Metamorfózis. Budapest ébred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metamorfózis. Budapest ébred"

Átírás

1 Metamorfózis Budapest ébred

2 Metamorfózis A főváros fejlődése, nemzetközi szerepe, lehetőségei, építészeti karakterének átalakulása meghatározó szereppel bír a hazai építészet jövőjét, annak kibontakozási lehetőségeit és európai jelentőségének elnyerését illetően egyaránt. Belátható, hogy a város fejlesztésének, az abban megjelenő építészeti kortárs megoldások szakmai, gazdasági és társadalmi terének megteremtésétől nem csupán Budapest minősége, de az ország hatékonysága és az egyesült Európán belüli identitásunk elnyerése is függ. A Biennálé mottójául szolgáló átalakulás - mint arra Kurt W. Foster felhívásában is kitér - több mint csupán esztétikai kérdés. Eddig megszokott rendszereinket állítása szerint a szakmai kommunikáció, a gazdasági globalizáció, az építés tervezés és kivitelezés technológiai kérdései forradalmi mértékben alakítják át. Magyarország esetében ezt a csatlakozó országokhoz hasonlatosan egy az építészet gyorsuló változásához eltérő ütemben társuló demokratizálódási folyamat teszi különösen érdekessé, melyben a globális mozgások a helyi adottságok rendszerében szervesülnek. Míg a világ építészete technológiai, tervezéselméleti és kommunikációs átalakulás előtt áll, addig a hazai építészet, a csatlakozási folyamat révén társadalmi átalakulását is kifejezésre juttathatja építészeti válaszainak irányválasztásaival. A koncepció ezen sajátosságok tematizált feltárását tűzi célul annak érdekében, hogy egyfelől jelezze, megstrukturálja a hazai építészet progresszív elitjének a társadalmi átalakulásokra adott válaszait, másfelől a biennálé körüli szakmai kommunikációs munkával megrajzolja a főváros legitim jövőképét, így egy szintetizáló modell segítségével az építésztársadalom pozícióját is a megkívánt, társadalom formáló helyére állítsa.

3 Budapest ébred Az urbánus környezet struktúrája, esztétikai karaktere, térrendszere minden korban erősen kapcsolódik a fennálló társadalmi, ideológiai és politikai viszonyokhoz. Az építészet szerepe azok legitim megválaszolása, a keretek megfeszítése és az új struktúrák térbe szervezése. Budapest karakterének számottevő változásai, átalakulásai is egy-egy adott sorsfordító történelmi változáshoz kapcsolódnak. A klasszicizmust felülíró eklektika, a Habsburg királyi hatalmat ellensúlyozó gigászi parlament felépítése, a kusza városszövetet radikálisan átrendező Podmanicky tevékenysége mind-mind a kiegyezés után megvalósuló gazdasági, politikai, társadalmi térben bontakoztak ki. Ma a rendszerváltást követő évek múltával, a felkészülés évei után az ország, mint uniós tagállam hasonló léptékű változások lehetősége elé néz. Az, hogy a főváros képes lesz e a változás mértékét reprezentáló volumenben átalakulni, azt ma még kevesen sejtjük, azonban a változás szükségszerűségének megfogalmazása, a válaszok keresése egyre égetőbb, egyre gyakrabban felvetődő kérdés. Ennek a jövőképnek a megalapozása egymástól független platformokon már kezdetét vette. A városvezetés, a magánszféra és az építésztársadalom évtizedes tevékenysége önkéntelenül is megfogalmazta válaszait. Tette ezt egyfelől a helyhez való kötődés mentén, másfelől a szakmagyakorlás belső egyetemesnek mondható törvényszerűségei, a globális változások beszűrődő, módszertani, társadalmi és építészet teoretikai behatásai is egyre erősebb módon befolyásolták tevékenységét. Az elmúlt évek néhány jelentős épülete, nemegyszer komoly sajtóvisszhangot kiváltó progresszív projektje így valóban a változások lehetséges alternatíváit valósította meg. Ezek a kitörési lehetőségek, ezek megvalósulási tere és eszközei jelentik Budapest átalakulásának lehetséges irányait melyben a biennálé koncepciója a rendszerváltást követő évtized restruktív időszakát követően a metamorfózis előkészítését, a változás előtti befelé fordulást, a jövőkép kialakítása előtti érdemi párbeszéd időpontját jelöli ki.

4

5 Módszer A Velencei Építészeti Biennále önálló projekt, ám a hozzáadott kommunikáció révén ennek a szakmai kommunikációs munkának egyúttal a csúcspontja is. A koncepció hitelessége érdekében a meglévő törekvések rendszeréből építkezik és számba veszi az elmúlt évek megalapozó munkáit, a társadalmi folyamatokat, az építészeti törekvések mögött munkáló motivációkat és igyekszik összetartani azokat. Szerkezetében az építészet analitikai leírási nyelvét használja, amely a nemzetközi teoretika fő eszköze és alkalmas hatékony és kollektíven értelmezhető keretek közé terelni az építészet szerteágazó megítélési rendszerét. Az építészeti eredmények válogatása során a felhívás szellemében jár el és ezeknek a változásoknak a hazai kontextusban jelentkező és a főváros átalakulása szempontjából jelentősnek mondható alkotásokat fix rendszerbe illeszti. A hozzáadott interaktív kommunikáció révén azonban megteremti a lehetőséget, hogy a kitörési pontok és az értelmezési rendszer kiteljesedjen és a Biennálé végeredményeként egy legitim jövőkép kerüljön meghatározásra, amely egyedi jellemzői révén releváns részévé válik az összeurópai identitásnak. A kommunikáció ezt az átalakulást participatív eszközökkel valósítja meg a következő három leképzés felhasználásával: forrás: OMA

6 Adottságok A főváros fekvése, történelme, rendszere, építészeti és térszerkezeti fejlődésére alapozva mára kialakultak azok a szakmai elképzelések, amelyek mentén a város fejlődése megvalósulhat. Ezeket közel évtizedes munkával összefoglalta a főváros távlati fejlesztési koncepciója és ehhez kapcsolódóan számos komoly és reális kutatás zajlik ma is a területhasználat átalakulásának és az építészeti karakter átalakulásának lehetőségeiről (dunateraszok, vízpartok, rozsdaövezetek, vasúti területek, stb.) Ezek összessége jól megfogható és leírható rendszer, maga a város történelmi és térszerkezeti adottságait, továbbá fejlesztés lehetőségeit és irányelveit összefoglaló platform, melyből megismerthető a főváros számtalan egyedi jellegzetessége. Eszközök: Budapest makett, interaktív információs screen - Értsd meg Budapestet!

7 Budapest MA A város jelenét a liberális városvezetés és civil társadalom konfliktusokkal és eredményekkel tarkított évtizedes viszonya alakítja. Ez a hely jelene: a rehabilitációra és a lassú infrastruktúra fejlesztésre koncentráló főváros, a felújított közterületek, parkok és sétálóutcák meglóduló rendszere és a városlakók kezdeményezései a szórakoztató és kultúrhelyek, az A38 állóhajó, a trafó, a MEO, a Liszt Ferenc tér kitalálása, Budapest érezhető, megélhető lehetőségei és az a megannyi vízió, amely a város élhetőségének, építészeti karakterének tovább alakulását motiválja. Ez az energia mozgatja Budapestet, ez adja jelenének legfőbb identitását. Innen fakadnak az előbbi platformra felültethető ötletek. Eszköz: diaporama, városhangok kortárs zenei feldolgozásában - Szeresd Budapestet!

8 Kárász János: Városépítő játék Kitörési irányok -Strukturális: Az elmúlt évek fejlesztései nyomán jó néhány olyan építészeti kísérlet került papírra és részben valósult meg, melyek mögött egyfelől jól fellelhetőek a hazai építésztársadalom Budapesthez kötődő jelenkori elképzelései - melyben az itt szervesülő problémák és lehetőségek kuszaságából kiutat keresett -, másfelől érzékelhető rajtuk a világ építészeti átalakulásával való viszony tudatos keresése egyaránt. Ezek a város problémái és lehetőségei által determinált térben tematizáltan az alábbi fő kitörési irányok alternatíváit rajzolják: azaz az eklektikus építészet rendszerével, gazdagságával, városi struktúráival keresi aktuális viszonyát -Morfológiai: mely elsősorban magassági és átfogó dimenzióváltásra törekszik és a gazdaság mai igényeihez igazítja rendszerét -Emblematikus: tehát a nemzetközi csúcseredményekkel, teoretikai és technológiai lehetőségekkel kíván egy platformra kerülni A három fő irány lehetőségei, térnyerése a városról szóló alkotó, kreatív diskurzus, a kiállítás és a kapcsolódó kommunikáció témája. - Gondolkozz Budapestben!

9 Strukturális alternatívák Kontextualista strukturalizmus Elsősorban a város közvetlen építészeti örökségével keresi jelenérvényű viszonyát a történelmi városszerkezet átalakítását belülről célozza, anyag és szerkezethasználatában a korszerűségre törekszik, és az illeszkedést újszerű narratívák mentén válaszolja meg. Térszerkezetét illetően ilyenek Virág Csaba és Z. Halmágyi Judit Kálvin téri irodaházai, és Eric van Egeraat Dózsa György úti bankszékháza. Strukturális gazdagság Szintén a történelmi örökség kérdéskörében mozgó építészeti felfogás, mely az egyetemes tektonikus elemrendszerek és így a kulturális kontinuitás oldaláról közelíti a jelenkor építészetével szemben felmerülő igények maximumát, mint Zoboki Gábor kulturális központjának ideája.

10 Morfológiai alternatíva Az átalakulás kulcsfontosságú eleme a magassági konzervativizmus érveire való tudatos urbanisztikai és építészeti válaszok megkreálása. Az elmúlt évek során számos építész, így Finta József és Virág Csaba is vizsgálták ezt a kérdést, átfogó koncepcióval, Budapest Euro-City ötletével Plesz Antal állt elő.

11 Emblematikus irányok A világ építészetének sodorvonalában elhelyezkedő gondolkodásmód, mely a hellyel direkt értelemben nem keresi viszonyát, ellenben erős, gyakran banális lényegre töréssel sugárzó erejű, jelszerű objektumok létrehozását célozza. Eltérő formai kialakítása ellenére ebbe a konzekvens vonalba tartozik Keller Ferenc, Hőnich Richárd és Cságoly Ferenc Alkotás úti irodaépülete és Skardelli György Budapest Arénája.

12

13 Metamorfózis - Casa Ungherese Janáky István: Lepkeház 1992 Forrás: Christo, Reichstag, Berlin 1995

14 Térkoncepció Budapest makett térfalként struktúrális makettek, prezentációk, élmények információs érintõpultok morfológiai és emblematikus makettek, prezentációk, élmények hangok és impressziók Budapestrõl

15 A magyar pavilon üzenete Eddigi velencei kiállításokon összességében jó érzékelhető, hogy komoly sikerre az üzenetüket már külső megjelenésükkel is kommunikáló nemzeti pavilonok számíthattak, illetve azok a kiállítási tematikák, amelyek a térben azonnal nyilvánvalóvá tették üzenetüket és bevonták a látogatót az élménybe. A magyar pavilon ponyvaszerkezetű, részleges csomagolását a Londonban élő Kimpián Judit tervezné, aki az elasztikus és pneumatikus anyagok építészeti felhasználásában évtizedes tapasztalattal bír, korábban a világ egyik leghíresebb irodájában Lord Norman Foster munkatársa, ma a tematikában jelölt Eric van Egeraattal ugyancsak Londonban dolgozik. A belső kialakításában a három tartalmi komponens, a pátió köré szervezve narratív pozíciókban foglal helyet. Az adottságok a Budapest makett révén a bejárattal szembeni leghátsó falon függőlegesen kerülnek elhelyezésre, ez egyúttal átfogja a teret, másfelől kiragadott helyzetében a város múltját absztrakt helyzetbe, idézőjelbe teszi az átalakulás keresése során. Az adottságok természetesen elektronikus úton is megismerhetők egy tipológiai rendszerű térinformációs interaktív rendszeren keresztül, mely a főváros kutatásaira alapul. A város jelenét, alkotó energiáit bemutató vetítés ez előtt a réteg előtt, a burkolattal derengő fényűvé tett pátió falainak helyzetében kerül vetítésre és a város zajaiból készített kortárs zenei installáció közvetíti. A kitörési irányok kifejtése az épület két oldalsó szárnyában, a jelölt emblematikus pilot projektek makettjei révén és a munkák tematikájában kijelölt fejlődési irányok virtuális megjelenítésén keresztül történik, mely részben szakmai kutatás, részben a kiállítás alatti hazai szakmai kommunikáció során internetes szerkesztéssel tovább gazdagodik. A kiállítás díszletvilágát Ágh Márton tervező vállalta, aki többek közt Peter Greenaway magyarországi forgatásainak állandó díszlettervezője és a Műcsarnok Fény és Forma című kiállításának installációjával is bizonyított már. A kiállítás szakmai teamje: A tematika kifejtését, a kutatási eredmények összegzését és kommunikációba vitelét, a jövőkép leképzését egy már nagyrészt felkért szakmai testület végzi, melynek tagjai lennének Török András, Tamás Pál, Esterházy Péter, Pásztor Erika Katalina, Alföldi Zoltán és Rajk László. A projektet Sütő András Balázs vezeti és finanszírozása érdekében a pártoló szakmai szervezeteket konkrét támogatási igényekkel is fel kívánja keresni. A kiállítás katalógusa ezen tanulmányi folyamat dokumentációja. Kommunikációs célok: Hiteles, megalapozott és identitással bíró legitim jövőkép participatív meghatározása; A hazai szakmai, értelmiségi, döntéshozói és társadalmi nyilvánosság egyöntetű bevonása, az építészeti kultúra szerepének minél szélesebb körben történő megismertetése; A hazai építészeti kultúra ráhangolása az európai, a globális építészet sajátszerűségeire és az azokhoz való integráló viszonyulás megalapozása; A nemzetközi figyelem felkeltése a hazai építészeti gondolkodás és főváros (tágabban értelmezve a régió, az ország) progresszív lehetőségei iránt.

16 Eszközrendszer: -Megalapozás, kutatás, participáció és társadalmi diskurzus - nyitott koncepció (2004 március június) -Folyamatos integráló kommunikáció, workshow (budapesti médiashow) - társadalmi vita (2004 szeptember - október) -Összegző legitim végeredmény - koordinációs team (2004 december) Interaktív események két összekapcsolt helyszínnel: Nemzetközi - Velence / Hazai - Budapest MEO Multimédiás interaktív és magas technológiájú informatikai rendszerek és megjelenítő eszközök használatával Fontos, hogy a Biennálé koncepciója a hozzáadott kommunikációtól nem függ, a kiállítás megvalósítását nem befolyásolja csupán érdemben kiegészíti azt! Kezdeményező: Transzparens Építészeti Kör Társadalmi koordinációs team: mérvadó értelmiségiek, társadalmi társterületek szakértői és fiatal szakemberek Hivatali és szervezeti pártolók: MTA, Főváros, MEH, OLEH, MTV, stb a workshow a naos lagross már bejegyzett, előkészített koncepciója

17 1. Kiállítás költségvetése: /az árak az ÁFAt tartalmazzák/ 1/a. A installációk elkészítése: - Makettek építése Ft március - május - Budapest makett - biztosított Ft - internet alapú megjelenítés programozása Ft március - októberig - eszközök (vetítő 4 db, TFT monitor 2 db= bérleti díj) Ft 1/b. Dokumentációk, csomagolás, szállítás: - a művek időleges raktározása Ft július - ATAcarnet Ft - csomagolás Ft - szállítás Velencébe, oda-vissza Ft - Velencében helyszínre szállítás Ft 1/c. A kiállítás építése, üzemeltetése: - az épületben szükséges építési munkálatok: július - apszis és alkóv eltakarása, festés Ft - padlóburkolat egységesítés (310 m 2 ) Ft - az épület külső pneumatikus burka (650 m 2 ) Ft július - augusztus - a kiállítás installálása Ft augusztus - biztosítás ( Ft/hó) Ft június - a kiállítás végén az eredeti állapot visszaállít Ft november vége Kiállítás összesen: Ft 2/a. Katalógus költségei: Példányszám : 2500 db., 120 oldal/db. - tanulmány tiszteletdíja (6 szerző) Ft június - fordítás, lektorálás (4 nyelven) Ft június - képanyag Ft március - június - nyomda: - grafikai tervezés Ft május - június - nyomdai előkészítés Ft - nyomtatás Ft július Katalógus összesen: Ft

18 3/a. Szóróanyagok és postaköltségek: - szórólap (tervezés, nyomtatás) 2000 pld Ft június - meghívó 6000 pld Ft június - postaköltség Ft Szóróanyagok és postaköltségek összesen: Ft 4/a. Szervezési költségek, sajtókapcsolatok, Protokoll: - a kurátor tiszteletdíja febr. - nov Ft - az irodában alkalmazott szervező jan - nov. ( Ft/hó) Ft - sajtókapcsolatok, PR - tevékenység jan - nov. ( Ft/hó) Ft - szakírók utaztatása, útiköltség, szállás Ft - sajtóanyagok készítése (600 pld. 4 nyelven) Ft - protokoll (találkozók, ebédek, vendéglátás) Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok : Ft Kiállítás: Ft Katalógus: Ft Szóróanyagok és postaköltségek: Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok: Ft A kiállítás teljes összköltsége: Ft

19 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az épí- Transzparens Építészeti szellemét. Különösen igaz ez Kör ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." 2003-ban a Webster, a világszerte legelismertebb angol szótár szerkesztői az év szavának a TRANSPARENCY kifejezést választották. más

20 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az építés szellemét. Különösen igaz ez ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." más

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Curriculum Vitae Tanulmányok: Intézmény Szent István Egyetem, Ybl Miklós Főiskolai Kar Időszak 1996 Szeptember - Szakma Képzés Építész Alapképzés, Szerkezeti és Építészeti Tervezés Ösztöndíjak: Erasmus Socrates kutatói ösztöndíj Olaszországba, a Universitá di Trieste Urbanisztikai tanszékén Városi Gazdaság tárgykörben Tanulmány utak: Időszak Szakterület Kortárs építészeti tanulmányutak és nemzetközi szakmai események Hely (Bécs, Linz, Prága, Brno, Velence, Milano, Roma, Barcelona, Bilbao, München, Berlin, Hannover, Stuttgart, Szarajevó, Dubrovnik, Zágráb, Moszkva, Tallinn, Helsinki, Hága, Rotterdam, Amsterdam, Párizs, Strasbourg, Brüsszel, London, Graz) Nyelvismeret foka: tapasztalattal (1-től 5-ig) Nyelv Olvasás Beszéd Írás Magyar anyanyelv Angol szakmai (5) tárgyalási, előadási (5) publicisztikai (5) További ismeretek (számítógépes tudás): Sütő András Balázs - AutoCAD - Archicad (aktuális) - Photoshop (aktuális) - MS Office környezet (aktuális) 1975 február 11.

32 Tudományos munkák és előadások az egyetem keretein belül: Írásos tanulmányok: - Építészeti tervezés és design módszerek lehetőségei - Adott projekt feladatához választva Számítógéppel támogatott tervezési módszerek a terméktervezésben és előállításban Építészeti strukturális analízis módszere a tervezésben (partner Dr. Harkai Imre Phd.) A SOCRATES előkészítésének oktatási programja Közép Európai Építészet címmel Socrates előadások: - Cseh építészetről a századfordulótól napjainkig - Az ipari és vasúti területek újszerű hasznosításairól Időszak Hely Program Pozíció Tevékenység leírása 2001 június-július (1+2 hét) Prága, Cseh köztársaság SOCRATES Program koordinátor Workshop: A lakásépítés új formái elhagyott épületekben, az ipari örökség hasznosítása címmel Előadások hivatalos konferenciákon: European Digital Architects - Előadó - Modellező Szakértői Rendszerek az építészeti tervezésben, Prága 2001 Nemzeti Alap Tanterv (NAT-Octogon) - Előadó - Kutatások a kortárs építészet oktatásának lehetőségeiről, Budapest European Digital Architects - előadó - Átjárható módszerek lehetőségei az építészeti tervezésben, Prága 2003 (betegség miatt csak publikálva) LOFT program - Előadó - Nemzetközi modellek a rozsdaövezetek átalakulásában és lehetőségei az építészeti tervezésben Budapest 2003 MEO Társadalmi tevékenység: Időszak 2002 március 15 - április 7. Hely Budapest, Magyarország Intézmény CEU, Nyílt Társadalom Archívum Pozíció kurátor (Varga Mihállyal - az Építészfórum főszerkesztőjével) Tevékenység leírása Kiállítási modell és tematika a Nemzetközi Színház című tárlathoz

33 Társadalmi tevékenység: Időszak 2003 március - Hely Budapest, Magyarország Intézmény Transzparens Építészeti Kör (az MTA társszervezete) Pozíció elnökségi tag - szóvívő Tevékenység leírása Társadalmi Kommunikáció Személyesített szervezése és szakmateoratikai feladatok kifejtése, sajtókapcsolatok, média Építészet kritikai munkák: Munkatárs és Szerkesztő az Octogon architecture & design magazinnál Az Octogon Építészetkritikai Műhely egyik alapítója Tagja a szerkesztőségnek, amely megkapta a Pulitzer díjat Szerkesztője és szerzője az alábbi tematikus lapszámoknak: Tapsra várva - Nemzetközi színház-építészeti szemle Múzeum XXI. - Nemzetközi múzeum áttekintés Nyakunkban a város - Kalauz napjaink Prágájának építészetéhez 2003 elején távozik a szerkesztőségből és önálló tevékenységbe kezd Nyilvános munkák: - Rendszeres publikációk és kritikák: Népszabadság (Budapest, Kultúra, Hétvége), World Architecture (vezető európai magazin - London), Intérieur és Színház - Moderátor társadalmi és szakmai vitákon (N&n, Design Salon, Bárka) (Számos kiállítás és épület megnyitása) - Szakértő kulturális és hírműsorokban, illetve cikkeknél (Kossuth Rádió, RTL Klub, m1, Figyelő, MaNcs) - Kritikus a TV2 Propaganda című kulturális műsorában Szerkesztő, szerző az N&n galéria tevékenységét összefoglaló kötetben HAP Galéria - Program és vitavezető - Budapest vízió és realitás társadalmi vitasorozatban TÉK Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Cég Szentpály és Tsa. Építéstervező Kft. Pozíció Építész munkatárs Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, projektmenedzsment

34 Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Intézmény NAOS Architecture Communication Consulting Pozíció Üzletágvezető (1999 -) Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, építészeti kommunikáció Fontosabb jegyzett építészeti tervek és eredmények: Renault székházbővítés, meghívásos pályázat 2001-ben - első díj Villa Beghetto tervezése, Budapest, (jelenleg megvalósítás előkészítése) publikálva: Octogon 2003/4, Intérieur 2003/4 Budapest Viziváros, országos nyílt pályázat 2001-ben - kiemelt megvétel publikálva: Város Víziók - szerző: Aczél Gábor (A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke) Városközpont fejlesztés a NAOS és az EEA együttműködésében tervező partnerek: Eric van Egeraat és Tiba János (az Eric van Egeraat Associated Architects részéről) Budapest, malomépület hasznosítási koncepcióterve és loft program vizsgálata (folyamatban) megbízó: vezető hazai ingatlanfejlesztő cég Budapest, VIII. Horánszky utcai ingatlan értéknövelő lakóépület -felújítási program és építészeti koncepció kidolgozása a meglévő bérlőstruktúra megtartásával, a NAOS Budapesti irodájának elhelyezésével megbízó: CONSTRUCT Kft. Budapest, Média Centrum programterve és építészeti tanulmánya, termék és piaci pozícióanalízise megbízó: WLJK Investitionen AG

35 Főbb jegyzett szakértői munkák: Város Vasút Partneri Projektek - vezető európai ingatlanfejlesztő csoport részére megbízó: Kolpron Budapest Kft. Az ECORYS-NAOS szakértői csomag alapítója Soóki-Tóth Gáborral (az ECORYS - a NEI, Holland Gazdaságkutató Intézet leányvállalatának hazai ügyvezetője) tevékenysége többek közt a főváros barnamezős stratégiájának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó PPP együttműködés megalapozása. A portfolió főbb munkái: - LOFT program - Barnamezős stratégia Budapest Távlati Fejlesztési Tervéhez megbízó: Budapest Főváros Főépítészi Iroda - Rozsdövezeti Rehabilitációs Policy, Stratégia és Mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. - Vasúti területek hasznosítási lehetőségei és mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. NAOS Communication üzletág vezetőjeként - az építőipari és fejlesztői szektor több meghatározó cégének stratégiai és kommunikációs (board-room) tanácsadói munkája Tagja a European Green Bulildig Council (Global Bussines Strategies portfolio) irányító testületének, a professzionális építészeti kommunikáció felelős vezetője, mintaprojekt vezető fejlesztője Kiállítások: Touching Infinity a Mai Magyar Bútortáron - tárlat a Szépművészeti Múzeumban Budapest A Modern Élet Terei Budapesten az ERNST Múzeum kiadásában - tanulmány a MEO-ról Budapest Nyisd ki a szemed - válogatás a NAOS architecture munkáiból, N&n galéria Budapest (folyamatban)

36 Budapest, vízió és realitás Vitapartnerek: Tamás Pál, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rajk László, építész, RIBA és a RAIC rendes tagja Kováts Lajos, galerista, a BLITZ és a MEO igazgatója Lukovich Tamás, urbanista, a Pro Régió Kht. ügyvezetője Iványi György, bankár, a Magház koncepció megalkotója Schneller István, egyetemi tanár, Budapest város főépítésze Fegyverneky Sándor, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke Dr. Finta József, építész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Baross Pál, ingatlanfejlesztő, az ING Real Estate közép európai igazgatója Babarczy Eszter, történész, a Korridor internetes szerkesztője Eltér István, építész a Magyar Építész Kamara elnöke "Az eddig megrendezett vitafórumok szakmai és médiasikere meggyőzött minket arról, hogy a nyilvánosság bevonásával szervezett szakmai és társadalmi párbeszéd döntő mértékben hozzájárul Budapest jövőképének kialakításához és az ehhez vezető út közös megvalósításához. A tét jelentős, hiszen Közép-Európa konkurens nagyvárosai mint Prága, Bécs és Varsó időközben megszilárdították pozíciójukat kulturális, üzleti és pénzügyi regionális központokként. Budapest vitathatatlan előnyökkel rendelkezik, viszont azokat egy közösen alkotott stratégiában kell tudni érvényesíteni. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén a felvázolt feladatok megoldása sürgetővé vált. Ehhez nélkülözhetetlen fővárosunk közszereplőinek és vezető értelmiségeinek részvétele a kultúra, az üzleti világ területéről és az építészeti műhelyekből, hogy véleményeikkel, javaslataikkal hozzájáruljanak Budapest jövőképének kialakításához."

37 TÉK irányítótestülete és tagsága: Dr. Finta József Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Irányító Testületi tag Fegyverneky Sándor OLEH elnöke Irányító Testületi tag Grosser Lagos Enrique LaGross Kft. Irányító Testületi tag Z. Halmágyi Judit EEA Budapest Kft. Irányító Testületi tag Sütő András Balázs NAOS Communication Szóvivő Bachmann Bálint Balogh Béla Bán Ferenc Baross Pál Borostyánkői Mátyás Cságoly Ferenc Demján Sándor Dr. Lukovich Tamás Fazakas György Guczogi György Kálmán Zsolt Kerekes György Kerner Anna Kertész András Lázár Antal Marosi Miklós Molnár Imre Nagy Béla Nánásy Ilona Oláh Róbert Plájer János Rajk László Sersliné Kócsi Margit Skardelli György Szabó Tamás János Tamás Pál Tétényi Éva Vadász Bence Vadász György Vidor Ferenc Virág Csaba Wágner Péter Weiler Árpád PTE-PMMFK Építész Intézet Wicona Danesco Kft. építész ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. építész BMGE Építészmérnöki Kar VOSZ Magyar Urbanisztikai Társaság Fazakas György Építész Iroda Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Kálmán és Társai Kft. CDC Kft. Alukönigstahl Kft. Kertész Építész Stúdió Kft. BMGE Építészmérnöki Kar Középülettervező Rt. Ingenieur Beratung Molnar GmbH. Mű-Hely Területfejlesztő és Tervező Rt. Magyarterv Kft. Alukönigstahl Kft. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Köztigon Építész Stúdió Kft. Budapest IX. ker. Önk. Polg. Hivatala Középülettervező Rt. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Magyar Tudományos Akadémia Budapest VI. ker. Önk. Polg. Hivatala Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. építész Virág Csaba Építész Iroda építész Magyar Építőművészek Szövetsége

Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens

Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben 2012. 10. 25. Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens Városépítési Tanszék, 1929. - Urbanisztikai Intézet 1992. BME Urbanisztika

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK 1 Workshop FELKÉRŐ MINTAPÉLDÁNY Név, titulus, Intézmény/szervezet Cím Kaposvár 2007. november 16. Tárgy: Felkérés a Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésében

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből

Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Városfejlesztés a Duna mentén az ingatlanfejlesztő szemszögéből Noah M. Steinberg elnök-vezérigazgató VÁROSFEJLESZTÉS A DUNA MENTÉN 2010. május 6. BEMUTATKOZÁS A WING Zrt. az egyik legnagyobb magyar ingatlanvállalkozás.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2015. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2015. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék MH2 Tervező szakirány TT3 KX2, diploma előkészítő félév ~ = ~ = ~ = ~ = Műszaki szakirány ---- ----

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31, cégjegyzék száma: 0110042582) a továbbiakban,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Jövő Műhely 2014-2020

Jövő Műhely 2014-2020 Jövő Műhely 2014-2020 CSMKIK Kommunikációs- és Reklámklub 10 + 2 kockában Volford László CSMKIK kommunikációs és reklámklub vezető Prológ A Jövő műhely 2014-2020 indulása Jelentősen megnövekedett a szakember

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS Egy várostervező morgolódásai Aczél Gábor DLA 2016. 07. 06. MOTTÓ Edgar Degas: Könnyű annak festeni, aki nem tud festeni A VÁROSRENDEZÉS ELHELYEZKEDÉSE AZ URBANISZTIKÁN BELÜL

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

Design Management Díj. Nyertesek és az Üzenet

Design Management Díj. Nyertesek és az Üzenet Design Management Díj Nyertesek és az Üzenet Miről szól a díj? Szükséges feltétel: magas színvonalú formai megjelenés és vízió Elégséges feltétel: a design szerves integrációja az üzleti folyamatokba,

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

URB ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és projektvásár

URB ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és projektvásár URB ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és projektvásár 2013. április 10-13. programod van TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS EGY ÚJ KORSZAK KÜSZÖBÉN A napjainkban zajló sokszínű paradigmaváltás

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Időpont: 2015. október 15. KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) A konferencia témája, célja A világgazdasági tendenciák, a

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Országos Építészbál. 2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel a Merlin Színházban (Budapest, V. Gerlóczy utca 4.)

Országos Építészbál. 2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel a Merlin Színházban (Budapest, V. Gerlóczy utca 4.) Szponzori ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel értesítjük, hogy a tavalyi, hosszú szünet után először megrendezett és nagy sikerrel zajlott társasági esemény után 2007-ben ismét megrendezésre kerül az

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK ALAPÍTÓ OKIRAT SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK KÖZÉP-SZIGETKÖZI TURISZTIKAI HÁLÓZAT ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2013-1. oldal ELŐSZÓ Hálózat: több tagból álló, egymással összeköttetésben lévő együtt gondolkodó

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben