Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Tartalom I. Összefoglaló II. III. Turisztikai helyzetkép A non-profit turisztikai marketing tevékenység feladatai 1. A város ismertségének növelése; turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: 1.1. egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése 1.2. szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás 1.3. hirdetés 1.4. elektronikus információ szolgáltatás 1.5. szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok 1.6. egyéb eszközök 1.7. részvétel az országos turisztikai információs rendszerben Tourinform 2. Ügyfélszolgálati tevékenység IV. Marketing tevékenység költségterve V. Időháló I. Összefoglaló

2 A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítványt Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban hozta létre a város idegenforgalmának fejlesztésére, valamint az ezzel kapcsolatban az Önkormányzat által vállalt szolgáltatói és szervezési feladatok ellátására évi közösségi non-profit turisztikai marketing tevékenységünk preferált területei, az eddigi tevékenység bázisára építve: a város ismertségének növelése, turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése. Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Hirdetési tevékenység útikönyvekben, szakmagazinokban Részvétel az országos információs hálózatban Tourinform ügyfélszolgálati tevékenyég Elektronikus információ szolgáltatás turisztikai honlap Szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok Egyéb eszközök A közalapítvány évi marketing tervének ügyében számos bizottsági és közgyűlési állásfoglalás született, melyeket a évi közhasznúsági jelentés részletesen tartalmaz. A terv közgyűlési megtárgyalására azonban nem került sor. A évi marketing tevékenységünkre vonatkozóan szeptemberében a Pénzügyi Irodának és az Idegenforgalmi Bizottságnak írásban jeleztük a terv főbb tevékenységi irányait és E Ft összegű tervezett költségigényét. A város évi költségvetése erre a célra kiadási előirányzatot nem tartalmaz. Az alapító önkormányzat részéről megfogalmazódott az igény a különböző marketinggel foglalkozó intézmények és szervezetek feladatainak, működésének racionalizálására, a szervezeti rendszer és finanszírozás újragondolására. A városmarketing koncepciót előkészítő háttértanulmány elkészült, ami egy hosszabb folyamat első lépése. A közalapítvány ez év elején készen állt a évi turisztikai marketing tervének megvalósítására, ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a terv alapítói támogatása a városmarketinggel foglalkozó vizsgálat lezárulta előtt esélytelen. A jelen marketing terv tartalmilag szűkült, időrendjét tekintve figyelembe véve egy esetleges pozitív alapítói impulzust és a döntési mechanizmust második félévére koncentrál. A Pénzügyi Bizottság 55/2006.(V.9.) sz. állásfoglalásában kérte a közalapítványt, hogy dolgozzon ki az év hátralévő részére vonatkozó turisztikai marketing tervet, mely hozzájárul a város turizmusban elért pozíciójának megőrzéséhez, fenntartásához, a turisztikai marketing tevékenység folytonosságához. A évi marketing tevékenység tervezett költsége figyelembe véve az Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásait és a Pénzügyi Irodával történt egyeztetést E Ft. A tervben megfogalmazott feladatok elvégzéséhez kérjük a szakbizottságok és a Közgyűlés E Ft összegű pénzügyi támogatását. Az Utazás 2006 kiállításon való részvételhez a Közgyűlés 101/2006(IV.6.) sz. határozatával 455 E Ftot már egyedi döntéssel biztosított. A fennmaradó E Ft-ot saját forrásból (pályázat, egyéb bevétel) fedezzük. 2 II. Turisztikai helyzetkép Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük Győr turisztikai kínálatának főbb elemeit, valamint a kereslet volumenének és belső összetételének változásait. A kínálat bemutatása kapcsán figyelembe vettük

3 Győr város és a Nyugat-dunántúli régió turizmusfejlesztési koncepciójának megállapításait, a kereslet ismertetésénél a KSH vendégforgalmi adataira alapoztunk. Kínálat A turizmus, mint gazdasági tevékenység eredményességének, a turisztikai értékek és szolgáltatások hatékony piacra segítésének előfeltétele olyan komplex turisztikai termékek megléte, melyek a turista szempontjából igényeinek összességét kielégítő szolgáltatáshalmazt jelent. Versenyképes turisztikai kínálat megteremtéséhez számos tényező együttes jelenléte szükséges: Vonzerő Megközelíthetőség (közút, vasút, Győr-Pér Repülőtér) Általános infrastruktúra Idegenforgalmi szuprastruktúra (szálláshelyek, vendéglátó helyek) Vendégszeretet Biztonság, közbiztonság Turisztikai szervezetek Ár Jelen összeállításban a non-profit turisztikai marketing tevékenységünket leginkább meghatározó, vonzerőkre alapozott termék(elem)ek bemutatására szorítkozunk. Vonzerők: földrajzi fekvés, regionális szerepkör minősített gyógyvizeink és természetes vizeink (folyók) világi és egyházi épített örökség, múzeumok, kiállítások, gyűjtemények és kulturális fesztiválok részben térségi vonzerők kultúrához, aktivitáshoz, rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó lehetőségei Vonzerőkre épülő termék(elem)ek: üzleti turizmus (hagyományos üzleti utak, konferencia turizmus, vásárok, kiállítások) Az üzleti turizmus Győr kiváló fekvéséből és az élet számos területén megnyilvánuló szervező erejéből (gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, kulturális, oktatási, vallási, stb. központ) adódóan jelenleg is meghatározó szerepet tölt be a város turizmusában. A hagyományos üzleti utak, kisebb rendezvények lebonyolítását a kapacitásuk által meghatározott keretek között, a piac igényeihez igazodva kezelik a kereskedelmi szálláshelyek: a szálláshelyigény és szervezési háttér biztosításával, vendéglátói szolgáltatással és szabadidős kínálattal turisztikai termékké formálják. Az egyébként akár fő befogadására is alkalmas győri konferencia helyszínek éppen eredeti kulturális, közművelődési, közigazgatási, stb. funkciójuk miatt elsősorban plenáris ülések megtartását teszik lehetővé. A több napos rendezvények fogadására alkalmas, az optimális kihasználhatóság, szekcionálhatóság, variálhatóság feltételeinek megfelelő, technikai és szervezési háttérrel rendelkező konferencia helyszínek száma korlátozott, így az egyébként megfelelő tartózkodási idő és minőségi szolgáltatások összekapcsolása esetén az egyik legnagyobb fajlagos költést eredményező szegmensben rejlő lehetőségek csak részlegesen használhatók ki. egészségturizmus (gyógyturizmus és wellness) A megvalósult és tervezett fejlesztések nyomán a októberében megnyílt Rába Quelle Fürdő Győr meghatározó turisztikai termékévé válhat. Győr minősített gyógyforrásaira épülő fürdőkomplexum turisztikai sikerét (a térségin túlmutató kereslet megnyerésével a kúra alapú szolgáltatások kapcsán megjelenő hosszabb tartózkodási idő, magasabb fajlagos költés, szezonalitás hatásainak enyhítése) számos egyéb tényező ( regionális konkurencia, minőségi szálláshelykínálat, stb.) mellett a gyógy- és wellness szolgáltatások széles körének kialakítása befolyásolja döntően. kultúra és örökség turizmus Győr világi és egyházi épített öröksége, múzeumai, gyarapodó számú rendezvényei, fesztiváljai közül számos regionális, néhány országos és nemzetközi jelentőséggel bír. A fenti értékek önálló vonzerejükön túl más turisztikai termékekhez kapcsolódóan lényeges kiegészítő kínálati szerepet töltenek be. A fent említett körbe tartozó valóban jelentős értékek a 3

4 meglevő értékesítési csatornákon (Tourinform-hálózat, szállodák, programgazdák honlapjai, stb.) keresztül részben elérik a potenciális felhasználót. A komplex turisztikai termékként való sikeres értékesítést az utazásszervezési tevékenység (több napos tartózkodásba integrált fesztiválprogram, városlátogató utak szervezése) hiányos jelenléte akadályozza. vízi-, kerékpáros, lovas, horgász-, sport-, bor és gasztronómia, kultúra és örökség turizmus A fent nevesített terméktípusokhoz kapcsolódó helyi és térségi kínálati elemek meghosszabbíthatják a győri vendégek programját, nem elhanyagolva a célt, hogy a szolgáltatások igénybevétele kapcsán megjelenő bevételek döntő része (szállás, egyéb szolgáltatás, stb.) a városban realizálódjon. A térség termékelemeinek eladható termékké formálódását azonban főként a hiányos turisztikai infrastruktúra és utazásszervezési tevékenység nehezíti. Turisztikai eredményt a világörökség Pannonhalmi Főapátság, a Szigetköz és Sokoró-vidék természeti adottságai és az elsősorban Győrhöz kötődő nemzetközi sportversenyek imázs formáló, nagy vendégforgalmat generáló hatása jelenthet. Kereslet A győri kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 2002-ben , 2003-ban , 2004-ben , a KSH 2005 évre vonatkozó előzetes adatai alapján volt, ami az előző év viszonylatában 8,1%-os csökkenés. A belföldi vendégek száma 5,7%-kal, a külföldi vendégek száma 9,6%-kal eset vissza. Az érkező vendégek 40,5 % -a belföldi, 59,5%-a külföldi volt. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2002-ben , 2003-ban , 2044-ben , a évi előzetes adatok alapján volt, ami 15,8%-os csökkenést jelent (a belföldi vendégéjszakák vonatkozásában ez 20,1%-os, a külföldi vendégéjszakák tekintetében 9,6%-os visszaesés). Az átlagos tartózkodási idő 2002-ben 2,4 nap, 2003-ban 2,7 nap, 2004-ben 2,6 nap, 2005-ben 2,4 nap volt, ami megfelel a nyugat-dunántúli régió átlagnak. Ami a város iránti kereslet összetételét illeti: 2004-ben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 48,6 %-át belföldi, 51,4 %-át külföldi vendégek realizálták. A külföldi vendégéjszakák melyből Európa országai 95,6%-kal, az Európai Unió tagállamai 74,9%- kal részesednek - legnagyobb hányadát a vendégkör adta a vendégéjszakák 44,9 %-ával, második helyen Svájc (11,6%), a harmadikon Ausztria (8,1%) található. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján az alábbi országok turistái jelentettek még komolyabb keresletet: Olaszország (4,1%), Románia (3,5%), Egyesült Királyság (2,7%) Hollandia (2,5%), Franciaország (2,4%). A vendégforgalmi adatokat befolyásolja, hogy módszertani változás miatt a kereskedelmi szálláshelyek adatai között már nem szerepelnek bizonyos szállástípusok (vendégház, kollégium). Erről, az ún. NÜCÜ (nem üzleti célú üzemelés) katagóriáról a KSH csak júliusában tud tájékoztatást nyújtani. A potenciális keresleti kört növelik a városban megforduló elsősorban osztrák, szlovák és belföldi látogatók, akik ha nem is a kívánt mértékben, de igénybe veszik a város idegenforgalmi kínálatát (jelenlétük a határstatisztikai adatokból kiindulva becsülhető). A fenti keresleti és kínálati tényezők alapvetően meghatározzák non-profit turisztikai marketing tevékenységünk mozgásterét, irányát (célpiacok) és eszközeit. 4 III. A non-profit turisztikai marketing tevékenység feladatai 1. A város ismertségének növelése; turisztikai értékeinek, szolgáltatásainak versenysemleges piacra segítése az alábbi eszközökkel: 1.1. Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése

5 Az elmúlt évek során a város ismertségének növeléséhez kapcsolódó, egységes arculatú kiadványrendszert alakítottunk ki, melyet évről évre fejlesztünk. A mellett két világnyelven (, ) kialakított kiadvány struktúra melynek szlovák elemei is vannak - az általános információkon túl tartalmilag felöleli és bemutatja a város turisztikai értékeit, kulturális intézményeit és programjait, valamint az idegenforgalmi szuprastruktúra legfontosabb elemeit. Győr turizmus fejlesztési programjában vázolt fejlesztési irányok és feladatok termék szintű megjelenésének függvényében, a kialakult (fogadókész) termékek promóciója a közalapítvány kiadvány struktúrájába integrálható. A kiadványok nyomdai kivitelezői körének kiválasztása - az előző évek gyakorlatát követve megfelelő referenciák és árajánlatok bekérésével történik Meglévő kiadványok utánnyomása A évi kiállítások, terjesztési helyszínek, a rendelkezésre álló mennyiség és az ügyfélszolgálati tevékenység ismeretében az alábbi kiadványaink utánnyomását tervezzük: Győr leporelló Városismertető, tájékoztató anyag Kiadvány Nyelv Példányszám Várható költség (E Ft) A évi terjesztési, ügyfélszolgálati, tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre, szlovák áll. Információs térkép Belváros térkép-kivágat, amely lefedi a turisztikai attrakciók nagy részét. Szálláshelyek Győrben Győr kereskedelmi szálláshelyi kínálata, a szálláshelyek elérhetősége, fontosabb szolgáltatásai. Múzeumok és kiállítóhelyek Győr és környéke múzeumai, kiállítóhelyei és helytörténeti gyűjteményei. Győr és környéke szakrális emlékei Győr és környéke egyházi emlékei, templomai és búcsújáróhelyei. Aktívan és egészségen Győr és környékén Gyógy- és élményfürdő, wellnes, tenisz, squash, sétarepülés, kerékpározás, lovaglás, sport, térségi túraajánlatok, állatkert. - --szlovák Élmény és egészség Győrben A várost és a fürdő szolgáltatásait együttesen bemutató kiadvány.,,, szlovák Turisztikai katalógus Gyógy- és élményfürdő, szálláshelyek, Győr attrakciói, szabadidős és kulturális programajánlatok. Kulturális programajánló Évente visszatérő kulturális programok, események, emblematikus művészeti intézm., gyűjtemények,stb. Győr imázs kiadvány Exkluzív, korlátozott terjesztésű, A/4-es formátum Győr mappa Exkluzív kiadvány-gyűjtő dosszié.,,, szlovák,, --francia évben utánnyomására nem kerül sor A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll. A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll évben utánnyomására nem kerül sor. A évi terjesztési, ügyfélszolgálati tevékenységhez szükséges példányszám rendelkezésre áll. ÖSSZESEN Új kiadványok megvalósítása A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált szakmai fejlesztési programok keretében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a közalapítvány számára a Gasztronómiai és borkalauz Győr és környéke című kiadvány megvalósítása kapcsán ítélt meg összesen ,-Ft összegű pályázati támogatást. Kiadvány Nyelv Példányszám Várható költség (E Ft)

6 Gasztronómiai és borkalauz Győr és környéke Győr és környéke gasztronómiai és borturisztikai értékeinek, szolgáltatásainak bemutatása A/5-ös formátum, 24 oldal, 4+4 színnyomás Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Szakmai kiállításokon, vásárokon való részvétel A szakmai vásárokon, kiállításokon való jelenlét hozzájárul a város ismertségének növeléséhez, továbbá elősegíti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítését és bővítését. A közalapítvány a rendelkezésre álló anyagi eszközök optimális felhasználása érdekében többnyire partnereivel együttműködve képviseli a várost, valamint a térség turisztikai szolgáltatóit. Megjelenés Kiállítás Időpont Módja Partnerrel Stand bérleti Díja (E Ft) Belföld Pécs Turizmus 2006 Utaz. Börze Budapest Utazás 2005 Debrecen Turisztikai kiállítás Miskolc Menjünk világgá! utazási kiállítás Szeged Turisztikai Kiállítás Régió standon Régió és saját standon személyes 2 helyszín Reg. Marketing Reg. Mark. Ig. Gy.M.J.V. I.B Fesztiválok szervezői Régió standon Reg. Marketing Régió standon Reg. Marketing Régió standon Reg. Marketing Győr Vár a nagyvilág utazási kiállítás Saját és régió standon személyes Veszprém Régió standon Veszprém Megyei Utazás Kiállítás Győr Nyugat-dunántúli Regionális Turisztikai Bemutató Budapest Spa Egészségturisztikai Kiállítás Külföld Brno - Go region tour Turisztikai kiállítás Pozsony - ITS Turisztikai kiállítás Kassa Turisztikai kiállítás Bécs Senior Aktuell Pozsony Vakáció-, Nyaralás-, Szabadidő Utazási Kiállítás Linz Bleib Gesund Sindelfingen Strassenfest München Saját stand személyesen Saját standon személyes RMI Tur.szolgáltatók Feszt. szervez. Reg. Marketing Várható költség (E Ft) Szem. jell. Ktg. (E Ft)* Bartók Béla Megyei Műv. Központ Tur. szolgáltatók Feszt.szervezők Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Klaszter standon Rába Quelle Fürdő Régió standon Reg. Marketing Hungaroinfo standján Hungaroinfo Régió standon Reg. Marketing Győr M.J.V. Saját stand Sindelfingen Önk., személyesen Tur.szolg. Feszt. szervezők Zürich Magyaro.stand MT Rt Züspa prospektussal Wiener Neustadt Régió standon Reg. Marketing Wellness Megjelenés Várható költség (E Ft) Kiállítás Időpont Módja Partner Stand bérleti Díja (E Ft) Szem. jell. Ktg. (E Ft)* Salzburg Magyaro.stand MT Rt Gesund leben prospektussal Poznan Magyaro.stand MT Rt Tour Salon prospektussal Erfurt Reisemarkt Régió standon Reg. Marketing Bécs Régió és saját standon Reg. Marketing Herbst Senior Messe, MT Rt. Prága MADI Saját standon MT Rt. Rába Quelle F

7 Colmar Salon de livre Klagenfurt Gesund leben 11. Győr stand - testvérvárosi Magyaro.stand prospektussal Gy.M.J.V. Kulturális Iroda MT Rt Lipcse Touristik Köln Baeder und Wellness Régió standon Reg,Marketing Régió standon Reg. Marketing ÖSSZESEN * A kiállítás kapcsán felmerülő személyi jellegű költségek: utazási költség, szállásdíj, utasbiztosítás, napidíj, stb. A fenti turisztikai kiállítások várható látogatószáma fő Terjesztés Terjesztési tevékenységünk tartalmilag felöleli a Tourinform iroda helyszíni Terjesztés Magyar Turizmus Rt. szervezeti struktúráját felhasználva Várható Költség (E Ft) tájékoztatáshoz kapcsolódó tevékenységét, győri helyszínű rendezvények, 1.3. Hirdetések konferenciák információs Megjelenésanyaggal szakkönyvekben, történő ellátását, a Tourinform-hálózat turisztikai és a külképviseletek magazinokban részben kapcsolatszervezési, A közalapítvány részben információs hirdetési célú megszólítását koncepciója kiadványcsomagok részben turisztikai eljuttatásával. idegenforgalmi almanachokban szakkönyvekben, útikönyvekben, ÖSSZESEN 232 általános turisztikai információ tartalmak (épített örökség, múzeumok, programok, stb.) megjelenítésére, részben nagy példányszámú, és nyelvterületen megjelenő szakmagazinokban, túraszervezői katalógusokban elhelyezett imázs hirdetésekre (a találkozások városa mint fesztiválváros és jövőbeni fürdőváros szerepére fókuszálva) alapul. A fentiek kiegészülnek az Idegenforgalmi Bizottság év közi, eseti döntései alapján végzett hirdetési tevékenység lebonyolításával, megvalósításával. lokális regionális országos nemzetközi Tourinform Győr Rendezvények, konferenciák - Regionális Marketing ok 26 Tourinform-hálózat (50 legforgalmasabb iroda) 96 Külképviseletek: Ausztria, Szlovákia, Németország, Svájc, 110 Hollandia, Olaszország További európai képviseletek(11) Testvérvárosok Szakkönyvek, útikönyvek, idegenforgalmi almanachok Megjelenés Időpontja Tervezett hirdetési díj (E FT) Hungaro Guide Augusztus 102 Szakmagazinok, szakújságok, túraszervezői katalógusok Megjelenés Időpontja Tervezett Hirdetési díj (E FT) Itthon otthon van című melléklet olvasó , , , , x 211 Terjesztése: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, Napi Gazdaság, Vasárnapi Hírek mellékleteként MALÉV, MÁV Intercity járatain, valamint a 150 Tourinform irodában Discover Hungary turisztikai magazin 3 x olvasó Terjesztése: Le Journal Francophone de Budapest, Budapest , , Business Journal, Budapester Zeitung, The Budapest Times, Poccийcкий Kурбеp mellékleteként MALÉV, MÁV Intercity járatain, valamint a Tourinform irodákban Kur, Gesundheit, Wellness ausztriai képviselet ajánlati katalógusa október november 216 Németország ajánlati katalógusai November - december 216 Hirdetések nyomdai előkészítése 110

8 8 ÖSSZESEN Elektronikus információ szolgáltatás - Turisztikai honlap A turisztikai információs honlap - - három nyelven (,, ), a kiadványrendszer arculatát és tematikáját követve került kialakításra. A honlap saját adminisztrációs felülettel rendelkezik, amivel az oldal egyes részei módosíthatóak. Győr város hivatalos honlapján a turisztikai információkat a közalapítvány honlapja biztosítja. A honlap fejlesztését az alábbi három területen tervezzük: A weboldal fejlesztésének tervezett költségei ( E Ft ) Vektoros belváros térkép csatolása 0* Virtuális belvárosi séta Flash Virtuális Turisztikai térkép E Ft 18 db objektum fényképes, szöveges megjelenítése a térképen -255 E Ft 421 Fotóanyag bővítése, frissítése 60 fénykép felvitele, retusálása 1.000,- Ft/db 60 A domainnév és a szerverbérlet ( 100 MB ) éves költségei 30 ÖSSZESEN 511 * Terveink szerint Győr város vektoros térképét saját felhasználási céllal a közalapítvány részére, a város idegenforgalmi honlapjához térítésmentesen átadja Szakmai előadások, prezentációk, kapcsolatszervezést célzó programok A közalapítvány non-profit marketing tevékenysége keretében részt vesz a turisztikai értékek, termékelemek és szolgáltatások piacra juttatásában. Szakmai rendezvényekhez történő kapcsolódással és saját szervezésű rendezvényeivel, szakmai anyagok készítésével és készíttetésével generáló, közvetítő szerepet is vállal Győr turisztikai céljai megvalósulását segítő folyamatokban. Tevékenység Tervezett költség (E Ft) Kapcsolatszervezést célzó programok Egyéb marketing eszközök Minicards Információs Rendszer Minicards Információs Rendszer a Budapesten már jól működő rendszer győri adaptációjaként tájékoztató kártyák segítségével informálna Győr és térsége nevezetességeiről, látnivalóiról, programjairól, turisztikai szolgáltatásairól - telepítése terjesztési ponton (főként szálláshelyeken, Tourinform irodában, egyéb magas vendégforgalmú szolgáltató helyeken). A rendszer legalább 20 db közcélú információt tartalmazó (15 db kedvezményes áron megvásárolt közcélú, 2 db ingyen felajánlott várost ált. bemutató, Tourinform irodát ismertető, 3 db általános információkat, terjesztési pontokat tartalmazó) kártya és 10 db kereskedelmi tartalmú kártya megjelenítésével indítható. A kártyák elhelyezésére alkalmas állványrendszerről, térképekről, a kártyák nyomdai munkáiról, és folyamatos töltéséről a rendszer működtetője gondoskodik. Megnevezés Tervezett költség (E Ft) 15 db információs kártya megvásárlása ( Győr, gyűjteményei, múzeumai, látnivalói, állatkert, stb.) ,- Ft / 12 hónap / kártya Egyéb eszközök Megnevezés Tervezett költség (E Ft)

9 Szóróajándékok (léggömb, toll.) 155 ÖSSZESEN Részvétel az országos turisztikai információs rendszerben TOURINFORM A Magyar Turizmus Rt. összefogja a helyi kezdeményezésre létrejött irodákból álló országos hálózat szakmai tevékenységét, a fenntartókkal megkötött Névhasználati Szerződés alapján. A rendszer - kizárólag tagjai számára - az alábbi főbb előnyöket biztosítja, melyek a fenntartásműködtetés terheit enyhítik (Győr esetében a közalapítvány és az önkormányzat számára), a szakmai lehetőségeket bővítik: Tourinform arculat (név-és logó használat biztosítása) szakmai kapcsolatrendszer (Magyar Turizmus Rt. igazgatóságai, külképviseletei) hozzáférés a Nemzeti Turisztikai Adatbankhoz Online Turisztikai Információs Rendszerhez irodák ellátása nemzeti kiadványokkal kedvezményes részvételi lehetőség turisztikai vásárokon egységes -hálózat szakmai továbbképzés 2. Ügyfélszolgálati tevékenység (Tourinform iroda, 9021 Győr, Árpád u. 32.) A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány szervezeti keretében működő Tourinform iroda májusában nyílt. Az iroda szakmai tevékenységét a Magyar Turizmus Rt., a város önkormányzata és a közalapítvány között létrejött névhasználati szerződés szabályozza. Alapfeladata a turisztikai értékek és szolgáltatások számbavétele a számára megjelölt adatgyűjtési körben és területen, valamint ügyfélszolgálati tevékenység keretében történő turista tájékoztatás. Az iroda a névhasználati szerződés értelmében a turisták komfortját növelő, az alaptevékenységhez kapcsolódó üzleti tevékenységet végezhet (szállásközvetítés, idegenvezetés biztosítása, rendezvényjegy értékesítés, ajándéktárgyak értékesítése), melynek eredménye az alapfeladatok ellátása költségeire visszaforgatandó. A Tourinform iroda nem csak az információadás, tájékoztatás helyszíne, hanem a szakmai munka egyik bázisa: közvetlen kapcsolatra ad módot az érdeklődőkkel (városlakók, a város vendégei), a turisztikai szolgáltatókkal, intézményekkel, szervezőkkel, továbbá visszacsatolási lehetőséget nyújt a kereslet igényeinek figyelemmel követésére. A közel 3000 órás nyitva tartással működtetett Tourinform iroda évre személyes megkeresést prognosztizál. A telefonon történő tájékoztatás a személyes megkeresésen felül 2006-ban várhatóan mintegy fogadott hívást jelent, az elektronikus és hagyományos beérkező levélforgalom meghaladja az et. A városi nagyrendezvényekhez (Győri Nyár, Tavaszi Fesztivál, Barokk rendezvények, Téli Fesztivál, Egyetemi Csarnok eseti rendezvényei) kapcsolódó jegyértékesítési és információs tevékenység továbbra is komoly súlyt képvisel az iroda ügyfélforgalmában. Az irodában végzett tevékenység alapján nagyobb alapterületű, a színvonalas ügyfélfogadás feltételeit biztosító új helyszín kialakítása továbbra is indokolt. IV. Marketing tevékenység költségterve Marketing Tevékenység Tervezett kiadások (E Ft) negyedévi bontásban I. né. II. né. III. né. IV. né. Terv.kiadások összesen (E Ft) Terv.bevételek Összesen (E Ft)

10 Kiadások Egységes arculatú kiadványrendszer gondozása, fejlesztése Utánnyomás Új kiadvány megv Szakmai kiállításokon való részvétel, terjesztési aktivitás Szakmai kiállítások Terjesztés Hirdetés Szakkönyvekben, turisztikai magazin Elektronikus információs szolgáltatás Tur. honlap Kapcsolatszervezést célzó programok. Kapcs.szerv.c.progr Egyéb marketing eszközök Minicards Inform. Rendszer Egyéb eszközök Bevételek Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások terhére nyújtott támogatás Saját bevétel (pályázati és egyéb forrás) Önk.tám.- Idegenf. keret terhére közgy 101/2006.(IV.6.) sz. hat. 455 ÖSSZESEN

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA keretein belül, a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára feladatként megfogalmazott LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 2009.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 Nyugat-magyarországi Egyetem Turizmus Intézet 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló...6 1.1 Az idegenforgalmi

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 1. Helyzetelemzés 1.1. Szentes idegenforgalmi környezete 1.1.1. A turizmus nemzetgazdasági szerepe A turizmus

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/2. szám A FATOSZ ÉS PARTNERSZERVEZETEI CIVIL TEVÉKENYSÉGE A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Készítette: Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület 2009. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 Hipotézis 6 II. AGRÁRTERMÉKEK

Részletesebben