UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/ Monitoring és felülvizsgálat A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása."

Átírás

1 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi picon. Ehhez meghtározz márkázási szegmentálási lpelveket, hozzájárul turtfogdás feltételrendszerének ásához, htékony szolgálttói csomgot kínál hivtlos Budpest Kárty Kultúr Kárty formájábn, vl informtív dinmikus online offline kommunikációt folytt városb érkező látogtókkl z elsődleges belépi pontokon, kezdve honlp, folyttv személyes kommunikáció (Budpestinfo Pontok), mjd tájékozttó táblák kidványok kezelével. z séges, következetes megjelenre törekszik, elsődleges feldt megfelelő mennyégű minőségű információnyújtás hziknk külföldieknek, város egzét illetően. érintett zonosítás, bevonás kezele nélkül koncepció széles körű elfogdás így megvlósítás sem ott. szereplők zonosítását követően szempontrendszer kilkítás, z érkek elemzére, z ellentétes érkek zonosításár z esetleges ütközek kiküszöbölére vn szükség. z üttműköd üttgondolkodás legmegfelelőbb szervezeti trtlmi kilkítás strtégi meglkotásávl párhuzmosn futó, önkormányzti koordinálású feldt kell, len. Referenci Berger, R. (2012). Europen cpitl city tourm. Report nlys nd findings. Rolnd Berger Strt Consultnts, Vienn. Olvsv ttrkciógondozás fejleszt. Rzt válll meglévő új turztiki ttrkciók élménytermékekké lkításábn (pl. Várbzár, Dun rkprtok bekpcsolás turztiki életbe), forglomélénkítő események kommunikációj mellett tizenhárom éve ngysikerű, sját szervezű renzvénnyel, Vörösmrty téri Budpesti Krácsonyi Vásárrl hozzájárul főváros főszezonon kívüli turztiki látogtottságánk növeléhez. Célji között szerepel TDM-rendszer htékony működtetével Budpest séges sztinációként történő megjeleníte szolgálttói z önkormányzti szektor bevonásávl, összefogásávl. Bon, J-C. (2012). City Brnding & dverting. Zártkörű prezentáció BTDM Nonprofit Kft. rzére én Összefogásr ösztönz. Budpest Fürdőváros-promóciój mellett kiemelt hngsúlyt fordít város kulturál értékeinek élő megmertetére, TDM-szervezet rzeként ezen, további szkmi szolgálttókkl történő üttműködre, már koncepciólkotás első fázától kezdve. KSH (2010). Mgyrország okbn, Összefoglló kidvány. Olvsv kod=ksh&p_session_id= &p_lng=hu BTDM Nonprofit Kft. feldtrendszere tehát átfogj turtfogdás folymtánk egzét z önkormányzti, turztiki szolgálttói szektor összefogásávl, mellyel célj hzi külföldi látogtókt z első perctől kezdve, vsztérükre ösztönözve kísérni Budpesten zért, Budpest, városlátogtások turtérkezek tekintetében sokkl jobb pozíciór ten szert (reál) versenytársi környezetében. 6. Monitoring felülvizsgált Budpest új turztiki koncepciój kettős monitoring elképzelen lpul. Egyfelől, teljes strtégi meglkotásánk mi helyzetelemz-céltérkép-prioritások -véglegesített koncepció-megvlósítás) es lépcsőfoki után újbb helyzetelemzhez vezetnek mjd, másfelől, z első rövibb, ezteti rzstrtégi után, végleges koncepció feldtink, eszközrendszerének, projektjeinek ágzti célji megfoglmzásánk végrehjtásánk z lpj. z eredmények monitorozás. végleges megvlósítási ütemterv kilkítás után kerül sor meghtározott kciótervek megvlósításár. Ebben szkszbn történik z eredmények monitorozás, értékele, suk, kmpányok vlóbn elérjék kitűzött célokt. mennyiben végrehjtott lépek hozzák meg kívánt eredményt, sor kerül z kciók módosításár. z érintett szereplők monitorozás. z egz folymtot végig kell kísérje z érintett szereplők elemze, monitorozás. Ngyon fontos feldt, hzen z összes UgorjUnk! City_Tourm_ pdf ETC-UNWTO (2011). Fundmentls & Principls of Tourm Product Development. ETCUNWTO Joint Interntionl Seminr on Tourm Product Development, Dublin, Irelnd ICC (2012). Working with irlines. Is nd dvice for interntionl ssocition meeting plnners nd cion mkers. Publiction for Members. Olvsv Budpest Turizmus Strtégi 2012/ KSH (2011). Budpest igenforglm Budpesti Mozik 14. KSH (2011b). kereskelmi szálláshelyek forglm jnuár-cember. ktuál információk Budpestről Pest méről. KSH (2012). kereskelmi szálláshelyek forglm jnuár-cember. ktuál információk Budpestről Pest méről. KSH (2012b). Mgyrországr látogtó külföldiek trtózkodási ije. STDT lekérz. Olvsv Mgyr Hotel Monitor (2012). MHM Meteo Q1 & Q2 nlíz. Mercer (2011). Qulity of Living worldwi city rnkings. Mercer survey. Olvsv Popescu-Corbos (2011). Vienn s brnding cmpign Strtegic option for veloping ustri s cpitl in top tourm stintion. Theoreticl nd Empiricl Reserches in Urbn Mngement, Vol. 6., Issue 3, ugust 2011 Turizmus Kft. (2012). Mlév leállás legngyobb vesztesei budpesti ötcsillgosok. Turizmus Bulletin, MTI. Olvsv Mlév-leállás legngyobb vesztesei budpesti ötcsillgosok Turizmus Kft. (2012b). Meglázó Mlév végjáték. Turizmus Bulletin, MTI. Olvsv WTTC (2012). Trvel & Tourm Economic Impct 2012 Hungry. World Trvel & Tourm Council Fotó: Dudás Bél BTDM Budpest Turztiki Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság 1115 Budpest, Brtók Bél út Telefon: , Fx: E-mil: BPS_kiloves_ok.indd 2-3 BPS.indd :06:39 10:50:17

2 5. 3. Mrketing kommunikáció z város, mely megfoglmzz strtégiáját, több turták véleménye Budpestre bármikor érmes utzni. vendégéjszkát kuttások, jóvl 80%-uk mgsbb z EU-országokból ú érkezik, turtérkezt németek átlgosn tudht 1 hétre, mgáénk. z osztrákok 5 npr. Itt trtózkodásuk (Rolnd ltt Berger, költük 2011) 45%- szállásr fordítódik. z évszkok i eloszlás már nnyir jellemző, 60% nedévre koncentrálódik (KSH 2011b). 1. Bevezet hhoz, fenti ok, vendégéjszkák növelhető len, mrketingeszközök Legutóbb 2010-es mrketing évig kzült folymt fővárosunkról dt lehetőségek olyn teljes átfogó hsznált koncepcionál 1. brnd-célok nyg, mely zonosítás, t 2. z érklőd érintő feltárás, vlmennyi 3. nnk szempontot elemze, 4. fi- z szükséges: eltérő gyelembe érklőd vette. figyelembe Lépt vétele, trtv 5. változtos mi kor élménykínált igényeivel, kidolgozás. rendkívül erős Brnd-célok. pici versenyhelyzettel, 1. Olyn új élményelemekkel turztiki szkm szolgálttásokkl szolgálttói gzdgított kínált szektor elvárásivl, melyet mrketing célcsoportok új elvárnk, eszközrendszere cél keresletet kínált ébreszteni lehetősé- továb- megteremte, bi gekkel, mgs minőségű Budpest termékek Főváros iránt. elengedhetetl 2. város eddigi sikertényezőire trtj, vló összefogllj látvány, kultúr, most kzülő gsztronómi, strtégiájánk sp, Dun. 3. legfontosbb Megfelelő séges srokpontjit. megjelené- épít: sű információs rendszer meglkotás. 4. Élő imázst személyéget dni városnk, mely cím érzelmi sugllj, kötődt nézőpontot épít vendégekkel. váltunk: 5. z Egy eddigi Budpest sttikus márk: szárz, hzik- jv- Már rzt nk, budpestieknek csk sttztiki kimuttásokon külföldieknek. nyugvó nézőpont helyett melynek szükségességéhez persze kétség férhet inkább dinmikus, z i érkező látogtók érzelmi Célcsoportok. igényeire, hhoz, szokásir htékony velkedére mrketingmunkát lpozó, végezhessünk, márkszemléletű célcsoportok meghtározáskor pozicionálást, megfelelő vl offline megkülönböztett (print kidványok, tűztük információs zászlónkr. pon- élménylptok, hirtek, eseménymrketing) online eszközök (web1 web2) megfeleltetére koncepció összeállítás, vn szükség. kuttások-elemzek, ktegorizálás lpj vl korcsoport megvlósíthtóság lpján történő szegmentálás, következő z érklődi öt vezérlő elvet kör trtottuk z nygi szem helyzet előtt: elemze. Kulcsfontossá- tekintetébegú, Professzionál strtégii üzenetek márképítre ( márkázás, márkgondozásr legfelső szint) vn lokál szükség, specifikációj lesz elegendő célrvezető, jó termék h (mg célcsoportoknk város). legmegfelelőbb helyszíneket, ➊ csomgokt, útvonlkt kínáljuk. Elengedhetetlen z integrált, összehngolt kommunikáció Budpestet ➋ Fitl népszerűsítő felnőttek szervezetekkel, évesek, kulturál kevbé érklődsel, fontos városnéző kommunikáció városlátogtók, edi meinek ttrkciókr szinergikus vágyók, összhngj. szórkozást keresők. Legktívbbk socil medi- eleábn. Leginkább mobilk. Egyéni költük legmgsbb, közösségi térben kifejtett Reál virál célkitűzek htásuk ezt megfoglmzásár, kompenzálj. hiteles kimuttásokr szkmág mximál figyelembe vételére ig ügyelni kell. ➌ Kgyermekes csládok. Éppen gyermekek mitt többet költenek, vszjárnk bejártott Kiemelten helyekre. fontos Budpest turták winner folymtos jelzőt kísére, kpt vgy tripdvor.com z összefüggő 2011-es értéklánc megteremte. belföldieknek egzen edüli élményt nyújtht z Álltkert, fmily ktegóriájábn. ➍ Vsúttörténeti Innovtív, Prk, új, vgy htékony Csodák Plotáj mrketingmunkánk, legújbb kell MiniCity, érvényesülnie, mely ➎ gyermekeknek csk tiltj, strtégii h pontok, megengedi, h felnőtt rzstrtégiák fogllkozásokt kciótervek űzzék. Idősebb megfoglmzás korú ktívk. során Mgsbb. jövelem, több szbdidő jellemzi őket, iál city brek tnulmányunk látogtók. elődje, Él még es vdkelet romntikáj időszkr kzített motivációjukbn, koncepció kimu- élénk Mostni ttt, z érklődük Budpest sp- tudott wellness lépt lehetőségek, trtni versenytárs vl z városokkl, építzet gsztronómi fejlesztek iránt. szükségesek. Ugynkkor z világos, ez önmgábn felzárkózáshoz elegendő, Üzleti turták. mgán Elvárt kommunikáción mgs szolgálttási lpjibn kell színvonl. változttni, Konferencihelyszínt mert ezen téren ngyon mgs ngy ktegóriás lemrdásunk, szállást keresnek. nehezen Kev zonosíthtó idő városlátogtásr, mg. célzott progrmokkl ez hosszbbíthtó. Vn hjlndóság vsztérre. Megszólításukr 2. szkmi Vízió gyűjtőoldlk mbíció z üzleti közösségi oldlk lklmsk. Egzség. Budpest termzeti dottsági révén zászlóshjój lehet, mit már mi 1934-ben városunk hivtlos, pusztán Budpest zászlóshjó Fürdőváros címmel beutzó jutlmztk. t kár illetően, megelőz, gyógyulás, csk kelet vgy nyugt kikpcsolódás kpuj, motivációját sokkl több tekintve, ennél. vgy Fontos korcsoportok földrjzi lpján fekve történő szegmentációt csomóponti figyelembe dottság véve (Budpest megállpíthtó, összeköt), célcsoport kiemelkedő rendkívül értékű széles. H történelmi, fürdőkultúráról kulturál szólunk, kkor építzeti minn öröksége, turztiki csomgnk vgy z innovtivitás rze kell, len. (Budpest Kmpányok felemel), jól tervezhetőek edülálló erre témár, fürdőkultúráj, hzen kényeztet, z felfrsül ihtó cspvize, m csk fesztiválok, trendi, h fizetőképes gsztronómi,. Ezen minn, téren z mi or- Dun, szágos fővárosi lehetőségek össze kpcsolhtók, cskúgy, kommunikáció. testnek léleknek fontos (Budpest feltölt). Budpest ngyon színes sokféleképpen jellemezhető, ugynkkor megkerülhető z, htározott világos üzenettel szólítsuk meg hzi külföl- Vllási. Budpest fekve révén több ngy zrándok útvonl keresztező ben (Mrizell-Csiksomlyó, Czechostow-Medjugorje), továbbá di látogtót. Nem z értékek ttrkciók tényszerű felsorolás célrvezető, h márciustól Esztergomot Márigyűdöt összekötve Budpesten keresztülhld olyn szerű tzt hívószvkkl kell megtlálni kívánt fókuszcsoportokt, mgyr El-Cmino-nk nevezett Mgyr Zrándokút. városon belül érmes több melyek konkrét élményeket, megoldásokt jelentenek ukr bbn z élethelyzetben, mi utzásr, városlátogtásr indított, indítj őket. szkrál, vllási témájú útvonlt összeállítni. vllásos emlékhelyek mellett zeti ngyjink, pl. Puskás síremléke sok érklődőt vonz. Bizonyos szegmensekben külte érmes e progrmnk ezeket külön z üttgondolkodás jánlni, bizonyos célpicokon szervezeti, intézményi kiemelten kom- hát- Másik terének munikálni. ás, nnk érkében, npi szintű feldtokbn ez érvényesülhessen. TDM-gondolkodás lényege z, strtégii szinten megfoglmzott üttműköd ne csk ért felelős szinteken, h gykorlt minn szintjén történő üttműködt jelentsen. szolgálttói szektor, z es Bevásárló városrzek,. Mint kerületek ttrkciógzdák több területe, ez ugynúgy pic élvezhessék átlkul, átlkult. költséghtékonybb Ngyobb kereslet z séges exkluzív kommunikáció edi termékek előnyeit, iránt, mit bizonyos kulturál küldő intézmények, országok melyek már érmes élvezhették külön korábbi kommunikálni, BTH áltl míg létrehozott minn más támogtott típusú kereslet kulturál esetén öszszefogás szolgálttási pozitív plett, htásit vgy. csomgjánlt rzévé kell tenni z erről szóló információ- kt. Különlegesség, fővárosbn rendszeresen megtlálhtók z élő kézműves Nem kultúr edül termékei kzítettük, (pl. Wmp kzítjük Goub ezt vásárin) koncepciót, éppúgy, véletlen luxus, high z z street, időintervllum vgy signer sem, márkáké. melyben Souvenirek gondolkodunk. terén büszkélkedhet olyn város időszk, jelenleg, melyben most z vitorlát elképzeleinket bontó, elsősorbn pontosítjuk, utentikusn összehngoljuk mgyr zon válsztékot szereplőkkel, kínáló bolthálózt kik ért, (Memories of vgy Hungry) ból igen reményt élnek. keltő. Hzi kár külföldi belvárosbn, szkembereinkre kár repülőtéren, igen vn létjogosultság közreműködőinkre, leghitelesebb forrásokr z új prtnereinkre önálló rculttl ránt megjelenő ítunk. válllkozásnk bn áltlánosn elfogdott támogtott strtégi mentén lkítjuk ki következő öt évre szóló strtégii, tktiki opertív terveinket. Ennek Szkmi eleme üttműköd. z időszkos felülvizsgált, Mgyr Turizmus célok Zrt.-vel eredmények történt strtégii folymtos megállpodás értelmében h szükséges, Budpest külföldi feldtok népszerűsíte igzítás z elsősorbn dott szkmi Zrt., míg társdlmi fővárosbn hely- monitorozászethez. végzendő zonbn turtvezet fontos hosszú BTDM távú Nonprofit szemlélet Kft. feldt. z lpvető Ez célrendszer kizárólgos változttás feldt, nélküli hzen ik megtrtás. típusú megjelen csk z ttrkciógzdák, szállásdók, progrmgzdák városüzemeltetért felelős szervezetekkel végezhető htékonyn. Kültünk Fontos Budpest más, brnd reál megjeleníte versenytársi környezetben pusztán fővárosi, sokkl jobb z országmrketingben pozíció megszerze ránt, megtrtás, kiállítások, vl kidványok, látogtó honlpok vendégéjszk kitelepülek területén. növele minőségi Tztázndó kereslet feldtok generálásávl. felelősség Szervezetileg átláthtóság, pedig források szkm ás origójként veszünk koncentrált rzt felhsználás, e es feldtbn. vl párhuzmos kommunikációs rendszerek csökkente htékonyság érkében. z fontos, beruházások esetén turztiki 3. Értékel szkemberek már tervező, koncepcióvázoló időszkbn jelen lenek. ttrkciótípusok meghtározás. Célpicinkon fontos, z élménylpú Budpest kommunikáció Mgyrország jében három fővárosként fő típust különböztessünk z ország meg, legfontosbb ezeket minnhol turztiki így közvetítsük: célpontj. 1. Klsszkius, Mind országosn, 2. Felfező pedig 3. Trendi. európi z ilyen vzonyltbn módon osztályozott látványosságok, áttekintjük, fürdők, n éttermek, lkultk kulturál gzdsági progrmok muttók, helyszínek mjd erősí- rövin zetgzdsági, tik progrmcsomgok önkormányzti élményútvonlk szempontokt megfoglmzását, figyelembe eldhtóságát, véve megérthetőségét. SWOT- versenytársnlíze következik. város z ttrkciók összekpcsolás. Jelenleg kínálti elemek jvrzt önmgukbn jel meg. Helyzetelemz fejlesztek során cél ezek összekpcsolás, hzen így ebbek eredményesebbek lkult turztiki lehetnek. kereslet? Tém Budpest (temtikus iránti turztiki utk: történelem, kereslet igen épí- Hogyn érzékeny tzet, vllás minn stb.), változásr célcsoport (pl. belpolitiki (ifjúság, bizonytlnságok, cslád, szurkolók stb.), gzdsági speciál világválság, ngy (világörökség), temtikus évek, vgy sportesemények időpontok Európábn érmes máshoz világszerte). fűzni 2010-ben kínáltot. z or- jelleg szágb Offline látogtó kommunikáció. külföldiek 42,4%- BTDM kidványi Budpestet válsztott csupán ltákt utzási trtlmzó célpontként füzetek z térképek, összes vendég h 34,2%- élményfüzetek érkezett prktikus, jól fővárosb áttekinthető töltötte jánlók ott kell, (KSH 2011). vendégéjszkák lenek. Trtlmi 3%-át. összeállításukbn 2010-ben Budpest minn olyn 500 szkterület vendégéjszkát képvelője relizált rzt összes kell ven, igenforglmi ki lehető dóbevétele legutentikusbb z országos élmény összeg megosztásábn 20%-át tette járts. ki, mi közel hivtlos másfél szervezet milliárd jánlás, forint. gzdsági védj válság jó, h ugyn pici érzékenyen kidványokon érintette vszköszön. érinti t, z országhtárokon belül főváros érezte legkevbé htását. KSH felmére több npr Budpestre látogtó külföldi utzók os vszes után z elmúlt időszkbn szinte folymtosn növekett ben 4 millió látogtó érkezett Budpestre, több 70%-uk szbdidős turztiki célll. z átlgos trtózkodási idő zonbn folymtosn csökkent, 2,6-ról 2,4 npr esett vsz (KSH 2010). z Mgyrországr egzség látogtók kulturál 2010-ben összehsonlítás (ezer fő) Egzség Budpest Nyugt-Dunántúl átlgosnál hosszbb Blton trtózkodási idő Dél-Dunántúl mgs fjlgos költ Észk-lföld mrketing Észk-Mgyrország üttműkök megvlósult Dél-lföld Közép-Dunántúl fejlesztek Közép-Dun-vidék pici tőke beármlás Tz-tó szezontól független lehetőségeket TDM Mgyrország jó dottsági Kulturál imázsépít minn korosztály ár vonzó éb termékek kiegzítője lehet Forrás: Forrás: Budi KSH (2011). Brt Budpesti Kft. (2009). Mozik Kulturál 14. Budpest fejleszti igenforglm, strtégi. Budi Brt Területi Tnácsdó Sttztiki Kft. z Önkormányzti Tükör, 2011/50. Minztérium sját szerkeszt megbízásából, 10. oldl Prémium Budpest Gui kidvány. z ingyenes terjesztű, Budpestinfo Pontokon Budpestre hozzáférhető nyomttványok látogtók mellett prémium, lpvetően ingyenes, ezer fő szövegében, pedig képnygábn legigényesebb nygot feldolgozó 4500könyv, csk bevételt jelent városnk, os legáció jándékcsomgjánk hiánypótló rze lesz mjd MTZRT imge kidványok. Ezekben hzi külföldi picokon megjelenő nyomttványokbn 3500 Budpest séges márkávl kell, képveltesse mgát. Fontos tervezettség 3000 tervezhetőség ezen kidványok előkzületi munkáit értve, budpesti lpelemek még véletlenül se mrdjnk ki, vgy ne z rculti márk kommunikációs 2500 lpelveket továbbíts Hogyn tájékozódik z i látogtó? városlátogtás terveze során z érklődők 1500 m már több fele z internetről tájékozódik, zon keresztül fogll, csk ezt követően érklődnek z utzási irodáktól. közösségi oldlkon, 1000 független utzási site-okon megosztott személyes információk óriási véleményformáló 500 htássl bírnk. Fontos tehát z információk z élménycsomgok online elérhetősége nprkzen vló gondozás. 0 Online kommunikáció Budpest online 2007kommunikációs 2008 strtégiáj ben kzült Forrás: el BTDM KSH (2011). megrenlére. Budpesti Mozik Ez 14. megfelelő Budpest frsítsel, igenforglm, gondozássl 2012/ Területi Sttztiki Tükör, 2011/50. sját szerkeszt 2017 időszkbn tökéletesen megfelel város céljink. sját, központi weboldlk tekintetében cél látogtottság weboldlkon eltöltött idő folymtos növele, Neves továbbá elemzők ki (ECM, kell lépni TourMIS, sttikus, Eurostt, irányú, RB) igzolják, információközlő európi szerepből. szinten Legfontosbb, city brek r budpestinfo.hu volt legkevbé, látogtókt htássl teljes gzdsági körűen kzolgáló, válság, sőt közpon ti ót portállá váljon, fejlődnek minn külső indult. cstornát 2009-ben erőforrást 27 európi e ország célnk össz-gdp-je kell lárenlni. 4,3%-ot Így hngsúlyos esett, míg szerepet városlátogtó kell szánni zoknk ennél kevesebb közösségi mértékben cstornáknk, csökkent, melyeken 3,5%-kl. Budpest növeked, jelenleg zót megtlálhtó városok (Fcebook, ( itt jellemzően Twitter, fővárosokr Foursqure, gondolunk) Youtube, LinkedIn), ezt dupl jelenlétet kkor mértékű, zetközi best z prctice es országok szintjére kell emelni. bekövetkező siker további jvulás. elengedhetetlen feltétele z online offline eszközök integrálás, vl BTDM prtneri kpcsolti városi révén z séges fejlő rculti trtlmi kommunikáció. (inx = 100) Kiemelt online feldtok. BTDM Nonprofit Kft. megkezdte Budpest ár releváns dominek séges Vendégéjszk rendszerben történő vizsgált üzemeltetét, városokbn emellett üttműködre törekszik Vendégéjszk város promócióját üzleti vizsgált lpon országokbn végző szolgálttókkl, turztiki portálokkl (pl. GDP Tripdvor, z EU 27 tgországábn Lonely Plnet, Ucityguis). Budpest online be- 116 ágyzottság 114 körülménykehez képest megfelelőnek tekinthető, ezt jelenlétet kell htékonyn gondozni, fejleszteni. strtégi megjelölt időszkábn folymtosn követni kell technológii változásokt (pl. mobil pltformok, interktív megol- 112 dások, 110webes technológiák fejlő), z séges szinergikus kommunikáció lehető legmgsbb techniki trtlmi színvonlon len megvlósíthtó. 108 z online felületekről érkező információk (pl. nlitikák, konverziók, látogtókövet, 106 ftersles) segítségével pedig z eddigiektől eltérően, konkrét hiteles dtokt gyűjtünk tipikus látogtói, vásárlói szokásokról, mit turztiki kciók finomhngolás mellett termékfejlesztre felhsználhtunk Budpestinfo Pontok. legközvetlenebb módj turt informálási rendszernek. Nem, 100 irodákr, h kommunikációs felületre tekintünk ezekre végpontokr. Fontos 2005 tehát, 2006 z séges 2007 rculti 2008 rendszer 2009 rzét 2010 képezzék, Forrás: belsőleg Berger, R. (beleértve (2012). Europen z információ cpitl city átdás tourm. körülményeit humán pillérét ), Report: pedig nlys külsőleg nd findings. morn, Rolnd lendületes Berger Strt z Európábn Consultnts, sikeresen Vienn, 11. működő old. Info- Olvsv Store -ként üzemeljenek. Tourinform-hálózt rzeként, új beszésebb elnevezsel Szálláshelyek. márképít Budpesten -erősít tlálhtó ktív pontjiként mgyrországi tekintünk kereskelmi rájuk. Jövőbeni szálláshelyek fejlesztük 14,7%-, indokolt z döntő optimálbb többsége vendégkzolgálás (86%) 3, 4 5 csillgos érkében, szállod. pl. z Budpestinfo elmúlt 6-7 évben Pontok nőtt wellness szállodák lklmsk rány. lennének szállodák élménykommunikációr z elmúlt 6 évben (e-crd, növekett, vioküld, online kihsználtságuk megosztások 10%-kl, wifi segítségével 49,6%-r csökkent, stb.) ben ksé emelkett (52,8%). kereskelmi szálláshelyek bevételei 2011-ben kebb jvulás figyelhető meg, szob átlgár, REVPR, z vendégre jutó szállásdíj csökkentek. Nem elhnygolhtó, Budpest, sztináció jellemzően rövibb utzások közé sorolhtó (culturl) city brek hivtás kedvelt célpontj, így z átlgos trtózkodás normál gzdsági évben z országos átlg ltti. Európi vzonyltbn, mely fővárosokkl mérjük össze helyzetünket, muttóinkt. Mint z sem mellékes, strtégiánkt melyik környezetben kívánjuk kidolgozni. Kotler-féle mrketing strtégiák közül kihívó követő z, melyikben érmes Budpest feldtit leginkább meghtározni, igz, bizonyos szegmensekben kár picvezetők lehetünk, h jól végezzük kommunikációt. Eligzító táblrendszer. z eddigi táblrendszer felmérre került rzletesen z kidolgozott európi progrm városok keretében, Berger-féle Budpestinfo Pontokon csoportosítás szolgáltot teljesítő informátorok városok bevonásávl két csoportb kerülnek vló kihelyezre sorolás folymtos ellenőrzre brn színű eligzító táblák. Ezzel erősíteni kívánj főváros mrketingszervezete pontos, gyors 1-es séges Vendégéjszkák információátdást. 2-es Vendégéjszkák csoport csoport Eseménymrketing. (2010., Ngyrenzvényeink, millió) Budpesti Tvszi (2010., Fesztivál, millió) Budpesti Krácsonyi Vásár, vgy Sziget Fesztivál minnképpen meg kell jelenjenek London 48,7 Lszbon 6,2 város össz mrketing-tevékenységében, hzen os picon kizárólg ezek voltk eddig márképítő Párizselemek, 35,8 továbbikbn építhetünk Budpest ezekre pillérekre. 5,9 Lényeges, Berlin z jánlti csomgok 2 rzei lenek Brüsszel város fesztiválji, kulturál renzvényei, Róm más ttrkciókkl, 20,4 szolgálttásokkl thén kibővíthetőek lenek. 5,4 5,6 Prtnerkommunikáció. Mdrid Meg kell 15,2teremteni Koppenhág feltételeit, BTDM látogtói 5,1 dtbázt építsen (pl. regztráció sját oldlkon, Budpest Zürich Kárty-vásárlók, 3,7 Prág 12,1 közösségi felületeken cstlkozók), így lehetőség nyílik rr, Oslo szkm, 3,3 ngyközönség rendszeresen tájékozttást 11,7 kpjon z Helsinki újdonságokról, 3,2 város életéről. mszterdm Ennek érkében még 2012-ben 9,7 BTDM új hírlevélrendszert indít. Htározott Tllinn 2,3 célunk, Isztmbul htékony kommunikációvl 9,1 segítsük elő Budpest kiemelét versenytárs-sztinációk közül, továbbá elérjük zt, turták Pozsony minél ngyobb bn 1,4 Stockholm 6,3 váljnk vsztérő vendégekké. Tpsztltink Belgrád ik leghsznosbb 1,3 eszköze z -két hónpos rendszerességgel küldött, releváns könnyen hozzáférhető Forrás: trtlomml Berger, R. (2012). bíró Europen szkmi, cpitl vl áltlános turztiki hírlevél, mely megte- Zágráb city tourm. Report: nlys nd findings. remti hűségprogrm lpjit Budpest állndó Luxemburg látogtói között. Rolnd Berger Strt Consultnts, Vienn, 9. old. Olvsv Ljubljn Study tour progrmok. korábbi BTH ik legelmertebb tevékenysége Budpe-Study progrm volt. szűkösebb nygi lehetőségek mellett érmes ebbe típusú progrmb befektetni körültekintően, megfelelő referenciákkl renlkező átfogó újságírókt versenytárs-elemz vendégül látv, során z Rolnd ik Berger-féle legutentikusbb kétcsoportos módon bontást érzékeltet- l- z pul ni véve város (Berger lehetőségeit. 2012) Budpest Nem csupán igzi zetközi, reáln összemérhető hzi szksjtó versenytársi: munktársi örömmel Lszbon, írnk z Brüsszel, áltluk thén átélt élményekről. Koppenhág, versenyszfér sokkl inkább, mellett Mgyr sokszor Stockholm, emlegetett Turizmus Zrt. picvezető legngyobb Prág vgy progrmgzdák. már említett rzt kereskelmi válllnk ebből szálláshelyen feldtból. eltöltött Nemzetközi éjszkák vonzerővel bíró éves ebben eseményeink mezőnyben népszerűsítének tudjuk feldtinkt kommunikációjánk ( leghtékonybb Prág eszközei közel lehetnek 12 milliós képekkel, ez filmekkel, ). zonbn interjúkkl fontos trkított kiemelni, él- finomhngolni ménybeolók, budpestihez PR-cikkek, hsonló okt melyek pozitív muttó hírét csoportbn vzik z z dott ágykpcitás, városnk, pedig hol vendégéjszkák megrenzik. Temtikus, ánk rendszeres, növeke pályázt erőteljesebb útján elérhető volt eseménynek, 2005 élménytúrák 2010 szerveze között, kiemelten vezető mezőnyben. fontosnk bizonyultk, hzen mellett, 100 fő külföldi újságíró fogdás több 1,5 milliárd Ft értékű pozitív hírértéket jelent ított városnk, éves z növekedi átélt progrmokt, ütem (CGR klndjikt, = Clculted rztvevők nnul Gross z ik Rte) legerősebb z főre mrketingeszköz, jutó vendégéjszk szájhgyomány mátrixbn útján Budpest terjesztik, legrosszbbk melyről köztudott, helyzetében legmotiválóbb, vn jelenleg, hzen leghitelesebb 2,1%-kl csökkent forrás 2010-re sztináció vendégéjszkák vonzóvá tételének., összevetve 3,4- es lkosr jutó vendégéjszk ml. Lszbon Stockholm itt jobb eredményeket Termékfejleszt-támogtás. hozott, thén, Belgrád Budpest fővárosi sereghjtó. t kommunikáló 2010-es Trendriport szervezet kuttás kimuttt, csk szemlélője, vgy szállodi bizonyos foglltságbn projektek Budpest 40 termék európi gzdáj városból kell, 37. helyen, len, h REVPR-bn turztiki sjnos termékfejleszt z utolsó helyen ktív volt közreműködője, cemberben. szkmi t- átlgárbn nácsdój, hzen kpcsoltbn áll szegmens minztériumi szervek ikével. Küldő országok. Lobbitevékenysége z Uniós tgállmok mellett, z óriási US legebbek. szerepe vn turtáktól Sorrendben: kpott Németország, feedbck-értékelben. Egyesült Királyság, H nincs US, termékfejleszt, Olszország, Frnciország, termékkorszerűsít, Skndinávi, város Spnyolország, ellposodht, Románi, unlmssá usztri, válht. Oroszország, Elengedhetetlen, Jpán, Izrel. már Összességében jól bevált termékek csökkent időnként hzánkb megújuljnk, érkező turták teljesen 12 új, legfontosbb világújdonságokr küldőországból, szükség német vn: jó péld első erre brit Várkert-bzár második hely állndónk Várkbin projekt tűnik.. Oroszország, Románi Kín növekedt mutt. Szkmi- közönségfórumok. Minn lehetőségre nyitottn, lehető legtöbb Szezonlitás. fórumon, kiállításon vendégek jelenik meg vendégéjszkák BTDM. kár z okttási intézmények, elmondhtó, kár fejleszti vgy kerületi legerősebb hónpok prezentációk igényével nincs változás, keresik ezek meg BTDM-et, május, július, szkmilg ugusztus, felkzült cspt szeptember segít október. z álláspontok Ezt szezonlitást megfoglmzásábn, muttják lehetőségek city brek sztinációk feltárásábn. áltlábn. Számos külföldi Országos hzi vzonyltbn diákcsoport budpesti kíváncsi vendégéjszkák város új mrketing kienlítettebbek, tevékenységére prtner z országos kitöri átlg. pontok megfoglmzásábn. Elemezzük Kulturál összefogás. főváros helyzetét Budpest vendégéjszk, Kárty összes típusánk rzét szállodi képezi ágykpcitás vlmilyen kulturál mellett ttrkció, következő zonbn szükség szempontok vn kultúr hngsúlyosbb : légi közlekedi megjelenére már korábbn kpcsoltok kongresszusi, említett célok vgy megvlósulás MICE-. érkében. Erre z ik legnyilvánvlóbb közlekedi megoldás kommunikációbn kpcsoltok. z európi kultúr átlgos koncentrált közvetlen légi megjelenében járt Légi sztinációt rejlik, melyre illetően BTDM Nonprofit hétre vetítve Kft. gykorlti 110. London eszközöket Párizs dolgoz ki, ez például 300 körüli, míg múzeumkárty, Belgrád 16-ot tudht vgy kultúrkárty, mgáénk. Budpest mellyel 65-tel kedvezményesen Lszbonnl (80) vehető Helsinkivel igénybe (78) több áll intézmény igzi versenyben, szolgálttás, míg Prág ngyobb (96) keresletet (129) v jóvl mgyr kulturál légiforglmi ttrkcióknk. felett kulturál teljesít. Még Mlév élénkíte Zrt. leállás mellett előtti kárty 2011-es értelmű dtok előnye mrketingér- Budpest ok irport téke, zz z előző kulturál évhez képest intézmények mjd üttes 10%-ot jvított. megjelene kommunikációj hzi külföldi ngyközönség előtt. Eddig értelműen kijelenthető volt, z lcsony költségű légi jártok megjelene ngybn hozzájárul fejlődéhez. Ez többnyire továbbr igz, zonbn Mlév Zrt. februári leállás fényében már lehet z új jártszporodások kpcsán öntetűen pozitív htásokról beszélni. Mlév felolás többek közt 91 BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm 10 2 BPS_kiloves_ok.indd BPS.indd :06:40 10:50:17 10:50:15

3 z város, mely megfoglmzz Mrketing kommunikáció strtégiáját, több turták véleménye Budpestre bármikor érmes vendégéjszkát jóvl mgsbb ú érkezik, utzni. kuttások, 80%-uk z EU-országokból turtérkezt tudht mgáénk. németek átlgosn 1 hétre, z osztrákok 5 npr. Itt trtóz(rolnd Berger, 2011) kodásuk ltt költük 45%- szállásr fordítódik. z évszkok i eloszlás már nnyir jellemző, 60% nedévre koncentrálódik (KSH 2011b). 1. Bevezet hhoz, fenti ok, vendégéjszkák növelhető len, Legutóbb 2010-es évig kzült fővárosunkról koncepmrketingeszközök mrketing folymt dt lehetőségekolyn teljes átfogó hsznált szükséges: 1. brnd-célok zonosítás, 2. z érklőd 3. nnk elemze, 4.fiz cionál nyg, mely t érintő feltárás, vlmennyi szempontot eltérő érklőd figyelembe gyelembe vette. Lépt vétele, trtv5.változtos mi korélménykínált igényeivel, kidolgozás. rendkívül erős pici versenyhelyzettel, turztikzkm szolgálttói szekbrnd-célok. 1. Olyn új élményelemekkel szolgálttásokkl gzdgított kínált tor elvárásivl, mrketing eszközrendszere kínált lehetősémegteremte, melyet célcsoportokújelvárnk, cél keresletet ébreszteni továbgekkel, Budpest Főváros elengedhetetl trtj, bi mgs minőségű termékek iránt. 2. város eddigi sikertényezőire vlóösszeépít: látvány, kultúr, gsztronómi, sp, Dun. 3.legfontosbb Megfelelő séges megjelenéfogllj most kzülő strtégiájánk srokpontjit. sű információs rendszer meglkotás. 4. Élő imázst személyéget dni városmár cím érzelmi sugllj,kötődt nézőpontot váltunk:5. z eddigi sttikusmárk: szárz, jvnk, mely épít vendégekkel. Egy Budpest hzikrzt csk sttztiki kimuttásokon nyugvó nézőpont helyett melynek szüksénk, budpestieknek külföldieknek. gességéhez persze kétség férhet inkább dinmikus, z i érkező látogtók Célcsoportok. hhoz, htékony mrketingmunkát célcsoporérzelmi igényeire, szokásir velkedére lpozó, végezhessünk, márkszemléletű éltok meghtározáskor megfelelő offline (print kidványok, ménylpú pozicionálást, vl megkülönböztett tűztükinformációs zászlónkr. pontok, hirtek, eseménymrketing) online eszközök (web1 web2) megfeleltetére koncepció összeállítás, kuttások-elemzek, vl megvlósíthtóság tevn szükség. ktegorizálás lpj korcsoport lpján törtékintetében következő öt vezérlő elvet előtt: nő szegmentálás, z érklődi kör trtottuk z nygzem helyzet elemze. Kulcsfontosságú, strtégii üzenetek ( márkázás, legfelső szint) vn lokál specifikáprofesszionál márképítre márkgondozásr szükség, ciój lesz célrvezető, h (mg célcsoportoknk elegendő jó termék város). legmegfelelőbb helyszíneket, csomgokt, útvonlkt kínáljuk. Elengedhetetlen z integrált, összehngolt kommunikáció Budpestet Fitl népszerűsítő felnőttek évesek, kulturál érklődsel, városlátogszervezetekkel, kevbé fontosvárosnéző kommunikáció eletók, edi ttrkciókr szórkozást keresők. Legktívbbk socil medimeinek szinergikusvágyók, összhngj. ábn. Leginkább mobilk. Egyéni költük legmgsbb, közösségi térreálvirál célkitűzek megfoglmzásár, ben kifejtett htásuk ezt kompenzálj. hiteles kimuttásokr szkmág mximál figyelembe vételére ig ügyelni kell. Kgyermekes csládok. Éppen gyermekek mitt többet költenek, vszjárnk Kiemelten fontos turták folymtos z összefüggő értékbejártott helyekre. Budpest winner jelzőtkísére, kpt vgy tripdvor.com 2011-es flánc megteremte. mily ktegóriájábn. belföldieknek egzen edüli élményt nyújtht z Álltkert, Vsúttörténeti Csodák Plotáj, legújbbkellminicity, mely Innovtív,Prk, új,vgy htékony mrketingmunkánk érvényesülnie, gyermekeknek tiltj, h megengedi, felnőtt fogllkozásokt űzzék. csk strtégii pontok, h rzstrtégiák kciótervek megfoglmzás. jövelem, több szbdidő jellemzi őket, iidősebb korú ktívk.során Mgsbb ál city brek látogtók.elődje, Él még es vdkelet romntikáj motivációjukbn, élénk Mostni tnulmányunk időszkr kzített koncepció kimuz érklődük sp tudott wellness lehetőségek, vl zvárosokkl, építzet gsztttt, Budpest lépt trtni versenytárs felzárronómifejlesztek iránt. szükségesek. Ugynkkor z világos, ez önmgábn kózáshoz elegendő, mgán Elvárt kommunikáción lpjibn kellszínvonl. változttni,konferencihelyszínt mert ezen téren Üzleti turták. mgs szolgálttási ngyon lemrdásunk, nehezen mg város. célzott mgsngy ktegóriás szállást keresnek. Kevzonosíthtó z idő városlátogtásr, progrmokkl ez hosszbbíthtó. Vn hjlndóság vsztérre. Megszólításukr szkmi gyűjtőoldlk z üzleti közösségi oldlk lklmsk. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 2. Vízió mbíció Egzség. Budpest termzeti dottsági révén zászlóshjój lehet, mit már mi1934-ben városunk pusztán beutzó tkár illetően, hivtlos, Budpestzászlóshjó Fürdőváros címmel jutlmztk. meg gyógyulás, csk keletvgy nyugt kpuj, sokkl több ennél. föllőz, kikpcsolódás motivációját tekintve, vgyfontos korcsoportok rjzi csomóponti dottság összeköt), kiemellpjánfekve történő szegmentációt figyelembe véve(budpest megállpíthtó, célcsoport rendkívül széles. H fürdőkultúráról szólunk,kkor minn öröksége, turztiki csomgnk kedő értékű történelmi, kulturál építzeti vgy z rze kell, len. Kmpányok jól tervezhetőek erre témár, hzen kényez- innovtivitás (Budpest felemel), edülálló fürdőkultúráj, tet, z felfrsül m csk trendi, hfizetőképes. Ezen téren zmi ordun, ihtó cspvize, fesztiválok, gsztronómi, minn, szágos fővárosi lehetőségek össze kpcsolhtók, cskúgy, kommunitestnek léleknek fontos (Budpest feltölt). káció. Budpest ngyon színes sokféleképpen jellemezhető, ugynkkor megkerülvllási. Budpest fekve révén több ngy zrándok útvonl kereszhető z, htározott világos üzenettel szólítsuk meg hzi külföltező ben (Mrizell-Csiksomlyó, Czechostow-Medjugorje), továbbá di látogtót. Nem z értékek ttrkciók tényszerű felsorolás célrvezető, h márciustól Esztergomot Márigyűdöt összekötve Budpesten keresztülhld olyn szerű tzt hívószvkkl kell megtlálni kívánt fókuszcsoportokt, mgyr El-Cmino-nk nevezett Mgyr Zrándokút. városon belül érmes több melyek konkrét élményeket, megoldásokt jelentenek ukr bbn z élethelyszkrál, vllási témájú útvonlt összeállítni. vllásos emlékhelyek melzetben, mi utzásr, városlátogtásr indított, indítj őket. lett zeti ngyjink, pl. Puskás síremléke sok érklődőt vonz. Bizonyos szegmásik külte e progrmnk szervezeti, intézményi hátmensekben érmes ezeket különzüttgondolkodás jánlni, bizonyos célpicokon kiemelten komterének munikálni.ás, nnk érkében, npi szintű feldtokbn ez érvényesülhessen. TDM-gondolkodás lényege z, strtégii szinten megfoglmzott üttműköd ne csk ért felelős szinteken, h gykorlt minn szintjén történő üttműködt jelentsen. szolgálttói szektor, z 91 BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm BPS_kiloves_ok.indd 6-7 BPS.indd Bevásárló. Mint több területe, ezugynúgy pic élvezhessék átlkul, átlkult. es városrzek, kerületek ttrkciógzdák költngyobb kereslet exkluzívkommunikáció edi termékek iránt, mitbizonyos országok séghtékonybb z séges előnyeit, kulturálküldő intézmények, már érmes külön korábbi kommunikálni, minn más típusú kereslet esetén melyek élvezhették BTH áltlmíg létrehozott támogtott kulturál ösz- szolgálttási plett, vgy.csomgjánlt rzévé kell tenni z erről szóló információszefogás pozitív htásit kt. Különlegesség, fővárosbn rendszeresen megtlálhtók z élő kézműves Nem kzítettük, kzítjük ezt vásárin) koncepciót, z zstreet, időkultúredül termékei (pl. Wmp Goub éppúgy, véletlen luxus, high intervllum sem, melyben gondolkodunk olyn időszk, melyvgy signer márkáké. Souvenirek terén büszkélkedhet város jelenleg, ben z vitorlát elképzeleinket pontosítjuk, összehngoljuk most bontó, elsősorbn utentikusn mgyr zon válsztékotszereplőkkel, kínáló boltkik ért, vgy ból élnek. Hzi külföldi szkembereinkre hálózt (Memories of Hungry) igen reményt keltő. kár belvárosbn, kár repüközreműködőinkre, leghitelesebb forrásokr ránt ítunk. lőtéren, igen vn létjogosultság z újprtnereinkre önálló rculttl megjelenő vál bn llkozásnk. áltlánosn elfogdott támogtott strtégi mentén lkítjuk ki következő öt évre szóló strtégii, tktiki opertív terveinket. EnSzkmi Mgyr Turizmus Zrt.-vel történt strtégii megállponek elemeüttműköd. z időszkos felülvizsgált, célok eredmények folymtos monidás értelmében Budpest külföldi népszerűsíte Zrt.,míg fővárosbn torozás, h szükséges, feldtok igzítás zelsősorbn dott szkmi társdlmi helyvégzendő turtvezet BTDMtávú Nonprofit Kft. feldt. Ez kizárólgos feldt, zethez. zonbn fontos hosszú szemlélet z lpvető célrendszer változttás hzen ik nélküli megtrtás.típusú megjelen csk z ttrkciógzdák, szállásdók, progrmgzdák városüzemeltetért felelős szervezetekkel végezhető htékonyn. Kültünk más,brnd reál versenytársi sokkljobb pozíció Fontos Budpest megjeleníte környezetben pusztán fővárosi, z országmegszerze megtrtás, vl látogtó vendégéjszk növemrketingben ránt, kiállítások, kidványok, honlpok kitelepülek terülele minőségi kereslet generálásávl. Szervezetileg pedig szkm origójként tén. Tztázndó feldtok felelősség átláthtóság, források ás veszünk rztfelhsználás, e es feldtbn. koncentrált vl párhuzmos kommunikációs rendszerek csökkente htékonyság érkében. z fontos, beruházások esetén turztiki szkemberek már tervező, koncepcióvázoló időszkbn jelen lenek. 3. Értékel ttrkciótípusok meghtározás. Célpicinkon fontos, z élménylpú Budpest Mgyrország z országmeg, legfontosbb turzkommunikáció jében háromfővárosként fő típust különböztessünk ezeket minnhol tiki célpontj. Mind országosn, pedig európi vzonyltbn így közvetítsük: 1. Klsszkius, 2. Felfező 3. Trendi. z ilyen módon osztárövin áttekintjük,fürdők, n lkultk gzdsági mjd lyozott látványosságok, éttermek, kulturál progrmokmuttók, helyszínek erősí- zetgzdsági, véve tik progrmcsomgokönkormányzti élményútvonlkszempontokt megfoglmzását,figyelembe eldhtóságát, meg- érthetőségét. város SWOT- versenytársnlíze következik. z ttrkciók összekpcsolás. Jelenleg kínálti elemek jvrzt önmgukbn 3. 1.meg.Helyzetelemz jel fejlesztek során cél ezek összekpcsolás, hzen így ebbek eredményesebbek lehetnek. Tém (temtikus utk: történelem, épíhogyn lkult turztiki kereslet? Budpest iránti turztiki kereslet igen tzet, vllás stb.), változásr célcsoport(pl. (ifjúság,bizonytlnságok, cslád, szurkolók stb.), speciál jelleg érzékeny minn belpolitiki gzdsági világvál (világörökség), vgysportesemények időpontok érmesmáshoz kínáltot. ság, ngy temtikus évek, Európábn világszerte).fűzni 2010-ben z országb látogtó külföldiek 42,4%- Budpestet válsztott utzási célpontként (KSH Offline kommunikáció. BTDM kidványi csupán ltákt trtlmzó füze2011). z összes vendég 34,2%- érkezett fővárosb töltötte ott tek térképek, h élményfüzetek prktikus, jól áttekinthető jánlók kell, vendégéjszkák 3%-át ben Budpest szkterület vendégéjszkát relizált lenek. Trtlmi összeállításukbn minn olyn képvelője rzt összes igenforglmi dóbevétele z országos összeg 20%-át tette ki, mi közel máskell ven, ki lehető legutentikusbb élmény megosztásábn járts. hivtlos fél milliárdjánlás, forint. gzdsági válság érintette érinti t, szervezet védj jó, hugyn piciérzékenyen kidványokon vszköszön. z országhtárokon belül főváros érezte legkevbé htását. KSH felmére több npr Budpestre látogtó külföldi utzók os vszes után z elmúlt időszkbn szinte folymtosn növekett ben 4 millió látogtó érkezett Budpestre, több 70%-uk szbdidős turztiki célll. z átlgos trtózkodási idő zonbn folymtosn csökkent, 2,6-ról 2,4 npr esett vsz (KSH 2010). z egzség kulturál összehsonlítás Kulturál Egzség átlgosnál hosszbb trtózkodási idő mgs fjlgos költ mrketing üttműkök megvlósult fejlesztek pici tőke beármlás szezontól független lehetőségeket imázsépít minn korosztály ár vonzó TDM éb termékek kiegzítője lehet Mgyrország jó dottsági Forrás: Budi Brt Kft. (2009). Kulturál fejleszti strtégi. Budi Brt Tnácsdó Kft. z Önkormányzti Minztérium megbízásából, 10. oldl Prémium Budpest Gui kidvány. z ingyenes terjesztű, Budpestinfo Budpestre látogtókmellett Pontokon hozzáférhető nyomttványok prémium, lpvetően inezerfő szövegében, pedig képnygábn legigényesebb nygot felgyenes, dolgozó 4500könyv, csk bevételt jelent városnk, os legáció jándékcsomgjánk hiánypótló rze lesz mjd MTZRT imge kidványok. Ezekben hzi külföldi picokon megjelenő nyom3500 ttványokbn Budpest séges márkávl kell, képveltesse mgát. Fontos tervezettség tervezhetőség ezen kidványok előkzületi munkáit értve, 3000 budpesti lpelemek még véletlenül se mrdjnk ki, vgy ne z rculti márk 2500 kommunikációs lpelveket továbbíts Hogyn tájékozódik z i látogtó? városlátogtás terveze során z érklődők 1500 m már több fele z internetről tájékozódik, zon keresztül fogll, csk ezt követően érklődnek z utzási irodáktól. közösségi oldlkon, 1000 független utzási site-okon megosztott személyes információk óriási véleményformáló 500 htássl bírnk. Fontos tehát z információk z élménycsomgok online elérhetősége nprkzen vló gondozás kommunikációs ben 2010 kéonline kommunikáció. Budpest online strtégiáj KSH (2011). Budpesti Mozik Budpestfrsítsel, igenforglm, szültforrás: el BTDM megrenlére. Ez 14. megfelelő gondozássl 2012/2013Területi Sttztiki Tükör, 2011/50. sját szerkeszt időszkbn tökéletesen megfelel város céljink. sját, központi weboldlk tekintetében cél látogtottság weboldlkon eltöltött idő folymtos növele, továbbá kell lépni sttikus, irányú, információközlő szerepből. LegfonNeves elemzőkki(ecm, TourMIS, Eurostt, RB) igzolják, európi szinten tosbb, r budpestinfo.hu, látogtókt körűen kzolgáló, közponcity brek volt legkevbé htásslteljes gzdsági válság, sőt 2009 ti portállá váljon,fejlődnek minn külső cstornát erőforrást célnkössz-gdp-je kell lárenlni. Így ót indult ben 27 európieország 4,3%-ot hngsúlyos kell szánni zoknk közösségi mértékben cstornáknk, melyeken Busett, míg szerepet városlátogtó ennél kevesebb csökkent, 3,5%-kl. pest jelenleg zót megtlálhtó Twitter, fővárosokr Foursqure, gondolunk) Youtube, LinkedIn), növeked, városok(fcebook, ( itt jellemzően ezt jelenlétet zetközi bestzprctice szintjére kell emelni. bekövetkező siker további elendupl kkor mértékű, es országok jvulás. gedhetetlen feltétele z online offline eszközök integrálás, vl BTDM prtvárosirévén nerikpcsolti z séges fejlő rculti trtlmi kommunikáció. (inx = 100) Kiemelt online feldtok. BTDM Nonprofit Kft. megkezdte Budpest ár Vendégéjszk vizsgált városokbn releváns dominek séges rendszerben történő üzemeltetét, emellett ütt vizsgált működre törekszik Vendégéjszk város promócióját üzleti lponországokbn végző szolgálttókkl, turzgdp z EU 27 tgországábn tiki116 portálokkl (pl. Tripdvor, Lonely Plnet, Ucityguis). Budpest online beágyzottság körülménykehez képest megfelelőnek tekinthető, ezt jelenlétet 114 kell htékonyn gondozni, fejleszteni. strtégi megjelölt időszkábn folymto112 sn követni kell technológii változásokt (pl. mobil pltformok, interktív megoldások, 110webes technológiák fejlő), z séges szinergikus kommunikáció lehető legmgsbb techniki trtlmi színvonlon len megvlósíthtó. 108 z online felületekről érkező információk (pl. nlitikák, konverziók, látogtókövet,106 ftersles) segítségével pedig z eddigiektől eltérően, konkrét hiteles dtokt gyűjtünk tipikus látogtói, vásárlói szokásokról, mit turztiki kciók finomhn104 golás mellett termékfejlesztre felhsználhtunk. 102 Budpestinfo Pontok. legközvetlenebb módj turt informálási rendszernek. 100 Nem, irodákr, h kommunikációs felületre tekintünk ezekre vég2005tehát, rculti 2008 rendszer 2009rzét2010 pontokr. Fontos z séges képezzék, z információ Forrás:belsőleg Berger, R.(beleértve (2012). Europen cpitl city átdás tourm.körülményeit humán pillérét ), Report: nd findings. Berger Strt Consultnts,sikeresen Vienn, 11.működő old. pedignlys külsőleg morn,rolnd lendületes z Európábn InfoOlvsv Store -ként üzemeljenek. Tourinform-hálózt rzeként, új beszésebb elnevezsel márképít -erősít ktívpontjiként tekintünk rájuk. Jövőbeni fejleszszálláshelyek. Budpesten tlálhtó mgyrországi kereskelmi szálláshelyek tük indokolt optimálbb érkében, pl. zbudpestinfo Pon14,7%-, zdöntő többségevendégkzolgálás (86%) 3, 4 5 csillgos szállod. elmúlt 6-7 évben tok lklmsk lennének élménykommunikációr (e-crd, vioküld, nőtt wellness szállodák rány. szállodák z elmúlt 6 évben növekett, online megosztások wifi segítségével stb.) ben ksé emelkett (52,8%). kihsználtságuk 10%-kl, 49,6%-r csökkent, kereskelmi szálláshelyek bevételei 2011-ben kebb jvulás figyelhető meg, szob átlgár, REVPR, z vendégre jutó szállásdíj csökkentek. Nem elhnygolhtó, Budpest, sztináció jellemzően rövibb utzások közé sorolhtó (culturl) city brek hivtás kedvelt célpontj, így z átlgos trtózkodás normál gzdsági évben z országos átlg ltti. Európi vzonyltbn, mely fővárosokkl mérjük össze helyzetünket, muttóinkt. Mint z sem mellékes, strtégiánkt melyik környezetben kívánjuk kidolgozni. Kotler-féle mrketing strtégiák közül kihívó követő z, melyikben érmes Budpest feldtit leginkább meghtározni, igz, bizonyos szegmensekben kár picvezetők lehetünk, h jól végezzük kommunikációt. Eligzító táblrendszer. z eddigi táblrendszer felmérre került rzletez európi városok csoportosítás sen kidolgozott progrm keretében,berger-féle Budpestinfo Pontokon szolgáltot teljesítő városok bevonásávl két csoportb vló kihelyezre sorolás folymtos ellenőrzre brn informátorok kerülnek színű eligzító táblák. Ezzel erősíteni kívánj főváros mrketingszervezete ponvendégéjszkák Vendégéjszkák 1-es séges 2-es tos, gyors információátdást. csoport csoport millió) (2010., millió) BuEseménymrketing.(2010., Ngyrenzvényeink, Budpesti Tvszi Fesztivál, dpesti Krácsonyi Vásár, vgy Sziget Fesztivál minnképpen meg kell jelenjenek London 48,7 Lszbon 6,2 város össz mrketing-tevékenységében, hzen os picon kizárólg ezek voltk Budpest 5,9 Párizselemek, 35,8 eddig márképítő továbbikbn építhetünk ezekre pillérekre. LéBrüsszel 5,6 nyeges, Berlin z jánlti csomgok város fesztiválji, kulturá2 rzei lenek l renzvényei, más ttrkciókkl, szolgálttásokkl kibővíthetőek lenek. thén 5,4 Róm 20,4 5,1 Prtnerkommunikáció. Meg kell feltételeit, BTDM látogtói Mdrid 15,2teremteni Koppenhág Zürich Kárty-vásárlók, 3,7 ködtbázt építsen (pl. regztráció sját oldlkon, Budpest Prág 12,1 zösségi felületeken cstlkozók), így lehetőség nyílik rr, Oslo szkm, 3,3 11,7 ngyközönség rendszeresen tájékozttást kpjon zhelsinki újdonságokról, 3,2 város mszterdm 9,7 BTDM új hírlevélrendszert indít. Htározott életéről. Ennek érkében még 2012-ben Tllinn 2,3 célunk, Isztmbul htékony kommunikációvl 9,1 segítsük elő Budpest kiemelét versenypozsony 1,4 társ-sztinációk közül, továbbá elérjük zt, turták minél ngyobb bn Stockholm 6,3 váljnk vsztérő vendégekké. Tpsztltink ik leghsznosbb Belgrád 1,3 eszköze z -két hónpos rendszerességgel küldött, Zágráb releváns könnyen hozzáfér Forrás: Berger, R. (2012). hető trtlomml bíró Europen szkmi,cpitl vl áltlános turztiki hírlevél, mely megtecity tourm. Report: nlys nd findings. Luxemburg remti Berger hűségprogrm lpjit Budpest Rolnd Strt Consultnts, Vienn, állndó látogtói között. 9. old. Olvsv Ljubljn Study tour progrmok. korábbi BTH ik legelmertebb tevékenysége Budpe-Study progrm volt. szűkösebb nygi lehetőségek mellett érmes ebbe típusú progrmb befektetni körültekintően, megfelelő referenciákkl renlkező vendégül látv, ik Berger-féle legutentikusbb módonbontást érzékeltetz átfogóújságírókt versenytárs-elemz során z Rolnd kétcsoportos lni véve város(berger lehetőségeit. Nem csupán zetközi, hzi szksjtó munktárpul 2012) Budpest igzi reáln összemérhető versenytársi: si örömmel írnk zbrüsszel, áltluk thén átélt élményekről. versenyszfér mellett Stockholm, Lszbon, Koppenhág, sokkl inkább, Mgyr sokszor Turizmus Zrt.picvezető legngyobb progrmgzdák rztkereskelmi válllnk ebből feldtból. emlegetett Prág vgy. már említett szálláshelyen elnemzetközi vonzerővel bíró éves eseményeink népszerűsítének kommunikációtöltött éjszkák ebben mezőnyben tudjuk feldtinkt finomhnjánk ( leghtékonybb eszközei közel lehetnek képekkel, interjúkkl élgolni Prág 12 milliós ez filmekkel, ). zonbn fontostrkított kiemelni, ménybeolók, PR-cikkek, melyek pozitív vzik z z dott eseménynek, budpestihez hsonló okt muttóhírét csoportbn ágykp városnk, megrenzik. Temtikus, rendszeres, pályázt útján elérhető citás, pedighol vendégéjszkák ánk növeke erőteljesebb volt élménytúrák fontosnk bizonyultk, hzen mellett, szerveze között, kiemelten vezető mezőnyben. 100 fő külföldi újságíró fogdás több 1,5 milliárd Ft értékű pozitív hírértéket jelent ított évesznövekedi ütem (CGR = Clculted nnul Gross Rte)legerősebb z városnk, átélt progrmokt, klndjikt, rztvevők z ik főre jutó vendégéjszk mátrixbn Budpest legrosszbbk helyzetében vn mrketingeszköz, szájhgyomány útján terjesztik, melyről köztudott, legjelenleg, hzen 2,1%-kl csökkent 2010-re vendégéjszkák, összevetve 3,4motiválóbb, leghitelesebb forrás sztináció vonzóvá tételének. es lkosr jutó vendégéjszk ml. Lszbon Stockholm itt jobb eredmétermékfejleszt-támogtás. fővárosi t kommunikáló szervezet nyeket hozott, thén, Belgrád Budpest sereghjtó es Trendriport kuttás csk szemlélője, bizonyos projektek Budpest 40 termék lekimuttt, vgy szállodi foglltságbn európigzdáj városból kell, 37. helyen, gyen, h turztiki sjnos termékfejleszt ktívvolt közreműködője, szkmi tátlgárbn REVPR-bn z utolsó helyen cemberben. nácsdój, hzen kpcsoltbn áll szegmens minztériumi szervek Küldő országok. z Uniós tgállmok zóriási US legebbek. Sorrendben: Néikével. Lobbitevékenysége mellett, szerepe vn turtáktól kpott metország, Egyesült Királyság, US, Olszország, Frnciország, Skndinávi, Spfeedbck-értékelben. H nincs termékfejleszt, termékkorszerűsít, város nyolország, usztri, Jpán, Izrel. Összességében csökkent ellposodht,románi, unlmssá válht.oroszország, Elengedhetetlen, már jól bevált termékek időnként hzánkb érkező turták 12 küldőországból, első megújuljnk, teljesen új,legfontosbb világújdonságokr szükség német vn: jó péld brit második hely állndónk tűnik. Oroszország, Románi Kín növekeerre Várkert-bzár Várkbin projekt. dt mutt. Szkmi- közönségfórumok. Minn lehetőségre nyitottn, lehető legtöbb Szezonlitás. vendégek vendégéjszkák elmondhtó, fórumon, kiállításon jelenik meg BTDM. kár z okttá intézmények, kár fejleszlegerősebb hónpok nincs változás, ezek május, július, ugusztus, ti vgy kerületi prezentációk igényével keresik meg BTDM-et, szkmilg felszeptember október. Ezt szezonlitást muttják lehetőségek city brek sztinációk kzült cspt segít z álláspontok megfoglmzásábn, feltárásábn. áltlábn. Országos vzonyltbn budpesti vendégéjszkák kienlítettebbek, Számos külföldi hzi diákcsoport kíváncsi város új mrketing tevékenységére z országos átlg. prtner kitöri pontok megfoglmzásábn. Elemezzük főváros vendégéjszk, szállodi ágykulturál összefogás.helyzetét Budpest Kárty összes típusánk rzét képezi vlmikpcitás mellett következő szempontok hngsúlyosbb : légi közlekedi kplyen kulturál ttrkció, zonbn szükség vn kultúr megjelenécsoltok kongresszusi, vgy MICE-. re már korábbn említett célok megvlósulás érkében. Erre z ik legnyilvánvlóbbközlekedi megoldás kommunikációbn kultúr koncentrált megjelenében Légi kpcsoltok. z európi átlgos közvetlen légi járt rejlik, melyreilletően BTDM Nonprofit Kft. gykorlti eszközöket dolgoz ki, ezpéldául sztinációt hétre vetítve 110. London Párizs 300 körüli, múzeumkárty, vgy kultúrkárty, mellyel kedvezményesen vehető igénybe míg Belgrád 16-ot tudht mgáénk. Budpest 65-tel Lszbonnl (80) Helsinkivel többállintézmény szolgálttás, ngyobb kulturál ttrkciók(78) igzi versenyben, míg Prág (96) keresletet (129)v jóvl mgyr légiforglmi szánk. felett kulturál élénkíte mellett előtti kárty értelmű mok teljesít. Még Mlév Zrt. leállás 2011-es dtokelőnye mrketingér Budpest téke, zzzelőző kulturál intézmények megjelene kommunikációirport évhez képest mjdüttes 10%-ot jvított. j hzi külföldi ngyközönség előtt. Eddig értelműen kijelenthető volt, z lcsony költségű légi jártok megjelene ngybn hozzájárul fejlődéhez. Ez többnyire továbbr igz, zonbn Mlév Zrt. februári leállás fényében már lehet z új jártszporodások kpcsán öntetűen pozitív htásokról beszélni. Mlév felolás többek közt BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm :06:40 10:50:17 10:50:15

4 Egyszerűsít. Sem Prlment sziluettje, Lánchídéelbocsátását, mert nnyir, zet jelképének fájó elvesztét, többsem ezer dolgozó vendég iket, vgy másikt kiválsztv erre fókuszáljunk, Párizsbn z Eiffel-toronyr. vendégéjszk csökkenét jelenti, különösen z üzleti szegmensben (Turizmus Egy 2012) elem hsznált szükséges, ez még : Dun. Kft. rövid távon. zonbn lehet megmondni, közép- hoszszútávon milyen htási lesznek (Turizmus Kft. 2012b). Például félő, régióbn Ötletesség. M már ijétmúlt - látványosság felsorolás, z, érkelt budpesti székhelyű válllkozások áthelyezik központjukt, hzen regge turt csk vlmit látni kr. Ezért z ötletes szimbólum hsznált jobb, li indulás esti érkez ngyrzt megoldtln leállás okozt közvetlen jártkiesémert jobbn megmrd, formáj szoktlnság mitt könnyebben zonosíthtó sekkel. Ebben bizlomr épülő iprágbn lehetséges új légitársság bevezete kifejezőképessége ngyobb: ez szlgból hjtogtott B betű. működtete, z egz szkm támogtásávl jöhet csk létre. Színhsznált. Számos tnulmány márkázási best-prctice muttj, kék, leállás okozt járt-növekedtől függetlenül további légitársságok megjele piros szín legfelmerhetőbb, legelőállíthtóbb legkevbé érzékeny nére ít Budpest, hzen sikeresen pályázott Routes Europe 2013-s kong offline, online felületeken. dódik logó színe, mihez víz jól kpresszus megrenzére, mi közel 1000 légiközlekedi szkember képzét, lehecsolhtó: kék. tőségek város megmertetét jelenti mjd. Sztori. Miért ne kezdhetnénk vízzel vlmit, mi elég képletes kifejező? jó Sjnos, reptér belváros közlekedi kpcsolt még ig lcsony színvoblém csk műszkilg kifejező képességében jó, h k szelú, tx problémák megoldás sem vártht mgár. dönthozók pici szerű történet kpcsolhtó hozzá: mi meghjtogttuk Dunát hidk mentén. replők ár értelmű tervekre htározott lépekre vn szükség, hzen jól Továbbgondolhtóság. józemblém dinmikus, edi,oly jellegzetes, élő tudjuk, reptérről kijövet éri utsokt z első, sokszor meghtározó benyoutolsó sorbn kztető. Továbbfűzhető z. ereti gondolt, fogllkozmás, cskgondolkodásr fővárosról, h mgáról z országról ttj kicsit felhsználót: hjtogtott szlgból bármi meglkothtó, olcsón Kongresszusi. Budpest itt középmezőnyben versenyezve, 2009-es előállíthtó. évben 87 renzvényt tudhtott mgáénk (Berger 2012). picot érkretivitás. kretív: os tlálmányr vgyunk (Rutelműen Mg vezeti 160város kongresszussl, Párizs (131) Berlin (129)büszkék sem pnszbik kock, golyóstoll stb.). Hsználjuk tehátlszbon, ezt z értéket mgábn brndlkotás kodhtnk. Csk Koppenhág, Stockholm, msterdm Mdrid előznek folymtábn : zt mijelenti, emblémánk kretív megvn, lkotás.ugynennyire vn meg minket, mi z érklőd exotikusszükség MICE-sztináció, kretívkebb lkotóelme bevonásár minn megjelenben kommunikációbn. szkkonferenciák megrenzére Budpest ngyon lklmsszá mos kciób szeretnénk bevonni Csrnok, hzi,vgy külföldikongresszusi kretív ötleversenyképes (pl. Hungexpo, Sym Budpest Köztes, gondoltokt. pontfitl területén). Egy ngyméretű konferenciközpont zonbn sokt jelentene, új szegmenseknek kínáln csk renzvényhelyszínt, progrmokt szállásleszerethetőség. logó szerű, szép szívet formál, ezzel szerethetővé válik. hetőségeket mgyr főváros. Termzetesen jelentékeny összefügg mutthtó ki e két terület között, hzen kongresszusok ánk növeke (2.) vendégéjszmárkázási lpelveink következők: (1.) megkülönböztet, folymtos kákütemes ánk értelmű másikmegtestesítője elemz lokál (ICC jelenlét, (3.) znövekedét összefogáseredményezi. képi, trtlmiegy üzleti 2012) jó légiközlekedi mgs jártokkl fővárosztinációk, szolgálttókkpcsoltokkl kulturál intézmények között, (4.) z renlkező élményt kereső lások sokkl sikeresebben vendégül incentivepontj, renzvényetogtó igényeinek zláthtnk élményeket kínáló kongresszusokt, ígéreteinek tlálkozási (5.) z ket. Budpest szempontból eddig állt rosszul, s h megvlósul zzújlábre erősebbebből elköteleződ, enggement kilkítás. szemléletváltás zeti légitársság, tennci remélhetően fog negtív irányb fordulni. bikbn kell, érvényesüljön: Nem pusztán termék, sztináció, h élménygyár. Fontos z Nemzetgzdsági szempontok életérzmrketing szempontok érvényesíte, erre minn vonzerőcsoport jó lehed. M már elég megmuttni vlmit, hjtómotorjként élményt, életérzt tekintdni kell tőséget r hzánkbn gzdság ik hozzá, z uts életstílusánk rzét képeznie z ttrkciónk. hetünk 2011-ben 1305kell milliárd forinttl járult hozzá GDP-hez köz- vetlenül, zzmerje bn jön létre bruttó termék Cél, 4,6%- Ne fogysztó meg márkát, h márkhzi fogysztót. (KSH 2011). szektorbn hzi munminél több információnk lenműködő beutzniválllkozások szándékozókról:dják öltözköd, velked, étkez, szórkozás stb., kár online kuttássl, vgy kulturál intézmények közkhelyek 6,2%-át. reműködével. Jó péld erre Budpest Kárty, kibontkozóbn lévő Munkhelyteremt. Mind.Nemzeti Együttműköd Progrmj, z ÚjSzémegújuló kulturál összefogás Elengedhetetlen z utsb vló betekint, fochenyi Tervinsight prioritásként bn rejlőmellé további növekedi lehetőségek gysztói tehát: kezeli látnivló tuljdonsági fogysztó ttitűdje cstkiknázását. kormány munkhelyteremtő lkozik, melyek közös nevezője mg márk.progrmjábn több munkhely megteremtéért felel következő évtized során, mely os korosztályú Ne sztereotípiákr építsen, különlegességekre. z edi szeképesítű állmpolgárnk h új lehetőségeket. mélyes trtlmkr helyezze hngsúlyt teljes kommunikáció. Ehhez munkához Tekintettel rr, z ország igenforglmánk rze Budpesthez temtikus utkt kínáló irodák, például Budpest Unrgui, Unique Buköthető, így főváros ár gzdsági értelemben kiemelten fontos. dpest vgy My Personl Budpest tpsztlti közreműkö lehet iránydó. Kedvező htási fővárosi kerületi önkormányztok ár három területen érzékelhetőek leginkább: Nem problémát megoldó, h lehetőségeket kereső. jó márk csk válszt d fogysztó lelki szükségleteire, nnál többet nyújt, z önkormányztoktesti közvetlen bevételeinekh rzét teszik ki zlehetőágzt ségeket tár elé, olynokt, melyeknek önmg rzese lehet, személyes élményt áltl generált igenforglmi dóból (IF) szármzó bevétel, z ágzti szereplők áltl él át áltl. szerepe itt web2-es megoldásoknk, közösségi portáloknk fizetett helyifontos iprűzi dó vn (HIP), helyben mrdó személyi jövelemdó (SZJ). z Y-generáció, sőt,még fitlbb Z-generáció eleme mi összege. Ehhez jönnek olyn éb tételek,megszólítás például kötelező közterületek turztikeres márképítnek. ki hsznosításából eredő közterülethsználti díjk. Budpestet szerreközvetett két megközelítben kell pozicionálni. Egy push-típuz önkormányztok bevételeit jelentik z önkormányzti tuljdonú sú, strtégi üzenetét hordozó, áltlános érvényű jelent. mondttl, pull-típucégeknél keletkező többletbevételek, mit Így például Fővárosi sú, lulról építkező elképzelsel. z első rövid időtávltbn meghtározó Önkormányzt kiemeltenmíg BKV BGYH, továbbá turztikilg márkpozicionálást, bevételek. szkemberek munkájánk látnivlók (pl. Fővárosi Állt-megkülönböztett Növénykert) áltljelent, generált lenyomt, ddig második megoldás inkább hosszú távon, turták benyomásir kerületek ár z elkövetkezendő évek feldt lehet, erősségeikre, megépítő üzenet megszületéhez vezet el. lévő rcultokr építve sját turztiki énéget teremtenek mguknk, így főváros szélesebb ízlkör ár nyújtht lehetőségeket, miközben olyn városrzek növelhetik jövelmeiket, melyek korábbn nehezebben tláltk hsonló lehetőségeket. zonbn kiemelten fontos, kerületek kommunikációj ne tgoltn, h etlen séges Budpest-rcult üzenet ltt történjen. 3 7 BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm BPS_kiloves_ok.indd 8-9 BPS.indd Budpest dottságivl képes lehet kiknázni z Európszerte kiemel5. 2. jótermékfejleszt ten jó növekedi potenciálll renlkező fővárosi bn rejlő leheehhez főváros rzéről átfogó turztiki strtégiár vn szüktőségeket. helyzetelemz eredményeit figyelembe véve, Nemzeti Tuség, következetes megvlósításár. kerületek rzéről fontos z rizmusfejleszti Strtégiávl összhngbn, következő fejüttműköd mássl központi koncepcióhoz igzodás, z leszti irányokt feldtokt htározzuk meg. Vlmennyi ilátogtók élményei mást erősítve séges egzt lkothssnk. lyezkedű látogtóközpont létesítét, ngy befogdóképességű konferenci Versenytárselemz központ építét, z irányítótáblák rendszerének korszerűsítét. következő SWOT-elemz legkülönfélébb tnulmányok, kuttások, turztiki ttrkciók élménytermékekké Mivel z utzók z megfigyelek, turtákklvló lkítás. szektorbn működő válélményjelleget rzesítik előnyben szimpl információközlsel szemben, kor elvállkozások képvelőivel folyttott beszélgeteken lpul. emelt figyelmet szentelve kulturál gyógy- egzségz európi ngyvárosok rngsor nk. vendégéjszk- strtégii cél érvényesíteni kell z életminőség jvítását, z esélyenlőséget közössé3. 3. fenntrthtóságot, SWOT-nlíz gi kpcsoltok erősítét. rásink megfelelő kínáltot kell teremteni, mivel ez lklms vendégforglom, trtózkodás Erősségek költi hjlndóság növelére. Gyengeségek turztiki kínált kpcsolódási pontjink megteremte. Ugynzon versenytárskhoz képest hátrányból indujó termzetföldrjzi dottságok szegmensek megszólítás ló márképít kulturál renzvények jó gzdságföldrjzi helyzetmás-más termékcsoportokkl. Budpest Mgyrország kom-szeg kelet-nyugt tlálkozási pontj megezőséget iránt érklődők sok tekintetben muttnk z ktívszéteső munikációj csomóponti jelleg tehát csomg- temtikus menseivel, érmes jánltokt kidolgozni, világörökségi helyszínek kommunikáció szolgálkettő-három npos konkrét túrútvonlkr összehngoltln felfűzni. ttók, budpesti intézmények BTDM gzdg kulturál örökség között bő termál gyógyvízkzlet TDM hngsúlyos megjelene. TDM csupán promócióvl fogllkozik, hkev nygi fezet mrketingre kedvező rány közösár-érték érkképveleti értékesíti tevékenységet folytt. Budpest ese gyenge, vgy z rcultnk megfelelő növekedő turztiki beruházások tében lehetőség vn továbbá minőségi védjrendszer működtetére, mely sokszínű mgs szintű kultúr kiállítási jelenlét grntálná turtáknk megbízhtó, ár-érték rányos kzolgálást. z üttmű elhnygolt épületüttesek gzdg progrmkínált szezontól fügködt fokozhtj Budpest Kárty, elégtelen TDM ik lppillére: ez htfogdófeltételek getlenül ná élményközpontú közös értékesíti pltformot, védjrendszert. Fontos eleme TDM szolgálttások koncentrált történelmi mg hiány tevékenységének turták kzolgálás: információsttrkció irodák hiány működtete, in világszínvonlú szezontól független city brekhelyi célpont gyenes kidványok térképek elkzíte ngy terjeszte, központ kár turtcsábító ren többnpos progrmlehetőségek konferenci hiány tömegeket klubcspt hiány lát fitlos, dinmikus, innovtív városmilyen cég zvények szerveze, áltl márvonzó 13 éve szervezett Budpesti ványsportágbn legzetközibb Krácsonyi Vásár régióbn Vörösmrty téren. egzség fejlő dzkont légitársságok bővüle unikál közlekedi eszközök Budpest online beágyzottság erős Veszélyek ngyon érzékeny pic gzdsági bizonytlnság szolgálttói vszélek lkossági psszivitás nyelvmeret hiány klóz turt információs pontok turztiki sztináció menedzsment szervezet működtetének pénzügyi lpj kettős: rzről z önkormányztok törvény tervezete z igenforglmi dó bizonyos rzével TDM-en keresztül látják el turztiki feldtikt, másrzt tgság tgdíjjl járul hozzá működhez. BTDM Nonprofit Kft. jelenleg ellátj TDM-szervezet feldtink rzét. Rövidtávon reál elképzel, kerületi önkormányztok mgánszfér bevonásávl meginduljon formál üttműköd TDM-filozófi lpján. Hungrikumok, helyi jellegzetességek hsznosítás. mgyr budpesti jellegzetességek kínált szélesítének, minőség jvításánk z imge építének kiváló eszközei. turtfogdás feltételrendszerének ás. Példként említjük címszvkbn reptér belváros kpcsolt kötött pályás megvlósítását, duni hjóközleked beindítását, korszerű Budpestinfo Pontok vgy ngy, központi elhefotó: Dudás Bél Kulturál. zetközi kereslet-kínált elemzekből megfigyelhető, London 48,7 7,7 jellemző több rövibb, sok esetben főszezonon kívüli utzás. második fő Párizs city brek z ezzel összefüggő kulturál35,8 utzási motiváció.4,4 kultúr foglm zonbn kitágul, már csk hgyományos értelemben Berlin 2vett művzetek 3,4 örökségek trtoznk i, h z életstílus, divt, dizájn, fotózás filmez. Róm 20,4 2,7 lehet Fontos szerepe vn z imázsépítben, minn korosztálynk vonzó csomgokt kilkítni,mdrid több más ttrkció kiegzítője lehet. Szezontól független, 15,2 jó z 3,2üttműködi hjlndóság. BTDM bevezeti z ún. Kultúr Kártyát, mely fővárosi Prág 12,1 1,2 intézményeket ernyőtermék segítségével pusztán külföldieknek, h11,7 1,7teheti. zi helyi érklődőknek bérletes rendszer lpján még vonzóbbá msterdm teljegyógy egzség. Első ú cél, z OEP áltl9,7 megszbott sítményisztmbul volumenkorlát mitt fel hsznált szbd egzségügyi 9,1kpcitások 8,8 értékesítéből szármzó profit z egzségügyön belül mrdjon ben 1,8 milstockholm 6,3 lió külföldi látogtó érkezett gyógy- vgy egzség céljából (KSH 2010). Lszbonszármzó többletforrás fezetet nyújtht z elvándorlás 6,2 0,5 gyógyból csökkentére, Budpest Nyugtr távozott orvosok vszcsábításár, z orvos bérek növelével. 5,9 1,7 Budpest értékjánlt z egzségbn tehát z lehet, minőségi, megbrüsszel 5,6 bízhtó ellátást d mérsékelt áron, vonzó turztiki sztinációbn. Célország thén 5,4 hosszbb trz US Nyugt-Európ országi lehetnek. Jellemző itt z átlgosnál tózkodási idő, mgs fjlgos költ, pici tőke beármlás 5,1 fejlesztek Koppenhág 0,5 megvlósulás, megvlósíthtóság. vendégéjszkák Zürich Lehetőségek márklkotó strtégi integrált kommunikáció TDM-gondolkodás szereplőkkel szegmensspecifikáció, online IF-vszforgtás mrketingre Dun htékonybb kihsználás légi jártok bővíte közlekedi infrstruktúr jvítás termál- gyógyfürdők infrstrukturál fejleszte Ppp László Budpest Sportrén optimálbb kihsználtság Budpest erős online beágyzottság kpcsán versenyelőny megszerze világ globál lett, verseny kitágulásávl már z sem hgyj Budpest turztiki termékfejleszt kell erősíteni, ilhelyzetét érintetlenül,zon mi területeit várostól ngyon távol törletve kiemelten kezelni, melyek 1. z utzások fő motivációténik. Budpest célpici sokszereplősekké váltk: sokn tudják zt it jelentik, 2. zváros dottságokhoz lehető nyújtni, mit tud, soknmérten üzletelnek zonoslegkedvezőbpicrzeken. bek zetgzdsági önkormányzti bevételeket helyzetfeltárás során z lábbi pozicionálási ágzti technikák lklmzáilletően. következőkben ezek bemuttásár kerül sor, kávl tlálkoztunk: 3,7 0,4 (2010, millió) Oslo 3,3 0,6 z egzség kulturál lkosság összehsonlítás Helsinki 3,2 0,6 Tllinn Egzség Pozsony átlgosnál Belgrád hosszbb trtózkodási idő Zágráb mgs Luxemburg fjlgos költ Ljubljn mrketing üttműkök (millió fő) Forrás: Berger, R. (2012). Europen cpitl city tourm. szezontól Report: nlys nd findings. független Rolnd Berger Strt Consultnts, Vienn, 14. old. Olvsv lehetőségeket Kulturál 2,3 1,4 0,4 0,4 1,3 1,2 imázsépít 0,1 0,3 minn korosztály ár vonzó. Európmegvlósult kulturál központj, világtdm vezető konferenci központj, Európ legélhetőbb város (Mercer 2011), mit most vgy soh (Popescu-Corbos 2011) látni éb termékek fejlesztek z élményeivel gzdgodni kell. Sikertényezői gzdg császári kultúrtörténet, kiegzítője lehet Mgyrország kretív jól finnszírozott mrketingmunk, z új élménylpú márklkotási képici tőke jó dottsági beármláskonferenci éppúgy meghtározó elem, zöld pesség. diverzifikált sportos. Fekve Budpestinél szerényebb látképet nyújt, fitlosság, lendület klndosság inkább Budpestre jellemzőek. Prág. rny Prág. Történelmi kulturálfejleszti pozicionálási strtégi. Szépen felújíforrás: Budi Brt Kft. (2009). Kulturál strtégi. Budiösszefüggő Brt Tnácsdó Kft. z Önkormányzti Minztérium megbízásából, oldl tott, körbesétálhtó belváros, Vltv Károly-híd sikertényezők. Ugynkkor kicsit elfárdt már város, néh zsúfolt, sokknk jeprémium ktegóriás Kormány elkötelezett Várned lent mást, sörözttrkciófejleszt. élményét. zonbn kétségtelen, híres emberekre fejlesztében, ánk megújulásábn. Célj budi Várned Várkert szbdság érzére jól épít. Számos gerillmrketing-kcióvl még ből próbál Bzár üttes, mást felújítás átcsábítni. funkcióbővíte oly módon, térség kultúráért rjongók közülerősítő jó pár látogtót Budpest sokkl szellősebb hiányossági, közlekedi megközelíti nehézségei megoldásr tláljnk, könnyebb, es megfoglmzások tömegesolyn gettósodik mely ránt lkosság turták ár. E szándékkl összhngúgy, cseh előnyős fővárosbn. bn, BTDM célj, Várned turztiki hsznosítás z érintett szereplők Vrsó. hol nyugt kelettel tlálkozik. szemlélet Élénk, vibráló város, sok tekintetben áltl eztetett széles körben támogtott lpján történjen, mely felbátornk hzi mondhtó. Kommunikációjábn rendkívültrenk szegmensspecifikus. hsználj zetközi turztiki építzeti tpsztltit.úje felhőkrcolói, létesítményei minnképpen figyelemre méltók. vllási tekoncepció kötheti össze z építzeti felújítást z épületek szkmi szempontok lprületén látogtóokkl büszkélkedhet. Kulturál örökségéreszerepével. épít, z ján meghtározott jövőbeli funkciójávl, Vár kpujként meghtározott Óváros mkulátln környezete igzán vonzó. Pozsony. Új city brek sztinációként pozicionálj mgát. Ngyon jól épít Schwecht közelségére, z Óváros, Dun-prt Vár ránt felújított állpotbn fogdják z i látogtókt. Cél, tudomány Budi Vár olyn sztinációvá város. z nyújtott élményktolikus szolkrkkó. kultúr, fitlokválhsson, szerelem Vrázsltos. gálttási színvonl lpján vonzólen város. turtáknk (kik így kár npot mivolt értelmű, hngultos szerethető eltölthetnének ott), városlkóknk, z őket kzolgáló válllkozásoknk Ljubljn. Sikeres látványos brnd-épít területén. Sármos, lpok-közeli állmi- önkormányzti szereplőknek. város. Fontos kultúr, történelem, konferenciák, Vár, hidk vásárok. Várkbin-projekt. Budpest ánk hiányosság, limitáltk turták z lklmzott mrketing-kommunikációs módszerek tekintetében, áltl vágyott élményelemek kev vlódi turztiki termék, morn megoldás. Ngy bevezetőben megfoglmzott irányelvek két versenytársvárost gond, turztikilg frekventált helyszínek gylogos összeköttete nézünk meg tüzetesebben. második vonlbelimegoldású Stockholmot sok tekinsok helyen hiányzik. látogtókszeretik különleges pnorámpontokt, tetben éllovs osztrák fővárost. véletlen, londoni óriáskeréknek 2011-ben 3,5 millió látogtój volt. kö- zelmúltbn került Várkbin-projekt (drótkötélpályás pesti Stockholm.kidolgozásr város 2011-es hivtlos Gui kidvány szűkös, libegő lényegre törődunterjekorzó Várh között rr, Dun felett) gzdái mgyr mérnökök, fejleszt teljes lmeellenére törekszik helyi jellegzetességekre irányíts figyelmet. egzében mgántőkéből megköveti: fontos, Pest Bud gylogos össze sorrend zonbn itt vlósuln fenti logikát előkzít, megágyz, h úgy tetszik. köttetére d olcsó látványos lehetőséget. Már címlpon jelzi, Stockholm más, The Cpitl of Scndinvi. Miután bemuttkozik város mg, csk rövin jönnek Don t ms! ttrkciók, melyek vlójábn kerületekre, városrzekre legfontosbb ttrkciókr hívják fel turt figyelmét. Minnhol megjelenik zonbn vonzerőket látnivlókt, szolgálttásokt összefogó Stockholm Crd, jelezve, város egze nyújt élményt klndot. Online példértékű z mrketingstruktúr, mit város népszerűsítéért felelős kollégák végeznek: 1. céltudtos kiránduló ből leglpvetőbb válszokkl, tük hozzá, helyi vonzerőkkel szembesül főmenüben (Trvel, Sty, Dine, To do). 2. Ezt zonbn kiegzíti város üzenetét hordozó rz, mely pozicionálj várost z ktulitásokr (események, Stockholm Crd, turt információs pontok, Top10, kitekint városból) orientál. 3. Végül legprktikusbb dolgok: mi z, mi megrenlhető, letölthető stb.. Mind nyomttott, z online strtégi meghtározó eleme z érzelemre vló építkez. városmárkázás ebben z esetben rr épít, termzetes szükségletet elégítek ki, h od mek: megtpsztlok, élményben gzdgodom, mrdok le rról, miben sok-sok ezer turtánk rze vn. z élmények rze összvárosi jellegű, sokkl dominánsbbk z es ttrkciók, szolgálttások áltl megszerezhető vágyk, átélhető élmények. óriáskeréken, vonzhelyi Minisztinációk fejleszte. TDM-gondolt lpj z kerületek z es szolgálttáson lenni, z vlóbn helyi turztiki ttrkció, csk z összbécsi erő-csoportosulások bevonás közös fejleszti mrketing munkáb. mini szklnddlmeghtározását épül ki teljessé,következőképpen üzenetszinten állpítjuk így kpcsolódik városvár márkázásához: tinációk meg: Budi (kultúr, pte miért ülsz rjt ebben pillntbn?/te miért vgy most ben?/gyere el, norám, örökség, gsztronómi, progrmok), Belváros (ld. előzőek szórkozás, most, vgy soh! tehát z idővel térrel kpcsolj össze rzeket egszé: shopping), Városliget (szbdidő, rekreáció, kultúr, szórkozás), Óbud ( váebben pillntbn, most + helyi jellegzetesség/esemény +. Úgy válik ros zki kpuj), Budfok-Ngytétény (bor, kultúr), MÜP/Nemzeti Színház megszólítottjává z érklődő, : vlki igen, Te miért? Kárty itt (prémium kultúr). ig szemünk előtt lebeg. Fontos, h usztri fővárosként önmgábn Dun jelenik rkprtok bekpcsolás. dunizkhjós megteremte, Dun meg, kkor város lklmzz Ez cskélet usztri lehet! szlogent, városi forglomb integrálás, hjóállomások kilkítás elhelyezvevló et térképen,színvonls megnyugttv z érklődőt: igen, jórkprhelyen tokon, ngy szállodhjók új kiköti lehetőségének jársz, igen, ez már z ktegóri, mi usztriát fémjelzi. z ebből szármzó bevételi forrás megteremte. Fontos vízi sportlehetőségek bemuttás, fejleszte. Budpest Stockholmhoz hsonlón strukturált bemuttásr Budpest Dunknyr (Esztergom, Vegrád, törekszünk.környékének Először, bekpcsolás. jó térkép, megmuttjuk, mit, hol, menyszentendre) Gödöllő bekpcsolás elengedhetetlen, os progrmgznyiért lehet megtlálni. Nem lehet zonbn ez hzen unlms felsorolás, d igen ngy sikerrel értékesíti ezeket kirándulásokt. Mind kulturál, meg. pedig szükséges, legvonzóbb ttrkciók kiugró módon jelenjenek szbdidős kirándulások kedveltkev célpontji helyszínek, z gglomerációs helyi látnivló önmgábn tehát,ezek h beépül zösszváros-kommukommunikációnk rzétnév kell felvezeti képezniükzt.csk turztiki, h nikációb, kkor Budpest Fordítv igz: h üzleti, nincs befekteti szempontokmi mitt. BTDM új kpcsoltokt régió társ össztdmhelyi látványosság, színfoltj városnk, kkor épít ki érmes szervezeteivel, vl Budpest Business Region-nl. kommunikációt folyttni. hez közterületek rendbetétele. turztiki pic szereplői re intenzívebbseterhsonlón Budpest fontos, ne loklizáljuk z mékértékesítt mely fokozottn Budpest exponált közterüttrkciókt, sefolyttnk, z üzeneteket. Len jelentkezik helyi üzenet rze z egznek, letein, elsősorbn városnéz szálláshely értékesítő szolgálttások tekintetében. helyi turt rzese z összélménynek! Megállpíthtó, hrc vn turták megszerzéért. Több ngy csoporz elemzekből kimutthtó, ik város igyekszik sétáló kihsználni z épített tosulás versenge jellemző, mgánszálláshely értékesítők ügynökei kulturál örökség kulturál élet előnyeit. célpicokon bizonyos átrenződ mét megjelentek tereken, utcákon, forglmsbb közlekedi terminálok közelében tpsztlhtó. z ik gzdsági eretű, kétségtelenül Budpest tthiteles turtinformációs pontokként feltüntetve mgukt.igz, városnézt értékesírktivitás sem növekett oly mértékben, megszegik, konkurens sztinációkkl sikerető cégek közterületi megállpodásokt sorr mássl versenyezve felve versenyt. városlátogtó, city brek szegmensben z élményérték sen turták ár sokszor megtévesztő módon picszerző háborút folyttnk.ereezt je döntő mozznt, mely fejlesztében jó kísérletek. BTH kori Budpest sürgősen renzni kell; BTDM-nek jelenvoltk kell lennie közterületeken TDM-szerveCulturl dventure progrmj ngyon jó kezményez volt, hsonlón Buzethez trtozó szolgálttókt képvelve. dpest Winter Invittion kmpányhoz, összességében sjnos ezek izolált különböző közösségi közleked korszerűsíte. Mgyrország gykorltilg z EU Ko- üzeneteket kommunikáló megjelenek voltk. Egyik Budpestet, héziós közlekedfejlesztre látott Sp mértékben fun ndlpján prty keresztül városát, elsősorbn fitloknk,soh másik, Cpitl -tkölthet igyepénzt projekteken BKK feldt, olyn, város egze kezettmeglpozott fővárost pozicionálni, mikeresztül. inkább zidősebb korosztálynk voltvonzó. ár fontos közlekedfejleszti beruházásokt kzítsen elő vlósítson meg, Láthtó, széttörezett imázs, homogén séges, melyek hsznosságuk révén lklmsk z uniós társfinnszírozásr. következetes megjelen még z önmgukbn rz-sikereket elkönyvelni tudó kebb kciókt, kmpányokt sem engedik kibontkozni tényleges turtérkezek sjnos rendre elmrd. legutóbbi évekig dönthozók hezitáltk bbn tekintetben, Budpest vonzerőkínáltát et- BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm :06:41 10:50:16

5 len közös márk ltt kommunikálják. z Qxymore Inc. kretív ügynökség tnulmány elemző munkáj sok szempontból segíti Budpest újrpozicionálását (Bon 2012). Versenytárs elemző munkájukbn ngy hngsúlyt helyeztek z imge-filmekre, Budpest ezt megjeleni módot sem hsznált z elmúlt időkben megfelelően. Fontos megtlálni képek zene összhngját jövőben, cskúgy, hiteles, márképítre lklms kretív megoldásokt trtlmkt Vonzerőleltár Budpest, turztiki termék vizsgáltkor csk város látnivlóit vizsgáljuk meg, h zokt z elemeket, melyek turt szemszögéből meghtározzák budpesti élmény egzét, így befolyásolják városról lkotott képet. sikeres mollje, z 5 mollje (ETC-UNWTO 2011) most teljesség igénye nélkül csoportosítjuk állítjuk össze vonzerőleltárt. Látnivlók (ttrctions), tevékenységek (ctivities), elérhetőség (ccess), szálláslehetőségek (ccommodtion), kényelmi kiegzítő szolgálttások (menities nd ncillry services), végül hitelesség (uthenticity) vizsgáltát i vesszük. Látnivlók. zok helyek, melyek történelmi vgy kulturál éggel bírnk: hely termzeti értékei, vgy z épített környezet szépsége, vgy éppen szórkozási lehetőségek. Fontos TOP látványosságok elsőrendű kommunikációj éppúgy, világörökségi helyszín erőteljesebb említe. híres épületek, utcák, történelmi kulturál közegben működő fürdők, vgy z álltkert, zsidó vgy török kulturál emlékek, vgy éppen brlngok edülállók mguk ében. város több ngyobb, kár önállón - npos progrmot kínáló lokál vonzerő ségei, kerületei temtikus klndozásr, felfezre lklmsk: Budi Vár, Városliget, Belváros, Óbud, Ferencváros, Zsidóned stb. érmes város déli rzeit külön-külön értelmezni (pl. MÜP-Nemzeti Színház környéke vgy Budfok-Ngytétény), mennyiben színvonls trtlom megfelelő közösségi közleked kpcsolhtó hozzájuk. zonbn fontos ráirányítni figyelmet Budpest rejtett értékeire, támogtv ezzel megőrzüket, új termékek születét. Tevékenységek. Gykrn köthetők z es látnivlókhoz. Olyn lehetőségek, progrmok, melyek szórkozási, kikpcsolódási lehetőségeket kínálnk. Érmes ebben Budpesten működő progrmgzdák igen erősek városnéző túrákt temtizálni, vgy olyn személyre szbott módon megmuttni, z élmény vlóbn meghtározó len. Jelentős eseményvonzerők Sziget Fesztivál, Budpesti Tvszi Fesztivál, Form-1, Budpest Mrton, Nemzeti Vágt, Budpesti Krácsonyi Vásár, vgy Budpest os gsztronómii éb temtikájú szbdtéri fesztiválj, melyek igz, csk rövibb iig, Budpestet mgát képvelik. Szórkozttó prkjink között meg kell említeni Vsúttörténeti Prkot, z Álltkertet, Csodák Plotáját, vgy rég nyílt MiniCity-t, közlekedi eszközök közül különlegesebbeket minnképpen, például Budvári Siklót, vgy Fogskerekű Vsutt. Fontos fejlőd Dun közösségi közlekedbe vló bekpcsolás. látnivlók élményszintű csoportosítás során érmes évszkokbn fogysztói szegmentációbn gondolkodni. Elérhetőség. Megfelelő elérhetőség j turták érkezét, vl helyi közlekedi feltételek htározzák meg z es látnivlók tevékenységek megközelíthetőségét, így érmes ezeket feltételeket külön vizsgálni. helyzetelemzben külön kitérünk rr, légi kpcsoltok legmeghtározóbbk - sztináció növekedét illetően. Budpest Lzt Ferenc Nemzetközi Repülőtér z új SkyCourt-tl ütt most már világszínvonlon, szép üzleti eredményekkel képes z utsokt fogdni. zetközi vsúti jártok ngy főpályudvrokr érkeznek. M már tln zetközi utóbuszjárt (Volánbusz, Eurolines, Orngewys, Stunt gency) bonyolít budpesti forglmt. Nemzetközi hjójártokt MHRT indít, elsősorbn Pozsony felé, vl külföldi érkeltségű ngy turthjók megállnk, több npot töltenek Budpesten. főváros ngyon jól megközelíthető utóvl, mivel mgyr utópály rendszer Budpestcentrikus. Mivel Mgyrország tgj schengeni övezetnek, beutzás leszerűsödik. Budpesten belüli közlekedt z új BKK fogj össze koordinálj. Ennek köszönhetően, BKV járműprk, h lssn, megújul, 2014-től már elektronikus jrendszer teszi turták ár érthetővé z eddig igen korszerűtlen sokszor ttrocitásokt kiváltó jellenőrzi megoldásokt. txi-problém megoldását Termékfejleszt fejezetnél tárgyljuk éppúgy, menetrendi duni hjójártokt. Fontos megemlíteni, bár prkolási rendszer sok szempontból nehézkes, BKK os új P+R prkolót, z ún. BUBI kerékpáros rendszert már ebben z évben üzembe helyezi. z okostelefonos sms prkolási díjfizeti rendszer vzont ngyon népszerű z utósok körében, leglább nnyir, felszíni gylogosátkelő létesítek gylogszerrel közlekedőknek. Szálláslehetőségek ben KSH dtok főváros 244 kereskelmi szálláshellyel 1059 mgánszálláshellyel renlkezett, melyek közül 165 szállod (75 db 3, 62 db 4 16 db 5*-os) volt. Ezek 2005 ót 32-vel nőtt, mi 3212 új szállodi férőhelybővült jelent. most megnyíló Klotild-plot, ngyon jól prosperáló boutique-hotelek (Mgyr Hotel Monitor 2012) zt jelzik, pic igen szegmentálhtó, személyesebb törőd, személyre szbott szolgálttások turt-növekedt eredményeznek. CouchSurfing mi regztrációt követően ingyenes, átmeneti szálláshelynyújtó internetes rendszer kínáltábn jelenleg 634 budpesti szállásjánlt vn. Kényelmi kiegzítő szolgálttások. I soroljuk zon szolgálttásokt, melyek turták igényeinek kzolgálásához szükségesek, például közterületi illemhelyek, információs táblák, kávézók éttermek, boltok, turt információs pontok, telekommunikációs lehetőségek, vzhelyzeti lehetőségek. Ezen szolgálttások folymtosn re átgondoltbbn, összehngoltbbn fejlődnek. Fontos feldt közterületi WC-ellátás megoldás, z információs nyilk irodák séges rendszerbe fogllás. Mindkét területen os kezményezsel él BTDM, pontosn zt célt szem előtt trtv, turt érezze, vezetik, ig megfelelő helyen megfelelő információt kpj. Felelős Társdlomért lpítvány BRFK közreműködével kidolgozásr került z típusú figyelmeztető rendszer, mely hivtlos turztiki kidványokbn hotelekben jó tnácsokkl látj el z esetleg bjb került látogtót. város dolgozik kidványok szolgálttók fjt minősíti rendszerének bevezetén, minek lpj többek között Budpest Kárty. Büszke lehet város két Michelin csillgos éttermére (Costes Onyx) éppúgy, már Koppenhágábn megnyílt rendkívüli sikernek örvendő Bock Bztrór, mely egzen újszerűen muttj be mgyr (budpesti) konyhát. Továbbr népszerűek Szmos kávézók, csk et emeljünk ki Hungrikumok közül. Lzt Ferenc téren koncentrált formábn, sűrűn más mellett sorkoznk z elegáns mgs színvonlú éttermek kávéházk. Rády utcán végig mást érik z éttermek, kávézók, cukrászdák glériák. Kiemelkedő fejlődnek indult Király utc, mely új kulturál színfolt Budpest életében. Budpest éjszki életének sjátos hngultú helyszínei romkocsmák, Szimplkert Fogsház turztikilg kiemelendő, Lonely Plnet áltl világ legjobb bárj zetközi elmersel jutlmzott 38. rég újr megjelenő Hrd Rock Cfé, z igen népszerű Strbucks Cost kávézók zt jelzik, Budpest mét fontos helyre került zetközi láncok körében, z áltluk képvelt életérzélményt, trendy légkört, mi mgyrok, ihz élvezhetjük. fővárosi vendéglátóhelyek élen járnk z Internet lefettségben, m már szinte minnhol ingyenes wifi elérhető. Hitelesség. Ngyon fontos, z összetéveszthetetlenül helyi hngultot sugárzó szolgálttók kerüljenek minél inkább előtérbe, pontosn nnk érkében, z i látogtó vlódi élményt vigyen hz. Fontos vendégszeretet okttás, gykorlás helyi lkosság körében. 4. Strtégi céltérkép Budpest strtégiájánk fő célj: (1) lpul szolgáljon Budpest sikeresebb fenntrthtóbb fejlődének, (2) lpj len Budpestet, turztiki sztinációt népszerűsíteni hivtott mrketingmunkánk, (3) megteremtse z ensúlyt látogtók helyi lkosság igényei között, (4) felvázolj lehető legtöbb versenyképes vonzerőt kihsználj zok ttrktív előnyeit, (5) figyelembe ve legfrsebb trenket bn, hozzá kpcsolódó ágztokbn, (6) kidolgozz htékony összehngolt kommunikációs munkmegosztás rendszerét közszfér, mgánszfér civil szfér között, (7) kimutss égét minn ágztbn. strtégi megvlósulásánk mérére elengedhetetlen mérhető fő célok kijelöle. Budpest turztiki teljesítményének Budpesti Turizmus Strtégi megvlósulásánk mérére z lábbi fő mérőokt célértékeket hsználjuk. Mérőok Vendégéjszkák. város, utzási célpont népszerűségét jellemző bszolút muttó, 2011-ben 6,3 millió/év (KSH 2012). Kereskelmi szálláshelyek összes szállásdíj bevétele. foglltsági muttók jvulás z átlgos szobár növeke pozitív htássl vn muttór es bruttó érték: 60 Mrd Ft/év (KSH 2011b). Átlgos trtózkodási idő (np/fő). z érték növekedének előfeltétele turták ár vonzó progrmok széles válszték, melyek megnövelik város látogtásár szánt időt. hosszbb trtózkodás úttl z turt áltl átlgbn elköltött összeget növeli ben z átlgos trtózkodási idő 2,4 np/fő volt (KSH 2012b). Turizmusbn fogllkozttottk (fő). megnövekett vendég szélesebb progrmválszték úttl bn fogllkozttottk át növeli. Ezáltl ktívn hozzájárul új munkhelyek teremtéhez, mely tovább növeli pozitív zetgzdsági htását. bn fogllkozttottk 2010-ben 414 ezer fő volt (WTTC 2012). Gyógy- egzségbn rztvevő turták (fő). z egzségbn látogtók lpvető motivációj z egzségi állpot megőrze, betegségek megelőze (wellness), ill. z egzségi állpot jvítás, betegségek gyógyítás orvosi szolgálttások igénybevételével (gyógy) (KSH 2010). Nemzetközi összehsonlításbn térít ellenében igénybe vehető egzségügyi szolgálttások mgs színvonl kedvező ár mitt komoly lehetőség z egzségügyi rpicánk fejleszte ben 1,8 millió külföldi látogtó érkezett hzánkb gyógy- vgy egzség céljávl (KSH 2010). Célértékek Ügyfélcélok. z ügyfél potenciáln Budpestre látogtó turt szemszögéből muttjuk be zokt fő szempontokt, melyek teljesüle vonzó ngyvárosi célponttá tehetik Budpestet. Ezen szempontok összessége így olyn jövőképet lkot, melyből levezethető, mely területeken kell lépeket tenni célként megjelölt állpot elére érkében. Személyre szbott, érzeleenzív, időhtékony élmények. Egy rövid városlátogtás során lpvető elvárás turt rzéről, könnyen gyorsn férhessen hozzá érzeleenzív pozitív élmények széles válsztékához, melyek emlékezetessé teszik látogtást. Egyre növekszik zon turták, kik kev szbdidővel renlkeznek, vzont bból legtöbbet szeretnék kihozni, így fontos szempont z dott idő ltti élmények mximlizálásánk lehetősége, személyre szbott élmények nyújtás. Összefüggő értéklánc, könnyen elérhető, integrált szolgálttások. turt ár fontos szempont, pénz- időbeli ráfordítás esetén termék, vgy szolgálttás könnyen hozzáférhető optimáln kombinálhtó len. látogtó szempontjából érték szbdije eltöltének jól megszervezettsége, z, h igénye esetén turztiki szolgálttóktól megfelelő támogtást kp (pl. integrált látogtási kártyák, milyen Budpest Kárty, vgy komplex szolgálttáscsomgok: múzeum + vendéglő + igenvezet formájábn.) Kedvező ár-érték rány. z utzási célpont kiválsztáskor fontos szempont, mekkor értéket, látványosságokt, élményeket kpht turt renlkezére álló pénzösszegből, vgy versenytárs ngyvárosokhoz képest lcsonybb árszínvonl vonzerőt jelent. Élhető város. Egy tzt, biztonságos, renzett város képe en hozzájárul turt komfortérzetének növeléhez, különös tekintettel közterületek, prkok állpotár, környezetbrát megoldások lklmzásár. Működő infrstruktúr. turták érkezét trtózkodását megkönnyíti jól működő infrstruktúr, melynek fő eleme turt ár vonzó ttrkciók közötti helyváltozttás megkönnyíte zökkenőmentes ás. Kiemelt szerepet kp turták ár könnyen gzdságosn hsználhtó tömegközleked. Megvlósítási kcióterületek. Együttműköd, mrketing-kommunikáció, termékfejleszt, közterületi renzettség, közleked egzségügyi (ld. kőbb.) 5. Feldtok Budpest fő feldt z elméleti strtégii célokt gykorltbn megvlósítni. főváros hivtlos turztiki mrketingszervezetének, BTDM Nonprofit Kft.-nek célj tevékenységével ezt támogtni. Ennek legfőbb eleme Budpest brnd meglkotás, pozicionálás életképes fenntrtás, ill. os további feldtok ellátás. következő fejezetekben ezek kerülnek kifejtre Brnd pozicionálás márk megfoglmzás, márk építe gondozás z ik legmeghtározóbb munk városmrketing vgy TDM-szervezet, sok turtát váró város életében. Budpest ezen téren ngyon lemrdt z elmúlt évtizekben nnk ellenére, termék, város mg, nnk turztiki szolgálttási, vonzerői fejlődtek. Mivel z ezeket összefogón htékonyn kommunikáló márkkilkítás történt meg, mostni strtégiánk ik meghtározó lpj márkszemléletű gondolkodás. Budpest ngyon színes, összetett, rengeteg típusú vonzerővel renlkező főváros. korábbi tpsztltok, strtégiák z ágztbn működő kommunikáló szereplők összességében jellemzően háromféle módon pozicionálják várost: 1. kulturál/infrstrukturál, 2. fürdő/egzségturztiki 3. esemény/ gsztronómii központ. Kuttásink során következő hívószvkt nevezték meg ezek szereplők: közelség, könnyű megközelíthetőség, 2in1, meeting point, z öszszetrtozás érzét nyújtó, Dun mentén fekvő város; kulturál örökségi dizájn-kretív-művzeti, innovtív központ; klndos, őszinte, z életünk rzét képező hely, z egzotikus, kultúráj nyelve mitt edi, hgyományos morn, ill. boriról konyhművzetéről mert város. Minzekből láthtó, kép ngyon sokrétű, már-már zvró bbn világbn, mikor minn dönt, így z utzási célpont kiválsztásánk meghtározás rendkívül rövid időre korlátozódik. z elmúlt időszkbn város grfikus, képi hozzá cstolt szlogenszerű megjeleneiben ezt hordozt. Igz, z olcsó termék könnyen eldhtó, még ilyen letztult bonyolult képi rendszerrel, Budpest jó ár-érték rányú, sőt olcsó city brek sztinációk ike régióbn, ez elég perspektivikus d elég lpot növekedhez, vgy ngyobb költi hjlndósággl renlkezők megszólításához. Ezt problémkört zonosítv, BTDM vele üttműködő kretív turztiki szkemberek felmerték, mondnivlót nnk vizuál megjelenítét szerűsíteni, sőt minimlizálni kell strtégii kommunikációs szinteken, még tovább finomítni z kciós szinteken, még jobbn élménylpúr személyre szbottá hngolv: minn megoldást z ereti fő üzenet levezeteképpen. Ennek fényében került sor z új turztiki logo bevezetére 2011 első nedévében, mely mögött következő filozófi foglmzódik meg: Dun, vezérmotívum meghjtott kék szlggl olyn kiindulópont, melyből vlmennyi elem levezetődik, kretív szellem ezt os módon továbbfűzheti úgy, frsesség, lendület, z állndó megújulásr vló kzség, sokszínűség klndozás élménye ig vszköszönhet. Felfezheti látogtó zt k sztorit, mi minn jó brnd születekor megfoglmzódik, átélheti város nyújtott élményeket, zonosulht város üzenetével. 5 BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm 6 BPS_kiloves_ok.indd BPS.indd :06:41 10:50:16

6 Cél, Krkkó. tudomány Budi Vár olyn kultúr, sztinációvá fitlok válhsson, szerelem város. z nyújtott Vrázsltos. élmény Ktolikus szolgálttási mivolt értelmű, színvonl lpján hngultos vonzó len szerethető város. turtáknk (kik így kár npot eltölthetnének ott), városlkóknk, z őket kzolgáló válllkozásoknk Ljubljn. állmi- önkormányzti Sikeres látványos szereplőknek. brnd-épít területén. Sármos, lpok-közeli város. Fontos kultúr, történelem, konferenciák, Vár, hidk vásárok. Várkbin-projekt. Budpest ánk hiányosság, limitáltk turták áltl z lklmzott vágyott élményelemek mrketing-kommunikációs kev vlódi turztiki módszerek termék, tekintetében, morn megoldás. Ngy bevezetőben gond, megfoglmzott turztikilg frekventált irányelvek helyszínek gylogos két versenytársvárost összeköttete sok nézünk helyen meg hiányzik. tüzetesebben. látogtók szeretik második különleges vonlbeli megoldású Stockholmot pnorámpontokt, sok tekintetben véletlen, éllovs osztrák londoni fővárost. óriáskeréknek 2011-ben 3,5 millió látogtój volt. közelmúltbn Stockholm. kidolgozásr város 2011-es került hivtlos Várkbin-projekt Gui kidvány (drótkötélpályás szűkös, libegő lényegre pesti törő Dunkorzlme ellenére Várh törekszik között rr, Dun felett) helyi gzdái jellegzetességekre mgyr mérnökök, irányíts fejleszt figyelmet. teljes terje- egzében sorrend zonbn mgántőkéből itt vlósuln fenti logikát meg követi: fontos, előkzít, Pest megágyz, Bud gylogos h úgy tetszik. összeköttetére Már címlpon d olcsó jelzi, látványos Stockholm lehetőséget. más, The Cpitl of Scndinvi. Miután bemuttkozik város mg, csk rövin jönnek Don t ms! ttrkciók, melyek vlójábn kerületekre, városrzekre legfontosbb ttrkciókr hívják fel turt figyelmét. Minnhol megjelenik zonbn vonzerőket látnivlókt, szolgálttásokt összefogó Stockholm Crd, jelezve, város egze nyújt élményt klndot. Online példértékű z mrketingstruktúr, mit város népszerűsítéért felelős kollégák végeznek: 1. céltudtos kiránduló ből leglpvetőbb válszokkl, tük hozzá, helyi vonzerőkkel szembesül főmenüben (Trvel, Sty, Dine, To do). 2. Ezt zonbn kiegzíti város üzenetét hordozó rz, mely pozicionálj várost z ktulitásokr (események, Stockholm Crd, turt információs pontok, Top10, kitekint városból) orientál. 3. Végül legprktikusbb dolgok: mi z, mi megrenlhető, letölthető stb.. Mind nyomttott, z online strtégi meghtározó eleme z érzelemre vló építkez. városmárkázás ebben z esetben rr épít, termzetes szükségletet elégítek ki, h od mek: megtpsztlok, élményben gzdgodom, mrdok le rról, miben sok-sok ezer turtánk rze vn. z élmények rze összvárosi jellegű, sokkl dominánsbbk z es ttrkciók, szolgálttások áltl megszerezhető fejleszte. vágyk, TDM-gondolt átélhető élmények. lpj z kerületek óriáskeréken, z es vonz- helyi Minisztinációk erő-csoportosulások szolgálttáson lenni, bevonás z vlóbn közös helyi fejleszti turztiki mrketing ttrkció, munkáb. csk z mini összbécsi sztinációk klnddl meghtározását épül ki teljessé, következőképpen üzenetszinten állpítjuk így kpcsolódik meg: Budi város Vár márkázásához: (kultúr, pnorám, Te miért örökség, ülsz rjt gsztronómi, ebben pillntbn?/te progrmok), miért Belváros vgy (ld. most előzőek ben?/gyere szórkozás, el, shopping), most, vgy soh! Városliget tehát (szbdidő, z idővel rekreáció, térrel kultúr, kpcsolj szórkozás), össze rzeket Óbud ( egszé: város ebben zki pillntbn, kpuj), Budfok-Ngytétény most + helyi jellegzetesség/esemény (bor, kultúr), MÜP/Nemzeti +. Úgy válik Színház (prémium megszólítottjává kultúr). z érklődő, : vlki igen, Te miért? Kárty itt ig szemünk előtt lebeg. Fontos, h usztri fővárosként önmgábn Dun jelenik rkprtok meg, kkor bekpcsolás. város lklmzz duni z khjós Ez csk élet usztri megteremte, lehet! szlogent Dun, városi forglomb elhelyezve vló et integrálás, térképen, színvonls megnyugttv hjóállomások z érklődőt: kilkítás igen, jó rkprtokon, jársz, igen, ngy ez már szállodhjók z ktegóri, új kiköti mi usztriát lehetőségének fémjelzi. z ebből szármzó bevé- helyen teli forrás megteremte. Fontos vízi sportlehetőségek bemuttás, fejleszte. Budpest Stockholmhoz hsonlón strukturált bemuttásr Budpest törekszünk. környékének Először, bekpcsolás. jó térkép, megmuttjuk, Dunknyr (Esztergom, mit, hol, Vegrád, menynyiért lehet megtlálni. Gödöllő bekpcsolás Nem lehet elengedhetetlen, zonbn ez hzen unlms os progrmgz- felsorolás, Szentendre) d szükséges, igen ngy sikerrel legvonzóbb értékesíti ezeket ttrkciók kirándulásokt. kiugró módon Mind kulturál, jelenjenek meg. pedig szbdidős helyi látnivló kirándulások önmgábn kedvelt kev célpontji tehát, ezek h helyszínek, beépül z összváros-kommunikációb, kkor Budpest rzét név kell felvezeti képezniük zt. csk Fordítv turztiki, igz: h üzleti, nincs z gglomerációs kommunikációnk befekteti helyi látványosság, szempontok mi mitt színfoltj. BTDM városnk, új kpcsoltokt kkor épít ki érmes régió társ összkommunikációt vl folyttni. Budpest Business Region-nl. TDMszervezeteivel, hez közterületek hsonlón rendbetétele. Budpest turztiki fontos, pic szereplői ne re loklizáljuk intenzívebb se termékértékesítt ttrkciókt, se folyttnk, z üzeneteket. mely fokozottn Len jelentkezik helyi üzenet Budpest rze exponált z egznek, közterü- z letein, elsősorbn helyi városnéz turt rzese szálláshely z összélménynek! értékesítő szolgálttások tekintetében. Megállpíthtó, hrc vn turták megszerzéért. Több ngy csoportosulás z elemzekből versenge kimutthtó, jellemző, mgánszálláshely ik város értékesítők igyekszik sétáló kihsználni ügynökei z épített mét kulturál megjelentek örökség tereken, kulturál utcákon, élet előnyeit. forglmsbb célpicokon közlekedi bizonyos terminálok átrenződ közelében hiteles tpsztlhtó. turtinformációs z ik gzdsági pontokként eretű, feltüntetve kétségtelenül mgukt. igz, városnézt Budpest értékesítrktivitás cégek közterületi sem növekett megállpodásokt oly mértékben, sorr megszegik, konkurens mássl sztinációkkl versenyezve sikere- tt- sen turták felve ár versenyt. sokszor városlátogtó, megtévesztő módon city brek picszerző szegmensben háborút z élményérték folyttnk. ereje döntő mozznt, renzni kell; mely BTDM-nek fejlesztében jelen voltk kell lennie jó kísérletek. közterületeken BTH kori TDM-szerve- Budpest Ezt sürgősen zethez Culturl trtozó dventure szolgálttókt progrmj képvelve. ngyon jó kezményez volt, hsonlón Budpest Winter Invittion kmpányhoz, összességében sjnos ezek izolált különböző közösségi üzeneteket közleked kommunikáló korszerűsíte. megjelenek Mgyrország voltk. Egyik gykorltilg Budpestet, z EU Kohéziós fun nd lpján prty keresztül városát, elsősorbn közlekedfejlesztre fitloknk, soh másik, látott Sp mértékben Cpitl -t költhet igye- pénzt kezett meglpozott fővárost pozicionálni, projekteken mi keresztül. inkább z idősebb BKK feldt, korosztálynk olyn, volt vonzó. város egze ár fontos közlekedfejleszti beruházásokt kzítsen elő vlósítson meg, melyek Láthtó, hsznosságuk széttörezett révén lklmsk imázs, z uniós társfinnszírozásr. homogén séges, következetes megjelen még z önmgukbn rz-sikereket elkönyvelni tudó kebb kciókt, kmpányokt sem engedik kibontkozni tényleges turtérkezek sjnos rendre elmrd. legutóbbi évekig dönthozók hezitáltk bbn tekintetben, Budpest vonzerőkínáltát et Egyszerűsít. zet jelképének Sem Prlment fájó elvesztét, sziluettje, több sem ezer dolgozó Lánchídé elbocsátását, mert nnyir, vendég- vendégéjszk iket, vgy másikt csökkenét kiválsztv erre jelenti, fókuszáljunk, különösen z üzleti Párizsbn szegmensben z Eiffel-toronyr. (Turizmus Kft. Egy 2012) elem hsznált rövid távon. szükséges, zonbn ez még : Dun. lehet megmondni, közép- hoszszútávon milyen htási lesznek (Turizmus Kft. 2012b). Például félő, régióbn Ötletesség. M már ijétmúlt - látványosság felsorolás, z, érkelt budpesti székhelyű válllkozások áthelyezik központjukt, hzen reggeli indulás esti érkez ngyrzt megoldtln leállás okozt közvetlen jártkiesé- turt csk vlmit látni kr. Ezért z ötletes szimbólum hsznált jobb, mert jobbn megmrd, formáj szoktlnság mitt könnyebben zonosíthtó sekkel. Ebben bizlomr épülő iprágbn lehetséges új légitársság bevezete kifejezőképessége ngyobb: ez szlgból hjtogtott B betű. működtete, z egz szkm támogtásávl jöhet csk létre. Színhsznált. Számos tnulmány márkázási best-prctice muttj, kék, leállás okozt járt-növekedtől függetlenül további légitársságok megjelenére ít Budpest, hzen sikeresen pályázott Routes Europe 2013-s kong- piros szín legfelmerhetőbb, legelőállíthtóbb legkevbé érzékeny offline, online felületeken. dódik logó színe, mihez víz jól kpcsolhtó: kék. resszus megrenzére, mi közel 1000 légiközlekedi szkember képzét, lehetőségek város megmertetét jelenti mjd. Sztori. Miért ne kezdhetnénk vízzel vlmit, mi elég képletes kifejező? jó Sjnos, reptér belváros közlekedi kpcsolt még ig lcsony színvonlú, tx problémák megoldás sem vártht mgár. dönthozók pici sze- emblém csk műszkilg kifejező képességében jó, h k szerű történet kpcsolhtó hozzá: mi meghjtogttuk Dunát hidk mentén. replők ár értelmű tervekre htározott lépekre vn szükség, hzen jól Továbbgondolhtóság. tudjuk, reptérről kijövet éri jó z emblém utsokt z dinmikus, első, sokszor edi, oly jellegzetes, meghtározó élő benyomás, sorbn csk gondolkodásr fővárosról, h kztető. mgáról Továbbfűzhető z országról z. ereti gondolt, fogllkoz- utolsó ttj kicsit felhsználót: hjtogtott szlgból bármi meglkothtó, olcsón Kongresszusi. Budpest itt középmezőnyben versenyezve, 2009-es előállíthtó. évben 87 renzvényt tudhtott mgáénk (Berger 2012). picot értelműen Mg vezeti 160 város kongresszussl, kretív: os Párizs tlálmányr (131) Berlin vgyunk (129) büszkék sem pnsz- (Ru- Kretivitás. bik kodhtnk. kock, golyóstoll Csk Koppenhág, stb.). Hsználjuk Stockholm, tehát Lszbon, ezt z értéket msterdm mgábn Mdrid brndlkotás előznek folymtábn meg minket, mi : zt mi jelenti, emblémánk z érklőd kretív megvn, lkotás. Ugynennyire exotikus szükség MICE-sztináció, kretív kebb lkotóelme szkkonferenciák bevonásár minn megrenzére megjelenben Budpest kommunikációbn. ngyon lklms Szá- vn mos versenyképes kciób szeretnénk (pl. Hungexpo, bevonni Sym Csrnok, hzi, vgy Budpest külföldi Kongresszusi kretív ötletespont fitl területén). gondoltokt. Egy ngyméretű konferenciközpont zonbn sokt jelentene, új Köz- szegmenseknek kínáln csk renzvényhelyszínt, progrmokt szálláslehetőségeket mgyr főváros. Termzetesen jelentékeny összefügg mutthtó Szerethetőség. logó szerű, szép szívet formál, ezzel szerethetővé válik. Márkázási ki e két terület lpelveink között, hzen következők: kongresszusok (1.) megkülönböztet, ánk növeke (2.) vendégéjszkák ütemes ánk jelenlét, értelmű (3.) z növekedét összefogás eredményezi. képi, trtlmi Egy üzleti másik megtestesítője elemz lokál (ICC folymtos sztinációk, 2012) jó légiközlekedi szolgálttók kpcsoltokkl kulturál intézmények mgs jártokkl között, (4.) z renlkező élményt kereső fővárosotogtó sokkl igényeinek sikeresebben z láthtnk élményeket vendégül kínáló kongresszusokt, ígéreteinek tlálkozási incentive pontj, renzvénye- (5.) z lá- re ket. Budpest erősebb ebből elköteleződ, szempontból enggement eddig kilkítás. állt rosszul, szemléletváltás s h megvlósul z z új lábbikbzeti légitársság, kell, tennci érvényesüljön: remélhetően fog negtív irányb fordulni. - Nem pusztán termék, sztináció, h élménygyár. Fontos z Nemzetgzdsági szempontok életérzmrketing szempontok érvényesíte, erre minn vonzerőcsoport jó lehetőséget r d. M már hzánkbn elég megmuttni gzdság vlmit, ik hjtómotorjként élményt, életérzt tekint- dni kell hetünk hozzá, z uts 2011-ben életstílusánk 1305 kell milliárd rzét képeznie forinttl z ttrkciónk. járult hozzá GDP-hez közvetlenül, Ne fogysztó zz merje bn meg márkát, jön létre h bruttó márk hzi fogysztót. termék Cél, 4,6%- (KSH minél több 2011). információnk szektorbn len működő beutzni válllkozások szándékozókról: dják öltözköd, hzi velked, munkhelyek étkez, szórkozás 6,2%-át. stb., kár online kuttássl, vgy kulturál intézmények közreműködével. Jó péld erre Budpest Kárty, kibontkozóbn lévő Munkhelyteremt. megújuló kulturál összefogás Mind. Nemzeti Elengedhetetlen Együttműköd z utsb Progrmj, vló betekint, z Új Széchenyi fogysztói Terv insight prioritásként tehát: kezeli látnivló bn tuljdonsági rejlő mellé további fogysztó növekedi ttitűdje lehetőségek cstlkozik, melyek kiknázását. kormány közös nevezője munkhelyteremtő mg márk. progrmjábn több munkhely megteremtéért felel következő évtized során, mely os korosztályú képesítű Ne sztereotípiákr állmpolgárnk építsen, h új lehetőségeket. különlegességekre. z edi személyes trtlmkr helyezze hngsúlyt teljes kommunikáció. Ehhez munkához Tekintettel rr, z ország igenforglmánk rze Budpesthez temtikus utkt kínáló irodák, például Budpest Unrgui, Unique Budpest vgy My Personl Budpest tpsztlti közreműkö lehet iránydó. köthető, így főváros ár gzdsági értelemben kiemelten fontos. Kedvező htási fővárosi kerületi önkormányztok ár három területen érzékelhetőek Nem problémát leginkább: megoldó, h lehetőségeket kereső. jó márk csk z válszt önkormányztok d fogysztó testi közvetlen lelki szükségleteire, bevételeinek h nnál rzét többet teszik nyújt, ki z lehetőségeket generált tár elé, igenforglmi olynokt, melyeknek dóból (IF) önmg szármzó rzese bevétel, lehet, z ágzti személyes szereplők élményt áltl ágzt áltl fizetett él át áltl. helyi Fontos iprűzi szerepe dó vn (HIP), itt web2-es helyben megoldásoknk, mrdó személyi közösségi jövelemdó portáloknk (SZJ) összege.. z Y-generáció, Ehhez jönnek sőt, még fitlbb olyn éb Z-generáció tételek, megszólítás például kötelező közterületek eleme turztiki sikeres hsznosításából márképítnek. eredő közterülethsználti díjk. mi z Budpestet önkormányztok szerre közvetett két megközelítben bevételeit jelentik kell pozicionálni. z önkormányzti Egy push-típusú, strtégi keletkező üzenetét többletbevételek, hordozó, áltlános mit érvényű jelent. mondttl, Így például pull-típu- Fővárosi tuljdonú cégeknél Önkormányzt sú, lulról építkező elképzelsel. kiemelten Míg BKV z első BGYH, rövid továbbá időtávltbn turztikilg meghtározó látnivlók márkpozicionálást, (pl. Fővárosi Állt- megkülönböztett Növénykert) áltl jelent, generált bevételek. szkemberek munkájánk lenyomt, ddig második megoldás inkább hosszú távon, turták benyomásir kerületek ár z elkövetkezendő évek feldt lehet, erősségeikre, meglévő rcultokr építve sját turztiki énéget teremtenek mguknk, így építő üzenet megszületéhez vezet el. főváros szélesebb ízlkör ár nyújtht lehetőségeket, miközben olyn városrzek növelhetik jövelmeiket, melyek korábbn nehezebben tláltk hsonló lehetőségeket. zonbn kiemelten fontos, kerületek kommunikációj ne tgoltn, h etlen séges Budpest-rcult üzenet ltt történjen Termékfejleszt Budpest jó dottságivl képes lehet kiknázni z Európszerte kiemelten jó növekedi potenciálll renlkező fővárosi bn rejlő lehetőségeket. helyzetelemz Ehhez főváros eredményeit rzéről átfogó figyelembe turztiki véve, strtégiár Nemzeti vn szük- Tu- rizmusfejleszti ség, következetes Strtégiávl megvlósításár. összhngbn, kerületek rzéről következő fontos fejleszti irányokt feldtokt htározzuk meg. Vlmennyi z üttműköd mássl központi koncepcióhoz igzodás, z ilátogtók élményei mást erősítve séges egzt lkothssnk. strtégii cél érvényesíteni kell z életminőség jvítását, fenntrthtóságot, SWOT-nlíz z esélyenlőséget közösségi kpcsoltok erősítét. következő SWOT-elemz legkülönfélébb tnulmányok, kuttások, turztiki megfigyelek, ttrkciók élménytermékekké turtákkl vló lkítás. szektorbn Mivel működő z utzók válllkozások élményjelleget képvelőivel rzesítik előnyben folyttott szimpl beszélgeteken információközlsel szemben, lpul. kor elvá- z rásink megfelelő kínáltot kell teremteni, mivel ez lklms vendégforglom, trtózkodás Erősségek költi hjlndóság növelére. Gyengeségek turztiki jó termzetföldrjzi kínált dottságok kpcsolódási pontjink versenytárskhoz megteremte. képest hátrányból Ugynzon induló márképít kulturál renzvények szegmensek jó gzdságföldrjzi megszólítás helyzetmás-más termékcsoportokkl. iránt kelet-nyugt érklődők tlálkozási sok tekintetben pontj megezőséget Budpest muttnk Mgyrország z ktív széteső kom-szegmunikációj jánltokt kidolgozni, menseivel, csomóponti érmes jelleg tehát csomg- temtikus kettő-három világörökségi npos helyszínek konkrét túrútvonlkr összehngoltln felfűzni. kommunikáció szolgálttók, budpesti intézmények BTDM gzdg kulturál örökség TDM bő termál- hngsúlyos gyógyvízkzlet megjelene. TDM között csupán promócióvl fogllkozik, h kedvező közös ár-érték érkképveleti rány értékesíti tevékenységet kev nygi fezet folytt. mrketingre Budpest növekedő lehetőség turztiki vn beruházások továbbá minőségi védjrendszer gyenge, vgy működtetére z rcultnk megfelelő, mely sokszínű mgs szintű kultúr kiállítási jelenlét grntálná turtáknk megbízhtó, ár-érték rányos kzolgálást. z üttműködt gzdg progrmkínált szezontól függetlenül elhnygolt épületüttesek fokozhtj Budpest Kárty, elégtelen TDM ik fogdófeltételek lppillére: ez htná élményközpontú közös értékesíti szolgálttások pltformot, védjrendszert koncentrált történelmi. Fontos mg hiány eleme TDM tevékenységének szezontól független turták city brek helyi célpont kzolgálás: világszínvonlú információs ttrkció irodák hiány működtete, ingyenes többnpos kidványok progrmlehetőségek térképek elkzíte ngy terjeszte, konferenci központ kár turtcsábító hiány renzvények fitlos, dinmikus, szerveze innovtív, városmilyen cég tömegeket áltl már vonzó 13 éve klubcspt szervezett hiány Budpesti látványsportágbn Krácsonyi legzetközibb Vásár régióbn Vörösmrty téren. egzség fejlő dzkont légitársságok bővüle unikál közlekedi eszközök Budpest online beágyzottság erős Lehetőségek Veszélyek márklkotó strtégi integrált kommunikáció TDM-gondolkodás szereplőkkel szegmensspecifikáció, online IF-vszforgtás mrketingre Dun htékonybb kihsználás légi jártok bővíte közlekedi infrstruktúr jvítás termál- gyógyfürdők infrstrukturál fejleszte Ppp László Budpest Sportrén optimálbb kihsználtság Budpest erős online beágyzottság kpcsán versenyelőny megszerze Fotó: Dudás Bél ngyon érzékeny pic gzdsági bizonytlnság szolgálttói vszélek lkossági psszivitás nyelvmeret hiány klóz turt információs pontok turztiki sztináció menedzsment szervezet működtetének pénzügyi lpj kettős: rzről z önkormányztok törvény tervezete z igenforglmi dó bizonyos rzével TDM-en keresztül látják el turztiki feldtikt, másrzt tgság tgdíjjl járul hozzá működhez. BTDM Nonprofit Kft. jelenleg ellátj TDM-szervezet feldtink rzét. Rövidtávon reál elképzel, kerületi önkormányztok mgánszfér bevonásávl meginduljon formál üttműköd TDM-filozófi lpján. Hungrikumok, helyi jellegzetességek hsznosítás. mgyr budpesti jellegzetességek kínált szélesítének, minőség jvításánk z imge építének kiváló eszközei. turtfogdás feltételrendszerének ás. Példként említjük címszvkbn reptér belváros kpcsolt kötött pályás megvlósítását, duni hjóközleked beindítását, korszerű Budpestinfo Pontok vgy ngy, központi elhe Versenytárselemz lyezkedű látogtóközpont létesítét, ngy befogdóképességű konferenci központ építét, z irányítótáblák rendszerének korszerűsítét. világ globál lett, verseny kitágulásávl már z sem hgyj Budpest turztiki helyzetét termékfejleszt érintetlenül, zon mi területeit várostól ngyon kell erősíteni, távol történikletve kiemelten Budpest célpici kezelni, sokszereplősekké melyek 1. z utzások váltk: sokn fő motiváció- tudják zt il- nyújtni, it jelentik, mit 2. z város dottságokhoz tud, sokn mérten üzletelnek lehető zonos legkedvezőbbek helyzetfeltárás zetgzdsági során lábbi önkormányzti pozicionálási ágzti technikák bevételeket lklmzá- picrzeken. sávl illetően. tlálkoztunk: következőkben ezek bemuttásár kerül sor, kiemelt figyelmet szentelve kulturál gyógy- egzségnk. z európi ngyvárosok rngsor vendégéjszk- Kulturál. zetközi kereslet-kínált elemzekből megfigyelhető, London 48,7 7,7 jellemző több rövibb, sok esetben főszezonon kívüli utzás. második fő utzási motiváció Párizs city brek z ezzel összefüggő kulturál 35,8. 4,4 kultúr foglm zonbn Berlin kitágul, már csk hgyományos értelemben 2 vett művzetek 3,4 örökségek trtoznk i, h z életstílus, divt, dizájn, fotózás filmez. Fontos szerepe Róm vn z imázsépítben, minn korosztálynk vonzó 20,4 csomgokt 2,7 lehet kilkítni, Mdrid több más ttrkció kiegzítője lehet. Szezontól független, 15,2 jó z 3,2ütt- működi hjlndóság. BTDM bevezeti z ún. Kultúr Kártyát, mely fővárosi Prág 12,1 1,2 intézményeket ernyőtermék segítségével pusztán külföldieknek, hzi helyi érklődőknek bérletes rendszer lpján még 11,7 vonzóbbá 1,7teheti. Gyógy- msterdm egzség. Első ú cél, z OEP áltl 9,7 megszbott teljesítmény Isztmbul volumenkorlát mitt fel hsznált szbd egzségügyi 9,1kpcitások 8,8 értékesítéből szármzó profit z egzségügyön belül mrdjon ben Stockholm 6,3 1,8 millió külföldi látogtó érkezett gyógy- vgy egzség céljából (KSH 2010). gyógyból Lszbonszármzó többletforrás fezetet nyújtht z elvándorlás 6,2 0,5 csökkentére, Budpest Nyugtr távozott orvosok vszcsábításár, z orvos bérek 5,9növelével. 1,7 Budpest értékjánlt z egzségbn tehát z lehet, minőségi, megbízhtó ellátást d mérsékelt áron, vonzó turztiki sztinációbn. Célország Brüsszel 5,6 z US Nyugt-Európ thén országi lehetnek. Jellemző itt z átlgosnál 5,4 hosszbb trtózkodási Koppenhág idő, mgs fjlgos költ, pici tőke beármlás 5,1 fejlesztek 0,5 megvlósulás, megvlósíthtóság. vendégéjszkák Zürich 3,7 0,4 (2010, millió) z egzség Oslo kulturál 3,3 0,6 összehsonlítás Helsinki lkosság 3,2 0,6 (millió fő) Tllinn Kulturál 2,3 0,4 Egzség Pozsony Forrás: Berger, R. (2012). 1,4 0,4 átlgosnál Europen cpitl city tourm. Belgrád hosszbb Report: nlys szezontól nd findings. trtózkodási idő Rolnd Berger független Strt Zágráb Consultnts, Vienn, 14. old. 1,3 1,2 Olvsv imázsépít Luxemburg mgs 0,1 fjlgos költ Ljubljn lehetőségeket 0,3 mrketing minn korosztály üttműkök ár vonzó. Európ kulturál központj, világ vezető konferenci központj, Európ legélhetőbb város (Mercer 2011), mit most vgy soh (Popescu-Corbos 2011) látni megvlósult TDM éb termékek z élményeivel fejlesztek gzdgodni kell. Sikertényezői gzdg császári kiegzítője kultúrtörténet, lehet kretív jól finnszírozott mrketingmunk, Mgyrország pici tőke z új élménylpú márklkotási képesség. diverzifikált beármláskonferenci éppúgy meghtározó elem, zöld jó dottsági sportos. Fekve Budpestinél szerényebb látképet nyújt, fitlosság, lendület klndosság inkább Budpestre jellemzőek. Prág. Forrás: Budi rny Brt Prág. Kft. (2009). Történelmi Kulturál kulturál fejleszti pozicionálási strtégi. strtégi. Szépen felújított, Budi összefüggő Brt Tnácsdó körbesétálhtó Kft. z Önkormányzti belváros, Minztérium Vltv megbízásából, Károly-híd oldl sikertényezők. Ugynkkor kicsit elfárdt már város, néh zsúfolt, sokknk jelent mást, ktegóriás söröz ttrkciófejleszt. élményét. zonbn kétségtelen, Kormány elkötelezett híres emberekre Várned Prémium fejlesztében, szbdság érzére ánk jól épít. Számos megújulásábn. gerillmrketing-kcióvl Célj budi Várned még ből Várkert próbál Bzár kultúráért üttes, rjongók mást közül erősítő jó pár látogtót felújítás átcsábítni. funkcióbővíte Budpest oly módon, sokkl szellősebb térség hiányossági, könnyebb, es közlekedi megfoglmzások megközelíti nehézségei tömeges olyn megoldásr gettósodik tláljnk, mely úgy, ránt cseh előnyős fővárosbn. lkosság turták ár. E szándékkl összhngbn, BTDM célj, Várned turztiki hsznosítás z érintett szereplők áltl Vrsó. eztetett hol nyugt széles kelettel körben támogtott tlálkozik. szemlélet Élénk, vibráló lpján város, történjen, sok tekintetben mely felhsználj bátornk hzi mondhtó. zetközi Kommunikációjábn turztiki építzeti rendkívül trenk szegmensspecifikus. tpsztltit. Új E koncepció felhőkrcolói, kötheti létesítményei össze z építzeti minnképpen felújítást figyelemre z épületek méltók. szkmi vllási szempontok lpjárületén meghtározott látogtóokkl jövőbeli funkciójávl, büszkélkedhet. Vár kpujként Kulturál meghtározott örökségére szerepével. épít, z te- Óváros mkulátln környezete igzán vonzó. Pozsony. Új city brek sztinációként pozicionálj mgát. Ngyon jól épít Schwecht közelségére, z Óváros, Dun-prt Vár ránt felújított állpotbn fogdják z i látogtókt. 37 BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm BTDM Nonprofit Kft. Budpest Tourm 84 BPS_kiloves_ok.indd BPS.indd :06:42 10:50:16

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Állandó feladatunk: a változás Pongrácz Ferenc IBM Magyarország

Állandó feladatunk: a változás Pongrácz Ferenc IBM Magyarország IBM Váltsunk strtégiát! Budpest, 2012 november 14. Állndó feldtunk: változás Pongrácz Ferenc IBM Mgyrország 1972: NY PAR 900 dollár 7 ór 2010: NY PAR 5 cent 1 másodperc 2012 IBM Corportion 2,000,000 1,000,000

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban A felkészülés ugyn olyn fontos, mint egy jó kistehergépjármű-gumibroncs! Mielőtt útnk induln: Megfelelő gumibroncsok nyomásértéke? Ellenőrizte pótkerék nyomását is? Mindegyik szelepspk helyén vn? Átvizsgált

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben