Pszichológiai függség informatikai alapokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológiai függség informatikai alapokon"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Pszichológiai függség informatikai alapokon!!" # $%

2 Tartalomjegyzék &'())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))* +),)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))- ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). )+ /0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). ) 1'0 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))" 2) '$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+- 2)+3 040))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+- 2)+)+55'%6 6()))))))))))))))))))))))))))))+. 2)+) 7% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2)+)27' ()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) * 2)+)*86/)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). 2)+)-5'0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9 2) 7:4 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2+ 2) )+1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2+ 2) ) ;< /6:66=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2> 2) )25'4))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2" *))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))* *)+?%6 6(//)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*- *) 7% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*" *)27' (%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))- *)*86//))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-> *).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).* *)>3A00060/))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))." - 2 -

3 *)95'44: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))> -)10/0 0)))))))))))) >-.)B)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9+.)+'06 C)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9+.) A /)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9 D()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9*?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"! +)A' 6()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"! )AE 6'/))))))))" - 3 -

4 Ábrajegyzék +) '1 0 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+! ) '#A 6 /)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+> 2) '1 0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+> *) '??F%6 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! -) '1 G0($())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +.) 'H#!!9% 4044'' 6)))))) 9 >) '!!90 ' 6 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))22 9) '? 0($ C))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*! ") '55%/$040/))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*9 +!)'86 % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*" ++)'1I J% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-! + )'; ( </ =C)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))- +2)'; ( < =C))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-2 +*)';6/C))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-> '))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).! +.)'8 60)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). +>)'I/J 64')))))))))))))))))))))))).2 +9)'' '))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).. +")'1KK))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))."!)'E/))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>! +)'86 /6)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>2 )'B'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

5 1. Bevezetés Minden más eltt rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy kutatási kérdésemre csak becslést fogok tudni adni. Arra a kérdésre, hogy kibl lehet potenciálisan függ, nem lehet egyértelmen válaszolni. hallhatjuk rengeteg függ szájából. Dolgozatom célja olyan potenciális elméletek keresése, amelyek megmagyarázzák az informatikához köthet függségek kialakulását. Ezen elméletek megtalálása után pedig Magyarországra szeretném vetíteni a kapott eredményeket egy kérdíves kutatáson keresztül. Nem célom bebizonyítani a válaszadókról, hogy egytl-egyig függk, inkább trendekre vagyok kíváncsi, amelyek elvezethetnek valamiféle általános magyarázathoz azzal kapcsolatban, hogy mitl függünk, és miért. Ennek minél hatékonyabb prezentálása érdekében építettem fel úgy a dolgozatomat, hogy elbb definiálom a függséget, majd történelmi áttekintést adok minden egyes tárgyalt elemrl. Ezeknek az áttekintéseknek ketts céljuk van. Egyrészrl elmélyítik az olvasó tudását a különböz résztémákról, másrészrl segítenek nekem abban, hogy felfedezzek és feltárjak különböz tendenciákat, illetve megtaláljam a kapcsolódási pontokat az elemek között (leszámítva, hogy mindegyik erteljesen az informatikához köthet). A kutatási kérdívem teljesen anonim volt, amelyet összesen 178-an töltöttek ki. Fleg 18 és 30 év közötti fiatalokról van szó, azonban érkezett pár válasz idsebbtl is. Hatékonysági szempontból értelemszer lett volna vizsgálatomat a fiatalabb korosztályokra korlátozni, azonban úgy véltem, néhány trendvonal úgy rajzolódik ki látványosan, ha a teljes spektrumra bocsátom a függvényt. Az adatok prezentálása során tapasztalható lesz, hogy az ábrákon lév adatokat kor szerint rendeztem, növekv sorrendben. A konkrétumok taglalása eltt várakozásaimról szeretnék ejteni pár szót. Az elemek pontos definíciói megtekinthetk a releváns fejezetekben, azonban érdekes kísérletnek minsülhet önmagában az, hogy - mint fiatalok között él fiatal - milyen eredményekre számítok. Véleményem szerint mára a chatfüggség erteljesen - 5 -

6 visszaesett, viszont a WoW-szer játékokhoz kapcsolható addikció erteljesen megntt. A kütyüfüggség szinte teljesen egyértelmen kimutatható a trendiesedésüknek köszönheten. Gyanítom, hogy a hardverfejlesztési függségre nem fogok megfelel eredményt kapni, mivel a csúcstermékek láthatóan a függknek és/vagy a rendkívül tehetseknek készülnek. Ezzel szemben szerintem a netfüggség remekül ki fog rajzolódni a kapott eredményekbl, ugyanúgy, mint az egyéb játékokkal kapcsolatos addikció. A netes pókerfüggség és az hez köthet addikció mértéke várhatóan ugyancsak rendkívül magas lesz. Természetesen, amikor függségrl írok, akkor itt nem orvostanilag bizonyított állapotról van szó, hanem csak egyfajta népszerségi faktorról, amely könnyedén elérheti az egyéneknél lehetséges függségi tünetek produkálását. 2. Függség definiálása A függségnek rengeteg definíciója található a különböz elméletekben, viszont nem létezik olyan leírás, amelyet az orvostudomány egésze egységesen vallana. Egyetlen kategorizálás létezik, amelyben megegyeznek: kétféle dependencia (függség) van, méghozzá fizikai és/vagy pszichológiai. Én azonban másképp tekintek a függségre, és el szeretném határolni magam az általános nézetektl, mivel amúgy sincs konkrét definíció a függségre. Az általam kutatott elemek tekintetében nem is alakulhat ki fizikai addikció, ráadásul mindegyik annyira különböz, hogy nem lehet ket egy kalap alá venni. Mieltt ezt bvebben kifejteném, röviden összegezném, hogy egyébként milyen megközelít függségi definíciók léteznek, és miket gondolnak a kialakulás lehetséges okairól. 2.1 Függségi definíciók és lehetséges magyarázataik A fejezet alapjául szolgál a (Addiction, n.d.) hivatkozásom tartalma. A függségi fogalom klasszikus értelemben véve megszállottság vagy túlzott pszichológiai dependencia, mint például drog-, videojáték-függség, alkoholizmus, szerencsejáték- vagy számítógép-függség. Orvostani értelemben a függség olyan állapot, amikor a test nem képes mködni anélkül, hogy hozzájusson a szükséges - 6 -

7 anyaghoz, ami kéz a kézben jár a fizikai dependeciával. Mikor a test nem jut hozzá ehhez az anyaghoz, akkor úgynevezett elvonási tünetek jelentkezhetnek: az ember teljesen magába burkolózik és különböz mentális vagy fizikai fájdalmakon megy keresztül. Számítógép-függség esetén szintén oda kell figyelni arra, hogy az elvonási tüneteket megfelelen kezeljük, még akkor is, ha itt csak pszichológiai addikcióról lehet szó. Maga a pszichológiai dependencia újkelet eleme a függségi fogalomnak, mivel a klasszikus nézet szerint csak az számít függségnek, ha a testünk kényszerít valamire; az orvostudomány azonban nem tudta a fizikai addikciók közé besorolni például a túlzott evés-kényszert, így revideálni kellett ezt az elméletkört. Az újabb függségi kategóriából kifolyólag kialakult az a nézet, amely szerint már az is függségnek számít, ha egy egyén úgy érzi, hogy valamit állandó jelleggel csinálnia kell attól függetlenül, hogy nem is szereti csinálni. Ilyen például a szerencsejáték-függség, ahol rengeteg káros kimenetele lehet a cselekvéseinknek, mégis a lehetséges nyereményre gondolunk csak. Korábbi nézetek szerint az addikció csak és kizárólag akkor alakulhat ki, ha olyan anyag az okozója, amely képes hatni a központi idegrendszerre (ilyen például az alkohol, a dohány és a drog). Újabb kutatások viszont kimutatták, hogy egyéb betegségek (mint például: kleptománia, pirománia) nem csak anyagokhoz kötdhetnek, hanem akár hangulati rendellenesség is állhat mögöttük. Az efféle kutatások által alakult ki az az általános nézet, miszerint pszichológiai függség szinte bármivel kapcsolatban létrejöhet, nem csupán a legismertebb addikciót okozó szerek/tárgyak iránt. Újabban az olyan viselkedések is függségnek számítanak, amelyek meg nem léte miatt (vagy épp meglétük következtében) félünk, szégyenkezünk, csalódottak/elutasítóak vagyunk vagy megalázva érezzük magunkat. Ezek társulhatnak depresszióval vagy akár epilepsziás tünetekkel is. A klasszikus elmélet szerint ha számítógépfüggk, szexfüggk (stb.) vagyunk, akkor az inkább viselkedésbeli rendellenességnek számít, mint függségnek. Az idegrendszer, az agy, az emberi viselkedés további vizsgálata azonban bebizonyította, hogy az ilyen esetek nem sokban különböznek a klasszikus drogfüggségtl, alkoholizmustól. Jelenleg két f tábor van az addikció körüli vitában. Az egyik tábor azt vallja, hogy a függség leginkább biológiai fertzéshez hasonlít, amely egy életen át tart. A másik vélemény szerint a függség inkább viselkedéshez köthet

8 Különböz magyarázatok jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a dependencia kialakulásának oka. A magyarázatok hasonló csoportokra bomlanak, mint az elbb leírt viselkedés- vagy fertzésalapú meghatározás, azonban itt az egyik oldal azt vallja, hogy a függségnek biológiai okai vannak, míg a másik sokkal inkább pszichológiai és társadalmi okokra helyezi a hangsúlyt. Ezen kívül megtalálható a kett keveréke is, amely szerint a függség fiziológiai és egyben pszichológiai/társadalmi jelenség. A már korábban említett fertzésalapú modell szerint a függség a neurokémiai és/vagy viselkedésbeli folyamatok károsodása. Azok, akik ezt a nézetet vallják, pácienseiket általában olyan gyógyszerekkel igyekeznek kezelni, amelyek azon a feltételezésen alapulnak, hogy az agy egyfajta fertzdöttségrl van szó. Egy másik vélemény Nils Bejerot professzor élvezeti modelljére épít, amely szerint a függség egy tanuláson keresztül megszerezhet élvezeti fixáció, amely adott idközönként (vagy folyamatosan) kifejezdésre jut céltudatos, sztereotipizálható viselkedésen keresztül a természetes pszichológiai energia jellegzetességeivel és erejével, méghozzá meghatározott élvezet eléréséért vagy adott kényelmetlenség elkerüléséért (Bejerot, 1980, 297. old.). Az élvezetet többféleképpen tudjuk stimulálni, ami csak tovább fokozza fixációnkat és repetitív viselkedésünk elfordulását. A tapasztalati modell szerint a dependencia kialakulása legfképp annak köszönhet, hogy olyan életbeli tapasztalatokat szereztünk, melyek indukálják a drog használatát. Ez a nézet a fertzéses modellel teljesen szemben áll, mivel míg az utóbbi azt állítja, hogy a függség maradandó állapot, addig a tapasztalati modell szerint maga a függési állapot is csak átmeneti és helyzetfügg, amelyet természetes folyamatokkal ki lehet nni. A kulturális modell alapja, hogy az illet milyen kulturális környezetbe születik bele, illetve milyen civilizációs hatások érik a késbbiekben. Erre itthoni példa lehet a városok és a falvak közti különbség. Várhatóan sokkal kevesebb szerencsejáték- vagy számítógépes játékfügg található a falvakban, mint azokban a városokban, ahol van kaszinó vagy olyan szórakozóhely, ahol szerencsejátékgépet mködtetnek. További kulturálisan meghatározó tényez, hogy az olyan családokban, ahol van alkoholista vagy cigarettafügg, hatványozottan n az esély arra, hogy gyerekeik is azok lesznek. A kulturális modell szerint megsokszorozódik a kialakulás esélye az olyan esetekben is, - 8 -

9 amikor a szülk egyszeren nem tördnek gyermekeikkel, így meg sem próbálják megértetni velük, hogy a függség mennyire káros az egészségükre. A morális modell szerint az addikció az emberi gyengeség jele. Azok, akik osztják ezt a nézetet, egyönteten elutasítják, hogy a függségnek bármilyen biológiai alapja lehet. A felfogás képviseli között csupán kevesen vannak, akik a gyengeséggel kapcsolatos gondolat miatt ne néznék le a függket. Pácienskezelési szempontból csekély az értéke a modellnek, mégis sokan ezt tartják a dependencia kialakulása legjobb magyarázatának. Érdemes megemlíteni, hogy vizsgálatok szerint azok, akik nem tanulják meg a toleranciát, és megvetik a függket, általában maguk is nagyobb eséllyel ki vannak téve a függség veszélyének, mert lekicsinylik azt. Természetesen a leírtakon kívül még létezik több más modell is, írásomban mindazonáltal azokra szerettem volna fektetni a hangsúlyt, amelyek kísértábora a legnagyobb. 2.2 A dolgozatban használt függségi fogalom Mieltt részletesen kifejteném az általam használt függségi definíciót, szükségesnek tartom néhány kritika felvázolását az általam felsorolt modellekkel szemben. Míg a függség fertzéses modellje biológiai alapokra helyezi a dependencia létrejöttét, addig a tapasztalati vagy morális modell erteljesen elveti a biológiát mint okozati magyarázatot. Ez az egyik tengely, amely alapján szét lehetne választani az elméleteket, míg a másik lehet annak vizsgálata, hogy mennyire tartja a modell öntudatosnak a függségi állapotot

10 1. ábra: A függségi modellek elhelyezése egy grafikonon Forrás: Saját ábra Az általam megformált definíció megértéséhez érdemes részletesen foglalkozni az egyes elemekkel. A fertzéses modell szerint csak és kizárólag biológiai problémáról van szó, amelyrl általában nem tud a páciens. Ez a nézet nagyjából egybevágna az én meghatározásommal, ha nem tartanám úgy, hogy az addikciók lehetnek mentális/pszichológiai alapúak is. Amennyiben ugyanis dependencia a számítógépes játékfüggség, akkor hogyan lehetséges az, hogy pusztán biológiai alapon több millióan kezdtek el játszani a World of Warcraft-al? Elfordulhatott ennyi embernél ugyanaz a biológiai jelenség, hogy a játék rabjává váljanak? Ha pedig ez nem nevezhet függségnek, akkor mi az az állapot, amely után annak lehet tekinteni? Az élvezeti modell gondolatvilága azon alapszik, hogy a kellemetlenségek elkerülése és az élvezet fokozása öntudatos cselekvés. Véleményem eltér ettl, szerintem ugyanis nem lehet egyértelmen kijelenteni, hogy öntudatos vagy nem öntudatos állapotról van szó. Ennek a felfogásnak a követi közelebb állnak a biológiai magyarázatokhoz, azonban nem zárják ki annak lehetségét, hogy a folyamatok valójában mentális elemekre vezethetk vissza. Egyetértek azzal a nézettel, miszerint az élvezetek hatványozása a függség megteremtdésének egyik f oka, viszont úgy

11 vélem, hogy nem annyira öntudatos magatartásról van szó, mint eleve feltételezni lehetne. Továbbá azt vallom, hogy el lehet különíteni a fizikai és pszichológiai dependenciákat, azonban a kialakulás lehetségének sokkal inkább pszichológiai/társadalmi háttere van. Erre jó példa a tapasztalati modell, mely szerint azért próbálunk ki drogokat, mert olyan események történtek velünk, hogy szinte szükségét érezzük annak, hogy függhessünk valamitl. Rengeteg esetben ez így igaz, azonban a modell szerint ez csupán átmeneti állapot, szituációfügg, és teljesen öntudatos. Az, hogy átmeneti, teljes mértékben az embertl, mint komplex rendszerek halmazától függ; ezen a ponton persze vissza lehet kanyarodni a biológiai és a pszichológiai nézetekhez egyaránt. A morális modellt az olvasottak alapján leginkább egy amerikai szélsséges politikai nézethez tudnám hasonlítani. Hirdetik ugyan hasonlóképp állnak a dependenciához, mint a tapasztalati modellel egyetértk - miszerint a függség egyfell nem biológiai, másfell öntudatos -, nézetük azonban túl radikális ahhoz, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. Elitista és felettébb intoleráns felfogásnak tartom, amelynek nincsen konkrét magyarázó ereje, inkább csak újabb divatvéleménynek tekinthet. Végezetül a kulturális modell az, amely általánosan elfogadható, mivel teljesen elválik a többi modelltl, és nem feltétlenül azzal foglalkozik, hogy biológiai vagy nem biológiai folyamatról van szó, hanem azt a szempontot vizsgálja, hogy milyen társadalmi jelenségek léteznek, amelyek alátámaszthatják a függség állapot létrejöttét, valamint mivel lehetne meggátolni a dependencia kialakulását. Ennek a modellnek egyetlen hátránya, hogy csak néhány addikciófajtára igaz. Az alapja az, hogy ha valakinek nincs lehetsége valamire, akkor nem is lesz függ. Ezt a számítógép- vagy videojátékfüggség esetén például meg sem valósítható, hiszen a számítógép mindennapjaink részévé vált, a videojátékok területén pedig virágzik az illegális piac, amelyet szinte lehetetlenség megfékezni vagy megzabolázni. A függség elleni harcban egyedül a szülkre lehet számítani, abban az értelemben, hogy megfelel szellemben nevelik a gyermeküket, de ha az addikciók tényleg biológiai alapúak, akkor ez sem fog segíteni. Ha hajlamosak vagyunk a függségre, akkor els dolgunk újabb függség keresése lesz, ha elveszik tlünk korábbi dependenciánk forrását. Véleményem szerint itt is léteznek helyettesít termékek, mint Porter modelljében (Chikán, 1992), és a szerepük is hasonló. Amennyiben megsznne létezni az alkohol, akkor várhatóan többen

12 nyúlnának a drog valamelyik formájához, hogy az érzés megmaradjon, még akkor is, ha a tevékenység illegális. A függségre hajlamosságot pedig sem biológiai, sem pedig mentális alapon nem tudjuk önszabályozni. Az én véleményem a függségrl teljesen eltér ezektl a nézetektl. Ha a kialakulással kapcsolatos modellek közül ki kellene jelölni, hogy melyik az, amelynek jegyében felépítem a szakdolgozatomat, akkor egyértelmen kevert modellt kapnék. Egyetértek azzal, hogy számít a nevelés, a környezet, de ugyanakkor azt vallom, hogy ha olyan élmény ér bennünket, akkor hirtelen a sokszorosára növekszik az esélye annak, hogy valaminek a függi leszünk. Nem tudom továbbá kizárni, hogy az addikciónak ne legyen valamilyen biológiai háttere sem. Eltéren gondolkozom a többi nézettl abban az értelemben is, hogy szerintem nem annyira öntudatos állapotról van szó, mint ahogyan azt sokan állítják. Inkább azt tudom elképzelni, hogy valaki valóban nincs tudatában saját állapotának. A megrögzött szerencsejátékos az esetek többségében azt mondja, hogy szereti csinálni, és nem vallja be, hogy azért csinálja, mert szükségszervé vált a számára. A morális modellt szinte teljes egészében elutasítom, egyetlen egy tétel kivételével: igaznak tartom azt az állítást, hogy azok hajlamosabbak a függségre, akiknek viszonylag alacsony az intelligenciaszintjük, illetve azok, akik éppen hogy a másik végletet képviselik - mindenben rendszert látnak, és olyan összefüggéseket és esélyhalmazokat fedeznek fel, amelyek azt indukálják nekik, hogy nyerni tudnak a játékokban. Videojáték-függség esetén - a játék természetébl fakadóan - lehet egyfajta társadalomból kivetett állapot is a háttérben húzódó ok. Vizsgálatom során kevert definíciót fogok használni a függség értelmezésére. A különböz elemeknél más és más lehet a függség jele. Ha sorban vesszük, akkor elsként olyan játékokat veszek górcs alá, amelyek hasonlítanak a World of Warcraftra (természetesen magán a játék vizsgálatán kívül). Ebben az esetben olyan elvonási tünetek kerülhetnek szóba, mint a depresszió (például ha valaki nem tudja ellenrizni karakterét a játékban), krónikus alváshiány (az MMORPG-k nem arról nevezetesek, hogy egy óra alatt el lehet végezni mindazt, amit az ember eltervezett) vagy akár agresszív viselkedés. Az ekhez köthet dependencia érdekesebb eset, ugyanis nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi megtekintése után számít valaki függnek, illetve,

13 hogy függnek számít-e, aki munkahelyébl kifolyólag kénytelen nagyon sok levelet elolvasni. Ezért én úgy tekintek erre az elemre, hogy valaki onnantól kezdve minsül függnek, ha naponta 4-nél többször nézi meg az jeit, és nem abból kifolyólag teszi ezt, mert fontos információkat vár. Másik esete az függségnek - amelyre ugyan nem terjed ki a vizsgálatom -, az a szituáció, amikor valaki a hajnali órákban is (a napközbeni maileken kívül) rendszeresen ellenrzi a postáját. Leszámítva azt az esetet, ha valaki külföldrl vár t, ez teljesen felesleges cselekvés. Az egyéb netes és nem netes játékoknál szinte azokat az alapokat alkalmazom, mint a World of Warcraft-szereknél. Itt is fleg olyan gondok lehetnek, mint például a társadalmi kirekesztettség, az összeszkült gondolatvilág, illetve a lövöldözs játékoknál az agresszió egyértelm fokozódása. Az életszimulátoroknál a virtuális valóságba történ elbújás szintén problémákat okozhat az egyénnek, ha az életben elkerülhetetlen számára a társadalom többi tagjával történ sr érintkezés. A netes póker az összes közül inkább modernebb kategóriának számít. Ez a játék (szerencsejáték?) újabban lett divat, aminek köszönheten érdemes egyáltalán foglalkozni vele. Amikor netes pókerfüggségrl beszélünk, nagyon nehéz megállapítani, hogy annak szerencsejáték része teszi-e az embert függvé (nyerésvágy) vagy szimplán a játék menete és hangulata. Azt is nehéz megállapítani, hogy ki számít már addiktívnak. Példának okáért, ha valaki nem pénzes alapon napi 8 órát játszik szabadidejében, ám elmegy otthonról, ha más programja van, vajon függnek számít? Az én nézetem szerint ez még nem feltétlenül egyenl a dependenciával. Onnantól kezdve, hogy a pénz mint motiváció eltérbe kerül, már nagyobb esély van arra, hogy egyfajta pénzéhség a hajtóer, aminek köszönheten az egyén folyamatosan fog játszani, míg tetemesebb összeget nem nyer (st fennáll a veszély, hogy még ott sincs feltétlenül vége). Ha pedig valaki már a munkahelyén is inkább ezzel foglalkozik, akkor egyértelm a függség. A függség egyértelm jeleként értelmezhet - ugyanúgy, mint a többi játéknál -, ha az illet rosszul érzi magát, mert nem pókerezhet. Webchatfüggség feltehetleg már elég ritka a modern világban, viszont a chat szó tartalmi háttere kibvült, és két részre bontható. Az egyik ágon találhatóak azok a programok (mint az IRC), amelyeknél szobák vannak kialakítva, és a hangsúly a csevegésen, ismerkedésen, a szakmai téma megvitatásán van. A másikon az azonnali üzenetküldési programok sokasága helyezkedik el. Akár munkahelyünkön is

14 szükségünk lehet ezek alkalmazására. Egyértelmen kijelenthet, hogy hasznos tud lenni, ha valamit pillanatok alatt meg akarunk kérdezni a másiktól. A dependencia a klasszikus chat esetében talán onnan indulhat el, ha az illet a többiekkel történ összes kommunikációját a chatre korlátozza. Kifejezetten káros lehet, ha valaki nem gyakorolja a valós életbeli helyzeteket. Az azonnali üzenetküldési programok esetén a függség már abból az egyszer gondolatból is kiindulhat, hogy azért kell rendszeresen figyelnem, mert félek, hogy egyébként lemaradok valamilyen fontos információról. Ez a felfogás szintén oda vezethet, hogy inkább MSN-en kommunikálok, semmint a személyhez közeli interakciókat preferáljam. Ez szintén problematikus lehet. Legújabb trendként említhet a kütyüvásárlás, amelyhez biztosra veheten létezik függségi faktor. Azok az emberek nevezhetk kütyüfüggnek, akik teljesen feleslegesen vesznek újabb és újabb eszközöket (miközben a régiekkel nem kezdenek semmit), szinte alig használják ket vagy akár éjjel-nappal azokon lógnak. Új tárgyak folyamatos beszerzésének magyarázatára létezik egy pszichológiai elmélet, amelyet ennek a kategóriának függségi szempontú bemutatása során késbb kifejtek; az azonban alapinformációnak tekinthet, hogy ezek a kütyük (függségi vásárlástól függetlenül) sok esetben hasznosak a mindennapokban. Ezzel ellentétben a hardvertl történ függségnek nincsen mindennapi haszna. A gép folyamatos fejlesztése leginkább két esetben szükséges. Az egyikben a játékok miatt történik a fejlesztés (ugyanis a korszer játékoknak magas a gépigényük), ekkor a játékokhoz köthet függségek valamelyike szintén fennállhat. A másikban a gép videokártyájának és monitorának fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt (mert például grafikusok vagyunk), az esetek 99%-ban ez szükségszer folyamat, és nem társul függséggel. Minden ezen kívüli folyamatos gépfejlesztés szerintem már-már addikciónak számít. A weben szörfölk is hajlamosak arra, hogy függvé váljanak. Az összes többi elemmel szemben erre a függségi kategóriára fokozottan igaz, hogy úgy válhatunk azzá, hogy észre sem vesszük. Nehéz pontosan meghatározni, hogy ki számít addiktívnak, de fleg azokat tartanám veszélyeztetettnek, akik már napi szinten neteznek úgy, hogy az fel sem tnik nekik. Annyi lehetség létezik már az interneten, amely vonzó, hogy napjaink jelents része el tud telni azzal, hogy egyszeren csak lógunk a világhálón

15 3. Kategorizálás és az elemek bemutatása A következkben bemutatásra kerül elemeket olyan szempontból osztottam kategóriákra, hogy a késbbi elemzés szempontjából minél több trendet, következtetést tudjak levonni. Gazdasági szempontból ugyanis határozott különbség van olyan elemek között, amelyek egy virtuális vagy valós társadalomra építenek, és azok között, amelyeknek alapja az emberi függetlenség. 3.1 Társadalmi tevékenységhez köthet elemek Olyan elemek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek teljesen vagy szinte teljesen valamilyen társadalmi funkcióra építenek. Míg az MMORPG-k (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Masszívan Sok-szerepls Online Szerepjáték) arra törekednek, hogy virtuális társadalmat alakítsanak ki virtuális gazdasággal, de valós személyekkel, addig az és a chat fleg arra szolgál, hogy a valós társadalomnak nyújtson szolgáltatást, és ezzel ki is merül a lényegük. Az elemek közé sorolok egyéb netes játékokat is, amelyeket nehéz lenne másként osztályozni. Ha például vesszük a The Sims sorozatot vagy a Second Life-ot, akkor nem igazán lehet eldönteni, hogy mi is a céljuk. Ezekben is létezik ugyan virtuális társadalom, azonban a hangsúly a valós társadalom reprezentációja. Pusztán arra kínálnak lehetséget, hogy olyan dolgokat próbáljunk ki, amelyek nem feltétlenül adatnak meg nekünk valódi életünkben. A késbbi elemzésekben lesz ugyan szó róla, azonban már itt érdemes megemlíteni, hogy pont emiatt - mert el tudunk menekülni egy olyan új világba, ahol messze nincs annyi gondunk - viszonylag könny függvé válni. A szocializálódás, az érzés, hogy a társadalom része vagyok, ezekben a világokban mindenkinek megadatik. Ennek a kategóriának azonban van egy dzsókerje, mégpedig a netes póker. Ennek a szórakozási formának a kialakulása ugyanis régre visszavezethet, de csak az utóbbi idben kezdett el igazán terjedni, viszont meglehetsen gyorsan és szerteágazóan. Ma már megtalálható szinte az összes kártyajáték, kaszinógépek és hasonlók netes

16 változata - persze mi lett volna akkor, ha informatikailag nem ott tartanánk, ahol tartunk? Az internet, az informatika fejldésének lehet köszönni ezt a rohamos növekedést World of Warcraft és egyéb masszívan sok-szerepls online szerepjátékok Az MMORPG-k kialakulása és egyre népszerbb mfajjá válása meglehetsen érdekesnek nevezhet. Azonban még mieltt részletesen belemennénk a történelmi hátterébe, mindenképp érdemes megvizsgálni azt, hogy miként változott az internetes infrastruktúra a világban, és mikortól kezdtek el igazán foglalkozni a játékcégek az MMORPG-k és egyéb netes játékok perspektívájával. A netes játékok fejldése és elterjedése leginkább az ADSL-nek (Asymmetric Digital Subscriber Line Aszimmetrikus Digitális Elfizeti Vonal) köszönhet, amelyet Joseph Lechleider fedezett fel az 1980-as évek végén. Ezzel a technológiai újítással vette kezdetét az átállás az analóg jelekrl a digitálisakra. A legels erfeszítéseknek köszönheten jött létre a ma már nem igazán népszer ISDN (Integrated Services Digital Network Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat), amely digitális telefonkapcsolódások hálózatát használta a minél nagyobb sebesség elérése érdekében. A DSL felfedezése után az els elterjedt DSL-változat a HDSL volt (High bit-rate DSL Magas bit-rátájú DSL). Ezt a technológiát az 1990-es évek elején fejlesztették ki, használata telefoncégek és vevk között mködött, egyforma letöltési és feltöltési sebességet ígérve. Azonban ehhez több telefonvonalra volt szükség. Az 1990-es évek közepére alakult ki a gyors internet tömeges igénye. Fleg olyan PC-felhasználókról volt szó, akik üzleti szférában dolgoztak. Ekkoriban kezdtek el terjedni a DSL különböz formái, amelyek más-más igényeket elégítettek ki, mint például az ADSL, RADSL, VDSL; ezeket összefoglaló néven csak XDSL-ként emlegetik. Számunkra fleg az ADSL és a VDSL érdekes, mivel míg az ADSL a legelterjedtebb formája a DSL-nek, addig a VDSL arra szolgál, hogy biztosítsa a HDTV adások hatékony letöltését, ergo nagyon magas letöltési sebességet tesz lehetvé. A következkben a DSL és az internet használatának elterjedtségének szintjét tekinthetjük meg ábrák segítségével (Marples, 2008)

17 2. ábra: Szélessávú internetpenetráció Forrás: 3. ábra: A világ internethasználata Forrás:

18 A világ 4,5%-ának van DSL-es elfizetése a 2. számú ábra szerint. Ez valamelyest több mint 294 millió embert jelentett a felmérés elkészítésének idején (a szám minden bizonnyal tovább növekedett azóta). A 3. ábra már frissebb adatokat tartalmaz az internet használatával kapcsolatban. Ebbl látszik igazán, hogy milyen hihetetlen mértékben terjeszkedik a világháló, és miért olyan elképeszten jó célpont gazdasági szempontból. A világ majdnem 22%-a használ internetet, de vajon ebbl hányan netfüggk? Visszatérve az MMORPG-khez, vizsgáljuk meg kialakulásának történetét. Az MMORPG fogalmát a méltán híres Richard Garriott definiálta 1997-ben, az Ultima Online c. játéka bemutatásával. Az egyéb szerepjátékoktól az különbözteti meg az online változatokat, hogy a játékosok alakítják ki a világot, amely viszont a játék kiadója biztosította szervereken tárolódik. Az utóbbinak köszönheten ha egy játékos nem foglalkozik a szoftverrel, a játék virtuális világa akkor is fejldik a többiek tevékenysége nyomán ben magas ára miatt ugyan még nem volt mindenki számára elérhet a DSL, a nem túl komplex MMORPG-k fontos tulajdonsága azonban, hogy nincs szükség gyors kapcsolatra ahhoz, hogy élvezni tudjuk ket. Ezért is volt képes elterjedni az Ultima Online, amelynek játékosbázisa 2003-ban érte el a csúcsot elfizetéssel (havi fizets játékról van szó) re félmilliárd dollár volt az iparágban érdekeltek bevétele az MMORPG-kbl, és ez a következ években csak megsokszorozódott. Ezek az óriási bevételek fleg azzal magyarázhatók, hogy a legtöbb játékra el kell fizetni, ami havi díjjal jár. Vannak kivételek, de önmagában már a szerverek fenntartása is magas költséget jelent a cégeknek, amelyek kiadják/készítik a játékokat. Eltekintve az Ultima Online-tól, érdemes megemlíteni még néhány címet, amelyek korábban jelentek meg. Az els és messze legizgalmasabb játék, amely a világ els MMOG-jának (Massively Multiplayer Online Games Masszívan Sok-szerepls Online Játékok) számít, a Mazewar volt ban jelent meg, és az elején csak kábelen keresztül futott; ezt a tulajdonságát a MIT (Massachusetts Institute of Technology) egyik hallgatója változtatta meg azzal, hogy elérhetvé tette az ARPAnet-en keresztül. A következ lépést az MMORPG-k történelmében a PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations Automatizált Tanítási Mveletekhez Programozott Logika) rendszer megjelenése és használata testesítette meg. A PLATO rendszert a University of Illinois építette az 1960-as években. Funkciója a tanulás támogatása volt

19 fórumokkal, üzenfalakkal, tesztek kiírásával, chat szobákkal és még további hasonlókkal. Ebbl is kiderül, hogy a rendszer használható volt egyszerbb játékok futtatására is, amelyek közül az egyik leghíresebb a Spasim volt, amely az 1974-es években jelent meg, és 32 ember tudott vele egyszerre játszani. Az els kereskedelmi MMORPG az Island of Kesmai volt, amely 1985-ban jelent meg, és 12 dollárba került óránként. Ez már szimultán 100 ember számára is képes volt biztosítani a játék élményét. Az els grafikus MMORPG-nak a Neverwinter Nights számít, amelyet ben dobtak piacra, 6 dollár volt az óránkénti ára. A következ lépcsfoknak talán már maga az Ultima Online tekinthet: jelentek meg ugyan egyéb játékok is, de egyik sem járult hozzá az MMORPG-k mai állapotához annyira, mint az említett címek. Egyrl érdemes még írni, mégpedig a Meridian 59-rl, mivel a játék 1996-as indulásával az els olyan MMORPG, ahol havi elfizeti díjat kellett fizetni, és ezzel a késbbi idkre megszabta az ilyen játékok elsdleges bevételi forrását. A fejezet idáig tartó részében forrásomként fleg a (History of massively multiplayer online games, n.d.) hivatkozáshoz tartozó URL-címen található információk szolgáltak. Ha ma valaki megemlíti azt a szót, hogy MMORPG, az emberek nagy százalékának a World of Warcraft jut eszébe, jóllehet sok más címmel is találkozhatunk, amely legalább annyira ismert. Ide sorolható az EverQuest, RuneScape, Ragnarok Online, MapleStory, Eve Online, Lineage II, Guild Wars és a Silkroad Online is. Hogy pontosabb képet kapjunk, érdemes megvizsgálni az MMORPG-piac felosztását

20 4. ábra: MMOG-k piaci részesedése Forrás: Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a korábban felsorolt címek között van olyan, amely nem igényel havi díjat (pl. Guild Wars), és ez a tény erteljesen befolyásolja piaci részesedését. Az ábrából azonban egyértelmen kiderül, hogy a World of Warcraft a függségi vizsgálatok mértékadója. A következ ábra az aktív elfizetk játékszerinti mennyiségét mutatja be

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor MOBIL PLATFORMHÁBORÚ Török Gábor Szabad Szoftver Konferencia, 2010 Tartalom Bevezetés A mobilpiacról Mobil platformok Fejlesztői szemszögből A nyíltság szintjei Történelmi áttekintés Mérföldkövek: mobil

Részletesebben

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre.

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre. Symbian Nokia Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Nokia szolgáltatások, alkalmazások Nokia smartphone-okhoz: Az ovi.com Nokia okostelefonokhoz felépített, háttérszolgáltatást

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén

Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén Fromann Richárd Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén ELTE TÁTK, SZOCIOLÓGIA Doktori Iskola ELTE TTK Budapest, 2011. október 3. I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 1. Hálózat terjedése INTERNET-HASZNÁLÓK

Részletesebben

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV CÍM Hybrid Broadcast Broadband TV Bevezetés Az IPTV piacot a mai napig zárt rendszerű egyedi fejlesztésű rendszerek uralják. Az új szabványosítási folyamatnak ( Connected TV, HbbTV ) eredményeképpen ez

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Mobil Üzleti Intelligencia

Mobil Üzleti Intelligencia Mobil Üzleti Intelligencia Forradalom az üzleti intelligenciában Kiss Péter BiXPERT Kft. A Mobil Internet nagyságrendekkel nagyobb hatással lesz a felhasználókra mint a Desktop Internet Mindig Információ

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Az internetpiac számokban Trendek 2010-ben

Az internetpiac számokban Trendek 2010-ben Az internetpiac számokban Trendek 2010-ben Mini riport a gemiusranking weboldalak adatai alapján 2011. április. Az internetpiac számokban Trendek 2010-ben A Windows 7 térnyerése, elsősorban a Windows XP

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

5.1 Környezet. 5.1.1 Hálózati topológia

5.1 Környezet. 5.1.1 Hálózati topológia 5. Biztonság A rendszer elsodleges célja a hallgatók vizsgáztatása, így nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszert érinto biztonsági kérdésekre. Semmiképpen sem szabad arra számítani, hogy a muködo rendszert

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Mobile Banking, Mobile Trading

Mobile Banking, Mobile Trading Mobile Banking, Mobile Trading CEBC: E-Banking - A jövő bankja konferncia 2008.szeptember 9. Mobile Banking fogalmi definíció Mobile Banking a banki- és pénzügyi szolgáltatások mobil telekommunikációs

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE

ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development Magyar Agrárinformatikai Szövetség Debrecen - 2009. augusztus 26. ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE

Részletesebben

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú Problémák Megoldás Következmények Koncepció Kötöttség Mobil Kocka Mobilitás Véleményünk szerint a jövő irodájában nem az alaprajzi struktúra, vagy építészeti megoldások fejlődése hoz majd jelentős változást.

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola Fromann Richárd JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI www.jatekkutatas.hu Interdiszciplináris

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések INDEX Készülék Általános 1. Hogyan pozicionáljuk az S3-at? 2. Mit mér az S3 Szkenner? 3. Mi a különbség az S2 Everest és az S3 készülék között? 4. Mi kerül a megkapott S3 Szkenner

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

World of Warcraft - Internetes szerepjáték mint csoportképző tényező

World of Warcraft - Internetes szerepjáték mint csoportképző tényező World of Warcraft - Internetes szerepjáték mint csoportképző tényező DE-TEK, Hatvani István Szakkollégium 2010. évi őszi hallgatói konferenciája, 2010. 11. 18. Balku Anett I. Az internetes játékok - Az

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

E-kereskedjünk-e? Számok, szereplők, esélyek. Kis Ervin Egon elnök, SzEK.org

E-kereskedjünk-e? Számok, szereplők, esélyek. Kis Ervin Egon elnök, SzEK.org E-kereskedjünk-e? Számok, szereplők, esélyek Kis Ervin Egon elnök, SzEK.org A! E-kereskedelmi piac Webshopok forgalma 2008.: 63 milliárd forint 2009.: 95 milliárd forint (várakozás) Elektronikus szolgáltatások

Részletesebben

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel?

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Turzó Ádám Pál elemző Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel? Üzleti modellek a technológia mögött 2014. November 12. Budapest Amiről szó lesz Globális mobilfizetési piac mérete Magyar fizetési

Részletesebben

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket?

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Gergely Gábor online marketing tréner Simon László részére Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Itt a megoldás ami... egyszerűen használható,

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Mobilplatformok Merre tart a világ? Kis Gergely MattaKis Consulting

Mobilplatformok Merre tart a világ? Kis Gergely MattaKis Consulting Mobilplatformok Merre tart a világ? Kis Gergely MattaKis Consulting 1 MattaKis Consulting Bemutatkozás Szoftverfejlesztés, informatikai tanácsadás Mobil: Android, BlackBerry (J2ME), iphone Web: JavaEE,

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

WebShopExperts. 12 aranyszabálya. A sikeres internetes boltok. 2006, Február

WebShopExperts. 12 aranyszabálya. A sikeres internetes boltok. 2006, Február A sikeres internetes boltok 12 aranyszabálya 2006, Február Tartalomjegyzék: 1. Bizonytalanság? A vágy legnagyobb ellenfele! 3 2. Kreativitás? Szükséges, de nem a vásárlási folyamatban! 4 3. Design Picasso,

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc A CIB Bank imázsa Esettanulmány ny gemiusadhoc 2006. március, Magyarország Tartalom Bevezetés.... 3 A kutatás célja...... 9 A kutatás módszertana.......... 11 Összefoglalás......... 16 Vélemények a bankokról...........

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor FELHŐ és a MAINFRAME Irmes Sándor Változik az üzleti környezet Zavaró tényezők viharában Gartner: nexus of forces (összehangolt erőterek) Social: Mindenhol elérhető kapcsolattartás, egyre gazdagabb tartalommal

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

A türelem dollárt terem! Pénz a neten. Tartalomjegyzék

A türelem dollárt terem! Pénz a neten. Tartalomjegyzék A türelem dollárt terem! Pénz a neten Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Ami a befektetéshez kell... 3 A HYIP oldalak általános használata... 4 HYP fiók belső oldal... 5 Befektetés egy példával illusztrálva...

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Mobil operációs rendszerek. Készítette: Kisantal Tibor

Mobil operációs rendszerek. Készítette: Kisantal Tibor Mobil operációs rendszerek Készítette: Kisantal Tibor Mobil operációs rendszerek Az operációs rendszerek azon csoportjához tartoznak, melyek hordozható, kézi eszközt működtetnek. okostelefont, táblagépet,

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 3 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila műszaki vezető A DVR kínálat bemutatása AVTECH MDR, AVC sorozatú DVR-ek bemutatása; SAMSUNG SRD sorozatú DVR bemutatása;

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

BYOD. Bring Your Own Device

BYOD. Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device vagyis Hozd magaddal a saját eszközöd Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok gyors terjedésével és azzal, hogy hazánkban is számos üzleti

Részletesebben

A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében. Edvi Tímea Stadlbauer Kft.

A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében. Edvi Tímea Stadlbauer Kft. A játékkonzolok pozitív szerepe a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyerekek készségeinek fejlesztésében Edvi Tímea Stadlbauer Kft. dr. Szilárd Zsuzsanna Docens Tévhitek A média által sugallt kép a tipikus

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Magas hozamú befektetés... 3 Én alkalmazom az OKOSAN szabályt... 7 Amit Én ajánlok!... 8 Horváth Tamás (Bighori) oldal 1 Bevezetés

Részletesebben

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13.

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13. a digitális újságok piaca Tinnyei István, Mobilmédia 2 Mi a digitális magazin? 1. Digitális replika: a print digitális magazin másolatának megjelenítése digitális eszközön 2. Replika Plusz vagy Fél replika:

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben