A települések marketingjének nek holisztikus modellje, s a gyakorlati adaptáci turizmusban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települések marketingjének nek holisztikus modellje, s a gyakorlati adaptáci turizmusban"

Átírás

1 A települések marketingjének nek holisztikus modellje, s a gyakorlati adaptáci ció jó megoldásai a turizmusban Dr. Piskóti István, intézetigazgató Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus és településmarketing - országos konferencia Budapesti Corvinus Egyetem november 22.

2 Az érintett témakt makörök 1. Településmarketing modellje 2. Településmarketing desztinációmarketing viszonya 3. Versenyképesség kettős értelmezése 4. Holisztikus megközelítés a desztinációmarketingben 5. Desztinációmarketing eszközök, jó megoldások példái

3 Előad adásom 5 tézise, t megállap llapítása 1. TM: a település versenyképességének erősítése a helyi lakosság jóléte érdekében. A TM az inside out és az outside in marketing-megközelítés sikeres ötvözése legyen! A társadalmi, közösségi jellegű településmarketing eszközrendszere a 2K, a település marketingorientált kínálat-fejlesztése és a kommunikáció a tudatos márkaépítés által a célcsoportok imázs-orientált döntéseinek elérése. 2. A desztináció-marketing a településmarketing része, sajátos szakmaterületi síkja. A versenyképesség kettős feltételi-kínálati (ex ante) és eredmény-teljesítmény (ex post) oldali megközelítésére egyaránt koncentráljuk a marketingben. 3. A desztináció-marketing a TDM által koordinált, az érintettek együttműködésével megvalósítandó feladat, melynél a holisztikus megközelítés a belső marketing, a kapcsolat-menedzsment, az eszközök integrálásának és a vállalkozói versenysemlegesség együttes követelményeinek megfelelést igényli. 4. A desztináció-marketing kiemelt jelentőségű szakmai feladata a hatékony márkastruktúra kiépítésének megvalósítása, ösztönzése. 5. A marketing eszközök arányos felhasználása mellett a TDM-ek, mint sajátos digitális produkciós ügynökségek kell, hogy működjenek.

4 Településmarketing = társadalmi, t közössk sségi marketing Egy település versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, kialakításának, realizálásának segítése, kommunikálása, azaz egy alapos elemzési, érdekegyeztetési, szintetizáló munkára épülő stratégia-alkotás és az azt realizáló eszközrendszer folyamatos működtetése a helyi lakosság gazdasági, közösségi, kulturális és ökológiai értelemben vett jóléte növelése érdekében. -marketing

5 1. tézist TM: a település versenyképességének erősítése a helyi lakosság jóléte érdekében. A TM az inside out és az outside in marketing-megközelítés sikeres ötvözése legyen! A társadalmi, közösségi jellegű településmarketing eszközrendszere a 2K, a település marketingorientált kínálat-fejlesztése és a kommunikáció a tudatos márkaépítés által a célcsoportok imázs-orientált döntéseinek elérése.

6 Marketingkutatás, elemzés, helyzetértékelés Településmarketing modellje CÉLRENDSZER - alap és eszközjellegű - lakosság KOMPETENCIÁK Természeti, földrajzi Gazdasági, turisztikai Emberi, társadalmi Kulturális Menedzsment Funkcionális kompetenciák Mag-kompetenciák Meghatározása, fejlesztési célok STRATÉGIAI CSOMAGOK ÉS OPERATÍV PROGRAMOK 2K Kínálat-teljesítmény mix és Kommunikáció, márkaépítés imázs DÖNTÉSEK Kívül élők, turisták, vevők Helyi vállalkozók Befektetők, partnerek Kormányzat Pártok, parlament EU intézmények Fejlesztési szervezetek Nonbusiness szervezet Más település, térség Környezeti, szabályozási, versenytársi befolyás

7 2. tézist A desztináció-marketing a településmarketing része, sajátos szakmaterületi síkja. A versenyképesség kettős feltételi-kínálati (ex ante) és eredmény-teljesítmény (ex post) oldali megközelítésére egyaránt koncentráljuk a marketingben.

8 Településmarketing Vállalkozói marketing Desztinációmarketing Civil szféra marketingje

9 Desztináci ció versenyképess pesség g kettős s megközel zelítése Feltételi-kínálati (ex ante) oldal Támogató tényezők és erőforrások Magerőforrások és vonzerők Szituációs tényezők Kínálat minősége és mennyisége - Természeti vonzerők - Szállás- vendéglátóhely kínálat - Kapcsolódó szolgáltatások - Elérhetőség - Környezeti minőség - Társadalmi kohézió, szerkezet - Turizmusbarát lakosság - Infrastruktúra, - Településkép - Munkaerő felkészültség - Képzési színvonal - vállalkozói pozíciók - Innovativitás, Technológiai fejlettség - Kooperáció-készség - Klaszterek, hálózatok - menedzsment képességek - Turizmusbarát közigazgatás - Település-imázs Eredmény teljesítmény (ex post) oldal a turisztikai bevételek mértéke, látogatószám, vendégéjszakák száma, rendezvények, turisztikai helyszínek látogatottsága, tartózkodási idő, turisták elégedettsége, turisztikai beruházások mértéke, turizmusban foglalkoztatottak száma, turisztikai vállalkozások száma, a turisztikai adóbevételek mértéke, a desztináció és értékeinek ismertsége, turisztikai márkák értéke, a desztináció különböző összehasonlításokban elfoglalt helye stb. π-marketing

10 3. tézist A desztináció-marketing a TDM által koordinált, az érintettek együttműködésével megvalósítandó feladat, melynél a holisztikus megközelítés a belső marketing, a kapcsolat-menedzsment, az eszközök integrálásának és a vállalkozói versenysemlegesség együttes követelményeinek megfelelést igényli.

11 Desztináci ció-marketing, stake-holder menedzsment Önkormányzat Vendéglátók HOTELEK Civil szervezet Utazási iroda TERMELŐK DESZTINÁCIÓMARKETING TDM - koordináció- Stake-holder menedzsment kompetencia-központja Rendezvény szervezők ATTRAK- CIÓ-GAZDA Közlekedés, szállítás Oktatási kutatási intézmény Egyéb szolgáltatók

12 City kompetencia-központ (stakeholder-management) kialakítása 1 City-Partner Termelő-, szolgáltató vállalkozások Önkormányzat Polg.Hivatal Szakmai, civil szervezetek, együttműködések Fejlesztő cégek City kompetencia-központ Kormányzati hivatalok, szervek Kulturálissport szervezetek Marketingszolgáltatók, média Belváros lakossága képviselői Oktatásitudományos intézmények 1 a nemzetközi példák, szakmai modellek alapján kidolgozva (pl. Hamburg, stb.) 12

13 Tudásh shálózat a hamburgi sportért Ki és továbbképzés a sport és más képzőhelyeken Szolgáltatók, orvos, építész, jogász vállalkozások Képzés, sportjog, rendezvénymenedzsment, várostervezés, építészet, turizmus, sporteszközök KOMPETENCIAKÖZPONT Projektek Rendezvények Tájékoztatás EÜ-intézmények Hatóságok Rendezvény és médiaügynökségek Főiskolákk+f Sportiskolák szakképzés Média, Kiadó. TV 13

14 Holisztikus marketingkoncepció vállalkozásoknál Belső marketing Integrált marketing HOLISZTIKUS MARKETING Társadalmi felelősségre épülő marketing Kapcsolati marketing

15 Holisztikus marketingkoncepció desztináci ció-marketingnél Belső marketing Integrált marketing HOLISZTIKUS MARKETING Versenysemlegesség Kapcsolati marketing

16 DM belső marketing - CÉL: Információnyújtás, belső kommunikáció, együttműködés építése, minőségbiztosítás, képzés, elismertség és támogatottság elérése. - ESZKÖZÖK: Desztinációs rendezvények (turizmusnap!), Nyitott kapuk napja, Belső hírlevél, tagi, munkatársi magazin, helyi sajtómegjelenések, Digitális és print anyagok, On-line platform a belső kommunikációra, Fórumok a projektek megvitatására, Belső megkérdezések, kutatások, Munkatársi, partneri szakmai utak, ünnepek, kirándulások, Minősítési rendszer, Ágazaton átnyúló együttműködések, Továbbképzés, csapatépítés, Belső marketing felelős kinevezése, Projektek a turizmushoz való pozitív hozzáállásért, Projekt-csapatok képzése egy-egy témában, Elismerések, díjak, kitüntetések, Sikerek széleskörű kommunikálása

17 4. tézist A desztináció-marketing kiemelt jelentőségű szakmai feladata a hatékony márkastruktúra kiépítésének megvalósítása, ösztönzése.

18 Márkaépítés Relevancia: Megfelelő márkaígéret kialakítása Előny: Differenciálás a versenytársakhoz képest Teljesítés: Az ígéret beváltása Jelenlét: a márka ismertségének megteremtése Kötődés: Lojalitás kialakítása 18

19 A márkm rkázás s folyamata 1. Brand Insight elemzési szakasz, a komplexitás felépítése és megoldása.. Belső kép elemzése (workshop) Külső kép elemzése (interjúk, kutatás ) Média-megjelenés elemzése Benchmark tanulmány Szekunder trendek Információk-adatok elemzés, összegzése 2. Brand Options karakteres opciók, pozíciók kialakítása Pozícionáló elemek felépítése tények és érzelmek Opciók, alternatívák és vitájuk (8-3) Végső alternatívák márkavilágának kialakítása 3. Brand definiálása Visszacsatolás a szakértők, véleményvezérek felé kiállítás Döntéshozás Brand Briefing a design kialakítása

20 Márkarendszer egy desztináci cióban Városmárka Desztináció márka (Miskolc) Turisztikai terméktípus márka (kulturális-turizmus) Vállalkozói-intézményi márka (Miskolci Nemzeti Színház) Turisztikai termék-márka (Bartók+ operafesztivál,tapolcai-barlangfürdő) Közös (pl. helyi termék) márka (Miskolci termék)

21 Márkamérések.

22 Mercer Quality of Living Survey - Worldwide Rankings, Rank Vienna Vienna Bécs 2 Zurich Zurich Zürich, 3 Auckland Auckland Genf, 4 Munich Munich Vancouver 5 Vancouver Düsseldorf Auckland, 6 Düsseldorf Vancouver Düsseldorf, 7 Frankfurt Frankfurt Frankfurt, 8 Geneva Geneva München, 9 Copenhagen Bern Bern, 9 Bern Copenhagen Sydney, 11 Sydney Sydney Koppenhága, 12 Amsterdam Amsterdam Wellington, 13 Wellington Wellington Amsterdam, 14 Ottawa Ottawa Ottawa, 15 Toronto Toronto Brüsszel, 16 Berlin Hamburg Torontó, 17 Hamburg Berlin Berlin, 18 Melbourne Melbourne Melbourne, 19 Luxembourg Luxembourg Luxembourg, 20 Stockholm Stockholm Stockholm Prága 69, Budapest 73, Varsó 84,

23 Mercer Quality of Living 1. politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, jogi szabályozás stb.) 2. gazdasági környezet (valuta, árfolyamok, banki szolgáltatások stb.) 3. társadalmi-kulturális környezet ( személyes szabadság, média, cenzúra stb.) 4. Orvos-egészségügyi szempontok (egészségügyi szolgáltatások, felszereltség, fertőző betegségek, szennyvíz, szemétszállítás, levegőszennyezés stb.) 5. Iskolaügy, képzés (iskolák, nemzetközi képzés elérhetősége stb.) 6. Közszolgáltatások és közlekedés (vasút, közút, vízkészlet, posta telefon, repülőtér stb.) 7. Pihenés (éttermek, színház, sport és szórakozás stb.) 8. Fogyasztási javak (elérhetőségek, hús, hal, zöldségek, italok, autók stb.) 9. Lakhatás (épületállomány, felszereltség, szolgáltatások stb.) 10. Természeti környezet (éghajlat, természeti katasztrófák, állapot stb.)

24 Anholt-GfK City Brand Index Place (its physical aspect) Presence (the city s international status and standing) Anholt-GfK City Index SM 2013 Overall Brand Ranking: Top 10 of 50 Cities 1 London (2 in 2011) Pulse (interesting things to do) City Brand Index Potential (the economic and educational opportunities) 2 Sydney (3) 3 Paris (1) 4 New York (4) 5 Rome (6) 6 Washington D.C. (7) 7 Los Angeles (5) Pre-requisites (basic requirements, such as affordable accommodation and the standard of public amenities) People 8 Toronto (13) 9 Vienna (9) 10 Melbourne (8)

25 NYILVÁNOS SZAKMAI JAVASLAT: Kezdeményezem egy szakmailag megalapozott évente elvégzendő városmárka/desztinációmárka mérési rendszer kialakítását, megvalósítását.

26 5. tézist A marketing eszközök arányos felhasználása mellett a TDM-ek, mint sajátos digitális produkciós ügynökségek is kell, hogy működjenek.

27 A legfontosabb trendek 2020-ig KÍNÁLAT Klíma-változás Innováció Globalizálódás Kínálat-bővítés Háborús-, válság- és terror-veszély Konkurencia-nyomás Sztenderdizálás Technológia Turisztikai trendek 1.struktúra-váltás - új célcsoport-súlyok 2.Motiváció-változatlan alapszükséglet, növekvő igények 3.Stabil volumen. Növekedés+kockázatok 4.Utazási célok: nagyrégiók világos pozíciói, játéktér az országoknál / desztinációknál 5.Új stratégiák: információk + döntések 6.Értékesítés: Profik fontos szerepe 7.Üdülési formák:több egy üdülési csomagban 8.Rövidebb időtartamok 9.Csökkenő szezonalitás 10.Nagyobb ártudatosság 11.Jobb szálláshelyek 12.Stabilitás a közlekedésben, kockázatokkal Fenntarthatóság Információ-áramlás Internet / e-com biztonság Ár-orientáltság differenciálás KERESLET Fogyasztói-erő Demográfiai-változás Növekvő árérzékenység Igényesség-nő Érdeklődő látogatók RA- ReiseAnalyse tanulmánya alapján

28 Turizmus-marketing marketing trendek 1. A szabadon választott gyakorlat előtt a kötelező kűr van. 2. Integráció! - Social Media Offline Ajánlás-marketing (Word of Mouth)WoMaus) 1. Hűség-programok személyes gondozás az utazási irodában 3. Egyedi kreatív marketing-ötletek (minden hangszeren játsszunk!) - Egyedi termékek Egyedi tartalom a termékekben - 1. Glamping Otthon/belföldi-nyaralás/szabadság aktív nyaralás másként 4. Célzott Online Marketing - Fans! Aztán mindenkit vendéggé konvertálni 5. Marketing Stunts - Vírus-marketing/Gerilla Marketing/Flashmobs 6. Location Based Service helyi hálózatok és címzett szolgáltatások 1. Web 3.0.-web of content Multi-Screen, Multi-Touch, Daten-Aggregation-Premium-Content 7. A világ mobil és lokális (Mobile Apps) nagy innovációsgyorsaság átláthatóság 1. Kommunikációs váltás gyakrabban, rövidebbet, erősebben 2. Hibrid TV/HBB TV Video-Ads marketing - Product Placement Fogyasztó-barátok 3. Aki hisz, nem kérdez vissza 8. Rugalmas árak a szolgáltatásokban 9. Kooperatív marketing 10. TDM szervezetek, mint digitális produkciós-ügynökségek

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés Turizmus rendszere előadás 8. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató Jövőkép Észak-Magyarország turisztikai régió A régió Magyarország

Részletesebben

Turizmus rendszere előadás 7.

Turizmus rendszere előadás 7. A turizmus tervezési rendszere a nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-24 Turizmus rendszere előadás 7. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató A tervezés szintjei Országos Regionális KONCEPCIÓ

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben

Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben FÓKUSZ Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben Piskóti István A felsôoktatási piac mûködése lassan bontakozik ki itthon, ezzel együtt a marketingszemléletet és megoldásokat is jellemzôen

Részletesebben

A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás. az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott

A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás. az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott kétéves kutatási program beszámolója (OTKA száma: K 81718) Vezető kutató:

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE

Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK. Budapest, 2010. ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Sziva Ivett TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSE ÉS ELEMZÉSE Budapest, 2010. VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET ÜZLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK Témavezető: Dr. Czakó Erzsébet, egyetemi docens Sziva

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Innovációvezérelt marketing

Innovációvezérelt marketing MARKETING INTÉZET Innovációvezérelt marketing Dr. Piskóti István, intézetigazgató Miskolci Egyetem TUDÁS A SIKERHEZ 1. A SIKER KULCSA CIA Competitive Innovation Advantage 2. CIA ESZKÖZE: optimális innovációportfólió

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

TDM folyamat Magyarországon

TDM folyamat Magyarországon TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu. TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI 2007 2013 ALAPJA A NEMZETI

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program

Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program Jelentés tervezet Xellum Kft. & Med-I-Terra K ft. Ez a dokumentum 172 oldalt tartalmaz 2010. augusztus

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Belső kommunikáció Business marketing menedzsment 11. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 A belső kommunikáció feladatköre 2 A céghez tartozás érzésének (company feeling) kialakítása,

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben