Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Tartalom I. Összefoglaló II. III. Turisztikai helyzetkép A non-profit turisztikai marketing tevékenység feladatai 1. A város ismertségének növelése; turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: 1.1. egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése 1.2. szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás 1.3. hirdetés 1.4. elektronikus információ szolgáltatás 1.5. szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok 1.6. egyéb eszközök 1.7. részvétel az országos turisztikai információs rendszerben Tourinform 2. Ügyfélszolgálati tevékenység IV. Marketing tevékenység költségterve V. Időháló I. Összefoglaló

2 A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítványt Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban hozta létre a város idegenforgalmának fejlesztésére, valamint az ezzel kapcsolatban az Önkormányzat által vállalt szolgáltatói és szervezési feladatok ellátására évi közösségi non-profit turisztikai marketing tevékenységünk preferált területei, az eddigi tevékenység bázisára építve: a város ismertségének növelése, turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése. Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Hirdetési tevékenység útikönyvekben, szakmagazinokban Részvétel az országos információs hálózatban Tourinform ügyfélszolgálati tevékenyég Elektronikus információ szolgáltatás turisztikai honlap Szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok Egyéb eszközök A közalapítvány évi marketing tervének ügyében számos bizottsági és közgyűlési állásfoglalás született, melyeket a évi közhasznúsági jelentés részletesen tartalmaz. A terv közgyűlési megtárgyalására azonban nem került sor. A évi marketing tevékenységünkre vonatkozóan szeptemberében a Pénzügyi Irodának és az Idegenforgalmi Bizottságnak írásban jeleztük a terv főbb tevékenységi irányait és E Ft összegű tervezett költségigényét. A város évi költségvetése erre a célra kiadási előirányzatot nem tartalmaz. Az alapító önkormányzat részéről megfogalmazódott az igény a különböző marketinggel foglalkozó intézmények és szervezetek feladatainak, működésének racionalizálására, a szervezeti rendszer és finanszírozás újragondolására. A városmarketing koncepciót előkészítő háttértanulmány elkészült, ami egy hosszabb folyamat első lépése. A közalapítvány ez év elején készen állt a évi turisztikai marketing tervének megvalósítására, ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a terv alapítói támogatása a városmarketinggel foglalkozó vizsgálat lezárulta előtt esélytelen. A jelen marketing terv tartalmilag szűkült, időrendjét tekintve figyelembe véve egy esetleges pozitív alapítói impulzust és a döntési mechanizmust második félévére koncentrál. A Pénzügyi Bizottság 55/2006.(V.9.) sz. állásfoglalásában kérte a közalapítványt, hogy dolgozzon ki az év hátralévő részére vonatkozó turisztikai marketing tervet, mely hozzájárul a város turizmusban elért pozíciójának megőrzéséhez, fenntartásához, a turisztikai marketing tevékenység folytonosságához. A évi marketing tevékenység tervezett költsége figyelembe véve az Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásait és a Pénzügyi Irodával történt egyeztetést E Ft. A tervben megfogalmazott feladatok elvégzéséhez kérjük a szakbizottságok és a Közgyűlés E Ft összegű pénzügyi támogatását. Az Utazás 2006 kiállításon való részvételhez a Közgyűlés 101/2006(IV.6.) sz. határozatával 455 E Ftot már egyedi döntéssel biztosított. A fennmaradó E Ft-ot saját forrásból (pályázat, egyéb bevétel) fedezzük. 2 II. Turisztikai helyzetkép Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük Győr turisztikai kínálatának főbb elemeit, valamint a kereslet volumenének és belső összetételének változásait. A kínálat bemutatása kapcsán figyelembe vettük

3 Győr város és a Nyugat-dunántúli régió turizmusfejlesztési koncepciójának megállapításait, a kereslet ismertetésénél a KSH vendégforgalmi adataira alapoztunk. Kínálat A turizmus, mint gazdasági tevékenység eredményességének, a turisztikai értékek és szolgáltatások hatékony piacra segítésének előfeltétele olyan komplex turisztikai termékek megléte, melyek a turista szempontjából igényeinek összességét kielégítő szolgáltatáshalmazt jelent. Versenyképes turisztikai kínálat megteremtéséhez számos tényező együttes jelenléte szükséges: Vonzerő Megközelíthetőség (közút, vasút, Győr-Pér Repülőtér) Általános infrastruktúra Idegenforgalmi szuprastruktúra (szálláshelyek, vendéglátó helyek) Vendégszeretet Biztonság, közbiztonság Turisztikai szervezetek Ár Jelen összeállításban a non-profit turisztikai marketing tevékenységünket leginkább meghatározó, vonzerőkre alapozott termék(elem)ek bemutatására szorítkozunk. Vonzerők: földrajzi fekvés, regionális szerepkör minősített gyógyvizeink és természetes vizeink (folyók) világi és egyházi épített örökség, múzeumok, kiállítások, gyűjtemények és kulturális fesztiválok részben térségi vonzerők kultúrához, aktivitáshoz, rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó lehetőségei Vonzerőkre épülő termék(elem)ek: üzleti turizmus (hagyományos üzleti utak, konferencia turizmus, vásárok, kiállítások) Az üzleti turizmus Győr kiváló fekvéséből és az élet számos területén megnyilvánuló szervező erejéből (gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, kulturális, oktatási, vallási, stb. központ) adódóan jelenleg is meghatározó szerepet tölt be a város turizmusában. A hagyományos üzleti utak, kisebb rendezvények lebonyolítását a kapacitásuk által meghatározott keretek között, a piac igényeihez igazodva kezelik a kereskedelmi szálláshelyek: a szálláshelyigény és szervezési háttér biztosításával, vendéglátói szolgáltatással és szabadidős kínálattal turisztikai termékké formálják. Az egyébként akár fő befogadására is alkalmas győri konferencia helyszínek éppen eredeti kulturális, közművelődési, közigazgatási, stb. funkciójuk miatt elsősorban plenáris ülések megtartását teszik lehetővé. A több napos rendezvények fogadására alkalmas, az optimális kihasználhatóság, szekcionálhatóság, variálhatóság feltételeinek megfelelő, technikai és szervezési háttérrel rendelkező konferencia helyszínek száma korlátozott, így az egyébként megfelelő tartózkodási idő és minőségi szolgáltatások összekapcsolása esetén az egyik legnagyobb fajlagos költést eredményező szegmensben rejlő lehetőségek csak részlegesen használhatók ki. egészségturizmus (gyógyturizmus és wellness) A megvalósult és tervezett fejlesztések nyomán a októberében megnyílt Rába Quelle Fürdő Győr meghatározó turisztikai termékévé válhat. Győr minősített gyógyforrásaira épülő fürdőkomplexum turisztikai sikerét (a térségin túlmutató kereslet megnyerésével a kúra alapú szolgáltatások kapcsán megjelenő hosszabb tartózkodási idő, magasabb fajlagos költés, szezonalitás hatásainak enyhítése) számos egyéb tényező ( regionális konkurencia, minőségi szálláshelykínálat, stb.) mellett a gyógy- és wellness szolgáltatások széles körének kialakítása befolyásolja döntően. kultúra és örökség turizmus Győr világi és egyházi épített öröksége, múzeumai, gyarapodó számú rendezvényei, fesztiváljai közül számos regionális, néhány országos és nemzetközi jelentőséggel bír. A fenti értékek önálló vonzerejükön túl más turisztikai termékekhez kapcsolódóan lényeges kiegészítő kínálati szerepet töltenek be. A fent említett körbe tartozó valóban jelentős értékek a 3

4 meglevő értékesítési csatornákon (Tourinform-hálózat, szállodák, programgazdák honlapjai, stb.) keresztül részben elérik a potenciális felhasználót. A komplex turisztikai termékként való sikeres értékesítést az utazásszervezési tevékenység (több napos tartózkodásba integrált fesztiválprogram, városlátogató utak szervezése) hiányos jelenléte akadályozza. vízi-, kerékpáros, lovas, horgász-, sport-, bor és gasztronómia, kultúra és örökség turizmus A fent nevesített terméktípusokhoz kapcsolódó helyi és térségi kínálati elemek meghosszabbíthatják a győri vendégek programját, nem elhanyagolva a célt, hogy a szolgáltatások igénybevétele kapcsán megjelenő bevételek döntő része (szállás, egyéb szolgáltatás, stb.) a városban realizálódjon. A térség termékelemeinek eladható termékké formálódását azonban főként a hiányos turisztikai infrastruktúra és utazásszervezési tevékenység nehezíti. Turisztikai eredményt a világörökség Pannonhalmi Főapátság, a Szigetköz és Sokoró-vidék természeti adottságai és az elsősorban Győrhöz kötődő nemzetközi sportversenyek imázs formáló, nagy vendégforgalmat generáló hatása jelenthet. Kereslet A győri kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 2002-ben , 2003-ban , 2004-ben , a KSH 2005 évre vonatkozó előzetes adatai alapján volt, ami az előző év viszonylatában 8,1%-os csökkenés. A belföldi vendégek száma 5,7%-kal, a külföldi vendégek száma 9,6%-kal eset vissza. Az érkező vendégek 40,5 % -a belföldi, 59,5%-a külföldi volt. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2002-ben , 2003-ban , 2044-ben , a évi előzetes adatok alapján volt, ami 15,8%-os csökkenést jelent (a belföldi vendégéjszakák vonatkozásában ez 20,1%-os, a külföldi vendégéjszakák tekintetében 9,6%-os visszaesés). Az átlagos tartózkodási idő 2002-ben 2,4 nap, 2003-ban 2,7 nap, 2004-ben 2,6 nap, 2005-ben 2,4 nap volt, ami megfelel a nyugat-dunántúli régió átlagnak. Ami a város iránti kereslet összetételét illeti: 2004-ben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 48,6 %-át belföldi, 51,4 %-át külföldi vendégek realizálták. A külföldi vendégéjszakák melyből Európa országai 95,6%-kal, az Európai Unió tagállamai 74,9%- kal részesednek - legnagyobb hányadát a vendégkör adta a vendégéjszakák 44,9 %-ával, második helyen Svájc (11,6%), a harmadikon Ausztria (8,1%) található. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján az alábbi országok turistái jelentettek még komolyabb keresletet: Olaszország (4,1%), Románia (3,5%), Egyesült Királyság (2,7%) Hollandia (2,5%), Franciaország (2,4%). A vendégforgalmi adatokat befolyásolja, hogy módszertani változás miatt a kereskedelmi szálláshelyek adatai között már nem szerepelnek bizonyos szállástípusok (vendégház, kollégium). Erről, az ún. NÜCÜ (nem üzleti célú üzemelés) katagóriáról a KSH csak júliusában tud tájékoztatást nyújtani. A potenciális keresleti kört növelik a városban megforduló elsősorban osztrák, szlovák és belföldi látogatók, akik ha nem is a kívánt mértékben, de igénybe veszik a város idegenforgalmi kínálatát (jelenlétük a határstatisztikai adatokból kiindulva becsülhető). A fenti keresleti és kínálati tényezők alapvetően meghatározzák non-profit turisztikai marketing tevékenységünk mozgásterét, irányát (célpiacok) és eszközeit. 4 III. A non-profit turisztikai marketing tevékenység feladatai 1. A város ismertségének növelése; turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: 1.1. Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése

5 Az elmúlt évek során a város ismertségének növeléséhez kapcsolódó, egységes arculatú kiadványrendszert alakítottunk ki, melyet évről évre fejlesztünk. A mellett két világnyelven (, ) kialakított kiadvány struktúra melynek szlovák elemei is vannak - az általános információkon túl tartalmilag felöleli és bemutatja a város turisztikai értékeit, kulturális intézményeit és programjait, valamint az idegenforgalmi szuprastruktúra legfontosabb elemeit. Győr turizmus fejlesztési programjában vázolt fejlesztési irányok és feladatok termék szintű megjelenésének függvényében, a kialakult (fogadókész) termékek promóciója a közalapítvány kiadvány struktúrájába integrálható. A kiadványok nyomdai kivitelezői körének kiválasztása - az előző évek gyakorlatát követve megfelelő referenciák és árajánlatok bekérésével történik Meglévő kiadványok utánnyomása A évi kiállítások, terjesztési helyszínek, a rendelkezésre álló mennyiség és az ügyfélszolgálati tevékenység ismeretében az alábbi kiadványaink utánnyomását tervezzük: Győr leporelló Városismertető, tájékoztató anyag Kiadvány Nyelv Példányszám Várható költség (E Ft) A évi terjesztési, ügyfélszolgálati, tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre, szlovák áll. Információs térkép Belváros térkép-kivágat, amely lefedi a turisztikai attrakciók nagy részét. Szálláshelyek Győrben Győr kereskedelmi szálláshelyi kínálata, a szálláshelyek elérhetősége, fontosabb szolgáltatásai. Múzeumok és kiállítóhelyek Győr és környéke múzeumai, kiállítóhelyei és helytörténeti gyűjteményei. Győr és környéke szakrális emlékei Győr és környéke egyházi emlékei, templomai és búcsújáróhelyei. Aktívan és egészségen Győr és környékén Gyógy- és élményfürdő, wellnes, tenisz, squash, sétarepülés, kerékpározás, lovaglás, sport, térségi túraajánlatok, állatkert. - --szlovák Élmény és egészség Győrben A várost és a fürdő szolgáltatásait együttesen bemutató kiadvány.,,, szlovák Turisztikai katalógus Gyógy- és élményfürdő, szálláshelyek, Győr attrakciói, szabadidős és kulturális programajánlatok. Kulturális programajánló Évente visszatérő kulturális programok, események, emblematikus művészeti intézm., gyűjtemények,stb. Győr imázs kiadvány Exkluzív, korlátozott terjesztésű, A/4-es formátum Győr mappa Exkluzív kiadvány-gyűjtő dosszié.,,, szlovák,, --francia évben utánnyomására nem kerül sor A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll. A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll évben utánnyomására nem kerül sor. A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll. ÖSSZESEN Új kiadványok megvalósítása A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált szakmai fejlesztési programok keretében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a közalapítvány számára a Gasztronómiai és borkalauz Győr és környéke című kiadvány megvalósítása kapcsán ítélt meg összesen ,-Ft összegű pályázati támogatást. Kiadvány Nyelv Példányszám Várható költség (E Ft)

6 Gasztronómiai és borkalauz Győr és környéke Győr és környéke gasztronómiai és borturisztikai értékeinek, szolgáltatásainak bemutatása A/5-ös formátum, 24 oldal, 4+4 színnyomás Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Szakmai kiállításokon, vásárokon való részvétel A szakmai vásárokon, kiállításokon való jelenlét hozzájárul a város ismertségének növeléséhez, továbbá elősegíti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítését és bővítését. A közalapítvány a rendelkezésre álló anyagi eszközök optimális felhasználása érdekében többnyire partnereivel együttműködve képviseli a várost, valamint a térség turisztikai szolgáltatóit. Megjelenés Kiállítás Időpont Módja Partnerrel Stand bérleti Díja (E Ft) Belföld Pécs Turizmus 2006 Utaz. Börze Budapest Utazás 2005 Debrecen Turisztikai kiállítás Miskolc Menjünk világgá! utazási kiállítás Szeged Turisztikai Kiállítás Régió standon Régió és saját standon személyes 2 helyszín Reg. Marketing Reg. Mark. Ig. Gy.M.J.V. I.B Fesztiválok szervezői Régió standon Reg. Marketing Régió standon Reg. Marketing Régió standon Reg. Marketing Győr Vár a nagyvilág utazási kiállítás Saját és régió standon személyes Veszprém Régió standon Veszprém Megyei Utazás Kiállítás Győr Nyugat-dunántúli Regionális Turisztikai Bemutató Budapest Spa Egészségturisztikai Kiállítás Külföld Brno - Go region tour Turisztikai kiállítás Pozsony - ITS Turisztikai kiállítás Kassa Turisztikai kiállítás Bécs Senior Aktuell Pozsony Vakáció-, Nyaralás-, Szabadidő Utazási Kiállítás Linz Bleib Gesund Sindelfingen Strassenfest München Saját stand személyesen Saját standon személyes RMI Tur.szolgáltatók Feszt. szervez. Reg. Marketing Várható költség (E Ft) Szem. jell. Ktg. (E Ft)* Bartók Béla Megyei Műv. Központ Tur. szolgáltatók Feszt.szervezők Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Régió standon Reg. Marketing Hungaroinfo standján Hungaroinfo Régió standon Reg. Marketing Győr M.J.V. Saját stand Sindelfingen Önk., személyesen Tur.szolg. Feszt. szervezők Zürich Magyaro.stand MT Rt Züspa prospektussal Wiener Neustadt Régió standon Reg. Marketing Wellness Megjelenés Várható költség (E Ft) Kiállítás Időpont Módja Partner Stand bérleti Díja (E Ft) Szem. jell. Ktg. (E Ft)* Salzburg Magyaro.stand MT Rt Gesund leben prospektussal Poznan Magyaro.stand MT Rt Tour Salon prospektussal Erfurt Reisemarkt Régió standon Reg. Marketing Bécs Régió és saját standon Reg. Marketing Herbst Senior Messe, MT Rt. Prága MADI Saját standon MT Rt. Rába Quelle F

7 Colmar Salon de livre Klagenfurt Gesund leben 11. Győr stand - testvérvárosi Magyaro.stand prospektussal Gy.M.J.V. Kulturális Iroda MT Rt Lipcse Touristik Köln Baeder und Wellness Régió standon Reg,Marketing Régió standon Reg. Marketing ÖSSZESEN * A kiállítás kapcsán felmerülő személyi jellegű költségek: utazási költség, szállásdíj, utasbiztosítás, napidíj, stb. A fenti turisztikai kiállítások várható látogatószáma fő Terjesztés Terjesztési tevékenységünk tartalmilag felöleli a Tourinform iroda helyszíni Terjesztés Magyar Turizmus Rt. szervezeti struktúráját felhasználva Várható Költség (E Ft) tájékoztatáshoz kapcsolódó tevékenységét, győri helyszínű rendezvények, 1.3. Hirdetések konferenciák információs Megjelenésanyaggal szakkönyvekben, történő ellátását, a Tourinform-hálózat turisztikai és a külképviseletek magazinokban részben kapcsolatszervezési, A közalapítvány részben információs hirdetési célú megszólítását koncepciója kiadványcsomagok részben turisztikai eljuttatásával. idegenforgalmi almanachokban szakkönyvekben, útikönyvekben, ÖSSZESEN 232 általános turisztikai információ tartalmak (épített örökség, múzeumok, programok, stb.) megjelenítésére, részben nagy példányszámú, és nyelvterületen megjelenő szakmagazinokban, túraszervezői katalógusokban elhelyezett imázs hirdetésekre (a találkozások városa mint fesztiválváros és jövőbeni fürdőváros szerepére fókuszálva) alapul. A fentiek kiegészülnek az Idegenforgalmi Bizottság év közi, eseti döntései alapján végzett hirdetési tevékenység lebonyolításával, megvalósításával. lokális regionális országos nemzetközi Tourinform Győr Rendezvények, konferenciák - Regionális Marketing ok 26 Tourinform-hálózat (50 legforgalmasabb iroda) 96 Külképviseletek: Ausztria, Szlovákia, Németország, Svájc, 110 Hollandia, Olaszország További európai képviseletek(11) Testvérvárosok Szakkönyvek, útikönyvek, idegenforgalmi almanachok Megjelenés Időpontja Tervezett hirdetési díj (E FT) Hungaro Guide Augusztus 102 Szakmagazinok, szakújságok, túraszervezői katalógusok Megjelenés Időpontja Tervezett Hirdetési díj (E FT) Itthon otthon van című melléklet olvasó , , , , x 211 Terjesztése: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, Napi Gazdaság, Vasárnapi Hírek mellékleteként MALÉV, MÁV Intercity járatain, valamint a 150 Tourinform irodában Discover Hungary turisztikai magazin 3 x olvasó Terjesztése: Le Journal Francophone de Budapest, Budapest , , Business Journal, Budapester Zeitung, The Budapest Times, Poccийcкий Kурбеp mellékleteként MALÉV, MÁV Intercity járatain, valamint a Tourinform irodákban Kur, Gesundheit, Wellness ausztriai képviselet ajánlati katalógusa október november 216 Németország ajánlati katalógusai November - december 216 Hirdetések nyomdai előkészítése 110

8 8 ÖSSZESEN Elektronikus információ szolgáltatás - Turisztikai honlap A turisztikai információs honlap - - három nyelven (,, ), a kiadványrendszer arculatát és tematikáját követve került kialakításra. A honlap saját adminisztrációs felülettel rendelkezik, amivel az oldal egyes részei módosíthatóak. Győr város hivatalos honlapján a turisztikai információkat a közalapítvány honlapja biztosítja. A honlap fejlesztését az alábbi három területen tervezzük: A weboldal fejlesztésének tervezett költségei ( E Ft ) Vektoros belváros térkép csatolása 0* Virtuális belvárosi séta Flash Virtuális Turisztikai térkép E Ft 18 db objektum fényképes, szöveges megjelenítése a térképen -255 E Ft 421 Fotóanyag bővítése, frissítése 60 fénykép felvitele, retusálása 1.000,- Ft/db 60 A domainnév és a szerverbérlet ( 100 MB ) éves költségei 30 ÖSSZESEN 511 * Terveink szerint Győr város vektoros térképét saját felhasználási céllal a közalapítvány részére, a város idegenforgalmi honlapjához térítésmentesen átadja Szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok A közalapítvány non-profit marketing tevékenysége keretében részt vesz a turisztikai értékek, termékelemek és szolgáltatások piacra juttatásában. Szakmai rendezvényekhez történő kapcsolódással és saját szervezésű rendezvényeivel, szakmai anyagok készítésével és készíttetésével generáló, közvetítő szerepet is vállal Győr turisztikai céljai megvalósulását segítő folyamatokban. Tevékenység Tervezett költség (E Ft) Kapcsolatszervezést célzó programok Egyéb marketing eszközök Minicards Információs Rendszer Minicards Információs Rendszer a Budapesten már jól működő rendszer győri adaptációjaként tájékoztató kártyák segítségével informálna Győr és térsége nevezetességeiről, látnivalóiról, programjairól, turisztikai szolgáltatásairól - telepítése terjesztési ponton (főként szálláshelyeken, Tourinform irodában, egyéb magas vendégforgalmú szolgáltató helyeken). A rendszer legalább 20 db közcélú információt tartalmazó (15 db kedvezményes áron megvásárolt közcélú, 2 db ingyen felajánlott várost ált. bemutató, Tourinform irodát ismertető, 3 db általános információkat, terjesztési pontokat tartalmazó) kártya és 10 db kereskedelmi tartalmú kártya megjelenítésével indítható. A kártyák elhelyezésére alkalmas állványrendszerről, térképekről, a kártyák nyomdai munkáiról, és folyamatos töltéséről a rendszer működtetője gondoskodik. Megnevezés Tervezett költség (E Ft) 15 db információs kártya megvásárlása ( Győr, gyűjteményei, múzeumai, látnivalói, állatkert, stb.) ,- Ft / 12 hónap / kártya Egyéb eszközök Megnevezés Tervezett költség (E Ft)

9 Szóróajándékok (léggömb, toll.) 155 ÖSSZESEN Részvétel az országos turisztikai információs rendszerben TOURINFORM A Magyar Turizmus Rt. összefogja a helyi kezdeményezésre létrejött irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét, a fenntartókkal megkötött Névhasználati Szerződés alapján. A rendszer - kizárólag tagjai számára - az alábbi főbb előnyöket biztosítja, melyek a fenntartásműködtetés terheit enyhítik (Győr esetében a közalapítvány és az önkormányzat számára), a szakmai lehetőségeket bővítik: Tourinform arculat (név-és logó használat biztosítása) szakmai kapcsolatrendszer (Magyar Turizmus Rt. igazgatóságai, külképviseletei) hozzáférés a Nemzeti Turisztikai Adatbankhoz Online Turisztikai Információs Rendszerhez irodák ellátása nemzeti kiadványokkal kedvezményes részvételi lehetőség turisztikai vásárokon egységes -hálózat szakmai továbbképzés 2. Ügyfélszolgálati tevékenység (Tourinform iroda, 9021 Győr, Árpád u. 32.) A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány szervezeti keretében működő Tourinform iroda májusában nyílt. Az iroda szakmai tevékenységét a Magyar Turizmus Rt., a város önkormányzata és a közalapítvány között létrejött névhasználati szerződés szabályozza. Alapfeladata a turisztikai értékek és szolgáltatások számbavétele a számára megjelölt adatgyűjtési körben és területen, valamint ügyfélszolgálati tevékenység keretében történő turista tájékoztatás. Az iroda a névhasználati szerződés értelmében a turisták komfortját növelő, az alaptevékenységhez kapcsolódó üzleti tevékenységet végezhet (szállásközvetítés, idegenvezetés biztosítása, rendezvényjegy értékesítés, ajándéktárgyak értékesítése), melynek eredménye az alapfeladatok ellátása költségeire visszaforgatandó. A Tourinform iroda nem csak az információadás, tájékoztatás helyszíne, hanem a szakmai munka egyik bázisa: közvetlen kapcsolatra ad módot az érdeklődőkkel (városlakók, a város vendégei), a turisztikai szolgáltatókkal, intézményekkel, szervezőkkel, továbbá visszacsatolási lehetőséget nyújt a kereslet igényeinek figyelemmel követésére. A közel 3000 órás nyitva tartással működtetett Tourinform iroda évre személyes megkeresést prognosztizál. A telefonon történő tájékoztatás a személyes megkeresésen felül 2006-ban várhatóan mintegy fogadott hívást jelent, az elektronikus és hagyományos beérkező levélforgalom meghaladja az et. A városi nagyrendezvényekhez (Győri Nyár, Tavaszi Fesztivál, Barokk rendezvények, Téli Fesztivál, Egyetemi Csarnok eseti rendezvényei) kapcsolódó jegyértékesítési és információs tevékenység továbbra is komoly súlyt képvisel az iroda ügyfélforgalmában. Az irodában végzett tevékenység alapján nagyobb alapterületű, a színvonalas ügyfélfogadás feltételeit biztosító új helyszín kialakítása továbbra is indokolt. IV. Marketing tevékenység költségterve Marketing Tevékenység Tervezett kiadások (E Ft) negyedévi bontásban I. né. II. né. III. né. IV. né. Terv.kiadások összesen (E Ft) Terv.bevételek Összesen (E Ft)

10 Kiadások Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése Utánnyomás Új kiadvány megv Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Szakmai kiállítások Terjesztés Hirdetés Szakkönyvekben, turisztikai magazin Elektronikus információs szolgáltatás Tur. honlap Kapcsolatszervezést célzó programok. Kapcs.szerv.c.progr Egyéb marketing eszközök Minicards Inform. Rendszer Egyéb eszközök Bevételek Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások terhére nyújtott támogatás Saját bevétel (pályázati és egyéb forrás) Önk.tám.- Idegenf. keret terhére közgy 101/2006.(IV.6.) sz. hat. 455 ÖSSZESEN

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A GYŐR 2000 IDEGENFORGALMI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ELNÖKÉNEK ELŐTERJESZTÉSE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR 2000 IDEGENFORGALMI KÖZALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL A

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Print portfolió és médiaajánlat

Print portfolió és médiaajánlat 2014 Print portfolió és médiaajánlat Cégünkről A MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, amely 2012 októberétől a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet Érvényes: 2016. december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve Tartalomjegyzék: 1. Gyulai óriásplakát... 2 2. Gyulai hengeroszlop... 3 3. Gyulai hirdetőtábla...

Részletesebben

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu Dél-Alföld Marketingterv 2009 Dél-Alföld Marketingterv 2009 A régióban Gyula, Szeged, Kecskemét, Kiskunmajsa, Orosháza és Békéscsaba a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. vagy egyéb informáci ciós s iroda? vagy egyéb információs iroda? Közös a cél A hazánkba érkezı turisták

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

BudapestKözép-Dunavidék

BudapestKözép-Dunavidék BudapestKözép-Dunavidék Marketingterv 2009 Budapest- Közép-Dunavidék Marketingterv 2009 A régióban Budapest, Visegrád, Esztergom és Göd a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

Stratégiai partnereink többek között: Magyar Turizmus Zrt., Turizmus Kft., MÜPA, BKK, Főtaxi, Mahart Passnave Személyhajózási Kft.

Stratégiai partnereink többek között: Magyar Turizmus Zrt., Turizmus Kft., MÜPA, BKK, Főtaxi, Mahart Passnave Személyhajózási Kft. MÉDIAAJÁNLAT 2016 1 BFTK Nonprofit Kft. A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú tevékenységet végző nonprofit cég, melyet Budapest Főváros

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv VI. Veszprém m Megyei Utazás Kiáll llítás és s Konferencia 2003. Április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus Rt. Nemzetközi zi Igazgató Külképviseleti hálózath Külképviselet Információs iroda Helsinki Dublin

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

MotoGP 2009 Magyarország

MotoGP 2009 Magyarország Budapest, 2008. július 23. MotoGP 2009 Magyarország Dr. Róna Iván vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Tartalom I. A MotoGP, mint kiemelt világesemény bemutatása II. A MotoGP 2009. magyarországi futamának

Részletesebben

UKRAJNA A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA

UKRAJNA A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA Budapest, 2007. június 20. Miért éppen Ukrajna? mert Ukrajnában 46 millió ember él és a statisztikák szerint 10 év alatt csak 2%-uk járt Magyarországon turistáként; mert 2000-től

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

ÉszakMagyarország. Marketingterv.

ÉszakMagyarország. Marketingterv. ÉszakMagyarország Marketingterv 2009 Észak- Magyarország Marketingterv 2009 Eger a 8. a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló városok listáján. A régióban Eger, Miskolc,

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

AZ MT Zrt. NÉMET KÉPVISELETEK 2007-ES MARKETING TEVÉKENYSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI TURISZTIKAI RÉGIÓVAL

AZ MT Zrt. NÉMET KÉPVISELETEK 2007-ES MARKETING TEVÉKENYSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI TURISZTIKAI RÉGIÓVAL AZ MT Zrt. NÉMET KÉPVISELETEK 2007-ES MARKETING TEVÉKENYSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI TURISZTIKAI RÉGIÓVAL Pap Mária Debrecen, 2007. október 30. NÉMETORSZÁG GAZDASÁGI HELYEZETE nemzeti össztermék

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2013.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Szabó Lajos/ Krámli Franciska / Kosler Zoltán E l ő t e r j e s z

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron Székesfehérvár, mint vonzó turisztikai termék Vendégek és

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére

Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére Egészségturizmus, mint a turizmus marketing stratégiai pillére MSZÉSZ XXXVII. Közgyűlés 2012. május 10. Maráczi Gábor Stratégiai igazgató Marketing terv 2012 - Egészségturizmus Tények: az egészségmegőrzés

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei

A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei Kincses Márk marketing stratégiai titkár Magyar Turizmus Zrt. Budapest, Corvinus Egyetem 2011. május 24. Kitekintés 2010,

Részletesebben

A Magyar Turizmus Zrt. eszközei a 2011-es egészségturizmus tematikus évvel kapcsolatosan

A Magyar Turizmus Zrt. eszközei a 2011-es egészségturizmus tematikus évvel kapcsolatosan A Magyar Turizmus Zrt. eszközei a 2011-es egészségturizmus tematikus évvel kapcsolatosan Dr. Niklai Ákos, elnök, Magyar Turizmus Zrt. Hévíz, 2009. november 20. Vízben (is) jók vagyunk! Érveink az egészségturizmus

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlése, Debrecen, 2014. november 13. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben