Metamorfózis. Budapest ébred

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metamorfózis. Budapest ébred"

Átírás

1 Metamorfózis Budapest ébred

2 Metamorfózis A főváros fejlődése, nemzetközi szerepe, lehetőségei, építészeti karakterének átalakulása meghatározó szereppel bír a hazai építészet jövőjét, annak kibontakozási lehetőségeit és európai jelentőségének elnyerését illetően egyaránt. Belátható, hogy a város fejlesztésének, az abban megjelenő építészeti kortárs megoldások szakmai, gazdasági és társadalmi terének megteremtésétől nem csupán Budapest minősége, de az ország hatékonysága és az egyesült Európán belüli identitásunk elnyerése is függ. A Biennálé mottójául szolgáló átalakulás - mint arra Kurt W. Foster felhívásában is kitér - több mint csupán esztétikai kérdés. Eddig megszokott rendszereinket állítása szerint a szakmai kommunikáció, a gazdasági globalizáció, az építés tervezés és kivitelezés technológiai kérdései forradalmi mértékben alakítják át. Magyarország esetében ezt a csatlakozó országokhoz hasonlatosan egy az építészet gyorsuló változásához eltérő ütemben társuló demokratizálódási folyamat teszi különösen érdekessé, melyben a globális mozgások a helyi adottságok rendszerében szervesülnek. Míg a világ építészete technológiai, tervezéselméleti és kommunikációs átalakulás előtt áll, addig a hazai építészet, a csatlakozási folyamat révén társadalmi átalakulását is kifejezésre juttathatja építészeti válaszainak irányválasztásaival. A koncepció ezen sajátosságok tematizált feltárását tűzi célul annak érdekében, hogy egyfelől jelezze, megstrukturálja a hazai építészet progresszív elitjének a társadalmi átalakulásokra adott válaszait, másfelől a biennálé körüli szakmai kommunikációs munkával megrajzolja a főváros legitim jövőképét, így egy szintetizáló modell segítségével az építésztársadalom pozícióját is a megkívánt, társadalom formáló helyére állítsa.

3 Budapest ébred Az urbánus környezet struktúrája, esztétikai karaktere, térrendszere minden korban erősen kapcsolódik a fennálló társadalmi, ideológiai és politikai viszonyokhoz. Az építészet szerepe azok legitim megválaszolása, a keretek megfeszítése és az új struktúrák térbe szervezése. Budapest karakterének számottevő változásai, átalakulásai is egy-egy adott sorsfordító történelmi változáshoz kapcsolódnak. A klasszicizmust felülíró eklektika, a Habsburg királyi hatalmat ellensúlyozó gigászi parlament felépítése, a kusza városszövetet radikálisan átrendező Podmanicky tevékenysége mind-mind a kiegyezés után megvalósuló gazdasági, politikai, társadalmi térben bontakoztak ki. Ma a rendszerváltást követő évek múltával, a felkészülés évei után az ország, mint uniós tagállam hasonló léptékű változások lehetősége elé néz. Az, hogy a főváros képes lesz e a változás mértékét reprezentáló volumenben átalakulni, azt ma még kevesen sejtjük, azonban a változás szükségszerűségének megfogalmazása, a válaszok keresése egyre égetőbb, egyre gyakrabban felvetődő kérdés. Ennek a jövőképnek a megalapozása egymástól független platformokon már kezdetét vette. A városvezetés, a magánszféra és az építésztársadalom évtizedes tevékenysége önkéntelenül is megfogalmazta válaszait. Tette ezt egyfelől a helyhez való kötődés mentén, másfelől a szakmagyakorlás belső egyetemesnek mondható törvényszerűségei, a globális változások beszűrődő, módszertani, társadalmi és építészet teoretikai behatásai is egyre erősebb módon befolyásolták tevékenységét. Az elmúlt évek néhány jelentős épülete, nemegyszer komoly sajtóvisszhangot kiváltó progresszív projektje így valóban a változások lehetséges alternatíváit valósította meg. Ezek a kitörési lehetőségek, ezek megvalósulási tere és eszközei jelentik Budapest átalakulásának lehetséges irányait melyben a biennálé koncepciója a rendszerváltást követő évtized restruktív időszakát követően a metamorfózis előkészítését, a változás előtti befelé fordulást, a jövőkép kialakítása előtti érdemi párbeszéd időpontját jelöli ki.

4

5 Módszer A Velencei Építészeti Biennále önálló projekt, ám a hozzáadott kommunikáció révén ennek a szakmai kommunikációs munkának egyúttal a csúcspontja is. A koncepció hitelessége érdekében a meglévő törekvések rendszeréből építkezik és számba veszi az elmúlt évek megalapozó munkáit, a társadalmi folyamatokat, az építészeti törekvések mögött munkáló motivációkat és igyekszik összetartani azokat. Szerkezetében az építészet analitikai leírási nyelvét használja, amely a nemzetközi teoretika fő eszköze és alkalmas hatékony és kollektíven értelmezhető keretek közé terelni az építészet szerteágazó megítélési rendszerét. Az építészeti eredmények válogatása során a felhívás szellemében jár el és ezeknek a változásoknak a hazai kontextusban jelentkező és a főváros átalakulása szempontjából jelentősnek mondható alkotásokat fix rendszerbe illeszti. A hozzáadott interaktív kommunikáció révén azonban megteremti a lehetőséget, hogy a kitörési pontok és az értelmezési rendszer kiteljesedjen és a Biennálé végeredményeként egy legitim jövőkép kerüljön meghatározásra, amely egyedi jellemzői révén releváns részévé válik az összeurópai identitásnak. A kommunikáció ezt az átalakulást participatív eszközökkel valósítja meg a következő három leképzés felhasználásával: forrás: OMA

6 Adottságok A főváros fekvése, történelme, rendszere, építészeti és térszerkezeti fejlődésére alapozva mára kialakultak azok a szakmai elképzelések, amelyek mentén a város fejlődése megvalósulhat. Ezeket közel évtizedes munkával összefoglalta a főváros távlati fejlesztési koncepciója és ehhez kapcsolódóan számos komoly és reális kutatás zajlik ma is a területhasználat átalakulásának és az építészeti karakter átalakulásának lehetőségeiről (dunateraszok, vízpartok, rozsdaövezetek, vasúti területek, stb.) Ezek összessége jól megfogható és leírható rendszer, maga a város történelmi és térszerkezeti adottságait, továbbá fejlesztés lehetőségeit és irányelveit összefoglaló platform, melyből megismerthető a főváros számtalan egyedi jellegzetessége. Eszközök: Budapest makett, interaktív információs screen - Értsd meg Budapestet!

7 Budapest MA A város jelenét a liberális városvezetés és civil társadalom konfliktusokkal és eredményekkel tarkított évtizedes viszonya alakítja. Ez a hely jelene: a rehabilitációra és a lassú infrastruktúra fejlesztésre koncentráló főváros, a felújított közterületek, parkok és sétálóutcák meglóduló rendszere és a városlakók kezdeményezései a szórakoztató és kultúrhelyek, az A38 állóhajó, a trafó, a MEO, a Liszt Ferenc tér kitalálása, Budapest érezhető, megélhető lehetőségei és az a megannyi vízió, amely a város élhetőségének, építészeti karakterének tovább alakulását motiválja. Ez az energia mozgatja Budapestet, ez adja jelenének legfőbb identitását. Innen fakadnak az előbbi platformra felültethető ötletek. Eszköz: diaporama, városhangok kortárs zenei feldolgozásában - Szeresd Budapestet!

8 Kárász János: Városépítő játék Kitörési irányok -Strukturális: Az elmúlt évek fejlesztései nyomán jó néhány olyan építészeti kísérlet került papírra és részben valósult meg, melyek mögött egyfelől jól fellelhetőek a hazai építésztársadalom Budapesthez kötődő jelenkori elképzelései - melyben az itt szervesülő problémák és lehetőségek kuszaságából kiutat keresett -, másfelől érzékelhető rajtuk a világ építészeti átalakulásával való viszony tudatos keresése egyaránt. Ezek a város problémái és lehetőségei által determinált térben tematizáltan az alábbi fő kitörési irányok alternatíváit rajzolják: azaz az eklektikus építészet rendszerével, gazdagságával, városi struktúráival keresi aktuális viszonyát -Morfológiai: mely elsősorban magassági és átfogó dimenzióváltásra törekszik és a gazdaság mai igényeihez igazítja rendszerét -Emblematikus: tehát a nemzetközi csúcseredményekkel, teoretikai és technológiai lehetőségekkel kíván egy platformra kerülni A három fő irány lehetőségei, térnyerése a városról szóló alkotó, kreatív diskurzus, a kiállítás és a kapcsolódó kommunikáció témája. - Gondolkozz Budapestben!

9 Strukturális alternatívák Kontextualista strukturalizmus Elsősorban a város közvetlen építészeti örökségével keresi jelenérvényű viszonyát a történelmi városszerkezet átalakítását belülről célozza, anyag és szerkezethasználatában a korszerűségre törekszik, és az illeszkedést újszerű narratívák mentén válaszolja meg. Térszerkezetét illetően ilyenek Virág Csaba és Z. Halmágyi Judit Kálvin téri irodaházai, és Eric van Egeraat Dózsa György úti bankszékháza. Strukturális gazdagság Szintén a történelmi örökség kérdéskörében mozgó építészeti felfogás, mely az egyetemes tektonikus elemrendszerek és így a kulturális kontinuitás oldaláról közelíti a jelenkor építészetével szemben felmerülő igények maximumát, mint Zoboki Gábor kulturális központjának ideája.

10 Morfológiai alternatíva Az átalakulás kulcsfontosságú eleme a magassági konzervativizmus érveire való tudatos urbanisztikai és építészeti válaszok megkreálása. Az elmúlt évek során számos építész, így Finta József és Virág Csaba is vizsgálták ezt a kérdést, átfogó koncepcióval, Budapest Euro-City ötletével Plesz Antal állt elő.

11 Emblematikus irányok A világ építészetének sodorvonalában elhelyezkedő gondolkodásmód, mely a hellyel direkt értelemben nem keresi viszonyát, ellenben erős, gyakran banális lényegre töréssel sugárzó erejű, jelszerű objektumok létrehozását célozza. Eltérő formai kialakítása ellenére ebbe a konzekvens vonalba tartozik Keller Ferenc, Hőnich Richárd és Cságoly Ferenc Alkotás úti irodaépülete és Skardelli György Budapest Arénája.

12

13 Metamorfózis - Casa Ungherese Janáky István: Lepkeház 1992 Forrás: Christo, Reichstag, Berlin 1995

14 Térkoncepció Budapest makett térfalként struktúrális makettek, prezentációk, élmények információs érintõpultok morfológiai és emblematikus makettek, prezentációk, élmények hangok és impressziók Budapestrõl

15 A magyar pavilon üzenete Eddigi velencei kiállításokon összességében jó érzékelhető, hogy komoly sikerre az üzenetüket már külső megjelenésükkel is kommunikáló nemzeti pavilonok számíthattak, illetve azok a kiállítási tematikák, amelyek a térben azonnal nyilvánvalóvá tették üzenetüket és bevonták a látogatót az élménybe. A magyar pavilon ponyvaszerkezetű, részleges csomagolását a Londonban élő Kimpián Judit tervezné, aki az elasztikus és pneumatikus anyagok építészeti felhasználásában évtizedes tapasztalattal bír, korábban a világ egyik leghíresebb irodájában Lord Norman Foster munkatársa, ma a tematikában jelölt Eric van Egeraattal ugyancsak Londonban dolgozik. A belső kialakításában a három tartalmi komponens, a pátió köré szervezve narratív pozíciókban foglal helyet. Az adottságok a Budapest makett révén a bejárattal szembeni leghátsó falon függőlegesen kerülnek elhelyezésre, ez egyúttal átfogja a teret, másfelől kiragadott helyzetében a város múltját absztrakt helyzetbe, idézőjelbe teszi az átalakulás keresése során. Az adottságok természetesen elektronikus úton is megismerhetők egy tipológiai rendszerű térinformációs interaktív rendszeren keresztül, mely a főváros kutatásaira alapul. A város jelenét, alkotó energiáit bemutató vetítés ez előtt a réteg előtt, a burkolattal derengő fényűvé tett pátió falainak helyzetében kerül vetítésre és a város zajaiból készített kortárs zenei installáció közvetíti. A kitörési irányok kifejtése az épület két oldalsó szárnyában, a jelölt emblematikus pilot projektek makettjei révén és a munkák tematikájában kijelölt fejlődési irányok virtuális megjelenítésén keresztül történik, mely részben szakmai kutatás, részben a kiállítás alatti hazai szakmai kommunikáció során internetes szerkesztéssel tovább gazdagodik. A kiállítás díszletvilágát Ágh Márton tervező vállalta, aki többek közt Peter Greenaway magyarországi forgatásainak állandó díszlettervezője és a Műcsarnok Fény és Forma című kiállításának installációjával is bizonyított már. A kiállítás szakmai teamje: A tematika kifejtését, a kutatási eredmények összegzését és kommunikációba vitelét, a jövőkép leképzését egy már nagyrészt felkért szakmai testület végzi, melynek tagjai lennének Török András, Tamás Pál, Esterházy Péter, Pásztor Erika Katalina, Alföldi Zoltán és Rajk László. A projektet Sütő András Balázs vezeti és finanszírozása érdekében a pártoló szakmai szervezeteket konkrét támogatási igényekkel is fel kívánja keresni. A kiállítás katalógusa ezen tanulmányi folyamat dokumentációja. Kommunikációs célok: Hiteles, megalapozott és identitással bíró legitim jövőkép participatív meghatározása; A hazai szakmai, értelmiségi, döntéshozói és társadalmi nyilvánosság egyöntetű bevonása, az építészeti kultúra szerepének minél szélesebb körben történő megismertetése; A hazai építészeti kultúra ráhangolása az európai, a globális építészet sajátszerűségeire és az azokhoz való integráló viszonyulás megalapozása; A nemzetközi figyelem felkeltése a hazai építészeti gondolkodás és főváros (tágabban értelmezve a régió, az ország) progresszív lehetőségei iránt.

16 Eszközrendszer: -Megalapozás, kutatás, participáció és társadalmi diskurzus - nyitott koncepció (2004 március június) -Folyamatos integráló kommunikáció, workshow (budapesti médiashow) - társadalmi vita (2004 szeptember - október) -Összegző legitim végeredmény - koordinációs team (2004 december) Interaktív események két összekapcsolt helyszínnel: Nemzetközi - Velence / Hazai - Budapest MEO Multimédiás interaktív és magas technológiájú informatikai rendszerek és megjelenítő eszközök használatával Fontos, hogy a Biennálé koncepciója a hozzáadott kommunikációtól nem függ, a kiállítás megvalósítását nem befolyásolja csupán érdemben kiegészíti azt! Kezdeményező: Transzparens Építészeti Kör Társadalmi koordinációs team: mérvadó értelmiségiek, társadalmi társterületek szakértői és fiatal szakemberek Hivatali és szervezeti pártolók: MTA, Főváros, MEH, OLEH, MTV, stb a workshow a naos lagross már bejegyzett, előkészített koncepciója

17 1. Kiállítás költségvetése: /az árak az ÁFAt tartalmazzák/ 1/a. A installációk elkészítése: - Makettek építése Ft március - május - Budapest makett - biztosított Ft - internet alapú megjelenítés programozása Ft március - októberig - eszközök (vetítő 4 db, TFT monitor 2 db= bérleti díj) Ft 1/b. Dokumentációk, csomagolás, szállítás: - a művek időleges raktározása Ft július - ATAcarnet Ft - csomagolás Ft - szállítás Velencébe, oda-vissza Ft - Velencében helyszínre szállítás Ft 1/c. A kiállítás építése, üzemeltetése: - az épületben szükséges építési munkálatok: július - apszis és alkóv eltakarása, festés Ft - padlóburkolat egységesítés (310 m 2 ) Ft - az épület külső pneumatikus burka (650 m 2 ) Ft július - augusztus - a kiállítás installálása Ft augusztus - biztosítás ( Ft/hó) Ft június - a kiállítás végén az eredeti állapot visszaállít Ft november vége Kiállítás összesen: Ft 2/a. Katalógus költségei: Példányszám : 2500 db., 120 oldal/db. - tanulmány tiszteletdíja (6 szerző) Ft június - fordítás, lektorálás (4 nyelven) Ft június - képanyag Ft március - június - nyomda: - grafikai tervezés Ft május - június - nyomdai előkészítés Ft - nyomtatás Ft július Katalógus összesen: Ft

18 3/a. Szóróanyagok és postaköltségek: - szórólap (tervezés, nyomtatás) 2000 pld Ft június - meghívó 6000 pld Ft június - postaköltség Ft Szóróanyagok és postaköltségek összesen: Ft 4/a. Szervezési költségek, sajtókapcsolatok, Protokoll: - a kurátor tiszteletdíja febr. - nov Ft - az irodában alkalmazott szervező jan - nov. ( Ft/hó) Ft - sajtókapcsolatok, PR - tevékenység jan - nov. ( Ft/hó) Ft - szakírók utaztatása, útiköltség, szállás Ft - sajtóanyagok készítése (600 pld. 4 nyelven) Ft - protokoll (találkozók, ebédek, vendéglátás) Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok : Ft Kiállítás: Ft Katalógus: Ft Szóróanyagok és postaköltségek: Ft Szervezési költségek, sajtókapcsolatok: Ft A kiállítás teljes összköltsége: Ft

19 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az épí- Transzparens Építészeti szellemét. Különösen igaz ez Kör ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." 2003-ban a Webster, a világszerte legelismertebb angol szótár szerkesztői az év szavának a TRANSPARENCY kifejezést választották. más

20 "A korszerűség eszméje mindig is áthatotta az építés szellemét. Különösen igaz ez ma, mikor eddig sosem tapasztalt részletességgel bomlik önálló tudományokká az építés összetett folyamata. Az így létrejövő professzionalizálódás, mely éppúgy igaz a gazdasági szereplők módszereinek alakulására, mint ahogyan átalakítja az építés technológiai lehetőségeit is, végül az építészet megszokott strukturális rendszereit sem hagyja érintetlenül. A technológia új kifejezési eszközzé érik. Hatása az építészet fejlődésére megállíthatatlan, azonban mint minden fejlődés nyújtotta lehetőség, csupán akkor válhat átütő erejű eredményekké, ha összefüggései mind szakmai, mind társadalmi tekintetben ismerté és elfogadottá válnak. Az építészet megállíthatatlan átalakulása, a korszerűség miértjei és hogyanjai nyilvánosság után kiáltanak. A Transzparens Építészeti Kör, mely mérvadó építészek, döntéshozók és gazdasági szereplők együttműködése révén szerveződik ennek a világszerte meghatározó építészeti és társadalmi szemléletnek a hazai legitimációját kívánja keresztül vinni. Tevékenységével elkötelezett módon a fejlődés mellett teszi le voksát és megvalósítása érdekében egy az eddigieknél világosabb értékválasztású és lényegesen átfogóbb médiajelenlét professzionális kialakítását tűzi célul. A MÁS olyan építészeti kommunikációs projekt, amely meg kívánja ragadni a jelenkori társadalom változás iránti fogékonyságát és a szereplők hatékony megszólítása érdekében információs és kommunikációs rendszert szervez. Az így létrejövő platform a szakmagyakorlás felkészültségét és a korszerű építészet társadalmi elfogadtatását az ezekben a célokban érdekelt szakmaképviseleti és piaci szereplőkkel karöltve kívánja véghez vinni." más

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Curriculum Vitae Tanulmányok: Intézmény Szent István Egyetem, Ybl Miklós Főiskolai Kar Időszak 1996 Szeptember - Szakma Képzés Építész Alapképzés, Szerkezeti és Építészeti Tervezés Ösztöndíjak: Erasmus Socrates kutatói ösztöndíj Olaszországba, a Universitá di Trieste Urbanisztikai tanszékén Városi Gazdaság tárgykörben Tanulmány utak: Időszak Szakterület Kortárs építészeti tanulmányutak és nemzetközi szakmai események Hely (Bécs, Linz, Prága, Brno, Velence, Milano, Roma, Barcelona, Bilbao, München, Berlin, Hannover, Stuttgart, Szarajevó, Dubrovnik, Zágráb, Moszkva, Tallinn, Helsinki, Hága, Rotterdam, Amsterdam, Párizs, Strasbourg, Brüsszel, London, Graz) Nyelvismeret foka: tapasztalattal (1-től 5-ig) Nyelv Olvasás Beszéd Írás Magyar anyanyelv Angol szakmai (5) tárgyalási, előadási (5) publicisztikai (5) További ismeretek (számítógépes tudás): Sütő András Balázs - AutoCAD - Archicad (aktuális) - Photoshop (aktuális) - MS Office környezet (aktuális) 1975 február 11.

32 Tudományos munkák és előadások az egyetem keretein belül: Írásos tanulmányok: - Építészeti tervezés és design módszerek lehetőségei - Adott projekt feladatához választva Számítógéppel támogatott tervezési módszerek a terméktervezésben és előállításban Építészeti strukturális analízis módszere a tervezésben (partner Dr. Harkai Imre Phd.) A SOCRATES előkészítésének oktatási programja Közép Európai Építészet címmel Socrates előadások: - Cseh építészetről a századfordulótól napjainkig - Az ipari és vasúti területek újszerű hasznosításairól Időszak Hely Program Pozíció Tevékenység leírása 2001 június-július (1+2 hét) Prága, Cseh köztársaság SOCRATES Program koordinátor Workshop: A lakásépítés új formái elhagyott épületekben, az ipari örökség hasznosítása címmel Előadások hivatalos konferenciákon: European Digital Architects - Előadó - Modellező Szakértői Rendszerek az építészeti tervezésben, Prága 2001 Nemzeti Alap Tanterv (NAT-Octogon) - Előadó - Kutatások a kortárs építészet oktatásának lehetőségeiről, Budapest European Digital Architects - előadó - Átjárható módszerek lehetőségei az építészeti tervezésben, Prága 2003 (betegség miatt csak publikálva) LOFT program - Előadó - Nemzetközi modellek a rozsdaövezetek átalakulásában és lehetőségei az építészeti tervezésben Budapest 2003 MEO Társadalmi tevékenység: Időszak 2002 március 15 - április 7. Hely Budapest, Magyarország Intézmény CEU, Nyílt Társadalom Archívum Pozíció kurátor (Varga Mihállyal - az Építészfórum főszerkesztőjével) Tevékenység leírása Kiállítási modell és tematika a Nemzetközi Színház című tárlathoz

33 Társadalmi tevékenység: Időszak 2003 március - Hely Budapest, Magyarország Intézmény Transzparens Építészeti Kör (az MTA társszervezete) Pozíció elnökségi tag - szóvívő Tevékenység leírása Társadalmi Kommunikáció Személyesített szervezése és szakmateoratikai feladatok kifejtése, sajtókapcsolatok, média Építészet kritikai munkák: Munkatárs és Szerkesztő az Octogon architecture & design magazinnál Az Octogon Építészetkritikai Műhely egyik alapítója Tagja a szerkesztőségnek, amely megkapta a Pulitzer díjat Szerkesztője és szerzője az alábbi tematikus lapszámoknak: Tapsra várva - Nemzetközi színház-építészeti szemle Múzeum XXI. - Nemzetközi múzeum áttekintés Nyakunkban a város - Kalauz napjaink Prágájának építészetéhez 2003 elején távozik a szerkesztőségből és önálló tevékenységbe kezd Nyilvános munkák: - Rendszeres publikációk és kritikák: Népszabadság (Budapest, Kultúra, Hétvége), World Architecture (vezető európai magazin - London), Intérieur és Színház - Moderátor társadalmi és szakmai vitákon (N&n, Design Salon, Bárka) (Számos kiállítás és épület megnyitása) - Szakértő kulturális és hírműsorokban, illetve cikkeknél (Kossuth Rádió, RTL Klub, m1, Figyelő, MaNcs) - Kritikus a TV2 Propaganda című kulturális műsorában Szerkesztő, szerző az N&n galéria tevékenységét összefoglaló kötetben HAP Galéria - Program és vitavezető - Budapest vízió és realitás társadalmi vitasorozatban TÉK Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Cég Szentpály és Tsa. Építéstervező Kft. Pozíció Építész munkatárs Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, projektmenedzsment

34 Építészeti szakmai munkák: Időszak Hely Budapest, Magyarország Intézmény NAOS Architecture Communication Consulting Pozíció Üzletágvezető (1999 -) Tevékenység leírása Komplex építészeti és beruházás-tervezés, építészeti kommunikáció Fontosabb jegyzett építészeti tervek és eredmények: Renault székházbővítés, meghívásos pályázat 2001-ben - első díj Villa Beghetto tervezése, Budapest, (jelenleg megvalósítás előkészítése) publikálva: Octogon 2003/4, Intérieur 2003/4 Budapest Viziváros, országos nyílt pályázat 2001-ben - kiemelt megvétel publikálva: Város Víziók - szerző: Aczél Gábor (A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke) Városközpont fejlesztés a NAOS és az EEA együttműködésében tervező partnerek: Eric van Egeraat és Tiba János (az Eric van Egeraat Associated Architects részéről) Budapest, malomépület hasznosítási koncepcióterve és loft program vizsgálata (folyamatban) megbízó: vezető hazai ingatlanfejlesztő cég Budapest, VIII. Horánszky utcai ingatlan értéknövelő lakóépület -felújítási program és építészeti koncepció kidolgozása a meglévő bérlőstruktúra megtartásával, a NAOS Budapesti irodájának elhelyezésével megbízó: CONSTRUCT Kft. Budapest, Média Centrum programterve és építészeti tanulmánya, termék és piaci pozícióanalízise megbízó: WLJK Investitionen AG

35 Főbb jegyzett szakértői munkák: Város Vasút Partneri Projektek - vezető európai ingatlanfejlesztő csoport részére megbízó: Kolpron Budapest Kft. Az ECORYS-NAOS szakértői csomag alapítója Soóki-Tóth Gáborral (az ECORYS - a NEI, Holland Gazdaságkutató Intézet leányvállalatának hazai ügyvezetője) tevékenysége többek közt a főváros barnamezős stratégiájának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó PPP együttműködés megalapozása. A portfolió főbb munkái: - LOFT program - Barnamezős stratégia Budapest Távlati Fejlesztési Tervéhez megbízó: Budapest Főváros Főépítészi Iroda - Rozsdövezeti Rehabilitációs Policy, Stratégia és Mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. - Vasúti területek hasznosítási lehetőségei és mintaprojektek megbízó: Budapest Főváros - Stúdió Metropolitana Kht. NAOS Communication üzletág vezetőjeként - az építőipari és fejlesztői szektor több meghatározó cégének stratégiai és kommunikációs (board-room) tanácsadói munkája Tagja a European Green Bulildig Council (Global Bussines Strategies portfolio) irányító testületének, a professzionális építészeti kommunikáció felelős vezetője, mintaprojekt vezető fejlesztője Kiállítások: Touching Infinity a Mai Magyar Bútortáron - tárlat a Szépművészeti Múzeumban Budapest A Modern Élet Terei Budapesten az ERNST Múzeum kiadásában - tanulmány a MEO-ról Budapest Nyisd ki a szemed - válogatás a NAOS architecture munkáiból, N&n galéria Budapest (folyamatban)

36 Budapest, vízió és realitás Vitapartnerek: Tamás Pál, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Rajk László, építész, RIBA és a RAIC rendes tagja Kováts Lajos, galerista, a BLITZ és a MEO igazgatója Lukovich Tamás, urbanista, a Pro Régió Kht. ügyvezetője Iványi György, bankár, a Magház koncepció megalkotója Schneller István, egyetemi tanár, Budapest város főépítésze Fegyverneky Sándor, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke Dr. Finta József, építész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Baross Pál, ingatlanfejlesztő, az ING Real Estate közép európai igazgatója Babarczy Eszter, történész, a Korridor internetes szerkesztője Eltér István, építész a Magyar Építész Kamara elnöke "Az eddig megrendezett vitafórumok szakmai és médiasikere meggyőzött minket arról, hogy a nyilvánosság bevonásával szervezett szakmai és társadalmi párbeszéd döntő mértékben hozzájárul Budapest jövőképének kialakításához és az ehhez vezető út közös megvalósításához. A tét jelentős, hiszen Közép-Európa konkurens nagyvárosai mint Prága, Bécs és Varsó időközben megszilárdították pozíciójukat kulturális, üzleti és pénzügyi regionális központokként. Budapest vitathatatlan előnyökkel rendelkezik, viszont azokat egy közösen alkotott stratégiában kell tudni érvényesíteni. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén a felvázolt feladatok megoldása sürgetővé vált. Ehhez nélkülözhetetlen fővárosunk közszereplőinek és vezető értelmiségeinek részvétele a kultúra, az üzleti világ területéről és az építészeti műhelyekből, hogy véleményeikkel, javaslataikkal hozzájáruljanak Budapest jövőképének kialakításához."

37 TÉK irányítótestülete és tagsága: Dr. Finta József Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Irányító Testületi tag Fegyverneky Sándor OLEH elnöke Irányító Testületi tag Grosser Lagos Enrique LaGross Kft. Irányító Testületi tag Z. Halmágyi Judit EEA Budapest Kft. Irányító Testületi tag Sütő András Balázs NAOS Communication Szóvivő Bachmann Bálint Balogh Béla Bán Ferenc Baross Pál Borostyánkői Mátyás Cságoly Ferenc Demján Sándor Dr. Lukovich Tamás Fazakas György Guczogi György Kálmán Zsolt Kerekes György Kerner Anna Kertész András Lázár Antal Marosi Miklós Molnár Imre Nagy Béla Nánásy Ilona Oláh Róbert Plájer János Rajk László Sersliné Kócsi Margit Skardelli György Szabó Tamás János Tamás Pál Tétényi Éva Vadász Bence Vadász György Vidor Ferenc Virág Csaba Wágner Péter Weiler Árpád PTE-PMMFK Építész Intézet Wicona Danesco Kft. építész ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. építész BMGE Építészmérnöki Kar VOSZ Magyar Urbanisztikai Társaság Fazakas György Építész Iroda Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Kálmán és Társai Kft. CDC Kft. Alukönigstahl Kft. Kertész Építész Stúdió Kft. BMGE Építészmérnöki Kar Középülettervező Rt. Ingenieur Beratung Molnar GmbH. Mű-Hely Területfejlesztő és Tervező Rt. Magyarterv Kft. Alukönigstahl Kft. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Köztigon Építész Stúdió Kft. Budapest IX. ker. Önk. Polg. Hivatala Középülettervező Rt. Finta és Társai Építész Stúdió Kft. Magyar Tudományos Akadémia Budapest VI. ker. Önk. Polg. Hivatala Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. Vadász és Társai Építész Stúdió Kft. építész Virág Csaba Építész Iroda építész Magyar Építőművészek Szövetsége

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása

TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása TANULMÁNY Pécs Belváros jövőkép-fejlesztési lehetőségeinek feltárása Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Közterek és Parkok újjáépítése II. ütem projekthez kapcsolódóan köztérfejlesztési társadalmi akciók

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Lun Zsuzsanna FALUFELÚJÍTÁS MAGYARORSZÁGON IV. B E V E Z E T Ô. Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK

Lun Zsuzsanna FALUFELÚJÍTÁS MAGYARORSZÁGON IV. B E V E Z E T Ô. Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK TARTALOMJEGYZÉK 2 3 11 12 B E V E Z E T Ô Dékány Tíbor AMI VAN ÉS AMI NINCS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK ÉS SZABÁLYOZÁSI POLITIKÁJUK Egy, a hét közül A KÖZPONTI RÉGIÓRÓL ELÔSZÓ A KÖZPONTI RÉGIÓRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOKHOZ

Részletesebben

a magyar kreatíviparért

a magyar kreatíviparért stratégia 2014 2020 a magyar kreatíviparért Felismerve a kreatívipari ágazatok növekvő gazdasági jelentőségét és szerepét a sikeres közösségek versenyképességében, egyúttal elismerve a Design Terminál

Részletesebben

Fiatal magyar tudósok esélyei

Fiatal magyar tudósok esélyei innoval 0802 08/02/17 16:21 Page 1 I N N O V Á C I Ó S M A G A Z I N 2008. február március 9. szám A Z É R T É K T E R E M T Ő K L A P J A Fiatal magyar tudósok esélyei ÁRA: 470 Ft Rátai Dániel feltaláló

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Merre tovább területfejlesztés? 2009/3 A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK

Merre tovább területfejlesztés? 2009/3 A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK 2009/3 1200 Ft+ÁFA Merre tovább területfejlesztés? Merre tovább területfejlesztés? A TERÜLETFEJLESZTÉS (ÖRÖK?) DILEMMÁI A TERVEZÉS MINT KÖZÖSSÉGI ÜGY PROGRAMCSOMAG ALAPÚ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK FELÜLRŐL JÖVŐ

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben