A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2005. évről"

Átírás

1 A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a évről

2 2 A évről - ha a klubok döntő többségének rendkívül nehéz helyzetéről nem kellene beszámolnunk - arról tájékoztathatnánk a tagságot, hogy a szövetség az elvégzett munka tekintetében a rendszerváltás óta talán a legeredményesebb évét zárta. A fenti megállapítás túlzásnak tűnhet, de a következőkben az indoklás talán igazolja az elvégzett munka pozitív megítélését. A MOATSZ Elnöksége újjáalakult. Az évtizedek óta kiemelkedő munkát és eredményességet produkáló vezetőket, edzőket a közgyűlés tiszteletbeli elnökké, alelnökké, taggá választotta, akiknek többsége munkájával, szaktudásával továbbra is a sportág rendelkezésére áll. Az Elnökségbe több fiatal került. A tagság újra választotta Benedek Fülöpöt elnöknek, segítségével olyan szponzorok kerültek az Elnökségbe, akiknek tevékenysége azt eredményezte, hogy az eddig soha nem látott sűrű nemzetközi és hazai versenynaptár valamennyi eseményén optimális létszámban részt vehettünk, és a Szövetség működése is folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítva volt. Ezt a magyar sport sanyarú helyzetében nem sok szövetség jelentheti tagjainak. Ezen felül számtalan olyan intézkedésről is beszámolhatunk, ami - élve a lehetőségek optimális kihasználásával - garanciát adhat a sportág korábbi hagyományainak megközelítéséhez. A több, mint harminc éve várva várt, valamennyi korosztálynak és mindkét nemnek a központi felkészülést biztosító asztalitenisz csarnok rendelkezésünkre áll. Jelenleg 2010-ig van szerződésben rögzítve a Körcsarnok használata (16 asztalon), de - ha a távlati tervek szerint lebontásra kerül - egy hasonló asztalfelületet biztosító teremlehetőség biztosítását is tartalmazza a megállapodás. A csarnok ugyan nem áll 365 napot rendelkezésünkre, de az évi kb nap a központi felkészüléshez elegendő, viszont az Olimpiai Központ a többi napokon olyan rendezvényekre adja ki a Körcsarnokot, ami a fenntartási költségeket biztosítja. Ilyen időszakokban a Jégszínházban tartjuk az edzéseket. Reméljük, hogy ezt a lehetőséget a válogatott keretek, a külföldön játszó itthon élő versenyzők, és a klubok élversenyzői - egyeztetve a keretedzőkkel - a rendelkezésre álló időben folyamatosan kihasználják úgy, hogy a terem mindig tele legyen. A válogatott keretek edzői garnitúráját megfiatalítottuk, átlagéletkoruk 38 év, magasan képzettek, (4 fő szakedző, 2 középfokú edző) és ambicionáltak a sikerre. Ugyanakkor méltatást érdemel az utánpótlás válogatottak felkészülését korábban irányító szakember gárda, amely kimagasló nemzetközi eredményeket produkált az elmúlt évek során. A felnőtt válogatott kerettagok döntő többsége 22 év alatti, a fiatalok kiemelten menedzseltek. A felnőtt válogatott keretekkel közösen készülnek a legeredményesebb utánpótláskorúak is. A kiemelkedő nemzetközi utánpótlás eredmények lehetővé tették, hogy megpályázzuk a Csillag Programban való részvételt. Ez a Héraklész Programból "kiöregedő", menedzselendő versenyzőknek 23 éves korig biztosít kiemelt lehetőségeket. A program keretében hat versenyző nemzetközi versenyekre utaztatására és felkészülésére biztosít a NUPI közel 5 millió forintot.

3 3 A Héraklész Program adta lehetőségek legeredményesebb ifjúsági és serdülő korosztályú versenyzők felkészítésének feltételeit teljes egészében biztosítja. Terembérleti díjak, edzőpartnerek, labdák, étkezési költségek (szállás a vidékieknek) folyamatosan rendelkezésre állnak. A Sport 21 Programra is beadtuk a pályázatot, melynek jóváhagyása esetén a sportág alapjainak feltételeit szélesíthetnénk, bővíthetnénk. Ígéretek szerint jó esélyünk van a bekerülésre. Elsősorban a Sport 21 Programba történő bekerülést szolgálja az a megállapodás, amelyet a NUPI-val kötöttünk, s amelynek értelmében márciusára elkészül az asztalitenisz sportág iskolai tanterve. Ennek elkészítésével az Elnökség Volper Lászlót bízta meg (a teljes igényű anyag azóta el is készült). A sportág középtávú stratégiai tervét elkészítettük, azt az NSH részére elküldtük. A stratégiai terv két fontos programjának megvalósításához pályázatot adtunk be, melyet a Sporthivatal jóváhagyott. 1.) A régiós rendszer kialakításához elengedhetetlenül szükséges informatikai feltételek biztosítása a közeljövőben rendelkezésünkre áll. 2.) Az utánpótlás nevelő, és bázisszakosztályokba játékost biztosító iskolák részére központilag 100 asztal, 200 ütő, és 1000 labda vásárlására kértünk, és úgy tűnik kaptunk fedezetet (szerződés aláírás előtt állunk). A versenyengedélyeket az NSH adatszolgáltatási kötelezettség előírásai szerint korszerűsítettük, és fél év alatt szinte teljes egészében kicseréltük. A közel négyezer új engedély a határidő lejárta előtt embert próbáló munkát kívánt az irodától, viszont a szakosztályok kis hányada még az Elnökség által egy hónappal meghosszabbított határidő ellenére sem váltotta ki az új engedélyt, ami néhány csapat esetében azt jelentette, hogy nem folytathatták a Csapatbajnokságon a szereplést. Mint évtizedek óta már megszokott, újból sok időt vett igénybe az NB-s CSB-vel kapcsolatos edzőbizottsági és elnökségi vita. A bajnoki rendszer folyamatos átszervezésére való igény mellett az Európai Uniós versenyzők játékjogosultságával kapcsolatos viták voltak és vannak a mai napig is a középpontban. Olyan bajnoki rendszert még nem készített senki, mely mindenki akaratával találkozott volna. A szövetség Elnöksége a gazdasági és szakmai szempontok figyelembevételével a következő bajnoki szezontól megújított CSB lebonyolítására hozott határozatot remélve, hogy - a sportági igények és feltételek figyelembevételével - a tagok döntő többségének egyetértésével találkozik. Az EU-s játékjogosultság és a tervezett korlátozások olyan vitát váltottak ki, melyek nem csak az elnökségi üléseken, hanem a sajtóban is hangot kaptak. Ezek a viták nem használnak a sportágnak, nagy részük személyeskedő, ezeket elsősorban a szövetség szakmai bizottságaiban, elnökségi üléseken kellene megvitatni.

4 ben 6 millió forintot tudtunk az olimpiai kerettagok felkészüléséhez a kluboknak kiosztani. A műhelytámogatás az olimpiai felkészülést szolgálta, melyből a Pro Tour versenyeken való részvételi költségek mellett a játékosok felkészítését végző szakemberek edzői bérkiegészítését és a versenyző felszerelését is biztosítani lehetett. A megyei szövetségek működéséhez 2 millió forint (megyénként ) támogatást és a területi versenyek megrendezéséhez labdatámogatást is biztosított a szövetség. A regionális bajnokságok lebonyolításához ezer forintot kaptak a rendezők. A területi szövetségek teljes egészében megkapták a korábban még az országos szövetségnek utalt NB-s csapatok tagdíját, ami összességében közel 2 milliós forint plusz bevételt jelentett - differenciáltan a megyékben működő csapatok számának függvényeként - a MOATSZ szervezeti egységei működésének biztosításához. Az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan a évi NB-s CSB nevezési díjának felét az utánpótlás pontverseny alapján a szövetség visszaosztotta a szakosztályoknak (december helyett januárban). Az új sporttörvény átigazolás esetén nevelési költségtérítés fizetését nem engedélyezi, ezért az átigazolási szabályzatban a MOATSZ-nak fizetendő átigazolási díjat az elmúlt évben felemeltük olyan mértékben, hogy a felét visszautalhassuk a nevelő szakosztályoknak. Ezzel közel egymillió forintot utaltunk át utánpótlás támogatásként az "anyaegyesületeknek". A Szövetség a Magyar Sport Házába, a sokrétű munka elvégzéséhez méltó irodába költözhetett. Az iroda bérleti díja a korábbinak több mint hatszorosa, melynek fedezetét szintén sikerült biztosítani. Az Edzőbizottság az előző ciklusban - minden indokolt jóakarat ellenére - a nagy létszám miatt nehézkesen működött. Az új szakmai testület létszáma a korábbi egyharmada, szinte csak fiatal, magasabban képzett szakemberekből áll, és próbál az egyesületi érdekeken felülemelkedve szakmai javaslatokat tenni az Elnökségnek, és az edzők képzéséhez, továbbképzéséhez segítséget nyújtani. A Szövetség tagjainak nagy részét a honlapon és ben tájékoztatjuk, az Asztalitenisz szaklap is kéthavonta jelenik meg a legfontosabb határozatokkal, eredményekkel, versenykiírásokkal. A honlapon naprakész a tájékoztatás és a beérkező lényeges kérdésekre, javaslatokra a szövetség illetékes bizottsági vezetői, az iroda tagjai rendszeresen válaszolnak. A MOATSZ közgyűlése határozata értelmében a két elnökségi ülés közötti számtalan azonnali intézkedést igénylő döntés érdekében Intézőbizottságot hozott létre. A évben a korábbiakhoz hasonló számú elnökségi ülésre került sor, és az IB szinte nem is volt olyan helyzetben, hogy lényeges stratégiai kérdésekben döntéseket hozzon. Ha egy-egy ügyben mégis intézkedett, arról valamennyi elnökségi tag tájékoztatást kapott.

5 5 Csapataink és versenyzőink nemzetközi teljesítményét is dicséret illeti. Külön kiemelést érdemel a sportág történetének első ifi világbajnoki érmét nyerő leány csapat (ifi vb ezüstérem), valamint a Bátorfi-Tóth páros EB-ezüstérme és vb-negyeddöntős helyezése. (Melléklet) Mint a bevezetőben is utaltunk rá, a szövetség Elnöksége a jelenlegi feltételeket és lehetőségeket kihasználva mérhető pozitív eredménnyel zárta a évet. Ennek elérésében elévülhetetlen érdemei vannak a MOATSZ szponzorainak; Szerencsejáték RT. Magyar Villamos Művek, Paksi Atomerőmű Rt., Agrármarketing Centrum, FHB, Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, Hewlett Packard, SYMA Kft.. A Nemzeti Sporthivataltól és a MOB-tól a sportági besorolásunkhoz képest kiemelt támogatásban részesültünk. A BOK vezetői oroszlánrészt vállaltak a Körcsarnok asztalitenisz központtá alakításában. Külön ki kell emelni a NUPI szerepét az eredményes utánpótlás nevelésben: a Csillag Program és a Héraklész Program résztvevői, edzők és versenyzők ideális feltételek között készülhetnek az újoncoktól a 23 éves korosztályig. Itt kell köszönetet mondani azoknak a kluboknak, szervezeteknek is, melyek a sportági versenyrendszer működtetésében teremlehetőségekkel, versenyrendezéssel biztosítottak a versenynaptárban foglaltak feltételeinek megteremtését. Az Országos Veterán Bajnokság már hagyományos kimagasló békési szervezését, a mohácsi utánpótlás OB kitűnő rendezését, a Statisztika és a BVSC csarnokának valamennyi eseményre szóló rendelkezésre bocsátását, az országos ranglistaversenyek lebonyolítóinak munkáját, a celldömölki, soproni EBselejtezők, a szolnoki Magyar Nemzetközi Ifjúsági és Serdülő Bajnokság, a Mozgáskorlátozott Világ Kupa, a pécsi Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság rendezőit, valamint a Molnár, a Neumann emlékverseny, illetve a Satellit verseny életben tartóit, a BVSC-t és a Budapesti Asztalitenisz Szövetséget. Mint a bevezetőben utaltunk rá, büszkén mondhatjuk, hogy 2005-ben eredményes munkát végeztünk. Mindez nem takarja el a sportág alapgondjait, melyeket a szövetség Elnöksége csak minimális mértékben befolyásolhat. A szakosztályok számának csökkenése az elmúlt évben minimális mértékű volt, de az élcsapatok feltételei fokozatosan romlanak. Az eredményes szakmai munka személyi és tárgyi feltételei csupán néhány klubban állnak rendelkezésre. A nemzetközi szinten számításba vehető versenyzők nagyon szűk bázisból válogathatók ki. Csoda, hogy az adott feltételek között utánpótlásszinten Európa legjobbjai között, a világ élvonalához tartozunk, de felnőtt szinten is - elsősorban a nőknél - a kontinens bajnokságok meghatározói vagyunk. Önmagukhoz képest férfi versenyzőink is előreléptek. Annak a néhány szakosztálynak külön köszönet jár, akik az előzőekben felsorolt nemzetközi sikerekben döntő részt vállaltak. A szövetség Elnöksége minden erőfeszítése kevés erős klubok, tehetséges, jó stílusú versenyzők nélkül. A korábbi nemzetközi szintű játékosokat biztosító szakosztályok nagy része megszűnt. A nőknél Budapesten csupán három, a férfiaknál már csak egy nemzetközi szintű klub működik. A korábbi területi

6 6 bázisszakosztályok döntő része csak vegetál. A férfiaknál az NB CSB minden osztályában nagy harc folyik elegendő mennyiségű csapat részvételével, igaz, hogy nagy részük elsősorban a sportszeretetből, a rendszeres játékért versenyez, és nem a nemzetközi szint elérésében érdekelt. A nőknél már az NB II-t is csak úgy lehet beindítani, hogy a nagycsapatok 2., 3., 4. csapatai is részt vesznek. Tehát a sportág tradíciójának visszaszerzéséhez a klubok és a versenyzők számának növelése, a korszerű edzői munka, és a nemzetközi szint eléréséhez megfelelő feltételek lennének szükségesek. Ez sajnos nem áll rendelkezésre, és prognosztizálható, hogy a közeljövőben az előrelépés csak szerencsés esetben következhet be. Hiába vannak megfelelőnek mondható központi feltételek, ha a szakosztályok és a versenyzők száma szűk bázist biztosít a kiválasztásra. Stabil nevelő egyesületek nélkül nem képzelhető el ütőképes válogatott sem. Ezt a hiányt semmilyen adminisztratív képzéssel helyettesíteni nem lehet. A klubokhoz hasonlóan a megyei szövetségek is nehéz helyzetben vannak. Sok helyen szinte magukra vannak hagyva azok a még lelkes - nagy részük már idős - társadalmi vezetők, akik több-kevesebb sikerrel próbálják a megyei asztalitenisz sportot életben tartani. Több helyen nincs gazdája, vagy nem nagyon törődnek a területi szövetségek problémáival az illetékes szervek. Van több olyan megye, melyeknek a MOATSZ támogatás szinte létkérdés. Az Elnökség részéről köszönet illeti a lelkes aktívákat, akik - nem kérdés - csupán a sportág iránti szeretetből vállalják sokszor rendkívül hálátlan feladatukat. A év legfontosabb feladatai: 1. A szövetség működőképességének a évhez hasonló biztosítása. 2. A rendelkezésünkre álló Körcsarnok maximális igénybevétele és megtöltése tartalommal. 3. A Héraklész és Csillag Program adta lehetőségek optimális kihasználása. 4. Tovább kell folytatni a fiatal, tehetséges versenyzők kiemelt menedzselését, és ennek eredményeként a pekingi Olimpiára minél nagyobb számú résztvevő biztosítása. 5. A sportágfejlesztési stratégia időarányos teljesítése, különös tekintettel annak az iskolai sport területén megfogalmazott fő célkitűzésére. 6. A Sport 21 Programba kerülés megvalósítása. 7. Az országos szövetséggel közvetlen kapcsolatban álló régiók létrehozása, élükre olyan, informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek kinevezése, akik - a régiókhoz tartozó megyéket bevonva - megszervezik a régiós bajnokságokat, versenyeket, végzik a területi bíró-küldést, intézik a hatáskörükbe tartozó igazolásokat, átigazolásokat, és a versenyengedélyek kiadását. 8. Az új formátumú végleges szabálykönyv elkészítése és kiadása.

7 7 9. A sportág közel 100 éves történetét összefoglaló kiadvány elkészítése, és eljuttatása a tagok részére. 10. A szakosztályokkal való kapcsolattartásban a számítógépes rendszerre történő folyamatos áttérés. 11. A területi szövetségek optimális működési feltételeinek a tagdíjak felemelésével történő támogatása.

8 8 Nemzetközi eredményesség Melléklet Felnőtt Világbajnokság (Shanghai): 5-8. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Bátorfi Csilla, Póta Georgina hely női páros Fazekas Mária, Tóth Krisztina hely vegyespáros Fazekas Péter, Tóth Krisztina Jakab János, Fazekas Mária Felnőtt Európa-bajnokság (Aarhus): 2. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina 3. hely vegyespáros Tóth Krisztina, Alexei Smirnov (magyar, orosz) 5. hely női csapat Bátorfi Csilla, Fazekas Mária, Molnár Zita, Póta Georgina, Tóth Krisztina 5. hely női páros Fazekas Mária, Póta Georgina 6. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Fazekas Mária, Póta Georgina hely férfi páros Jakab János, Zwickl Dániel hely vegyespáros Pázsy Ferenc, Molnár Zita 17. hely férfi csapat Fazekas Péter, Jakab János, Lindner Ádám, Pázsy Ferenc, Zwickl Dániel Felnőtt Európa TOP 12 Bajnokság (Rennes): 2. hely női egyes Tóth Krisztina hely női egyes Póta Georgina Pro Tour versenyek: 1. hely női egyes Tóth Krisztina (Orosz Nemzetközi) 1. hely női páros Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) (Brazil Nemzetközi) 1. hely női páros Tóth Krisztina, Póta Georgina (Orosz Nemzetközi) 2. hely női páros - Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Katari Nemzetközi) 2. hely férfi páros Jakab János, Peter Franz (magyar, német) (Chilei Nemzetközi) 3. hely férfi páros Demeter Lehel, Fedor Kuzmin (magyar, orosz) (Szlovén Nemzetközi) 3. hely férfi páros Fazekas Péter, Pázsy Ferenc (Chilei Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Horvát Nemzetközi) 3. hely női páros Kertai Rita, Lovas Petra (Brazil Nemzetközi) 3. hely női páros Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (Japán Nemzetközi) évi Pro Tour döntő (Fuzhou): 3. hely női páros - Póta Georgina, Tanja Hain Hoffmann (magyar, német) 5-8. hely U21 férfi és női egyes Jakab János, Póta Georgina

9 9 Ifjúsági Világbajnokság (Linz): 2. hely leány csapat Barassó Barbara, Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra hely leány páros Li Bin, Juhász Mariann Ifjúsági és Serdülő Európa-bajnokság (Prága): 2. hely serdülő leány egyes Barassó Barbara 2. hely serdülő leány páros Barassó Barbara, Szvitacs Alexa 3. hely ifjúsági leány csapat Juhász Mariann, Li Bin, Pergel Szandra, Varga Tímea 3. hely ifjúsági leány páros Li Bin, Juhász Mariann Pergel Szandra, Feher Gabriela (magyar, szerb) 5. hely serdülő leány csapat Barassó Barbara, Csáki Rita, Szvitacs Alexa, Végh Zsuzsanna 5. hely ifjúsági leány egyes Li Bin 5. hely ifjúsági fiú páros Szarka Levente, Niagol Stoyanov (magyar, olasz) 5. hely serdülő leány páros Végh Zsuzsanna, Csáki Rita Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnokság (Molfetta): 3. hely leány egyes Li Bin 2004/2005. évi női BEK: 2. Statisztika PSC 2004/2005. évi ETTU Kupa: 1. Postás-MATÁV SE 5-8. BSE 2004/2005. évi Klubcsapatok Szuper Ligája: nők: 1. Postás-MATÁV SE 3. Orosháza Hungarotel ASE férfiak: 4. BVSC 6. Kecskeméti Spartacus

10 10 Sportdiplomáciai hírek - A Shanghai Világbajnokság alatt tartotta az ITTF Tisztújító Közgyűlését, melyen Faragó Judit (2003-tól az ITTF első női alelnöke) minimális különbséggel maradt alul az alelnöki posztért folytatott küzdelemben. A lausanne-i Sportdöntőbíróság azóta hatályon kívül helyezte a választás eredményét a szavazás körülményeinek szabálytalansága miatt. A megismételt választásra a évi brémai csapatvilágbajnokság alatt kerül sor. - Az Európai Asztalitenisz Unió tisztújítását követően a évi időszakban a következő magyar tisztségviselők vesznek részt az ETTU szakbizottságainak munkájában: Bajdik István Játékvezetői és Versenybírói Bizottsági tag (2000 óta) Lajtai Kristóf Utánpótlás Bizottsági tag (új tag) Nagy Balázs Ranglista Bizottsági tag (2000 óta) Téglás Péter Edzőbizottsági tag (új tag) Pidl Zita Utánpótlás Fejlesztési Menedzser - A Magyar Olimpiai Bizottságban képviseletünket Faragó Judit elnökségi tagként, Dr. Ormai László és Juhos József tagként látta el. - Dr. Aján Tamás lemondását követően Faragó Judit pályázott a MOB főállású főtitkári posztjának betöltésére. A MOB Közgyűlésének határozata értelmében azonban a főtitkári poszt társadalmi munkakörben kerül kiírásra, így Faragó Judit visszavonta kandidálását sportágunk és a szövetség szerencséjére januárjában 17 ország részvételével került megrendezésre Szolnokon a Magyar Serdülő Nemzetközi Bajnokság, míg októberben 18 ország képviseltette magát a Magyar Ifjúsági Nemzetközi Bajnokságon. - A shanghaji világbajnokságon közreműködő játékvezetőnk, Bajdik István tevékenységével olyan elégedett volt a versenybíróság, hogy a férfi páros döntőjét ő vezethette egy ázsiai kollégájával.

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről

A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről A MOATSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2007. évről Az elmúlt évi közgyűlésünk elfogadva az előző éves tevékenységről szóló beszámolókat a szövetség középtávú fejlesztési programjára alapozva a sportág

Részletesebben

A MOATSZ 2011. évi versenynaptára VÉGLEGES!

A MOATSZ 2011. évi versenynaptára VÉGLEGES! január 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök 14. péntek 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 18. kedd

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila

Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve. 2012. év. Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Héraklész programba kinevezett, U23 korcsoportú versenyzők felkészülési terve 2012. év Készítette: Bökfi János Szűcs Endre Likercz Attila Az U23 korú válogatott: Név, születési év Magát Krisztina 1989.

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Magyar Pétanque Szövetség Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jegyzőkönyv Készült: Helyszín: Időpont: a MAPESZ elnökségi

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 1.Célja: Második alkalommal került kiírásra - 5 korosztályban - a Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2014. év

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/ Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Közhasznúsági

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

LABDARÚGÓ EDZŐ KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 242/2008. számú határozat Az Elnöksége az 2008. évi tanfolyamairól szóló beszámolót a tanfolyami díjak kivételével - elfogadta, az versenyrendszerében szereplő sportszervezetek edzőinek licenc feltételeiről

Részletesebben

Évzáró összejövetel a IX. kerületben.

Évzáró összejövetel a IX. kerületben. Évzáró összejövetel a IX. kerületben. A IX. Kerületi Asztalitenisz Sport Bizottság december 14-én tartotta évzáró összejövetelét. Varga Zoltán elnök üdvözlő szavaiban elismeréssel nyugtázta a Bizottság

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB II OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA I. A BAJNOKSÁG II. III. 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi Országos II Osztályú Férfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

2006. évi közhasznú beszámoló

2006. évi közhasznú beszámoló MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE 2006. évi közhasznú beszámoló KÉSZÜLT MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE ILLETVE A MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG 2007 ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE I. 2006. évi mérleg

Részletesebben

01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét.

01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: 2011. január 24. 01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. 02/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Darazsak... Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2015. április 23 Előterjesztő: Ózd Városi Sportegyesület Elnöke Az Ózd Városi Sportegyesület egyes szakosztályai a megyei, regionális és

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA 29/2007. (II. 22.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA A JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 29/2007. (II. 22.)

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail: pici651024@freemail.hu, kanizsavse@gmail.com BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Felnőtt Női és Férfi Súlyemelő Országos Bajnokság

Felnőtt Női és Férfi Súlyemelő Országos Bajnokság Felnőtt Női és Férfi Súlyemelő Országos Bajnokság Kecskemét 2011.október 15-16. Felnőtt Női és Férfi Súlyemelő Országos Bajnokság Program: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatóink: 2011.10.15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály módosító javaslatok

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály módosító javaslatok Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály módosító javaslatok 2013 1. 1. 1. (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a Magyarország területén működő, a labdarúgó sportággal foglalkozó országos

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 5. számú melléklet KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK I. Fogalmi meghatározások 1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, melyet az adott intézmény által

Részletesebben

A vitorlázórepülő versenyrendszer

A vitorlázórepülő versenyrendszer Magyar Repülő Szövetség Vitorlázórepülő Szakbizottsága A vitorlázórepülő versenyrendszer Érvénybe lép: 2004. március 31. Kidolgozta a VTSB Címlap hátolda A VERSENYRENDSZER A vitorlázórepülő versenyrendszer

Részletesebben

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány 2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány Szakvezetés Szövetségi kapitány Szakágvezetők Edzők FFFFx FFksx FFksNF Sporttudományi háttér Terhelés diagnosztika

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály Országos Bajnokság I. osztály Női, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2013-2014 Budapest, 2013. július 1. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA Sorszám Határozathozatal A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés időpontja, száma 1. 1/2014. február 03. A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA DECATHLON B33 U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Tel: 460-6825 Fax: 252-3296 E-Mail: mkosz@hunbasket.hu

Részletesebben

Határozatok tára 2010

Határozatok tára 2010 Határozatok tára 2010 2010.03.03. 2010. március 26. 17:00 a közgyűlés időpontja. 2010. március 31-i határidővel kell az egyesületeknek rendezni tartozásukat a szövetség felé, amennyiben ez nem történik

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség

Magyar Floorball Szakszövetség Országos Bajnokság III. osztály Felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2015-2016 Budapest, 2015. június 12. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

Postás SE szakosztályok 2010. évi kiemelkedőbb eredményei

Postás SE szakosztályok 2010. évi kiemelkedőbb eredményei Postás SE szakosztályok 2010. évi kiemelkedőbb eredményei Asztalitenisz: Magyar OB felnőtt egyéni: Lovas Petra 1. Kertai Rita 3. felnőtt páros: Lovas Perta - Pergel Szandra 3. Kertai Rita 3. Molnár Zita

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010

MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010 MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010 Összeállította: Berendi Antal, Malonovits József, Stépán Zsolt, Talabér Attila Szerkesztette : Szunyogh Erika

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ 2013. augusztus 8-11. BUDAPEST VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók egészségének megőrzése,

Részletesebben

Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről

Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről Gyermek- junior-fiatal hajtó- Póni fogathatók, Egyes fogathatók Az elmúlt év sikeres volt az utánpótlás, gyermek junior fiatal hajtók, és a Póni hajtók kategóriájában.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG

TOLNA MEGYEI SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG TOLNA MEGYEI SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG Elnök: Társelnök: Titkár: Szász László Bachman Béla Gonda Csaba Cím: 7100 Szekszárd, Bajcsy Zsilinszky u.7 Levelezési cím: 7095 Újireg, Kossuth L. u.13 SZAKOSZTÁLYOK: Iregszemcsei

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Magyar Kyokushin Karate Szervezet és a gas.hu által támogatott

Magyar Kyokushin Karate Szervezet és a gas.hu által támogatott Magyar Kyokushin Karate Szervezet és a gas.hu által támogatott gas.hu HUNGARIAN OPEN 2009 VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: Az MKKSZ bajnoki címének eldöntése A barátság ápolása a résztvevő klubok között

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. Evezős Szakosztály. 2014. évi szakmai beszámolója

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. Evezős Szakosztály. 2014. évi szakmai beszámolója Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Evezős Szakosztály 2014. évi szakmai beszámolója Készítette: Nagyné Valkai Éva edző, szakosztályvezető Mosonmagyaróvár, 2014. december 20. A 2014-es évre vonatkozó

Részletesebben

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése

Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése FORRÁSOK MOB működési támogatás eredményességi támogatás világjátékok felkészülési támogatás orvosok, gyúrók negbízási díj hozzájárulás NSI Héraklész Bajnok EORV céltámogatás NCA Vagyoni értékű jogok MOL

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015 ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: Bevételek I. Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 150 000 000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

2014 -a Kézilabdasport hazai rendezésű nemzetközi eseményei. Marczinka Zoltán 2014. Női Európa-bajnokság Szervezőbizottság, ügyvezető igazgató

2014 -a Kézilabdasport hazai rendezésű nemzetközi eseményei. Marczinka Zoltán 2014. Női Európa-bajnokság Szervezőbizottság, ügyvezető igazgató 2014 -a Kézilabdasport hazai rendezésű nemzetközi eseményei Marczinka Zoltán 2014. Női Európa-bajnokság Szervezőbizottság, ügyvezető igazgató Kézilabda világversenyek rendezési pályázata során felmerülő

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. VERSENYKIÍRÁS BUDAPESTI ASZTALITENISZ CSAPATBAJNOKSÁG 2015/2016. Budapesti Asztalitenisz Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3.; e-mail: bpatsz@bpatsz.hu; honlap: www.bpatsz.hu A 2015/2016. ÉVI BUDAPESTI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Köszöntünk a fedélzeten!

Köszöntünk a fedélzeten! Köszöntünk a fedélzeten! Ifjúsági vitorlás versenyzés - miért jó a vitorlázás? - egyesületünk feladatai és eredményei - utánpótlás versenyzők munkája és eredményei - terveink a 2015-es szezonra - tagdíj,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB I OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA. FÉRFI OB I Versenykiírás, 2015/2016.

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB I OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA. FÉRFI OB I Versenykiírás, 2015/2016. A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2015/2016. ÉVI FÉRFI OB I OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA FÉRFI OB I Versenykiírás, 2015/2016. I. A BAJNOKSÁG 1. A Magyar Köztársaság 2015/2016. évi

Részletesebben

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! A lelkes és sikeres csapata azért kereste meg Önöket, hogy a jövőben együttműködve, egymást segítve érjük el újabb és várhatóan nagyobb sikereinket. Biztosak vagyunk benne,

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai:

Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: 2011. január 24. 01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. 02/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Időpont: Jelen vannak: 2015. január 13. 18,00 óra Elnökségi tagok: dr. Kollár Lajos

Részletesebben

Dr. Kuti László villamosmérnök, nyugalmazott címzetes tanár és aktív óraadó

Dr. Kuti László villamosmérnök, nyugalmazott címzetes tanár és aktív óraadó ÉLSPORTOLÓ OKTATÓINK Dr. Kuti László villamosmérnök, nyugalmazott címzetes tanár és aktív óraadó Főiskolánkon több mint 20 évig, egy afrikai egyetemen 15 évig oktatott. 2005-ben korcsoportjában megnyerte

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS. a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET. 2009-as tevékenységéről

KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS. a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET. 2009-as tevékenységéről KÖZHASZ ÚSÁGI JELE TÉS a PHOE IX FIREBALL SPORT EGYESÜLET 2009-as tevékenységéről A közhasznúsági jelentést a Phoenix Fireball SE közgyűlése 2010.. - én elfogadta. Tartalomjegyzék A.) Számviteli beszámoló

Részletesebben

Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület

Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület t Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület 2012 év Utánpótlás beszámoló - 2 - A 2012 év alapvető változásokat hozott egyesületünk életében, februárban a Velencei Kék Cápák Rögbi Klub és a Velencei-tavi Utánpótlás

Részletesebben

Vitaanyag a súlyemelősport közép- és hosszútávú utánpótlás fejlesztéséhez

Vitaanyag a súlyemelősport közép- és hosszútávú utánpótlás fejlesztéséhez Vitaanyag a súlyemelősport közép- és hosszútávú utánpótlás fejlesztéséhez Készítette: Szűcs Endre A magyarországi súlyemelősport a rendszerváltás után köztudottan nem tudott megújulni. 1988 után a sportág

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben