CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô Európa Villamoson errôl értesítette a felszálló utasokat a hangosbemondó. No meg arról, hogy vigyék magukkal az Európai Alkotmányos Szerzôdés egy magyar nyelvû nyomtatott példányát. Az Európa Ház és az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa által közösen szervezett Európa Villamos május 9-én közlekedett Budapesten a 2-es villamos vonalán. Sokat dolgozunk azért, hogy felkeltsük az állampolgárok érdeklôdését az európai ügyek iránt. Nem könnyû feladat és az Európai Alkotmány sem könnyû olvasmány, ezért döntöttünk úgy, Az Európa Villamos a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között, menetrend szerint közlekedett. hogy újszerû módon az alkalomra feldíszített Európa Villamoson adjunk széleskörû tájékoztatást az alkotmányról mondja Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság III. Csoportjának alelnöke. A program hivatalos megnyitójára a Jászai Mari téren felállított információs pultnál kerül sor kor. Jillian van Turnhout ír EGSZB-képviselô, Vastagh Pál országgyûlési képviselô, az Európai Konvent volt tagja és Thomas Glaser az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetôje bizakodóak az Európai Alkotmány megerôsítési folyamatát (ratifikálását) illetôen. Aztán irány az Európa Villamos. Vastagh Pál a Kossuth térnél száll le, a munkahelyére siet (az Országgyûlésbe, ahol december 20-án ratifikálták az Európai Alkotmányt); Jillian van Turnhout a végállomásig utazik. Az út során a villamosra felszálló utasok megkapják az Európai Alkotmány nyomtatott példányait. A felszálló ellenôrnek szemmel láthatóan fogalma sincs arról, hogy itt Európa Nap és Villamos van, ô szeretné a dolgát végezni, de a BKV jelen lévô képviselôje elmagyarázza a helyzetet, úgyhogy nincs fennakadás és az ellenôr az Európai Alkotmánnyal a kezében száll le a következô megállónál. (Közbevetôleg: a BKV-ról el kell mondani, hogy az óriáscég bugyraiban különösebb zökkenôk nélkül jutott el a szervezôk megkeresése a megfelelô helyre és a kezdeményezés kedvezô fogadtatásáról két nap alatt már értesítést is küldtek.) Fiatal pár száll fel. Franciák. Két hetes turistaútjuk utolsó napját töltik Budapesten. Rögtön véleményüket kérjük az Európai Alkotmányról (a francia népszavazás május 29-én lesz). A fiú egyértelmûen támogatja és megígéri, hogy barátnôjét is elviszi szavazni. Az Európai Alkotmány magyar nyelven megerôltetô lenne számukra, úgyhogy az alkalomra nyomtatott (2005. május 9-tôl május 9-ig tartó) naptárral távoznak. Az Európa Napot tanácskozás zárja a Magyar Tudományos Akadémia épületében. A mintegy 50 civil szervezeti résztvevôt Hámori József Európa mozgalmi elnök köszönti, majd Balázs Péter, az Európai Bizottság elsô magyar biztosa beszél összefogottan az Európai Alkotmány létrejöttérôl, a Konvent munkájáról, a ratifikációs folyamatról. És ami a legfontosabb: az Európa Nap során 1500 Európai Alkotmány került kiosztásra. És ami még ennél is fontosabb: az esô csak a rendezvény után, este kezdett el zuhogni. Európa vezetô magánalapítványainak találkozója Budapesten 2. oldal Nyílt nap az EGSZB-ben 3. oldal Látogatás az Európai Parlamentben 5. oldal 2005 a fejlesztés éve Európában 7.oldal Partnerség a jövôért! A LEADER+ Program Magyarországon 9. oldal Kakaskukorékolás, pihenés, naplemente A falusi turizmus lehetôségei 11. oldal Könyvajánló 12. oldal Vastagh Pál, Jillian Van Turnhout, Thomas Glaser, Várkonyi Ildikó (tolmács), Barabás Miklós és Asbóth Tibor (balról jobbra) köszönti a megnyitón résztvevôket.

2 Európa vezetô magánalapítványainak találkozója Budapesten A magyar fôvárosban tartotta 16. éves közgyûlését és konferenciáját az Európai Alapítványi Központ (European Foundation Centre - EFC) 4-6. között. Nyitó plenáris ülés a Parlamentben Köles Sándor, Barabás Miklós, Kahulits Andrea és Sebestény István (balról jobbra) tájékoztatója a magyar civil szervezeteket bemutató szakmai programon Az Európai Alapítványi Központ honlapja: Az EFC-nek mintegy 200 tagszervezete van, Európa vezetô magánalapítványai mellett tagja több jelentôs forrással rendelkezô amerikai és japán szervezet is. A minden közgyûlésre kiadott lista adatai szerint a legtöbbet a Glaxo- SmithKline gyógyszeripari óriás alapítványa költötte jótékony célra: több mint 477 millió eurót 2003-ban (letaszítva a Ford Alapítványt az elsô helyrôl). Az EFC által szervezett számos szakmai program közül kiemelkedô jelentôségû az évente megrendezett közgyûlés és az ahhoz kapcsolódó szakmai konferencia, melyre minden évben Európa más országában kerül sor. A régióban Prága (1993) és Krakkó (1999) után 4-6. között a magyar fôváros adott otthont az idén több mint 500 regisztrált résztvevôt Budapestre vonzó rendezvénynek, melynek központi témája A civilbarát Európai Unió volt. A Parlamentben június 4-én megtartott nyitó rendezvényen felszólalt Veress József, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, aki hangsúlyozta a civil szervezetek demokráciában betöltött fontos szerepét és Vastagh Pál, az Országgyûlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottságának elnöke, aki kiemelte az európai összefogás fontosságát és szükségességét. A plenáris ülést szakmai konzultációk követték, melyek fô témái között szerepelt többek között az Európai Unió tavaly májusi bôvítése, valamint annak politikai, gazdasági, szociális hatásai és kihívásai. A résztvevôk civil szemszögbôl vizsgálták meg, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az Unió intézményei és az állampolgárok közötti párbeszédet, hogy az EU demokratikus deficitjét mérsékelni lehessen. A szakmai programok között magyar kezdeményezésre szó volt az Európai Alkotmányról és a ratifikálási folyamatról, valamint az adományozás helyzetérôl és perspektíváiról. Ez utóbbi kérdésben az egyik elôadó azt fejtette ki, hogy milyen nehéz mérni egyegy kedvezményezett program sikerességét, illetve milyen módszereket lehet használni annak eldöntésére, hogy az adományozó pénze megfelelôen került-e felhasználásra. Ma már nem csak a program sikerességét veszik alapul (aminek mérése néha önmagában is problémás, mivel a civil programok sokszor nem számszerûsíthetô módon szolgálnak társadalmi érdeket), hanem a program megvalósítási folyamatának rendezettségét vagy az abban részt vevô szervezetek professzionalizmusát, fejlettségét is számba veszik. Ezt két szóra egyszerûsítve hívják tartalmi és/vagy folyamat (angolul substance és process) megközelítésnek, ami elsô pillanatban felesleges elméleti fejtegetésnek tûnik, de nem árt tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy a legtöbb pályáztató szervezet ma már komoly a tartalmi kérdéseket sokszor háttérbe szorító szabály- és ellenôrzési rendszereket mûködtet annak érdekében, hogy az adott támogatás körül minden rendben legyen (zárójelben említjük meg, hogy ez sem azért alakult így, mert minden támogatással tisztességesen elszámoltak a kedvezményezettek). Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy van olyan civil kezdeményezés, ami magas fokú szervezettség és menedzsment nélkül is látványos eredményeket produkál és fordítva: jól szervezett civil szervezet tartalmi mondanivaló nélkül nyer el támogatást. Mint említettük az Európai Alkotmány is a konferencia témája volt. Elôadóként Henri Malosse, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság francia tagja azon állásponton volt, hogy az Alkotmány bukása Franciaországban elkerülhetô lett volna, ha a kérdésben kevésbé aktívak az ország politikusai. Az EFC egyébként állásfoglalásban erôsítette meg elkötelezettségét az európai szociális vívmányok, a jóléti társadalom, a béke és a biztonság mellet. Az állásfoglalás rögzíti: az európai alapítványok megkettôzött erôfeszítéseket kívánnak tenni az részvételi demokrácia kiteljesedése érdekében és hitet tesznek egy közös európai állampolgárság mellett a kulturális különbözôségek fenntartása mellett. A konferencia kísérôrendezvényein a külföldi résztvevôk külön találkozón ismerkedhettek meg a magyarországi civil társadalom helyzetével, valamint annak képviselôivel, kiváló lehetôség nyílt a tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre. Az érdeklôdôk rendhagyó buszos városnézés keretében civil szemszögbôl ismerkedhettek meg a magyar fôvárossal és annak történelmével, valamint ellátogathattak a Roma Parlament civil szervezethez is, ahol a magyarországi roma kisebbség helyzetérôl kaptak átfogóbb képet. A budapesti közgyûlésen vett búcsút az EFC-tôl az alapító-fôigazgató John Richardson, aki 1989 óta irányította a szervezet brüsszeli központjának munkáját. 2

3 Az Európa Mozgalom szerepe az Európai Unió aktuális problémáinak megoldásában Ezzel a címmel szervezett kerekasztalmegbeszélést a évi Európa Nap alkalmából az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központjának közremûködésével. A május 10-én megtartott rendezvényen Henrik Kröner, a Nemzetközi Európa Mozgalom (Brüsszel) fôtitkára tartott vitaindító elôadást. Kröner átfogó képet festett az Európai Unió intézményrendszerének kialakulásáról és jelenlegi mûködésének kereteirôl, valamint annak aktuális problémáiról és az Unió elôtt álló legfontosabb kihívásokról, így például az EU további bôvítésének kérdésérôl, vagy az EU és az USA közötti viszony jellemzôirôl. Kröner hangsúlyosan szólt az Európai Alkotmányról, az abban lefektetett értékekrôl és célkitûzésekrôl. Részletesen ismertette, hogy életbe lépése esetén milyen fôbb változásokat hoz a dokumentum az Unió intézményrendszerének mûködésében. Megemlítette többek között, hogy az Alkotmány elfogadása esetén bevezeti majd a külügyminiszter intézményét az EU-ban, a többségi szavazás kiterjesztésével az eddiginél egyszerûbb döntéshozatali eljárás lesz jellemzô, megvalósul a polgári kezdeményezés joga (1 millió EU-s állampolgár aláírásának összegyûjtésével az Európai Bizottságot javaslattételre szólíthatják fel az állampolgárok által szorgalmazott ügyekben): összességében tehát az intézményrendszer mûködése hatékonyabbá és átláthatóbbá válik. A 41 országban jelen lévô Európa Mozgalom a JEF-Europe-pal és számos más partnerszervezettel együttmûködésben YES néven európai szintû kampányt indított az Európai Alkotmány népszerûsítése és elfogadásának ösztönzése érdekében. A kerekasztal-megbeszélés résztvevôi az Európa Ház közremûködésével megkapták az Európai Alkotmány egy-egy magyar nyelvû példányát. Európa Mozgalom YES-Kampány Bal oldalon: Henrik Kröner; mellette: Asbóth Tibor, Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Nyílt nap az EGSZB-ben Idén április 30-án került sor a nyílt napra az Európai Unió brüsszeli intézményeiben. Ezen a napon boldog-boldogtalan kedvére látogathatta az épületeket, tájékozódhatott az ott folyó munkáról. Nem volt kivétel ez alól az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) sem, melynek egy éve átadott épülete számtalan érdeklôdôt vonzott a nyílt napon. Érdeklôdôk Az EGSZB épülete Brüsszelben A Brüsszeli Civil Iroda közremûködésével egy tucatnyi kíváncsi magyar gyûlt össze délelôtt az aulában, akiket két magyar EGSZB tag: Koller Erika (LIGA Szakszervezetek) és Barabás Miklós (Európa Ház) kalauzolt végig az intézményen (a civil társadalom egyik brüsszeli bástyájaként is számon tartott testületnek jelenleg 317 köztük 12 magyar tagja van). A mintegy másfél órás program során szó esett a bizottság céljairól, napi tevékenységérôl és az eddigi tapasztalatokból is ízelítôt kaptak a résztvevôk. Az aulában és a konferenciák, ülések helyszínéül gyakran szolgáló VI. emeleten részletes, többnyelvû tájékoztató anyagokat lehetett beszerezni. Frissítô italok kortyolgatása közben megtekinthették Norbert Ghisoland belga fotómûvész életképeit, illetve a gyerekeknek rendezett rajzverseny alkotásait is. Az emeleti folyosón hallható, A civil társadalom hangjai elnevezésû kreációt is érdeklôdés övezte, nemkülönben az egyik ülésteremben tartott vetítéssel, melynek témája az épület újjáépítése volt. Bôvebb információ az EGSZB-rôl: 3

4 Civil szemszögbôl az Európai Bizottság finanszírozási gyakorlatáról Vonjunk mérleget! Eredményesség, hatékonyság és számadás lett a címe annak a tanulmánynak, melyet az Open Society Institute (Brussels), a Concord, a Social Platform, a Solidar és a European Women s Lobby megbízásából készített el és mutatott be április 26-án az F.M Partners Limited. A könyvben az EU 2002-es pénzügyi szabályozásának problémás kérdéseit vizsgálták meg a szerzôk, kifejezetten a civil szervezetek és az Európai Bizottság viszonyára vonatkoztatva. A könyvbemutatón - melyen a népes közönség miatt a késôn érkezô érdeklôdôk már csak a falhoz simulva tudták végighallgatni az elôadókat Giampiero Alhadeff a Solidar és a Concord képviseletében ismételten rámutatott arra, hogy a pályázatok megírása feleslegesen sok munkaórát, kapacitást és energiát kíván meg a civil szervezetektôl a bonyolult elôírások miatt. Ez többek között a pénzügyi szabályozás kialakításánál is tapasztalt, elôzetes konzultáció hiányából fakad, mely problémát már szinte minden civil fórum felvet a Bizottság aktuális képviselôjének. A beszámoló szerzôje, Paul Firth röviden összefoglalta a könyv fôbb témáit, majd a következô ajánlásokat tette az intézményi képviselôk felé: a szabályozást a civil szervezetek jellegzetességeit figyelembe véve, rájuk fókuszálva módosítsák; egyes vizsgált nemzeti kormányok (svédek, dánok, britek) mintegy háromszor hatékonyabbak, mint a Bizottság, ezért ez utóbbi változtasson gyakorlatán: több konzultációra van szükség, és tegyenek a kései kifizetések ellen (mely sokszor az elôlegek esetében is elôfordul); az ún. stabil pénzügyi menedzsment (Sound Financial Management), melyet a 2002-es szabályozással vezettek be, három elembôl áll: gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság. Ebbôl a Bizottság eleddig csak az elsôre koncentrált, az eljárási szabályokra kínosan ügyelve és lehetôleg minden kockázatot elkerülve. A másik két elemhez egyszerûsíteni kellene a procedúrákat, megszüntetni a túlzott ellenôrzést és nyomon követni a belsô folyamatokat és a külvilágban tapasztalható mintákat is; stratégiai irányváltásra is szükség lenne, a feladatokat - melyekkel nem bírnak lépést tartani - nyugodtan delegálni lehetne alacsonyabb szintekre (nemzeti delegációknak, végrehajtó ügynökségeknek). Felvetôdött egy adatbázis ötlete is, melynek célja a rendszeresen pályázók adatszolgáltatási kötelezettségének, s ezáltal a Bizottság munkájának egyszerûsítése lenne (ilyen Magyarországon már mûködik is: a Nemzeti Civil Alapprogramnál). Ennek kapcsán Patrick de Bucquois, a CEDAG képviselôje hozzáfûzte, hogy tudomása szerint már készül egy átfogó, az európai civil szervezeteket tartalmazó adatbázis. A problémák természetesen a Bizottságnál is ismertek, néhány hete Barroso elnök és Wallström alelnök is elismerte, hogy a jelenlegi pénzügyi szabályozás kétségbeejtô. Hasonló hatékonysági tanulmány készítésén fáradozik az EGSZB civil kapcsolatok csoportja, illetve az Európai Parlament zöld frakciója is, melyek a közeljövôben készülnek majd el. A tanulmány online is elérhetô változata: Pihentessük az Alkotmányos Szerzôdést A Tanács döntése az alkotmányos folyamat ügyében A civil társadalom számára jelentôs elônyöket hordozó Alkotmányos Szerzôdés sorsa megpecsételôdni látszott az elmúlt hetekben, miután két alapító EU tagország, Franciaország és Hollandia polgárai elutasították a szövegtervezetet. Megoszlottak a vélemények a hogyan tovább kérdés kapcsán, egyesek az Unió végét látták a dologban, mások amellett kardoskodtak, hogy ennek ellenére folytatni kell a ratifikációs folyamatot, s majd a végén eldöntjük, hogy mi legyen a renitensekkel. Megint mások pedig azt szerették volna, ha elvetjük ezt az Alkotmányt amit idôközben már 10 tagállam elfogadott, s egy új szöveg kidolgozásába fogunk. Nagy várakozás elôzte így meg a luxemburgi elnökség utolsó, június i csúcsértekezletét, ahol a 25 tagország állam- és kor- A cikk folytatása a 5. oldalon 4

5 Pihentessük az Alkotmányos Szerzôdést folytatás az 4. oldalról mányfôinek kellett megegyeznie a ratifikációs folyamat további sorsáról. Az elsô nap végére hosszas tárgyalás után melyen az Európai Parlament elnöke is részt vett egyezségre is jutottak. Jean- Claude Juncker, az Európai Tanács jelenlegi elnöke nyilatkozatában kifejtette, hogy véleményük szerint az Alkotmányos Szerzôdés megfelelô megoldást jelentene az európai állampolgárok számos problémájára, így magát a szöveget nem fogják már módosítani. Sôt, a folyamat is megy tovább a maga útján, noha az már biztos, hogy az eredetileg tervezett november 1-i napon nem lép hatályba a szerzôdés. Óvatos becsléssel 2007 közepét jelölte meg az elnök a folyamat végének, melyben egyesek azt vélik felfedezni, hogy a következô francia referendumot a kérdésben a 2007-es francia elnökválasztások utánra fogják idôzíteni. Azonban felismerve, hogy az állampolgárok véleményét nemigen lehet már figyelmen kívül hagyni sorsdöntô közösségi kérdésekben, gondolkodási idôt javasoltak vezetôink. Legközelebb egy év múlva, az osztrák elnökség alatt fogják újra megvizsgálni a helyzetet, addig a parlamenti jóváhagyással döntô országok folytathatják a ratifikációt, és a népszavazásos megoldás mellett voksoló tagállamok is saját belátásuk szerint tûzhetik ki az idôpontot. A következô döntés Luxemburg népe kezében van (július 10.), s várhatóan nem változtatnak az idôponton, hasonlóképpen a lengyelek is kitartanak az október 9-i dátum mellett. Dánia és Nagy- Britannia azonban elhalasztja a népszavazást, s ezen meditálnak a csehek, az írek és a portugálok is. A németek pedig jogi bonyodalmak miatt késlekedik az elfogadás. S mindeközben jöhet a Barroso-féle D-terv, mellyel az állampolgárok és az EUintézmények közötti dialógus javítására, az európai jövôrôl szóló vitába való széleskörû bekapcsolódásra utalnak vezetô politikusaink. index_en.htm Látogatás az Európai Parlamentben Az Európai Parlament mindhárom munkahelyén lehetôséget biztosít az állampolgárok számára, hogy meglátogassák az intézményt (Strasbourgban, Brüsszelben és Luxemburgban). Egész évben nyitva áll, azonban bizonyos idôszakokban a beléptetést biztonsági vagy technikai okokból korlátozhatják (pl. plenáris ülések idôszakai). A látogatásokat az Információs Fôigazgatóság Látogatások és Szemináriumok Osztálya szervezi és bonyolítja le mindhárom helyszínen, a vonatkozó szabályokat és hasznos tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze. 1. Általános tudnivalók a látogatások ingyenesek látogató csak 14 éves kort betöltött személy lehet a látogatási napon 15 perccel a meghirdetett vagy elôzetesen egyeztetett idôpont elôtt meg kell jelenni a látogatóknak fenntartott bejáratnál a beléptetéshez szükséges regisztráció során valamilyen személyi okmányt fel kell mutatni (személyazonossági igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) munkaszüneti- és ünnepnapokon nincs látogatás 2. Egyéni látogatók Ha valaki éppen Brüsszelben vagy Strasbourgban jár és elôzetes bejelentkezés nélkül szeretne bejutni az intézménybe, minden további nélkül megteheti. Brüsszelben a látogatóknak fenntartott bejáratnál hétköznaponként 10:00 és 15:00 órakor (pénteken csak 10:00 órakor) magyar nyelven, fülhallgatós készülékekkel felszerelt, mintegy egy óra hosszat tartó látogatást biztosítanak, melynek során általános tájékoztatást kap az intézmény mûködésérôl és megtekintheti a tribünrôl a plenáris üléstermet. Lehetôség van arra is, hogy belepillantsunk a plenáris ülésekbe, 5

6 További információk, jelentkezés és elérhetõség: abc/visit/visit_en.htm <http://www.europarl.eu.in t/abc/visit/visit_en.htm> Az Európai Parlament képviselôi: int/ep6/owa/p_meps2. repartition?ilg= EN&iorig=home int/ep6/owa/p_meps2. repartition?ilg= EN&iorig=home A Parlament 2005-ös munkanaptárja: plenary/cal2005_en.pdf plenary/cal2005_en.pdf plenary/cal2005_en.pdf ezek azonban nem részei az audiovezetéses látogatásoknak. Pontos idejüket az éves naptárból lehet kikeresni, a látogatói bejárattól hostessek kísérik fel a tribünre az érdeklôdôket, akik maximum egy óra hosszat tartózkodhatnak (hozzászólási lehetôség nélkül) az ülésteremben. Strasbourgban csak a plenáris ülések idôszakában fogadnak egyéni látogatókat, itt hasonló rendszerben egy órás idôkeret áll rendelkezésre. 3. Csoportos látogatások Csoportos látogatásokhoz elôzetes bejelentkezés szükséges, a látogatás elôtt minimum 2 hónappal. Az idôpont megválasztásánál célszerû több lehetséges napot megjelölni, mivel a nagyszámú csoport miatt igen túlterhelt a látogató központ. A megjelölt napokon belül aztán a parlamenti koordinátorok pontos idôintervallumokat fognak javasolni, amennyiben van szabad kapacitásuk az adott idôszakban. A jelentkezés internetes ûrlap kitöltésével, vagy a Látogatások és Szemináriumok Osztálynak küldött kérelemmel történik (ld. alább link és elérhetôségek). Brüsszelben mind ülésheteken, mind azon kívül (ld. alább naptár) lehetôség van csoportos látogatásra, a létszámkeret fô. Ennél kisebb létszámmal nem foglalkoznak, nagyobb csoportok látogatása pedig külön elbírálás alá esik. Az elôadás magyar nyelven folyik. Strasbourgban ülésheteken fôs, azon kívül fôs csoportok látogatása lehetséges. Ülésheteken a brüsszeli csapat biztosít magyar nyelvû elôadást, azon kívül csak francia, német, angol, olasz és spanyol nyelven lehet tájékoztatást kapni. Luxemburgban csak akkor lehet látogatni az intézményt, ha épp nincs ülésidôszak a másik két városban. Itt ugyanis már 1986 óta nem ülésezik a Parlament, így csak a Fôtitkárság irodáit és a régi üléstermet lehet megtekinteni (a képviselôkkel való találkozásra sincs itt lehetôség, hiszen nincs ott semmi dolguk). Egy normál látogatás során a csoportot a biztonsági ellenôrzés után egy konferenciaterembe vezetik, ahol egy parlamenti tisztségviselô 1,5-2 órás általános elôadást tart vetítéssel egybekötve az intézmény szerepérôl, feladatairól, az ott folyó munkáról. Ezt követôen lehetôség nyílik kérdések feltevésére, illetve a parlamenti munka függvényében egy vagy több európai parlamenti képviselôvel folytatott beszélgetésre is. Amennyiben a csoport szakmai témákra kihegyezve is szeretne tájékozódni, az ezirányú igényeit már az ûrlap kitöltésekor jelezze, mert akkor az elôadó elôzetesen fel tud készülni. A csoport ellátogat a plenáris ülésterem tribünjére is, menet közben pedig bepillantást nyerhet az épület központi tereibe. Itt ülésheteken a konkrét munkába is beleláthatnak az érdeklôdôk. 4. Találkozó az európai parlamenti képviselôkkel Ha a csoportot érintô szakterületen illetékes képviselô(kk)el szeretnének találkozni, arra is van mód. Ez megvalósulhat egyrészt a) egy, a fenti módon leírt hivatalos csoportos látogatás keretében, ekkor ezt az igényt az ûrlapon ajánlatos már jelezni. A látogatásért felelôs tisztviselô fel fogja venni a kapcsolatot a kért képviselô(kk)el, és szerencsés esetben egyeztetnek egy idôpontot. Azt, hogy ki az illetékes, adott területtel foglalkozó képviselô, azt a Parlament honlapjáról (ld. link alább) lehet megtudni, a Látogatási Osztály ilyen információkkal nem szolgálhat. Érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy ülésheteken a parlamenti képviselôk a sûrû program miatt aligha érnek rá. b) a képviselô(kk)el történô kapcsolatfelvétellel, ekkor két lehetôség adódik: a képviselô kéri a Látogatási Osztálytól a csoporttal való találkozást, ez talán a legszerencsésebb megoldás, mivel az ilyen csoportos látogatások elônyt élveznek a többivel szemben a szervezés során. Természetesen a csoport létszámának ekkor is minimum 20-nak kell lennie. minden képviselô fejenként 9 fôt vihet be a Parlament épületébe, így kisebb csoportok esetén ez a kézenfekvôbb megoldás. Ezt a képviselôvel idôben kell egyeztetni (legalább egy hónappal elôtte), és érdemes világossá tenni, hogy neki kell intézni a beléptetést, mert az nem a Látogatási Osztályon keresztül megy. Kilenc fônél nagyobb létszámú csoport esetén két képviselô felkérése segíthet csak a bejutásban. Jelentkezés csoportos látogatásra (ûrlap): requestvisit.jsp?lng=hu Információkérés és elérhetôség: requestinfo.jsp?lng=hu Az Európai Parlament képviselôi: owa/p_meps2.repartition?ilg=hu&iorig=home 6

7 2005 a fejlesztés éve Európában Budapesten járt április 22-én Louis Michel, az Európai Bizottság fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelôs biztosa. Útja során többek között találkozott Somogyi Ferenc külügyminiszterrel és az Országgyûlés illetékes szakbizottságának tagjaival. Látogatásának legfôbb célja az EU fejlesztéspolitikájának bemutatása volt, különös tekintettel a 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célokra. A 2010-ig megvalósítandó csomag fô célkitûzései a szegénység csökkentése; az gyermekek iskolázottsági szintjének növelése; esélyegyenlôség és a nôk önállóságának növelése; a csecsemôhalandóság csökkentése; az anyák egészségi helyzetének javítása; a HIV/AIDS, malária és egyéb fertôzô betegségekkel szembeni harc; fenntartható környezeti fejlôdés; és világméretû partnerség kiépítése. Michel biztos meglátogatja mind a 25 EUtagállamot annak érdekében, hogy a fejlesztésre szánt összegek tovább emelése mellett érveljen. A cél az, hogy 2010-re az EU régi tagállamai GDP-jük 0,51%-át, míg az új tagállamok 0,17%-át fordítsák fejlesztésre és segélyezésre. Fontos megjegyezni, hogy ezt az összeget a tagállamok nem az EU közös kasszájába fizetik. Saját fejlesztési programjaik keretében dönthetnek felhasználásáról, azonban a hatékonyság növelése érdekében az egyes fejlesztési stratégiákat közelíteni kell egymáshoz, mondta Michel. A világ segélyprogramjainak jelenleg 56%-át finanszírozza az Európai Unió (ennek 40%-a a tagállamok nemzeti költségvetésébôl származik); az Egyesült Államok részesedése 24%. Michel elmondta, hogy a magyar kormány nagy megértést mutatott ezen törekvések iránt, azzal a kitétellel, hogy Magyarország a hozzá földrajzilag közel esô országok támogatására szeretné helyezni a fô hangsúlyt. Michel hozzátette, hogy a segítségnyújtásban fontosak a nem közvetlen pénzügyi kifizetések is, így például szakértôk, ösztöndíjasok küldése és fogadása, vagy egyéb partnerség kiépítése az érintett országokkal. Michel biztos elismerését és köszönetét fejezte ki a magyarországi civil szervezeteknek a délkelet-ázsiai szökôár utáni segítségnyújtásban történt aktív és hatékony részvételükért. Az Európai Bizottság Fejlesztési Fôigazgatóságának honlapja: evelopment/ index_en.htm Louis Michel Megújult a EUROPE DIRECT hálózat Nemrég fejezték be Margot Wallström, az Európai Bizottság alelnöke vezetésével aki egyben a kommunikációs stratégiáért is felel az 1998-ban felállított EUROPE DIRECT információs hálózat átstrukturálását. A megújult rendszerben május 1. óta a korábbi információs pontok és információtovábbító központok helyett az összes tagországra kiterjedô, egységes szolgálat próbál az állampolgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire válaszolni. Nem kell tehát sokat töprengeni azon, hogy az európai politikákkal, intézményekkel, állampolgári jogokkal kapcsolatos általános kérdéseinkre az információ-rengetegben hogyan találjuk meg a választ. Négy lehetôségünk rögtön adódik a szolgáltatás révén: 1. Megragadjuk a telefont, és az ingyenesen hívható számot tárcsázva a munkanapokon 9:00-18:30-ig bejelentkezô operátornak (vagy ezen az idôszakon kívül az üzenetrögzítônek) elôadjuk saját anyanyelvünkön óhajunkat. 2. Kezünkbe vesszük az egeret, és a websubmit/?lang=hu honlapra navigálva megfogalmazzuk kérdésünket, majd ben várjuk a választ. 3. Online segítségnyújtást kérünk az Europa honlappal kapcsolatban a web_assistance_hu.htm linken keresztül (szintén munkanapokon 9:00-18:30 között), ahol interaktív módon végigvezetik az állampolgárt az elérni kívánt célig. 4. Cipôt húzunk és elbandukolunk a legközelebbi információs központba, majd ott vezetjük elô kérdésünket (magyar lista: comm/relays/lists/relayshu_hu.pdf) A EUROPE DIRECT-hez beérkezô leggyakoribb kérdések az intézményekkel, a döntéshozatali folyamattal (pl. Mely országok töltik be a következô soros elnökséget? Mi lesz az EGSZB következô ülésének napirendjén?), illetve munkavállalással és szociális ügyekkel kapcsolatosak. Hasonlóképp sokan szeretnének az 7

8 intézményekben dolgozó személyekre vonatkozó kapcsolati információkhoz jutni, vagy az EU történetét, az Alkotmányos Szerzôdést, a személyek szabad mozgási lehetôségeit illetôen tájékozódni. Ugyanakkor a megkeresések mindössze 7%-át tették ki tavaly a pályázati lehetôségekkel kapcsolatos kérdések. Általában rövid válaszokat, elérhetôségeket vagy további információs forrásokat kaphatunk azonnal, a bonyolultabb kérdésekre idôt kérnek vagy a többi szakszolgálathoz irányítanak (pl. a Signposthoz a jogi kérdésekben, a Solvit-hoz a belsô piacot érintô témákban). Az ECAS által nemrég szervezett brüsszeli fórumon Gisela Gauggel-Robinson, az EUROPE DIRECT képviselôje elmondta, hogy sok esetben annak eldöntése okozza a problémát, hogy mely kérdés tartozik nemzeti, s mi uniós hatáskörbe. Politikailag érzékeny kérdések megválaszolására pedig egyáltalán nem vállalkoznak, ilyenekkel kár is zaklatni ôket. Az új tagállamok viszonylatában a szolgáltatás még nem mûködik tökéletesen. Ez valószínûleg részben a kisebb ismertségnek (noha például már tavaly május óta elérhetô a szolgáltatás magyarul), részben az általában is tapasztalható lemaradásunknak köszönhetô. Jól mutatja ezt az az elsô negyedéves statisztika, mely amellett, hogy a 10 újonnan csatlakozott országot együtt tekinti kimutatta, hogy legalább másfélszer több érdeklôdô volt egyenként is a legtöbb felhasználót adó Franciaországból, Németországból és Spanyolországból. Vagy éppen az az eset, amikor telefonos megkeresésünkre franciául válaszoltak, mert a magyarul tudó két fôs operátorcsapat egyik tagja sem volt belátható idôn belül elérhetô. A helyi információs központokat tekintve Magyarországon 20 szervezetet (közhasznú társaságot, alapítványt stb.) választottak ki nyílt ajánlatkéréses módszerrel az elmúlt fél évben, ezzel a legnagyobb lefedettséget biztosítva a térségben. Az Európai Bizottság a szokásos kvótameghatározási módszerrel (földrajzi terület és népesség átlaga) számítva az ezévi 10 millió eurós költségvetésbôl 288 milliót szánt a magyar hálózatra. index_hu.htm Az EU vezetô politikusai és a fiatalok véleménye Az európai fiatalok véleménye is számít Európában. Ennek bizonyítéka Az európai fiatalok véleményének kinyilvánítása az Európai Ifjúsági Megállapodás megvalósításával és az aktív állampolgárság támogatásával kapcsolatban címmel megrendezett nyílt vitafórum, melyre igencsak rendhagyó módon került sor. Az európai fiatalok Ján Figel oktatásért, képzésért, kultúráért és többnyelvûségért felelôs biztossal találkozhattak május 31-én Brüsszelben, azonban a lehetôség nem csak számukra volt adott: a találkozóba interaktív módon minden európai uniós tagországból be lehetett kapcsolódni a helyi bizottsági képviselet közremûködésével. A beszélgetést a Europe by Satellite internetes honlap is közvetítette. A vita magyarországi követôi éltek is a rendhagyó lehetôséggel. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén megjelent diákok élô közvetítésben kísérték figyelemmel a vitát, sôt, az e célból létrehozott internetes chat-vonalon kérdéseiket is megfogalmazták Figel biztos felé. A magyar kérdezôk a közép-európai etnikai viszályokkal, az EU régi és új tagállamai között élezôdô konfliktusokkal, valamint az élethosszig tartó tanulással kapcsolatban kérték ki Figel véleményét. Idô hiányában nem minden feltett kérdésre érkezett válasz, de a vita további fejleményeit nyomon lehet követni az Európai Ifjúsági Portálon: index_hu.html Az Európai Ifjúsági Megállapodást március án fogadták el. A gyermekbarát intézkedéseket is magában foglaló Megállapodás célja az ifjúságpolitika más politikákba való beágyazása. A dokumentum három fô területtel foglalkozik: 1. foglalkoztatás, integráció és társadalmi elôrehaladás; 2. oktatás, képzés és mobilitás, valamint 3. a munka és a családi élet összeegyeztetése. A Megállapodás sikere attól is függ, hogy hogyan tudnak a megvalósításba bekapcsolódni többek között a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, ifjúsági szervezetek, valamint a szociális partnerek. 8

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 266. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. Telefon: +36 (20) 295 59 35 E-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám A. Meghívó B. Jelentkezési lap C. Hírek D. EU2011 magyar civil esemény E. Állás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási

RECIPROCALITY pályp. Linguistic heritage and diversity. áért Oktatási RECIPROCALITY pályp lyázat CItizens network to REspect and PROmote Cultural And Linguistic heritage and diversity Hálózat a kulturális lis és s nyelvi örökség g népszern pszerűsítéséért és s fenntartásáé

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / /

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / / A közösség részvételét alátámasztó események listája: Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők Rövid összefoglaló száma 1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út Közösségi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése

Az MNVH céljai, feladata és felépítése Az MNVH céljai, feladata és felépítése MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.) FVM rendelete 36/2010. (XI.30.) VM rendelete Az

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy program a földrajzi árujelzők előiskolája PALLÓNÉ DR. KISÉRDI IMOLA osztályvezető, a HÍR BB elnöke FM Eredetvédelmi Főosztály EREDETVÉDELMI FÓRUM 2016. november

Részletesebben

Békés Megyei Civil Információs Centrum

Békés Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Békés Megyei Civil Információs Centrum Cetera Egyesület Cím: 5630, Békés, Nyíri u. 1/1. Telefon: +36 (20) 291 9769 E-mail: cicbekes@gmail.com Honlap: www.recic.hu

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa között? Hogyan látogathatom meg ezt a két intézményt?

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került.

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került. Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 39/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben