GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA"

Átírás

1 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos munkássága végéig. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl (szerk.: Kiss Árpád). Akadémiai Kiadó, Budapest Gyógypedagógiai alapismeretek az óvónõképzõ intézetek számára. Tankönyvkiadó, Budapest. p A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola munkássága 1959-ben és 1960-ban. Magyar Pedagógia, LXI, 2, E. Seguin gyógypedagógiai munkássága. (A Balatonfüreden október 5 7. között rendezett Országos Gyógypedagógiai Kongresszuson október 6-án elhangzott elõadás alapján) In: Országos Gyógypedagógiai Kongresszusi Gyûjtemény (szerk.: dr. Méhes József). Pedagógusok Szakszervezete, Budapest Fejezetek a gyógypedagógia történetébõl. Kandidátusi értekezés. p Fejezetek a gyógypedagógia történetébõl (Kandidátusi értekezés tézisei). Pedagógiai Szemle, XII, 1, (Lovász Tibor társszerzõvel) A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola reformjának néhány kérdésérõl. Felsõoktatási Szemle, XI, 7 8, Gyógypedagógia-történet I. Egyetemes gyógypedagógia történet a XX. századig (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Locka Béla, Lovász Tibor, Méhes József, Palotás Gábor, Sziklai Béla társszerzõkkel) A gyógypedagógiában alkalmazott módszerek sajátosságai. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl 1961 (szerk.: Kiss Árpád). Akadémiai Kiadó, Budapest

2 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page (szerkesztés) Szemelvénygyûjtemény a Gyógypedagógia történet -hez (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p Gyógypedagógia-történet II. Magyar gyógypedagógia történet a XX. századig (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p A gyógyító-nevelés fogalmának fejlõdésérõl és korszerû értelmezésérõl. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl 1963 (szerk.: Kiss Árpád). Akadémia Kiadó, Budapest Bárczi Gusztáv (In memoriam) Pedagógiai Szemle, 11, Bárczi Gusztáv (In memoriam) Magyar Pszichológiai Szemle, XXI, 3, Bárczi Gusztáv (In memoriam) Magyar Pedagógia, LXIV, 2 3, A gyógypedagógiai tevékenységrõl. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve II (szerk.: Lovász Tibor). GYTF, Budapest Megemlékezés Jólészi Cházár Andrásról. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve II (szerk.: Lovász Tibor). GYTF, Budapest Útmutató, segédanyag és összefoglaló kérdések a Gyógypedagógia elmélete c. államvizsgatárgyhoz (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Oktatási segédanyag a Gyógypedagógiai szervezettan -hoz (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Frim Jakab ( ) halálának ötvenedik évfordulóján. Gyógypedagógia, XIV, 3, Bevezetés a gyógypedagógia általános elméletébe (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Kísérlet a hivatásra való alkalmasság vizsgálatára felsõfokú beiskolázásnál. Pedagógiai Szemle, XIX, 6, Gondolatok a logopédia történetének tanulmányozása közben. In: Tanulmányok a logopédia körébõl Beszédjavító Intézet (75 éves évfordulója emlékére). Budapest Dr. Bárczi Gusztávra emlékezünk. Siketek és Nagyothallók Lapja, július. l. 25. Dr. Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással (könyvismertetés). Gyógypedagógia, XIV, 4 5,

3 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Dr. Bárczi Gusztáv munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõségérõl. (A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Dél-Magyarországi Csoportjának május 17-én, Szegeden rendezett ünnepi tudományos ülésén elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógia, XIV, 6, A Tanácsköztársaság és a gyógypedagógia. (Az Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tiszteletére a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán november 7-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Gyógypedagógai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve III. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia általános elméleti kérdéseirõl defektológia és gyógypedagógia. In: Reformgondok a gyógypedagógiában (szerk.: Révay György). A Szolnok Megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztályának kiadványa, Szolnok A gyógypedagógiai tanárképzés reformtervei a Tanácsköztársaság idején. (A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulója tiszteletére a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán március 21-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IV. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p (dr. Rédey Ferenc társszerzõvel) Fogyatékosságügyi szervezettani ismeretek és a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályok (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (V. Kovács Emõke és Szépe György társszerzõkkel) Logopédia, kommunikáció és nyelvészet. In: Nyelvtudományi értekezések 75. (szerk.: Benkõ Loránd és Szépe György). Budapest A magyar logopédia kialakulása. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve V. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógiai iskolarendszer feszabadulás utáni fejlõdése. (Lenin születésének 100. évfordulója és hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 4-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve V. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia tudományrendszertani és tudományszervezési kérdéseirõl. (A borsod miskolci gyógypedagógiai napokon május 3-án elhangzott elõadás alapján.) In: Gyógypedagógiai tanulmányok (szerk.: Merényi József). Miskolc A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulása elé. Gyógypedagógia, XVII, 1,

4 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. Gyógypedagógia, XVII, 2, (Mérei Vera társszerzõvel) Die Logopädie in Ungarn. Der Sprachheilpädagoge Herausgeben von der österreichischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik. Wien, 4, Institutions for the handicapped (defective) in Hungary. GYTF, Budapest. p (szerkesztés) A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének meglakulása. Elõzmények. Alakuló közgyûlés. Alapszabály. Munkaprogram az évre. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 1. Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Szatmári Antalné: Újabb adatok Simon Antalról Az Igaz Mester korszerû átírásban. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 2. Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 3. Budapest. p Simon Antal munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõsége. (A Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencián Vácott, június 23-án elhangzott elõadás alapján.) In: Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 3. Budapest A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája a gyógypedagógia egységes rendszerében. (A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola és a Szociális Intézetek Központja rendezésében A rehabilitáció és az értelmi fogyatékosok iskolai nevelése témakörû tudományos ülésen november 12-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VI. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Hallásnevelés hallásébresztés. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége kiadványai 4. Budapest. p Svéd magyar kapcsolatok. Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Szlovák magyar kapcsolatok. Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Vándorgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Éltes Mátyás emlékünnepély és II. Országos Szakmai Konferencia Nyíregyháza (szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Hegyháti Alajos Állami díj (Köszöntés). Gyógypedagógiai Szemle, I, 2, Kerekasztal megbeszélés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 2, Rendezvények Nyíregyháza (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 3, Rendezvények Kõszeg (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 3, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 4, Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 4,

5 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p A logopédia tudományrendszertani kérdéseirõl. (A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Logopédiai Szakosztálya által Kõszegen, június között rendezett vándorgyûlésen /június 16-án/ elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest. p Lásd még: In: Elõadások a beszédkutatás területérõl (szerk.: Mérei Vera és Vassné Kovács Emõke). GYTF, Budapest, (Fõiskolai jegyzet) Viliam Gaňo munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõségérõl. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Éltes Mátyás gyógypedagógia töténeti jelentõségérõl. (Az Éltes Mátyás emlékünnepély és II. Országos Szakmai Konferencián Nyíregyházán, június 29-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Význam Viliama Gaňu v dejinách Speciálnej pedagogiky. (A Špolocnost pre Speciálnu a Liečebnu Výchovu által Ótátrafüreden rendezett tudományos konferencián május 11-én elhangzott elõadás alapján.) Speciálna Pedagogika, 1. Bratislava Szakemberképzés a felnõttvédelmi szociális gondoskodás területére. (A Magyar Rehabilitációs Társaság október án rendezett nagygyûlésén október 12- én elhangzott elõadás alapján.) In: A Magyar Rehabilitációs Társaság Nagygyûlése 1. (szerk.: dr. Borsay János). Budapest Lásd még: In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Velké osobnosti z dejin madarskej liečebnej pedagogiky Gustáv Bárczi ( ). Speciálna Pedagogika, II. Bratislava (Fábiánné Kiss Erzsébet társszerzõvel) Ismeretlen gyógypedagógia történeti dokumentumok. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes társszerzõvel) Beszámoló egy Berlinben rendezett tudományos ülésrõl (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 1, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 3, Bárczi Gusztáv emlékünnepély és III. Országos Szakmai Konferencia (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 3, Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek Az általános képzés tantervei (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4, Mindenki Lexikona (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, 2, 4, Horényi János: A magyar gyógypedagógiai folyóiratok cikkeinek bibliográfiája (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4, (dr. Göllesz Viktor és Gerebenné Várbíró Katalin társszerzõkkel) Beszámoló a Szlovák testvéregyesület Logopédiai Szekciója szeptember között Trencsénben rendezett II. Szlovák Logopédiai Konferenciáról (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4,

6 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Elõszó. In: Tiflopedagógiai bibliográfia. Vakok Általános Iskolája és Nevelõotthona, Budapest (dr. Göllesz Viktor társszerzõvel) Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból. GYTF, Budapest. p (szerkesztés) Szemelvénygyûjtemény az ANDRAGÓGIA címû tantárgyhoz (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p Gyógypedagógia (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p éves az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája Magyarországon. In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VIII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). BGGyTF, Budapest Louis Braille jelentõsége az egyetemes gyógypedagógia történetében. (A Vakok és Csökkentlátók Országos Szövetsége, a Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakosztálya, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Látásfogyatékosságügyi Szakosztálya és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Tanácsa által rendezett Louis Braille Emlékülésen /Budapest, november 27-én/ elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VIII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). BGGyTF, Budapest A gyógypedagógia 30. éve emlékünnepély és IV. Országos Szakmai Konferencia Gyula, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, III, 3, (Illyés Gyuláné, dr. Göllesz Viktor, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József, Sziklay Béla társszerzõkkel) Gyógypedagógiai távlati közoktatási elképzelések. Gyógypedagógiai Szemle, IV, 2, Differenciálódás, integrálódás, interdiszciplinaritás a gyógypedagógiában. In: A gyógypedagógia alapproblémái (szerk.: dr. Göllesz Viktor). Medicina, Budapest (Második kiadás: 1979) 82. Jubileumi Közgyûlés és V. Országos Szakmai Konferencia Szolnok (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, IV, 3, Über einige Grundfragen der allgemeinen Theorie der Heilpädagogik. (A berlini Humboldt Egyetem Rehabilitációspedagógiai és Kommunikációtudományi Szekciója által február án rendezett tudományos ülésen február 28-án elhangzott elõadás alapján.) Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin. Ges. Sprachw. R., XXVI, 3, Ungersk specialpedagogik ar In: Att Undervisa, 1. Svenska Förbundet för Specialpedagogik Köszöntjük a siketek 175 éves váci intézetét. Siketek és Nagyothallók, XXIX, 8, éves a magyar gyógypedagógia. (A 175 éves a magyar gyógypedagógia emlékünnepély és VI. Országos Szakmai Konferencián /Miskolc június / június 23-án elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, V, 1 4,

7 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page éves a magyar gyógypedagógia emlékünnepély, VI. Országos Szakmai Konferencia és a gyógypedagógiai intézmények úttörõ vezetõinek II. Országos Tanácskozása Miskolc (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, V, 1 4, Biographien ungarischer Heilpädagogen Magyar gyógypedagógusok biográfiája. Biographies of Hungarien special educators (szerk.: Bachmann, Walter Gordos- Szabó Anna Lányi-Engelmayer Ágnes). Eine Dokumentation zur internationalen Geschichte der Heilpädagogik Nemzetközi gyógypedagógia-történeti dokumentáció Documentation of International History of special education. G. Schindele Verlag GmbH, W. Germany. p. 121 (három nyelven): Elõszó: p. 7 8.; Bevezetõ tanulmány: p ; Az alábbi magyar szakemberek biográfiái: Ákos (Scherer) István ( ): p Angyal József (1909 ): p Bárczi Gusztáv dr. ( ): p Berkes (Berinza) János ( ): p Bihari Károly dr. ( ): p Borbély Sándor ( ): p Bõdör Jenõ dr. (1935 ): p Jólészi Cházár András ( ): p Csabay László dr. (1933 ): p Cseresnyés (Kirshenheuter) Ferenc ( ): p Éltes (Ellenbach) Mátyás ( ): p Fekete (Schwarczer) Károly dr. ( ): p Frim Jakab ( ): p Gáspár Árpád ( ): p Gordosné dr. Szabó Anna (1928 ): p Göllesz Viktor dr. (1930 ): p Götze Árpád dr. (1928 ): p Herodek Károly ( ): p Illyés Gyuláné, dr. Kozmutza Flóra (1905 ): p Illyés Sándor dr. (1934 ): p Istenes Károly ( ): p Kanizsai Dezsõ dr. (1886 ): p Kármán Elmér dr. ( ): p Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (1930 ): p László András (1926 ): p Méhes József dr. (1920 ): p Merész (Michels) Fülöp ( ): p Mihályik Szidor dr. ( ): p Murányi Antal ( ): p Murányi Kovács Endréné (1911 ): p Náray-Szabó Sándor dr. ( ): p Pálhegyi Ferenc dr. (1935 ): p Petõ András dr. ( ): p Ranschburg Pál dr. ( ): p Roboz (Rosenberg) József ( ): p Sarbó Artur dr. ( ): p Schnell János dr. ( ): p Schwarczer Antal ( ): p Simon Antal ( ): p Sulyomi-Schulmann Adolf ( ): p Subosits István (1929 ): p Sziklay Béla (1921 ): p Tóth György dr. (1936 ): p Tóth Zoltán dr. ( ): p Török Béla dr. ( ): p Vértes O. József dr. ( ): p A gyógypedagógiai tanárképzés 75 éve. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola 75 éves jubileuma tiszteletére rendezett Jubileumi Tudományos Konferencián október 28-án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola 75 éves jubileumi ünnepségei (szerk.: dr. Bõdör Jenõ). Oktatási Minisztérium Pedagógusképzõ Osztálya, Budapest VII. Országos Szakmai Konferencia Gyõr, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, VI, 4, Összefoglaló konferencia-értékelés és bezárás. Gyógypedagógiai Szemle, VI, 4,

8 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Vedecký model logopédie. A Špolocnost pre Speciálnu a Liečebnu Výchovu által szeptember között Trencsénben rendezett II. Szlovák Logopédiai Konferencián szeptember 19-én elhangzott elõadás alapján) In: Š. Vasek a kollektiv: Aktuálne problémy deti. Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo, Bratislava Schwartzer Antal és Károly gyógypedagógiai tevékenysége. (A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság rendezésében a Babarczi Schwartzer Ferenc és Ottó emlékülésen Budapesten, május 24-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, VII, 4, VIII. Országos Szakmai Konferencia Pécs, június (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, VII, 4, A szovjet defektológia hatása a magyar gyógypedagógiára. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére november án rendezett tudományos ülésszakon november 17-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest A pszichopedagógia a gyógypedagógia egységes rendszerében. (A MAGYE VI. Országos Szakmai Konferenciáján a Pszichopedagógiai Szakosztály ülésén Miskolcon, június 24-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Történeti hagyományok és távlatok a hallássérültek gyógypedagógiájában. (A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége V. Szakmai tanácskozásán /amelyet az egri siketek intézete 75 éves jubileuma alkalmából a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével és a Siketek Egri Általános Iskolájával és Nevelõotthonával közösen Egerben, október án rendezett/ október 22-én elhangzott elõadás alapján) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest A magyar szurdopedagógusok képzésének története. (A Pest megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztálya, a Hallássérültek Országos Szövetsége és a váci Siketek Általános Iskolája, Szakmunkásképzõ Iskolája és Nevelõotthona által rendezett 175. jubileumi ünnepség és szakmai tanácskozás -on Vácott, augusztus 30- án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Jubiláló intézményeink, különös tekintettel az 50 éves gyulai gyógypedagógiai intézetre. ( A gyógypedagógia 30 éve emlékünnepély és IV. Országos Szakmai Konferencián /Gyula, június án/ június 26-án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Gondolatok a gyógypedagógusi hivatásról Keller Helénre emlékezve. (A MOTESZ Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakcsoportja, a MAGYE 150

9 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page 151 Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztálya, a VGYOSZ és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Tanácsa által április 25-én a VGYOSZ Székházában /Budapest XIV., Május 1. út 47./ rendezett Keller Helén emlékünnepályen elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Fõigazgatói megbízatás alkalmából hozzászólás a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Rendkívüli Tanácsülésén. Gyógypedagógiai Szemle, VIII, 2, Gyógypedagógia (Fõiskolai tankönyv). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Második változatlan kiadás: 1983) 103. A szocializációs folyamat és a fogyatékos egyén. Gyógypedagógiai Szemle, IX, 2, A Vöröskereszt a fogyatékosokért konferencia megnyitója. Gyógypedagógiai Szemle, IX, 1, Szakemberképzés és igények a fogyatékosságügyben. (A 10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és X. Jubileumi Országos Szakmai Konferencián /Budapest, július 1 3./ a Madách Színházban július 1-én elhangzott elõadás alapján) In: 10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (szerk: dr. Tóth György). Tankönyvkiadó, Budapest (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne dr. Csocsánné Horváth Emmy Hatos Gyula Lányiné dr. Engelmayer Ágnes Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Vinczéné Bíró Etelka Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 19. Sachgruppe Population (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár. XIX. rész. Populáció témakör (a Magyar Népköztársaság szakszavai és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 27. p (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne dr. Csocsánné Horváth Emmy Hatos Gyula Lányiné dr. Engelmayer Ágnes Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Vinczéné Bíró Etelka Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 20. Sachgruppe Hauptmerkmal der Population (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár XX. rész. A populáció fõ sajátosságai témakör (a Magyar Népköztársaság szakszavai és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 28. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil XVIII. Sachgruppe Hauptmerkmal der Population (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, XVIII. rész, a Populáció sajátosságai témakörben (NDK szakkifejezések és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 33. p

10 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil XVII. Sachgruppe Population (DDR Fachwörte und ungarische übersetzung) Összehasonlító szakszótár, XVII. rész. Populáció témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 34. p A magyar gyógypedagógiai tanárképzés jelene és jövõje. (Kõszegen, a 25 éves Gyógypedagógiai Intézet május 20-án rendezett jubileumi szakmai tanácskozásán elhangzott elõadás alapján.) In: A Kõszegi Gyógypedagógiai Intézet 25 éve. Kõszeg (Különnyomatban is.) Fogyatékosok integrált iskoláztatása. Köznevelés, XL, 38, Utazó gyógypedagógiai tanár. Köznevelés, XL, 38, (Farkas Miklós László András társszerkesztõkkel) A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tantervei (Gyógypedagógiai tanárképzés, Szociálisszervezõ-képzés, Szakértõ és fordító jeltolmács-képzés). Mûvelõdésügyi Minisztérium, Budapest. p The present and future of the preparation of special educators in Hungary. In: B. C. Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), A gyógypedagógus-képzés távlati fejleszési koncepciója és feladatterve. Pedagógusképzés, 1, (dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 37. Sachgruppe Bildungsinstitutinen für physisch psychisch Geschädigte (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 37. rész. Fizikailag-pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (magyar címszavak és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 29. p (dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 38. Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Gerschädigte (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 38. rész. Fizikaiag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (magyar cimszavak és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 30. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 27. Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Geschädigte (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 27. rész. Fizikailag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk). (szerk.: Godosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 35. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 28.Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Geschädigte (DDR Fachwörte und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 28. rész. Fizikailag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk) (szerk.: Godosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 36. p

11 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 48. Sachgruppe Bildungs und Erziehungsprozess Geschädigter (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 48. rész. Fogyatékosok képzésének, nevelésének folyamata c. témakör (magyar szakkifejezések és német fordításuk). (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa)s Humboldt Universität zu Berlin. Heft 56. p Bárczi Gusztáv életmûvérõl. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Bárczi Gusztáv emlékülés -én /halálának 20. évfordulóján/ az Állatorvostudományi Egyetemen december 7-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIII, 1, XIII. Országos Szakmai Konferencia Sopron, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIII, 4, Új utak a gyógypedagógia tudományában. Köznevelés, XLII, 20, Összefüggések és konzekvenciák a gyógypedagógus-képzés fejlesztési terveihez. (A Magyar Gyógypedagógusok Egyesüete és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola A gyógypedagógiai tanár és a szociális szervezõ szakember jogi és szakmai statusa nem gyógypedagógiai és nem szociális intézményekben címmel rendezett tanácskozásán a VGYOSZ székházában december 14-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIV, 1, The science of special education in Hungary. International Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), 1, 1, Kérdésfeltevések a fogyatékosságügyi szakemberképzés távlati terveinek véglegesítése elõtt. (A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XIII. Országos Szakmai Konferenciáján, /Sopron, június / június 27-én elhangzott elõadás alapján.) In: Az ifjúságunkért (szerk.: Sáhó Erzsébet). MAGYE, Budapest (szerkesztés) Tanulmányok az ANDRAGÓGIA körébõl (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa társszerkesztõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 47. Sachgruppe Bildungs und Erziehungsprozess Geschädigter (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 47. rész. Fogyatékosok képzésének (oktatásának), nevelésének folyamata c. témakör (NDK szakkifejezések és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 55. p (dr. Benczúr Miklósné dr. Buday József dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy dr. Göllesz Viktor dr. Illyés Sándor Mesterházi Zsuzsa dr. Pálhegyi Ferenc Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 58. Sachgruppe Wissenschaftsgebiet Pädagogik Geschädigter (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 58. rész. A fogyatékosok pedagógiájának tudományterülete témakör (magyar címszavak és német fordítá- 153

12 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 154 suk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 66. p XIV. Országos Szakmai Konferencia Esztergom, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIV, 4, Új kutatási eredmények új tudománymodellek. (A Magyar gyógypedagógusok Egyesülete XIV. Országos Szakmai Konferenciáján, Esztergom, június 28-án elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XV, 1, XV. Országos Szakmai Konferencia Dunaújváros (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XV, 3, Diplomaosztás jeltolmácsoknak. Hallássérültek, XXXVIII, május, Speciálna pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave. p Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVI, 1, XVI. Országos Szakmai Konferencia Veszprém, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVI, 3, Összehasonlító gyógypedagógia Magyarországon. (A berlini Humboldt Egyetemen /1989. február 24-én/ a Vergleichende Rehabilitationspädagogik címmel Frau Prof. Dr. sc. Christa Theiner 60. születésnapja alkalmábõl rendezett Wissenschaftlichen Kollegium -ra készített elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 2, Bárczi Gusztáv a gyógypedagógia történetében. ( Bárczi Gusztáv szakmai emlékülés Kaposvár, október A Bárczi Gusztáv halálának 25. évfordulóján rendezett szakmai tanácskozás /október 20-án/ plenáris ülésén elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 4, Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 1, A Fehér bot nemzetközi napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 1, XVII. Országos Szakmai Konferencia Gödöllõ, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 4, Die Struktur des Wissenschaftsgebietes der Heilpädagogik. In: Trends und Perspektiven der gegenwärtigen ungarischen Heilpädagogik. Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik (Hrsg.: Bachmann, Walter Mesterházi, Zsuzsa). Institut für Heil- und Sonderpädagogik Giessen, Band

13 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page (dr. Göllesz Viktor társszerzõvel) Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból (második, bõvített kiadás). Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Budapest. p Beiskolázás és kiválasztás a kisegítõ iskoláztatás történetében. In: Nevelhetõség és általános iskola IV. Háttéranyagok szelekció problémák (szerk.: dr. Illyés Sándor Bass László). Közoktatási Kutatások Tudományos Tanácsa, Budapest Bárczi Gusztáv az értelmi fogyatékosokért különös tekintettel az imbecillisek nevelésére. (A gyõri Bárczi Gusztáv óvoda, általános iskola és diákotthon névadó ünnepségén november 22-én elhangzott elõadás alapján) Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, A magyar gyógypedagógus-képzés fejlõdéstörténetérõl. (Moszkvában a Lenin Pedagógiai Fõiskolán január 30-án orosz nyelven /fordította: Kenderessy Tiborné/ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, A Fehérbot nemzetközi napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, Tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, éves a szovjet defektológus-képzés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, Egyezmény a gyermek jogairól (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, Mint a többi ember... (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, éve született Bárczi Gusztáv XVIII. Országos Szakmai Konferencia Debrecen, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 3, Bárczi-konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, október (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 4, Éltes Mátyás egy követésre méltó életút. (A mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon névadó ünnepségén /1991. november 8./ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 4, Évi rendes közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 1, XIX. Országos Szakmai Konferencia Zalaegerszeg, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 3, I. Magyar Speciális Olimpiai Játékok Budapest, szeptember 27. (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 4, Special education in the Hungary. International Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), 2 3, The Association of Hungarian Special Educators MAGYE. EASE information from EASE, II/92. 15, 2,

14 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a XX. század közepén I. rész. Sulyomi Schulmann Adolf ( ) Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, Bevezetés a gyógypedagógiába (Fõiskolai jegyzet). Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Általános Gyógypedagógiai Tanszék, Budapest. p Évi rendes közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 1, Véleményünk az új (második) közoktatási törvény koncepciójáról (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 2, XX. Országos Szakmai Konferencia Miskolc, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, II. Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékok Székesfehérvár, szeptember (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, La pedagogia terapeutica en Hungaria. Observador Húngaro, 3, Bárczi Gusztáv és a gyógypedagógus-képzés. (A Bárczi konferencián /1990. október Budapest Szirák/ Budapesten, az Állatorvostudomány Egyetemen október 19-én plenáris ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Nemzetközi tudományos konferencia Bárczi Gusztáv születésének centenáriuma alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest Bárczi-emlékkiállítás megnyitása. (A Bárczi konferencia /1990. október Budapest Szirák/ keretében rendezett Bárczi kiállítás megnyitásakor, október 18-án a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Bethlen téri épületében elhangzott megnyitó beszéd.) In: Nemzetközi tudományos konferencia Bárczi Gusztáv születésének centenáriuma alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest A gyengénlátók gyógypedagógiájának múltjából egy úttörõ tiflopedagógus: Kárpáty Ottó. (A Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthona épületátadásának 10. évfordulóján /1992. december 16-án/ a szakmai délelõttön elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 1, A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a 20. század közepén. II. Dr. Sarbó Artur ( ). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 2, Szondi és a korabeli magyar gyógypedagógia. (Szondi Lipót születésének centenáriumán, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 15-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 3, Idõszerû gyógypedagógiai témák a magyar nevelésügyi kongresszusokon ( ) (A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján Kecskeméten, június 24-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, Historické hodnoty, tendencie a dilémy vzdelávania postihnutých v Madarsku (spomienka na Viliama Gaňu a hold jeho dedičstvu pri príle itosti jeho centenária) In: Pedagogica specialis. Univerzita Komenského Bratislava Adalékok a XX. század gyógypedagógia történetéhez. BGGyTF, Budapest. p Bevezetés a gyógypedagógiába (Fõiskolai tankönyv). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p

15 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page Dr. Hárdi István: A lélek egészségvédelme a lelki egészségvédelem jelene és távlatai. (Könyvismertetés) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 1, Az évi tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 2, Szakmai konferencia Szlovákiában, Viliam Gaňo születésének centenáriumán Michalovce, június (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, XXI. Országos Szakmai Konferencia Kecskemét, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, Nevelésügyi kongresszus Budapest, augusztus (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes társszerzõvel) Wissenschaftliche Beziehungen in der deutschen und ungarischen Heil und Sonderpädagogik im 20. Jahrhundert. In: Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration (Hrsg.: Ch. Amrein P. Zászkaliczky). Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. VHN. Freiburg, juni. Heft A mozgáskorlátozottak és a gyógypedagógia kapcsolata történeti elõzmények. (A Mogásjavító Általános Iskola és Diákotthon fennállásának 90. évfordulóján a Budapest Kongresszusi Központban november 12-én rendezett jubileumi szakmai konferencián elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXII, különszám, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, évfordulóját ünnepelte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, XXII. Országos Szakmai Konferencia Kõszeg, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 4, Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában Elõszó. Gyógypedagógiai Szemle, XXII, különszám, Gyógypedagógiai Pszichológiai stúdiumok a magyar gyógypedagógus-képzésben ( ). In:... önmagában véve senki sem... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak körébõl Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára (szerk.: Zászkaliczky Péter). BGGyTF, Budapest Humánbiológiai ismeretek oktatása a magyar gyógypedagógus-képzés történetében ( ). In: Emlékülés és nemzetközi tudományos konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszéke fennállásának 40. évfordulója alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest

16 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page Cházár, a rebellis emlékezés Cházár András születésének 250. évfordulójára. In: A Váci Napló melléklete november 21. Vác A nagyothallók gyógypedagógiájának úttörõi Magyarországon dr. Török Béla ( ) emlékére. Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 4, A látássérültek gyógypedagógiájának 170 éve Magyarországon. (A 170 éves a vak gyermekek nevelése-oktatása Magyarországon / / jubileumi szakmai konferencián, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthonában, a Nádor teremben október 12-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, különszám, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Gyógypedagógus kamarák a szakmai összefogásért (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Megnyílt a Mikkamakka Játéktár és Játékmódszertani Központ (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Dr. Ábrahámné Györök Margit (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 3, XXIII. Országos Szakmai Konferencia Eger, június 22. (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 4, éves a vak gyermekek nevelése oktatása Magyarországon Elõszó. Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, különszám, (dr. Illyés Sándor társszezõvel) A budapesti gyógypedagógus-képzés múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. In: Tanító- és óvóképzõ fõiskolák az új évezred küszöbén (szerk.: dr. Cseh Sándor). Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolák Kollégiuma, Debrecen Másként a másság egyik változatáról autista gyermekek az iskolában. Üzenõ, február, (összeállítás) Dokumentumok a magyar gyógypedagógus-képzés történetébõl. Gyógypedagógai Szemle, XXIV, 1, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 1, Dr. Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 1, (összeállítás) A gyógypedagógia a Millennium évében szakmai vélemények, hírek, tudósítások Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 2, (összeállítás) A Gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon problématörténet. Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 3, Megalakult a Gyermekszemgondozók Baráti Köre (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, XXIV. Országos Szakmai Konferencia Kaposvár, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, éves a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyógypedagógiai Gyakorló Óvodája. (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4,

17 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page A Fehérbot Napja (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, Gyógypedagógiai tantervek (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. I. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Gyógypedagógia-történet (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván) Keraban, Budapest, I. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Szondi-teszt (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. III. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Gyógypedagógiai történeti portrék. (Lexikon szócikkek) In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. I III. kötet. Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Internet hozzáférhetõség: http/www.human.kando.hu. Ádám Zsigmond ( ) Ped. L. p. I/24. Gyógyped. L. p. 11. Aichhorn, August ( ) Ped. L. p. I/35. Gyógyped. L. p. 11. Ákos István, Scherer ( ) Ped. L. p. I/39. Gyógyped. L. p. 11. Amman, Johann Conrad ( ) Ped. L. p. I/81. Gyógyped. L. p Anrep Nordin, Elisabeth ( ) Ped. L. p. I/89. Gyógyped. L. p. 12. Asperger, Hans ( ) Ped. L. p. I/108. Gyógyped. L. p. 12. Bachmann, Walter ( ) Ped. L. p. I/136. Gyógyped. L. p. 12. Bárczi Gusztáv ( ) Ped. L. I/ Gyógyped. L. p Bell, Alexander Graham ( ) Ped. L. p. I/161. Gyógyped. L. p. 15. Berkes János, Berinza ( ) Ped. L. p. I/170. Gyógyped. L. 15. Bonet, Juan Pablo ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Borbély Sándor ( ) Ped. L. p. I/194. Gyógyped. L. p. 16. Bourneville, Désiré Magloire ( ) Ped. L. p. I/195. Gyógyped. L. p. 16. Cházár András ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Éltes Mátyás, Ellenbach ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Épée, Charles Michel ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Ewing, Lady Irene ( ) Ped. L. p. I/440. Gyógyped. L. p. 19. Fekete Károly, Schwartzer ( ) Ped. L. p. I/456. Gyógyped. L. p. 20. Frim Jakab ( ) Ped. L. p. I/542. Gyógyped. L. p. 20. Froeschels, Emil ( ) Ped. L. p. I/542. Gyógyped. L. p Gallaudet, Thomas Hopkins ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. 21. Gaňo Viliam ( ) Ped. L. p Gyógyped. L. p Gáspár Árpád ( ) Ped. L. p. I/556. Gyógyped. L. p. 22. Georgens, Jan Daniel ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Grünberger Lipót ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p. 23. Grzegorzewska, Maria ( ) Ped. L. p. I/583. Gyógyped. L. p. 23. Guggenbühl, Johann Jakob ( ) Ped. L. p. I/584. Gyógyped. L. p Gutzmann, Albert ( ) Ped. L. p. I/585. Gyógyped. 159

18 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page L. p Gyicskov, Alekszej Ivanovics ( ) Ped. L. p. I/610. Gyógyped. L. p. 25. György Júlia ( ) Ped. L. p. I/625. Gyógyped. L. p. 27. Hanselmann, Heinrich ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Haüy, Valentin ( ) Ped. L. p. I/648. Gyógyped. L. p Hegedûs Lajos ( ) Ped. L. p. I/652. Gyógyped. L. p. 29. Heinicke, Samuel ( ) Ped. L. I/653. Gyógyped. L. p Herodek Károly ( ) Ped. L. p. I/663. Gyógyped. L. p. 30. Howe, Samuel Gridley ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p. 31. Istenes Károly ( ) Ped. L. p. II/125. Gyógyped. L. p. 31. Itard, Jean Marie Gaspard ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p Juba Adolf ( ) Ped. L. p. II/156. Gyógyped. L. p Kanizsai Dezsõ ( ) Ped. L. p. II/ Gyógyped. L. p. 33. Kármán Elemér ( ) Ped. L. p. II/170. Gyógyped. L. p. 33. Kárpáty Ottó (1889?) Ped. L. p. II/174. Gyógyped. L. p. 33. Kascsenko, Vszevolod Petrovics ( ) Ped. L. II/174. Gyógyped. L. p Klein, Johann Wilhelm ( ) Ped. L. II/174. Gyógyped. L. p. 34. Korczak, Janusz, Goldszmit ( ) Ped. L. II/279. Gyógyped. L. p. 34. Lipkowski, Otton ( ) Ped. L. II/366. Gyógyped. L. p. 35. Lurija, Alexandr Romanovics ( ) Ped. L. II/377. Gyógyped. L. p Merész Fülöp, Michels ( ) Ped. L. II/459. Gyógyped. L. p. 36. Mihályik Szidor ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p. 36. Mind, Gottfried, Berni Friedli ( ) Ped. L. p. II/ Gyógyped. L. p. 36. Montágh Imre ( ) Ped. L. II/484. Gyógyped. L. p. 37. Moor, Paul ( ) Ped. L. II/486. Gyógyped. L. p. 37. Murányi Antal, Igler ( ) Ped. L. II/517. Gyógyped. L. p. 37. Náray Szabó Sándor ( ) Ped. L. II/541. Gyógyped. L. 38. Palotás Gábor ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 38. Petõ András ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Pivár Ignác ( ) Ped. L. p. III/187. Gyógyped. L. p. 39. Ponce, Pedro de ( ) Ped. L. p. III/198. Gyógyped. L. p. 39. Ranschburg Pál ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p Rau, Fjodor Andrejevics ( ) Ped. L. p. III/242. Gyógyped. L. p Révész Margit ( ) Ped. L. III/269. Gyógyped. L. p. 41. Roboz József, Rosenberg ( ) Ped. L. p. III/272. Gyógyped. L. p Rosszolimo, Grigorij Ivanovics ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 42. Sarbó Artur ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p Saunderson, Nicholas ( ) Ped. L. p. III/289. Gyógyped. L. p. 43. Schnell János ( ) Ped. L. p. III/291. Gyógyped. L. p. 43. Schwartzer Antal, Schwrczer, Schwarzer ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p. 44. Seeman, Miloslav ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 44. Séguin, Édouard Onesinus ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p Sulyomi Schulmann Adolf ( ) Ped. L Gyógyped. L. 46. Szenes Adolf ( ) Ped. L. p. III/372. Gyógyped. L. p Szokoljanszkij, Ivan Afanaszjevics ( ) Ped. L. p. III/407. Gyógyped. L. p. 47. Szondi Lipót ( ) Ped. L. p Gyógyped. L. p Tóth Zoltán ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p. 49. Török Béla ( ) Ped. L. p. III/568. Gyógyped. L. p Urbantschisch, Viktor ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p. 50. Venus, Michael ( ) Ped. L. p. III/628. Gyógyped. L. p. 50. Vértes O. József ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Wallis, John ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Wanecek, Ottokar ( ) Ped. L. III/663.

19 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 161 Gyógyped. L. p. 52. Zsótér Pál ( ) Ped. L. p. III/694. Gyógyped. L. p Interneten: http/www.human.kando.hu Göllesz Viktor ( ) Kézirat p. 2. Jankovich Lajosné, Dalmai Mária ( ) Kézirat p. 2 Murányi Kovács Endréné ( ) Kézirat p. 2. Szabó Pál Tivadar ( ) Kézirat p. 2. Vértes O. András ( ) Kézirat p A pszichopedagógia hõskora Murányi Zsuzsa emlékére. (A Murányi Kovács Endréné tiszteletére december 13-án a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán rendezett Tudományos Emlékülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Dr. Murányi-Kovács Endréné tiszteletére (szerk.: Volentics Anna). BGGyTF, Budapest Elõszó Helen Keller: Csöndes sötét világom Egy siket-néma-vak leány önéletrajzához. Pont Kiadó, Budapest Korán kezdték 1. rész. Dömdödöm, 27, 2 5.; 2. rész. Dömdödöm, 28, Szakmai társulások a magyar gyógypedagógia történetében a MAGYE öröksége. (A MAGYE XXV. Jubileumi Országos Szakmai Konferenciáján Nyíregyházán, június 26-án elhangzott elõadás alapján) Gyógypedagógiai Szemle, XXV, különszám, Tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 1, Dr. Török Béla emléknap a nagyothallók iskolájában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 1, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 2, György Júlia ( ) (Lexikon-szócikk). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 3, Jubileumi ünnepség és szakmai tanácskozás a dr. Kettesy Aladár Általános Iskolában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, A Fehérbot Napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Okos László: Huszonnyolc év a debreceni siketek általános iskolája és nevelõotthonában (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Dr. Dobos László: Drogokról szülõknek. Szülõ és gyermek egymás között (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Bevezetõ a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és folyóirata a Gyógypedagógiai Szemle c. kiadványhoz (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, különszám, (szerkesztés) Látássérültek Magyarországon. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 80. születésnapjára. MVGYOSZ, Budapest. p A látássérültek ügyének alakulása Magyarországon az elsõ figyelem felhívástól napjainkig. In: Látássérültek Magyarországon (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). MVGYOSZ, Budapest A látássérültek néhány volt neves gyógypedagógus szakemberének portréja: Adler Simon ( ); Cseresnyés (Kirschenheuter) Ferenc ( ); Finta István ( ); Herodek Károly ( ); Kárpáty Ottó (1889?); Kovács Csongor ( ); Dr. Mihályik Szidor ( ); Pivár Ignác ( ); Schnitzl Gusztáv ( ); Dr. Tegyey Jenõné ( ); Dr. Tóth Zoltán 161

20 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 162 ( ). In: Látássérültek Magyarországon (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). MVGYOSZ, Budapest Dr. Vértes O. András (In memoriam). Beszédgyógyítás, 1, Vértes O. András és a gyógypedagógia. (A Magyar Tudományos Akadémián a Vértes O. András emlékülésen /1997. október 1-én/ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 1, A szomatopedagógia elõzményei a magyar gyógypedagógia történetében. (A 10 éves a szomatopedagógia c. jubileumi ülésen a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 4-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Rekviem a magyar gyógypedagógia két épületcsoportjáért. Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 1, Dr. Tegyey Jenõné sz. Ábel Vilma (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, XXVI. Országos Szakmai Konferencia Sopron, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Korai fejlesztés a régi törekvésektõl a megvalósulásig. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyakorló Gyógypedagógiai Óvodájának 15 éves jubileumi konferenciáján /1996. október 3-án/ a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Damjanich utcai épületében, a Szondi-teremben elhangzott elõadás alapján.) In: Segíts, hogy önmagam csinálhassam (szerk.: Kissné Haffner Éva). BGGyTF, Budapest Arcképcsarnok Bárczi Gusztáv ( ). In: Pedagógusképzés. Óvó- és Tanítóképzõ Fõiskolák Egyesülete Tanárképzõ Szövetsége, Budapest Küldöttközgyülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Szatmári Antalné sz. Vámi Júlia (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Zsótér Pálné sz. Simon Etelka (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Project access A magyar siket diákok bevezetése az informatika világába (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 2, XXVII. Országos Szakmai Konferencia Szolnok, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 4, A magyar gyógypedagógus-képzés története. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest. p Karizmatikus személyiségek a gyógypedagógia történetében. (A VI. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok Országos Szakmai Konferencián március 25-én elhangzott elõadás alapján.) In: A pedagógus személyisége (szerk.: Márkné Ettlinger Zsuzsanna Földes Tamás). Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2012 XL. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program . 2. számú melléklet 1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program (Ft) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE borito_2012_1.qxp 2012.02.25. 21:03 Page 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA Gyógypedagógiai Szemle 2012 XL. évfolyam 1 www.gyogypedszemle.hu 2012 XL. évfolyam

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN A PEDAGÓGUS EMBERSÉGE Szomorú tényre derít fényt a Tárki legfrissebb felmérése:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben