Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak)"

Átírás

1 Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak) Az ötéves, kétszakos kommunikáció szakos képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóknak a hatályos kormányrendelet [129/2001. (VII. 13.)] értelmében két kommunikáció szigorlatot kell letenniük tanulmányaik során. A második kommunikációs szigorlatra a 9. vagy a 10. félév lezáró vizsgaidőszakában kerülhet, a témakörét felölelő tárgyak a médiaszabályozás, a reklámpszichológia és kommunikációs stratégia, valamint az információs társadalom. A második szigorlat írásban történik, három részből áll, összesített nettó időtartama 90 perc. A szigorlatra való hallgatói jelentkezés előfeltétele az első kommunikáció szigorlat sikeres letétele, valamint az, hogy a fentebb nevezett három szigorlati tárgyból a hallgató rendelkezzék legalább elégséges érvényes vizsgajeggyel. A Médiaszabályozás tárgyból 15 feleletválasztós tesztkérdésre kell a hallgatóknak válaszolniuk a kiosztott vizsgalapon, a témakörből maximum 30 pont szerezhető.. A tesztkérdések szerkezetét mutatja be az alábbi 5 mintakérdés: Döntse el és az egyes változatok végén található üres zárójelben a + vagy az X karakterrel jelölje meg, hogy az egyes pontokban megadott válasz-változatok közül melyik az igaz (csak egy változatot választhat, s helyes válaszonként 2 pontot kap) 1./ A strukturális médiaszabályozás eszköztárába tartozik - a közszolgálati szektor működtetése a rádiózásban és a televíziózásban ( ) - a gyermekek védelmét szolgáló tartalomszabályozás a média különböző ágazataiban ( ) - a cenzúra tilalma a médiában ( ) 2./ Az önszabályozás - az ún. társadalmi felelősség médiamodellben játszik kiemelt szerepet ( ) - az ún. libertárius médiamodellben játszik kiemelt szerepet ( ) - az ún. autoriter médiamodellben játszik kiemelt szerepet ( ) 3./ Az információszabadság fogalmának tartalma - a vélemény-nyilvánítás szabadsága ( ) - a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésnek és terjesztésének szabadsága ( ) - az online tartalmak közzétételéhez kapcsolódó szolgáltatói felelősség ( ) 4./ A médiarendszer kialakításakor a médiaszabályozás uralkodó (mainstream) felfogása szerint az államnak - a cenzúra tilalmának kimondásán és érvényesítésén túl nincs feladata ( ) - a médiarendszer egészét tekintve kötelessége megakadályozni a tájékoztatási monopóliumok kialakulását ( ) - a helyi/körzeti piacokon tilos műsorszolgáltatásokat nyújtania ( ) 5./ Az újságíró a hatályos magyar sajtótörvény szerint - nem köteles a nyilvános közlésre készített nyilatkozatot bemutatni a nyilatkozatot adó személynek még annak kérésére sem ( ) - köteles a nyilvános közlésre készített nyilatkozatot bemutatni a nyilatkozatot adó személynek annak kérésére ( ) - csak azokban az esetekben köteles a nyilvános közlésre készített nyilatkozatot bemutatni a nyilatkozatot adó személynek annak kérésére, amelyeket a sajtótörvény tételesen felsorol ( ) Kötelező irodalom/tananyag: Gálik Mihály Polyák Gábor (2005): Médiaszabályozás. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest Az előadások tankönyvet kiegészítő anyaga

2 A Reklámpszichológia és kommunikációs stratégia tárgyból a szigorlat során a hallgatók egy komplex kérdést dolgoznak ki esszé formában a tantárgy keretein belül tárgyalt témák (reklámhatás, a befogadói elméletek, a pszichológia, a reklámkutatás, illetve a stratégiai tervezés) egyikéből. Az esszét maximált terjedelemben, a szigorlaton kiosztott egy A/4-es formátumú lap két oldalán fejthetik ki. A konkrét tételt a szigorlaton hirdetjük ki, a témakörből maximum 30 pont szerezhető. A kérdések az alábbi tételek közül kerülnek ki: 1. Mutassa be reklámhatékonyság mérésének mutatóit, azok pro és contra érveit (eladási mutatók, recall, márkaismertség, tetszés, meggyőzés (convincingness, persuasion), figyelemfelkeltés), attitűdváltozás! 2. Mutassa be Urie Bronfenbrenner szocializációs teóriáját és helyezze el benne a tömegkommunikáció rendszerét! 3. Mutassa be a használat és gratifikáció (Uses & Gratifications) irányzatot! 4. Mutassa be a tartalom és használat (Contents & Effects) irányzatot! 5. Mutassa be a napirend kijelölés teóriáját! 6. Mutassa be a szociális tanuláselméletet a média befogadás kontextusában! 7. Mutassa be az előfeszítési (priming) hatás teóriát! 8. Mutassa be a kultivációs elméletet és a média realitás kérdéskörét, illusztrálja kutatási módszereit és eredményeit! 9. Ismertesse a média olvasás (media literacy) jelenségét és kísérleti bizonyítékait! 10. Ismertesse a médiahasználat serdülőkori sajátosságait (identifikáció, modellpreferenciák, nemi szerepek, egészség, foglalkozási szerepek reprezentációja)! 11. Ismertesse a gyermek és a médiahasználat / reklámbefogadás kapcsolatának legfontosabb pszichológiai aspektusait (idői és téri perspektíva váltás, fikció-valóság)! 12. Mutassa be a behaviorizmus pszichológiai irányzatát és lehetséges kapcsolatát a reklámmal! 13. Ismertesse a szenzoros élménykeresés, a médiahasználat és a célcsoport tervezés kapcsolatának bizonyítékait! 14. Ismertesse a kvalitatív reklámkutatás tervezésének főbb lépéseit és elveit (brief, ajánlat, discussion guide, szűrőkérdőív, kutatás, kutatási jelentés, tanácsadás)! 15. Mutassa be a kvalitatív kutatás és a reklámkészítés folyamatának lehetséges kapcsolódási pontjait (márkastratégia kutatás, kommunikációs stratégiai kutatás, kreatív munkakutatás, disaster check, reklámhatékonysági kutatás)! 16. Ismertesse a stratégiai tervezés fogalmát, a planning cycle lépéseit, tartalmi elemeit a reklámkészítés folyamatába ágyazva! 2

3 Kötelező irodalom/tananyag: A foglalkozásokon elhangzottak Kósa, É., (2005): Gyerekek, serdülők és a média. In: Vajda, Zs., Kósa, É.,: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, o. Móricz, É. (2000): Reklámpszichológia. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszék Marketingkommunikációs Alapítvány Steel, J. (2002): Igazság, hazugság, reklám: A stratégiai tervezés művészete. Sanoma Budapest Kiadói Rt. Az Információs társadalom tárgyból szigorlat során a hallgatók egy komplex kérdést dolgoznak ki tantárgy keretein belül, a témakörből maximum 30 pont szerezhető. A terjedelem maximált, a tételt a hallgatók a szigorlaton kiosztott egy A/4-es formátumú lap két oldalán fejthetik ki. A konkrét tételt a szigorlaton hirdetjük ki, a tételek struktúráját, segítendő a felkészülést, előre megadjuk. 1. Mi az e-kormányzat (angolul e-government)? Milyen fokozatai vannak annak, hogy egy konkrét e-kormányzati szolgáltatás mennyire ügyfélbarát? Mit jelent az, hogy digitális aláírás? Mi az e-demokrácia? Milyen szolgáltatásokból áll, és milyen intézmények nyújtják az e-kormányzati szolgáltatásokat? Kikből tevődnek össze az e-kormányzati szolgáltatások ügyfelei? Milyen társadalmi feltételei és milyen hasznai vannak az e-kormányzati szolgáltatások elterjesztésének? Milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja az e-kormányzati szolgáltatások elterjesztése? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 2. Mi az e-business, e-commerce? Mennyivel szélesebb az e-business fogalma, mint az e-kereskedelem fogalma? Milyen szolgáltatásokból áll, és milyen intézmények nyújtják ezeket a szolgáltatásokat? Mitől lesz az integrált vállalat-irányítási rendszer integrált? Melyek azok a vállalati folyamatok, melyeket e-business alkalmazások modelleznek és segítenek elő? Kikből tevődnek össze az e-business szolgáltatások ügyfelei (vállalatokon belül, vállalatokon kívül és vállalatok között)? Milyen társadalmi feltételei és milyen hasznai vannak az e- business szolgáltatások elterjesztésének? Milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja az e-business szolgáltatások elterjesztése? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 3. Mi az e-learning? Mennyivel több ez, mint a távoktatás? Milyen szolgáltatásokból áll az e-learning, és milyen intézmények nyújtják ezeket a szolgáltatásokat? Melyek azok az oktatási folyamatok, melyeket e-learning alkalmazások modelleznek és segítenek elő? Kikből tevődnek össze az e-learning szolgáltatások ügyfelei? Milyen társadalmi feltételei és milyen hasznai vannak az e-learning szolgáltatások elterjesztésének? Milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja az e-learning szolgáltatások elterjesztése? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 4. Mi az e-egészségügy (angolul: e-health)? Mennyivel több ez, mint a távgyógyítás? Milyen szolgáltatásokból áll, és milyen intézmények nyújtják ezeket a szolgáltatásokat? 3

4 Melyek azok az egészségügyi folyamatok, melyeket e-learning alkalmazások modelleznek és segítenek elő? Mi az hogy intelligens környezet (angolul: ambient intelligence, ubiquitous computing), és ennek milyen egészségügyi vonatkozásai vannak? Kikből tevődnek össze az e- egészségügyi szolgáltatások ügyfelei? Milyen társadalmi feltételei és milyen hasznai vannak az e-egészségügyi szolgáltatások elterjesztésének? Milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja az e-egészségügyi szolgáltatások elterjesztése? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 5. Mi a távmunka? Milyen szolgáltatásokból áll, kik nyújtják ezeket a szolgáltatásokat? Kikből tevődnek össze a távmunka szolgáltatások ügyfelei? Milyen társadalmi feltételei és milyen hasznai vannak a távmunka elterjesztésének? Melyek azok a rétegek, melyek számára különösen előnyös a távmunkában való részvétel? Milyen kiszervezési (angolul: outsourcing) lehetőségeket tesz lehetővé az informatikai-távközlési technika fejlődése, és hogyan befolyásolja ez a munkahelyek létesülést, megszűnését nemzetközi viszonylatban? A távmunka milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja a távmunka szolgáltatások elterjesztése? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 6. Mi tartozik az elektronikus sajtó fogalmához? Mi a különbség a nyomtatott és az elektronikus sajtó között? Jellemezze (a) a nyomtatott és az elektronikus sajtó versenyét, (b) a TV és az Internet közötti versenyt, (c) az elektronikus sajtón belül a szórakoztatási, a hírszolgálati és a reklám funkciók közötti versenyt, valamint (d) a professzionális elektronikus médiumok és a közösségi weboldalak közötti versenyt. Mi a TV nézettség és a weboldal látogatottság fogalma? Hogyan intézményesült a nézettség és a látogatottság mérése? Milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel az elektronikus sajtó működtetése, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? 7. Milyen társadalmi hatásai vannak az olcsó, nagy sebességű személyközi kommunikáció elterjedésének? Mi az hogy közösségi weboldal? Hogyan kapcsolódnak be állampolgárok illetve azok közösségei a digitális hírszolgáltatásba és szórakoztatásba? Mi az hogy Web 2.0? Az olcsó, nagy sebességű személyközi kommunikáció milyen etikai, biztonsági kérdéseket vet fel, és milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? Milyen következményei vannak annak, hogy az és chat szolgáltatások használói szabadon váltogathatják identitásukat? Mi a phising? Mi a spam? Mik az -ben, chat-fórumokon vagy SMS-ben való személyközi kommunikáció szociálpszichológiai jellegű járulékai? 8. Mi a digitális szakadék (digital divide) és mi az e-befogadás (e-inclusion)? Sorolja fel ennek néhány értelmezését. Mi az hogy netokrácia? Milyen részpolitikákkal lehet szűkíteni a digitális szakadékot? Kik tartozhatnak az ilyen részpolitikák célcsoportjaihoz? Milyen társadalmi feltételei vannak a digitális szakadék szűkítésének? És milyen jogi - intézményi feltételek kellenek az így felmerülő problémák kezeléséhez? És milyen műszaki - infrastrukturális feltételek kellenek ehhez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen kihívások előtt áll az a részpolitika, melynek célja a leszakadással fenyegetett rétegek információs technológiákkal való felkarolása, támogatása? Milyen eszközök állnak e részpolitika rendelkezésére? 4

5 9. Mi az hogy digitális írástudás (digital literacy)? Melyek azok a rétegek, melyek hamarabb és mélyebben sajátítják el az információs és távközlési technikák, eszközök használatát, és melyek azok, amelyek lassabban és kevésbé mályen képesek erre? Milyen társadalmi feltételei vannak a digitális írástudás elterjesztésének? Miért fontos ez? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Milyen eszközök állnak azon részpolitika rendelkezésére, melynek célja a digitális írástudás elterjesztése? Miben több, illetve más az információs írástudás fogalma a digitális írástudásnál? 10. Mi az e-hozzáférés (e-accessibility)? Mit jelent egy informatikai-távközlési eszköz penetrációja? Mi az hogy digitális konvergencia? Milyen módokon férhetnek hozzá a fogyasztók az információs technológiák használatához, az alapvető informatikai és távközlési infrastruktúrákhoz, eszközökhöz? Mi a különbség az egyéni és a közösségi hozzáférés között? Hogyan és milyen mértékben befolyásolják a hozzáférés fejlődését egyrészt a piaci szereplők, másrészt a kormányzati szereplők? Milyen tényezőktől függ az, hogy egy országban milyen mértékben, milyen ütemben és társadalmi-földrajzi értelemben mennyire egyenletesen terjed el az informatikai-távközlési eszközök használata? Hol áll Magyarország ebből a szempontból nemzetközi összehasonlításban, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink? Miért fontos ez? Milyen eszközök állnak egy olyan részpolitika rendelkezésére, melynek célja az e-hozzáférés gyors fejlesztése? Kötelező irodalom/tananyag: - A Magyarországra kiszervezett üzleti folyamatok és üzleti szolgáltató központok Kereskedelem/Outsourcing-tanulmany-vegleges pdf - Az információs társadalom - tankönyv - E-közigazgatás éves jelentés Frank Webster: What Information Society? corvinus.hu/~pfuto/informacios_tarsadalom/konyv-information_age-1997/ch04-webster- What%20Information%20Society.html - Futó Péter - Kollányi Bence: Az Európai Unió e-inclusion programja és a magyarországi helyzet Szakadek/Futo-Kollanyi-e-Inclusion-2007-julius-3.pdf - Futó Péter: Information Society in Hungary: impact assessment of public policies with the help of social indicators - Global Information Society Watch Lengyel György: Az információs technológia terjedésének társadalmi hatásairól - Methodological manual for statistics on the lnformation Society atistics%20ks-bg en.pdf - Pippa Norris: The bridging and bonding role of online communities 5

6 A szigorlati összesített értékelés az elért pontok alapján alábbi skála szerint történik: - 45 pont: elégtelen (1) pont: elégséges (2) pont: közepes (3) pont: jó (4) 76 - pont: jeles (5) A szigorlat időpontja január h, helyszíne a C. épület V-VI. előadója november 25. Gálik Mihály egyetemi tanár 6

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban

Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban BUDAY-SÁNTHA Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest drbudaysantha@gmail.com Az információs társadalom Az információs társadalom

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Szerkeszti: Molnár Szilárd Rab Árpád főszerkesztők Vendégszerkesztő: Pintér Róbert Lapterv: Szépkilátás Stúdió Kiadványszerkesztés:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai sengésével, esetleg (például zéróösszegű) politikai játszmájával (például gazdasági befolyásszerzés) is. Hoós János például hivatkozik a társadalomnak az ún. kettős mozgás (double movement) Polányi Károly

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope

A lisszaboni célok és az Információs Társadalom. Lisszaboni stratégia fő politikai célkitűzései. eeurope. eeurope. eeurope A lisszaboni célok és az Információs Társadalom Az információs társadalom fejlesztésének európai programjai, 2002, Dr. Bakonyi Péter c. docens Pozitív válaszok keresése és megtalálása a XXI. század globális

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok

1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok 1. 1. Németország 1.1.1. A német szövetségi kormány infokommunikációs programja A német szövetségi kormány már Kohl kancellársága

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt.

1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt. A MÉDIATARTALOM SZABÁLYOZÁSA A VITAANYAG LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt.

Részletesebben