ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ"

Átírás

1 A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E DÉVÉNYNÉL BETÖRNÖM ERŐS KINGA A MÍ KÜLKAPCSOLATAIRÓL A KÖLTÉSZET ATMOSZFÉRÁJA BESZÉLGETÉS RÓZSÁSSY BARBARÁVAL ARANY JÁNOS-DÍJASAINK

2 Versek szódával avagy költők másképp A Magyar Írószövetség rendhagyó színházi sorozata Az esteken kortárs költők léptek színpadra, és hétköznapi vagy épp nem hétköznapi oldalukról mutatkoztak be. A sorozat célja, hogy a lírát kedvelő közönség rendhagyó módon pillanthasson be az alkotók műhelyébe. Az előadásokról képes összefoglaló a weblap Archívum rovatában található. Fellépett a Budapesti Kamaraszínházban Lackfi János, Iancu Laura, Szálinger Balázs, Tóth Krisztina, Térey János, László Noémi, Győrffy Ákos a Thália Színházban Kiss Judit Ágnes, Végh Attila. Az estek folyamán vendégeik voltak többek közt a Bajdázó zenekar, Cipő, Gergye Krisztián, Halász Judit, Horváth Csaba, Keönch László, Másik János, Mihályi Győző, Papp Gábor Zsigmond, Prágai Tamás, Szabó T. Anna, Szávai Viktória, Török Máté, Varga Klári. A költőket Lázár Balázs faggatta. A képeket Módos Gábor, Bakos Zoltán készítette. Iancu Laura csángó táncot jár Végh Attila és Prágai Tamás performansza Kabaréjelenet Szálinger Balázzsal Lackfi János és Török Máté alkotás közben Kontakt tánc László Noémivel Lázár Balázs és Térey János

3 Új Örökös Tagjaink A Magyar Írószövetség elnöksége a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én Örökös Tagság címmel tüntette ki kimagasló életművük és a szövetség iránti hűségük elismeréséül Ágh Istvánt, Buda Ferencet, Szakonyi Károlyt. Posztumusz Örökös Taggá avatta szervezetünk volt elnökét, Cseres Tibort a kitüntetést az író lánya, Cseres Judit vette át. A Vérbosszú Bácskában megjelenése ( ) korát ( ) jócskán megelőzte. Nem csak a megírásához, de az elolvasásához is mind a mai napig bátorságra van szükség. Mert elolvasása következtében egy csapásra megváltozik ember- és világképünk. Az a felületes és léha ember- és világkép, amely nem számol korunk hősével, aki fegyverek nyújtotta korlátlan hatalma tudatában cinikus kegyetlenséggel lép fel fegyvertelen áldozataival szemben: em bert nem fél, Istent nem ismer. A könyv hazai recepciója csak újabb jó húsz év múltán, az utóbbi időben élénkült meg valamelyest, amikor Jugoszlávia szétesését követően a szintén tömegesen kivégzett délvidéki német lakosok elleni atrocitások, és az ezek következményeként létrejött tömegsírok felkutatása a német állam követelésére és közreműködésével megindult. Míg a Hideg napok lelkes kritikai fogadtatásban részesült annak idején, és Cseres Tibor életművének recepciója szempontjából azóta is emblematikus jelentőségű, a Vérbosszú Bácskában megjelenése után, az un. rendszerváltozást követő polgári demokráciák évtizedeiben még az író nevének említése is szinte tabunak számított a hazai irodalmi életben. Ezt a jelenséget mindenki azzal magyarázhatja, amivel akarja, vagy amivel tudja. (Részlet Mezey Katalin laudációjából) Lírai szenvedély nélkül üres a vers írta Ágh István Magára hagyott című költeményében. Csak egyet érthetünk ezzel a bátor állítással, amelynek igazságához hosszú tévelygés után talán kezdünk végre visszatalálni. Művészi hite és alázata útmutató mindazoknak, akik még hisznek a kimondott és leírt szó erejében. Ágh István egész életén át igyekezte a pusztuló külvilágból egy belső valóságba átmenekíteni az egykori értékeket, amelyeknek mára már csak a hiányát lelhetjük föl. Személyes vallomásaiban egy nemzedék életérzése is lüktet; egy letűnt kor világát, Iszkáz és szülőföldje ihletett atmoszféráját a mítoszok magasáig emelte, hogy megőrződjön az időben. De 1956 örökségének is egyik leghitelesebb ápolója, és nem csupán drámai érintettsége okán, hanem történelmi érzékenysége és társadalmi-közéleti felelősségérzete révén is. ( ) Ágh Istvánnak sikerült az elvesztett és elveszett gyerekkori vidék kellékeivel bebútorozott világnak abban a szegletében, amelyet elfoglal, lett légyen az a Gellérthegy alatt vagy Szigligeten hazát lelnie, szülőföldjére ismernie. Azzal egy időben, hogy számba veszi a múlt veszteségeit, újra is teremti azokat, mozgósítja őket egy élhetőbb jelen érdekében. (Részlet Szentmártoni János laudációjából) Füvek példája 1963 őszén Buda Ferenc legelső verseskönyvének ez volt a címe. A leszorított életre kényszerített fiatalember természeti szimbólummal fejezte ki élethelyzetét és világszemléletét. A természet bizonyosan a legősibb A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 Tartalom Új Örökös Tagjaink 3 BORBÉLY LÁSZLÓ: A megújulás útján Évértékelés Szentmártoni Jánossal 5 BÍRÓ GERGELY: Szabad-e Dévénynél betörnöm Erős Kinga a külkapcsolatokról 7 BORBÉLY LÁSZLÓ: A költészet atmoszférája Beszélgetés Rózsássy Barbarával 9 Konferenciák az Írószövetségben 11 Arany János-díjasaink 13 Gérecz Attila-díj átadás 13 Heti 32 órában az olvasókért Beszélgetés a könyvtár vezetőivel 14 Köszöntések, emlékestek, kiállítások 2012-ben 16 Ízelítő 2012-es rendezvényeinkből 17 Címlap: Ágh István, Buda Ferenc és Szakonyi Károly portréit Bakos Zoltán készítette. szimbólumkincse a költészetnek, hiszen alapja az emberi gondolkodásnak, ugyanis a természetből ki emelkedő ember a természetben szemlélhette, ahhoz mérhette önmagát. A fűszál épp olyan esendőnek mutatkozik, mint az ember, s nemcsak születésnek, életnek és elmúlásnak, hanem az élet folyamatosságának, a halhatatlanságának is példája. Emlékezzünk rá, hogy korábban Babits Mihály Esti kérdése is élet és halál értelmére kérdezett rá a fűszálak példázatával. Buda Ferenc verse, s aztán egész életműve nem a létezés értelmét teszi kérdésessé, hanem

4 azt a tapasztalatát fejezi ki, hogy ez a létezés akkor is értelemmel telített, ha a boldogság és a tragédia, a gyönyörűség és a gyötrelem hullámmozgása hatja át. A természeti képek kifejezik 1956 tragédiáját, ugyanakkor az éjszaka világában alszik a rét, / a gyöngyökkel telehintett, lábon libegő / selyem-ezred, / alszik a milliós sereg, / a verhetetlen, / mindig megújuló füvek, a zöld katonák. Ezek a füvek vas-szelídségűek, s ezekben az években a vas-képzet is jellegzetes motívuma a költőnek. A vas-szelídség fogalmánál pontosabban, azt hiszem, aligha lehetne jellemezni az embert és a költőt. (Részlet Vasy Géza laudáció jából) Képzeletem emlékezés írta Renard, s ez a gondolat tökéletesen összegzi a Szakonyi Károly által képviselt írásmód lényegét. Nem a látványosságot, a külsőségek kirívó jegyeit villogtatja szerteágazó alkotásaiban, hanem választott műfajaiban: novellákban, karcolatokban, tárcákban, regényekben, drámákban és hangjátékokban a tények és a sorsadalékok hiteles rajzát nyújtja olvasóinak. Nincs egyéni boldogság szeretet nélkül üzeni számos írásában, s közösség sincs becsület nélkül. S a szeretetre vágyó hogyan szerezheti meg mások szeretetét? Etikus érzékenységű, lírai színezetű novellavilága, a finom lélekrajz mellett a társadalmi konfl iktusok lényegét is képes láttatni. Milyen törvények jelölik ki a becsület hajszálvékony útját? Erre a kérdésre keresi a választ, miközben szám talanszor taszítja tragédiába hőseit. De megtenni az utat, tisztán, miért nem lehet!? Miért!? kérdezte első szín művében Zsóka. S ez a kérdés meg hú zó dik számos alkotása mögött, végig kíséri, így-úgy, más-más módon alkotói pályáját, hiszen műveiben felelősségünk kérdését feszegeti az egymáshoz való viszonyunkban. Nézete szerint nincs kétféle, magánéleti és közéleti tisztesség, hiszen az erkölcsi tartás tel jességet kíván. (Részlet Erős Kinga laudációjából) A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG WEÖRES SÁNDOR SZAVALÓVERSENYT hirdet osztályos középiskolás diákok számára. Nevezni Weöres Sándor két szabadon választott költeményével lehet. A versenyre egy iskolából legfeljebb öt diák nevezhet! Egyéni nevezéseket nem fogadunk el, az adatokat iskolánként kérjük elküldeni a következő címre: Nevezési határidő: március 3. Az ben kérjük elküldeni: az iskola nevét, a versenyre nevező diákok nevét, születési évét, diákonként a két választott vers pontos címét. A tárgyban kérjük feltüntetni: SZAVALÓVERSENY. A válogatók időpontjáról a nevezési határidő lejártát követően az érdekelteknek ben értesítést küldünk. A verseny döntőjének időpontja: április 11., költészet napja, helyszíne a Magyar Írószövetség díszterme. A verseny díjazottjairól (első három helyezet és különdíj) szakmai zsűri dönt. A legjobbak július 22. és 31. között részt vehetnek a III. Székelyföldi Verstáborban. A tábor előadói, tréningvezetői: Kubik Anna színművész (versválasztás-előadásmód), Ráckevei Anna színművész (színész-mesterség), Jónás Sándor televíziós műsorvezető (beszédtechnika), Dékány O. Sixtus zirci főapát (a hit ereje), Gergely István Tiszti (rendhagyó történelem óra), Dezső Tibor református székelyföldi lelkész (dallam és magyarság tudat), Nagy Zoltán Péter újságíró (verselemzés), Varga Sándor András rádiós szerkesztő (helyzetgyakorlat), Csíki Játékszín színészei (a székely-magyar nyelv), valamint a Mistral együttes (megzenésített vers). Támogatóink: NKA MASZRE SZJA 1% Kérjük kedves Tagjainkat, idén ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át a Magyar Írószövetségnek vagy az Arany János Alapítványnak. Magyar Írószövetség adószáma: Arany János Alapítvány adószáma:

5 B O R B É L Y L Á S Z L Ó B E S Z É L G E T S Z E N T M Á R T O N I J Á N O S S A L, A M A G Y A R Í R Ó S Z Ö V E T S É G E L N Ö K É V E L A megújulás útján Szentmártoni János József Attila-díjas költővel a Magyar Írószövetség elnökeként végzett munkájának eredményeiről és tapasztalatairól beszélgettünk a Bajza utcai székház irodájában. Tudjuk, hogy elnökséged első két éve számos gazdasági nehézséggel járt együtt, ezek java része a sajtóból ismert a tagságunk előtt. Milyen anyagi helyzetben van jelenleg a szervezet? Az elmúlt évben végre megkezdhettük az Írószövetség gazdasági állapotának konszolidálását, mivel állami költségvetési sorba került a Magyar Írószövetség. Ezért nagyon sokat tett volt titkárunk, L. Simon László kultúráért felelős államtitkár. Így az eddig kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan összegű éves támogatások helyett 2012-ben harmincmillió forint támogatást kaptunk három részletben a működésünkre. Ez így történik az idén is, úgyhogy több mint húsz év elteltével most van először esély és remény arra, hogy hosszú távon is stabilizálni tudjuk szervezetünk működését az alapfeladatok ellátása és az alapszükségletek szintjén. Nagyobb ütemben tudjuk rendezni adósságainkat, a munkatársaink bérének kifizetése is garantáltabbá válik. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy túlontúl messzire nyújtózhatunk, mert például újabb munkatársak fölvételére nincs mód, pedig feladat volna bőven. Nagyon kellene valaki, aki csak a külföldi társszervezetekkel és kultúrdiplomáciával történő kapcsolattartást végzi. Hol tart a székház ügye? 2011 végén lejárt a tíz évre előre kifizetett bérleti szerződésünk a Terézvárossal. Azóta mindenféle ígéretet kaptunk, a székház értékét felbecsülték arra az elképzelésre való tekintettel, hogy az állam egy körülbelül azonos értékű ingatlant adományozhas- son a Bajza utcai épületért cserébe az önkormányzatnak. A politikai szándék továbbra is megvan arra, hogy az ingatlant az állam valamilyen formában örökre vagy meghatározott időszakra - tovább adja a Magyar Írószövetségnek, ami történelmi pillanat lenne az életünkben. Ugyanakkor bizonyos problémákat el is fog mélyíteni, gondolok itt elsősorban az épület megromlott állagára, felújításra szorul a fűtés-, elektromos, vízvezetékrendszer. Nem beszélve az egyre égetőbb homlokzati javításokról és a szigetelés korszerűsítéséről. Mindenesetre, ha 2013-ban viszonylag megnyugtató ered mény születik végre székházunk ügyében, azt meg fogjuk ünnepelni. Az egzisztenciális nehézségek miatt a szakmai eredményekről kevesebb szó esett eddig. Kérlek, beszélj ezekről is! Megújultunk nemcsak külcsínben, de a szakmai munka tekintetében is. Tavalyelőtt a hagyományaink ápolása mellett nyitottunk is, és próbáltunk olyan területeken is sikeresen szerepelni, ahol korábban nem. Gondolok itt például a fesztiválokra és a színházi életben való szárnypróbálgatásainkra. Rendkívül fontosnak tartom, hogy megerősítettük a külföldi kapcsolatainkat, stratégiai megbeszéléseket folytattunk Moszkvában a Magyar köl tészet hetén, Zágrábban, Helsinkiben. Első ízben volt magyar pavilon a göteborgi könyvvásáron, ahol szintén részt vettünk ez Lipcsey Emőke írótársunk érdeme. Decemberben az EMÍL képviselőivel fölléptünk Berlinben is a Collegium Hun gari cumban. De képviseltettük magunkat a lipcsei és a szófiai könyvvásáron is (itt, csakúgy, mint Helsinkiben, tavaly Magyarország volt a díszvendég). Útjainkat a legtöbbször a Balassi Intézettel egyeztetjük, a támogatása nélkül nem tudtunk volna ennyi helyen megfordulni 2012-ben. Kialakulóban van egy csereprogram a Lengyel Írók Egyesületével is. Nagy rendezvényeink sorában 2012-ben is sikeresen szerepeltünk a Művészetek Völgyében, ismét bekapcsolódtunk a Múzeumok Éjszakájába, valamint megtartottuk a jó hangulatú Nagy László Emléktúrát. Új rendezvényünk a Magyar Írószövetség szavalóversenye. Ennek zsűrizésében Rózsássy Barbarán, Erős Kingán és rajtam kívül olyan kiválóságok vettek részt, mint Kubik Anna Kossuth-díjas és Szersén Gyula Jászai-díjas színművész, illetve Kiss László, a Versmondók Egyesületének Radnóti-díjas elnöke. A versenyt a fővárosi gimnáziumoknak hirdettük meg Márai és kortársai címmel. A program annyira sikeres volt, hogy 2013-ban már nemcsak a fővárosi iskolák számára hirdetjük meg, hanem országosan. Idén lenne száz éves Weöres Sándor, így a szavalóverseny az ő emléke előtt tiszteleg majd. A nyilvános dön-

6 tőt idén is április 11-én, a Költészet Napján rendezzük meg. Sikeres és népszerű színházi sorozatunk volt Versek szódával avagy költők másképp címmel, amelyhez külön web-lapot is létrehoztunk (www. koltokmaskepp.hu). Ennek az azóta bezárt Budapesti Kamaraszínház adott otthont, Léner András volt a rendezője, Lázár Balázs színművész, költőtársunk a játékmestere, Gréger Zsolt barátom a marketingvezetője, jómagam mint ötletgazda pedig szerkesztőként működtem közre. Majdnem mindegyik pótszékes előadás volt, ami költői estek esetében nem olyan magától értetődő. Két újabb estet aztán a Tháliában is sikerült megrendeznünk a Café Budapest Őszi Fesztivál keretében. Mi lehet a sorozat titka? Talán a frissesség, a szokatlanság, a jó értelemben vett professzionalizmus. Hogy költőink rendhagyó dramaturgia jegyében mutatkozhatnak be, s nyerhetnek újabb olvasókat a kortárs irodalomnak. Nemrég találkoztál Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház új főigazgatójával, akivel korábban már több ügyben is eredményesen működtetek együtt. Sikerült újra megállapodnotok valamiben? Sok mindent átbeszéltünk. Több ponton is tudjuk majd egymás munkáját segíteni. Elképzelhető például, hogy a Versek szódával a Nemzetiben folytatódik. A szövetség szakosztályai részben megújultak, emellett létrejöttek újabb írói csoportok is. Mi az elvárás velük szemben? Sajnos nem jutott kellő energia arra, hogy valamennyi szakosztályunkat megújítsuk. A legaktívabb továbbra is az Avantgárd, a Költői és a Scifi Szakosztály. Ezen a téren még van munka bőven. Vannak továbbá régóta jól működő vidéki írócsoportjaink, ilyen például a Közép-Dunántúli és a Felső-Magyarországi Írócsoport. Mikor elnökké választottak, úgy gondoltam, hogy jó lenne az elhalt írócsoportjainkat feltámasztani megújult formában, ez sajnos még várat magára. Két újat azonban lét- rehoztunk, a Csongrád-megyei és a Hajdú-Bihar megyei Írócsoportot. A távlati cél az, hogy megyénként alakuljanak kisebb írói közösségek, amelyek képesek önmagukat menedzselni, és a szövetséggel hatékonyan együttműködve, közös programokat szervezni, tehetségeket felkarolni. Ha valahol van olyan tagunk, aki képes közösséget szervezni, akkor nyilvánvaló, hogy az ő személye köré csoportosulhatnak az írók. A csongrádinak Bene Zoltán, a hajdú-biharinak Papp- Für János a motorja titkári minőségben. Az előbbinek Simai Mihály, az utóbbinak Bertha Zoltán lett az elnöke. Terveid közt az írószövetségi portál kiépítése is szerepelt. Fontos célkitűzésünk volt, hogy megújítsuk a honlapunkat és igényes irodalmi portállá alakítsuk. Ez most februárban megvalósult. Ettől kezdve eddigi szolgáltatásainkon túl abban is segíteni tudjuk tagjainkat, hogy saját kóddal rendszeresen feltölthetik és frissíteni tudják a személyes adatlapjukat, már akinek nincs tagdíjhátraléka. Az új portál korszerűen és hatékonyabban közvetíti értékeinket új világunkban. A hagyományápolás tekintetében to - vábbra is fontos szerepe van az Arany János-díjnak, illetve a Gérecz Attila- díjnak? Természetesen. Tavaly életművük elismeréseképp négyen, Jámborné Balog Tünde, Ferenczes István, Oláh János és Szakolczay Lajos vehettek át Arany János-díjat a szövetség Arany János Alapítványa kuratóriumának döntése alapján az október 23-i ünnepségünkön. A Kárpáti Kamil által alapított Gérecz Attila-díjat tavaly kivételesen november 7-én adta át a kultúráért felelős államtitkár Izsó Zitának, aki Tengerlakó című első kötetével érdemelte ki az elismerést. Húsz éve létezik a díj, erről is szerettünk volna Gérecz Attila mártírhalálának évfordulóján a díjátadó ünnepség keretében megemlékezni. A Gérecz Attila-díj megmentésében és újraélesztésében egyébként jelentős szerepe volt szövetségünknek. Hogyan értékeled az Íróiskola működését? A képzésben résztvevők tehet ségei eredményesen kapcsolódnak be az irodalmi életbe, erre első alkalmuk a székházban rendezett est, melyen félévenként mutatkozhatnak be alkotásaikkal. Néhányan már országos lapokban és antológiákban is megmérettettek. De természetesen nem csupán azok járnak ide, akik íróvá akarnak válni, sőt. Egyébként a jelenlegi évfolyam második félévének nyitányától minden második szombaton írók tartanak írókról előadásokat, de továbbra is kitekintünk a társművészetekre is. Ezeket az előadásokat ezút tal nyilvánossá tesszük. Olyan előadóink lesznek, mint például Czakó Gábor, Csender Levente, Ferdinandy György, Iancu Laura, Illyés Mária, Kányádi Sándor, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Vidnyánszky Attila. A részletekről az Íróiskola honlapján lehet majd tájékozódni. Mi az elképzelés a régóta zárva tartó étteremmel? Szeretném újra indítani, de nem étteremként, hanem a szövetség szellemiségének megfelelő irodalmi kávéházként. Ezáltal teremtenénk írók és olvasók számára újból találkozóhelyet. A kávéházban is lehet majd tartani rendezvényeket, beszélgetéseket, könyv- és folyóirat bemutatókat, valamint kisebb koncerteket. Ide elsősorban a fiatalokat várnánk el. Minden nek függ vénye azonban a szék ház sorsának megnyugtató rendezése. Mennyire népszerű a kezdő fi atal írók körében a szövetség? Éves szinten kétszer ül össze a felvételi bizottság, amely folyóiratok főszerkesztőiből áll, akik intenzív kapcsolatot tartanak a publikáló fiatalokkal és mesterekkel egyaránt. Álta lában tíz és húsz fő között veszünk fel új tagokat alkalmanként, körülbelül háromszor ennyi jelentkezőből. Örömmel látom, hogy a jelentkezők átlagéletkora javul, a fiatalabbak is fontosnak tekintik a szövetségünk kötelékébe tartozást.

7 B Í R Ó G E R G E L Y B E S Z É L G E T E R Ő S K I N G Á V A L A M A G Y A R Í R Ó S Z Ö V E T S É G K Ü L K A P C S O L A T A I R Ó L Szabad-e Dévénynél betörnöm Sok író nehezményezi intézményes szin ten is, hogy az elmúlt években alig nyílt lehetőségük a külföldi szereplésre, s hogy milyen kevés kortárs magyar szerzőt fordítottak idegen nyelvre. Úgy tetszik, mintha a magyar irodalomnak csak az egyik fele képviseltetné magát a nagy könyvvásárokon ugyanaz a néhány szerző, ugyanabból a kánonból. Mi ennek az oka? Az elmúlt húsz évben idősebb pályatársak szerint már a hatvanas évektől kezdődően kialakult egy olyan kultúrpolitika, amely megszabta azt, hogy mely esztétikai iskolák képviselőinek műveit lehet lefordítani, vagyis kik azok, akik külföldi megjelenésre számíthatnak. Ez a gondolkodás továbbélt a rendszerváltozás után, és vele együtt áthagyományozódtak a kapcsolati tőkék is. A nemzetközi könyvfesztiválokra Magyarországot meg szokták hívni, de majdnem mindig ugyanazokat a kiadókat, szerzőket. Nem lehet elvárni a konzervatív oldaltól, hogy törölje a népszerűsített szerzőket a nemzetközi kínálatból, és akkor helyettük jöhetnek végre az eddig mellőzöttek, hiszen külföldön bizonyos életművek már beágyazódtak az irodalmi köztudatba. Ugyanakkor nem a reváns a cél, hanem a kiegyensúlyozottság, a magyar irodalom sokszínűségének a felmutatása. Hiába gondoljuk el, hogy milyen más, a külföldi olvasók előtt eddig ismeretlen és irodalmi értéket teremtő alkotók jelenhetnének meg idegen nyelveken: Nyugaton a könyvkiadást nagy mamutkonszernek irányítják, ők döntenek a kiadásról. A magyar kultúrpolitika nem határozhatja meg, hogy mely alkotók külföldi megjelenését támogatja, hanem csak orientálhat, közvetett segítséget nyújthat például azzal, hogy a külföldi kiadók pályázásakor bővíti a magyar irodalmi kínálatot, s annak fordítástámogatását. Ezek a kiadók a legtöbb esetben olyan szerzők műveinek lefordítását szorgalmazzák, akiket már ismer az adott irodalmi közeg, és akiknek van fordítójuk. Senki nem vállalja szívesen egy számára ismeretlen írónak a megjelentetését, még akkor sem, ha az író Magyarországon népszerű, sőt már Kossuth-díjjal is kitüntették. Hogyan lehet kitörni ebből az elszigeteltségből, hogy más írók is ismertté váljanak külföldön? A teljesebb kortárs magyar irodalom külföldi népszerűsítésére, és ami ennél fontosabb: jelenlétére szerencsére van lehetőség, de ezt csak nagyon nehéz és hosszadalmas munka révén lehet kiépíteni. Sokan úgy vélik, hogy ezt kizárólag kultúrpolitikai eszközökkel lehet megvalósítani. Sajnos nem így van éppen az imént említett okok miatt. Tavaly azonban a Balassi Intézettel együttműködve a Magyar Írószövetség képviselői is jelen lehettek számos külföldi könyvfesztiválon, amelyekre olyan műveket tudtunk magunkkal vinni, katalógusokba beszerkeszteni, amelyek szerzőikkel együtt eddig ismeretlenek voltak. A Balassi Intézet katalógusai is bővülnek, ami nagyon nagy lépés a kiegyensúlyozottság felé. Javaslatokat is tettünk a Publishing Hungary program bizottságának, hogy mely magyar műveket tartanánk érdemesnek külföldi nyelvekre való lefordításra. A mi feladatunk az, hogy megmutassuk: nemcsak egyféle érték van, létezik más esztétikai felfogás is. Egyetlen lehetőségünk maradt tehát: előbb meg kell ismertetni a szerzőket az adott ország szakmai közönségével. Mint mondtam, a külföldi kiadók döntése az irányadó. Mi csak alternatívákat tudunk mutatni nekik. Milyen eredményeket sikerült elérnie az Írószövetségnek 2012-ben ezen a téren? A külföldi magyar intézetek partnereink, többükkel sikerült már együtt működést kialakítanunk. Március között rendezték meg tavaly a Lip csei Könyvvásárt, amelyen Végh Attila költő képviselte az Írószövetséget. Ez a szereplés azért is volt fontos, mert ekkor az ország lejárató kampányának kellős közepén jártunk: az est után az újságírók megkérdezték a szerzőt, hogy mi a véleménye Magyarországról, nem fél-e itthon a fasizmus térhódításának kereszttüzében, s a média végre nem jóváhagyó és panaszkodó választ kapott. Moszkvában, illetve Szentpéterváron került megrendezésre április között A magyar költészet hete. Ebből az alkalomból meghívták Szentmártoni Jánost Babus Antal irodalomtörténésszel és Iancu Laura költővel együtt, és tárgyalások kezdődhettek a fogadó féllel a magyar szerzők oroszra fordításáról, illetve folyóirat- és antológiabeli megjelenések is kilátásba kerültek. A Lityeraturnaja Gazeta közölt is már összeállítást a felolvasott művekből többek között Leonyid Volodarszkij fordításában, az antológia kiadását pedig ebben az évben tervezik.

8 A Lityeraturnaja Gazeta szerkesztőségében Ilyen, számos apró lépés szükséges ahhoz, hogy egy szerző külföldön megjelenhessen, és egy ottani könyvfesztivál vendégül láthassa. Ez évek munkájába kerül. Szentmártoni Jánost Kontra Ferenc újvidéki íróval tavaly májusban Zágrábba is meghívták, ahol az ottani írószövetséggel folytatott tárgyalásokat. Elnök úr a Balassi Intézet jóvoltából Fehér Bélával, Jávorszky Bélával járt a svédországi Göteborgban is szeptember között a könyvfesztiválon. Ez egy nagyon jelentős könyves rendezvény, a frankfurti után a második legnagyobb Európában. Írószövetségünk tagja, Lipcsey Emőke szépíró és műfordító Svédországban él, és neki is köszönhetjük, hogy nemcsak egyoldalúan lehetett jelen Göteborgban a kortárs magyar irodalom, hanem önálló standján a már megszokott szerzők mellett szélesebb körű kínálatot tudott nyújtani. Helsinkiben október között Magyarország volt a díszvendég, ahol Mezey Katalin, Szentmártoni János és Jávorszky Béla képviselte az Írószövetséget. A bemutatkozáson felolvasott műveket Hannu Launonen ültette át finn nyelvre. A 100 négyzetméteres magyar standon a kortárs magyar líráról folyt beszélgetés a költő és a műfordító szemével, illetve az Írószövetség arculatáról, tevékenységéről. December elején utazott Pósa Zoltán Szófiába Szondi Györggyel az Írószövetség képviseletében a XXXI. Nemzetközi Könyvvásárra a Szófiai Magyar Intézet vendégeként. Rengeteget köszönhetünk Szondi Györgynek hiszen fontos bolgár kapcsolatokat ápol, sokat tett a magyar irodalom bulgáriai népszerűsítéséért és Doncsev Tosónak, a Szófiai Magyar Intézet igazgatójának, aki írószövetségi tagunk. A bolgárok szeretik a magyarokat, már csak Nagy László műfordítói munkássága miatt is. Szondi György érdeme, hogy az Írószövetség tagjai rendszeresen bemutatkozhatnak Szófiában, s hogy az ottani irodalmi hetilap megjelenteti a meghívott magyar alkotók műveit. Külön magyar lapszám is készül költők és prózaírók munkáiból. A 2012-es év egyik nagy sikere egy Berlinben megrendezett irodalmi est volt december között. Székelyföldi tagunkat, Murányi Sándor Olivér írót kértük fel arra, hogy az Írószövetség fiatalabb középnemzedékéhez tartozó alkotóinak szervezzen estet Berlinben. A rendezvénynek a berlini Collegium Hungaricum adott otthont, amelyen az Írószövetség és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának képviselői, László Noémi, Király Zoltán és Murányi Sándor Olivér, illetve Végh Attila, Kalász Márton és Szentmártoni János voltak a meghívott vendégei Kalász Mártonnak közben sajnos le kellett mondania a szereplést. Az estet azonban lánya, Kalász Orsolya költő vezette, akinek az ott elhangzott fordításokat is köszönhetjük. Sikerült továbbá együttműködést kialakítanunk a Bukaresti Magyar Intézettel is. Fazekas Márta, az intézet kulturális titkára keresett meg bennünket: tudunk-e segíteni abban, hogy megismertessük a kortárs magyar írókat a bukaresti értelmiséggel. Bukarestben minden tavasszal megrendeznek egy könyvfesztivált, a Bookfestet eddig ide is az uralkodó kánon íróit Gunnar Ardelius svéd írószövetségi elnökkel és Lipcsey Emőkével Göteborgban

9 Az nem kérdés, hogy boldogan vetted át a díjat, de vajon mennyire tekinted magadénak Bella István szellemiségét? Különös élmény számomra ez a díj. Hónapokkal azelőtt, hogy tudomásomra jutott volna, engem ér a megtiszteltetés, valahogy kezembe kerültek Bella István könyvei. Néhány hét alatt beleástam magam a költészetébe. Tényleg találkozás volt ez, amire úgy látszik, épp akkor álltam készen hiszen a verseit régóta ismertem, vagy inkább: ismerni véltem mert korábban valahogy nem jutottam hozhívták meg. Fazekas Mártával együtt azonban hosszabb távon gondolkodunk, tervezünk: addig szeretnénk a magyar szerzők útjait egyengetni, amíg fel nem figyelnek rájuk a román kiadók. Ennek az együttműködésnek eredménye az lett, hogy tavaly három író is Bukarestbe látogathatott: Jókai Anna, Ágh István és Szilágyi István. Fazekas Márta ezekre az alkalmakra meghívta a román értelmiség színe-javát, vezető szerkesztőket, kritikusokat, kiadókat, a közönség tehát szakmabeliekből állt. Kértünk a szerzőktől írásokat, ezeket lefordították románra, színészek adták elő őket, és az írásokat ki is osztották a közönségnek. A bukaresti fogadtatás meghozta azt az eredményt, hogy már tárgyalásokat folytatunk az egyik legnagyobb romániai kiadóval is. Tavaly nyolc országban képviseltük tehát a Magyar Írószövetséget, és tizennégy alkotót ismertettünk meg a külföldi szakmabeliekkel és érdeklődőkkel ez a szám önmagában nem nagy, de tekintetbe véve anyagi lehetőségeinket, emberi erőforrásainkat és azt a tényt, hogy az említett rendezvényeknek szinte semmi előzményük nem volt, hogy a legtöbb kapcsolatunk új keletű, a tavalyi évet ebből a szempontból is sikeresnek gondolom. S ez az eredmény igazolja azt is, hogy vállalkozásunk közel sem reménytelen. Ideje behozni a lemaradásunkat. B O R B É L Y L Á S Z L Ó B E S Z É L G E T R Ó Z S Á S S Y B A R B A R Á V A L, A M A G Y A R Í R Ó S Z Ö V E T S É G R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z Ő J É V E L A költészet atmoszférája Tavaly a magyar kultúra napján Rózsássy Barbara vehette át a Magyar Írószövetség és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Bella István-díjat. A költőnőnek időközben megjelent Termékeny függőség című esszé- és tanulmánykötete, készülőfélben van új verseskötete. Irodalmi tevékenysége mellett a gyakorlati életben is helytáll, hiszen a Magyar Írószövetség rendezvényszervezője. zájuk olyan közel, mint akkor. Talán merészség ezt mondani, de úgy éreztem, kicsit neki is köszönhetem, hogy átvehettem a nevét viselő díjat. Emlékszem, mennyire szépen beszéltél egy irodalmi esten arról, miért adtad legutóbbi verseskötetednek azt a címet, hogy Túl a sivatagon. Megismételnéd? Elmondanád újra? A Túl a sivatagon számomra jelentette magát a sivatagot, azt, amit abban korunk szülöttje emberként, alkotóként megél. Az elmagányosodás, a lelki elsivárosodás idejét. A társtalan-

10 ságot. A vers nélküli létet. Az egymás iránti közönyt. De ami akkor szá momra sokkal fontosabb volt: én abban a kötetben, legalábbis annak bizonyos oldalain képes voltam túljutni ezen a pusztaságon. Ha úgy tetszik: a magam sorsának alakítójává válni. Hinni a költészet erejében és létének megkérdőjelezhetetlen jogosultságában. A közelmúltban megjelent a Stádium Kiadónál Termékeny függőség című esszéköteted. Milyen szempontok szerint szerkesztetted könyvvé a korábban folyóiratokban megjelent írásaidat? A kötet szerkesztője Kárpáti Kamil így, amint az a korábbi könyveim esetében is történt, a Termékeny függőség megjelenését is rengeteg közös munka, együttgondolkodás előzte meg. A benne foglalt esszék, tanulmányok sok év alatt születtek. Egy részük azonban kifejezetten e könyv számára íródott nincs mód mindent folyóiratokban publikálni, amit fontosnak tartasz. Elsődleges szempontunk így az volt, hogy amit lényegesnek érzek kimondani, elmondani kortárs és klaszszikus szerzőkről, s irodalomról, művészetről általában, az helyet kapjon benne. Hogy a véleményem, a nézőpontom, az érveim, még akkor is, ha némiképp eltérnek a manapság megszokott kritikai állásponttól, ezekben az írásokban megfogalmazódhassanak. Aki ismeri a köteteidet, megerősítheti, hogy számodra a vers otthon és menedék. Miként tudod a költészetet összeegyeztetni az Írószövetségben végzett munkáddal? Természetes, hogy a mindennapos hivatalba járás sokkal feszesebb időbeosztást igényel, mint egy olyan, ideálisnak mondható alkotói lét, melyben az író, költő akkor és annyi időt szentelhet valódi hivatásának, amikor és amennyit csak kíván. De lássuk be, legtöbbünknek ez nem adatik meg. A vers azonban olyan entitás, melyet nem tudok és nem is akarok függetleníteni magamtól. Akkor sem, ha épp az Írószövetség rendezvényeivel vagyok elfoglalva. Ez pedig nem időbeosztás kérdése, hanem szemléletmód, életvitel. TÁJÉKOZTATÓ Milyen fontosabb rendezvényekre hívnád fel a fi gyelmet? Inkább arról beszélnék most, ami nemcsak fontos, hanem szívügyem is. Én a költészet atmoszféráját szeretném érezni e falak között, s még ennél is jobban szeretném, ha ebből sokan, minél többen részesülnének. Gondolva a jövő nemzedékére: idén másodszor rendezünk szavalóversenyt, ez alkalommal Weöres Sándor költeményeivel nevezhetnek középiskolás diákok. Szeretném megtalálni azokat a fiatalokat, akik kedvvel, szeretettel fordulnak a költészet felé, és ezt a szeretetet, megbecsülést képesek átadni, közvetíteni. Rettentően fontos feladatnak érzem a tehetségek felkutatását, s ha lehet, felkarolását. Weöres Sándor idén száz éve született. A zseniális költővel, éles szemű kritikussal, virtuóz műfordítóval úgy érzem, nem foglalkozunk eleget. Új, Versszínház című sorozatunk első darabja Piros ruhában, szerelemben címmel Weöres Sándor és Károlyi Amy egymásba fonódó történetét dolgozza fel versekben, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában a bemutatót márciusban tekinthetik meg az érdeklődők a székházban. De ugyanezen sorozatunk darabja lesz majd Kubik Anna Asszonyszerelem, asszonysors című, szintén nagyon izgalmasnak ígérkező szólóestje, áprilisi bemutatóval. A naptáradra tekintve nem nehéz kitalálni, sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy a székházban esteket rendezzenek. Túljelentkezés van? Jól látod, nagyon sok a rendezvény; nyárig már most tele van a naptár. Saját programjaink mellett elsősorban azt szeretnénk, ha minél több tagunk lehetőséget kapna egy-egy könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra. Ám legfontosabb célunk az olvasók viszszahódítása. Jó érzés, ha az alkotókat befogadók veszik körül sajnos azonban manapság legfeljebb így fogalmazhatunk: jó érzés volna, ha Valahogy változtatnunk kéne ezen a rossz közérzeten: nem könnyű feladat, sokunknak kell tenni érte, s ami a legfontosabb: közösen tenni. De hiszek benne, hogy még ma, mielőtt végleg beköszönt a művészet, a költészet nélküli világ éjszakája most még: vállalható. Ezúton tájékoztatjuk írótársainkat, hogy a Magyar Írószövetség pályázat révén lehetőséget nyert tagjai határon túli szerepléseinek (felolvasóestek, író-olvasó találkozók) támogatására az alábbi országokba: Ausztria, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Ukrajna. A támogatás, amely az utazás illetve a szállás költségeire, valamint honoráriumra fordítható, január 15. és augusztus 31. között vehető igénybe. A határon túli szerepléseket a pályázati keretösszeg erejéig tudjuk támogatni, ezért a jelentkezési sorrendet figyelembe vesszük. Felhívjuk kedves tagjaink figyelmét, hogy a hozzájárulás igénylésének feltétele a rendezett tagdíj. Esetleges tartozás a következőképpen rendezhető: személyesen, a Magyar Írószövetség Bajza utca 18. sz. alatt található székházában, Peller Zsuzsánál, hétfőtől csütörtökig reggel 9 és délután között, telefonszám: banki átutalással, a Magyar Írószövetség részére, a bankszámlaszámra (K&H Bank) befizetve (kérjük a közleményben feltüntetni: tagdíj) csekken, melyet személyesen igényelhet a székházban, vagy kérésre kipostázzuk. Bővebb információ kérhető Rózsássy Barbarától hétfőnként 15 és 16 óra között a es telefonszámon. Magyar Írószövetség

11 Konferenciák a Magyar Írószövetségben 2012-ben Február 29. Fekete Gyula konferencia emlékülés az író 90. születésnapja alkalmából A tanácskozást L. Simon László nyitotta meg. Előadást tartott: ifj. Fekete Gyula, Jókai Anna, Maróti István, N. Pál József, Pomogáts Béla, Spéder Zsolt, Szakonyi Károly, Szíjártó István, Tóbiás Áron, Vasy Géza. Kilencek és barátaik Jókai Anna a Fekete Gyula emlékülésen Április 14. Tormay Cécile és a Napkelet c. konferencia. Megnyitó beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális- és Sajtóbizottságának elnöke és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség titkára. Előadást tartott: Alexa Károly, Ben kő Krisztián, Csekő Ernő, Ekler Andrea, Erős Kinga, Filep Tamás Gusztáv, Horváth Zsuzsa, Kiss Gy. Csaba, Kollarits Krisztina, Rózsafalvy Zsuzsanna, Rózsássy Barbara, Szabó Ferenc, Turcsány Péter, Zsávolya Zoltán. Április 27. Kilencek -konferencia köszöntöttük a költőcsoport 70 éves tagjait. Megnyitó beszédet mondott Szentmártoni János, az ülést Csontos János vezette. Elhangzott: Tarján Tamás előadása Győri Lászlóról, Vasy Géza előadása Konczek Józsefről, Szakolczay Lajos előadása Péntek Imréről, Kovács István előadása Oláh Jánosról. A szerzők műveikből részleteket olvastak fel. Május 23. Nyirő József emlékkonferencia. Megnyitó beszédet mondott Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár. Előadást tartottak: Bertha Zoltán, Hegedűs Imre János, Lakatos Mihály, Mács József, Márkus Béla, Medvigy Endre, Pomogáts Béla, Skultéty Csaba, Tari István, Vári Fábián László. Közreműködött Faragó Laura és Gy. Szabó András. Május 30. Konferencia a kolozsvári Hitel folyóiratról Előadást tartott: Bárdi Nándor, Csapody Miklós, Cseke Péter, Dávid Gyula, Farkas Zoltán, Kántor Lajos, Kónya-Hamar Sándor, L. Balogh Béni, Makkai Lilla, Márkus Béla, Papp Endre, Pomogáts Béla, Szakolczay Lajos, Szász István Tas, Székely András Bertalan, Vallasek Júlia, Záhony Éva, Zólya Andrea. Október 1-2. Nemes Nagy Ágnes-konferencia a költő születésének 90. évfordulóját ünnepeltük. A tanácskozást Szentmártoni János nyitotta meg, Nemes Nagy Ág nes verseit Tallián Mariann színművésznő adta elő. Előadást tartott: Albert Zsuzsa, Alföldy Jenő, Buda Attila, Erős Kinga, Gergely Ágnes, Hernádi Mária, Honti Mária, Jókai Anna, Kabdebó Lóránt, Lengyel Valéria, Pomogáts Béla, Prágai Tamás, Szakolczay Lajos, Urbán Péter. November 13. Hang, költészet és közösség az új évezredben az Avantgárd Szakosztály konferenciája. Előadást tartott: Csala Bertalan, Cseres József, Danyi Gábor, Fodor Tünde, Gyukics Gábor, Hammer Ferenc, Müllner András, Papp Ti - bor, Petőcz András, Puskár Krisztián, Sós Dóra, Sugár János, Szkárosi Endre.

12 Közönség a Nemes Nagy Ágnes konferencián November 19. Illyés Gyula-konferencia emlékülés a költő születésének 110. évfordulóján. Előadást tartott és részt vett a beszélgetésen: Ágh István, Csontos János, Dobozi Eszter, Szentmártoni János. A konferencia házigazdája Vasy Géza volt. Közreműködött: Szabó András színművész ben elhunyt tagjaink: Csurka István Domahidy András Fischer Mária Fodor Sándor Géher István Hornyik Miklós Máté Imre Monoszlóy Dezső Páll Lajos Rózsás János Sebők Éva Sylvester Lajos Szenti Ernő Takács József Vékey Tamás Zsombok Timár György Kilépett tagok: Búzás Huba Gömöri György Kleinheincz Csilla Nyilas Atilla Richárd December 11. Ottlik Géza emlékkonferencia megemlékezés az író születésének századik évfordulójáról. Előadást tartott: Borbély László, Fráter Zoltán, Gunda-Szabó Dóra, N. Pál József, Thimár Attila, Varga Viktor, Vasy Géza. Felvett új tagok: Ács Jenő Árkossy István Árpás Károly Bálint Tamás Duray Miklós Farkas Wellmann Éva Fedina Lídia Kiss Gábor (írói név: Bereti Gábor) Lázár Bence András Mirtse Zsuzsa Nagy Zopán Pollágh Péter Ratzky Rita Reisinger Attila Suhai Pál Szabó Pál Szántai János Tímár Gábor december 31-én a MÍ taglétszáma összesen: 905 fő Díjak, kitüntetések 2012-ben, melyeket szövetségünk tagjai kaptak Kossuth-nagydíj: Csoóri Sándor Kossuth-díj: Vasadi Péter Babérkoszorú-díj: Ladik Katalin március 15-ei kitüntetések: Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal: Kodolányi Gyula Magyar Érdemrend középkeresztje: Géher István Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Tóbiás Áron, Vasy Géza Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Miklóssy Endre, Restár Sándor, Szepesi Attila augusztus 20-ai kitüntetések: Magyar Érdemrend nagykeresztje: Jókai Anna Magyar Érdemrend középkeresztje: Kovács István, Lator László, Serfőző Simon Magyar Érdemrend tisztikeresztje: Kubassek János, Lányi András, Sáray László, Székács Vera, Tornai József Magyar Érdemrend lovagkeresztje: Albert Zsuzsa, Banner Zoltán, Dobozi Eszter, Kiss Irén, Szigethy Gábor Magyar Ezüst Érdemkereszt: Pálfalvi Nándor József Attila-díj: Báger Gusztáv, Bálint Péter, Böszörményi Zoltán, Iancu Laura, Kenéz Ferenc, Kabdebó Lóránt, Payer Imre, Végh Attila Márai Sándor-díj: Hász Róbert, Mózes Attila, Oláh János Bella István-díj: Rózsássy Barbara Balassi Bálint Emlékkard: Tornai József Tokaji Írótábor díja: Csender Levente

13 Arany János-díjas alkotóink Hagyományainkhoz híven október 23-i ünnepségünk keretében kerültek átadásra a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának életmű-díjai. A kuratórium ezúttal Ferenczes István költőt, Jámborné Balog Tünde írót, Oláh János költőt, írót és Szakolczay Lajos irodalomtörténészt tüntette ki kimagasló életművükért. A díjjal járó kisplasztika Kő Pál szobrászművész alkotása. Az alkotók munkásságát méltatták: Ács Margit, Mezey Katalin, Monostori Imre és Szentmártoni János. Ferenczes István, Kő Pál, Oláh János, Jámborné Balog Tünde, Szakolczay Lajos Gérecz Attila-díj átadása november 7-én, 1956 költőmártírjának halála napján került sor a Gérecz Attila-díj átadására székházunkban ünnepi műsor keretében. A húsz éve létező díjat ezúttal Izsó Zita vehette át Tengerlakó című első verseskötetéért. Az ünnepséget Szentmártoni János nyitotta meg, a díjazottat Kollár Árpád, a Fiatal Írók Szövetségének elnöke méltatta. A díjat L. Simon László kultúráért felelős államtitkár adta át. Gérecz Attila költészetéről Szakolczay Lajos beszélt. Közreműködtek Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek, valamint az Írószövetség Márai és kortársai szavalóversenyének legjobbjai. A díjazott dedikál L. Simon Lászlónak

14 B O R B É L Y L Á S Z L Ó Heti 32 órában az olvasókért Beszélgetés a könyvtárban A Magyar Írószövetség és az Ex Libris Könyvtári Alapítvány nyilvános könyvtárát 2011 novemberétől Oroszi Evelin vezeti, akit kolléganőjével, Borcsiczky Krisztinával tapasztalataikról kérdeztük. Mindkettőjüknek nagy szerepe van abban, hogy a könyvtár immáron negyedik éve újra nyitva tart, és januártól újból heti 32 órában áll a szövetség tagjai, illetve a nagyközönség rendelkezésére. Oroszi Evelin: A könyvtár számára ajándékba kapott könyvek átválogatása megtörtént kötet került feldolgozásra ezek közül. A könyvtárban elhelyezett könyvek feldolgozása is elkezdődött, a polcokról 643 kötet leírása került az adatbázisba. Összesen új rekorddal gazdagodott az adatbázis az év folyamán. Míg év végén 2 220, addig év decemberében rekord vált elérhetővé a könyvtár online katalógusában. Az olvasóinktól ajándékba kapott és a Magyar Írószövetség Könyvtára számára feleslegessé vált új könyvekből ajándékcsomagokat állítottunk össze kistérségi könyvtárak számára, melyeket hat alkalommal küld tünk el összesen 3 helyre (Szabad hídvég, Aba, Mány), hogy gazdagítsuk állományukat. Borcsiczky Krisztina: Az elmúlt év során elvégeztük a folyóirat duplumok kiszűrését és egy kis folyóirat-kölcsönzőt alakítottunk ki. Kölcsönözhetők a következő folyóiratok régebbi számai: Balkon, Ezredvég, Holmi, Hitel, Kortárs, Magyar Napló, Nagyvilág, Nappali Ház A folyóirat-leltárt részlegesen végeztük el, a pincei részre terjedt ki. A tömörraktár folyóirat-állományának leltározása, átrendezése és egyidejű takarítása is megtörtént. A folyóiratokat a meglévő folyóiratjegyzékkel hasonlítottuk be, ezeket a jegyzékeket kiegészítettük, felvezettük rájuk az itt elhelyezett folyóiratok bekötetlen számait is. Az ablakokban lévő folyó- iratok praktikusabban, áttekinthetőbben lettek visszarendezve. A keresést eligazító táblák segítik, a dokumentumok visszakeresése gyorsabbá és könnyebbé vált. A pincei folyóiratállomány hiányait a hiányjegyzék tartalmazza ben 73-féle folyóirat érkezett a könyvtárba, ennek egy része a Gyűjtőköri Szabályzat által meghatározva selejtezhető. A folyóiratok pótlása folyamatos feladatunk. Oroszi Evelin: Akinek van rá lehetősége, attól továbbra is azt kérjük, hogy megjelent új könyvéből ajándékozzon a könyvtárnak, vagy ha szerkesztőként van rá lehetősége, akkor juttassanak el példányokat a kiadott könyvekből és folyóiratokból. Sajnos rászorulunk az adományokra, mivel a beszerzésre továbbra sincs anyagi lehetőségünk. A kutatómunkát megkönnyíti a honlapon való böngészés, illetve a könyvtárban rendelkezésre álló gépek használata? Oroszi Evelin: Honlapunkat folyamatosan bővítjük, fejlesztjük. Idén a weblap külsejében apró változások történtek, felülete barátságosabb, esztétikusabb és egységesebb lett. Új oldalakkal bővült, a Rólunk írták oldalon sajtófigyelés, a Vendégeink voltak oldalon könyvtárunkban előadást tartók, fellépők névsora olvasható. Az Új könyveink rovatban mindkét könyvtárra vonatkozóan új információk találhatók. A könyvtárak online katalógusa pedig több helyről közvetlenül is elérhetővé vált. A weblap szerkesztéséhez szakmai segítséget kaptunk informatikus-hallgató gyakornokunktól, és az egyik Telekomos olvasónktól, aki szakmai tanácsokkal segítette munkánkat. Borcsiczky Krisztina: Az év során több visszajelzés érkezett arról, hogy a könyvtár honlapján megtalálható információk alapján keresnek az olvasók az adatbázisban. Ez nagyon jó hír, mert párhuzamosan a meglévő cédulakatalógust és a SZIRÉN könyv tári integrált rendszert egyaránt használják. Azok számára, akik eddig éltek a lehetőséggel, hogy könyvtárunk e-magyarország pontként működik, rossz hír, hogy 2013-ban ezt a szolgáltatást nem tudjuk nyújtani, mert a gépek minősége ezt nem engedi, újakat pedig nem áll módunkban vásárolni. Hogyan segítették munkájukat a gyakornokok és az önkéntesek? Oroszi Evelin: Az ELTE BTK Informatikus-könyvtáros és informatikus szakán szakmai gyakorlatra és önkéntes munkára kértünk fel egyetemistákat. Négy hallgató jelentkezett. Hárman közülük szakmai gyakorlatra, egyikük önkéntes munkára. A megadott tematikán túl honlapunk fejlesztésében, a Magyar Írószövetség Könyvtárában a polcokon való rendrakásban, a folyóiratok behasonlításában és a könyvek feldolgozásában voltak segítségünkre. Felvettük a kapcsolatot a Könyvtári Intézettel is. Az OSZK segéd-könyvtárosi képzésében szakmai gyakorlatot biztosítottunk egy fő részére. Olvasóink közül heten vet-

15 KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Irodalomtörténeti barangolás az Írók éjszakáján tek részt Önkéntes szombat programunkon. Segítőink összességében (11 fő) 295 óra gyakornoki és önkéntes munkaórát adtak ajándékba szabadidejükből és szépítették, építették könyvtárunkat és annak jó hírnevét. Milyen programokkal és rendezvényekkel népszerűsítik a könyvtárat? Borcsiczky Krisztina: Az olvasói tábor szélesítése végett rendhagyó irodalom órákat, könyvtári órákat tartunk a környék iskolásai számára. Konkrét igényt öt intézménytől kaptunk, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumtól, a Derkovits Gyula Művészeti Általános Iskolától, a Bajza Utcai Általános Iskolától, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumtól és az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumtól. Márciustól új sorozatot indítottunk. Havi rendszerességgel került sor Sóron Ildikó könyvtáros, képzett biblioterapeuta műkincsvadászat című biblioterápiás rendezvénysorozatára. A foglalkozásokon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói hospitáltak. A Múzeumok Éjszakáján csatlakoztunk a Magyar Írószövetség programjához. A könyvtár raktárába és kü lönleges értékű gyűjteményébe engedtünk betekintést, valamint origami foglalkozással és jazz-zenével vártuk a vendégeket. A Kulturális Örökség Napja alkalmával kiindulópontja voltunk egy Bajza utcai sétának. Ezen a nagysikerű programon több mint száz érdeklődő fordult meg nálunk. A Bajza utcai Általános Iskola diákjai rövid műsorral mutatták be a kerület múltját. Itt az Eötvös 10 Kulturális és Közösségi Színtér volt partnerünk. Alapítványunk 33 rendezvényt szervezett az év folyamán. Az Arany János Alapítvánnyal közösen 12 rendezvényt tartottunk. Ezeken a rendezvényeken 1655 látogató vett részt. A Magyar Írószövetség ezen kívül 12 rendezvényt szervezett a könyvtárba. Hogyan kommunikálnak a médiával? Oroszi Evelin: A Terézváros című lappal jó kapcsolatot ápolunk. A Totaliber, az Irodalmi Jelen Online, a moly.hu, a Magyar Írószövetség, a Ma gyar Napló, az Örkény István honlap, a Cultura.hu, a litera.hu, az Eötvös 10, a Katalist, a NLG internetes oldalak közölték eseményeinket, gyakran képes beszámolóval. A Kossuth Rádió Fülszöveg című műsorában hangriport készült Iancu Laura nálunk bemutatott Szeretföld című kisregénye kapcsán. A honlapon kívül megjelentünk a Facebook-on és a LinkedIn oldalain, így ez úton is népszerűsítjük az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány tevékenységét. Célunk, hogy az Internet segítségével megismertessük magunkat, tevékenységünket, képet adjunk mindennapi életünkről, és elért eredményeinkről remélve azt, hogy minél szélesebb körben ismertté válunk, s ezáltal új olvasóközönséget szólíthatunk meg. Borcsiczky Krisztina: A Magyar Írószövetséghez kapcsolódó szervezetekkel jó viszonyban vagyunk. Rendezvényeiket mi is hirdetjük, illetve részt veszünk a különféle eseményeiken. Az Arany János Alapítvány rendezvényeit támogatjuk és részt veszünk rajtuk. A Nagy László Emléktúrán második alkalommal voltunk jelen. A Magyar Napló irodalmi hajóútjára Olvasóköri tagjainkat is meghívtuk, erre a rendezvényre a Magyar Írószövetségtől tiszteletjegyeket kaptunk ajándékba.

16 Köszöntések, emlékestek, kiállítások 2012-ben Születésnapi köszöntések Január 30. Veress Miklós köszöntése 70. születésnapja alkalmából Február 2. Kodolányi Gyula köszöntése 70. születésnapja alkalmából Február 9. Vasy Géza köszöntése 70. születésnapja alkalmából Június 11. Banner Zoltán köszöntése 80. születésnapja alkalmából Június 14. Ruva Farkas Pál köszöntése 60. születésnapja alkalmából Október 9. Kiss Irén köszöntése 65. születésnapja alkalmából Október 11. T. Ágoston László köszöntése 70. születésnapja alkalmából Október 12. Serfőző Simon köszöntése 70. születésnapja alkalmából Miskolcon Október 25. Tornai József köszöntése 85. születésnapja alkalmából November 13. Sárközi Mátyás köszöntése 75. születésnapja alkalmából November 22. Oláh János köszöntése 70. születésnapja alkalmából November 23. Jókai Anna köszöntése 80. születésnapja alkalmából a PIM-ben Emlékestek Április 17. Hornyik Miklós emlékest Október 16. Gáli József emlékest Október 30. Beke György emlékest November 20. Kiss Tamás emlékest Kiállítások Január 10. Doky-Ocskay László: Elfelejtett városok (In memoriam J. L. Borges) című kiállítását Nagy Zopán fotóművész, költő nyitotta meg. Április 16. Expanzió XXIV. Idézet c. kiállítást Bollók Csaba filmrendező nyitotta meg. Május 18. Kecskés Kriszta Virtuális utazás c. kiállításának megnyitója. Szeptember 18. Tóth-Szöllős András Almásy-fotókiállítását Oroszi Evelin nyitotta meg. Október 17. Hauser Beáta textilművész-grafikus kiállítását Szakolczay Lajos nyitotta meg. November 8. Finta Edit November című kiállítását Bertha Zoltán nyitotta meg. December 10. Matyikó Tibor kiállítását Dr. Vizúr János pszichiáter, fotóművész nyitotta meg.

17 Ízelítő 2012-es rendezvényeinkből 2012-ben több mint 80 bemutató és egyéb rendezvény zajlott a klubban és a könyvtárban. Havi egy alkalommal tartott estet az SF Szakosztály. Minden hónapban megrendezésre került a Költői Szakosztály estje, Turczi István sorozata, az Open Reading. A sorozat vendégei voltak: Jász Attila Acsai Roland, Géczi János Turi Tímea, Győri László Follinus Anna, Prágai Tamás Ughy Szabina, Szepesi Attila Veszelka Attila, Lackfi János Ijjas Tamás, Dobai Péter Petrovszki Ágnes. Végh Attila volt a házigazdája a Huszadik századi klasszikusaink és A filozófia klasszikusai című új sorozatainknak. Huszadik századi klasszikusaink c. sorozatunk vendégei voltak: Vasadi Péter (beszélgetés Pilinszky Jánosról), Szalay Károly (beszélgetés Füst Milánról), Németh Ágnes és Ekler Andrea (beszélgetés Németh Lászlóról), Bucz Hunor (beszélgetés Weöres Sán dorról), Kabdebó Lóránt (beszélgetés Szabó Lőrincről), Szondi György (be szélgetés a Napkút Kiadó klasszikus kiadásairól). A filozófia klasszikusai c. sorozatunk vendégei voltak: Dr. Simon Attila (téma: Cicero), Pongrácz Tibor (téma: Heidegger), Széplaky Gerda (Az ember teste c. filozófiai tanulmánykötetéről), Bugár István (téma: a preszokratikus filozófia klasszikusai), Mékli Attila (téma: hit és gondolkodás), Steiger Az EMÍL születésnapján Kornél (téma: a preszokratikus filozófia kutatásának módszerei). Immár hagyománnyá vált, hogy újonnan felvett tagjainknak bemutatkozó estet rendezünk. Tavaly május 3-án Berta Zsolt, Csikós Attila, Demse Márton, Fehér Bence, Keményfi Gábor, Kiss József, Muszka Sándor, Nagy Attila, Pápay György, Radnai István, Rékasy Ildikó, Szávai Ilona mutatkoztak be, november 15-én pedig Bereti Gábor, Diószegi Szabó Pál, Duray Miklós, Fedina Lídia, Mirtse Zsuzsa, Pollágh Péter, Reisinger Attila, Suhai Pál és Tímár Gábor. Február 28-án Írók arcai címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban Bakos Zoltán fotóművész íróportréiból, amely ízelítőt nyújtott a Magyar Írószövetség tagjairól készült gazdag képanyagból. A Kiállítást Szentmártoni János nyitotta meg. Március 28. Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának 10. születésnapját ünnepeltük. Beszélgetés Mékli Attilával Május 17-én ismét megtartottuk az ingyenes Egészségnapot szakorvo-

18 A Magyar Írószövetség támogatói Arany János Alapítvány AREX fm INGATLAN- HASZNOSÍTÓ Kft. Bethlen Gábor Alap Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások Minisztériuma Ex Libris Könyvtári Alapítvány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kultúrvonal Produkciós Iroda Leonyid Volodarszkij Cseh Károllyal sok, egészségnevelők, dietetikusok, gyógytornászok részvételével, tanácsadásokkal, szűrővizsgálatokkal. Június 7. Vendégünk volt Leonyid Volodarszkij orosz költő. Karácsonyi folyosó c. verseskötetét Cseh Károly mutatta be. Június 13. L. Simon László Szubjektív ikonosztáz c. esszékötetének bemutatója. A kötetet Gulyás Tibor, a Műcsarnok igazgatója mutatta be. Június 16. Írók Éjszakája. Az éjszakába nyúló program során fellépett Gyermekszereplők a MÍ színpadán Kapolcson többek között Csuja Imre, Huzella Péter, valamint Gerendás Péter, Papp- Für János és Rózsa Sándor triója. Július 27. augusztus 5. között 2012-ben is részt vettünk Kapolcson a Mű vészetek Völgye fesztiválon irodalmi, zenei és színházi programokkal. December ben is megrendeztük hagyományos évzáró estünket, a Költők karácsonyát. A házigazda Turczi István, a Költői Szakosztály elnöke volt. MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) NKA (Nemzeti Kulturális Alap) Pannon Plakát Reklám Kft. Picasso Média Studio Bakos V-BER Kft. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója (MIT) 2012 Kiadja a Magyar Írószövetség 1062 Budapest, Bajza u , Felelős kiadó Szentmártoni János elnök Szerkesztette Rózsássy Barbara, Szentmártoni János Tervezőszerkesztő: Layout Factory Grafikai Stúdió Fotók: Bakos Zoltán, Erdélyi Gyula, Módos Gábor Nyomda: mondat Kft., Készült 1000 példányban A kézirat lezárva: február 8.

19 I. Hajdúböszörményi Nemzetközi Író- és Alkotótábor A Magyar Írószövetség és a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör szervezésében került megrendezésre az I. Hajdúböszörményi Nemzetközi Író- és Alkotótábor június 27 július 1. között. Szemináriumot vezetett Áfra János költő, szerkesztő, a József Attila Kör elnökségének tagja, Papp-Für János költő, szerkesztő, a Magyar Írószövetség tagja, a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör elnöke, Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke. Előadást tartott többek közt Ferdinandy György író, Farkas-Wellmann Endre költő, Szálinger Balázs költő. Koncerttel színesítette a programot Gerendás Péter, a Bar-talk zenekar. Szilágyi Tamás színművész helyzetgyakorlat kurzusokat tartott a táborozóknak, Török Péter előadóművész pedig versestekkel gazdagította a rendezvényt. A tábor zárónapján megalakult a Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar megyei Írócsoportja. Elnöke Bertha Zoltán irodalomtörténész, titkára Papp-Für János költő lett. Munka közben Áfra Jánossal Szeminárium Papp-Für Jánossal Szentmártoni János, Papp-Für János, Bertha Zoltán, Ferdinandy György Táborlakók Bella István-díj Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Írószövetség által alapított Bella István-díjat a Magyar Kultúra Napján 2013-ban Barna T. Attila költő vehette át. A díjazottat Végh Attila laudálta. Az ünnepségen köszöntőt mondott T. Mészáros András polgármester és Szentmártoni János elnök. A kitüntetett

20 MÁRAI ÉS KORTÁRSAI A Magyar Írószövetség szavalóversenye Budapesti középiskolásoknak hirdettük meg a versenyt, amelynek nyilvános döntője április 11-én volt. A versenyre több mint százan jelentkeztek. A zsűri tagjai voltak: Kubik Anna Szersén Gyula Czigány György Kiss László Szentmártoni János Erős Kinga Rózsássy Barbara Er tl Zsombor Péter, I. helyezet t Megméret tetés előt t A zsüri Lencse Anna, különdíjas Slemmer Ádám, II. helyezet t

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

2011-ben csak a Versünnep lett megrendezve, a Verstábor pénzhiány miatt elmaradt.

2011-ben csak a Versünnep lett megrendezve, a Verstábor pénzhiány miatt elmaradt. I. Székelyföldi Verstábor története A verstábor célja és küldetése: A hazaszeretet és nemzettudat erősítése. A rászoruló, tehetséges fiatalok támogatása. A székelyföldi fiatalok magyarországi fellépéseinek

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Május 29. Csütörtök 18 óra. ifjúsági és szabadidõ ház

Május 29. Csütörtök 18 óra. ifjúsági és szabadidõ ház Spanyolnátha Lapszámbemutató ifjúsági és szabadidõ ház, Gyõri kapu 27. Május 29. Csütörtök 18 óra Petõcz András Felelevenítés Budapesti jelenlét Lengyel Tamás véletlen Balett Megelevenítés Pál Dániel Levente

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza Városi Stadion Időpont: 2014. május. 08. A Versenybíróság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 1. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 2. Sütő Emese 1/d Felkészítő tanár: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella Műcím:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanévzáró 2013. június.19.

Tanévzáró 2013. június.19. Tanévzáró 2013. június.19. Formai és tartalmi változások 2013. január 1. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Megyeközponti Tankerület KLIK szervezeti egység: 153031 Működtető:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov. Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.hu Miniszteri terület vezetői Miniszteri Kabinet Nemzetközi

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember A Varázsecset rajzszakkör eredményei Szeptember 1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával került megrendezésre az Európai

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben