Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék Kutatóműhelye 1 Tartalomjegyzék I. Alkalmazott Narratológiai Műhely 1. A Műhely megalakulásának története 1.1 Alapítás előzményei 1.2 Alapítás körülményei 2. Az Alkalmazott Narratológiai Műhely tagjai 2.1 Alapítók 2.2 Csatlakozó tagok 3. Működés eddigi eredményei 3.1 Mese és gyermeklíra konferenciák 3.2 Publikációk önálló kötetekben 3.3 A Műhely publikációit befogadó szakfolyóiratok 3.4 A Műhely konferenciáin résztvevő további szakemberek II. Célok 1. Az Alkalmazott Narratológiai Műhely általános működési céljai 2. Rövidtávú projekt 2.1 Feladatok 2.2 A rövidtávú célok megvalósításában érintett közreműködők 3. Középtávú projekt 3.1 Az Interreg HU/RO pályázat kidolgozása 3.2 Képzés és oktatás 3.3 Romológiai orientáció fejlesztése 3.4 Tudományos tevékenység 3.5 Kapcsolattartás és kapcsolatépítés

2 2 3.6 A középtávú célok megvalósításában érintett közreműködők 4. Hosszú távú tervek 4.1 Általános célok 4.2 A hosszú távú célok megvalósításában érintett közreműködők: III. Célok megvalósításának színterei 1.Tevékenységek szerkezete 2. A tevékenység célzott területe 2.1 A célok megvalósításának diszciplináris színterei Folk-narratíva Romológiai kutatás és oktatás: Az alkalmazott narratológia antropológiai hátterének érvényesítése közösségfejlesztésben: akció-szemléletű oktatás 2.2 A célok megvalósításának formális (intézményi) színterei Működés színterei Konferencia Pályázatok Együttműködési partnerek Publikációs tevékenység 2.3 A célok megvalósításának infrastrukturális feltételei Személyi feltételek fejlesztése A célok megvalósításához szükséges személyi feltételek A célok megvalósításához szükséges dologi feltételek

3 3 Alkalmazott Narratológiai Műhely (ANM) A Műhely az alapítók szándéka szerint arra szerveződött, hogy kutassa, elemezze a Kárpát-medence lokális társadalmainak diszkurzív hagyomány-készletében (mondóka, mese, élettörténet, folk-narratíva, stb.) végbemenő változásfolyamat jelentőségét, a társadalmi diskurzus új színtereinek kialakulását, s ebben a lokális hagyományok szerepét. Szándékunk, hogy kutatási eredményeink (amelyek a lokális színtér multikulturális közösségeinek működés-folyamataira vonatkoznak) az alkalmazásban, a helyi intézmények (óvoda, iskola) pedagógiai gyakorlatában szervesüljenek. A Műhely működési tervének és intézményesülésének kidolgozását megalapozó tapasztalatok a Kárpát-medence lokális társadalmaiban (Gyimesközéplok, Szamosardó, Monó, Domokos, Csanálos, Börvely, Hirip) elvégzett terepmunkák eredményeire épülnek, melyek azt mutatják, hogy a közösségek életében a saját diszkurzív szöveghagyomány különböző formái eltérő módon ugyan, de jelenünkben is meghatározó szerepet játszanak. A hagyományőrzés és hagyományátadás pedagógiai gyakorlatban megvalósuló alkalmazásának technikáit, ennek a lokális társadalmak működésében betöltött funkcionális szerepét értelmező ismereteket, az így szerzett gyakorlati értékű társadalomtudományi műveltség hasznosítását a közösségfejlesztésben igyekszünk a felsőfokú képzés különböző színterein óvópedagógiai, szociálpedagógus, andragógiai képzés - és a lokális közösségek szereplőinek körében terjeszteni.

4 4 I. ALKALMAZOTT NARRATOLÓGIAI MŰHELY 1. A Műhely megalakulásának története 1.1. Alapítás előzményei A Műhely története 2000 őszén vette kezdetét, mikor a Soros Alapítványtól nyert pályázat: A roma kultúra oktatása a pedagógiai képzésben alkalmas keretet kínált arra, hogy a romológiai képzés koncepcióját és alapkurzusait a DE Pedagógiai Főiskolai Karán kidolgozzuk. A projekt lehetővé tette, hogy a hallgatókat a cigány mese, a roma irodalom és a cigánysorsokat bemutató filmek kommunikációs és esztétikai szempontú elemzésén keresztül korszerű antropológiai ismeretekre oktassuk. A Műhely alapításához vezető következő fontos állomás volt, az elsősorban Erdély különböző településeire szervezett terepmunkához kötött pedagógiai gyakorlat. Ennek első állomása a 2001 őszén Gyimesközéplokra szervezett óvópedagógiai gyakorlat volt. A hallgatók a helyi óvodában a közvetlen nevelői munkán keresztül ismerkedtek a lokális kultúra sajátosságaival és tettek szert interkulturális tapasztalatokra. A Műhely előtörténetének következő mérföldköve a hodászi görög katolikus roma közösségben végzett folk-narratíva kutatás volt. Az itt felgyűjtött élettörténetek, a közösség hagyományait dokumentáló vizuális és hangzóanyag a nappali és levelezős óvópedagógus és szociálpedagógus - képzés tematikájába egyaránt beépült. Az első nemzetközi mesekonferenciát 2002 őszén rendeztük a DE Pedagógiai Főiskolai Karán, s ezt továbbiak követték. (Lásd alább!) A Műhely kibontakozásának fontos részét képezte, hogy a tagok folyamatosan részt vettek a Kárpátmedence lokális társadalmainak szöveghagyományával foglalkozó konferenciákon, publikáltak hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Mindezen előzmények megérlelték az elhatározást, hogy a tematikus tudományos együttműködésben érintett szakemberek informális kapcsolatrendszere az Alkalmazott Narratológiai Műhely keretei között intézményesüljön.

5 5 I.2. Alapítás körülményei A Műhely első otthonát a Hajdúböszörményei Pedagógia Főiskolai Kar IKKA Tanszéke adta. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a Műhely tevékenysége előadások és szemináriumok formájában beépült mind az óvodapedagógus, mind a szociálpedagógus képzésbe. Továbbá a képzésben érintett hallgatók, a Műhely kutatómunkájának keretében szervezett terepmunkán és pedagógiai gyakorlaton vettek részt itthon és külföldön. A Műhely tevékenységének között az óvópedagógiai és a szociálpedagógiai képzés keretei között két fontos tematikus színtere volt Mesekutatás és meseoktatás Oktatott tárgyak: (részletes tematikát lásd a mellékletben!) Mese és mítosz I-II Mesegyűjtés A világ népeinek meséi Gyermeksorsok filmen Mesék filmen Kapcsolódó terepmunkák Erdély: Gyimesközéplok (Lunca de Jos) (háromszor), Szamosardó (Arduzel) és Domokos (Damacusen) (2005 óta évi rendszerességgel), Börvely (Berveni) (2007 óta), Csanálos (Urzicen), Fény és Hirip (Hirip) (2009 óta) Romológiai ismeretek Oktatott tárgyak (részletes tematikát lásd a mellékletben!) Romológia A cigányság története Roma életmód az ezredfordulón Roma néprajzi hagyományok Cigány népmesei hagyomány Cigány mesemondók

6 6 Romungro próza a XX. században Roma népzene Roma képzőművészet Kulturális antropológia Kapcsolódó terepmunkák Hodász (Mao.), Erdély: Hirip (Hirip), Börvely (Berveni), 2. Az Alkalmazott Narratológiai Műhely tagjai 2.1 Alapítók (életrajzokat lásd a mellékletben!) Dr. Bálint Péter tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Biczó Gábor egy.hab.doc. Dr. Bódis Zoltán főiskolai adjunktus Bujdosóné Papp Andrea főiskolai adjunktus 2.2 Csatlakozó tagok Dr. Gorilovics Tivadar prof.emerit. Dr. Valastyán Tamás egyetemi adjunktus Dr. Végh Balázs Béla főiskolai docens Dr. Jenei Teréz főiskolai tanár Dr. Kotics József egy.hab.doc. Dr. Gyürky Katalin főiskolai tanársegéd Dr. Dallos Csaba egyetemi tanársegéd B. Lipták Csilla

7 7 3. Működés eddigi eredményei 3.1. Mese és gyermeklíra konferenciák 2009 Hajdúböszörmény Kutatók éjszakája 2008 DE Kutatók éjszakájának programjában rendezett nemzetközi mesekonferencia november 26. DE HPFK Hajdúböszörmény 2007 A multikulturális mesei hagyomány a Kárpát medencében konferencia szept. 28. DE HPFK, Hajdúböszörmény 2006 II. Gyermeklíra konferencia október DE HPFK IKKA tanszéke, Hajdúböszörmény október Andersen-mesekonferencia. DE HPFK, Hajdúböszörmény Magyar Gyermeklíra konferencia, október 18. DE HPFK, Hajdúböszörmény Tudománynapi Konferencia, Hajdúböszörmény, DE HPFK november 2003 Mese és mítosz konferencia II október DE HPFK, Hajdúböszörmény 2002 Mese és értelmezhetőségei konferencia, október DE HPFK, Hajdúböszörmény

8 Publikációk önálló kötetekben (vonatkozó tanulmányokat lásd az életrajzokban, a mellékletben!) Változatok a gyermeklírára II. (szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán) Didakt, Debrecen, Változatok a gyermeklírára I. (szerk. Bálint Péter, Bódis Zoltán), Didakt, Debrecen, A meseszövés változatai, Didakt, Debrecen, Közelítések a meséhez (a mese értelmezhetőségei), Didakt, Debrecen, Közelítések a meséhez (a mese értelmezhetőségei), Didakt, Debrecen, A meseszövés változatai, Didakt, Debrecen, Önfaggatások és szembesítések (filozófusok és írók levelezése), Didakt, Debrecen, Antropológia és irodalom. (Szerk. Biczó Gábor, Kiss Noémi), Debrecen. Csokonai, A Műhely publikációit befogadó szakfolyóiratok: Bárka Csodaceruza Disputa Fordulópont Forrás Nagyvilág Sikoly (Szerbia) Új Forrás

9 A Műhely konferenciáin résztvevő további szakemberek A Műhely működésének eredményességét igazoló rövidtávú következmény volt, hogy rendezvényeinken a hazai és nemzetközi szakmai élet jelentős személyiségei vettek részt visszatérő jelleggel. Név Görög-Karády Veronika Benedek Katalin Weiss János Végh Balázs Béla Hermann Zoltán Gulyás Judit Intézmény MTA Néprajzi Intézet MTA Néprajzi Intézet PTE Filozófia Intézet Szatmárnémeti Főiskola (Bábes-Bolyai Kara) Károlyi Gáspár Egyetem ELTE Néprajzi Intézet Keszeg Vilmos Babes-Bolyai Néprajzi Intézet Rendezvényeink média-megjelenése ugyancsak figyelemre méltó (Hajdúböszörményi Városi Tv, DTV, Magyar Rádió, Friss Rádió, Magyar Nemzet, HB Napló, Fordulópont, stb.)

10 10 II. CÉLOK 1. Az Alkalmazott Narratológiai Műhely általános működési céljai 1.1 A korábbi évek során az óvópedagógus és szociálpedagógus képzésben a Műhely által gondozott (és újonnan tervezett) kurzusok vissza-, illetve beemelése az oktatásba. 1.2 A Műhely tevékenysége rövid-, közép- és hosszútávú projektek mentén szerveződik. Minden esetben célunk, hogy az anyaintézményben (DE GYFK) képzett hallgatókat bevonjuk a tevékenységbe és ezzel szakmai tapasztalataikat, alkalmazott társadalomtudományi műveltségüket, nyelvi kompetenciájukat elmélyítsük, s piacképes és korszerű ismereteik bővítéséhez hozzájáruljunk. 1.3 A Műhely munkájának tágabb és akadémiai értelemben vett célja, hogy bizonyítsa, az alkalmazott társadalomtudományi műveltségnek korunk társadalmi folyamatainak megértésében és a folyamatok irányításában meghatározó szerepe van. Ezt az Alkalmazott Narratológiai Műhely a Kárpát-medencei lokális közösségek diszkurzív szöveghagyományának és kortárs narratíváinak elemzésén keresztül kívánja megvalósítani. 1.4 Egy-egy lokális világkép hagyományközvetítési modellje (a semleges információátadás helyett a történethez kötött értékközvetítő jelentésátadás), működésének megértése elősegítheti olyan újabb kommunikációs modellek kidolgozását, amelyek az oktatásban a kompetenciafejlesztő törekvéseket támogatják. A lokális társadalmak kommunikációs folyamatainak termékeként kimunkált szöveghagyomány - mese, anekdota, élettörténet stb. - performatív sajátosságainak vizsgálata és a közösségek működésében betöltött funkcióinak értelmezés antropológiai, nyelvi és pszichológiai szempontok alapján végezhető el. A Műhely működésében érintett szakemberek kompetenciái az interdiszciplináris téma feldolgozását lehetővé teszik. 1.5 Célunk a megszerzett elméleti ismeretek és a terepmunka során gyűjtött tapasztalatok, tudás alkalmazása, beépítése a pedagógiai gyakorlatba: fejlesztő

11 11 programok, tevékenységek kidolgozása és vezetése különféle nevelési- oktatásiés szociális intézményekben, pedagógus továbbképzések szervezése, módszertani füzetek, kiadványok írása, kiadása. Tevékenységünk színterének tekintjük a lokális és perifériális, elsősorban vidéki és falusias települési környezetben működő társadalmi csoportok és kulturális közösségek közszereplőinek bevonását munkánkba és céljaink megismertetését. 2. Rövidtávú projekt 2.1 Feladatok - Az INTERREG HU/RO keretében elnyert egy éves pályázat sikeres befejezése. A projekt: CESEMT (124. számon bejegyezve) a határ menti (Magyarország és Románia) multikulturális lokális közösségekben folk-narratívák gyűjtése. A projekt célja, hogy biztosítsa a magyar és román főiskolai hallgatók tapasztalatszerzését a helyi oktatási intézményekben (óvoda, iskola). Az elért eredmények nyomtatott és vizuális kiadványokban való megjelentetése, nemzetközi terjesztése (angol és román nyelven). Kitüntetett feladat, hogy a projektmunkába a roma származású hallgatókat bevonjuk. - Aktuális feladat továbbá A tanszékünk által kidolgozott és vezetett Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus és a Roma kulturális fejlesztő szakirányú továbbképzés tananyagának felhasználása, továbbfejlesztése a hagyományátadás/értéktudat erősítéséért, és a kommunikációs/szociális hátrány kompenzálása érdekében. - Fontos célunk a kapcsolattartás a korábbi években erdélyi és kárpátaljai felsőoktatási és oktatási (óvoda, iskola) intézmények oktatóival, hallgatóival és hivatalos szerveinek képviselőivel, valamint a terepmunka-helyszínek működésében szerepet vállaló helyi személyekkel.

12 A rövidtávú célok megvalósításában érintett közreműködők Név Feladatkör Kompetencia Dr. Bálint Péter Magyar partner menedzsment-vezetője, oktatás, Bujdosóné Papp Andrea Terepmunka-oktatás Oktatás, szervezés, terepmunka, tanulmányírás, kötetszerkesztés Módszertani felkészítés és tanulmányok írása, kötetszerkesztés Bánhidi Mária Terepmunka-oktatás Dramatizálás, Nyelvi kompetencia fejlesztés Dr. Biczó Gábor Dr. Bódis Zoltán Oktatás Vizuális dokumentálás Antropológiai ismeretek oktatása, tanulmányírás, terepmunka szervezése és irányítása, kutatásmódszertani felkészítés Oktatás, tanácsadás Irodalmi tanulmányok, német folklór, módszertan Dr. Valastyán Tamás Oktatás Tanulmányírás szerkesztés B. Lipták Csilla Partnerrel kapcsolattartás Angol fordítás, lektorálás Kötet-szerkesztés 3. Középtávú projekt 3.1 Az Interreg HU/RO pályázat kidolgozása A határmenti multikulturális lokális társadalmakban végzett terepmunka és kutatás, amelyet a korábbi pályázat során szerzett tapasztalatok, a hallgatók módszertani és szakmai felkészítésével kapcsolatban felmerült igények, problémák figyelembevételével, bizonyos korrekciókkal és újabb helyszínek megválasztása

13 13 mellett kerül kidolgozásra. A projekt a glokalitás folyamatait és ennek a cultural revival folyamatokra gyakorolt hatásait tanulmányozza, valamint az ebből levont következtetéseket a közösségfejlesztésben hasznosítható gyakorlati ismeretként kívánja bemutatni. A projekt részét képezi továbbá annak a vizsgálata, hogy az akkulturációs folyamatok a lokális színtér választott közösségeiben miként tükröződnek a klasszikus folklór elemeinek, pl. a népzenei hagyomány eltűnésében, illetve mi váltja fel ezeket. 3.2 Képzés és oktatás A hallgatók nagyobb körének bevonása a szemináriumi munkába a szakmai kompetencia fejlesztésének szándékával, mind az intézményben végzett elemzőmunka, mind az önálló terepmunka vonatkozásában.(gyűjtés, forrásfeldolgozás, OTDK-keretében megmutatkozás). Ennek feltétele az óvópedagógus és szociálpedagógus képzésben a Műhely által gondozott (és újonnan tervezett) kurzusok vissza-, illetve beemelése az oktatásba 3.3 Romológiai orientáció fejlesztése A roma szakirányú képzés fejlesztése és terjesztése az érintett lokális közösségek alapfokú oktatási és nevelési intézményeiben (illetve az érdeklődő lokális közösségben). Együttműködés olyan oktatási intézményekkel, melyekben jelen vannak a roma-kisebbségből származó gyermekek. Mese- és más folklórgyűjtemény szerkesztése és kiadása a multikulturális lokális közösségek intézményeinek és a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak. 3.4 Tudományos tevékenység Részvétel a hazai és nemzetközi programokban, konferenciákon, hogy a saját szakmai-tudományos ismereteinket tágítsuk, s egyben közvetítsük az általunk elért eredményeket. A tudományos tevékenység alkalmazott vetületét képezi a szakmai tanácsadás különböző intézményeknek, szervezeteknek a Célok fejezetben jelzett szakterületeken. Kötetek és szöveggyűjtemények publikálása, vizuális dokumentálás.

14 Kapcsolattartás és kapcsolatépítés Kapcsolattartás és kapcsolatépítés a kelet-magyarországi, erdélyi és kárpátaljai felsőoktatási és oktatási (óvoda, iskola) intézmények oktatóival, hallgatóival és közösségek vezetőivel. 3.6 A középtávú célok megvalósításában érintett közreműködők Név Feladatkör Kompetencia Dr. Bálint Péter Bujdosóné Papp Andrea PP menedzsment Oktatás, terepmunka Terepmunka és oktatás Felkészítés, kötetszerkesztés Konferencia-szervezés Módszertani felkészítés, tanulmányírás Dr. Gyürky Katalin Terepmunka és oktatás Lektorálás, tanulmányírás Bánhidi Mária Terepmunka Módszertani felkészítés, nyelvi kompetencia fejlesztés Hovánszki Jánosné Terepmunka és oktatás Népzenei hagyományok gyűjtése, tanulmányírás Dulainé Madarász Annamária Terepmunka és oktatás Népzenei hagyománygyűjtés, elemzés Szerepi Sándor Terepmunka és oktatás Roma-tematikájú anyaggyűjtés Dr. Kovácsné. Dr. Bakosi Éva Tamásiné Dsupin Borbála Dr. Biczó Gábor Terepmunka és oktatás Oktatás, terepmunka Terepmunka Antropológiai oktatás Módszertani felkészítés (játék) Népzenei ismeretek Folk-narratíva-gyűjtés, forráselemzés, tanulmányok Dr. Bódis Zoltán Terepmunka és oktatás Folk-narratíva-gyűjtés és szövegelemzés

15 15 Dr. Dallos Csaba Terepmunka Vizuális dokumentálás, DVD-készítés Dallosné Farkas Csilla Terepmunka és oktatás Antropológiai, néprajzi felkészítés Gulyás Gyula Terepmunka Vizuális dokumentálás Dr. Végh Balázs Béla Oktatás, szervezés Partiumban Módszertani felkészítés tanulmányírás B. Lipták Csilla VP-vel kapcsolattartás Angol nyelvű fordítás lektorálás, szerkesztés 4. Hosszú távú tervek 4.1 Általános célok Az évek során felhalmozott elméleti és oktatási tapasztalat rögzítése, rendszerezése és átadása más felsőoktatási intézményeknek. A projekt hosszú távú feladatai közé tartozik egy olyan interaktív felület létrehozása, ahonnan ingyenes, jó minőségű, sokrétűen felhasználható oktatási segédanyaggal, módszertani példatárral nem csak a hallgatók felkészítése folytatható, hanem a gyakorló pedagógusok ismereteinek megújítása, frissen-tartása is könnyen megoldható. A korábban elkészült filmek, hangfelvételek digitalizálása, módszertani szempontú újraértékelése, újabb anyagok gyűjtése előre meghatározott elvek szerint. Ideális esetben mindez angol és német nyelven is elérhető kell, hogy legyen, s így egy olyan nemzetközi szempontból is figyelemreméltó tudásbázis jöhet létre, amely révén a Kárpát-medence hagyományos lokális színterein végzett narratológiai elemzések eredményei, ezek gyakorlati alkalmazási feltételeinek biztosítása mellett felértékelődhet. A BA képzés színvonalának fejlesztése mellett a Műhely törekszik arra, hogy egyre nagyobb súllyal jelenjen meg az MA képzésekben főiskolánkon és más felsőoktatási intézményekben. (DE, Nagyváradi Egyetem, Partium Egyetem, Szatmári Főiskola stb.)

16 16 Az ANM tagok szakmai karrier-projektjének valóra váltása, a fiatal kutatókoktatók folyamatos bevonása a programok megvalósításába. Kapcsolattartás a külföldi felsőoktatási intézményekkel és más Műhelyekkel. 4.2 A hosszú távú célok megvalósításában érintett közreműködők: Név Feladatkör Kompetencia Dr. Bálint Péter Bujdosóné Papp Andrea Dr. Gyürky Katalin PP menedzsment Oktatás, terepmunka Felkészítés, kötetszerkesztés Konferencia-szervezés Terepmunka és oktatás Módszertani tanulmányírás felkészítés, Terepmunka és oktatás Lektorálás, tanulmányírás Bánhidi Mária Terepmunka Módszertani felkészítés, nyelvi kompetencia fejlesztés Hovánszki Jánosné Terepmunka és oktatás Népzenei hagyományok gyűjtése tanulmányírás Dulainé Annamária Madarász Terepmunka és oktatás Népzenei hagyományok gyűjtése, elemzés Tamásiné Borbála Dsupin Terepmunka és oktatás Népzenei hagyományok gyűjtése, elemzés Dr. Imre László Oktatás Magyar irodalom XIX-XX. század folklór Dr. Prof. Emeritus Gorilovics Tivadar Dr. Biczó Gábor Dr. Bódis Zoltán Oktatás Terepmunka Antropológiai oktatás A francia nyelvű irodalom Antropológiai és romológiai ismeretekre felkészítés Terepmunka és oktatás Folk-narratíva gyűjtés és szövegelemzés német tematikában

17 17 Dr. Dallos Csaba Terepmunka Vizuális dokumentálás DVD-készítés Dallosné Farkas Csilla Terepmunka és oktatás Antropológiai és néprajzi módszertani felkészítés Gulyás Gyula Terepmunka, filmezés Vizuális dokumentálás Dr. Végh Balázs Béla Partiumbeli terepszervezés, kapcsolattartás, oktatás Módszertani felkészítés tanulmányírás B. Lipták Csilla VP-vel kapcsolattratás Angol nyelvű fordítás, lektorálás, szerkesztés Szerepi Sándor Terepmunka és oktatás Roma-tematikájú, terepmunka és anyaggyűjtés III. CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI 1.Tevékenységek szerkezete Kárpát-medencei multikulturális lokális közösségek folk-narratíváinak gyűjtése, kutatása, elemzése valamint az eredmények beemelése és oktatása a pedagógiai gyakorlatban. 1.1 Többlépcsős kommunikáció-segítő program kidolgozása, irányítása (óvoda/kisiskolás korosztály, szociális hátrányokkal küzdő/roma fiatalok, az érintett csoportokkal foglalkozó pedagógusok részére): anyanyelvi nevelés, beszédfejlesztés, kommunikációs tréning a saját kultúra narratív adottságainak figyelembevételével. 1.2 Varázskönyv program beindítása: rendszeres fejlesztőprogram/foglalkozások óvodákban, iskolákban elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek. Célja a különféle etnikai csoportok kulturális azonosságtudatának, összetartozásának és kohéziós erejének erősítése a népköltészet, mese/mondóka/népi játékok segítségével, a könyv, az írás, a tudás/tanulás tiszteletének, értékének kialakítása, tudatosítása, hiszen bizonyítottan ez az egyik elsődleges oka az iskolai kudarcaiknak.

18 A multikulturális nevelés komplex gyakorlatának kidolgozása konkrét közösségekre, az egyedi sajátosságok figyelmbevételével. 1.4 Kiemelt feladatot jelent a külföldi szakirodalom elméleti eredményeinek felhasználása a gyűjtött folk-narratívák értelmezése kapcsán. A svájci központú Európai Mesetársaság (Europäische Märchengesellschaft 33 kötetének) kutatási eredményeinek megismerése, szemelvényes lefordítása. Az AMN céljai megvalósításának színterét képezi az eddigi eredmények nemzetközi bemutatása, továbbá az európai pedagógiai és nevelési gyakorlatban bevett jól működő módszer közvetítése, mely elsősorban a mesék, de más a kulturális és zenei hagyományban rendelkezésre álló szövegformát az oktatás különböző színtjein (koragyermekkor, alternatív oktatási formák, SNI-s gyermekek, integrációt elősegítő oktatás) sikerrel felhasznál. 2. A tevékenység célzott területe Kárpát-medence, kiemelten a hazai (Tiszántúl), Erdély és Kárpátalja multikulturális lokális színterei. 2.1 A célok megvalósításának diszciplináris színterei Folk-narratíva: a meglévő/felgyűjtött anyagok alkalmazása az oktatásban és a hallgatók nyelvi, zenei és szociális kompetenciájának fejlesztésében. Bár az etnográfiai hagyomány verbális szöveganyaga már nem, vagy csak töredékesen fellelhető, ezért kutatásainak a változatok továbbélésére, valamit az újabb szöveghagyomány (életút-elbeszélés, anekdota stb.) funkcionális jelentőségének vizsgálata, illetve az anyagok oktatásba való beillesztésére kell fókuszálnia.

19 19 Feladatok: - A népi mondókák, népi szólások, különböző típusú mesék, népi zenés és dramatikus játékok gyűjtése, vizuális dokumentálása. - A tapasztalatok elméleti rendszerezése és a kommunikációs diszkurzív elemzése a képzésben érintett hallgatókkal. - Annak vizsgálata, hogy milyen pedagógiai alkalmazása lehetséges az egyes oktatási intézményekben (óvoda, iskola) az általunk gyűjtött anyagoknak és publikált szövegeknek Romológiai kutatás és oktatás A romológiai képzésben a kisebbségi közösség folk-narratívák hagyománykészletének felgyűjtése, az eddig gyűjtött alapmunkák oktatása, elemzése, és az eredmények óvodai-iskolai pedagógiai gyakorlatba való visszacsatolása. Feladatok - Az élő roma verbális szöveghagyomány típusainak gyűjtése, vizuális dokumentálása a meglévő forrásanyagok (szöveg és vizuális ismeretanyag) alkalmazása a pedagógiai képzésben. Könyvtár-fejlesztés és kapcsolattartás más intézmények szakembereivel (pl. PTE), roma közösségek reprezentánsaival. Az ANM vezető oktatói az e témakörben beadott PhD-értekezések (DE és más intézmények keretében) opponensi vagy bíráló bizottsági munkájában vesznek részt. - Az oktatásban és terep-gyakorlaton szerzett tapasztalatok elméleti rendszerezése és kommunikációs diszkurzív elemzése a képzésben (előadás és szeminárium keretében). - Annak a vizsgálata, hogy milyen pedagógiai alkalmazása lehetséges az egyes oktatási intézményekben (óvoda, iskola), illetve roma közösségekben az általunk gyűjtött anyagnak és publikált szövegeknek. - A roma gyerekek körében végzett szocio-lingvisztikai vizsgálatok alapján az iskolai kudarcokat okozó nyelvi hátrányok kiegyenlítésének segítése saját kultú-

20 20 rájuk, hagyományaikra építő kommunikációfejlesztő és az értékes, használható tudás/tanulás programokkal (gyűjtés, kidolgozás, alkalmazás). A pedagógiai gyakorlatban gyerekek, főiskolai hallgatók és gyakorló pedagógusok egyaránt célközönsége és résztvevője a fejlesztésnek Az alkalmazott narratológia antropológiai hátterének érvényesítése közösségfejlesztésben: akció-szemléletű oktatás Az AMN alapvetően alkalmazott természetű kutatásokra szerveződött tudományos közösség. A narratíva-kutatás a Kárpát-medence lokális színtereinek komplex elemzését feltételezi, melyhez a társtudományok, elsősorban az antropológia és az etnográfia módszertani, valamint elméleti törekvéseit használjuk. A kutatások gyakorlati értékét a lokális színtér viszonyaira alkalmazható nevelési és pedagógiai anyag összeállítása képezi. Ez összhangban van a modern alkalmazott antropológia akciószemléletével, mely a társadalomtudományi munka felelősségét nem elszigetelt akadémiai kérdésnek tekinti, hanem a tanulmányozott közösségek életében hasznosítható fejlesztési itt pedagógiai, oktatási és kulturális elképzelések tárházaként kezeli. A lokális színtér közösségeinek diszkurzív gyakorlata, valamint ennek hagyomány-háttere a fejlesztéshez nélkülözhetetlen autentikus szempontok forrása. 2.2 A célok megvalósításának formális (intézményi) színterei Működés színterei Az Alkalmazott Narratológiai Műhely tevékenységét a Debreceni Egyetem GYFK keretei között képzeli el. A Műhely szoros és eleven kapcsolatot tart fenn a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, kutatóműhelyekkel, s ezen intézmények által rendezett tudományos és módszertani tevékenységébe bekapcsolódik. Az elnyert és jövőben elnyerhető pályázatok keretében, illetve más jellegű (állami, magán, civil szervezetek) támogatásokból, felkérésekből, megbízásokból hazai és külföldi helyszíneken végez munkát. Pályázat keretében elnyerhető támogatás a DE GYFK területén vagy másutt egy önálló kutató-központra.

21 Konferencia - A DE GYFK IKKA tanszéke által szervezendők - A hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel Pályázatok - OTKA - Nemzetközi: pl. Interreg HU/RO Együttműködési partnerek - DE Néprajzi Intézet - ME Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet - NE DPPPD (Nagyvárad) - Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (Szatmárnémeti Kihelyezett Kar) - Partium Egyetem (Nagyvárad) Publikációs tevékenység - Elméleti és szakmai jellegű kiadványok (bilingvis) - Módszertani kiadványok szerkesztése (bilingvis) - Szöveggyűjtemények (forráselemezésekkel) kiadása - Belső kiadvány a hallgatói munka eredményeiről (1-2 évente kötet) - A hallgatók módszertani terveiből szerkesztett kötet (1-2 évente kötet) 2.3 A célok megvalósításának infrastrukturális feltételei Személyi feltételek fejlesztése Az Alkalmazott Narratológiai Műhely gerincét alkotó IKKA Tanszék létszámfejlesztésének indokai: - A kontakt és szabadon választható órák, illetve a terepmunka-órák növekedése miatta és a PHD fokozattal rendelkezők számának növelése okán. - Az idegen nyelvi sokszínűség és szakmai felkészültség bővítése, mely elengedhetetlen az oktatáshoz és a sikeres hazai és nemzetközi pályázatokhoz. - A szakirányú és más (BL és MA) képzésben való részvétel nagyobb súllyal. - Önálló szakirányok, és más képzések tervezése, meghirdetése.

22 A célok megvalósításához szükséges személyi feltételek Név feladatkör kompetencia Műhelyvezető: Dr. Bálint Péter (PhD) Koordinálás, terepmunka, oktatás Tanulmányírás, kötetszerkesztés Dr. Gyürky Katalin (PhD) Oktatás Módszertani, irodalmi felkészítés Bujdosóné Papp Andrea Terepmunka, oktatás Módszertani felkészítés, pedagógiai gyakorlat, néprajzi gyűjtés Bánhidi Mária Oktatás Pedagógiai módszertani felkészítés Dulainé Madarász Annamária Tamásiné Dsupin Borbála Szerepi Sándor Oktatás, terepmunka Oktatás, terepmunka Oktatás, terepmunka Hovánszki Jánosné Oktatás Népzenei hagyomány kutatása Népzenei hagyomány gyűjtése Népzenei hagyomány gyűjtése Multikulturális hagyományok gyűjtése, módszertani felkészítés

23 23 B. Lipták Csilla Fordítás (angol) Dr. Bódis Zoltán (PhD) Dallosné Farkas Csilla Dr. Biczó Gábor (egy. hab. doc.) Oktatás, fordítás (német) Oktatás, terepmunka Terepmunka, oktatás Fordítás, lektorálás, kötetszerkesztés Gyűjtőmunka és tanulmányírás Antroplógiai, néprajzi, pedagógiai módszertani felksézítés Antropológiai elméleti és módszertani felkészítés, Tanulmányírás, kötetszerkesztés Dr. Kotics József (egy.hab.doc) Oktatás Antropológiai terepkutatás, narratíva gyűjtése, elemzése Dallos Csaba Oktatás terepmunka Vizuális dokumentálás A célok megvalósításához szükséges dologi feltételek - A terepmunka helyszíneire történő eljutás biztosítása az intézményi gépkocsi használatával. - A hallgatók és oktatók terepen való szállásának, étkeztetésének biztosítása. - A Műhely által meghívott konferencia-vendégek ellátása. - A Műhely rendszeres publikációs tevékenységének támogatása. - A Műhely belső (főállásban lévő) oktatóinak hazai és külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. - A könyvtárfejlesztés részeként a Műhely szakirodalmi igényeinek figyelembevételével történik.

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA BUDAPEST 2012 1 Írták: Csoma Gyula: 1-1.8. valamint a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.4.1. fejezetek Kraiciné Szokoly Mária:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben