GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA"

Átírás

1 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos munkássága végéig. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl (szerk.: Kiss Árpád). Akadémiai Kiadó, Budapest Gyógypedagógiai alapismeretek az óvónõképzõ intézetek számára. Tankönyvkiadó, Budapest. p A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola munkássága 1959-ben és 1960-ban. Magyar Pedagógia, LXI, 2, E. Seguin gyógypedagógiai munkássága. (A Balatonfüreden október 5 7. között rendezett Országos Gyógypedagógiai Kongresszuson október 6-án elhangzott elõadás alapján) In: Országos Gyógypedagógiai Kongresszusi Gyûjtemény (szerk.: dr. Méhes József). Pedagógusok Szakszervezete, Budapest Fejezetek a gyógypedagógia történetébõl. Kandidátusi értekezés. p Fejezetek a gyógypedagógia történetébõl (Kandidátusi értekezés tézisei). Pedagógiai Szemle, XII, 1, (Lovász Tibor társszerzõvel) A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola reformjának néhány kérdésérõl. Felsõoktatási Szemle, XI, 7 8, Gyógypedagógia-történet I. Egyetemes gyógypedagógia történet a XX. századig (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Locka Béla, Lovász Tibor, Méhes József, Palotás Gábor, Sziklai Béla társszerzõkkel) A gyógypedagógiában alkalmazott módszerek sajátosságai. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl 1961 (szerk.: Kiss Árpád). Akadémiai Kiadó, Budapest

2 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page (szerkesztés) Szemelvénygyûjtemény a Gyógypedagógia történet -hez (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p Gyógypedagógia-történet II. Magyar gyógypedagógia történet a XX. századig (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p A gyógyító-nevelés fogalmának fejlõdésérõl és korszerû értelmezésérõl. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébõl 1963 (szerk.: Kiss Árpád). Akadémia Kiadó, Budapest Bárczi Gusztáv (In memoriam) Pedagógiai Szemle, 11, Bárczi Gusztáv (In memoriam) Magyar Pszichológiai Szemle, XXI, 3, Bárczi Gusztáv (In memoriam) Magyar Pedagógia, LXIV, 2 3, A gyógypedagógiai tevékenységrõl. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve II (szerk.: Lovász Tibor). GYTF, Budapest Megemlékezés Jólészi Cházár Andrásról. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve II (szerk.: Lovász Tibor). GYTF, Budapest Útmutató, segédanyag és összefoglaló kérdések a Gyógypedagógia elmélete c. államvizsgatárgyhoz (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Oktatási segédanyag a Gyógypedagógiai szervezettan -hoz (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Frim Jakab ( ) halálának ötvenedik évfordulóján. Gyógypedagógia, XIV, 3, Bevezetés a gyógypedagógia általános elméletébe (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Kísérlet a hivatásra való alkalmasság vizsgálatára felsõfokú beiskolázásnál. Pedagógiai Szemle, XIX, 6, Gondolatok a logopédia történetének tanulmányozása közben. In: Tanulmányok a logopédia körébõl Beszédjavító Intézet (75 éves évfordulója emlékére). Budapest Dr. Bárczi Gusztávra emlékezünk. Siketek és Nagyothallók Lapja, július. l. 25. Dr. Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással (könyvismertetés). Gyógypedagógia, XIV, 4 5,

3 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Dr. Bárczi Gusztáv munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõségérõl. (A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Dél-Magyarországi Csoportjának május 17-én, Szegeden rendezett ünnepi tudományos ülésén elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógia, XIV, 6, A Tanácsköztársaság és a gyógypedagógia. (Az Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tiszteletére a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán november 7-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Gyógypedagógai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve III. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia általános elméleti kérdéseirõl defektológia és gyógypedagógia. In: Reformgondok a gyógypedagógiában (szerk.: Révay György). A Szolnok Megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztályának kiadványa, Szolnok A gyógypedagógiai tanárképzés reformtervei a Tanácsköztársaság idején. (A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulója tiszteletére a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán március 21-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IV. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p (dr. Rédey Ferenc társszerzõvel) Fogyatékosságügyi szervezettani ismeretek és a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályok (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (V. Kovács Emõke és Szépe György társszerzõkkel) Logopédia, kommunikáció és nyelvészet. In: Nyelvtudományi értekezések 75. (szerk.: Benkõ Loránd és Szépe György). Budapest A magyar logopédia kialakulása. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve V. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógiai iskolarendszer feszabadulás utáni fejlõdése. (Lenin születésének 100. évfordulója és hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 4-én rendezett tudományos ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve V. (szerk.: dr. Illyés Sándor). GYTF, Budapest A gyógypedagógia tudományrendszertani és tudományszervezési kérdéseirõl. (A borsod miskolci gyógypedagógiai napokon május 3-án elhangzott elõadás alapján.) In: Gyógypedagógiai tanulmányok (szerk.: Merényi József). Miskolc A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének megalakulása elé. Gyógypedagógia, XVII, 1,

4 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. Gyógypedagógia, XVII, 2, (Mérei Vera társszerzõvel) Die Logopädie in Ungarn. Der Sprachheilpädagoge Herausgeben von der österreichischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik. Wien, 4, Institutions for the handicapped (defective) in Hungary. GYTF, Budapest. p (szerkesztés) A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének meglakulása. Elõzmények. Alakuló közgyûlés. Alapszabály. Munkaprogram az évre. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 1. Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Szatmári Antalné: Újabb adatok Simon Antalról Az Igaz Mester korszerû átírásban. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 2. Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 3. Budapest. p Simon Antal munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõsége. (A Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencián Vácott, június 23-án elhangzott elõadás alapján.) In: Simon Antal emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kiadványai 3. Budapest A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). GYTF, Budapest. p Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája a gyógypedagógia egységes rendszerében. (A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola és a Szociális Intézetek Központja rendezésében A rehabilitáció és az értelmi fogyatékosok iskolai nevelése témakörû tudományos ülésen november 12-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VI. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest. p (szerkesztés és elõszó) Hallásnevelés hallásébresztés. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége kiadványai 4. Budapest. p Svéd magyar kapcsolatok. Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Szlovák magyar kapcsolatok. Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Vándorgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Éltes Mátyás emlékünnepély és II. Országos Szakmai Konferencia Nyíregyháza (szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 1, Hegyháti Alajos Állami díj (Köszöntés). Gyógypedagógiai Szemle, I, 2, Kerekasztal megbeszélés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 2, Rendezvények Nyíregyháza (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 3, Rendezvények Kõszeg (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 3, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 4, Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, I, 4,

5 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page A gyógypedagógia általános elméletének alapjai (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p A logopédia tudományrendszertani kérdéseirõl. (A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Logopédiai Szakosztálya által Kõszegen, június között rendezett vándorgyûlésen /június 16-án/ elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest. p Lásd még: In: Elõadások a beszédkutatás területérõl (szerk.: Mérei Vera és Vassné Kovács Emõke). GYTF, Budapest, (Fõiskolai jegyzet) Viliam Gaňo munkásságának gyógypedagógia-történeti jelentõségérõl. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Éltes Mátyás gyógypedagógia töténeti jelentõségérõl. (Az Éltes Mátyás emlékünnepély és II. Országos Szakmai Konferencián Nyíregyházán, június 29-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Význam Viliama Gaňu v dejinách Speciálnej pedagogiky. (A Špolocnost pre Speciálnu a Liečebnu Výchovu által Ótátrafüreden rendezett tudományos konferencián május 11-én elhangzott elõadás alapján.) Speciálna Pedagogika, 1. Bratislava Szakemberképzés a felnõttvédelmi szociális gondoskodás területére. (A Magyar Rehabilitációs Társaság október án rendezett nagygyûlésén október 12- én elhangzott elõadás alapján.) In: A Magyar Rehabilitációs Társaság Nagygyûlése 1. (szerk.: dr. Borsay János). Budapest Lásd még: In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest Velké osobnosti z dejin madarskej liečebnej pedagogiky Gustáv Bárczi ( ). Speciálna Pedagogika, II. Bratislava (Fábiánné Kiss Erzsébet társszerzõvel) Ismeretlen gyógypedagógia történeti dokumentumok. In: A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). GYTF, Budapest (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes társszerzõvel) Beszámoló egy Berlinben rendezett tudományos ülésrõl (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 1, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 3, Bárczi Gusztáv emlékünnepély és III. Országos Szakmai Konferencia (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 3, Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek Az általános képzés tantervei (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4, Mindenki Lexikona (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, 2, 4, Horényi János: A magyar gyógypedagógiai folyóiratok cikkeinek bibliográfiája (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4, (dr. Göllesz Viktor és Gerebenné Várbíró Katalin társszerzõkkel) Beszámoló a Szlovák testvéregyesület Logopédiai Szekciója szeptember között Trencsénben rendezett II. Szlovák Logopédiai Konferenciáról (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, II, 4,

6 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Elõszó. In: Tiflopedagógiai bibliográfia. Vakok Általános Iskolája és Nevelõotthona, Budapest (dr. Göllesz Viktor társszerzõvel) Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból. GYTF, Budapest. p (szerkesztés) Szemelvénygyûjtemény az ANDRAGÓGIA címû tantárgyhoz (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p Gyógypedagógia (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p éves az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája Magyarországon. In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VIII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). BGGyTF, Budapest Louis Braille jelentõsége az egyetemes gyógypedagógia történetében. (A Vakok és Csökkentlátók Országos Szövetsége, a Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakosztálya, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Látásfogyatékosságügyi Szakosztálya és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Tanácsa által rendezett Louis Braille Emlékülésen /Budapest, november 27-én/ elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve VIII. (szerk.: dr. Göllesz Viktor). BGGyTF, Budapest A gyógypedagógia 30. éve emlékünnepély és IV. Országos Szakmai Konferencia Gyula, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, III, 3, (Illyés Gyuláné, dr. Göllesz Viktor, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József, Sziklay Béla társszerzõkkel) Gyógypedagógiai távlati közoktatási elképzelések. Gyógypedagógiai Szemle, IV, 2, Differenciálódás, integrálódás, interdiszciplinaritás a gyógypedagógiában. In: A gyógypedagógia alapproblémái (szerk.: dr. Göllesz Viktor). Medicina, Budapest (Második kiadás: 1979) 82. Jubileumi Közgyûlés és V. Országos Szakmai Konferencia Szolnok (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, IV, 3, Über einige Grundfragen der allgemeinen Theorie der Heilpädagogik. (A berlini Humboldt Egyetem Rehabilitációspedagógiai és Kommunikációtudományi Szekciója által február án rendezett tudományos ülésen február 28-án elhangzott elõadás alapján.) Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin. Ges. Sprachw. R., XXVI, 3, Ungersk specialpedagogik ar In: Att Undervisa, 1. Svenska Förbundet för Specialpedagogik Köszöntjük a siketek 175 éves váci intézetét. Siketek és Nagyothallók, XXIX, 8, éves a magyar gyógypedagógia. (A 175 éves a magyar gyógypedagógia emlékünnepély és VI. Országos Szakmai Konferencián /Miskolc június / június 23-án elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, V, 1 4,

7 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page éves a magyar gyógypedagógia emlékünnepély, VI. Országos Szakmai Konferencia és a gyógypedagógiai intézmények úttörõ vezetõinek II. Országos Tanácskozása Miskolc (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, V, 1 4, Biographien ungarischer Heilpädagogen Magyar gyógypedagógusok biográfiája. Biographies of Hungarien special educators (szerk.: Bachmann, Walter Gordos- Szabó Anna Lányi-Engelmayer Ágnes). Eine Dokumentation zur internationalen Geschichte der Heilpädagogik Nemzetközi gyógypedagógia-történeti dokumentáció Documentation of International History of special education. G. Schindele Verlag GmbH, W. Germany. p. 121 (három nyelven): Elõszó: p. 7 8.; Bevezetõ tanulmány: p ; Az alábbi magyar szakemberek biográfiái: Ákos (Scherer) István ( ): p Angyal József (1909 ): p Bárczi Gusztáv dr. ( ): p Berkes (Berinza) János ( ): p Bihari Károly dr. ( ): p Borbély Sándor ( ): p Bõdör Jenõ dr. (1935 ): p Jólészi Cházár András ( ): p Csabay László dr. (1933 ): p Cseresnyés (Kirshenheuter) Ferenc ( ): p Éltes (Ellenbach) Mátyás ( ): p Fekete (Schwarczer) Károly dr. ( ): p Frim Jakab ( ): p Gáspár Árpád ( ): p Gordosné dr. Szabó Anna (1928 ): p Göllesz Viktor dr. (1930 ): p Götze Árpád dr. (1928 ): p Herodek Károly ( ): p Illyés Gyuláné, dr. Kozmutza Flóra (1905 ): p Illyés Sándor dr. (1934 ): p Istenes Károly ( ): p Kanizsai Dezsõ dr. (1886 ): p Kármán Elmér dr. ( ): p Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (1930 ): p László András (1926 ): p Méhes József dr. (1920 ): p Merész (Michels) Fülöp ( ): p Mihályik Szidor dr. ( ): p Murányi Antal ( ): p Murányi Kovács Endréné (1911 ): p Náray-Szabó Sándor dr. ( ): p Pálhegyi Ferenc dr. (1935 ): p Petõ András dr. ( ): p Ranschburg Pál dr. ( ): p Roboz (Rosenberg) József ( ): p Sarbó Artur dr. ( ): p Schnell János dr. ( ): p Schwarczer Antal ( ): p Simon Antal ( ): p Sulyomi-Schulmann Adolf ( ): p Subosits István (1929 ): p Sziklay Béla (1921 ): p Tóth György dr. (1936 ): p Tóth Zoltán dr. ( ): p Török Béla dr. ( ): p Vértes O. József dr. ( ): p A gyógypedagógiai tanárképzés 75 éve. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola 75 éves jubileuma tiszteletére rendezett Jubileumi Tudományos Konferencián október 28-án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola 75 éves jubileumi ünnepségei (szerk.: dr. Bõdör Jenõ). Oktatási Minisztérium Pedagógusképzõ Osztálya, Budapest VII. Országos Szakmai Konferencia Gyõr, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, VI, 4, Összefoglaló konferencia-értékelés és bezárás. Gyógypedagógiai Szemle, VI, 4,

8 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page Vedecký model logopédie. A Špolocnost pre Speciálnu a Liečebnu Výchovu által szeptember között Trencsénben rendezett II. Szlovák Logopédiai Konferencián szeptember 19-én elhangzott elõadás alapján) In: Š. Vasek a kollektiv: Aktuálne problémy deti. Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo, Bratislava Schwartzer Antal és Károly gyógypedagógiai tevékenysége. (A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság rendezésében a Babarczi Schwartzer Ferenc és Ottó emlékülésen Budapesten, május 24-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, VII, 4, VIII. Országos Szakmai Konferencia Pécs, június (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, VII, 4, A szovjet defektológia hatása a magyar gyógypedagógiára. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére november án rendezett tudományos ülésszakon november 17-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest A pszichopedagógia a gyógypedagógia egységes rendszerében. (A MAGYE VI. Országos Szakmai Konferenciáján a Pszichopedagógiai Szakosztály ülésén Miskolcon, június 24-én elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Történeti hagyományok és távlatok a hallássérültek gyógypedagógiájában. (A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége V. Szakmai tanácskozásán /amelyet az egri siketek intézete 75 éves jubileuma alkalmából a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével és a Siketek Egri Általános Iskolájával és Nevelõotthonával közösen Egerben, október án rendezett/ október 22-én elhangzott elõadás alapján) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest A magyar szurdopedagógusok képzésének története. (A Pest megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztálya, a Hallássérültek Országos Szövetsége és a váci Siketek Általános Iskolája, Szakmunkásképzõ Iskolája és Nevelõotthona által rendezett 175. jubileumi ünnepség és szakmai tanácskozás -on Vácott, augusztus 30- án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Jubiláló intézményeink, különös tekintettel az 50 éves gyulai gyógypedagógiai intézetre. ( A gyógypedagógia 30 éve emlékünnepély és IV. Országos Szakmai Konferencián /Gyula, június án/ június 26-án elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Gondolatok a gyógypedagógusi hivatásról Keller Helénre emlékezve. (A MOTESZ Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakcsoportja, a MAGYE 150

9 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page 151 Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztálya, a VGYOSZ és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Tanácsa által április 25-én a VGYOSZ Székházában /Budapest XIV., Május 1. út 47./ rendezett Keller Helén emlékünnepályen elhangzott elõadás alapján.) In: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos évkönyve IX. (szerk.: dr. Pálhegyi Ferenc). BGGyTF, Budapest Fõigazgatói megbízatás alkalmából hozzászólás a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Rendkívüli Tanácsülésén. Gyógypedagógiai Szemle, VIII, 2, Gyógypedagógia (Fõiskolai tankönyv). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Második változatlan kiadás: 1983) 103. A szocializációs folyamat és a fogyatékos egyén. Gyógypedagógiai Szemle, IX, 2, A Vöröskereszt a fogyatékosokért konferencia megnyitója. Gyógypedagógiai Szemle, IX, 1, Szakemberképzés és igények a fogyatékosságügyben. (A 10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és X. Jubileumi Országos Szakmai Konferencián /Budapest, július 1 3./ a Madách Színházban július 1-én elhangzott elõadás alapján) In: 10 éves a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (szerk: dr. Tóth György). Tankönyvkiadó, Budapest (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne dr. Csocsánné Horváth Emmy Hatos Gyula Lányiné dr. Engelmayer Ágnes Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Vinczéné Bíró Etelka Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 19. Sachgruppe Population (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár. XIX. rész. Populáció témakör (a Magyar Népköztársaság szakszavai és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 27. p (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne dr. Csocsánné Horváth Emmy Hatos Gyula Lányiné dr. Engelmayer Ágnes Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Vinczéné Bíró Etelka Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 20. Sachgruppe Hauptmerkmal der Population (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár XX. rész. A populáció fõ sajátosságai témakör (a Magyar Népköztársaság szakszavai és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 28. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil XVIII. Sachgruppe Hauptmerkmal der Population (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, XVIII. rész, a Populáció sajátosságai témakörben (NDK szakkifejezések és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 33. p

10 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :36 Page (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil XVII. Sachgruppe Population (DDR Fachwörte und ungarische übersetzung) Összehasonlító szakszótár, XVII. rész. Populáció témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 34. p A magyar gyógypedagógiai tanárképzés jelene és jövõje. (Kõszegen, a 25 éves Gyógypedagógiai Intézet május 20-án rendezett jubileumi szakmai tanácskozásán elhangzott elõadás alapján.) In: A Kõszegi Gyógypedagógiai Intézet 25 éve. Kõszeg (Különnyomatban is.) Fogyatékosok integrált iskoláztatása. Köznevelés, XL, 38, Utazó gyógypedagógiai tanár. Köznevelés, XL, 38, (Farkas Miklós László András társszerkesztõkkel) A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tantervei (Gyógypedagógiai tanárképzés, Szociálisszervezõ-képzés, Szakértõ és fordító jeltolmács-képzés). Mûvelõdésügyi Minisztérium, Budapest. p The present and future of the preparation of special educators in Hungary. In: B. C. Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), A gyógypedagógus-képzés távlati fejleszési koncepciója és feladatterve. Pedagógusképzés, 1, (dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 37. Sachgruppe Bildungsinstitutinen für physisch psychisch Geschädigte (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 37. rész. Fizikailag-pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (magyar címszavak és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 29. p (dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 38. Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Gerschädigte (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 38. rész. Fizikaiag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (magyar cimszavak és német fordításuk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 30. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 27. Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Geschädigte (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 27. rész. Fizikailag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk). (szerk.: Godosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 35. p (dr. Theiner, Christa társszerkesztõvel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 28.Sachgruppe Bildungsinstitutionen für physisch psychisch Geschädigte (DDR Fachwörte und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 28. rész. Fizikailag pszichikailag sérültek képzõintézményei témakör (NDK címszavak és magyar fordításuk) (szerk.: Godosné dr. Szabó Anna dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 36. p

11 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page (dr. Benczúr Miklósné dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy Hatos Gyula Mesterházi Zsuzsa dr. Palotás Gábor Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 48. Sachgruppe Bildungs und Erziehungsprozess Geschädigter (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 48. rész. Fogyatékosok képzésének, nevelésének folyamata c. témakör (magyar szakkifejezések és német fordításuk). (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa)s Humboldt Universität zu Berlin. Heft 56. p Bárczi Gusztáv életmûvérõl. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Bárczi Gusztáv emlékülés -én /halálának 20. évfordulóján/ az Állatorvostudományi Egyetemen december 7-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIII, 1, XIII. Országos Szakmai Konferencia Sopron, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIII, 4, Új utak a gyógypedagógia tudományában. Köznevelés, XLII, 20, Összefüggések és konzekvenciák a gyógypedagógus-képzés fejlesztési terveihez. (A Magyar Gyógypedagógusok Egyesüete és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola A gyógypedagógiai tanár és a szociális szervezõ szakember jogi és szakmai statusa nem gyógypedagógiai és nem szociális intézményekben címmel rendezett tanácskozásán a VGYOSZ székházában december 14-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIV, 1, The science of special education in Hungary. International Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), 1, 1, Kérdésfeltevések a fogyatékosságügyi szakemberképzés távlati terveinek véglegesítése elõtt. (A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XIII. Országos Szakmai Konferenciáján, /Sopron, június / június 27-én elhangzott elõadás alapján.) In: Az ifjúságunkért (szerk.: Sáhó Erzsébet). MAGYE, Budapest (szerkesztés) Tanulmányok az ANDRAGÓGIA körébõl (Fõiskolai jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. p (Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa társszerkesztõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 47. Sachgruppe Bildungs und Erziehungsprozess Geschädigter (DDR Fachwörter und ungarische Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 47. rész. Fogyatékosok képzésének (oktatásának), nevelésének folyamata c. témakör (NDK szakkifejezések és magyar fordításuk). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 55. p (dr. Benczúr Miklósné dr. Buday József dr. Csányi Yvonne Csocsán Emmy dr. Göllesz Viktor dr. Illyés Sándor Mesterházi Zsuzsa dr. Pálhegyi Ferenc Volentics Anna társszerzõkkel) Vergleichendes Fachwörterbuch, Teil 58. Sachgruppe Wissenschaftsgebiet Pädagogik Geschädigter (ungarische Fachwörter und deutsche Übersetzung) Összehasonlító szakszótár, 58. rész. A fogyatékosok pedagógiájának tudományterülete témakör (magyar címszavak és német fordítá- 153

12 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 154 suk) (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna Mesterházi Zsuzsa dr. Theiner, Christa). Humboldt Universität zu Berlin. Heft 66. p XIV. Országos Szakmai Konferencia Esztergom, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIV, 4, Új kutatási eredmények új tudománymodellek. (A Magyar gyógypedagógusok Egyesülete XIV. Országos Szakmai Konferenciáján, Esztergom, június 28-án elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XV, 1, XV. Országos Szakmai Konferencia Dunaújváros (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XV, 3, Diplomaosztás jeltolmácsoknak. Hallássérültek, XXXVIII, május, Speciálna pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave. p Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVI, 1, XVI. Országos Szakmai Konferencia Veszprém, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVI, 3, Összehasonlító gyógypedagógia Magyarországon. (A berlini Humboldt Egyetemen /1989. február 24-én/ a Vergleichende Rehabilitationspädagogik címmel Frau Prof. Dr. sc. Christa Theiner 60. születésnapja alkalmábõl rendezett Wissenschaftlichen Kollegium -ra készített elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 2, Bárczi Gusztáv a gyógypedagógia történetében. ( Bárczi Gusztáv szakmai emlékülés Kaposvár, október A Bárczi Gusztáv halálának 25. évfordulóján rendezett szakmai tanácskozás /október 20-án/ plenáris ülésén elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 4, Közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 1, A Fehér bot nemzetközi napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 1, XVII. Országos Szakmai Konferencia Gödöllõ, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVII, 4, Die Struktur des Wissenschaftsgebietes der Heilpädagogik. In: Trends und Perspektiven der gegenwärtigen ungarischen Heilpädagogik. Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik (Hrsg.: Bachmann, Walter Mesterházi, Zsuzsa). Institut für Heil- und Sonderpädagogik Giessen, Band

13 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page (dr. Göllesz Viktor társszerzõvel) Bibliográfia Bárczi Gusztáv szakirodalmi munkáiból (második, bõvített kiadás). Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Budapest. p Beiskolázás és kiválasztás a kisegítõ iskoláztatás történetében. In: Nevelhetõség és általános iskola IV. Háttéranyagok szelekció problémák (szerk.: dr. Illyés Sándor Bass László). Közoktatási Kutatások Tudományos Tanácsa, Budapest Bárczi Gusztáv az értelmi fogyatékosokért különös tekintettel az imbecillisek nevelésére. (A gyõri Bárczi Gusztáv óvoda, általános iskola és diákotthon névadó ünnepségén november 22-én elhangzott elõadás alapján) Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, A magyar gyógypedagógus-képzés fejlõdéstörténetérõl. (Moszkvában a Lenin Pedagógiai Fõiskolán január 30-án orosz nyelven /fordította: Kenderessy Tiborné/ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, A Fehérbot nemzetközi napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, Tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 1, éves a szovjet defektológus-képzés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, Egyezmény a gyermek jogairól (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, Mint a többi ember... (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 2, éve született Bárczi Gusztáv XVIII. Országos Szakmai Konferencia Debrecen, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 3, Bárczi-konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, október (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XVIII, 4, Éltes Mátyás egy követésre méltó életút. (A mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon névadó ünnepségén /1991. november 8./ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 4, Évi rendes közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 1, XIX. Országos Szakmai Konferencia Zalaegerszeg, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 3, I. Magyar Speciális Olimpiai Játékok Budapest, szeptember 27. (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XIX, 4, Special education in the Hungary. International Journal of Special Education (ed.: Marg Csapo), 2 3, The Association of Hungarian Special Educators MAGYE. EASE information from EASE, II/92. 15, 2,

14 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a XX. század közepén I. rész. Sulyomi Schulmann Adolf ( ) Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, Bevezetés a gyógypedagógiába (Fõiskolai jegyzet). Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Általános Gyógypedagógiai Tanszék, Budapest. p Évi rendes közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 1, Véleményünk az új (második) közoktatási törvény koncepciójáról (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 2, XX. Országos Szakmai Konferencia Miskolc, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, II. Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékok Székesfehérvár, szeptember (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XX, 4, La pedagogia terapeutica en Hungaria. Observador Húngaro, 3, Bárczi Gusztáv és a gyógypedagógus-képzés. (A Bárczi konferencián /1990. október Budapest Szirák/ Budapesten, az Állatorvostudomány Egyetemen október 19-én plenáris ülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Nemzetközi tudományos konferencia Bárczi Gusztáv születésének centenáriuma alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest Bárczi-emlékkiállítás megnyitása. (A Bárczi konferencia /1990. október Budapest Szirák/ keretében rendezett Bárczi kiállítás megnyitásakor, október 18-án a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Bethlen téri épületében elhangzott megnyitó beszéd.) In: Nemzetközi tudományos konferencia Bárczi Gusztáv születésének centenáriuma alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest A gyengénlátók gyógypedagógiájának múltjából egy úttörõ tiflopedagógus: Kárpáty Ottó. (A Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthona épületátadásának 10. évfordulóján /1992. december 16-án/ a szakmai délelõttön elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 1, A magyar gyógypedagógia logopédia öröksége a 20. század közepén. II. Dr. Sarbó Artur ( ). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 2, Szondi és a korabeli magyar gyógypedagógia. (Szondi Lipót születésének centenáriumán, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 15-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 3, Idõszerû gyógypedagógiai témák a magyar nevelésügyi kongresszusokon ( ) (A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján Kecskeméten, június 24-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, Historické hodnoty, tendencie a dilémy vzdelávania postihnutých v Madarsku (spomienka na Viliama Gaňu a hold jeho dedičstvu pri príle itosti jeho centenária) In: Pedagogica specialis. Univerzita Komenského Bratislava Adalékok a XX. század gyógypedagógia történetéhez. BGGyTF, Budapest. p Bevezetés a gyógypedagógiába (Fõiskolai tankönyv). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p

15 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page Dr. Hárdi István: A lélek egészségvédelme a lelki egészségvédelem jelene és távlatai. (Könyvismertetés) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 1, Az évi tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 2, Szakmai konferencia Szlovákiában, Viliam Gaňo születésének centenáriumán Michalovce, június (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, XXI. Országos Szakmai Konferencia Kecskemét, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, Nevelésügyi kongresszus Budapest, augusztus (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXI, 4, (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes társszerzõvel) Wissenschaftliche Beziehungen in der deutschen und ungarischen Heil und Sonderpädagogik im 20. Jahrhundert. In: Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration (Hrsg.: Ch. Amrein P. Zászkaliczky). Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. VHN. Freiburg, juni. Heft A mozgáskorlátozottak és a gyógypedagógia kapcsolata történeti elõzmények. (A Mogásjavító Általános Iskola és Diákotthon fennállásának 90. évfordulóján a Budapest Kongresszusi Központban november 12-én rendezett jubileumi szakmai konferencián elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXII, különszám, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, évfordulóját ünnepelte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 1, XXII. Országos Szakmai Konferencia Kõszeg, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXII, 4, Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában Elõszó. Gyógypedagógiai Szemle, XXII, különszám, Gyógypedagógiai Pszichológiai stúdiumok a magyar gyógypedagógus-képzésben ( ). In:... önmagában véve senki sem... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak körébõl Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára (szerk.: Zászkaliczky Péter). BGGyTF, Budapest Humánbiológiai ismeretek oktatása a magyar gyógypedagógus-képzés történetében ( ). In: Emlékülés és nemzetközi tudományos konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszéke fennállásának 40. évfordulója alkalmából (szerk.: dr. Buday József). BGGyTF, Budapest

16 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page Cházár, a rebellis emlékezés Cházár András születésének 250. évfordulójára. In: A Váci Napló melléklete november 21. Vác A nagyothallók gyógypedagógiájának úttörõi Magyarországon dr. Török Béla ( ) emlékére. Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 4, A látássérültek gyógypedagógiájának 170 éve Magyarországon. (A 170 éves a vak gyermekek nevelése-oktatása Magyarországon / / jubileumi szakmai konferencián, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Diákotthonában, a Nádor teremben október 12-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, különszám, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Gyógypedagógus kamarák a szakmai összefogásért (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Megnyílt a Mikkamakka Játéktár és Játékmódszertani Központ (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 1, Dr. Ábrahámné Györök Margit (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 3, XXIII. Országos Szakmai Konferencia Eger, június 22. (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, 4, éves a vak gyermekek nevelése oktatása Magyarországon Elõszó. Gyógypedagógiai Szemle, XXIII, különszám, (dr. Illyés Sándor társszezõvel) A budapesti gyógypedagógus-képzés múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. In: Tanító- és óvóképzõ fõiskolák az új évezred küszöbén (szerk.: dr. Cseh Sándor). Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolák Kollégiuma, Debrecen Másként a másság egyik változatáról autista gyermekek az iskolában. Üzenõ, február, (összeállítás) Dokumentumok a magyar gyógypedagógus-képzés történetébõl. Gyógypedagógai Szemle, XXIV, 1, Az évi küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 1, Dr. Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 1, (összeállítás) A gyógypedagógia a Millennium évében szakmai vélemények, hírek, tudósítások Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 2, (összeállítás) A Gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népesség megnevezése és értelmezése Magyarországon problématörténet. Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 3, Megalakult a Gyermekszemgondozók Baráti Köre (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, XXIV. Országos Szakmai Konferencia Kaposvár, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, éves a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyógypedagógiai Gyakorló Óvodája. (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4,

17 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page A Fehérbot Napja (Szakmai tudósítás) Gyógypedagógiai Szemle, XXIV, 4, Gyógypedagógiai tantervek (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. I. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Gyógypedagógia-történet (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván) Keraban, Budapest, I. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Szondi-teszt (Lexikon-szócikk). In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. III. kötet Lásd még In: Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Gyógypedagógiai történeti portrék. (Lexikon szócikkek) In: Pedagógiai Lexikon (szerk.: Báthory Zoltán Falus Iván). Keraban, Budapest. I III. kötet. Gyógypedagógiai Lexikon (szerk.: dr. Mesterházi Zsuzsa). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, Internet hozzáférhetõség: http/www.human.kando.hu. Ádám Zsigmond ( ) Ped. L. p. I/24. Gyógyped. L. p. 11. Aichhorn, August ( ) Ped. L. p. I/35. Gyógyped. L. p. 11. Ákos István, Scherer ( ) Ped. L. p. I/39. Gyógyped. L. p. 11. Amman, Johann Conrad ( ) Ped. L. p. I/81. Gyógyped. L. p Anrep Nordin, Elisabeth ( ) Ped. L. p. I/89. Gyógyped. L. p. 12. Asperger, Hans ( ) Ped. L. p. I/108. Gyógyped. L. p. 12. Bachmann, Walter ( ) Ped. L. p. I/136. Gyógyped. L. p. 12. Bárczi Gusztáv ( ) Ped. L. I/ Gyógyped. L. p Bell, Alexander Graham ( ) Ped. L. p. I/161. Gyógyped. L. p. 15. Berkes János, Berinza ( ) Ped. L. p. I/170. Gyógyped. L. 15. Bonet, Juan Pablo ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Borbély Sándor ( ) Ped. L. p. I/194. Gyógyped. L. p. 16. Bourneville, Désiré Magloire ( ) Ped. L. p. I/195. Gyógyped. L. p. 16. Cházár András ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Éltes Mátyás, Ellenbach ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Épée, Charles Michel ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Ewing, Lady Irene ( ) Ped. L. p. I/440. Gyógyped. L. p. 19. Fekete Károly, Schwartzer ( ) Ped. L. p. I/456. Gyógyped. L. p. 20. Frim Jakab ( ) Ped. L. p. I/542. Gyógyped. L. p. 20. Froeschels, Emil ( ) Ped. L. p. I/542. Gyógyped. L. p Gallaudet, Thomas Hopkins ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. 21. Gaňo Viliam ( ) Ped. L. p Gyógyped. L. p Gáspár Árpád ( ) Ped. L. p. I/556. Gyógyped. L. p. 22. Georgens, Jan Daniel ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Grünberger Lipót ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p. 23. Grzegorzewska, Maria ( ) Ped. L. p. I/583. Gyógyped. L. p. 23. Guggenbühl, Johann Jakob ( ) Ped. L. p. I/584. Gyógyped. L. p Gutzmann, Albert ( ) Ped. L. p. I/585. Gyógyped. 159

18 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page L. p Gyicskov, Alekszej Ivanovics ( ) Ped. L. p. I/610. Gyógyped. L. p. 25. György Júlia ( ) Ped. L. p. I/625. Gyógyped. L. p. 27. Hanselmann, Heinrich ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Haüy, Valentin ( ) Ped. L. p. I/648. Gyógyped. L. p Hegedûs Lajos ( ) Ped. L. p. I/652. Gyógyped. L. p. 29. Heinicke, Samuel ( ) Ped. L. I/653. Gyógyped. L. p Herodek Károly ( ) Ped. L. p. I/663. Gyógyped. L. p. 30. Howe, Samuel Gridley ( ) Ped. L. p. I/ Gyógyped. L. p Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p. 31. Istenes Károly ( ) Ped. L. p. II/125. Gyógyped. L. p. 31. Itard, Jean Marie Gaspard ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p Juba Adolf ( ) Ped. L. p. II/156. Gyógyped. L. p Kanizsai Dezsõ ( ) Ped. L. p. II/ Gyógyped. L. p. 33. Kármán Elemér ( ) Ped. L. p. II/170. Gyógyped. L. p. 33. Kárpáty Ottó (1889?) Ped. L. p. II/174. Gyógyped. L. p. 33. Kascsenko, Vszevolod Petrovics ( ) Ped. L. II/174. Gyógyped. L. p Klein, Johann Wilhelm ( ) Ped. L. II/174. Gyógyped. L. p. 34. Korczak, Janusz, Goldszmit ( ) Ped. L. II/279. Gyógyped. L. p. 34. Lipkowski, Otton ( ) Ped. L. II/366. Gyógyped. L. p. 35. Lurija, Alexandr Romanovics ( ) Ped. L. II/377. Gyógyped. L. p Merész Fülöp, Michels ( ) Ped. L. II/459. Gyógyped. L. p. 36. Mihályik Szidor ( ) Ped. L. II/ Gyógyped. L. p. 36. Mind, Gottfried, Berni Friedli ( ) Ped. L. p. II/ Gyógyped. L. p. 36. Montágh Imre ( ) Ped. L. II/484. Gyógyped. L. p. 37. Moor, Paul ( ) Ped. L. II/486. Gyógyped. L. p. 37. Murányi Antal, Igler ( ) Ped. L. II/517. Gyógyped. L. p. 37. Náray Szabó Sándor ( ) Ped. L. II/541. Gyógyped. L. 38. Palotás Gábor ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 38. Petõ András ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Pivár Ignác ( ) Ped. L. p. III/187. Gyógyped. L. p. 39. Ponce, Pedro de ( ) Ped. L. p. III/198. Gyógyped. L. p. 39. Ranschburg Pál ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p Rau, Fjodor Andrejevics ( ) Ped. L. p. III/242. Gyógyped. L. p Révész Margit ( ) Ped. L. III/269. Gyógyped. L. p. 41. Roboz József, Rosenberg ( ) Ped. L. p. III/272. Gyógyped. L. p Rosszolimo, Grigorij Ivanovics ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 42. Sarbó Artur ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p Saunderson, Nicholas ( ) Ped. L. p. III/289. Gyógyped. L. p. 43. Schnell János ( ) Ped. L. p. III/291. Gyógyped. L. p. 43. Schwartzer Antal, Schwrczer, Schwarzer ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p. 44. Seeman, Miloslav ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p. 44. Séguin, Édouard Onesinus ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p Sulyomi Schulmann Adolf ( ) Ped. L Gyógyped. L. 46. Szenes Adolf ( ) Ped. L. p. III/372. Gyógyped. L. p Szokoljanszkij, Ivan Afanaszjevics ( ) Ped. L. p. III/407. Gyógyped. L. p. 47. Szondi Lipót ( ) Ped. L. p Gyógyped. L. p Tóth Zoltán ( ) Ped. L. p. III/ ) Gyógyped. L. p. 49. Török Béla ( ) Ped. L. p. III/568. Gyógyped. L. p Urbantschisch, Viktor ( ) Ped. L. III/ Gyógyped. L. p. 50. Venus, Michael ( ) Ped. L. p. III/628. Gyógyped. L. p. 50. Vértes O. József ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Wallis, John ( ) Ped. L. p. III/ Gyógyped. L. p Wanecek, Ottokar ( ) Ped. L. III/663.

19 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 161 Gyógyped. L. p. 52. Zsótér Pál ( ) Ped. L. p. III/694. Gyógyped. L. p Interneten: http/www.human.kando.hu Göllesz Viktor ( ) Kézirat p. 2. Jankovich Lajosné, Dalmai Mária ( ) Kézirat p. 2 Murányi Kovács Endréné ( ) Kézirat p. 2. Szabó Pál Tivadar ( ) Kézirat p. 2. Vértes O. András ( ) Kézirat p A pszichopedagógia hõskora Murányi Zsuzsa emlékére. (A Murányi Kovács Endréné tiszteletére december 13-án a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán rendezett Tudományos Emlékülésen elhangzott elõadás alapján.) In: Dr. Murányi-Kovács Endréné tiszteletére (szerk.: Volentics Anna). BGGyTF, Budapest Elõszó Helen Keller: Csöndes sötét világom Egy siket-néma-vak leány önéletrajzához. Pont Kiadó, Budapest Korán kezdték 1. rész. Dömdödöm, 27, 2 5.; 2. rész. Dömdödöm, 28, Szakmai társulások a magyar gyógypedagógia történetében a MAGYE öröksége. (A MAGYE XXV. Jubileumi Országos Szakmai Konferenciáján Nyíregyházán, június 26-án elhangzott elõadás alapján) Gyógypedagógiai Szemle, XXV, különszám, Tisztújító közgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 1, Dr. Török Béla emléknap a nagyothallók iskolájában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 1, Elnökségi ülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 2, György Júlia ( ) (Lexikon-szócikk). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 3, Jubileumi ünnepség és szakmai tanácskozás a dr. Kettesy Aladár Általános Iskolában (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, A Fehérbot Napja (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Okos László: Huszonnyolc év a debreceni siketek általános iskolája és nevelõotthonában (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Dr. Dobos László: Drogokról szülõknek. Szülõ és gyermek egymás között (Könyvismertetés). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, 4, Bevezetõ a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és folyóirata a Gyógypedagógiai Szemle c. kiadványhoz (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXV, különszám, (szerkesztés) Látássérültek Magyarországon. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 80. születésnapjára. MVGYOSZ, Budapest. p A látássérültek ügyének alakulása Magyarországon az elsõ figyelem felhívástól napjainkig. In: Látássérültek Magyarországon (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). MVGYOSZ, Budapest A látássérültek néhány volt neves gyógypedagógus szakemberének portréja: Adler Simon ( ); Cseresnyés (Kirschenheuter) Ferenc ( ); Finta István ( ); Herodek Károly ( ); Kárpáty Ottó (1889?); Kovács Csongor ( ); Dr. Mihályik Szidor ( ); Pivár Ignác ( ); Schnitzl Gusztáv ( ); Dr. Tegyey Jenõné ( ); Dr. Tóth Zoltán 161

20 tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp :37 Page 162 ( ). In: Látássérültek Magyarországon (szerk.: Gordosné dr. Szabó Anna). MVGYOSZ, Budapest Dr. Vértes O. András (In memoriam). Beszédgyógyítás, 1, Vértes O. András és a gyógypedagógia. (A Magyar Tudományos Akadémián a Vértes O. András emlékülésen /1997. október 1-én/ elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 1, A szomatopedagógia elõzményei a magyar gyógypedagógia történetében. (A 10 éves a szomatopedagógia c. jubileumi ülésen a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán április 4-én elhangzott elõadás alapján.) Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Rekviem a magyar gyógypedagógia két épületcsoportjáért. Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Küldöttközgyûlés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 1, Dr. Tegyey Jenõné sz. Ábel Vilma (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, XXVI. Országos Szakmai Konferencia Sopron, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVI, 4, Korai fejlesztés a régi törekvésektõl a megvalósulásig. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gyakorló Gyógypedagógiai Óvodájának 15 éves jubileumi konferenciáján /1996. október 3-án/ a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Damjanich utcai épületében, a Szondi-teremben elhangzott elõadás alapján.) In: Segíts, hogy önmagam csinálhassam (szerk.: Kissné Haffner Éva). BGGyTF, Budapest Arcképcsarnok Bárczi Gusztáv ( ). In: Pedagógusképzés. Óvó- és Tanítóképzõ Fõiskolák Egyesülete Tanárképzõ Szövetsége, Budapest Küldöttközgyülés (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Szatmári Antalné sz. Vámi Júlia (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Zsótér Pálné sz. Simon Etelka (In memoriam). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 1, Project access A magyar siket diákok bevezetése az informatika világába (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 2, XXVII. Országos Szakmai Konferencia Szolnok, június (Szakmai tudósítás). Gyógypedagógiai Szemle, XXVII, 4, A magyar gyógypedagógus-képzés története. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest. p Karizmatikus személyiségek a gyógypedagógia történetében. (A VI. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok Országos Szakmai Konferencián március 25-én elhangzott elõadás alapján.) In: A pedagógus személyisége (szerk.: Márkné Ettlinger Zsuzsanna Földes Tamás). Fogjuk a kezed Egyesület, Sopron

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com. magyar. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com. magyar. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Horváthné Moldvay Ilona Cím 2651 RÉTSÁG JÓZSEF ATTILA U.6 Mobil: 06 30 9629 336 E-mail Állampolgárság moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com magyar

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Telefon(ok) (mh.) 358-5531 (mobil) 06-30/3235655 Fax(ok) 358-5580 E-mail(ok) (mh.) markus.eszter@barczi.elte.hu; (magán) markus.eszter@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1968.08.03.

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Toldi Miklós 1999 Bartos Ál.t Iskola Várpalota 12,5 2. Pozsonyi Márk 1998 Montágh I. Ált. Isk., Spec.Szakisk. Gödöllő 12,8 3. Szabó Martin 1999 KEM-i Ált. Isk.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Rehabilitációs intézmények foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásának fejlesztése című program (kódszám: P25/2A)

Rehabilitációs intézmények foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásának fejlesztése című program (kódszám: P25/2A) 2. számú melléklet Autisztikus spektrumzavarral élő emberek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságok létrehozása című program (kódszám: P24/1) Pályázó Település Támogatási

Részletesebben

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Ikt. szám: TB-25/2011. KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Név 1) Neidert László 2011. január 27-28. - Esztergom 2) Dr. Palcsó Mária 2011. január 27-28.

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentôszolgálat Értekezlete Bük, Konferenciaközpont 2011. október 6-7. 2011. OKTÓBER 6. 10.00 10.30 MEGNYITÓ Németh Sándor

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben