Módulo de Montagem LINUS para Chuveiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módulo de Montagem LINUS para Chuveiro"

Átírás

1 Módulo de Montagem LINUS para Chuveiro Instruço ~ es de montagem Módulo de Montagem LINUS para Chuveiro N do art para Masterox de encastrar N do art / / / Acessórios: Conjunto de suporte de parede, N do art Montá ní návod Sprchov montá ní modul LINUS. art pro podomítkové montá ní Masteroxy. art / / / Ïíslu enství: sada upevnflní ke zdi,. art Instrukcja montażu Modu montażowy natrysku LINUS Nr art dla skrzynek podtynkowych Masterox Nr art / / / Osprzfit: Zestaw uchwytów ciennych, Nr art Szerelési útmutató LINUS zuhany-szerelömodul Cikkszám fala építhető masteroxokhoz Cikkszám: / / / Tartozékok: falitartó-szett, cikkszám: Made in Germany

2 Instruço ~ es para a instalaça ~ o / Montá ní pokyny / Wskazówki instalowania / Beépítési elœírások A = Marcaça ~ o 1 m = avimento acaado mm A = v Ûka zna ky metru = vrchní hrana hotové podlahy mm A = Wysoko ć kreski metrowej = powierzchnia posadzki gotowej mm A = méter magas jel = kész padlóurkolat felső éle mm B = Comando da torneira / ovládání armatury / Element uruchamiajåcy armatury / Szerelvény mappleködtetése C = Caeça do chuveiro / sprchová hlavice / G owica natrysku / Zuhanyfej Adaptar indivudualmente as dimenso ~ es a crianças ou ocupantes de cadeiras de rodas. Odchylky od standardních v Ûek je tïea v pïípadfl montá e pro dflti neo vozí káïe individuálnfl upravit. Wymiary specjalne dla dzieci lu niepe nosprawnych na wózkach ustalić indywidualnie. A gyerekek, vagy mozgássérültek részére történő eépítés esetén ügyeljen az egyedi méretekre. Montagem / Montá / Montaż / Szerelés 1. Soltar os parafusos e suir a travessa. 2. Encaixar as calhas C com pinos duplos na parte inferior do módulo.. Se necassário, montar o suporte superior de parede (acessório) em calhas C.. Montar a travessa.. Montar a Masterox (acessório) - ver as instruço ~ es de montagem juntas. 1. uvolnit Ûrouy a vysunout nahoru traverzu. 2. nasadit C-profily s dvojit mi zástr kami do spodního dílu modulu.. v pïípadfl potïey namontovat nahoru do C-profilu sadu pïipevnflní ke zdi (pïísluûenství).. namontovat traverzu.. montá Masteroxu (pïísluûenství) - viz k nflmu pïilo en návod. 1. Odkrficić ruy i przesunåć poprzeczkfi w górfi. 2. WetknÅć szyny ceowe w dolnå czfi ć modu u.. Ew. zamontować w szynie ceowej uchwyty cienne (osprzet). c. Zamontować poprzeczkfi.. Montaż skrzyniki Masterox (osprzfit) patrz za Åczona instrukcja montażu. 1. Lazítsa ki a csavarokat és a kereszttartót csúsztassa felfelé. 2. A C-síneket a dupla dugóval pattintsa a modul alsó részée.. Adott eseen a felső falitartót szerelje a C-síneke.. Erősítse fel a kereszttartót.. Szerelje fel a masteroxot (tartozék), lásd a mellékelt szerelési útmutatót. 226 acima de pavimento OK (OKFFB) = avimento acaado avimento em ruto 226 nad hotovou podlahou (OKFFB) = hotová podlaha hruá podlaha 226 nad posadzkfi (OKFFB) = posadzka gotowa strop 226 a kész padlóurkolat felső élétől Kész padló (kész padlóurkolat felső éle) (OKFFB) Aljzateton 2

3 Montagem / Montá / Montaż / Szerelés Montagem / Montá / Montaż / Szerelés 1. Regular as alturas de montagem (A) e (C). A: Marcaça ~ o 1 m = avimento acaado mm. C: Recomendaça ~ o 2100 mm. 2. Regular a distância à parede.. Marcar os suportes na parede e furar.. Marcar os pés de fixaça ~ o e furar.. Fixar os pés de fixaça ~ o. 6/7. Fixar o módulo a uma parede resistente. 1. nastavit montá ní v Ûku (A) a (C). A: v Ûka rysky metru = horní hrana hotové podlahy mm. C: doporu ení: 2100 mm. 2. nastavit odstup od stflny.. zazna it místa pro upevnflní ke stflnfl, vyvrtat otvory pro upevnflní.. zazna it místa pro no ky, vyvrtat otvory pro upevnflní.. upevnit no ky. 6/7. upevnit modul k samonosné stflnfl. 1. Ustawić wysoko ci montażowe (A) i (C). A: Wysoko ć kreski metrowej = powierzchnia posadzki gotowej FFB mm. C: Zalecenie 2100 mm. 2. Ustawić odleg o ć od ciany.. Zaznaczyć pozycjfi uchwytów ciennych, wywiercić otwory mocujåce.. Zaznaczyć pozycjfi stopek, wywiercić otwory mocujåce.. Zamocować stopki Ligar um tuo flexível (1/2 ) à Masterox. 2. Montar a contoneira de parede e ligar o tuo flexível.. Ligar a água e fazer teste de pressa ~ o. 1. napojit k Masteroxu flexi-hadi ku (1/2 ). 2. namontovat pïipojovací koleno a pïipojit flexi-hadi ku.. pïipojit na vodu a provést tlakovou zkouûku. 1. rzy Åczyć wåż (1/2 ) do skrzynki Masterox. 2. Zamontować kåtownik przy cienny i przy Åczyć wåż.. Wykonać przy Åcze wodne i przeprowadzić prófi ci nieniowå. 1. Csatlakoztassa rugalmas csövet a masteroxhoz (1/2 ). 2. Szerelje fel a falcsatlakozó pántot és csatlakoztassa a rugalmas csövet.. Készítse elő a vízcsatlakozást és végezze el a nyomáspróát. 6/7. Zamocować modu do wystarczajåco no nej ciany. 1. Állítsa e a szerelési magasságokat (A) és (C). A: méter magas jel = kész padlóurkolat felső éle mm. C: Ajánlott magasság: 2100 mm. 2. Állítsa e a faltól mért távolságot.. Jelölje e a falitartó helyét és fúrja ki rögzítéshez a lyukakat.. Jelölje e a láak helyét és fúrja ki a rögzítéshez a lyukakat.. Rögzítse a láakat. 6/7. Rögzítse a modult egy tartással író falhoz. 6 7

4 Montagem de encastrar / Montá pïedstflnová / Omurowanie / Külső falazás Construça ~ o de paredes de ladur com estrutura de madeira ou metal / Montá do lehk ch pïí ek / Sucha zaudowa ze stelażem metalowym/drewnianym / Szárazépítés fém-/faállvány 1. Corir a parte da frente do módulo com placas de ladur. 1. Oezdít modul zepïedu sádrokartonov mi deskami. 1. Modu do strony czo owej oudować p ytami suchej zaudowy. 1. Borítsa e a modult a modul elülső élének síkjáig száraz építőanyaggal. 2. Respeitar as exigências em matéria de isolamento sonoro e de estática! 2. Dát na po adavky odhlu nflní a statiky! 2. Uwzglfidnić wymagania izolacji akustycznej i wytrzyma o ci konstrukcji! 2. Vegye figyeleme a zajvédelem által támasztott követelményeket, ill. a statikát! osicionar o módulo de montagem e fixar lateralmente na estrutura. Se necessário, montar perfil suplementar. Reforçar suficentemente os perfis contra deformaça ~ o. Vyrovnat modul a pïipevnit ze strany ke stojkám, pïíp. namotnovat dodate n profil. rofily je tïea dostate nfl zesílit proti proh ání. Ustawić modu montażowy i zamocować okami do stelaża zaudowy, ew. zastosować dodatkowy profil s upka. rofile wystarczajåco wzmocnić na zginanie. Állítsa e a szerelőmodult és oldalt erősítse az állványhoz, adott eseten szereljen e továi profilokat. A profilokat az esetleges görülés megakadályozása érdekéen megfelelően erősítse meg. 6 7

5 Normas / Ïedpisy / rzepisy / Előírások Na montagem, respeitar as normas seguintes: DIN 1818 aredes de fixaça ~ o de placas de ladur DIN 10 aredes DIN 109 rotecça ~ o sonora em imóveis Montá provádflt dle pïísluûn ch pïedpisů a norem. DIN 1818 Montá ní stflny ze sádrokartónu DIN 10 Zdivo DIN 109 Hluková ochrana v SV Montaż wykonywać z uwzglfidnieniem norm: DIN 1818 Scianki montażowe z p yt gipsowo-kartonowych DIN 10 Øciany murowane DIN 109 Izolacje akustyczne w udownictwie A szerelés a következő szaványok etartásával történik: DIN 1818 szavány: gipszkartonlapól készült szerelőfalak DIN 10 szavány: falazási munka DIN 109 zajvédelem a magasépítésen SCHELL GmH & Co. KG Armaturentechnologie Raiffeisenstraße Olpe Tel.: Fax: A

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel

1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel 1 CR CR024B és CR024A intelligens heti szoba termoszátok, felfűtési idő öntanulással, szivattyú karbantartás funkcióval, AC 230 V tápfeszültséggel Figyelmeztetés: Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Flamco Airfix D-E. Szerelési- és kezelési eloªírás. 2000, Flamco 6442-EPS

Flamco Airfix D-E. Szerelési- és kezelési eloªírás. 2000, Flamco 6442-EPS Airfix D-E 6442-EPS H Szerelési- és kezelési eloªírás 2000, Flamco A szavatosság kizárása Valamennyi az ebben a szerelési- és kezelési eloªírásban szereploª muªszaki információ, adat, valamint a kezelésre

Részletesebben

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F www.auraton.pl 3013 Használati Útmutató для программного обеспечения вер. F0F AURATON 3013 2 Gratulálunk a termosztát vásárlásához! Az Ön által megvásárolt készülék a legújabb technológiával rendelkezik.

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Magyar NRG 111-11. Kezelési utasítás 818657-02. Szintérzékelő elektróda

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Magyar NRG 111-11. Kezelési utasítás 818657-02. Szintérzékelő elektróda GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 HU Magyar Kezelési utasítás 818657-02 Szintérzékelő elektróda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Sötétítö Raffstore. Raffstore. Típus: AR 92-S

Sötétítö Raffstore. Raffstore. Típus: AR 92-S Sötétítö Raffstore Típus: AR -S 1 7 8 2 3 Felhasználási terület és alkalmazás Sta bil, zajmen tes, egysze rû en kezelhetõ külsõ raff sto re. Al kal mazha tó üveghomlokzatoknál, ab - lak fe lü le te knél,

Részletesebben

4 A tetõcsomagtartó box rakodása. 1 A tetõcsomagtartó box szerelése. 5 Egyéb áruk szállítása

4 A tetõcsomagtartó box rakodása. 1 A tetõcsomagtartó box szerelése. 5 Egyéb áruk szállítása Tisztelt Vásárló, Nagyon örülünk, hogy a Thule tetõcsomagtartó boxot választotta. Reméljük örömét leli majd benne. A tetõcsomagtartó box felszerelése elõtt kérjük gondosan tanulmányozza át a szerelési

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S TOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S AQUAFILTER Gebrauchsanweisung Instructions for Use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Modo de empleo asználati utasítás Kullanma Kılavuzu Instrukcja obsługi Rukovodstvo po qkspluatacii

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

Ablaknyitó szerkezetek, központok és tartozékaik. füst- és hőelvezető berendezésekhez. GEZE RWA -rendszer

Ablaknyitó szerkezetek, központok és tartozékaik. füst- és hőelvezető berendezésekhez. GEZE RWA -rendszer Ablaknyitó szerkezetek, központok és tartozékaik füst- és hőelvezető berendezésekhez RWA -rendszer Oldal Tartalom 3 RWA védelmi célok, felhasználás és alkalmazási terület 4 RWA elemei és felépítése, RWA

Részletesebben

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetés 3 1 Általános ismertető 3 1.1 A használati és telepítési útmutató ismertetése 3 1.2 Biztonsági követelmények

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal Prospekt 141-D Metric Szerelési útmutató AT sorozat axiál ventilátorokkal EREDETI EVAPCO ALKATRÉSZEK BESZERZÉSÉÉRT ÉS AZ EVAPCO SZAKSZERVÍZ IGÉNYBEVÉTELÉÉRT A MR GOOD TOWER SZERVIZ KÖZPONT -OT VEGYE IGÉNYBE!

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben