Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA november 6., órától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA 2008. november 6., 14.00 órától"

Átírás

1 SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Északi szárny, I. emelet, 40. terem Szekcióvezető: DR. H. FARKAS JULIANNA főiskolai docens CARLOS GARCÍA SERRANO, Universidad de Alcalá J. MELCHOR MARTÍN BUENO, Universidad de Alcalá CARMELO GARCÍA PÉREZ, Universidad de Alcalá Análisis de los factores del rendimiento académico. Un estudio con datos de los diplomados en ciencias empresariales de la Universidad de Alcalá ( ) GOMBÁS JUDIT, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus A humanisztikus lélektan lehetőségei az oktatásban, a gyógyításban és a gazdasági gondolkodásban SZENDERÁK GABRIELLA, BGF KVIFK, főiskolai tanársegéd Lélektan és ökológia THUMA ORSOLYA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Nyelvi kétértelműségek DR. CSAPÓNÉ DR. RISKÓ TÜNDE, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Regionalitás Magyarországon, különös tekintettel a felsőoktatásra és a munkaerőpiacra Kávészünet 164 Folytatás a következő oldalon.

2 16.00 BENKE ESZTER, BGF KVIFK, főiskolai docens Azért választottam ezt a kurzust, mert az óra időpontjában volt lyuk az órarendemben A Kutatásmódszertan és adatelemzés kurzus tapasztalatai JÁRMAI ERZSÉBET, BGF KVIFK, főiskolai docens SZOKÁCS KINGA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus Egy készségfejlesztést célzó kurzus tapasztalatai a személyes és szociális kompetenciafejlesztés eredményességére vonatkozóan SZENTESI IBOLYA, Szolnoki Főiskola, gazdasági szakoktató HORVÁTH MARIANN, Szolnoki Főiskola, gazdasági szakoktató A gyakorlati oktatás alkalmazása kutatási tanulmány a kereskedelmi és marketing szakos hallgatók kabinet programjáról SZITNYAINÉ GOTTLIEB ÉVA, BGF KVIFK, főiskolai adjunktus A prezentációs és íráskészség-fejlesztés tantárgy tanításának pedagógiai tapasztalatai BÁNHALMI ÁRPÁD, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd BAKOS VIKTOR, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd PÁKOLICZ ORSOLYA, BGF KKFK, főiskolai tanársegéd Informatikai eszközök a számonkérésben DOBÁK DÓRA, BGF PSzFK, főiskolai adjunktus Vizsgálatok a hagyományos (papíralapú) és digitális tesztelés hatékonyságáról empirikus kutatás

3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. UN ESTUDIO CON DATOS DE LOS DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ( ) Carlos García Serrano Universidad de Alcalá J. Melchor Martín Bueno Universidad de Alcalá Carmelo García Pérez Universidad de Alcalá La ponencia pretende exponer los fines, metodología y resultados del trabajo de investigación empírica Análisis de los factores del rendimiento académico. Un estudio con datos de los diplomados en ciencias empresariales de la Universidad de Alcalá ( ). El trabajo, publicado en julio de 2008 y realizado al amparo del Contrato Programa 2007 entre el Rectorado de la Universidad de Alcalá y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, tenía como objetivo conocer lo que hacen los alumnos mientras están matriculados en la Universidad y vincular esas actividades con el rendimiento académico; en definitiva, acotar los factores que determinan el rendimiento académico de los alumnos. El estudio se realiza en un entorno económico y demográfico caracterizado por un elevado crecimiento y un contexto universitario en el que las tasas de repetición y de abandono son elevadas. Tasas que actúan como un lastre que eleva el coste unitario de los estudiantes universitarios y dificulta las potenciales mejoras cualitativas en este nivel de educación. En este contexto (y en el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior) se plantean reformas cuyo objetivo fundamental es la mejora de la calidad de la enseñanza. Por todo ello, resulta muy relevante el conocimiento de los factores que condicionan el éxito o el fracaso de los alumnos universitarios, en la medida en que permita identificar algunos elementos sobre los que deben incidir las políticas educativas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema educativo. Los resultados del estudio arrojan luz al respecto, puesto que se establecen las relaciones entre la dedicación a los estudios, la participación en el mercado laboral y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, de manera que la combinación de estudios y trabajo en la enseñanza universitaria reglada práctica tan asentada y extendida entre los alumnos de la Escuela y de otras titulaciones genera efectos perversos en todos los estamentos de la comunidad universitaria. Efectos que no son compatibles con las ideas de calidad en la educación, excelencia universitaria, racionalidad en el gasto público y privado y eficiencia en los procesos educativos. 166

4 A HUMANISZTIKUS LÉLEKTAN LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN, A GYÓGYÍTÁSBAN ÉS A GAZDASÁGI GONDOLKODÁSBAN Gombás Judit Üzleti Szakoktató Intézeti Tanszék, főiskolai adjunktus A esztendő egyben a reneszánsz éve is. Ebből az alkalomból tekintsük át a humanisztikus lélektan alapvetéseit, valamint gondolkodjunk el azon, hogyan hasznosíthatók számunkra ezek az elvek az élet fontos területein! A humanisztikus lélektan emberközpontú pszichológia. Megszületésekor azt hirdette, hogy az ember létezése nem szorítható a pszichoanalízis és a viselkedéslélektan által felkínált merev keretek közé: az ember több, mint tudattalan ösztönerők játékának kiszolgáltatott lény, vagy több, mint egyszerű kondicionálással programozható robot. Az embert egy ellenállhatatlan erő sodorja át élete eseményein és hajtja a kiteljesedése az önmegvalósítás felé. Akárcsak a földben nyugvó mag, ha eljön az ideje, a növény széttöri a növekedését akadályozó sziklákat és minden igyekezetével felfelé tör a fény felé. Ugyanígy törekszik minden ember a benne rejlő lehetőségek megvalósítására. Az irányzat mélyen hatott a gyerekekkel foglalkozók gondolkodására. Tanárként, szülőként hogyan tudjuk a ránk bízott gyerekek, fiatalok személyiségfejlődését legoptimálisabban segíteni? Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Milyen egy gyermekközpontú iskola? Természetesen az emberi lét legfontosabb problémáiról is van gondolata a humanisztikusoknak: egyesek a létezésünk értelmét keresik, valakik a szeretetben vélik azt megtalálni. Mások egzisztenciális félelmeink feltárásán és enyhítésén fáradoznak. Kutatók próbálják kideríteni, milyen élet vár ránk, ha azt hisszük, az anyagi javak megszerzése és birtoklása boldogít. Az előadásban mindezeket a kérdéseket igyekezzük körüljárni ROGERS, GORDON, FROMM, PERLS, MASLOW, YALOM, HORNEY és KASSER gondolatait idézve. 167

5 LÉLEKTAN ÉS ÖKOLÓGIA Szenderák Gabriella Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet, főiskolai tanársegéd Milyen szálakon kapcsolódhat egymáshoz ökológia, környezetvédelem és lélektan? A kapcsolat sokkal szervesebb, mint azt általában gondoljuk. Az egyén pszichés problémái nagyon gyakran nem értelmezhetők pusztán lélektani szinten, a tünetek eredetének teljes körű feltárásához be kell vonni a környezettel való harmonikus együttélést, mint szempontot is. Ez a megközelítés ha az ökológia szó nem is hangzik el nem idegen a lélektani gondolkodástól; hivatkozhatunk többek között Angyal András holisztikus szemléletére, vagy távoli elődként akár Lewin mezőelméletére, de minden olyan szemléletre elsősorban a humanisztikus, holisztikus szemléletű pszichológusokra jellemző ez amely az embert, az emberi személyiséget a környezetével folyamatos kölcsönhatásban álló nyitott rendszernek tekinti. A környezet fogalma alatt mást és mást értenek ezek a szerzők; beleértik a tárgyi világot, a többi személyt, stb.; a legtágabb értelmezés az egyén teljes fizikai, lelki, szellemi környezetét érti ez alatt. Ez a megközelítés már megkerülhetetlenül magával von ökológiai kérdéseket is. Ha a lélektan oldaláról nézzük, a fő kérdéseink a következők lesznek: Mi számít élhető környezetnek? Melyek azon a feltételek, amelyek elősegítik az egyén és tágabb csoportja lelki egészségének kialakítását és megőrzését? Mit tehetünk mi, hogy környezetünk olyan legyen, ahol jól tudunk élni? Mi lehet a cél: kilépni a fogyasztói társadalomból, vagy benne maradni, de másképp? 168

6 NYELVI KÉTÉRTELMŰSÉGEK Thuma Orsolya főiskolai adjunktus Az előadás meghatározza, hogy milyen fajtái (poliszémia és homonómia) és forrásai (reprezentáció és feldolgozás) vannak a nyelvi kétértelműségeknek. Ezt követően röviden, példákkal bemutatjuk, hogy a nyelv milyen szintjein, milyen formában jelentkezhetnek a kétértelműségek (morfológiai, szemantikai, szintaktikai, pragmatikai kétértelműség). Majd kitérünk arra, hogy a nyelvi rendszerünk hogyan tudja feloldani ezeket a kétértelműségeket oly módon, hogy az anyanyelvünkön nagyobb részt nem is tudatosulnak (ez alól kivétel a pragmatikai kétértelműség, például az irónia). Végül bemutatunk néhány friss kísérleti eredményt, amely a kétértelmű tövek és ragok sajátos nyelvi reprezentálódására utal. 169

7 REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐOKTATÁSRA ÉS A MUNKAERŐPIACRA Dr. Csapóné dr. Riskó Tünde Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet, főiskolai adjunktus A felsőoktatás hallgatói létszáma 1990/91 óta közel négyszeresére emelkedett Magyarországon, de a folyamatos növekedés után 2004 óta csökkenő tendenciát mutat. Ez legfőképpen demográfiai okokra vezethető vissza, hiszen Magyarország népessége köztudottan folyamatosan csökken, ez megnyilvánul többek között a felsőoktatásba újonnan belépők létszámának csökkenésében is. Az ezer lakosra, illetve a éves népességre vetített nappali tagozatos hallgatói létszám arányainak növekedése viszont tükrözi a felsőoktatás iránti növekvő igényt, vagyis a létszám csökkenése mellett valójában arányait tekintve nő a felsőoktatás iránti igény és ezzel párhuzamosan a népesség iskolázottsága javul. A társadalom gondolkodásmódjának változása szintén növeli a képzés iránti igényt. A felvételi rendszer megszűnése is ugrásszerű növekedést eredményezett a felsőoktatás hallgatói létszámában. A munkaerőpiacon a diploma igen felértékelődött, továbbá az a tény, hogy a munkanélküliek között a felsőfokú végzettségűeket találjuk a legkisebb arányban, mind a képzés, továbbképzés mellett szólnak. A magyar népesség iskolázottsága nem marad el az európai uniós átlagtól, sőt az erős középmezőnyben foglal helyet. Magyarországon az aktív népesség több mint 90%-a volt foglalkoztatott ban, ami nemzetközi viszonylatban is jónak mondható (az EU-27 átlaga 92%), de hozzá kell azonban tenni, hogy a népesség csökkenésének eredményeként abszolút értékben viszont csökken a foglalkoztatottak létszáma. A foglalkoztatottak és munkanélküliek létszáma, arányai Magyarország egyes régióiban eltérő képet mutatnak tükrözve az egyes régiók adottságait, lehetőségeit. Összességében azonban elmondható, hogy a népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele 2000 és 2006 között Magyarország valamennyi régiójában javult. Az aktívak éves népességen belüli aránya 2006-ban Közép-Magyarországon, Nyugat- és Közép-Dunántúlon közel 60%-os, az ország másik négy régiójában viszont 50% körüli volt. A foglalkoztatási arány 2006-ban átlagosan 51% volt, a fentiekben említett három régióban ezt meghaladó értékeket, míg az ország másik négy régiójában átlag alatti értékeket találunk. A foglalkoztatási szerkezetben a szolgáltató szféra dominanciája figyelhető meg valamennyi régióban. A munkanélküliek száma régiónként eltérő mértékben emelkedett. A évi létszámhoz viszonyítva a legnagyobb növekedést a dél-alföldi, dél- és közép-dunántúli régiókban találjuk. Közép-Magyarország az egyetlen régió, ahol alacsonyabb munkanélküliségi rátát találunk 2006-ban, mint 2000-ben. 170

8 AZÉRT VÁLASZTOTTAM EZT A KURZUST, MERT AZ ÓRA IDŐPONTJÁBAN VOLT LYUK AZ ÓRARENDEMBEN A KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS ADATELEMZÉS KURZUS TAPASZTALATAI Benke Eszter Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék, főiskolai docens Bizonyos életkor alatt és kellő tapasztalatok hiányában nem várható el senkitől, hogy komolyan vegye a Publikálj vagy eltűnsz! (publish or perish) figyelmezetést, amely a tudományos életben a szakmai fejlődés és előrelépés szerves részét képező kutatások szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor az akkreditációs követelményeknek megfelelően és igazodva a nemzetközi felsőoktatási gyakorlathoz, szükségesnek tűnik diákjainkat ellátni azokkal az ismeretekkel, amelyek magasabb szintű tanulmányaik során alkalmassá teszik őket önálló kutatómunka végzésére. Az előadás röviden összefoglalja a féléves Kutatásmódszertan és adatelemzés kurzus anyagát, bepillantást nyújt az órai és az önállóan végzett projektekbe, valamint összegzi azokat a tapasztalatokat, amelyek segítségével a főiskolai alapképzésben résztvevők is hasznosítani tudják a kurzuson tanultakat. A pozitív tapasztalatok mellett az előadó megosztja kollégáival azokat a tapasztalatait is, amelyek azt mutatják be, hogy miben hibázott a kurzusvezető, mennyiben nem feletek meg egyes diákok az elvárásoknak, és melyek voltak azok a nehézségek, amelyek a főiskolai oktatási rendszerből adódtak. Az előadás kitér továbbá a 2007/2008-as tanévben a főiskolán kipróbálási fázisban levő virtuális tanulási környezet (VLE = virtual learning environment), a CooSpace használatának előnyeire és hátrányaira is. Bemutatjuk, hogy hogyan segíti az oktatómunkát a CooSpace által biztosított virtuális tanterem, melyek az előnyei és a hátrányai a rendszer használatának. Megkérdeztük a diákokat is arról, hogy milyen mértékben tudtak támaszkodni a CooSpace által kínált lehetőségekre, mennyiben találták hasznosnak, és jelentett-e nehézséget a virtuális tanulási környezet használata. 171

9 EGY KÉSZSÉGFEJLESZTÉST CÉLZÓ KURZUS TAPASZTALATAI A SZEMÉLYES ÉS SZOCIÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓAN Jármai Erzsébet főiskolai docens Szokács Kinga főiskolai adjunktus A Prezentáció- és íráskészség-fejlesztés c. tantárgy magyar nyelvű tanítása 2006 szeptemberétől indult el főiskolánkon. Szűkebb körben a hallgatói igények, szélesebb körű szükségleteket figyelembe véve a munkaerő-piaci igények hatottak ennek az alapvetően kommunikációs kompetenciára épülő tantárgynak a bevezetésére. Maga a kommunikációs kompetencia is egy komplex készség-együttest magába foglaló kategória, amely nem fejleszthető olyan személyes és szociális kompetenciák megléte nélkül, mint önbizalom, helyes önértékelés, nyitottság, együttműködési készség stb. A nemzeti fejlesztési terv keretében elindított kulcskompetenciákra vonatkozó programfejlesztés 7 kiemelt területének egyike a szövegértés-szövegalkotás, amely kompetencia megléte egyik feltétele a kommunikációs képesség fejlesztésének, s mint ilyen, tantárgyakon átívelő kritérium, tehát a személyiség egészének fejlesztését célozza. A pedagógiai témák hazai palettáján időszerű kérdés a komplex kompetenciafejlesztés a versenyképes tudáselsajátításában. Ennek egyik figyelmeztető jele a PISA felmérések nem túl örvendetes eredménye. Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyeknek az eredménye egyetlen vizsgált változó (természettudományok, szövegértés, matematika) esetében sem változott (lényegében nem javult) a PISA 2000 óta eltelt 6 év során. A PISA 2006 összefoglaló jelentése így fogalmaz: Magyarország az összképet tekintve ma még a gyengébb eredményt elért országokhoz áll közelebb, hiszen egyik területen sem tudtunk átlag feletti eredményt elérni, sőt matematikából és szövegértésből, igaz nem drámai mértékben, el is maradtunk az átlagtól. Mindezek fényében úgy gondoljuk, hogy a prezentáció- és íráskészségfejlesztéshez hasonló komplex kompetenciák fejlesztését felölelő tantárgyakra nagy szükség van még a felsőoktatásban is, mert lehetőséget kell adnunk diákjainknak, hogy a közoktatásban elmaradt hiányosságaikat minél maradéktalanabbul pótolhassák. 172

10 A GYAKORLATI OKTATÁS ALKALMAZÁSA KUTATÁSI TANULMÁNY A KERESKEDELMI ÉS MARKETING SZAKOS HALLGATÓK KABINET PROGRAMJÁRÓL Szentesi Ibolya Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Kar gazdasági szakoktató Horváth Mariann Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Kar gazdasági szakoktató A főiskolák életében külön figyelmet érdemel a gyakorlati szakoktatás, melyet minden főiskola különböző módon, és úton, de egy cél érdekében, a hallgatók gyakorlati felkészítésének, és természetesen az előírt oktatási követelményeknek megfelelően szeretnek megoldani. A Szolnoki Főiskolán az elmúlt évek során a hallgatók a háromszor egyhetes szakmai gyakorlatukat különböző kiskereskedelmi egységekben töltötték le. A hallgatói visszajelzések alapján a kiskereskedelmi egységek mindennapos feladatait meglehetősen gyorsan és alaposan megismerték. A 2007-es tanévtől másodéves, nappali tagozatos hallgató számára bevezették a kabinet programot, melynek egy hetes időtartamát a főiskolán külön erre a célra kialakított tanteremben kellett eltölteni, amely kiegészíti az előző évben letöltött egyhetes szakmai gyakorlatot. A program célja, hogy megismerjék egy kereskedelmi vállalkozás alapításának, működésének főbb gyakorlati kérdéseit. Szemináriumi és házi feladatok megoldásával komplex, gyakorlati tudást szerezzenek a jelölt témakörökön belül. A kabinetben folyó oktatás alapvetően interaktív előadásra, az önálló hallgatói munkára és feladatmegoldásra épül. Az oktató rövid feladatismertetés után vezeti rá a hallgatókat a komplex, szakmai megoldásokra. Tapasztalataink szerint a hallgatóknak ez a fajta gyakorlati munka tetszett, ezt azonban alá szerettük volna támasztani írásos dokumentációval, primer kutatással. A primer kutatás célja, a hallgatók véleményének és tapasztalatainak, ötleteinek megismerése a kabinet programba való későbbi megfontolása és beépítése. Az egyhetes gyakorlat végén minden hallgató kitöltött egy kérdőívet, amelyet SPSS program segítségével dolgoztunk fel. A mintába 72 hallgató került, a nemek aránya 30-70% a lányok javára. A feldolgozás során a szakmai gyakorlat hozadékaként olyan számunkra előre nem látható visszajelzések, vélemények merültek fel, amelyek jobban megerősítettek bennünket a kabinetes gyakorlatorientált szakmai képzésben. 173

11 A PREZENTÁCIÓS ÉS ÍRÁSKÉSZSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK PEDAGÓGIAI TAPASZTALATAI Szitnyainé Gottlieb Éva főiskolai adjunktus A prezentációs és íráskészség tantárgy fejlesztése keretében jelentős szerepet kapnak mindazok a technikák, amelyek a közönség előtt való beszéd fejlesztésére szolgálnak. A kurzus hallgatói a nemzetközi szakirodalommal összhangban gyakran számolnak be arról, hogy a nagyobb hallgatóság előtti szóbeli megnyilatkozás során a lámpaláz akadályozza teljesítményüket. A beszédfejlesztő gyakorlatok és lámpaláz leküzdésére szolgáló technikák mellett az elméleti háttér ismertetése, a beszédprodukció jellemzőinek tudatosítása is jelentősen hozzájárulhat a hallgatók beszédkészségének fejlesztéséhez. A vizsgálat elméleti hátteréül a magyar beszédhiba-korpusz alapján végzett kutatások szolgálnak, amelynek során a spontán magyar beszédben előforduló nyelvbotlások és megakadás-jelenségek szisztematikus feldolgozásával a beszédtervezés és kivitelezés során létrejött akaratlan összehangolatlanság jelenségét tárják fel a kutatók. Előadásomban egy olyan vizsgálat eredményeit ismertetem, amelynek során magyar anyanyelvű főiskolai hallgatók spontán beszédében előforduló megakadásjelenségeket és az általuk alkalmazott önkorrekciós technikák típusait és gyakoriságát vetem össze ugyanezen hallgatók begyakorolt szóbeli produkcióban előforduló olyan nyelvbotlásaival, mint a szünettartás, hezitálás, beszédhibák, ismétlés stb. A kiinduló hipotézis szerint a vizsgált anyagban a spontán beszédben előforduló beszédhibák száma megfelel a magyar beszédhiba-korpusz alapján a magyar nyelvű spontán beszédre jellemző előfordulási gyakoriságnak, ezzel szemben a felkészült, és szövegét pontosan megtanuló előadó beszédprodukciójára kevéssé jellemzőek a szókeresések, nyelvtani hibák vagy szünetek, tekintve, hogy a felkészült szónok esetében a beszédtervezés és a beszéd kivitelezése nem párhuzamosan zajlik. A prezentációs és íráskészség tantárgy gyakorlati óráin a hallgatók spontán és betanult beszédének gépi rögzítése a hallgatók számára is lehetővé tette az általuk létrehozott kétféle beszédprodukció közötti különbség megragadását a megakadásjelenségek alakulása szempontjából. A hangfelvételek egyéni megbeszélésének egyik konkrét pedagógiai célkitűzése a modorosságok, szünetkitöltő szavak és hangok leküzdése volt. A másik motiváló tényező valamennyi hallgató esetében a spontán beszédben és a megtanult beszédben előforduló nyelvbotlások számának szignifikánsan kimutatható különbsége volt, amely pozitív megerősítést eredményezett. 174

12 INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A SZÁMONKÉRÉSBEN Bánhalmi Árpád BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Bakos Viktor BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Pákolicz Orsolya BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd A BGF KKFK Kommunikáció és médiatudomány szakon a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében kísérleti jelleggel bevezetünk egy új, számítógépes számonkérési módszert. Célunk, hogy a hallgatók folyamatosan készüljenek, a megfelelő rendben sajátítsák el az egymásra épülő alapismereteket a sikeres vizsga érdekében. A módszer lényege, hogy témakörönként elektronikus formában teszteljük a hallgatók tudását. A teszteket úgy építjük fel, hogy a diákok egészen addig ismételhessék a tesztet, amíg el nem sajátították a témakörbe összes vágó alapfogalmat. Az egyes témakörökhöz tartozó tesztkérdéseket a hallgatók egy kellően nagy adatbázisból kapják, véletlenszerűen. Így igen kicsi a valószínűsége, hogy bárki ugyanazokat a kérdéseket kapja meg. Kidolgoztunk egy módszert, aminek a segítségével optimálisan ösztönözhetjük a hallgatókat, hogy a tananyagot elsajátítsák, illetve a saját tudásukban és tanulási módszerükben lévő hiányosságokat feltárják. 175

13 VIZSGÁLATOK A HAGYOMÁNYOS (PAPÍRALAPÚ) ÉS DIGITÁLIS TESZTELÉS HATÉKONYSÁGÁRÓL EMPIRIKUS KUTATÁS Dobák Dóra BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék, főiskolai adjunktus A tudás alapú társadalom előretörésével egyre nagyobb szerepe van az oktatásnak, ezen belül is egyre nagyobb teret nyer az elektronikus oktatási eszközök használata. Nemzetközi viszonylatban ezen a területen a hazai trendekhez hasonlóan az elektronikus oktatási keretrendszerek (LMS) és az elektronikus tananyagok terjednek elsősorban. Mindemellett terjednek az elektronikus vizsgáztatást, illetve tesztelést támogató önálló szoftverek is, mivel az LMS-ek ilyen jellegű funkciói nem túlságosan kidolgozottak. Az információs technikák oktatásba történő bevonása egy új problémát is felszínre hoz: az oktatott nagy tömegek vizsgára való felkészítését és vizsgáztatását. A létszámnövekedésből adódó vizsgáztatási feladatok ellátása jelentősen leterheli az oktatói kart. Amennyiben sikerül olyan alkalmazást készíteni, amelyik biztosan tudja azonosítani a hallgatókat, kiválthatóvá válik a személyes vizsgáztatások egy része és csökkenhet a tanároknak a dolgozatok javítására szánt ideje. Az ELTE tanár szakos hallgatóinak körében akik informatika, földrajz, biológia, környezettan, fizika, matematika, kémia, nyelvszakot végző hallgatók végeztem a vizsgálatom. A mérést a 2007/2008-as tanévben végeztem, az őszi és tavaszi félévben, amikor a hallgatók a Minőségbiztosítás, hatékonyság című tantárgyat tanulták 1-1 féléven keresztül. Ez a tantárgy, mely első- és másodéves hallgatók számára kötelező, kollokviummal zárul. 176

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.)

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Böngészde (Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Nappalis vagyok Kötelező szemeszterek: 3 Heti óraszám: 4 Az Üzleti idegen nyelv 1 felvételének

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset

Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Munkahelyi kompetencia-követelmények, iskolai végzettség és kereset Előzetes eredmények a KTI kompetencia-adatfelvétel alapján Hermann Zoltán MTA KRTK KTI Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás Szirák,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben