Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében"

Átírás

1 Fodor-Gál Valéria 1 - Kemény Péter 2 : Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében Absztrakt Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon létszámuk az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett 3, 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Kijelenthet, hogy a fogyatékos emberek a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. A fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek az elmúlt másfél évtizedben, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális és rehabilitációs szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít, állami feladatként jelentkez szolgáltatások kiépítése során alapvet értéknek tekinti, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra kialakításra kerül szolgáltatások meghatározásában, hiszen k tudhatják a legjobban, hogy mi és hogyan segíti leginkább az életüket. A bonyolult, gyakran több ellátórendszert és érdekszférát érint problémák megoldására, valamint a fogyatékos emberek bevonására az értékmódszertan egyaránt megfelel keretet biztosított. Az elmúlt években az alábbi projektek tervezéséhez alkalmaztuk az értékmódszertant: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szakmai koncepciója 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló tematikarendszer fejlesztése 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése Az eladás ezekbl mutat be két projektet. 1 CVS, Value Hungary Bt., 1204 Budapest, Orsova utca 12. Telefon: ; Valéria Fodor-Gál (CVS, Managing Director of Value Hungary Limited Partnership) 2 AVS, megbízott fosztályvezet, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály, 1054 Budapest, Akadémia u. 3., Telefon: Péter Kemény (AVS, Head of the Rehabilitation Department of the Social and Labor Ministry) 3 Lásd: KSH évi népszámlálás 12. Fogyatékos emberek helyzete, Budapest /14

2 Nothing about us without us Applying VA in social development projects for handicapped people The Rehabilitation Department within the Social and Labor Ministry prioritizes those law preparation activities which are focusing on the creation of efficient service systems for handicapped people. During the 6 projects which will be introduced in the presentation, the VA method provided sufficient scope both for involving the handicapped people to the conceptualization process and for resolving various complex problems. 1. A fogyatékos emberek helyzete Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon a fogyatékos emberek létszáma az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett, arányuk a népességen belül 3,5 százalékról 5,7 százalékra változott 4, és 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Ezer f prog. 1. ábra: Fogyatékos emberek száma Magyarországon E növekedést több tényez pl. demográfiai, egészségügyi, jogi változások együttesen befolyásolja. Az egyes fogyatékossági típusok megoszlását mutatja a következ táblázat és grafikon. A fogyatékosság típusa szerinti megoszlás, 2001 Mozgássérült, testi fogyatékkal él 43,6 Vak és gyengénlátó 14,4 Értelmi fogyatékos 9,9 Siket, nagyothalló, néma 10,5 Egyéb 21,6 Összesen 100 %! "# $ % 2/14

3 % Mozgássérült, Vak és testi gyengénlátó fogyatékkal él Értelmi fogyatékos Siket, nagyothalló, néma Egyéb 2. ábra: Fogyatékossági típusok megoszlása, Magyarország A fogyatékos emberek valószínleg a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. Az Európai Unió magas prioritású célként kezeli, hogy a fogyatékos emberek számára megteremtdjön az esélyegyenlség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az iskoláztatási és munkaalkalmak biztosításában, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén egyaránt. 2. A fogyatékos emberek helyzetét segít jogalkotási tevékenység A rendszerváltás óta eltelt idszak törvényalkotási munkája több lényeges kérdésben érintette a fogyatékos embereket. A közoktatási törvény a fogyatékos gyermekek jogává tette az integrált oktatásban való részvételt. Az úgynevezett szociális törvény rendszerbe foglalta a pénzbeli és természetbeni juttatásokat, és a helyi önkormányzatok feladatává tette a szociális szolgáltatások biztosítását. A fogyatékos emberek esélyegyenlségével foglalkozó törvény megersítette a fogyatékos emberek Alkotmányban is rögzített jogait, és meghatározta azokat a célterületüket, ahol a társadalomnak szerepet kell vállalnia. Mindezek eredményeként a fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. 3. Szociális szolgáltatások biztosítása a fogyatékos emberek életminségének javítása érdekében A szociális kormányzat, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít jogszabályok elkészítése során fontosnak tartja, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra biztosított szolgáltatások meghatározásában, kialakításában, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Konferenciáján 2002-ben Malagában megfogalmazott nyilatkozat Semmit Rólunk 3/14

4 Nélkülünk alapelvével, amely azt várja el, hogy ne szülessenek a fogyatékos emberek életét befolyásoló tervek, döntések, intézkedések a fogyatékos emberek bevonása nélkül. Tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a jogszabályok jó színvonalú elkészítésére és a fogyatékos emberek bevonására egyaránt megfelel keretet teremt az értékmódszertan eljárása és az annak során alkalmazott teammunka. Az elmúlt 3 évben az alábbi témák koncepcionális tervezése, ill. elkészítése történt az értékmódszertan alkalmazásával: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása (2005) 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója (2005) 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szabályozásának szakmai koncepciója (2006) 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése (2006) 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása (2006) 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló képzési program és tematikarendszer fejlesztése (2007) 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése (2008) Az elvégzett munkáknál a projektek menedzselését egy programot kivéve a minisztérium munkatársa végezte. A Fosztály választotta ki a témákat, adott javaslatot a szakértkre, az érintetteket és a civil szervezeteket képvisel személyekre, intézte a felkérést és a díjazást. Az értékelemz feladata volt fejlesztési munka megtervezése, a munkaterv összeállítása, a módszertani irányítás, a teamülések vezetése és dokumentálása, a fejlesztési munka facilitálása, a dokumentáció összeállításának támogatása. A megvalósított projektekbl kettt mutatunk be. 4. Projektek bemutatása 5.1. Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 5 Jelenlegi helyzet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok a hallássérült személyeknek nyújtanak kommunikációt segít szolgáltatásokat. A hallássérülteket a hallásvesztés mértékétl, valamint az általuk alkalmazott kommunikációs csatornáktól függen siket és nagyothalló emberek csoportjára oszthatjuk. A KSH évi népszámlálási adatok alapján a hallássérültek száma kb. 54 ezer f, akik az alábbi korcsoporti megoszlásban élnek Magyarországon. 5 Vállalkozó: MicroVA Fejleszt Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kovács Zsuzsanna ftanácsos, április-június 4/14

5 F Korcsoport Nagyothallók Siketek, némák, siket-némák 3. ábra: Nagyothallók és siketet korcsoportok szerinti lélekszáma (2001 KSH) A hallássérült emberek valamint a hallók közötti kommunikációhoz világ minden részén kézjelekre, mimikára, szájról olvasásra is szükség van. A jelnyelvi tolmácsolás segíti azt, hogy a hallássérült és a halló közötti kommunikációban jelents információvesztés ne következzen be. Erre számos alkalommal kiemelten is szükség van: pl. egészségügyi ellátás alkalmával, egy önkormányzati vagy banki ügyintézésnél, oktatási helyzetben, egy rendrségi vagy bírósági eljárás során, akár egy esküvn, vagy istentiszteleten való részvételnél. A jelnyelvi tolmácsolást képzett jelnyelvi tolmácsok biztosítják olyan formában, ahogyan azt az illet személy befogadni képes. 1. kép: Jelnyelv 6 A szolgáltatással kapcsolatban probléma, hogy sok a szabályozatlan kérdés, és az érvényben lév különféle jogszabályokban is több, egymásnak ellentmondó szabályozás él egymás mellett. Nincs egyértelmen tisztázva például az sem, hogy a siket ill. nagyothalló 6 5/14

6 személyek, milyen alkalmak során, milyen helyzetekben igényelhetnek jelnyelvi tolmácsot, és a jelnyelvi tolmácsok által nyújtott kötelez szolgáltatások mit tartalmazzanak. A különböz magán, alapítványi, közintézményi formában mköd jelnyelvi tolmácsszolgálatokkal szembeni elvárások nem tisztázottak. A tolmácsszolgálatok a munkájukhoz szükséges forrásokat leginkább pályázatokon való részvétellel biztosítják, ami sok bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot visz a rendszerbe. Cél Az volt a feladatunk, hogy a siket és nagyothalló emberek társadalmi, közéleti helyzetekben való kommunikációját segít jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos rendszerét, ennek feltételeit, a szolgáltatás igénybevételi rendjét, elszámolását kidolgozzuk. Értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: - siket ill. nagyothalló személyek - siketek iskolájában tanító tanár - jelnyelvi tolmács, jelnyelvi tolmácsszolgálati vezet - önkormányzati irodavezet, jogász - kodifikátor, minisztériumi ftanácsos - értékfejlesztési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunkában való részvételre a siket, ill. nagyothalló teamtagok számára jelnyelvi tolmácsolást biztosítottunk. A teamüléseket a szociális minisztérium olyan tárgyalójában tartottuk, ahol a hallókészülék mködését segít, ún. indukciós hurok kiépítését meg tudtuk oldani. Az indukciós hurok mködtetése érdekében minden teamtag mikrofonba beszélt. A teammunka során különösen fontos volt betartani azokat a kommunikációs szabályokat, hogy ne beszéljünk egyszerre többen, ne vágjunk egymás szavába, fogalmazzunk pontosan és tömören, ügyeljünk az artikulációra. A team öt, egész napos teamülést tartott, tehát a munka nem igényelt hosszabb idtartamot, mint más alkalmakkor. Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - Hallássérültek, beszédképtelenek, halmozottan sérültek, siket-vakok - Foglalkoztatók és felntt oktatással foglalkozók - Igazgatási, közigazgatási szervezetek, hatóságok (fejezeti költségvetésben szereplk) - Önkormányzati intézmények - Üzleti alapon mköd szolgáltatók, szervezetek - Média - Egyház - Tolmácsok jelnyelvi tolmács, kommunikációs segít, kontakttolmács, orális (szájról olvasási) tolmács, jegyzetel tolmács, siket-vakok tolmácsa, szakért tolmács - Szolgáltatást szervezk, szolgáltatást nyújtók - Finanszírozók költségvetés, önkormányzat, igénybevevk - Jogalkotó Az egyes csoportok elvárásait egy 159 igénybl álló listában foglaltuk össze. Minden egyes igényre feltettük a kérdést: Mit csinál? a jogszabály az igény teljesítése érdekében. Ennek eredményeként, egy több mint 100 funkcióból álló listát kaptunk, majd azokat funkcionális modellbe szervezve egy 10 alapfunkciót tartalmazó funkció családfát állítottunk össze: F0 Jelnyelvi tolmácsolás és alternatív kommunikációs tolmácsolás szabályozása F1. Preambulumban a tolmácsolás célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály szintjét meghatározza, jogrendbe illeszt F3. A jogszabály személyi, területi, idbeli hatályát szabályozza 6/14

7 F4. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F5. Tolmácsolás igénybevételére vonatkozó jogosultságot szabályoz F5.1. Jogosultak körét szabályozza F5.2. Jogosultság eseteit rögzíti F6. Tolmácsolási szolgáltatást szabályoz F6.1. Jeltolmácsolást nyújtó szolgáltató szervezetet szabályoz F6.2. Tolmácsolást végzre vonatkozó elírásokat tartalmaz F6.3. Tolmácsolást szabályoz F7. Közigazgatási szervezetek, intézmények jeltolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza F7.1. Közigazgatási szervezetek kötelezettségeit szabályozza F7.2. Önkormányzati kötelezettséget szabályoz F7.3. Azon intézmények tolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza, ahol hallássérültek életvitelszeren tartózkodnak F7.4. Oktatási, foglalkoztató szervezetekben az igénybevétel eltér feltételeit szabályozza F8. Tolmácsszolgáltatás finanszírozási rendjét szabályozza F8.1. Alap- és kiegészít-szolgáltatások finanszírozását szabályozza F8.2. Költség-elszámolási szabályokat meghatároz F8.3. Tolmácsok továbbképzésének finanszírozását meghatározza F9. Jogszabályt életbeléptet F10. Mellékletet tartalmaz Az igényekbl meghatározott funkciók azt biztosították, hogy a jogszabály teljeskör legyen, vagyis minden olyan kérdést rendezzen, ami a jelnyelvi tolmácsszolgálatok hatékony és eredményes mködéséhez szükségesek. A funkciómodell alapján a team minden egyes funkcióra összegyjtötte a megoldásra vonatkozó ötleteket, majd a kritériumoknak és a rendelkezésre álló erforrásoknak leginkább megfelel elképzeléseket kiválasztottuk. A kijelölt koncepcionális és részletez ötletek csoportosítását és tovább fejlesztését követen állítottuk össze a jelnyelvi tolmácsszolgálatok szabályozására vonatkozó szakmai javaslatot. A végs formába öntést a szakmai teamvezet és az értékelemz együtt készítették el. Eredmények A szakmai javaslat az alábbi f tételeket tartalmazta. A jelnyelvi szolgáltatások biztosítása kommunikációs akadálymentességet biztosít az érintettek számára, ezért azt esélyegyenlségi jelleg, vagyis a szociális helyzettl függetlenül, alanyi jogon járó szolgáltatásként határoztuk meg. A siket és nagyothalló emberek számára szükséges jelnyelvi, ill. egyéb kommunikációs megsegítésen túl, az alternatív kommunikációs igény személyek (pl. siketvak vagy súlyosan halmozottan sérült emberek) ellátása is szükséges, ezért az eredetileg meghatározott célcsoport kibvítését javasoltuk. Egy olyan jelnyelvi tolmácsszolgáltatási rendszer létrehozására tettünk ajánlást, amely biztosítja 1) az érintettek számára az egységes, garantált színvonalú szolgáltatást, 2) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyértelmségét, sztenderdizálását, (megrendelés, igénybevétel módja, költségek, saját kötelezettségek, elérhet források), 3) a szolgáltatást mködtetk, ill. a szolgáltatást megvalósítók átlátható mködését, 4) a szolgáltatás költségvetési hatásainak tervezhetségét és ellenrzését, 5) a szükséges képzések és a foglakoztatás összehangolását, 6) az Európai Unió elvárásaihoz történ igazodást. 7/14

8 A javaslatokat három szabályozási szintre csoportosítottuk, azaz - törvényi felhatalmazás a szabályozásra, - kormányrendelet a több tárcát érint kérdésekre, - miniszteri rendelet a szakmai kérdések szabályozására. A tervezés során összeállítottunk egy olyan listát is, amelyben az egyéb, jelenleg hatályos jogszabályok módosításának feladatait gyjtöttük egybe, hogy a szükséges jogharmonizációs feladatoknak is eleget lehessen tenni A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 7 Jelenlegi helyzet A statisztikai felmérések szerint kb. 83 ezer látássérült él közöttünk. Több, mint 4/5-ük életének valamely késbbi szakaszában betegség, baleset, vagy egyéb nem ismert ok miatt szenvedi el látása csökkenését, vagy elvesztését. Évenként országosan kb új látássérült személlyel kell számolni. E drámai változás az érintett személy egész addigi, megszokott életének a végét is jelenti. Ahhoz, hogy újraépítsék életük kereteit, a veszteség élmény feldolgozásán túl újra kell tanulniuk számos, addig természetes módon, rutinból végzett tevékenységet: pl. a környezetben való tájékozódást, a közlekedést, a háztartásvezetést, a segít eszközök használatát, a kommunikációs eszközök használatát. Ezek biztosításával van esély arra is, hogy a látássérült személy újra munkát, hasznos elfoglaltságot találjon. Ezt az újratanulást nevezzük elemi rehabilitációnak, amiben a látássérültté váló személyeknek csupán alig néhány százaléka részesülhet jelenleg. Magyarországon csak két helyen végeznek felnttkorban látássérültté vált személyek számára elemi rehabilitációt. A Vakok Állami Intézetében mköd Elemi Rehabilitációs Csoport (VERCS) évente 3 tanfolyamon, 6 fs csoportban fogadja a klienseket. Ez mindössze személy részére biztosítja az elemi rehabilitációt. Ezt egészíti ki a Szempont Alapítvány közelmúltban beindított elemi rehabilitációs szolgáltatása, ahol kb. 150 ft fogadnak ambuláns formában. Vidéken csak utóbbi idben kezdték el az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtását, kis óraszámban. Cél Éget szükség van arra, hogy az állam a látássérültté vált személyek számára biztosítsa az önállóság, az autonómia, a tanulás, a munkavállalás elfeltételét biztosító elemi rehabilitációt. Ennek elkészítésére indult az értékmódszertan segítségével fejleszt munka. A projekttl azt várta a minisztérium, hogy azonosítsa a lehetséges szereplket 7 Vállalkozó: Value Hungary Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kemény Péter fosztályvezet helyettes 8/14

9 határozza meg az elemi rehabilitáció mködtetési feltételeit, intézményesített formáját, az egészségügyi, az elemi és foglalkozási rehabilitáció szerepli közötti kapcsolódásra és feladatmegosztásra tegyen javaslatot, a szakmai standardet alakítsa ki, határozza meg a személyi, a tárgyi és finanszírozási feltételeket. Az értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: vakok és gyengénlátók egyesületeit képvisel látássérült személyek vak és látássérült személyek számára szolgáltatásokat biztosító alapítványi képvisel, látássérült elemi rehabilitációt végz tanárok látássérültek pedagógiáját oktató fiskolai tanár elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosító szemészeti klinika igazgatója, egyetemi tanár gyermekszemész szakorvos egészségügyért és esélyegyenlségért felels önkormányzati munkatárs, jogász finanszírozási szakért kodifikátor, gyógypedagógus, projektfelels értékelemzési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunka során végig velünk volt, és a legnagyobb türelemmel és fegyelemmel viselte az egész napos teammunkát két vakvezet kutya is: Lola és Sziszi. A teammunka során itt is különösen fontos volt a kommunikációs szabályokat betartani, és minden vizuális információt a látássérült személyek számára hallhatóvá is tenni. A teamülések nem igényeltek hosszabb idt és nem jártak semmilyen külön nehézséggel az egyébként megszokottól. Az elvégzett SWOT analízis az alábbi képet adta a jelenlegi helyzetrl: Ersségek olyan bels erforrások, képességek, adottságok, amelyek fontosak és elégségesek a faladataink megoldásához, célkitzéseink megvalósításához Komoly szakmai hagyományokkal rendelkezünk, a szakemberek jelents szakmai tapasztalattal rendelkeznek Ingyenes az elemi rehabilitációs ellátás Az állami szférán kívül megjelent a civil szféra is o A civil szférában többféle koncepció is mködik o Aktív - szakmai kezdeményezéseket tesz o Forrásokhoz jut o Folyamatban van két szakember kiképzése A szemészeti klinikán (SE ÁOK) már megtalálható a rehabilitációs tanácsadás (látássérült szakember végzi) Megjelent a funkcionális látásvizsgálat az elemi rehabilitációban A funkcionális látással bírók specifikumai megjelentek a szolgáltatásban A szolgáltatók egyéni igényeket is ki tudnak elégíteni Bentlakásos és ambuláns ellátás is létezik A bentlakásos intézmények az ellátási formával járó elnyöket biztosítják Az eddig végzett felntt korú látássérültekrl van adatbázis (MVGYOSZ) A szakma kapcsolatot tart korábbi klienseivel, lehetséget teremt a régi kliensek számára is a találkozóra utógondozás Szakmai szervezdések (egyesület) jöttek létre, együttmködés indult el A szakemberképzéshez van akkreditált intézmény Akkreditált pedagógus továbbképzés létezik mozgástréningre 9/14

10 Nemzetközi képzésre volt lehetség 3 alkalommal (összesen 12 f) A minisztérium gondolkodása, kezdeményezése kedvez, támogató Meglév törvények és jogszabályok kedvez háttérként szolgálnak Gyengeségek olyan bels jellemzk, amelyek akadályoznak, hiányzó erforrások, képességek Az ellátható személyek száma alacsony: o Kevés az ellátóhely, intézmények hiányoznak. Ha minden jogosult igénybe szeretné venni az elemi rehabilitációt, nem lenne elég fogadóhely. o Nem biztosított az országos lefedettség. Csak Budapesten van lehetség az elemi rehabilitáció igénybevételére. Kevés a rendelkezésre álló szakember Kevés szakembert foglalkoztatnak, alig van fogadókészség A szakterület nem elismert Szakmai elmenetelre (karrierépítésre) nincs lehetség A kiképzett szakemberek nem maradtak meg teljes körben az elemi rehabilitáció területén (gyermekképzés területén dolgoznak, itt van lehetség) A szakemberek kiöregednek, kiégés tapasztalható Szupervízióra, a dolgozók mentálhigiénés támogatására nincs lehetség Képzési, továbbképzési lehetség hiányzik o Nincs elismert elemi rehabilitációs szakemberképzés o Képzési tananyag nincs kidolgozva Finanszírozás o Civilek kevés pályázati lehetséget kapnak o A pályázatok nem adnak lehetséget ellátóhely kialakítására, fejlesztésre, sokszor a szintentartásra sem o Ambuláns ellátás folytatására nincs forrás biztosítva o Az eszközök (fehérbot, televízió, szabadids eszközök) jelents részét a Szempont Alapítvány biztosítja a VERCS-ben is o Szakemberek megfizetésére nincs lehetség (pl. számítógépes szakember évek óta önkéntesként segít) Alapszinten nincsenek biztosítva az eszközök A tanfolyami szervezés nem rugalmas (3 hónap, az egyéni út helyett) A megnyújtott rehabilitációs id a rehabilitációs folyamatba újként belépt kiszorítja A jogosultak nem is tudnak arról, hogy mire van joguk, nem kapnak felvilágosítást Komplex problématömeg, sokproblémás helyzet keletkezik nehéz kezelni Pszichés megsegítésre az elemi rehabilitáció keretében alig van lehetség Bentlakás kötelezettségét nem tudja mindenki vállalni Hiányzik az otthontanítás szolgáltatási forma Az elemi rehabilitáció a VÁI-ban van szegregált intézmény A Szempont Alapítványnak nincs mködési helye Izolált az elemi rehabilitáció nincs átmenet az egészségügyi rehabilitációból és a foglalkozási rehabilitáció felé Az egészségügy és az elemi rehabilitáció közötti kommunikáció nem megfelel. Lehetségek - Milyen kedvez lehetségekre számítunk a környezetbl, amelyek lendít erként hatnak? Mi segítheti céljaink elérését? A jogszabály elkészítése Új Országos Fogyatékosügyi Program A megváltozott munkaképesség és fogyatékosok ellátására vonatkozó jogszabályok kedvezen változtak a közelmúltban a potenciális munkáltatók száma nhet Az Európai Unió fejleszti a közösségi alapú szolgáltatásokat 10/14

11 2007-tl a II. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásokat biztosíthat a komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz Uniós pályázati lehetségek bvítették az ellátás felszereltségét A SOTE és a Szempont Alapítvány között létezik együttmködési szerzdés modell érték. A klinika lehetséget biztosít rehabilitációs szakember mködésére egészségügy felismerte az elemi rehabilitáció szükségességét és együttmködik Munkaügyi központokkal is van együttmködési megállapodás (pl. Budapest, Pest megye) MVGYOSZ átszervezése kedvezen hatott a látássérültek ellátására A látássérültek érdekvédelmi szervezetei közelebb kerültek az érintettekhez regionális szervezdések A látássérültekkel kialakított személyes és érdekvédelmi kapcsolatokra lehet támaszkodni az elemi rehabilitációs ellátásnál - közeledés tapasztalható az érdekvédelmi, szakmai szervezetek és a látássérültek között A szakmai szervezetek, egyesületek be kívánnak kapcsolódni az elemi rehabilitációs szolgáltatásba A szolgáltatás ellátásában sok szervezet szeretne részt venni Vakok Iskolája részt vesz a szakemberképzésben Viszonylag rövid id alatt beindulhat a képzés Fenyegetettségek - Milyen kedveztlen hatásokkal kell számolnunk, amelyek fékez erként hatnak? Mi akadályozhatja, gátolhatja céljaink elérését? Nincs koncepcionálisan megalapozott intézményrendszer a feladat mögött - kétféle intézményrendszer indult el A VERCS nem önálló, hanem egy szociális intézmény része Ha a szolgáltató nem önálló gazdálkodó szervezet, az elemi rehabilitációs források másra is használhatók, nem ellenrizhet a finanszírozás felhasználása A jelenlegi szervezeti határok nincsenek kellen körülhatárolva, pl. érdekképviseleti szervezet lát el rehabilitációt Az elemi rehabilitáció disszeminációját (elterjesztését) a döntéshozók úgy biztosítják, hogy új szervezeteket hoznak létre, és nem finanszírozzák megfelelen a kompetens szervezeteket Többen szeretnének szolgáltatást biztosítani, mint amennyire forrás van o Inkompetens szervezetek végezhetnek elemi rehabilitációt (különböz forrásokból kaphat támogatást). o Civil szférának nincs pénze, ahhoz kezd el érteni, amihez támogatást tud szerezni o A szolgáltatásrendszer kialakulásának átmeneti idszakában a megfelel minség nehezebben biztosítható A foglalkozási rehabilitációban érintettek nem tájékozódnak, nem fogalmazzák meg elvárásaikat az elemi rehabilitációval szemben A munkáltatók tájékozatlanok arról, hogy mire képes a rehabilitált látássérült A döntéshozók tájékozatlansága Társadalmi környezet nem befogadó környezet Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - látássérültek - családtagok, hozzátartozók - szolgáltatók - egészségügy - finanszírozók, OEP - szakemberek (rehabilitációt biztosítók) - szakemberképzk - ellátásra kötelezett(ek) 11/14

12 - foglalkozási rehabilitációt végzk - államigazgatási szervezetek (pénzügyi, belügyi, egészségügyi, szociális minisztériumok) Az egyes csoportok konkrét elvárásait egy 219 igényt tartalmazó lista tartalmazta, amely alapján a szokásos módszert követve meghatároztuk a szabályozási koncepció funkcióit, azt az alaptételt követve, hogy a szabályozásnak a feltárt és jogos elvárások kielégítését kell szolgálnia. A szabályozási koncepció az alábbi fbb funkciókat tartalmazta. F0 Elemi rehabilitáció biztosítását szabályozza F1. Preambulumban a jogszabály célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály hatályát szabályozza F3. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F4. Rehabilitációs tanácsadási feladatokat szabályoz F4.1. Elemi rehabilitációt definiál F4.2. Beavatkozási pontokat meghatároz F4.3. Elemi rehabilitáció tartalmát meghatározza F4.4. Családtag által igénybe vehet szolgáltatást meghatároz F5. Jogosultságot szabályoz F6. Ellátási kötelezettséget szabályoz F6.1. Szereplket beazonosít F6.2. Feladatellátás formáját szabályozza F6.3. Ellátóhelyek kialakítását szabályozza F6.4. Feladatellátást küls szolgáltatóval elláthatóvá tesz F6.5. Ellátási formák közötti választást lehetvé tesz F6.6. Szolgáltató-választást lehetvé tesz F7. Elemi rehabilitációs szolgáltatót szabályoz F7.1. Szolgáltatást végzk körét meghatározza F Akkreditációt elír, szabályoz F Mködési engedély megadását szabályozza F Szolgáltatók együttmködését lehetvé teszi F7.2. Módszertani intézmény kijelölését lehetvé teszi F7.3. Szakembert meghatároz F Munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget elír F Személyi segítk igénybevételét biztosítja F Hivatásos gondozók felkészítését elírja F Szakember jogait meghatározza F8. Elemi rehabilitációs szolgáltatás keretfeltételeit szabályozza F8.1. Ellátórendszerek között összhangot teremt F Kliens-út menedzselést szabályoz F Egészségügytl való átvételt szabályoz F Foglalkozási rehabilitációba való átmenetet szabályoz F8.2. Elérhetséget, hozzáférést szabályoz F8.3. Segédeszközökhöz való hozzájutást szabályoz F8.4. Módszertant meghatároz F9. Elemi rehabilitációs szolgáltatás megvalósítását és igénybevételét szabályozza F9.1. Tájékoztatási, értesítési, beutalási kötelezettségre utal, elír F9.2. Elemi rehabilitáció iránti szükséglet-feltárását szabályozza F9.3. Elemi rehabilitációs tervet elír, tartalmát szabályozza F9.4. Szolgáltatási szerzdéskötést elír F9.5. Szolgáltatás igénybevételének nyilvántartását, követését szabályozza F9.6. Felügyelet és jogorvoslat lehetségét szabályozza F9.7. Panasztétel lehetségét szabályozza F10. Finanszírozást szabályoz F10.1. Finanszírozási jogcímek megállapítási jogát szabályozza F10.2. Feladategységeket meghatároz 12/14

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 16. TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti szempontjai, műszaki követelményei (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre

A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre A gazdasági válság hatása a magyar felsoktatási és felnttképzési rendszerre 1. A magyar felsoktatás reformfolyamatainak a tapasztalatairól 2. Van-e a magyar felsoktatás reformfolyamatának jövképe? 3.Hiányzik

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti (belsőépítész szakirány) Az ség és egyetemes épületgépészeti (épületgépész

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Szociális problémák és ellátási rendszer Romániában - Hargita megyében

Szociális problémák és ellátási rendszer Romániában - Hargita megyében Hargita Megye Tanácsa Szociális problémák és ellátási rendszer Elekes Zoltán Szociális problémák és ellátási rendszer Hargita Megye Tanácsa A szociális ellátási rendszer legfontosabb célja a társadalmi

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A fogyatékosságügyi szakpolitika és a segédeszköz-ellátás összefüggései Tisztelt Kongresszus! Hölgyeim és

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben