A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2005. évről"

Átírás

1 A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

2 2 A évről - ha a klubok döntő többségének rendkívül nehéz helyzetéről nem kellene beszámolnunk - arról tájékoztathatnánk a tagságot, hogy a szövetség az elvégzett munka tekintetében a rendszerváltás óta talán a legeredményesebb évét zárta. A fenti megállapítás túlzásnak tűnhet, de a következőkben az indoklás talán igazolja az elvégzett munka pozitív megítélését. A MOATSZ Elnöksége újjáalakult. Az évtizedek óta kiemelkedő munkát és eredményességet produkáló vezetőket, edzőket a közgyűlés tiszteletbeli elnökké, alelnökké, taggá választotta, akiknek többsége munkájával, szaktudásával továbbra is a sportág rendelkezésére áll. Az Elnökségbe több fiatal került. A tagság újra választotta Benedek Fülöpöt elnöknek, segítségével olyan szponzorok kerültek az Elnökségbe, akiknek tevékenysége azt eredményezte, hogy az eddig soha nem látott sűrű nemzetközi és hazai versenynaptár valamennyi eseményén optimális létszámban részt vehettünk, és a Szövetség működése is folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítva volt. Ezt a magyar sport sanyarú helyzetében nem sok szövetség jelentheti tagjainak. Ezen felül számtalan olyan intézkedésről is beszámolhatunk, ami - élve a lehetőségek optimális kihasználásával - garanciát adhat a sportág korábbi hagyományainak megközelítéséhez. A több, mint harminc éve várva várt, valamennyi korosztálynak és mindkét nemnek a központi felkészülést biztosító asztalitenisz csarnok rendelkezésünkre áll. Jelenleg 2010-ig van szerződésben rögzítve a Körcsarnok használata (16 asztalon), de - ha a távlati tervek szerint lebontásra kerül - egy hasonló asztalfelületet biztosító teremlehetőség biztosítását is tartalmazza a megállapodás. A csarnok ugyan nem áll 365 napot rendelkezésünkre, de az évi kb nap a központi felkészüléshez elegendő, viszont az Olimpiai Központ a többi napokon olyan rendezvényekre adja ki a Körcsarnokot, ami a fenntartási költségeket biztosítja. Ilyen időszakokban a Jégszínházban tartjuk az edzéseket. Reméljük, hogy ezt a lehetőséget a válogatott keretek, a külföldön játszó itthon élő versenyzők, és a klubok élversenyzői - egyeztetve a keretedzőkkel - a rendelkezésre álló időben folyamatosan kihasználják úgy, hogy a terem mindig tele legyen. A válogatott keretek edzői garnitúráját megfiatalítottuk, átlagéletkoruk 38 év, magasan képzettek, (4 fő szakedző, 2 középfokú edző) és ambicionáltak a sikerre. Ugyanakkor méltatást érdemel az utánpótlás válogatottak felkészülését korábban irányító szakember gárda, amely kimagasló nemzetközi eredményeket produkált az elmúlt évek során. A felnőtt válogatott kerettagok döntő többsége 22 év alatti, a fiatalok kiemelten menedzseltek. A felnőtt válogatott keretekkel közösen készülnek a legeredményesebb utánpótláskorúak is. A kiemelkedő nemzetközi utánpótlás eredmények lehetővé tették, hogy megpályázzuk a Csillag Programban való részvételt. Ez a Héraklész Programból "kiöregedő", menedzselendő versenyzőknek 23 éves korig biztosít kiemelt lehetőségeket. A program keretében hat versenyző nemzetközi versenyekre utaztatására és felkészülésére biztosít a NUPI közel 5 millió forintot.

3 3 A Héraklész Program adta lehetőségek legeredményesebb ifjúsági és serdülő korosztályú versenyzők felkészítésének feltételeit teljes egészében biztosítja. Terembérleti díjak, edzőpartnerek, labdák, étkezési költségek (szállás a vidékieknek) folyamatosan rendelkezésre állnak. A Sport 21 Programra is beadtuk a pályázatot, melynek jóváhagyása esetén a sportág alapjainak feltételeit szélesíthetnénk, bővíthetnénk. Ígéretek szerint jó esélyünk van a bekerülésre. Elsősorban a Sport 21 Programba történő bekerülést szolgálja az a megállapodás, amelyet a NUPI-val kötöttünk, s amelynek értelmében márciusára elkészül az asztalitenisz sportág iskolai tanterve. Ennek elkészítésével az Elnökség Volper Lászlót bízta meg (a teljes igényű anyag azóta el is készült). A sportág középtávú stratégiai tervét elkészítettük, azt az NSH részére elküldtük. A stratégiai terv két fontos programjának megvalósításához pályázatot adtunk be, melyet a Sporthivatal jóváhagyott. 1.) A régiós rendszer kialakításához elengedhetetlenül szükséges informatikai feltételek biztosítása a közeljövőben rendelkezésünkre áll. 2.) Az utánpótlás nevelő, és bázisszakosztályokba játékost biztosító iskolák részére központilag 100 asztal, 200 ütő, és 1000 labda vásárlására kértünk, és úgy tűnik kaptunk fedezetet (szerződés aláírás előtt állunk). A versenyengedélyeket az NSH adatszolgáltatási kötelezettség előírásai szerint korszerűsítettük, és fél év alatt szinte teljes egészében kicseréltük. A közel négyezer új engedély a határidő lejárta előtt embert próbáló munkát kívánt az irodától, viszont a szakosztályok kis hányada még az Elnökség által egy hónappal meghosszabbított határidő ellenére sem váltotta ki az új engedélyt, ami néhány csapat esetében azt jelentette, hogy nem folytathatták a Csapatbajnokságon a szereplést. Mint évtizedek óta már megszokott, újból sok időt vett igénybe az NB-s CSB-vel kapcsolatos edzőbizottsági és elnökségi vita. A bajnoki rendszer folyamatos átszervezésére való igény mellett az Európai Uniós versenyzők játékjogosultságával kapcsolatos viták voltak és vannak a mai napig is a középpontban. Olyan bajnoki rendszert még nem készített senki, mely mindenki akaratával találkozott volna. A szövetség Elnöksége a gazdasági és szakmai szempontok figyelembevételével a következő bajnoki szezontól megújított CSB lebonyolítására hozott határozatot remélve, hogy - a sportági igények és feltételek figyelembevételével - a tagok döntő többségének egyetértésével találkozik. Az EU-s játékjogosultság és a tervezett korlátozások olyan vitát váltottak ki, melyek nem csak az elnökségi üléseken, hanem a sajtóban is hangot kaptak. Ezek a viták nem használnak a sportágnak, nagy részük személyeskedő, ezeket elsősorban a szövetség szakmai bizottságaiban, elnökségi üléseken kellene megvitatni.

4 ben 6 millió forintot tudtunk az olimpiai kerettagok felkészüléséhez a kluboknak kiosztani. A műhelytámogatás az olimpiai felkészülést szolgálta, melyből a Pro Tour versenyeken való részvételi költségek mellett a játékosok felkészítését végző szakemberek edzői bérkiegészítését és a versenyző felszerelését is biztosítani lehetett. A megyei szövetségek működéséhez 2 millió forint (megyénként ) támogatást és a területi versenyek megrendezéséhez labdatámogatást is biztosított a szövetség. A regionális bajnokságok lebonyolításához ezer forintot kaptak a rendezők. A területi szövetségek teljes egészében megkapták a korábban még az országos szövetségnek utalt NB-s csapatok tagdíját, ami összességében közel 2 milliós forint plusz bevételt jelentett - differenciáltan a megyékben működő csapatok számának függvényeként - a MOATSZ szervezeti egységei működésének biztosításához. Az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan a évi NB-s CSB nevezési díjának felét az utánpótlás pontverseny alapján a szövetség visszaosztotta a szakosztályoknak (december helyett januárban). Az új sporttörvény átigazolás esetén nevelési költségtérítés fizetését nem engedélyezi, ezért az átigazolási szabályzatban a MOATSZ-nak fizetendő átigazolási díjat az elmúlt évben felemeltük olyan mértékben, hogy a felét visszautalhassuk a nevelő szakosztályoknak. Ezzel közel egymillió forintot utaltunk át utánpótlás támogatásként az "anyaegyesületeknek". A Szövetség a Magyar Sport Házába, a sokrétű munka elvégzéséhez méltó irodába költözhetett. Az iroda bérleti díja a korábbinak több mint hatszorosa, melynek fedezetét szintén sikerült biztosítani. Az Edzőbizottság az előző ciklusban - minden indokolt jóakarat ellenére - a nagy létszám miatt nehézkesen működött. Az új szakmai testület létszáma a korábbi egyharmada, szinte csak fiatal, magasabban képzett szakemberekből áll, és próbál az egyesületi érdekeken felülemelkedve szakmai javaslatokat tenni az Elnökségnek, és az edzők képzéséhez, továbbképzéséhez segítséget nyújtani. A Szövetség tagjainak nagy részét a honlapon és ben tájékoztatjuk, az Asztalitenisz szaklap is kéthavonta jelenik meg a legfontosabb határozatokkal, eredményekkel, versenykiírásokkal. A honlapon naprakész a tájékoztatás és a beérkező lényeges kérdésekre, javaslatokra a szövetség illetékes bizottsági vezetői, az iroda tagjai rendszeresen válaszolnak. A MOATSZ közgyűlése határozata értelmében a két elnökségi ülés közötti számtalan azonnali intézkedést igénylő döntés érdekében Intézőbizottságot hozott létre. A évben a korábbiakhoz hasonló számú elnökségi ülésre került sor, és az IB szinte nem is volt olyan helyzetben, hogy lényeges stratégiai kérdésekben döntéseket hozzon. Ha egy-egy ügyben mégis intézkedett, arról valamennyi elnökségi tag tájékoztatást kapott.

5 5 Csapataink és versenyzőink nemzetközi teljesítményét is dicséret illeti. Külön kiemelést érdemel a sportág történetének első ifi világbajnoki érmét nyerő leány csapat (ifi vb ezüstérem), valamint a Bátorfi-Tóth páros EB-ezüstérme és vb-negyeddöntős helyezése. (Melléklet) Mint a bevezetőben is utaltunk rá, a szövetség Elnöksége a jelenlegi feltételeket és lehetőségeket kihasználva mérhető pozitív eredménnyel zárta a évet. Ennek elérésében elévülhetetlen érdemei vannak a MOATSZ szponzorainak; Szerencsejáték RT. Magyar Villamos Művek, Paksi Atomerőmű Rt., Agrármarketing Centrum, FHB, Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, Hewlett Packard, SYMA Kft.. A Nemzeti Sporthivataltól és a MOB-tól a sportági besorolásunkhoz képest kiemelt támogatásban részesültünk. A BOK vezetői oroszlánrészt vállaltak a Körcsarnok asztalitenisz központtá alakításában. Külön ki kell emelni a NUPI szerepét az eredményes utánpótlás nevelésben: a Csillag Program és a Héraklész Program résztvevői, edzők és versenyzők ideális feltételek között készülhetnek az újoncoktól a 23 éves korosztályig. Itt kell köszönetet mondani azoknak a kluboknak, szervezeteknek is, melyek a sportági versenyrendszer működtetésében teremlehetőségekkel, versenyrendezéssel biztosítottak a versenynaptárban foglaltak feltételeinek megteremtését. Az Országos Veterán Bajnokság már hagyományos kimagasló békési szervezését, a mohácsi utánpótlás OB kitűnő rendezését, a Statisztika és a BVSC csarnokának valamennyi eseményre szóló rendelkezésre bocsátását, az országos ranglistaversenyek lebonyolítóinak munkáját, a celldömölki, soproni EBselejtezők, a szolnoki Magyar Nemzetközi Ifjúsági és Serdülő Bajnokság, a Mozgáskorlátozott Világ Kupa, a pécsi Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság rendezőit, valamint a Molnár, a Neumann emlékverseny, illetve a Satellit verseny életben tartóit, a BVSC-t és a Budapesti Asztalitenisz Szövetséget. Mint a bevezetőben utaltunk rá, büszkén mondhatjuk, hogy 2005-ben eredményes munkát végeztünk. Mindez nem takarja el a sportág alapgondjait, melyeket a szövetség Elnöksége csak minimális mértékben befolyásolhat. A szakosztályok számának csökkenése az elmúlt évben minimális mértékű volt, de az élcsapatok feltételei fokozatosan romlanak. Az eredményes szakmai munka személyi és tárgyi feltételei csupán néhány klubban állnak rendelkezésre. A nemzetközi szinten számításba vehető versenyzők nagyon szűk bázisból válogathatók ki. Csoda, hogy az adott feltételek között utánpótlásszinten Európa legjobbjai között, a világ élvonalához tartozunk, de felnőtt szinten is - elsősorban a nőknél - a kontinens bajnokságok meghatározói vagyunk. Önmagukhoz képest férfi versenyzőink is előreléptek. Annak a néhány szakosztálynak külön köszönet jár, akik az előzőekben felsorolt nemzetközi sikerekben döntő részt vállaltak. A szövetség Elnöksége minden erőfeszítése kevés erős klubok, tehetséges, jó stílusú versenyzők nélkül. A korábbi nemzetközi szintű játékosokat biztosító szakosztályok nagy része megszűnt. A nőknél Budapesten csupán három, a férfiaknál már csak egy nemzetközi szintű klub működik. A korábbi területi

6 6 bázisszakosztályok döntő része csak vegetál. A férfiaknál az NB CSB minden osztályában nagy harc folyik elegendő mennyiségű csapat részvételével, igaz, hogy nagy részük elsősorban a sportszeretetből, a rendszeres játékért versenyez, és nem a nemzetközi szint elérésében érdekelt. A nőknél már az NB II-t is csak úgy lehet beindítani, hogy a nagycsapatok 2., 3., 4. csapatai is részt vesznek. Tehát a sportág tradíciójának visszaszerzéséhez a klubok és a versenyzők számának növelése, a korszerű edzői munka, és a nemzetközi szint eléréséhez megfelelő feltételek lennének szükségesek. Ez sajnos nem áll rendelkezésre, és prognosztizálható, hogy a közeljövőben az előrelépés csak szerencsés esetben következhet be. Hiába vannak megfelelőnek mondható központi feltételek, ha a szakosztályok és a versenyzők száma szűk bázist biztosít a kiválasztásra. Stabil nevelő egyesületek nélkül nem képzelhető el ütőképes válogatott sem. Ezt a hiányt semmilyen adminisztratív képzéssel helyettesíteni nem lehet. A klubokhoz hasonlóan a megyei szövetségek is nehéz helyzetben vannak. Sok helyen szinte magukra vannak hagyva azok a még lelkes - nagy részük már idős - társadalmi vezetők, akik több-kevesebb sikerrel próbálják a megyei asztalitenisz sportot életben tartani. Több helyen nincs gazdája, vagy nem nagyon törődnek a területi szövetségek problémáival az illetékes szervek. Van több olyan megye, melyeknek a MOATSZ támogatás szinte létkérdés. Az Elnökség részéről köszönet illeti a lelkes aktívákat, akik - nem kérdés - csupán a sportág iránti szeretetből vállalják sokszor rendkívül hálátlan feladatukat. A év legfontosabb feladatai: 1. A szövetség működőképességének a évhez hasonló biztosítása. 2. A rendelkezésünkre álló Körcsarnok maximális igénybevétele és megtöltése tartalommal. 3. A Héraklész és Csillag Program adta lehetőségek optimális kihasználása. 4. Tovább kell folytatni a fiatal, tehetséges versenyzők kiemelt menedzselését, és ennek eredményeként a pekingi Olimpiára minél nagyobb számú résztvevő biztosítása. 5. A sportágfejlesztési stratégia időarányos teljesítése, különös tekintettel annak az iskolai sport területén megfogalmazott fő célkitűzésére. 6. A Sport 21 Programba kerülés megvalósítása. 7. Az országos szövetséggel közvetlen kapcsolatban álló régiók létrehozása, élükre olyan, informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek kinevezése, akik - a régiókhoz tartozó megyéket bevonva - megszervezik a régiós bajnokságokat, versenyeket, végzik a területi bíró-küldést, intézik a hatáskörükbe tartozó igazolásokat, átigazolásokat, és a versenyengedélyek kiadását. 8. Az új formátumú végleges szabálykönyv elkészítése és kiadása.

7 7 9. A sportág közel 100 éves történetét összefoglaló kiadvány elkészítése, és eljuttatása a tagok részére. 10. A szakosztályokkal való kapcsolattartásban a számítógépes rendszerre történő folyamatos áttérés. 11. A területi szövetségek optimális működési feltételeinek a tagdíjak felemelésével történő támogatása.

8 8 Nemzetközi eredményesség Melléklet Felnőtt Világbajnokság (Shanghai): 5-8. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Bátorfi Csilla, Póta Georgina hely női páros Fazekas Mária, Tóth Krisztina hely vegyespáros Fazekas Péter, Tóth Krisztina Jakab János, Fazekas Mária Felnőtt Európa-bajnokság (Aarhus): 2. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina 3. hely vegyespáros Tóth Krisztina, Alexei Smirnov (magyar, orosz) 5. hely női csapat Bátorfi Csilla, Fazekas Mária, Molnár Zita, Póta Georgina, Tóth Krisztina 5. hely női páros Fazekas Mária, Póta Georgina 6. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Fazekas Mária, Póta Georgina hely férfi páros Jakab János, Zwickl Dániel hely vegyespáros Pázsy Ferenc, Molnár Zita 17. hely férfi csapat Fazekas Péter, Jakab János, Lindner Ádám, Pázsy Ferenc, Zwickl Dániel Felnőtt Európa TOP 12 Bajnokság (Rennes): 2. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Póta Georgina Pro Tour versenyek: 1. hely női egyes Tóth Krisztina (Orosz Nemzetközi) 1. hely női páros Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) (Brazil Nemzetközi) 1. hely női páros Tóth Krisztina, Póta Georgina (Orosz Nemzetközi) 2. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Katari Nemzetközi) 2. hely férfi páros Jakab János, Peter Franz (magyar, német) (Chilei Nemzetközi) 3. hely férfi páros Demeter Lehel, Fedor Kuzmin (magyar, orosz) (Szlovén Nemzetközi) 3. hely férfi páros Fazekas Péter, Pázsy Ferenc (Chilei Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Horvát Nemzetközi) 3. hely női páros Kertai Rita, Lovas Petra (Brazil Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Japán Nemzetközi) évi Pro Tour döntő (Fuzhou): 3. hely női páros - Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) 5-8. hely U21 férfi és női egyes Jakab János, Póta Georgina

9 9 Ifjúsági Világbajnokság (Linz): 2. hely leány csapat Barassó Barbara, Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra hely leány páros Li Bin, Juhász Mariann Ifjúsági és Serdülő Európa-bajnokság (Prága): 2. hely serdülő leány egyes Barassó Barbara 2. hely serdülő leány páros Barassó Barbara, Szvitacs Alexa 3. hely ifjúsági leány csapat Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra, Varga Tímea 3. hely ifjúsági leány páros Li Bin, Juhász Mariann Pergel Szandra, Feher Gabriela (magyar, szerb) 5. hely serdülő leány csapat Barassó Barbara, Csáki Rita, Szvitacs Alexa, Végh Zsuzsanna 5. hely ifjúsági leány egyes Li Bin 5. hely ifjúsági fiú páros Szarka Levente, Niagol Stoyanov (magyar, olasz) 5. hely serdülő leány páros Végh Zsuzsanna, Csáki Rita Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnokság (Molfetta): 3. hely leány egyes Li Bin 2004/2005. évi női BEK: 2. Statisztika PSC 2004/2005. évi ETTU Kupa: 1. Postás-MATÁV SE 5-8. BSE 2004/2005. évi Klubcsapatok Szuper Ligája: nők: 1. Postás-MATÁV SE 3. Orosháza Hungarotel ASE férfiak: 4. BVSC 6. Kecskeméti Spartacus

10 10 Sportdiplomáciai hírek - A Shanghai Világbajnokság alatt tartotta az ITTF Tisztújító Közgyűlését, melyen Faragó Judit (2003-tól az ITTF első női alelnöke) minimális különbséggel maradt alul az alelnöki posztért folytatott küzdelemben. A lausanne-i Sportdöntőbíróság azóta hatályon kívül helyezte a választás eredményét a szavazás körülményeinek szabálytalansága miatt. A megismételt választásra a évi brémai csapatvilágbajnokság alatt kerül sor. - Az Európai Asztalitenisz Unió tisztújítását követően a évi időszakban a következő magyar tisztségviselők vesznek részt az ETTU szakbizottságainak munkájában: Bajdik István Játékvezetői és Versenybírói Bizottsági tag (2000 óta) Lajtai Kristóf Utánpótlás Bizottsági tag (új tag) Nagy Balázs Ranglista Bizottsági tag (2000 óta) Téglás Péter Edzőbizottsági tag (új tag) Pidl Zita Utánpótlás Fejlesztési Menedzser - A Magyar Olimpiai Bizottságban képviseletünket Faragó Judit elnökségi tagként, Dr. Ormai László és Juhos József tagként látta el. - Dr. Aján Tamás lemondását követően Faragó Judit pályázott a MOB főállású főtitkári posztjának betöltésére. A MOB Közgyűlésének határozata értelmében azonban a főtitkári poszt társadalmi munkakörben kerül kiírásra, így Faragó Judit visszavonta kandidálását sportágunk és a szövetség szerencséjére januárjában 17 ország részvételével került megrendezésre Szolnokon a Magyar Serdülő Nemzetközi Bajnokság, míg októberben 18 ország képviseltette magát a Magyar Ifjúsági Nemzetközi Bajnokságon. - A shanghaji világbajnokságon közreműködő játékvezetőnk, Bajdik István tevékenységével olyan elégedett volt a versenybíróság, hogy a férfi páros döntőjét ő vezethette egy ázsiai kollégájával.

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2006. évről

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2006. évről A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2006. évről 2 A Szövetség 2005. évi beszámolójának bevezetőjében arról tájékoztattuk a tagságot, hogy a rendszerváltás óta az egyik legeredményesebb évet zártuk.

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

1/2012. Eln. Hat. számú határozat. a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról

1/2012. Eln. Hat. számú határozat. a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról 1/2012. Eln. Hat. számú a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról Az elnökség a Gerevich Aladár ösztöndíj program keretében a szövetség részére rendelkezésre álló keretösszeg 2012. január

Részletesebben

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről Az elmúlt évi közgyűlésünk elfogadva az előző éves tevékenységről szóló beszámolókat a szövetség középtávú fejlesztési programjára alapozva a sportág

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

A MOATSZ 2012. évi versenynaptára VÉGLEGES

A MOATSZ 2012. évi versenynaptára VÉGLEGES január 1. vasárnap 2. hétfő 3. kedd 4. szerda 5. csütörtök 6. péntek 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő 10. kedd 11. szerda 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség I LICENCEK Edzői Licencek 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége 122/2007. (2007.05.17.) számú határozataival fogadta el. 1. Általános rendelkezések 2007. július 1-től az MLSZ versenyrendszerében

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK 2000-ben.

ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK 2000-ben. ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK 2000-ben.. VAS MEGYE 2000. ÉVI IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ ÉS ÚJONC VERSENYE 2000. január 29 Ifj. fiú egyéni: 1. Tóth Péter SZAK 2. Németh Tamás SZAK 3-4. Kajdi Péter SZAK 3-4. Vajda Attila

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Elnökségének határozatai 2010. (2010. június 30-tól)

A Magyar Röplabda Szövetség Elnökségének határozatai 2010. (2010. június 30-tól) A Magyar Röplabda Szövetség Elnökségének határozatai 2010. (2010. június 30-tól) 1./2010.07.14. Elnökségi határozat Az MRSZ Elnöksége újra hatályba helyezi az Ügyvivő Testület által 16/05.25. ÜT határozatban

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A MOATSZ 2011. évi versenynaptára VÉGLEGES!

A MOATSZ 2011. évi versenynaptára VÉGLEGES! január 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök 14. péntek 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 18. kedd

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 40/2013.(11. 25.) számú határozata a 2013. évi 02/2013- Sportösztöndíj rendszer támogatása pályázati felhívásra beérkezett

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

2005. évi közhasznú beszámoló

2005. évi közhasznú beszámoló MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE 2005. évi közhasznú beszámoló KÉSZÜLT MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE ILLETVE A MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG 2006 ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE A beszámolót a MÚSZ-SZÚASZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség 8000 Székesfehérvár Piac tér 12 14. Fejér megye 2013/2014. évi megyei I. osztályú felnőtt férfi asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1. A bajnokság célja:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2008. évi költségvetése 2008. évi előirányzat rendkívüli t. ÖTM szakmai ÖTM műk. Bajnok Csillag 78 000 000 264 000 000 35 000 000 9 215 000 28 000 000 BEVÉTELEK 1 010 753 053 Fordulónapi pénzkészlet 37 824 211 Államháztartás

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015/2016. ÉVI NŐI OB I/B OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG V E R S E N Y K I Í R Á S A I. A BAJNOKSÁG 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos I/B Osztályú Női

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása

Határozati javaslat. Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása Határozati javaslat Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Szabadidős

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 2015. ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK Budapest, 2015.július 20. 1 I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2015. (I.07.) évi rendkívüli küldöttgyűlési

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 2013. évi Fő versenyek Felnőtt Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 25-27. Felnőtt Csapat Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 28. Felnőtt

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Magyar Pétanque Szövetség Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jegyzőkönyv Készült: Helyszín: Időpont: a MAPESZ elnökségi

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Címzett: Tárgy: Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Bemutatkozás Nagy Zoltán vagyok. 1970-ben, Debrecenben születtem. 1985-1990 között kerékpároztam a Debreceni SI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 242/2008. számú határozat Az Elnöksége az 2008. évi tanfolyamairól szóló beszámolót a tanfolyami díjak kivételével - elfogadta, az versenyrendszerében szereplő sportszervezetek edzőinek licenc feltételeiről

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei Asztalitenisz: Felnőtt: - Hazai Budapest Bajnokság felnőtt Lovas Petra 3. hely Szekszárd Kupa egyes: Lovas Petra - páros: Lovas Petra Pergel Szandra Kertai

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány 2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány Szakvezetés Szövetségi kapitány Szakágvezetők Edzők FFFFx FFksx FFksNF Sporttudományi háttér Terhelés diagnosztika

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE ( SZAKMAI ANYAGOT MINDEN ÉVBEN A TÁRGYÉV EREDMÉNYEIVEL KÍVÁNJUK

Részletesebben

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve 2012. év Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Az U23 korú válogatott: Név, születési év Magát Krisztina 1989.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL Dátum: 2013. május 10. 21.00 Helyszín: Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola tanácskozó terme Résztvevők: Füzi Gábor (elnök) Szalai Péter

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben