Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL"

Átírás

1 1 oldal Krónika Kiliti szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal

2 2 Cyan Magenta Yellow Black 2 oldal Szokoli Sándor: Élhetô, rendezett falu Dunakiliti A fejlôdés záloga az összefogás FEJLÔDÔ, EGYRE ÉLHETÔBB FALU DUNAKILITI: KÖSZÖNET MINDENKINEK HELYBEN ÉLÔ CIVILEKNEK, KÉPVISELÔ-TESTÜLETI TAGOKNAK, VÁL- LALKOZÓKNAK, CÉGEKNEK, AKIK BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTETTEK EBBEN ÖSSZEGEZTE AZ ELMÚLT NÉGY ÉV MUNKÁJÁT SZOKOLI SÁNDOR POL- GÁRMESTER. A ciklus leteltével a polgármester kiemelte, hogy a fô célt, a falu és az intézmények zökkenômentes, hitelfelvétel nélküli mûködtetését sikerült gond nélkül végrehajtani a csökkenô állami normatívák ellenére is: sôt, minden évben kisebb-nagyobb fejlesztésre is futotta. Jó példa ezekre az idei esztendô: a mûfüves focipálya elkészült, napelemet kapott a faluház is, mely hosszabb távon kiadás-csökkentést eredményez. Egy település életében mindig érzékeny kérdés az útfelújítás: ebben az évben a Csölösztôi út és a Gyümölcsös utca vége, a buszforduló készült el, az utóbbi esetében járdával. Már látható Tejfaluszigeten a Kukullói utca felújítása is (tavaly az Ady, a Rév, a Füzesi, a Nefelejcs, a Sport, a Belsômajor, a József Attila utca és a Szilvás sor felújítására is sor került a járdaépítések mellett). Húsz év után a faluház tetôszerkezetét ötmilliós költséggel fel kellett újítani. Látványos fejlôdést jelentett, hogy a Szitás-bolt és a posta közötti útszakaszt is sikerült térkövezni, ezáltal a közösségi ház elôtt is rendezett lett a tér, s parkolók is létesültek mindez Leader forrás segítségével. Röviden Száz éves a bolt A DUNAKILTI KOSSUTH LAJOS UTCA 67 SZÁM ALATT MÛKÖDÔ ÜZLETHELYISÉG KB. 100 ÉVE SZOLGÁLJA A FALU LAKÓIT. AZ 1989 NYARÁN MEGSZÛNT ÁFÉSZ BÉR- LEMÉNY VISSZAKERÜLT A SZITÁS CSALÁD JOGOS TULAJ- DONÁBA SZEPTEMBER 1-JÉN 25 ÉVES SZÜLI- NAPJÁT ÜNNEPELTE A SZITÁS BOLT! TOVÁBBRA IS SZ- ERETETTEL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! Szitás Péter kereskedô Használják a kemencét Szokoli Sándor kiemelte: a civil szervezetek támogatására kiemelt hangsúlyt fektetnek, akárcsak az általuk szervezett helyi rendezvények, vagy elnyert pályázataik során a szükséges összegek megelôlegezésére. Szociális téren is igyekszünk helyt állni: a hetven év felettiek rendszeres hulladékszállítását is segítjük, de minden helyben élôt támogatjuk azzal, hogy az építési törmelékének elszállítását negyven százalékban finanszírozzuk (évi nyolc köbméterig). A tervek között szerepel egy egészségközpont kialakítása, ahol a háziorvosi és védônôi szolgálat is egy helyen lenne, s különbözô bôvítésekre, felújításokra is sor kerülne: ehhez pályázati támogatást remélünk mondta. Elkészültek az óvodabôvítési tervek is. A parkoló és az óvoda melletti erdei sétány fitnesz-eszközökkel és felnôtt tornaszerekkel egészül ki: a munkák már elkezdôdtek végén az állam az adósságkonszolidáció keretében magára vállalta a fejlesztésekre felvett, még fennmaradó 47 milliós hitelünket. Szinte ezzel egy idôben azonban közel ekkora helyben maradó adóbevételt beszámítottak a központi normatívába, azt a kötelezô feladatok finanszírozására kell fordítanunk. Emellett más, korábban helyben maradt adók egy része is a központi költségvetésbe került. Nagyjából harminc százalékkal csökkent a szabadon felhasználható pénzünk. A zökkenômentes gazdálkodás fenntartása mellett azért minden évben futotta egy-egy nagyobb beruházásra is, pályázati segítséggel: a közösségi ház megépítésére, a útépítésekre vagy a mûfüves pályára. Fejlôdô, egyre élhetôbb a falu: ez a záloga a népességmegtartó erônek. Jó a kapcsolatunk az itt letelepült cégekkel is. Az önkormányzati telkek kialakításával kordában tudjuk tartani a telekárakat, s vásárláskor elônyt, élveznek kedvezményben részesülnek a dunakilitiek. Míg a dunakiliti lakosok száma húsz éve 1696 volt, A KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN MÁR MÛKÖDIK, HASZNÁLATBAN VETTE A FALU APRAJA-NAGYJA A NEMRÉGIBEN ELKÉSZÜLT KEMENCÉT. MEGÉPÍTÉSÉBEN TÁMOGATÁST NYÚJTOTTAK: FERRO AL BT ÖNTÖDE (MOSONMAGYARÓVÁR), GÉPALK KFT (SALOMVÁR), SÁRKÖZI LAKATOSÜZEM (DUNAKILITI) ÉS VARGA IMRE (DUNAKILITIÉRT EGYESÜLET ELNÖKE). KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTETT, A JÖVÔBEN IS SZÜKSÉG LESZ MINDEN ELÔREMUTATÓ, PROB- LÉMAMEGOLDÓ TÁMOGATÁSRA. SZOKOLI SÁNDOR mostanra ez 1900 körül mozog. Büszkék vagyunk, hogy megkaptuk a Humanitárius település címet, s a Virágos Magyarország versenyben is különdíjat kaptunk. Mindez csak összefogással jöhetett létre. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segített, a jövôben is szükség lesz minden elôremutató, problémamegoldó támogatásra. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást és jó egészséget mondta. K iliti ingyenes közéleti lapja. Krónika Impresszum -, a dunakiliti önkormányzat negyedévente megjelenô Kiadó: Dunakiliti Önkormányzat (Dunakiliti, Kossuth L. utca 86.). Felelôs kiadó: Szokoli Sándor Fôszerkesztô: Cséfalvay Attila. A szerkesztôbizottság tagjai: dr. Deák Ferenc, Varga Imre. Nyomda: Palatia ISSN

3 3 oldal 3 Erdôs Imre Dunakilitiért Díj kitüntetettje Törôdik a helyi közösség dolgaival A 2014-ES ÉV SOK ÖRÖMET HOZOTT ERDÔS IMRE SZÁMÁRA! AZ ÉV ELEJÉN A NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁÉRT ARANYK- ITÛZÔVEL ISMERTÉK EL A 30 ÉVES SZAKMAI TELJESÍTMÉNYÉT. Tavasszal a család és a baráti kör köszöntötte a 60. születésnapja alkalmából. (Mi is gratulálunk!) Augusztus 20. napján az önkormányzat a Dunakilitiért Díj -jal tüntette ki, amit ôszintén nagy megtiszteltetésnek érzett. Hab a tortán: Zsolt fia szeptember eleji esküvôje. Erdôs Imre tôsgyökeres dunakiliti, aki a hosszú, kemény tanulással töltött évek után három diplomás agrármérnökként tevékenykedik. A több éves munka melletti tanuláshoz nagy segítséget jelentett a nyugodt hátteret biztosító feleség: Kokas Ágnes, akivel a mai napig harmonikus házasságban élnek. Büszkén említette, hogy két gyermekük - Virág és Zsolt - a saját életpályájukon, szüleiknek sok örömöt szerezve, már szép sikereket értek el. Az ünnepelt munkahelye folyamatosan Dunakilitin volt, eleinte még a Rajkai TSZ növénytermesztési vezetôjeként, ma pedig már az Agrár Zrt. elnökeként óta. Közben 1980 és 1990 között tanács-tag, majd tanácselnökhelyettes is volt. A rendszerváltás után (1990) már az elsô képviselôtestület tagjává választották, ahol a gazdasági bizottság vezetôjeként, majd alpolgármesterként is társadalmi munkában szolgálta települését. Még ez sem volt elég, mert óta a Dunakiliti Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, s itt hangsúlyozza, hogy a tagok és a parancsnok elkötelezett, hivatásszeretô munkájának köszönhetô, hogy az ÖTE ilyen elismert a faluban. Bemutatásából kihagyhatatlan, amit élete fô mûveként említ, a Dunakiliti Sportcsarnokért Alapítvány, amit a Suri családdal együtt hoztak létre, s amely segítségével lett olyan létesítménye a falunknak, amelyre még ma is joggal lehetünk büszkék. Ehhez persze kellett a helyi lakosok és a gazdálkodó egységek összefogása is, amit sikerrel szerveztek meg. Társadalmi aktivitása a mai napig sem lankad, példa erre a Hosszú téli esték megszervezése, amely hasznosságát bizonyítja, hogy idén már a 3. évad indul a lakosság nagy örömére. Fô céljaként a közösség dolgaival való törôdést említi, s azt a tényt, hogy ha kérik, akkor mindig megpróbál segíteni. Ehhez csak annyit kívánunk, hogy találjon még sok feladatot, s a megvalósításukhoz legyen megfelelô kedve és egészsége is.

4 4 oldal 4 A gyermek érdeke mindenek elôtt MINDENNAPI MUNKÁNKAT, VALAMINT EGYSÉGES SZEMLÉLETÜNKET A GYERMEKEK ÉRDEKEINEK ELÔTÉRBE HELYEZÉSE JELLEMZI. ENNEK SZELLEMÉBEN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY ÓVODÁSAINK A NYÁRI HÓNAPOK ALATT IS SOK-SOK ÉLMÉNNYEL, TAPASZTALATTAL GAZDAGODJANAK. Az augusztusi bezárásig hetente más-más témában kínáltak óvónôink érdekes tevékenységeket, játékokat. Az ovisok ismerkedhettek a madarakkal a nyár színeivel, szivárvánnyal, katicabogárral, egy teljes hétig lehettek kalózok, felfedezhették, a szappanbuborék, valamint a szél tulajdonságait. Sajnos, az idei nyár nem nagyon adott alkalmat a fürdôzésre. A délelôtti felszabadult játék után nem okozott gondot a délutáni alvás, ilyenkor sok kisgyermeket hosszasan kellett ébresztgetni. Nyári bezárás után festéssel, nagytakarítással megszépülve, frissen vártuk vissza óvodásainkat, készülve a következô idôszakra. A karbantartási, fejlesztési munkálatok közül a fûtés korszerûsítésére (radiátorok cseréje), valamint az ajtók mázolása, kilincsek cseréje valósult meg. A további betervezett munkálatok az idôjárás kegyességétôl függenek. A ös nevelési évre a tavaszi beíratás alkalmával, valamint a nyár folyamán 86 kisgyermek részére igényelték szüleik az óvodai ellátást. Az évet szeptemberben 20 kiscsoportos korú, 25 középsô csoportos korú, valamint 25 nagycsoportos korú gyermekkel kezdjük. A kiscsoportba szükség esetén befogadjuk a 2 és fél éves kort betöltött gyermekeket is. Feketeerdôrôl 15, Tejfaluszigetrôl 2, valamint 11 szlovák állampolgárságú kisgyermeket fogadunk. Az óvodapedagógusok és a munkájukat segítô dajkák gyermekcsoportokba való beosztása nem változott. Mindennapi munkánkban az elért szakmai színvonal fenntartását, emelését tûztük ki célként évnyitó nevelési értekezletünk alkalmával. Miként tudja a szülô is kellôképpen gyermeke érdekeit elôtérbe helyezni? Az alábbi írás, mely jó tanácsként is szolgál, úgy gondolom, mindent elmond: EGY GYERMEK ÜZENETE SZÜLEIHEZ Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bûntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy lássam, hol a határ. Add nekem az idôdet! Kérdezd meg, mi történt az óvodában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Taníts meg engem a jóra, s mondd el, mi a rossz! Dicsérj meg, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem! Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem fogok letérni a helyes ösvényrôl. Magyarázd el nekem, mit kell tennem, ha rossz útra tévedek! Figyelmeztess a rám leselkedô veszélyekre! Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Erôsíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz engem, bármi történik is! Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett. Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások elôtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéremhez! Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne parancsolj, kérj tôlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd! Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék veled megbeszélni valamit! Még csak egy gyerek vagyok, de nekem is vannak gondolataim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat! Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy Bocsáss meg, Kérlek szépen, Köszönöm, Sajnálom a történteket szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, például, hogy Szeretlek! Mindenekelôtt taníts szeretetre, hitre, és az emberek tiszteletére! LAPINCS JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETÔ

5 5 oldal 5 Szeptember, az új tanév kezdete A SZÜNETBEN ISKOLÁNK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN, ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL TÖBB HELYSZÍ- NEN NYÁRI TÁBORBAN VEHETTEK RÉSZT DIÁKJAINK. Itt köszönjük meg Dunakiliti Község Önkormányzatának támogatását, és azoknak a pedagógusoknak a fáradságos munkáját, akik igyekeztek tanulóink számára a szünidôt is tartalmas és élménydús programokkal megtölteni. Hobbi és kézmûves tábor: Mikus Sándorné Vinczéné Domonkos Klára. Dunaszigeti tábor: Rigó Klára, Káldiné Kômüves Andrea, Kovács Andorné, Lelkesné Kovács Eszter, Szabóné Dobos Csilla. Halkan útra kel a nyár, és észre sem vesszük, beköszönt az ôsz, a szeptember s vele az új tanév. Nincsen másképp az idén sem. A hosszú mozgalmas nyarat magunk mögött hagytuk. A táborok hangulata, a nyaralás, a nyári szünidô pillanatai emlékké váltak, de rengeteg új élmény, izgalmas tapasztalat, öröm és vidámság vár ránk. Bizony búcsút kell tudnunk mondani a vakációnak, és meg kell találnunk azokat a másfajta örömöket, amelyek most itt, az iskolában várnak ránk! Reggelente az utcákon megjelentek a gyerekek, az ôket kísérô szülôk. Az iskola újra megtelt a gyerekek kedves zsibongásával. A ös tanévet ezennel megnyitom szeptember 1-jén ez a mondat hangzott el Dunakilitin a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskolában az ünnepélyes tanévnyitón, ahol 154 tanuló kezdte el az új tanévet, köztük 19 elsô osztályossal. Az elsô osztályosok még kicsit bizonytalanul közlekednek, keresik helyüket az épületben és a közösségben.a tanulmányaikat folytatók otthonosan sétálnak futnak ülnek, örülnek a rég nem látott osztálytársaknak és nem kell szégyellni! olykor még tanáraiknak is. Újra benépesültek a tantermek, otthonosan surrognak az aktív táblák projektorai. MI VÁLTOZOTT ÉS MI NEM? Az új tanév az oktatás struktúrájában nem hozott változást. Az új köznevelési törvénynek, és a Nemzeti Alaptantervi elôírásoknak megfelelôen folytatódik az oktató-nevelô munka az új tanévben is. Felmenô rendszerben ettôl a tanévtôl már heti öt órában lesznek a testnevelési órák az 1-3. és 5-7. osztályosoknak, illetve választható a hit- és erkölcstan, erkölcstan oktatása az 1-2. és 5 6. osztályosoknak. Változás némiképp a tankönyvek választékában van, hiszen a tankönyvellátást január 1-jével államosították: az iskolák csak a központilag kiadott tankönyvjegyzékrôl választhattak, fô szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként két tankönyv közül. A most induló tanévben ingyenesen jutnak hozzá a könyvekhez az elsô és második osztályosok, a nagycsaládosok gyermekei, valamint a szociálisan rászorulók. A tankönyvek a korábbi évekhez viszonyítva jóval olcsóbbak. Továbbra is az állami általános iskolába járó tanulóknak 16 óráig kell az iskolában tartózkodniuk, ami alól a szülô kérésére az igazgató adhat felmentést. A szülôk kérésére az iskola köteles 17 óráig biztosítani a gyermekek felügyeletét. Az ehhez szükséges Szülôi nyilatkozatokat a tanulók a tanévnyitó ünnepélyen kézhez kapták! A kötelezô foglalkozások alól felmentést nem lehet kérni, mivel ezek tanórai foglalkozásnak minôsülnek. A ös tanév rendje: Tanév: szeptember 1. (hétfô) június 15. (hétfô) I. félév: szeptember január jan. 23-ig kell értesíteni a tanulókat és szüleiket a félévi tanulmányi eredményekrôl (az utolsó tanítási naptól számítva 5 munkanapon belül kell kiosztani). II. félév: január június 15. Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfô) Ôszi szünet: október 27. október szünet elôtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) szünet utáni elsô tanítási nap: november 3. (hétfô) Téli szünet: december január 2. szünet elôtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) szünet utáni elsô tanítási nap: január 5. (hétfô) Ismét felmérik a diákok fizikai állapotát (5-8. osztályosok) és edzettségét, a vizsgálatot január 5-e és május 27-e között végzik az iskolák. Tavaszi szünet: április 2. április 7. szünet elôtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) szünet utáni elsô tanítási nap: április 8. (szerda) Fogadóórák: november 25. (kedd) óráig április 28. (kedd) óráig Szülôi értekezletek: I. félév: 1 4. osztály: szeptember 09. (kedd) 16 ó. 18 ó osztály: szeptember 10. (szerda) ó. II. félév: 1 4. osztály: február 10. (kedd) ó osztály: február 11. (szerda) ó. A tanévben minden tanulónknak és munkatársunknak jó munkát kívánok! Réder Tamás Ált. isk. igazgató

6 6 Cyan Magenta Yellow Black 6 oldal Szeptember, Szent Mihály hava Szeptember 29-én emlékezünk meg Szent Mihály fôangyalról, aki Tejfalusziget védôszentje, a falu búcsúnapja. Róla nevezte el a néprajz szeptembert Szent Mihály havának. Mielôtt róla beszélnénk, tisztázni kell az angyal fogalmát, mert sokan mesebeli lénynek gondolják ôket. Ôk is ugyanúgy léteznek, mint mi, emberek, ôk is Isten teremtményei. Isten miért teremthetett csupán szellemi lényeket is? A kolosszei levélben olvashatjuk, hogy Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatóakat és a láthatatlanokat is. Tehát az angyalok is teremtmények, a semmibôl hívta elô ôket az Isten. Azért teremtette ôket az isten, hogy a teremtés gazdagabb, színesebb legyen, hogy ezzel is megmutassa a maga isteni lényét, nagyságát, hatalmát, szépségét. Az angyaloknak nincs testük, ôk is szellemi lények. A testi alak, amit az angyal magára ölt az embereknél való megjelenésben, valójában nem tartozik hozzá. Mihelyt teljesítették küldetésüket, szertefoszlik ez a látszat test. Ráfael arkangyal, az ifjú Tóbiás kísérôje, hosszú útjuk végén így szólt. Azt hittétek, amit láttok, pedig az csak látszat volt. Az angyalok szellemi lények, de ugyanakkor személyek: értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az Újszövetségben az Apostolok Cselekedetei elmondja, hogy amikor Heródes szigorúan ôriztette a börtönben lévô Pétert, egyszerre csak megjelent az Úr angyala, felébresztette Pétert... erre a láncok lehullottak a kezérôl és a vaskapu magától kinyílt elôttük." A megtestesüléskor pedig Gábor angyal jelenik meg láthatóan a fiatal Máriának, és közli vele a jó hírt. Szent Mihály napjához számos néphagyomány tartozik. A magyar nyelvû Mihály-dicséret elsô írásbeli megnyilatkozása a Halotti beszéd könyörgése, amely a halott lelkét bódog Michael arkangyal oltalmába ajánlja. Már Szent István királyunk Mihálynak szentelte ben a veszprémi székesegyházat. A magyar Szent Korona alsó részén Mihály és Gábor fôangyalok zománcképei is szerepelnek. A koronázási szertartás ôsi bizánci szövege szerint az új császár elôtt maga Szent Mihály arkangyal tárja fel az uralom kapuit. A Szent György napkor (április 24.) kieresztett marha szeptember 29-ig legel a pusztán. Nagyon sok helyen Szent Mihály napján vásárt tartottak. Csíkszentsomlyón régebben a prédikáció elôtt Szent Mihály trombitáját szokták megszólaltatni, hogy az utolsó ítéletre való emlékezéssel az Igének üdvösebb befogadására késztessék az embereket. A temetôben a koporsót kivivô szerkesztményt Szent Mihály havának nevezték. Befejezésként XIII. Leó pápa imádságát idézném, aki a 19. század végén elrendelte, hogy a szentmisék végén ezt az imádságot imádkozzák el. Ez az imádság nagyon jól összefoglalja az ô szerepét vallásos életünkben. Szent Mihály fôangyal, védelmezz minket küzdelmeinkben, a Sátán gonosz támadásai ellen légy oltalmunk; Esedezve kérünk, parancsoljon néki az Isten, te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! SOMFAI ÁRPÁD PLÉBÁNOS ROVATA Boldog születésnapot! Dunakiliti új lakói A mindig örömmel számol be új babák születésérôl. Szerencsére most van kit megmutatnunk: Horváth Abigél május 5-én, Kiss Bálint július 9-én, Kerényi Kornél július 30-án, Szitás Máté július 19-én, Kanka Levente július 3-án míg Rusznyák Lilien augusztus 11- én született. Gratulálunk a szülôknek, jó egészséget kívánunk babáknak, mamáknak. HORVÁTH ABIGÉL KISS BÁLINT KERÉNYI KORNÉL SZITÁS MÁTÉ GYÔRI JÓZSEF KISS ALAJOS Két 90 éves dunakiliti lakót is köszöntött nemrégiben Szokoli Sándor polgármester. Gyôri Józsefet április 25-én, míg Kiss Alajost július 5-én. Utólag is boldog születésnapot kívánunk. KANKA LEVENTE Akik már nincsenek közöttünk Molnár Imréné , Gyarmati Jenô , Csanádi Imréné , Cséfalvay Sándor RUSZNYÁK LILIEN

7 7 oldal Húszéves a dunakiliti Nyugdíjas Klub 7 A HÚSZ ÉVVEL EZELÔTTI NYÁR FOLYAMÁN SZERVEZÔDÖTT MEG DUNAKILITIN A NYUGDÍJAS KLUB. ELSÔ KÖZÖS MUNKÁJUK, AZ AKKOR ÉPÜLT FALUHÁZ TAKARÍTÁSA KÖZBEN OLYAN KÖZÖSSÉG KOVÁCSOLÓ- DOTT ÖSSZE, HOGY ÚGY GONDOLTÁK, ÉRDEMES EGYÜTT MARADNIUK. VEZETÔJÜK AKKOR LITRESITS ANTALNÉ, A PÉNZTÁROS PEDIG SCHREINER LÁSZLÓNÉ VOLT. AZ ALAPÍTÓ TAGOK MA IS SZÍVESEN IDÉZIK FEL AZ ELSÔ KIRÁNDULÁSOKAT, TÚRÁKAT. ELJU- TOTTAK A PARLAMENTBE, SÔT MÉG ÓPUSZ- TASZERRE IS. RENDSZERESEN BOGRÁCSOZ- TAK, SZALONNÁT SÜTÖTTEK A VÍZPARTON. Mi, Dunakilitin élôk leginkább a falu-, és gyermeknapi finom palacsintáikra emlékezünk, és arra, hogy minden feladatot, felkérést szívesen vállaltak, vállalnak, lehet az sportos vagy kulturális terület. Éveken át segítettek Takácsné Sárikának a faluház környékéken csinosításában, de kerékpárra pattantak, ha éppen ilyen jellegû programban kellett részt venniük. Szerveztünk együtt költészetnapi felolvasó estet az általános iskolások és a nyugdíjasok kedvenc verseivel. Nagyszabású nyugdíjas találkozónak adtunk otthont ben a tornacsarnokban, ahol a környék és az az ország különbözô pontjairól voltak vendégeink. A csoporton belül alakult meg és mûködik az Ôszidô Népdalkör, mely elôbb Sárközi Ferencné, jelenleg pedig Bieber Miklós vezetésével ért ér el szép sikereket. Rendszeres résztvevôje és helyezettje a csoport a Wass Lajos népdaléneklési versenynek. Évekig a március 15- i mûsort színesítette fellépésével a népdalkör. Összegezve: szép évek vannak a nyugdíjas klub mögött, s reméljük, még szebbek vannak elôttük. A húszéves jubileumhoz szívbôl gratulálunk. Köszönjük Kovács Istvánné klubvezetô áldozatos munkáját. A klub valamennyi tagjának jó egészséget, örömet és vidámságot, kellemes idôtöltést kívánunk együtt Váci Mihály soraival: Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden mûvet és minden életet, Kezünket mindenkinek odanyújtani. KOVÁCS ANDORNÉ, A KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE

8 8 oldal 8 Ünnep kenyérszenteléssel ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK, SZENT ISTVÁN ÜNNEPE IDÉN SZERDÁRA ESETT. ÍGY NEM VOLT HOSSZÚ HÉTVÉGE, S FI- GYELHETTÜNK IGAZÁN AZ ÜNNEPRE. Somfai Árpád plébános úr a szentmisén azt hangsúlyozta, hogy István király az egyházban a fô védôszentünk. Ma is aktuális mindaz, amit ezer éve alkotott. A szentmise végén került sor a kenyérszentelésre. A nagyméretû, külön Dunakiliti számára Sárköziné Sreiner Mónika által a Lipóti Pékségben süttetett kenyeret Horváth Bálint és testvére, Hanna vitték át a közösségi házba, ahol az ünnepi program folytatódott. Horváth Gézáné, a Dunakilitiért Egyesület vezetôségi tagja mondott köszöntôt, majd ô konferálta fel a szereplôket. Horváth Anita, a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola végzôs, kitüntetett diákjának gyönyörû szavalata után dr. Hansági Károly gimnáziumi tanár volt idén az ünnepi szónok. Mesterien felépített beszédét Márai-idézettel kezdte: Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. A tanár úr beszédében elmondta, hogy valóság és mítosz keveredik egymással István királyról. E keletrôl jött Árpád-házi király nyugati mintájú államot hozott létre. Hatalmának megszilárdítása érdekében harcot vállalt, melyben nem ismert kegyelmet. Egyszerre tartott kardot és keresztet a kezében, egyszerre volt rettenetes és mélyen alázatos. Apátságok egész sora, megyerendszer, a magántulajdon védelme, törvényhozás megalkotása fûzôdik nevéhez. Megalapozta az egész nemzet jövôjét. Üzenetét is ô maga fogalmazta meg fiához, Imre herceghez írt intelmeiben. Dr. Hansági Károly hangsúlyozta, azok az erények, amiket István király követendô példának tartott nem évülnek, nem évülhetnek el. Ilyenek például a jó cselekedetek, a tisztelet mások iránt, a békesség és a szerénység. Beszédét Hegedûs Géza-idézettel zárta: az örökölt igét kell betölteni bátran, újulva szüntelen, de változatlanul a múlthoz az hû, ki mindig újra más. Ezen ünnepi gondolatok után a Dunakilitiért Egyesület és Rajka Egyházközség kórusának fellépése következett - Mayer Gizella távollétében - Sárközi Ferencné vezetésével. Az ünnepség a Dunakilitiért Díj átadásával folytatódott, melyben idén Erdôs Imre részesült. A díjazott könnyekig meghatódva vette számba, mire a legbüszkébb 35 éves közéleti munkásságából. Kiemelte a Tornacsarnok Alapítványt, a 125 éves tûzoltó egyesület jubileumi kiadványát, a dunakiliti ÖTE elnöki tisztének betöltését, amely szervezeten belül igaz barátokra lelt. Megemlítette a Hosszú téli esték hasznosan programsorozatot, melyet ô indított el. Hálás szívvel mondott köszönetet családjának és minden dunakilitinek a díjért. Az ünnepség a szentelt kenyér megszegésével és szétosztásával ért véget, s általa minden jelenlévô érezhette, hogy egy közösséghez tartozunk: Dunakiliti nagyszerû közösségéhez, s része vagyunk a magyar nemzetnek. A hûvösre fordult idôben ez egy kis melegséget költöztetett a szívekbe. KOVÁCS ANDORNÉ, A KULTURÁLIS-, IFJÚSÁGI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE

9 9 oldal Kitartás- és erôpróba a Balaton vizében Idén dunakiliti induló is volt a Balaton-átúszók között: Varga Julianna és unokaöccse, Földes Péter. Mindketten heteken át készültek a Vízpart kemping melletti Duna-ágban, aztán pedig a Velencei-tavon edzettek. A verseny nagy élmény volt mindkettôjük számára, s már most elhatározták, hogy jövôre újra indulnak. Ha valaki hasonló terveket forgat a fejében, keresse meg az érintetteket! Hajrá, Julika és Péter! Szép munka volt! Büszkék vagyunk Rátok! 9 Dunakilitin táboroztak ismét Budapestrôl a vak és a látássérült diákok A hála hangja messzire cseng Hálás szívvel mondok köszönetet magam, tanítványaim és kollégáim nevében a kéthetes dunakiliti nyári táborozásunkhoz nyújtott támogatásért, adományért a dunakiliti önkormányzatnak, amely ebédeltetésünk költségét idén is magára vállalta. Köszönjük minden dunakiliti lakosnak azt a felénk áradó szeretetet, amivel fogadtak, s amibôl ki nem fogytak itt-tartózkodásunk alatt. Felsorolni is lehetetlen, mi mindent kaptunk idén is. Elég volt, hogy érkezésünk napján elhangzott a szentmise végén: Ma délutántól ismét vendégeink lesznek Budapestrôl a vak diákok; fogadjuk ôket olyan szeretettel, ahogy eddig is szoktuk! És igen, mindenki segített. Ki gyümölccsel, zöldséggel, ki édességgel, fagyival, ki sétakocsikázással, állatsimogatással, ki azzal, hogy kedvezményesen kenuzhattunk nála. Szívbôl köszönjük! Tanítványaink bár Budapesten tanulnak, de az ország minden részébôl Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona Budapestrôl. érkeztek, és jó hírét viszik - immár 1989 óta sokadszor -, Dunakiliti településnek, s az itt és a környéken élô emberek jóságának, segítôkészségének. Záró ünnepségünkön - ahol a kempingben a mellékelt felvétel is készült -, így búcsúztunk: Jövôre találkozzunk újra ugyanitt! Szeretünk Dunakiliti, visszavágyunk ide! KÖSZÖNETTEL: OLÁH GÁBOR TÁBORVEZETÔ ÉS TANÍTVÁNYAI

10 10 oldal 10 Dunakilitin is szólt a szilenció az I. világháborús hôsök tiszteletére JÚLIUS 28-A AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA. ÜNNE- PELNI KELL EGY ILYEN ÉVFORDULÓT? NEM! NEM ÜNNEPELNI KELL, HANEM EMLÉKEZNI! EMLÉKEZNI AZ ÁLDOZATOKRA, A HÔSÖKRE. ÍGY VÉLTÉK EZT DUNAKILITIN A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS BI- ZOTTSÁGÁBAN ÉS A DUNAKILITIÉRT EGYESÜLET VEZETÔSÉGÉBEN, AHOL VARGA IMRE EGYESÜLETI ELNÖK EZT ELÔSZÖR FÖLVETETTE. AZTÁN TETTEK KÖVETTÉK A JAVASLATTÉTELT, S NAGYON SZÉP MEGEM- LÉKEZÉS KEREKEDETT MINDEBBÔL JÚLIUS 27-ÉN, VASÁRNAP. Szentmisével indult a nap a helyi templomban, majd a templom elôtti téren folytatódott Szokoli Sándor polgármester úr ünnepi beszédével, Schnitzer Laura szavalatával, a helyi vegyes kar fellépésével. Ezt követôen a település és a Dunakilitiért Egyesület vezetôi, valamint a mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományôrzô Egyesület és Vitézi Rend képviselôi helyezték el a hôsök tiszteletére 1938-ban készült emléktáblánál a megemlékezés koszorúit. Elhangzott a 62 dunakiliti áldozat neve is. Közel százan hallgatták, és sokan közülük megkönnyezték e programrész zárását, mikor Bakondi Ferenc trombitán eljátszotta a szilenciót. Az emlékezôk ezután a közösségi házba vonultak, ahol Varga Imre köszöntôje után Schnitzerné Samu Tímea énekelt, majd Beregszászi Balázs, a Mosonmagyaróvári Fióklevéltár munkatársa ajánlotta a jelenlévôk figyelmébe az I. világháborúról Dunakilitin fellelhetô anyagokból Varga Imre által összeállított kiállítást. A rendkívül felkészült ünnepi szónok ismertette a háború Moson vármegyei és dunakiliti kötôdését, a dunakilitiek I. világháborús szerepét. Elmondta, hogy járt a helyi temetôben is, ahol I. világháborús katonasírokat keresett. Ugyancsak Beregszászi Balázsnak köszönhetô, hogy az ünnepségen jelen voltak és koszorúz- tak a mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományôrzô Egyesület és Vitézi Rend képviselôi Hatos Dezsô vezetésével. Az ünnepi program szervezôi meghívták a kiállítási megnyitóra a 3 dunakiliti vitéz és a többi hôs hozzátartozóit. Közülük Nyerges József az általa vezetett Gyôri Obsitos Dalárdával érkezett, akiktôl Gyóni Géza: Csak egy éjszakára c. versét és katonanótákat hallhatott a szép számú közönség. Az ünnepi program állófogadással zárult a dunakiliti önkormányzat jóvoltából. A kiállítás a dunakiliti búcsúig (2014. szept ) tekinthetô meg az IKSZT nyitvatartási idejében Dunakilitin a Kossuth u. 63. szám alatt. Remélem, mire ezek a sorok megjelennek, már nagyon sok dunakiliti látta az anyagot, hiszen emlékezni minden kor emberének kötelessége. KOVÁCS ANDORNÉ, KULTURÁLIS BIZOTTSÁGI ELNÖK

11 11 oldal 11 Ötvenéves osztálytalálkozó Dunakilitin ÖTVEN ÉV A TÖRTÉNELEMBEN NEM HOSSZÚ IDÔ, DE MÉRFÖLDKÔ AZ EMBER ÉLETÉBEN. ÜNNEP, MELYET ILLIK MEGÜLNI, HISZ EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN. Így gondolták ezt az 1964-ben a Dunakiliti Általános Iskolában végzett osztály egykori tanulói is, amikor július 26-ra osztálytalálkozót szerveztek. Bár a 29 akkor végzett diákból már csak 22-en élnek. Találkozójuk az iskolában kezdôdött múltidézéssel Sárközi Ferencné Cili nénivel és Ôry Jenô tanár úrral. Aztán a temetôben folytatódott koszorúzással, majd a templomban szentmisével. A Duna vendéglô finom vacsorával járult hozzá a kellemes hangulathoz. A zene és tánc hajnalig tartott, de emlékeikre ma is szívesen gondolnak vissza az egykori diákok. Jó egészséget kívánunk minden ünnepeltnek. A fotó a közösség 3. osztályos korában készült. 1. sor: Mészáros István, Dertyina Zoltán, Grózer Imre, Kovács István, Lelkes Sándor, Zalka László, Nagy Károly, Prikler István, Zsigmond Richárd, Szilágyi Tamás, Kmeczik László 2. sor: Varga Ágoston, Klemensits Anna, Jankó Katalin, Kovács Margit, Nagy Cecília (tanítónô), Vrábel Katalin, Szitás Mária, Máté Julianna 3. Máté Iván, Magyar Magdolna, Márkus Ilona, Nagy Éva, Ónodi Sarolta, Vízy Piroska, Lelkes Köszöntötték a leköszönô titkárt AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG KERETÉBEN KERÜLT SOR ARRA, HOGY SZOKOLI SÁNDOR POLGÁRMESTER ELKÖSZÖNJÖN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TELEPÜLÉS LAKÓI NEVÉBEN A 26 ÉVES VÖRÖSKERESZTES TITKÁRI MÚLTTAL REN- DELKEZÔ HORVÁTHNÉ PILLER EDITTÔL NYUGDÍJBA VONULÁSA ALKALMÁBÓL. A Vöröskereszt helyi szervezete, aktivistái nevében Szitás Péterné titkár már január 25-én búcsúzott a véradó bankett keretében, de az önkormányzat ajándékának átadására most került sor. A kitüntetett köszönetnyilvánításakor elmondta, hogy Dunakilitire mindig szívesen jött, a dunakilitiekre mindig lehetett számítani. A településen, s azon belül az iskolában folyó magas színvonalú munkára bátran mert hivatkozni mindig, mindenütt. Editke ragaszkodott ahhoz is, hogy a kapott ajándékot ott a jelenlévôk körében bontsa fel, így mindenki megcsodálhatta a dunakiliti motívumokkal díszített csodás olvasólámpát. Köszönjük, Editke, áldozatos munkádat, jó egészséget, sok örömet kívánunk nyugdíjas éveidre. Ôrizd meg a dunakilitieket emlékezetedben, s ehhez reméljük, kedves ajándékunk is segítségedre lesz. KOVÁCS ANDORNÉ, A DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÖRÖSKERESZTES PATRONÁLÓ TANÁRA Zsuzsanna, Bieber Jolán, Posvancz János, Németh Imre 4. Lelkes Imre, Kálmán Gábor, Kalinkó József, Csémy István, Takács Titusz, Árvay Ágoston, Makay József Felsô sor: Nótár Sándor, Zsigmond László, Takács Sándor, Horváth Géza, Súry Sándor Az ötvenéves osztálytalálkozó képei megtekinthetôk az alábbi helyen: Fiók neve: Dunakiliti 1964, Jelszó: RajnohaJeno

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

iliti Vízisport egyesület: Krónik a szigetközi turisztika, sport és kultúra zászlóvívôi 2012. szeptember 10. oldal Falunapi vígasság

iliti Vízisport egyesület: Krónik a szigetközi turisztika, sport és kultúra zászlóvívôi 2012. szeptember 10. oldal Falunapi vígasság 1 oldal Krónik a K iliti 2012. szeptember Falunapi vígasság Egy összetartó csapat 2.oldal 6 7.oldal Vízisport egyesület: a szigetközi turisztika, sport és kultúra zászlóvívôi 10. oldal 2Kiliti Krónika

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév A tanév célja A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: A TÁMOP 3.1.4. pályázati program fenntartása. TIOP -07/1 pályázat

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

- 1 - A 2011-es tanévnyitó ünnepélyen elismerésben részesülők, oklevelek díjak átadása

- 1 - A 2011-es tanévnyitó ünnepélyen elismerésben részesülők, oklevelek díjak átadása - 1 - A 2011-es tanévnyitó ünnepélyen elismerésben részesülők, oklevelek díjak átadása Tisztelt jelenlévők, szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány kiemelkedő tanulónkat és dolgozónkat ebben a felemelő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben