ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek 2007. június 28."

Átírás

1 ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28. Bevezetı: az üdvözlés után néhány szóban, részletek nélkül, az elnök reflektál bizonyos kérdésekre, felmerült problémákra, bizonyos kötelezettségekre is felhívva a Tagság és az Elnökség tagjainak figyelmét. Az Egyesület komoly munkát folytat, még akkor is, ha azt az Egyesület nem eléggé demonstrálta az utóbbi idıben. A demonstrálás hiánya elsısorban a honlap információ-adás kiesése miatt történt. (Papírnyomtatású Hírlevél már régóta nem készül, a készítıjének nem volt rá ideje, de ezt bizonyos fokig a honlap lenne hivatott pótolni). A honlap átalakulva, de legalább is megfelelı információs anyaggal már nagyrészt fel van töltve, június vége óta ismét mőködik. MINDEN ELNÖKSÉGI TAGNAK KÖTELESSÉGE, HOGY SZAKMAI INFORMÁCIÓT ADJON KÖZRE. Erre az egyik legjobb fórum a honlap, ahol még a tudományos anyagok, elıadási anyagok stb. is gyakran megjelenhetnek, a legkevesebb ráfordítással. De folytatható a hírlevél készítése is, ha ezt valaki még vállalja, a tagságból is amire mostanában nincs vállalkozó - akár papír-nyomtatványként vagy honlap oldalként. Mondhatnám az elnökségi tagság önkéntes, de vannak velejáró kötelezettségek. Az együttmőködésrıl szólva, a legjobban elıremutató, ha a program-javaslatait mindenki elıadja, hogy lehessen mibıl választani, és nem központi irányítással mőködik. Ha az elnökség az év elején készít egy munkatervet, az legtöbbször csak fél évig látható elıre, amit jelzünk is a programban. Fél év elmúltával kiegészítjük a második félév munkáival (ez is történik most). A tagság visszajelzése igazán pozitív volt az elsı félévi eseményekrıl, NINCS LEMARADÁSUNK, sıt nincs annyi új projektünk sem, hogy mindig újat mutathassunk, legalábbis nincs róla visszajelzés. Tartunk idınként elıadói napokat, bemutatókat, ismeretterjesztés napokat. Ez több féle javaslat, kérés alapján történhet: (általában, amihez sok mindent figyelembe kell venni): - az elnökség javasol valamit, vagy - a tagság közkívánságra kér valamit. (mert a tagságnak is vannak hasonló információi, mint az elnökségi tagoknak és lehet célirányos az érdeklıdése) - de lehet olyan változat is, hogy külsı fél kíván valamit elıadni az egyesületnek. Már említésre került, hogy a legközelebbi nagy hazai- és nemzetközi eseményünk a 2009-es Világkongresszus Budapesten. Természetesen, amint jeleztük, tartunk kisebb alıadói napokat, ami tájékoztat, bemutat. Lehet szomszédolni is közben, épülı munkákat meglátogatni. Az elkészült munkatervünk mindig tartalmazza, ha idıben van jelzés. Azt is közreadjuk, ha váratlan érdekes esemény kínálkozik, szóval van és lesz sok feladat. A mai megbeszélés a továbbiakban témánként, de mind a munkáról szól.

2 1. NAPIREND: PRÁGA WTC BESZÁMOLÓ a vezetıségi eseményekrıl: Kocsonya Pál elnök EX-CO ÜLÉS (Executive Counsil Meeting) Összeült a Közgyőlés elıtt és a Közgyőlés után Elıtte átnézte a teljes programot, hogy minden rendben van-e a Közgyőlés és a Kongresszus lebonyolításához. Egyeztették az Ex-Co ülés elıtti kommunikációs- és WG-vezetıi ülés eredményeit, problémáit, beleértve az új tutorok kinevezését is. A beszámolóban kiemelték egyes munkáikat. A távozó Ex-Co 24 országban járt (kapcsolatfejlesztés, munka, esemény) 19 új jelentkezett tagot javasolt, (13 cég és 6 egyéni tag). Összesen van 52 Nemzeti tagország csatlakozó tagja az ITA-nak, ez utóbbiból a cégtagok és egyéni tagok száma). KÖZGYŐLÉS Jelen volt 43 ország Az elızetes Ex-Co ülésen javasolt és a Közgyülésen elfogadott határozatok: Az ITA új nevet fogadott el: International Tunnelling and Underground Space Association (de ez nem vonja maga után az egyesület rövid nevének illetve logójának megváltoztatását.) Elfogadta a 2007-es stratégiai tervet, magában foglalva -a kommunikáció, a továbbképzés és a tréning mőveleteit, és úgyszintén az adminisztrációs szerkezet konszolidálását, -a WG-k új szakmai irányítóit, a WG-k és a Nemzeti Tagok beszámolóit, -a jövıbeni (2008 és 2009) Kongresszusok elıkészületeirıl a beszámolót, -az idıközi Ex-Co ülésekrıl készült beszámolót, -az ITA védnökségével lefolytatott és ezévben tervezett események eredményeit és elıkészületeit ( a májusi Fekete tengeri országok isztambuli és a kínai konferenciák, és a 3 leendı - STUVA, madridi és egy tengerentúli konferencia), -a javasolt üzleti tervet (tagság, kiadványok, szabványok, új sponzorok) -az új bizottságok létrehozását és egyebeket -az új és nemzetközi leányszervezetekkel való együttmőködésrıl stb. Egy un. Task Forces-t reactiváltak az EU és más feladatok kapcsán így: Financing of Underground Infrastructures of Transport Gibraltar Accidents in construction Terrorist Threats Glossary

3 Risk Management Underground Worldwide (UWW) És értékelték az eddigi tevékenységeiket. A soronkövetkezı közbensı munkaülések helyszíneit bejelentették: Toronto 2007 június, Párizs 2007 szeptember (PIARC), Madrid 2007 november, Vietnam 2008 február,??? 2008 június, AGRA 2008 szeptember. Új Végrehajtó Bizottságot (Ex-Co) választott a Közgyőlés: Members M. Knights United Kingdom President Until 2010 A. M. Muir Wood United Kingdom Honorary President H. Parker USA Past President Until 2010 P. Grasso Italy Vice-President Until 2010 E. Grov Norway Vice-President Until 2010 Y. Leblais France Vice-President Until 2010 I.-M. Lee Korea Vice-President Until 2010 W. Liu China Until 2008 S. Eskesen Denmark Until 2010 K. Fukumoto Japan Until 2010 I. Hrdina Czech Republic Until 2010 M. Thewes Germany Until 2010 V. Umnov Russia Until 2010 G. N. Mathur India WTC 2008 Until 2008 F. Vuilleumier Switzerland Treasurer Until 2010 C. Bérenguier Secretary General Until 2008 Experts S. Calinescu Romania Internal Auditor Until 2008 Pal Kocsonya Hungary WTC 2009 Until 2009 Megszavazták a 2010-es helyszínt, amit a kanadai ITA rendez VANCOUVER-ben Az elfogadott két bizottság az alábbi: Communication on Education and Training (CET) (Chairman: A. Assis) Onnan alakult ki, hogy az ITA mind többet foglalkozik a továbbképzéssel, így elıször alakította a WG18-at a Tréningre, majd a sváci egyetemen alapított egy ITA-headquartert(2002), Torinóban jóváhagyták a Professional Master Courses on Tunnelling-ot (nemzeti és nemzetközi 2003), 2005-ben (Istambulban) megkezdte a kongresszus elıtti továbbképzést, ban foglalkozott az un. Task Force gondolatával és két ilyen ad-hoc Task Force ülést tartott ( on tunnel security, és on Underground Worldwide Construction), felállítottak egy Task Force-t a múlt év során(6 fıvel), akik feladata az volt, hogy tanulmányozzák az ITA jövıjének ezen akcióját, hogy lehet koordinálni és megvalósítani.

4 Az idei Közgyőlés elfogadta a Bizottság létrehozását. A bizottság önfenntartó, tagdíja 250 EU (állami egyetemek)és 500 EU (magánegyetemek és cégek számára). Egyéni tagság nincs. Elnöke André Assis, alelnök Daniele Peila, Koichi Ono, Fritz Gruebl, Clause Berenguier, Eivin Grov. Committee Underground Space (CUS) Indoklásban az szerepelt, hogy az ITA ezen akciója azon célból jönne létre, hogy javítsa a WG-k anyagainak terjesztését (elektronikus és papír), különösen a Környezet, a Rizikó- menedzsment, a Földalatti Terek Hasznosítása és Biztonsága területén. Beszámoló a Kommunikációs ülésrıl: Balogh Zsolt Kommunkációs Ülés (Communication Meeting), Prága, 2007 május 5. Az összefoglalót összeállította: Balogh Zsolt Az ITA kommunikációs ülésének résztvevıi a konferencia elsı napján tartották megbeszélésüket melyen a tagországok általában egy-egy fıvel képviseltették magukat. Az ülés alapvetıen minden évben az ITA-val kapcsolatos adat- és információáramlás kérdéseivel foglalkozik. Az ülés H. Parker nyitó szavaival kezdıdött, melyet a napirend majd a 2006-os ülésrıl készített jegyzıkönyv elfogadása követett. Ezután az 2006-os ülés utáni tevékenységekrıl, történésekrıl szóló beszámoló következett, melyben elsıként a TRIBUNE c. ITA által kiadott folyóirattal kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Az ülésen felhívták a tagországok figyelmét, hogy minél nagyobb számban küldjenek cikkeket a 3000 példányban kiadott folyóiratba, még ha az érintett téma nem is tőnik olyan jelentısnek, nagyobb választékból jobban lehet válogatni illetve lehet bıvíteni a tartalmat. Kéthavonta jelenik meg az hírlevél, melyet kb.3400 címre küldtek el díjmentesen. Felhívták a tagországok figyelmét, hogy mindazoknak, akik szeretnék ezt a hírlevelet automatikusan megkapni, adják meg elektronikus levélcímüket az ITA Titkárságának. A hírlevél díjmentesen jut el mindenkihez, melynek potenciálisan kb címzettje lehetne a becslések szerint. Az ITA honlapjával kapcsolatban említésre került többek között, hogy kb nyomtatható oldalnyi információ érhetı el. Havonta en keresik fel a honlapot szemben az egy évvel korábbi es látogató számmal. Elhangzott, hogy a munkacsoportok tagjai közötti jobb információcsere érdekében két új eszközt fognak alkalmazni. Az egyik eszköz egy idırıl-idıre frissített címlista létrehozása, mely lehetıvé teszi, hogy a munkacsoportok tagjai egyszerre, egy idıben kaphassák meg az információkat. A másik pedig egy ftp tárhely létrehozása az egyes munkacsoportok számára, mely lehetıvé teszi nagymérető file-ok forgalmát a munkacsoportok tagjai között. Említésre került egy másik folyóirat a TUST (Tunnelling and Underground Space Technology) amit az Elsevier Science és az ITA együttmőködve jelentet meg évi négy alkalommal ban mintegy 700 oldal terjedelemben jelent meg, az elıfizetési díj 2007-ben 77 Euróra emelkedett a tagországok számára a tavalyi 75 Euróhoz képest ban Szöulban a fiatal szakemberek számára egy tanfolyamot szerveztek melynek kb. 100 résztvevıje volt. Az elıadások elérhetıek az ITA honlapján. Az ITA 2006-ban két rendezvényt szervezett a tőzzel szembeni biztonság kérdésében, egyet Londonban és egyet Varsóban.

5 A 2007 évre elıirányzott tevékenységekkel kapcsolatban elhangzott, hogy milyen további fejlesztések lennének hasznosak az ITA honlapján, felhívták a tagországokat, hogy fejlesszék és tartsák karban, frissítsék saját honlapjaikat. Elindult egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az ITA honlapján legyenek olyan területek is melyeket csak a tagországok érhetnek el, elınyöket biztosítva a nem tagokkal szemben, pl. bizonyos információkhoz való hozzájutás terén. Új oldalak kifejlesztésére is szükség van, melyek az ENSZ-el illetve az Európai Unióval kapcsolatos témákat gondoznák az ITA-val összefüggésben. Fontosnak tartották az ülés résztvevıi, hogy kialakuljon a honlapnak egy olyan része is, mely nem kifejezetten csak a szakmai látogatók számára készül, hanem közérthetı nyelvezettel igyekszik bemutatni, hogy miért is szükséges, hasznos illetve érdemes terepszint illetve felszín alatti szerkezeteket, mőtárgyakat építeni. Beszámoló a Kiállításról Prágában: Kiss Dezsı A kiállítást a 2009-es rendezésünk kapcsán is készítettük, mint egy információs találkozó helyszínnek. A kiállítást Prágában 11 cég támogatta anyagilag és viszonzásul a szolgáltatott képanyagait a kiállító-stand falfelületén bemutattuk. Készült egy kiadvány is, amiben a cégek ízlésesen kialakított oldalakon információt adhattak közre magukról. A 11 céget név szerint is érdemes megemlíteni (a kis füzetben, anyaga megtekinthetı a honlapunkon), mert legtöbbjük már más alkalommal is külön segítette az Egyesületünk munkáját, többek között azzal, hogy létrejöhetett a koreai kiállítás, ahol megpályáztuk és elnyertük a 2009-es Világkongresszus megrendezésének jogát Budapestre. Sok munkát igényelt a kiállítás összeszervezése, de a jó visszhang miatt is mondjuk, hogy megérte. Nagy részt vállalt a helyszíni technikai lebonyolításból a leendı kongresszus-szervezınk a Diamond Kft. Mindent elıre lerendezett levelezéssel, hogy helyszínen probléma nélkül elkészült minden. Aki olvasta a kiállítási kézikönyvet, az átérezheti annak súlyát, hogy mi mindent kellett aszerint elıkészíteni. A helyszíni kapcsolatfelvételei is nagy gyakorlatról tettek tanúbizonyságot, és ha a mi kongresszusunkat legalább így szervezi merem állítani, hogy sikeres lesz. India kapcsán jelzem, hogy távol van, nem célszerő a standbérléses kiállító-hely, de legalább egy asztalról és egy monitorról kellene gondoskodni valahol az elıtérben, mint a prágaiak Koreában, sok turisztikai információs anyaggal, de olyan brosúra is kellene, amiben az országban épült projekteket bemutatjuk. Ezeket arról az asztalról lehet osztogatni. Egyéb: 2009 Tanácsadó Testület és várható munkája: Dr. Greschik Gyula Szerettünk volna egy bérelt teremben egy olyan megbeszélést összehívni, amelyen mindannyian együtt vannak, de ennek több akadálya volt. Így néhányukat sikerült a standnál megvendégelni, a többiek nem voltak Prágában, vagy az elıadások elnökségében ültek, akik közül többekkel eseti találkozás alkalmával beszéltünk a témáról.

6 A testület tagjait meghívtuk, és akik elfogadták, azokból összeállt a 2009-es Tanácsadó Testület. Tagok honlapon olvasható neve. A nemzetközi gyakorlat az, hogy általában olyan ismert ITA-vezetı- és alagutas szakembereket választanak ide, akik ismertek, mert a várható jelentkezık megnézik a bizottságban szereplı neveket, és olyanok után szívesen jelentkeznek, akik ismertek különbözı országokban. A várható munkamenet általában az, hogy a felmerült kérdésekkel, igényekkel összhangban levelezésen keresztül tartja Testület elnöke a kapcsolatot velük, és kinek-kinek a szakmai területe szerint eljuttatja a felmerült probléma kérdéseit. İk egymás között is tárgyalnak és véleményt fogalmaztatnak. Az ITA-vezetés részben rajtuk keresztül jelezhet bizonyos igényeket, pl. a nyílt szekció-ülések kialakítása, vagy egyéb vonatkozásban is. A kis találkozáson a standunknál megjelent török elnök jelezte, hogy ne csak formaság legyen ez a testületi tagság, hanem konkréten segítse a szervezı országot. Az ı részérıl ezt személyesen megígérte. Ugyanígy megígérte Wagner úr is, aki várhatóan a közeli jövıben Magyarországra jön és szívesen találkozik velünk ebben a témában. Amit tehetünk még az, hogy a Bizottság tagjait például udvarias levélben meg lehet kérni, hogy hozzanak a területükrıl résztvevıket. Röviden néhány megbeszélésrıl: A T & T angol folyóirat szerkesztıjével a 2009 kapcsán arról, hogy idınként megjelentetnek cikkeket, híranyagot Magyarországi munkákról. Azt javasolta, hogy lehet egy nagyobb blokkot magyarul is közreadni a folyóiratban, egyeztetni a terjedelmét, megjelenési idejét, formáját stb. Erre majd küldenek egy csomagtervet. (Persze, ez mind csak akkor megy, ha van megfelelı anyag). A Wagner úrral az együttmőködésrıl. Kb. júliusban Magyarországra jön és akkorra egyeztessünk idıt és a témát. A jövı héten elküldök egy levelet, hogy várjuk. (kértem javaslatot a találkozót illetıen, de csak annyi válasz volt, hogy rendben). A bécsiektıl Hinkel úr is ott volt Kongresszuson, aki a Betontagra kér valakit, aki odaszervezi a magyarokat, amit ık is viszonoznának. Galler úr és Stipek úr is, az osztrák egyesület vezetıi, alátámasztották, hogy szívesen segítenek az osztrák mérnökök ide-szervezésében, címjegyzéket adnak, illetve körlevelet bocsátanak ki stb. Megbeszélésre még sor kerül.

7 2. NAPIREND: TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TÉMÁK MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÉS Dr. Müller Miklós (elnézését kérte a távolléte miatt, de külföldön van, helyette Kocsonya Pál számolt be.) Ez a téma a tavaszi közgyőlés óta sok fordulóban bonyolódott. Elıször az egyetemi oktatásnak megfelelı témabeállítások történtek meg, amelybıl Müller Miklós oroszlánrészt vállat. Ezt követıen egyeztetések voltak a tanszékkel, a két társelnökkel, az organizációs Bizottsággal. Az észrevételek megtárgyalása után többfordulós egyeztetés volt a Mérnöktovábbképzı Intézettel, elvi jóváhagyása után egyeztettünk a Mérnök Kamarával. Az un. végsı változatot átadtuk a Mérnöktovábbképzı Intézetnek (Ginsztler János ig.), aki vezetésével a szöveget a kiadványhoz megfelelı formára hozták, árat képeztek, megkérték rá az engedélyeket. Az elsı szemeszterre felkértük az elıadókat. Akik elvállalták, ık készítik az elıadás-vázlatokat és az átadandó tananyagot. Ennek a visszaellenırzése után véglegesítettük, amit ık átadtak a nyomdának. Rövidesen megjelenik a füzet, amit megküldünk minden szakmai cégnek. A többi szemeszter elıadója csak ezt követıen lesz felkérve. Ez a téma a munkatervünknek is része WTC TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI ÜGYEK Dr. György Pál és Dr. Horváth Tibor Dr. György Pál adott egy rövid tájékoztatást a bizottság megalakulásáról ( bár még nem teljes), az eddigi munkájáról, a feladatmegosztásról, amit a megbeszélésükön alakítottak ki. Következik: Call for Papers, a felhívás elıadás tartására, a summary anyagok ( a rövid összefoglalók) bekérése és feldolgozása Anyaggyőjtés szükséges a 2009-es továbbképzéshez (Accidents in tunnels), rendkívüli események az alagutakban háromnapos rendezéséhez, hogy minél több javaslatot adhassunk az ITA szakembereinek, a témákat illetıen. DIPLOMATERV-DÍJ Diplomaterv pályázatok beadása (aug. 1) Bizottság összehívása értékelésre (aug. hó) Értékelés (aug vége, szept. legeleje) Díjak (oklevelek) elıállítása (az elıadói napig) Átadás a meghirdetendı elıadói napon szeptemberben, amely idıpontja egyeztetendı a jelzett elıadókkal és egyéb szeptemberi eseményekkel. Felelıs: Balogh Zsolt, Dr. Horváth Tibor, Bencsik Gabriella

8 KAMARAI JOGOSULTSÁGOK, RENDELETEK (vizsgák kreditek stb.) - A Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) megtalálható, - Feltettünk néhány rendeletet a honlapunkra, továbbiakat egyeztetjük, - A kamarai összekötıként Dr. Greschik Gyula tiszteleti elnök vállalt szerepet, hogy a mostani változások, továbbképzések és kreditpont-szerzések nem egészen megértett összefüggéseit tisztázza, a feltett kérdéseket a kamara felé továbbítsa. FELMERÜLT JOGI KÉRDÉSEK a kiadványok kapcsán, tisztázandók: Voltak konferenciáink, alıadói napok stb. Összegyőjtöttük-e az elıadások anyagait egy adatbázisba? egy tréning adatbázisba? Ha megvan ez az anyag, több kérdés merül fel: Kinek a tulajdona a konferenciákon publikált anyag, illetve van-e copyright-ja? Hozzáférhet az Egyesület automatikusan bármilyen továbbképzést illetıen? Milyen stratégiánk lehet az oktatási tréning célját illetıen? Mire van joga az egyesületnek oktatási anyagként való felhasználását illetıen? Pl. szakmérnöki, mérnök-továbbképzési, ismeretterjesztési célú felhasználást illetıen. Használhatja-e az Egyesület automatikusan ezzel a céllal? (Igen- nem- miért, mit kell tennie a felhasználás érdekében?) A kérdések azért is merülnek fel, hogy alapvetıen tisztázzuk, mit akarunk elérni az évek során összegyőlı adatállománnyal, hogy tudjuk gyümölcsöztetni a továbbképzésben, a sokszorosított és kiadott jegyzetekben lévı anyagot? Minden konferencián készült egy kiadvány, ami többé-kevésbé tartalmazta az elıadások anyagát. Egy darabig a volt és eladott TU-TI BAU cég szervezte, részben az Egyesület védnöksége alatt. Az utóbbi években az Egyesület csak önállóan szervezte a konferenciáit. A felhasználni kívánt anyag pl. konferencia kiadványok olyan-e, amit felelısségvállalás nélkül közre lehet adni? Nem ellenırzött mőszakilag, csak szerkesztett anyag. Nem kiadó sokszorosította, csak az Egyesületnek egy cég, és nem könyvként jelent meg. Ezekbıl az anyagokból lehet-e jogi következmény nélkül olyan szerkesztett változatot készíteni, és könyvként, vagy egyéb nyomtatott formában kiadni, amely az egyes konferenciák anyagának csak meghatározott részeit tartalmazzák? Továbbképzésre, ismeretterjesztésre, a fenti kérdések értelmében, milyen feltételekkel használható fel? Mi a helyzet, ha ezeket az Egyesület értékesíteni akarja, hogy a készítés költségeit visszanyerje? Bármelyik ilyen Konferencia anyagot bemutathat-e az Egyesület a honlapján? vagy mi a feltétele? Azt jelezhetjük, hogy az egyes elıadások megjelentetett anyaga mellé nem kért egy szerzı sem szerzıi jog fenntartását. Az Egyesület nem akarja elbitorolni a szerzık nevét, illetve munkáját mert a megjelentetni kívánt (kiválogatott) elıadások anyaga változtatás nélkül kerülne a jelzett kiadványba. Természetesen a témával kapcsolatban felmerülhet még egyéb kérdés is, ami itt nem került felszínre. Ezen jogi problémák tisztázását Benkovics István elvállalta.

9 3. NAPIREND: HONLAP-ÜGYEK (www.ita-hun.hu) Egy ideje nem mőködik a honlap. Márciusban leültem a készítıjével, hogy egy kicsit gyorsuljunk fel, mert minden frissítésre sokat kell várni. Elküldtem friss anyagokat, de nem történt semmi. Visszaérkezve Prágából ismerjük az eredményt. Ezért a készítıjével megválunk egymástól, elnézést kért. Azóta tárgyalok egy másik ifjú építımérnök hallgató egyetemistával, aki elvállalja. Cél egy jól mőködı, frissen informáló, jól ellátott honlap elıállítása. A fı informáló és kommunikációs eszközünk kellene. Lesz rajta a hagyományos anyagon kívül: Aktuális alagutas szabályozásokról, szabványokról (?) Könyvtári tájékoztató, amiben lehetnek könyvek, jegyzetek, folyóiratok stb. Egy sajátszerkesztéső hely (híranyagnak) Késıbb lesz még egy WTC2009 híradó, ahol az aktuális hírek megtekinthetıek Esetleg on-line fórum, - ha lesz rá igény De ez kétoldalú: 1 a készítı és az 2 adatgyőjtı (felelıs), vele együtt az Egyesület tagjai. Az elsıdleges készítı, vállalta, hogy rendszeresen frissít, ha megkapja az anyagot. İ csak akkor véglegesíthetı, ha egy cég ideiglenesen alkalmazza a szerzıdéskötés és számlázás miatt. Ehhez várunk segítséget a cégtagjainktól is. Az adatgyőjtı felelıs begyőjti a javasolt anyagot, híreket, vagy mást Magunkról Más egyesületekrıl Szakmai újdonságokról Szakmai eseményekrıl itthonról, külföldrıl stb. Felelıse: ifj. Fehérvári Sándor, aki ezt elvállalta. Ez csak akkor mőködik, ha ebben tényleg részt vesz mindenki, aki teheti. (Javasolt lenne 3 különbözı tervezı v. konzultáns cégtıl + 3 különbözı mélyépítı cégtıl hír-adókat beszervezni) (ez nem cégreklám, de senki nem zárkózik el ha a végén megjelenik a szerzı, az építmény tervezıje, kivitelezıje neve stb.) Balogh Zsolt javaslatot ígért. A honlap június 28.-a óta látható. AZ ELİZİ NAPIRENDI PONTBANI JOGI PROBLÉMÁKHOZ HASONLÓK ITT IS FELMERÜLHETNEK, amikor felkerül valamilyen anyag a honlapra, azok tisztázása után itt is fegyelembe vesszük. A KÉRÉSÜNK: MINDENKI NÉZZE MEG, HOGY HELYESEK-E A MEGJELENT ADATAI. AKINEK VAN HÍRANYAGA, PUBLIKÁLNI VALÓJA STB. JÚLIUS 25.- IG PRÓBÁLJA BEN MEGKÜLDENI

10 4. 5. NAPIREND: 2007-es második féléves további MUNKAPROGRAM Rövid visszatekintés (Elsı félév) A bevezetésben is említettek szerint a vállalt munkák teljesültek. A vállaltak felett volt egy külsı bemutatkozás, - egy szigetelést ismertetı cég aki a bemutatkozásához szükséges költségeket fedezte. Egy elmaradt hídlátogatás, amit egy másik híddal pótolunk ebben a félévben. A honlapról volt már szó. A második félévre az alábbi munkák lesznek még: Augusztus szeptember (felelıs, Balogh Zsolt és Bencsik Gabriella) o A diplomaterv pályázatok átvétele o Meghívni a Bíráló Bizottságot és átadni a diplomaterveket o Értékelés, az oklevelek elıállítása Szeptember hóban: (felelıs: Fábián Miklós?) Elıadói nap a diplomaterv-díj átadásokkal (idıpont és elıadói egyeztetések) - Az elsı díjas tartson egy (10perces) elıadást a diplomamunkájáról. - Klados Guszti vállalt alagutas elıadást (külföldi építés), még egyeztetni - Bozsó Tamás vállal egy vetítettképes elıadást az alagútépítésrıl (M4) A kiállításokról már volt szó az 1. napirendben (Kiss Dezsı). Mint lehetıség kirándulásra ( más egyéb lehetıség sincs kizárva): Szakmai kirándulás külföldi munkahelyre (szept. vége, okt.) - Szlovák tübbing-gyártás (Pozsony mellett) vagy/és A még épülı alpesi Bázisalagút valamelyikéhez lehetne kirándulni, megfelelı számú érdeklıdés esetében. Helyszínkiválasztás, idıpont-egyeztetés (a honlapon van a foglaltsági naptár), helyfoglalás, buszbérlés (esetleg ha van cégbusz?), költségképzés (de célszerő egy költségkalkulációval kezdeni, hogy tisztán lássanak az érdekeltek): - Katzenberg alagút vagy - Bázisalagút valamelyik munkahelye (Bodio, Sedrun, Faido, Amsteg?) Egyéb bevállalható elıadói nap, vagy szakmai kirándulás javaslat alapján: Például egy épülı állomás félig kész szerkezetépítésének megtekintése Bár Fábián Miklós nem tudott részt venni az elnökségi ülésen, javasoljuk, hogy az eddigi jelzései alapján vállaljon szerepet ezen programok, vagy valamelyikének, megvalósításában, mert eddig is szívesen közremőködött ilyenek szervezésében. Szakmai kirándulás hídépítéshez (M0 északi Duna-híd (kb. októberben lesz több) A Hazai munkahelyek viszonylag költségmentesek, de a külföldi látogatásnak vannak költségei, ami akkor elviselhetıbb az egyéni tagoknak, ha ez valamilyen saját szervezésben bonyolódik, mert az irodák elég nagy hasznot tesznek rá. Itt segítene, ha van olyan cég, amelyik tudna relatív olcsóbban buszt adni, vagy hozzásegíteni a bérléshez. A kinti szállás- és látogatás díját tisztázni kell, a honlapjuk ad tájékoztatást. A programok idejének kiválasztásánál van néhány közérdeklıdésre számot tartó külföldi konferencia, amit célszerő figyelembe venni. (lásd a 7. pontban). 6.. NAPIREND: Fábián Miklós távolléte miatt nem lett tárgyalva.

11 7. NAPIREND: További szakmai konferenciák Visegrád 2007 szeptember Közép-európai Beton-mérnöki konf. Párizs 2007 szeptember PIARC Kongresszus Ráckeve 2007 október Geotechnikai konferencia Salzburg 2007 október Geomechanikai Kolloquium Madrid 2007 november 5-7 Alagutas Konferencia Budapest 2007 november 15 Mérnökgeológia-kızetmechanika Konf. Isztambul 2007 november Talajmechanikai konferencia Köln 2007 november STUVA-konferencia 07 Bécs 2008 április Betontag-2008 AGRA/India 2008 szeptember WTC2008 Alagút-világkongresszus Budapest 2009 május WTC2009 Alagút-világkongresszus Még lehet más is, aki tudja és közreadja azt is hozzáírjuk 8. NAPIREND: Egyebek A tagságot illetıen egy változás van, amit a beszámoló idején véglegesítettek a cégek. A Mélyépítı Budapest Kft kilépett és a Hochtief Construction Magyar képviseleti cége belépett, továbbra is Bencsik Gabriella látja el a képviseletet. Budapest július 05. Összeállította: Kocsonya Pál elnök

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17.

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Észak-alföldi ldi jój gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE B E S Z Á M O L Ó K A 2009. OKTÓBER 27. NOVEMBER 24. KÖZÖTTI IDİSZAKRÓL Elnök - Philipp Frigyes Elnökhelyettes - Dr. Sersliné Kócsi Margit Önkormányzati Szövetségekkel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság 2002. szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet 2002. szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács 1982.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája

A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája A HR Network és az Európai Coaching Szövetség 2010. évi nemzetközi Konferenciája A változások mélysége és gyorsa- sága napjainkban soha nem látott intenzitást ért el. Az egyensúly - a balance megteremtésének

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu Szakmai terv a

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él.

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él. Jegyzıkönyv Készült: a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának összevont ülésén. Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola ( 2131 Göd, Petıfi S. u. 48.) Idıpont: 2009. május 4.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2011. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt Budapest, 2012. szeptember 18-21. KONFERENCIA TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI CSOMAGOK http://www.eetc2012budapest.com Konferencia és a Kiállítás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl

Emlékeztetı. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Emlékeztetı OE-KOLL, 0558, 2011. Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács 2011. június 3 5. közötti ülésérıl Tervezett napirendi pontok: 1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl,

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2010. március 10.

Jelentkezési határidő: 2010. március 10. Az 1991-ben megkezdett sorozatot folytatva, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottsága, az MTA DAB Környezettudományi Bizottsága és az

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia)

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) Kullmann Ádám (VOP MB elnök, KIH NFÜ) köszöntötte a résztvevıket, és ismertette az ülés tervezett

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

TÁMOGATÓI FELHÍVÁS EWA TAVASZI NAPOK 2015 BUDAPESTI VÍZ KONFERENCIA. www.budapestwater.org. 2015 március 4-6., Budapest

TÁMOGATÓI FELHÍVÁS EWA TAVASZI NAPOK 2015 BUDAPESTI VÍZ KONFERENCIA. www.budapestwater.org. 2015 március 4-6., Budapest EWA TAVASZI NAPOK 2015 BUDAPESTI VÍZ KONFERENCIA A víz értéke A szolgáltatás díja Tapasztalatok Kihívások - Szakmai irányvonalak 2015 március 4-6., Budapest TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Támogatói felhívás A Budapesti

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 19-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben