Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL"

Átírás

1 1 oldal Krónika Kiliti szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal

2 2 Cyan Magenta Yellow Black 2 oldal Szokoli Sándor: Élhetô, rendezett falu Dunakiliti A fejlôdés záloga az összefogás FEJLÔDÔ, EGYRE ÉLHETÔBB FALU DUNAKILITI: KÖSZÖNET MINDENKINEK HELYBEN ÉLÔ CIVILEKNEK, KÉPVISELÔ-TESTÜLETI TAGOKNAK, VÁL- LALKOZÓKNAK, CÉGEKNEK, AKIK BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTETTEK EBBEN ÖSSZEGEZTE AZ ELMÚLT NÉGY ÉV MUNKÁJÁT SZOKOLI SÁNDOR POL- GÁRMESTER. A ciklus leteltével a polgármester kiemelte, hogy a fô célt, a falu és az intézmények zökkenômentes, hitelfelvétel nélküli mûködtetését sikerült gond nélkül végrehajtani a csökkenô állami normatívák ellenére is: sôt, minden évben kisebb-nagyobb fejlesztésre is futotta. Jó példa ezekre az idei esztendô: a mûfüves focipálya elkészült, napelemet kapott a faluház is, mely hosszabb távon kiadás-csökkentést eredményez. Egy település életében mindig érzékeny kérdés az útfelújítás: ebben az évben a Csölösztôi út és a Gyümölcsös utca vége, a buszforduló készült el, az utóbbi esetében járdával. Már látható Tejfaluszigeten a Kukullói utca felújítása is (tavaly az Ady, a Rév, a Füzesi, a Nefelejcs, a Sport, a Belsômajor, a József Attila utca és a Szilvás sor felújítására is sor került a járdaépítések mellett). Húsz év után a faluház tetôszerkezetét ötmilliós költséggel fel kellett újítani. Látványos fejlôdést jelentett, hogy a Szitás-bolt és a posta közötti útszakaszt is sikerült térkövezni, ezáltal a közösségi ház elôtt is rendezett lett a tér, s parkolók is létesültek mindez Leader forrás segítségével. Röviden Száz éves a bolt A DUNAKILTI KOSSUTH LAJOS UTCA 67 SZÁM ALATT MÛKÖDÔ ÜZLETHELYISÉG KB. 100 ÉVE SZOLGÁLJA A FALU LAKÓIT. AZ 1989 NYARÁN MEGSZÛNT ÁFÉSZ BÉR- LEMÉNY VISSZAKERÜLT A SZITÁS CSALÁD JOGOS TULAJ- DONÁBA SZEPTEMBER 1-JÉN 25 ÉVES SZÜLI- NAPJÁT ÜNNEPELTE A SZITÁS BOLT! TOVÁBBRA IS SZ- ERETETTEL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! Szitás Péter kereskedô Használják a kemencét Szokoli Sándor kiemelte: a civil szervezetek támogatására kiemelt hangsúlyt fektetnek, akárcsak az általuk szervezett helyi rendezvények, vagy elnyert pályázataik során a szükséges összegek megelôlegezésére. Szociális téren is igyekszünk helyt állni: a hetven év felettiek rendszeres hulladékszállítását is segítjük, de minden helyben élôt támogatjuk azzal, hogy az építési törmelékének elszállítását negyven százalékban finanszírozzuk (évi nyolc köbméterig). A tervek között szerepel egy egészségközpont kialakítása, ahol a háziorvosi és védônôi szolgálat is egy helyen lenne, s különbözô bôvítésekre, felújításokra is sor kerülne: ehhez pályázati támogatást remélünk mondta. Elkészültek az óvodabôvítési tervek is. A parkoló és az óvoda melletti erdei sétány fitnesz-eszközökkel és felnôtt tornaszerekkel egészül ki: a munkák már elkezdôdtek végén az állam az adósságkonszolidáció keretében magára vállalta a fejlesztésekre felvett, még fennmaradó 47 milliós hitelünket. Szinte ezzel egy idôben azonban közel ekkora helyben maradó adóbevételt beszámítottak a központi normatívába, azt a kötelezô feladatok finanszírozására kell fordítanunk. Emellett más, korábban helyben maradt adók egy része is a központi költségvetésbe került. Nagyjából harminc százalékkal csökkent a szabadon felhasználható pénzünk. A zökkenômentes gazdálkodás fenntartása mellett azért minden évben futotta egy-egy nagyobb beruházásra is, pályázati segítséggel: a közösségi ház megépítésére, a útépítésekre vagy a mûfüves pályára. Fejlôdô, egyre élhetôbb a falu: ez a záloga a népességmegtartó erônek. Jó a kapcsolatunk az itt letelepült cégekkel is. Az önkormányzati telkek kialakításával kordában tudjuk tartani a telekárakat, s vásárláskor elônyt, élveznek kedvezményben részesülnek a dunakilitiek. Míg a dunakiliti lakosok száma húsz éve 1696 volt, A KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN MÁR MÛKÖDIK, HASZNÁLATBAN VETTE A FALU APRAJA-NAGYJA A NEMRÉGIBEN ELKÉSZÜLT KEMENCÉT. MEGÉPÍTÉSÉBEN TÁMOGATÁST NYÚJTOTTAK: FERRO AL BT ÖNTÖDE (MOSONMAGYARÓVÁR), GÉPALK KFT (SALOMVÁR), SÁRKÖZI LAKATOSÜZEM (DUNAKILITI) ÉS VARGA IMRE (DUNAKILITIÉRT EGYESÜLET ELNÖKE). KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTETT, A JÖVÔBEN IS SZÜKSÉG LESZ MINDEN ELÔREMUTATÓ, PROB- LÉMAMEGOLDÓ TÁMOGATÁSRA. SZOKOLI SÁNDOR mostanra ez 1900 körül mozog. Büszkék vagyunk, hogy megkaptuk a Humanitárius település címet, s a Virágos Magyarország versenyben is különdíjat kaptunk. Mindez csak összefogással jöhetett létre. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segített, a jövôben is szükség lesz minden elôremutató, problémamegoldó támogatásra. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást és jó egészséget mondta. K iliti ingyenes közéleti lapja. Krónika Impresszum -, a dunakiliti önkormányzat negyedévente megjelenô Kiadó: Dunakiliti Önkormányzat (Dunakiliti, Kossuth L. utca 86.). Felelôs kiadó: Szokoli Sándor Fôszerkesztô: Cséfalvay Attila. A szerkesztôbizottság tagjai: dr. Deák Ferenc, Varga Imre. Nyomda: Palatia ISSN

3 3 oldal 3 Erdôs Imre Dunakilitiért Díj kitüntetettje Törôdik a helyi közösség dolgaival A 2014-ES ÉV SOK ÖRÖMET HOZOTT ERDÔS IMRE SZÁMÁRA! AZ ÉV ELEJÉN A NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁÉRT ARANYK- ITÛZÔVEL ISMERTÉK EL A 30 ÉVES SZAKMAI TELJESÍTMÉNYÉT. Tavasszal a család és a baráti kör köszöntötte a 60. születésnapja alkalmából. (Mi is gratulálunk!) Augusztus 20. napján az önkormányzat a Dunakilitiért Díj -jal tüntette ki, amit ôszintén nagy megtiszteltetésnek érzett. Hab a tortán: Zsolt fia szeptember eleji esküvôje. Erdôs Imre tôsgyökeres dunakiliti, aki a hosszú, kemény tanulással töltött évek után három diplomás agrármérnökként tevékenykedik. A több éves munka melletti tanuláshoz nagy segítséget jelentett a nyugodt hátteret biztosító feleség: Kokas Ágnes, akivel a mai napig harmonikus házasságban élnek. Büszkén említette, hogy két gyermekük - Virág és Zsolt - a saját életpályájukon, szüleiknek sok örömöt szerezve, már szép sikereket értek el. Az ünnepelt munkahelye folyamatosan Dunakilitin volt, eleinte még a Rajkai TSZ növénytermesztési vezetôjeként, ma pedig már az Agrár Zrt. elnökeként óta. Közben 1980 és 1990 között tanács-tag, majd tanácselnökhelyettes is volt. A rendszerváltás után (1990) már az elsô képviselôtestület tagjává választották, ahol a gazdasági bizottság vezetôjeként, majd alpolgármesterként is társadalmi munkában szolgálta települését. Még ez sem volt elég, mert óta a Dunakiliti Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, s itt hangsúlyozza, hogy a tagok és a parancsnok elkötelezett, hivatásszeretô munkájának köszönhetô, hogy az ÖTE ilyen elismert a faluban. Bemutatásából kihagyhatatlan, amit élete fô mûveként említ, a Dunakiliti Sportcsarnokért Alapítvány, amit a Suri családdal együtt hoztak létre, s amely segítségével lett olyan létesítménye a falunknak, amelyre még ma is joggal lehetünk büszkék. Ehhez persze kellett a helyi lakosok és a gazdálkodó egységek összefogása is, amit sikerrel szerveztek meg. Társadalmi aktivitása a mai napig sem lankad, példa erre a Hosszú téli esték megszervezése, amely hasznosságát bizonyítja, hogy idén már a 3. évad indul a lakosság nagy örömére. Fô céljaként a közösség dolgaival való törôdést említi, s azt a tényt, hogy ha kérik, akkor mindig megpróbál segíteni. Ehhez csak annyit kívánunk, hogy találjon még sok feladatot, s a megvalósításukhoz legyen megfelelô kedve és egészsége is.

4 4 oldal 4 A gyermek érdeke mindenek elôtt MINDENNAPI MUNKÁNKAT, VALAMINT EGYSÉGES SZEMLÉLETÜNKET A GYERMEKEK ÉRDEKEINEK ELÔTÉRBE HELYEZÉSE JELLEMZI. ENNEK SZELLEMÉBEN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY ÓVODÁSAINK A NYÁRI HÓNAPOK ALATT IS SOK-SOK ÉLMÉNNYEL, TAPASZTALATTAL GAZDAGODJANAK. Az augusztusi bezárásig hetente más-más témában kínáltak óvónôink érdekes tevékenységeket, játékokat. Az ovisok ismerkedhettek a madarakkal a nyár színeivel, szivárvánnyal, katicabogárral, egy teljes hétig lehettek kalózok, felfedezhették, a szappanbuborék, valamint a szél tulajdonságait. Sajnos, az idei nyár nem nagyon adott alkalmat a fürdôzésre. A délelôtti felszabadult játék után nem okozott gondot a délutáni alvás, ilyenkor sok kisgyermeket hosszasan kellett ébresztgetni. Nyári bezárás után festéssel, nagytakarítással megszépülve, frissen vártuk vissza óvodásainkat, készülve a következô idôszakra. A karbantartási, fejlesztési munkálatok közül a fûtés korszerûsítésére (radiátorok cseréje), valamint az ajtók mázolása, kilincsek cseréje valósult meg. A további betervezett munkálatok az idôjárás kegyességétôl függenek. A ös nevelési évre a tavaszi beíratás alkalmával, valamint a nyár folyamán 86 kisgyermek részére igényelték szüleik az óvodai ellátást. Az évet szeptemberben 20 kiscsoportos korú, 25 középsô csoportos korú, valamint 25 nagycsoportos korú gyermekkel kezdjük. A kiscsoportba szükség esetén befogadjuk a 2 és fél éves kort betöltött gyermekeket is. Feketeerdôrôl 15, Tejfaluszigetrôl 2, valamint 11 szlovák állampolgárságú kisgyermeket fogadunk. Az óvodapedagógusok és a munkájukat segítô dajkák gyermekcsoportokba való beosztása nem változott. Mindennapi munkánkban az elért szakmai színvonal fenntartását, emelését tûztük ki célként évnyitó nevelési értekezletünk alkalmával. Miként tudja a szülô is kellôképpen gyermeke érdekeit elôtérbe helyezni? Az alábbi írás, mely jó tanácsként is szolgál, úgy gondolom, mindent elmond: EGY GYERMEK ÜZENETE SZÜLEIHEZ Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bûntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy lássam, hol a határ. Add nekem az idôdet! Kérdezd meg, mi történt az óvodában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Taníts meg engem a jóra, s mondd el, mi a rossz! Dicsérj meg, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem! Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem fogok letérni a helyes ösvényrôl. Magyarázd el nekem, mit kell tennem, ha rossz útra tévedek! Figyelmeztess a rám leselkedô veszélyekre! Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Erôsíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz engem, bármi történik is! Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett. Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások elôtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéremhez! Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne parancsolj, kérj tôlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd! Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék veled megbeszélni valamit! Még csak egy gyerek vagyok, de nekem is vannak gondolataim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat! Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy Bocsáss meg, Kérlek szépen, Köszönöm, Sajnálom a történteket szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, például, hogy Szeretlek! Mindenekelôtt taníts szeretetre, hitre, és az emberek tiszteletére! LAPINCS JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETÔ

5 5 oldal 5 Szeptember, az új tanév kezdete A SZÜNETBEN ISKOLÁNK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN, ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL TÖBB HELYSZÍ- NEN NYÁRI TÁBORBAN VEHETTEK RÉSZT DIÁKJAINK. Itt köszönjük meg Dunakiliti Község Önkormányzatának támogatását, és azoknak a pedagógusoknak a fáradságos munkáját, akik igyekeztek tanulóink számára a szünidôt is tartalmas és élménydús programokkal megtölteni. Hobbi és kézmûves tábor: Mikus Sándorné Vinczéné Domonkos Klára. Dunaszigeti tábor: Rigó Klára, Káldiné Kômüves Andrea, Kovács Andorné, Lelkesné Kovács Eszter, Szabóné Dobos Csilla. Halkan útra kel a nyár, és észre sem vesszük, beköszönt az ôsz, a szeptember s vele az új tanév. Nincsen másképp az idén sem. A hosszú mozgalmas nyarat magunk mögött hagytuk. A táborok hangulata, a nyaralás, a nyári szünidô pillanatai emlékké váltak, de rengeteg új élmény, izgalmas tapasztalat, öröm és vidámság vár ránk. Bizony búcsút kell tudnunk mondani a vakációnak, és meg kell találnunk azokat a másfajta örömöket, amelyek most itt, az iskolában várnak ránk! Reggelente az utcákon megjelentek a gyerekek, az ôket kísérô szülôk. Az iskola újra megtelt a gyerekek kedves zsibongásával. A ös tanévet ezennel megnyitom szeptember 1-jén ez a mondat hangzott el Dunakilitin a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskolában az ünnepélyes tanévnyitón, ahol 154 tanuló kezdte el az új tanévet, köztük 19 elsô osztályossal. Az elsô osztályosok még kicsit bizonytalanul közlekednek, keresik helyüket az épületben és a közösségben.a tanulmányaikat folytatók otthonosan sétálnak futnak ülnek, örülnek a rég nem látott osztálytársaknak és nem kell szégyellni! olykor még tanáraiknak is. Újra benépesültek a tantermek, otthonosan surrognak az aktív táblák projektorai. MI VÁLTOZOTT ÉS MI NEM? Az új tanév az oktatás struktúrájában nem hozott változást. Az új köznevelési törvénynek, és a Nemzeti Alaptantervi elôírásoknak megfelelôen folytatódik az oktató-nevelô munka az új tanévben is. Felmenô rendszerben ettôl a tanévtôl már heti öt órában lesznek a testnevelési órák az 1-3. és 5-7. osztályosoknak, illetve választható a hit- és erkölcstan, erkölcstan oktatása az 1-2. és 5 6. osztályosoknak. Változás némiképp a tankönyvek választékában van, hiszen a tankönyvellátást január 1-jével államosították: az iskolák csak a központilag kiadott tankönyvjegyzékrôl választhattak, fô szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként két tankönyv közül. A most induló tanévben ingyenesen jutnak hozzá a könyvekhez az elsô és második osztályosok, a nagycsaládosok gyermekei, valamint a szociálisan rászorulók. A tankönyvek a korábbi évekhez viszonyítva jóval olcsóbbak. Továbbra is az állami általános iskolába járó tanulóknak 16 óráig kell az iskolában tartózkodniuk, ami alól a szülô kérésére az igazgató adhat felmentést. A szülôk kérésére az iskola köteles 17 óráig biztosítani a gyermekek felügyeletét. Az ehhez szükséges Szülôi nyilatkozatokat a tanulók a tanévnyitó ünnepélyen kézhez kapták! A kötelezô foglalkozások alól felmentést nem lehet kérni, mivel ezek tanórai foglalkozásnak minôsülnek. A ös tanév rendje: Tanév: szeptember 1. (hétfô) június 15. (hétfô) I. félév: szeptember január jan. 23-ig kell értesíteni a tanulókat és szüleiket a félévi tanulmányi eredményekrôl (az utolsó tanítási naptól számítva 5 munkanapon belül kell kiosztani). II. félév: január június 15. Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfô) Ôszi szünet: október 27. október szünet elôtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) szünet utáni elsô tanítási nap: november 3. (hétfô) Téli szünet: december január 2. szünet elôtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) szünet utáni elsô tanítási nap: január 5. (hétfô) Ismét felmérik a diákok fizikai állapotát (5-8. osztályosok) és edzettségét, a vizsgálatot január 5-e és május 27-e között végzik az iskolák. Tavaszi szünet: április 2. április 7. szünet elôtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) szünet utáni elsô tanítási nap: április 8. (szerda) Fogadóórák: november 25. (kedd) óráig április 28. (kedd) óráig Szülôi értekezletek: I. félév: 1 4. osztály: szeptember 09. (kedd) 16 ó. 18 ó osztály: szeptember 10. (szerda) ó. II. félév: 1 4. osztály: február 10. (kedd) ó osztály: február 11. (szerda) ó. A tanévben minden tanulónknak és munkatársunknak jó munkát kívánok! Réder Tamás Ált. isk. igazgató

6 6 Cyan Magenta Yellow Black 6 oldal Szeptember, Szent Mihály hava Szeptember 29-én emlékezünk meg Szent Mihály fôangyalról, aki Tejfalusziget védôszentje, a falu búcsúnapja. Róla nevezte el a néprajz szeptembert Szent Mihály havának. Mielôtt róla beszélnénk, tisztázni kell az angyal fogalmát, mert sokan mesebeli lénynek gondolják ôket. Ôk is ugyanúgy léteznek, mint mi, emberek, ôk is Isten teremtményei. Isten miért teremthetett csupán szellemi lényeket is? A kolosszei levélben olvashatjuk, hogy Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatóakat és a láthatatlanokat is. Tehát az angyalok is teremtmények, a semmibôl hívta elô ôket az Isten. Azért teremtette ôket az isten, hogy a teremtés gazdagabb, színesebb legyen, hogy ezzel is megmutassa a maga isteni lényét, nagyságát, hatalmát, szépségét. Az angyaloknak nincs testük, ôk is szellemi lények. A testi alak, amit az angyal magára ölt az embereknél való megjelenésben, valójában nem tartozik hozzá. Mihelyt teljesítették küldetésüket, szertefoszlik ez a látszat test. Ráfael arkangyal, az ifjú Tóbiás kísérôje, hosszú útjuk végén így szólt. Azt hittétek, amit láttok, pedig az csak látszat volt. Az angyalok szellemi lények, de ugyanakkor személyek: értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az Újszövetségben az Apostolok Cselekedetei elmondja, hogy amikor Heródes szigorúan ôriztette a börtönben lévô Pétert, egyszerre csak megjelent az Úr angyala, felébresztette Pétert... erre a láncok lehullottak a kezérôl és a vaskapu magától kinyílt elôttük." A megtestesüléskor pedig Gábor angyal jelenik meg láthatóan a fiatal Máriának, és közli vele a jó hírt. Szent Mihály napjához számos néphagyomány tartozik. A magyar nyelvû Mihály-dicséret elsô írásbeli megnyilatkozása a Halotti beszéd könyörgése, amely a halott lelkét bódog Michael arkangyal oltalmába ajánlja. Már Szent István királyunk Mihálynak szentelte ben a veszprémi székesegyházat. A magyar Szent Korona alsó részén Mihály és Gábor fôangyalok zománcképei is szerepelnek. A koronázási szertartás ôsi bizánci szövege szerint az új császár elôtt maga Szent Mihály arkangyal tárja fel az uralom kapuit. A Szent György napkor (április 24.) kieresztett marha szeptember 29-ig legel a pusztán. Nagyon sok helyen Szent Mihály napján vásárt tartottak. Csíkszentsomlyón régebben a prédikáció elôtt Szent Mihály trombitáját szokták megszólaltatni, hogy az utolsó ítéletre való emlékezéssel az Igének üdvösebb befogadására késztessék az embereket. A temetôben a koporsót kivivô szerkesztményt Szent Mihály havának nevezték. Befejezésként XIII. Leó pápa imádságát idézném, aki a 19. század végén elrendelte, hogy a szentmisék végén ezt az imádságot imádkozzák el. Ez az imádság nagyon jól összefoglalja az ô szerepét vallásos életünkben. Szent Mihály fôangyal, védelmezz minket küzdelmeinkben, a Sátán gonosz támadásai ellen légy oltalmunk; Esedezve kérünk, parancsoljon néki az Isten, te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! SOMFAI ÁRPÁD PLÉBÁNOS ROVATA Boldog születésnapot! Dunakiliti új lakói A mindig örömmel számol be új babák születésérôl. Szerencsére most van kit megmutatnunk: Horváth Abigél május 5-én, Kiss Bálint július 9-én, Kerényi Kornél július 30-án, Szitás Máté július 19-én, Kanka Levente július 3-án míg Rusznyák Lilien augusztus 11- én született. Gratulálunk a szülôknek, jó egészséget kívánunk babáknak, mamáknak. HORVÁTH ABIGÉL KISS BÁLINT KERÉNYI KORNÉL SZITÁS MÁTÉ GYÔRI JÓZSEF KISS ALAJOS Két 90 éves dunakiliti lakót is köszöntött nemrégiben Szokoli Sándor polgármester. Gyôri Józsefet április 25-én, míg Kiss Alajost július 5-én. Utólag is boldog születésnapot kívánunk. KANKA LEVENTE Akik már nincsenek közöttünk Molnár Imréné , Gyarmati Jenô , Csanádi Imréné , Cséfalvay Sándor RUSZNYÁK LILIEN

7 7 oldal Húszéves a dunakiliti Nyugdíjas Klub 7 A HÚSZ ÉVVEL EZELÔTTI NYÁR FOLYAMÁN SZERVEZÔDÖTT MEG DUNAKILITIN A NYUGDÍJAS KLUB. ELSÔ KÖZÖS MUNKÁJUK, AZ AKKOR ÉPÜLT FALUHÁZ TAKARÍTÁSA KÖZBEN OLYAN KÖZÖSSÉG KOVÁCSOLÓ- DOTT ÖSSZE, HOGY ÚGY GONDOLTÁK, ÉRDEMES EGYÜTT MARADNIUK. VEZETÔJÜK AKKOR LITRESITS ANTALNÉ, A PÉNZTÁROS PEDIG SCHREINER LÁSZLÓNÉ VOLT. AZ ALAPÍTÓ TAGOK MA IS SZÍVESEN IDÉZIK FEL AZ ELSÔ KIRÁNDULÁSOKAT, TÚRÁKAT. ELJU- TOTTAK A PARLAMENTBE, SÔT MÉG ÓPUSZ- TASZERRE IS. RENDSZERESEN BOGRÁCSOZ- TAK, SZALONNÁT SÜTÖTTEK A VÍZPARTON. Mi, Dunakilitin élôk leginkább a falu-, és gyermeknapi finom palacsintáikra emlékezünk, és arra, hogy minden feladatot, felkérést szívesen vállaltak, vállalnak, lehet az sportos vagy kulturális terület. Éveken át segítettek Takácsné Sárikának a faluház környékéken csinosításában, de kerékpárra pattantak, ha éppen ilyen jellegû programban kellett részt venniük. Szerveztünk együtt költészetnapi felolvasó estet az általános iskolások és a nyugdíjasok kedvenc verseivel. Nagyszabású nyugdíjas találkozónak adtunk otthont ben a tornacsarnokban, ahol a környék és az az ország különbözô pontjairól voltak vendégeink. A csoporton belül alakult meg és mûködik az Ôszidô Népdalkör, mely elôbb Sárközi Ferencné, jelenleg pedig Bieber Miklós vezetésével ért ér el szép sikereket. Rendszeres résztvevôje és helyezettje a csoport a Wass Lajos népdaléneklési versenynek. Évekig a március 15- i mûsort színesítette fellépésével a népdalkör. Összegezve: szép évek vannak a nyugdíjas klub mögött, s reméljük, még szebbek vannak elôttük. A húszéves jubileumhoz szívbôl gratulálunk. Köszönjük Kovács Istvánné klubvezetô áldozatos munkáját. A klub valamennyi tagjának jó egészséget, örömet és vidámságot, kellemes idôtöltést kívánunk együtt Váci Mihály soraival: Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden mûvet és minden életet, Kezünket mindenkinek odanyújtani. KOVÁCS ANDORNÉ, A KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE

8 8 oldal 8 Ünnep kenyérszenteléssel ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK, SZENT ISTVÁN ÜNNEPE IDÉN SZERDÁRA ESETT. ÍGY NEM VOLT HOSSZÚ HÉTVÉGE, S FI- GYELHETTÜNK IGAZÁN AZ ÜNNEPRE. Somfai Árpád plébános úr a szentmisén azt hangsúlyozta, hogy István király az egyházban a fô védôszentünk. Ma is aktuális mindaz, amit ezer éve alkotott. A szentmise végén került sor a kenyérszentelésre. A nagyméretû, külön Dunakiliti számára Sárköziné Sreiner Mónika által a Lipóti Pékségben süttetett kenyeret Horváth Bálint és testvére, Hanna vitték át a közösségi házba, ahol az ünnepi program folytatódott. Horváth Gézáné, a Dunakilitiért Egyesület vezetôségi tagja mondott köszöntôt, majd ô konferálta fel a szereplôket. Horváth Anita, a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola végzôs, kitüntetett diákjának gyönyörû szavalata után dr. Hansági Károly gimnáziumi tanár volt idén az ünnepi szónok. Mesterien felépített beszédét Márai-idézettel kezdte: Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. A tanár úr beszédében elmondta, hogy valóság és mítosz keveredik egymással István királyról. E keletrôl jött Árpád-házi király nyugati mintájú államot hozott létre. Hatalmának megszilárdítása érdekében harcot vállalt, melyben nem ismert kegyelmet. Egyszerre tartott kardot és keresztet a kezében, egyszerre volt rettenetes és mélyen alázatos. Apátságok egész sora, megyerendszer, a magántulajdon védelme, törvényhozás megalkotása fûzôdik nevéhez. Megalapozta az egész nemzet jövôjét. Üzenetét is ô maga fogalmazta meg fiához, Imre herceghez írt intelmeiben. Dr. Hansági Károly hangsúlyozta, azok az erények, amiket István király követendô példának tartott nem évülnek, nem évülhetnek el. Ilyenek például a jó cselekedetek, a tisztelet mások iránt, a békesség és a szerénység. Beszédét Hegedûs Géza-idézettel zárta: az örökölt igét kell betölteni bátran, újulva szüntelen, de változatlanul a múlthoz az hû, ki mindig újra más. Ezen ünnepi gondolatok után a Dunakilitiért Egyesület és Rajka Egyházközség kórusának fellépése következett - Mayer Gizella távollétében - Sárközi Ferencné vezetésével. Az ünnepség a Dunakilitiért Díj átadásával folytatódott, melyben idén Erdôs Imre részesült. A díjazott könnyekig meghatódva vette számba, mire a legbüszkébb 35 éves közéleti munkásságából. Kiemelte a Tornacsarnok Alapítványt, a 125 éves tûzoltó egyesület jubileumi kiadványát, a dunakiliti ÖTE elnöki tisztének betöltését, amely szervezeten belül igaz barátokra lelt. Megemlítette a Hosszú téli esték hasznosan programsorozatot, melyet ô indított el. Hálás szívvel mondott köszönetet családjának és minden dunakilitinek a díjért. Az ünnepség a szentelt kenyér megszegésével és szétosztásával ért véget, s általa minden jelenlévô érezhette, hogy egy közösséghez tartozunk: Dunakiliti nagyszerû közösségéhez, s része vagyunk a magyar nemzetnek. A hûvösre fordult idôben ez egy kis melegséget költöztetett a szívekbe. KOVÁCS ANDORNÉ, A KULTURÁLIS-, IFJÚSÁGI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE

9 9 oldal Kitartás- és erôpróba a Balaton vizében Idén dunakiliti induló is volt a Balaton-átúszók között: Varga Julianna és unokaöccse, Földes Péter. Mindketten heteken át készültek a Vízpart kemping melletti Duna-ágban, aztán pedig a Velencei-tavon edzettek. A verseny nagy élmény volt mindkettôjük számára, s már most elhatározták, hogy jövôre újra indulnak. Ha valaki hasonló terveket forgat a fejében, keresse meg az érintetteket! Hajrá, Julika és Péter! Szép munka volt! Büszkék vagyunk Rátok! 9 Dunakilitin táboroztak ismét Budapestrôl a vak és a látássérült diákok A hála hangja messzire cseng Hálás szívvel mondok köszönetet magam, tanítványaim és kollégáim nevében a kéthetes dunakiliti nyári táborozásunkhoz nyújtott támogatásért, adományért a dunakiliti önkormányzatnak, amely ebédeltetésünk költségét idén is magára vállalta. Köszönjük minden dunakiliti lakosnak azt a felénk áradó szeretetet, amivel fogadtak, s amibôl ki nem fogytak itt-tartózkodásunk alatt. Felsorolni is lehetetlen, mi mindent kaptunk idén is. Elég volt, hogy érkezésünk napján elhangzott a szentmise végén: Ma délutántól ismét vendégeink lesznek Budapestrôl a vak diákok; fogadjuk ôket olyan szeretettel, ahogy eddig is szoktuk! És igen, mindenki segített. Ki gyümölccsel, zöldséggel, ki édességgel, fagyival, ki sétakocsikázással, állatsimogatással, ki azzal, hogy kedvezményesen kenuzhattunk nála. Szívbôl köszönjük! Tanítványaink bár Budapesten tanulnak, de az ország minden részébôl Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona Budapestrôl. érkeztek, és jó hírét viszik - immár 1989 óta sokadszor -, Dunakiliti településnek, s az itt és a környéken élô emberek jóságának, segítôkészségének. Záró ünnepségünkön - ahol a kempingben a mellékelt felvétel is készült -, így búcsúztunk: Jövôre találkozzunk újra ugyanitt! Szeretünk Dunakiliti, visszavágyunk ide! KÖSZÖNETTEL: OLÁH GÁBOR TÁBORVEZETÔ ÉS TANÍTVÁNYAI

10 10 oldal 10 Dunakilitin is szólt a szilenció az I. világháborús hôsök tiszteletére JÚLIUS 28-A AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA. ÜNNE- PELNI KELL EGY ILYEN ÉVFORDULÓT? NEM! NEM ÜNNEPELNI KELL, HANEM EMLÉKEZNI! EMLÉKEZNI AZ ÁLDOZATOKRA, A HÔSÖKRE. ÍGY VÉLTÉK EZT DUNAKILITIN A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS BI- ZOTTSÁGÁBAN ÉS A DUNAKILITIÉRT EGYESÜLET VEZETÔSÉGÉBEN, AHOL VARGA IMRE EGYESÜLETI ELNÖK EZT ELÔSZÖR FÖLVETETTE. AZTÁN TETTEK KÖVETTÉK A JAVASLATTÉTELT, S NAGYON SZÉP MEGEM- LÉKEZÉS KEREKEDETT MINDEBBÔL JÚLIUS 27-ÉN, VASÁRNAP. Szentmisével indult a nap a helyi templomban, majd a templom elôtti téren folytatódott Szokoli Sándor polgármester úr ünnepi beszédével, Schnitzer Laura szavalatával, a helyi vegyes kar fellépésével. Ezt követôen a település és a Dunakilitiért Egyesület vezetôi, valamint a mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományôrzô Egyesület és Vitézi Rend képviselôi helyezték el a hôsök tiszteletére 1938-ban készült emléktáblánál a megemlékezés koszorúit. Elhangzott a 62 dunakiliti áldozat neve is. Közel százan hallgatták, és sokan közülük megkönnyezték e programrész zárását, mikor Bakondi Ferenc trombitán eljátszotta a szilenciót. Az emlékezôk ezután a közösségi házba vonultak, ahol Varga Imre köszöntôje után Schnitzerné Samu Tímea énekelt, majd Beregszászi Balázs, a Mosonmagyaróvári Fióklevéltár munkatársa ajánlotta a jelenlévôk figyelmébe az I. világháborúról Dunakilitin fellelhetô anyagokból Varga Imre által összeállított kiállítást. A rendkívül felkészült ünnepi szónok ismertette a háború Moson vármegyei és dunakiliti kötôdését, a dunakilitiek I. világháborús szerepét. Elmondta, hogy járt a helyi temetôben is, ahol I. világháborús katonasírokat keresett. Ugyancsak Beregszászi Balázsnak köszönhetô, hogy az ünnepségen jelen voltak és koszorúz- tak a mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományôrzô Egyesület és Vitézi Rend képviselôi Hatos Dezsô vezetésével. Az ünnepi program szervezôi meghívták a kiállítási megnyitóra a 3 dunakiliti vitéz és a többi hôs hozzátartozóit. Közülük Nyerges József az általa vezetett Gyôri Obsitos Dalárdával érkezett, akiktôl Gyóni Géza: Csak egy éjszakára c. versét és katonanótákat hallhatott a szép számú közönség. Az ünnepi program állófogadással zárult a dunakiliti önkormányzat jóvoltából. A kiállítás a dunakiliti búcsúig (2014. szept ) tekinthetô meg az IKSZT nyitvatartási idejében Dunakilitin a Kossuth u. 63. szám alatt. Remélem, mire ezek a sorok megjelennek, már nagyon sok dunakiliti látta az anyagot, hiszen emlékezni minden kor emberének kötelessége. KOVÁCS ANDORNÉ, KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI ELNÖK

11 11 oldal 11 Ötvenéves osztálytalálkozó Dunakilitin ÖTVEN ÉV A TÖRTÉNELEMBEN NEM HOSSZÚ IDÔ, DE MÉRFÖLDKÔ AZ EMBER ÉLETÉBEN. ÜNNEP, MELYET ILLIK MEGÜLNI, HISZ EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN. Így gondolták ezt az 1964-ben a Dunakiliti Általános Iskolában végzett osztály egykori tanulói is, amikor július 26-ra osztálytalálkozót szerveztek. Bár a 29 akkor végzett diákból már csak 22-en élnek. Találkozójuk az iskolában kezdôdött múltidézéssel Sárközi Ferencné Cili nénivel és Ôry Jenô tanár úrral. Aztán a temetôben folytatódott koszorúzással, majd a templomban szentmisével. A Duna vendéglô finom vacsorával járult hozzá a kellemes hangulathoz. A zene és tánc hajnalig tartott, de emlékeikre ma is szívesen gondolnak vissza az egykori diákok. Jó egészséget kívánunk minden ünnepeltnek. A fotó a közösség 3. osztályos korában készült. 1. sor: Mészáros István, Dertyina Zoltán, Grózer Imre, Kovács István, Lelkes Sándor, Zalka László, Nagy Károly, Prikler István, Zsigmond Richárd, Szilágyi Tamás, Kmeczik László 2. sor: Varga Ágoston, Klemensits Anna, Jankó Katalin, Kovács Margit, Nagy Cecília (tanítónô), Vrábel Katalin, Szitás Mária, Máté Julianna 3. Máté Iván, Magyar Magdolna, Márkus Ilona, Nagy Éva, Ónodi Sarolta, Vízy Piroska, Lelkes Köszöntötték a leköszönô titkárt AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG KERETÉBEN KERÜLT SOR ARRA, HOGY SZOKOLI SÁNDOR POLGÁRMESTER ELKÖSZÖNJÖN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TELEPÜLÉS LAKÓI NEVÉBEN A 26 ÉVES VÖRÖSKERESZTES TITKÁRI MÚLTTAL REN- DELKEZÔ HORVÁTHNÉ PILLER EDITTÔL NYUGDÍJBA VONULÁSA ALKALMÁBÓL. A Vöröskereszt helyi szervezete, aktivistái nevében Szitás Péterné titkár már január 25-én búcsúzott a véradó bankett keretében, de az önkormányzat ajándékának átadására most került sor. A kitüntetett köszönetnyilvánításakor elmondta, hogy Dunakilitire mindig szívesen jött, a dunakilitiekre mindig lehetett számítani. A településen, s azon belül az iskolában folyó magas színvonalú munkára bátran mert hivatkozni mindig, mindenütt. Editke ragaszkodott ahhoz is, hogy a kapott ajándékot ott a jelenlévôk körében bontsa fel, így mindenki megcsodálhatta a dunakiliti motívumokkal díszített csodás olvasólámpát. Köszönjük, Editke, áldozatos munkádat, jó egészséget, sok örömet kívánunk nyugdíjas éveidre. Ôrizd meg a dunakilitieket emlékezetedben, s ehhez reméljük, kedves ajándékunk is segítségedre lesz. KOVÁCS ANDORNÉ, A DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÖRÖSKERESZTES PATRONÁLÓ TANÁRA Zsuzsanna, Bieber Jolán, Posvancz János, Németh Imre 4. Lelkes Imre, Kálmán Gábor, Kalinkó József, Csémy István, Takács Titusz, Árvay Ágoston, Makay József Felsô sor: Nótár Sándor, Zsigmond László, Takács Sándor, Horváth Géza, Súry Sándor Az ötvenéves osztálytalálkozó képei megtekinthetôk az alábbi helyen: Fiók neve: Dunakiliti 1964, Jelszó: RajnohaJeno

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Juhász Gyula Vértanúink

Juhász Gyula Vértanúink 16 Megtört a jég felnõtt csapatunknál! 4. forduló: 2013. 09. 07. (szombat) 16:30 Rimóc - Palotás 2-0 (0-0) Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Balázs K., Lovasi J.) Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Vincze

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben