A fogyatékos emberek és a munka világa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyatékos emberek és a munka világa"

Átírás

1 180 Dr. Bánfalvy Csaba A fogyatékos emberek és a munka világa A fogyatékosok oktatásának általános jellemzői 1. A fogyatékosok egyik meghatározó iskolai jellemzője az, hogy iskolai végzettségük lényegesen alatta marad az épekének (Nagy 2005, Ksh 2001, Lakatos et al. 1988). A népszámlálási adatok szerint a fogyatékos emberek iskolai végzettsége a társadalom egészéhez hasonlóan 2001-ben magasabb volt, mint 1990-ben, azonban iskolázottsági mutatóik sokkal rosszabbak, mint az átlagnépességé. A 7 éves és idősebb népességben a fogyatékosok több mint 70%-a rendelkezik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel, a nem fogyatékos népességnek pedig csak a fele. A fogyatékosok 15%-a érettségizett, 5%-a diplomás, míg a nem fogyatékosok esetében ezek az arányok 23% és 10%. Az értelmi fogyatékosok egyharmada fejezte be az általános iskolát, és 6%-uk ennél magasabb végzettséget is szerzett. Ez nyilvánvalóan az értelmi fogyatékosság helytelen diagnosztizálását mutatja. (Nagy 2005, 10) 11% 2% 4% 15% 2% 24% Az általános iskola 1. évfolyamát sem végezte el Általános iskola 1 3. osztály Általános iskola 4 7. osztály Általános iskola 8. osztály 42% Szakmai oklevél, középiskolai érettségi nélkül Érettségi Egyetem, fõiskola A 15 éves és idősebb fogyatékosok megoszlása iskolai végzettségük szerint (2001, KSH)

2 192 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXI. ÉVFOLYAM 2005/2 A továbbtanulás nem reális esély ezeknek a fiataloknak az esetében, ezért főleg a munkavállalói (kevésbé a vállalkozói) szerepre való felkészítés lehet esetükben a legéletszerűbb feladat és cél. (Szücs 50 51) Irodalom Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség szociálpszichológiájáról. Akadémiai Kiadó. Budapest Bánfalvy Csaba: Szakképzés a szakképzés főáramán kívül. Educatio 2001 nyár Bánfalvy Csaba: Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés [szerk.] Bánfalvy Csaba: A felnőtt fogyatékosok munkavégzési jellemzőiről. Esély , Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. 2. kiadás. Magvető. Budapest Bánfalvy Csaba: Oktatás, szakképzés. In: Kovács Tausz [szerk.] Bánfalvy Csaba: A felnőtt értelmi fogyatékosok életminősége. Budapest 1996[a] Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iskoláztatása és a (gyógy)pedagógusok. Kritika , Bánfalvy Csaba: Életminőség a 90-es években. Három társadalmi csoport élet-minőség jellemzői. Budapest Bánfalvy Csaba: Szebb időkre várva. Munkanélküliség és munkanélküliek Magyarországon az 1990-es években. OTKA. Budapest Bánfalvy Csaba: Fogyatékosok a munkaerőpiacon. Szociális Munka Bíró Endre Verdes Tamás: Súlyosan, halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyerekek a közoktatásban. Kézirat. Budapest Csanádi Gábor Ladányi János Gerő Zsuzsa: Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák. Valóság Frey Mária [szerk.]: EU-konform foglalkoztatáspolitika. OFA. Budapest Frey Mária: A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai. In Fazekas et al. [szerk.] Gere Ilona: A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába. In: Frey [szerk.] Gordosné Szabó Anna: A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés [szerk.] Gordosné Szabó Anna: A magyar gyógypedagógusképzés története. ELTE BGGYFK. Budapest. 2000[a] Gordosné Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia. Tankönyvkiadó. Budapest Göllesz Viktor: Gyógypedagógiai rehabilitáció. Tankönyvkiadó. Budapest Illyés Sándor [szerk.]: Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK. Budapest Komáromi Róbert [szerk.] (szerzők: Könczei György Keszi Roland Komáromi Róbert Vicsek Lilla): A megváltozott munkaképességűek és fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának jellegzetességei Magyarországon a TOP 200 adatbázis alapján. OFA Kutatási zárójelentés. Kézirat. Budapest Lakatos Miklós Tóth Ildikó Ujvári József: A rokkantak és fogyatékosok helyzete. Statisztikai Szemle Méhes József: A gyógypedagógia eredményei, gondjai és távlatai. Budapesti Nevelő Nagy Krisztina: A fogyatékos emberek Magyarországon. Szociális Munka 2005/ Simon Márta: Kisegítő iskolában végzett tanulók nyomonkövetéses vizsgálata. Kisegítő iskolások munkaerő-piaci helyzete. BKE. Szakdolgozat Szellő János [szerk.]: Munkaerő-piaci segítő szolgálat. Módszertani kézikönyv. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság. Budapest Szücs Ágnes: Hátrányos helyzetűek és fogyatékosok a középiskolákban és a nyílt munkaerőpiacon. Szakdolgozat. ELTE BGGYFK Budapest Virágh Károlyné [szerk.]: Hallássérült fiatalok pályaválasztása. OPI. Budapest Winter Zsuzsa: A védett foglalkoztatás hazai története. (Különös tekintettel a célszervezetek közötti évtizedére) Szociálpolitikai Értesítő

3 Bánfalvy A fogyatékos emberek és a munka világa 191 Problémaként merült még fel, hogy többeknek nincs autójuk, így fogyatékosságuk miatt nem tudnak bejárni dolgozni. A munkahelyeken jelenlévő magas elvárások, illetve a munkáltatók alacsony toleranciája szintén problémát okoz. ( ) A szerzők esettanulmányukban megvizsgálták egy vállalat kezdeményezését is egy, a saját megváltozott munkaképességű munkavállalóinak továbbfoglalkoztatását koordináló, kontrolláló hálózat kialakítására. Az elemzésből két eredményt emeltek ki: Egyrészt X. vállalatnál a legfőbb okot az országos hálózat kialakítására az interjúalany szerint a vállalat egyre nagyobb összegű munkajogi perveszteségei jelentették. Nem merült fel a legkisebb mértékben sem szempontként, hogy esetleg a vállalat azon keresztül szeretne az image-en javítani, hogy megváltozott munkaképességű személyeket is foglalkoztat. Az interjúalany szerint ez utóbbi Magyarországon még egyáltalán nem motiváló tényező a vállalatok számára. Másrészt az interjú során kiderült, hogy a hálózat várhatóan mindössze évente 5 10 főnek fog munkát biztosítani. Sok rehabilitációs eljárás feltehetőleg azért nem fog a megváltozott munkaképességű munkavállaló számára sikeresen lezáródni, mert a felajánlott állás más településen lesz, mint korábbi munkaköre. Felvetettük, hogy egy ilyen komplex rendszer létrehozása mit ér akkor, nem segítik ilyen esetben az érintetteknek a másik településre való elköltözését. Ennek híján számunkra az egész kezdeményezés tulajdonképpen csak egy alibinek tűnik a munkajogi perveszteségek elkerülésére, anélkül, hogy valóban érdemben hozzájárulna X. vállalat megváltoztatott munkaképességű munkavállalóinak továbbfoglalkoztatásához. (2002, 197) 2005-ben Szücs, saját empirikus vizsgálata nyomán arra a megállapításra jutott, hogy Magyarországon az utóbbi években kezdett teret hódítani magának a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás, mely eredetileg kifejezetten az értelmileg akadályozott munkavállalók normál munkaerőpiacon történő elhelyezkedését segítette. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy pont ők azok mégis, akik kiszorulnak ebből az integrációs folyamatból. A munkaerőpiac nincs felkészülve az értelmi fogyatékosok fogadására, így elsősorban azoknak van esélyük az elhelyezkedésre, akik jó szociális és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, ügyesen kompenzálni tudják hátrányaikat. A munkahelyek nehezen tolerálják, hogy az új munkaerővel együtt egy segítő is érkezik, még ha csak ideiglenesen is. Így elsősorban a tanulásban akadályozott fiataloknak kedvez az új módszer és a munkaerőpiac is. Az utóbbi években apránként, elvétve észrevehető, hogy a társadalom figyel a fogyatékkal élő emberekre, és próbál eleget tenni az Esélyegyenlőségi törvény megfogalmazásainak. A folyamat nagyon lassú és nem egységes. Azt talán már kezdjük elfogadni, hogy kerekesszékkel megközelíthetetlen egy soklépcsős épület bejárata, de arra még nem gondolunk, hogy az értelmi sérült emberek számára mi jelenthet akadályt A foglalkoztatásban dolgozó munkatársak visszajelzése szerint a képzési rendszert is lehetne még bővíteni, még inkább specializálni azok számára, akik az integrált foglalkoztatás felé veszik majd útjukat. Bár elsősorban tanulásban akadályozottakról szó, de úgy vélem, az értelmileg akadályozottak képzésére is értelmezhető a következő megállapítás: Célzott, a problémájukat figyelembe vevő speciális képzési programokban vehetnének részt, amelyekben kiemelt szerepet játszana a gyakorlat útján való tanulás.

4 190 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXI. ÉVFOLYAM 2005/2 A fogyatékos munkavállalók alkalmazásának előnyei (A Likert-skála átlagai) A vizsgálatban a kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy milyenek a fogyatékos személyeknek a munkavállaláshoz való viszonya, munkavállalói közérzete. Mint kiderült: A legtöbb résztvevő közérzete nem volt jó. A rossz közérzet legfőbb okozói némelyiküknél a félelem volt attól, hogy meddig bírják a munkát végezni, másoknál az, hogy nincs munkájuk, és szinte mindegyiküknél a nehéz anyagi körülmények. Ehhez járultak még a negatív tapasztalatok a munkahelyi kollegák hozzájuk való viszonyulásával kapcsolatban és a kötelező egészségügyi vizsgálat megalázó érzete; továbbá az, hogy úgy érzik, nincs szervezet, amely segítené őket, és az állam tehernek tartja őket. A legtöbb idősebb résztvevő elveszettnek érezte magát a rendszerváltás óta. Azok a résztvevők, akik csak alkalmi munkákat végeznek, illetve munkanélküliek, elmondásuk szerint mind szeretnének dolgozni, legfőképpen anyagi okok miatt, de a hasznos időtöltés végett is. A résztvevők nagy nehézségekről számoltak be mind az álláskeresés, mind a munkavégzés területén. Fontos probléma a magyarországi álláskínálat nem megfelelő szerkezete. A résztvevők leginkább távmunkát vagy könnyebb megterhelésű négy-hat órás állást szerettek volna végezni, de ezek kínálata rendkívül alacsony. Az álláskeresés nehézségei között a megváltozott munkaképesség mellett elsődlegesen szerepelt a kor, főleg az idősebb résztvevők számára. Számukra tehát a kor és a megváltozott munkaképesség problémája összefonódott. Többek számára nem maga a fogyatékosság jelentett hátrányt a munkakeresésnél és problémát a munkavégzésnél, hanem a rokkantnyugdíjas státusz. Úgy érezték, kevésbé szívesen alkalmaznak a munkaadók rokkantnyugdíjasokat, mert azoknak már amúgy is van extra jövedelmük. Illetve beszámoltak tapasztalatokról, amikor kollegáik, főnökeik negatív hozzáállást tanúsítottak, mert nyugdíjuk révén extra jövedelmük volt. Feltehetően ebben a problematikában az is szerepet játszik, hogy a rokkantnyugdíj elnevezése miatt sokan úgy érzik, ez olyan ellátás, amellett már nem illik dolgozni. Ugyanakkor a rokkantnyugdíjasok munkavállalásra kényszerülnek a nyugdíj alacsony összege miatt.

5 Bánfalvy A fogyatékos emberek és a munka világa 189 kahelyet, bár nem voltak átlagosan lényegesen képzetlenebbek az épeknél. Tehát, még ha nincs is drasztikus eltérés az épek és a fogyatékosok között a munkanélkülivé válás módjában, a fogyatékosság hatása mégiscsak egyértelműen kimutatható. A fogyatékosok ugyanakkor nem voltak lényegesen elégedetlenebbek a megelőző munkahelyükkel, nem azért, és nem önként váltak munkanélkülivé, mert így kedvezőbb életlehetőséget reméltek volna. Az adatok azt mutatták, hogy a dolgozó fogyatékosok közérzete jobb, mint a nem dolgozó fogyatékosoké, de elmarad a nem dolgozó épekétől. A fogyatékosok számára is alapvető a közérzet javulása szempontjából az, hogy legyen munkahelyük. A megkérdezettek között a munkanélküli fogyatékosok értékelték a legkevésbé megbecsültnek és társadalmilag elismertnek magukat. Komáromi et al. (2002) a 200 legnagyobb magyar vállalatot vizsgálta, és többek között arra volt kíváncsi, hogy milyen létszámban és módon alkalmaznak ezek a cégek fogyatékos személyeket. Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarország nagyvállalatainak 58,1%-a foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat, 41,9%-a pedig egyáltalán nem alkalmaz. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazók között is különbség van továbbá annak tekintetében, hogy mennyi munkavállalót alkalmaznak. (62) Azon vállalatok közül, akik foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, a legnagyobb arányban mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező munkavállalókat alkalmaznak. Ezeknek a vállalatoknak a 65,8%-a foglalkoztat valamilyen mozgásszervi fogyatékossággal rendelkező embert. A második leggyakrabban a hallássérülteket alkalmazzák, 24,1%-os arányban. Látássérülteket a szóban forgó nagyvállalatok 19%-ában, halmozottan fogyatékosokat a 10,1%-ában alkalmaznak. Az értelmi fogyatékosok jelentik az összes fogyatékos csoporton belül a leginkább perifériális foglalkozási csoportot. Őket a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalatok 3,8%-ában alkalmaznak. Összességében tekintve az adatokra, a megváltozott munkaképességű embereket is alkalmazó vállalatok 82,3%-ában alkalmaznak fogyatékossággal rendelkező embert. (68) Az alábbi diagramokban a szerzők a fogyatékosok alkalmazásával kapcsolatos problémák és előnyök intenzitásáról adnak képet: A fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos problémák intenzítási rangsora (1 = nem probléma... 5 = nagyon nagy probléma)

6 188 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXI. ÉVFOLYAM 2005/2 Az 1990-es évek elején Ladányi és Csanádi közgazdász egyetemi hallgatókkal elvégezte a 15 évvel korábban a kisegítő iskolásokkal kapcsolatos budapesti felmérésének (Csanádi et al. 1978) nyomonkövetéses interjús és kérdőíves utóvizsgálatát. A született összegző dolgozatok egyike a kisegítő iskolát végzettek munkaerő-piaci helyzetét vizsgálta meg. A tapasztalatok szerint... azok, akik elkerülhették volna a kisegítő iskolába való áttelepítést, foglalkozásukat tekintve nagyon hasonló helyzetben vannak, mint az átlag magyar szegények. A fellelhető némi különbség a hajdani kisegítősök hátrányára a kisegítő iskolai múltból származik.... Megállapítható, hogy többségük megállta a helyét az életben, a munkaerőpiacon hasonló pozícióba került, mint ami státusuk alapján determinált.... Meg kell azonban említeni, hogy ehhez sokkal kevesebb segítséget kaptak, mint általános iskolába járt kortársaik (Simon 1992, 45). A kutatásban megvizsgált 76 volt kisegítő iskolás közül később 8 fő szakmunkásképzőt végzett, 3 fő pedig érettségit tett, ami arra utal, hogy nem voltak értelmi fogyatékosok. Ráadásul 3 fő szellemi dolgozó lett, öten szakmunkássá váltak, négyen pedig vállalkozók lettek. Figyelemre méltó azonban, hogy már 1990 körül is, amikor pedig még a munkanélküliség csak szórványos jelenség volt Magyarországon, a vizsgált 76 volt kisegítő iskolás között már öt személy munkanélküli volt. Az Életminőség 95 vizsgálat adatai is jelzik a családi-társadalmi meghatározók jelenlétét a fogyatékosok munkavállalási képességei és lehetőségei kapcsán. Nemcsak az értelmi fogyatékosok, hanem az egyéb fogyatékossággal rendelkezők számára is nagymértékben megnehezültek a munkavállalási feltételek a 90-es években, amikor a munkanélküliség egyre tömegesebb méreteket kezdett ölteni. A hallássérültek helyzetét jellemezve a Hallássérültek című újság a következőket írta: A vállalatok megszűnésével sok hallássérült került az utcára, maradt munka nélkül. Sajnos a mai helyzetben a munkáltatót nem fűzi érdek a fogyatékos emberek foglalkoztatásához. Felmerült a vád, amely szerint a hallássérültek elmenekülnek a rokkantnyugdíjba, csakhogy ne kelljen dolgozniuk. Ez nem igaz, sőt sértő számunkra. A vállalatok megszűnésével a hallássérülteket belekényszerítették a rokkantnyugdíjba. A vállalatok így jól jártak, hiszen nem kellett végkielégítést fizetniük. Elhitették a hallássérülttel, hogy milyen jó lesz neki a rokkantnyugdíj, csak sajnos azt felejtették el közölni, hogy így szinte lehetetlen munkát találniuk, hiszen a munkáltatók inkább felvesznek egy munkanélkülit, mint egy rokkantnyugdíjast ami érthető is, de a hallássérült számára nem elfogadható. Egy dolgozni tudó és akaró fiatal ember számára a rokkantnyugdíj megalázó, így ha lehet, ezt elkerülik. A kilátástalan munkakeresésbe és a szülők vagy más által való eltartásba belefáradnak, szégyellik, de megpróbálják újra meg újra. A munkáltatókban is él az előítélet. Ha tudomást szereznek a hallássérülésről, nem merik vállalni a foglalkoztatást, félnek a kommunikációs nehézségektől, ami érthető, de kis türelemmel legyőzhető ( , 9). Egy másik vizsgálat éppen a munkanélküliségi probléma kapcsán foglalkozott a különböző típusú fogyatékosok munkaerő-piaci helyzetével (Bánfalvy 1994 és 1997). A munkanélkülivé válás módját elemezve azt tapasztaltuk, hogy az épek és a fogyatékosok esetében is az a leggyakoribb, hogy vállalati létszámleépítés során veszítik el a munkahelyüket. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a vizsgálatban szereplő fogyatékos munkanélküliek között többen vannak azok, akik az iskola elvégzése után egyáltalán nem találtak mun-

7 Bánfalvy A fogyatékos emberek és a munka világa 187 Az életminőség szempontjából ugyanakkor a munkavégzés, és ezen belül a foglalkoztatás a fogyatékosok számára ugyanúgy alapvető jelentőségű, mint az épek esetében. Makrogazdasági jelentőségén túl ugyanis a munkavégzésnek sok-sok makro- és mikroszintű egyéni és társadalmi következménye van. Méhes rámutat arra, hogy például a gyógypedagógiai munka sikeressége szempontjából milyen alapvető kérdés az, hogy a fogyatékos személyek munkát végezhessenek: A fogyatékosság mindenkor munkaképesség-csökkenéssel jár együtt. Az ifjú viszont csak úgy illeszkedhet be a felnőttek társadalmába, ha megtanul valamilyen területen társadalmilag használható munkát végezni. A gyógypedagógia legfontosabb társadalmi feladata az, hogy csökkent munkaképességű tanulóit megtanítja dolgozni, és munkába is helyezi őket. A munkára nevelés a gyógypedagógia legfontosabb területe, melyet már óvodás korban el kell kezdeni. A nevelési úton elért kompenzáció csak úgy tartósítható, ha azt a rehabilitáció követi (Méhes 1970, 25). A munkavégzés, és ezen belül is a munkahely fontossága fokozottan érzékelhető azok számára, akik munka vagy/és munkahely nélkül maradnak. A munkanélküliség egyéni és közösségi ártalmain keresztül például megérthetjük, hogy milyen kitüntetett szerepe van a munkavégzésnek az emberek társadalmi életében. A teljesség igénye nélkül hadd emeljük ki azokat a témánk szempontjából fontos szociológiai vonatkozásokat, amelyek a munkanélküliség hatásai közül a fogyatékosok és az épek esetében egyaránt lényegesek (Bánfalvy 2003). Empirikus vizsgálati tapasztalatok Keménynek az 1980-as évek elején végzett vizsgálatai azt bizonyították, hogy a munkába állt volt kisegítő iskolai tanulók 4%-a nem vált be a munkakörében, a munkatársakkal való kapcsolat... jó és megfelelő... a túlnyomó többségnek (83%), időnként konfliktusos a vizsgáltak 16%-ának. A tarthatatlan helyzetűnek minősítettek aránya 1% alatti. A balesetek előfordulása 7%-os, ezen belül a saját hibából bekövetkezett balesetek aránya mintegy 3%. Ez általában megegyezik egyes adatok szerint alatta van a vállalatoknál kimutatott baleseti arányokkal (Kemény 1985, 500). Az enyhe értelmi fogyatékosok munkavállalási jellemzői az apák iskolázottsága szerint (oszlop %) Apák iskolázottsága Max. 7 osztály 8 osztály Gimnázium Felső fok Nem dolgozik 38,7 48,6 69,2 47,8 Munkavállaló 42,6 48,6 30,8 52,2 Vállalkozó 0,0 0,7 0,0 0,0 HTB 12,9 0,7 0,0 0,0 Nyugdíjas 1,3 0,0 0,0 0,0 Munkanélküli 4,5 1,4 0,0 0,0

8 186 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXI. ÉVFOLYAM 2005/2 A felnőtt értelmi fogyatékosok szakképzettség szerinti megoszlása 1995-ben (oszlop %) Szakképzettség Fogyatékosság Enyhe Középsúlyos Súlyos Halmozott Semmilyen 76,2 91,2 98,9 92,9 Betanított munkás 7,8 4,2 1,1 3,2 Szakmunkás 15,3 4,6 0,0 3,9 Szellemi dolgozó 0,7 0,0 0,0 0,0 Az a tény, hogy a fogyatékosok átlagos képzettsége jóval alatta marad a lakossági átlagnak (lásd erről a korábbi, az iskolai képzéssel foglakozó fejezetet), és nagyjából a társadalom szegény csoportjainak képzettségi szintjén van, döntő jelentőségű abban a tekintetben, hogy a fogyatékosok legtöbbször csak alacsony beosztású, rosszul fizetett és instabil állásokhoz juthatnak. Az Életminőség 95 vizsgálat adatai szerint például a felnőtt értelmi fogyatékosok szakképzettség szerinti megoszlása a következő volt (Bánfalvy 1995 és 1996[a]): Az izolált iskolai képzés (főleg az evidensen fogyatékosok esetében) csökkenti a fogyatékos személyek munkavállalási aspirációit. Az izolált képzés ráadásul az evidensen fogyatékosok esetében szűk spektrumú szakképzéssel jár együtt. Például a vakok számára az iskolai képzésben elérhető néhány tucat szakma eleve csökkenti az érintett fogyatékosok munkaerő-piaci mobilitását és ezzel alkupozícióit. Ehhez még hozzájárul a döntően alacsony társadalmi státusú társadalmi csoportokból származók (főleg a kisegítő iskolát végzettek) esetében az is, hogy a családi környezet nem ad ösztönzőket a gyerekek számára a továbbtanulásra és a munkaerő-piaci karrierre, és a szegény családok nem is nyújthatnak támogatást nekik a munkaerő-piaci előmenetelt megalapozó továbbtanulásban. A fogyatékosok iránti munkaerő-piaci kereslet is alacsony. Ez egyfelől abból is adódik, hogy a munkaadók nem eléggé informáltak a fogyatékosokkal kapcsolatban, és ennek nyomán félelmeik vannak a fogyatékosok által végzett munkát illetően: vagy meg vannak arról győződve, hogy a fogyatékosok feltétlenül alacsonyabb teljesítménnyel végzik a munkát, mint az épek, vagy azt hiszik, hogy csak nagy és speciális beruházások révén hozhatók létre a fogyatékosokat hatékonyan alkalmazni tudó munkakörülmények. Az sem ritka, hogy a munkaadók attól tartanak, hogy a fogyatékosok magukra vagy másokra nézve veszélyesen dolgoznak, és könnyebben balesetet okoznak, mint az épek. Gordosné véleménye szerint köztudomású, hogy a munkába állás idején a megbélyegző megkülönböztetés még az ép, volt állami gondozott fiatalokat is sújtja. Ismert az épek idegenkedése az elmegyógyintézetben gyógykezelt munkatársaikkal szemben is. Fokozott a közvélemény elutasítása a fogyatékos ember esetében (1975, 62). Ugyanakkor az is tény, hogy a munkahelyek a mai formájukban nem mindig alkalmasak a fogyatékosok hatékony foglalkoztatására. A munkavégzés technikai feltételeinek adaptálása többletköltséget jelent a munkaadók számára, és ezt a terhet a legtöbb esetben nem vállalják. A fenti tényezőkből adódóan a fogyatékosok a munkaerőpiacon sokoldalúan hátrányos helyzetű csoportot alkotnak.

9 Bánfalvy A fogyatékos emberek és a munka világa 185 A fogyatékosok munkaerő-piaci helyzetét meghatározó szociológiai tényezők Vizsgálódásunk során mindenekelőtt el kell különítenünk egymástól a fogyatékosok és betegek populációján belül két csoportot: Az első csoportba azok a fogyatékosok és betegek tartoznak, akik (a bérmunka rendszere szempontjából) nem munkaképesek. Az ő esetükben olyan súlyos fokú a fogyatékosság, illetve a betegség, hogy nincs lehetőség arra, hogy munkavállalókká váljanak (súlyos mozgássérültek, súlyos értelmi fogyatékosok és betegek, egyes halmozott fogyatékossági és betegségi kategóriák stb.). Az ő helyzetük ily módon kívül esik a jelenlegi vizsgálódás körén. A második csoportba azok a fogyatékos és beteg személyek tartoznak, akik valamilyen fokon bérmunkát vállalni tudóan munkaképesek, de csökkent munkaképességűek (Gere). Elemzésünkben most azokkal a nehézségekkel foglalkozunk, amelyekkel ez a fogyatékos- és betegpopuláció néz szembe. A munka világába való bekapcsolódásnak a családi körülmények és motiváció, valamint az iskolai-szakmai képzettség mellett másik fontos feltétele a megfelelő egészségi állapot. Az egészségkárosodások társadalmi megoszlása is ugyanolyan irányú eltéréseket mutat, mint amilyet az is. A munka világa ugyanakkor gyakran eredményezője is a fogyatékosságoknak, és szignifikánsan eltérő az egyes fogyatékossági típusok felbukkanási gyakorisága a munkavégzés különböző területein. Göllesz a munkavállaláshoz szorosan kapcsolódó foglalkoztatási és a komplex társadalmi rehabilitáció folyamatát befolyásoló tényezőket a következőképpen sorolja: 1. A társadalmi szemlélet (az a tény, hogy a társadalom kívánja, akarja a fogyatékosok rehabilitációját) 2. A rehabilitáció személyi és tárgyi feltételei (szakemberek, intézmények, eszközök) 3. A fogyatékos fennmaradt, meglevő képességei, illetve ezeknek fejleszthetősége 4. A társadalom által támasztott képességigény relatív teljessége (az a körülmény, hogy az épek sem kényszerülnek képességeik teljes kifejtésére) 5. A követelmények életszakaszonkénti változása (az a körülmény, hogy az iskolaköteles-kor után kevesebben minősülnek fogyatékosnak) Az akadályozó tényezők sorában számolni kell: 1. az épeknek a fogyatékosokkal szembeni averziójával; 2. a kellő felvilágosítás, a közvélemény formálásának elégtelenségével, hiányával; 3. a rehabilitációs folyamatot szervező apparátus tagoltságával; 4. a fogyatékos személyek kooperációjának hiányával; 5. az egységes rehabilitációs törvény hiányával; 6. a hagyományossággal, a tradíciókkal; 7. az intézményrendszer hiányosságaival; 8. a fogyatékosok részéről is táplált izolációs tendenciákkal (minoritásba vonulás, viktimizációs hajlam ); 9. a bürokráciával (aktatologatás, nem az én ügyem ); 10. szemléleti hiányosságokkal (a meglevő képességek helyett az elvesztettekre való figyelés (1985, 54 55).

10 184 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXI. ÉVFOLYAM 2005/2 Hazánkban is részben az unióhoz való csatlakozás követelményeinek teljesítése, másrészt makrogazdasági kényszerek miatt egyre nagyobb teret kap a hátrányos helyzetű állampolgárok esélyegyenlőségének, integrációjának kérdése. Az utóbbi években a foglalkoztatáspolitikai stratégia fontos eleme lett a foglalkoztatási színvonal növelése; ennek érdekében a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása; a munkaerőpiac perifériájára szorult embereket is elérni képes integrációs eszközök és módszerek kidolgozása és alkalmazása. (Szellő [szerk.] 1) A jogi környezet adaptálásával is törekszik a kormányzat a fogyatékosok foglalkoztatásának javítására (Frey 2004). A fogyatékos személyek a fogyatékosság típusa és gazdasági aktivitás szerint A fogyatékosság típusa Összesen Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső együtt Ebből: saját jogú nyugdíjas, járadékos Ebből: rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos Eltartott Mozgássérült Alsó, felső végtag hiánya Egyéb testi fogyatékos Együtt Gyengénlátó Egyik szemére nem lát Vak Együtt Értelmi fogyatékos Nagyothalló Siket, siketnéma, néma Beszédhibás Egyéb Összesen Forrás: Fazekas et al. [szerk.] 2004 Ugyanakkor, az állami ambíciók mellett, nem elhanyagolható jelentőségű a civil szervezetek tevékenysége a fogyatékos személyek foglalkoztatásának segítésében (Szücs).

11 Bánfalvy A fogyatékos emberek és a munka világa 183 A népesség gazdasági aktivitás szerint (KSH) Gazdasági aktivitás Összesen Fogyatékos személyek Nem fogy. Összesen Fogyatékos személyek Nem fogy. Foglalkoztatott 43,6 16,6 44,6 36,2 9,0 37,8 Munkanélküli 1,1 0,7 1,1 4,1 2,0 4,2 Inaktív kereső 25,6 57,5 24,5 32,4 76,7 29,8 Eltartott 29,7 25,2 29,8 27,3 12,2 28,2 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Magyarországon a fogyatékosok körében a foglalkoztatottak aránya a kilencvenes évek munkaerő-piaci változásai hatására csökkent, az 1990-ben tapasztalt 17%-ról 9%-ra ben a fogyatékosok több mint fele élt olyan háztartásban, amelyből hiányzott a foglalkoztatott személy, viszont volt inaktív kereső és/vagy eltartott. A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak száma csak 61, ez a mutató a fogyatékosok nélküli háztartásban 99. Gazdasági aktivitás tekintetében az ország területei között nagy különbségek mutatkoznak, a nyugati régiókban magasabb, a keletiekben alacsonyabb a foglalkoztatottság. A fogyatékos emberek körében a foglalkoztatottak legmagasabb aránya a közép-magyarországi régióban (11,1%), a legalacsonyabb az észak-magyarországiban (6,3%) van. A Budapesten élő fogyatékosok 12,5%-a rendelkezett munkahellyel, a megyei jogú városokban élők 11,5%-a, a többi városban élők 8,9%-a, míg a községekben lakó fogyatékosoknak csak 6,7%-a dolgozott. (Nagy 2005, 18.) A foglalkozási integrációt a társadalmi integráció egyik fontos elemének tekintő új szemlélet fogalmazódik meg az egyik szakminisztérium dokumentumában. Eszerint: A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek hasznosításának igénye, az integráció került előtérbe. A hangsúly minden foglalkoztatási nehézséggel küzdő csoport tekintetében áthelyeződött a passzív munkaerő-piaci rendelkezésekről a segélyezésről az aktív megoldásokra. A filozófiaváltást kiváltó, kikényszerítő okok közül legfontosabb a foglalkoztatottak számának társadalmi összefogást sürgető csökkenése, az államháztartások terheinek jelentős növekedése az érintettek növekvő száma, a passzív ellátások prioritása és az ezzel párhuzamosan bekövetkezett gazdasági visszaesés. A fejlett társadalmakban egyre erőteljesebb az igény és elkötelezettség az élet minden területén megvalósuló esélyegyenlőség iránt. A munkaerő-piaci esélyegyenlőség azt jelenti, hogy mindenki számára egyenlő és diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a munkához, szakképzéshez és az egyes foglalkozásokhoz. A társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok esetében külön hangsúlyt kapott az egyéni foglalkoztathatóság javítása, oktatási és képzési lehetőségek szélesítése, valamint egy köztes munkaerőpiac kialakítása, ahol megszerezhető a nyílt munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő jártasság és tapasztalat.

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása ROLFIM SZÖVETKEZET 2006 I. A ROLFIM Szövetkezet A Szövetkezet rövid bemutatása A Szövetkezetet

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben