PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN Székely Ferenc és Lorberer Árpád Pávai Vajna Ferenc geológus 1886-ban született az erdélyi Csongván. Az 1964-ben Szekszárdon elhunyt szakember a múlt század első felében a hazai földgázkutatás meghatározó alakja volt. A földgáztelepek és a hévíztárolók ma már közismert kapcsolata következtében munkássága szinte természetszerűleg terjedt ki a hévízkutatás területére is. Mai szemmel megítélve és máig ható eredményeit tekintve a hévízföldtan három szakterületén játszott úttörő szerepet: 1) Az alföldi porózus tárolók hévízkincsének a kutatása és feltárása elválaszthatatlan Pávai Vajna Ferenc munkásságától. A Pénzügyminisztériumban betöltött állásából adódóan az Alföldön 1918 és 1935 között lemélyített 10 legkorábbi kincstári kőolaj-, földgáz- és hévízkutató fúrás közül hétnek (illetve több fővárosi vagy dombvidéki hévízkútnak) Ő tűzte ki a helyét és földtani szempontból felügyelte, irányította kivitelezésüket. Hévízfeltáró tevékenységét az Általa kitűzött 7 hévízkút jelzi: Hajdúszoboszló I, II és III, Karcag - Beregfürdőn az Üveggyári I és II, valamint a Debrecen I és II sz. hévízkutak. 2) Budapesti fúrás- és kútkitűzései is jelentősek. A Tabánban 5 kutató fúrást telepített, Pestszenterzsébeten gyógyvízkutat, további helyszíneken pedig 4 hévízkutat létesített (a Rudas fürdő 2 kútja, a Margitsziget - II sz. és a Városliget - II sz. kutak). Az utóbbi kettőt a Zsigmondy Vilmos által évtizedekkel korábban fúrt hévízkutak közelében telepítette, ezek tehát a korszakos előd munkásságához kapcsolódnak és annak folytatásaként értékelhetők. 3) Szorgalmazta a hévizek és a kísérőgázok hőenergiájának gyakorlati hasznosítását fűtésre valamint elektromos áram termelésére. A hévizek hőenergiájának hasznosítására vonatkozó, jövőbe mutató szemlélete és tevékenysége minden bizonnyal nagy impulzust kapott az olaszországi Lardarello geotermikus mezőn végzett tanulmányútja során. Energetikai elképzelései Hajdúszoboszlón, Karcag - Beregfürdőn, Szolnokon, továbbá geotermikus fűtés formájában Budapesten valósultak meg. A három kiemelt szakterület gazdasági jelentőségét ma már szükségtelen ecsetelni, ezek jövedelmező ágazatok és sok családnak biztosítanak hosszú távú megélhetést. A fürdőfejlesztéshez kapcsolódó rekreációs és gyógyturizmus a jelen 175

2 Székely Ferenc, Lorberer Árpád és a jövő ígéretes, kiemelt ágazatai. A fűtésre és áramtermelésre használt, gyakran gázzal kevert hévíz hőenergiájának a hasznosítása az energiaimport visszafogásának, valamint a környezet- és klímavédelemnek fontos eszközei. Tanulmányunkat elsősorban e három fő terület bemutatásának szenteljük, egyéb hidrogeológiai eredményeiről a Függelékben felsorolt cikkei nyújtanak tájékoztatást. Saját vizsgálatainkkal is dokumentáljuk, hogy eredményei a mai kutatásokban is jelentős szerepet játszanak. Az alábbi jegyzék a Pávai Vajna Ferenc által kitűzött vagy szakvéleményezett 13 vidéki, valamint 10 budapesti kutat és hévízkutató fúrást tartalmazza: Hajdúszoboszló: Hsz - I (1090 m), II (2032 m) és III (1055 m) sz. hévízkutak; Szeged: Anna kút (944 m); Miskolc: Lillafüred M - I (734,5 m) sz. kutató fúrás; Karcag - Berekfürdő: Üveggyári - I (1224,6 m) és II (801,0 m) sz. hévízkutak; Szolnok: Tisza szálló / Fürdő - I (949,0 m) sz. hévízkút; Hévízszentandrás: Postás üdülő (117,9 m) hévízkútja; Debrecen: D - I (1737,0 m) és II (1038,0 m) sz. hévízkutak; Őrszentmiklós: III vagy Kincstári - 1 (948,0 m) sz. kutató fúrás; Nyíregyháza: Nyí - 1 (2579,0 m) sz. hévízkút; Budapest: Pestszenterzsébeti gyógyvízkút (330,7 m); Rudas fürdő - Attila - II (36,8 m), Juventus kút (43,5 m) hévízkutak; Döbrentei téri (115,0 m), Rakparti (103,0 m) kutató fúrások; Tabán 1 (200,0 m), 2 (93,6 m) és 3 (100,0 m) sz. kutató fúrások; Magda / Margitsziget - II (310,96 m) sz. hévízkút; Városliget - II (1257,1 m) sz. hévízkút. Az 1. ábrán látható térkép a fenti fúrások és kutak helyét ábrázolja. A feltüntetett 23 fúrás és kút közül 20-nak Ő tűzte ki a helyét. A fennmaradó három esetben közreműködőként vett részt alföldi megyeszékhelyek első hévízkútjainak építésében. Szeged részére kedvező hévízfeltárási szakvéleményt készített, de az Anna kút az Általa földtani szempontból optimálisnak tekintett fúrásponttól eltérő helyszínen valósult meg. A szolnoki hévízkút helyének kitűzésére vonatkozó felkérést ugyan elhárította, de később részt vett a kútkiképzés tervezésében. A szénhidrogén kutató fúrásból átalakított nyíregyházi hévízkút esetében pedig Ő tett javaslatot a hévíztermelésre alkalmas szakaszok megnyitására. 176

3 Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában A mi generációnk már készen kapta az intézményes hidrogeológiai kutatás és tervezés kereteit, legfőképpen pedig az ország jelentős mélyfúrásos feltártságát. Pávai Vajna Ferenc idejében a hiányos megkutatottság törvényszerűen helyezte előtérbe a mélyfúrások kitűzésének jelentőségét, hatalmas felelősséget róva a szakvéleményező geológusra. 1. ábra. A Pávai Vajna Ferenc által kitűzött vagy szakvéleményezett fúrások és kutak elhelyezkedése. Pávai Vajna Ferenc kútkitűzési gyakorlata a földgázkutatásból szerzett tapasztalataira épült. Meggyőződése szerint a negyedkori üledékekkel fedett sík területeken a pleisztocén rétegekben a felszín közelében mérhető átlagos dőlés- és csapásirányok a mélyebb és idősebb üledékes rétegek gyűrődéses szerkezetéről is tájékoztatást nyújthatnak. Kezdettől fogva hangsúlyozta a legfiatalabb kéregmozgások jelentőségét, amelyeket az idősebb alaphegységi képződmények vertikális és oldalirányú eltolódásai válthatnak ki. Alföldi kutatófúrásainak kitűzéséhez homok- és agyagbányákban, vagy 4-5 m mély, erre a célra mélyített kutatóaknákban végzett rétegdőlés-méréseket. Módszerét a kortárs geológusok többsége élesen bírálta, de nemigen tudtak hatékonyabb előkutatási módszerekre hivatkozni. 177

4 Székely Ferenc, Lorberer Árpád Az Általa kitűzött fúrások közül kettő nem érte el eredeti célját, ezek sorsa ellentétes előjelű végkifejlettel zárult. A gázmező feltárására tervezett Hajdúszoboszló - I sz. fúrás földgázzal kevert hévizet szolgáltatott. A kúttá kiképzett kutatófúrás ezzel a váratlan melléktermékkel alapozta meg a város mai napig töretlen fürdővárosi világhírnevét. Mértékadó jelenlegi vélemények szerint a gázmező feltárása az akkori technikával valószínűleg egy Zsana mértékű gázkitörést okozott volna és ezzel a város fejlődése feltehetően más irányba terelődik. A Lillafüredi fúrás az elért 735 m mélységben a vártnál alacsonyabb hőmérsékletet mutatott. A Palotaszálló ugyanis olyan nyíltkarsztos hegyvidéki környezetben épült, ahol az alacsony geotermikus gradiens következtében a hévizek a szokásosnál lényegesen nagyobb mélységben tárhatók fel. A szálló panamagyanús építését övező zavaros pénzügyi és belpolitikai helyzetben Pávai nem tudta elérni a fúrás továbbmélyítését, az jelenleg észlelőkútként üzemel. A neogén medence aljzatát elsőként feltáró 2032 m mély Hajdúszoboszló - II. sz. fúrásban Pávai Vajna Ferenc az Alföldön úttörő jelleggel végeztetett mélységi hőmérséklet-mérést, 2000 m mélységben 127 o C hőfokot mértek. Ezeket a méréseket a továbbiakban valamennyi kutatófúrásánál megkövetelte, ezzel aktívan hozzájárult a nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló geotermikus adatbázisunk kifejlesztéséhez. A következőkben két olyan kutatásunk eredményét ismertetjük, amelyek az elmúlt évtizedben születtek, de nem nélkülözhették a fenti geotermikus adatbázist. Ez a szakmai intermezzo is demonstrálja Pávai egykori hőmérséklet mérései és a jelen kutatások közötti szoros kapcsolatot. Az első kutatás az ÉK Alföld geotermikus viszonyainak értékelésére irányult. Ezen a területen található a Pávai Vajna Ferenc által kitűzött, illetve szakvéleményezett hévízkutak jelentős része. Nagymélységű hévízkutatásainak ezen a súlyponti területén az utóbbi évek kutatásfejlesztési eredményeinek köszönhetően lehetőség nyílt a felszínalatti vizek és a hő együttes áramlásának háromdimenziós numerikus modellezésére. A modellezés alsó peremfeltétele a felső pannóniai ún. fő hévíztároló összlet feküjének a hőmérséklet-eloszlása (Szűcs et al., 2009). Ezt a Pávai Vajna Ferenc mérési adatait is befoglaló geotermikus adatbázis alapján lehetett előállítani. A modellezés eredménye a mélységi hőfluxus sűrűségének területi eloszlása (Székely 2011). Jelen kiadványban ezt a térképet Szűcs et al. (2011) tanulmánya is ismerteti. A területileg változékony hőáram biztosítja a kőzetek és a víz felfűtését, magas hőmérsékletét valamint hőtartalmát vagy entalpiáját. Ez utóbbi a Pávai által is megcélzott, kinyerhető geotermikus energia forrása. Pávai Vajna Ferencnek a múlt század első felében végzett mélységi 178

5 Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában hőmérséklet mérései tehát így segítik a jelenlegi, számítógéppel támogatott hidrogeotermikus modellvizsgálatokat. A második bemutatott jelenkori kutatás a Rudas fürdő részletes hévízföldtani viszonyainak a tisztázására irányult. Az előzőekben említettük, hogy Pávai Vajna Ferenc kutatásaiban a budapesti termálkarszt szintén kiemelt szerepet játszik. A harmincas évek első felében kivitelezett tabáni kutatásnál hőmérsékletszelvényezést is végeztetett. A 2. ábrán ezt dokumentálja a Hidrológiai Közlönyben publikált cikkéből idézett baloldali fúrás szelvény. 2. ábra. A mélységi hőmérséklet eloszlása a Rudas fürdő környezetében. Ennek, valamint az itt nem idézett további hőmérséklet szelvényeknek az alapján a Rudas fürdő környezetében lehetővé vált a hőmérséklet mélységi eloszlásának részletes megismerése. Lorberer Árpád feldolgozásának végeredményét a 2. ábra jobb oldalán látható hőmérséklet szelvény foglalja össze. A Pávai Vajna Ferenc által végzett korábbi mérések tehát alapvető jelentőségűek lettek a Rudas fürdő valamint a megnyitás előtt álló, nagyszerűen helyreállított Rácz fürdő hévízellátásának tervezése, biztonsága és védelme szempontjából. 179

6 Székely Ferenc, Lorberer Árpád A fenti két példa is igazolja, hogy Pávai egykori geotermikus kutatásai nem a múlt halványuló tudománytörténeti érdekességei, hanem a jelen kutatásoknak is fontos összetevői. Pávai Vajna Ferenc hévízfeltárásainak másik jelentős hozadéka a hévízzel felszínre hozott, valamint az éghető kísérőgázból fejlesztett hőenergia hasznosítása. A Hajdúszoboszlón létesített Hsz - I és Hsz - II hévízkutak összesen 7000 m 3 /d éghető földgázt is szolgáltattak. Erre alapozva villanytelepet létesítettek, amely 5 községet látott el árammal. A gáz fennmaradt részét palackozták és azt a MÁV vasúti kocsik világítására használta fel. A Karcag - Berekfürdőn fúrt két hévízkút szintén jelentős mennyiségű, 4684 m 3 /d földgázt hozott a felszínre. Ennek hasznosítására üveggyárat létesítettek. A Horusitzky Henrik által kitűzött, de Pávai által felügyelt szolnoki hévízkút kiképzése az Ő javaslata alapján történt. Ennek vizét a fürdő gyógyvízellátásán túlmenően a Tisza szálló, a szemközti színház és néhány további épület fűtésére használták, a kísérőgázzal pedig áramot fejlesztettek. A Margitsziget - II. sz. hévízkút helyét Pávai Vajna Ferenc jelölte ki. A kút kulcsszerepet játszott és ma is mintaértékű a fővárosi geotermikus energiahasznosítás fejlesztésében. A korábbi vidéki tapasztalatokkal összhangban a kút 71 o C hőmérsékletű vizét kezdetben a fürdőn kívül a közeli szállodák fűtésére használták fel. A következő 3 évtizedben ebből a kútból biztosították az Országház és Újlipótváros lakóházainak fűtését valamint használati melegvíz-ellátását. Az 1964-ben elhunyt Pávai Vajna Ferenc emlékének felidézésekor természetszerűleg a múlt felé tekintettünk. A hévizek feltárásán túlmenően Ő azonban egész életében a hévíz és a kísérőgázok hasznosítási technikáinak a megújításán és elterjesztésén is munkálkodott. Pávai tehát a jövő lehetőségeit kutatta, ezért ezen az emlékülésen szükségesnek látszik a jelen és a közeljövő energia hasznosítási lehetőségeinek a felvillantása is: hőszivattyúk alkalmazása alacsony hőmérsékletű vagy hőcserélőkben már lehűtött, továbbá a fürdőkből elfolyó hévizek hőjének hasznosítására; geotermikus fűtő- és villamos erőművek létesítése a felhasznált, lehűtött hévíz visszatáplálásával; áram- és hőtermelés kísérőgázzal üzemeltetett gázmotorokkal; metanol előállítása a hévízből szeparált metánból és széndioxidból Oláh György akadémikus találmánya alapján. Ezek a korszerű technológiák összhangban vannak Pávai Vajna Ferenc jövőbe tekintő szemléletével és így életműve folytatásának tekinthetők. Felmérésünk szerint pályafutása során közel 90 tanulmányt publikált. Számos szaktudományos kérdésben pályatársaitól jelentősen eltérő véleményt 180

7 Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában képviselt. Ezt igazolja több, vitát kiváltó, vitázó és válaszcikke. A hidrogeológus Pávai Vajna Ferenc nevét a hévízkutakon, fürdőkön és a geotermikus hőhasznosítás bevezetésén túlmenően vízföldtani tárgyú szakcikkei is megőrzik, ezeket a Függelékben foglaltuk össze. Munkásságát 2 életrajzi regény, ezen kívül negyvennél több méltató vagy kritizáló publikáció értékeli. Szakmai megítélése a jelenkor hidrogeológusai körében nem egységes. Nevét elsősorban és vitathatatlanul az Általa kitűzött és megvalósított 12 hévízkút valamint 1 gyógyvízkút, továbbá a rájuk épült fürdők és egyéb hasznosító létesítmények őrzik. A fürdőfejlesztésben valamint a hévizek és a kísérőgázok energetikai hasznosításában is kiemelt, innovatív szerepet játszott, ezért napjainkban hírneve és elismertsége messze túlterjed a hévízföldtan szakterületén. A háborút követően Pávait háttérbe szorították, de halála után fokozatosan rehabilitálták. Szakmai eredményeit több poszthumusz megemlékezés és emléktábla méltatja. Hajdúszoboszlón és Berekfürdőn mellszobra, Lillafüreden pedig emlékoszlop őrzi a gyakorlati szakember és a tudós emlékét. Pávai Vajna Ferenc a hévizek feltárásáért és sokoldalú hasznosításáért munkálkodott, ezért a reá emlékező tisztelői a hévizek atyjá -nak is nevezik. Függelék Pávai Vajna Ferenc hidrogeológiai vonatkozású közleményei: 1. Néhány újabb barlang ismertetése. Földtani közlöny, (41. évf.) sz old. 2. Miért van Hajdúszoboszlón földgáz, olajnyom és jódos sós hévvíz? A debreceni Tisza István Tudományos Társaság II. osztályának munkálatai, II. k. 1. füzet, 1 15 old. 3. Magyarország hévvizei. Lehet-e Budapestből fürdőváros? Hidrológiai Közlöny, (7-8. évf.) 1. sz old. 4. Magyarország hévizei s azok felkeresése és kitermelése. Bányászati és kohászati lapok, (61. évf.) old. 5. Elkészült a karcagi gázos-kút. Bányászati és kohászati lapok, (61. évf.) old. 6. Új energiaforrás (a geotermikus energia). Bányászati és kohászati lapok, (61. évf.) old. 7. A szegedi mélyfúrás jelentősége és tanulságai. Természettudományi Közlöny, (LX. köt.) old. 8. A magyar mélyfúrások és gazdasági jelentőségük. Bányászati és kohászati lapok, (61. évf.) old. 181

8 Székely Ferenc, Lorberer Árpád 9. A lillafüredi kutató mélyfúrás eddigi története és geológiai viszonyai. Hidrológiai Közlöny, (9. évf.) 1. sz old. 10. A forró oldatok és gőzök-gázok szerepe a barlangképződésnél. Hidrológiai Közlöny, (10. évf.) 1. sz old. 11. Csonka-Magyarország energiaforrásai különös tekintettel a földgázra és gőzgáz keverékek lehetőségeire. Technika sz. 12. A hőenergiabányászatról. Természettudományi Közlöny, Hőforrások. Az Atheneum Közgazdasági Enciklopédiája, old. 14. Új gyógyforrások Budán. Hidrológiai Közlöny, (12. évf.) 1. sz old. 15. Igazi sósfürdő Pestszenterzsébeten. Hidrológiai Közlöny, (12. évf.) 1. sz old. 16. Hőenergiabányászat és lehetőségei. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, (66. évf.) sz old. 17. A csonka magyar föld új energiaforrásai. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, sz old. 18. A magyar gyógyulás új forrásai. Új Vívmányok, sz. 19. Szent hagyományok. Budai Napló, Óriási fejlődési lehetőséget nyújtanak Debrecennek a gázos hévforrások. Kelet Magyarországi Napló, ápr Sümeg és Ukk községek vízellátása (Maros Imrével együtt). M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése az évekről, old. 22. Nagy Budapest jövője. Természeti kincseinek felkutatása és okszerű felhasználása. Budai Napló, V A Tabán új termális gyógyforrásai. Hidrológiai Közlöny, (16. évf.) 1. sz old. 24. Termeljük ki a magyar föld kincseit. Földtani Értesítő, II. új évf. 1. sz old. 25. A budapesti melegforrások kérdése. Miért kell fúrni, hogy jobb és olcsóbb termális forrásokkal gazdagítsuk Budapest melegvízkincsét? Földtani Értesítő, sz old. 26. A vízbányászat elemi fizikája I-II. Bányászati és kohászati lapok, (73. évf.) , old. 27. A sűrű mélyfúrások lehetséges káros hatása a Magyar-Horvát medencében. Hidrológiai Közlöny, (22. évf.) sz old. 28. Van káros hatásuk is a szénhidrogénkutató fúrásoknak. Bányászati és kohászati lapok, (24. évf.) 6. sz old. 29. A víz élete a földben. Hidrológiai Közlöny, (24. évf.) 1-3. sz old. 182

9 Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában 30. A négy megoldásra váró geológiai problémáról. Bányászati és kohászati lapok, (II. évf.) 10. sz old. 31. Gondolatok a Hidrológiai Közlöny évi 1-4. számával kapcsolatban. Hidrológiai Közlöny, (29. évf.) 3-4. sz old. 32. Hozzászólásom a Hidrológiai Közlöny évfolyamához. Hidrológiai Közlöny, (30. évf.) 5-6. sz old. 33. A "Karsztvíz" és a "Karsztvíztérképek". Hidrológiai Közlöny, (30. évf.) sz old. Köszönetnyilvánítás A tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Hivatkozások Szűcs P, Sallai F, Zákányi B, Madarász T (szerkesztők). Szerzők: Jolánkai G, Kovács G, Madarász T, Mádlné Szőnyi J, Mándoki Mónika, Muránszkiné Mojoróczki Mária, Sallai F, Szűcs P, Takács J, Virág M, Zákányi B. Vízkészletvédelem. A vízminőségvédelem aktuális kérdései. Bíbor Kiadó, 2009., ISBN , pp Székely F. (2011): Éghajlati, víz- és hőáramlási folyamatok kölcsönhatása felszín alatti áramlási rendszereinkben. Hidrológiai Közlöny 2011/2, old. Szűcs P., Székely F. (2011): Kihívások és lehetőségek a hazai ásvány-, gyógy- és hévízkészletek feltárásában és hasznosításában, Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet 183

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Geotermikus energia felhasználása

Geotermikus energia felhasználása Geotermikus energia felhasználása Mikor a hazai megújuló energiaforrás-potenciálokról esik szó, gyakorta kiemelkedő helyen szerepel a geotermikus energia felhasználása. Az Energetikai Szakkollégium 2012.

Részletesebben

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA 9 IX. A geoinformációk jelentősége A FÖLDtANI KUtAtÁSBAN A fejezet szerzője: Turai Endre és Herczeg Ádám 1. BeVeZetÉS A nemzetállamok gazdasági életében a földtani környezet

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában

Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában Pávai Vajna Ferenc szerepe a hévizek feltárásában és hasznosításában Székely Ferenc és Lorberer Árpád Előadás a Pávai Vajna Ferenc emlékülésen Magyar Tudományos Akadémia Budapest 2011 január 25 Pávai Vajna

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése!

Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése! Március 7-től pályázható üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése! 2016.február 1.-én került meghirdetésre a Vidékfejlesztési Program keretében a Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése,

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Az attól függ, hogy Milyen mélyre kell kutat fúrni? Milyen meleg

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Állami Támogatások Joga 27 (2015/7) 3 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Tárgyszavak: csoportmentességi rendelet, környezetvédelmi támogatás,

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 463-2043 http://www.epito.bme.hu/geotechnika-es-mernokgeologia-tanszek Mérnökgeológiai

Részletesebben

A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig

A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig A körzeti teherelosztástól a modern üzemirányításig 56. MEE-Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 09. ELMŰ ÉMÁSZ igazgatósági tagja Tartalom A központi üzemirányítás kezdetei A körzeti diszpécser

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

PANELLÉT A DÉL-ALFÖLDÖN

PANELLÉT A DÉL-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága PANELLÉT A DÉL-ALFÖLDÖN Szeged, 2006. április 28. Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága, 2006 ISBN 963 215 963 2 Igazgató: Végh Zoltán Tájékoztatási

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31.

DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero) TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 DEnzero 2013/9. Debrecen 2013. január 1. 2014. december 31. A világ első passzív

Részletesebben

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 1 Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 Munkaterv A 2007. júliusában benyújtott, illetve elfogadott módosított munkatervben foglaltak

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se 2. sz. melléklet Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se Budapest, 2015. december hó Századvég Gazdaságkutató Zrt. Tartalomjegyzék Táblázatjegyzék... 1 Ábrajegyzék...

Részletesebben

A HEVES-BORSODI-DOMBSÁG MORFOMETRIAI ELEMZÉSE TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL. Utasi Zoltán 1. A terület elhelyezkedése

A HEVES-BORSODI-DOMBSÁG MORFOMETRIAI ELEMZÉSE TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL. Utasi Zoltán 1. A terület elhelyezkedése Földrajz Konferencia, Szeged 2001. A HEVES-BORSODI-DOMBSÁG MORFOMETRIAI ELEMZÉSE TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL Utasi Zoltán 1 A terület elhelyezkedése A Heves-Borsodi-dombság a Mátra és a Bükk vonulatától

Részletesebben

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 A Szervező és Programbizottság MEGHÍVJA ÖNT a Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából a Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 konferenciára A konferencia helyszíne: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk Környezeti hő Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk geotermikus energia: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia; Sekély mélységű (20-400 m) Nagy mélységű hidrotermikus

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Európa első Makett-gyárvárosa létrehozásának tervéről 1. A projektindító gondolatok: Nagy-Britanniából, a 18. században elindult Ipari Forradalommal, és az annak nyomán kialakult gyáripar

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Real Time Automatika Kft. Referencia-lista

Real Time Automatika Kft. Referencia-lista Real Time Automatika Kft. Referencia-lista REFERENCIÁK Villamosipari létesítmények OVIT -Mosonm.óvár tr. állomás tm. rendszer (1992) MVM -Országos Tartalék Tm. Rendszer (1999) (26 objektum) ELMŰ -Pomáz

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások?

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Bevezetés A környezettudatosság vizsgálata közel két évtizedes múltra tekint vissza Európában (Kovács,

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dombi Mihály Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

HEVES MEGYE. Vízgazdálkodás. Vízbázisok. Vízművek. Előadó: Dr. Bánhidy Péter. Heves Megyei Vízmű Zrt.

HEVES MEGYE. Vízgazdálkodás. Vízbázisok. Vízművek. Előadó: Dr. Bánhidy Péter. Heves Megyei Vízmű Zrt. HEVES MEGYE Vízgazdálkodás Vízbázisok Vízművek Előadó: Dr. Bánhidy Péter Heves Megyei Vízmű Zrt. A jövő kék aranya a csapból fog folyni Zbigniew Brzezinski a híres amerikai lengyel politológus, egykori

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban

Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban Vukovich Gabriella: Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (2004) Népesedési folyamataink

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI

MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI MAGYARORSZÁG TERMÁLKÚT ÁLLOMÁNYÁNAK HASZNOSÍTÁSI SZERKEZETE ÉS KIHASZNÁLAZTLAN KAPACITÁSAI XXXII. MHT VÁNDORGYŰLÉS, SZEGED MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1-4. füzet, pp. 196 205. A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként PROKSZÁNÉ PAPLÓGÓ ZSUZSANNA SZÁNIEL IMRE Napjainkban a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Oktatástörténet. A fizika tanítás eszközei a XX. század elejérõl a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban

Oktatástörténet. A fizika tanítás eszközei a XX. század elejérõl a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban Oktatástörténet TOLVAJ SÁNDORNÉ A fizika tanítás eszközei a XX. század elejérõl a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban Az intézményt, amelyet a mai iskolánk õsének tekinthetjük, a REDDICTUS ECCLECTICUS

Részletesebben

Tájékoztató eljárás eredményéről - József Attila Művelődési ház és Nagyközségi Könyvtár energetikai korszerűsítése

Tájékoztató eljárás eredményéről - József Attila Művelődési ház és Nagyközségi Könyvtár energetikai korszerűsítése Tájékoztató eljárás eredményéről - József Attila Művelődési ház és Nagyközségi Könyvtár energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet A GEOTERMIKUS ENERGIATERMELÉS FELSZÍN ALATTI KÖRNYEZETBIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet FELADATOK: A GEOTERMIKUS ENERGIATERMELÉS FELSZÍN

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

Szerződés módosítása, kivitelezési munkák II. rész

Szerződés módosítása, kivitelezési munkák II. rész Szerződés módosítása, kivitelezési munkák II. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020)

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020) GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2015-2020) Készítette: WENFIS Mérnök Iroda Kft. Nagy Gergő Környezetkutató Geográfus Németh Balázs Környezetmérnök Gödöllő, 2016. április 8. Mészáros

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 1882-ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította LXII. évfolyam

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. A FÜRDŐFEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN A HAZAI TERMÁLVÍZKÉSZLET FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS A HASZNÁLT VÍZ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ HIDROGEOLÓGIAI

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A Hortobágy-folyó és vízrendszerének ökológiai célú vízutánpótlása

A Hortobágy-folyó és vízrendszerének ökológiai célú vízutánpótlása A Hortobágy-folyó és vízrendszerének ökológiai célú vízutánpótlása 1999.03.12. Zámi-fok 1999.08.12. Zámi-fok Tájgazdálkodás a Hortobágyi Nemzeti Parkban A megalapítása óta eltelt 35 évben fokozatosan

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás

A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás A kiskörei varroda és zsongó épületének energetikai fejlesztése 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet A komoly ÜHG csökkentési tervekkel rendelkező EU-ban is lassú a primer energiamix átrendeződése 2030-ra a megújulórészaránycsupán megduplázódik

Részletesebben

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.)

Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Tájékoztató szerződésmódosításról - Vállalkozási szerződés a Mádon található Grossmann-ház felújítására (2.sz.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI 1 Virág Margit, 2 Dr. Szűcs Péter, 1 Lakatos Attila, Mikó Lajos 1 VIZITERV Environ

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben