Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA november 6., órától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA 2008. november 6., 14.00 órától"

Átírás

1 SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Északi szárny, I. emelet, 40. terem Szekcióvezető: DR. H. FARKAS JULIANNA főiskolai docens CARLOS GARCÍA SERRANO, Universidad de Alcalá J. MELCHOR MARTÍN BUENO, Universidad de Alcalá CARMELO GARCÍA PÉREZ, Universidad de Alcalá Análisis de los factores del rendimiento académico. Un estudio con datos de los diplomados en ciencias empresariales de la Universidad de Alcalá ( ) GOMBÁS JUDIT, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus A humanisztikus lélektan lehetőségei az oktatásban, a gyógyításban és a gazdasági gondolkodásban SZENDERÁK GABRIELLA, BGF KVIFK, főiskolai tanársegéd Lélektan és ökológia THUMA ORSOLYA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Nyelvi kétértelműségek DR. CSAPÓNÉ DR. RISKÓ TÜNDE, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Regionalitás Magyarországon, különös tekintettel a felsőoktatásra és a munkaerőpiacra Kávészünet 164 Folytatás a következő oldalon.

2 16.00 BENKE ESZTER, BGF KVIFK, főiskolai docens Azért választottam ezt a kurzust, mert az óra időpontjában volt lyuk az órarendemben A Kutatásmódszertan és adatelemzés kurzus tapasztalatai JÁRMAI ERZSÉBET, BGF KVIFK, főiskolai docens SZOKÁCS KINGA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Egy készségfejlesztést célzó kurzus tapasztalatai a személyes és szociális kompetenciafejlesztés eredményességére vonatkozóan SZENTESI IBOLYA, Szolnoki Főiskola, gazdasági szakoktató HORVÁTH MARIANN, Szolnoki Főiskola, gazdasági szakoktató A gyakorlati oktatás alkalmazása kutatási tanulmány a kereskedelmi és marketing szakos hallgatók kabinet programjáról SZITNYAINÉ GOTTLIEB ÉVA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus A prezentációs és íráskészség-fejlesztés tantárgy tanításának pedagógiai tapasztalatai BÁNHALMI ÁRPÁD, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd BAKOS VIKTOR, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd PÁKOLICZ ORSOLYA, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd Informatikai eszközök a számonkérésben DOBÁK DÓRA, BGF PSzFK, főiskolai adjunktus Vizsgálatok a hagyományos (papíralapú) és digitális tesztelés hatékonyságáról empirikus kutatás

3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. UN ESTUDIO CON DATOS DE LOS DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ( ) Carlos García Serrano Universidad de Alcalá J. Melchor Martín Bueno Universidad de Alcalá Carmelo García Pérez Universidad de Alcalá La ponencia pretende exponer los fines, metodología y resultados del trabajo de investigación empírica Análisis de los factores del rendimiento académico. Un estudio con datos de los diplomados en ciencias empresariales de la Universidad de Alcalá ( ). El trabajo, publicado en julio de 2008 y realizado al amparo del Contrato Programa 2007 entre el Rectorado de la Universidad de Alcalá y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, tenía como objetivo conocer lo que hacen los alumnos mientras están matriculados en la Universidad y vincular esas actividades con el rendimiento académico; en definitiva, acotar los factores que determinan el rendimiento académico de los alumnos. El estudio se realiza en un entorno económico y demográfico caracterizado por un elevado crecimiento y un contexto universitario en el que las tasas de repetición y de abandono son elevadas. Tasas que actúan como un lastre que eleva el coste unitario de los estudiantes universitarios y dificulta las potenciales mejoras cualitativas en este nivel de educación. En este contexto (y en el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior) se plantean reformas cuyo objetivo fundamental es la mejora de la calidad de la enseñanza. Por todo ello, resulta muy relevante el conocimiento de los factores que condicionan el éxito o el fracaso de los alumnos universitarios, en la medida en que permita identificar algunos elementos sobre los que deben incidir las políticas educativas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema educativo. Los resultados del estudio arrojan luz al respecto, puesto que se establecen las relaciones entre la dedicación a los estudios, la participación en el mercado laboral y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, de manera que la combinación de estudios y trabajo en la enseñanza universitaria reglada práctica tan asentada y extendida entre los alumnos de la Escuela y de otras titulaciones genera efectos perversos en todos los estamentos de la comunidad universitaria. Efectos que no son compatibles con las ideas de calidad en la educación, excelencia universitaria, racionalidad en el gasto público y privado y eficiencia en los procesos educativos. 166

4 A HUMANISZTIKUS LÉLEKTAN LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN, A GYÓGYÍTÁSBAN ÉS A GAZDASÁGI GONDOLKODÁSBAN Gombás Judit Üzleti Szakoktató Intézeti Tanszék, főiskolai adjunktus A esztendő egyben a reneszánsz éve is. Ebből az alkalomból tekintsük át a humanisztikus lélektan alapvetéseit, valamint gondolkodjunk el azon, hogyan hasznosíthatók számunkra ezek az elvek az élet fontos területein! A humanisztikus lélektan emberközpontú pszichológia. Megszületésekor azt hirdette, hogy az ember létezése nem szorítható a pszichoanalízis és a viselkedéslélektan által felkínált merev keretek közé: az ember több, mint tudattalan ösztönerők játékának kiszolgáltatott lény, vagy több, mint egyszerű kondicionálással programozható robot. Az embert egy ellenállhatatlan erő sodorja át élete eseményein és hajtja a kiteljesedése az önmegvalósítás felé. Akárcsak a földben nyugvó mag, ha eljön az ideje, a növény széttöri a növekedését akadályozó sziklákat és minden igyekezetével felfelé tör a fény felé. Ugyanígy törekszik minden ember a benne rejlő lehetőségek megvalósítására. Az irányzat mélyen hatott a gyerekekkel foglalkozók gondolkodására. Tanárként, szülőként hogyan tudjuk a ránk bízott gyerekek, fiatalok személyiségfejlődését legoptimálisabban segíteni? Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Milyen egy gyermekközpontú iskola? Természetesen az emberi lét legfontosabb problémáiról is van gondolata a humanisztikusoknak: egyesek a létezésünk értelmét keresik, valakik a szeretetben vélik azt megtalálni. Mások egzisztenciális félelmeink feltárásán és enyhítésén fáradoznak. Kutatók próbálják kideríteni, milyen élet vár ránk, ha azt hisszük, az anyagi javak megszerzése és birtoklása boldogít. Az előadásban mindezeket a kérdéseket igyekezzük körüljárni ROGERS, GORDON, FROMM, PERLS, MASLOW, YALOM, HORNEY és KASSER gondolatait idézve. 167

5 LÉLEKTAN ÉS ÖKOLÓGIA Szenderák Gabriella Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet, főiskolai tanársegéd Milyen szálakon kapcsolódhat egymáshoz ökológia, környezetvédelem és lélektan? A kapcsolat sokkal szervesebb, mint azt általában gondoljuk. Az egyén pszichés problémái nagyon gyakran nem értelmezhetők pusztán lélektani szinten, a tünetek eredetének teljes körű feltárásához be kell vonni a környezettel való harmonikus együttélést, mint szempontot is. Ez a megközelítés ha az ökológia szó nem is hangzik el nem idegen a lélektani gondolkodástól; hivatkozhatunk többek között Angyal András holisztikus szemléletére, vagy távoli elődként akár Lewin mezőelméletére, de minden olyan szemléletre elsősorban a humanisztikus, holisztikus szemléletű pszichológusokra jellemző ez amely az embert, az emberi személyiséget a környezetével folyamatos kölcsönhatásban álló nyitott rendszernek tekinti. A környezet fogalma alatt mást és mást értenek ezek a szerzők; beleértik a tárgyi világot, a többi személyt, stb.; a legtágabb értelmezés az egyén teljes fizikai, lelki, szellemi környezetét érti ez alatt. Ez a megközelítés már megkerülhetetlenül magával von ökológiai kérdéseket is. Ha a lélektan oldaláról nézzük, a fő kérdéseink a következők lesznek: Mi számít élhető környezetnek? Melyek azon a feltételek, amelyek elősegítik az egyén és tágabb csoportja lelki egészségének kialakítását és megőrzését? Mit tehetünk mi, hogy környezetünk olyan legyen, ahol jól tudunk élni? Mi lehet a cél: kilépni a fogyasztói társadalomból, vagy benne maradni, de másképp? 168

6 NYELVI KÉTÉRTELMŰSÉGEK Thuma Orsolya főiskolai adjunktus Az előadás meghatározza, hogy milyen fajtái (poliszémia és homonómia) és forrásai (reprezentáció és feldolgozás) vannak a nyelvi kétértelműségeknek. Ezt követően röviden, példákkal bemutatjuk, hogy a nyelv milyen szintjein, milyen formában jelentkezhetnek a kétértelműségek (morfológiai, szemantikai, szintaktikai, pragmatikai kétértelműség). Majd kitérünk arra, hogy a nyelvi rendszerünk hogyan tudja feloldani ezeket a kétértelműségeket oly módon, hogy az anyanyelvünkön nagyobb részt nem is tudatosulnak (ez alól kivétel a pragmatikai kétértelműség, például az irónia). Végül bemutatunk néhány friss kísérleti eredményt, amely a kétértelmű tövek és ragok sajátos nyelvi reprezentálódására utal. 169

7 REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐOKTATÁSRA ÉS A MUNKAERŐPIACRA Dr. Csapóné dr. Riskó Tünde Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet, főiskolai adjunktus A felsőoktatás hallgatói létszáma 1990/91 óta közel négyszeresére emelkedett Magyarországon, de a folyamatos növekedés után 2004 óta csökkenő tendenciát mutat. Ez legfőképpen demográfiai okokra vezethető vissza, hiszen Magyarország népessége köztudottan folyamatosan csökken, ez megnyilvánul többek között a felsőoktatásba újonnan belépők létszámának csökkenésében is. Az ezer lakosra, illetve a éves népességre vetített nappali tagozatos hallgatói létszám arányainak növekedése viszont tükrözi a felsőoktatás iránti növekvő igényt, vagyis a létszám csökkenése mellett valójában arányait tekintve nő a felsőoktatás iránti igény és ezzel párhuzamosan a népesség iskolázottsága javul. A társadalom gondolkodásmódjának változása szintén növeli a képzés iránti igényt. A felvételi rendszer megszűnése is ugrásszerű növekedést eredményezett a felsőoktatás hallgatói létszámában. A munkaerőpiacon a diploma igen felértékelődött, továbbá az a tény, hogy a munkanélküliek között a felsőfokú végzettségűeket találjuk a legkisebb arányban, mind a képzés, továbbképzés mellett szólnak. A magyar népesség iskolázottsága nem marad el az európai uniós átlagtól, sőt az erős középmezőnyben foglal helyet. Magyarországon az aktív népesség több mint 90%-a volt foglalkoztatott ban, ami nemzetközi viszonylatban is jónak mondható (az EU-27 átlaga 92%), de hozzá kell azonban tenni, hogy a népesség csökkenésének eredményeként abszolút értékben viszont csökken a foglalkoztatottak létszáma. A foglalkoztatottak és munkanélküliek létszáma, arányai Magyarország egyes régióiban eltérő képet mutatnak tükrözve az egyes régiók adottságait, lehetőségeit. Összességében azonban elmondható, hogy a népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele 2000 és 2006 között Magyarország valamennyi régiójában javult. Az aktívak éves népességen belüli aránya 2006-ban Közép-Magyarországon, Nyugat- és Közép-Dunántúlon közel 60%-os, az ország másik négy régiójában viszont 50% körüli volt. A foglalkoztatási arány 2006-ban átlagosan 51% volt, a fentiekben említett három régióban ezt meghaladó értékeket, míg az ország másik négy régiójában átlag alatti értékeket találunk. A foglalkoztatási szerkezetben a szolgáltató szféra dominanciája figyelhető meg valamennyi régióban. A munkanélküliek száma régiónként eltérő mértékben emelkedett. A évi létszámhoz viszonyítva a legnagyobb növekedést a dél-alföldi, dél- és közép-dunántúli régiókban találjuk. Közép-Magyarország az egyetlen régió, ahol alacsonyabb munkanélküliségi rátát találunk 2006-ban, mint 2000-ben. 170

8 AZÉRT VÁLASZTOTTAM EZT A KURZUST, MERT AZ ÓRA IDŐPONTJÁBAN VOLT LYUK AZ ÓRARENDEMBEN A KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS ADATELEMZÉS KURZUS TAPASZTALATAI Benke Eszter Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék, főiskolai docens Bizonyos életkor alatt és kellő tapasztalatok hiányában nem várható el senkitől, hogy komolyan vegye a Publikálj vagy eltűnsz! (publish or perish) figyelmezetést, amely a tudományos életben a szakmai fejlődés és előrelépés szerves részét képező kutatások szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor az akkreditációs követelményeknek megfelelően és igazodva a nemzetközi felsőoktatási gyakorlathoz, szükségesnek tűnik diákjainkat ellátni azokkal az ismeretekkel, amelyek magasabb szintű tanulmányaik során alkalmassá teszik őket önálló kutatómunka végzésére. Az előadás röviden összefoglalja a féléves Kutatásmódszertan és adatelemzés kurzus anyagát, bepillantást nyújt az órai és az önállóan végzett projektekbe, valamint összegzi azokat a tapasztalatokat, amelyek segítségével a főiskolai alapképzésben résztvevők is hasznosítani tudják a kurzuson tanultakat. A pozitív tapasztalatok mellett az előadó megosztja kollégáival azokat a tapasztalatait is, amelyek azt mutatják be, hogy miben hibázott a kurzusvezető, mennyiben nem feletek meg egyes diákok az elvárásoknak, és melyek voltak azok a nehézségek, amelyek a főiskolai oktatási rendszerből adódtak. Az előadás kitér továbbá a 2007/2008-as tanévben a főiskolán kipróbálási fázisban levő virtuális tanulási környezet (VLE = virtual learning environment), a CooSpace használatának előnyeire és hátrányaira is. Bemutatjuk, hogy hogyan segíti az oktatómunkát a CooSpace által biztosított virtuális tanterem, melyek az előnyei és a hátrányai a rendszer használatának. Megkérdeztük a diákokat is arról, hogy milyen mértékben tudtak támaszkodni a CooSpace által kínált lehetőségekre, mennyiben találták hasznosnak, és jelentett-e nehézséget a virtuális tanulási környezet használata. 171

9 EGY KÉSZSÉGFEJLESZTÉST CÉLZÓ KURZUS TAPASZTALATAI A SZEMÉLYES ÉS SZOCIÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓAN Jármai Erzsébet főiskolai docens Szokács Kinga főiskolai adjunktus A Prezentáció- és íráskészség-fejlesztés c. tantárgy magyar nyelvű tanítása 2006 szeptemberétől indult el főiskolánkon. Szűkebb körben a hallgatói igények, szélesebb körű szükségleteket figyelembe véve a munkaerő-piaci igények hatottak ennek az alapvetően kommunikációs kompetenciára épülő tantárgynak a bevezetésére. Maga a kommunikációs kompetencia is egy komplex készség-együttest magába foglaló kategória, amely nem fejleszthető olyan személyes és szociális kompetenciák megléte nélkül, mint önbizalom, helyes önértékelés, nyitottság, együttműködési készség stb. A nemzeti fejlesztési terv keretében elindított kulcskompetenciákra vonatkozó programfejlesztés 7 kiemelt területének egyike a szövegértés-szövegalkotás, amely kompetencia megléte egyik feltétele a kommunikációs képesség fejlesztésének, s mint ilyen, tantárgyakon átívelő kritérium, tehát a személyiség egészének fejlesztését célozza. A pedagógiai témák hazai palettáján időszerű kérdés a komplex kompetenciafejlesztés a versenyképes tudáselsajátításában. Ennek egyik figyelmeztető jele a PISA felmérések nem túl örvendetes eredménye. Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyeknek az eredménye egyetlen vizsgált változó (természettudományok, szövegértés, matematika) esetében sem változott (lényegében nem javult) a PISA 2000 óta eltelt 6 év során. A PISA 2006 összefoglaló jelentése így fogalmaz: Magyarország az összképet tekintve ma még a gyengébb eredményt elért országokhoz áll közelebb, hiszen egyik területen sem tudtunk átlag feletti eredményt elérni, sőt matematikából és szövegértésből, igaz nem drámai mértékben, el is maradtunk az átlagtól. Mindezek fényében úgy gondoljuk, hogy a prezentáció- és íráskészségfejlesztéshez hasonló komplex kompetenciák fejlesztését felölelő tantárgyakra nagy szükség van még a felsőoktatásban is, mert lehetőséget kell adnunk diákjainknak, hogy a közoktatásban elmaradt hiányosságaikat minél maradéktalanabbul pótolhassák. 172

10 A GYAKORLATI OKTATÁS ALKALMAZÁSA KUTATÁSI TANULMÁNY A KERESKEDELMI ÉS MARKETING SZAKOS HALLGATÓK KABINET PROGRAMJÁRÓL Szentesi Ibolya Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Kar gazdasági szakoktató Horváth Mariann Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Kar gazdasági szakoktató A főiskolák életében külön figyelmet érdemel a gyakorlati szakoktatás, melyet minden főiskola különböző módon, és úton, de egy cél érdekében, a hallgatók gyakorlati felkészítésének, és természetesen az előírt oktatási követelményeknek megfelelően szeretnek megoldani. A Szolnoki Főiskolán az elmúlt évek során a hallgatók a háromszor egyhetes szakmai gyakorlatukat különböző kiskereskedelmi egységekben töltötték le. A hallgatói visszajelzések alapján a kiskereskedelmi egységek mindennapos feladatait meglehetősen gyorsan és alaposan megismerték. A 2007-es tanévtől másodéves, nappali tagozatos hallgató számára bevezették a kabinet programot, melynek egy hetes időtartamát a főiskolán külön erre a célra kialakított tanteremben kellett eltölteni, amely kiegészíti az előző évben letöltött egyhetes szakmai gyakorlatot. A program célja, hogy megismerjék egy kereskedelmi vállalkozás alapításának, működésének főbb gyakorlati kérdéseit. Szemináriumi és házi feladatok megoldásával komplex, gyakorlati tudást szerezzenek a jelölt témakörökön belül. A kabinetben folyó oktatás alapvetően interaktív előadásra, az önálló hallgatói munkára és feladatmegoldásra épül. Az oktató rövid feladatismertetés után vezeti rá a hallgatókat a komplex, szakmai megoldásokra. Tapasztalataink szerint a hallgatóknak ez a fajta gyakorlati munka tetszett, ezt azonban alá szerettük volna támasztani írásos dokumentációval, primer kutatással. A primer kutatás célja, a hallgatók véleményének és tapasztalatainak, ötleteinek megismerése a kabinet programba való későbbi megfontolása és beépítése. Az egyhetes gyakorlat végén minden hallgató kitöltött egy kérdőívet, amelyet SPSS program segítségével dolgoztunk fel. A mintába 72 hallgató került, a nemek aránya 30-70% a lányok javára. A feldolgozás során a szakmai gyakorlat hozadékaként olyan számunkra előre nem látható visszajelzések, vélemények merültek fel, amelyek jobban megerősítettek bennünket a kabinetes gyakorlatorientált szakmai képzésben. 173

11 A PREZENTÁCIÓS ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK PEDAGÓGIAI TAPASZTALATAI Szitnyainé Gottlieb Éva főiskolai adjunktus A prezentációs és íráskészség tantárgy fejlesztése keretében jelentős szerepet kapnak mindazok a technikák, amelyek a közönség előtt való beszéd fejlesztésére szolgálnak. A kurzus hallgatói a nemzetközi szakirodalommal összhangban gyakran számolnak be arról, hogy a nagyobb hallgatóság előtti szóbeli megnyilatkozás során a lámpaláz akadályozza teljesítményüket. A beszédfejlesztő gyakorlatok és lámpaláz leküzdésére szolgáló technikák mellett az elméleti háttér ismertetése, a beszédprodukció jellemzőinek tudatosítása is jelentősen hozzájárulhat a hallgatók beszédkészségének fejlesztéséhez. A vizsgálat elméleti hátteréül a magyar beszédhiba-korpusz alapján végzett kutatások szolgálnak, amelynek során a spontán magyar beszédben előforduló nyelvbotlások és megakadás-jelenségek szisztematikus feldolgozásával a beszédtervezés és kivitelezés során létrejött akaratlan összehangolatlanság jelenségét tárják fel a kutatók. Előadásomban egy olyan vizsgálat eredményeit ismertetem, amelynek során magyar anyanyelvű főiskolai hallgatók spontán beszédében előforduló megakadásjelenségeket és az általuk alkalmazott önkorrekciós technikák típusait és gyakoriságát vetem össze ugyanezen hallgatók begyakorolt szóbeli produkcióban előforduló olyan nyelvbotlásaival, mint a szünettartás, hezitálás, beszédhibák, ismétlés stb. A kiinduló hipotézis szerint a vizsgált anyagban a spontán beszédben előforduló beszédhibák száma megfelel a magyar beszédhiba-korpusz alapján a magyar nyelvű spontán beszédre jellemző előfordulási gyakoriságnak, ezzel szemben a felkészült, és szövegét pontosan megtanuló előadó beszédprodukciójára kevéssé jellemzőek a szókeresések, nyelvtani hibák vagy szünetek, tekintve, hogy a felkészült szónok esetében a beszédtervezés és a beszéd kivitelezése nem párhuzamosan zajlik. A prezentációs és íráskészség tantárgy gyakorlati óráin a hallgatók spontán és betanult beszédének gépi rögzítése a hallgatók számára is lehetővé tette az általuk létrehozott kétféle beszédprodukció közötti különbség megragadását a megakadásjelenségek alakulása szempontjából. A hangfelvételek egyéni megbeszélésének egyik konkrét pedagógiai célkitűzése a modorosságok, szünetkitöltő szavak és hangok leküzdése volt. A másik motiváló tényező valamennyi hallgató esetében a spontán beszédben és a megtanult beszédben előforduló nyelvbotlások számának szignifikánsan kimutatható különbsége volt, amely pozitív megerősítést eredményezett. 174

12 INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A SZÁMONKÉRÉSBEN Bánhalmi Árpád BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Bakos Viktor BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Pákolicz Orsolya BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd A BGF KKFK Kommunikáció és médiatudomány szakon a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében kísérleti jelleggel bevezetünk egy új, számítógépes számonkérési módszert. Célunk, hogy a hallgatók folyamatosan készüljenek, a megfelelő rendben sajátítsák el az egymásra épülő alapismereteket a sikeres vizsga érdekében. A módszer lényege, hogy témakörönként elektronikus formában teszteljük a hallgatók tudását. A teszteket úgy építjük fel, hogy a diákok egészen addig ismételhessék a tesztet, amíg el nem sajátították a témakörbe összes vágó alapfogalmat. Az egyes témakörökhöz tartozó tesztkérdéseket a hallgatók egy kellően nagy adatbázisból kapják, véletlenszerűen. Így igen kicsi a valószínűsége, hogy bárki ugyanazokat a kérdéseket kapja meg. Kidolgoztunk egy módszert, aminek a segítségével optimálisan ösztönözhetjük a hallgatókat, hogy a tananyagot elsajátítsák, illetve a saját tudásukban és tanulási módszerükben lévő hiányosságokat feltárják. 175

13 VIZSGÁLATOK A HAGYOMÁNYOS (PAPÍRALAPÚ) ÉS DIGITÁLIS TESZTELÉS HATÉKONYSÁGÁRÓL EMPIRIKUS KUTATÁS Dobák Dóra BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék, főiskolai adjunktus A tudás alapú társadalom előretörésével egyre nagyobb szerepe van az oktatásnak, ezen belül is egyre nagyobb teret nyer az elektronikus oktatási eszközök használata. Nemzetközi viszonylatban ezen a területen a hazai trendekhez hasonlóan az elektronikus oktatási keretrendszerek (LMS) és az elektronikus tananyagok terjednek elsősorban. Mindemellett terjednek az elektronikus vizsgáztatást, illetve tesztelést támogató önálló szoftverek is, mivel az LMS-ek ilyen jellegű funkciói nem túlságosan kidolgozottak. Az információs technikák oktatásba történő bevonása egy új problémát is felszínre hoz: az oktatott nagy tömegek vizsgára való felkészítését és vizsgáztatását. A létszámnövekedésből adódó vizsgáztatási feladatok ellátása jelentősen leterheli az oktatói kart. Amennyiben sikerül olyan alkalmazást készíteni, amelyik biztosan tudja azonosítani a hallgatókat, kiválthatóvá válik a személyes vizsgáztatások egy része és csökkenhet a tanároknak a dolgozatok javítására szánt ideje. Az ELTE tanár szakos hallgatóinak körében akik informatika, földrajz, biológia, környezettan, fizika, matematika, kémia, nyelvszakot végző hallgatók végeztem a vizsgálatom. A mérést a 2007/2008-as tanévben végeztem, az őszi és tavaszi félévben, amikor a hallgatók a Minőségbiztosítás, hatékonyság című tantárgyat tanulták 1-1 féléven keresztül. Ez a tantárgy, mely első- és másodéves hallgatók számára kötelező, kollokviummal zárul. 176

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban

Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban Szekeres Klára Az értékelemzés oktatásának és az AVS minősítés megszerzésének tapasztalatai a felsőoktatásban Bevezetés A főiskolai oktatásban 1997 óta oktatom az értékelemzést, eleinte a Könynyűipari

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A természettudományos tanárképzés jelentősége és útjai Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet A természettudományos tanárképzés jelentősége A tanárképzés célja nem lehet más, mint az ismeretek hatékony

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó

Féléves óraszám. AM1 18 Kollokvium 4 - MÉGM, MM. AM1 18 Kollokvium 5 - MM. AM1 5 Kollokvium 2 - Dr. Miskolczi Ildikó SZOLNOKI FŐISKOLA Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc), Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és Műszaki menedzser (BSc) szakos Levelező tagozatos I. évfolyamos hallgatók (Szolnok)

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint SZOLNOKI FŐISKOLA Tantárgy kód Tantárgy/Oktató A tantárgyak: Kötelező tantárgyak kommunikáció 1. LSKR022A Dr. Pólya Éva Termékhasznosság és LSKR021A Dr. Szakács Attila LSNG016A LSKR008GY LSKR009GY Külkereskedelmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Nappali tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2013/2014 tanév 1.félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben