A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2005. évről"

Átírás

1 A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

2 2 A évről - ha a klubok döntő többségének rendkívül nehéz helyzetéről nem kellene beszámolnunk - arról tájékoztathatnánk a tagságot, hogy a szövetség az elvégzett munka tekintetében a rendszerváltás óta talán a legeredményesebb évét zárta. A fenti megállapítás túlzásnak tűnhet, de a következőkben az indoklás talán igazolja az elvégzett munka pozitív megítélését. A MOATSZ Elnöksége újjáalakult. Az évtizedek óta kiemelkedő munkát és eredményességet produkáló vezetőket, edzőket a közgyűlés tiszteletbeli elnökké, alelnökké, taggá választotta, akiknek többsége munkájával, szaktudásával továbbra is a sportág rendelkezésére áll. Az Elnökségbe több fiatal került. A tagság újra választotta Benedek Fülöpöt elnöknek, segítségével olyan szponzorok kerültek az Elnökségbe, akiknek tevékenysége azt eredményezte, hogy az eddig soha nem látott sűrű nemzetközi és hazai versenynaptár valamennyi eseményén optimális létszámban részt vehettünk, és a Szövetség működése is folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítva volt. Ezt a magyar sport sanyarú helyzetében nem sok szövetség jelentheti tagjainak. Ezen felül számtalan olyan intézkedésről is beszámolhatunk, ami - élve a lehetőségek optimális kihasználásával - garanciát adhat a sportág korábbi hagyományainak megközelítéséhez. A több, mint harminc éve várva várt, valamennyi korosztálynak és mindkét nemnek a központi felkészülést biztosító asztalitenisz csarnok rendelkezésünkre áll. Jelenleg 2010-ig van szerződésben rögzítve a Körcsarnok használata (16 asztalon), de - ha a távlati tervek szerint lebontásra kerül - egy hasonló asztalfelületet biztosító teremlehetőség biztosítását is tartalmazza a megállapodás. A csarnok ugyan nem áll 365 napot rendelkezésünkre, de az évi kb nap a központi felkészüléshez elegendő, viszont az Olimpiai Központ a többi napokon olyan rendezvényekre adja ki a Körcsarnokot, ami a fenntartási költségeket biztosítja. Ilyen időszakokban a Jégszínházban tartjuk az edzéseket. Reméljük, hogy ezt a lehetőséget a válogatott keretek, a külföldön játszó itthon élő versenyzők, és a klubok élversenyzői - egyeztetve a keretedzőkkel - a rendelkezésre álló időben folyamatosan kihasználják úgy, hogy a terem mindig tele legyen. A válogatott keretek edzői garnitúráját megfiatalítottuk, átlagéletkoruk 38 év, magasan képzettek, (4 fő szakedző, 2 középfokú edző) és ambicionáltak a sikerre. Ugyanakkor méltatást érdemel az utánpótlás válogatottak felkészülését korábban irányító szakember gárda, amely kimagasló nemzetközi eredményeket produkált az elmúlt évek során. A felnőtt válogatott kerettagok döntő többsége 22 év alatti, a fiatalok kiemelten menedzseltek. A felnőtt válogatott keretekkel közösen készülnek a legeredményesebb utánpótláskorúak is. A kiemelkedő nemzetközi utánpótlás eredmények lehetővé tették, hogy megpályázzuk a Csillag Programban való részvételt. Ez a Héraklész Programból "kiöregedő", menedzselendő versenyzőknek 23 éves korig biztosít kiemelt lehetőségeket. A program keretében hat versenyző nemzetközi versenyekre utaztatására és felkészülésére biztosít a NUPI közel 5 millió forintot.

3 3 A Héraklész Program adta lehetőségek legeredményesebb ifjúsági és serdülő korosztályú versenyzők felkészítésének feltételeit teljes egészében biztosítja. Terembérleti díjak, edzőpartnerek, labdák, étkezési költségek (szállás a vidékieknek) folyamatosan rendelkezésre állnak. A Sport 21 Programra is beadtuk a pályázatot, melynek jóváhagyása esetén a sportág alapjainak feltételeit szélesíthetnénk, bővíthetnénk. Ígéretek szerint jó esélyünk van a bekerülésre. Elsősorban a Sport 21 Programba történő bekerülést szolgálja az a megállapodás, amelyet a NUPI-val kötöttünk, s amelynek értelmében márciusára elkészül az asztalitenisz sportág iskolai tanterve. Ennek elkészítésével az Elnökség Volper Lászlót bízta meg (a teljes igényű anyag azóta el is készült). A sportág középtávú stratégiai tervét elkészítettük, azt az NSH részére elküldtük. A stratégiai terv két fontos programjának megvalósításához pályázatot adtunk be, melyet a Sporthivatal jóváhagyott. 1.) A régiós rendszer kialakításához elengedhetetlenül szükséges informatikai feltételek biztosítása a közeljövőben rendelkezésünkre áll. 2.) Az utánpótlás nevelő, és bázisszakosztályokba játékost biztosító iskolák részére központilag 100 asztal, 200 ütő, és 1000 labda vásárlására kértünk, és úgy tűnik kaptunk fedezetet (szerződés aláírás előtt állunk). A versenyengedélyeket az NSH adatszolgáltatási kötelezettség előírásai szerint korszerűsítettük, és fél év alatt szinte teljes egészében kicseréltük. A közel négyezer új engedély a határidő lejárta előtt embert próbáló munkát kívánt az irodától, viszont a szakosztályok kis hányada még az Elnökség által egy hónappal meghosszabbított határidő ellenére sem váltotta ki az új engedélyt, ami néhány csapat esetében azt jelentette, hogy nem folytathatták a Csapatbajnokságon a szereplést. Mint évtizedek óta már megszokott, újból sok időt vett igénybe az NB-s CSB-vel kapcsolatos edzőbizottsági és elnökségi vita. A bajnoki rendszer folyamatos átszervezésére való igény mellett az Európai Uniós versenyzők játékjogosultságával kapcsolatos viták voltak és vannak a mai napig is a középpontban. Olyan bajnoki rendszert még nem készített senki, mely mindenki akaratával találkozott volna. A szövetség Elnöksége a gazdasági és szakmai szempontok figyelembevételével a következő bajnoki szezontól megújított CSB lebonyolítására hozott határozatot remélve, hogy - a sportági igények és feltételek figyelembevételével - a tagok döntő többségének egyetértésével találkozik. Az EU-s játékjogosultság és a tervezett korlátozások olyan vitát váltottak ki, melyek nem csak az elnökségi üléseken, hanem a sajtóban is hangot kaptak. Ezek a viták nem használnak a sportágnak, nagy részük személyeskedő, ezeket elsősorban a szövetség szakmai bizottságaiban, elnökségi üléseken kellene megvitatni.

4 ben 6 millió forintot tudtunk az olimpiai kerettagok felkészüléséhez a kluboknak kiosztani. A műhelytámogatás az olimpiai felkészülést szolgálta, melyből a Pro Tour versenyeken való részvételi költségek mellett a játékosok felkészítését végző szakemberek edzői bérkiegészítését és a versenyző felszerelését is biztosítani lehetett. A megyei szövetségek működéséhez 2 millió forint (megyénként ) támogatást és a területi versenyek megrendezéséhez labdatámogatást is biztosított a szövetség. A regionális bajnokságok lebonyolításához ezer forintot kaptak a rendezők. A területi szövetségek teljes egészében megkapták a korábban még az országos szövetségnek utalt NB-s csapatok tagdíját, ami összességében közel 2 milliós forint plusz bevételt jelentett - differenciáltan a megyékben működő csapatok számának függvényeként - a MOATSZ szervezeti egységei működésének biztosításához. Az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan a évi NB-s CSB nevezési díjának felét az utánpótlás pontverseny alapján a szövetség visszaosztotta a szakosztályoknak (december helyett januárban). Az új sporttörvény átigazolás esetén nevelési költségtérítés fizetését nem engedélyezi, ezért az átigazolási szabályzatban a MOATSZ-nak fizetendő átigazolási díjat az elmúlt évben felemeltük olyan mértékben, hogy a felét visszautalhassuk a nevelő szakosztályoknak. Ezzel közel egymillió forintot utaltunk át utánpótlás támogatásként az "anyaegyesületeknek". A Szövetség a Magyar Sport Házába, a sokrétű munka elvégzéséhez méltó irodába költözhetett. Az iroda bérleti díja a korábbinak több mint hatszorosa, melynek fedezetét szintén sikerült biztosítani. Az Edzőbizottság az előző ciklusban - minden indokolt jóakarat ellenére - a nagy létszám miatt nehézkesen működött. Az új szakmai testület létszáma a korábbi egyharmada, szinte csak fiatal, magasabban képzett szakemberekből áll, és próbál az egyesületi érdekeken felülemelkedve szakmai javaslatokat tenni az Elnökségnek, és az edzők képzéséhez, továbbképzéséhez segítséget nyújtani. A Szövetség tagjainak nagy részét a honlapon és ben tájékoztatjuk, az Asztalitenisz szaklap is kéthavonta jelenik meg a legfontosabb határozatokkal, eredményekkel, versenykiírásokkal. A honlapon naprakész a tájékoztatás és a beérkező lényeges kérdésekre, javaslatokra a szövetség illetékes bizottsági vezetői, az iroda tagjai rendszeresen válaszolnak. A MOATSZ közgyűlése határozata értelmében a két elnökségi ülés közötti számtalan azonnali intézkedést igénylő döntés érdekében Intézőbizottságot hozott létre. A évben a korábbiakhoz hasonló számú elnökségi ülésre került sor, és az IB szinte nem is volt olyan helyzetben, hogy lényeges stratégiai kérdésekben döntéseket hozzon. Ha egy-egy ügyben mégis intézkedett, arról valamennyi elnökségi tag tájékoztatást kapott.

5 5 Csapataink és versenyzőink nemzetközi teljesítményét is dicséret illeti. Külön kiemelést érdemel a sportág történetének első ifi világbajnoki érmét nyerő leány csapat (ifi vb ezüstérem), valamint a Bátorfi-Tóth páros EB-ezüstérme és vb-negyeddöntős helyezése. (Melléklet) Mint a bevezetőben is utaltunk rá, a szövetség Elnöksége a jelenlegi feltételeket és lehetőségeket kihasználva mérhető pozitív eredménnyel zárta a évet. Ennek elérésében elévülhetetlen érdemei vannak a MOATSZ szponzorainak; Szerencsejáték RT. Magyar Villamos Művek, Paksi Atomerőmű Rt., Agrármarketing Centrum, FHB, Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, Hewlett Packard, SYMA Kft.. A Nemzeti Sporthivataltól és a MOB-tól a sportági besorolásunkhoz képest kiemelt támogatásban részesültünk. A BOK vezetői oroszlánrészt vállaltak a Körcsarnok asztalitenisz központtá alakításában. Külön ki kell emelni a NUPI szerepét az eredményes utánpótlás nevelésben: a Csillag Program és a Héraklész Program résztvevői, edzők és versenyzők ideális feltételek között készülhetnek az újoncoktól a 23 éves korosztályig. Itt kell köszönetet mondani azoknak a kluboknak, szervezeteknek is, melyek a sportági versenyrendszer működtetésében teremlehetőségekkel, versenyrendezéssel biztosítottak a versenynaptárban foglaltak feltételeinek megteremtését. Az Országos Veterán Bajnokság már hagyományos kimagasló békési szervezését, a mohácsi utánpótlás OB kitűnő rendezését, a Statisztika és a BVSC csarnokának valamennyi eseményre szóló rendelkezésre bocsátását, az országos ranglistaversenyek lebonyolítóinak munkáját, a celldömölki, soproni EBselejtezők, a szolnoki Magyar Nemzetközi Ifjúsági és Serdülő Bajnokság, a Mozgáskorlátozott Világ Kupa, a pécsi Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság rendezőit, valamint a Molnár, a Neumann emlékverseny, illetve a Satellit verseny életben tartóit, a BVSC-t és a Budapesti Asztalitenisz Szövetséget. Mint a bevezetőben utaltunk rá, büszkén mondhatjuk, hogy 2005-ben eredményes munkát végeztünk. Mindez nem takarja el a sportág alapgondjait, melyeket a szövetség Elnöksége csak minimális mértékben befolyásolhat. A szakosztályok számának csökkenése az elmúlt évben minimális mértékű volt, de az élcsapatok feltételei fokozatosan romlanak. Az eredményes szakmai munka személyi és tárgyi feltételei csupán néhány klubban állnak rendelkezésre. A nemzetközi szinten számításba vehető versenyzők nagyon szűk bázisból válogathatók ki. Csoda, hogy az adott feltételek között utánpótlásszinten Európa legjobbjai között, a világ élvonalához tartozunk, de felnőtt szinten is - elsősorban a nőknél - a kontinens bajnokságok meghatározói vagyunk. Önmagukhoz képest férfi versenyzőink is előreléptek. Annak a néhány szakosztálynak külön köszönet jár, akik az előzőekben felsorolt nemzetközi sikerekben döntő részt vállaltak. A szövetség Elnöksége minden erőfeszítése kevés erős klubok, tehetséges, jó stílusú versenyzők nélkül. A korábbi nemzetközi szintű játékosokat biztosító szakosztályok nagy része megszűnt. A nőknél Budapesten csupán három, a férfiaknál már csak egy nemzetközi szintű klub működik. A korábbi területi

6 6 bázisszakosztályok döntő része csak vegetál. A férfiaknál az NB CSB minden osztályában nagy harc folyik elegendő mennyiségű csapat részvételével, igaz, hogy nagy részük elsősorban a sportszeretetből, a rendszeres játékért versenyez, és nem a nemzetközi szint elérésében érdekelt. A nőknél már az NB II-t is csak úgy lehet beindítani, hogy a nagycsapatok 2., 3., 4. csapatai is részt vesznek. Tehát a sportág tradíciójának visszaszerzéséhez a klubok és a versenyzők számának növelése, a korszerű edzői munka, és a nemzetközi szint eléréséhez megfelelő feltételek lennének szükségesek. Ez sajnos nem áll rendelkezésre, és prognosztizálható, hogy a közeljövőben az előrelépés csak szerencsés esetben következhet be. Hiába vannak megfelelőnek mondható központi feltételek, ha a szakosztályok és a versenyzők száma szűk bázist biztosít a kiválasztásra. Stabil nevelő egyesületek nélkül nem képzelhető el ütőképes válogatott sem. Ezt a hiányt semmilyen adminisztratív képzéssel helyettesíteni nem lehet. A klubokhoz hasonlóan a megyei szövetségek is nehéz helyzetben vannak. Sok helyen szinte magukra vannak hagyva azok a még lelkes - nagy részük már idős - társadalmi vezetők, akik több-kevesebb sikerrel próbálják a megyei asztalitenisz sportot életben tartani. Több helyen nincs gazdája, vagy nem nagyon törődnek a területi szövetségek problémáival az illetékes szervek. Van több olyan megye, melyeknek a MOATSZ támogatás szinte létkérdés. Az Elnökség részéről köszönet illeti a lelkes aktívákat, akik - nem kérdés - csupán a sportág iránti szeretetből vállalják sokszor rendkívül hálátlan feladatukat. A év legfontosabb feladatai: 1. A szövetség működőképességének a évhez hasonló biztosítása. 2. A rendelkezésünkre álló Körcsarnok maximális igénybevétele és megtöltése tartalommal. 3. A Héraklész és Csillag Program adta lehetőségek optimális kihasználása. 4. Tovább kell folytatni a fiatal, tehetséges versenyzők kiemelt menedzselését, és ennek eredményeként a pekingi Olimpiára minél nagyobb számú résztvevő biztosítása. 5. A sportágfejlesztési stratégia időarányos teljesítése, különös tekintettel annak az iskolai sport területén megfogalmazott fő célkitűzésére. 6. A Sport 21 Programba kerülés megvalósítása. 7. Az országos szövetséggel közvetlen kapcsolatban álló régiók létrehozása, élükre olyan, informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek kinevezése, akik - a régiókhoz tartozó megyéket bevonva - megszervezik a régiós bajnokságokat, versenyeket, végzik a területi bíró-küldést, intézik a hatáskörükbe tartozó igazolásokat, átigazolásokat, és a versenyengedélyek kiadását. 8. Az új formátumú végleges szabálykönyv elkészítése és kiadása.

7 7 9. A sportág közel 100 éves történetét összefoglaló kiadvány elkészítése, és eljuttatása a tagok részére. 10. A szakosztályokkal való kapcsolattartásban a számítógépes rendszerre történő folyamatos áttérés. 11. A területi szövetségek optimális működési feltételeinek a tagdíjak felemelésével történő támogatása.

8 8 Nemzetközi eredményesség Melléklet Felnőtt Világbajnokság (Shanghai): 5-8. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Bátorfi Csilla, Póta Georgina hely női páros Fazekas Mária, Tóth Krisztina hely vegyespáros Fazekas Péter, Tóth Krisztina Jakab János, Fazekas Mária Felnőtt Európa-bajnokság (Aarhus): 2. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina 3. hely vegyespáros Tóth Krisztina, Alexei Smirnov (magyar, orosz) 5. hely női csapat Bátorfi Csilla, Fazekas Mária, Molnár Zita, Póta Georgina, Tóth Krisztina 5. hely női páros Fazekas Mária, Póta Georgina 6. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Fazekas Mária, Póta Georgina hely férfi páros Jakab János, Zwickl Dániel hely vegyespáros Pázsy Ferenc, Molnár Zita 17. hely férfi csapat Fazekas Péter, Jakab János, Lindner Ádám, Pázsy Ferenc, Zwickl Dániel Felnőtt Európa TOP 12 Bajnokság (Rennes): 2. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Póta Georgina Pro Tour versenyek: 1. hely női egyes Tóth Krisztina (Orosz Nemzetközi) 1. hely női páros Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) (Brazil Nemzetközi) 1. hely női páros Tóth Krisztina, Póta Georgina (Orosz Nemzetközi) 2. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Katari Nemzetközi) 2. hely férfi páros Jakab János, Peter Franz (magyar, német) (Chilei Nemzetközi) 3. hely férfi páros Demeter Lehel, Fedor Kuzmin (magyar, orosz) (Szlovén Nemzetközi) 3. hely férfi páros Fazekas Péter, Pázsy Ferenc (Chilei Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Horvát Nemzetközi) 3. hely női páros Kertai Rita, Lovas Petra (Brazil Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Japán Nemzetközi) évi Pro Tour döntő (Fuzhou): 3. hely női páros - Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) 5-8. hely U21 férfi és női egyes Jakab János, Póta Georgina

9 9 Ifjúsági Világbajnokság (Linz): 2. hely leány csapat Barassó Barbara, Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra hely leány páros Li Bin, Juhász Mariann Ifjúsági és Serdülő Európa-bajnokság (Prága): 2. hely serdülő leány egyes Barassó Barbara 2. hely serdülő leány páros Barassó Barbara, Szvitacs Alexa 3. hely ifjúsági leány csapat Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra, Varga Tímea 3. hely ifjúsági leány páros Li Bin, Juhász Mariann Pergel Szandra, Feher Gabriela (magyar, szerb) 5. hely serdülő leány csapat Barassó Barbara, Csáki Rita, Szvitacs Alexa, Végh Zsuzsanna 5. hely ifjúsági leány egyes Li Bin 5. hely ifjúsági fiú páros Szarka Levente, Niagol Stoyanov (magyar, olasz) 5. hely serdülő leány páros Végh Zsuzsanna, Csáki Rita Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnokság (Molfetta): 3. hely leány egyes Li Bin 2004/2005. évi női BEK: 2. Statisztika PSC 2004/2005. évi ETTU Kupa: 1. Postás-MATÁV SE 5-8. BSE 2004/2005. évi Klubcsapatok Szuper Ligája: nők: 1. Postás-MATÁV SE 3. Orosháza Hungarotel ASE férfiak: 4. BVSC 6. Kecskeméti Spartacus

10 10 Sportdiplomáciai hírek - A Shanghai Világbajnokság alatt tartotta az ITTF Tisztújító Közgyűlését, melyen Faragó Judit (2003-tól az ITTF első női alelnöke) minimális különbséggel maradt alul az alelnöki posztért folytatott küzdelemben. A lausanne-i Sportdöntőbíróság azóta hatályon kívül helyezte a választás eredményét a szavazás körülményeinek szabálytalansága miatt. A megismételt választásra a évi brémai csapatvilágbajnokság alatt kerül sor. - Az Európai Asztalitenisz Unió tisztújítását követően a évi időszakban a következő magyar tisztségviselők vesznek részt az ETTU szakbizottságainak munkájában: Bajdik István Játékvezetői és Versenybírói Bizottsági tag (2000 óta) Lajtai Kristóf Utánpótlás Bizottsági tag (új tag) Nagy Balázs Ranglista Bizottsági tag (2000 óta) Téglás Péter Edzőbizottsági tag (új tag) Pidl Zita Utánpótlás Fejlesztési Menedzser - A Magyar Olimpiai Bizottságban képviseletünket Faragó Judit elnökségi tagként, Dr. Ormai László és Juhos József tagként látta el. - Dr. Aján Tamás lemondását követően Faragó Judit pályázott a MOB főállású főtitkári posztjának betöltésére. A MOB Közgyűlésének határozata értelmében azonban a főtitkári poszt társadalmi munkakörben kerül kiírásra, így Faragó Judit visszavonta kandidálását sportágunk és a szövetség szerencséjére januárjában 17 ország részvételével került megrendezésre Szolnokon a Magyar Serdülő Nemzetközi Bajnokság, míg októberben 18 ország képviseltette magát a Magyar Ifjúsági Nemzetközi Bajnokságon. - A shanghaji világbajnokságon közreműködő játékvezetőnk, Bajdik István tevékenységével olyan elégedett volt a versenybíróság, hogy a férfi páros döntőjét ő vezethette egy ázsiai kollégájával.

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

Új pályán. A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója

Új pályán. A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója Mottó: 2010 ôszétôl a kosárlabdát új szabályokkal, megváltozott pályafestés szerint ûzik, itt az ideje, hogy a magyar kosárlabdázást is új pályára állítsuk! Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 1146

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben