MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK"

Átírás

1 b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013

2 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon található, hatvanhat felsőoktatási intézményről valamint a határon túli magyar felsőoktatási intézményekről. A kiadvány tematikájában az átláthatóságra törekszik. Régió szerinti megoszlásban mutatja be az intézmények által kínált képzési típusokat, karokat, az elérhető doktori iskolákat, valamint az intézmény által ápolt nemzetközi kapcsolatokat, kutatási projekteket. A magyar felsőoktatás egy könnyen átlátható, vázlatos anyagát tartja kezében az olvasó, amelyben mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb intézményt és képzési területet. Mivel azonban korlátozott terjedelme miatt kiadványunk csak szerény képet tud nyújtani felsőoktatásunk rendszeréről, az olvasóknak ajánlom, hogy további információt a Magyar Rektori Konferencia honlapján (www.mrk.hu) keressenek, s így ismerkedjenek meg jobban egyetemeinkkel, főiskoláinkkal, sokszínű felsőoktatásunk rendszerével. Prof. Dr. Mezey Barna a Magyar Rektori Konferencia elnöke A Magyar Rektori Konferencia A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsõoktatási intézményrendszer képviseletét. Tagjai az egyetemek és fõiskolák ai. A magyar felsõoktatási intézményrendszer rendkívül sokszínû: állami, egyházi, magán, illetve alapítványi intézmények mûködnek, mindannyiuk bel- és külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában mûködõ MRK látja el, amelynek mûködési feltételeit az intézmények biztosítják. Az MRK a törvény erejénél fogva kiemelkedõen közhasznú szervezet, köztestületként olyan, a felsõoktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a tagsága által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak. Az MRK a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje részére. Az MRK alapszabályában meghatározta mûködésének rendjét. Négyszintû szervezeti rendet hozott létre: A legfõbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (66) a tagja. Az egyetemeket és a fõiskolákat külön egyetemi és fõiskolai tagozat képviseli. A tizenegy fős elnökség látja el az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 19 döntéselõkészítõ jogkörrel rendelkezõ bizottság mûködik. Testületeink munkáját a fõtitkár által vezetett Titkárság segíti. A felsõoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdekképviseleti eszközöket. Az érdekképviselet legerõsebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsõoktatási szabályozási tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol. Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt vesznek más felsõoktatási szerv, szervezet munkájában. Az MRK tagokat delegál a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsba, a Magyar Ösztöndíj Bizottságba és más fontos, a felsõoktatás és a kutatás területén tevékenykedõ szervezetekbe. Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja. Bevezető Elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Társelnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági a Főtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán A Magyar Rektori Konferencia tagozatai Egyetemi Tagozat elnöke: Dr. Fábián István Debreceni Egyetem i Tagozat elnöke: Dr. Hauser Zoltán, Eszterházy Károly A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége Dr. Mezey Barna Sándorné Dr. Kriszt Éva Dr. Almási Tibor Dr. Vass László Szakály György Dr. Fábián István Dr. Szuromi Szabolcs Dr. Hauser Zoltán Dr. Szávai Ferenc Dr. Solti László Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Gazdasági Baptista Teológiai Akadémia Budapesti Kommunikációs és Üzleti Magyar Táncművészeti Debreceni Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Eszterházy Károly Kaposvári Egyetem Szent István Egyetem A Magyar Rektori Konferencia Felügyelő Bizottsága Dr. Molnár József (elnök) Dr. Fodor György Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor 2 1

3 Dél-Alföld 6720 Szeged, Dugonics tér (62) Prof. Dr. Szabó Gábor, Baja, Szegedi út 2., +36 (79) : Dr. Melicz Zoltán, -helyettes : 1100 : 45 : 1870 Szegedi Tudományegyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan képzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és Informatikai Kar, Zeneművészeti Kar Az SZTE-n 19 doktori iskola működik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostudományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és Számítástudományi, Informatika Doktori Iskola (További információ dokint) Az SZTE oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert. Világszerte 80 testvéregyeteme, 432 Erasmus és 73 CEEPUS partneregyeteme van. Mobilitási díjai: Európai Minőségi Díj, E-Quality Díj, Nívódíj. A Campus Hungary programban elért eddigi teljesítménye alapján 3. a hazai rangsorban. Jelenleg az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramban 34, míg az Új Széchenyi Terv keretében megközelítőleg 40 projektet valósít meg. Az intézmény több nemzetközi intézethálózattal működik együtt. Eötvös József Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Az intézmény 1870 óta az alapítója és névadója, báró Eötvös József szellemében, a régió fontos tudományos és kulturális centrumaként működik. A Neveléstudományi Karon bölcsész és társadalomtudományi területeken az andragógia, informatikus könyvtáros és nemzetközi tanulmányok alapszakokon képez szakembereket. A közel másfél évszázada megszakítatlanul folyó pedagógusképzés (tanító és óvodapedagógus szakokon) német, horvát nemzetiségi és roma szakirányai országos viszonylatban is jelentősek. A Műszaki és Közgazdaságtudományi Karon az országban egyedülálló, vízmérnöki irányultságú építőmérnöki és a környezetmérnöki képzés folyik immáron 51 éve. A kar Gazdaságtudományi Intézete alapszakon közgazdászokat képez. A kínálatot felsőoktatási szakképzések és egyéb rövidciklusú képzések egészítik ki. A speciális gyakorlati helyei (laboratóriumok, mérőtelepek) segítségével a főiskola professzionális, gyakorlatorientált képzést biztosít, melynek következtében piacképes szakmai jártasságot is szereznek a diplomával együtt az itt végzett hallgatók. Kecskeméti 6000 Kecskemét, Izsáki út 10., +36 (76) : Dr. Danyi József, : : 69 : 1910 Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Gépipari és Automatizálási Műszaki i Kar, Kertészeti i Kar, Tanítóképző i Kar A Kecskeméti a Dél-alföldi Régió egyik legjelentősebb tudásbázisa, amely a gyakorlatorientált műszaki, kertészeti és pedagógusképzés központja. A főiskola rugalmasan reagál a gazdasági-társadalmi igényekre, ennek megfelelően állandóan bővíti képzési kínálatát és fejleszti tudományos tevékenységét. A kertészmérnök mesterképzés és a gépészmérnök járműgyártási szakirány ennek a legújabb példái. Az oktatási feltételek és a hallgatói szolgáltatások az elmúlt időszakban látványosan javultak a saját, illetve uniós pályázati forrásból végrehajtott több milliárdos fejlesztéseknek köszönhetően. Gál Ferenc 6720 Szeged, Dóm tér 6., +36 (62) : Dr. Kozma Gábor, : 365 : 34 : 1930 Tomori Pál 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., +36 (78) : Dr. Meszlényi Rózsa, : : 31 : 2004 Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, A Tomori Pál hazánk egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő főiskolája. Az intézmény legfontosabb értékének az emberséget, a tisztességet és a szakértelmet tartják. Oktatási tevékenységét a közgazdaságtudomány, a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány területén végzi. Munkáját az ISO 9001:2009 minőségbiztosítási szabvány alapján szervezi meg. Az intézmény székhelye Kalocsa, de képzései elérhetőek Budapesten és Kecskeméten egyaránt. A rangsorok szerint a főiskola oktatógárdája a legjobbak közé emeli az intézményt. Fontosabb előnypontok A hatékony munkaszervezésének köszönhetően az ország egyik legolcsóbb képzője, ami a költségtérítések összegében is látszik. Budapesten és Kalocsán az elsősök számára elérhető áron garantálnak kollégiumi elhelyezést, a jegyzetek pedig önköltségi áron érhetőek el. A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt alapítványi ösztöndíjjal jutalmazzák. Dél-Alföld 2 3

4 Dél-Dunántúl 7622 Pécs, Vasvári Pál u (72) Prof. Dr. Bódis József, Pécsi Tudományegyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Mesterképzés, PhD/ DLA képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, i és Emberi Erőforrás Fejlesztési kar, Illyés Gyula Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Természettudományi Kar Állam- és Jogtudományi, Biológiai, Breuer Marcell Doktori Iskola (építészmérnöki tudományok, építőművészet), Egészségtudományi, Elméleti Orvostudományok, Filozófia, Fizika, Földtudományok, Gazdálkodástani, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris (bölcsész és társadalomtudományi), Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Irodalomtudományi, Kémia, Klinikai Orvostudományok, Nyelvtudományi, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola (képzőművészet és zeneművészet), Pszichológia, Regionális Politika és Gazdaságtan Az egyetem 10 karán 1700 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben, a bio-, környezettudományok, és az információtechnológia területén az alapkutatások új műhelye a június 27-én átadott Szentágothai János Kutatóközpont. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A PTE-nek az ERASMUS program keretében 520 szerződése van 27 ország 330 egyetemével, ezen kívül mintegy 50 egyetemközi szerződése is, amelyek a hallgatók és az oktatók mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal kulcsszerepet Debrecen, Egyetem tér (52) Prof. Dr. Fábián István, Debreceni Egyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Állam és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gyermeknevelési és i Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar Az egyetemen 25 doktori iskolában folyik doktori képzés. Doktori fokozatot hat tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma fő. Egyike az öt kutatóegyetemnek, magas szintű kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejűleg támogatott projekt fut. A K+F bevételek évről évre növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázatok száma meghaladja az ötvenet. Az MTA 9 kutatócsoport működését finanszírozza. Az egyetemnek több mint 100 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerződése és számos nemzetközi szervezetnek is tagja. Az Egyetem 2008-ban elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat, 2010-ben pedig Kiváló Egyetem minősítést kapott. Nyíregyházi Észak-Alföld Kaposvári Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Alapképzés és osztatlan képzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Kaposvár, Guba S. u. 40., +36 (82) : Prof. Dr. Szávai Ferenc, : : 307 : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, A Kaposvári Egyetem négy kara, az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai, valamint a Művészeti Kar a képzések széles választékával biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az egyetem további szervezeti egysége az Egészségügyi Centrum, Agrár Központ (Pannon Lovasakadémia, Vadgazdálkodási Tájközpont Bőszénfa, Tan- és Kísérleti Üzem) Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, továbbá a Takarmánytermesztési Kutatóintézet Pécs, Papnövelde u. 1., +36 (72) : Dr. Cziglányi Zsolt, : 118 : 9 : Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. +36 (42) Prof. Dr. Jánosi Zoltán, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Pedagógusképző Kar, Természettudományi és Informatikai Kar A Nyíregyházán az NFtv-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődési eredményeire építve, az ország és észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegű erősítéséhez, ezen keresztül az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeni elmaradottságának mérsékléséhez. Az intézmény prioritásai az élelmiszeriparral, járműgépészettel, agrártermeléssel, alternatív energiák hasznosításával, logisztikával, biomonitoringgal és környezetanalitikával, informatikával, a regionális gazdaság kihívásaival, turisztikával, bölcsészettel és vizuális kultúrával, pedagógusképzéssel kapcsolatosak. Az intézménynek 23 ország felsőoktatási intézményeivel több mint 90 kétoldalú szerződése van, melyek a hallgatói és oktatói mobilitást, továbbá az országhatáron átnyúló projektekben való részvételt biztosítják. 5

5 Észak-Alföld 6 Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4025 Debrecen, Kálvin tér 16., +36 (52) : Dr. Fekete Károly, : : 36 : 1538 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Az egyetem a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének felsőoktatási intézménye. A fenntartó döntése alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző szeptember 1-től integrálódott. Az egyetem széles képzési kínálattal, valamint magas szintű oktatói és kutatói munkával szolgálja a református egyház lelkipásztorainak, vallástanárainak és egyéb munkatársainak képzését. Egységes, osztatlan mesterképzésben folyik az oktatás a teológia szak teológia-lelkész szakirányán, mesterszakon pedig hittanár-nevelő és pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakembereket képzünk. Alapképzés folyik tanító, kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros, kántor és katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon. Egyetemünk felsőfokú szakképzést, szakirányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést, valamint felnőttképzést is végez. Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók szakmai fejlődésének elősegítését is. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u , +36 (42) : Dr. Véghseő Tamás : 206 : 20 : 1950 Szolnoki 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., +36 (56) : Dr. Túróczi Imre, : : 40 : 1976 Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés A Szolnoki agrár-, gazdasági- és műszaki tudományterületen folytat képzést. A hallgatók nappali, levelező és távoktatási képzési formában tanulhatnak. Az oktatás Szolnokon, Budapesten és Kiskunfélegyházán folyik. Alapképzésben két szakon (International Business, Tourism & Catering) angol nyelven is kínálunk képzést. Intézményünk gazdasági területen 30 éves, agrár- és műszaki oktatásban 50 éves hagyományokkal rendelkezik, a felnőttképzésben több évtizedes tapasztalatokat tudhat magáénak. A főiskola térségi beágyazottsága jelentős, színvonalas képzési, kutatási, szakértői, tanácsadási, kulturális szolgáltatásokat nyújt az Alföldi Térség lakossága és szervezetei számára. Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok A főiskola többirányú és folyamatosan működő, eredményeket felmutató nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, több tudományterületen. Kiemelt kapcsolataink: Lomonoszov Moszkvai Egyetem (Oroszország), Selye János Egyetem (Szlovákia), Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem (Románia), WSTiE Sucha Beskidzka-i (Lengyelország), IP Beja-i (Portugália), II. Rákóczi Ferenc Magyar nyelvű (Ukrajna), Technische Hochschule (Németország) Eger, Eszterházy tér (36) Dr. Hauser Zoltán, Gyöngyös, Mátrai u (37) Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter, Eszterházy Károly Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Természettudományi Kar Az Eszterházy Károly az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. Az elmúlt öt évtizedben több mint 300 ezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak és közoktatásnak. A több mint 7000 hallgatóval és 650 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű. Történelemtudományi Doktori Iskola (kutatási területei: a Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története között, Magyarország története 1918-tól napjainkig) Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ, a Kognitív és Kommunikációs Kutatóközpont, a Bryológiai Kutatócsoport, az AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. Károly Róbert Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Agrár- és Környezettudományi Intézet; Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet; Üzleti Tudományok Intézete; Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet A Károly Róbert célja a külső és belső vevői igények maximáis kielégítése. A vezetőség szándéka úgy irányítani és működtetni az intézményt, hogy neve minőségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A főiskola missziójának fontos része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség prioritásainak érvényesítése. A minőségközpontú és környezettudatos szemlélet működése az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül. Kutatási szervezetek: Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Erdőteleki Arborétum, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet. Kutatási területek: biomassza alapú energiák, környezetvédelem és gazdálkodás, távérzékelés, vidékfejlesztés, növényvédelem, növénynemesítés, ökonómia, marketing és menedzsment, turizmus. Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai konferenciák, TDK. Együttműködések: állami hivatalok és szervek, bankok, hazai és külföldi vállalatok valamint felsőoktatási intézmények, ENSZ, ERASMUS. Észak-Magyarország 7

6 Észak-Magyarország 3515 Miskolc, Egyetemváros +36 (46) Prof. Dr. Patkó Gyula, Miskolci Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés,, Felsőoktatási szakképzés Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius i Kar, Egészségügyi Kar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola, Hatvany József Informatikai tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola Az Egyetemnek 99 külföldi egyetemmel van együttműködési szerződése. Kutatóintézet: Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Az Egyetemen két kutatócsoport működik MTA támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerződések száma 164. Az Egyetem CEEPUS programban 60 kelet-közép-európai egyetemmel működik együtt Székesfehérvár, Fürdő u (22) Dr. Szabó Péter Ottó, Kodolányi János Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék, Módszertani Tanszék, Művészeti Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék, Szociális Tanulmányok Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Történelem Tanszék, Turizmus Tanszék, Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék Innovatív, minőségorientált intézményként a főiskola küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsőoktatás versenyképességéhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi integrációjához. Tudományos élet, projektek: Európai Kutató és Fejlesztő Intézet, Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely, Történeti és Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB-2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely. Nemzetközi kapcsolatok 2010-ben: Erasmus partnerség száma 103, kiemelt egyéb megállapodások száma 43. Közép-Dunántúl Egri Hittudományi 3301 Eger, Foglár Gy. u. 6., +36 (36) : Dr. Dolhai Lajos, : 156 : 8 : 1704 Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1., +36 (47) : Dr. Enghy Sándor, : 152 : 10 : Veszprém, Egyetem u (88) Prof. Dr. Friedler Ferenc, Pannon Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Az egyetem a műszaki-, a gazdasági, az informatikai- és az agrártudományok fontos területein folytat nemzetközi élvonalba tartozó kutatási és fejlesztési tevékenységet. Külföldi egyetemekkel együttműködésben, rangos nemzetközi projektek megvalósításával járul hozzá a kutatói és hallgatói mobilitáshoz, ezzel is erősítve a képzések színvonalát. Innovációs tevékenységét a magas hozzáadott értéket képviselő nemzetközi cégekkel együttműködve végzi, melynek eredményei segítik a fenntarthatósági szempontok érvényesítését. A Pannon Egyetem a humán tudományok széles spektrumán folytat képzést, nemzetközi konferenciák szervezésével a hazai tudományos eredmények széles körű elismertetéséhez is hozzájárul. 8 9

7 Közép-Dunántúl 2401 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. Pf (25) Dr. Bognár László, Dunaújvárosi Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Műszaki Intézet, Informatikai Intézet, Gazdálkodástudományi Intézet, Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet, Központi oktatási Intézet A főiskola önállóvá válása óta képzési területeinek tudatos fejlesztésével és bővítésével, valamint közel tízmilliárdos infrastrukturális beruházással hallgatóbarát, európai színvonalú kampusszá, Dunaújváros és a régió szellemi és innovációs központjává fejlődött tavasza óta elsőként rendelkezik ISO 9001:2000-es nemzetközi minőségirányítási tanúsítvánnyal. A Dunaújvárosi 2009-ben megalapította az Ecotech Közép-Európai Innovációs és Technológiai Zrt-t ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). Leonardo és Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hallgatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően külföldi hallgatók számára is folytat alapképzést angol nyelven. Esztergomi Hittudományi 2500 Esztergom, Szent István tér (33) : Dr. Székely János, : 86 : 7 : 1566 Pápai Református Teológiai Akadémia 8500 Pápa, Március 15. tér , +36 (89) Vajta, Petőfi Sándor utca 562., +36 (25) gtf.ccbce.com Veszprémi Érseki Hittudományi 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, +36 (88) Golgota Teológia : Horváth-Kávai Árpád, : 100 : 4 : 2009 Közép-Dunántúl 2800 Tatabánya, Stúdium tér Budapest, Bécsi út Székelyudvarhely Kőkereszt tér (34) Dr. Bartók István, Edutus Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, 2011-ben a Harsányi János beolvadt a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájába, és az intézmény Edutus néven folytatja tovább működését. A főiskola a gazdaságtudományok területén kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és turizmus-vendéglátás alapszakon, valamint marketing mesterszakon és több felsőfokú szakképzés keretében képez szakembereket. A képzési paletta fontos részét adja a műszaki tudományterület: műszaki menedzser és mechatronikai mérnök alapszakon, valamint több műszaki felsőfokú szakképzésen folyik oktatás. A modern tantárgyak, a korszerű tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a részben külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés alapját és feltételeit. : Dr. Vladár Gábor, : 52 : 8 : 1531 : Dr. Varga István, : 224 : 7 :

8 Közép-Magyarország 1093 Budapest, Fővám tér (1) Prof. Dr. Rostoványi Zsolt, Budapesti Corvinus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar, Szőlészeti és Borászati Intézet A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi színvonalú értékteremtést és értékközvetítést tekinti küldetésének, amelyet oktatási, kutatási és tanácsadói tevékenység formájában kíván megvalósítani. Az oktatókat, hallgatókat és kutatókat az intézmény legfontosabb értékteremtőjének tekinti, s minden elérhető eszközzel segíti a hazai és a nemzetközi szakmai életben való alkotó részvételüket. Sokrétű tudást és nemzetközi szinten is elismert, versenyképes diplomát kínál munkaerőpiaci vezető pozíciója révén. Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Kertészettudományi Doktori Iskola, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, Gazdaságinformatika Doktori Iskola, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola A BCE az ország egyik vezető egyeteme, képzései a legnépszerűbbek közé tartoznak. MBA programja a Financial Times rangsorában a top 50-ben szerepel. Elnyerte a Kiváló Egyetem címet, a Felsőoktatási Minőségi Díjat, a Superbrands címet, s egy teljes kategóriával előrébb lépett a QS World University rangsorában. Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a vállalati szférában, szponzorált professzori rendszere egyedülálló. Élen jár a nemzetköziesedésben, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Tovább erősíti kutatási tevékenységét, amelyben komoly eredményeket ér el Budapest, Buzogány u (1) Sándorné Dr. Kriszt Éva, Budapesti Gazdasági Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés (nemzetközi együttműködésben), Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Külkereskedelmi Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet A Felsőoktatási Minőségi Díjat és az alkalmazott tudományok főiskolája címet elnyert Budapesti Gazdasági küldetése, hogy a gazdaság-, és a társadalomtudományokban, valamint az informatika- és bölcsészettudományokban a magyar és az idegen nyelvű (angol, francia, német) gyakorlatorientált, hasznosítható tudást és elismert diplomát adó képzéseivel hazánkban és nemzetközileg is vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény legyen. A ISO 9001/2009 tanúsítvánnyal rendelkezik. A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széleskörű szakmai elismertséggel rendelkező munkatársak, a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. Ehhez hozzájárul az ERASMUS és a CEEPUS program. A további bilaterális együttműködések keretében a hallgatóknak lehetőségük van kettős diploma megszerzésére is (Franciaország, Hollandia, Németország). A BGF több rangos nemzetközi szervezetnek is a tagja, mint például az EURASHE-nak, az EUA-nak és az IAU-nak is. Közép-Magyarország 12 13

9 Közép-Magyarország 1111 Budapest, Műegyetem rkp (1) Prof. Dr. Péceli Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Mesterképzés, PhD/DLA képzés, Szakirányú továbbképzés, Nyitott és távoktatás, felnőttképzés Építőmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Építészmérnöki kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Természettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Építőmérnöki tudományok, Földtudományok; Gépészeti tudományok; Építészmérnöki tudományok; Építőművészet; Kémiai tudományok, Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok; Informatikai tudományok; Villamosmérnöki tudományok; Közlekedéstudományok; Gépészeti tudományok; Fizikai tudományok; Matematika- és számítástudományok; Pszichológiai tudományok; Gazdálkodás- és szervezéstudományok; Filozófiai tudományok A BME egyike a 2010-ben az Oktatási Minisztérium által minősített 5 kiemelkedő hazai kutató egyetemnek. A BME a hazai felsőoktatás alkalmazott kutatási és fejlesztési területeken mindenképpen vezető kutatóegyeteme, mely erős alapképzésének köszönhetően egyszersmind számottevő eredményeket ér el az alapkutatásokban is. Az EU 6. K+F+I Keretprogramjában a BME a legsikeresebb pályázónak bizonyult nemcsak a magyar, de a 10 új tagország összes résztvevőit figyelembe véve. Sikeresen szerepel a jelenleg futó EU 7. Keretprogramban, együttműködve Európa vezető cégeivel és egyetemeivel. Élő, napi közös K+F munkát jelentő kapcsolata van a világ vezető, hi-tech multinacionális vállalataival, amelyek számos, csúcs-felszereltségű laboratóriumot alapítottak az egyetemen. Fókuszált és sikerorientált kétoldalú nemzetközi kapcsolatai, nemzetközi intézményi tagságai egyaránt sikeresen szolgálják a kutatói kapcsolatépítést és a hallgató és oktató cseréket, a kiemelt stratégiai célként kezelt nemzetközi mobilitás fejlesztését. Közép-Magyarország 1034 Budapest, Bécsi út 96/b +36 (1) Prof. Dr. Rudas Imre, Óbudai Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar, Neumann János Informatikai Kar, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár (további információ: Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola, Biztonságtudományi Doktori Iskola Az Óbudai Egyetemet a tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kísérése jellemzi. Az ISO 9001:2008 szerinti nemzetközi tanúsítvánnyal, Felsőoktatási Minőségi Díjjal rendelkező egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, egész életen át történő kötődést és tanulást biztosít a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdaságtudományok és a pedagógusképzés területén. Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára: 12 gyakorlatorientált alapszak mellett hét mesterszak és három doktori iskola várja nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában a továbbtanulni vágyókat. A magyar mellett több szakon angol és egy szakon német nyelvű képzés biztosított. A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innováció az egyetem kiemelt, oktatással harmonikus egységet alkotó része. A kutatási tevékenység nemzetközileg jegyzett alapkutatásokban, európai és hazai kutatási projektekben, valamint az ipari igényeket is kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban valósul meg. Az intézményben a Bejczy Antal irobottechnikai Központ mellett kompetencia központok, tudományos műhelyek hálózata működik. Az egyetem kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szervezetek, így pl. az EUA, a SEFI, az IEEE, az IGIP tagja. Az intézmény 288 együttműködési megállapodással is alátámasztott nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Ezek közül 114 valamilyen tudományos, kutatási, képzési, pályázati együttműködéshez kapcsolódik, 174 pedig csereprogramokra, illetve mobilitások megvalósítására irányul. Az egyetem rangos nemzetközi konferenciák szervezőjeként járul hozzá a tudományos eredmények nemzetközi elismertetéséhez. Közép-Magyarország 14 15

10 Közép-Magyarország 1053 Budapest, Egyetem tér (1) Prof. Dr. Mezey Barna, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Társadalomtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Biológia Doktori Iskola, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Földtudományi Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Iskola, Matematika Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Iskola, Pszichológiai Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola Egyetemünkön évente mintegy háromszáz kutatási projekt nyer el támogatást. Közülük kiemelkedő jelentőségű a harminc ÚMFT pályázat és a 2011-ben induló három MTA Lendület Kutatócsoport. A 7. Keretprogram indulása óta harmincnégy FP7 projekt köztük kettő ELTE vezetésű kapott támogatást. A kutatói tevékenység színvonalát jelzi a négy ERC Grant támogatás. Emellett az ELTE egy Erasmus Mundus pályázatot is koordinál. Az elmúlt év folyamán hét találmányi bejelentés érkezett az Egyetem kutatóitól. Az új találmányi bejelentésekkel és a korábban indított folyamatban lévő ügyekkel együtt két nemzetközi és két hazai szabadalmi bejelentést tettünk. Az iparjogvédelmi tevékenységen kívül kiemelt figyelmet fordítunk a kutatási eredmények üzleti hasznosítására is. Jelenleg hét találmány prototípusának fejlesztése folyik Budapest, Üllői út (1) Prof. Dr. Szél Ágoston főállású 95 részmunkaidős 1769 Semmelweis Egyetem (Kutatóegyetem) Alapképzés, Osztatlan képzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar Elméleti orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, Mentális egészségtudományok Doktori Iskola, Sporttudományok Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola, Patológiai tudományok Doktori Iskola A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legelismertebb kutatóintézménye. Az egyetem 80 tanszéke és klinikája foglalkozik K+F tevékenységgel az alábbi területeken: idegtudományok, onkológia, molekuláris genetika, molekuláris immunológia, metabolizmus, sejt- és molekuláris élettan, molekuláris patológia, gyermekgyógyászat, nefrológia, gasztroenterológia és endokrinológia. Az egyetem aktív együttműködési kapcsolatot tart fenn több mint 100 nemzetközi felsőoktatási intézménnyel a világon. Szent István Egyetem Közép-Magyarország Budapest, Szentkirályi u (1) Prof. Dr. Szuromi Szabolcs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, i képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Hittudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba), Jog- és Államtudományi Kar, Információs Technológiai Kar, Vitéz János Kar (Esztergom) Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola A PPKE együttműködik képzéseiben a University of Cambridge-dzsel, a San Francisco University-vel, az Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano-val. Az intézmény legkorszerűbb tudáscentruma az információs technológiával foglalkozó Jedlik Ányos Laboratórium. Ez a laboratórium az International Research University Network (IRUN) és a Szentágothai Tudásközpont tagja. Az egyetem minden doktori iskolájában zajlanak nemzetközileg elismert kutatások Gödöllő, Páter Károly u (28) Prof. Dr. Solti László, Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, Pedagógiai Kar, Víz és Környezetgazdálkodási Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet Állatorvos-tudományi, Állattenyésztés-tudományi, Biológiatudományi, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi, Környezettudományi, Műszaki tudományi, Növénytudományi, Regionális tudományok doktori iskolák Egyetemünkön 81 kutatócsoport működik. Aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi pályázatokban (19 OTKA, 7 KTIA finanszírozású, 15 EU társfinanszírozott, 12 futó FP7-es pályázat), valamint kutatási és szaktanácsadási megbízások teljesítésében ban az Állatorvos-tudományi, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karunk kutatókari címet nyert el. Nemzetközi együttműködési szerződésünk van több mint 250 külföldi intézménnyel, illetve aktív tagsággal rendelkezünk nemzetközi szervezetekben (EUA, ICA, IROICA, AGRINATURA, CASEE, EAEVE, VetNEST stb.). 17

11 Közép-Magyarország 1101 Budapest, Hungaria krt (1) Dr. Patyi András, (a jogelődök 1977, 1970 illetve1920 óta működnek) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közigazgatási Intézet A közszolgálat három tradicionális felsőoktatási intézményének integrációjával egyetemünk a felsőfokú közszolgálati szakemberképzést, a közigazgatás, a rendészet, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának összehangolt utánpótlás-nevelését biztosítja. Az egyetem a közszolgálati életpálya integráns részét képezi, központi intézmény, a közszolgálati humánpolitika továbbképzési, vezetőképzési rendszerében, továbbá az átképzési folyamatokban. Az NKE kutatási kapacitásaival az államszervezet és a kormányzati munka stratégiai háttérintézménye. NKE Közigazgatás-tudományi Kar 1121 Budapest, Ménesi út 5., +36 (1) A KTK igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási szakokon képez hallgatókat, a mesterképzés keretében pedig közigazgatási szakon, valamint európai és nemzetközi igazgatás szakon folyik képzés, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A kar szakirányú továbbképzések mellett közigazgatási PhD képzést is folytat. NKE Rendészettudományi Kar 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., +36 (1) Az RTK alapképzésben bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási szakok szakirányain képez hallgatókat nappali és levelező munkarendben egyaránt. A bűnügyi igazgatási alapképzési szakon 4, a rendészeti igazgatási alapképzési szakon 9, valamint 2013 szeptemberétől a katasztrófavédelem alapképzési szakon 3 önálló szakképzettséget adó szakirány keretében folyik az oktatás. Mesterképzésben a kar rendészeti vezető szakon folytat képzést. NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar A HHK a védelmi szféra egyetlen felsőfokú oktatási-képzési intézménye. Többciklusú képzési szerkezetben 6, illetve 8 féléves alapképzésben, valamint 2, illetve 4 féléves mesterképzés keretében szerezhetnek oklevelet a hallgatók. A katonai vezetői, a katonai logisztika, a katonai üzemeltetés, a nemzetbiztonsági, a védelmi igazgatási, a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési, valamint a védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési szakokon oktatnak a karon. A tudományterületen doktori képzések is vannak. Az egyetem a Katasztrófavédelmi Intézet, a Nemzetközi Intézet, illetve a Nemzetbiztonsági Intézet mellett a Vezető- és Továbbképzési Intézetet, mint a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszert is működteti. Általános Vállalkozási 1114 Budapest, Villányi út , +36 (1) : Dr. Vastagh Pál, : : 52 : 1996 Alapképzés, Mesterképzés, i képzés, Felsőfokú szakképzés (kifutó), Szakirányú továbbképzés, A közhasznú szervezetként működő főiskola létrejöttét a társadalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozásokhoz értő szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az intézmény a magán, illetve alapítványi felsőoktatás hatékonyságában jelentkező többletek kiaknázásával olyan üzleti, illetve közszolgálati közgazdászokat, valamint PR menedzsereket, továbbá nemzetközi szakértőket képez, akik biztos alapokon nyugvó, korszerű szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek. Gábor Dénes Apor Vilmos Katolikus 2600 Vác, Konstantin tér 1-5., +36 (27) : Dr. Káposztássy Béla, mb. : : 26 : 1929 Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, A főiskolán pedagógusképzés (óvodapedagógus, tanító, ifjúságsegítő), társadalomtudományi képzés (csecsemő- és kisgyermeknevelő gondozó, szociálpedagógia) és hittudományi (katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanárnevelő) képzés folyik. Kiemelten fontosak a nemzetiségi (német és roma) képzések. A főiskola jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekre alapozva a hallgatók az Európai Unió több államában részképzéseken vehetnek részt. Fejlesztő csoportok foglalkoznak a tanterv, tananyagkészítés legújabb technikáival (e-learning), pedagógiai mérésekkel, elemzésekkel, a környezettudatossá nevelés kérdéseivel. Károli Gáspár Református Egyetem Közép-Magyarország Budapesti Kommunikációs és Üzleti 1119 Budapest, Mérnök u. 39., +36 (1) Budapest, Kálvin tér 9., +36 (1) Budapest, Nagy Lajos király útja (1) Dr. habil. Vass László CSc, Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú továbbképzés Karok Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar, Kommunikációs és Művészeti Kar A 10 éves BKF Magyarország legnagyobb hallgatói létszámú, töretlenül fejlődő magánfelsőoktatási intézménye. A munkaerőpiac által méltányolt magas színvonalú és gyakorlatias tevékenysége elismeréseként a elnyerte a Superbrands 2011 védjegyet. Képzési területek: kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet. A 2010-ben újonnan indult művészeti szakokon a kreatív ipar számára képezik a jövő szakembereit. A turizmusoktatás mester szinten is kiemelkedő, világszínvonalú szakirányokkal, pl. a BKF-en kívül csak a párizsi Sorbonne egyetemen hallgatható UNESCO Világörökség-menedzsment. A BKF egyik különlegessége a kreatívgondolkodás-fejlesztés, amelynek fontos eszköze a készségfejlesztő tréningrendszer, mely egyedülálló a magyar felsőoktatásban től már nem csak Budapesten, hanem Hódmezővásárhelyen, a BKF Regionális Tudásközpontjában is folyik oktatás. Nemzetközi kapcsolatok, projektek A BKF jelenleg 61 külföldi intézménnyel tart fent partneri kapcsolatot 24 országban, világszerte. Az ERASMUS program keretén belül nemcsak tanulmányi, hanem a külföldi szakmai gyakorlatuk elvégzéséhez szükséges támogatásban, valamint az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjában is részesülhetnek a BKF-es hallgatók. : Dr. Zárda Sarolta, : : 18 : 1992 Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés (szakmérnöki), Felsőoktatási szakképzés, A GDF azon hallgatók számára nyújt több képzési szinten ismereteket és kompetenciákat, akik biztos pozícióra számítanak az információs és kommunikációs technológiák, valamint a gazdaság területén. A főiskola képzési profilja a műszaki, informatikai, közgazdasági tudományterületre terjed ki, az alapképzési szakokról mérnök-informatikusok, gazdaságinformatikusok, gazdálkodási mérnökök és közgazdászok kerülnek ki. Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elektronikus oktatás előnyeit, így jó lehetőséget nyújt a piacképes tudás megszerzésére akár munka mellett is. Valamennyi hallgatónak hozzáférést biztosít az elektronikus tananyagokhoz, és tanulást segítő szolgáltatásokat nyújt külön térítés nélkül. : Prof. Dr. Balla Péter, : : 189 : 1855 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) egyszerre egy nagy múltú és fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Hangsúlyos szerepet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a kisközösségek támogatása. Az Egyetem évek óta az élbolyban szerepel a felsőoktatási rangsorokban, az oktatás mellett kutatási feladatokat is ellát. A Karok sikerrel vesznek részt nagy volumenű, intézményi szintű fejlesztést lehetővé tevő TÁMOP/ OTKA, valamint egyéb hazai és nemzetközi pályázatokban. Az intézmény képzéskínálata folyamatosan bővül. 19

12 Közép-Magyarország Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt F. tér 8., +36 (1) : Dr. Batta András, : 760 : 92 : 1875 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, DLA, Szakirányú továbbképzés, Magyar Képzőművészeti Egyetem 1062 Budapest, Andrássy út , +36 (1) : Prof. Dr. Kőnig Frigyes, : 670 : 42 : 1871 Alapképzés, Mesterképzés, PhD/DLA képzés 1088 Budapest, Vas u. 2/C, +36 (1) Színház- és Filmművészeti Egyetem : Ascher Tamás, : 315 : 24 : 1865 Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés, Szakirányú továbbképzés, Wesley János Lelkészképző 1086 Budapest, Dankó u. 11., +36 (1) : Dr. Iványi Gábor, : 850 : 37 : 1987 Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés Közép-Magyarország A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan alkotó- és előadóművészek, és egyben tanárok képzését tekinti elsődlegesnek, akik a zeneművészet értékeinek birtokában, széleskörű, korszerű zenei képzettségük, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi zenei életben a klasszikus zene, jazz és népzene területén előadóművészi, alkotói és zenetudományi tevékenységre, az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene művelésére. Pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzettségük, általános műveltségük és idegen nyelvi ismeretük által felkészültek arra, hogy a zenei nevelés sajátos eszközeit a tanulók szakmai képzésére, érzelmi és esztétikai nevelésének szolgálatába állítsák. Magyarországon a Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a képzőművészet minden területén képeznek hallgatókat. A képzések jelenleg 5 éves osztatlan egységes mesterképzésben festő, szobrász, grafika, intermédia, restaurátor, illetve 3 éves alapképzés keretében látványtervező és képzőművészet-elmélet szakon folynak. Az egyetem az alkotó művészek képzése mellett képzőművészeti tanárképzést is folytat. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatásának tekinti, hogy a drámai művészetek, a színház, a film, a televízió, a rádió számára tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket képezzen és továbbképzésükről is gondoskodjon. Az egyetem különböző művészeti területekre szakemberek képzését is vállalja. A 1996 óta az Association of Free Methodist Educational Institutions (AFMEI) társult tagja ban a Főiskolát felvették a Council for Christian Colleges & Universities szervezetének soraiba. Az utóbbi években a főiskola együttműködött bristoli, berlini és bécsi felsőoktatási intézményekkel. Oktatói, kutatói munka mellett a hallgatók TDK felkészítésre fektet nagy energiákat ben társadalomtudomány területen országos első helyezést értünk el. Kutatások elsősorban társadalom és természettudományi területen folynak. Magyar Táncművészeti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Zsigmond Király A Tan Kapuja Buddhista 1145 Budapest, Columbus u , +36 (1) Budapest, Zugligeti út 9-25., +36 (1) Budapest, Kelta utca 2., +36 (1) Budapest, Börzsöny u. 11., +36 (1) : Szakály György, : 499 : 11 : 1950 Alapképzés, Mesterképzés A főiskola célja, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket, táncpedagógusokat, koreográfusokat és elméleti szakembereket képezzen, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, elsősorban a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az előadóművészi, oktató és alkotó tevékenységre. A képzési kínálat folyamatos megújításával, a mesterszakok beindításával, valamint pedagógus-továbbképzések által korszerű tudást, nemzetközileg elismert és keresett diplomát nyújt a főiskola. E célok teljesítéséhez kiválóan felkészült, több évtizedes tapasztalattal rendelkező mesterek, elméleti szakemberek és oktatók nyújtanak segítséget. A főiskola a felsőfokú művészképzés előkészítő évfolyamain a felsőoktatásban részt vevő hallgatókon túl hat évfolyamon további 165 növendéket oktat. : Prof. Dr. Kopek Gábor : 783 : 59 : 1880 Alapképzés (BA), Mesterképzés (MA), Doktori képzés (DLA) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) tradíciói és szellemisége révén a vizuális kultúra művelésének egyik vezető európai intézménye. Szemléletében karakterét és hagyományait ötvözi a legújabb trendekkel. Portfóliójában megtalálhatók a design, az építőművészet, a médiaművészetek, valamint az elmélet területei. Képzési kínálatát és hallgatói összetételét tekintve jelentős nemzetközi potenciállal bír. A közelmúltban elindított angol nyelvű képzés-kínálatával a MOME jelentős helyet foglalhat el az európai felsőoktatás színterén. : Prof. Dr. Bayer József, : : 80 : 2000 Alapképzés, Mesterképzés A 2000 óta működő óbudai Zsigmond Király ben szeptemberi kezdéssel, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területen, tizenegy alapképzési szakot, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hat mesterszakot, illetve tíz szakirányú továbbképzési szakot hirdetett meg. A ZSKF BME - akkreditált nyelvvizsgahelyként működik. Az intézmény oktatói magas számban tudományos fokozattal rendelkeznek. A minőségfejlesztés érdekében a főiskola ISO 9001:2000 minősítéssel is rendelkezik. : Jelen János, : 360 : 5 : 1991 Adventista Teológiai 2119 Pécel, Ráday u. 12.,+36 (28) : Dr. Szilvási József, : 57 : 5 :

13 Közép-Magyarország Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3., +36 (1) : Prof. Dr. Masát András, : 175 : 47 : Budapest, 1039 Budapest, Attila utca. 8., +36 (1) Bhaktivedanta Hittudományi : Dr. Banyár Magdolna, : 315 : 8 : 2004 Baptista Teológiai Akadémia 1068 Budapest, Benczúr u. 31., +36 (1) : Prof. Dr. Almási Tibor, : 390 : 12 : 1906 Budapest Kortárstánc 1036 Budapest, Perc u. 2., +36 (1) : Dr. Angelus Iván, : 39 : 8 : 2005 Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem 1084 Budapest, Bérkocsis u. 2., +36 (1) : Dr. Schőner Alfréd, : 166 : 28 : 1877 Sapientia Szerzetesi Hittudományi 1052 Budapest, Piarista köz 1., +36 (1) : Dr. Orosz András Lóránt, OFM : 350 : 38 : 1895 (2000) Pünkösdi Teológiai 1183 Budapest, Gyömrői út 89., +36 (1) : Paul Gracza, : 115 : 7 : 1991 Sola Scriptura Teológiai 1121 Budapest, Remete út 16/a., +36 (1) : Dr. Vankó Zsuzsanna, : 190 : 6 : 1992 Közép-Magyarország Evangélikus Hittudományi Egyetem IBS Nemzetközi Üzleti Szent Pál Akadémia Wekerle Sándor Üzleti 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3., +36 (1) Budapest, Tárogató út 2-4., +36 (1) Budapest, Gyömrői út 69., +36 (1) Budapest, Jázmin u. 10., +36 (1) : Dr. Szabó Lajos, : Dr. Láng László, : 160 : 13 : 1950 : : 19 : 1991 : Németh Sándorné, : 595 : 10 : 1990 : Prof. Dr. Borbély Attila, : 570 : 32 : 2006 Közép-európai Egyetem 1051 Budapest, Nádor u. 9., +36 (1) : John Shattuck, : 478* : 339 : 1991 * Magyarországon akkreditált programokon Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 1125 Budapest, Kútvölgyi u. 6., +36 (1) : Dr. Schaffhauser Franz, : 303 : 14 :

14 Nyugat-Dunántúl 9400 Sopron, Bajcsy- Zsilinszky. u (99) Prof. Dr. Faragó Sándor, Győr, Egyetem tér (96) uni.sze.hu Dr. Szekeres Tamás, Nyugat-magyarországi Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Apáczai Csere János Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Erdőmérnöki Kar, Faipari Mérnöki Kar, Geoinformatikai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Természettudományi Kar Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Újhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola, Precíziós növénytermesztési módszerek Alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola 26 jelentős TÁMOP és egy központi kutatóépület felépítését is támogató TIOP projekt növeli az innovációs és minőségi oktatási potenciált. Kiemelkedő a kutatóegyetemi minősítéshez kapcsolódó TÁMOP B projekt. A művelt tudományterületeken száznál több, részben nemzetközi kutatási projekt megvalósítása zajlik. Regionális Egyetemi Tudásközpont, Környezeti Erőforrás Kutató Központ és a NASA-val, az Orosz Tudományos Akadémiával és amerikai intézetekkel együtt klímahatás-kutató központ működik az egyetemen. Több akkreditált laboratórium áll a kutatók rendelkezésére. Széchenyi István Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés Műszaki Tudományi Kar, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, Varga Tibor Zeneművészeti Intézet A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományos tevékenysége az infokommunikációs, a közlekedési és az épített környezeti rendszerekre épül. A Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola célja, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző és gátló tényezőket. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hangsúlyosabban közjogi témák oktatását és kutatását kínálja, de kivételes lehetőségeket biztosít a magánjogi területeken is. A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont két NKTH kutatási projektet hajt végre, és további projekteket készít elő. A Kooperációs Kutató Központ - jelenleg az Universitas Non- Profit Kft. kereteiben támogatott projektként működik - járműipari, elektronikai és logisztikai kutatási területen végez vállalatokkal közös kutatásokat. Nemzetközi kutatói team kialakításával 2 éves projekt indul az alkalmazott matematika területén. Kialakításra kerül az egyetemi kutatások összefogását és fejlesztését célzó Tudásmenedzsment Központ, mely a tudomány disszeminációjáért is felelős Győr Káptalandomb 7. (96) ; (96) Győri Hittudományi : Lukácsi Zoltán, : 180 : 5 : 1627 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Ukrajna, Kárpátalja Beregszász (Beregovo), Kossuth tér : Dr. Orosz Ildikó, elnök : : 43 : 1994 BSc szintű alapképzés, SSc képzés, Az intézmény alapítványi fenntartású, államilag elismert III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. Létrehozója és fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). Alapítói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egyház és Beregszász város önkormányzata voltak. Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. A főiskolán hat tanszéken tíz szakon folytathatják tanulmányaikat a kárpátaljai fiatalok. Az intézmény ukrán állami támogatásban eddig nem részesült. Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézmény fenntartásához szükséges anyagi támogatás jelentős hányadát a KMFA az anyaországi Oktatási Minisztériumtól kapja, illetve pályázati úton egészíti ki. Partiumi Keresztény Egyetem Románia Oradea (Nagyvárad) Primăriei (Városháza) u : Dr. János-Szatmári Szabolcs, : : 23 : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Karok Bölcsészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) az erdélyi-partiumi magyar nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme. Az egyetem három kara tizenhárom alapképzési és öt mesterképző szakot működtet. Az alapítása óta eltelt időszakban az egyetem elismert helyet vívott ki a hazai egyetemi felsőoktatási rendszerben, ugyanakkor szoros és jól működő együttműködéseket alakított ki magyarországi egyetemekkel, amelyeket kétoldalú szerződések szabályoznak. Nyugat-Dunántúl, Határon túli intézmények 24 25

15 Határon túli intézmények Románia, Cluj-Napoca (Kolozsvár) Matei Corvin (Mátyás király) u Sapientia Erdélyi Magyar TudományEgyetem : Prof. Dr. Dávid László, : : 113 : 2001 Karok Gazdaság- és Humántudományok Kar (Csíkszereda), Műszaki és Társadalomtudományi Kar (Csíkszereda), Műszaki és Humántudományok Kar (Marosvásárhely), Természettudományi és Művészeti Kar (Kolozsvár) A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Sapientia EMTE) 2001 óta van jelen a romániai felsőoktatási intézmények között. Létrejöttét a magyar állam támogatása tette lehetővé. Az intézmény három erdélyi városban működik: Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A 2010/2011-es tanévben az Egyetem 22 szakon, műszaki, politika-, társadalom-, gazdaság- és humántudományi, valamint művészeti területen nyújt magyar nyelvű képzést, mintegy 260 hazai oktató és külföldi vendégtanár irányításával. Selye János Egyetem Szlovákia Komárno (Komárom) Bratislavská cesta : Dr. Tóth János, : : 62 : 2004 Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés Karok,intézetek Gazdaságtudományi Kar, Tanárképző Kar, Református Teológiai Kar Tanárképző Kar magyar nyelv és irodalom, Református Teológiai Kar- teológia Rövid bemutatás A Selye János Egyetem az egyetlen önálló magyar nyelvű, államilag támogatott felsőfokú intézmény Szlovákiában, egyben Szlovákia legfiatalabb felsőoktatási közintézménye. Az egyetem fő célja a magas színvonalú képzés biztosítása az általános és középiskolai tanárok és teológusok részére, valamint szakemberek képzése olyan területeken, mint a pénzügy, az informatika és a marketing. A Selye János Egyetem küldetésének tekinti az anyanyelvi oktatást, valamint a minőségi oktatás biztosítását a magyar tannyelvű óvodákban, általános és középiskolákban dolgozó pedagógusok, teológusok és közgazdászok számára. Az intézmények betûrendi felsorolása II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Miskolci Egyetem... 8 A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Adventista Teológiai Fõiskola Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõ Intézete.. 22 Általános Vállalkozási Fõiskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem Nyíregyházi Fõiskola... 5 Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Nyugat-magyarországi Egyetem Baptista Teológiai Akadémia Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola Óbudai Egyetem Budapest Kortárstánc Fõiskola Pannon Egyetem... 9 Budapesti Corvinus Egyetem Partiumi Keresztény Egyetem Budapesti Gazdasági Fõiskola Pápai Református Teológiai Akadémia Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola... 4 Debreceni Egyetem... 5 Pécsi Tudományegyetem... 4 Debreceni Református Hittudományi Egyetem... 6 Pünkösdi Teológiai Fõiskola Dunaújvárosi Fõiskola Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Edutus Fõiskola Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Egri Hittudományi Fõiskola... 8 Sárospataki Református Teológiai Akadémia... 8 Eötvös József Fõiskola... 2 Selye János Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Esztergomi Hittudományi Fõiskola Sola Scriptura Teológiai Fõiskola Eszterházy Károly Fõiskola... 7 Széchenyi István Egyetem Evangélikus Hittudományi Egyetem Szegedi Tudományegyetem... 3 Gábor Dénes Fõiskola Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola... 6 Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola... 3 Szent István Egyetem Golgota Teológia Szent Pál Akadémia Gyõri Hittudományi Fõiskola Színház- és Filmmûvészeti Egyetem IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola Szolnoki Fõiskola... 6 Kaposvári Egyetem... 4 Tomori Pál Fõiskola... 3 Tartalom Károli Gáspár Református Egyetem Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola Károly Róbert Fõiskola... 7 Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Budapest Kecskeméti Fõiskola... 3 Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola Kodolányi János Fõiskola... 9 Zsigmond Király Fõiskola Közép-európai Egyetem Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Kiadja a Magyar Rektori Konferencia Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. IV/3. Telefon: Fax: Web: 26 A kiadvány megjelenésének fő támogatója: Konica Minolta Magyarország 27

16 Tartalom TÁMOGATÓK

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Nádasi András A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben Készült a 2010-es Budapest-bécsi ünnepélyes bolognai miniszteri konferencia alkalmából. A kiadványban közölt publikációk 2009 novemberében keletkeztek.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

a magyar kreatíviparért

a magyar kreatíviparért stratégia 2014 2020 a magyar kreatíviparért Felismerve a kreatívipari ágazatok növekvő gazdasági jelentőségét és szerepét a sikeres közösségek versenyképességében, egyúttal elismerve a Design Terminál

Részletesebben