínre hozzuk. Ezeken a versenyeken elsõsorban a minél több gyermek bevonása a cél, miközben az iskolák versenyszerûen minitornákon egymással is összemérik erejüket, szabályokat tanulnak és technikai, taktikai elemeket is gyakorolhatnak. A Mészöly Géza Általános Iskola is csatlakozott ehhez a programhoz, amely 1 8. évfolyamig lehetõséget ad a diákoknak. Négy korcsoportban adtuk le a nevezésünket, sõt a II. korcsoportban három csapattal is el tudtunk indulni. A versenysorozat négy tornából állt: két szabadtéri és két tornatermi fordulóból. A teremtornáknak iskolánk volt a házigazdája, szabadtéren Sárszentmiklós látott vendégül bennünket. Bár elsõsorban nem az eredmények számítottak, de mi más motiválhat egy sportolót, ha nem a gyõzni akarás? A versenytársak a környék általános iskolái voltak: Sárszentmiklós, Szent István Általános Iskola Töbörzsök, Sárszentágota, Káloz, Cece, Nagylók. Színvonalas, jó hangulatú versenyeken küzdöttek meg egymással a csapatok, ahol iskolánk kiváló teljesítményt nyújtott. Az I. korcsoportos (1-2. osztályos) fiúk, kiemelkedve a mezõnybõl, a teremtornákat veretlenül nyerték meg. A II. korcsoportos (3-4. osztályos) tanulóink a 9 csapatos mezõnyben az 1., a 4. és a 7. helyet szerezték meg. Ez a két korosztály a szabadtéri eseményeken nem mérkõzéseken, hanem úgynevezett grassroots fesztiválon vettek részt, ahol különbözõ ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. A III. és IV. korcsoportosok (5 8. osztály) közös tornákon szerepeltek. A szabadtéri versenyeken õsszel az 1. és a 4. helyet sikerült megszereznünk, míg tavasszal a 4. és az 5. helyen végeztünk. A teremben lebonyolított versenyeken az 1. és a 2. helyezett illetve a 3. és az 5. helyezett lett csapatunk. Iskolánk egy Ft értékû sportfelszereléssel is gazdagodott! A program jó célt szolgált, reméljük, jövõre folytatódik, hasonlóan szép eredményekkel! Südi László felkészítõ tanár

7 Bogárd és Vidéke június 12. ISKOLA 7 Cecei sulibörze Nemzeti összetartozás napja Víg Balázs gyermekkönyvíró Múlt héten nagyszerû meghívást kaptak a Cecei Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár jóvoltából. Víg Balázs fiatal diákkönyv-szerzõ látogatott el hozzájuk, aki interaktív egyórás foglalkozásával szórakoztatta a pedagógusokat és gyerekeket. A kétkönyves szerzõ eddig A rettegõ fogorvos és a Három bajusz gazdát keres címû könyveivel tört be a gyermekkönyvpiacra a Móra Könyvkiadó jóvoltából. Hogy könyveit minél nagyobb számban megismerjék az olvasók, összeállított egy interaktív foglalkozást, amivel járja az országot. Sárvári Ilona cecei könyvtárosnak köszönhetõen hozzánk is ellátogathatott, így ingyenes szórakozást nyújtott a fiatal korosztálynak. Segítségével nagyszerû író olvasó találkozónak lehettünk részesei! Szabóné Várady Katalin Évzáró dallamok Iskolánk már akkor fontosnak tartotta a trianoni békediktátum napjának felidézését, amikor az arról való megemlékezés még nem volt része minden iskola pedagógiai programjának. Az idei június 4-én is intézményünk tanulócsoportjai elzarándokoltak a településen található magyar katonai hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyezték az emlékezés egy-egy virágát. A kísérõ pedagógusok egy rövid összefoglalóval idézték meg a magyarság legnagyobb 20. századi tragédiáját elõidézõ I. világháborút, amely éppen száz évvel ezelõtt tört ki a végzetesnek mondott szarajevói merénylet következtében. Ezt a háborút zárta le a Párizs környéki békék néven elhíresült történelmi esemény, amely egyenlõvé vált a Kárpátmedencei magyarság szétdarabolásával. Az emléknap kapcsán kiállítást rendeztünk korabeli plakátokból, amelyek megpróbálták felidézni a Trianon utáni történelmi korszakot. A program zárásaként minden osztályunkban határon túli magyar mûvészek munkáival, mûveivel ismerkedhettek meg diákjaink. Cecei Általános Iskola Mintegy negyven diákot számlál a Violin Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi zenei tagozata, akik közül többen is bemutatkoztak évzáró koncert keretében kedden koraeste a miklósi iskola aulájában. A Himnusz és a Szózat közös éneklése keretezte a hangversenyt Jákob Zoltán zongorakíséretével, majd Puskásné Radó Ágnes, a mûvészeti iskola vezetõje és tanára foglalta össze az év történéseit röviden. Bögyös Zsombor és Palotás Péter dobpárbajával vette kezdetét a hangszeres darabok sora. Hallhattunk gyermekdalt, népdalt, ismert dallamokat furulyán, fuvolán, klarinéton, trombitán, zongorán és gitáron. Meggyõzõdhettünk arról, hogy a diákok kellõ rutint szereztek már a településrész kiemelkedõ eseményein, az óvodában, iskolában, templomokban tett zenés látogatásaikon, ahol mindig szíves fogadtatásban részesülnek. A számos ügyes játékból kiemelném Zelman Fanni fuvolajátékát, aki Martini Plaisir d amour címû szerelmes énekét adta elõ, Simon Izabella zongorajátékát (Gedike: Rigaudon), Lendvai Gábor határozott bolgár dobritmusait, valamint Nagy Judit és tanára, Czegelnyik Jelena négykezesét (Hacsaturján: Hagymácska). A mûsort követõen megtekinthettük a Violin kis képzõmûvészeinek rajzait, alkotásait is paravánokon, amiket tanáruk, Novák Edith ajánlott a közönség figyelmébe a mûsor elején. Hargitai Kiss Virág

8 8 KÖZÖSSÉG / HÍREK, ESEMÉNYEK június 12. Bogárd és Vidéke A tó vonzásában Az alsószentiváni Benedek-tavi horgászegyesület szervezésében rendezett horgászversenyen 47 résztvevõ csapat vetette be botjait szombaton délelõtt az idilli víz partján. A Benedek-tó és környéke remek kikapcsolódást nyújt családok, baráti társaságok, de magányra vágyók részére is. Hívogatók az oda vezetõ utat szegélyezõ vadvirágos rétek, a gabonamezõ, a felfedezni való buckás, bokros, fásokkal tarkított táj, az illatok. A tó melletti árnyas lombok alatt pedig szívesen idõzik az ember, a fény és a szél játékát bámulva a víztükrön. KÉK HÍREK Ütlegelte élettársát június 2-án egy 37 éves sárbogárdi hölgy személyesen tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon, miszerint élettársával összevesztek, melynek következtében a 37 éves férfi több alkalommal megütötte. A bejelentõ által elmondottak alapján ideiglenes megelõzõ távoltartás került elrendelésre. Nem hatott a nyugtató Hogy nem a verseny volt a lényeg, hanem az együttlét, azt az is mutatja, hogy összesen 11-en mérlegelték le a kifogott halakat. Közülük felnõtt kategóriában I. lett Körmendi Zoltán (15,720 g, 10 db), II. Májer Krisztián (8200 g, 1 db), III. Szalai Pál (6210 g, 3 db); ifjúsági kategóriában I. lett Alpek Tamás (6010 g, 4 db), II. Madarasi Zsombor (480 g, 29 db), s õ kapta a legtöbb kifogott hal után járó ajándékokat is. A díjakat Nagy Lajos, az egyesület elnöke és Körmendi József, a szervezet titkára adták át. Az eredményhirdetést követõen az egyesület jóvoltából közös ebédet fogyaszthattak el a résztvevõk és a kilátogató vendégek. A pörkölt mellett Szopori Zsolt és Salamon Lajos bábáskodtak, a halászlét Pongrácz József fõzte. Hargitai Kiss Virág június 2-án a délutáni órákban az Országos Mentõszolgálat munkatársai kértek segítséget, miszerint az egyik sárbogárdi étteremben tartózkodik egy férfi, akit el kell szállítaniuk a székesfehérvári Szent György Kórházba, mert nyugtatókat vett be, majd arra alkoholt ivott, valamint pszichiátriai kezelésre szorul. Mivel a férfi nem volt együttmûködõ az OMSZ munkatársaival, ezért kérték a rendõrség segítségét. A sárbogárdi férfivel szemben testi kényszert, valamint bilincset alkalmaztak, majd a mentõszolgálat munkatársai elszállították a további kezelés céljából június 2-án a délelõtti órákban Szabadegyházáról érkezett bejelentés, miszerint egy 41 éves helyi férfi gyógyszer és alkohol hatása alatt agresszívan viselkedett, a lakását szétverte. Mivel a férfi az igazoltatás során is folytatta viselkedését, biztonsági intézkedés keretein belül a mentõszolgálat kórházba szállította. Rükvercben június 2-án a sárbogárdi körzeti megbízott igazoltatott egy 52 éves gyomaendrõdi lakost, aki az általa vezetett jármûvel nekitolatott egy parkoló autónak. Az intézkedés során a jármûvezetõvel szemben alkoholszondát alkalmaztak a rendõrök, mely pozitív értéket mutatott. Az 52 éves férfit vérés vizeletvétel céljából a sárbogárdi orvosi rendelõbe elõállították. Vasúti szarka június 9-én a hajnali órákban egy 55 éves bátaszéki hölgy tett bejelentést, miszerint ismeretlen személy a sárbogárdi vasútállomáson ellopta a táskáját, melyben pénztárcája és iratai voltak. Ezenkívül a pihenõszobából az egyik alkalmazott mobiltelefonját lopták el, egy másik dolgozó táskájából pedig készpénzt tulajdonítottak el. A helyszínre érkezõ járõrök a vasútállomáson igazoltattak egy gyanúsan viselkedõ pécsi fiút, aki nem tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, valamint ruházatának átvizsgálása során elõkerültek az eltûnt tárgyak. Ezt követõen a 17 éves fiút elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a rendõrök eljárás alá vont személyként hallgatták meg, majd lopás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési õrizetbe vették. Sárbogárdi Rendõrkapitányság, FMRFK

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Ismét Palóc Mulatság

Ismét Palóc Mulatság Ismét Palóc Mulatság 2015. január 30-án megnyitjuk a 2015-ös évet táncház tekintetében. Ezen alkalommal is fergeteges estére várjuk minden kedves ismerősünket, minden érdeklődőt, akik szeretik a mulatozást.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM

XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM XXVIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC TÁBOR 2013. AUGUSZTUS 4-11. PROGRAM Augusztus 4. Vasárnap 13.00-15.00 Érkezés, elhelyezkedés 15.00-18.00 Kézműves foglalkozások (Varga Edit, Katona Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA 5. AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA A tanítás megkezdésével egy idõben megindult az iskolák helyreállítása is. Kitartó, szívós munka kezdõdött meg és hosszú évekig tartott, míg a háború áldozatául esett iskolák

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben