Metamorfózis. Budapest ébred

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metamorfózis. Budapest ébred"

Átírás

1 Metamorfózis Budapest ébred

2 Metamorfózis A főváros fejlődése, nemzetközi szerepe, lehetőségei, építészeti karakterének átalakulása meghatározó szereppel bír a hazai építészet jövőjét, annak kibontakozási lehetőségeit és európai jelentőségének elnyerését illetően egyaránt. Belátható, hogy a város fejlesztésének, az abban megjelenő építészeti kortárs megoldások szakmai, gazdasági és társadalmi terének megteremtésétől nem csupán Budapest minősége, de az ország hatékonysága és az egyesült Európán belüli identitásunk elnyerése is függ. A Biennálé mottójául szolgáló átalakulás - mint arra Kurt W. Foster felhívásában is kitér - több mint csupán esztétikai kérdés. Eddig megszokott rendszereinket állítása szerint a szakmai kommunikáció, a gazdasági globalizáció, az építés tervezés és kivitelezés technológiai kérdései forradalmi mértékben alakítják át. Magyarország esetében ezt a csatlakozó országokhoz hasonlatosan egy az építészet gyorsuló változásához eltérő ütemben társuló demokratizálódási folyamat teszi különösen érdekessé, melyben a globális mozgások a helyi adottságok rendszerében szervesülnek. Míg a világ építészete technológiai, tervezéselméleti és kommunikációs átalakulás előtt áll, addig a hazai építészet, a csatlakozási folyamat révén társadalmi átalakulását is kifejezésre juttathatja építészeti válaszainak irányválasztásaival. A koncepció ezen sajátosságok tematizált feltárását tűzi célul annak érdekében, hogy egyfelől jelezze, megstrukturálja a hazai építészet progresszív elitjének a társadalmi átalakulásokra adott válaszait, másfelől a biennálé körüli szakmai kommunikációs munkával megrajzolja a főváros legitim jövőképét, így egy szintetizáló modell segítségével az építésztársadalom pozícióját is a megkívánt, társadalom formáló helyére állítsa.

3 Budapest ébred Az urbánus környezet struktúrája, esztétikai karaktere, térrendszere minden korban erősen kapcsolódik a fennálló társadalmi, ideológiai és politikai viszonyokhoz. Az építészet szerepe azok legitim megválaszolása, a keretek megfeszítése és az új struktúrák térbe szervezése. Budapest karakterének számottevő változásai, átalakulásai is egy-egy adott sorsfordító történelmi változáshoz kapcsolódnak. A klasszicizmust felülíró eklektika, a Habsburg királyi hatalmat ellensúlyozó gigászi parlament felépítése, a kusza városszövetet radikálisan átrendező Podmanicky tevékenysége mind-mind a kiegyezés után megvalósuló gazdasági, politikai, társadalmi térben bontakoztak ki. Ma a rendszerváltást követő évek múltával, a felkészülés évei után az ország, mint uniós tagállam hasonló léptékű változások lehetősége elé néz. Az, hogy a főváros képes lesz e a változás mértékét reprezentáló volumenben átalakulni, azt ma még kevesen sejtjük, azonban a változás szükségszerűségének megfogalmazása, a válaszok keresése egyre égetőbb, egyre gyakrabban felvetődő kérdés. Ennek a jövőképnek a megalapozása egymástól független platformokon már kezdetét vette. A városvezetés, a magánszféra és az építésztársadalom évtizedes tevékenysége önkéntelenül is megfogalmazta válaszait. Tette ezt egyfelől a helyhez való kötődés mentén, másfelől a szakmagyakorlás belső egyetemesnek mondható törvényszerűségei, a globális változások beszűrődő, módszertani, társadalmi és építészet teoretikai behatásai is egyre erősebb módon befolyásolták tevékenységét. Az elmúlt évek néhány jelentős épülete, nemegyszer komoly sajtóvisszhangot kiváltó progresszív projektje így valóban a változások lehetséges alternatíváit valósította meg. Ezek a kitörési lehetőségek, ezek megvalósulási tere és eszközei jelentik Budapest átalakulásának lehetséges irányait melyben a biennálé koncepciója a rendszerváltást követő évtized restruktív időszakát követően a metamorfózis előkészítését, a változás előtti befelé fordulást, a jövőkép kialakítása előtti érdemi párbeszéd időpontját jelöli ki.

4

5 Módszer A Velencei Építészeti Biennále önálló projekt, ám a hozzáadott kommunikáció révén ennek a szakmai kommunikációs munkának egyúttal a csúcspontja is. A koncepció hitelessége érdekében a meglévő törekvések rendszeréből építkezik és számba veszi az elmúlt évek megalapozó munkáit, a társadalmi folyamatokat, az építészeti törekvések mögött munkáló motivációkat és igyekszik összetartani azokat. Szerkezetében az építészet analitikai leírási nyelvét használja, amely a nemzetközi teoretika fő eszköze és alkalmas hatékony és kollektíven értelmezhető keretek közé terelni az építészet szerteágazó megítélési rendszerét. Az építészeti eredmények válogatása során a felhívás szellemében jár el és ezeknek a változásoknak a hazai kontextusban jelentkező és a főváros átalakulása szempontjából jelentősnek mondható alkotásokat fix rendszerbe illeszti. A hozzáadott interaktív kommunikáció révén azonban megteremti a lehetőséget, hogy a kitörési pontok és az értelmezési rendszer kiteljesedjen és a Biennálé végeredményeként egy legitim jövőkép kerüljön meghatározásra, amely egyedi jellemzői révén releváns részévé válik az összeurópai identitásnak. A kommunikáció ezt az átalakulást participatív eszközökkel valósítja meg a következő három leképzés felhasználásával: forrás: OMA

6 Adottságok A főváros fekvése, történelme, rendszere, építészeti és térszerkezeti fejlődésére alapozva mára kialakultak azok a szakmai elképzelések, amelyek mentén a város fejlődése megvalósulhat. Ezeket közel évtizedes munkával összefoglalta a főváros távlati fejlesztési koncepciója és ehhez kapcsolódóan számos komoly és reális kutatás zajlik ma is a területhasználat átalakulásának és az építészeti karakter átalakulásának lehetőségeiről (dunateraszok, vízpartok, rozsdaövezetek, vasúti területek, stb.) Ezek összessége jól megfogható és leírható rendszer, maga a város történelmi és térszerkezeti adottságait, továbbá fejlesztés lehetőségeit és irányelveit összefoglaló platform, melyből megismerthető a főváros számtalan egyedi jellegzetessége. Eszközök: Budapest makett, interaktív információs screen - Értsd meg Budapestet!

7 Budapest MA A város jelenét a liberális városvezetés és civil társadalom konfliktusokkal és eredményekkel tarkított évtizedes viszonya alakítja. Ez a hely jelene: a rehabilitációra és a lassú infrastruktúra fejlesztésre koncentráló főváros, a felújított közterületek, parkok és sétálóutcák meglóduló rendszere és a városlakók kezdeményezései a szórakoztató és kultúrhelyek, az A38 állóhajó, a trafó, a MEO, a Liszt Ferenc tér kitalálása, Budapest érezhető, megélhető lehetőségei és az a megannyi vízió, amely a város élhetőségének, építészeti karakterének tovább alakulását motiválja. Ez az energia mozgatja Budapestet, ez adja jelenének legfőbb identitását. Innen fakadnak az előbbi platformra felültethető ötletek. Eszköz: diaporama, városhangok kortárs zenei feldolgozásában - Szeresd Budapestet!

8 Kárász János: Városépítő játék Kitörési irányok -Strukturális: Az elmúlt évek fejlesztései nyomán jó néhány olyan építészeti kísérlet került papírra és részben valósult meg, melyek mögött egyfelől jól fellelhetőek a hazai építésztársadalom Budapesthez kötődő jelenkori elképzelései - melyben az itt szervesülő problémák és lehetőségek kuszaságából kiutat keresett -, másfelől érzékelhető rajtuk a világ építészeti átalakulásával való viszony tudatos keresése egyaránt. Ezek a város problémái és lehetőségei által determinált térben tematizáltan az alábbi fő kitörési irányok alternatíváit rajzolják: azaz az eklektikus építészet rendszerével, gazdagságával, városi struktúráival keresi aktuális viszonyát -Morfológiai: mely elsősorban magassági és átfogó dimenzióváltásra törekszik és a gazdaság mai igényeihez igazítja rendszerét -Emblematikus: tehát a nemzetközi csúcseredményekkel, teoretikai és technológiai lehetőségekkel kíván egy platformra kerülni A három fő irány lehetőségei, térnyerése a városról szóló alkotó, kreatív diskurzus, a kiállítás és a kapcsolódó kommunikáció témája. - Gondolkozz Budapestben!

9 Strukturális alternatívák Kontextualista strukturalizmus Elsősorban a város közvetlen építészeti örökségével keresi jelenérvényű viszonyát a történelmi városszerkezet átalakítását belülről célozza, anyag és szerkezethasználatában a korszerűségre törekszik, és az illeszkedést újszerű narratívák mentén válaszolja meg. Térszerkezetét illetően ilyenek Virág Csaba és Z. Halmágyi Judit Kálvin téri irodaházai, és Eric van Egeraat Dózsa György úti bankszékháza. Strukturális gazdagság Szintén a történelmi örökség kérdéskörében mozgó építészeti felfogás, mely az egyetemes tektonikus elemrendszerek és így a kulturális kontinuitás oldaláról közelíti a jelenkor építészetével szemben felmerülő igények maximumát, mint Zoboki Gábor kulturális központjának ideája.

10 Morfológiai alternatíva Az átalakulás kulcsfontosságú eleme a magassági konzervativizmus érveire való tudatos urbanisztikai és építészeti válaszok megkreálása. Az elmúlt évek során számos építész, így Finta József és Virág Csaba is vizsgálták ezt a kérdést, átfogó koncepcióval, Budapest Euro-City ötletével Plesz Antal állt elő.

11 Emblematikus irányok A világ építészetének sodorvonalában elhelyezkedő gondolkodásmód, mely a hellyel direkt értelemben nem keresi viszonyát, ellenben erős, gyakran banális lényegre töréssel sugárzó erejű, jelszerű objektumok létrehozását célozza. Eltérő formai kialakítása ellenére ebbe a konzekvens vonalba tartozik Keller Ferenc, Hőnich Richárd és Cságoly Ferenc Alkotás úti irodaépülete és Skardelli György Budapest Arénája.

12

13 Metamorfózis - Casa Ungherese Janáky István: Lepkeház 1992 Forrás: Christo, Reichstag, Berlin 1995

14 Térkoncepció Budapest makett térfalként struktúrális makettek, prezentációk, élmények információs érintõpultok morfológiai és emblematikus makettek, prezentációk, élmények hangok és impressziók Budapestrõl

15 A magyar pavilon üzenete Eddigi velencei kiállításokon összességében jó érzékelhető, hogy komoly sikerre az üzenetüket már külső megjelenésükkel is kommunikáló nemzeti pavilonok számíthattak, illetve azok a kiállítási tematikák, amelyek a térben azonnal nyilvánvalóvá tették üzenetüket és bevonták a látogatót az élménybe. A magyar pavilon ponyvaszerkezetű, részleges csomagolását a Londonban élő Kimpián Judit tervezné, aki az elasztikus és pneumatikus anyagok építészeti felhasználásában évtizedes tapasztalattal bír, korábban a világ egyik leghíresebb irodájában Lord Norman Foster munkatársa, ma a tematikában jelölt Eric van Egeraattal ugyancsak Londonban dolgozik. A belső kialakításában a három tartalmi komponens, a pátió köré szervezve narratív pozíciókban foglal helyet. Az adottságok a Budapest makett révén a bejárattal szembeni leghátsó falon függőlegesen kerülnek elhelyezésre, ez egyúttal átfogja a teret, másfelől kiragadott helyzetében a város múltját absztrakt helyzetbe, idézőjelbe teszi az átalakulás keresése során. Az adottságok természetesen elektronikus úton is megismerhetők egy tipológiai rendszerű térinformációs interaktív rendszeren keresztül, mely a főváros kutatásaira alapul. A város jelenét, alkotó energiáit bemutató vetítés ez előtt a réteg előtt, a burkolattal derengő fényűvé tett pátió falainak helyzetében kerül vetítésre és a város zajaiból készített kortárs zenei installáció közvetíti. A kitörési irányok kifejtése az épület két oldalsó szárnyában, a jelölt emblematikus pilot projektek makettjei révén és a munkák tematikájában kijelölt fejlődési irányok virtuális megjelenítésén keresztül történik, mely részben szakmai kutatás, részben a kiállítás alatti hazai szakmai kommunikáció során internetes szerkesztéssel tovább gazdagodik. A kiállítás díszletvilágát Ágh Márton tervező vállalta, aki többek közt Peter Greenaway magyarországi forgatásainak állandó díszlettervezője és a Műcsarnok Fény és Forma című kiállításának installációjával is bizonyított már. A kiállítás szakmai teamje: A tematika kifejtését, a kutatási eredmények összegzését és kommunikációba vitelét, a jövőkép leképzését egy már nagyrészt felkért szakmai testület végzi, melynek tagjai lennének Török András, Tamás Pál, Esterházy Péter, Pásztor Erika Katalina, Alföldi Zoltán és Rajk László. A projektet Sütő András Balázs vezeti és finanszírozása érdekében a pártoló szakmai szervezeteket konkrét támogatási igényekkel is fel kívánja keresni. A kiállítás katalógusa ezen tanulmányi folyamat dokumentációja. Kommunikációs célok: Hiteles, megalapozott és identitással bíró legitim jövőkép participatív meghatározása; A hazai szakmai, értelmiségi, döntéshozói és társadalmi nyilvánosság egyöntetű bevonása, az építészeti kultúra szerepének minél szélesebb körben történő megismertetése; A hazai építészeti kultúra ráhangolása az európai, a globális építészet sajátszerűségeire és az azokhoz való integráló viszonyulás megalapozása; A nemzetközi figyelem felkeltése a hazai építészeti gondolkodás és főváros (tágabban értelmezve a régió, az ország) progresszív lehetőségei iránt.

16 Eszközrendszer: -Megalapozás, kutatás, participáció és társadalmi diskurzus - nyitott koncepció (2004 március június) -Folyamatos integráló kommunikáció, workshow (budapesti médiashow) - társadalmi vita (2004 szeptember - október) -Összegző legitim végeredmény - koordinációs team (2004 december) Interaktív események két összekapcsolt helyszínnel: Nemzetközi - Velence / Hazai - Budapest MEO Multimédiás interaktív és magas technológiájú informatikai rendszerek és megjelenítő eszközök használatával Fontos, hogy a Biennálé koncepciója a hozzáadott kommunikációtól nem függ, a kiállítás megvalósítását nem befolyásolja csupán érdemben kiegészíti azt! Kezdeményező: Transzparens Építészeti Kör Társadalmi koordinációs team: mérvadó értelmiségiek, társadalmi társterületek szakértői és fiatal szakemberek Hivatali és szervezeti pártolók: MTA, Főváros, MEH, OLEH, MTV, stb a workshow a naos lagross már bejegyzett, előkészített koncepciója

17 1. Kiállítás költségvetése: /az árak az ÁFAt tartalmazzák/ 1/a. A installációk elkészítése: - Makettek építése Ft március - május - Budapest makett - biztosított Ft - internet alapú megjelenítés programozása Ft március - októberig - eszközök (vetítő 4 db, TFT monitor 2 db= bérleti díj) Ft 1/b. Dokumentációk, csomagolás, szállítás: - a művek időleges raktározása Ft július - ATAcarnet Ft - csomagolás Ft - szállítás Velencébe, oda-vissza Ft - Velencében helyszínre szállítás Ft 1/c. A kiállítás építése, üzemeltetése: - az épületben szükséges építési munkálatok: július - apszis és alkóv eltakarása, festés Ft - padlóburkolat egységesítés (310 m 2 ) Ft - az épület külső pneumatikus burka (650 m 2 ) Ft július - augusztus - a kiállítás installálása Ft augusztus - biztosítás ( Ft/hó) Ft június - a kiállítás végén az eredeti állapot visszaállít Ft november vége Kiállítás összesen: Ft 2/a. Katalógus költségei: Példányszám : 2500 db., 120 oldal/db. - tanulmány tiszteletdíja (6 szerző) Ft június - fordítás, lektorálás (4 nyelven) Ft június - képanyag Ft március - június - nyomda: - grafikai tervezés Ft május - június - nyomdai előkészítés Ft - nyomtatás Ft július Katalógus összesen: Ft

18 3/a. Szóróanyagok és postaköltségek: - szórólap (tervezés, nyomtatás) 2000 pld Ft június - meghívó 6000 pld Ft június - postaköltség Ft Szóróanyagok és postaköltségek összesen: Ft 4/a. Szervezési költségek, sajtókapcsolatok, Protokoll: - a kurátor tiszteletdíja febr. - nov Ft - az irodában alkalmazott szervező jan - nov. ( Ft/hó) Ft - sajtókapcsolatok, PR - tevékenység jan - nov. ( Ft/hó) Ft - szakírók utaztatása, útiköltség, szállás Ft - sajtóanyagok készítése (600 pld. 4 nyelven) Ft - protokoll (találkozók, ebédek, vendéglátás) Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok : Ft Kiállítás: Ft Katalógus: Ft Szóróanyagok és postaköltségek: Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok: Ft A kiállítás teljes összköltsége: Ft

19 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az épí- Transzparens Építészeti szellemét. Különösen igaz ez Kör ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." 2003-ban a Webster, a világszerte legelismertebb angol szótár szerkesztői az év szavának a TRANSPARENCY kifejezést választották. más

20 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az építés szellemét. Különösen igaz ez ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." más

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Curriculum Vitae Tanulmányok: Intézmény Szent István Egyetem, Ybl Miklós Főiskolai Kar Időszak 1996 Szeptember - Szakma Képzés Építész Alapképzés, Szerkezeti és Építészeti Tervezés Ösztöndíjak: Erasmus Socrates kutatói ösztöndíj Olaszországba, a Universitá di Trieste Urbanisztikai tanszékén Városi Gazdaság tárgykörben Tanulmány utak: Időszak Szakterület Kortárs építészeti tanulmányutak és nemzetközi szakmai események Hely (Bécs, Linz, Prága, Brno, Velence, Milano, Roma, Barcelona, Bilbao, München, Berlin, Hannover, Stuttgart, Szarajevó, Dubrovnik, Zágráb, Moszkva, Tallinn, Helsinki, Hága, Rotterdam, Amsterdam, Párizs, Strasbourg, Brüsszel, London, Graz) Nyelvismeret foka: tapasztalattal (1-től 5-ig) Nyelv Olvasás Beszéd Írás Magyar anyanyelv Angol szakmai (5) tárgyalási, előadási (5) publicisztikai (5) További ismeretek (számítógépes tudás): Sütő András Balázs - AutoCAD - Archicad (aktuális) - Photoshop (aktuális) - MS Office környezet (aktuális) 1975 február 11.

32 Tudományos munkák és előadások az egyetem keretein belül: Írásos tanulmányok: - Építészeti tervezés és design módszerek lehetőségei - Adott projekt feladatához választva Számítógéppel támogatott tervezési módszerek a terméktervezésben és előállításban Építészeti strukturális analízis módszere a tervezésben (partner Dr. Harkai Imre Phd.) A SOCRATES előkészítésének oktatási programja Közép Európai Építészet címmel Socrates előadások: - Cseh építészetről a századfordulótól napjainkig - Az ipari és vasúti területek újszerű hasznosításairól Időszak Hely Program Pozíció Tevékenység leírása 2001 június-július (1+2 hét) Prága, Cseh köztársaság SOCRATES Program koordinátor Workshop: A lakásépítés új formái elhagyott épületekben, az ipari örökség hasznosítása címmel Előadások hivatalos konferenciákon: European Digital Architects - Előadó - Modellező Szakértői Rendszerek az építészeti tervezésben, Prága 2001 Nemzeti Alap Tanterv (NAT-Octogon) - Előadó - Kutatások a kortárs építészet oktatásának lehetőségeiről, Budapest European Digital Architects - előadó - Átjárható módszerek lehetőségei az építészeti tervezésben, Prága 2003 (betegség miatt csak publikálva) LOFT program - Előadó - Nemzetközi modellek a rozsdaövezetek átalakulásában és lehetőségei az építészeti tervezésben Budapest 2003 MEO Társadalmi tevékenység: Időszak 2002 március 15 - április 7. Hely Budapest, Magyarország Intézmény CEU, Nyílt Társadalom Archívum Pozíció kurátor (Varga Mihállyal - az Építészfórum főszerkesztőjével) Tevékenység leírása Kiállítási modell és tematika a Nemzetközi Színház című tárlathoz

33 Társadalmi tevékenység: Időszak 2003 március - Hely Budapest, Magyarország Intézmény Transzparens Építészeti Kör (az MTA társszervezete) Pozíció elnökségi tag - szóvívő Tevékenység leírása Társadalmi Kommunikáció Személyesített szervezése és szakmateoratikai feladatok kifejtése, sajtókapcsolatok, média Építészet kritikai munkák: Munkatárs és Szerkesztő az Octogon architecture & design magazinnál Az Octogon Építészetkritikai Műhely egyik alapítója Tagja a szerkesztőségnek, amely megkapta a Pulitzer díjat Szerkesztője és szerzője az alábbi tematikus lapszámoknak: Tapsra várva - Nemzetközi színház-építészeti szemle Múzeum XXI. - Nemzetközi múzeum áttekintés Nyakunkban a város - Kalauz napjaink Prágájának építészetéhez 2003 elején távozik a szerkesztőségből és önálló tevékenységbe kezd Nyilvános munkák: - Rendszeres publikációk és kritikák: Népszabadság (Budapest, Kultúra, Hétvége), World Architecture (vezető európai magazin - London), Intérieur és Színház - Moderátor társadalmi és szakmai vitákon (N&n, Design Salon, Bárka) (Számos kiállítás és épület megnyitása) - Szakértő kulturális és hírműsorokban, illetve cikkeknél (Kossuth Rádió, RTL Klub, m1, Figyelő, MaNcs) - Kritikus a TV2 Propaganda című kulturális műsorában Szerkesztő, szerző az N&n galéria tevékenységét összefoglaló kötetben HAP Galéria - Program és vitavezető - Budapest vízió és realitás társadalmi vitasorozatban TÉK Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Cég Szentpály és Tsa. Építéstervező Kft. Pozíció Építész munkatárs Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, projektmenedzsment

34 Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Intézmény NAOS Architecture Communication Consulting Pozíció Üzletágvezető (1999 -) Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, építészeti kommunikáció Fontosabb jegyzett építészeti tervek és eredmények: Renault székházbővítés, meghívásos pályázat 2001-ben - első díj Villa Beghetto tervezése, Budapest, (jelenleg megvalósítás előkészítése) publikálva: Octogon 2003/4, Intérieur 2003/4 Budapest Viziváros, országos nyílt pályázat 2001-ben - kiemelt megvétel publikálva: Város Víziók - szerző: Aczél Gábor (A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke) Városközpont fejlesztés a NAOS és az EEA együttműködésében tervező partnerek: Eric van Egeraat és Tiba János (az Eric van Egeraat Associated Architects részéről) Budapest, malomépület hasznosítási koncepcióterve és loft program vizsgálata (folyamatban) megbízó: vezető hazai ingatlanfejlesztő cég Budapest, VIII. Horánszky utcai ingatlan értéknövelő lakóépület -felújítási program és építészeti koncepció kidolgozása a meglévő bérlőstruktúra megtartásával, a NAOS Budapesti irodájának elhelyezésével megbízó: CONSTRUCT Kft. Budapest, Média Centrum programterve és építészeti tanulmánya, termék és piaci pozícióanalízise megbízó: WLJK Investitionen AG

35 Főbb jegyzett szakértői munkák: Város Vasút Partneri Projektek - vezető európai ingatlanfejlesztő csoport részére megbízó: Kolpron Budapest Kft. Az ECORYS-NAOS szakértői csomag alapítója Soóki-Tóth Gáborral (az ECORYS - a NEI, Holland Gazdaságkutató Intézet leányvállalatának hazai ügyvezetője) tevékenysége többek közt a főváros barnamezős stratégiájának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó PPP együttműködés megalapozása. A portfolió főbb munkái: - LOFT program - Barnamezős stratégia Budapest Távlati Fejlesztési Tervéhez megbízó: Budapest Főváros Főépítészi Iroda - Rozsdövezeti Rehabilitációs Policy, Stratégia és Mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. - Vasúti területek hasznosítási lehetőségei és mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. NAOS Communication üzletág vezetőjeként - az építőipari és fejlesztői szektor több meghatározó cégének stratégiai és kommunikációs (board-room) tanácsadói munkája Tagja a European Green Bulildig Council (Global Bussines Strategies portfolio) irányító testületének, a professzionális építészeti kommunikáció felelős vezetője, mintaprojekt vezető fejlesztője Kiállítások: Touching Infinity a Mai Magyar Bútortáron - tárlat a Szépművészeti Múzeumban Budapest A Modern Élet Terei Budapesten az ERNST Múzeum kiadásában - tanulmány a MEO-ról Budapest Nyisd ki a szemed - válogatás a NAOS architecture munkáiból, N&n galéria Budapest (folyamatban)

36 Budapest, vízió és realitás Vitapartnerek: Tamás Pál, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rajk László, építész, RIBA és a RAIC rendes tagja Kováts Lajos, galerista, a BLITZ és a MEO igazgatója Lukovich Tamás, urbanista, a Pro Régió Kht. ügyvezetője Iványi György, bankár, a Magház koncepció megalkotója Schneller István, egyetemi tanár, Budapest város főépítésze Fegyverneky Sándor, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke Dr. Finta József, építész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Baross Pál, ingatlanfejlesztő, az ING Real Estate közép európai igazgatója Babarczy Eszter, történész, a Korridor internetes szerkesztője Eltér István, építész a Magyar Építész Kamara elnöke "Az eddig megrendezett vitafórumok szakmai és médiasikere meggyőzött minket arról, hogy a nyilvánosság bevonásával szervezett szakmai és társadalmi párbeszéd döntő mértékben hozzájárul Budapest jövőképének kialakításához és az ehhez vezető út közös megvalósításához. A tét jelentős, hiszen Közép-Európa konkurens nagyvárosai mint Prága, Bécs és Varsó időközben megszilárdították pozíciójukat kulturális, üzleti és pénzügyi regionális központokként. Budapest vitathatatlan előnyökkel rendelkezik, viszont azokat egy közösen alkotott stratégiában kell tudni érvényesíteni. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén a felvázolt feladatok megoldása sürgetővé vált. Ehhez nélkülözhetetlen fővárosunk közszereplőinek és vezető értelmiségeinek részvétele a kultúra, az üzleti világ területéről és az építészeti műhelyekből, hogy véleményeikkel, javaslataikkal hozzájáruljanak Budapest jövőképének kialakításához."

37 TÉK irányítótestülete és tagsága: Dr. Finta József Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Irányító Testületi tag Fegyverneky Sándor OLEH elnöke Irányító Testületi tag Grosser Lagos Enrique LaGross Kft. Irányító Testületi tag Z. Halmágyi Judit EEA Budapest Kft. Irányító Testületi tag Sütő András Balázs NAOS Communication Szóvivő Bachmann Bálint Balogh Béla Bán Ferenc Baross Pál Borostyánkői Mátyás Cságoly Ferenc Demján Sándor Dr. Lukovich Tamás Fazakas György Guczogi György Kálmán Zsolt Kerekes György Kerner Anna Kertész András Lázár Antal Marosi Miklós Molnár Imre Nagy Béla Nánásy Ilona Oláh Róbert Plájer János Rajk László Sersliné Kócsi Margit Skardelli György Szabó Tamás János Tamás Pál Tétényi Éva Vadász Bence Vadász György Vidor Ferenc Virág Csaba Wágner Péter Weiler Árpád PTE-PMMFK Építész Intézet Wicona Danesco Kft. építész ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. építész BMGE Építészmérnöki Kar VOSZ Magyar Urbanisztikai Társaság Fazakas György Építész Iroda Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Kálmán és Társai Kft. CDC Kft. Alukönigstahl Kft. Kertész Építész Stúdió Kft. BMGE Építészmérnöki Kar Középülettervező Rt. Ingenieur Beratung Molnar GmbH. Mű-Hely Területfejlesztő és Tervező Rt. Magyarterv Kft. Alukönigstahl Kft. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Köztigon Építész Stúdió Kft. Budapest IX. ker. Önk. Polg. Hivatala Középülettervező Rt. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Magyar Tudományos Akadémia Budapest VI. ker. Önk. Polg. Hivatala Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. építész Virág Csaba Építész Iroda építész Magyar Építőművészek Szövetsége

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Országos Építészbál. 2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel a Merlin Színházban (Budapest, V. Gerlóczy utca 4.)

Országos Építészbál. 2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel a Merlin Színházban (Budapest, V. Gerlóczy utca 4.) Szponzori ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel értesítjük, hogy a tavalyi, hosszú szünet után először megrendezett és nagy sikerrel zajlott társasági esemény után 2007-ben ismét megrendezésre kerül az

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A mi kis állomásunk Rákoskert

A mi kis állomásunk Rákoskert A mi kis állomásunk Rákoskert Az alternatív civil kezdeményezést követi a közlekedéspolitika Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány Árvayné Győrffy Mária/Somodi Mária www.rakoskert.hu hatóság, 2010.

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei.

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Pályázati kiírás Független szakmai zsűri Településeink mesterséges környezetének összképét magán és középületeink homlokzata alakítja leginkább. Családi és társasházak,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Kihasználatlan irodák, optimista piaci hangulat Számok, adatok, tendenciák a budapesti irodapiacról

Kihasználatlan irodák, optimista piaci hangulat Számok, adatok, tendenciák a budapesti irodapiacról Kihasználatlan irodák, optimista piaci hangulat Számok, adatok, tendenciák a budapesti irodapiacról 2001 októberében és novemberében a Studio Metropolitana Kht. megbízásából átfogó kutatás-sorozat indult

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Közösségi tervezés Budafok belvárosában Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Döbrönte Katalin a közösségi tervezési projekt és az egyesület városfejlesztési

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv VI. Veszprém m Megyei Utazás Kiáll llítás és s Konferencia 2003. Április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus Rt. Nemzetközi zi Igazgató Külképviseleti hálózath Külképviselet Információs iroda Helsinki Dublin

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu Orientgateproject LOT2 A városi rendszerek sebezhetősége az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben, Budapest XIII. kerületben: a tanulmány eredményei Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és s lehetőségei a mentálhigi lhigiéné terület letén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Mi is a mentálhigi lhigiéne? Nem csupán a pszichés megbetegedések

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Varga Éva NESsT 2011.április 9. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG A Kortárs Drámafesztivál Budapest és a Heinrich- Böll- Stiftung közös rendezvénye: INGYEN KULTÚRA? A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG Nemzetközi konferencia 4 részben Budapest, 2014. december 5. és

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ?

46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ? 46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ? A fenntarthatóság vitatott és sok szempontból lejáratott fogalom, mégis a legtöbb felelősen gondolkodó emberben felmerül

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan A képzés neve: Tanfolyam tervezett kezdete: Képzésért felelős neve: ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan Dr. Szűcs Miklós

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Urbanista-építészmérnöki MsC képzés Az Urbanista építészmérnök Msc képzés célja

Urbanista-építészmérnöki MsC képzés Az Urbanista építészmérnök Msc képzés célja Urbanista-mérnöki MsC képzés Az Urbanista mérnök Msc képzés célja A BME Urbanisztika Tanszék 82 éve a településekkel kapcsolatos tervezés oktatásának a helye Magyarországon. A diszciplína sokat változott

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

REsource. Média ajánlat

REsource. Média ajánlat Média ajánlat 2013 Bemutatkozás Magazinunk idén ünnepli huszadik születésnapját, vagyis szinte egyidős a modern magyarországi ingatlanpiaccal. A az elmúlt két évtized során a hazai ingatlanszektor első

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus Utcák

Részletesebben

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása 2010. március 3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Karikás György vezérigazgató, a Klaszter bizottságának elnöke Tartalom

Részletesebben

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban:

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban: Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) 2010. november 15-21. között a világ közel száz országához hasonlóan, Magyarországon harmadszorra rendezi meg a Fiatal Vállalkozók

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH SZOMOLYA AJÁNLAT Dr. Jürgen Haas CO4 GmbH Hofheim, 02.11. 2010 Előzmények és célok A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy hosszú távú stratégiai

Részletesebben

Keleti kikötő negyed, Amszterdam

Keleti kikötő negyed, Amszterdam Amszterdam Keleti kikötő negyede néhány mesterséges félszigeten helyezkedik el, melyeket 1900 körül létesítettek az intenzív hajó- és áruforgalom kiszolgálására. A kikötői funkció jellege azóta megváltozott,

Részletesebben

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Előadó: Dr. Kóczán Béla, partner ügyvéd Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 1119 Budapest, Bártfai

Részletesebben

Smart City Tagozat. Smart City Tagozat. 2015. májusi üléséről. Dr. Kovács Kálmán tagozati elnök

Smart City Tagozat. Smart City Tagozat. 2015. májusi üléséről. Dr. Kovács Kálmán tagozati elnök Smart City Tagozat Smart City Tagozat 2015. májusi üléséről Dr. Kovács Kálmán tagozati elnök Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform, 2015. június 3. Budapest, XIII. Viktor Hugó utca 18/22 1 Smart

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben