ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek 2007. június 28."

Átírás

1 ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETİJE Bıvített kiadás mindenkinek június 28. Bevezetı: az üdvözlés után néhány szóban, részletek nélkül, az elnök reflektál bizonyos kérdésekre, felmerült problémákra, bizonyos kötelezettségekre is felhívva a Tagság és az Elnökség tagjainak figyelmét. Az Egyesület komoly munkát folytat, még akkor is, ha azt az Egyesület nem eléggé demonstrálta az utóbbi idıben. A demonstrálás hiánya elsısorban a honlap információ-adás kiesése miatt történt. (Papírnyomtatású Hírlevél már régóta nem készül, a készítıjének nem volt rá ideje, de ezt bizonyos fokig a honlap lenne hivatott pótolni). A honlap átalakulva, de legalább is megfelelı információs anyaggal már nagyrészt fel van töltve, június vége óta ismét mőködik. MINDEN ELNÖKSÉGI TAGNAK KÖTELESSÉGE, HOGY SZAKMAI INFORMÁCIÓT ADJON KÖZRE. Erre az egyik legjobb fórum a honlap, ahol még a tudományos anyagok, elıadási anyagok stb. is gyakran megjelenhetnek, a legkevesebb ráfordítással. De folytatható a hírlevél készítése is, ha ezt valaki még vállalja, a tagságból is amire mostanában nincs vállalkozó - akár papír-nyomtatványként vagy honlap oldalként. Mondhatnám az elnökségi tagság önkéntes, de vannak velejáró kötelezettségek. Az együttmőködésrıl szólva, a legjobban elıremutató, ha a program-javaslatait mindenki elıadja, hogy lehessen mibıl választani, és nem központi irányítással mőködik. Ha az elnökség az év elején készít egy munkatervet, az legtöbbször csak fél évig látható elıre, amit jelzünk is a programban. Fél év elmúltával kiegészítjük a második félév munkáival (ez is történik most). A tagság visszajelzése igazán pozitív volt az elsı félévi eseményekrıl, NINCS LEMARADÁSUNK, sıt nincs annyi új projektünk sem, hogy mindig újat mutathassunk, legalábbis nincs róla visszajelzés. Tartunk idınként elıadói napokat, bemutatókat, ismeretterjesztés napokat. Ez több féle javaslat, kérés alapján történhet: (általában, amihez sok mindent figyelembe kell venni): - az elnökség javasol valamit, vagy - a tagság közkívánságra kér valamit. (mert a tagságnak is vannak hasonló információi, mint az elnökségi tagoknak és lehet célirányos az érdeklıdése) - de lehet olyan változat is, hogy külsı fél kíván valamit elıadni az egyesületnek. Már említésre került, hogy a legközelebbi nagy hazai- és nemzetközi eseményünk a 2009-es Világkongresszus Budapesten. Természetesen, amint jeleztük, tartunk kisebb alıadói napokat, ami tájékoztat, bemutat. Lehet szomszédolni is közben, épülı munkákat meglátogatni. Az elkészült munkatervünk mindig tartalmazza, ha idıben van jelzés. Azt is közreadjuk, ha váratlan érdekes esemény kínálkozik, szóval van és lesz sok feladat. A mai megbeszélés a továbbiakban témánként, de mind a munkáról szól.

2 1. NAPIREND: PRÁGA WTC BESZÁMOLÓ a vezetıségi eseményekrıl: Kocsonya Pál elnök EX-CO ÜLÉS (Executive Counsil Meeting) Összeült a Közgyőlés elıtt és a Közgyőlés után Elıtte átnézte a teljes programot, hogy minden rendben van-e a Közgyőlés és a Kongresszus lebonyolításához. Egyeztették az Ex-Co ülés elıtti kommunikációs- és WG-vezetıi ülés eredményeit, problémáit, beleértve az új tutorok kinevezését is. A beszámolóban kiemelték egyes munkáikat. A távozó Ex-Co 24 országban járt (kapcsolatfejlesztés, munka, esemény) 19 új jelentkezett tagot javasolt, (13 cég és 6 egyéni tag). Összesen van 52 Nemzeti tagország csatlakozó tagja az ITA-nak, ez utóbbiból a cégtagok és egyéni tagok száma). KÖZGYŐLÉS Jelen volt 43 ország Az elızetes Ex-Co ülésen javasolt és a Közgyülésen elfogadott határozatok: Az ITA új nevet fogadott el: International Tunnelling and Underground Space Association (de ez nem vonja maga után az egyesület rövid nevének illetve logójának megváltoztatását.) Elfogadta a 2007-es stratégiai tervet, magában foglalva -a kommunikáció, a továbbképzés és a tréning mőveleteit, és úgyszintén az adminisztrációs szerkezet konszolidálását, -a WG-k új szakmai irányítóit, a WG-k és a Nemzeti Tagok beszámolóit, -a jövıbeni (2008 és 2009) Kongresszusok elıkészületeirıl a beszámolót, -az idıközi Ex-Co ülésekrıl készült beszámolót, -az ITA védnökségével lefolytatott és ezévben tervezett események eredményeit és elıkészületeit ( a májusi Fekete tengeri országok isztambuli és a kínai konferenciák, és a 3 leendı - STUVA, madridi és egy tengerentúli konferencia), -a javasolt üzleti tervet (tagság, kiadványok, szabványok, új sponzorok) -az új bizottságok létrehozását és egyebeket -az új és nemzetközi leányszervezetekkel való együttmőködésrıl stb. Egy un. Task Forces-t reactiváltak az EU és más feladatok kapcsán így: Financing of Underground Infrastructures of Transport Gibraltar Accidents in construction Terrorist Threats Glossary

3 Risk Management Underground Worldwide (UWW) És értékelték az eddigi tevékenységeiket. A soronkövetkezı közbensı munkaülések helyszíneit bejelentették: Toronto 2007 június, Párizs 2007 szeptember (PIARC), Madrid 2007 november, Vietnam 2008 február,??? 2008 június, AGRA 2008 szeptember. Új Végrehajtó Bizottságot (Ex-Co) választott a Közgyőlés: Members M. Knights United Kingdom President Until 2010 A. M. Muir Wood United Kingdom Honorary President H. Parker USA Past President Until 2010 P. Grasso Italy Vice-President Until 2010 E. Grov Norway Vice-President Until 2010 Y. Leblais France Vice-President Until 2010 I.-M. Lee Korea Vice-President Until 2010 W. Liu China Until 2008 S. Eskesen Denmark Until 2010 K. Fukumoto Japan Until 2010 I. Hrdina Czech Republic Until 2010 M. Thewes Germany Until 2010 V. Umnov Russia Until 2010 G. N. Mathur India WTC 2008 Until 2008 F. Vuilleumier Switzerland Treasurer Until 2010 C. Bérenguier Secretary General Until 2008 Experts S. Calinescu Romania Internal Auditor Until 2008 Pal Kocsonya Hungary WTC 2009 Until 2009 Megszavazták a 2010-es helyszínt, amit a kanadai ITA rendez VANCOUVER-ben Az elfogadott két bizottság az alábbi: Communication on Education and Training (CET) (Chairman: A. Assis) Onnan alakult ki, hogy az ITA mind többet foglalkozik a továbbképzéssel, így elıször alakította a WG18-at a Tréningre, majd a sváci egyetemen alapított egy ITA-headquartert(2002), Torinóban jóváhagyták a Professional Master Courses on Tunnelling-ot (nemzeti és nemzetközi 2003), 2005-ben (Istambulban) megkezdte a kongresszus elıtti továbbképzést, ban foglalkozott az un. Task Force gondolatával és két ilyen ad-hoc Task Force ülést tartott ( on tunnel security, és on Underground Worldwide Construction), felállítottak egy Task Force-t a múlt év során(6 fıvel), akik feladata az volt, hogy tanulmányozzák az ITA jövıjének ezen akcióját, hogy lehet koordinálni és megvalósítani.

4 Az idei Közgyőlés elfogadta a Bizottság létrehozását. A bizottság önfenntartó, tagdíja 250 EU (állami egyetemek)és 500 EU (magánegyetemek és cégek számára). Egyéni tagság nincs. Elnöke André Assis, alelnök Daniele Peila, Koichi Ono, Fritz Gruebl, Clause Berenguier, Eivin Grov. Committee Underground Space (CUS) Indoklásban az szerepelt, hogy az ITA ezen akciója azon célból jönne létre, hogy javítsa a WG-k anyagainak terjesztését (elektronikus és papír), különösen a Környezet, a Rizikó- menedzsment, a Földalatti Terek Hasznosítása és Biztonsága területén. Beszámoló a Kommunikációs ülésrıl: Balogh Zsolt Kommunkációs Ülés (Communication Meeting), Prága, 2007 május 5. Az összefoglalót összeállította: Balogh Zsolt Az ITA kommunikációs ülésének résztvevıi a konferencia elsı napján tartották megbeszélésüket melyen a tagországok általában egy-egy fıvel képviseltették magukat. Az ülés alapvetıen minden évben az ITA-val kapcsolatos adat- és információáramlás kérdéseivel foglalkozik. Az ülés H. Parker nyitó szavaival kezdıdött, melyet a napirend majd a 2006-os ülésrıl készített jegyzıkönyv elfogadása követett. Ezután az 2006-os ülés utáni tevékenységekrıl, történésekrıl szóló beszámoló következett, melyben elsıként a TRIBUNE c. ITA által kiadott folyóirattal kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Az ülésen felhívták a tagországok figyelmét, hogy minél nagyobb számban küldjenek cikkeket a 3000 példányban kiadott folyóiratba, még ha az érintett téma nem is tőnik olyan jelentısnek, nagyobb választékból jobban lehet válogatni illetve lehet bıvíteni a tartalmat. Kéthavonta jelenik meg az hírlevél, melyet kb.3400 címre küldtek el díjmentesen. Felhívták a tagországok figyelmét, hogy mindazoknak, akik szeretnék ezt a hírlevelet automatikusan megkapni, adják meg elektronikus levélcímüket az ITA Titkárságának. A hírlevél díjmentesen jut el mindenkihez, melynek potenciálisan kb címzettje lehetne a becslések szerint. Az ITA honlapjával kapcsolatban említésre került többek között, hogy kb nyomtatható oldalnyi információ érhetı el. Havonta en keresik fel a honlapot szemben az egy évvel korábbi es látogató számmal. Elhangzott, hogy a munkacsoportok tagjai közötti jobb információcsere érdekében két új eszközt fognak alkalmazni. Az egyik eszköz egy idırıl-idıre frissített címlista létrehozása, mely lehetıvé teszi, hogy a munkacsoportok tagjai egyszerre, egy idıben kaphassák meg az információkat. A másik pedig egy ftp tárhely létrehozása az egyes munkacsoportok számára, mely lehetıvé teszi nagymérető file-ok forgalmát a munkacsoportok tagjai között. Említésre került egy másik folyóirat a TUST (Tunnelling and Underground Space Technology) amit az Elsevier Science és az ITA együttmőködve jelentet meg évi négy alkalommal ban mintegy 700 oldal terjedelemben jelent meg, az elıfizetési díj 2007-ben 77 Euróra emelkedett a tagországok számára a tavalyi 75 Euróhoz képest ban Szöulban a fiatal szakemberek számára egy tanfolyamot szerveztek melynek kb. 100 résztvevıje volt. Az elıadások elérhetıek az ITA honlapján. Az ITA 2006-ban két rendezvényt szervezett a tőzzel szembeni biztonság kérdésében, egyet Londonban és egyet Varsóban.

5 A 2007 évre elıirányzott tevékenységekkel kapcsolatban elhangzott, hogy milyen további fejlesztések lennének hasznosak az ITA honlapján, felhívták a tagországokat, hogy fejlesszék és tartsák karban, frissítsék saját honlapjaikat. Elindult egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az ITA honlapján legyenek olyan területek is melyeket csak a tagországok érhetnek el, elınyöket biztosítva a nem tagokkal szemben, pl. bizonyos információkhoz való hozzájutás terén. Új oldalak kifejlesztésére is szükség van, melyek az ENSZ-el illetve az Európai Unióval kapcsolatos témákat gondoznák az ITA-val összefüggésben. Fontosnak tartották az ülés résztvevıi, hogy kialakuljon a honlapnak egy olyan része is, mely nem kifejezetten csak a szakmai látogatók számára készül, hanem közérthetı nyelvezettel igyekszik bemutatni, hogy miért is szükséges, hasznos illetve érdemes terepszint illetve felszín alatti szerkezeteket, mőtárgyakat építeni. Beszámoló a Kiállításról Prágában: Kiss Dezsı A kiállítást a 2009-es rendezésünk kapcsán is készítettük, mint egy információs találkozó helyszínnek. A kiállítást Prágában 11 cég támogatta anyagilag és viszonzásul a szolgáltatott képanyagait a kiállító-stand falfelületén bemutattuk. Készült egy kiadvány is, amiben a cégek ízlésesen kialakított oldalakon információt adhattak közre magukról. A 11 céget név szerint is érdemes megemlíteni (a kis füzetben, anyaga megtekinthetı a honlapunkon), mert legtöbbjük már más alkalommal is külön segítette az Egyesületünk munkáját, többek között azzal, hogy létrejöhetett a koreai kiállítás, ahol megpályáztuk és elnyertük a 2009-es Világkongresszus megrendezésének jogát Budapestre. Sok munkát igényelt a kiállítás összeszervezése, de a jó visszhang miatt is mondjuk, hogy megérte. Nagy részt vállalt a helyszíni technikai lebonyolításból a leendı kongresszus-szervezınk a Diamond Kft. Mindent elıre lerendezett levelezéssel, hogy helyszínen probléma nélkül elkészült minden. Aki olvasta a kiállítási kézikönyvet, az átérezheti annak súlyát, hogy mi mindent kellett aszerint elıkészíteni. A helyszíni kapcsolatfelvételei is nagy gyakorlatról tettek tanúbizonyságot, és ha a mi kongresszusunkat legalább így szervezi merem állítani, hogy sikeres lesz. India kapcsán jelzem, hogy távol van, nem célszerő a standbérléses kiállító-hely, de legalább egy asztalról és egy monitorról kellene gondoskodni valahol az elıtérben, mint a prágaiak Koreában, sok turisztikai információs anyaggal, de olyan brosúra is kellene, amiben az országban épült projekteket bemutatjuk. Ezeket arról az asztalról lehet osztogatni. Egyéb: 2009 Tanácsadó Testület és várható munkája: Dr. Greschik Gyula Szerettünk volna egy bérelt teremben egy olyan megbeszélést összehívni, amelyen mindannyian együtt vannak, de ennek több akadálya volt. Így néhányukat sikerült a standnál megvendégelni, a többiek nem voltak Prágában, vagy az elıadások elnökségében ültek, akik közül többekkel eseti találkozás alkalmával beszéltünk a témáról.

6 A testület tagjait meghívtuk, és akik elfogadták, azokból összeállt a 2009-es Tanácsadó Testület. Tagok honlapon olvasható neve. A nemzetközi gyakorlat az, hogy általában olyan ismert ITA-vezetı- és alagutas szakembereket választanak ide, akik ismertek, mert a várható jelentkezık megnézik a bizottságban szereplı neveket, és olyanok után szívesen jelentkeznek, akik ismertek különbözı országokban. A várható munkamenet általában az, hogy a felmerült kérdésekkel, igényekkel összhangban levelezésen keresztül tartja Testület elnöke a kapcsolatot velük, és kinek-kinek a szakmai területe szerint eljuttatja a felmerült probléma kérdéseit. İk egymás között is tárgyalnak és véleményt fogalmaztatnak. Az ITA-vezetés részben rajtuk keresztül jelezhet bizonyos igényeket, pl. a nyílt szekció-ülések kialakítása, vagy egyéb vonatkozásban is. A kis találkozáson a standunknál megjelent török elnök jelezte, hogy ne csak formaság legyen ez a testületi tagság, hanem konkréten segítse a szervezı országot. Az ı részérıl ezt személyesen megígérte. Ugyanígy megígérte Wagner úr is, aki várhatóan a közeli jövıben Magyarországra jön és szívesen találkozik velünk ebben a témában. Amit tehetünk még az, hogy a Bizottság tagjait például udvarias levélben meg lehet kérni, hogy hozzanak a területükrıl résztvevıket. Röviden néhány megbeszélésrıl: A T & T angol folyóirat szerkesztıjével a 2009 kapcsán arról, hogy idınként megjelentetnek cikkeket, híranyagot Magyarországi munkákról. Azt javasolta, hogy lehet egy nagyobb blokkot magyarul is közreadni a folyóiratban, egyeztetni a terjedelmét, megjelenési idejét, formáját stb. Erre majd küldenek egy csomagtervet. (Persze, ez mind csak akkor megy, ha van megfelelı anyag). A Wagner úrral az együttmőködésrıl. Kb. júliusban Magyarországra jön és akkorra egyeztessünk idıt és a témát. A jövı héten elküldök egy levelet, hogy várjuk. (kértem javaslatot a találkozót illetıen, de csak annyi válasz volt, hogy rendben). A bécsiektıl Hinkel úr is ott volt Kongresszuson, aki a Betontagra kér valakit, aki odaszervezi a magyarokat, amit ık is viszonoznának. Galler úr és Stipek úr is, az osztrák egyesület vezetıi, alátámasztották, hogy szívesen segítenek az osztrák mérnökök ide-szervezésében, címjegyzéket adnak, illetve körlevelet bocsátanak ki stb. Megbeszélésre még sor kerül.

7 2. NAPIREND: TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TÉMÁK MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÉS Dr. Müller Miklós (elnézését kérte a távolléte miatt, de külföldön van, helyette Kocsonya Pál számolt be.) Ez a téma a tavaszi közgyőlés óta sok fordulóban bonyolódott. Elıször az egyetemi oktatásnak megfelelı témabeállítások történtek meg, amelybıl Müller Miklós oroszlánrészt vállat. Ezt követıen egyeztetések voltak a tanszékkel, a két társelnökkel, az organizációs Bizottsággal. Az észrevételek megtárgyalása után többfordulós egyeztetés volt a Mérnöktovábbképzı Intézettel, elvi jóváhagyása után egyeztettünk a Mérnök Kamarával. Az un. végsı változatot átadtuk a Mérnöktovábbképzı Intézetnek (Ginsztler János ig.), aki vezetésével a szöveget a kiadványhoz megfelelı formára hozták, árat képeztek, megkérték rá az engedélyeket. Az elsı szemeszterre felkértük az elıadókat. Akik elvállalták, ık készítik az elıadás-vázlatokat és az átadandó tananyagot. Ennek a visszaellenırzése után véglegesítettük, amit ık átadtak a nyomdának. Rövidesen megjelenik a füzet, amit megküldünk minden szakmai cégnek. A többi szemeszter elıadója csak ezt követıen lesz felkérve. Ez a téma a munkatervünknek is része WTC TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI ÜGYEK Dr. György Pál és Dr. Horváth Tibor Dr. György Pál adott egy rövid tájékoztatást a bizottság megalakulásáról ( bár még nem teljes), az eddigi munkájáról, a feladatmegosztásról, amit a megbeszélésükön alakítottak ki. Következik: Call for Papers, a felhívás elıadás tartására, a summary anyagok ( a rövid összefoglalók) bekérése és feldolgozása Anyaggyőjtés szükséges a 2009-es továbbképzéshez (Accidents in tunnels), rendkívüli események az alagutakban háromnapos rendezéséhez, hogy minél több javaslatot adhassunk az ITA szakembereinek, a témákat illetıen. DIPLOMATERV-DÍJ Diplomaterv pályázatok beadása (aug. 1) Bizottság összehívása értékelésre (aug. hó) Értékelés (aug vége, szept. legeleje) Díjak (oklevelek) elıállítása (az elıadói napig) Átadás a meghirdetendı elıadói napon szeptemberben, amely idıpontja egyeztetendı a jelzett elıadókkal és egyéb szeptemberi eseményekkel. Felelıs: Balogh Zsolt, Dr. Horváth Tibor, Bencsik Gabriella

8 KAMARAI JOGOSULTSÁGOK, RENDELETEK (vizsgák kreditek stb.) - A Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) megtalálható, - Feltettünk néhány rendeletet a honlapunkra, továbbiakat egyeztetjük, - A kamarai összekötıként Dr. Greschik Gyula tiszteleti elnök vállalt szerepet, hogy a mostani változások, továbbképzések és kreditpont-szerzések nem egészen megértett összefüggéseit tisztázza, a feltett kérdéseket a kamara felé továbbítsa. FELMERÜLT JOGI KÉRDÉSEK a kiadványok kapcsán, tisztázandók: Voltak konferenciáink, alıadói napok stb. Összegyőjtöttük-e az elıadások anyagait egy adatbázisba? egy tréning adatbázisba? Ha megvan ez az anyag, több kérdés merül fel: Kinek a tulajdona a konferenciákon publikált anyag, illetve van-e copyright-ja? Hozzáférhet az Egyesület automatikusan bármilyen továbbképzést illetıen? Milyen stratégiánk lehet az oktatási tréning célját illetıen? Mire van joga az egyesületnek oktatási anyagként való felhasználását illetıen? Pl. szakmérnöki, mérnök-továbbképzési, ismeretterjesztési célú felhasználást illetıen. Használhatja-e az Egyesület automatikusan ezzel a céllal? (Igen- nem- miért, mit kell tennie a felhasználás érdekében?) A kérdések azért is merülnek fel, hogy alapvetıen tisztázzuk, mit akarunk elérni az évek során összegyőlı adatállománnyal, hogy tudjuk gyümölcsöztetni a továbbképzésben, a sokszorosított és kiadott jegyzetekben lévı anyagot? Minden konferencián készült egy kiadvány, ami többé-kevésbé tartalmazta az elıadások anyagát. Egy darabig a volt és eladott TU-TI BAU cég szervezte, részben az Egyesület védnöksége alatt. Az utóbbi években az Egyesület csak önállóan szervezte a konferenciáit. A felhasználni kívánt anyag pl. konferencia kiadványok olyan-e, amit felelısségvállalás nélkül közre lehet adni? Nem ellenırzött mőszakilag, csak szerkesztett anyag. Nem kiadó sokszorosította, csak az Egyesületnek egy cég, és nem könyvként jelent meg. Ezekbıl az anyagokból lehet-e jogi következmény nélkül olyan szerkesztett változatot készíteni, és könyvként, vagy egyéb nyomtatott formában kiadni, amely az egyes konferenciák anyagának csak meghatározott részeit tartalmazzák? Továbbképzésre, ismeretterjesztésre, a fenti kérdések értelmében, milyen feltételekkel használható fel? Mi a helyzet, ha ezeket az Egyesület értékesíteni akarja, hogy a készítés költségeit visszanyerje? Bármelyik ilyen Konferencia anyagot bemutathat-e az Egyesület a honlapján? vagy mi a feltétele? Azt jelezhetjük, hogy az egyes elıadások megjelentetett anyaga mellé nem kért egy szerzı sem szerzıi jog fenntartását. Az Egyesület nem akarja elbitorolni a szerzık nevét, illetve munkáját mert a megjelentetni kívánt (kiválogatott) elıadások anyaga változtatás nélkül kerülne a jelzett kiadványba. Természetesen a témával kapcsolatban felmerülhet még egyéb kérdés is, ami itt nem került felszínre. Ezen jogi problémák tisztázását Benkovics István elvállalta.

9 3. NAPIREND: HONLAP-ÜGYEK (www.ita-hun.hu) Egy ideje nem mőködik a honlap. Márciusban leültem a készítıjével, hogy egy kicsit gyorsuljunk fel, mert minden frissítésre sokat kell várni. Elküldtem friss anyagokat, de nem történt semmi. Visszaérkezve Prágából ismerjük az eredményt. Ezért a készítıjével megválunk egymástól, elnézést kért. Azóta tárgyalok egy másik ifjú építımérnök hallgató egyetemistával, aki elvállalja. Cél egy jól mőködı, frissen informáló, jól ellátott honlap elıállítása. A fı informáló és kommunikációs eszközünk kellene. Lesz rajta a hagyományos anyagon kívül: Aktuális alagutas szabályozásokról, szabványokról (?) Könyvtári tájékoztató, amiben lehetnek könyvek, jegyzetek, folyóiratok stb. Egy sajátszerkesztéső hely (híranyagnak) Késıbb lesz még egy WTC2009 híradó, ahol az aktuális hírek megtekinthetıek Esetleg on-line fórum, - ha lesz rá igény De ez kétoldalú: 1 a készítı és az 2 adatgyőjtı (felelıs), vele együtt az Egyesület tagjai. Az elsıdleges készítı, vállalta, hogy rendszeresen frissít, ha megkapja az anyagot. İ csak akkor véglegesíthetı, ha egy cég ideiglenesen alkalmazza a szerzıdéskötés és számlázás miatt. Ehhez várunk segítséget a cégtagjainktól is. Az adatgyőjtı felelıs begyőjti a javasolt anyagot, híreket, vagy mást Magunkról Más egyesületekrıl Szakmai újdonságokról Szakmai eseményekrıl itthonról, külföldrıl stb. Felelıse: ifj. Fehérvári Sándor, aki ezt elvállalta. Ez csak akkor mőködik, ha ebben tényleg részt vesz mindenki, aki teheti. (Javasolt lenne 3 különbözı tervezı v. konzultáns cégtıl + 3 különbözı mélyépítı cégtıl hír-adókat beszervezni) (ez nem cégreklám, de senki nem zárkózik el ha a végén megjelenik a szerzı, az építmény tervezıje, kivitelezıje neve stb.) Balogh Zsolt javaslatot ígért. A honlap június 28.-a óta látható. AZ ELİZİ NAPIRENDI PONTBANI JOGI PROBLÉMÁKHOZ HASONLÓK ITT IS FELMERÜLHETNEK, amikor felkerül valamilyen anyag a honlapra, azok tisztázása után itt is fegyelembe vesszük. A KÉRÉSÜNK: MINDENKI NÉZZE MEG, HOGY HELYESEK-E A MEGJELENT ADATAI. AKINEK VAN HÍRANYAGA, PUBLIKÁLNI VALÓJA STB. JÚLIUS 25.- IG PRÓBÁLJA BEN MEGKÜLDENI

10 4. 5. NAPIREND: 2007-es második féléves további MUNKAPROGRAM Rövid visszatekintés (Elsı félév) A bevezetésben is említettek szerint a vállalt munkák teljesültek. A vállaltak felett volt egy külsı bemutatkozás, - egy szigetelést ismertetı cég aki a bemutatkozásához szükséges költségeket fedezte. Egy elmaradt hídlátogatás, amit egy másik híddal pótolunk ebben a félévben. A honlapról volt már szó. A második félévre az alábbi munkák lesznek még: Augusztus szeptember (felelıs, Balogh Zsolt és Bencsik Gabriella) o A diplomaterv pályázatok átvétele o Meghívni a Bíráló Bizottságot és átadni a diplomaterveket o Értékelés, az oklevelek elıállítása Szeptember hóban: (felelıs: Fábián Miklós?) Elıadói nap a diplomaterv-díj átadásokkal (idıpont és elıadói egyeztetések) - Az elsı díjas tartson egy (10perces) elıadást a diplomamunkájáról. - Klados Guszti vállalt alagutas elıadást (külföldi építés), még egyeztetni - Bozsó Tamás vállal egy vetítettképes elıadást az alagútépítésrıl (M4) A kiállításokról már volt szó az 1. napirendben (Kiss Dezsı). Mint lehetıség kirándulásra ( más egyéb lehetıség sincs kizárva): Szakmai kirándulás külföldi munkahelyre (szept. vége, okt.) - Szlovák tübbing-gyártás (Pozsony mellett) vagy/és A még épülı alpesi Bázisalagút valamelyikéhez lehetne kirándulni, megfelelı számú érdeklıdés esetében. Helyszínkiválasztás, idıpont-egyeztetés (a honlapon van a foglaltsági naptár), helyfoglalás, buszbérlés (esetleg ha van cégbusz?), költségképzés (de célszerő egy költségkalkulációval kezdeni, hogy tisztán lássanak az érdekeltek): - Katzenberg alagút vagy - Bázisalagút valamelyik munkahelye (Bodio, Sedrun, Faido, Amsteg?) Egyéb bevállalható elıadói nap, vagy szakmai kirándulás javaslat alapján: Például egy épülı állomás félig kész szerkezetépítésének megtekintése Bár Fábián Miklós nem tudott részt venni az elnökségi ülésen, javasoljuk, hogy az eddigi jelzései alapján vállaljon szerepet ezen programok, vagy valamelyikének, megvalósításában, mert eddig is szívesen közremőködött ilyenek szervezésében. Szakmai kirándulás hídépítéshez (M0 északi Duna-híd (kb. októberben lesz több) A Hazai munkahelyek viszonylag költségmentesek, de a külföldi látogatásnak vannak költségei, ami akkor elviselhetıbb az egyéni tagoknak, ha ez valamilyen saját szervezésben bonyolódik, mert az irodák elég nagy hasznot tesznek rá. Itt segítene, ha van olyan cég, amelyik tudna relatív olcsóbban buszt adni, vagy hozzásegíteni a bérléshez. A kinti szállás- és látogatás díját tisztázni kell, a honlapjuk ad tájékoztatást. A programok idejének kiválasztásánál van néhány közérdeklıdésre számot tartó külföldi konferencia, amit célszerő figyelembe venni. (lásd a 7. pontban). 6.. NAPIREND: Fábián Miklós távolléte miatt nem lett tárgyalva.

11 7. NAPIREND: További szakmai konferenciák Visegrád 2007 szeptember Közép-európai Beton-mérnöki konf. Párizs 2007 szeptember PIARC Kongresszus Ráckeve 2007 október Geotechnikai konferencia Salzburg 2007 október Geomechanikai Kolloquium Madrid 2007 november 5-7 Alagutas Konferencia Budapest 2007 november 15 Mérnökgeológia-kızetmechanika Konf. Isztambul 2007 november Talajmechanikai konferencia Köln 2007 november STUVA-konferencia 07 Bécs 2008 április Betontag-2008 AGRA/India 2008 szeptember WTC2008 Alagút-világkongresszus Budapest 2009 május WTC2009 Alagút-világkongresszus Még lehet más is, aki tudja és közreadja azt is hozzáírjuk 8. NAPIREND: Egyebek A tagságot illetıen egy változás van, amit a beszámoló idején véglegesítettek a cégek. A Mélyépítı Budapest Kft kilépett és a Hochtief Construction Magyar képviseleti cége belépett, továbbra is Bencsik Gabriella látja el a képviseletet. Budapest július 05. Összeállította: Kocsonya Pál elnök

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE? Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2007. évi Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ, üzenetek, a közgyûlés idõpontja 2008-ban SZERVEZETI ÉLET A 2007. évi fürdõegyesületi

Részletesebben

MUN (MODEL UNITED NATIONS, ENSZ MODELL) KONFERENCIA

MUN (MODEL UNITED NATIONS, ENSZ MODELL) KONFERENCIA A Z I B P R O G R A M L E G F O N T O S A B B A R E N D E Z V É N Y E MUN (MODEL UNITED NATIONS, ENSZ MODELL) KONFERENCIA Az alábbiakban bemutatjuk az IB-s diákok évenkénti legnagyobb rendezvényét, a MUN-t,

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben