ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek 2007. június 28."

Átírás

1 ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28. Bevezetı: az üdvözlés után néhány szóban, részletek nélkül, az elnök reflektál bizonyos kérdésekre, felmerült problémákra, bizonyos kötelezettségekre is felhívva a Tagság és az Elnökség tagjainak figyelmét. Az Egyesület komoly munkát folytat, még akkor is, ha azt az Egyesület nem eléggé demonstrálta az utóbbi idıben. A demonstrálás hiánya elsısorban a honlap információ-adás kiesése miatt történt. (Papírnyomtatású Hírlevél már régóta nem készül, a készítıjének nem volt rá ideje, de ezt bizonyos fokig a honlap lenne hivatott pótolni). A honlap átalakulva, de legalább is megfelelı információs anyaggal már nagyrészt fel van töltve, június vége óta ismét mőködik. MINDEN ELNÖKSÉGI TAGNAK KÖTELESSÉGE, HOGY SZAKMAI INFORMÁCIÓT ADJON KÖZRE. Erre az egyik legjobb fórum a honlap, ahol még a tudományos anyagok, elıadási anyagok stb. is gyakran megjelenhetnek, a legkevesebb ráfordítással. De folytatható a hírlevél készítése is, ha ezt valaki még vállalja, a tagságból is amire mostanában nincs vállalkozó - akár papír-nyomtatványként vagy honlap oldalként. Mondhatnám az elnökségi tagság önkéntes, de vannak velejáró kötelezettségek. Az együttmőködésrıl szólva, a legjobban elıremutató, ha a program-javaslatait mindenki elıadja, hogy lehessen mibıl választani, és nem központi irányítással mőködik. Ha az elnökség az év elején készít egy munkatervet, az legtöbbször csak fél évig látható elıre, amit jelzünk is a programban. Fél év elmúltával kiegészítjük a második félév munkáival (ez is történik most). A tagság visszajelzése igazán pozitív volt az elsı félévi eseményekrıl, NINCS LEMARADÁSUNK, sıt nincs annyi új projektünk sem, hogy mindig újat mutathassunk, legalábbis nincs róla visszajelzés. Tartunk idınként elıadói napokat, bemutatókat, ismeretterjesztés napokat. Ez több féle javaslat, kérés alapján történhet: (általában, amihez sok mindent figyelembe kell venni): - az elnökség javasol valamit, vagy - a tagság közkívánságra kér valamit. (mert a tagságnak is vannak hasonló információi, mint az elnökségi tagoknak és lehet célirányos az érdeklıdése) - de lehet olyan változat is, hogy külsı fél kíván valamit elıadni az egyesületnek. Már említésre került, hogy a legközelebbi nagy hazai- és nemzetközi eseményünk a 2009-es Világkongresszus Budapesten. Természetesen, amint jeleztük, tartunk kisebb alıadói napokat, ami tájékoztat, bemutat. Lehet szomszédolni is közben, épülı munkákat meglátogatni. Az elkészült munkatervünk mindig tartalmazza, ha idıben van jelzés. Azt is közreadjuk, ha váratlan érdekes esemény kínálkozik, szóval van és lesz sok feladat. A mai megbeszélés a továbbiakban témánként, de mind a munkáról szól.

2 1. NAPIREND: PRÁGA WTC BESZÁMOLÓ a vezetıségi eseményekrıl: Kocsonya Pál elnök EX-CO ÜLÉS (Executive Counsil Meeting) Összeült a Közgyőlés elıtt és a Közgyőlés után Elıtte átnézte a teljes programot, hogy minden rendben van-e a Közgyőlés és a Kongresszus lebonyolításához. Egyeztették az Ex-Co ülés elıtti kommunikációs- és WG-vezetıi ülés eredményeit, problémáit, beleértve az új tutorok kinevezését is. A beszámolóban kiemelték egyes munkáikat. A távozó Ex-Co 24 országban járt (kapcsolatfejlesztés, munka, esemény) 19 új jelentkezett tagot javasolt, (13 cég és 6 egyéni tag). Összesen van 52 Nemzeti tagország csatlakozó tagja az ITA-nak, ez utóbbiból a cégtagok és egyéni tagok száma). KÖZGYŐLÉS Jelen volt 43 ország Az elızetes Ex-Co ülésen javasolt és a Közgyülésen elfogadott határozatok: Az ITA új nevet fogadott el: International Tunnelling and Underground Space Association (de ez nem vonja maga után az egyesület rövid nevének illetve logójának megváltoztatását.) Elfogadta a 2007-es stratégiai tervet, magában foglalva -a kommunikáció, a továbbképzés és a tréning mőveleteit, és úgyszintén az adminisztrációs szerkezet konszolidálását, -a WG-k új szakmai irányítóit, a WG-k és a Nemzeti Tagok beszámolóit, -a jövıbeni (2008 és 2009) Kongresszusok elıkészületeirıl a beszámolót, -az idıközi Ex-Co ülésekrıl készült beszámolót, -az ITA védnökségével lefolytatott és ezévben tervezett események eredményeit és elıkészületeit ( a májusi Fekete tengeri országok isztambuli és a kínai konferenciák, és a 3 leendı - STUVA, madridi és egy tengerentúli konferencia), -a javasolt üzleti tervet (tagság, kiadványok, szabványok, új sponzorok) -az új bizottságok létrehozását és egyebeket -az új és nemzetközi leányszervezetekkel való együttmőködésrıl stb. Egy un. Task Forces-t reactiváltak az EU és más feladatok kapcsán így: Financing of Underground Infrastructures of Transport Gibraltar Accidents in construction Terrorist Threats Glossary

3 Risk Management Underground Worldwide (UWW) És értékelték az eddigi tevékenységeiket. A soronkövetkezı közbensı munkaülések helyszíneit bejelentették: Toronto 2007 június, Párizs 2007 szeptember (PIARC), Madrid 2007 november, Vietnam 2008 február,??? 2008 június, AGRA 2008 szeptember. Új Végrehajtó Bizottságot (Ex-Co) választott a Közgyőlés: Members M. Knights United Kingdom President Until 2010 A. M. Muir Wood United Kingdom Honorary President H. Parker USA Past President Until 2010 P. Grasso Italy Vice-President Until 2010 E. Grov Norway Vice-President Until 2010 Y. Leblais France Vice-President Until 2010 I.-M. Lee Korea Vice-President Until 2010 W. Liu China Until 2008 S. Eskesen Denmark Until 2010 K. Fukumoto Japan Until 2010 I. Hrdina Czech Republic Until 2010 M. Thewes Germany Until 2010 V. Umnov Russia Until 2010 G. N. Mathur India WTC 2008 Until 2008 F. Vuilleumier Switzerland Treasurer Until 2010 C. Bérenguier Secretary General Until 2008 Experts S. Calinescu Romania Internal Auditor Until 2008 Pal Kocsonya Hungary WTC 2009 Until 2009 Megszavazták a 2010-es helyszínt, amit a kanadai ITA rendez VANCOUVER-ben Az elfogadott két bizottság az alábbi: Communication on Education and Training (CET) (Chairman: A. Assis) Onnan alakult ki, hogy az ITA mind többet foglalkozik a továbbképzéssel, így elıször alakította a WG18-at a Tréningre, majd a sváci egyetemen alapított egy ITA-headquartert(2002), Torinóban jóváhagyták a Professional Master Courses on Tunnelling-ot (nemzeti és nemzetközi 2003), 2005-ben (Istambulban) megkezdte a kongresszus elıtti továbbképzést, ban foglalkozott az un. Task Force gondolatával és két ilyen ad-hoc Task Force ülést tartott ( on tunnel security, és on Underground Worldwide Construction), felállítottak egy Task Force-t a múlt év során(6 fıvel), akik feladata az volt, hogy tanulmányozzák az ITA jövıjének ezen akcióját, hogy lehet koordinálni és megvalósítani.

4 Az idei Közgyőlés elfogadta a Bizottság létrehozását. A bizottság önfenntartó, tagdíja 250 EU (állami egyetemek)és 500 EU (magánegyetemek és cégek számára). Egyéni tagság nincs. Elnöke André Assis, alelnök Daniele Peila, Koichi Ono, Fritz Gruebl, Clause Berenguier, Eivin Grov. Committee Underground Space (CUS) Indoklásban az szerepelt, hogy az ITA ezen akciója azon célból jönne létre, hogy javítsa a WG-k anyagainak terjesztését (elektronikus és papír), különösen a Környezet, a Rizikó- menedzsment, a Földalatti Terek Hasznosítása és Biztonsága területén. Beszámoló a Kommunikációs ülésrıl: Balogh Zsolt Kommunkációs Ülés (Communication Meeting), Prága, 2007 május 5. Az összefoglalót összeállította: Balogh Zsolt Az ITA kommunikációs ülésének résztvevıi a konferencia elsı napján tartották megbeszélésüket melyen a tagországok általában egy-egy fıvel képviseltették magukat. Az ülés alapvetıen minden évben az ITA-val kapcsolatos adat- és információáramlás kérdéseivel foglalkozik. Az ülés H. Parker nyitó szavaival kezdıdött, melyet a napirend majd a 2006-os ülésrıl készített jegyzıkönyv elfogadása követett. Ezután az 2006-os ülés utáni tevékenységekrıl, történésekrıl szóló beszámoló következett, melyben elsıként a TRIBUNE c. ITA által kiadott folyóirattal kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Az ülésen felhívták a tagországok figyelmét, hogy minél nagyobb számban küldjenek cikkeket a 3000 példányban kiadott folyóiratba, még ha az érintett téma nem is tőnik olyan jelentısnek, nagyobb választékból jobban lehet válogatni illetve lehet bıvíteni a tartalmat. Kéthavonta jelenik meg az hírlevél, melyet kb.3400 címre küldtek el díjmentesen. Felhívták a tagországok figyelmét, hogy mindazoknak, akik szeretnék ezt a hírlevelet automatikusan megkapni, adják meg elektronikus levélcímüket az ITA Titkárságának. A hírlevél díjmentesen jut el mindenkihez, melynek potenciálisan kb címzettje lehetne a becslések szerint. Az ITA honlapjával kapcsolatban említésre került többek között, hogy kb nyomtatható oldalnyi információ érhetı el. Havonta en keresik fel a honlapot szemben az egy évvel korábbi es látogató számmal. Elhangzott, hogy a munkacsoportok tagjai közötti jobb információcsere érdekében két új eszközt fognak alkalmazni. Az egyik eszköz egy idırıl-idıre frissített címlista létrehozása, mely lehetıvé teszi, hogy a munkacsoportok tagjai egyszerre, egy idıben kaphassák meg az információkat. A másik pedig egy ftp tárhely létrehozása az egyes munkacsoportok számára, mely lehetıvé teszi nagymérető file-ok forgalmát a munkacsoportok tagjai között. Említésre került egy másik folyóirat a TUST (Tunnelling and Underground Space Technology) amit az Elsevier Science és az ITA együttmőködve jelentet meg évi négy alkalommal ban mintegy 700 oldal terjedelemben jelent meg, az elıfizetési díj 2007-ben 77 Euróra emelkedett a tagországok számára a tavalyi 75 Euróhoz képest ban Szöulban a fiatal szakemberek számára egy tanfolyamot szerveztek melynek kb. 100 résztvevıje volt. Az elıadások elérhetıek az ITA honlapján. Az ITA 2006-ban két rendezvényt szervezett a tőzzel szembeni biztonság kérdésében, egyet Londonban és egyet Varsóban.

5 A 2007 évre elıirányzott tevékenységekkel kapcsolatban elhangzott, hogy milyen további fejlesztések lennének hasznosak az ITA honlapján, felhívták a tagországokat, hogy fejlesszék és tartsák karban, frissítsék saját honlapjaikat. Elindult egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az ITA honlapján legyenek olyan területek is melyeket csak a tagországok érhetnek el, elınyöket biztosítva a nem tagokkal szemben, pl. bizonyos információkhoz való hozzájutás terén. Új oldalak kifejlesztésére is szükség van, melyek az ENSZ-el illetve az Európai Unióval kapcsolatos témákat gondoznák az ITA-val összefüggésben. Fontosnak tartották az ülés résztvevıi, hogy kialakuljon a honlapnak egy olyan része is, mely nem kifejezetten csak a szakmai látogatók számára készül, hanem közérthetı nyelvezettel igyekszik bemutatni, hogy miért is szükséges, hasznos illetve érdemes terepszint illetve felszín alatti szerkezeteket, mőtárgyakat építeni. Beszámoló a Kiállításról Prágában: Kiss Dezsı A kiállítást a 2009-es rendezésünk kapcsán is készítettük, mint egy információs találkozó helyszínnek. A kiállítást Prágában 11 cég támogatta anyagilag és viszonzásul a szolgáltatott képanyagait a kiállító-stand falfelületén bemutattuk. Készült egy kiadvány is, amiben a cégek ízlésesen kialakított oldalakon információt adhattak közre magukról. A 11 céget név szerint is érdemes megemlíteni (a kis füzetben, anyaga megtekinthetı a honlapunkon), mert legtöbbjük már más alkalommal is külön segítette az Egyesületünk munkáját, többek között azzal, hogy létrejöhetett a koreai kiállítás, ahol megpályáztuk és elnyertük a 2009-es Világkongresszus megrendezésének jogát Budapestre. Sok munkát igényelt a kiállítás összeszervezése, de a jó visszhang miatt is mondjuk, hogy megérte. Nagy részt vállalt a helyszíni technikai lebonyolításból a leendı kongresszus-szervezınk a Diamond Kft. Mindent elıre lerendezett levelezéssel, hogy helyszínen probléma nélkül elkészült minden. Aki olvasta a kiállítási kézikönyvet, az átérezheti annak súlyát, hogy mi mindent kellett aszerint elıkészíteni. A helyszíni kapcsolatfelvételei is nagy gyakorlatról tettek tanúbizonyságot, és ha a mi kongresszusunkat legalább így szervezi merem állítani, hogy sikeres lesz. India kapcsán jelzem, hogy távol van, nem célszerő a standbérléses kiállító-hely, de legalább egy asztalról és egy monitorról kellene gondoskodni valahol az elıtérben, mint a prágaiak Koreában, sok turisztikai információs anyaggal, de olyan brosúra is kellene, amiben az országban épült projekteket bemutatjuk. Ezeket arról az asztalról lehet osztogatni. Egyéb: 2009 Tanácsadó Testület és várható munkája: Dr. Greschik Gyula Szerettünk volna egy bérelt teremben egy olyan megbeszélést összehívni, amelyen mindannyian együtt vannak, de ennek több akadálya volt. Így néhányukat sikerült a standnál megvendégelni, a többiek nem voltak Prágában, vagy az elıadások elnökségében ültek, akik közül többekkel eseti találkozás alkalmával beszéltünk a témáról.

6 A testület tagjait meghívtuk, és akik elfogadták, azokból összeállt a 2009-es Tanácsadó Testület. Tagok honlapon olvasható neve. A nemzetközi gyakorlat az, hogy általában olyan ismert ITA-vezetı- és alagutas szakembereket választanak ide, akik ismertek, mert a várható jelentkezık megnézik a bizottságban szereplı neveket, és olyanok után szívesen jelentkeznek, akik ismertek különbözı országokban. A várható munkamenet általában az, hogy a felmerült kérdésekkel, igényekkel összhangban levelezésen keresztül tartja Testület elnöke a kapcsolatot velük, és kinek-kinek a szakmai területe szerint eljuttatja a felmerült probléma kérdéseit. İk egymás között is tárgyalnak és véleményt fogalmaztatnak. Az ITA-vezetés részben rajtuk keresztül jelezhet bizonyos igényeket, pl. a nyílt szekció-ülések kialakítása, vagy egyéb vonatkozásban is. A kis találkozáson a standunknál megjelent török elnök jelezte, hogy ne csak formaság legyen ez a testületi tagság, hanem konkréten segítse a szervezı országot. Az ı részérıl ezt személyesen megígérte. Ugyanígy megígérte Wagner úr is, aki várhatóan a közeli jövıben Magyarországra jön és szívesen találkozik velünk ebben a témában. Amit tehetünk még az, hogy a Bizottság tagjait például udvarias levélben meg lehet kérni, hogy hozzanak a területükrıl résztvevıket. Röviden néhány megbeszélésrıl: A T & T angol folyóirat szerkesztıjével a 2009 kapcsán arról, hogy idınként megjelentetnek cikkeket, híranyagot Magyarországi munkákról. Azt javasolta, hogy lehet egy nagyobb blokkot magyarul is közreadni a folyóiratban, egyeztetni a terjedelmét, megjelenési idejét, formáját stb. Erre majd küldenek egy csomagtervet. (Persze, ez mind csak akkor megy, ha van megfelelı anyag). A Wagner úrral az együttmőködésrıl. Kb. júliusban Magyarországra jön és akkorra egyeztessünk idıt és a témát. A jövı héten elküldök egy levelet, hogy várjuk. (kértem javaslatot a találkozót illetıen, de csak annyi válasz volt, hogy rendben). A bécsiektıl Hinkel úr is ott volt Kongresszuson, aki a Betontagra kér valakit, aki odaszervezi a magyarokat, amit ık is viszonoznának. Galler úr és Stipek úr is, az osztrák egyesület vezetıi, alátámasztották, hogy szívesen segítenek az osztrák mérnökök ide-szervezésében, címjegyzéket adnak, illetve körlevelet bocsátanak ki stb. Megbeszélésre még sor kerül.

7 2. NAPIREND: TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TÉMÁK MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÉS Dr. Müller Miklós (elnézését kérte a távolléte miatt, de külföldön van, helyette Kocsonya Pál számolt be.) Ez a téma a tavaszi közgyőlés óta sok fordulóban bonyolódott. Elıször az egyetemi oktatásnak megfelelı témabeállítások történtek meg, amelybıl Müller Miklós oroszlánrészt vállat. Ezt követıen egyeztetések voltak a tanszékkel, a két társelnökkel, az organizációs Bizottsággal. Az észrevételek megtárgyalása után többfordulós egyeztetés volt a Mérnöktovábbképzı Intézettel, elvi jóváhagyása után egyeztettünk a Mérnök Kamarával. Az un. végsı változatot átadtuk a Mérnöktovábbképzı Intézetnek (Ginsztler János ig.), aki vezetésével a szöveget a kiadványhoz megfelelı formára hozták, árat képeztek, megkérték rá az engedélyeket. Az elsı szemeszterre felkértük az elıadókat. Akik elvállalták, ık készítik az elıadás-vázlatokat és az átadandó tananyagot. Ennek a visszaellenırzése után véglegesítettük, amit ık átadtak a nyomdának. Rövidesen megjelenik a füzet, amit megküldünk minden szakmai cégnek. A többi szemeszter elıadója csak ezt követıen lesz felkérve. Ez a téma a munkatervünknek is része WTC TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI ÜGYEK Dr. György Pál és Dr. Horváth Tibor Dr. György Pál adott egy rövid tájékoztatást a bizottság megalakulásáról ( bár még nem teljes), az eddigi munkájáról, a feladatmegosztásról, amit a megbeszélésükön alakítottak ki. Következik: Call for Papers, a felhívás elıadás tartására, a summary anyagok ( a rövid összefoglalók) bekérése és feldolgozása Anyaggyőjtés szükséges a 2009-es továbbképzéshez (Accidents in tunnels), rendkívüli események az alagutakban háromnapos rendezéséhez, hogy minél több javaslatot adhassunk az ITA szakembereinek, a témákat illetıen. DIPLOMATERV-DÍJ Diplomaterv pályázatok beadása (aug. 1) Bizottság összehívása értékelésre (aug. hó) Értékelés (aug vége, szept. legeleje) Díjak (oklevelek) elıállítása (az elıadói napig) Átadás a meghirdetendı elıadói napon szeptemberben, amely idıpontja egyeztetendı a jelzett elıadókkal és egyéb szeptemberi eseményekkel. Felelıs: Balogh Zsolt, Dr. Horváth Tibor, Bencsik Gabriella

8 KAMARAI JOGOSULTSÁGOK, RENDELETEK (vizsgák kreditek stb.) - A Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) megtalálható, - Feltettünk néhány rendeletet a honlapunkra, továbbiakat egyeztetjük, - A kamarai összekötıként Dr. Greschik Gyula tiszteleti elnök vállalt szerepet, hogy a mostani változások, továbbképzések és kreditpont-szerzések nem egészen megértett összefüggéseit tisztázza, a feltett kérdéseket a kamara felé továbbítsa. FELMERÜLT JOGI KÉRDÉSEK a kiadványok kapcsán, tisztázandók: Voltak konferenciáink, alıadói napok stb. Összegyőjtöttük-e az elıadások anyagait egy adatbázisba? egy tréning adatbázisba? Ha megvan ez az anyag, több kérdés merül fel: Kinek a tulajdona a konferenciákon publikált anyag, illetve van-e copyright-ja? Hozzáférhet az Egyesület automatikusan bármilyen továbbképzést illetıen? Milyen stratégiánk lehet az oktatási tréning célját illetıen? Mire van joga az egyesületnek oktatási anyagként való felhasználását illetıen? Pl. szakmérnöki, mérnök-továbbképzési, ismeretterjesztési célú felhasználást illetıen. Használhatja-e az Egyesület automatikusan ezzel a céllal? (Igen- nem- miért, mit kell tennie a felhasználás érdekében?) A kérdések azért is merülnek fel, hogy alapvetıen tisztázzuk, mit akarunk elérni az évek során összegyőlı adatállománnyal, hogy tudjuk gyümölcsöztetni a továbbképzésben, a sokszorosított és kiadott jegyzetekben lévı anyagot? Minden konferencián készült egy kiadvány, ami többé-kevésbé tartalmazta az elıadások anyagát. Egy darabig a volt és eladott TU-TI BAU cég szervezte, részben az Egyesület védnöksége alatt. Az utóbbi években az Egyesület csak önállóan szervezte a konferenciáit. A felhasználni kívánt anyag pl. konferencia kiadványok olyan-e, amit felelısségvállalás nélkül közre lehet adni? Nem ellenırzött mőszakilag, csak szerkesztett anyag. Nem kiadó sokszorosította, csak az Egyesületnek egy cég, és nem könyvként jelent meg. Ezekbıl az anyagokból lehet-e jogi következmény nélkül olyan szerkesztett változatot készíteni, és könyvként, vagy egyéb nyomtatott formában kiadni, amely az egyes konferenciák anyagának csak meghatározott részeit tartalmazzák? Továbbképzésre, ismeretterjesztésre, a fenti kérdések értelmében, milyen feltételekkel használható fel? Mi a helyzet, ha ezeket az Egyesület értékesíteni akarja, hogy a készítés költségeit visszanyerje? Bármelyik ilyen Konferencia anyagot bemutathat-e az Egyesület a honlapján? vagy mi a feltétele? Azt jelezhetjük, hogy az egyes elıadások megjelentetett anyaga mellé nem kért egy szerzı sem szerzıi jog fenntartását. Az Egyesület nem akarja elbitorolni a szerzık nevét, illetve munkáját mert a megjelentetni kívánt (kiválogatott) elıadások anyaga változtatás nélkül kerülne a jelzett kiadványba. Természetesen a témával kapcsolatban felmerülhet még egyéb kérdés is, ami itt nem került felszínre. Ezen jogi problémák tisztázását Benkovics István elvállalta.

9 3. NAPIREND: HONLAP-ÜGYEK (www.ita-hun.hu) Egy ideje nem mőködik a honlap. Márciusban leültem a készítıjével, hogy egy kicsit gyorsuljunk fel, mert minden frissítésre sokat kell várni. Elküldtem friss anyagokat, de nem történt semmi. Visszaérkezve Prágából ismerjük az eredményt. Ezért a készítıjével megválunk egymástól, elnézést kért. Azóta tárgyalok egy másik ifjú építımérnök hallgató egyetemistával, aki elvállalja. Cél egy jól mőködı, frissen informáló, jól ellátott honlap elıállítása. A fı informáló és kommunikációs eszközünk kellene. Lesz rajta a hagyományos anyagon kívül: Aktuális alagutas szabályozásokról, szabványokról (?) Könyvtári tájékoztató, amiben lehetnek könyvek, jegyzetek, folyóiratok stb. Egy sajátszerkesztéső hely (híranyagnak) Késıbb lesz még egy WTC2009 híradó, ahol az aktuális hírek megtekinthetıek Esetleg on-line fórum, - ha lesz rá igény De ez kétoldalú: 1 a készítı és az 2 adatgyőjtı (felelıs), vele együtt az Egyesület tagjai. Az elsıdleges készítı, vállalta, hogy rendszeresen frissít, ha megkapja az anyagot. İ csak akkor véglegesíthetı, ha egy cég ideiglenesen alkalmazza a szerzıdéskötés és számlázás miatt. Ehhez várunk segítséget a cégtagjainktól is. Az adatgyőjtı felelıs begyőjti a javasolt anyagot, híreket, vagy mást Magunkról Más egyesületekrıl Szakmai újdonságokról Szakmai eseményekrıl itthonról, külföldrıl stb. Felelıse: ifj. Fehérvári Sándor, aki ezt elvállalta. Ez csak akkor mőködik, ha ebben tényleg részt vesz mindenki, aki teheti. (Javasolt lenne 3 különbözı tervezı v. konzultáns cégtıl + 3 különbözı mélyépítı cégtıl hír-adókat beszervezni) (ez nem cégreklám, de senki nem zárkózik el ha a végén megjelenik a szerzı, az építmény tervezıje, kivitelezıje neve stb.) Balogh Zsolt javaslatot ígért. A honlap június 28.-a óta látható. AZ ELİZİ NAPIRENDI PONTBANI JOGI PROBLÉMÁKHOZ HASONLÓK ITT IS FELMERÜLHETNEK, amikor felkerül valamilyen anyag a honlapra, azok tisztázása után itt is fegyelembe vesszük. A KÉRÉSÜNK: MINDENKI NÉZZE MEG, HOGY HELYESEK-E A MEGJELENT ADATAI. AKINEK VAN HÍRANYAGA, PUBLIKÁLNI VALÓJA STB. JÚLIUS 25.- IG PRÓBÁLJA BEN MEGKÜLDENI

10 4. 5. NAPIREND: 2007-es második féléves további MUNKAPROGRAM Rövid visszatekintés (Elsı félév) A bevezetésben is említettek szerint a vállalt munkák teljesültek. A vállaltak felett volt egy külsı bemutatkozás, - egy szigetelést ismertetı cég aki a bemutatkozásához szükséges költségeket fedezte. Egy elmaradt hídlátogatás, amit egy másik híddal pótolunk ebben a félévben. A honlapról volt már szó. A második félévre az alábbi munkák lesznek még: Augusztus szeptember (felelıs, Balogh Zsolt és Bencsik Gabriella) o A diplomaterv pályázatok átvétele o Meghívni a Bíráló Bizottságot és átadni a diplomaterveket o Értékelés, az oklevelek elıállítása Szeptember hóban: (felelıs: Fábián Miklós?) Elıadói nap a diplomaterv-díj átadásokkal (idıpont és elıadói egyeztetések) - Az elsı díjas tartson egy (10perces) elıadást a diplomamunkájáról. - Klados Guszti vállalt alagutas elıadást (külföldi építés), még egyeztetni - Bozsó Tamás vállal egy vetítettképes elıadást az alagútépítésrıl (M4) A kiállításokról már volt szó az 1. napirendben (Kiss Dezsı). Mint lehetıség kirándulásra ( más egyéb lehetıség sincs kizárva): Szakmai kirándulás külföldi munkahelyre (szept. vége, okt.) - Szlovák tübbing-gyártás (Pozsony mellett) vagy/és A még épülı alpesi Bázisalagút valamelyikéhez lehetne kirándulni, megfelelı számú érdeklıdés esetében. Helyszínkiválasztás, idıpont-egyeztetés (a honlapon van a foglaltsági naptár), helyfoglalás, buszbérlés (esetleg ha van cégbusz?), költségképzés (de célszerő egy költségkalkulációval kezdeni, hogy tisztán lássanak az érdekeltek): - Katzenberg alagút vagy - Bázisalagút valamelyik munkahelye (Bodio, Sedrun, Faido, Amsteg?) Egyéb bevállalható elıadói nap, vagy szakmai kirándulás javaslat alapján: Például egy épülı állomás félig kész szerkezetépítésének megtekintése Bár Fábián Miklós nem tudott részt venni az elnökségi ülésen, javasoljuk, hogy az eddigi jelzései alapján vállaljon szerepet ezen programok, vagy valamelyikének, megvalósításában, mert eddig is szívesen közremőködött ilyenek szervezésében. Szakmai kirándulás hídépítéshez (M0 északi Duna-híd (kb. októberben lesz több) A Hazai munkahelyek viszonylag költségmentesek, de a külföldi látogatásnak vannak költségei, ami akkor elviselhetıbb az egyéni tagoknak, ha ez valamilyen saját szervezésben bonyolódik, mert az irodák elég nagy hasznot tesznek rá. Itt segítene, ha van olyan cég, amelyik tudna relatív olcsóbban buszt adni, vagy hozzásegíteni a bérléshez. A kinti szállás- és látogatás díját tisztázni kell, a honlapjuk ad tájékoztatást. A programok idejének kiválasztásánál van néhány közérdeklıdésre számot tartó külföldi konferencia, amit célszerő figyelembe venni. (lásd a 7. pontban). 6.. NAPIREND: Fábián Miklós távolléte miatt nem lett tárgyalva.

11 7. NAPIREND: További szakmai konferenciák Visegrád 2007 szeptember Közép-európai Beton-mérnöki konf. Párizs 2007 szeptember PIARC Kongresszus Ráckeve 2007 október Geotechnikai konferencia Salzburg 2007 október Geomechanikai Kolloquium Madrid 2007 november 5-7 Alagutas Konferencia Budapest 2007 november 15 Mérnökgeológia-kızetmechanika Konf. Isztambul 2007 november Talajmechanikai konferencia Köln 2007 november STUVA-konferencia 07 Bécs 2008 április Betontag-2008 AGRA/India 2008 szeptember WTC2008 Alagút-világkongresszus Budapest 2009 május WTC2009 Alagút-világkongresszus Még lehet más is, aki tudja és közreadja azt is hozzáírjuk 8. NAPIREND: Egyebek A tagságot illetıen egy változás van, amit a beszámoló idején véglegesítettek a cégek. A Mélyépítı Budapest Kft kilépett és a Hochtief Construction Magyar képviseleti cége belépett, továbbra is Bencsik Gabriella látja el a képviseletet. Budapest július 05. Összeállította: Kocsonya Pál elnök

Magyar Alagútépítő Egyesület. Közgyűlési jegyzőkönyv

Magyar Alagútépítő Egyesület. Közgyűlési jegyzőkönyv Magyar Alagútépítő Egyesület Közgyűlési jegyzőkönyv 2012.02.23. Dr Horváth Tibor, az Egyesület Elnöke, felkéri Dr Müller Miklóst, a közgyűlési Levezető Elnöki feladatainak ellátására. 14:15- Dr Müller

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl Idıpont: 2011. január 25. Helyszín: Jelen voltak: FİMTERV Makadám Mérnökklub Körtárgyalója mellékelt jelenléti

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17.

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Észak-alföldi ldi jój gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL. Jelenlévő tagok a kiadott napirendet egyhangúlag elfogadják.

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL. Jelenlévő tagok a kiadott napirendet egyhangúlag elfogadják. JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Dátum: 2007. március 02. Helyszín: FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövőház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalója Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html 08.01 Alagútépítés http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html A szakmai program pontértéke: 20 (elızetes egyeztetés szerint) Megállapítva a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet elıírásai alapján Tanfolyamvezetı:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/456-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szőcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl

EMLÉKEZTETİ. az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság EMLÉKEZTETİ az Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság ülésérıl HELYSZÍN: IDİPONT: Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE B E S Z Á M O L Ó K A 2009. OKTÓBER 27. NOVEMBER 24. KÖZÖTTI IDİSZAKRÓL Elnök - Philipp Frigyes Elnökhelyettes - Dr. Sersliné Kócsi Margit Önkormányzati Szövetségekkel

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának?

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? Vállalatuk elkötelezte magát a lean menedzsment mellett, de nincs hozzá megfelelı szakemberük? Esetleg túl régóta keresik

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester. képviselı. Dr. Guba Zsolt Varga Jenı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester. képviselı. Dr. Guba Zsolt Varga Jenı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Földváry- Boér Elemér Mővelıdési Házban a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 16-án 18,00 órakor tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

HEG-TECH 2010 Hegesztéstechnikai kiállítás a 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia keretében

HEG-TECH 2010 Hegesztéstechnikai kiállítás a 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia keretében HEG-TECH 2010 Hegesztéstechnikai kiállítás a 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia keretében A GTE Hegesztési Szakosztály, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, valamint az Óbudai Egyetem

Részletesebben

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével 1 BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével együttes, nyilvános képviselı-testületi ülésérıl 2 JEGYZİKÖNYV

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUMELNÖKSÉGE

ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUMELNÖKSÉGE ORSZÁGOS FİÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE A 2010. január. 26 2010. február. 23 KÖZÖTTI IDİSZAKRÓL Elnök - Philipp Frigyes Elnökhelyettes - Dr. Sersliné Kócsi Margit Összetartás/1 Összegezés: Jól sikerült,

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY COMFORT CONSULTING Mérnöki Tanácsadó Kft TANULMÁNY A meglévı épületek energetikai jellemzıinek energiafogyasztás alapján történı tanúsítási módszere Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

EDUCATIO MÉDIA 2007. A fiatalok figyelnek ránk!

EDUCATIO MÉDIA 2007. A fiatalok figyelnek ránk! EDUCATIO MÉDIA 2007 A fiatalok figyelnek ránk! Az Educatio Kht.... 3 Médiumainkról... 3 Educatio Online... 4 Áraink... 5 Hirdetési méretek, anyagleadás... 8 Hirdetési tarifák... 8 Educatio Direct... 10

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2000-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben