Pest, július 6-án Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen"

Átírás

1 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti htását, kivált bllt, mlyt Vincz, nőnk öltözv, ny üyssél tánczol. A szrplők közöl Simonyi érdml kitünttést. Jun. 23. Anyl és dmon." Vijáték 3 flv. Jun. 2. Az ördö nplój" Vijáték 3 flv. Jun. 25. Először : Fosá és szrlm." Gr. Btthyány Júli uj, 1 fltonásos víjáték. Ezt mlőzt Anolosn" vijáték 2 flv. A jól válsz tott, s mé jobbn lődott fordított drb kárpótolt némil z uj rdti "vijáték unlmit, mlybn jó krtnál ybt li dicsérhtünk m. Jun. 26. Néplődásul : Kmény Simon hősi hlál" Kisfludy Ká roly 2 flvonásos szomorujáték. A népszinház, kéthti időközt b sm várv, dijmnts lődást trt, tudv, hoy llább lsz, ki lőtt játszni. Ez, z iztótól mily szép, részvétln közönsér nézv ép oly m széynítő. SAKKJÁTÉK. 131-ik számú fldvány. Szly Sándortól (Sz.-Mihályon) Küiizílik vi folym. Szrksztői mondnivló NyszíUlös. L. T. A réibb kézirt kllő prczbn lőkrült. Ujbb küldmény áltl tnúsított mlőző szívsséét, köszönttl vttük Sárosptk. Dr. S. J. Az uj czikk mérkztét nnk idjébn hlyn jlntttük. E npokbn lvél második rész, kidó-hivtlunk mostni ny lfollt sá dczár is, l lsz intézv Jáno*fő!d. T. J Csupán czikk trjdlm lln vn most kifoásunk. Bizz ön ránk és HZ időr, hoy bjon, h lht, sítsünk Ls (Jss hlál. Gyn myrsábn sznvd. A fordítás bkóit visli kzén, lábán Fhérvár. Bcsülts, jó érzésű myr polármbr írhtt, hnm vr sléshz bizonyosn már sznt István korábn is (kit vrslő m krt tisztlni) már, jobbn értttk. Kár z ilynnl z időt s postpénzt vszttni, kdvs tyánkfi! Gulás Misk stb. Ezk is oly szép vrsk, hoy ki irt, mérdmlné zt fnytést, mlylyl vrsébn bbáját" ijsztti, mondván : Mjd stér, mjd későbbr k'ár csolkot kpsz hvntéb." II.-M.-Vásárhcly. Sz. Á. E npokbn indul lvlünk Szntinr. Sz.F. A Wsslényi éltér vontkozó klndot szívsn vszszük. A művk idószkonkint kövtkzni fonk Kmbrbráti szózt. Tljsn birj lismrésünkt, d mint pusztán lklmi műnk li szoríthtunk számár hlyt Déés. P. F. Az uj küldmény kzünkhz érkztt s várj, hoy kllőn fölszrlv, közönsé szin lé léphssn. A rjzot mtszik. Pst, július 6-án HoldKlholik. és Protst. Gör.-orosis Izrl, Np nptár nptár és htinp npt. klt j nyű klt nyű. IIÓ- I! JúniusJúlius Vsár. Hétfő Kdd Szr. C>öt. Pént. Szomb. Jun. (ó) Th. E 3 P é f. é s P. E 3 P. P. 17 G 3 Bért. Pál ml. Lucz Luczi 18 Lontin Thodoz. p. j Tibód 19 Jun. Jud. SrlósB ssz. Ottó 20Mthodius Kornél püsp. Kornéli 21 Jul. vért. 22 Özséb Ulrikp.Brt. Brt 23 Aripp Vndl, Vilm ivilm Iloldn«íyd : "JJ Első nyd 5-én, P- ó. P1 Thm i Lucz. 8' Thm Ottó Korn Brt S ór 6 prz rl. ó. P TARTALOM. b Simor János, yőri püspök (rczkép). Kántor hlál. Bloh Zoltán. Értd! c d f i VH«<?os. Viláos indul, 5-ik lépésr mtot mond. 26-ik számú játs zm. PAP DEZSŐ és W. között Pstn, 1859-bn Viláos (W.). Sdtét (Pp). I Sötét (Pp). Viláos (W.). 1) 2 75 j 0 0 9) H b 1 d 2 2) H 1 - f 8 H b 8 c 6! B f8 8 10) V d l 2 8) F f l c H 8f 6 H ö - c : Sötétnk hrmdik lépés rtá kövt- 11) IId 2 l H f 6 : 12) d 3 c : Tczö húzásokkl, lőször brlini mstrk: f 7 f 5 JBldow, Hntiéin és Bilur közölt volt di- j 18) V 2 : 5 1) V 8 vtbn; zért z ily kzdtű játszmát Br-\ f 5f lini mnyitás''"-nk nvzzük. j 15) H f 3 - d f f 3 V 8b 8 )Hf"3 ö d 7 d5 16) Sötét, lőnyös állását, mlyt Viláos 11-ik 6) U5: II c 6 5 's áltl nyrt, rélysn zsákmányolj ki. Sötét H d 5: lépésér Viláos H / ) 2 - f 8 : Fd6-h2:f lépéssl nyr, mint zt Bilur tüztsn ki 18) K 1 h 2 : V d8 h f muttt. 19) K h 2-1 F - f 3 : 6) d2 d3 h7-h6 20) II d f 3 : V h f 7) H 5 f 8 Ff 8 d 6 21) K 1 b.2 f 8: 8) 00 Fc 8 és nyr. A 126-ik számú fldvány mfjtés. Uj lőfiztési hirdtés! VASÁRNAPI ÚJSÁG és POLITIKAI ÚJDONSÁGOK évi lső félévi folym jnnins vécévl ljárván* tisztlttl kérjük t. z. félévs lőfiztőinkt, hoy lőfiztésikt idjkorán mújítni szívskdjnk. (Wisz J. A. tnártól Budán.) Viláos. 1) F 1 h 2 : 2) B d f 8) B vy F vunnp. Irodlom és művészt. - - Ipr, zdsá, krskdés. Közintézrtk, yltk. Közlkdés. Mi újsá? Nmzti szinházi npló. Budi népszínház. Skkjáték. Szrksztői mondnivló. Hti nptár. ttszés szrint, ttszés szrint. Előfiztési föltétlk : Hlysn fjttték m. Ny-Mrján : Böthy Mris. Vszprémbn : Fülöp Józsf. Török-Sznt-Miklóson : Frnki A- Pstn : Öslkó Györy. Nyvárdon : báró Mszén Itván. l'rbntybn : Rothfld Józsf. Jánosibn : Kszir István Alsó-Vályon : Kllós Károly. Kun-Sz.-Miklóson : Bnkos Károly. B.- Újvároson: Kovács Ljos.._ 1862-ik évi második félévr postán küldv vy Budpstn házhoz hordv : A Vsárn. Újsá éspolit. Újdonsáok yütt félévr (jul.dc.) 5 ft. kr. Csupán Vsárnpi Újsár félévr (júliusdcmbr)... 3,,» XXVIII. sz. íldv. Rimnn F r i y s t ő l (Könisbrbn). Csupán Politiki Újdonsáokr félévr (júliusdcmbr). 2 >> 50 E fldvány Brlini skk-ujsá" múlt dcmbri füztébn jlnt m, s onnét B H ^ E ^ Tíz lőfizttt példányr y tisztltpéldánynyl kdvskdünk. A. párisi L'illustrtion univrsl"-b vándorolt át, mindkttőbn mint lépóss. Mi S J W F pénzs lvlk bérmnts küldés kértik. Pst, júniusbn zonbn, mint 8 lépésr mijthtőt djuk át olvsóink vizsálódásink. A Vsárnpi Újsá és Pol. Újdonsáok kidó-hivtl. f 8. b, f , b 2. c 5. Viláos indul, s 3-ik lépésr mtot mond. d 6. 7, 5. (Pst, ytm-utz -ik szám ltt) Fllős szrksztő Pákh Albrt (lk. : myr-utz 1. sz.) Kidó-tuljdonos Hcknt GiiKrluv. Nyomttj J.ndrp é Hfcknnst. ytm-utz. szám ltt Pstn A Vsárnpi Újsá htnkint yszr ny nydrétbn 1% ívn jlnik m. Előfiztési dij Bud-Pstn házhoz küldv vy posti nton külön Vsárnpi Újsár félévr 3 ft., Politiki Újdonsáokkl yütt 5 ft. ujpnzbn. Az lőfiztési dij Vsárnpi Újsá kidó hivtlához (Pst. ytm-utz. szám) bérmntv utsítndó (Szrksztőséi szállás : myr-utz 1. szám.) Képk hzi nép éltből. Azon fltünől méltósáos lk, mlyt jln rjzunk mutt, hzi vidéki városok és hly sék átlánosn ismrt ykori vndé s ziányipr yik kitünö képvislőjét tüntti lő, kink nv : kolompárcziáuy. E n n k mstr sé bból áll, hoy réz ktlnokt készit s zo kt flukr s vásárokr viszi ldás vétt, vy h uy prncsolják körülményk, rpd ztt üstökt mfoltozz, bhorpdtkt kiyn ti stb., s záltl zdsszonyok tkrékossáá nk yik htlms lömozditójává lsz. Ezn kolompár- cziányok mint z élt után másolt rjzunk is tnusitj, rn dsn szép trmtű, vál ls mbrk, szbályos rzczl, mlynk köz péből hors orr tolko dik lőr, d sok lov lástól többnyir lőcslábuk. Ruháztuk kó borló tyfikénál sokkl tisztssésbb s némi jobblétt, flsőbb rn osztályt árul l; több n y i r fkt posztóból készül s in hosszú ml lényből s bőszbásu m yr ndrából áll. A mllényn in ykrn ludtojásnyi z ü s t om bok láthtók, sőt cspt szószólójánk, fönö- kénk, vy mint külön bn nvzik, cziánybirónk (vjdánk), mkülön bözttés vétt sokszor ny züst bunkóju botj is vn. Ez utóbbi zonbn most, midőn z züstöt p p i r o s oly nyon hátrszoritott, már sok kl ritkábbn fordul élö, mint zlőtt, midőn mé sürün p n t t hú szs. A milyn ondot forditnk férfik mukr, oly kvst ondolnk külsjökkl flséik, kik többnyir lhnyolt, lompos öltöztbn lát htók. Ezk többnyir né yn-ötn járnk yütt házlni, s íömstrséük ott, hol könnynhivökr tlálnk : vrázslás, kártyvtés, szrncs mondás. Eymást sitik ők bbonás mstrsé bn, sőt ykrn ürüyül is hsználják rr, hoy házk blsjébn némly holmikt muk számár ltüntssnk. Azt sz rncsétlnsét, mi ilyn stk után szokt őkt lérni, mindn titkos mstrséök dczár sm tudják muknk lőr mjövndölni mi mé nm ny fokár mutt művltsénk, okossánk és lőrlá tásnk. Képk hzi n é p é l t b ő l : XXII. Kolompár ziányok. üjházy F. vázlt után Jnkó J.

2 311 Elmrnk ykrn. Elmrnk ykrn sok bűbájos Dlidon, nmztm, hzám! Llkm tőlök most flhős, homályos, Mjd drült és fény száll rám. Ott vn bnn futó llnsé Vd lármáj, s szörnyű robj, S nnyi szivt llkt htó fnsé, Annyi kblt sztó sóhj. Vn dlod : mly bántot, szrlmt Olyn yönéd koszorúb fon, Hoy mitt rszkt lhllt S lopv lbbn l csk jkmon... Vn dlod : hoy mint vrázsütésr Kdvforrás lsz sziv áltl, Mly jó, mint z ny öllés, Boldoít, mint kdvsd szv. Oh z dl, mint z őszi szllő, Csndsn sir, yászosn zoko; Mindn hnj réi bút lhllő, Mindn hnbn érző sziv dobo! A kibn vér foly, z ilyn dlr Nm mrdht sziv hidn, Tánczr pzsdül hzfi rjt, Bubájáról szól z idn. Vn dlod : mly fsti szrlmt Láybb hnon, mint hárfhúr... Szint látom : mint ifj mlltt A lányk szrlmr yűl... Vn dlod: mly llkünk szntélyéhz Nyit mánk didlkput, Től, mint y sziv, csk yt érz, Ny kicsinynyl... llksülni tud. Szint hllom : sűrű lombok árnyán, Mint bszél z énks mdár, Járok csnds, nyuvó vizi pályán, Mlybn fürdik hold s cilluár... Eyütt érzi zt mély ksrvt, A mit kor oly bővn trm... Azt ksréds fájó-kdvt, Mly vld my tul tnrn. Mjárom délibábos rónát, Erdőd tájon völyk rjtkét... Hlltom pásztor furulyáját, S hlni váyó httyú énkét. Vn dlod : oh ki tudná, hoy mnnyi, Népd jkán, éds szép hzám! Milynnk csk itt lht trmni, Annyi bú közt, nnyi vész után." Vn dlod : mly illnék vihrnk, Midőn vészs tnrt ostromol... Hh! z ősök bnn mi"d ott vnnk, Kürtjiknk ridlm szól. D z mi élünk; miénk z... Örülünk és sírunk áltlok, Kibuzojuk, mit szivünk érz! Örök -zépi myr dlok. Soós M'klón. Tollrjzok tnri éltből. élénk litlsá áll m s fszült kblll ondolj l, hoy minő boldo, ki l<tt iy tárv áll vilá, ki m-és szitk prtjiról jön s kir ismét csk ujbb klndokkl kcsttő ut vár. S mé npszámos is, y przr ltszi tlyiáját s lsohjtj, hoy minő boldo mbr z, ki midőn prtr lép, örömtől suárzik rcz 8 ki uy szórhtj pénzt, nrért nki uy fá rdni kll. Szóvl, y ily tömbn kvés vn, ki csk sjtné is zon küzdlmkt, mik y ily ut nplóját lkotják. A tnrész mun kkör lkülönzött lvn, föld békés lkój, zt rndsn csk szélsőséibn ismri : látj z érkző hjókt s zokról mindnt fldő ondtlnsál prtr szálló népt, mly örömt s visáot llni sit; vy hllj hirét hjótörésnk s számát z lvszt tknk; d zon mindnnpi küzdlmk, llki s tsti rőt fszítő, iztott follkozásról folm, csk zokt próbált mbrnk lht. Ennk ok tán zon, ondvisléstől dott, boldo mindnt fldésbn rjlik,mlylyl tnrészt máldá. Kérdd től : minő útj volt? s rövidn zt, flli, hoy kimy s mtér, jó utt ttt; vy yszrűn, hoy rósz időnk volt; d részlts pnszt nm hllsz től, ő fldi mindzt, przbn, hoy prtr lép. íy tán nm lsz mrőbn érdktln, sjátos éltkorból ys képkt rjzolni, nm rndkívüli, nm csodákkl htáros sménykt, d olykt, miknk csupsz vázltit mdj bár mlyik zon vst könyvknk, mlyk y kikötő hivtli könyvtárbn ymásr hlmozottn állnk s mlyknk színhyott lpjir, hlynként li olvshtó vonásokkl, d zért kivétlt li sznvdő pontossál, hjónk, mlynk z np lój ész élt, óráról órár fljyzv vn. H t olvsod zt, nép mbr, kit korány lső s z lkony utolsó sur mindi munkájánál tlál, hoy mszrzhsd brn knyrd s lhjthsd kunyhódbn fárdt fj dt : tán viszul lnd nkd, hoy z élt, mit oly nyomsz tónk trtsz, mily msn áll jvdlmibn zoké fltt, kik nk y ész éji háboritln nyu'om s y drb puh knyér zon lmok közé trtozik, mikt mjd hónpok után, h ismét révb jut, /lósitht m, pár npi, mi ismét tovább indul. Előszó szrksztőhöz. Eyiptomi Alxndri, jun (>2. Midőn z id mlléklt művt bcss lpj számir útnk indítom, cskis zon rménybn tszm, hoy ön szívs lnd zt, mint némil úttörő próbát tkintni, y, irodlmunk mzjén mé kvéssé vrt, s z I. olvsóközönsé nyobb rész lőtt nnál kvésbbé ismrt utón. Az lső kép, mit vázlni krok, zon miittt ny könyvk A kör, mlybn z lbszélés foro, szmélyk, kikt fölléptt, oly különbözők társdlmi éltünktől, hoy hlyztk, mik zkből folyól yikébn, mlyk, mint mnnyi mlékirti, már nm létző lkulnk, hosszsb lírást s myráztot iénylnk, mit érdkssé tnni, hjóknk z idő mésztő foánk vnnk átdv, vn féljmé jlntékny írók tollt is próbár tévé, mé oly irodlombn <, hol \zv s mlynk mvislt tábláján, kopott rnyos btűkkl kllő műszvk nm hiányznk s mi fontosbb, z olvsóközönsé tn név láthtó : részti dolokkl ismrős lévén : hly2tk kimyrázt hlytt, csk Prl di Vnzi." zok mlités szüksés. Ön kis lbszélésbn több idn műszót tlál, mit myrositni Korábn lszbb három árbozos hjó, mly Adri hullámit zon okból nm törkdtm, mrt ismrtln dolot, ismrős hnztu szó hsitá s mly zon przbn, hol történtünk kzdődik, Szrdíniát mé nm myráz ki, s zknk konvnczionális értlmt dni, nm ll ys mbrn. íy p o. hjó y óri futását kimuttó szközt bnr- már több np ót lhyv, Gibrltár flé irányzottn sirül to chtt" szb, mé z olszbn is csk rltív fjzi ki, vlódi értlm é vább, földközi tnr síkján. M is érdmli szép nvét hjó! Suár s kissé hátrmrdt árboczi s zok ész szrvzt zon szn más lévén. Ily szó thát nm myrosítást, d hsználtánk lkj vy minő korbn mé újdonsá volt blső tnrinkn, s C3k Albion sééből lszárinzttott lnvzést iényln; s íy vn z mjd mindn prtjiról indultk ilys jármüvk, msés szitk kincsit k tnrészti műszóvl s lnvzéssl. rsni fl. A nyúlánk hjó-tst, csknm y hrmddl volt hoszmindn nylv önmából kll hoy kifjts zt, mrt lfordítás csk szbb, mint kortársi, s mit iy szélsséébn vszttt, zt finom értlmzvró. lkotás s zzl járó sbsséévl nyrt ki. Szmélyzt 16 yén Én nm érzv fölhív mm, ily műszvk szármzttásár, körül ből állt, kik közül hármt kll mismrnünk. írásnál, tlhtő kimyrázásnál mrdtm. Hoy záltl mé zon A kpitány, y szikár trmtű, minty 50 évs férfi, on kvés érdkt is, mit y ily lbszélés nyújtht, kétséssé tvém jól tudom; d z miittt okok mitt tn némi lnézésr is számithtok. *) dosn simár borotvált rczczl, y kis tábori székn ül, zon kis Eördh Jnő. lkotmányon, mly kormányrud lé vn épitv nyári lkul s H tnrprti városb kdvző szél érkző hjókt rpit kikötőb, rndsn bámuló néptöm tolul prtr, hol z mb risé mjd mindn osztály képvislv vn : pénzcsrnok hősi, minty jo szrint, lkénylmsb ponton, körülvév lku szok s másodrndű pénznysáoktól, kiknk ők lrszkdő szí vssél lmondják, hoy m m hjó mly kikötőből ér kzik, mit hoz, s ki számár, s hlltókör ny készsél számítj ki nyrsét, mit z ut jövdlmzht. Más ponton *) M vyunk yőződv, hoy drék kisérltt olvsóközönséünk szintoly érdkkl foj vnni, mint minő köszönttl trtozunk mi mssz távolbn járó tnrész hzánkfiánk szivs mmlékzésért Szrk. mlynk három osztály közül, középsőbn y sztl áll, térké pk s hhoz vló mérő szrkkl s yszrű vánkossl környzt tn. Blr y kis szob, mlynk ész szélsséét y áy fo llj l; jobbr, hson nysáú tér éllmi szrk számár. E kis lk födl lpos s csk oly ms, hoy möött álló kormá nyos tulláthsson rjt, s iy minty vzény-tornáczul szolál. A kpitány mint mlitém z mlvényn ül, távcsőt térdir fkttv, léültsél tlt fiylmml vizsálj vitorláztot, mlynk most mindn vitorláj, kdvző, kissé oldl-szél től ddtán, yikét zon szép képknk muttj, minőt csk művész cst vrázsolht szárzföldi mbr lé. A lénysé y rész, két lső árbocz közé fktttt csolnkr tlpdv, vult 315 vitorlákt foltoz, olykor *y y pillntást vtv fr,>dlór, vy vitorlák közé, inkább cstk szokásból s zzl tovább fiyl mondár, mit yik örbb ki yszrsmind szkács is -csnds hnon lőd. A kpitány zltt fölállt s távcsövén fiylmsn vizsált láttért. Ez látszól ürs volt. A hjó irányávl szint yform s hsonló mlkdés s tov tolulássl rző hbok, láttért mé összébb szoriták, s zn, y-y olykor lőbukknó dlfint kivév, csk hjó volt z ytln pont, min szm mpihnhttt. D prncsnok méis élsn kémlié z ürs képt, távcsövét hjó orrától kissé jobbr irányozv. Most hbok réti közöl, minty dülnző fkrszt, ypár árbozhy tündz lő, olykor m sbbn, ztán ismét lbújv, mint zt y-y nyobb hullám hol msr mli, hol mélyséb mit két ily hullám képz ltszítj. A friss, kdvző szélll szmbtünől pd táv két hjó között s midőn mnnk hyvitorlái jól kivhtők voltk, kpitány, távcsövét székr tév, léült rczczl vont lő y jó kor szípor-szlnczét s látszólos kdvtléssl párszor szip pntott. hjó, mit tiz év ltt bértünk s lhyánk, dót fizttt voln, zdbb pirt-hjó nm lnn vizkn! E lczkézés hihtön részlts sményk lbszéléséb szö vődött voln, h m nm szkítj z ör-árbocz mllől y csnds hn, kissé rzös, mint rpdt hrné, d ml' r z ész sr mint m nnyi túzok - - fiylv mlt föl fjét s li hnzék l, már foltozás ltti vitorlávl csk y biblödék, zt össz rétlni, többit prncsszó másflé vivé. E hn nm kpitányé volt. Az övé ritkán hllszott nppl; cskis h z éj sötét vihrávl borult tnr fölé, s roppnt hullámtorlszok között hjó, mint dióhéj hányódott föl s lá hllszott z tisztán, csnőn s mindi nyuodtn, mint y ppé, s h vihr tul krt kiáltni, s ö tnri tárotót hsználá : soh z y indultos hnot vy iztottsá s bizonytlnsáot láruló prncsot nm lövlt dolozó nép füléb Hoy zt csk rötöni tljsítés, smmi vészszl nm ondoló, fltétln kivitl kö vté, z hlyztből folyó trmészts kövtkzés volt; d nnél mostn hllszott hn féllmsbb, mint z nostromo-é, *) z zon időbn z ész dlmát prton hírs, s z ész Lvntén is A vitorlfoltozássl follkozó fiuk közül yik, könyökévl mrt Bárb volt. Nál z ndlmssé, szolálti kész jlt d társánk, kpitány flé intv. Mindnyájn od forditák sé mé nmdro"-é is trtozott tnrész érdmi közé; z oly má fiylmükt, mi bszéltésnk más irányt dott. bn érttődő dolo volt, hoy zon y pár lln-st, mit fél Az örnk jó kdv vn szólt z yik; uy látszik, százdos nostrornoi szolált ltt tpsztlt, nál rndkívüli szél jól bizttj őt. Én már öt év ót vyok vl s uy ismrm, sményk közé trtozott. S vlóbn z yszrű mbrnk, ki mint pámt. H rl, midőn láttért távcsövén már mvizs írás s olvsásnál yéb lmi okttásbn nm részsült modor, ált, nm sétál föl s lá, hnm kis székér ülv kdvrléssl szi- [jllm s ész lény oly htályos, szilárd s ndlmssét pot, kkor mindn rndén vn. Fodom, most is dudolj lőidéző volt, hoy zon flsőbbsét mit lénysé fltt ny csidsn, hoy mé Nico ott kormányrud mlltt s ykorolt, vlóbn nm lhttt nkik érdmül tuljdonítni. hllhss : Vnzi! bll Vnzi, ddio! s m most nnyit Nál kivitlbni üyssé volt z lső. Kink fj mint jlnt, hoy néhány np ltt Gibrltárhoz érni rmél. mondni szokt csk rr vló, hoy lyn, mir spká A hlltókör csnds nvtéssl dá hsonló hidlménk ját ty, z mrdjon otthon oljt törni, d n szálljon vl y jlét; csk uz lbszélésébn rnszksztott ör, nm. Őt uv' hjór. D ki müté mértékt, z bnn tyát tlált. Nm is látszik bánt, hoy iovn (fitl lény) oly htározottn volt oly hjó-szmélyzt, mint z övé zon loboó ltt. Válot mond ki vélményét, mi most csk őt illti; s hhoz mé hly htott is ő Dlmáczi mindn tnrész között, inrt örült nnk bnhyó nyiltkozt hlltókörtől! Ez ör tnrész y bárki-fi, kink ö zt mond : t vlm jösz! Rnd z éllm szrsmind ondnok z éllmiszrknk s htártln ur kony zésbn, biztossá, változtlnsá prncsbn, kimélt z ys hánk, lénysét nmcsk nyi, d szllmi táppl is llátá. nk, józn fölhsználni tudás töm rjénk, volt htáskör ki A hjó orráni mlvény ltt övé volt szó, vihrtól nm hábor folyás. Kitrjdt ykorlti ismrt biztos tpinttot dott nki, tott npok hosszú stéjén. O-t bszéli ő, vihros élténk csodá hoy sikrhz mi utón juthtni lkönnybbn. Ö oktlnul rőt sbb sményit, mélt dolit másokon történtkkl ykrn nm vsztttt, nm próbált, nm tpotózott : munk, mit összvyitv; d lődásábn nnyi hűsé, s részltsséibn ysnk rndlt, ttól bizton vérhjthtó is volt,shol töm nnyi multttó volt, hoy h ö m nm riszkodott volnidőn- rjét vévé iényb, ott nm volt y fölösls kéz, d szüksé kint hjó orráni őrr, hoy mjd kinyitj fülét, h szmivl kr sm sélyr. Ezért volt ő példány társink s bből folyól hlltózni; m y-y fttyur, ki hátmöötti árbocz mllé ismét olyn, ész hjó-szméi) zt is. Nm láthtni itt rjéből lopózv hlltózott, vy közlébn dolot krstt nm kimrült yént vy moorv képt; jólét s kötlsséérzt s dott voln oly htályos tyi intést : (inivér y y közlébn nnk btöltéséből folyó nyulom volt mindn rczon;most is fityő kötél vét mindi kéznél trtott) ykrn fiylmtln hoy lbszélésünkr térjünk szokott készsél tűnt l l sé vy zvrnk volt voln okozój. D ttől nm lhttt tr énysé, vlmi kötlkt kimlni rktárból. Az ör Dro tni. Az ör Spiro ny fylmt trtott hlltósrébn ; mé rr sm pillntott. O szél ltti oldlon lépcsőhöz t nki mvoltk m rndszbályi, jlsn, hoy olyn su ni ulv állt; lőtt pdi y li 15 évs fiu zon hjósműtétt hn z lény, kink kötél-vé iz mé szájábn vn, csk kkor kisérté, mlylyl y lváott uj kötlt flbomlástól \édnkrn, szóljon h kérdik s kkor is uy kzdj bszédét : Si'or si! Ezt nnk véét, mint mondják ónozá kpitány 10 évi tpsztlt után tudt, s iy részéről is z ör Ey pillntás két yénr kik közül z t-yik kzdtén tkintély némi támotást nyrt. zon pályánk, mlyn másik már több mint 50 évt élt m A jln stbn fitl lény rötönzött ítélt fddést ér yőz rról, hoy itt nm sziorú nostromo okttj hjófit; dmlt, llább z ör uy hivé s vvl nm is késtt, dczár, mrt Bárb Dro rücskölt s mindi komor vonásin mlykről hoy z illtőt y 2 évs lényt Lunákról élénksé évi számát l nm olvshtni, mrt ő több mint 20 év ót már s jó kdvéért inkább kdvié, mint némly társit. D z őt nm ilyn most vlmi yönédsé, olys flbátorító jó kdv észr trtá vissz, hoy ilyténkép n dj ki lczkéjét : vhtő, mi nál csk kyncz számár mrdt mé fnn. Jól Látszik öcsém, hoy pád brcrudlo volt, s nkd hjó is tudt zt fiu, oly álytln bizlomml pillntott födélzt kötél hlytt vzőrudt nyomott kzdb, különbn nm vélnéd, htlms mbrénk szm közé, vlhányszor munkájábn v hoy kpitányunk, ki 25 év ót prncsnok, mjd távcsőn lsi lmi kétsé volc s mindnnyiszor z ör bizttól bólintott nkd z időt, hoy kiszámlálhsd, mikor váhtod fod ismét fjévl. y drb friss húsb. Eybt krstt ő ott, s minthoy m is Midőn fiu z utolsó boot is rászorítá kötél véér, mi tlált, z mosoly nnyit jlnt: Viv l Prl di Vnzi! mrt áltl z y sárrépához lőn lkr nézv hsonló, átdá z h z szd hosszbb voln csónk kormány-nylénél, tudht örnk, s vihrtói mé m sm brnult rczát szrény léült nád, hoy Máltából y héttl lőttünk pár ismrős hjónk indult sél forditá fléj, z ítéltt várndó. Az ör szoros vizs lá l, d minthoy yiknk rinzét sm frt z mstr, ki zt, is vévé müvét, körmévl ynkint próbáltv vékor.y spármly y szél ltt más hjót m lőtt m nm sznvd s há rom hullámon sirül tovább, mi más z lsővl vsződik; iy hát m már b is érők őkt s jól sik látni z örnk, hoy,,prl" i «Mjószt ykorlti rész nhzül fi tíz évi szolált után is nm táít útjábn. Hj! fim! h mindn sí:,:

3 317 31«ból rr tkrt yűrűkt s véboot, mly zt fölbomlástól vnl, frnczi külüyminisztr kövtt szállásán mlátott, z von kodott vl bszédb rdni, mivl z árnyék" y pillntr épn távol védi. s csk midőn z, t. i. Chibt-Sdtro bléptt s z jtónál hlyt íy ni! szólt, fönnmrdt szurkos spárát ondosn l volt; follt, kzdődött m köztük z lkudozás. váv most már vvl is többt tudsz s mikor zon állásbn A kövtséi kisért pénz- és külüyi minisztériumok hivtlnoki lészsz, hol most bátyád vn, h nm lsz mlltttk z ör Dro ból, szrmstrkből (Crmoninmistr) s néy tolmácsból áll. A 36 fér ki fltt ddi már összlocscsn hb llább rá mlé fiú közt csupán öt nőtln vn, többi házsélt prdicsomát élvzi. kzhtsz. Szóljunk mé vlmit zon orszáról, mlyt kövtsé képvisl. Jpánbn z yházi és vilái htlom tljsn l vnnk válsztv y A fiu szvkr lsüté ny, sötét szmit. mástól. Lfőbb ppjok, ki mikdo vy díri-nk nvzttik, látlá Hiszn bátyó mé nm vén rbé félhnon tisztlt táry. O, np fi," mindn fóldi follkozástól, mé nép Hm! szólt z ör yszrr zöldltiink mi hiht őn nosb tkinttétől is távol áll; csupán évnkint yszr lépdl véi lszn zzl z árboczczl ni! Apádt is Istn nyutss m már tbb tmplom üvttőztén, mzítláb, s mndi, hoy imádják p szürk hjjl tvők sirb s én mé iy okttám, mint téd most. pucsit. Hoy mi történik plotájábn, snkism tudj. Profnus mbrk Szény nyád boldoult húom hiszm, mondt zt yk profnus kövtkzttéskt vonnk bból, hoy évnkint lszbb 9 szűz vittik hozzá. rn nkd. A császár ydül és korlátlnul urlkodik. Czimbék idjén: tiun, Vlhányszor pámról bszélt, mindi mlité bátyót is s vyis z izsá ur, háborúbn pdi : sioun, zz : hrzok ur. Az or imádsáom is, mlyr tnitott, mindkttőjükről szól. Most is csk szá fővárosábn, Yddobn lkik, mlynk népssé 2 1 /, milliór ru, s zt mondom l, milőtt ltnném fjmt. házsori három, y központú kört képznk. A közép kört császári vár Afiurr lsüté könyb lábbdt szmit. follj l, mi másodikbn nmssé, s hrmdikbn köznép lkik. Az ör pdi vy kttőt nyot szippntott, ztán össz- A lkossá tiz osztályr szkd, mlyk fövik áltl vnnk ymástól ránczolt szmölddl néztt vitorlák közé, krsni vlmi rndlni mkülönbözttv. Az lső osz vlót. Mit sm tálynál klp kp!)tott. Aztán mly lpos s köz m körül for pén csucsos, mint dult m pár y chini házttő szor, dörmöv kivül fhér, b vlmit nnk lől rny; máso diknál blől züst; smmirkllő hrmdiknál f nk, ki uy ltévé kt és rny, n zt, mit ö krs, ydiknél fkt és hoy m sm züst; z ötödiknél kphtj s mi fkt klp vö nm volt yéb, rös klmévl vn mint trtózko bólllv, rny himzéssl, htodiknál dás, fiúvl sz uynilyn klp, mt nézni, ki iy cskhoy züsthimmlátt voln zéssl; htdiknél brázdált rczán yszrű vörös, zt könycspnyolczdiknál f pt, mit ltörölni kt béllés rny nyl vn himzv, sm mrt. kilnczdiknél A kpitány züstpszomány s hnj mnté vér tizdik osz m zvrból. tálynál sim fkt béllés klpok is Föl hymrttő jl. A v i t o r l á k ki!" többi ruháztot il hllszott. ltől csk kl Err fiu, m finomsá kü kit zntúl lönböztti m z lőklőbbkt z Gino-nk mii lábbvlóktól. Min tünk m két dnki szövött int más hjón kö p ;í n i k ö v t s é E u r ó p á b n visl, mly mlln téllétrákon ki ymásr hjtódik; továbbá y földi érő öltönyt s szélsn flhsitott tlhtő srénysél másztk föl, mi más három lény, n lábrvlót, mly csípőbn össz vn kötv; s véül y bő ujjst, mlyr vztt vitorláknk födélztn mfllő kötlit ksztá ki,várv czimr vy himzv, vy nyomv vn. jlszót, mir zokt hlyr húzhss. Lyukt és ombot yt sm látni z ész öltöztn. (Kolytásnl kövtkzik t Az övbn krdot ( néy lső osztály lőklőbbji kttőt), y l yzőt, y pipát slymtokbn, dohányzcskót, Írószközt, y pár füzt ppiros-zsbkndőt (mlyk törülő- és sztlkndőkül is hsználttnk) A j páni kövtsé Európábn. s rizsvéshz knlt hordoznk. Lábblijök uy vn készitv, hoy hüvlyk többi újtól lkülönmint olvsóink tudják, több hét ót y, 36 tból álló jpáni kövt zöttn áll. sé trtózkodik Európábn, mly több tkinttbn képs volt m iránt Kdvncz itluk z ánizspálink (finom köményliquur), lkdvsb érdkt kltni, uy, hoy hosszbb idi hirlpiró és közönsé yránt étlök nyrs hl, mly lőbb szálkáktól mtí3ztitttik. Midőn Pris ról bszélt, s mé jlnl is nm y dom vn ról forlombn. bn vlki csodálkozv' kérdzt : Hoy lht nyrs hlt mnni?" Id mlléklt képünk kövtsé három főszmélyét ábrázolj. A kö kövtséi szmélyzt yik tj zt fllt : Hát ti nm szitk m z vtsé élén Tknho-Utsi-Simodsuti-no-Kmi ő xcj, pénz- és külüyk osztriát?" kormányzój, y 53 évs férfiú áll, oldlán két minisztrrl, kiknk yik, A jpánik átlábn józnul és mértékltsn élnk, zonbn yömzdir-lvmi-no-knii, szintén külüyi minisztériumbn vn lklmzv I nyörök élvzésébn nm ismrnk htárt. Gzd tchniki ismrtkkl s yúttl Knv polári és ktoni kormányzój, yik zd or szá ldzdbb nmsink, y li 3 évs férfiú. A másik nv : jbirv, ők vilá lüysbb s lszorlmsb munkási. Jpánbn földkioock-notono Kmi. Mé y nvzts szmély vn vlők : Chibt- i mivlés in ms fokon áll, s hoy mily ny súlyt fktt rr ^ korsdtro, 0 évs férfiú, uynzon dprtmnt lő hivtlnok rndőrséi ' mány, tnúsítj zon törvény is, mly szrint bármly föld, h y évi nm llnőr, ki uyn nm mhtlmzott kövt, d nnél mé nyobb. Nki mivlttik, z állmr száll. A kövtsé több tj folyékonyán^ bszél nnm szbd szólni, d hlltás rttnts; fldt nm z lkudozás, ólul, s z zn nylvn irt könyvkből mismrkdtk z urópi állpo hnm flviyázt, szmmltrtás. Árnyék"-nk nvzik; ő lépésről tok és szokásokkl. Jpán népssé minty 36 millió főr ru. lépésr kövti Tknho-t, szó nélkül, kérllhtlnül. Midőn yszr Thou- mlynk különböző tji, különnmű btsékbn sznvdvén, mindkét rndbli yóyvizt iényb vhtik s iy mm kénytplnk külön fürdőkb A hid kéns vizk király prádi Csvicz. E nvzts, z ész zrándokoskodni, hnm y hlyn csládi yüttlét yönyörit is élvz ismrts vilábn pártln yóyviz, Hvsvármyébn Mátrhy észki htik s yszrsmind tömérdk költsét is mkímélhtnk. ljtőjéhz simuló bájos szépséű prádi völy nyuti zuábn fkd, Párád I. A Csvicz. hlyséétől félórányi, Ertől, Gyönyöstől pdi Vrplét, Fl- és A Csvicz mlltt lvő fürdőintézt y pompás, oszlopztos folyosó Al-Dbrő flé mnv z orszáúton 6 órányi távolsár. Párád, mint yóyhly, mind kdvző éhjlti és hlyrjzi viszonyit, mind kényl vl llátott U képű épültből áll, mlybn 9 fürdő-, s 26 lkszob vn kl ms és czélszrű fölszrlését, mind pdi zon körülményt tkintv, hoy lől fölszrlv, s znkívül tk-, ét- és tánztrm. A prádi Csviczénk két forrás vn. mlyk fürdőháztól minty három különnmű és ritk sjátsáokkl fölruházott yóyforrás birtoká bn vn, lnvztsbb yóyhlyink közé számítndó. Aí itt fkdó 100 lépésnyi távolsár snk s csinos oszlopos fdélll llátvák. Mind yóyvizk észn jln százd ljéi ismrtlnk voltk vilá lőtt, két forrásbn kisbb nyobb buborékok fölpttnásávl buzo ki viz mindössz is vidék szomszéd lkosi áltl hsználtttk mindddi, mi kőoljtól áthtott fóvénykő-tljból. s oly tiszt, színtln, átlátszó, hoy fnkén lkisbb tár múlt százd véén 1798, -_-_-=^r -^r-^-_r _= ykt is m lht küdn Kitbl Pál, psti ^. _ - ^==^ -,-^rtep ' ; :i : '~^p^-^zz=r^^=_" ""--. lönbözttni. Sz föltüytmi tnár, kink r_=f?^=f= - r - W S? : - ^ = S í v = f í í > --: ~ "í nől hsonlít záptojá honi yóyviztnunk oly _j ~-~zt, «séhoz s oly élénk, hoy sokt köszönht, vy=~ forrástól néhány lépés zil mvizsálván és = nyi távolsár is észrv tudományosn lirván, - -htő. Iz kllms csípős, zokkl 1799-bn Li^^ svnyu. A viztrtóktrrischr Anzir für. ^s^ %i{';^ bn, vlmint nyobb Unrn" czimü folyóirt s. ^ ;>ís^^-- és nyitv trtott dénykbn, mind z orvosok, " ^ ^ l>n is h u z m o s b idő mind ny közönsé múlv piszkos tjszinű fiylmét fölébrszttt; üldékt képz, mly izzó mir mindinkább sz - znr vtttv kék lán porodván yóyvizkt l é s z éő kén sz látotók szám, 1827-és át (kéncssv) árulj l bn Kán Sámul A lénk trtósn kité és Ullmnn Móricz, k ttv mind könkén sz kori birtokosok diszs, át, mind svnyu izét kénylms és mindn ié olvsziti, s csk kőolj nyknk mfllő épü tíz lsz érzhtő, mly ltkt és fürdőintéztt viz főzés áltl szintén hoztk létr. Az 1827lnyészik Jól bdu dik évbn prádi yóy szolt üvkbn s hűvös források vyészil is h l y n trtv llnbn mvizsáltttk, kkori évki mtrtj mind bécsi műytmi hirs szát, mind izét. Hév tnár Misznr áltl. mérséklt forrásbn+8 P r á (1 i z c f ü r il pdi z intéztb 9 K. Aránysulypdi fürdőorvos is állítttott. 1,087. A Csvicz évéez intézkdésk kö nys, kéns svnyu viz s vtkztébn Párád lki j 11 z ő lktrészinél tűnőbb fürdőintéztink fov Kitibl áltl z soráb léptt, s hbár chni, Prunyi áltl fénys korszkát néhány nnndorfi, Erdy áltl p évn át z itt történt di wilbchi kéns vi féktln és botrányos kizkhz hsonlitttott. csponások lhomályositák s, vndékt y II. A timsós fürdők. időr z idjövtltől P á r á d r ó l biztosn visszrisztották is : j l lht mondni, hoy lnl ilynmű féktlnhírét nvét lnyobb sék hlyt nm tlálht részbn timsós vsá ván, lkrsttbb für liczos vizk bámulndó dőink yik. A prádi yóyrjénk köszön fürdők jlnl hzhti. Ezn vizk uynis fiui nyszrű áldozti már szint 80 évtől fov ról orszászrt ismrt hsználttnk fürdő y és köztisztltbn álló r. nánt és lkétsébkárolyi Györy ő nyjtőbb, mindn yóy méltósá b i r t o k á b n módokon sikr nélkül át vnnk, ki mbrszrtő stt btsék szrn kbl sulltát kövtv csés orvoslás áltl, évről önzés nélkül áldozik és évr nyobb számú vn mindnt lkövt fürdők dékt vrázsolnk kö flviráozttásár; rükb, uy hoy l yóyvndékt pdi újbbn létrhozott ké orvosi tnácsávl v nylms és diszs épültk sm képsk mindnkor nyszámú fürdővn lódi tudominyosn képztt, szlíd llkültű, s mát- ész oddássl dékt kblökb bfodni. yóyvizknk szntlő fúrdőorvos, dr. Erdy Pál látj l, ki mint ilyn, Ezn timsós és vsáliczos vizk Párád hlysétől kltr '/ órá yóytpsztltit is rébbn kidott jls mánrjzábn közzéttt, zdítván yóyviztnunk mindkkorái szény nmzti irodlmát, nyir y bükkfrdővl koszoruzott hybn létző timsó-bányák k náibn és hy oldlábn ásott nyszrű krkdd mdrbn yül s iy fürdőorvosi kötlsséét tkinttből is bcsülttl lrótt. Mi már prádi yóyforrásokt illti, zok három rndblik, u. m. kznk össz, honnn cstornákon vztttnk hy ljábn hlyztt 1. Csvicz, mly événys kéns svnyúviz; 2. timsós vsáliczos, s 3 fürdőépültb, hol részint őzkzánokbn mmlitttv, részint hidn vss svnyúviz, mly utolsó zonbn ddilé yóyczélokr nm hsz ömlnk fürdőszobákb. Szüksé stébn, például rndkívül szárz évk nálttik, s iy csk két lső jő tkinttb. E két rndbli külön rovtb bn, mfoytkozván viz közlbb miittt knákbn és mdrbn, trtozó s különböző yóyrővl fölruházott viz ymástól cskély távol fürdőtől klti iránybn % mérfóldnyir kllms völybn fkvő_ Hymássábn lőjövtl nvzts lőnyt d Párádnk : mrt lht oly bt, ki nvű kis tlpitvéiiy mlltti tóból is, mly hymást tónk nvzttik s szintén nk tökélts hlyrállításár lőször z yik, zután másik nmű viz timsós vsáliczos vizt trtlmz, szállitttik viz fürdői szükséltkr. Mi fürdőépültt illti, z y diszs, mlts L-képü épült, mlykívánttik, s iy mindkttőt y hlyütt tlálj, s viszont lht oly cslád, A párdi fürdő.

4 318 nk földszinti részébn néhány lkszobán kivül, létznk fürdőszobák lulyttttván, politikink, mi z utóbbi polári háborúnk jlnl számszrint 12, z mltbn pdi számos kénylms, pompási is nvzttik. bútorozott lkszobák, z ét- s illtől táncztrm s z lőtt y térés tár A háború y lnémt vllásháború is képzi, d z (bíz slási csrnok. A fürdőépült hosszúkás néyszöü udvránk közp k rk virááyyl vn diszitv, klti szél pdi fsorokkl bülttv sé vást rményijük) hál z mbrinm ujbb mlkdttbb tányul szolál. Kiyózó sétutkkl vn llátv fürdőház mtti philosophii s thiki vívmányink, llább müvit népknél rdővl koszoruzott hy is, vlmint fürdőház lőtti ljtő és völy, mly nm foj többé, véráldoztit kövtlni. nolkrtszrül vn kiállítv. A fürdőház lőtti ljtőn 1856-bn szintén Külháborunál z orszáok sédforrási, z llnflk némil in diszs épült mltttt, számos szobávl, fürdővndék lfodá korlátln rndlkzés ltt vnnk; mi polárháborúnál cs sár szoláló, mly fürdőháztól csk z orszáút áltl vn lválsztv. A ptoknk éllmzéssl és hdszrkkli llátás, ltöbb stk völyön tul y mrészn mlkdő hy ttjébn, óriási ms fáktó bn csk rquisitio és srcz utján szrzhtők m. környzv díszl kstély, nyméltósáu tuljdonos róf Károly Györy nyári lk, mly szintén ykrn szolál msb rnú vndék l Továbbá mi z lsőnél nmztközi jo s hdszokás épfodásár. - E kstély l vn látv y szrény kápolnávl is, mlyb sébn trttnk, z utóbbinál zr szálkkl szövi b mát ünnpnpokon vrázshnu csöntyű hivj m z ájttos fürdővndé sznvdély, zr ádáz krokkl dühön, politiki fntismus. kt z ész völybn viszhnzó, z l nm fásult kblbn kyltt A hdművésztnk sok iskolán kllé zltt krsztülmnni, rjsztő csnő züstszvávl. miln jln álláspontjár vrődhttt. A prádi timsós viz tiszt, d nm tökéltsn átlátszó, sztln, Az őskori f- és köbunkó, pritty s ily primitív hrzmód kllmtln összhúzó, fnyr, utólosn tintizü. Főztv brn szint ölt már s szintén ily szinü üldékt képz. A fhérruhákt sárásbrnár, s jln tudományos hrczkormány és hrzrnd közt, y sokt fkádkt fktér fsti. Hévmérséklt változik lé mlsééhz, jlntő korszk fkszik. vlmint ránysuly trtós szárzsá vy sős időjáráshoz képst. A H sok mindnfél rndszrt és hrzmódot, mly két bnn fürdők kzit és ujjit néhány prz múlv rdőkb szdi. htár közt fkszik, átnéztsn krnók osztályozni, y, lőpor A vybontásból kitűnik, miként prádi közönsésn úynvztt fltlálás lőtti 8 y z utáni főkorszkr klln zt szétvá timsós vizk, joosbbn nvztthtnk vsáliczos, mint timsós yóy lsztnunk. vizknk, miután vsálicz mnnyisé mzét jlntéknyn fölülmúlj. A lőpor fltlálását mlőző korszkbn hrcz m, sok (Török Józsf műv után.) kl vérsbb és dühönőbb vl, mint jlnl, mrt kéztus (Hndmn) mlyt zon időbn soh sm lht lkrülni, (miután z kkori löfyrk yrlósá tüztusánk (FurBönésztk hrczászt (tktik) trén. fcht) úyszólván smmi ldöntő szrpt sm nd) szn A hdvislés sokflé szétázó follkodás. Annyi lmt hoz vdélykt mindi nyobb rjdésb hozz. mozásb, nnyi szllmi s nyi rőt iényl, miszrint csk A lőpor fltlálását kövtő korszkbn hrzmnt lény kllő lőkészült és tnulmány s z rők mindn iránybni dzés sn mváltozott. A trp (trrin) minősé s nnk z lőbbimlltt, lht zt lposn, müszrül s ldöntől folyttni és ri bfolyás különös tnulmány táry lön. mi in lénys lhtő lrövidbb időközbn yőzdlm Az ddii két főfyvrnm t. i. ylosá s lovssá, sn b is fjzni. y hrmdikkl, zz: tüzérsél szporodott. H vilátörténlm folymát fiylmml kisérjük, látni E három főfyvrnm trp minösééhzi simulás 3 lkl fojuk, miszrint mjd mindn kiválóbb smény, mindn politi mzkodás, z uj hrzrnd fjlődés folytán uj s uj phsisokb ki nyobb átlkulás vy rformáló társdlmi forrdlom, léptt. kmény hrzok közpit szülmltt, vy llább zok okvl. A ylokton z ő lőfyvrévl trp rjtkibn z l A kr htlm vl zn stkbn véső ldöntő szköz, lnfél tüz lln ótlmt, yszrsmind nnk mbizhtásár lő mly mé minpsá is oly ykort hivtik fl, diplomti tul- nyös álláspontot krs. bonyolult szövvényit széttépni, nnk ordiusi csomóit ktté A tüzér lövivl szintén födött állás után néz, zok szá mtszni. már kszáló s oldló tüzvonlokt krsvén. A hdvislés történlm évzrdi folymábn, nvztsn A lovssá yrészt krüli z yntln trpt, mlyb pdi z utóbbi évszázdok ltt, vlódi tudománynyá fjlődött. mntv lovk közldés lln z llnsés lőfyvr Miót hdvislés fokr mlkdtt, zót már nm nyrs mát bfészklé. D másrészt kmény tlpu és tükörffültü nyi rő dönti l ysydül csták sorsát, mrt nnk rónsá is lvszt számár lőbbi jlntősséét, főkép miót önhittsé s vk st szszélyénk, szllm zót in szűk huzos lövk (vontcsövü áyuk) czélt nm tévsztő döntő h korlátokt szbott. tás, lssnkint mindn nyobb jlntősséétől mfosztni, Ennk kövtkztébn hdsrnk ddii épszrü hlyz ydül rndsn hullámos trpr utlni s itt is csk lárn téből ki kllé bontkozni, z értlmi rőknk lolcsóbb foko dlt szrpkr kárhozttni kzdé A nhéz lovssá mindn érvé kon is érvényr vrődni, hhoy mát hivtás kllő nyét lvszt. btöltésér képsitni krj. E változtokból idő folytábn hrczászt (tktik) tudonány nőtt ki mát. Ezltt zon müszrü hdi ljárást értjük I.*) mlynélfov vzér z llnfélll szmközt, hdát rndszrsn A hrcz, vyis háború, bék poláris llntét. flállítni, trp lőnyit ildomosán flhsználni, nnk hátrá A háború, vy jobbn mondv hdvislés czélji sokfélék. nyit óvtosn krülni s ártlmtlnná tnni, z ys fyvrn Gykrn látjuk, hoy álldlmk, mint llnflk, iénylt lőnyök mknk z összczél lérésér czélirányos s összváó működést kivivásár, vy nm tisztlt jook lőbbi érvénysítésér, vy kijlölni, szóvl, hrzot lőnynyl folyttni és yőzdlmtovábbá lnyomott népk trmészti s yéb joik kivivásár, s n bvézni tudj. fyvrs rjök lklmzás áltl törkdnk. A hrczászt fölé, minty mát bből kinövöl, hdá A háborút nhéz istnostoránk trtjuk, és pdi nm ok szt (Strti) mlkdtt. Földt z llnfél látvonlán kivül, nélkül, mrt h közlbb tkintjük nnk kövtkzményit, lkl hrczászt földtink lökészitől sédkzkt nyújtni, vy msint nm lszünk zok pártolói. nnk rdményit czélt-éröl kizsákmányolni. D mint mindn tárynk mvn m fényoldl is, uy A hdásztnk törkdni kll, z llnt mozásztok áltl háború insszhtó kihtási és kövtkzményi sokszor hlyrütik ulszárnylni. Annk oldlit és viszvonlit(rückzuslinin) vszé zon pillntnyi kárt, mlyt máskülönbn ránk ársztni szokott. lyzttvén, őt kényszrítni, miszrint hátrányos minőséű tr Mrt mi yrészt, h mint pusztitó szllm is muttkozik, más pn s lőnytln körülményk közt állást vév, mütközzék. részt vskrokkl ráz fl bnnünkt tul-idylli bék tspsztő s A hdvislés lényil mváltozott lkzt, z rődít lpuhitó nyulmából. Nms tttkr és nyllkű áldoztokr ményk szrkztét is mváltozttá, zok védését és vívását más ébrszti kblkt, hz iránti sznt szrtt rényit k lpokr fkttvén. mény próbkör tvén. Mrt mí zlőtt ms védflkkl körülövztt városok A háború külső és blsőr oszlik. Az lsöbbik külhtlmkkl ölébn védő polársá lé biztonsáot tlált s ys sziklvá ) Jln értkzésnél vzérfonál ynánt, Schmidt A. hiontrtlmu bcss mun rk rblólovok mvihtln ssfészkül szoláltk; lőpor flt káj szolált. D. I lálás után uj m uj combintiókbn kllé mát z mbri lm- ;o nk kimrítni, hoy lövk htís lln rődítményivl hlyt állhsson. E tkinttbn sok mindnfél röditészti játékszr között, niális Vubn rndszr, kllő módósitás mlltt, min dn huzos löv dczár, mint szárzföldi rődítmény mé min di lső hlyt foll l. E sorok czélj nm lht z röditészt és fyvrtn törté nti fjlődésink fonlát rndszrsn kövtni, csk ys fövonásokbn krjuk körülírni, hoy miként folyttttott hrcz lőpor fltlálás lőtt és miként zután. (Folyttás kövtkzik.) A bécsi Ambrsi-yüjtmény rövid krónikáj. bn flállittték, s uynott (z úynvztt lsó Blvdrbn) z yip tomi réisék yűjtményévl, és p<nz- és réisétn mlékkkl yütt őrizttv, műértő és műkdvlő közönsénk mtkintés vétt nyitv áll. *) Cs örhö Aldár. Történlmi klásztok. Irt Lhoczky Tivdr. ( F o l y l t i s.) xin. Mikép multtk néh réi korbn főurink. Uocsmyébn XV. százd hrczis korszkábn számos vár Az Ambrsi-yüjtmény, nvét zon fjdlmi, Innsbruck közlébn mind mnnyi ssfészk létztt, honnn kényurk hűbérrndszr fkvő várlktól kölcsönzi, mly vlószínűl hlytt : m Rsn fénykorábn környékt nm kvéssé rttttték, s mi ők ykrn Ambrs vy Amrs-nk nvzttik, s mlybn z kltkzt ót őriztttt. vérsn összhlmozott kincsik birtokábn, biztonsábn lkmároztk s Ezn kis Innvölybn fkvő ős réi, és Tirol történtébn jlntékny dőzsöltk : ddi kifosztottk vy özvysér, árvsár jutottk bu szrpt vislt kstély, Frdinánd főhrcz lkdvltbb és művészt sán, szótlnul sóhjtottk rjok ykdvün ltkintő é flé... mindn kcsivl tündöklő kéjlk vl. Nmcsk történlmünk, hnm hárms törvénykönyvünk is számos Frdinánd főhrcz, I-ső Frdinánd császár és myr király másod dtokt nyújt ily klndok iránt, mikt htlms urk sokái bünttl szülött fi, 1529-bn ny boldosszonyhó 1-én Linzbn szülttt. nül folytttk, mi vér mok lln zuditák jobbllkü, izsászr157-nk tvszán Friys János szász válsztó-fjdlm lln indított tőbb rndk vy kormány boszuérztét. hdjártbn részt vőn. Az áosti ny birodlmi yűlés lklmávl Ki tudná most fljyzni mindzon kkor, z ököljo korábn, (mly 157-nk sz. Mihályhv 1-étől 158-nk sz. Ivánhv 30-i trtott) jlntéktlnnk trtott bűnökt, öldökléskt, mlykt fyvr mismrkdtt bájos Wlsr Philippinávl; később csh királysá skkl bíró kényurk körükbn lkövttk; és ki tudhtná m mindzon, kormányzósáávl mbiztván, főprncsnoki minősébn két hdsrt z ys szmélykn titkon lkövttt, lélkrázó kytlnsékt, midőn vzttt törökök lln és 1566-bn. Apjánk 153-i július 1-én kéjélvzt áldoztául jttt vy munt nőkt nyomtlnul bflzták, Práábn klt vérndlt és z 155-i fbruárius 25-én Bécsbn klt vy fcső brátnk rzcsontjit lktokkl összkpcsolák s fl házi rndtrtás szrint Tirolt és z összs nyuti osztrák vétrtományo ürbn kiszárdni hyták ; mly sményknk nyomár itt-ott ódon kt, zz : svábhoni fkt rdői, brisui, sundni és lsssi birtoko kstélyokbn, várkbn csk m kd z utókor, midőn zután véltl kt öröklé, miért is Tiroli Frdinánd" névvl különböztttt m többi nül tlált kinzószközökt, mint ritksáot muzumokb szállítják s báfőhrczktől, Atyjánk 156-i július 25-én történt hlál után minty multtják, mint z ltűnt sötét kor brbár jlvényit.... hrmdfél évvl Cshorszából Tirolb költözött főhrcz, hol InnsbrukH z ily zd várurk cstzj lmultávl, más multsábn kot válsztván székhlyéül, éltét z öröklött trtományok békés kormány yönyört már nm tláltk: szórkozásból kdvük tlt bbn, szomszédik zásánk és csládi élt örömink szntlt bn fénys időszk d kl viszálkodni, mi sokszor vérs jlntkbn véződött. A lkisbb ok, rült z mbrsi várkstélyr, mly főhrcz székhlyénk közlébn némil sérttt büszksé, vy önérdk, lndő volt rr, hoy yn fkvén és oly fjdlmi párnk, minő Frdinánd és Philippin vl *) ébb földsurt mrohnják, házát flprzsljék s őt folyul jtsék. különös lőszrtt áltl mindinkább mlttvén, lőbbi homályából ismét A XV. százdbn ily szrpt vittk Uocsábn nm yszr Prényi kibontkozék. Pétr fii Miklós és János; kik közül z lső nylábi, János pdi tura ny és szép iránt foékony kblü főhrcz átváltozttt Ambrs-t trbsi várbn lkott. 151-bn két tstvér y éjjl Szirmik birto yülhlyévé mindnnk, mi lovis, és bék művit nm kvésbbé tisz kár fyvrs kézzl ütvén, z ős rdtű nms Szirmi Andrást, Fórist tlő, mint hdk zját kdvlő szllménk ttsztt. Százhrmincz fy és Klóst nmcsk mvrték, d lkházukt Szirmábn fldúlván, őkt cs vrztnél többt yüjt itt yb, mlykt 15. és 16-ik százdbli l ládostul Nylábr hurczolták. hírsbb fjdlmk s hdvzérk visltk vl, ondoskodván yszrsmind 162-bn pdi történt, hoy hlmii várbn lkott Blthnkí Mihály, rról is, hoy zok történlmi mlékk ynánt jövndő nmzdékk szá Prényi Jánosnk pásti pusztán yik mlmát, többszöri rdménytln már mtrtssnk és z ltévsztéstől szintúy, mint fldéstől m- üzntés után, mbri áltl lronttt s z ott tlált jobbáyi közül óvssnk. E czélját linkább z áltl éré l, hoy z összs tárykt yt ok nélkül zonnl flkszttott, hármt pdi mkötözv lhurrézb mtsztvén és z illtő vitézk éltrjzivl mlyk Notzini czolttott : mly csus mtorlásául Prényi János hirtln ybt nm Schrnk Jkb tnácsos és titoknok tollából folytk llátttván, sjtó thtvén, Turtrbsről szintén kilóditá mbrit s Blthnkink Tur vi lá bocsátá. Ekkép lőn lkotój m rmk diszműnk, mly nm sokár zén lvő czifr, uj hidját lhánytt.... főhrcz 1595-i június hó 2-én Innsbruckbn történt hlál után, t. i. íy vézték próbb prikt hjdn lődink, stmplit fokosokkl 1601-bn Innsbruckbn lébb ltin nylvn, utóbb pdi nyrét lkbn impinálván ymásr. y~némt nylvn is mjlnt, s mly minpiln fyvrztk zonossáát bizonyítj. A nytudo;nányu Köhlr Dávid János,,Ambrsi hősfyvr Hjdn olcsóbb vilá volt. tár" czimü és rjzokkl llátott művt irt, mly 1735-bn Nürnbrbn nydrét lkbn látott npviláot évbn Tököli-fél fölklés lyőztés után Uocsábn 35 Az miitttkn kivül főhrcz számos, 16-ik és lőbbi százdok lovs Pálffy János zrdébőltnyázott, kik ys hlykn rázdálkodván, lhírsbb szmélyiséit ábrázoló rczképkt is yűjtött; nmkülönbn nmcsk kpott étkkl m nm lédtk, hnm szárnysállt-félékt trmészti ritksáokt trmészt mind három orszáából, vlmint oly muk is lváván, ily sülthz nm kis mnnyiséű bort is flmésztttk. rmkmüvkt is, mlyk kár nms nyuk, kár lmés és mstrsés Ily, d sok hlyn bántlmzássl párosult ljárásuk pnszr dott lkl kiállításuk, kár sjátsáos föltlálásuk vy újdonsáuk érdkénél fov mt, mink kövtkztébn tiszti vizsált rndlttvén l, z áttkintttm rndkivülik vlánk. Alpitott továbbá jlntékny könyvtárt is, mlyt irtokból z éllmi czikkk árár nézv kiszmlk néhány dtot. G-rrd d Roo" őriztér és kzlésér bizván, tömérdk rézmtszttl Sámul Ájtj, frtőslmási lkos, Annorum circitr 8. jur. t xm. és kézirtokkl zdított, miknk zonbn lnyobb rész már z fttur : Szállott zn ftns házához zon Excutor ktonákbn 3 kton, 1665-i sztndőbn Lmbéci Pétr hirs könyvtárnok áltl bécsi udvri főzttt nkik 36 fzki, z ki mhért könnyn fi.. dn. 33. Abrkot könyvtárb áttétttt. Uyncsk ily módon zdodott cs. k. Pénz vöt nkik 9 vékát f. 2. dn. 38. Ey vék búzáját lvsztttk, zt vött s réiséyüjtmény" z 1713, 178 és 18-i évkbn érmk frott pr dn. 90. bort vittt nkik pint 2 fl. 2. dn. 90. kövk és yéb műkincskkl; cs. k. képtár pdi különfél fstmé Gorius Szls Col. in Kökönysd. Annor. 52. fttur : Ez ftns nykkl. Másrészről z Ambrsi-yüjtmény néhány, z ifjbb tiroli ából nyilván vlly, hoy z Krsi s Bosoki Pál ur Nms Üocz vármyé szármzó főhrczk áltl hsznált fyvrzt- rczkép- és yébnmü bn bküldött ktoniból szállott Kökönyösdr 20 lovs, Etlt vsztttk fstménykkl szporodott. l, z ki mhért könnyn fl 13. tyúkot Gcsijávl dyüt vsztttk l Mindzn ritksáok, mlyk rdtil Fyvr- mű- és csodtár"- Nro 70, ki mhért f. 8. dn. 2. Bort ittk mh pint 175. tsznfl21. nk nvztttk, fönséslpitó izlésfről, és z kkori idő mivltséi Zbot vöttk Qurt. 51 pr f. 17. dn 3. Sznt vsztttk ll Curr. állpotáról bcss mlék ynánt tnúskodnk. Frdinándnk 159-ik jun. Nro 8fl án klt véintézkdés szrint mind várkstély, mind yűjtmény D rdtiből lírtm y más hivtlos vizsáltot is zon károk főhrcz második fiánk Burui Károly őrrófnk birtokáb jutott, ki mindkttőt 1606-bn II. Rudolf császárnk és többi főhrczknk ldt, *) Hzi történlmünkr vontkozól z Ambrsi-yujtmény táryi közül kiknk mindddi volt birtokábn, mínm pozsonyi békkötés kövtkz kövtkző három történlmi mlék érdmli z olvsó tljs fiylmét : 1-ör II. Ljos yászmlékü királyunk hdi öltözékénk y rész. (Válcsukló.) tébn (mly szrint Tirol Bjororszánk átndtttt) yűjtmény 2-or A szitvár lőtt táborozott rnát Szokolo ics Mhmd nyvzér fénys mint fölsés urlkodóház csládi kincs 1806-bn Ambrsból Bécsb átés drá myros fyvrzt. szállitttott. A bék hlyrálltávl ik mostni bécsi hlyiséi3-or A Frnpán Brtln áltl Ljth mlltti cstábn mölt utolsó Bbn*) Frdinánd 1557-bn Phitippinávl klt össz. bri hrcznk II. Friysnk, IV. Bél királyunk ttárjáráskor szivs (?!) háziz dájánk hdi öltözék és fyvrzt.

5 lyn z öniránt, mlykt pril hónpbn szövtsés rndknk sdlmér ; jövdlmt, hoy,,1862-évi joász-lpítvány" czim ltt i lfodó kifbiott svéd ktonák Brmyébn ottni lszállásolásuk lklmávl lj képzd sjátj s szoláljon pályázti lpul. Mint z bjött svéd ktonák Brmyébn jzt mát, tstvér tstvérnk, rész z észnk, jln jövőnk nyújtj kövttk. Ebből táryr vontkozól közlöm zkt : In Possssion Flső Viznicz : Búz Liszttl búzát vittnk ll z öröksét, mlynk rndlttés, hál és szorlomr srkntni z ivsvkusok Cub. 13W Zbot Cub. 20. Rost pdih Cub Ruhát pdih dékot." Ez évbn thát két tőkér ttt szrt z ylt. M szokt ülni nov. in nr No 95 9 ft ár, készpénzt ft. 11., két krkt, ki 2 ft. mhér, 17-én mindn évbn Csokony szültési ünnpét, mhíván rá z összs 10 ökröt, znkivül 1 váó mrhát, Urunk juhit morváit No 60. sz tnulósáot. Fl kll mé jyznm, hoy már 5-év írott lpj vn, lonnát 5. 1(5 disznót. Eznkivül ttnk 5 váót, 12 köb. bnát, 200 mly htnkint 2 ívn jlnik m, yik Történlmi mlléklt" czimmlr szkér szénát, tyúkot 0. Vjt 0 itczét, Gyümölcsfákt nyob részrül mlybn tnulósá mindn nvztsbb ttt fljyzv vn, főlpbn lváták, mlly circitr lhlább is mhért f'r. 200, két hvdrt, l l értkzésk, bíráltok s költményk tszik rovtot. Titkár, lpszrksz kötő szijt, 1 kntrt, 1 Lódinot. Ey kncz lovt 8 f. Szidorflváról : tőj, jyzőj, lnöki vnnk. Átlábn mind néy ylt y-y flüylő tnár vzérlt ltt Nro 180 tyúkot, No 20, Ludt, Váót. Lovt 3, dyik 22 f, dn. 30. Má sik f dik 12 f. szrszám f 2. Az 22 ftos Lóért y rósz lovt ttk áll s hálásn kll flmlítni, hoy tnárkr smmi hlys, jó irányú moz Snt lévén, nm járhtott, két ftot mhért, z zdát pdi kményn lomtól nm csk hoy vissz nm trtózttj z ifjúsáot, d llksíti mvrték (rádásul); 1 jó szkrt uját 5 ft. érőt. stb. Ny Moyoróson s méltányolv fodj. Mmlitndő mé, hoy z évbn dbrczni tnulósá fillériből fltörték tmplomot, hol 200 ft ár kárt tttk ; Szr.nnflván tmplo összrkott 100 ft. lppl znd-ylt lpitó tjává ltt. mot flvrték s kirbolták. Az mbrkt mindnütt ütötték." E rövid vázlt után is láthtó, hoy tnulósá mily utkon iyk Uy látszik, z éllmi czikkk és ruhfélék korbn sokkl dráábbk voltk, mint vonó- és váómrh, kivált ló. Érdks tkinttbn. Rá- szik lőhldni, nyi és szllmi rjét kifjtni. Vn oly tnuló, ki mind kóczy Frncink kövtkző sjátkzű lvl, mlyt z ő kdvs lovászms néy ylt tj s mindniknk yűlésébn más más irányú tndők trénk, Szntpáli Bnjáminnk irt, s mly iy hnzik: Istn ály m mrülnk fl lőtt. Kicsibn társdlmi éltt látszik élni. íy vn z jól. A kndt kpitány Urmot! Flttéb jó lór lévén szüksém, mihlyst zn ny éltt iy tnulmányozzák jó lőr, már m z, hoy évnkint néy lvlmt vszi tüstént y in in jó Lovt szrzzn Fjdlmnk v néy növndék tnulj jyzői tollt fortni titkár, s lnökkint szr lót, h minyárt htvn Vonás forintokt d is kylmd értt, és zon plni z éltb kilépőr jó iskolául szolál.,,minmunkbn vn fltámdás," mond Széchnyi. B. F. lovt mntői lőbb hozz ki. Munkács, 13. Dcmbr " D mé olcsóbb lhttt ló körül; mrt báró Prényi cslád nyszőllősi zd lvéltárábn tláltm 1582-ről y mjdn trjdl mébn közlndő, Thurzó-fél prbn ttt költséjyzékt, mlybn többi Eyvl. közt z áll : Itm Bski Jósánk z Prókátornk Posonbn ttm nj + {Hoy bánnk koffrk btikkl?) Midőn vlki házblik szkrs lovt, kjt vttm 85 ft." Npjinkbn y risk thén 86 ft.! közül súlyosn mbtszik, kunyhóból y távol, mános hlyr vi (Folyttást kivtkzik.) szik, hol ny tüzt rknk, s mllé y dénybn vizt tsznk. A roko nok bt mlltt mrdnk mindddi, mi zt nm látják, hoy hlál cskuyn bkövtkzik. Ekkor ltávoznk,kivévén hldokló házstárst, ki csk hlálozás vlósáos bkövtkzt után távozik. A holttst l Diákélt dbrczni kolléiombn. tkrítását hiénákr bizzák, mlyk tisztssésn l is tmtik Hoy z orszá főtnodáibn minő éltt él tnulósá, hoy készíti yomrukb. át, rménynk és várkozásnk mfllni kidőlndő tölykt + {Sjátsáos párbj.) Ey utzó bszéli, hoy z Aluti szitkn,, m hlyttsitni : rről kvst tudunk, pdi zt tudni, in érdks voln. E mlyknk lkói szokásikbn kmcsdálokhoz hsonlítnk, y házbn tkinttbn kívánok némi dttl járulni, midőn dbrczni diáksá két bunkósbotot látott flr flksztv, mlyknk czélj flől tudko minty külső éltét kisértm m körvonlozni: hdd tudják távolbn is, zódván, kövtkző flviláositást nyrt : H vlmly férj vtélytársát mikép töltjük npjinkt. Bár hzánk többi főiskoláibn lvő ifjk follko njénél mlpi, férj kként szól vtélytársához :,.Már most nkd is épn zásiról is értsitttnék néh közönsé. oly jood vn nőmr, mint nkm; d lássuk, mlyikünk jo rősbb, s m Tudv vn, hoy z 186 %. tn-évbn dbrczni ősi főiskol tlj lyikünké lyn z sszony? Err mindkttn lvtkőznk s yt-yt sn visszállítttott 8-lőtti lpr : nnk kövtkztébn szktnod fnnmlittt bunkósok közül kzökb vév, mkzdik sjátsáos párbjt, (kdémi) három ázt, hittnszki, joi és bölcslti, mnyitá ddi miután lőr mhtározták, hoy mlyiknk hány ütést kllnd kiállni zárv trtott jtit. Eddi hsonló volt főiskolánk y bönyölt zászló mztln hátár. Az ütésk szám 1012 szokott lnni. A msérttt hoz : most kifjlv lbtti három szinü loboóját tudománynk. férjnk volt jo, z lső ütést tnni. A ki z ütésk ltt lőbb lroskdtr Az átlkitást lndült kövtt. Eyrmásr 300-t közlítől s z vszts fél, kink többé smmi jo sincs nőhöz. rlttk yb hz különböző tájiról z iskol növndéki tholo+ {Fldéknysé.) Nwtonról bszélik, hoy ykor nnyir l volt ii, joászti és bölcsészti szkbn. mrülv tudományos buvárltib, hoy z bédt is, mlyt dolozószoba tnulósá főiskolábn néy yltbn dj élténk jlét. Első jáb szoktk vinni, lfldt lköltni. Azonbn kutyáj, ki trmészttu ősi társult tiizoltótársult, mly hyományir mái is büszk. Tji dományok iránt épn nm muttott vlmi ny hjlmot, hoy urán z nk szám htározott, 60 r my. Jyzőkönyv évtizdk ót vztttik. áltl is könnybbitsn, jónk látt, z bédt észrvétlnül flflni. Midőn Az idén bbn tünttt ki mát, hoy oly fénys tvszi ünnpt rndztt később Nwton, éhsétől kinozttv, z ürs dényk flé pillntott, visz nyrdőn, minőr mé nm mlékznk, mi oly kdvsn fodttott tlódv s mosolyov kiáltott föl: Izsá, hisznmár mbédltm!" + {Vrmb stt.) Brncs róf mlékirtibn olvssuk, hoy f. város polári áltl, hoy zk szüksésnk látták y viszonzási mjális ykor, llkébn észn m lévén zvrodv, mnt közbn y mély v sl fllni. Másik z énkkr (cntus.); flállítndó znylt tlán nyobb rmb stt, hol cskhmr nnyir bltlált mát uj hlyztéb, hoy o zásr mli. Az idén Tököli Száv énk-ünnpély pártln láto midőn mbrk jöttk sitséér, őt kiszbditndók, kérdéssl fodá őkt: Mivl szolálhtok?" tott volt; s vidéki tmtésr több kirándulást ttt. \ {Színiztói llményssé.) A Pompjibn kiásott színkör kö Hrmdik lnyobb, z úynvztt főiskoli olvsó-ylt." Tj lht bármly tnszku növndék, 2 pft évi részvénynyl. Ali vn zlébn Antonio Lnini színkört nyitott s lődásir ily hirdtménynyl vlmir vló tnuló, hoy tj n voln. Mindn félévbn nyyűlést cslotj közönsét A városi színház Pompjibn jövő vsárnp trt s szótöbbsél válsztott 8 válsztmányi t vzti üyit. Vn nyilik m újr z Ezrd lányávl," miután Quintus Március ur, iz főtnod épültébn 2 szobáj, yik könyvtár, másik z olvsó-trm. tás ltt utójár Tróji nők" czimű szomorujátékot dt Snc úr Folyvást járt 10 lpot, 6 tudományos szklpot, znkivül nvztsbb tól, és 1800 évn krsztül lődásit fölfüszttt. Fölkérm nmssé szépirodlmi trmékkt folyvást mrndli. Körűlblől z ylt évnkint t és közönsét, hoy z lődöm iránt tnúsított pártolást tőlm s vonj 500 forinttl járul myr irodlom trjsztéséhz. S mivl tnulók fl m. Iprkodni fook, hoy műsoroztom lődöméhz hsonló érdksséü bnnlkik főépültbn, állndón nyitv áll s kszinó ynánt szolál. Könyv lyn." {Az lmmust mint fstő-ny.) Anolorszábn z lmmustot tár is 1000 drbi nőtt már. Vér z önképzd. Mindn olvsó-ylti részvénys tj lht. Ez finom ypotszövtk fstésér kzdik hsználni, miután úy tpsztlták, ylt, mly z önképzés nms szméjét képvisli, élt htodik évét éli hoy z lm-lé A ypot-klmék fstésénél fsték trtósbb lkötésér már. Mindn nvztsbb szllmi mozlom yupontj. Mindn hétn in lklms és ré óhjtott szr. ülést trt Itt inditttott m z láirási iv lhunyt tj Kovács Gyul - {A népnvlés müvit Frncziorszábn) sm uy my, mint sírkövér s tnulósá oly ny részvéttl fodt, hoy 150 ftot irt lá. klln. Közlbb z állmtnácshoz ptitiót dtk b, mlybn zt kérl Ez év u. 3-án állitttik fl sirkő Gljn. mzik, hoy népnvlés kötlző rjű lyn. 5,390,000 iskolkötls Ez ylt bizt m jyzőjét, Bihri Pétrt, dná ki Kovács Gyul yrmkből 1,90,000 nm jár iskoláb, többiknk fl pdi évnkint költményit. A kidás szrncsésn mtörtént s mint 19. ülésbn bj csk hónpi. lnté, 850-t hldó lőfiztőktől tiszt jövdlm 272 ft. ltt; mlynk fl /^ (/. Npólon állítólos fi.) Bizonyos Gráf Frks nvű yén szülék jándokából z önképzd tőkéjévé vált s Kovács-díj czim ltt szász kormányhoz közlbb folymodást nyújtott b, mlybn nnk m fo kmtj költői müvkr pálydíjul kitűztni időről időr. Most ujb vizsálásár kéri föl rndi yűlést, hoy ő I. Npólon fi. Tlán frnbn johlltók is fiylmml kisérvén s méltányolván z ylt műkö czi császári trónr fáj fo. dését városi színházbn, műkdvlői lődást rndztk szép sikkrrl z önképzd jvár. A 2-ik ülésbn mjlnt 8 joász s átdt 150 ft. Vsárnpi Újsá 27-ik számához 18S2. TÁRHÁZ. Vszprémbn mlátott. Midőn zonbn Bllá ur z idi Vsárnpi Újsá 20. szám ltt zn látszó llnkzést ki krj ynlítni, mé Npjink fldt, mindn térn összyűjtni zt, mi sjátunk,! nyobb tévdésb sülyj, y Ruzsicskát képzlvén, két Ruzsicsk mi nmzti éltünk lkitó rész : népünk költészt, dllmi, vislt, 'névbn. Más Ruzsicsk uynis Rákóczy-induló szrzőj, és más Ruzsicsk összyűjtv, értékükb visszállítv, mbcsülv, rndszrzv vnnk. z indulónk Bihri játszás utáni lkótázój : más,,rimnts-kphsonló érdmml és bcscsl biró yűjtmény voln y olyn nmzti j plmistr," más vszprémi káptln krmstr. A Józsf-zrd krmsszkácskönyv, mly vlódi myr étlk készitésmódját dná lé. A ) tr, ki Rákóczy-induló szrzőj, lklmsint z rdélyi Ruzsicskák közöl lnmztiszinübb tábláju szkácskönyvinkbn, nézzn bárki után, fo- vló; d nnk krsztnvét nm tudom. Ellnbn vszprémi Ruzsicsk csk y töltött káposzt készitésmódjár tlálni? zok nm ybk, mint \ Inácz szülttt 1777-bn Bzinbn Pozsony vármyébn : yrmkkorái bn Pozsonybn tmploménks később múlt százd utolsó évibn myrr fordított némt és frnczi konyhművészd rcipék. E npokbn kptuk m Brttyó-Újfluból Miskoiczy Károly ur 1 róf Viczynál Hédrváron számtrtó kink nj, Ruzsicsk Inácz nszívssééből lréibbnk trthtó myr szkácskönyv hitls máso ' jnk szülttt Schwnd Annánk unoktstvér volt. Vszprémb ltát, mlyt Sznt-Bndki Mihály urm, nsos Tököli Sbstyén ur fő bn jött, s itt káptln muzsikus, mjd krmstr (Rjns chori) lévén, 1833-ki fbruár 15-kén, 56 évs korábn hlt m : sírkövér szá szkács szrztt Kézsmárkon, 1601-bn, thát 261 év lőtt. Réészti érdkénél fov közöljük hjdnkori étlkészitésmódot, mok flcsrélésévl 56 hlytt 65 Írtott. Annyi bizonyos, hoy ő Bihrivl d lőr óvunk mindnkit, hoy m n kóstoljon vlmit, z itt lődot tző brátsábn volt, és Bihri Ruzsicskát Vszprémbn mé njévl is mlátott : sőt Rákóczy-indulót épn Bihri ljátszás után z tkból, mrt z önyilkossái mrénylt voln. E szkácskönyv után rr myőződésr kll jőnünk, hoy ősink Ruzsicsk Inácz l is kótázt, mly lkótázás, többi kóták közt, hlál nmcsk tjikon kivül visltk pánczélt, hnm blül is ki voltk bádo után ott tlálttott; sőt nt.ruzsicsk, Bndk-rndi pp és ytmi tnár l vrv; mrt hoy hsonló quntumbn bdott yömbért, hymát, úrhoz, mint rokonhoz, ldás vétt, z özvy áltl, Pstr m is küld szrcsndiót, mézt, cztt, bort, zsirt és tojást ybkvrv czinztln ttt. D z Ruzsicsk Inácz soh kton, vy ktoni znész, és iy szájpdlás és yomor lbírjon vislni, z mi kor yrmkénk képzlő Józsf-zrd krmstr nm volt; nvndmlltt Bihri mind két Ruzsics kát ismrhtt, s mttól Rákóczy-indulót mtnulhtt, mz pdi z rjét túlhldj. Sbstyén Gábor. E szkácskönyvnél z is nvzts, hoy rántás," mly m oly ny ő ljátszás után lkótázhtt. szrpt visl, bnn észn ismrtln. Műértő zdsszonyi vélmény után zt többször lőforduló zsírbn kisütött czipó" bl hlyttsité. A klti mrhvész llni óvszr. Közöljük z észt,.másoknk rttntő példájár." 1-ször. Szüksés jó tiszt észsés kút víz mrt z Alföld kuti Hnm jónk látjuk hlyn lklmt vnni munknk y kísérlt cskély mélyséük lévén z bbn lvő viz is könnyn átmlül, s posmindításár. Miért n lhtn nkünk y tisztán myr" szkácskönyvünk, hdt lsz, nnk lhárítás tkinttéből nm 5 hnm lkvsbb mly zon étlk készitésmódját dná lé, mik épn népünk kdvnczi s mélyséű kutk volnánk szüksésk. 2-szor. In szüksés mrhát téln nyáron rnds sózás lá vnni, mikt myr zdsszonyok tudnk uyn, d myr szkácsköny és pdi llább mindn 1 npon. A só mőrlndő és rányl kövt vk nm ismrnk. Mjd mindn vidéknk vn ily kdvncz ldl, mit csk ott tudnk kző vyülékkl hsználndó; u. m. lt kősó, % lt ksrű só, '/, lt kén jól készítni, mi után külföldr jutott myr mbr visszsohjtozik; virá és % lt yömbér. E vyülék jól Össztörndő porrá, és össz kvrv knlnkint mindn ys mrhánk mindn 8 npon fnn kittt és mik vlóbn nkünk vlók, és jó ízűk. Ilynk : Első hlyn : kolozsvári töltött káposzt. 2) A szdi mnnyisébn bdndó. 3-szor. Nyáron át mrh mnnél ykrbbn tápláltssék zöld lóhpprikás hl. 3) A komáromi hlászlé. ) A kolozsvári lvlén sült. 5) A tordi rnylusk. 5) A kcskméti bélés (lnyújtott, d szárz tésztából r-tkrmánynyl. -szr. Téln át, h már mrháinkt nm trthtjuk jól szénán, srjun ; készül.) 7) A szbdki rácz pit. 8) Az brudbányi bálmos. 9) A három llább szlm-tkrmányt fülszszük m, mi áltl z mind értékér széki hric3kpuliszk. 10) A dbrczni myr kolbász. 11) A komáromi csirmáié. 12) A szdi trhony. 13) A dbrczni borsosk. 1) A csíki mind táplálékonysáár nyr. Ez itt fntbb lősorolt pontr nézv nm állítom, hoy z cslh mézs poács. 15) A örhny. 16) A kőrlbbnc3. 17) A ktkönyök (Komárom.) 18) A boszurkánypoács, 19) A vtrcz. 20) A tokány. 21) ttln óvszr. Ezt mé zntúl várjuk szkértők észlltitől, kiknk lébb utóbb A bocskoros. 22) A tárkonyos. 23) A czibr. 2) A dbrczni fontos. 25) A miskolzi prcz. 26) A cslóközi tjflombócz. 27) Az rdélyi lucs- sikrülnd zt kipuhtolni, s cspást tőlünk biztos óvszrrl lhárítni. A fnntbb lősorolt pont nm is vhtő zsinórmértékül oly mrhák kos káposzt. 28) A rst sszony drlyéj. 29) A nyövnylő. 30) A korhlylvs. 31) A ludskás. 32) A hjdukáposzt. 33) A csőrö. 3) nál, mlyk klti mrhvész kórjlit már mukbn hordják; hnm l A kproslpény. 35) A doronos fánk. 36) A rétsk és drlyék mindn inkább oly mrhákr vontkozik, mlyk mé észsésk és épn fnnirt hsznált áltl klti mrhvész pusztitásitól mmnthtők. fél nmi stb. stb. stb. És zknk mnnyi vritiói. Urhyi Gyul. Azonkivül komáromi, miskolzi knyér s kolozsvári czőkös czipó" sütésénk módj ; z yszrű klácssütés; s disznóölés, lkészítés, töltés, Irodlom és művészt. prólékozás stb., myros rndi, mindzk shol smmi könyvbn nm ol + {Az orszáyűlési rczképcsrnok 3-ik lpj) npokbn jlnt vshtók; szkácskönyvink csk hhoz bszélnk, ki fáczánnl szokott élni. m, kövtkző 2 volt képvislőnk lnyobb részt in hivn tlált Fitl zdsszonyink zután, kik örömst mszrznék férjiknk rczképévl : Gorov István, r. Tlki Gyul, Tisz Kálmán, Komázt z örömt, hoy yéb élvzttl is trktálják npközbn, mint zono romy Györy, Blássy Antl, Thlbér Ljos, Vidcs János, Zichy Antl, rázássl; y myros ízű étlnk nm bírnk lkotói lnni, h csk n Várdy Gábor, r. Zichy Jnő, Pp Mór, Domhidy Frncz, Kovács vlő-intéztből kikrülv, mé vlmi jó flusi nynén kzi lá nm ju László, Zlinszky Györy, Bánffy Simon, Kovács Lőrincz, Szplonczy tottk, hoy y kis élni vló tudományt is szrzznk. Józsf, Mánin Aurél, Ddinszky Józsf, Bsz János, Mróthy János, Fl thát hzám hölyi, kik z áltlm lsorolt, vy mé nm is Bithó_István, Tisz Ljos és Ács Károly. E műlp rczképit is z ifjú Mismrt rdti myr étlk készítésénk titkit bírjátok; jyzzétk rstoni rjzolt, ki térn már is lszbb lismrést vívt ki. Eddi már zokt fl, kármilyn orthorphiávl, nm kll zt vrsb szdni, s czif- három műlp jlnt m, összsn 72 rczképpl, mlyk ynkint csk 2 rzni; küldjétk b Vsárnpi Újsához; én zokt összfoom yűjtni ftb krülnk; vlóbn potom ár y ily, yönyörűn kiállított, ny műs mikor yütt lsznk, llátom éks lőszóvl, és kidom czim ltt: lpért. Az orszáyűlési rczképcsrnokot, mint tudv vn, myr kép Vlódi myr szkácsnk könyv." zőművészti társult dj ki, sját lpj jvár, s iy közvtv myr Hdd lyn vlhár y művm, miről hálásn mlssn m művészt lőmozdításár; yyl több ok rr, hoy hírssé vált orszá késő utókor.*) Kks Márton. yűlés tjink rczképit mvyük. Tévdés Ruzsicsk-névbn. l\ {Huó Viktor Ls Misrbls'-) czimü hirs rényét, Huszár Idősb Sziláyi Ljos ur,.dbrczni Közlönybn" Ruzsicskát, Imr és Rviczky Szvér forditás szrint, Ráth Mór dj ki két részbn; Józsf-zrdénk áltl jól ismrt krmstrét, htározottn mondván z lső rész már mjlnt, második is nmsoká fo késni. Ar z ész Eákóczy-induló szrzőjénk : Bllá Károly ur pdi, Bihri lődásánál műnk 3 ft. Ez is oly munk, mly hírlpok jánlásár nm szorul. Elé fov, zt állítván, hoy Rákóczy-nótát z ő játszás után kótázt l jánlt Huó Viktor nv, s zon körülmény, hoy mjlnéskor Pris Ruzsicsk : ők, úymond, már Pstn nyon jól ismrték ymást; d bn csupán y np ltt 7000 példány klt l blől. - {Srkdy István, Sárosy-lbum"szrksztőj) jlnti,hoy n mé Bihri több évvl későbbn is fürdi kirándulásikor Ruzsicskát vztt lbum rndőrsé áltl lfollttott, ő m pdi uyn mitt ) Tököli Sbstyén szkácsánk évről szóló művéből lközlbb dni fo ktoni törvényszék lé állítttott, mly z ítéltt fölött lközlbb foj kimondni. Az üy ldőltéi türlmr kéri föl z lőfiztőkt. unk némi érdks tördékkt. Szrit. Nmzti ldlink. V «. Ujs. 27. M

6 j / - (Viráhlmi FrncztöP) lközlbb érdks történti rény tnárok közöl néyn nm bírják myr nylvt s nm lhsttt tőlük jlnt m Győrött két köttbn, ily czim ltt : A király védnczi." A kívánni, hoy oly irtot írjnk lá, mlyt nm értnk. - (Iskoli értsítés.) Eprjsn két évi joi pály, mly z idén rény táry Kálmán király idjéből vn mritv. /\ (Vidor, z Európi és híz á zsbkönyv" szrksztőj) fölkéri nyitttott m, flsőbb hlyr is föltrjszttt tntrv szrint, jövő is mindzokt, kiknél nvztt műr lőfiztési ivk vnnk, hoy zokt f. koli évbn is folyttttni fo, mé pdi, z iztósá értsités szrint, tnitás sptmbr 1-vl vndi kzdtét. hó vééi hozz bküldni szívskdjnk. - (Ifjúsái irtok.) Ólll Józsftől Bszélyk" jlntk m z ifjúsá számár. A csinosn kiállított 10 ívnyi kött ár 50 kr. Ifjúsái Ipr, zdsás;, krskdés. olvsmányul jó lélkkl jánlhtjuk. / \ (Pálynyrts ló.) H. Esztrházy Pál Ldy ofth Lké" nvű (A Széksfhérvári Borászti-Cs írnok"), Tóth látván fllős szr ksztősé mlltt, mindult. Els5 számánk főbb czikki : Szózt borá lov, mly psti lóvorsnyn z 1000 rnyos császárdijt z idén lnyré, szokhoz; Piuczi rformok; A szőlő zöldmunkáiról stb. Mjlnik z uj lmbri pálytérn is, 3, Anolorszából hozott vtélytársát lyőzv, szkközlöny mindn hó 1-én és 15-én; lőfiztési ár ész évr, félévr 2 ft. mnyrt 600 rnyos császári dijt. + (A kolozsvári idi lóvrsnyk) szpt és 22-ik npjin fo (A Myrorszá yiimölcsészt" czimü jls füztkből) npok nk mtrttni Első npon kövtkző dijk lsznk kitűzv : 1) Vdász bn jlnt m 2-ik, mly 2 színztt yümöcsképct hoz uynnnyi át vrsny, 600 ft; 2) Második osztályú császári dij, 300 rny; 3) Ponymtszti rjzzl liró szövl. Az ész folym, Girókuti Frncz szr vrsny 100 ft. A második npr kitűzndő dijk : 1) Vrsny-ylti dij, ksztés mlltt, 6 íüztt tnd; lőfiztési ár 10 ft., Flusi Gzdávl" 100 rny; 2) Urtó-vrsny, 50 rny; 3) Ivdék-vrsny; ) Földészk yütt (mlynk ár külön 6 ft.) 1 ft. vrsny, 100 ft. Hrmdik np vér kövtkző dijkért rdzttnk fu. (Apáczi Csri János myr loikáj mtlálttott.) Szbó Ká- tások : 1) Első császári dij, 500 rny; 2) Erdélyi dij, 1000 ft; 3) Asszony roly irj Korunk"-nk, hoy Apáczi Csri János lvszttnk hitt m sáok dij. Mindn nmű tudkozás és nvzés ily czim ltt : Vr yr loikájánk y példányát mros-vásárhlyi v. rf. kolléium z snyt illtő," Bíró Ljos, ylti titkárhoz Kolozsvárr intézndő. d könyvtárábn, mly 17-ik százd ót londosbbn őrizttik, (Korán értt szőlő.) Riiczán Kovács Józsf krtjébn, y lnt múlt hó 18-án Vysk' czimml könyvtári szám ltt álló művlt+ névtln, lőször trmő, pró vörös fürtű tőkén, múlt hó 28-án már tárczábn 25. számml jyzv sikrült fltlálni. A nybcsü könyv értt szőlőt tláltk. czim iy hnzik : Myr Loictsk mllyt kitsinddk számár irt Apáczi János, y tudomány dolábn m kivánttot Tnts-tsl Közintéztk, yltk. ytmbn. Fjérvárt, Nyomttt Mior Mrton. M. D. C. LIV. kis 8 r. /\ (A myr tud. Akdémi) jul. 1-én trtott ülésébn Thn Károly 32 lp." A czimlvél hátlpján kzdődik Apáczi in érdks és tnulsá két érdks közlményt trjszttt lő. Bmuttt y, Budán, Iványi Mi"os jánlás ifjú Rákóczy Frncz válsztott fjdlmhz intézv s trt hály áltl ásott uj ksrüviz-forrá3 vytni lmzését. E forrás ksrü26 lpon. Fizután jő m munk Myr Loic" flírássl 72 l vlziről ismrts Ssvölybn tlálttott, Böch-fél forrástól pár száz pon. Kövtkzik,,Tnáts Mllyt Jochimus Fortius ád, Apáczi János lépésnyir délnyut flé. Az uj forrás Dák Frnczről lőn lnvzv. A áltl y Tnulásáb l tsüdt Iffjunk lpon. A könyv lé r ttt lmzésből kitűnt, hoy forrás hthtós vytni lktrészink tr sztott három lvlén, mlyk közül z utolsónk több mint fl ki vn tlmát illtől z ddi jobbn ismrt bl- és külföldi ksrüvizkt jln szkítv, myr-ltin műszótár áll, mint látszik, mából munkából ki téknyn fölülmúlj. Jlnti továbbá Thn Károly, hoy Bunsm és szdtv. E szótárt könyv lf>83-iki birtokos Ny-Bányi Károlyi Ist Kirchhoff áltl lújbbn fölfdztt két évéuyfém yikét, rubidiumot, ván irt össz, ki könyv czimlpjár nvét kként jyzt föl : Sum x z ytm vytni intéztébn tüzlőszrül hsznált csrf hmujábn, Libris Stphni Kúrolyj d NBuy Anno dj 20. Juny." A könyv szinképi lmzés áltl, fltlált. Thn után Bü Károly lvlző t m is z rdti vult bőrkötésbn áll. Ennyit ír Szbó Károly könyv értkztt z észki fényről, mint z időtn lpjáról. Jdlik Ányos fölolvst külső ismrttésér; h tudományos utzását székly földön bvézi, zon jlntést, mlyt bicski csillászti yüjtinnytőfz Illtő bizott trtlmát is bővbbn m foj ismrttni. Vjh drék tudósunk minél mány hlytrtósánk bnyújtott. A yűjtmény hovforditámt illtől több ily fölfdzéssl zdíthtná myr tudományossáot! vys bizottmány zt htározt, hoy csillászti szközök flállí - (Ey történti dtokkl vys hlyirti munkácsk) jlnt m tndó budpsti csilld számár trtssnk m, többi szközök p közlbb Bjján, mly Riiczát és környékét (Bács-Bodrohmyébn) szk- di osztssnk fl z Akdémi, ytm és Józsf-műiprtnod közt; tottn ismrtti. Ár 50 kr. A tiszt jövdlm myr írói sély néhány fölös csillászti szköz z rdélyi múzumnk jánlttik fl, zn yltnk vn szánv. A mü szrzőj nm nvzi m mát. kívül sárosptki rf. tnod s budi főráltnod is részsülnk néhány ( Kolozsvári Album.") A b. Bánffy Dzső, Dák Frks és Réthy példánybn. Az lődások után kövtkztt öíszs ülés b nm fjzttht Ljos áltl szrkszttt Kolozsvári Album" mjlnt. 250 lpon 6 nyobb vén, folyttás jövő hétfőn htározttott. doloztot, s 36 próbb költményt foll mábn. Az írók sorábn vn/\ (Gyuli Pál) myr irói sélyylt titkárául mválszttott. n»k : Dózs D., Jncsó Ljos, Dák Frks, Szász Károly, Mdys Ljos, (Enrth Vilmos nyilvános rjztnodáj) szünidő ltt is nyitv Szász Grö, Szász Domokos, r. Wss Otti stb. állnd nponkint d ór közt mántnulók és mindzok számár, (Uj, vidéki lp.) A Zl-Somoyi Közlöny" czimü uj lp lső kik mukt képzőművésztr vy műtni szkr kiképzni krják. szám Knizsán, Fodor Pál szrksztés mlltt mjlnt. Kidó Wjdits A tnulók fölvéttnk z iskoli hlyisébn Pstn, Dorotty-utcz 11-ik Józsf, szrksztőtárs pdi Roboz István. Tájékozó, zdászti és yéb szám ltt. czikkin kívül vidéki lvlkt s pró hirkt hoz, tárczájábn pdi At-f- (A psti izrlit-képzdébn) tnitó-képcsséi vizsák f. hó 17. lától é Thlytól y-y költményt s dr. Kovács Páltól y prózi czikés 18-án fonk trttni. kt tlálunk. Czélj z uj lpnk : trmészttől nnyi lőnynyl máldott O (D.-Foldcáron tkrékpénztár) vn lkulóbn. Az vétt kibo Zl- és Somoymyék munktrén lhtől ysítni z rőkt. M jlnik mindn hó l-jén, 10-kén és 29-kén; lőfiztési ár ész évr 5, fél csátott 00 db 100 ftos részvény 10 np ltt láírtott. Az lpszbályok lkészítés s yéb tndők lintézés vétt f. hó 6-án yűlést szándékoz évr 3 ft. + (Ey, Hylját ismrttő munk.) A hylji bortrmsztők nk trtni. + (A táplálkozási ylt ndélyt nyrt) inlkulhtásr. Az y ylt érdks és szép munkábn szándékozik mismrttni vilál boráról vilászrt hirs s méis oly kvéssé ismrt Hylját. Ez ismrt lt tjink szám közl 600-r ru, s z lpszbályok kidolozás után tés nép- és hlyrjzi lsz, lfőbb tkintttl hylji szőlősztr, 3035 zonnl szrvzndi mát. Blépht mindn állmi, városi és mán-hiv kőrjzzl llátv, myr, némt, lnyl és frnczi nylvn fo mj tlnok. lnni. A képkt, mlyk Hylj nvztsbb pontjit ábrázolják, K /\ (A myr krtészti társult) állndó kiállítási csrnokát, mint lti Gusztáv, hzi fstészünk készitndi. hlljuk, Széchnyi-séttérn szándékozik flállítni. /\^ (A Krsztyén Mvtő" Il-ik kött,) mint szrksztők, Kriz (Stocsk Józsf), budi műytm ddii idilns iztój, János és Ny Ljos jlntik, fölmrült kdályok mitt csk z őszön fo uynzn intézt iztójává vélsn kinvztttt. mjlnni. Addi is z lőfiztésk 1 ftjávl folyvást lfodttnk. O (A Hrn," mint trvztt politiki npilp,) nm fo mindulni. Közlkdés. Ilrz János mint kidó értsiti közönsét, hoy nvztt lp lőfiz - (Az Erzsébt" őzös kémény) múlt vsárnp st lánczhidb tőink illtőséikt már részint visszküldt, részint vissz foj küldni. ütközvén, rős roppnássl összomlott. Szrncsér snkism sérült m. 0 (A vsúttárssá pst-kőbányi vsárnpi kirándulásokr) leyhs és iskol. szállitott vitldijkt, uy hoy od és vissz zntúl z 1-ső hlyn 72, (A psti föráltnodd) részéről vn szrncsém értsítni z illtő 2-ik hlyn 5, 3-ik hlyn 36 kr. lsz fiztndő. O (A pst-losonczi vsút üy.) A Sznt-István kőszénbánytársult t. z. szülőkt és nvlőkt : hoy mánvizsáltok f. évi július 19-én rli 8 órától 12-i, és folyttól délután 3-tól 6-i fonk trttni. mkrsésér pstvárosi tnács kbléből y válsztmány állt össz A városi pénztárt és dijszdő hivtlt illtő dijk össz félévi vizsá társult képvislőivl, kik hlyszínén mind pályudvr, mind pály ltért 6 ft. 10 kr.. é., ész évi vizsáltért 12 ft. 10 kr.. 6. Ny F vonl részér szüksés tért Pst htárábn kijlölték s társsánk mjánlták. E pályudvr kőbányi vonltól blr, hol jlnl szérűskr rncz, iztó. tk állnk, minty 50 holdnyi térséből állnd. A Süröny" szrint (A budi fb'ráltnod tnári tstülténk) hlytrtótnács részé hihtő, hoy z ész építés nmsokár mkzdtik s milőbb b fo véről mhytott, hoy értkzlti jyzőkönyvit zntúl myr nylvn szrkszsz. Hoy z ddi nm történt, Süröny" zzl mnti, hoy o-zttni. ismrttésébn, némi hiányokt mjyznm, s több hibás dtot ki izítnom; nnyivl is inkább, mrt z ilynmű lírások dtokul szol - (Gr. Pálff Mór, kir. hlytrtó ur) k'jrutjából Budár vissz álhtnk, kdvs hzánk oly sok történti mlékkbsn zd, s trmé érkztt. - (A főknczllárt) myrorszái jószáiról csk holnpr várják szt kllmivl llátott vidékink ismrttéséhz. A 19-ik számbn lírt Szndrö mző-városánk, z ott láthtó lpusz vissz Bécsb. tult, s rószbn ujitott várkstélyán kivül, nvzts ó épült mé rfor A (Kitünttés.) A P. Lloyd" béci lvlzőj írj, hoy Ő Flsé y Frnczt, myr irodlombn szrztt érdmi lismréséül királyi mátus tmplom, mly vllási t irlmstlníék időszkábn, vidékbli hívőknk krülti tmplomuk volt; tmplom blsjébn rdti ószrü ftnácsossá nvzt ki. rványávl y múlt százdi sirkő tűnik szm lé. Nvzts réisé itt - (Né őrny ritások.) Lflsőbb ndlcmtnl Krbáth Györy, myr-óvári polár, vlmint yrmki Tréz és Mári Horváth"-rt, z yhíz birtokábn lvő, s z urvcsojárához lklmzott ht drb li^snyák Károly, hold-mzővásárhlyi üyvéd Solti"-ri s OJrobinyák sznt dény, mlyk mind 17-ik százdból vlók, mint zt körirtik bizonyitják. Ey zk közül, mlynk fdőlék blső oldlán y domborun Antl, lsókubini üyvéd Nádsi"-r& változttták vztéknvikt. véstt lntoló török, s fnk közpén blől y török czim-mtszvény lát /\ (Richárd bbénk forráskuttási fárdsáiért) Pst város tnács htó, Zákány András vidékbsli birtokos áltl miölttt, hlyr 500 ftot szvzott m jutlmul. zsrolás vétt kirándult török psától lvtt kntánk lnni állitttik; l\ (Az ó-budi múlt vsárnpi bucsu) oly látotott volt, hoy zonkívül bsánk mé sár slymből készült turbán-kndő foszlány, hlybli őzösök 18,700 mbrt szállítottk od és vissz. D m is lát lovánk nyrtkró szőny, mly nhéz vr3 slymből készült szott ám városlitbn, mrt z m csknm észn ürs volt. rnynyl zdon kivrrv, rformátus llkész urnái mszmllhtők. (Trvztt kirándulás őzösön.) Fővárosi körökbn Myrorszá" A 21-ik számbn lirt S. Kz diszül, Rdvánszky Antlné urilk, szrint élénkn follkoznk y Konstntinápolyb tndő kirándulás tr s yéb épülti mlitttnk. vévl, mlyt dunőzhjótárssá rndzn, h uyn vn kilátás, hoy Ridvánszky Antl zólyommyi birtokos, Kzán pdi Rd 300,000 ft. összyűl czélr, mrt kisbb összl lih létsülhtn válllt. H 600 yén válllkoznék, kik ynkint 5060 ftot fiztné vánszky Albrtné birj z miittt épültkt. Hsonlón dubicsányi kstélyt, mly képzltből lkotott bás nk, kikrüln kívánt össz. E kirándulás kétsékívül sokkl érdksbb tyflk áltl védtik; s 21. számbn láthtó ábráján uj lkot nyrv, és lnn, mint triszti, s zon érdkltsénél fov, mlyt közönsé triszti kirándulás iránt tnusitott, hiszszük, hoy Konstntinápolyb közpén lvő jtj blkkl hlyttsítv, minth z épült kijvítási tr trvztt kéjutzás létrjövnd, csk kzdményzésr vn szüksé. A vénk rjz krn lnni, nm báró Vy János, hnm báró Vy Aljos, vsúttárssá is trvz z őszr y kirándulást, és pdi zúttl Vln- mint sznt-miklósi birtokos, házssái örökösödés utján birj. Ezn közsé Borsodmy htáránál fküvén, réi rsturtionális czéb. időkbn, soh sm volt yülhly smmifél korts-csiptoknk; hoy vérs /\ (Kéjutzás Mhádiáb.) E hét ljén dunőzhjótárssá vn sményk tnuj lhttt szrény kis flu, zt nm tdom, hiszn f délős Zillinr János őzhjón kéjutzást rndz Mhádiáb. A kirán lusi élt multsái közé trtozis z ünnp és vsárpi korcsmi vrk dulásb prormm szrint b lsznk follv : Blrád, Orsov, Csrnvöly, Újvidék, Pétrvár s Vskpu. Az ész kéjutzás 5 npi trt s dés, itt rr is lé lklom kinálkozhtik, hoy z lföldi utjából jókdvvl mtért tót fuvros korcsmi bothrzot kzdjn zzl, ki széls jó költséi z éllmzéssl yütt 50 ftr számitvák. ]\ (Rndlt társskocsik számár.) A városi htósá lújbbn kdvébn léj kd. A 23-ik szám. lírás szrint, A Sjóvölyön fölflé hldv távolbn lrndlt, hoy városlitb járó társskocsik kötlsk np bármly részébn, szmélynkint 10 kr. vitlbérért, z Orczy-krtb is hjtni, mi lőokb tűnik Putnok." Milőtt zonbn Putnokt lérnők, z orszáút hlyt ülésit mkivánttó számú tokból álló társsá lfollt. Az is mlltt jobbr y iénytln fludnál látni y frott htárkövt, mly ujbb htározt, hoy zntúl szrvittérn és lipótvárosi tmplomtérn Gömör- és Borsodmy htárát jlöli; itt mír Flső borsodi képk" lsó-ömöri képkké változnk. is állndnk társskocsik. Hoy pdi róf Srényi László nol krtjéből, csk putnoki jó - (Az útlvél- és motoz isi rndszr Bukrstbn) mé mindi oly sziorún lklmzttik, hoy z utzó ruháját ynkint szétbontják, z fhér bort trmő szőlősdombokr lht látni, zt sm tdom, d y tán visszdobják, hoy már most szdj össz, h ttszik. Ez ljárás lln szrsmind állitom/hoy itt mé nincs véhtár szőlőtrmlésnk Gömörmyébn, mrt mé több hlyn szűrnk, hbár nm lső rndű, d m muk z oláh lj o'c in élénkn pnszkodnk. Vn is okuk rá. (E foott rblók.) A Zl-Somoyi Közlöny" irj, hoy pndú ihtó jó bort myébn, mly bcss kincsétől kár voln mfosztni jó roknk sikrült 3 rblói lfoni, kik Ptkó nv ltt űzték rázdálkodá myr népt. Ezkt krtm lmondni zoknk, kik képkt hivtv vnnk sikt. A rötönbirósá ksztófár itélt őkt. Uyné lp írj, hoy lflsőbb rndltnél fov mindn ys rbló lfoás s kézrkrités részltsbbn is cstlni, tlálnd itt mind történész, mind réész lszórt ys dtokt tnulmány táryául, hiszn myénk lé törté körülménykhz képst fu jutlmzttik. nti mlékű hlyi vnnk, s vlmint kultúráj, uy trmészttől - (Műkdvlői lődás.) Ardon u. 1-én z ünnpélysn mnyi nyrt yéb tuljdoni, méltók részltsbb s kimritőbb íirásr. U. tí. tndó kszinó-hlyisé trmébn műkdvlői hnvrsnyt trvznk z irói sély-ylt jvár. Ennél szbbn és nmsbbn nm is vthtná fl z rdi kszinóylt diszs hlyiséét. (Adkozás) A Vsárnpi Újsá szrksztősééhz múlt hétn - (Vsztt mcsk.) Pécstt y vszstt mcsk két yrmkt m bküldttt : mrt ; mink kövtkztébn z yik yrmkn vszttsé 3 np ltt kiü Az újvidéki szrb nmzti szinház számár : Molnár Gy. budi tött s szrncsétln rövid kinlódás után mszűnt élni. népszinház iztój áltl 59 ft. 70 kr. és y züst tllér. Ez összt kövtkző lvél kísértébn kptuk : + (A zárábi hétszmélys tábl,) mly múlt hó utolsó npján kzdt m hivtlos működését, bánon, mint lnökön kívül áll y llnökből, T. Szrksztősé! A budi népszinház áltl z irói sélyylt- és három ülnökből, y tnácsi titkárból s y titkári sédből. Hivtlos szrb nmzti szinház lpításár rndztt jótékony czélu lődás nyi nylvét illtől uynzon utsítási vnnk, mlyk horvát-szlvón tör rdmény jln súlyos körülményk közt népszínház méltósáához illőn vényszékknk tkinttbn zsinórmértékül szolálnk. nm léé sikrülvén, zt olyformán lpítom, hoy z irói sélyy - (Brznczy László fov vn.) A Kolozsv. K." Glczról zon lt jvár y ész lődást külön s csk is czélr, később rndzk, tudósítást vtt, hoy Brznczy László, Mrosszék ykori kövt s szé- m z id mlléklt összt z újvidéki szrb nmzti szinház fnntrtási klypóldi kir. biztos, ki mint bujdosó, vilá lnyobb részét butzt, lpításár zon kéréssl küldöm t. szrksztőséhz, hoy zt Újvidékr niult hó 17-kén mát lczi cs. kir. osztrák konzulsánk föltétlnül z illtő hlyr jutttni kyskdjék s bcss lpjábn közzé tnni szí kész szoláj Molnár. fldván, uynzon npon st foolyképn z Albrcht" osztrák őzösr vskdjék. Bud jul. 1-ső vitttt, hoy Orsován cs. kir. ktoni htósánk átdssák. Jövdlm 126 ft. 70 kr. Rnds npi költsé 70 + (Zrándmyébn z útjlző-oszlopokt) Kronst. Zt." szrint oláh szinkr fsttték. 56 ft. 70 kr. (Sorshúzás). Az 18o-ik évi loítri- állmkölcsön jul. 1-én történt Eész tiszt 3 és y züst tllér. húzás lklmávl kövtkző srisk huzttk ki : 183, 535, 68, 719, Külön dkozás 878, 116, 1925, 2528, 2695, 2788, 2861, 2967, 3002, 3007, 3397, 363, Összsn ft. 70 kr. és y züst tllér. és (Sorshúzás.) A bécsi hitlsorsjyk (Crditlos) jul. 1-én történt Nmzti színházi npló. húzás lklmávl kijött risk : 59,161, 7, 799, 831, 860, 1133, 1286, 1779, 2352, 2890, 3028, 3307, 330, 356, 3530, 3850, 398. Péntk, jun. 27. Arny-prszt." Birchpfifr szinműv flv. Fönyrök fntbbi sriskközül: 1779 sris 7 szám nyr 250,000 i Szombt, jun. 28. Srolt." Erdti ví opr 3 flv. Znéjét irt Er ftot.; 860 sr. 77 sz. ny. 0,000 ftot; 3850 sr. 19 sz. nyr 20,000 ftot;1 kl Frncz. M másodszor dták z uj dlművt, mly hoy zon rm1133 sr 25 sz. és 1133 sr. 67 sz nyr 000 ftot; 330 s"r. 22 sz. és 3530 \ nyéknk, mlykt közönsé Erklncvéhz kötött, nm észn flk sr 22 sz nvr 2500 ftot; 161 sr. 76 sz., 3307 sr. 61 sz., és 3850 sr. 53 j m, zt nm csk hoy z összs psti np! sjtó kimondt, d közönsé r n y r 1100 fto ; 1779 sr. 3 sz., 330 sr. 25 sz. és 3530 sr. 39 sz.. is záltl látszott bizonyítni, hoy m csk fcl. töltött s»nh«t. nyí ftot (A tljs soroztot P. U. jövő szám hozz). Az ész sokkl komolybbn vn trtv hoy sm v, oprábn mnvr IUUU ltot. {Ű. icijc ^ j ^ j dhtő voln, s z ys részk fárisztsi hosszur, nyúlnk. Az is ny y év után Vsár- hibáj, hoyy kllténél msbbn vn irv,, uy y hoy y közönsé szint évi Yl-Í"íi npi Uli njsá?, K u ő ^ V k é p k «ódik, Ey mint fo fzrplő blsülni énkéb. E folytonos ódás

7 32 hlltónk, znnyujtott élvztk jó részét tönkr tszi. Azonbn Ssrkstöl mondnivló. nm lht dlmű nyon is komoly részltink érdmét lvittni, vn sok Pozsony. Sz. F. J. A múlt százdi myr hirlpirodlmi sltistik ránk in szép rész, mlykt közönsé érdmltt ttszésnyilvánitásokkl ki- nézv in kdvsn mlpő küldmény ; r'sy szorlcn mi b'ssztirt dtokt bizo sért. Az opr szövévl, Cznyu Józsf nm in szrncsésn birkó nyosn mindn myr olvsó szivsn vrdi, s z illttő szkmbik lklmt tlál zott m. Csknm ytln, mindnstr pdi kirívó komikum (!) z, htnk ntláni hiányok btöltésér, kiészítésc'r. Elfő pillnntr uy látszik nkürk, minth z rdélyi hirlpirodlmi mozlmkr nézv nm lé tljs voln z érdi-ls hoy főszrpvislő kántort,,orditó"-nk hívják. dttár. In lkötlzné ön z irodlom brátit, h buvárltit foljttná 8 jln Vsárnp, jun. 29. Dobó Kticz." Erdti történti népszínmű 3 százd hirlpjir is kitrjsztné. Könyvtárk és tljs yűjtményk hiányábn flv. Tóth Kálmántól. A czimszrpt zúttl Bonár Vilm dt Sziláyiné munk tdhtlnul sok nhézsél jár nálunk, d ön llks buzlm itt is lküzdndi z kdályokt. A tnulsáos zikkt-t nm sokár dni fojuk. hlytt és ny ttszéssl fodttott Széksfhérvár. L. S. A Louvr és Tuilriák" lírását dndó lklomml Hétfő, jun. 30. Először : Ey szény virquis." Drám 2 flv. Frnfojuk. Cziából fordított Flld. Az uj dib, mlybn z önhibájukon kivül szé sb'zlni6093. Földművs brátomnk. Szény mbr. A szép szméknk költöibb nyk mvisztlttnk, s myőzink rról, hoy munk nm szé kivitlt és formát óhjtottunk voln. yn, bármily ms rnú lyn is vlki, in szép htássl dtott, 909. Sziszki \özlin. Szárz, prózi lődás, hosszur nyújtott vrskbn. miért is háldtos közönsé szrplők mlltt, kik átlábn jól működ Blldái hnnk és szbtossánk nyom sincs bnn. Jlt sbb költőink blldáink tk közr, fordítót is kihítt. Flvonások közt Oldl Luiz k.., nm ré szorlms tnulmányozásánál jobbt nm jánlhtunk Szd. Sz. L. Az ujbbn bküldött táry ismrttés lpunk korábbi nmzti szinház krtánczosnéj, most hnnovri szinház tj, y évfolymibn már olvshtó, zonbn zn részltsbb lődás nm vszté l záltl komoly szményi és y mán-myr tánczot ljttt, s ml fodttás érdkét. Mih<;lyt lht. bn részsült Árv yrrk. Nm üti m mértékt Pst. A. Gy. A bküldött müvk nm dhtók. Kdd, jul. 1. Srolt." Erdti vi opr 3 flv. Erkl Frncztöl E y csárdái multsá stb. Mindnklőtt nylvtnt és hlysírást ján Szrd, jul. 2. A szép mrquisnö." Erdti drám flv. Kövér L lunk. Uj volt lőttünk és nyon is népis kövtkző három sor : jostól. A czimszrpbn ismét hosszú szünt után Komlóssy-Kövérné léptt Ekkor Ilub bndáj fl, cskély számú közönsé lőtt. Sm mrd unyhojb Ajs ott trm. Csütörtök, jul. o. Az lizondoi lány." Oprtté 1 flv. Fortunio Ez z js nnyit tsz, hoy z is. Ezt mé ily lkbn cskuyn nm látt soh mbri dl." Oprtté 1 flv. szm, bár z mbri fül itt-ott uy hllj is. Ez z uj dolo ránk nézv. Mérdmlé, Budi népszínház. 1 hoy kiírtuk Rokknt huszár. E hlyről, ily lőzmény után, mé jobbkt várunk. Jun. 27. Dphnis és C'hlo." Eljyzés lámpfénynél. ' Oprttk. Jun. 28. A szép mrquisnö." Drám flv. Kövér Ljostól. Molnárt, HET I NAPTÁR ) mint jutlmzottt tpsok és koszorúkkl fodt mérséklt számú közönsé. Kíholik. és I'rotst. Gőr.-oross Izrl. 0 Np IIÓJun. 29. A cziány." Erdti népszínmű 3 flv. Szilititől. és htinp npt»r npt. klt nyű nptr Jun. 30. A myr írói sélyylt s z újvidéki szrb nmzti szin ház jvár :,,Gr. Szpáry. Hősjáték flvonásbn" és Eljyzés lámp Jun. (ó) Th. ó. Július fénynél", y flvonásos oprtt. Ez utóbbi drbbn Eudss Józs k.., ó. p. uj szrződött t léptt föl, s Mri, özvy pórnő" szrpét kissé bátor 8 Sr. 12, EIziáspr. E 3 Sr. 2GK.J fi Vsár. tlnul énklt. Tlán mjd későbbi fölléptibn jobbn fo ttszni. Sj Vilibld p. Csinosk 25 Fbron 9 Vilii Hétfő nos, hoy kttős czél oly kis közönsét vonzott színházb. (A pénz 8 Kdd Kilián ptisp. Giilyén 26 Dávid rm 10 Gily. 1: Szr. Lukrczisz. Antolk 27 Pétr böjt 11 Ant 1! 7 55 bli rdményről szóló tudósítás mi számunk Adkozások" rovtábn Amáli, Fl. Ilm 28 Cyrill 12 Ilm 15! G-öt. olvshtó.) 11 Pcnt. Pius, Elon. l í r Im 29í»t.sPl 13 Im i! 7 5 Jul. 1. Fosá és szrlm/' Gr. Btthyány Júli uj víjáték. 12 Szomb. Hnrik, Náb. Nábor Apostol 1Sb Mházsodtm/' Víjáték. Holdnyd : Holdtölt 11-én, 1 ór 5 prz st(i. Jul. 2. Suliivn." Frnczi vijáték. Jul. 3. XII. Károly Rün szitén." Némt vijáték. H (SIHold. klt jnyu. 6. P-í 2 27 í ' ; ; ; 6. P- TARTALOM. SAKKJÁTÉK. 132-ik sz. fldvány. Dióssy Lászlótól. (Sz.-Miliály-Uron) SOtét. Képk hzi népéltből. XXII. Kolompár-cziányok (képpl). Elmrnk ykrn. Soós Miklós. Tollrjzok tnri éltből. EördhJnö. A jpáni kövtsé Európábn (képpl). A prádi fürdő (2 képpl). Bönészt hrczászt (tktik) trén. A bécsi Ambrosi-yüjtmény rövid krónikáj. Csb'rhö Aldár. Történlmi klásztok (folyttás). Lhoczky Tivdr. Diákélt u dbrczni kolléiumbn. B. F. Eyvl. Tárház : Nmzti ldlink. Kks Márton. Tévdés Ruzsicsknévbn. Sbstyén Gábor. A klti mrhvész llni óvszt r. Urhyi Oyul. Irodlom, és művészt. Eyház és iskol. Ipr, zdsá, krskdés. Közintéztk, y ltk. Közlkdés. Mi újsá? Nmzti színházi npló. Budi népszínház. Skkjáték. Szrksztői mondnivló. Hti nptár. Uj lőfiztési hirdtés!! POLITIKAI UJDONSA&OK évi lső félévi folym jnnins véévl ljárván* tisztlttl kérjük t. z. félévs lőfiztőinkt, hoy lőfiztésikt idjkorán mújítni szívskdjnk.» b c d f b. Viláos. Viláos indul, s 3-ik lépésr mtot mond. A 127-ik számú fldvány mfjtés. (Csrsnyés Istvántól Pstn.) Viláos. 1) II o 5 Viláos. A) f 2: 1) 2) V c 2-6 c5: 2)Vc2--r K d5 3) 3 íj; 8) V - c 6 ^ Hlysn fjttték m. Vszprémbn : Fülöp Józsf. Nyvárdon : báró Mszén István. Ny-Mrján : Böthy Mris. Török-Sznt-Miklóson : Frnki A. Pstn Cslkó Györy. Prhutybn : Rothfld Józsf. Jánosibn : Kszlr István. Knézcn : Hvsi. Alsó- Vúlyon : Kllós Károly. Kun-Sz.-Miidóson : Bnkos Károly. B.-Ujvdroson : Kovács Ljos. K d 5 c 5 : A) V 2-6 : Kidó-tuljdonos Hrcknt Gusztáv. Előfiztési föltétlk 1862-ik évi második félévr postán küldv vy Budpstn házhoz hordv : A Vsár. Újsá éspolit. Újdonsáok yütt félévr (jul.dc.) 5 ft. kr. Csupán Vsárnpi Újsár félévr (júliusdcmbr)... 3 Csupán Politiki Újdonsáokr félévr (júliusdcmbr). 1,, 5 0 TOBiSS?^ r^lz '^fi z t t t példányr y tisztltpéldány'nyl kdvskdünk. A!J PiQF pénzs lvlk bérmnts küldés kértik. Pst, júniusbn A Vsárnpi Újsá és Pol. Újdonsáok kidó-hivtl (Pst, ytm-utz -ik szám ltt) Fllős szrksztő Pákh Albrt (lk. : myr-utz 1. sz.) Nyomttj Lndrr és Ucknnst, ytm-utz. szám ltt. Pstn ik szám. Kilnczdik évi folym. Pst, július 13-án A Vsárnpi Ujá btűnk int yszr ny nydrétbn l'/t ivén jlnik m. Előfiztési dij Bud-Pstn házhoz kfildv vy posti utón külön Vsárnpi Újsár félévr 3 ft.. Politiki Újdonsáokkl yütt 5 ft. sijpénzbn. Az lőfiztési dij Vsárnpi üjsá kidó-hivtlához (Pst, ytm-utz. szám) bérmntv utsitndó (Szrksztőséi szállás : myr-utz 1. szám.) Konstntin, orosz nyhrcz. Konstntin nyhrcznk lnylorszái hlytrtóvá ltt szbályokt, mlyk nyuti htlmk mtndn támdásit Sz.kinvzttés méltán trttik ny hordrjű sménynk; ujbb Pétrvár védbástyái lln lhtlnné tvék. Gondolkozásmódj kzssé z rr nézv, hoy sznt-pétrvári kormány sm iránt zon időbn nnyir nm voltk tisztábn, hoy óorosznk ó-orosz törkvésk, sm t á r t á k, s zt hivék, Lnylorszá llnsé -.. hoy II. Sándor czár s mvislt áltl -^ rform-törkvésink, nm ndi mát lmindn bfolyás fl szoritttni hldás hsználásávl llnzon útjáról, mlyt állnd. királysá irányábn l Azonbn kik iy follt. vélkdtk, cskhmr Vlóbn nyhr kénytlnk voltk cs cz rform mbr, lódásukt bvllni. s zon pillnttól fov, Csknm közvtln midőn számár önálló tyj, Miklós czár működési kör jlölt hlál után, tnré ttt ki, törkvésink szti minisztérium s z ydüli czélj volt, összs hjóhd élér Oroszorszá szinls állv, minisztrséét hldását vlódi hl oly rformokkl kzdt dássá változttni át. m, mlyk kor Szülttt spt. mányzt mindn yéb 21-én, s kiképzttés áibn mintképül lfökép tnré szolálhttk. A pusz szir volt irányozv. tán épis okttás h Mihlyt flnövkdtt, lyéb tnrészk zonnl ykorlti szllmébrsztö kikél dt mát szk pzttését lépttt éltmár, mlybn nm y bf, uy hoy z orosz hiányt fdztt föl, d tnri rö, y uj há trvztt j v í t á s i t ború kitörés stébn, zon időbn mé y nm voln többé kény korltb nm vhtt. tln, ynlő llnsé A krimi háború kitöré s hjóhd lől várf skor mint z orosz lk möé m L-n külni. hjóhd prncsnok Minisztri nplój több Klti tnrn, zon t fél jvításoknk lön nácsot dt, hoy nyilt mindítój. Névsztnrn cstáb nm rint nnk köszönhtő kll rszkdni, mrt z zon fordult is, mly orosz tnri rö z l z okttásüybn b lnsé hjóhdávl si kövtkztt; sőt ml krsn nm mérkőz n jánlttott itt y, htnék m. ö vitt ki Oroszorszár nézv Kronstdt lőtt zon ddi hlltln ujitás : rélys védlmi rnd törvénykzés nyilvák O N S T A N T I N, O R O S Z N A G Y H E R C Z E G.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

1. A keresztrejtvény megfejtésével megtudhatod, hogy mi volt első Anjou-házi királyunk születési neve.

1. A keresztrejtvény megfejtésével megtudhatod, hogy mi volt első Anjou-házi királyunk születési neve. Nvd: Flkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 92pont 1. A krsztrjtvény mfjtésévl mtudhatod, hoy mi volt lső Anjou-házi királyunk szültési nv. a) b) c) d) ) f) ) h) i) j) a) a lhatalmasabb

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. évfolyamos tanulók számára Iskolai forduló 2014/2015 Szrkszttt: Dobosné Csoknyai Ccília Mérésmtodikai

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olto m. Törk rr, oy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!.

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!. Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. osztályos tanulók számára ISKOLAI FORDULÓ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ 2014/2015 Nvd: Iskolád: 1.1. Fjtsd m a középkori Európa

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés BJ X. é v f o l y m 27. s z á m r Komárom, július 2. 2U f i l l é r. fwoj ELŐFIZETÉSI ÁR 10 P. E g é s z évr 5 P. Félévr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Ngydévr 2*50 P. E g y s s z á m á r 2 0 fül. Mgjlnik

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap 2002. ruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár A 1 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: Diákigzolvány szám: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllı iıosztásr és küllkr! A mgolásr összsn

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 1100 L LP GÓSZ N L L I P W t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 5-től 200 mm-i Kimák PN10 0 C 0 C 10 b DN 125-i 7 álláú ki k Wf típu Io 5211 hjtómű illtőpm há n.hu v l. n.hu v l.

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LNY EE 5 ELEP P KÚ t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -től 2 -i BP blő mnt - 10 C 110 C 1 B ikomillimt báloá ltő conkok á há n.hu v l n.hu v l 5 ELEP KÚP PECIFIKÁCIÓK: Tt

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS III. (orszáos) oruló 2008. április 11. Szényi István Krsklmi és Vnélátóipri Szkképző Iskol Kposvár Vrsnyző Pontszám

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

49. SZÁM. 1675. DECZEMBEE 5. 50-dik szám.

49. SZÁM. 1675. DECZEMBEE 5. 50-dik szám. VASÁRNAPI UJSAG 788 áíljagyarorszio "LEGNAGYOBB!Ü KÖLCSÖNKÖNYVTÁR A! Ö5 Rugny-gyártmányok I V í z m n t s s o «U «n y t t ' «B3 f«t, * mindkét oldlán hordh'n kb t, brn blss-!, V n i D U l D l UU4IJU u

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Közúti áruszállítás. 2013. negyedév #ÉRTÉK!

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Közúti áruszállítás. 2013. negyedév #ÉRTÉK! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 1/345-6 Intrnt: www.ks.u Adtszolálttóinknk Nyomttványok Az dtszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzdés lpján kötlző. AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Matematika záróvizsga 2001. Név:... osztály:...

Matematika záróvizsga 2001. Név:... osztály:... Mtmtik záróvizs Név:... osztály:... 1. T ki mllő rláiójlt! 5 6 5 ; 3 15, 1, 49 ; 3,1 3 ; 4 5 5 + ; 8. Ír hiányzó mérőszámokt, mértékysékt! 0, 6 h =, 3 m... m =... m 15 hl =... l = =...... m 3, 67 k = 3670...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.-

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- : o-^a a' közl fkvő dolgot4s homállyofon látó, ** -R- fávól l é v ő k t pdig tsak képzlni fm tudd né- "ljy Bétsi köz uéptől tudakoznók: mikor érkzika' F. Mónárkha?

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

10. Határozatlan integrál

10. Határozatlan integrál 0. Htároztln intrál Diníciók, lpszbályok H F =, zz F üvény rivált szármzék üvény, kkor F üvényt primitív ős üvényénk nvzzük. F mlltt bármly F+ üvény is primitív üvény -nk, hol ttszőls vlós állnó, mivl

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2005. 1. Ugyanazon értékek szerepelnek mindhárom oszlopban. Kösd össze az egyenlőket!

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2005. 1. Ugyanazon értékek szerepelnek mindhárom oszlopban. Kösd össze az egyenlőket! Mtmtik záróvizs 00. Név:... osztály:.... Uynzon értékk szrplnk minhárom oszlopn. Kös össz z ynlőkt! 0, % pl.:., 0 % 0,66 6 8, : 0,8 66 : 6 0,7 8 0 0,6 6 : 0 6, 80 % 66,6% 0 %. T ki rláiójlkt!. 00 k 0,0

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

GEÓF CSÁKT ALBINT kinevezte Ő Felsége a

GEÓF CSÁKT ALBINT kinevezte Ő Felsége a 700 VASÁRNAPI ÚJSÁG. Magyarország Ausztria,Nmi-ország sah lglső hozzáérröi ajáljáb Lgjobb és lgolcsóbb táplálkozás gészségssblbtg gyrmkknk rfapnalómindn gygyszp -árbr.n H»nguríábon és a gyárnál R. KUFEKE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben