Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON: ; FA: ; Ügyiratszám: PKABjl02-30j Ügyintéző: Hornyák Enikő Előterjesztés - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Móricz Diáksport Egyesület által a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlésének 18j2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei jogú Város sportjáról előírásai alapján a város polgárait érintő szabadidős sportolási lehetőségek kialakítása, biztosítása, valamint szabadidős rendezvények megvalósításának támogatása érdekében a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 116j2014. (V1.23.) számú határozatában döntött a 04j2014- Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel meghirdetett pályázat felhívásra beérkezett pályázatokról, majd augusztusi, szeptemberi és októberi ülésén a Kölcsey DSE, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, a Nyíregyházi Teke Klub, a Nyíregyházi Vasutas Sport Club és a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete rendkívüli kéreimének támogatásáról. A felsorolt üléseket követően, novemberben érkezett be a Móricz Diáksport Egyesület támogatási kéreime, melyet előterjesztésünk 1. sz. mellékiete tartalmaz. Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt vevő testvérvárosi csapatok szállás és étkezési költségeire kéri a Bizottság támogatását (versenybírói és jegyzőkönyvvezetői díj ,- Ft; 70 főre szállás és étkezés ,- Ft, díjak érmek kupák 95.00, Ft, fogadás ,- Ft összesen ,- Ft költségből ,- Ft önerő megléte mellett) összesen ,- Ft összegben. A kérelem támogatása a Kiemelkedő sportrendezvények kereten lévő ,- Ft terhére megvalósítható. javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezte alapján a kérelemben foglaltak figyelembe vételével a Kiemelkedő sportrendezvények kereten lévő tartalék terhére a kérelem támogatását a kért ,- Ft. összegben a benne foglalt felhasználási területeknek megfelelően. Nyíregyháza, I o'. "~ Batizi Tamás kabinetvezető R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4 ~O' NYiRf GYHÁZA, KOSSUTH TER l. PF.: 33 TELEFON: ; FA: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága.../2014. (I.24.) számú h a t á r o z a t -t e r v e z e t e a Móricz Diáksport Egyesület által a Kiemelkedő sportrendezvények keretre beérkezett rendkívüli támogatási kérelem támogatásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/20l0.(U2.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdés által biztosítottjogkörében eljárva a következő határozatot hozta: a Kiemelkedő sportrendezvények keret terhére a Móricz Diáksport Egyesület "Mátyás Kupa Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna" támogatására benyújtott kéreimét ,- Ft összegben támogatja. Nyíregyháza, I. 23. a bizottság elnöke Halkóné dr. Rudolf Éva A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 3./ Irattár (~) N Y R E G Y H Á Z A

3 o.. 'f~ J J... Ol- ~?:'o{ JZ.o(lt. ~'i-, ttc5~~l ~el lu ~ ~~\.fj-{~.c- ct,.\';)j Az Önkormányzat tölti ki: cp.--- «~' P~ ~ lo:2 - (;lot 4 ~~r:.0'i/ O?ff.:, - 'r " r11:;:) p OIA..,..KJ. J. J '. " S I IV POLc:'",I; d' '.I\l...., \1-... Iktatási szám I t.. 2[ft j ;lf'rr, " fj~ PO 4-If U..db.. ) " :t~0\) '11" ---.~-'=- TAMOGATASI KERELEM - RENDKíVÜLI SPORTTÁMOGA TÁS TÁMOGATÁSI ŰRLAP Megvalósítási időszak: december december 7. A kérelmező neve: Móricz DSE A kérelmező székhelye: 4400 Nyíregyháza, Virág u.65.

4 A. A KÉRELEM TARTALMA A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó) A Móricz DSE VIII. alkalommal rendezi meg összességében a 21. "Mátyás kupa" - "Móricz kupa" immár hagyományosnak számító nemzetközi és országos Móricz Leány Röplabda Tornáját. Évek óta szakmailag is elismert, magas szintű rendezvény. Megrendezés szempontjából az ország legszínvonalasabb utánpótlás felkészülési versenye. A torna szoros nemzetközi testvérvárosi kapcsolatokra épül, ezért évek óta a város kiemeit rendezvénye. Az említett tevékenységünk sikeres lebonyolításához nyújtjuk be pályázatunkat, melynek elnyerése biztosíthatja a Nemzetközi Torna sikeres lebonyolításához szükséges anyagi erőforrásokat testvérvárosi csapataink szállás és étkezés térítése.

5 I B. A KÉRELMEZÖ ADATAI Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó adatokat! A kérelmező adatai (megfelelő rész kitőltendő) Neve Móricz DSE Adószáma : l - 15 Cégjegyzékszáma : Adóazonosító jele: Vállalkozói igazolvány szám: Bankszámlaszáma: A kérelmező székhelye Város Nyíregyháza Irányítószám Utca 4400 Virág Házszám 65. A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) Város Irányítószám Utca Házszám A kérelmező egyéb elérhetőségei Telefon (központi szám) Fax (központi fax) E-maii címe Honlapcíme (nem kötelező kitölteni) A kérelmező hivatalos képviselője Név Virányi Tamás Beosztás elnök A támogatásért felelős szernél ya kérelm ezőnél Név Moravszki Gyuláné Szervezeti egység Beosztás titkár Telefon Mobil 70/ Fax E-maii A kérelmező típu sa (x jelölés, töb b pon Felsőoktatási intézmény Közoktatási intézmény Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképző intézmény Felnőttoktatási intézmény Egyéb oktatási intézmény. és pedig:

6 t is Civil szervezet me Vállalkozás gjel Sportegyesület ölh Közhasznú szervezet ető) Kiemelten közhasznú szervezet Magánszemély Egyéb éspedig: IA kére lmező fenntartója: A kérelmező(x jelölés) költségvetési szerv egyéb fenntartású szerv IA kérelm e ző, mint gazdasági egység önállóan gazdálkodó (x jelölés) részben önállóan gazdálkodó,. ",,, ".. Kequk a kovetkezo " tablazat adatait csak a reszben onállóan gazdálkodó k o "It segve ' t esi " szerve k ese t' e b en kt 10 "ItenI. A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység (x jelölés) A kérelmező, mint részben önáll6 gazdasági egység pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv neve: az e lőirányzatok fölött teljes jogkörrel rendelkezik az előirányzatok fölött részjogkörrel rendelkezik Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok A. Egyesületi tagok száma ősszesen 160 fő B. A támogatásban érintett tagok száma 24 fő C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya 15 % D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma 160 fő E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (DIA x 100) % 100 Szakemberek száma 2 Mely területen érintettek? (felsorolás) csapatsportok röplabda egyéni sportok egyéb, éspedig Jelen kérelem benyújtását megelőzően pályázott már sporttámogatásra? (x jelölés) igen nem Amennyiben pályázott korábban, mely területeken? (A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.) Támogatás éve Támogatástípus Kérjük, jelölje, ha sikeres Korábbi sikeres pályázat támogatásról van szó. esetén kérjük jelölje, hogy (x jelölés) korábbi nyertes támogatásáról határidőre elszámolt e, s adja meg támogatási azonosítóját.

7 / évi év végi városi sportrendezvények támogatása Nemzetközi röplabda torna rendezése Nemzetközi röplabda torna rendezése ll/20llIV Nemzetközi torna Nemzetközi torna Prága. Nemzetközi torna Prága. Nemzetközi torna Prága. Nemzetközi torna röplabda röplabda ker. röplabda ker. röplabda ker. röplabda C. TARTALOM 7/2010 ( II. 24.) Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottsá~ 28/2011. (IV.26.) Városstratég iai és Környvezetvédelmi Bizottság 12/2010. (IV.26.) Európai Uniós Ügyek, Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság 16/2009. (V.ll.) Európai Uniós Ügyek, Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság 1. Atámogatási kérelem összefoglalása Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás keretein belül megvalósítandó tevékenységeket.. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított feladatoktól. A Móricz DSE 2005 óta rendezi meg az országos versenynaptárban is jegyzett IV. korcsoportos gyermek leány nemzetközi és országos röplabda tornáját. A tornán 14 csapat vesz részt. Ebből 6 csapat Nyíregyháza testvérvárosaiból érkezik (Csehország - Prága. kerület, Lengyelország - Jaslo, Szlovákia - Presov, Románia - Szatmárnémeti, Nagyvárad, Horvátország - Zadar, Ukrajna - Sambir), a magyar csapatok a korosztály legrangosabb csapatai. Testvérvárosaink csapatai a rendezvény előtt egy nappal érkeznek, hogy megismerhessék városunk nevezetességeit, ellátogathassanak a Vadasparkba és az élményfürdőbe, s ezáltal jó hírünket vihessék szülővárosukba. A torna két helyszínen kerül megrendezésre: Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Vécsey Károly Tagintézmény tornacsarnokai. Lebonyolítási rend: a csapatok csoportmérkőzések során körmérkőzések formájában döntik el a csoportelsőbbséget. A csoportelsők kiemeltek lesznek, majd a csoport 2. és 3. helyezettek középdöntőt játszanak. Ezáltal kialakul az elődöntők sorrendje, majd következnek a helyosztók és a döntő mérkőzések. A két nap során 36 mérkőzést játszanak a csapatok. A döntő mérkőzés után ünnepélyes eredményhirdetés következik. A győztes csapat egy évre elnyeri a Móricz vándorserleget, a helyezettek emlékérmet, a többi résztvevő csapat oklevelet kap. A legjobb játékosokat

8 és edzőket különdíjjal jutalmazzuk. A sportolók várható létszáma: 170 fő. A rendezvényen várható nézők száma: 300 fő. 2. A kérelmező szöveges bemutatása Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel az eddig elért eredményeire, valamint az utánpótlás-nevelés és a szabadidős tevékenységek terén végzett munkájára. A Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2005-ben kezdtem el oktatni a röplabdát három korcsoportban : előkészítő, mini és gyermek. Már a kezdet kezdetén tudatosan kialakítottam azt az alapkoncepciót, mely szerint 3. osztályos kortól 14 éves korig minden korosztályban minőségi szinten foglalkozom a gyerekekkel. Ennek köszönhetően hosszú távon kimagasló eredményeket tudok elérni a mai napig. Legfontosabb eredmények közé tartozik a diákolimpiai rendszerben a 15 aranyérem, 5 ezüst- és 4 bronzérem. Egyesületi és iskolai szinten országosan egyedülálló eredmény a Magyar Gyermek Bajnoki cím megnyerése. Az éves nemzetközi testvérvárosi és országos felkészülési tornák erős alapot nyújtanak ezeknek az eredményeknek az eléréséhez. Az 1999 óta fennálló testvérvárosi kapcsolatok mélyítik szakmai tudásunkat, és értékesebbé teszik a felkészülési tornákat. Az évek során munkám elismeréseként számos kitüntetésben részesültem. 3. Kérjük, mutassa be szakérteimét és szerepét a támogatandó területen. Moravszki Gyuláné testnevelő (SE), középfokú és B licensz röplabda edző Moravszki Gyula középfokú és B licensz röplabda edző Tárgyi feltételek fejlesztése 4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi feltételekkel rendelkeznek. A Móricz Zsigmond Általános Iskola rendelkezik egy 18 m x 34 m-es műanyag felületű tornateremmel. Sporteszközeink állaga közepes, mely a folyamatos nagy igénybevétel következménye. 5. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden in dokolják. (Kér'ük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) Tétel megnevezése Darabszám Egységár Az eszközözök és felszerelések tervezett felhasz nálása. (várhatóan) I

9 Szakmai terv 6. Kérjük, toglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra ( ) vonatkozóan. (Ké~ük, szükség esetén bővítse atáblázat sorait) Atevékenység leírása Kezdete Vége Részt vevő személyek Szakmai cél: A torna szervezési előkészületei (meghívók készítése, kiküldése, versenykiírás, szponzorok kutatása, szállás és étkezés megrendelés, árufogadás megszervezése, technikai háttér biztosítása, érmek, oklevelek, díjak beszerzése, sajtótájékoztató megszenezése, lebonyolítása) l szenezőbizotts ág szakmai stáb A torna lebonyolítás zökkenőmentes legyen A torna főszenezők, Megismertetni, népszerűsíteni a lebonyolítása két versenybírók, röplabda sportágat, a helyszínen csapatok testvénárosi kapcsolatok mélyítése, ápolása, felkészülési lehetőség az országos diákolimpiai döntőkre Ünnepélyes főszenezők, A torna méltó lezárása, a eredményhirdeté csapatok, médiában az eredmények s, utómunkálatok technikai háttér közzététele lebonyolítása Marketing terv 7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra ( ) vonatkozóan. (Kérjük, szűkség esetén bővítse a táblázat sorait.) Atevékenység Kezdete Vége Résztvevő Marketing cél: leírása személyek Iskolarádió, l főszenezők, Megismertetni, népszerűsíteni képújság, iskolai szakmai stáb iskolánk röplabda honlap sporttevékenységét

10 Sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása sajtó meghívott képviselői, főszervezők A város lakói felé a sportesemény propagálása Helyi tv, rádió, újság bevonása a folyamatos tájékoztatásba főszervezők, a média képviselői Megismertetni és megosztani iskolánk és városunk sikereit 8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá! IV. korcsoportos röplabda csapatunk éremesélyesként indul a Nemzetközi Móricz Kupán. A torna megrendezésével szeretnénk népszerűsíteni a röplabda sportágat, a gyerekek, szülők és városunk lakóinak körében. Nagyon jó felkészülései lehetőséget biztosít a torna a korosztályos magyar bajnokságokra, az országos diákolimpiai versenyekre, ápolja és mélyíti atestvérvárosi kapcsolatokat. D. Költségterv Tétel Darabszám Összeg (Ft) (várhatóan) Beszerzés összesen (Ft) díj (Ft) Összes költség (Ft) 8 fő x versenybírói díj jegyzőkönyvvezet 2 fő x Ő Személyi költségek összesen (Ft)

11 egység (km! fő) alkalom egységár Összes költség (Ft) szállás 70 fő étkezés 70 fő díjak, érmek, kupák álfófogadás Egyéb költségek összesen (Ft) Összes költség (Ft) IGÉNYELT TÁMOGATÁS (Ft)

12 E. NYILATKOZAT FIGYELEM! Az alábbi nyilatkozat pontos kitöltése és aláírásokkal illetve pecséttel való hitelesítése a kérelem mindhárom példányán a formai érvényesség feltétele. NYILATKOZAT Én, mint a kérelmez ő szerv hivatalos képviselője, aláírásommal igazolom, hogyakérelemben megadott adatok legjobb tudásom és ismereteim szerint - valósak. Aláírásommal hozzájárulok, hogya Nyíregyháza MJV Önkormányzata a fent megadott adatokat kizárólag a támogatási kérelem elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze. Tudomásul veszem, hogy a Nyíregyháza MJV Önkormányzata a személyes jelleg ű adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át, kivéve, ha az átadásra törvényi felhatalmazással bíró szerv kéri. Hozzájárulok ahhoz, hogy a bírálatot követően az intézményekérelemben feltüntetett főbb adatai a Nyíregyháza MJV Önkormányzata honlapján nyilvánosságra kerüljenek. Továbbá tudomásul veszem, hogyahiányosan kitöltött kérelem érvénytelen, valamint, hogy a támogatásban igényeltnél alacsonyabb összeg is megítélhető. Nyilatkozom, hogya 166/2004 (V.21.) Korm. Rendelet alapján az állami sportinformációs rendszer rézére történő adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint nem esek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLI. törvény 6. és 8. -aiban foglalt korlátozás alá. Kérelmemhez mellékletként csatolom az alábbi dokumentumokat: - 30 napnál nem régebbi igazolás a támogatottat nyilvántartó szervezettől a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól - 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozásokra vonatkozóan - aláírási címpéldány másolatban - saját forrás igazolása - de minimis nyilatkozat Név (a kérelmező hivatalos képviselője) : Virányi Tamás Dátum:Nyíregyháza, ! /. 1t./ ~,&~~ f/lr//,. Aláírás Aláírás (a pályázó hivatalos képv i selője ) (gazdasági ellen j e gyző, amennyiben szükséges)

13 F. Nyilatkozat de minimis támogatás igénybevételéről NÉV: Móricz DSE SZÉKHEL Y:4400 Nyíregyháza, Virág u.65. ALAPíTÓ OKIRATI CÉGJEGYZÉK SZÁM: Pk.60072/2007/4/1, VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA: ADÓSZÁM: Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy űlé sének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott rendkívüli kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során a) az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. b) az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély öszszegű támogatásokról szólórendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma: Ft, azaz Ft. Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Kelt: Nyíregyháza, * a megfelelő rész aláhúzandó TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt sportkeret támogatáshoz

14 1 /1 NEMZETI AOÓ - ÉS VAMJlIVATAL SZABOLCS-SZATMÁR- BI:::RI:::G MI:::GYl:.:l AOÓ lga:6ga TÓSÁGA ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY l NYÍREGYHÁZA SZABADSÁG TÉR 7 8. Telefon : Telefax : A [)')KlU.-\rN TUt...K: l r I n~1r () J\. k IS '. lf.l<a ~ A,.AII A él: I I elle n őrzés Ögyszám: Ügyiratszám : Ögyintézó : MesLerné Széles Mellnda EGYUTTES ADÓIGAZOLÁS A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások, bevallást pótló bevallások, önellenórzések, átvezetési kérelmek, jogerós határozatok - alapján igazolom, hogy : MÓRICZ DIÁKSPORT EGYESÜLET ( l 15) 4400 NYÍREGYHÁZA VIRÁG U. 65 ad0alanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Ezen igazolást az adóalany kérelmére NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA eljárásához, támogatás folyósítás céljára adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyílási alapul a Lartozás beszedésére irányuló eljárásokban. Ezen igazolás tartalmazza az adózás rendjéról szóló évi CII. törvény (Art. ) 72. (l) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adózlatási szervének hatáskörébe tartozó, a 4. (l) - (3) beke7désében meghatározott adó, bírság, pótlék, adók módjára behajtandó köztartozás megflzetésére vonatkozó adatokat, továbbá az Art. 79. (l) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének halásköréüe Lar ozó adó, bírság, póllék, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelezó befizetések: (adó, illeték, díj, hozzájárulás, költség, bírság, kamat) megfizetésére vonatkozó adatokat. Nyíregyháza, november 4. Ellenórzési azonosító : Erról értesülnek : 1. / Címzett 2./ Irattár

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben